MagiCAD i et BIM-prosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MagiCAD i et BIM-prosjekt"

Transkript

1 MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av Tilpasset ny IFC-eksport i versjon ) NTI CADcenter AS

2 Innhold 1. Innledning Etablering av 3D-dwg fra IFC IFC-import Underlagsfiler 2D og 3D Plassering i koordinatsystemet Innsetting av underlagsfiler fra arkitekt Valg av plassering av VVS/EL-modell Flytting av arkitektens 3D-modell Internt koordinatsystem (UCS) Tilrettelegge dwg for EUREF89 (hvis påkrevd) MagiCAD Room Oppretting av prosjekt i MagiCAD Room IFC-import i MagiCAD Room IFC-oppdatering MagiCAD HPV og Electrical Utnyttelse av rominformasjon Eksport til DIALUX MagiCAD Electrical Etasjer MagiCAD HPV Etasjer BIM MagiCAD Property Set Manager IFC-eksport Før IFC-eksporten IFC-eksport fra MagiCAD Room IFC-eksport fra MagiCAD Filtrere ut objekter som skal eksporteres til IFC Kontroll av sammenstilte modeller MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 2

3 1. Innledning Dette dokument beskriver prosessen med håndtering av IFC-filer i et BIMprosjekt ved bruk av MagiCAD. Hvordan arkitektens IFC-modell skal importeres, hvordan filer fra importen benyttes, hva som skal tas hensyn til av informasjon i modellen, og til slutt hvordan modellen skal eksporteres ut til IFC. MagiCAD er som kjent en påbygning til AutoCAD. Når det gjelder import av bygningsmodellen må dette utføres i AutoCAD Architecture eller AutoCAD MEP. Vanlig AutoCAD kan ikke importere IFC! I MagiCAD importeres det som er nødvendig for at installasjonene skal ha riktige referanser når anlegget skal eksporteres ut til IFC. Med det menes tilhørighet til etasjer og rom i bygget. Dette håndteres av MagiCAD Room. Følgende programvare er nødvendig for hele prosessen: AutoCAD Architectural (ACA) eller AutoCAD MEP (AMEP) for IFCimport MagiCAD Room MagiCAD HPV og/eller MagiCAD Electrical Man trenger nødvendigvis ikke ACA eller AMEP som plattform til MagiCAD. Man behøver kun disse for å etablere 3D-modeller som underlag for VVS- og ELprosjekteringen. Vanlig AutoCAD kan benyttes som plattform for MagiCAD etter at 3D-modellen er opprettet. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 3

4 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC Normalt ligger hele bygget i en IFC-fil eksportert fra det programmet som den som har konstruert bygget benytter. De mest vanlige programmene er Revit, ACA, ArchiCAD, Microstation, Tekla og DDS. I AutoCAD er det mest hensiktsmessig å splitte opp hver enkelt etasje i egne filer. Dette vil IFCimporten i ACA/AMEP sørge for automatisk. I de etterfølgende eksempler har vi benyttet AMEP. Dersom prosjektet er prosjektert med ACA bør man ikke foreta denne IFC-importen i det hele tatt, men heller bruke de originale modellfilene på vanlig måte. Men merk at denne IFC-importen trenger du kun gjøre dersom du ønsker å ha arkitekt bygningsmodeller i 3D. Dersom du kan klare deg uten dette og kun ønsker å forholde deg til MagiCAD i denne BIM-prosessen, så kan du hoppe over dette kapitelet IFC-import Start AMEP eller ACA og kjør kommandoen IFCIMPORT Velg den aktuelle ARK IFC-filen i feltet: «IFC file to import» Velg plassering og navn for 3D ARK-dwg ene som skal dannes, i feltet: «Create drawings named» Velg hvilken template 3D-tegningene skal dannes ut fra, i feltet: «Create drawings from template» Dansk VVS & Ventilation anbefales da den har ferdig definert By Layer på alle objekter. Men andre AECB templates kan også benyttes. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 4

5 Under Options kan du gjøre unntak for hvilke typer objekter som eventuelt skal utelates. Møbler (Furnishing) øker filstørrelsen betraktelig og bør vurderes og utelates. Space kan også gjerne utelates siden MagiCAD likevel ikke nyttiggjør seg av dette i underlagsfilen. Dette håndteres av MagiCAD Room som beskrives senere. Dessuten fører disse arealobjektene ofte til uønsket skravur i modellen. Hvis møbler likevel er ønsket bør det vurderes å eksportere dette ut i egne filer. Enten i en egen IFCIMPORT, eller ved at det tas ut fra hovedmodellen senere med WBLOCK. Møbler og eventuell annen informasjon kan da legges inn som egne xrefer i modellfilene slik at de kan håndteres separat. De kan da normalt være unloaded slik at modellen er lettest mulig å arbeide med til normalt bruk. Trykk Create for å starte prosessen med å etablere etasjefilene. Nå dannes ARK 3D dwg-filene ut ifra importert ARK IFC-fil: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 5

6 IFC-filen inneholder navn på alle etasjer. Hver enkelt etasje får navn sammensatt av IFC-filnavnet og etasje: Hver enkelt fil er basert på en tegningsmal (dwt). Denne bør være tilpasset på forhånd til å inneholde gjennomarbeidede display-konfigurasjoner og andre innstillinger Underlagsfiler 2D og 3D 3D-modellene som dannes ved IFC-importen er normalt dårlig egnet som underlag for plantegninger. De har begrenset symbolikk og mangler ofte slagretning på dører, tekstinformasjon, akser for å nevne noe. For å få med denne informasjonen trenger du også ARK 2D-tegninger. Revit og Archicad kan også eksportere til 2D-dwg. Dette har vært vanlig tidligere. 3D-modellene benyttes for orientering og koordinering med VVS- og ELinstallasjoner og selvfølgelig ved 3D-presentasjoner. 2D-modellene benyttes som underlag for plantegningene som skal plottes. Det anbefales å ha plottetegninger i egen mappe. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 6

7 I tillegg til ARK-3D-modell bør gjerne også ARK-2D-plan settes inn som xref i RIE/RIV modell. Dette for å kunne koordinere tekstingen med underlagstegningenes tekst og annen informasjon slik at ikke dette blir over hverandre. Dessuten er informasjon som for eksempel slagretning på dører helt nødvendig for å kunne plassere for eksempel lysbrytere korrekt. RIE/RIV-modellene blir ofte tunge å jobbe med og stiller store krav til maskinkapasitet. Det bør sørges for at disse blir så lette som mulig. Derfor bør all annen informasjon enn selve modellen legges i andre filer. Dette gjelder ikke bare plantegninger for plotting, men også snitt og annen informasjon. Åpne MagiCAD Lagre blank fil som VVS Plan1.dwg i VVS-mappen Legg inn ARK 2D for 1. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 (Havner på skrå) Legg inn ARK 3D for 2. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 (Havner «vinkelrett») Stå i UCS = WCS Vi skal justere disse xref ene litt senere, i punkt 3.2 med ALIGN. 3D xref til venstre (vinkelrett). 2D xref til høyre (rotert). MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 7

8 3. Plassering i koordinatsystemet Et BIM-prosjekt skal ha et definert origo som alle modeller og tegninger i prosjektet relaterer seg til. Dette origo bør være et definert punkt i et kart og ligge sørvest for bygget/byggene i prosjektet. Statens kartverk og BA-næringen er blitt enige om å innføre en ny sekundær offisiell kartprojeksjon i Norge kalt EUREF89 NTM. Origo i prosjektet kan gjerne være referert til et Euref89- koordinat, men selve EUREF89-koordinatet må ikke benyttes i IFC. De fleste kjente programmer i dag klarer ikke å håndtere grafikken på modellene dersom de ligger så langt unna origo som EUREF89 medfører. I det påfølgende eksempel har vi følgende plassering av bygget (gulbrun farge) i kartet: X- og Y-verdiene for EUREF89-koordinatet skal ikke benyttes ved innsetting av modeller. Denne koordinaten skal derimot være WCS=0,0,0 i prosjektet Innsetting av underlagsfiler fra arkitekt Fra arkitekt skal du normalt motta: - 2D-dwg filer separat for hvert enkelt plan - IFC-fil av bygget 2D-planene skal da være ferdig plassert i henhold til felles origo i prosjektet. Dersom de ikke er det må dette varsles og nye korrigerte filer mottas. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 8

9 Åpne MagiCAD Lagre blank fil som VVS Plan1.dwg i VVS-mappen Påse at du står i UCS=WCS Legg inn ARK 2D for 1. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 med rotasjon = 0 (Havner på skrå) Legg inn ARK 3D for 2. etg. som xref i x,y,z = 0,0,0 med rotasjon = 0 (Den 3D-filen som ble dannet fra IFC-importen. Havner «vinkelrett») Dersom du setter 3D-modellen i 0,0,0 kan du få følgende resultat: Det at 2D- og 3D-filene havner på ulike steder er ikke så uvanlig. I dette eksempelet er bygget modellert i Revit Architecture. I Revit bruker man en intern origo for hver enkel bygning. Hver enkelt etasje i modellen refererer seg til denne interne origo. Ved IFC-importen i AutoCAD er det denne origo som blir benyttet når dwg-filene genereres. Du kan derfor ikke gå ut fra at det er denne plasseringen som skal benyttes for dine modeller Valg av plassering av VVS/EL-modell Når 2D og 3D-modell av arkitektunderlag ligger ulikt plassert som her, må du foreta et valg på hvilken plassering som skal benyttes. Det enkleste er å velge den plasseringen som 3D-modellen viser. Det forenkler arbeidet med plassering av MagiCAD Room origo. Og du trenger kun å forholde deg til WCS koordinatsystem ved eksport. IFC-modellen vil likevel bli plassert riktig. Det vil si likt med øvrige IFC-modeller i prosjektet, selv om den egentlig ligger feil plassert i AutoCAD. Det er MagiCAD Room som holder kontroll på plassering i IFC uansett. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 9

10 Men som vi allerede har nevnt så medfører dette valget at modellen egentlig feil plassert i AutoCAD. Dersom dwg-filer skal plasseres i en situasjonsplan, vil man ikke kunne benytte felles origo. Da må 2D-dwg-plassering følges Flytting av arkitektens 3D-modell Først må det verifiseres 2D-dwg er plassert i henhold til prosjektets felles origo. Det er denne plasseringen du skal forholde deg til i din modell. 3D-modellen må derfor flyttes og roteres. Siden 3D-modellen ikke inneholder akser må du benytte noen andre holdepunkter. Gjerne noen sjaktvegger. Her er et forslag ved hjelp av ALIGN-kommando i AutoCAD: ALIGN Select objects: Velg 3D-xrefen Specify first source point: Velg et punkt i 3D-modellen som er entydig gjenkjennbart i 2D-xrefen. Specify first destination point: Velg tilsvarende punkt i 2D-xrefen. Specify second source point: Velg nytt punkt i 3D-modellen Specify second destination point: Og tilsvarende punkt i 2D-xrefen. Specify third source point or <continue>: Trykk Enter fordi det ikke trenges noe tredje punkt. Scale objects based on alignment points? [Yes/No] <N>: Og Nei fordi modellen ikke skal skaleres. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 10

11 Forsikre deg nå om at 3D-xrefen ligger korrekt i forhold til 2D-xrefen. Dersom du ikke allerede har lagt disse på egne lag bør du gjøre det nå og låse lagene. 2D-underlaget vises med akser. 3D-underlaget Internt koordinatsystem (UCS) Den rotasjonen som bygget har i WCS er lite hensiktsmessig å arbeide med. Du bør derfor opprette et UCS slik at du kan jobbe rettvinklet i prosjektet. Dessuten trenger du koordinatene og rotasjonen i MagiCAD Room og ved IFC-eksport senere. Den forflytning og rotasjon som 3D-xrefen har fått skal vi nå lese av. Men før du gjør det bør du se til at du har nok desimaler tilgjengelig når vinkelen bygget er rotert skal leses av. Kjør kommandoen DDUNITS i AutoCAD Angle angis med minst 3 desimaler Length kan angis med 0 desimaler da millimeter-nøyaktighet er tilstrekkelig på lengdeangivelser. Stå i UCS=WCS og les av egenskaper for 3D-xrefen med Properties og noter ned verdiene for Insertion point X, Y og Rotation: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 11

12 Det må opprettes et UCS med denne origo og vinkel. Til dette kan du med fordel opprette en scriptfil med Notepad (se kursmappen i Utforskeren). Her er den fylt inn med verdiene fra Properties-bildet ovenfor: X, Y, Z Rotasjon «Internt-Origo» er det navnet som automatisk blir gitt til det roterte UCS et. Endres evt. her før scriptet kjøres. Merk at dette eksempelet sletter eventuelle eksisterende UCS i filen. Dersom du trenger flere UCS, bør disse innlemmes i filen. Skriptfilen lastes inn i tegningen med kommandoen SCRIPT eller simpelthen ved å dra + slipp fra utforsker ut i selve tegningsvinduet i model space. Alternativt kan man kjøre kommandoen UCS og angi + lagre UCS et på vanlig måte Tilrettelegge dwg for EUREF89 (hvis påkrevd) Som nevnt skal du ikke arbeide med eksakte EUREF89-koordinater i modellene. AutoCAD klarer da ikke å vise grafikken på objektene. Dessuten kan det bli feil i IFC-eksporten. Dersom det er et krav at tegningene skal leveres med innsettingspunkt i henhold til EUREF89, kan dette løses ved å endre verdien for INSBASE. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 12

13 Sett WCS aktivt Kjør kommando INSBASE og angi koordinaten , (EUREF-koordinater for prosjektet) Legg merke til at det er negative verdier og at det er lagt til 3 nuller i forhold til EUREF89-koordinaten som er angitt i meter i kartet i begynnelsen av dette kapitelet. Men merk at dette bør kun gjøres på tegninger som sendes ut. Tegninger som xrefes inn internt mellom VVS- og elektro-disiplinene bør ha INSBASE 0,0,0. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 13

14 4. MagiCAD Room 4.1. Oppretting av prosjekt i MagiCAD Room Når VVS/EL-installasjonene skal eksporteres til IFC må de først tilordnes etasjer og rom. Dette håndteres av MagiCAD Room. Først må det etableres et prosjekt i MagiCAD Room. Dette kan gjøres i en RIEeller RIV-modell. Vi forutsetter her at det gjelder 1. Etasje for RIV. Trykk Edit Storey Properties Trykk Select Velg New og angi et filnavn til ditt MagiCAD Room-prosjekt Plasser prosjektfilen i en mappe som kan nås av både RIE og RIV Trykk OK for å komme tilbake til Storey properties. Trykk Move Origin og fyll inn den koordinaten og vinkelen som du har notert (evt. åpne scriptfilen for å se tallverdiene der). Det er det samme hvilket UCS du står i når du angir Storey origin. Det blir uansett benyttet WCS-verdier. Trykk OK for å komme tilbake til Storey Properties igjen MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 14

15 Klikke på Select under den den blanke linjen for Storey Velg 1. etasje: Storey Properties skal nå se slik ut: Disse verdiene skal ikke endres! Navn på ditt Roomprosjekt Active storey i Roomprosjektet Merk at dersom du valgte den enkle metoden for plassering. Det vil si med utgangspunkt i arkitekt 3D dwg plassering, så skal MagiCAD Room origo plasseres i 0,0,0 med retning IFC-import i MagiCAD Room Prosjektet er opprettet og du skal velge hvilken etasje i IFC-filen den gjeldende tegning (VVS/EL plan1.dwg) skal knyttes til. Men først må IFC-filen importeres inn i ditt MagiCAD Room-prosjekt: Velg Edit i dialogboksen ovenfor Velg deretter IFC-import og velg den samme IFC-filen fra arkitekt som ble benyttet for å etablere 3D-modellene helt i starten av boken. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 15

16 Eventuelle etasje- og romdefinisjoner som ligger i prosjektet fra før blir erstattet av det som kommer fra IFC-filen. Trykk Yes for å starte importen: Neste dialogboks ser slik ut: I noen tilfeller inneholder modellen arealer definert som rom som dekker hele etasjen (rødmarkert i eksempelet over). Dette rommet må fjernes: Marker «1. etasje GSA» Høyreklikk og velg Delete I andre tilfeller kan det hende at det ikke er definert rom i det hele tatt. Årsaken til dette er enten at arkitektene ikke har definert noen rom ennå, eller at rommene ikke er medtatt i IFC-eksporten. Trykk Close for å komme tilbake til Storey properties Trykk OK Nå blir romgrensene og rominformasjon lagt inn som MagiCAD Room-objekter. Har du gjort alt riktig skal plasseringen stemme med underlagstegningene fra arkitekt. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 16

17 Hvilken rominformasjon som skal være synlig kan velges med funksjonen Show Room Objects på Room-menyen for evt. å gjøre valg: Show Room Objects Mulig å velge hva som skal være synlig av informasjon Slik ser resultatet ut etter IFC-importen til MagiCAD Room 4.3. IFC-oppdatering Når du får en ny IFC-fil må denne importeres på nytt. All rominformasjon som ligger i MagiCAD-Room-prosjektet blir da slettet og erstattet med innholdet i den nye IFC-filen. Normalt skal du da ikke trenge å knytte tegningene til etasjer på nytt. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 17

18 Ved IFC-oppdatering trenger du kun å åpne det eksisterende prosjektet i MagiCAD Room: Kjør deretter IFC-import: Kjør IFC Import på nytt dersom du mottar ny IFC fra ARK MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 18

19 5. MagiCAD HPV og Electrical Når du prosjekterer videre i MagiCAD vil installasjonene som plasseres i bygget automatisk få en romtilhørighet så lenge tegningen er knyttet til et MagiCAD Room prosjekt Utnyttelse av rominformasjon I forbindelse med mengderapporter kan du nå velge å ha med rominformasjon og hvis ønskelig få splittet mengdene fordelt på rom. Her er et eksempel på rapportdefinisjon for ID-liste brann: Og her er et resultat av en slik rapport: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 19

20 5.2. Eksport til DIALUX Rommene kan også eksporteres til Dialux med funksjonen Dialux export som du finner sist på MagiCAD-Room-verktøyraden. Start Dialux export, gi navn til fil og klikk i hvert enkelt rom som skal medtas i eksporten. Merk at rommene har fått en forhåndsinnstilt romhøyde ved importen. Hvert enkelt rom må kanskje justeres med hensyn til romhøyde. Denne romhøyden blir eksportert til rommene i Dialux. Når filen skal åpnes i Dialux må du søke etter filtypen STF. Merk at Dialux normalt bruker filtypen DLX som prosjektfiler, men at du må skifte til STF ved eksport og import til MagiCAD MagiCAD Electrical Etasjer I MagiCAD Electrical kan du koble sammen kabler, kabelstammer og kabelstiger mellom de ulike etasjer. Til å holde styr på høyder og plassering benyttes MagiCAD Room. Når MagiCAD Room prosjektet er etablert som beskrevet i forrige kapital har du allerede denne funksjonaliteten tilgjengelig MagiCAD HPV Etasjer I MagiCAD HPV er det som kjent en egen løsning for håndtering av etasjer. Men vær oppmerksom på at etasjene kan importeres fra MagiCAD Room prosjektet. Stå i UCS = Internt Origo Opprett MagiCAD HP&V prosjekt i Project på vanlig måte MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 20

21 Høyreklikk i Storey-listen og velg Import Angi MagiCAD Room prosjektfilen du laget (.MRD fil) Bekreft at du ønsker å importere alle Storeys fra Room: Merk at det er kun etasjenavn og z-verdier som importeres. All annen informasjon er satt til null og må angis manuelt. Dersom du har opprettet HPV-prosjektet tidligere og brukt en del arbeid med etasjer, svarer det seg antagelig ikke å importere fra MagiCAD Room, men bruke de tidligere verdier som er lagt inn. Sørg for å kontrollere at Z-verdiene korresponderer. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 21

22 Når det gjelder plassering av etasjene i tegningene ( Storey rectangle ) kan du velge om de skal være retningsorientert i forhold til det UCS som ble opprettet for bygningen, eller til WCS. Eksempelet her viser retning i henhold til WCS. Klikk på Install storey origin Skriv inn følgende verdier: Klikk OK Rediger deretter «1. etasje» i storeys og legg inn følgende verdier: Det er alltid ryddig å legge inn samme verdier for x og y for hver etasje/storey, som i x og y for Storey Origin med tanke på innsettingspunkter. Oppsettet i HPV skal nå se slik ut etter at alle storeys har fått riktige verdier manuelt lagt inn: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 22

23 Storey «Generell/felles origo» er lagt til for å dra forhåndsvisningen av storeys inn i vinduet nederst i dialogboksen. Her vises Storey rectangle når bygget ligger rotert vinkelrett iht UCS et vi laget (Internt Origo): Dersom prosjektet består av kun ett bygg kan du godt velge UCS-retningen i Storey origin ( ) som vist i eksempel ovenfor. Hvis prosjektet består av flere bygninger bør du velge vinkelen 0 i henhold til WCS. De ulike byggene har ofte ulik rotasjon på normalaksene. For å beholde riktig relativ avstand og vinkel mellom byggene er det en fordel at alle byggene har etasjeplasseringer relatert til WCS. Kjør Save as og lagre som VVS plan2.dwg dersom det er installasjoner i 2. etg. som skal ut i IFC-eksport Gå til UCS=WCS Detach xref ene for 1. etasje og Attach riktige for 2. etasje: o 2D : Legges inn i 0,0,0 og 0 o 3D : Legges inn i , ,0 og (slipper da ALIGN) MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 23

24 Gå inn i Room og på Edit storey properties Sett storey til «2. etasje» Gå deretter inn i HPV og Project/Active storey Sett active storey til «2. etasje» Her kan man se at Room-prosjektet nå viser informasjon for 2. etasje (romtekster): MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 24

25 5.5. BIM MagiCAD har alltid ivaretatt BIM (BygningsInformasjonsModell). Det betyr at du egentlig ikke bør foreta noen ekstra grep i forhold til hva som ellers er vanlig. Noe som betyr at modellen skal være geometrisk korrekt, men kanskje må man ha mer fokus på informasjonen på hvert enkelt objekt. Når det gjelder IFC-informasjon er det ikke alt som kan eksporteres til standard IFC egenskaper (IFC Property Sets) simpelthen fordi denne informasjon ikke er definert i standarden. Det vil i overskuelig fremtid være slik at grunnmodellen alltid inneholder mer informasjon enn hva som kan eksporteres til IFC. Imidlertid har de fleste applikasjoner mulighet til å eksportere deler av dette. Men da til et egendefinert sett med egenskaper. Slik er det også for MagiCAD. Her er et eksempel på slike egenskaper for en tilluftsventil: Eksempel på Property set som vises i Solibri Model Checker MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 25

26 Ventilasjonsaggregater: Du kan også eksportere AutoCAD-objekter i IFC-eksporten i MagiCAD HPV, for eksempel ventilasjonsaggregater. Forutsetningen er at du tilfører disse objektene MagiCAD-data. Dette gjøres med funksjonen Set MagiCAD data to AutoCAD object : Sett inn et aggregat i 3. etasje via SystemairCAD add-in i MagiCAD Klikk på Set MagiCAD data to AutoCAD object Pek på aggregatet Fyll inn dialogen: Man må velge et system å legge aggregatet på. Velges f.eks. tilluft vil aggregatet adoptere den systemfargen ved en IFC-eksport, i vårt tilfelle grønn. AutoCAD-objektet må være en blokk bygget opp av 3DFACE-, MESH-, eller 3DSOLID-objekter. Denne funksjonaliteten finnes ikke på MagiCAD Electrical. Den er heller ikke nødvendig da slike produkter normalt kan opprettes som vanlig produktdata. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 26

27 5.6. MagiCAD Property Set Manager MagiCAD har en egen funksjonalitet for å bestemme hvilken informasjon som skal eksporteres til IFC og Navisworks. Som standard er det levert med konfigurasjonssett i henhold applikasjonsbestemte egenskapssett. (MagiCAD_pset_*) Knapp for Property Set Manager Oversikt over de forskjellige property set: Som nevnt kan man her definere egne navn på egenskapssett. I hvert enkelt sett kan det bestemmes hvilken informasjon som skal eksporteres. Statsbygg har utarbeidet en egen BIM-manual for sine prosjekter. Noen andre offentlige instanser har også lagt denne til grunn. I den er det listet opp navn på egenskaper og egenskapssett som skal leveres. Den er naturligvis basert på IFC-standarden. I skrivende stund mangler det enkelte definisjoner i IFC-standarden (2x3) for mye av den informasjonen som finnes i modellen. Blant annet finnes det ikke egenskapssett for instansunik informasjon som: Status, tverrfaglig merkesystem, MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 27

28 luftmengde, trykk, lyd og effekt blant annet. Derfor har vi ikke kunnet utarbeide fullstendige nøytrale oppsett for dette ennå. Se for øvrig i brukermanualen for mer hjelp om Property Set Manager. Her følger et eksempel: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 28

29 6. IFC-eksport 6.1. Før IFC-eksporten Før IFC-eksporten anbefales det å tegne en ventilasjonskanal eller kabelstige utenpå yttervegg med underkant høyde = 0. Dette er rent midlertidig og kun for å sjekke at modellen havner riktig i forhold til bygget for øvrig. Det er lettere å se installasjonene når de ligger utenpå fasaden. Tegn en ventilasjonskanal med bottom level = 0 som på bildet: 6.2. IFC-eksport fra MagiCAD Room Før du kan eksportere modellene for VVS og EL må det etableres en IFC-fil med etasje- og rominformasjon. Dette gjøres i MagiCAD Room. Åpne Project i MagiCAD Room-menyen Klikk på IFC-Export MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 29

30 Velg nå: Hvor IFC-eksporten fra Room skal lagres Hva IFC-filen skal hete: Du får nå en rapport over eksportert informasjon: Legg merke til om det noen Objects failed i eksporten Ofte er det gjerne at krav at alle IFC-modeller i prosjektet skal ha lik informasjon om bygninger, etasjer og rom. Det vil si at GUID (Global Unique IDentifier) skal være like i alle IFC-modeller. MagiCAD Room ivaretar dette. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 30

31 IFC-eksport av RIV- eller RIE-modell alltid startes i MagiCAD Room. Det anbefales å ha en kopi av IFC filen slik at nye RIV- og RIE-modeller kan eksporteres uten at du trenger lage ny i MagiCAD Room. Det trenger du først å gjøre når du har importert en ny IFC-fil fra arkitekten. I noen tilfeller er det ikke ønskelig å eksportere ut rominformasjon fra RIV/RIEmodeller. Det er ingen valgmulighet for dette. Eksport fra MagiCAD Room tar med etasjer og alle rom som måtte ligge der. Men ved å fjerne alle rommene i MagiCAD Room prosjektet kan du unngå dette. Merk alle rommene i MagiCAD Room, høyreklikk og velg delete. Hver gang du importerer IFC-fil fra arkitektmodell, så vil rommene komme tilbake. Dersom det ikke skjer endringer på etasjer, trenger du ikke importere ny arkitektmodell. Og dersom du ønsker å beholde rommene for å dra nytte at dem i dine modeller, kan du vurdere å ha to MagiCAD Room prosjekter i bruk. Et med rom og ett uten. Så må det vurderes om det skal etableres en fil for RIE og en for RIV. Alt kan eksporteres til en felles fil, men det mest vanlige er og ha separate filer for RIE og RIV IFC-eksport fra MagiCAD Sørg for at det er eksportert en IFC-fil med etasje- og eventuelt rominformasjon som beskrevet i forrige kapitel. Videre skal det nå legges til objekter fra modellfilene til den filen som ble etablert med MagiCAD Room. Du kan velge hvilke modellfiler som skal eksporteres til IFC. Alle valgte modellfiler blir eksportert i en og samme prosess. Men husk at du må påse at alle nødvendig modellfiler er lagt til i prosjektet. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 31

32 Start kommandoen IFC export som du finner på MagiCAD Commonmenyen: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 32

33 Velg Append to existing IFC file og velg under File selection den IFC-filen som ble eksportert ovenfor fra MagiCAD Room. Velg Origin= Storey og påse at «Use MCR origin if present» er avkrysset IFC for RIV åpnes i Solibri IFC for ARK åpnes i Solibri Her er resultatet på vår test med testkanal i bottom level = 0: Custom properties: Om du skal ta med dette er avhengig av om denne informasjonene er nødvendig i den aktuelle fasen i prosjektet. Storey mapping: Her velger du hvilke modellfiler som skal eksporteres. Dersom du har valgt eksisterende IFC-fil vil du få automatisk koblet modellfilene til riktig etasje i IFC-filen. Use extruded segments: Dette skal du normalt ikke ta med. Ikke alle IFC-lesere kan vise kanaler og rør med normal 2x3 eksport. Dette valget definerer kanaler/rør på en annen måte for at IFC-leseren skal kunne vise dem. Dette valget fører også til at filen blir større. For elektro er det eget valg for om kabler og verninformasjon skal medtas. Neste gang det skal eksporteres ut en ny komplett IFC fil kan du velge den forrige filen og så først ta valget Remove building system parts from file. Dette vil fjerne all VVS-og EL-informasjon fra filen. Etasje- og rominformasjon beholdes. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 33

34 Men det kan være vel så aktuelt å etablere ny IFC-fil fra MagiCAD Room. Det tar gjerne ikke lenger tid. Dessuten må du uansett gjøre dette ved hver oppdatering av prosjektet i MagiCAD Room. Merk at prosessen med å gå via MagiCAD Room og UCS-håndteringen i modellfilene er kun nødvendig dersom det er krav om at IFC-filen skal ligge i hht til felles origo. Dersom det kun er behov for å levere en IFC-fil uten spesielle krav kan det godt velges ny fil direkte og med WCS som origo Filtrere ut objekter som skal eksporteres til IFC Dersom det er behov for å filtrere ut objekter som skal eksporteres til IFC kan dette gjøres ved at en slår av de lag som uønsket og benytter «Select objects» - valget. Det vil imidlertid bety at man må manuelt eksportere ut fra hver etasje siden man må inn i hver etasje for å velge hva som skal eksporteres. Dette kan automatiseres med følgende prosedyre: 1. Dele opp modellfilene etter innhold. Sørg for å ha egne modellfiler som inneholder kun det som skal eksporteres til IFC. Velg kun disse filene ved IFC-eksport. Øvrige objekter legges i andre modellfiler. 2. Kjør en skriptrutine som fjerner alt som ikke skal eksporteres til IFC og lagrer nye modellfiler. Alternativ 1 kan i mange tilfeller være uhensiktsmessig fordi det er behov for direkte kobling mellom objekter som skal og skal ikke til IFC. Her følger et eksempel på en skriptrutine som nevnt i alternativ 2: MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 34

35 Eksempelet er basert på de samme 3 modellfiler som beskrevet i forrige kapitel. Men i stedet for å lagre de originale modellfilene blir hver fil lagret til egen mappe og med nytt navn etter at filtreringen er utført. Originalfilene blir ikke lagret. Sørg for at alle filer unntatt den du starter fra er lukket. Den du starter fra (i dette tilfellet RIE-plan-01.dwg) bør lagres før du starter. Som i forrige kapitel settes Tilemode og UCS først. Deretter skjer følgende: -LAYER s 0 on * off "E41*,*442*,*443*" Lag 0 settes aktivt, alle lag slås på. Deretter slås av alle lag som inneholder de objekter som skal til IFC. I dette tilfellet alle lag som begynner på E41 (føringsveier) og alle lag som inneholder 442 og 443 (alt lys) ERASE w (getvar "extmin") (getvar "extmax") Alt som står igjen blir fjernet -LAYER On * MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 35

36 Lagene til de objektene som skal eksporteres slås på igjen Normalt vil resultatfiler ligge igjen etter forrige kjøring. Derfor er det lagt inn Y for Yes på overskriving av eksisterende fil. Når du kjører rutinen første gang bør du derfor sørge for at det ligger et sett med filer der på forhånd. Innholdet i filene er ikke relevant. De blir jo overskrevet. Etter at rutinen er kjørt kan IFC-eksport utføres. På forhånd bør du påse at modellfilene for IFC-eksport er lagt til som modellfiler i prosjektet. Kryss av kun for disse ved eksporten. Alle skriptfiler som er omtalt i dette dokument er lagt i egen zipfil og kan lastes ned fra samme side som du lastet ned dette dokument Kontroll av sammenstilte modeller For å kontrollere at modellen stemmer overens med øvrige modeller i prosjektet trengs et program som kan sammenstille modellene. Det kan for eksempel være Navisworks eller Solibri Model Checker. Her vises eksempel fra Solibri. I dette tilfellet er kabelstigen for testing lagt på høyde med OK-gulv 2.etasje. MagiCAD i et BIM-prosjekt Side 36

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD.

MagiCAD i et BIM-prosjekt. Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1. IFC-import... 4

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave 22.11.2010) Innhold 1. Innledning... 3 2. Etablering av 3D-dwg fra IFC... 3 2.1.

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave 29.03.2012 Tilpasset ny IFC-eksport i versjon 2011.11) NTI CADcenter AS Innhold

Detaljer

MagiCAD i et BIM-prosjekt

MagiCAD i et BIM-prosjekt MagiCAD i et BIM-prosjekt Beskrivelse av prosessen med IFC import og eksport i et BIM-prosjekt ved bruk av MagiCAD. (Utgave av 03.04.2014 Tilpasset ny IFC-funksjonalitet i versjon 2013.11) NTI CADcenter

Detaljer

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Dette dokumentet vil sette fokus på arbeidsflyt mellom ArchiCAd og drofus. Vi ønsker å demonstrere, med utgangspunktet i Rambølls Hoffsborg bygg 3, hvordan disse to

Detaljer

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool):

Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Hvordan lage terreng i ArchiCAD (mesh tool): Når man skal lage terreng i ArchiCAD må man først ha et kartgrunnlag å gå ut fra. Dette kan godt være en jpeg eller lignende, men det beste er en vektortegning.

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017

DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 DEL MED TILLIT Novapoint Brukermøte 2017 Mini kurshefte for: F2 Modellering av bruer og konstruksjoner Innhold Introduksjon... 3 STEG 1 - Modellere bruoverbygningen i Novapoint Bru... 4 STEG 2 Sette inn

Detaljer

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray

HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray HamboHus Technical Note Nr 10: Terreng HamboHus 5.4 Rev. 1, 8. september 2005 A. Cordray I HamboHus 5.4 er implementasjonen av terreng utvidet og forbedret. Det er lettere å lage terrengpunkter, og mye

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD.

Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Gjennomgang reeksport av IFC fra Revit og ArchiCAD. Tilbakemelding fra Arkitektbedriftene Vi tar utgangspunkt i dette tilfeldig valgte objektet Wall 1.22 i 2. etasje, som vist i Solibri Model Checker:

Detaljer

Novapoint 19 Arealplan A til Å

Novapoint 19 Arealplan A til Å A til Å Elin Lisbakken og Kristin Lysebo Novapoint 18 Oppsett Novapoint prosjekt Novapoint 19 DCM Ny NP Basis prosjektoppsett Navn på prosjekt (*.NCP) Terrengmodell (*.TMG/*.GDD) 1 Oppstart av prosjekt

Detaljer

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN!

BRUKERE MØTER PROGRAMVARELEVERANDØRER MEDLEMMØTE - LYSAKER STEEN SUNESEN! PROGRAM! 13:00 Velkomst og introduksjon til medlemsmøtet Status og diskusjon 13:05 Status på det tekniske arbeidet i buildingsmart 13:30 Test av IFC import og eksport i programvarer og generelle problemstillinger

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Deltegning + fritt definert tak... 3

Deltegning + fritt definert tak... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Deltegning + fritt definert tak Kapittel 16 1 Innhold Side Kapittel 16 Deltegning + fritt definert tak... 3 Oppstart deltegning... 3 Vegg... 4 Gulv... 6 Tak... 7 Automatiske taksymbol...

Detaljer

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3

Kapittel 3. - Vindu og dør... 3. Vindu og dør Kapittel 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Vindu og dør Kapittel 3 1 Innhold Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6 Vinduene 5, 6, og 7... 7 Relativ posisjonering... 9 Se

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 19.07.2012 Kapittel 3... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Vindu og dør Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 Vinduene 1, 2, 3 og 4... 3 Hvordan ser fasaden ut?... 6

Detaljer

Søyle, drager og balkongrekke... 3

Søyle, drager og balkongrekke... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel 5 1 Innhold Side Kapittel 5 Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager... 5 Balkongrekke... 9 Flytt rekkverk/vegg... 11 Gulv i balkong...

Detaljer

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn

Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Terminal 2 Gardermoen Lufthavn Partnerfirmaer: DAK/BIM-ansvarlig Hele prosjektet: DAK/BIM-koordinatorer: Flyside / landside Terminalen Ingrid Alvsåker, Cowi Håkon Reksten, Norconsult Bjørnar Markussen,

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3

Tak. Kapittel 4 - Tak... 3 30.01.2012 Kapittel 4... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -... 3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Yttervegg... 6 Vindu i gavl... 9 Gulv i loftsetasjen...

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3

DDS-CAD Arkitekt versjon 10. Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2015 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 10 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 5 Filter... 6 Generer...

Detaljer

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3

Vindu og dør. Kapittel 3 - Vindu og dør... 3 20.10.2009 Kapittel 3... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 3 -... 3 Vinduer... 3 Gitter posisjonering... 4 Hvordan ser fasaden ut?... 5 Lukkevinduer... 6 Relativ posisjonering... 7 Se på 3D-modell...

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2016/07/01 23:37 1/5 Versjon 19.2X.FP5 Versjon 19.2X.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9

Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgavesett videregående kurs i NVivo 9 Oppgave 1 Alt i en mappe Når man skal kode på lyd og video er det lurt å ha disse filene i samme mappa som NVivo-prosjektfila. Opprett en mappe på skrivebordet.

Detaljer

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3

Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 19.07.2012 Kapittel 5... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Søyle, drager og balkongrekke Kapittel Innhold... Side Kapittel 5 - Søyle, drager og balkongrekke... 3 Søyle... 3 Drager...

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

Novapoint DCM landskap Nyheter

Novapoint DCM landskap Nyheter VELKOMMEN TL ROADSHOW 2015 Novapoint DCM landskap Nyheter Landskapsarkitekt Cecilie Kinstad Agenda Terrengforming i Quadrimodellen Massebergening av terreng Eksport av terreng til IFC og Land XML Produktbiblioteket

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

Energiberegning, hvordan uføre

Energiberegning, hvordan uføre Page 1 of 10 Energiberegning, hvordan uføre Å utføre energiberegning det gjeldende prosjektet. Dette blir generert via den 3 dimensjonelle modellen. Energiberegning blir generert via den 3 dimensjonale

Detaljer

38. Utskrift - Master Layout

38. Utskrift - Master Layout 38. Utskrift - Master Layout Underlag med tittelfelt Den tredje mappa i Navigator er Layout. Der samler vi tegningene fra View Map for utskrift. Men før vi kan samle tegningene for utskrift, skal vi lage

Detaljer

Hvordan installere Java og easyio på Windows

Hvordan installere Java og easyio på Windows Hvordan installere Java og easyio på Windows Denne veiledningen forklarer en enkel måte å installere Java og easyio på din egen Windows-datamaskin. Du kan finne veiledninger for andre operativsystemer

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7

Installasjonsveiledning. DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 Installasjonsveiledning DDS-CAD Arkitekt & Konstruksjon 7 - Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen:

Detaljer

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler

Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Rutenettsmodell Import av Laserscan datafiler Funksjonen for import av rutenettsmodell er utvidet og inkluderer nå en funksjon for import av laserscan datafiler. Metoden bak funksjonen fungerer som følger:

Detaljer

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3

Kapittel 12 - Vektorfil og linjeskjuling... 3 21.10.2009 Kapittel 12... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 12 -... 3 Verktøysett for høsting fra modellen... 3 Automatisk generering av vektorfiler... 3 Tips for generering av enkeltfiler... 5 Linjeskjuling...

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0.

I D M, G E O R E F E R E R I N G. Georeferering. Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM. Versjon : draft 1.0. Georeferering Beskrivelser av prosess og data for georeferering av BIM Versjon : draft 1.0 Oslo, April 2010 Innhold: PROCESS MAP... 2 SPESIFIKASJON AV PROSESSER... 3 P1.1 INNHENTE INFO OM TOMT... 3 P1.2

Detaljer

Installasjon av talemeldinger

Installasjon av talemeldinger Installasjon av talemeldinger Dette dokumentet beskriver det som skal til for å installere talemeldinger og programmere Voicemail Pro, og aktivere disse. I tillegg beskrives det hvordan man kan eksportere

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3

Redigering. Kapittel 17 - Redigering... 3 21.10.2009 Kapittel 17... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 17 -... 3 Bodvegg... 3 Gulv... 6 Dør... 7 Skyvedør... 9 Søyle... 10 Frittdefinert tak... 13 Kvist i 2. etasje... 19 Vindu i kvist... 21 Koblingstak

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench

>>21 Datamodellering i MySQL Workbench 21 MYSQL WORKBENCH 207 >>21 Datamodellering i MySQL Workbench I dette kapittelet vil du lære hvordan man lager datamodeller i MySQL Workbench hvordan man overfører en modell til MySQL I tillegg til å være

Detaljer

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila.

Begge metodene har som utgangspunkt at du har lagt inn et ortofoto av feltet eller en skannet tegning i Intrasisprosjektet eller ArcMap-fila. Digitalisering av geoobjekter (eller tegning av stein ) Dette er en liten mal om oppsett av digitalisering av geoobjekter, f.eks. stein fra ortofoto, til Intrasis. Hvordan man setter opp shapefiler i ArcGIS

Detaljer

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato:

Prosjekt BIM -manual. Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark. Revisjon: 3. Dato: Prosjekt BIM -manual Prosjekt: OCCI Ullern Innovasjonspark Revisjon: 3 Dato: 25.04.12 Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Hensikt... 3 Informasjon modellerende (kontaktinfo og rollematrise)... 4 Fagmodellansvarlig:...

Detaljer

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote

Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Eksport av referanser fra en bibliografisk database til EndNote Denne veiledningen beskriver hvordan du overfører referanser fra databasene PubMed, Ovidbasene (Medline, Embase, Psychinfo, Amed), BIBSYS

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK

BIM i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune. Revisjonsdato emne utført Generelt ØFK i prosjektet Tannklinikk - Østfold Fylkeskommune Revisjonsdato emne utført 16.12.2015 Generelt ØFK 1 Introduksjon til i prosjektet BygningsInformasjonsModell - når man snakker om det som produseres for

Detaljer

Tak. Kapittel 4 - Tak...3

Tak. Kapittel 4 - Tak...3 27.10.2009 Kapittel 4... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 4 -...3 Loftsetasje... 3 Underlagstegning... 3... 4 Hvordan ser taket ut?... 6 Yttervegg... 8 Gulv i loftsetasjen... 11 Slett underlagstegning...

Detaljer

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt:

NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene Terrengoverflate, Strekk profil og Strekk vertikalt: 2017/02/01 01:29 1/5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Versjon 19.20.FP5 and Versjon 19.25.FP5 Oppdateringer i NovapointDCM Basis Generelt NYTT: Mulig å søke i Resultatobjektfeltet i oppgavetypene

Detaljer

Import av referanser til EndNote X4

Import av referanser til EndNote X4 Import av referanser til EndNote X4 2 Import av referanser til EndNote Business Source Complete (BSC)... 4 Søk og importer fra Business Source Complete på Internett... 4 Søk og importer direkte fra EndNote...

Detaljer

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09

Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Web-oppdatering av DDS-CAD Arkitekt + Konstruksjon 10.09 Fikset Brukere av 64 bit operativsystem har meldt om problemer med verdier i forhåndsinnstillinger og manuell målsetting (JavaScript filer). Dette

Detaljer

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN

EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN ARTRA BIM-VERKTØY EFFEKTIV ANVENDELSE AV DEN DIGITALE 3D-MODELLEN I PRODUKSJONS- OG DRIFTSFASEN ArtrA Rombasert BIM Aktiv bruk av BIM på byggeplass og i driftsfasen BIM har nå blitt en selvfølgelig arbeidsmetode

Detaljer

MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1

MagiCAD Mengde. Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram. NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1 MagiCAD Mengde Masseberegning fra MagiCAD VVS og overføring til beskrivelsesprogram NTI Nestor AS MagiCAD Mengde VVS 1 1 Innledning Nestor MagiCAD Mengde VVS behandler mengdene fra MagiCAD, og tilpasser

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast)

PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) PixEdit Guide MEDFAK (5. utkast) Dette er en kjapp guide på hvordan vi har gjort PixEdit-oppsettet på arkivet ved MEDFAK. Denne guiden tar utgangspunkt i en dedikert kontormaskin med lokal skanner. Med

Detaljer

ARCHICAD TIPS & TRIKS

ARCHICAD TIPS & TRIKS ARCHICAD TIPS & TRIKS Kontormal tilbyr oppsett av kontormal som egen konsulenttjeneste da dette kan være omfattende arbeid og er viktig at blir gjort ryddig og ordentlig slik at man unngår unødvendig rot

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3

Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 Installasjonsveiledning DDS-CAD 7.3 - Installasjonsveiledning versjon 7.3 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

GeoGebraøvelser i geometri

GeoGebraøvelser i geometri GeoGebraøvelser i geometri av Peer Andersen Peer Andersen 2014 Innhold Innledning... 3 Øvelse 1. Figurer i GeoGebra... 4 Øvelse 2. Noen funksjoner i GeoGebra... 8 Øvelse 3. Omskrevet sirkelen til en trekant...

Detaljer

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008

Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Flytte Lønn 5.0 fra SQL 2000 til SQL 2005 / 2008 Før du flytter databasene til Lønn 5.0 fra SQL Server 2000 til SQL Server 2005 / 2008 må du ta backup av databasene. Hvis SQL Server 2005 /2008 ikke allerede

Detaljer

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger.

Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Brukerveiledning Astra XT- programvare oppsett og kommunikasjons innstillinger. Innholdsfortegnelse: Side 2 Side 3 Side 5 Side 7 Side 9 Side 14 Side 17 : Programforklaring : Installasjon : Registrering

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

Side 1 av EIKERTUN. BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE. OEC Consulting AS

Side 1 av EIKERTUN. BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE. OEC Consulting AS Side 1 av 16 EIKERTUN BIM instruks ØVRE EIKER KOMMUNE Side 2 av 16 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1. OM DETTE DOKUMENTET... 3 1.2. OM PROSJEKTET... 3 1.3. PROSJEKTETS BIM-STRATEGI... 3 1.4. DOKUMENTETS GYLDIGHET...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter. Kristin Lysebo Vianova Systems as E6 / E7 - Novapoint 19 DCM for arealplanleggere og landskapsarkitekter Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Grunnlag og presentasjon av planer Generere terrengoverflate og beskrive eksisterende

Detaljer

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie

Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Introduksjon til versjonskontroll av Ola Lie Installere Subversion Subversion (også kalt SVN) er et versjonskontrollsystem som hjelper oss å holde orden på de forskjellige versjonene når vi utvikler programmer.

Detaljer

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret

Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Oppdatering av person/studentforekomster i FS mot folkeregisteret Det forutsettes at tillatelse til oppdatering av FS mot folkeregisteret er innhentet og at man er registrert som kunde hos EVRY. Mal for

Detaljer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer

Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Ajourhold av DMK i FYSAK F2.6 Kokebok Norsk institutt for skog og landskap, Steinkjer Innhold Forberedelser... 2 Innstillinger... 2 Åpning av DMK-base og ortofoto... 3 Redigering... 5 Rediger markslagsgrenser...

Detaljer

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse.

Inf109 Programmering for realister Uke 5. I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Inf109 Programmering for realister Uke 5 I denne leksjonen skal vi se på hvordan vi kan lage våre egne vinduer og hvordan vi bruker disse. Før du starter må du kopiere filen graphics.py fra http://www.ii.uib.no/~matthew/inf1092014

Detaljer

6105 Windows Server og datanett

6105 Windows Server og datanett 6105 Windows Server og datanett Labøving: Deling av mapper, filer og skrivere i arbeidsgruppe Oppgavebeskrivelse Her forklares kort hva øvingen går ut på for de som ønsker å finne løsningen selv. Hvis

Detaljer

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet:

2. Beskrivelse av installasjon av SQL Server 2005 og hvordan lage databasen som trengs av administrasjonsprogrammet: Workaround for DFS Administrasjonssystem og Windows Vista NB! Dette er IKKE en installasjon av systemet, men en måte for å få det til å virke på Windows Vista. Denne veiledningen er laget for litt avanserte

Detaljer

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo:

Erfaringsrapport. Innmåling og modellgenerering BIM. Prosjektinfo: Erfaringsrapport Innmåling og modellgenerering BIM Prosjektinfo: Prosjektnavn: Prosjekteier: Kort beskrivelse av prosjektet: BIM FOU -Åna fengsel Statsbygg FOU Erfaringsrapport etter arbeidet med innmåling

Detaljer

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G

S I V I L A R K I T E K T E R M N A L O G M N I L SOLA KOMMUNE SOLA SYKEHJEM B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G SOLA KOMMUNE - B I M H Å N D B O K F O R S O L A S Y K E H J E M S N Y B Y G G Dokumenthistorikk Dato Versjon Status Beskrivelse Endret av 20.01.16 1 Etablere dokument Magnus Lindseth Innhold 1.1 Formål

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Pipe, trapp og innredning... 3

Pipe, trapp og innredning... 3 DDS-CAD Arkitekt 10 Pipe, trapp og innredning Kapittel 7 1 Innhold Side Kapittel 7 Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler... 7 Automatisk rotasjon... 8 Kjøkkeninnredning polyline (F2)...

Detaljer

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3

Vegg/gulv. Kapittel 2 - Vegg/gulv... 3 20.10.2009 Kapittel 2... 1 Kapittel Innhold... Side Kapittel 2 -... 3 Yttervegg... 3 Gulv... 8 Innervegg... 11 Hvordan ser veggene ut?... 17 Referansepunkt i vegg på venstre/høyre side... 23 Start fra

Detaljer

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus.

HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 2010 A. Cordray. Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. HamboHus Technical Note Nr 13: Situasjonskart HamboHus 6.4.7 Rev. 1, 3. mail 21 A. Cordray Dette skrivet beskriver hvordan man kan gå fram for å lage situasjonskart i HamboHus. Hent kart fra kommunen Situasjonskart

Detaljer

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.

DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER. DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds. 30.11.2011 1 DDS-CAD 7 INSTALLERE PÅ TERMINALSERVER DATA DESIGN SYSTEM ASA Øksnevad Næringspark, 4353 Klepp st., fax 51788901, tel.: 51788900, e-post: dds@dds.no 2 30.11.2011 Installere på TerminalServer

Detaljer

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak

Kvalitetskontroll av SOSI-filer. Med programvaren Fysak Kvalitetskontroll av SOSI-filer Med programvaren Fysak Innhold 1. Prosedyrer ved kontroll av geometri på SOSI-filer i Fysak... 3 1.1 Datasett i Naturbase... 3 1.2 Innstillinger FYSAK... 3 1.2.1 Kommandofiler

Detaljer

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3

Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 19.07.2012 Kapittel 7... 1 DDS-CAD Arkitekt Byggmester - innføring versjon 7 Pipe, trapp og innredning Kapittel Innhold... Side Kapittel 7 - Pipe, trapp og innredning... 3 Pipe... 3 Trapp... 4 Møbler...

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL

Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL Publisering av statiske og dynamiske websider til klasserom.net fra Dreamweaver og MySQL 1. Om klassersom.net: Klasserom.net er en webhotell-løsning for skoler, hvor formålet er å gi elevene hvert sitt

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

Figuren over viser en parallell linje hvor startpunkt og endepunkt ligger på innsiden av toleransen.

Figuren over viser en parallell linje hvor startpunkt og endepunkt ligger på innsiden av toleransen. Rydde planens linjenettverk Drawing Cleanup I denne øvingen skal vi rydde opp i grensene og de andre linjene fra forrige øving, og vi skal bruke en funksjon i Autodesk Map for å rydde i tegningen. Forklaring

Detaljer

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige

I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige I denne Knarrhultguiden skal vi se nærmere på hvordan man lager en varslingsfil for sortering av søyer før lamming. Det er laget fire forskjellige sorteringsmuligheter slik at man kan lage en som passer

Detaljer

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter

2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter 2017/01/26 09:04 1/8 Håndtering av vegkanter Håndtering av vegkanter Nordisk beregningsmetode er laget for at man manuelt skal kunne kjøre beregningene. Det innebærer at det ikke er tenkt på at dataene

Detaljer

E3 - Novapoint Arealplan, tips og triks. Kristin Lysebo Vianova Systems as

E3 - Novapoint Arealplan, tips og triks. Kristin Lysebo Vianova Systems as E3 - Novapoint Arealplan, tips og triks Kristin Lysebo Vianova Systems as Tema for foredraget: Tips og triks ved eksport til SOSI Hvordan bruke Drawing Cleanup best mulig Tips til å finne feil i SOSI Kontroll

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer

Dialogkonferanse Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus. BIM - Muligheter og utfordringer Dialogkonferanse 2011-10-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Prosjekt Nytt Østfoldsykehus BIM - Muligheter og utfordringer Åpen BIM i prosjekt nytt østfoldsykehus Sentralt styringsdokument for Prosjekt

Detaljer

Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse

Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse Flytte Lønn 5 Databaser til ny SQL 2012 instanse Backup Ta en backup av alle Lønn 5 databaser via Verktøy Systemvedlikehold. Åpne Verktøy Systemvedlikehold. 1 Påse at filbanen er korrekt ved å klikke på

Detaljer