Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Truma inet Box. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2"

Transkript

1 Truma inet Box Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Side 2

2 Truma inet Box Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Bruksformål... 2 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger... 3 Visnings- og betjeningselementer / tilkoblinger... 4 Forberede igangsetting... 5 Installere Truma App på mobile enheter... 5 Foreta apparatsøk... 5 Bluetooth-kommunikasjon... 6 Opprette Bluetooth-forbindelse... 6 GSM-kommunikasjon... 6 Forberede Truma inet Box... 6 Opprette GSM-forbindelse... 7 Instrukser for bruk... 7 Tekniske data... 8 Feilsøkingstabell... 9 Fabrikkinnstilling Rengjøring og vedlikehold Reparatur Fastvare-oppdatering Kassering Tilbehør Truma produsent-garantierklæring Samsvarserklæring Symboler som brukes Merknad med informasjon og tips. Bruksformål Truma inet Box er utviklet for styring av inet-kompatible Truma-apparater via mobilt sluttbrukerutstyr (mobile enheter som f.eks. smarttelefoner, nettbrett). Kommunikasjonen skjer via Bluetooth eller GSM. På finner du mer informasjon om inet-kombatible apparater fra Truma. Dette produktet benytter FreeRTOS. Detaljer finner du på 2

3 Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Truma inet Box skal kun brukes når den er i teknisk feilfri stand. Bruk Truma inet Box kun med godkjent driftsspenning. Feil må rettes omgående. De eneste gangene brukeren har lov til å rette feil selv, er når feilrettingen er beskrevet under feilsøkingstabellen i denne bruksanvisningen. En defekt Truma inet Box skal kun repareres av produsenten eller dennes serviceteknikere. Endres eller modifiseres apparatet uten at dette er uttrykkelig godkjent av de konformitetsansvarlige, kan dette føre til at driftstillatelsen for apparatet bortfaller. Dette apparatet samsvarer med avsnitt 15 i FCC-forskriften og RSS-standarden fra det kanadiske industridepartementet for lisensfrie radiotekniske apparater. De følgende betingelsene må oppfylles for drift: (1) Apparatet må ikke forårsake skadelige forstyrrelser. (2) Apparatet må være immunt overfor støy som opptas, også støy som kan forårsake uønskede driftstilstander. Ikke foreta endringer på Truma inet Box, det kan være farlig. Ikke slå på apparatet hvis huset er skadet eller det har rent inn væske. 3

4 Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licenseexempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Le présent appareil est conforme aux CNR d'industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. Visnings- og betjeningselementer / tilkoblinger Visningselementer BLUETOOTH Bilde 1 sett forfra POWER GSM inet Box Blå LED (BLUETOOTH) Blinker ved pairing Lyser kort opp etter tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og apparatsøk på TIN 2 Grønn LED (POWER) Blinker under start og lyser under drift Rød LED (GSM) Lyser når GSM-drift ikke er mulig Betjeningselementer / tilkoblinger Bilde 2 sett ovenfra SIM GSM EXT INT 4

5 1 Tast BLUETOOTH-tilkobling, tilbakestille til fabrikkinnstilling, apparatsøk 2 Mini-SIM (25 x 15 mm) 3 Ekstern antennetilkobling for GSM-antenne 4 Omkobler intern / ekstern GSM-antenne Forberede igangsetting Installere Truma App på mobile enheter 1. Last ned Truma App fra Apple AppStore eller Google PlayStore til den mobile enheten. 2. Installer Truma App på den mobile enheten. En installert Truma App må eventuelt oppdateres. 3. Skal Truma App brukes på flere mobile enheter, må skrittene 1 og 2 gjentas for hver enhet. 4. For videre installasjon, følg instruksene i Truma App eller i anvisningen nedenfor. For at fjernstyringen skal fungere korrekt med SMS, må standard SMS-appen på den mobile enheten ditt ha ditt telefonnummer som avsender, og ikke manipulere teksten. Det må ikke på noen måte brukes WebSMS Connectorer. Foreta apparatsøk Forberedelse: 1. Koble alle egnede TIN-buss-kompatible Truma-apparater til Truma inet Box og betjeningsenheten Truma CP plus. 2. Slå på spenningsforsyningen for alle tilkoblede apparater. 3. Gjennomfør apparatsøket avhengig av grensesnittene som er brukt for Truma inet Box. Apparatsøk TIN1 grensesnitt: Alle apparater registreres automatisk. Truma CP plus-betjeningsenheten må være kjent med de tilkoblede inet-kompatible apparatene. Er dette ikke tilfelle, må du utføre følgende skritt på Truma CP plus: Start søk etter apparatene under menypunktet Servicemeny -> RESET -> PR SET. Etter at du har bekreftet, initialiseres Truma CP plusbetjenings enheten. I løpet av denne prosedyren viser displayet INIT... De apparatene som blir funnet, lagres da i Truma CP plus-betjeningsenheten. Apparatsøk TIN2 grensesnitt: Trykk på tasten (bilde 2 1) i minst 20 sekunder. Den blå LED-en blinker kort og signaliserer at apparatene er lagret og tilbakestilling utføres. Ved tilbakestilling til farbrikkinnstilling slettes alle eksisterende data. Etter reparasjon / ettermontering må apparatsøket på Truma inet Box eller med Truma CP plusbetjeningsenhet gjentas. 5

6 Bluetooth-kommunikasjon Opprette Bluetooth-forbindelse For å koble den mobile enheten til Truma inet Box må enheten være slått på og Bluetooth aktivert (se bruksanvisningen for det mobile sluttbrukerutstyret). Start Truma App og åpne fjernstyringen Trykk på tasten (bilde 2 1) i ca 1 sekund. Er Bluetooth-pairingen aktiv, vises Truma inet Box i opptil 2 minuter på den mobile enheten, og samtidig blinker den blå LED-en (bilde 1). Navnet Truma inet Box vises på den mobile enheten. Det kan opprettes Bluetooth-forbindelse med den mobile enheten. Bekreft Truma inet Box -forbindelsen i Bluetooth-innstillingene på den mobile enheten din. GSM-kommunikasjon Forberede Truma inet Box Før GSM-kommunikasjonen kan innrettes og brukes, må det opprettes en Bluetooth-forbindelse. For GSM-kommunikasjon kreves det et mini-sim-kort med eget telefonnummer og tilstrekkelig tilgodehavende. Mini-SIM-kortet er ikke inkludert i leveransen. Bruke mini-sim-kortet Skyv mini-sim-kortet som vist på bildet (bilde 3) inn i kortplassen merket SIM til det smetter på plass. Påse at kortet settes inn i føringen og at det ikke vris når det skyves inn. Mini-SIM De kan være registrert opptil 20 mobile enheter (mobiltelefoner, nettbrett) på Bluetooth-forbindelsen. Samtidig kan fire mobile enheter styre Truma inet Box. SIM GSM EXT INT Det første innrettede mobile enheten (forvalter) er permanent lagret i minnet til Truma inet Box. Er maks. antall mobile enheter nådd, overskriver den 21. mobile enheten den andre enheten i minnet og så videre. Bilde 3 mini-sim-kort For å slette den mobile enheten som ble registrert først (forvalter) fra Truma inet Box må det foretas en tilbakestilling til fabrikkinnstilling ( Fabrikkinnstilling på side 11). Var opprettingen vellykket, avsluttes Bluetooth Pairingmodusen automatisk. 6

7 Ta ut mini-sim-kortet Trykk på mini-sim-kortet igjen for å ta det ut. Henvend deg til mobilleverandøren din dersom du har spørsmål angående mini-sim-kortet ditt. Opprette GSM-forbindelse For videre installasjon kreves en aktiv Bluetooth-forbindelse, og Truma App må være startet på den mobile enheten. 1. Velg Opprettingsassistenten for Truma App. 2. Legg inn PIN-koden og telefonnummeret til mini-sim-kortet ( Truma inet Box) samt ønsket navn (maks. 11 tegn) via opprettingsassistenten, og bekreft. Merk: Mini-SIM-kortet sperres dersom det tastes inn feil PIN tre ganger. For å frigi mini-sim-kortet må kortet tas ut av Truma inet Box og frigis med PUK-koden i en mobil enhet. Trenger du hjelp med frigivelsen, bes du ta kontakt med mobilleverandøren din. Skal mini-sim-kortet skiftes ut, må PIN-koden og telefonnummeret tilpasses i opprettingsassistenten for Truma App før bruk. Instrukser for bruk Følg skrittene i Truma App for drift av apparatene som er koblet til via Truma inet Box. Truma inet Box blinker under start og er klar til drift først når drifts-led-en lyser konstant. Sist inntrufne kommando utføres. Bluetooth-kommunikasjonen har prioritet overfor GSM-kommunikasjonen. Truma inet Box kobler automatisk om fra GSM- til Bluetoothkommunikasjon så snart en lagret mobil enhet befinner seg i mottaksområdet. Når mottaksområdet forlates, kobles det automatisk om til GSM-kommunikasjon. For at styringen skal være vellykket, må apparatet være driftsklart. Truma inet Box kan også brukes uten mini-sim-kort. Da er bruken begrenset til nærfeltet via Bluetooth. Dersom Truma inet Box ikke skal brukes over lengre tid, anbefaler Truma å bryte driftsspenningen til Truma inet Box. Skal du forlate kjøretøyet ditt for lengre tid og ønsker å holde Truma inet Box driftsklar, må du sørge for tilstrekkelig strømforsyning til alle aktive apparater for denne tiden. 7

8 Tekniske data Spenningsforsyning 12 V / 24 V Spenningsområde min. 8 V, maks. 30 V Gjennomsnittlig strømopptak 40 ma (12 V), 20 ma (24 V) SIM korttype Mini-SIM (25 x 15 mm) Grensesnitt TIN-buss (2 x TIN1 utbyttbar, TIN2) GSM Bluetooth Bluetooth klasse 2 Mål (L x B x H) 147 x 96 x 40 mm Vekt (uten tilbehør) ca. 150 g Temperatur -30 C til +60 C Eksterne GSM-antenne Antennevinning maks. 5,5 dbi ved 850 MHz og maks. 2 dbi ved 1900 MHz Med forbehold om tekniske endringer. 8

9 Feilsøkingstabell Ved problemer med Truma App og / eller Truma inet Box anbefaler vi å kontrollere om appen er aktuell, og eventuelt å foreta en oppdatering. I tillegg anbefaler vi i slike tilfeller å foreta en fastvare-oppdatering av Truma inet Box som beskrevet i anvisningen under avsnittet Fastvare-oppdatering. Truma inet Box og system Feil Truma inet Box er ikke klart til drift (grønn LED lyser ikke) Jeg kan ikke styre de tilkoblede apparatene Avhjelpende tiltak Kontroller alle pluggforbindelser og om det foreligger tilstrekkelig spenningsforsyning Kontroller om Truma inet Box er driftsklar Kontroller at apparatene er korrekt tilkoblet og driftsklare Foreta en omstart av Truma inet Box. For å gjøre dette må du avbryte forsyningsspenningen i ca. 10 sekunder. (*) GSM Dårlig nettmottak Kontroller innmonteringen av Truma inet Box Kontroller nettdekningen på det aktuelle mottaksstedet Kontroller omkobleren for intern / ekstern GSM-antenne Drift er ikke mulig (rød LED lyser) Kontroller om mini-sim-kortet du bruker, fungerer som det skal (f.eks. kan operatøren ha sperret SIM-kortet) Sjekk PIN-koden i opprettingsassistenten til Truma App Kontroller omkobleren for intern / ekstern GSM-antenne Jeg har sendt en kommando via SMS, men apparatet mitt har ikke mottatt kommandoen ennå Sjekk telefonnummeret i opprettingsassistenten til Truma App Mobilleverandøren eller dårlig nettdekning kan føre til at meldinger sendes forsinket videre Jeg får ingen melding med bekreftelse Kontroller at mini-sim-kortet fungerer som det skal og at det er tilstrekkelig tilgodehavende på det 9

10 Bluetooth Feil Drift er ikke mulig (kun GSM-drift er mulig) Avhjelpende tiltak Påse at Bluetooth er aktiv og tilkoblet på den mobile enheten, og at batteriet til den mobile enheten er tilstrekkellig ladet Forviss deg om at du oppholder deg innenfor Bluetooth-rekkevidde og at forbindelsen er korrekt opprettet Gjenta opprettingen av Bluetooth-forbindelsen (*) For liten rekkevidde Kontroller innmonteringen av Truma inet Box (*) Tilbakestill til fabrikkinnstilling dersom de nevnte tiltakene ikke hjelper. Skulle disse tiltakene ikke løse problemet, må du henvende deg til Trumas serviceavdeling. 10

11 Fabrikkinnstilling Tilbakestille alle innstillinger til fabrikkinnstilling og slette alle individuelle data, eller foreta et apparatsøk på grensesnittet TIN2. Trykk på tasten (bilde 2 1) i minst 20 sekunder. Den blå LED-en lyser kort og signaliserer at tilbakestilling er utført og at det er foretatt et apparatsøk på TIN2. Rengjøring og vedlikehold Apparatet skal kun rengjøres med en fuktet, lofri klut. Ikke bruk kjemiske eller skurende rengjøringsmidler. Påse at det ikke kommer væske eller andre komponenter inn i Truma inet Box. Kassering Apparatet må kasseres i henhold til det aktuelle brukslandets administrative bestemmelser. Ta hensyn til nasjonale lover og regler (i Tyskland er dette f.eks. forskriften om vraking av gamle biler). Tilbehør TIN-buss kabel i tre ulike lengder 12 / 24 V-tilkoblingsledning Sikringsholder med 1 A-sikring TIN-fordeler Reparatur Henvend deg til Truma Service dersom reparasjon er nødvendig. Fastvare-oppdatering For oppdatering må kun en mobil enhet være aktivt tilkoblet til Truma inet Box. En tilgjengelig fastvare-oppdatering for Truma inet Box vises i Truma App på den mobile enheten, eller det kan hentes opp manuelt via innstillingene. Overføring skjer via Bluetooth (følg anvisningene i Truma App). Batteriet til den mobile enheten må være tilstrekkelig oppladet før fastvare-oppdateringen begynner. Under oppdatering bør den mobile enheten ikke beveges eller brukes. 11

12 Truma produsent-garantierklæring 1. Garantidekning Produsenten gir garanti for mangler på apparatet som skyldes feil på materiale eller produksjon. I tillegg gjelder de lovbestemte garantikravene mot selger. Følgende dekkes ikke av garantien: slitasjedeler og naturlig slitasje, som følge av bruk av andre deler enn originaldeler fra Truma i apparatene, som følge av unnlatelse av å følge Trumas monterings- og bruksanvisninger, som følge av feilaktig behandling, som følge av feilaktig transportemballering. 2. Garantiens omfang Garantien gjelder for mangler i henhold til punkt 1, som oppstår i løpet av 24 måneder etter inngåelse av kjøpekontrakten mellom selger og sluttforbruker. Produsenten vil etter eget valg rette slike mangler ved utbedring eller ved ny levering. Hvis produsenten yter garanti, begynner garantifristen for de reparerte eller utskiftede delene ikke på nytt, men den gamle fristen fortsetter å gjelde. Ytterligere krav, særlig skadeerstatningskrav fra kjøper eller tredjepart, dekkes ikke. Bestemmelsene i produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) berøres ikke. Ekstra kostnader på grunn av apparatets vanskelige ut- og innmonteringsbetingelser (f.eks. demontering av møbel- eller karosserideler) kan ikke anerkjennes som garantiytelse. 3. Gjøre krav på garantidekning Produsentens adresse er: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn, Tyskland I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Vennligst beskriv reklamasjonen i detalj, og oppgi apparatets serienummer og kjøpsdato. For at produsenten skal kunne kontrollere om feilen dekkes av garantien, må sluttbrukeren transportere eller sende apparatet for egen risiko til produsenten/servicepartneren. Ved innsending til fabrikk må apparatet sendes som fraktgods. I tilfelle garantidekning overtar fabrikken transportkostnadene eller kostnadene for innsending og retur. Hvis skaden ikke dekkes av garantien, gir produsenten kunden beskjed om dette, og om hvor store reparasjonskostnadene vil bli. I dette tilfellet må kunden også dekke transportkostnadene. Kostnadene for å gjøre krav på Trumas fabrikkundeservice for å rette en mangel som dekkes av garantien særlig transport-, reise-, arbeids- og materialkostnader dekkes av produsenten, så lenge det er snakk om kundeservice i Tyskland. Kundeservice i andre land dekkes ikke av garantien. 12

13 Samsvarserklæring 1. Produsentens kontaktdata Navn: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Adresse: Wernher-von-Braun-Str. 12, D Putzbrunn, Tyskland 5. Teknisk kontrollorgan Kraftfahrt-Bundesamt (tysk biltilsyn) 6. Opplysninger om undertegnedes funksjon 2. Identifikasjon av apparatet Type / utførelse: Truma inet Box Frank Oster Bedriftsledelse Putzbrunn, Oppfyller kravene i følgende EF-direktiver Lavspenningsdirektivet 2014/35/EU Demping av radiostøy UN ECE R10 EMC-direktivet (2004/108/EF) Direktivet om kasserte kjøretøy 2000/53/EF Telekommunikasjonsdirektivet 1999/5/EF og er merket med CE-merket og typegodkjenningsnummer E1 10R Grunnlag for samsvarserklæringen Artikkel 3.1b: EN V1.9.2, EN V1.3.1 (GSM), EN V2.2.1 (Bluetooth); Artikkel 3.2: EN V9.0.2 (GSM 900 og 1800), EN V1.8.1 (Bluetooth 4.0 LE), EN V1.8.1 (Bluetooth 4.0 BR+EDR); Artikkel 3.1a: EN :2006/A2:2013; Artikkel 3.1a og artikkel /95/EF: EN 62311:

14

15

16 I tilfelle feil bør du ta kontakt med Trumas servicesenter eller en av våre autoriserte servicepartnere (se Henvendelsen din kan behandles raskere hvis du på forhånd har funnet frem apparattypen og serienummeret (se typeskiltet). Neptus A.S. Høymyrmarka 7 Tel N-1391 Vollen Fax /2015 Fo Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße Putzbrunn Deutschland Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Bruksanvisning Side 2. Oppbevares i bilen! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Bruksanvisning Side 2 Oppbevares i bilen! Boiler gass BG 10 / Boiler gass/elektrisk BGE 10 Varmtvannsbereder Innholdsfortegnelse Symboler som brukes... 2 Sikkerhetsmerknader...

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886

Din bruksanvisning SONY ERICSSON T250I http://no.yourpdfguides.com/dref/819886 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning

CC 9058. Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Installasjons- og bruksanvisning CC 9058 Innhold Innledende informasjon 2 1. Generell informasjon 2 2. Retningslinjer for sikkerhet 2 Montering av håndfri enhet 4 3. Innhold ved levering 4 4.

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO

BB25 BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO BB25 NO BRUKSANVISNING MÅLEAPPARAT FOR SJIKTTYKKELSE TRT-BA-BB25-TC-002-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet...

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

Digital fartskriver DTCO 1381

Digital fartskriver DTCO 1381 Digital fartskriver DTCO 1381 Versjon 2.0 2.1 Instruksjonsbok firma & sjåfør DTCO SmartLink (Ekstrautstyr) www.dtco.vdo.com Innledning Kjære bruker. Den digitale fartskriveren, DTCO 1381, med sine systemkomponenter

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

PR 25 roterende laser

PR 25 roterende laser PR 25 roterende laser Det er viktig at bruksanvisningen leses før apparatet tas i bruk. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med apparatet. Pass på at bruksanvisningen ligger sammen med apparatet når

Detaljer

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC Brukerveiledning Mobilt Bredbånd ZTE MF110 for PC/MAC Mobilt Bredbånd innhold Velkommen 3 Din startpakke inneholder 3 Bli kjent med ditt modem 4 Klargjør ditt modem 4 Installasjonsveiledning 5 Koble til

Detaljer

Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: www.remuc.fi

Forord. Gratulerer! REMUC er et finsk nøkkelmerkeprodukt. Ytterligere opplysninger: www.remuc.fi v1.06 Forord Gratulerer! Du har kjøpt fjernstyringssystemet REMUC. Vi tør å påstå at du har valgt ett av de beste produktene på markedet, for i REMUC kombineres kvalitetsplanlegging og -arbeid, brukervennlighet

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer