SMART Notebook 14 programvare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SMART Notebook 14 programvare"

Transkript

1 SMART Ntebk 14 prgramvare BRUKERVEILEDNING FOR ET MAC-OPERATIVSYSTEM

2 Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer på Internett hs smarttech.cm/registratin. Ha følgende pplysninger tilgjengelig i tilfelle du må kntakte SMART Støtte. Serienummer: Kjøpsdat: Merknad m varemerker SMART Ntebk, SMART Dcument Camera, SMART Ink, SMART Bard, SMART Respnse, SMART Exchange, smarttech, SMART-lgen g alle SMARTslagrd er varemerker eller registrerte varemerker innunder SMART Technlgies ULC i USA g/eller andre land. Mac, Mac OS, OS X, Finder g QuickTime er varemerker innunder Apple Inc., registrert i USA g andre land. Vinduer g PwerPint er enten registrerte varemerker eller varemerker innunder Micrsft Crpratin i USA g/eller andre land. Adbe g Flash er enten registrerte varemerker eller varemerker innunder Adbe Systems Incrprated i USA g/eller andre land. GeGebra er et registrert varemerke innunder GeGebra Inc. Alle andre tredjepartsprdukter g firmanavn kan være varemerker innunder sine respektive eiere. Merknad m pphavsrett 2015 SMART Technlgies ULC. Med enerett. Uten skriftlig frhåndstillatelse fra SMART Technlgies ULC er det ulvlig å kpiere denne utgivelsen helt eller delvis, skrive den m, lagre den i et hentesystem eller versette den til andre språk. Infrmasjnen i denne håndbken kan endres uten varsel g er ikke bindende fr SMART. Dette prduktet g/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. MM/yyyy

3 Innhld Kapittel 1: Kmme i gang med SMART Ntebk-prgramvare 1 Abut SMART Ntebk sftware 2 Om andre SMART-prgramvarer på datamaskinen din 2 Hva er nytt 2 Starte SMART Ntebk-prgramvaren 4 Navigere i brukergrensesnittet 4 Vise varsler fr verktøyendringer 10 Using gestures 10 Angre g gjøre m handlinger 12 Kapittel 2: Opprette g jbbe med filer 13 Creating files 13 Opening files 13 Saving files 14 Exprting files 15 Printing files 17 Kapittel 3: Opprette g jbbe med sider 19 Displaying pages in a file 19 Creating pages 20 Clning pages 21 Extending pages 21 Renaming pages 22 Klippe eller kpiere g lime inn sider 22 Rearranging pages 23 Gruping pages 23 Deleting pages 24 Kapittel 4: Opprette grunnleggende bjekter 27 Writing, drawing and erasing digital ink 28 Creating shapes and lines 31 Opprette tekst 34 Creating tables 41 Kapittel 5: Jbbe med bjekter 51 Selecting bjects 52 Changing bjects prperties 53 Psisjnere bjekter 56 Cutting, cpying and pasting bjects 60 Beskjære bilder med en maske 61 Clning bjects 62 Resizing bjects 62 Rtating bjects 65 i

4 INNHOLD Flipping bjects 66 Gruping bjects 67 Deleting bjects 68 Kapittel 6: Sette inn, rganisere g dele innhld 71 Inserting cntent frm the Gallery 72 Sette inn innhld fra GeGebra 73 Sette inn innhld fra SMART Exchange-nettstedet 74 Sette inn innhld fra andre kilder 75 Sette inn ligninger i matematikkverktøyet 80 Inserting Internet brwsers 82 Attaching files and web pages 84 Organisere g dele innhld ved bruk av galleriet 85 Sharing cntent using the SMART Exchange website 89 Kapittel 7: Opprette undervisningaktiviteter 91 Bruke avanserte funksjner fr bjekter 91 Bruke avanserte sidefunksjner 99 Opprette et eksempel-undervisningsaktivteter 104 Kapittel 8: Presentasjn av undervisningsaktiviteter g tilrettelegging fr samarbeid 111 Frberedelser før presentasjn 112 Bruke presentasjnsverktøy under presentasjn 120 Frbedre systemytelse under pptak 141 Fjerne eller mstille sider etter presentasjnen er ferdig 150 Tillater t persner å bruke en interaktiv tavle 153 Kapittel 9: Enhancing SMART Ntebk sftware with add-ns 157 Installing add-ns 157 Fr å bruke tillegg 158 Identifying missing add-ns 158 Deaktivere g fjerne tillegg 158 Tilgang til XC Cllabratin 159 Kapittel 10: Tilgang til RSS-feed med Ntebk Cnnect 161 Finne, legge til g slette en RSS-feed 161 Se innhld fra RSS-feed 162 Bkmerke artikler 163 Sette inn bilder g vide i tegnemrådet 163 Kapittel 11: Oppretthlde SMART Ntebk-prgramvaren 165 Custmizing the tlbar 165 Knfigurere SMART Ntebk-prgramvare 167 Knfigurere språk 172 Fjerne SMART-prgramvare 172 Oppdatere g aktivere SMART-prgramvaren 173 Sende tilbakemelding til SMART 177 ii

5 INNHOLD Kapittel 12: Feilsøking i SMART Ntebk-prgramvaren 179 Trubleshting files 179 Trubleshting the SMART Ntebk sftware windw and tlbar 179 Trubleshting digital ink 180 Trubleshting bjects 181 Trubleshting gestures 182 Indeks 183 iii

6

7 Kapittel 1 Kmme i gang med SMART Ntebk-prgramvare Abut SMART Ntebk sftware 2 Om andre SMART-prgramvarer på datamaskinen din 2 Hva er nytt 2 SMART Ntebk 14.3 prgramvare 3 SMART Ntebk 14.2 prgramvare 3 SMART Ntebk 14.1 prgramvare 3 SMART Ntebk 14 prgramvare 4 Starte SMART Ntebk-prgramvaren 4 Navigere i brukergrensesnittet 4 Meny 5 Verktøylinje 5 Handlinger-panelet 5 Plugin-panelet 5 Verktøy-panel 5 Kntekst-panel 6 Tilpasse verktøylinje 6 Sidesrtering 6 Åpne sidesrteringsfunksjnen 7 Tilpasse sidesrteringsfunksjnen 7 Gallerifanen 7 Åpning fanen Galleri 7 Tilpasse fanen Galleri 7 Vedleggsfane 8 Åpne vedleggsfanen 8 Tilpasse vedleggfanen 8 Egenskaper-fane 8 Åpning av egenskaperfanen 9 Tilpassing av egenskaperfanen 9 Tilleggfanen 9 Åpne tilleggfanen 9 Tilpasse tilleggfanen 9 SMART Respnse-fanen 9 Sidemrådet 9 Vise varsler fr verktøyendringer 10 Using gestures 10 Angre g gjøre m handlinger 12 1

8 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Dette kapitel intrduserer SMART Ntebk -samarbeidsprgramvare fr utdanning g frklarer hvrdan man kmmer i gang med prgramvaren. Abut SMART Ntebk sftware In SMART Ntebk sftware, yu can create.ntebk files that include graphics, text, tables, lines, shapes, animatins and mre. Present yur file and keep yur class s attentin as yu mve and interact with these bjects. When yur class prvides cmments and suggestins, write their input n the page using digital ink. Yu can pen.ntebk files in SMART Ntebk sftware n a Windws, Mac r Linux cmputer. Yu can als exprt yur file in a variety f frmats, including HTML and PDF. Yu can install SMART Ntebk Tls as well as third-party add-ns t add special features t SMART Ntebk sftware. SMART Ntebk Tls include the fllwing: 3D-verktøy fr SMART Ntebk-prgramvare Blandet realitet-verktøy fr SMART Dcument Camera Om andre SMART-prgramvarer på datamaskinen din Datamaskinen kan innehlde følgende andre SMART-prgramvarer. SMART Prduct Drivers Yur interactive prduct detects cntact with its screen and sends each cntact pint, alng with Pen tl infrmatin, t the cnnected cmputer. SMART Prduct Drivers translates the infrmatin int muse clicks and digital ink. SMART Prduct Drivers enables yu t perfrm nrmal cmputer peratins by using yur finger r a pen. SMART Ink Ved hjelp av SMART Ink kan du skrive eller tegne på skjermen med digitalt blekk ved å bruke en penn, g deretter lagre g slette ntatene. SMART Bard Tls Du kan trekke ppmerksmhet mt spesifikke deler av en side ved hjelp av SMART Bard Tls, sm f.eks. skjermskyggelegging, spttlys, frstørrelsesverktøy g peker. Hva er nytt SMART Ntebk 2014-prgramvaren intrduserer følgende nye funksjner. 2

9 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE SMART Ntebk 14.3 prgramvare Funksjn Undervisningspptakeren gir en enkel måte å ta pp aktiviteter på en SMART Ntebk-prgramvareside. Du kan lenke et bjekt til et verktøy på prgramvarens verktøylinje fr å tilpasse verktøyet sm du deretter kan plassere hvr sm helst på siden. Du kan klippe eller kpiere g lime inn en side ved bruk av sidesrtering. Du kan bruke tekstpennen til å gjøre følgende: - Sette inn tekst i frskjellige farger. - Endre farge på valgt tekst - Endre farge på en hel verden Du kan låse et bjekt, men likevel behlde muligheten til å flytte det hrisntalt eller vertikalt. Skjermskygge er tilgjengelig i flere farger. Man kan endre størrelsen på dialgbksen fr bildegjennmsiktighet. Tema Ta pp sider med undervisningspptaker på side 120 Lenke bjekter til verktøy på side 130 Klippe eller kpiere g lime inn sider på side 22 Redigering med tekstpennen på side 128 Låse bjekter på side 97 Bruke skjermskyggelegging på side 122 Lage gjennmsiktige mråder i et bilde på side 76 SMART Ntebk 14.2 prgramvare Funksjn Tema SMART-Ruter Bruke SMART-Ruter på side 131 Du kan bruke farget blekk fr å skrive ligninger i Matteredigeringsprgrammet. Sette inn ligninger i matematikkverktøyet på side 80 SMART Ntebk 14.1 prgramvare Funksjn Tema Matteredigeringsprgrammet Sette inn ligninger i matematikkverktøyet på side 80 Varsler fr verktøyendringer Vise varsler fr verktøyendringer på side 10 3

10 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE SMART Ntebk 14 prgramvare Funksjn Tema Pennetype Malerkst Writing r drawing digital ink på side 28 Beskjære bilder Beskjære bilder med en maske på side 61 Ntebk Cnnect Tilgang til RSS-feed med Ntebk Cnnect på side 161 Tilleggsprgrammet GeGebra Sette inn innhld fra GeGebra på side 73 Blekkredigering Bruke Tekstpennen på side 127 Tilleggsprgrammet XC Cllabratin Tilgang til XC Cllabratin på side 159 Kalligrafipenn Writing r drawing digital ink på side 28 Starte SMART Ntebk-prgramvaren Kjør SMART Ntebk-prgramvaren ved å klikke Ntebk i dkken. If yur cmputer s display refresh rate is less than 60 Hz, a warning message appears when yu first start SMART Ntebk sftware. Yu can change the display refresh rate by pening System Preferences > Displays in Mac OS X perating system sftware. When yu start SMART Ntebk sftware the first time, a tutrial file pens autmatically. Yu can read the cntents f this file t learn mre abut the sftware and the new features in the latest release. When yu re dne, select File > New t create a new, blank file. When yu start the sftware subsequent times, a new, blank file pens autmatically. T pen the tutrial file, select Help > Tutrial. Navigere i brukergrensesnittet Brukergrensesnittet fr SMART Ntebk-prgramvaren består av følgende kmpnenter: Meny Verktøylinje Faner (sidesrtering, galleri, vedlegg, egenskaper, tillegg g SMART Respnse ) Sidemrådet 4

11 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Meny Menyen innehlder alle kmmander du trenger fr å manipulere filer g bjekter i SMART Ntebk-prgrammet. Verktøylinje The tlbar enables yu t select and use a variety f cmmands. The buttns n the tlbar are rganized in panels. Kmmandene i verktøylinjen er gså tilgjengelig fra menyen (se Meny ppe). Handlinger-panelet Panelet fr Handlinger i verktøylinjen inkluderer knapper sm lar deg søke g utføre endringer ved.ntebk -filer: Plugin-panelet Hvis du installerer SMART Ntebk-verktøy sm SMART Respnse eller tredjeparts-plugin, vil et tilleggspanel synes på høyre side av Handlinger -panelet: Verktøy-panel Verktøy-panelet innebærer knapper sm lar deg pprette g jbbe med grunnleggende bjekter på sidene: 5

12 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Kntekst-panel When yu select ne f the buttns in the Tls panel, additinal buttns appear. Fr example, if yu select Pens, the fllwing additinal buttns appear: Press the Pen Types buttn t select a pen type and then press ne f the line type buttns t write r draw digital ink in that line type. Yu can custmize a selected line type using the ptins in the Prperties tab and then save yur changes fr future use (see Saving tl settings på side 56). De tre egenskapsvelgerne ved siden av linjetypeknappene gir deg muligheten til å stille inn farge, tykkelse, stil g gjennmsiktigheten av digitalblekket. Hvis du klikker en av de andre knappene i Verktøy -panelet vil en lignende rekke med knapper synes. Tilpasse verktøylinje Du kan legge til, fjerne g endre psisjnen av knappene på verktøylinjen ved å trykke på Tilpasse verktøylinje (Se Custmizing the tlbar på side 165). By default, the tlbar appears at the tp f the SMART Ntebk sftware windw. Hwever, yu can mve it t the bttm f the windw by pressing Mve tlbar t tp/bttm f windw. This is useful in situatins where yu r yur students can t reach the tlbar when it s at the tp f the windw. Sidesrtering Sidesrteringen viser alle sidene i den åpne filen sm miniatyrbilder, g ppdaterer autmatisk disse miniatyrbildene etter hvert sm du endrer innhldet på sidene. Med sidesrteringsfunksjnen kan du gjøre følgende: Klipp ut eller kpier g lim inn sider Vise sider Klippe, kpiere g lime inn sider Opprette sider Klne sider Fjerne sider 6

13 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Slette sider Navngi sider på nytt Omarrangere sider Flytte bjekter fra en side til en annen Gruppesider Åpne sidesrteringsfunksjnen Fr å åpne sidesrtereren, trykk Sidesrterer. Tilpasse sidesrteringsfunksjnen Du kan flytte sidesrtereren fra den ene siden av vinduet til SMART Ntebk-prgramvare til den andre ved å trykke Flytt sidefane.. Du kan endre størrelsen til sidesrtereren ved å dra kantene til venstre eller høyre. Du kan gså skjule sidesrtereren når du ikke bruker den ved å velge avkryssingbksen Autskjul (Fr å vise den skjulte sidesrtereren igjen, trykksidesrterer.) Hvis du reduserer sidesrteringsfunksjnen til dens minimale størrelse skrus autskjulfunksjnen på autmatisk. Gallerifanen The Gallery tab cntains clip art, backgrunds, multimedia cntent, files and pages that yu can use in yur lessns, and displays preview images f this cntent. The Gallery tab als prvides access t ther nline resurces. Fr mre infrmatin, see Inserting cntent frm the Gallery på side 72. Du kan gså inkludere ditt eget innhld g innhld fra andre lærere på sklen din i gallerifanen (se Organisere g dele innhld ved bruk av galleriet på side 85). Åpning fanen Galleri Fr å åpne gallerifanen, trykk Galleri. Tilpasse fanen Galleri Du kan flytte gallerifanen fra den ene siden av vinduet til SMART Ntebk-prgramvaren til den andre ved å trykke Flytt sidefane.. Yu can resize the Gallery tab by dragging its brder left r right. Yu can als hide the Gallery tab when yu aren t using it by selecting the Aut-hide check bx. (T display the Gallery tab when it s hidden, press Gallery.) 7

14 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Hvis du reduserer fanen Gallery til minimumsstørrelse, slås aut-skjul-funksjnen på autmatisk. Vedleggsfane The Attachments tab displays the files and web pages attached t the current file. Fr mre infrmatin, see Attaching files and web pages på side 84. Åpne vedleggsfanen Fr å åpne vedleggsfanen, trykk Vedlegg. Tilpasse vedleggfanen Du kan flytte vedleggsfanen fra en side av vinduet til SMART Ntebk-prgramvaren til den andre siden ved å trykke Flytt sidefane.. Yu can resize the Attachments tab by dragging its brder left r right. Yu can als hide the Attachments tab when yu aren t using it by selecting the Aut-hide check bx. (T display the Attachments tab when it s hidden, press Attachments.) Hvis du reduserer tilleggfanen til den minimale størrelsen, vil funksjnen "Skjul autmatisk" autmatisk slås på. Egenskaper-fane Egenskaper-fanen lar deg frmatere bjekter på en side, inkludert digitalt blekk, frmer, linjer, tekst g tabeller. Avhengig av bjektet du velger - kan du gjøre følgende: Fargen, tykkelsen g linjestilen Gjennmsiktigheten g fylleffekten av bjekter Skrifttypen, størrelsen g stilen på teksten Objektanimasjn Egenskaperfanen viser kun alternativene sm er tilgjengelig fr det bjektet du valgte. Fr ytterligere infrmasjn fr visning g innstillinger av bjektegenskaper i egenskaperfanen, se Changing bjects prperties på side 53. Egenskaperfanen inkluderer gså en knapp fr Sideinnspilling. Du kan bruke denne funksjnen til å spille inn dine handlinger på den aktuelle siden (se Ta pp sider med undervisningspptaker på side 120). 8

15 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Åpning av egenskaperfanen Fr å åpne fanen fr egenskaper, trykk Egenskaper. Tilpassing av egenskaperfanen Du kan flytte fanen fr egenskaper fra den ene siden av vinduet til SMART Ntebkprgramvare til den andre ved å trykke Flytt sidefane.. Du kan endre størrelsen til fanen fr egenskaper ved å dra kantene til venstre eller høyre. Du kan gså skjule gallerifanen når du ikke bruker den ved å velge avkryssingbksen Autskjul. (Fr å vise den skjulte fanen fr egenskaper igjen, trykkegenskaper.) Hvis du reduserer egenskaperfanen til dens minimale størrelse - skrus autskjul-funksjnen på autmatisk. Tilleggfanen Tilleggsfanen gir deg muligheten til å jbbe med tillegg fr SMART Ntebk-prgramvare (se Enhancing SMART Ntebk sftware with add-ns på side 157). Åpne tilleggfanen Fr å åpne tilleggsfanen, trykk Tillegg. Tilpasse tilleggfanen Du kan flytte tilleggsfanen fra en side av vinduet til SMART Ntebk-prgramvaren til den andre siden ved å trykke Flytt sidefane.. Yu can resize the Add-ns tab by dragging its brder left r right. Yu can als hide the Addns tab when yu aren t using it by selecting the Aut-hide check bx. (T display the Add-ns tab when it s hidden, press Add-ns.) Hvis du reduserer tilleggfanen til den minimale størrelsen, vil funksjnen "Skjul autmatisk" autmatisk slås på. SMART Respnse-fanen SMART Respnse-fanen er en del av SMART Respnse-prgramvaren g er kun tilgjengelig fr deg hvis du har installert SMART Respnse-prgramvaren. Sidemrådet The page area displays the cntents f a selected page in a file. This is the area f the page where yu create and wrk with bjects (see Opprette grunnleggende bjekter på side 27). 9

16 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Vise varsler fr verktøyendringer If yur SMART prduct has Tuch Recgnitin enabled, SMART Ntebk sftware displays tl change ntificatins when yu select a new hardware tl r change a tl s settings. Pens, the eraser and the muse are all hardware tls. Yu can als view tl change ntificatins when yu tuch the display with yur finger. Only sme SMART hardware prducts supprt Tuch Recgnitin. Fr mre infrmatin, refer t yur SMART hardware prduct s user s guide. Se varsler fr verktøyendringer Fr å bruke maskinvareverktøy eller fingeren, trykk på verktøylinjen fr å velge verktøyinnstillinger. A status bar appears under the tlbar and shws the active tl and settings. The status bar updates each time yu select anther tl r setting. Statusfanen dukker gså pp når du setter blekk-innstillinger til maskinvarepennen ved bruk av Egenskaper-fanen (se Changing bjects prperties på side 53). Using gestures Du kan arbeide med bjekter i SMART Ntebk-prgrammet ved bruk av følgende gester (dersm det støttes av ditt interaktive prdukt): Stryke (venstre til høyre) Stryke (høyre til venstre) 10

17 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Klem fr å zme inn / skalere (frstørre) Klem fr å zme ut / skalere (frminske) Panrer Rter Riste Knips 11

18 KAPITTEL 1 KOMME I GANG MED SMART NOTEBOOK-PROGRAMVARE Angre g gjøre m handlinger Når du utfører endringer ved en fil kan du reversere effekten av dine frrige kmmander g handlinger. Angre g Gjøre m påvirker handlingene til begge parter dersm t persner bruker ditt interaktive prdukt. Fr å angre effekten av den siste handlingen Trykk Angre. Du kan angre g gjøre m et ubegrenset antall handlinger. Fr å sette inn igjen den siste angrede handlingen med kmmanden angre Trykk Gjør m. 12

19 Kapittel 2 Opprette g jbbe med filer Creating files 13 Opening files 13 Saving files 14 Exprting files 15 Printing files 17 In SMART Ntebk sftware, yu can create r pen SMART Ntebk sftware (.ntebk) files. After creating r pening a.ntebk file, yu can save it, print it and cmplete ther cmmn tasks. Creating files When yu start SMART Ntebk sftware fr the first time, a tutrial file pens autmatically. When yu start the sftware subsequent times, a new.ntebk file pens autmatically. Hwever, yu can create a new file at any time. Fr å pprette en fil Velg Fil > Ny. Opening files Du kan åpne følgende filer med SMART Ntebk 11-prgrammet:.ntebk-filer (standardfrmatet fr prgramvarene: SMART Ntebk 9.5, 9.7, 10 g 11).xbk filer (standardfrmatet fr prgramvarene: SMART Ntebk 8.x, 9.0 g 9.1) Du kan lagre filen sm.ntebk-fil etter at du har åpnet en den. Du åpner filer på samme vis med alle SMART Ntebk-prgramvarer. Fr å åpne en fil 1. Trykk Åpne fil. Dialgbksen Åpne vises. 13 smarttech.cm/kb/170656

20 KAPITTEL 2 OPPRETTE OG JOBBE MED FILER 2. Søk frem g velg filen. 3. Klikk Åpne. TIPS Du kan åpne nylig åpnede filer ved å velge Fil > Åpne frrige g velge filnavnet. Saving files By default, SMART Ntebk sftware saves yur files in.ntebk frmat. Anyne with SMART Ntebk 9.5 r later sftware fr Windws perating systems, Mac OS X perating system sftware r Linux perating systems installed n his r her cmputer can pen a.ntebk file. Fr å lagre en ny fil 1. Trykk Lagre. En dialgbks vises. 2. Søk deg frem til plassen du ønsker å lagre den nye filen til. 3. Tast inn et navn på filen i bksenlagre sm. 4. Press Lagre. Fr å lagre en eksisterende fil Trykk Lagre. Fr å lagre en eksisterende fil med nytt navn eller på nytt sted 1. Velg Fil > Lagre sm. En dialgbks vises. 2. Søk deg frem til plassen du ønsker å lagre den nye filen til. 3. Skriv inn et navn på filen i bksen Lagre sm. 4. Press Lagre. Fr å lagre alle åpne filer Velg Fil > Lagre alle. 14 smarttech.cm/kb/170656

21 KAPITTEL 2 OPPRETTE OG JOBBE MED FILER Exprting files Du kan eksprtere.ntebkfiler til følgende frmater: Nettsider Bildefrmater BMP JPEG PNG TIFF PDF Cmmn File Frmat (CFF) fr Interaktiv Tavle NOTATER SMART Ntebk prgramvaren inkluderer ikke lenker når du eksprterer filer sm nettsider, bildefiler eller PDF. SMART Ntebk sftware desn t include attachments when yu exprt files as picture files r PDF. T include attachments, yu must exprt yur file as web pages. SMART Ntebk sftware desn t exprt files that yu attach t yur.ntebk file as aliases. If yu want t include an attachment, attach a cpy f the file (see Attaching files and web pages på side 84). SMART Ntebk sftware desn t exprt sme gradient, pattern and image effects. These effects might appear as a slid fill r appear incrrectly in the exprted file. T exprt a file as web pages 1. Velg Fil > Eksprter sm > Nettside. En dialgbks vises. 2. Bla deg frem til dit du ønsker å eksprtere filen. 3. Skriv inn et navn på filen i bksen Lagre sm. 4. Press Lagre. T exprt a file as picture files 1. Velg Fil> Eksprter sm> Bildefiler. En dialgbks vises. 2. Velg en mappe dit du ønsker å eksprtere filer. 3. Velg et bildefrmat i nedtrekkslisten Bildefrmat. 15 smarttech.cm/kb/170656

22 KAPITTEL 2 OPPRETTE OG JOBBE MED FILER 4. Velg en bildestørrelse i nedtrekkslisten Bildestørrelse. 5. Skriv inn et navn på filene i bksen Lagre sm. 6. Press Lagre. T exprt a file as a PDF file 1. Velg Fil > Eksprter sm > PDF. En dialgbks vises. 2. Trykk Miniatyrbilder, Brsjyrer eller Helside. 3. Fyll alternativt inn verskrift i bksen fr Overskrift, ftnte i bksen fr Ftnte g den aktuelle daten i bksen fr Dat. 4. Man kan alternativt velge sjekkbksen Vis sidekantlinjer fr å vise kantlinjene rundt hver av de utskrevne sidene. 5. Velg alternativt sjekkbksen Vis sidenummer fr å vise sidenummer fr hver side. 6. Hvis du valgte Miniatyrbilder eller Brsjyrer i steg 2, velg en miniatyrbildestørrelse i Miniatyrstørrelse-nedtrekklisten g merk alternativt sjekkbksen Vis miniatyrtitler fr å vise titler under hvert miniatyrbilde. 7. Trykk Frtsett. Dialgbksen fr Lagre vises. 8. Bla deg frem til dit du ønsker å eksprtere filen. 9. Skriv inn et navn på filen i bksen Lagre sm. 10. Press Lagre. T exprt a file as a CFF file 1. Velg Fil> Eksprter sm> CFF. En dialgbks vises. 2. Bla deg frem til dit du ønsker å eksprtere filen. 3. Skriv inn et navn på filen i bksen Lagre sm. 4. Press Lagre. Yu can als imprt CFF files (see Imprting files frm ther interactive whitebard prgrams på side 80). 16 smarttech.cm/kb/170656

23 KAPITTEL 2 OPPRETTE OG JOBBE MED FILER Printing files Yu can print all pages r select pages in a.ntebk file. Yu can print the pages as thumbnails, handuts r full pages. Fr å skrive ut en fil 1. Velg Fil > Utskrift. En dialgbks vises. 2. Trykk Miniatyrbilder, Brsjyrer eller Helside. 3. Fyll alternativt inn verskrift i bksen fr Overskrift, ftnte i bksen fr Ftnte g den aktuelle daten i bksen fr Dat. 4. Man kan alternativt velge sjekkbksen Vis sidekantlinjer fr å vise kantlinjene rundt hver av de utskrevne sidene. 5. Velg alternativt sjekkbksen Vis sidenummer fr å vise sidenummer fr hver side. 6. Hvis du valgte Miniatyrbilder eller Brsjyrer i steg 2, velg en miniatyrbildestørrelse i Miniatyrstørrelse-nedtrekklisten g merk alternativt sjekkbksen Vis miniatyrtitler fr å vise titler under hvert miniatyrbilde. 7. Trykk Frtsett. En dialgbks vises. 8. Hvis alle utskriftinnstillingene ikke vises, trykk på avdekkingstrekanten ved siden av Skriver-nedtrekklisten. 9. Velg Alle fr å inkludere alle sider. ELLER Velg Fra fr å inkludere valgte sider g fyll deretter inn siderekkefølgen. 10. Velge andre utskriftinnstillinger, inkludert skrivernavn g antall kpier. 11. Klikk Utskrift. 17 smarttech.cm/kb/170656

24

25 Kapittel 3 Opprette g jbbe med sider Displaying pages in a file 19 Creating pages 20 Clning pages 21 Extending pages 21 Renaming pages 22 Klippe eller kpiere g lime inn sider 22 Rearranging pages 23 Gruping pages 23 Deleting pages 24 En.ntebk-fil er sammensatt av en rekke sider, hver med sine egne bjekter g egenskaper. A thumbnail f each page appears in the Page Srter. Using either the Page Srter r menu cmmands, yu can display an existing page, create a blank page, create a clne f an existing page r delete an existing page. Displaying pages in a file Yu can display any page in the file using the Page Srter. Yu can display the next r previus page in the file using buttns r gestures. Fr å vise en side 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Trykk på miniatyrbildet av siden du ønsker å vise. Fr å vise den neste siden i en fil Trykk neste side. ELLER Sveip fingeren ver siden fra høyre mt venstre. 19 smarttech.cm/kb/170656

26 KAPITTEL 3 OPPRETTE OG JOBBE MED SIDER En melding sm angir det gjeldende sidetallet vises. Fr å vise frrige side i en fil Trykk Frrige side. ELLER Sveip fingeren ver siden fra venstre til høyre. En melding sm angir det gjeldende sidetallet vises. Creating pages Du kan legge til en tm side i den åpne filen ved hjelp av Legg til side-knappen eller Sidesrtering. Fr å sette inn en side ved å bruke knappen "Legg til side" Trykk Legg til side. Den nye siden vises etter gjeldende side. 20 smarttech.cm/kb/170656

27 KAPITTEL 3 OPPRETTE OG JOBBE MED SIDER Fr å sette inn en side ved å bruke "Sidesrtering" 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Velg miniatyrbildet av siden du vil den nye siden skal vises etter. 3. Trykk på miniatyrmenypilen, g velg deretter Sett inn tm side. Den nye siden vises etter den valgte siden. Clning pages Du kan duplisere (eller klne ) en eksisterende side istedenfr å pprette en ny side. Du kan kun klne en side dersm siden har innhld. Fr å klne en side 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Velg miniatyren av siden du vil klne. 3. Trykk miniatyrbildets menypil g velg Klne siden. Den klnede siden vises umiddelbart etter nåværende side. Du kan gjenta dette steget så mange ganger du vil. Extending pages If yu need mre rm at the bttm f a page, yu can extend the page vertically withut affecting the page s width. Yu can turn this feature ff t prevent yur pages frm becming lnger. Fr å utvide en side 1. Hvis du viser siden i Full Side-visningen, velg et annet zmnivå. 2. Trykk på linken Utvid Side nederst på siden. 21 smarttech.cm/kb/170656

28 KAPITTEL 3 OPPRETTE OG JOBBE MED SIDER T turn Extend Page n r ff 1. Velg Vis> Utvid Side 2. Velg Av fr å slå Utvid Side ff. ELLER Velg På fr å slå på Utvid Side-funksjnen. Renaming pages When yu create a page, SMART Ntebk sftware autmatically names the page with the date and time f its creatin. Yu can change this name. Fr å navngi en side på nytt 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Dbbeltklikk sidens navn. 3. Skriv et nytt navn du vil at siden skal hete. 4. Klikk et annet sted. Klippe eller kpiere g lime inn sider Du kan klippe eller kpiere g lime inn en side i den gjeldende filen ved bruk av sidesrtering. Fr å klippe eller lime inn en side ved bruk av "Sidesrtering" 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Velg miniatyren av siden du ønsker å klippe ut. 3. Trykk miniatyrbildets menypil g velg deretter Klipp ut side eller Kpier side. 4. Velg miniatyrbildet av siden du ønsker at skal følge den innlimte siden. 5. Trykk på miniatyrbildemenypilen g velg deretter Lim inn side. Det nye miniatyrbildet vises før miniatyrbildet du valgte i frrige steg. TIPS Du kan gså kpiere g lime inn sider fra andre SMART Ntebk-prgramvarefiler. 22 smarttech.cm/kb/170656

29 KAPITTEL 3 OPPRETTE OG JOBBE MED SIDER Rearranging pages Hvis du vil, kan du endre rekkefølgen på sider i en fil. Fr å marrangere sider 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Trykk på miniatyrbildet av siden du vil flytte i filen. En blå ramme mgir miniatyrbildet. 3. Dra miniatyrbildet til dets nye psisjn i sidesrteringen. En blå ramme indikerer sidens nye psisjn. 4. Slipp miniatyrbildet. Gruping pages Yu can grup pages in a file. This enables yu t find a particular grup quickly in the Page Srter, and then display its pages. This is useful when there are a lt f pages in a file. Fr å pprette eller redigere en gruppe 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Trykk den første gruppens menypil, g velg deretter Rediger Sidegrupper. All the grups and pages fr the current file are displayed. Grups appear as blue bars and pages appear as thumbnails: Hvis du pprettet g redigerte gruppene i denne filen, kan sidene vises under de blå søylene du pprettet g døpte m. Hvis du ikke har redigert gruppene, vises en standardgruppe med tittelen Gruppe 1, sm inkluderer alle sidene g deres miniatyrbilder under den blå linjen. Thumbnails belw each blue bar include the same menu arrw ptins as thumbnails in the Page Srter. This enables yu t press a thumbnail in a grup, select its menu arrw, and then delete the page, clear the page, insert a new page, clne the page, rename the page, add a Screen Shade t the page r add the page t the Gallery. 3. Trykk på Legg til ny gruppe.knappen i øvre høyre hjørne. En ny gruppe, med en ny, blank side, vises. 4. Skriv inn et nytt navn på gruppen. 23 smarttech.cm/kb/170656

30 KAPITTEL 3 OPPRETTE OG JOBBE MED SIDER 5. Gjør følgende: Å flytte en side i en gruppe, trykker du på miniatyrbildet fr siden, g deretter drar du den under gruppens blå linjen g til høyre fr miniatyrbildet du vil den skal følge. Fr å endre rekkefølgen på sidene i en gruppe, trykker på miniatyrbildet til en side, g drar den deretter til høyre fr miniatyrbildet du vil den skal følge. Fr å endre rekkefølgen av gruppene, trykk på en gruppes blå linje, g dra den deretter under den blå linjen til gruppen du vil at den skal følge. NOTATER Du kan gså endre rekkefølgen av gruppene ved å trykke på menypilen på den blå linjen, g deretter velge Flytt pp eller Flytt ned. SMART Ntebk sftware numbers pages sequentially acrss a file. If yu change the rder f grups, SMART Ntebk sftware renumbers the pages in the grups accrdingly. T delete a grup and keep its pages, mve all f its pages t different grups. When a grup cntains n pages, SMART Ntebk sftware autmatically deletes it. Fr å slette en gruppe, g alle sidene i gruppen, trykker du den blå linjens menypil, g velg deretter Slett gruppe. 6. Trykk på. Fr å få tilgang til en gruppe i Sidesrtering 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Trykk den første gruppens menypil, g velg deretter navnet på gruppen du vil ha tilgang til. Sidesrteringen viser miniatyrbildet fr den første siden i gruppen du vil ha tilgang til. Deleting pages Du kan slette en side fra den nåværende filen ved hjelp av knappen fr slett side eller sidesrteringsfunksjnen. TIPS Alternativt til å slette en side, kan du fjerne alle bjektene på siden (se Clearing pages på side 151). 24 smarttech.cm/kb/170656

31 KAPITTEL 3 OPPRETTE OG JOBBE MED SIDER Fr å slette en side ved å bruke knappen "Slett side" 1. Vis siden du ønsker å slette hvis du ikke allerede har gjrt det. 2. Velg Slett side. Fr å slette en side ved å bruke "Sidesrtering" 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Velg miniatyrbildet av siden du vil slette. 3. Klikk på miniatyrbildemenypilen g velg Slett Side. 25 smarttech.cm/kb/170656

32

33 Kapittel 4 Opprette grunnleggende bjekter Writing, drawing and erasing digital ink 28 Writing r drawing digital ink 28 Erasing digital ink 30 Creating shapes and lines 31 Creating shapes with the Shapes tl 31 Creating shapes with the Regular Plygns tl 32 Creating shapes with the Shape Recgnitin Pen tl 33 Creating straight lines and arcs 33 Opprette tekst 34 Typing text 34 Cnverting handwriting t typed text 35 Frmatting text 36 Resizing text bjects 38 Inserting mathematical symbls 39 Checking the spelling f text bjects 39 Cutting and pasting text 40 Creating tables 41 Creating tables 41 Pasting tables frm ther prgrams 42 Adding bjects t tables 43 Selecting tables, clumns, rws r cells 44 Mving tables 45 Changing a table s prperties 45 Endre størrelse på tabeller, klnner eller rader 47 Adding r remving clumns, rws r cells 48 Splitting r merging table cells 49 Slette tabeller g innhld i tabeller 50 Objects are the building blcks f cntent in yur.ntebk files. An bject is simply an item n a page that yu create r imprt and then wrk with. Basic types f bjects include the fllwing: Digitalt blekk (frihåndskriving g tegning) Figurer Rette linjer Buer 27 smarttech.cm/kb/170656

34 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Tekst Tabeller Writing, drawing and erasing digital ink Digital ink is freehand text r bjects that yu create using yur interactive display s pen r pens, r the SMART Ntebk sftware Pens tl. Writing r drawing digital ink enables yu t quickly add cntent t yur SMART Ntebk sftware files, either when creating the files r when presenting the files t students. Når du har pprettet digitalt blekk, kan du slette det. Writing r drawing digital ink Den enkleste måten å skrive eller tegne digitalt blekk er å bruke den interaktive skjermens penn eller penner. Yu can als create freehand bjects using the Pens tl. The Pens tl enables yu t write r draw digital ink using the fllwing pen types: Pennetype Frmål g eksempel Merknader Standard Calligraphic Skrive eller tegne digitalt blekk i en rekke farger g linjestiler. Skrive eller tegne digitalt blekk, sm du gjør med Standard pennetype, men med linjer av varierende tykkelse. Ved bruk av en Standardpenn kan du skrive eller tegne digital blekk sm falmer etter nen sekunder (se Using the Standard pen type t create fading bjects på side 131). Den kalligrafiske pennetypen er nyttig fr å lære elevene håndskrift. Crayn Skrive eller tegne fargestift-lignende digitalt blekk. Fargestiftpennetypen er ment fr kunstnerisk arbeid, fr eksempel maling g fargebilder, snarere enn å skrive. Highlighter Uthev tekst g andre bjekter. 28 smarttech.cm/kb/170656

35 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Pennetype Frmål g eksempel Merknader Text Skriv ntater sm autmatisk knverteres til redigerbar tekst. Du kan redigere din tekst samtidig sm du jbber uten å bruke et tastatur (se Bruke Tekstpennen på side 127). Creative Legg fargerike elementer til dine presentasjner. Du kan tilpasse Kreative pennstiler (se Creating custm Creative pen styles på side 92). Paint Brush Skrive eller tegne maling-lignende digitalt blekk. Malerpensel-pennetypen er ment fr kunstnerisk arbeid, fr eksempel maling g fargebilder, snarere enn å skrive. Magic Shape Recgnitin Skrive eller tegne digitalt blekk sm blekner etter nen få sekunder. Tegn en rekke figurer med digitalt blekk. Du kan gså benytte deg av Magipennen fr å åpne et frstørrelsesvindu eller et følgesptvindu (se Using the Magic Pen på side 123). Du kan tegne sirkler, valer, firkanter, trekanter g buer (se Creating shapes with the Shape Recgnitin Pen tl på side 33). Fr å skrive eller tegne med digitalt blekk 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Press Pennetyper, g velg deretter en pennetype. 3. Velg en linjetype. 29 smarttech.cm/kb/170656

36 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER 4. Tilpass eventuelt linjetypen ved hjelp av egenskapsvelgere. Du kan gså tilpasse strektypen via Egenskaper-fanen (se Changing bjects prperties på side 53). 5. Skrive eller tegne digitalt blekk på siden. TIPS Ikke hvil albuen eller håndflaten på det interaktive prduktets verflate mens du skriver eller tegner. If yu write r draw multiple lines, SMART Ntebk sftware autmatically cmbines the lines int a single bject. Fr example, if yu write the letters f a wrd, SMART Ntebk sftware cmbines the individual letters, enabling yu t interact with the whle wrd. If yu want t write wrds n the same line but dn t want them cmbined, leave a large gap between them, use different pens, r briefly put the pen in the pen tray befre writing anther wrd (interactive whitebards nly). Hvis du vil skrive skriften diagnalt kan du først skrive i en rett linje g deretter rtere linjen (se Rtating bjects på side 65). Hvis du vil skrive i små bkstaver kan du skrive stre bkstaver g redusere størrelsen etterpå (se Resizing bjects på side 62). Du kan fylle mråder du har msluttet med digital blekk (se Filling digital ink drawings på side 55). Erasing digital ink Yu can erase digital ink frm yur interactive display using the eraser r the erasing gesture. If yu re erasing digital ink frm a.ntebk file page, yu can als erase bjects using the Eraser tl. Althugh yu can erase digital ink, yu re unable t erase ther types f bjects, including shapes, lines, text and pictures. T remve these types f bjects, yu must delete them (see Deleting bjects på side 68). Viske ut digitalt blekk 1. Trykk Viskelær g deretter velg viskelærtype. 2. Slette digitalt blekk. 30 smarttech.cm/kb/170656

37 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Creating shapes and lines I tillegg til å skape frihåndsfigurer g linjer ved å tegne med digitalt blekk kan du lage figurer g linjer ved hjelp av verktøyene i SMART Ntebk-prgramvaren. T remve a shape r line frm a page, yu must delete it (see Deleting bjects på side 68). The Eraser tl desn t remve shapes. Creating shapes with the Shapes tl Du kan bruke Figurverktøyet fr å lage en rekke figurer, inkludert perfekte sirkler, perfekte firkanter, perfekt trekanter, andre gemetriske figurer, hjerter, haker g X-tegn. Yu can add a shape t yur page, and then edit its prperties. Alternatively, yu can custmize a shape s utline clr, fill clr and line thickness, and then add it t yur page. Å skape en figur 1. Trykk Figurer. Figurverktøyknappene vises. 2. Velg en figur på verktøylinjen. ELLER Klikk g velg deretter en figur. 3. Eventuelt tilpass figuren ved hjelp av egenskapinnstillingene. Du kan gså tilpasse figuren ved hjelp av kategrien Egenskaper (se Changing bjects prperties på side 53 ). 31 smarttech.cm/kb/170656

38 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER 4. Opprett en figur ved å trykke der du vil plassere figuren, g dra helt til figuren har den størrelsen du ønsker. TIPS Du kan pprette perfekte sirkler, firkanter, trekanter g andre figurer ved å hlde nede SHIFT mens du tegner figuren. Yu can select a shape while the Shapes tl is active withut having t switch t the Select tl arund the shape.. Press the shape nce, and a selectin rectangle appears Creating shapes with the Regular Plygns tl I tillegg til å skape figurer ved hjelp Figurverktøyet, kan du lage regelmessige plygner med 3 til 15 sider med vektøyet fr Regelmessige Plygner. Fr å pprette en figur med den verktøyet fr Regelmessige Plygner 1. Trykk Regelmessige plygner. Verktøytastene fr Regelmessige plygner vises. 2. Velg en figur på verktøylinjen. ELLER Klikk g velg deretter en figur. Tallet i frmen indikerer hvr mange sider den har. 3. Eventuelt tilpass figuren ved hjelp av egenskapinnstillingene. Du kan gså tilpasse figuren ved hjelp av kategrien Egenskaper (se Changing bjects prperties på side 53 ). 4. Opprett en figur ved å trykke der du vil plassere figuren, g dra helt til figuren har den størrelsen du ønsker. 32 smarttech.cm/kb/170656

39 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Creating shapes with the Shape Recgnitin Pen tl Du kan bruke penneverktøyet fr figurgjenkjenning fr å tegne sirkler, valer, kvadrater, rektangler, trekanter g buer. Du kan gså lage figurer ved hjelp Figurverktøyet (se Creating shapes with the Shapes tl på side 31 ) eller verktøyet fr regelmessige plygner (se Creating shapes with the Regular Plygns tl på frrige side ). Fr å tegne en figur 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyper g velg Figurgjenkjennelsespenn. 3. Tegn en figur på siden. Hvis SMART Ntebk-prgramvaren gjenkjenner tegningen sm en sirkel, val, kvadrat, rektangel, trekant eller bue, legger det figuren til siden. Creating straight lines and arcs Du kan bruke Strekverktøyet fr å tegne rette linjer g buer. Yu can add a line t yur page, and then edit its prperties. Alternatively, yu can custmize the line, and then add it t yur page. 33 smarttech.cm/kb/170656

40 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Å skape en rett linje eller bue 1. Trykk Linjer. Strekverktøyknappene vises. 2. Velg en strek- eller buetype. 3. Eventuelt kan du tilpasse strek- eller buetypen med egenskpasinnstillinger. Du kan gså tilpasse linje- eller buetype ved å bruke Egenskaper-kategrien (se Changing bjects prperties på side 53 ). 4. Lag en linje ved å trykke der du vil at linjen skal starte, g dra den til der du vil at den skal slutte. Opprette tekst Du kan lage tekst i SMART Ntebk-prgramvaren ved å gjøre ett av følgende: Skrive inn tekst ved hjelp av et tastatur sm er kblet til datamaskinen Skrive inn tekst ved hjelp av SMART-tastaturet Skrive teksten (se Writing, drawing and erasing digital ink på side 28 ), g deretter knvertere den til skrevet tekst ved hjelp av prgramvaren fr håndskriftgjenkjenning Når du har pprettet tekst, kan du redigere den, sjekke stavemåten g endre dens egenskaper, inkludert skriftstil, størrelse g farge. Typing text Du kan skrive ny tekst eller redigere eksisterende tekst. Fr å skrive en ny tekst 1. Hvis tastaturet ikke er tilgjengelig, trykk g hld inne SMART Bard-verktøy i dkken g deretter velg Tastatur. 2. Trykk Tekst g deretter velg en tilgjengelig skrifttype. 3. Du kan gså tilpasse skrifttypen (se Frmatting text på side 36). 34 smarttech.cm/kb/170656

41 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER 4. Klikk der du vil at teksten skal begynne fra. 5. Skriv tekst. 6. Klikk på utsiden av tekstbjektet når du er ferdig. Fr å redigere en eksisterende tekst 1. Dbbeltklikk tekstbjektet. 2. Rediger teksten. 3. Klikk på utsiden av tekstbjektet når du er ferdig. Cnverting handwriting t typed text Yu can write n yur interactive prduct s screen using the Standard r Calligraphic pen types and cnvert yur writing t typed text. SMART Ntebk sftware can cnvert handwriting in multiple languages. Fr å knvertere håndskrift til maskinskrevet tekst 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyper g velg Penn eller Kalligrafipenn. 3. Skriv tekst. TIPS Write tidy, printed characters n a hrizntal line. Althugh SMART Ntebk sftware can cnvert slanted r cursive writing, it desn t always d s cnsistently. 4. Velg tekstbjektet. Funksjnen fr håndskriftgjenkjenning i SMART Ntebk-prgramvaren sammenligner skriften din med prgramvarens rdbk g identifiserer rd sm ligner mest på det du har skrevet. 35 smarttech.cm/kb/170656

42 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER 5. Klikk tekstbjektets menypil. En meny dukker frem g viser en liste ver matchende rd. Hvert rd etterfølges av Gjenkjenn. NOTATER If yu want SMART Ntebk sftware t identify wrds in a different language, select Recgnize Languages, and then select anther language in the list. SMART Ntebk sftware updates the list f matching wrds t include wrds in the selected language. Når du endrer håndskriftgjenkjenningsspråket, endrer du ikke standardspråket til SMART Ntebk-prgramvarens grensesnitt eller ditt perativsystem. 6. Velg et rd fra en liste ver matchende rd. Det utvalgte rdet vises på siden. Frmatting text Hvis du ønsker å frmatere all tekst i et tekstbjekt, velger du tekstbjektet. ELLER Hvis du vil frmatere en bestemt tekst i et tekstbjekt, dbbeltklikker du på tekstbjektet, g velg deretter teksten. Du kan frmatere tekst ved hjelp av knappene på verktøylinjen eller alternativene i kategrien Egenskaper eller Frmat-menyen. Hvis fanen ver egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper g deretter trykk Tekststil. Tabellen under presenterer frmatendringer sm du kan gjøre ved hjelp av de vennevnte verktøy: Endre Verktøylinje Egenskaperfane Frmatmenyen Character, avsnitt eller bjektnivå Endre skrifttype 36 smarttech.cm/kb/170656

43 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Endre Verktøylinje Egenskaperfane Frmatmenyen Endre skriftstørrelse TIPS Fr å velge en skriftstørrelse sm ikke vises i rullegardinlisten (inkludert skriftstørrelser med desimaler verdier sm 20,5), skriv skriftstørrelsen i bksen fr Skriftstørrelse på verktøylinjen. Endre fargen Fet, kursiv eller understreket tekst Gjennmstreket tekst 1 Hevet eller senket tekst 2 Avsnitt- eller bjektnivå Endre tekstjusteringen (venstre, høyre eller midtstilt) Endre innrykk 3 Lag en punktmerket eller nummerert liste 4 Sett inn en drppgrense TIPS Fr å sette inn en drppgrense i begynnelsen av en paragraf, trykk Drppgrense undertekststili fanenfr egenskaper. ELLER Velg Frmat> Avsnitt> Uthevet Bkstav. 1 Under Mre Text Optins 2 Under Mre Text Optins 3 Under Mre Text Optins 4 Under Mre Text Optins 37 smarttech.cm/kb/170656

44 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Endre Verktøylinje Egenskaperfane Frmatmenyen Endre linjeavstand TIPS Fr å legge til avstand mellm avsnittene, velg avkryssningsbksen fr Sett inn mellmrm etter avsnitt i fanen fr Egenskaper eller velg Frmat> Avsnitt> Linjeavstand> Sett inn mellmrm etter avsnitt. Endre språkretningen (venstre mt høyre eller høyre mt venstre) Velg Frmat> Avsnitt> Retning> Venstre til Høyre fr språk sm leses fra venstre mt høyre (fr eksempel engelsk g fransk). ELLER Velg Frmat> Avsnitt> Retning> Høyre til venstre fr språk sm leses fra høyre mt venstre (fr eksempel arabisk g hebraisk). Objektnivå Endre tekstretning (hrisntal eller vertikal) 5 Juster gjennmsiktigheten. Resizing text bjects Når du endrer størrelsen på et bjekt i henhld til frklaringen i Resizing bjects på side 62, vil teksten i bjektet gså endre størrelse. Følg denne prsedyren hvis du vil endre størrelsen på tekstbjektet uten å endre størrelsen på teksten i bjektet. Fr å endre størrelsen på en tekstbjekt 1. Dbbeltklikk tekstbjektet. 2. Klikk en av de t hvite sirklene du finner på hver side av tekstbjektet g dra sirkelen fr å øke eller redusere størrelsen på tekstbjektet. 5 Under Mre Text Optins 38 smarttech.cm/kb/170656

45 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Inserting mathematical symbls Du kan sette en rekke matematiske g vitenskapelige symbler inn på en side. The mathematical symbls are characters nly. They dn t perfrm mathematical peratins. Fr å skrive et matematisk symbl 1. Skriv tekst på siden. 2. Trykk Flere tekstalternativer g deretter velg Sett inn symbl. Tegn -dialgbksen vises. 3. Klikk en kategri. En liste ver symbler vises. 4. Klikk symblet du vil legge til teksten. 5. Klikk Sett inn. Symblet vises i tekstbjektet. Checking the spelling f text bjects As yu type text, SMART Ntebk sftware checks the spelling. If yu spell a wrd incrrectly, SMART Ntebk sftware underlines the wrd red. Yu can then right-click the wrd and select the crrect spelling frm a list f ptins. Du kan deaktivere denne funksjnen g kjøre stavekntrll via stavekntrll -dialgbksen dersm du fretrekker det. Fr å deaktivere autmatisk stavekntrll 1. Trykk Tekst. 2. Trykk Flere tekstalternativer g deretter velg Stavekntrll. Fr å sjekke stavemåten av et tekstbjekt manuelt 1. Velg tekstbjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Stavekntrll. If SMART Ntebk sftware finds a misspelled wrd, the Spelling Check dialg bx appears. This dialg bx displays the misspelled wrd and suggests alternatives. 39 smarttech.cm/kb/170656

46 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER 3. Du kan utføre en av de følgende handlingene fr en stavefeil: Behlde den nåværende stavelsen ved å klikke Ignrer en gang. Behlde den nåværende stavelsen fr alle tilfeller i filen ved å klikke Ignrer alle. Behlde den nåværende stavelsen fr alle tilfeller i filen g legge stavelsen til rdbken ved å klikke Legg til rdbk. Endre stavelsen fr dette tilfellet ved å velge den rette stavelsen i frslag -listen g klikke Endre. Endre stavelsen i alle tilfeller i filen ved å velge den rette stavelsen i frslag -listen g klikke Endre alle. I tilfelle du trykket en knapp ved uhell - kan du klikke Angre fr å endre på din frrige handling. En dialgbks vises etter at du har fullført dette steget fr hver feilstavelse, den spør deg m du ønsker å kjøre stavekntrll på resten av filen. 4. Klikk Ja fr å sjekke resten av filen. ELLER Klikk Nei fr å lukke stavekntrll -dialgbksen uten å sjekke resten av filen. Cutting and pasting text Yu can cut, cpy and paste text bjects like any ther bjects (see Cutting, cpying and pasting bjects på side 60). Yu can als cut and paste text in a text bject. Klippe ut g lime inn tekst til et annet sted på samme side 1. Dbbeltklikk tekstbjektet. 2. Velg teksten du vil klippe. 3. Dra den utvalgte teksten til en annen plass på den samme siden. Klippe ut g lime inn tekst på en annen side 1. Hvis sidesrteringsfanen ikke vises, trykk Sidesrtering. 2. Dbbeltklikk tekstbjektet. 3. Velg teksten du vil kpiere. 4. Dra den utvalgte teksten til iknet fr den andre siden i sidesrteringsfanen. 40 smarttech.cm/kb/170656

47 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Creating tables Yu can create tables in SMART Ntebk sftware r paste them frm ther prgrams. After yu create a table, yu can insert bjects int the table s cells. Hvis du vil tilpasse en tabell, kan du velge en tabell, klnne, rad, celle eller utvalg av celler, g gjør ett av følgende: Flytt tabellen Endre strektype, fyll g tekstegenskaper Endre størrelsen på tabellen, en klnne eller rad Sette inn eller fjerne klnner, rader eller celler Dele eller slå sammen celler Slette tabellen Creating tables Fr å sette inn en tabell ved hjelp av Tabellknappen 1. Trykk Tabell. Et rutenett vises. 2. Flytt pekeren ver rutenettet fr å velge antall klnner g rader sm du vil bruke i tabellen. Cellene i rutenettet tilsvarer cellene i tabellen din. TIPS The grid displays eight rws and eight clumns by default. Yu can add rws by mving the pinter past the bttm rw. Similarly, yu can add clumns by mving the pinter past the right rw. Hvis du bruker en mus, klikk g hld museknappen nede mens du flytter pekeren. 3. Trykk på skjermen eller klikk med musen. Tabellen vises på siden. Fr å sette inn en tabell ved hjelp av Sett inn Tabell-dialgbksen 1. Velg Sett inn> Tabell. Dialgbksen fr å Sette inn tabell vises. 41 smarttech.cm/kb/170656

48 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER 2. Skriv inn antall rader g klnner i bksene. 3. Du kan gså velge Gjør cellene firkantede fr å lage firkantede celler. 4. Du kan gså velge Husk dimensjner fr nye tabeller fr å bruke nåværende tabelldimensjn fr alle fremtidige tabeller du ppretter i SMART Ntebkprgramvaren. 5. Press OK. Tabellen vises på siden. Hvis du vil tegne en tabell 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyper g velg Penn eller Kalligrafipenn. 3. Velg en linjetype. 4. Tegn en tabell på skjermen. TIPS Gjør strekene i tabellen så rette sm mulig, g kble sammen hjørnene. 5. Trykk Velg. 6. Velg tegningen din. 7. Klikk menypilen, g velg deretter Gjenkjenn tabell. Hvis SMART Ntebk-prgramvaren gjenkjenner tegningen sm en tabell, fjerner den tegningen din g legger til en tabell på siden. Pasting tables frm ther prgrams Yu can cut r cpy a table frm Wrd r PwerPint, and then paste it int a.ntebk file. The table s frmatting and layut can vary when the table appears in the.ntebk file. Hvis du vil klippe eller kpiere mer enn en tabell må du kutte eller kpiere hver tabell fr seg. 42 smarttech.cm/kb/170656

49 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Yu can als cut r cpy a table frm a.ntebk file, and then paste it int Wrd r PwerPint. Hwever, the table s frmatting and layut can vary when the table appears in Wrd r PwerPint. Hvis du limer en tabell sm har celler sm innehlder ikke-teksbjekter inn i PwerPint vil ikke-tekstbjektene vises utenfr tabellen i PwerPint. Adding bjects t tables Når du setter inn en tabell på en side, kan du sette inn bjekter i tabellens celler. Yu can add nly ne bject t each cell. If yu want t add multiple bjects t a cell, d ne f the fllwing: Grupper bjektene før du legger dem til i tabbellen (se Gruping bjects på side 67 ). Select all f the bjects at nce, and then add them t the table as described in the fllwing prcedure. SMART Ntebk sftware autmatically grups the bjects in the table cell. Fr å legge til et bjekt i en tabell 1. Velg bjektet. 2. Dra bjektet til tabellcellen. Du er ikke i stand til å flytte et bjekt hvis den er låst på plass (se Låse bjekter på side 97 ). Objektet vises i tabellcellen. If yu add a text bject t a table, the cell resizes t fit t the text bject. If yu add ther bject types t the table, the bject resizes t fit the cell. Hvis du vil fjerne et bjekt fra en tabell 1. Velg bjektet. 2. Dra bjektet ut av tabellen. 43 smarttech.cm/kb/170656

50 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Selecting tables, clumns, rws r cells Yu can select a table, clumn, rw, cell r selectin f cells. After yu select a table r part f a table, yu can d the fllwing: Flytt tabellen Endre tabellen eller cellenes egenskaper Endre størrelsen på tabellen, klnnene eller radene Legge til eller fjerne klnner, rader eller celler Dele eller slå sammen celler Slette tabellen Fr å velge en tabell 1. Trykk Velg. 2. Klikk utsiden av - men nært - et hjørne på tabellen g dra mt det mtsatte hjørnet. Dn t start dragging frm inside the table. If yu d, yu select a table cell instead f the table. Fr å velge en klnne 1. Trykk Velg. 2. Klikk innsiden av klnnens øverste celle g dra mt den nederste cellen. Fr å velge en rad 1. Trykk Velg. 2. Klikk på innsiden av cellen sm er lengst mt venstre i en rad g dra mt cellen sm er lengst mt høyre. Fr å velge en celle 1. Trykk Velg. 2. Klikk på innsiden av cellen. 44 smarttech.cm/kb/170656

51 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Fr å velge flere celler 1. Trykk Velg. 2. Klikk på innsiden av cellen øverst til venstre g dra ned mt cellen sm er nederst til høyre. Hvis du velger flere celler g drar dem til en annen plass på siden - skaper du en ny tabell med de utvalgte cellene g deres innhld. Mving tables Du kan flytte tabellen på siden etter at du har pprettet den. Å flytte en tabell Velg tabellen g dra den til en annen plass på siden. ELLER Velg alle cellene i tabellen g dra de til en annen plass på siden. Changing a table s prperties Du kan benytte deg av Egenskaper-fanen fr å endre tabellens egenskaper, inkludert dens gjennmsiktighet, celle- g linjefarge. Fr å endre tabellfyll 1. Velg en tabell, klnne, rad, celle, eller et utvalg av flere celler. 2. Trykk menypilen til tabellen, klnnen, raden eller cellen g velg Egenskaper. 3. Klikk Fyll effekter. 45 smarttech.cm/kb/170656

52 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER 4. Velg en fyllstil: Fyllstil Ingen (gjennmsiktig) Framgangsmåte Velg Ingen fyll. Klar farge a. Velg Klart fyll. b. Gjør en av følgende: Velg ett av de 40 fargene i paletten. Gradient av t farger a. Velg Gradientfyll. Press Mer, g velg deretter en farge i dialgbksen. Press på dråpetelleren fr å velge en farge på skjermen. b. Fr hver farge, gjør ett av følgende: Velg ett av de 40 fargene i paletten. Press Mer, g velg deretter en farge i dialgbksen. Press på dråpetelleren fr å velge en farge på skjermen. c. Velg et alternativ i Stilnedtrekkslisten. Mønster a. Velg Mønsterfyll. b. Velg et mønster. Bilde a. Velg Bildefyllet. b. Press Bla. c. Bla g velg bildet du ønsker å bruke g trykk deretter på Åpne. If yu insert a large picture, a dialg bx may appear and prmpt yu t either reduce the picture s file size r retain the picture s file size. Fr mre infrmatin, see Setting image ptimizatin preferences på side 168. d. Velg Behld bildestørrelse fr å behlde bildestørrelsen, uavhengig m bildet er større eller mindre enn bjektet. ELLER Velg Skaler bilde fr å passe fr å mgjøre størrelsen av bildet slik at det passer til bjektet. 5. Alternativt kan du dra glidebryteren fr Objektgjennmsiktighet til høyre fr å gjøre tabellen gjennmsiktig. 46 smarttech.cm/kb/170656

53 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Fr å endre linjestilen til en tabell 1. Velg en tabell. Du kan kun endre linjestilen til en hel tabell, ikke individuelle celler, klnner eller rader. 2. Trykk menypilen til tabellen, klnnen, raden eller cellen g velg Egenskaper. 3. Klikk Linjestil. 4. Endre tabellens linjestil. Fr å endre teksstilen til en tabell 1. Velg en tabell, klnne, rad, celle, eller et utvalg av flere celler. 2. Trykk menypilen til tabellen, klnnen, raden eller cellen g velg Egenskaper. 3. Klikk Tekststil. 4. Endre tabellens tekststil (se Frmatting text på side 36 ). Endre størrelse på tabeller, klnner eller rader Hvis du vil tilpasse en tabell kan du endre størrelsen på tabellen, en klnne eller en rad. Fr å endre størrelsen på en tabell 1. Velg tabellen. 2. Klikk tabellens knapp fr størrelsesendring (den grå sirkelen) g dra fr å øke eller redusere tabellens størrelse. Fr å endre størrelsen på en klnne 1. Trykk Velg. 2. Klikk den vertikale kanten på høyre side av klnnen. En frstørrings-/frminskingspeker vises. 3. Dra den vertikale kanten fr å endre størrelsen på klnnen. Fr å endre størrelsen på en rad 1. Trykk Velg. 2. Klikk den hrisntale kanten nedenfr raden. En frstørrings-/frminskingspeker vises. 3. Dra den hrisntale kanten fr å endre størrelsen på raden. 47 smarttech.cm/kb/170656

54 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Fr å endre størrelsen på alle cellene i en tabell 1. Velg tabellen. 2. Klikk tabellens menypil g velg Juster størrelse. 3. Velg en av de følgende alternativene: Still inn lik høyde fr å gjøre alle cellene i tabellen like høye. Still inn lik bredde fr å gjøre alle cellene i tabellen like brede. Still inn lik størrelse fr å gjøre alle cellene i tabellen like i høyde g bredde. Opprett firkantede celler fr å gjøre alle cellene i tabellen firkantede. Adding r remving clumns, rws r cells Hvis du vil tilpasse en tabell, kan du legge til klnner g rader. Fr å legge til en klnne 1. Velg en klnne. 2. Trykk på klnnemenypilen, g velg deretter Sett inn klnne. En ny klnne vises til høyre fr den aktuelle klnnen. Slik fjerner du en klnne 1. Velg klnnen. 2. Trykk på klnnemenypilen, g velg deretter Slett Klnne. Fr å legge til en rad 1. Velg en rad. 2. Trykk på radmenypilen, g velg deretter Sett inn Rad. En ny rad vises under gjeldende rad. Hvis du vil fjerne en rad 1. Velg raden. 2. Trykk på radmenypilen, g velg deretter Slett Rad. 48 smarttech.cm/kb/170656

55 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Hvis du vil fjerne en celle 1. Velg cellen. 2. Trykk cellens menypil g velg deretter Slett celler. Å fjerne en celle sletter innhldet i cellen. Du er ikke i stand til å fjerne en celle hvis den er den eneste frbindelsen mellm t halvdeler av en tabell. Splitting r merging table cells Yu can add tables t yur page and insert bjects int the table s cells. If yu want t custmize a table, yu can split r merge cells. Fr å dele en celle 1. Velg cellen. 2. Klikk cellens menypil g velg Sammenslå. 3. Velg et alternativ fr å dele cellen i flere rader g/eller klnner. Hvis du deler en celle med innhld vil innhldet vises i cellen venfr til venstre etter delingen. Fr å sammenslå celler sammen 1. Velg cellene. 2. Klikk cellens menypil g velg Sammenslå celler. If yu merge cells that cntain cntent, the merged cell cntains the cntents f the tp-left cell. If the tp-left cell is empty, the merged cell cntains the cntents f the next available nn-empty cell, mving frm left t right, tp t bttm. 49 smarttech.cm/kb/170656

56 KAPITTEL 4 OPPRETTE GRUNNLEGGENDE OBJEKTER Slette tabeller g innhld i tabeller Du kan slette innhldet i en tabell eller selve tabellen. Du kan slette alle bjekter på en side, sm tabeller, ved å tømme siden (se Clearing pages på side 151 ). Fr å slette innhldet i en tabell 1. Merk cellene med innhldet du vil slette. 2. Trykk Slett. Slik sletter du en tabell 1. Velg tabellen. 2. Klikk tabellens menypil g velg Slett. 50 smarttech.cm/kb/170656

57 Kapittel 5 Jbbe med bjekter Selecting bjects 52 Changing bjects prperties 53 Endre fyllet 53 Filling digital ink drawings 55 Endring av andre egenskaper 56 Saving tl settings 56 Psisjnere bjekter 56 Mving bjects 56 Mving bjects t anther page 57 Aligning bjects 58 Rearranging stacked bjects 59 Cutting, cpying and pasting bjects 60 Beskjære bilder med en maske 61 Clning bjects 62 Resizing bjects 62 Bruk av knappen fr størrelsesendring 63 Using the scale gesture 63 Rtating bjects 65 Bruke rtasjnshåndtaket 65 Bruk av rteringsgesten 65 Flipping bjects 66 Gruping bjects 67 Gruppere bjekter manuelt 67 Bruke menyen 67 Bruke ristebevegelsen 67 Gruppere bjekter autmatisk 68 Deleting bjects 68 Når du har pprettet et bjekt, kan du velge det g jbbe med det sm er beskrevet i dette kapitlet. Oppgavene sm er beskrevet i dette kapitlet er fr alle bjekter, ikke bare grunnleggende bjekter. 51

58 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Selecting bjects Befre yu can wrk with an bject, yu must select it. Yu can select an individual bject, multiple bjects r all bjects n a page. When yu select an bject, a selectin rectangle appears arund it. Den grå sirkelen i hjørnet nederst til høyre på bjektet er en knapp til å endre størrelsen (se Resizing bjects på side 62). Den grønne sirkelen ver bjektet er en rteringsknapp (se Rtating bjects på side 65). The dwnward arrw in the bject s upper-right crner is a menu arrw. Press the menu arrw t display a menu f cmmands. Når du trykker bjektets menypil får du tilgang til den samme menyen sm du får når du CTRL-klikker bjektet. Fr å velge et bjekt 1. Trykk Velg. 2. Trykk på bjektet du vil velge. Et valgrektangel mgir bjektet. If yu press an bject and a lck symbl appears instead f the menu arrw, the bject is lcked. Depending n the type f lck, yu might have t unlck the bject befre yu can manipulate it (see Låse bjekter på side 97). 52

59 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Fr å velge flere bjekter 1. Trykk Velg. 2. Klikk den interaktive skjermen g dra helt til du får en rektangel rundt bjektene du ønsker å velge. ELLER Hld COMMAND-knappen ( ) inne g klikk bjektene du vil velge. En valgrektangel vises rundt de valgte bjektene. Hvis du tegner en rektangel rundt flere bjekter g nen av bjektene er fastlåste (se Låse bjekter på side 97) betyr dette at du kun velger de ulåste bjektene. Fr å velge alle bjektene på en side Velg Rediger > Velg alle. En valgrektangel vises rundt alle bjektene på siden. Dersm nen av bjektene er fastlåste (se Låse bjekter på side 97), velger du kun de ulåste bjektene. Fr å velge alle låste bjekter på siden Velg Rediger > Velg alle låste ntater. En valgrektangel vises rundt alle låste bjekter på siden. Changing bjects prperties Yu can change an bject s prperties. The prperties yu can change depend n the bject yu select. Yu can als select several bjects and change their prperties at the same time. Endre fyllet Du kan endre bjektets fyll ved å velge bjektet g deretter still inn fyll i fanen fr egenskaper eller ved å klikke Fyll, innstilling av fyll g deretter velge bjektet. Endre et bjekts fyll ved først å velge bjektet 1. Velg bjektet. 2. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 53

60 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER 3. Klikk Fyll effekter. 4. Velg en fyllstil: Fyllstil Ingen (gjennmsiktig) Framgangsmåte Velg Ingen fyll. Klar farge a. Velg Klart fyll. b. Gjør en av følgende: Velg ett av de 40 fargene i paletten. Gradient av t farger a. Velg Gradientfyll. Press Mer, g velg deretter en farge i dialgbksen. Press på dråpetelleren fr å velge en farge på skjermen. b. Fr hver farge, gjør ett av følgende: Velg ett av de 40 fargene i paletten. Press Mer, g velg deretter en farge i dialgbksen. Press på dråpetelleren fr å velge en farge på skjermen. c. Velg et alternativ i Stilnedtrekkslisten. Mønster a. Velg Mønsterfyll. b. Velg et mønster. Bilde a. Velg Bildefyllet. b. Press Bla. c. Bla g velg bildet du ønsker å bruke g trykk deretter på Åpne. If yu insert a large picture, a dialg bx may appear and prmpt yu t either reduce the picture s file size r retain the picture s file size. Fr mre infrmatin, see Setting image ptimizatin preferences på side 168. d. Velg Behld bildestørrelse fr å behlde bildestørrelsen, uavhengig m bildet er større eller mindre enn bjektet. ELLER Velg Skaler bilde fr å passe fr å mgjøre størrelsen av bildet slik at det passer til bjektet. 5. Alternativt kan du dra glidebryteren fr bjektgjennmsiktighet til høyre fr å gjøre bjektet gjennmsiktig. TIPS Du kan gså endre egenskapene til et bjekt via egenskapsvelgerne på verktøylinjen. 54

61 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Endre et bjekts fyll ved først å trykke på Fyll-knappen 1. Trykk Fyll g deretter velg farge. 2. Velg bjektet. 3. Gjenta steg 2 fr hvert bjekt du vil fylle. Filling digital ink drawings I tillegg til å fylle frmer, regulære g irregulære plygner, kan du fylle frmer sm er tegnet med digitalt blekk - ved bruk av Fyll -knappen. NOTATER Fr å fylle et mråde må du mslutte det med en enkel strek i digitalt blekk. Du er ikke i stand til å fylle et lukket mråde hvis dette mrådet er en del av en gruppe (se Gruping bjects på side 67 ). When yu fill an enclsed area, the fill becmes a separate bject, which yu can mve away frm the riginal enclsed area. Yu can fill the enclsed area and mve the resulting fill bject multiple times. 55

62 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Endring av andre egenskaper I tillegg til fyll, kan du gså endre bjektets linje- g tekststiler. Fr å endre linjestilen til et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 3. Klikk Linjestil. 4. Endre bjektets linjestil. Fr å endre teksstilen til en tabell 1. Velg bjektet. 2. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 3. Klikk Tekststil. 4. Endre bjektets tekststil (se Frmatting text på side 36 ). Saving tl settings Når du velger et verktøy fra verktøylinjen kan du endre dets standardinnstillinger via egenskaperfanen g lagre endringene dine ved å klikke Lagre verktøysinnstillinger. Når du lagrer endringene ved verktøyets standardinnstillinger vil verktøyets knapp vise de endringene: Fr å gjenpprette standardinnstillingene, se Custmizing the tlbar på side 165. Psisjnere bjekter Yu can change the psitin f an bject by mving it t anther area f the existing page r t anther page. Yu can als align bjects and change the rder f stacked bjects. Mving bjects Yu can mve bjects t anther psitin n the page. Yu can als flick bjects. Du kan ikke flytte et bjekt dersm det er låst på plass (se Låse bjekter på side 97). 56

63 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER TIPS Du kan manipulere flere bjekter ved å velge dem g pprette en gruppe (se Gruping bjects på side 67). Fr å flytte ett eller flere bjekter 1. Velg bjektet eller bjektene. 2. Dra bjektet eller bjektene til en ny plassering på siden. TIPS Du kan flytte et bjekt i små steg ved å trykke piltastene på tastaturet. Fr å flytte en Adbe Flash Player kmpatibel fil 1. Klikk den fargede linjen øverst på den Adbe Flash Player-kmpatible filen. 2. Dra filen til dens nye plassering. T flick an bject 1. Velg bjektet. 2. Knips raskt fingeren i en retning. Mving bjects t anther page Du kan flytte bjekter til en annen side i filen. Fr å flytte en eller flere bjekter til en annen side 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Hvis du ikke ser siden du vil flytte bjektet til kan du rulle i sidesrteringsfunksjnen til du ser sidens miniatyrbilde. 3. Velg bjektet eller bjekter du vil flytte. 4. Dra bjektet eller bjektene inn i sidesrteringen ver miniatyrbildet av siden du vil flytte bjektene til. 57

64 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Fr å flytte en Adbe Flash Player kmpatibel fil til en annen side 1. Hvis sidesrtering ikke er synlig, trykk Sidesrtering. 2. Hvis du ikke ser siden du vil flytte bjektet til kan du rulle i sidesrteringsfunksjnen til du ser sidens miniatyrbilde. 3. Klikk den fargede linjen øverst på den Adbe Flash Player-kmpatible filen. 4. Dra filen inn på sidesrteringsfunksjnen venfr miniatyrbildet til siden ønsker å flytte bjektet til. Aligning bjects Yu can use the Alignment Tls add-n t align and distribute bjects n a page. Yu can align selected bjects n the bttm, left, right, tp, vertically r hrizntally. Yu can als align stacked bjects vertically r hrizntally. If yu want, yu can display guidelines n a page t assist yu in manually aligning bjects with ther bjects, as well as the page s vertical and hrizntal centers. Yu can als set bjects t align autmatically with these guidelines when yu mve the bjects n a page (see side 56). Å justere bjekter på en side 1. Velg bjektene du vil justere (se Selecting bjects på side 52 ). 2. Trykk Tillegg på verktøylinjen fr å vise innrettingens verktøyknapper. 3. Trykk på en innrettingsknapp: Knapp Navn Velg denne knappen fr å: Innrette bunn Innrette venstre Innrette midtre X Innrette midtre Y Innrette til høyre Innrette til tppen Stable hrisntalt Innrette vertikalt Innretter valgte bjekter langs bunnkanten. Innretter valgte bjekter langs bjektenes venstre kant. Innretter valgte bjekter vertikalt gjennm midten av bjektene. Innretter valgte bjekter hrisntalt gjennm midten av bjektene. Innretter valgte bjekter langs bjektenes høyre kant Innretter valgte bjekter langs bjektenes tppkant Innretter den valgte stabelen av bjekter hrisntalt. Innretter den valgte stabelen av bjekter vertikalt. 58

65 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Fr å vise retningslinjer 1. Velg Vis > Innretting. En dialgbks vises. 2. Velg sjekkbksene fr å spesifisere retningslinjene du ønsker å vise: Avmerkingsbks Velg denne avmerkingsbksen fr å: Vis retningslinjer fr aktive bjekter Vis vertikal sidesentrumretning Vis hrisntal sidesentrumretning Sett bjekter i retninger Vis en retningslinje fr hvrdan du flytter et bjekt fr å innrette et annet bjekt. Viser en retningslinje fr hvrdan du flytter et bjekt fr å innrette det etter sidens vertikale sentrum. Viser en retningslinje fr hvrdan du flytter et bjekt fr å innrette det etter sidens hrisntale sentrum. Innretter bjektene etter retningslinjene autmatisk når du flytter bjektene på en side. 3. Hvis du ønsker å fargelegge retningslinjene, klikk fargefanen til venstre fr Fargekart g klikk deretter en farge. 4. Press OK. Rearranging stacked bjects Hvis bjekter verlapper på en side, kan du marrangere rekkefølgen på stabelen (dvs at du kan kntrllere hvilken bjekter sm vises fran andre). Du kan ikke flytte på et bjekt fra bunken dersm det er låst på plass (se Låse bjekter på side 97). Fr å flytte et bjekt fremst i bunken 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Rekkefølge > Plasser den fremst. Fr å flytte et bjekt bakerst i bunken 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Rekkefølge > Plasser den bakerst. Fr å flytte et bjekt en plass fremver i bunken 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Rekkefølge > Plasser den fremver. 59

66 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Fr å flytte et bjekt en plass bakver i bunken 1. Velg bjektet. 2. Velg bjektets menypil g velg Rekkefølge > Plasser den bakver. Cutting, cpying and pasting bjects Du kan klippe, kpiere g lime inn bjekter - inkludert tekst, bilder, rette streker, buer g frmer - i en.ntebk -fil. TIPS Du kan lime inn tekst fra andre prgrammer til SMART Ntebk-prgramvaren g klippe ut tekst fra SMART Ntebk-prgramvaren g lime den inn i andre prgrammer (se Cutting, cpying and pasting cntent frm ther prgrams på side 79 g Cutting and pasting text på side 40 ). Du kan lage en eksakt kpi av et bjekt ved klning det (se Clning bjects på side 62 ). Klippe ut g lime inn et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Kutt. TIPS Du kan alternativt trykke Klipp m du har lagt til denne knappen i verktøylinjen (se Custmizing the tlbar på side 165). 3. Hvis du vil lime bjektet inn på en annen side, må du vise den siden. 4. Trykk Lim inn. Kpiere g lime inn et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Kpier. TIPS Du kan alternativt trykke Kpier m du har lagt til denne knappen i verktøylinjen (se Custmizing the tlbar på side 165). 3. Hvis du vil lime inn elementet på en annen side, åpne den siden. 4. Trykk Lim inn. 60

67 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Beskjære bilder med en maske Yu can use a mask t crp images. The mask hides the sectin f the image yu crp ut instead f deleting it. This enables yu t edit the mask if yu want t crp a different sectin f the image. Yu can als unmask the image t restre the riginal image. Yu can crp raster images nly. Fr example, yu can crp raster pictures yu insert frm the Gallery r frm yur cmputer. Yu re unable t crp ther types f bjects. Beskjære et bilde med en maske 1. Velg bildet. 2. Klikk bildets menypil g velg Maske. A crpping mask appears n the image. Crpped ut sectins f the image are shaded gray. 3. Dra bildet til den delen av bildet du vil behlde vises i beskjæringsmasken. 4. Klikk eventuelt på en av beskjæringsmaskens åtte håndtak fr å endre størrelser (de hvite sirklene), g dra den deretter fr å øke eller redusere beskjæringsmaskestørrelsen. 5. Klikk hvr sm helst utenfr bildet fr å beskjære det. Redigere masken 1. Velg bildet. 2. Trykk bildets menypil g velg Rediger maske. A crpping mask appears n the image. Crpped ut sectins f the image are shaded gray. 3. Dra bildet til den delen av bildet du vil behlde vises i beskjæringsmasken. 4. Klikk eventuelt på en av beskjæringsmaskens åtte håndtak fr å endre størrelser (de hvite sirklene), g dra den deretter fr å øke eller redusere beskjæringsmaskestørrelsen. 5. Klikk hvr sm helst utenfr bildet fr å beskjære det. 61

68 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Slik gjenpprettes et bilde 1. Velg bildet. 2. Klikk bildets menypil g velg Fjern maske. Det pprinnelige bildet er gjenpprettet. Clning bjects Du kan duplisere et bjekt med klnekmmanden eller bruke kmmanden fr uendelig klning fr å lage flere kpier av et bjekt. Du kan gså kpiere g lime inn bjekter, inkludert tekst, bilder, rette linjer, buer g frmer (se Cutting, cpying and pasting bjects på side 60 ). Klne et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Klning. Et duplisert bjekt vises på siden. Å klne et bjekt med Uendelighetsklner 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Uendelig klning. 3. Velg bjektet igjen. Et uendelighetstegn vises istedenfr bjektets menypil. 4. Dra bjektet til en annen plass på siden. 5. Gjenta steg 4 så fte du ønsker. 6. Velg riginalbjektet når du er ferdig med å klne det. 7. Klikk uendelighetstegnet g fjern merking av Uendelig klning. Resizing bjects Du kan endre størrelsen på bjekter ved å bruke skaleringshåndtakene eller skaleringsbevegelsen (hvis det interaktive prduktet støtter flerberøringsbevegelser). 62

69 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Du kan ikke endre størrelsen på et bjekt dersm det er fastlåst (se Låse bjekter på side 97). Bruk av knappen fr størrelsesendring Fr å endre størrelsen på et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets knapp fr størrelsesendring (den grå sirkelen) g dra det fr å frstørre eller frminske bjektets størrelse. Fr å endre størrelsen på flere bjekter 1. Sett bjektene sammen i en gruppe (se Gruping bjects på side 67) g velg deretter gruppen. Et valgrektangel mgir gruppen. 2. Trykk på skaleringshåndtaket nederst i høyre hjørne av valgrektangelet. 3. Dra knappen fr størrelsesendring fr å øke eller redusere størrelsen på bjekter. Using the scale gesture Fr å endre størrelsen på et bjekt fra midten 1. Velg bjektet. 2. Bruk én finger på hver hånd til å trykke på skjermen i mtstående ender av bjektet. 63

70 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER 3. Dra fingrene dine i mtsatte retninger fr å øke bjektets størrelse. ELLER Dra fingrene mt hverandre fr å redusere bjektets størrelse. Fr å endre størrelsen på et bjekt fra dets hjørne eller side 1. Velg bjektet. 2. Bruk en finger fra hver hånd g klikk siden eller hjørnet på skjermbildet du vil endre størrelsen på. 3. Dra fingrene dine i mtsatte retninger fr å øke bjektets størrelse. ELLER Dra fingrene mt hverandre fr å redusere bjektets størrelse. Fr å endre størrelsen på flere bjekter 1. Velg bjektene. 2. Bruk én finger på hver hånd til å trykke på skjermen i mtstående ender av ett av bjektene. 64

71 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER 3. Dra fingrene dine i mtsatte retninger fr øke bjektets størrelse. ELLER Dra fingrene mt hverandre fr å redusere bjektenes størrelse. Objektene endrer størrelsen utver fra sine midtpunkt uavhengig av hvr du trykker på skjermen. Rtating bjects Du kan rtere bjekter på en side ved å bruke rteringshåndtakene eller rtasjnsbevegelsen (hvis det interaktive prduktet støtter flerberøringsbevegelser). NOTATER Du kan ikke rtere et bjekt dersm det er fastlåst (se Låse bjekter på side 97). Du kan ikke rtere tabellene. Bruke rtasjnshåndtaket Fr å rtere et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets rteringsknapp (den grønne sirkelen) g dra den i retningen du ønsker å rtere den. Fr å rtere flere bjekter 1. Velg bjektene. Et valgrektangel mgir hvert bjekt. 2. Press the rtatin handle (the green circle) n any ne f the selected bjects, and then drag it in the directin yu want t rtate the bject. When yu rtate ne bject, all ther selected bjects rtate autmatically. Bruk av rteringsgesten Fr å rtere et bjekt rundt dets midtpunkt 1. Velg bjektet. 2. Bruk én finger på hver hånd til å trykke på skjermen i mtstående ender av bjektet. 65

72 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER 3. Beveg fingrene i en sirkel rundt midten av bjektet fr å rtere det. Fr å rtere et bjekt rundt et hjørne 1. Velg bjektet. 2. Trykk skjermen i det hjørne du vil rtere bjektet rundt med en finger fra hver hånd. 3. Beveg fingrene i en sirkel rundt det hjørne du vil rtere bjektet. Fr å rtere flere bjekter 1. Velg bjektene. 2. Bruk én finger på hver hånd til å trykke på skjermen i mtstående ender av ett av bjektene. 3. Beveg fingrene i en sirkel. Objektene rteres rundt sine midtpunkt uavhengig av hvr du trykker på skjermen. Flipping bjects Du kan vende et bjekt på en side. Du er ikke i stand til å vende et bjekt hvis den er låst på plass (se Låse bjekter på side 97 ). Vende et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Snu> Opp/Ned eller Snu> Venstre/Høyre. 66

73 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Vende flere bjekter 1. Velg bjektene. 2. Trykker du på menypilen på ett av de valgte bjektene, g velg deretter Snu> Opp/Ned eller Snu> Venstre/Høyre. Gruping bjects Yu can create a grup f bjects, which lets yu interact with all gruped items at the same time. After yu create a grup, yu can select, mve, rtate r resize the grup as if it were an individual bject. Hwever, if yu want t interact with an individual bject in a grup, yu must ungrup the bjects first. Gruppere bjekter manuelt Du kan gruppere g dele pp grupper med bjekter manuelt ved hjelp av menyen eller ristebevegelsen. Bruke menyen Gruppere bjekter 1. Velg bjektene. 2. Trykker du på menypilen til et av de valgte bjektene, g velg deretter Gruppe>Gruppe. Dele pp bjekter 1. Velge gruppen. 2. Press gruppens menypil, g velg deretter Gruppe> Løs pp gruppe. Bruke ristebevegelsen NOTATER Du kan ikke bruke ristebevegelsen med en mus. Ristebevegelsen fungerer bare når du først kmmer i kntakt med verflaten på ditt interaktive prduktet. 67

74 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Gruppere bjekter Riste fingeren din raskt ver bjektene tre ganger. Dele pp bjekter Risk fingeren din raskt ver gruppen tre ganger. Gruppere bjekter autmatisk If yu write r draw multiple lines, SMART Ntebk sftware autmatically cmbines the lines int a single bject. Fr example, if yu write the letters f a wrd, SMART Ntebk sftware cmbines the individual letters, enabling yu t interact with the whle wrd. If yu want t write wrds n the same line but dn t want them cmbined, leave a large gap between them, use different pens, r briefly put the pen in the pen tray befre writing anther wrd (interactive whitebards nly). Hvis SMART Ntebk-prprgramvaren kmbinerer streker sm du ønsker å redigere individuelt, kan du dele pp strekene sm beskrevet venfr. Deleting bjects Althugh yu can erase digital ink (see Erasing digital ink på side 30), yu re unable t erase sme types f bjects, including text, shapes, straight lines, arcs and pictures. T remve these types f bjects frm a page, yu must delete them. Yu re unable t delete an bject if it s lcked in place (see Låse bjekter på side 97). T delete a lcked bject frm a page, yu must unlck it. 68

75 KAPITTEL 5 JOBBE MED OBJEKTER Slette et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Slett. 69

76

77 Kapittel 6 Sette inn, rganisere g dele innhld Inserting cntent frm the Gallery 72 Sette inn innhld fra GeGebra 73 Sette inn innhld fra SMART Exchange-nettstedet 74 Sette inn innhld fra andre kilder 75 Inserting pictures 75 Inserting pictures frm files 75 Inserting pictures frm a SMART Dcument Camera 76 Jbbe med bilder 76 Lage gjennmsiktige mråder i et bilde 76 Inserting multimedia files 77 Inserting Adbe Flash Player cmpatible files 77 Inserting Adbe Flash Player cmpatible vide files 78 Sette inn lydfiler 78 Jbbe med multimediafiler 78 Installing encders fr additinal frmats 79 Sette inn innhld fra andre prgrammer 79 Cutting, cpying and pasting cntent frm ther prgrams 79 Imprting files frm ther interactive whitebard prgrams 80 Sette inn ligninger i matematikkverktøyet 80 Inserting Internet brwsers 82 Sette inn en nettleser 82 Knfigurering av prxyservere 83 Attaching files and web pages 84 Organisere g dele innhld ved bruk av galleriet 85 Adding cntent t the Gallery 86 Organizing cntent in the Gallery 87 Sharing cntent with ther teachers 88 Cnnecting t Team Cntent categries 89 Sharing cntent using the SMART Exchange website 89 Yu can insert pictures, multimedia files and ther cntent int yur.ntebk files frm a variety f surces. These surces include the Gallery, the SMART Exchange website and the Internet. Etter innsetting av innhld, kan du rganisere innhldet ved å bruke galleriet g dele videre med andre lærere ved å bruke galleriet eller nettsiden til SMART Exchange. 71

78 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Inserting cntent frm the Gallery Galleriet er en fane i SMART Ntebk-prgramvarens brukergrensesnitt hvr du kan søke etter innhld g legge innhldene til dine.ntebk-filer. Galleriet innhlder eksempler på undervisningsaktiviteter sm kan inkluderes i eksemplene fra aktivitetsbyggeren (se Creating a matching lessn activity på side 104), samt interaktive teknikker g 3D-mdeller sm vil hjelpe deg i å pprette undervisningsaktiviteter. Når systemansvarlig installerer SMART Ntebk-prgramvaren, kan han eller hun installere følgende tilleggselementer: Galleri-vesentligheter er en samling av tusenvis av bilder, multimedia bjekter g mer, rganisert i fagspesifikke kategrier. Lessn Activity Tlkit is a cllectin f custmizable tls and templates that yu can use t create prfessinal-lking and interactive lessns. The tlkit helps yu create engaging cntent like wrd games, quizzes and srting activities. It als ffers Adbe Flash Player cmpatible files like hide-and-reveal and drag-and-drp. The Gallery is divided int tw sectins. The tp sectin f the Gallery is the categry list. When yu select a categry r subcategry in the list, its cntents appear in the bttm sectin f the Gallery. TIPS Du kan endre størrelsen på kategri- g innhldslisten ved å klikke på grensen mellm dem g dra det pp eller ned. Yu can brwse the categry list t view the cntents f each categry. Thumbnails in the categries prvide preview images f the cntent. I Bilder vises bildene sm miniatyrbilder. I Interaktiv g multimedia vises videbjekter med et enkelt bilde fra videene; lydbjekter vises med et høyttalerikn i hjørnet nederst til venstre, g Adbe Flash Player-kmpatible filer vises sm et Adbe Flash-ikn eller med miniatyrbilde av innhldet med et lite Adbe Flash-ikn i hjørnet øverst til venstre. I 3D Objects vises 3D-mdeller sm miniatyrbilder. I Ntebk-filer g sider vises filene sm ringpermer g sider vises med brettet hjørne øverst til høyre. I Bakgrunn g temaer vises bakgrunn sm sider med et brett i hjørnet nederst til høyre. Temaene vises sm miniatyrbilder. Du kan søke etter et galleribjekt via nøkkelrdsøk. Etter at du har søkt frem et galleribjekt kan du legge det til din.ntebk fil. 72

79 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr å bla igjennm galleriet 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Trykk avdekkingstrekanten til en kategri fr å se dens underkategrier. Du kan lukke en kategri ved å trykke kategriens avdekkingstrekant igjen. 3. Velg en kategri eller underkategri fr å vise innhldet. Fr å søke i galleriet 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Fyll inn et nøkkelrd i bksen Angi søkerdene her g deretter trykk Søk. Galleriet viser all innhld med søkerdet. Fr å legge en gallerienhet til din.ntebk-fil 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Søk etter alle galleribjekter du ønsker legge til. 3. Dbbeltklikk galleribjektets miniatyrbilde. Hvis du legger til et bilde, en Adbe Flash Player-kmpatibel fil, vide- eller lydfil - vil det vises på nåværende side. Hvis du legger til en bakgrunn, vil den erstatte sidens eksisterende bakgrunn (se Applying page backgrunds and themes på side 101). Hvis du legger til en side fra en.ntebk fil vil SMART Ntebk-prgrammet legge det til før nåværende side. Hvis du legger til en.ntebk fil vil SMART Ntebk-prgrammet legge inn filens sider før nåværende side. Sette inn innhld fra GeGebra GeGebra is an interactive mathematics sftware fr all levels f educatin. When yu insert the GeGebra widget in SMART Ntebk sftware, yu can explre gemetry, algebra, tables, graphing, statistics and calculus with yur students. Yu can als search fr wrksheets frm GeGebraTube using the keywrd search. After searching fr a wrksheet, yu can add it t yur.ntebk file. GeGebraTube (gegebratube.rg) cntains thusands f wrksheets created and shared by ther teachers. 73

80 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr mer infrmasjn m hvrdan du bruker GeGebra-prgramvare, gå til GeGebra Wiki ( wiki.gegebra.rg ). Fr å få tilgang til GeGebra-widget Trykk Tillegg g deretter trykk GeGebra. Fr å sette inn GeGebra-widget 1. Hvis GeGebra-widget ikke vises, trykk Vedlegg g deretter trykk GeGebra. 2. Velg Sett Inn GeGebra Widget. Fr å søke i GeGebraTube 1. Hvis GeGebra-widget ikke vises, trykk Vedlegg g deretter trykk GeGebra. 2. Skriv inn et nøkkelrd i søkebksen fr Søk i Gratis Materiale g trykk deretter på Søk. GeGebra Widgeten viser miniatyrbilder av regneark sm innehlder søkerdet. Fr å legge et GeGebraTube-regneark til din.ntebk-fil 1. Hvis GeGebra-widget ikke vises, trykk Vedlegg g deretter trykk GeGebra. 2. Søk etter det GeGebraTube-regnearket du vil legge til. 3. Trykk regnearkets miniatyrbilde, g velg deretter Sett inn GeGebra Widget. Regnearket vises på den aktuelle siden. TIPS Fr mer infrmasjn m et regneark, press miniatyrbildets tittel fr å gå til regnearkets nedlastingsside i GeGebraTube. Sette inn innhld fra SMART Exchangenettstedet SMART Exchange-nettstedet ( exchange.smarttech.cm ) mfatter tusenvis av timeplaner, spørsmålssett, widgets g annet innhld sm du kan laste ned g deretter åpne i SMART Ntebk prgramvare. Yu can als share yur lessn plans with ther teachers thrugh the SMART Exchange website. Fr mre infrmatin, see Sharing cntent using the SMART Exchange website på side

81 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr å sette inn innhld fra nettsiden til SMART Exchange 1. Trykk SMART Exchange. SMART Exchange-nettstedet åpnes i nettleseren din. 2. Hvis du er ny til SMART Exchange-nettstedet, press Bli med gratis, g følg deretter instruksjnene på skjermen fr å pprette en knt. ELLER Hvis du har en knt, press Lgg inn, g følg deretter instruksjnene på skjermen fr å lgge på SMART Exchange-nettsiden med knten din. 3. Søk eller bla gjennm innhld, g last det deretter ned til datamaskinen din. 4. Imprtere innhld til galleriet (se Sharing cntent with ther teachers på side 88). Sette inn innhld fra andre kilder If yu r ther teachers in yur schl have created cntent utside f SMART Ntebk sftware, yu can include this cntent in yur.ntebk files. Specifically, yu can d the fllwing: Sette inn bilder, Adbe Flash Player-kmpatible filer, videfiler g lydfiler Klippe ut eller kpiere g deretter lime innhld fra andre prgrammer Imprtere innhld fra andre prgrammer Inserting pictures Du kan sette bilder inn i sider fra filer, en skanner eller et SMART dkumentkamera. Yu can als insert pictures frm the Gallery tab. Fr mre infrmatin, see Inserting cntent frm the Gallery på side 72. Etter at du setter inn et bilde kan du definere et transparent mråde i det. Inserting pictures frm files Du kan sette et bilde inn på en side. SMART Ntebk-prgramvaren støtter følgende frmater BMP, GIF, JPEG g PNG. Fr å sette inn et bilde fra en fil 1. Select Insert > Picture. Dialgbksen Åpne vises. 2. Søk etter g velg bildet du ønsker å sette inn. 75

82 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD 3. Klikk Åpne. Bildet vises i hjørnet øverst til venstre på siden. Inserting pictures frm a SMART Dcument Camera Du kan legge bilder fra et SMART dkumentkamera til en side. Fr å sette inn et bilde fra SMART Dcument Camera 1. Select Insert > Picture frm SMART Dcument Camera. SMART dkumentkamera -vinduet vises på siden. 2. Sett inn et bilde ved hjelp av instruksene i hjelpavdelingen. Jbbe med bilder When yu insert a picture in a.ntebk file, the picture becmes an bject in the file. Therefre, yu can mve, resize, rtate and make ther changes t the picture like any ther bject. Fr infrmasjn m hvrdan jbbe med bjekter, inkludert bilder, i.ntebk-filer, se Jbbe med bjekter på side 51. Lage gjennmsiktige mråder i et bilde Du kan lage gjennmsiktige mråder i et bilde sm du setter inn i en side. Dette er nyttig fr å fjerne bildets bakgrunn. Du kan gjøre hvilken sm helst farge i bildet gjennmsiktig. Du kan redusere størrelsen på et strt bilde når du setter det inn i en fil (se Setting image ptimizatin preferences på side 168). Hvis du ppretter et transparent mråde i bildet på et senere tidspunkt, vil bildet ikke lenger være ptimalisert. Fr å pprette et transparent mråde i et bilde 1. Velg bildet. 2. Trykk på bildetmenypilen g velg Still inn bildegjennmsiktighet. Dialgbksen fr Bildegjennmsiktighet vises. 3. Dra i hjørnene på dialgbksen fr å endre på størrelsen. 4. Trykk et mrådet i bildet sm du vil gjøre gjennmsiktig. Å klikke på et mråde gjør at kun det mrådet blir gjennmsiktig, selv m bildet innehlder den samme farge på andre mråder. 5. Press OK. 76

83 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Inserting multimedia files Du kan sette multimediafiler, inkludert Adbe Flash Player-kmpatible filer, vide- g lydfiler inn på siden. Yu can als insert multimedia files frm the Gallery tab. Fr mre infrmatin, see Inserting cntent frm the Gallery på side 72. Inserting Adbe Flash Player cmpatible files Du kan sette inn Adbe Flash Player-kmpatible filer i en side. After yu insert an Adbe Flash Player cmpatible file int a page, r display a page that already cntains an Adbe Flash Player cmpatible file, the file plays immediately. Yu can cntrl the playback f the file. If the file has buttns, yu can press them n yur interactive prduct. If the file desn t have buttns, yu can use the ptins in the file s menu arrw. NOTATER Adbe Flash Player cmpatible files n a page must be self-extracting. Yu re unable t use Adbe Flash Player cmpatible files that lad r rely n ther Adbe Flash Player cmpatible files. Du er ikke i stand til å dra en Adbe Flash Player-kmpatibel fil fra en nettleser til en side. T write n tp f an Adbe Flash Player cmpatible file with a handwriting recgnitin cmpnent, start writing utside the file and cntinue t write ver the file. This enables SMART Ntebk sftware t recgnize the digital ink as a separate bject frm the Adbe Flash Player cmpatible file. Fr å sette inn en Adbe Flash Player kmpatibel fil 1. Velg Sett inn> Adbe Flash Player-kmpatibel Fil. Dialgbksen Åpne vises. 2. Bla til g velg den Adbe Flash Player-kmpatible filen sm du ønsker å sette inn på siden. 3. Klikk Åpne. Den Adbe Flash Player-kmpatible filen vises i øverste venstre hjørne på siden. 77

84 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr å kntrllere en Adbe Flash Player kmpatibel fil 1. Velg en Adbe Flash Player-kmpatibel fil. 2. Kntrllere filen ved å gjøre ett av følgende: Fr å spille av filen, trykk filens menypil, g velg deretter Flash> Spill. Fr å spille av filen fra begynnelsen, trykk filens menypil, g velg deretter Flash> Spl Tilbake. Fr å sple filen fremver litt g pause avspillingen, trykker du på fil-menypilen, g velg deretter Flash> Spl Frver. Fr å sple tilbake filen litt g pause avspillingen, trykker du på fil-menypilen, g velg deretter Flash> Spl Tilbake. Fr å spille av filen kntinuerlig, trykk filens menypil, g velg deretter Flash> Lp. Fr å stppe å spille av filen kntinuerlig, trykk filens menypil, g pphev valget av Flash> Lp. Inserting Adbe Flash Player cmpatible vide files Du kan sette inn Adbe Flash Player-kmpatible videfiler i en side. SMART Ntebk sftware supprts the Adbe Flash Player cmpatible vide file (FLV) frmat. If yu want SMART Ntebk sftware t supprt ther file types, yu can install additinal encders (see Installing encders fr additinal frmats på neste side). Fr å sette inn en Adbe Flash Player kmpatibel videfil 1. Velg Sett Inn > Vide. Dialgbksen Åpne vises. 2. Bla til g velg Adbe Flash Player-kmpatibel videfil sm du vil sette inn i siden. 3. Klikk Åpne. Sette inn lydfiler Yu can attach a sund file t any bject (except Adbe Flash Player cmpatible bjects) in a.ntebk file. Fr mre infrmatin, see Adding sunds t bjects på side 96. Jbbe med multimediafiler When yu insert a multimedia file in a.ntebk file, the multimedia file becmes an bject in the file. Therefre, yu can mve, resize, rtate and make ther changes t the multimedia file like any ther bject. Fr infrmasjn m hvrdan jbbe med bjekter, inkludert multimedia-filer, i.ntebk-filer, se Jbbe med bjekter på side

85 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Installing encders fr additinal frmats SMART Ntebk sftware supprts the FLV and MP3 frmats. If yu want SMART Ntebk sftware t supprt ther vide and audi frmats, yu can install the fllwing encder. If yu install this encder, SMART Ntebk sftware autmatically detects it and supprts its vide and audi frmats. Kder Videfrmater Lydfrmater Link ffmpegx 0.0.9y WAV WMA ASF AVI MOV MP4 MPEG g MPG WMV AIF g AIFF WAV WMA ffmpegx.cm/dwnlad.html SMART Technlgies ULC prvides links t these prgrams as a curtesy, and makes n representatins r warranties regarding the prgrams r any infrmatin related theret. Any questins, cmplaints r claims regarding the prgrams must be directed t the apprpriate sftware vendr. Sette inn innhld fra andre prgrammer Hvis du har innhld i andre prgrammer sm du vil bruke i dine.ntebk-filer kan du flytte dette innhldet til SMART Ntebk-prgramvaren ved å gjøre ett av følgende: Skjæring eller kpiere g lime inn innhldet Imprtere innhld Cutting, cpying and pasting cntent frm ther prgrams Du kan klippe ut eller kpiere g deretter lime innhld fra andre prgrammer til SMART Ntebk-prgramvaren. Fr å klippe ut innhld fra et annet prgram 1. I det andre prgrammet velger du innhldet du ønsker å klippe g deretter Rediger> Klipp. 2. I SMART Ntebk-prgramvare, trykk Lim inn. 79

86 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr å kpiere innhld fra et annet prgram 1. I det andre prgrammet velger du innhldet du vil kpiere g deretter Rediger> Kpier. 2. I SMART Ntebk-prgramvare, trykk Lim inn. Imprting files frm ther interactive whitebard prgrams Du kan imprtere innhldet til en.ntebk-fil fra en rekke kilder, inkludert andre interaktive tavleprgrammer. Hvis de andre interaktive tavleprgrammene støtter den Interaktiv Tave Felles Filfrmat (CFF), kan du eksprtere en CFF-fil fra disse prgrammene g deretter imprtere CFF-fil til SMART Ntebk-prgramvare. Du kan gså eksprtere CFF-filer (se Exprting files på side 15). T imprt CFF files 1. Velg Fil> Imprter> Alle Felles Filfrmat-filer (.IWB). En dialgbks vises. 2. Bla til g velg filen du vil imprtere. 3. Klikk Åpne. Filen åpnes. Sette inn ligninger i matematikkverktøyet Yu can use the Math Editr t insert a handwritten equatin t a page in a mre readable frmat. The Math Editr recgnizes yur handwriting and autmatically cnverts it t a typeset frmat. Yu can als add the recgnized equatin t a GeGebra wrksheet if the equatin is in a supprted graph frmat. Fr å sette inn en ligning på en side 1. Trykk Vedlegg g deretter velg Sett inn ligning. Matteredigeringsprgrammet vises. 2. Velg pennverktøy g farge (se side 28). 80

87 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD 3. Skriv en matteligning på grafpapiravsnittet i redigerinsprgrammet. The handwritten equatin cnverts t a typed equatin, which appears belw the graph paper sectin. Accept and reject icns appear beside the recgnized equatin. 4. Klikk fr å akseptere den gjenkjente ligningen. Den dataskrevne ligningen vises på siden. ELLER Klikk fr å avvise den gjenkjente ligningen g lukke matteredigeringsprgrammet. Fr å redigere en anerkjent ligning 1. Klikk Velg, g klikk den gjenkjente ligningen på siden t ganger. Den håndskrevne ligningen vises i matteredigeringsprgrammet. 2. Rediger den håndskrevne ligningen med viske- g pennredskapen. The edited equatin is recgnized and appears belw the graph paper sectin. Accept and reject icns appear beside the recgnized equatin. 3. Klikk fr å akseptere den gjenkjente ligningen. Ligningen ppdateres med endringene dine. ELLER Klikk fr å avvise den gjenkjente ligningen g lukke matteredigeringsprgrammet. Ligningen blir ikke ppdatert. 81

88 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr å legge en anerkjent ligning til et GeGebra-regneark 1. Sett inn et GeGebra-regneark på en side (se Sette inn innhld fra GeGebra på side 73). 2. Dra ligningen fra siden til GeGebra-widgeten. Ligningen legges autmatisk til regnearket. Inserting Internet brwsers Yu can insert an Internet brwser int a.ntebk page. In the Internet brwser, yu can brwse t and display web pages. Yu can mdify the Internet brwser like any ther bject in SMART Ntebk sftware (see Jbbe med bjekter på side 51). Når du endrer størrelsen på en nettleser vil størrelsen på nettleserens innhld endres i samsvar med nettleseren slik at du alltid ser hele nettstedet. Sette inn en nettleser Fr å sette inn en nettleser 1. Velg Sett inn > Nettleser. En nettleser vises. 82

89 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD 2. Dbbelklikk på adresselinjen, fyll inn en nettsideadresse du ønsker å gå til g deretter trykk Gå. TIPS Hvis det ikke er nen tastatur tilkblet på datamaskinen din, klikk SMART-tastatur fr å vise et tastatur på skjermen. 3. Naviger nettstedet med knappene i verktøylinjen til nettleseren: Knapp Kmmand Handling Tilbake Fremver Gå tilbake til festet side Fest side Last på nytt Flytt verktøylinje Vis frrige nettside. Vis neste nettside. Åpne den festede nettsiden. Fest nåværende side. When yu first pen the.ntebk file, the pinned web page appears in the Internet brwser. Yu can return t the pinned page at any time by pressing Return t Pinned Page. Last pp nåværende nettside. Endre plasseringen til nettleserens verktøylinje. Knfigurering av prxyservere Internet brwsers in SMART Ntebk sftware wrk with any prxy server that adheres t the RFC 2068 HTTP standard. If yur system administratr installed SMART Ntebk sftware behind a prxy server, he r she must create access plicy rules fr inbund and utbund traffic n that prxy server. Yur system administratr can further enhance netwrk security by enabling authenticatin, such as basic r NT LAN Manager (NTLM) authenticatin. Selv m prxy-servere beskytter interne nettverk fra inntrengere, innfører de uunngåelig nettverksventetid. 83

90 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Attaching files and web pages Du kan legge til kpier g alias fr filer, samt lenker til nettsider - ved å bruke vedleggsfanen. Å legge ved filer eller nettsider gir deg muligheten til å finne g åpne enheter enkelt under en presentasjn av en.ntebk-fil. NOTATER Du kan gså legge lenker til en fil eller nettside til ett bjekt på en side (se Adding links t bjects på side 94). Alternativt til å legge en lenke til en nettside, kan du gså sette inn en nettleser i din.ntebk-fil se Inserting Internet brwsers på side 82). Fr å legge ved en kpi av en fil 1. Hvis vedleggsfanen ikke synes, trykk Vedlegg. 2. Trykk Sett inn fil i bunnen av Vedlegg-fanen Dialgbksen Åpne vises. 3. Bla frem g velg filen du ønsker å legge ved. 4. Velg Kpi av fil. 5. Klikk Åpne. Filens navn g størrelse vil vises i fanen fr Vedlegg. When yu attach a file, the size f the.ntebk file increases. Althugh SMART Ntebk sftware cmpresses files t cnserve space, SMART Ntebk sftware can cmpress sme file types mre than thers. T attach an alias fr a file 1. Hvis vedleggsfanen ikke synes, trykk Vedlegg. 2. Trykk Sett inn fil i bunnen av Vedlegg-fanen Dialgbksen Åpne vises. 3. Bla frem g velg filen du ønsker å legge ved. 4. Velg Alias. 84

91 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD 5. Klikk Åpne. Filnavnet g alias vises i fanen fr vedlegg. NOTATER SMART Ntebk sftware desn t exprt aliases. If yu want t exprt file attachments, attach a cpy f yur file, nt an alias fr the file. Sørg fr at filen er tilgjengelig på datamaskinen din under en undervisningstime. T attach a link t a web page 1. Hvis vedleggsfanen ikke synes, trykk Vedlegg. 2. Trykk Sett inn hyperlenke i bunnen av Vedlegg-fanen En dialgbks vises. 3. Tast nettsideadressen inn i bksen fr Hyperlenke. 4. Tast et navn fr lenken inn i bksen fr Vis navn. 5. Klikk Sett inn hyperlenke. Visningsnavnet g nettstedsaddressen vises i fanen fr Vedlegg. Fr å åpne en fil eller nettside fra vedleggfanen 1. Hvis vedleggsfanen ikke synes, trykk Vedlegg. Vedleggsfanen viser en liste ver alle vedlegg i den åpne filen. Hvis den vedlagte enheten er en kpi av filen vil filens størrelse vises i Størrelseklnnen. Hvis den vedlagte enheten er et alias fr filen vil alias vises i Størrelse- klnnen. Hvis den vedlagte enheten er en lenke til en nettside vil nettadresse vises i Størrelse-klnnen. 2. Fr å åpne en fil, dbbelklikk på filens navn eller alias. ELLER Fr å åpne en nettside, dbbelklikk på lenken. Organisere g dele innhld ved bruk av galleriet The Gallery is a tab in the SMART Ntebk sftware user interface where yu can brwse r search fr cntent and then add that cntent t yur.ntebk files. The Gallery cnsists f a set f categries, ne f which is the My Cntent categry. 85

92 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD If yu find yu use the same cntent acrss multiple.ntebk files, yu can add this cntent t the My Cntent categry. Yu can share cntent frm the My Cntent categry with ther teachers in yur schl by imprting r exprting Gallery cllectin files. Yu can als cnnect t a Team Cntent categry cntaining cntent that yu and ther teachers in yur schl cntribute t. Etter at du har lagt innhld til galleriet, kan du sette det inn i.ntebk-filer sm beskrevet i Inserting cntent frm the Gallery på side 72. Adding cntent t the Gallery Du kan legge til SMART Ntebk-prgramvarebjekter g sider samt støttede filer i Mitt innhld-kategrien i galleriet. T add an bject t the Gallery 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Velg bjektet du vil legge til galleriet. 3. Dra bjektet fra siden til galleriets Mitt innhld-kategri eller en av dens underkategrier. NOTATER Du er ikke i stand til å flytte et bjekt hvis den er låst på plass (se Låse bjekter på side 97). Hvis du ønsker å endre navnet på et Galleribjekt, velg bjektet, press menypilen, g velg deretter Gi nytt navn. T add a page t the Gallery 1. Lage g redigere bjekter på siden til siden vises nøyaktig slik du vil ha den. 2. Select File > Exprt Page as Gallery Item. En dialgbks vises. 3. Bla frem til den mappen du vil lagre siden i. 4. Skriv inn et navn på siden i Lagre sm -bksen. 5. Press Lagre. 6. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 7. Velg Mitt innhld (Eller en av dens underkategrier) i Galleriets kategriliste, trykk menypilen, g velg deretter Legg til i mine innlegg. Dialgbksen Åpne vises. 8. Bla til g velg det bjektet sm du lagret i trinn Klikk Åpne. 86

93 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr å legge en støttet fil til galleriet 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Velg Mitt innhld (Eller en av dens underkategrier) i Galleriets kategriliste, trykk menypilen, g velg deretter Legg til i mine innlegg. Dialgbksen Åpne vises. 3. Bla til g velg bjektet du vil legge til galleriet. 4. Klikk Åpne. By default, SMART Ntebk sftware names the new Gallery item based n the riginal file name. If yu want t change the item s name, select the Gallery item s thumbnail, press its menu arrw, and then select Rename. Organizing cntent in the Gallery As yu add bjects, pages and supprted files t the My Cntent categry in the Gallery, yu may want t rerganize the categry s structure. Yu can create subcategries and mve Gallery items between subcategries. Fr å pprette en underkategri 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Velg Mitt innhld (eller en av underkategriene innunder) i galleriets kategriliste, klikk menypilen til kategrien g velg Ny mappe. En ny underkategri blir pprettet. 3. Skriv et navn du vil gi underkategrien g trykk RETURN. Fr å navngi en underkategri på nytt 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Velg Mitt innhld i galleriets kategriliste g søk deg frem til underkategrien du vil endre navnet på. 3. Velg underkategrien, trykk dens menypil g velg Gi nytt navn. 4. Skriv inn det nye navnet du vil gi til underkategrien g trykk RETURN. 87

94 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Fr å flytte en gallerienhet til en annen underkategri 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Søk deg frem til kategrien sm innehlder galleribjektet du ønsker å flytte. Galleriet viser kategriens innhld. 3. Dra bjektet til en annen underkategri. Sharing cntent with ther teachers Imprting and exprting cllectin files is an ideal way t share custm categries with ther teachers and t use categries that ther teachers have created. Yu can use cllectin files t add items t the My Cntent categry in the Gallery. After yu imprt a cllectin file, all f its items appear in the Gallery as a new subcategry. T imprt a cllectin file frm anther teacher 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Velg Mitt innhld (eller en av dens underkategrier) i galleriets kategriliste, klikk menypilen g velg Legg til mitt innhld. Dialgbksen Åpne vises. 3. Søk deg frem til mappen sm innehlder samlingsfilen du ønsker å imprtere. En samlingsfil indikeres med utvidelsen:.galleri 4. Velg samlingsfilen g klikk Åpne. Samlingsfilen vises sm en ny underkategri. T exprt a cllectin file t share with ther teachers 1. Velg kategrien sm innehlder bjektene du ønsker å lagre i samlingen. SMART Ntebk-prgramvaren eksprterer den valgte kategrien uten dens underkategrier. 2. Klikk kategriens menypil g velg Eksprter sm samlingsfil. Dialgbksen fr Lagre vises. 3. Søk deg frem til mappen du vil lagre samlingsfilen i. 4. Skriv inn et navn på filen i bksen Lagre sm. 5. Press Lagre. 88

95 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD Cnnecting t Team Cntent categries The Team Cntent categries feature enables yu t cnnect t Gallery cntent in a shared lcatin n yur schl s netwrk. Multiple teachers can cnnect t the same flder. SMART Ntebk sftware autmatically updates yur changes fr all ther teachers. Yur access permissins fr the Team Cntent categry are the same as yur flder access permissins n yur schl s netwrk. If yu have full access t a flder n the netwrk, yu can add r remve items in that flder s Team Cntent categry. Hwever, if yu have readnly access t the flder, yu can cpy items frm the Team Cntent categry, but yu re unable t add, edit r remve items. Fr å kble seg til kategrien Teaminnhld 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Trykk Klikk her fr flere gallerialternativer g velg deretter Kble til teaminnhld. Kble til teaminnhld -dialgbksen vises. 3. Søk etter g velg mappen sm innhlder teaminnhldskategrien du ønsker å kble til g klikk Åpne. Teaminnhldskategrien vises i galleriet. Fr å bidra med ne til kategrien Teaminnhld Legg innhld til kategrien Teaminnhld på samme måte sm du legger til kategrien Mitt innhld (se Adding cntent t the Gallery på side 86). Sharing cntent using the SMART Exchange website I tillegg til å dele innhldet ditt med andre lærere på sklen din (se Sharing cntent with ther teachers på frrige side), kan du gså dele.ntebk-filene med lærere verden rundt. Dette kan gjøres ved å bruke SMART Exchange-nettsiden (exchange.smarttech.cm). Fr å dele en.ntebk-fil på SMART Exchange-nettsiden 1. Åpne.ntebk -filen du ønsker lagre. 2. Velg Fil > Del på SMART Exchange. En dialgbks vises. 89

96 KAPITTEL 6 SETTE INN, ORGANISERE OG DELE INNHOLD 3. Hvis du er ny på SMART Exchange-nettstedet, klikk Enda ikke blitt medlem g følg instruksene på skjermen fr å pprette en knt. ELLER Hvis du har en knt kan du skrive e-pstadressen din i e-pstadresse -bksen g passrdet ditt i passrd -bksen, g klikke Lgg inn. TIPS Hvis du har glemt passrdet ditt kan du klikke Passrdet er glemt g følge instruksene på skjermen fr å gjenpprette det. Dersm du ikke ønsker å lgge deg inn på SMART Exchange-nettstedet hver gang du vil dele innhld kan du velge Frbli innlgget -avmerkingsbksen. 4. Skriv all nødvendig infrmasjn: Kntrll Skriv ressursdetaljer Beskrivelse Emne(r) Trinn Søk på begrep Instrukser Skriv en tittel fr.ntebk -filen. Skriv en beskrivelse av.ntebk -filen. Velg emnene sm gjelder fr.ntebk -filen. Velg de trinnene.ntebk -filen gjelder. Type wrds r phrases that ther SMART Exchange users will likely enter t search fr the.ntebk file. Separate the wrds r phrases with cmmas. 5. Les avtalen i henhld til deling. 6. Hvis du aksepterer avtalen, klikk Samtykk g send. 90

97 Kapittel 7 Opprette undervisningaktiviteter Bruke avanserte funksjner fr bjekter 91 Creating custm Creative pen styles 92 Adding links t bjects 94 Adding sunds t bjects 96 Animating bjects 97 Låse bjekter 97 Bruke avanserte sidefunksjner 99 Ta pp sider med undervisningspptaker 99 Applying page backgrunds and themes 101 Legge til bakgrunner ved hjelp av Egenskaper-fanen 101 Legge til bakgrunner g temaer ved å bruke galleriet 103 Creating themes 104 Opprette et eksempel-undervisningsaktivteter 104 Creating a matching lessn activity 104 Opprette en skjul-g-vis undervisning 106 Opprette en skjul-g-vis undervisningsaktivitet 108 Opprette andre typer av undervisningsaktiviteter 110 Ved å bruke SMART Ntebk-prgramvaren, kan du både presentere infrmasjn til elevene g engasjere dem i interaktive undervisningsaktiviteter. Du kan pprette undervisningsaktiviteter ved å sette inn bjekter av frmer, bilder eller tabeller, samt bruke ekstrafunksjner sm f.eks. aktivitetsbygger g skaleringsbevegelser. This sectin dcuments the advanced features yu can use t create lessn activities and shws yu hw t create a set f example lessn activities. Yu can use these example lessn activities r develp yur wn. Yu can als use resurces available t yu in the Gallery and SMART Exchange website. Bruke avanserte funksjner fr bjekter Du kan bruke følgende avanserte bjektfunksjner når du ppretter undervisningsaktiviteter: Tilpass kreative pennstiler Objektlenker Objektlyder 91

98 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Objektanimasjn Lenke et verktøy til et bjekt Du kan gså låse fast bjekter du ikke vil skal flyttes på eller mdifiseres under presentasjn av en undervisningsaktivitet. Creating custm Creative pen styles SMART Ntebk sftware includes eight Creative pen styles (see Writing r drawing digital ink på side 28). In additin t these styles, yu can create yur wn styles using pictures r bjects n the currently selected page. Å skape en egendefinert kreativ penn ved bruk av et bilde 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Pennetyper g velg Kreativ penn. 3. Velg en linjetype. 4. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 5. Klikk Linjestil. 6. Velg Bruke et egendefinert stempelbilde. 7. Klikk Bla. Dialgbksen fr Sett inn Bildefil vises. 8. Bla til g velg bildet du ønsker å bruke fr stiler fr Kreativ penn. 92

99 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER 9. Klikk Åpne. 10. Skrive eller tegne digitalt blekk på siden. TIPS Fr å frtsette å bruke standard linjetype, velger du Bruk standard mønster. If yu want t save yur custm Creative pen style fr future use, press Save Tl Prperties. Yu can later reset the Creative pen style (see Custmizing the tlbar på side 165). Å skape en egendefinert kreativ penn ved bruk av et bjekt 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Pennetyper g velg Kreativ penn. 3. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 4. Klikk Linjestil. 5. Velg Bruke et egendefinert stempelbilde. 6. Press Velg bjekt, g velg deretter et bjekt på siden. 7. Skrive eller tegne digitalt blekk på siden. TIPS Fr å frtsette å bruke standard linjetype, velger du Bruk standard mønster. If yu want t save yur custm Creative pen style fr future use, press Save Tl Prperties. Yu can later reset the Creative pen style (see Custmizing the tlbar på side 165). 93

100 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Adding links t bjects Yu can link any bject n a page t a web page, anther page in the file, a file n yur cmputer r an attachment. An attachment is a cpy f a file, a shrtcut t a file r a link t a web page that yu add t the Attachments tab. Du kan vise animerte kblingstegn rundt alle kblinger på en side (se Displaying links på side 118). T add a link t a web page 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Lenke. Dialgbksen fr å Sette inn lenke vises. 3. Press Nettside, g deretter skriver du inn nettadressen i Adressebksen. 4. Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke på et ikn, velg Hjørneiknet. ELLER Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke hvr sm helst i bjektet, velg Object. 5. Press OK. Hvis du valgte Hjørneiknet,vises iknet nederst i venstre hjørne av bjektet. T add a link t anther page in the file 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Lenke. Dialgbksen fr å Sette inn lenke vises. 3. Press Side i denne Filen, g velg deretter et alternativ i Velg en side-mrådet. 4. Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke på et ikn, velg Hjørneiknet. ELLER Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke hvr sm helst i bjektet, velg Object. 5. Press OK. Hvis du valgte Hjørneiknet,vises iknet nederst i venstre hjørne av bjektet. 94

101 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER T add a link t a file n yur cmputer 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Lenke. Dialgbksen fr å Sette inn lenke vises. 3. Klikk Filen på denne datamaskinen g skriv deretter filens plassering g navn i Filbksen. 4. Hvis du ønsker å legge ved en kpi av filen, velger du Kpi av fil. ELLER Hvis du ønsker å sette inn en snarvei til filen, velger du Snarvei til fil. 5. Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke på et ikn, velg Hjørneiknet. ELLER Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke hvr sm helst i bjektet, velg Object. 6. Press OK. Hvis du valgte Hjørneiknet,vises iknet nederst i venstre hjørne av bjektet. Fr å legge en kbling til et vedlegg 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Lenke. Dialgbksen fr å Sette inn lenke vises. 3. Klikk Gjeldende vedlegg g velg deretter vedlegget i listen. 4. Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke på et ikn, velg Hjørneiknet. ELLER Hvis du ønsker å åpne lenken ved å trykke hvr sm helst i bjektet, velg Object. 5. Press OK. Hvis du valgte Hjørneiknet,vises iknet nederst i venstre hjørne av bjektet. Fr å fjerne en kbling 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Lenke. Dialgbksen fr å Sette inn lenke vises. 3. Press Fjern Lenke. 95

102 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Adding sunds t bjects Yu can add a sund t any bject (except Adbe Flash Player cmpatible files and widgets) by attaching a sund file r recrding a sund using a cmputer micrphne. Yu can play the sund during the lessn by pressing an icn in the crner f the bject r the bject itself. SMART Ntebk sftware supprts the MP3 audi frmat. If yu want SMART Ntebk sftware t supprt ther file types, yu can install additinal encders (see Installing encders fr additinal frmats på side 79). Fr å legge en lydfil til et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Trykk på bjektets menypil g velg deretter Lyd. En dialgbks vises. 3. Trykk Velg fil. Dialgbksen Åpne vises. 4. Bla frem til g velg lydfilen g trykk deretter på Åpne. 5. Velg Hjørneikn m du ønsker at lydfilen skal spilles av ved klikke på denne iknen sm plasseres ved iknets nedre venstre hjørne. ELLER Velg Objekt m du ønsker å spille av lydfilen når du trykker hvr sm helst på bjektet. 6. Trykk Legg ved lyd. Fr å legge en lydinnspilling til et bjekt 1. Kble en mikrfn til datamaskinen g skru den på. 2. Velg bjektet. 3. Trykk på bjektets menypil g velg deretter Lyd. En dialgbks vises. 4. Trykk Start innspilling. 5. Spill inn lyden ved hjelp av mikrfnen. VIKTIG SMART Ntebk sftware stps recrding after ne minute. Therefre, ensure the sund is n mre than ne minute lng. 6. Klikk Stpp innspilling. 96

103 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER 7. Tast inn et navn på lyden i bksen Innspillingsnavn. 8. Klikk alternativt på Frehåndsspill innspilling fr å høre lyden før man legger den til et bjekt. 9. Velg Hjørneikn m du ønsker at lydfilen skal spilles av ved klikke på denne iknen sm plasseres ved iknets nedre venstre hjørne. ELLER Velg Objekt m du ønsker å spille av lydfilen når du trykker hvr sm helst på bjektet. 10. Klikk Legg ved innspilling. Fr å fjerne en lydklipp fra et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Trykk på bjektets menypil g velg deretter Lyd. En dialgbks vises. 3. Klikk Fjern lyd. Animating bjects Yu can animate an bject t fly nt a page frm the side, spin, fade in, shrink and mre. Yu can set the animatin t start when yu pen a page r when yu press the bject. Fr å animere et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 3. Trykk på Objektanimasjn. 4. Velg alternativene i nedtrekklisten fr Type, Retning, Hastighet, Oppstå g Repetere. Låse bjekter Du kan låse et bjekt fr å frhindre at det blir mdifisert, flyttet eller rtert. Alternativt kan du låse et bjekt men samtidig begrense flytting vertikalt eller hrisntalt, eller tillate flere flyttinger g rtasjner. Du kan fjerne denne låsen når sm helst. Fr å låse et bjekt 97

104 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Lås > Lås på plass. Du kan ikke flytte, rtere eller endre bjektet før du låser det pp. Hvis du trykker på et låst bjekt, vil et låseikn vises i stedet fr en menypil. Fr å låse et bjekt, men likevel behlde muligheten til å flytte det 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Lås > Tillat flytting. Du kan flytte et bjekt, men du kan ikke rtere eller mdifisere det før du åpner låsen. Hvis du trykker på et låst bjekt, vil et låseikn vises i stedet fr en menypil. Fr å låse et bjekt, men likevel behlde muligheten til å flytte det vertikalt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Lås > Tillat vertikal flytting. Du kan flytte et bjekt vertikalt, men du kan ikke rtere eller mdifisere det før du åpner låsen. Hvis du trykker på et låst bjekt, vil et låseikn vises i stedet fr en menypil. Fr å låse et bjekt, men likevel behlde muligheten til å flytte det hrisntalt 1. Velg bjektet. 2. Trykk på bjektets menypil g velg Lås > Tillat hrisntal flytting. Du kan flytte et bjekt hrisntalt, men du kan ikke rtere eller mdifisere det før du åpner låsen. Hvis du trykker på et låst bjekt, vil et låseikn vises i stedet fr en menypil. Fr å låse et bjekt, men likevel behlde muligheten til å flytte g rtere det. 98

105 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets menypil g velg Lås > Tillat flytting g rtering. Du kan flytte g rtere bjektet, men du kan ikke mdifisere det før du har åpnet låsen. Hvis du trykker på et låst bjekt, vil et låseikn vises i stedet fr en menypil. Fr å åpne et bjekt 1. Velg bjektet. 2. Klikk bjektets låseikn g velg Lås pp. Bruke avanserte sidefunksjner Du kan benytte deg av følgende avanserte sidefunksjner når du ppretter undervisningsaktiviteter: Sidepptak Sidebakgrunn g temaer Ta pp sider med undervisningspptaker Du kan bruke undervisningspptakerens tillegg til å ta pp aktiviteter på en side. Du kan deretter avspille pptaket på samme side ved å bruke undervisningspptakeren eller den nye avspillings-widgeten. SMART-pptaker er et annet men lignende verktøy. Ved bruk av SMART-pptaker kan du spille inn handlingene dine i andre prgram enn SMART Ntebk-prgramvare. Med SMART-pptaker kan du spille inn en full skjerm, et spesifisert vindu eller en rektangulær del av skjermen. Hvis du kbler en mikrfn til datamaskinen din kan du gså spille inn lyd. Se Bruke SMART-pptaker på side 133fr mer infrmasjn. Fr å spille inn en side 1. Trykk Tillegg g trykk deretter Undervisningspptaker. 2. Trykk Nytt pptak. En rød firkant vises rundt utsiden av den innspilte siden. 3. Utfør de handlingene du ønsker å spille inn fra den nåværende siden. 99

106 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER 4. Trykk Stpp pptak når du er ferdig med disse handlingene. TIPSS Fr å lagre pptaket ditt, trenger du bare å lagre.ntebk-filen din. Lukk undervisningspptakerens tillegg under presentasjner. Avspillings-widgeten vises på bunnen av siden. Du kan frigjøre g flytte denne til hvr sm helst på siden. Du kan ikke fjerne pptaket fra siden. Fr å spille av et sidepptak ved bruk av tillegget undervisningspptaker 1. Åpne siden du tk pp. 2. Hvis tillegget undervisningspptaker ikke er åpen, trykk Tillegg g trykk deretter Undervisningspptaker. 3. Trykk Spill av på verktøylinjen fr avspilling. Du kan veksle mellm Spill av g Pause under avspilling av pptak. 4. Alternativt kan du utføre følgende handlinger: Trykk Spl tilbake fr å sple tilbake en avspilling Trykk Spl fremver fr å sple fremver i avspillingen Fr å spille av et sidepptak ved bruk av avspilling-widget 1. Åpne siden du tk pp. 2. Hvis tillegget undervisningspptaker er åpen, trykk på tilleggs-verktøylinjen fr å lukke den. Avspillings-widgeten vises på bunnen av siden. TIPS Du kan frigjøre g flytte widgeten til hvr sm helst på siden, slik at det er enkelt å få tilgang til den under presentasjnen din. 3. Trykk Spill av på avspillings-widgeten. Du kan veksle mellm Spill av g Pause under avspilling av pptak. 4. Alternativt kan du utføre følgende handlinger: Trykk Spl tilbake fr å sple tilbake en avspilling Trykk Spl fremver fr å sple fremver i avspillingen 100

107 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Applying page backgrunds and themes Du kan definere utseende til sidens bakgrunn ved å bruke fanen fr egenskaper eller galleriet. Legge til bakgrunner ved hjelp av Egenskaper-fanen Du kan sette bakgrunnen på siden i slid farge, en blanding av t farger, et mønster eller et bilde ved hjelp av Egenskaper-fanen. Fr å bruke en bakgrunn 1. Velg Frmat > Side > Sett bakgrunnsfyll. Egenskaper-fanen viser alternativer fr Fylleffekter. 101

108 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER 2. Velg en fyllstil: Fyllstil Ingen (gjennmsiktig) Framgangsmåte Velg Ingen fyll. Klar farge a. Velg Klart fyll. b. Gjør en av følgende: Velg ett av de 40 fargene i paletten. Gradient av t farger a. Velg Gradientfyll. Press Mer, g velg deretter en farge i dialgbksen. Press på dråpetelleren fr å velge en farge på skjermen. b. Fr hver farge, gjør ett av følgende: Velg ett av de 40 fargene i paletten. Press Mer, g velg deretter en farge i dialgbksen. Press på dråpetelleren fr å velge en farge på skjermen. c. Velg et alternativ i Stilnedtrekkslisten. Mønster a. Velg Mønsterfyll. b. Velg et mønster. Bilde a. Velg Bildefyllet. c. Klikk Frgrunnsfarge, velg en farge i dialgbksen, g trykk deretter på OK. d. Press Bakgrunnsfarge, velg en farge i dialgbksen, g trykk deretter på OK. b. Press Bla. Dialgbksen Åpne vises. c. Bla g velg bildet du ønsker å bruke g trykk deretter på Åpne. If yu insert a large picture, a dialg bx may appear and prmpt yu t either reduce the picture s file size r retain the picture s file size. Fr mre infrmatin, see Setting image ptimizatin preferences på side 168. Fr å fjerne en bakgrunn 1. Velg Frmat > Side > Sett bakgrunnsfyll. Egenskaper-fanen viser alternativer fr Fylleffekter. 2. Velg Ingen fyll. 102

109 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Legge til bakgrunner g temaer ved å bruke galleriet Du kan sette en side, alle sider i en gruppe eller alle sider i en fil til å bruke en bakgrunn eller et tema fra galleriet. Fr å bruke en bakgrunn eller et tema 1. Hvis galleriet ikke synes, trykk Galleri. 2. Velg Mitt Innhld i galleriets kategriliste fr å se dine egne bakgrunner g temaer (se Creating themes på neste side). ELLER Velg Galleriverktøy fr å se bakgrunner g temaer du har installert sammen med prgramvaren. 3. Velg Bakgrunner g temaer. Galleriet viser miniatyrbilder av tilgjengelige bakgrunner g temaer. 4. Trykk på miniatyrbildet av temaet du ønsker å bruke. 5. Trykk på miniatyrbildets menypil g velg deretter Sett inn i Ntebk. Dialgbksen Sett inn tema vises. 6. Velg Sett inn tema på alle sider fr å legge bakgrunnen eller temaet til alle sider i filen. ELLER Velg Sett inn tema på alle sider i den aktuelle gruppen fr å legge bakgrunn eller tema til alle sider i den aktuelle gruppen. ELLER Velg Sett inn tema kun på den aktuelle siden fr å sette bakgrunn eller tema til den aktuelle siden. 7. Klikk Ok. Fr å fjerne en bakgrunn eller et tema 1. CTRL-klikk på siden. 2. Velg Fjern tema. 3. Velg Fra alle sider fr å fjerne bakgrunn eller temaer fra alle sidene hvr de ble brukt. ELLER Velg Fra siden fr å fjerne bakgrunnen eller temaet fra kun den utvalgte siden. 103

110 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Creating themes Yu can use themes t custmize pages. Yu can create a theme and add it t the Gallery s that it s available in a cnvenient lcatin. Yu can then apply this theme t a page, all pages in a grup r all pages in a file. Galleriet innehlder gså nen temaer. Fr å pprette et tema 1. Velg Frmat> Tema> Opprett nytt tema. 2. Skriv inn et navn fr temaet i Temanavn -bksen. 3. Still inn bakgrunnen på samme måte sm du gjør med en side (Se Applying page backgrunds and themes på side 101). 4. Legg til å mdifiser bjekter i temaet på samme måte sm du gjør det på en side (se Opprette grunnleggende bjekter på side 27). 5. Press Lagre. Temaet vises i Mitt innhld -kategrien i galleriet. Fr å pprette et temabasert evne på en side 1. Velg Frmat> Tema> Opprett nytt tema fra side. 2. Skriv inn et navn fr temaet i Temanavn -bksen. 3. Press Lagre. Temaet vises i Mitt innhld -kategrien i galleriet. Opprette et eksempel-undervisningsaktivteter Denne delen innehlder eksempler på undervisningsaktiviteter sm du kan pprette, g frklarer hvrdan du ppretter andre typer undervisningspplegg gså. Creating a matching lessn activity Du fullfører følgende ppgaver når du ppretter lignende undervisningaktiviteter: Bruke aktivitetsbygger Legg lyd til bjekter (se Adding sunds t bjects på side 96) The Activity Builder enables yu t create matching activities, srting activities, labeling activities, games and mre using yur wn cntent. 104

111 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Using the Activity Builder, yu define ne bject n the page as an activity bject. Yu then define which bjects n the page will be accepted and which will be rejected when yu drag the bjects ver the activity bject. Å pprette en lik undervisningsaktivitet. 1. Opprett et bjekt du ønsker å bruke sm aktivitetsbjekt g deretter bjektene du vil at skal aksepteres eller avvises når de dras ver til aktivitetsbjektet. 2. Trykk Tillegg g deretter trykk på Aktivitetsbygger. 3. Velg bjektet du ønsker å bruke sm aktivitetsbjekt g trykk deretter på Rediger. 4. Dra bjektene du ønsker at skal aksepteres ver til listen Aksepter disse bjektene. En grønn avkryssing dukker pp ved siden av bjektene du har valgt å akseptere. 5. Dra bjektene du ønsker at skal avvises ver til listen Avvis disse bjektene. En rød X dukker pp ved siden av bjektene du har valgt å avvise. NOTATER Fr raskt å velge de igjenværende bjektene på siden til å aksepteres eller avvises, trykk Legg alle igjenværende til den aktuelle listen. Fr å fjerne et bjekt fra listen, kan du dra den til søppelkasse-iknet 6. Klikk Ferdig. Å endre innstillingene fr en lik undervisningsaktivitet 1. Trykk Tillegg g deretter trykk på Aktivitetsbygger. 2. Velg et aktivitetsbjekt g trykk deretter Rediger. TIPS If yu dn t knw which bject n the page is the activity bject, click Identify. Blue diagnal lines appear fr three secnds ver any activity bjects n the page. 3. Trykk på Innstillinger. 4. Velg ønsket animasjn fr aksepterte bjekter i den første Animasjn fr nedtrekklisten. 5. Alternativt kan sjekkbksen Spill gså av bjektlyden velges til å spille av lyder lagt til de aksepterte bjektene når de dras ver til aktivitetsbjektet (se Adding sunds t bjects på side 96). 6. Velg ønsket animasjn fr avviste bjekter i den første Animasjn fr nedtrekklisten. 7. Alternativt kan gså sjekkbksen Spill gså av bjektlyd velges til å spille av lyder lagt til de avviste bjektene når de dras ver til aktivitetsbjektet (se Adding sunds t bjects 105

112 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER på side 96). 8. Klikk Ferdig. Å presentere en lik undervisningsaktivitet 1. Dra bjekter (eller få elevene til å dra bjekter) til aktivitetsbjektet. Hvis bjektet blir akseptert, vil animasjnen fr aksepterte bjekter avspilles (standardinnstilt på å frsvinne gradvis). Hvis bjektet blir avvist, vil animasjnen fr avviste bjekter avspilles (standardinnstilt på å sprette tilbake). 2. Trykk Tillegg, trykk Aktivitetsbygger g deretter trykk Gjenpprett alle når du er ferdig. Å fjerne en lik undervisningsaktivitet 1. Trykk Tillegg g deretter trykk på Aktivitetsbygger. 2. Velg aktivitetsbjektet g deretter trykk Fjern egenskaper. Opprette en skjul-g-vis undervisning Du vil fullføre følgende ppgaver ved ppretting av skjul-g-vis undervisningsaktiviteter: Å bevege på bjekter (se Mving bjects på side 56) Låse bjekter fast (se Låse bjekter på side 97) Endre størrelsen på bjekter med skaleringsbevegelser (se Using the scale gesture på side 63) Du kan skjule et bjekt g deretter vise det på frskjellige måter: Add a Screen Shade t a page. During the presentatin, gradually remve the shade t reveal the underlying text and graphics when yu re ready t discuss them (see Bruke skjermskyggelegging på side 122). Dekk bjektet med digital blekk g slett det digitale blekket etterpå (se Writing, drawing and erasing digital ink på side 28). Dekk bjektet med et annet bjekt g endre rekkefølgen på bjektene i bunken (se Rearranging stacked bjects på side 59). Benytt deg av funksjnen fr bjektanimasjn (se Animating bjects på side 97). 106

113 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Alternativt kan du skjule et bjekt bak et låst bjekt g deretter bruke skaleringsbevegelsen fr å frstørre g vise det skjulte bjekt hvis du bruker et interaktivt SMART-prdukt sm støtter flerberøringsbevegelser. Fr å pprette en skjul-g-vis undervisning 1. Opprett eller sette inn bjektet du vil skjule. 2. Opprett eller sette inn bjektet du vil låse. 107

114 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER 3. Flytt bjektet du vil låse slik at det dekker det bjektet du vil skjule. 4. Velg bjektet du vil låse, klikk menypilen, g velg deretter Låsing> Lås på plass. 5. Benytt deg av skaleringsbevegelser fr å frstørre g vise det skjulte bjektet samtidig sm du hlder det fastlåste bjektet på plass (se Using the scale gesture på side 63). Opprette en skjul-g-vis undervisningsaktivitet Du vil fullføre følgende ppgaver når du ppretter avslørings-undervisningsaktiviteten: Opprette tabeller (se Creating tables på side 41) Endre størrelsen på celler (se Endre størrelse på tabeller, klnner eller rader på side 47) Fylle bakgrunnen på en tabell med et bilde (se Changing a table s prperties på side 45) Legge bjekter til celler (se Adding bjects t tables på side 43) Legge til g fjerne celleskygger (se Using cell shades på side 123) 108

115 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Yu can use tables and cell shades t create a variety f reveal lessn activities. The fllwing are tw examples: En avsløringsaktivitet i puslespill-stil der du avslører deler av et bilde før elevene kan gjette hva bildet er. En avsløringsaktivitet i huskestil der du avslører innhldet i cellen g deretter ber elevene m å velge andre celler til de finner cellen med samsvarende innhld. Fr å pprette en skjul-g-vis undervisning i puslespillstil 1. Opprett en tabell med de celler du ønsker å inkludere i en skjul-g-vis-aktivitet (se Creating tables på side 41). 2. Gjør m størrelsen på cellene etter egne ønsker (se Endre størrelse på tabeller, klnner eller rader på side 47). 3. Velg tabellen, klikk tabellens menypil, g velg deretter Egenskaper. fanen fr Egenskaper vises. 4. Klikk Fyll effekter. 5. Velg Bildefyllet klikk Bla, bla til g velg bildet du vil bruke i avsløringsundervisningsaktiviteten g trykk deretter på Åpne. 6. Velg Skalere bildet slik at det passer. 7. Klikk tabellens menypil g velg Legg til tabellskygge. 109

116 KAPITTEL 7 OPPRETTE UNDERVISNINGAKTIVITETER Fr å pprette en skjul-g-vis undervisning i minnestil 1. Sett inn bjektene du ønsker å inkludere i undervisningsaktiviteten. 2. Opprett en tabell med de celler du ønsker å inkludere i en skjul-g-vis-aktivitet (se Creating tables på side 41). 3. Gjør m størrelsen på cellene etter egne ønsker (se Endre størrelse på tabeller, klnner eller rader på side 47). 4. Dra bjektene inn i cellene i tabellen. 5. Klikk tabellens menypil g velg Legg til tabellskygge. Å presentere en skjul-g-vis undervisningsaktivitet Klikk på en individuell celles celleskygge fr å avdekke innhldet i cellen. Fr å skjule cellen bak celleskyggen, klikk i hjørnet av cellen. Opprette andre typer av undervisningsaktiviteter The Lessn Activity Tlkit and Lessn Activity Examples in the Gallery include interactive bjects yu can use t create lessn activities. Fr mre infrmatin n the Lessn Activity Tlkit, the Lessn Activity Examples and the Gallery in general, see Inserting cntent frm the Gallery på side 72. The SMART Exchange website includes thusands f lessn plans, questin sets and ther cntent that yu can dwnlad and then pen in SMART Ntebk sftware. Fr mre infrmatin n the SMART Exchange website, see Sette inn innhld fra SMART Exchangenettstedet på side

117 Kapittel 8 Presentasjn av undervisningsaktiviteter g tilrettelegging fr samarbeid Frberedelser før presentasjn 112 Stille inn sidevisning 113 Zming in and ut 113 Panning pages 114 Displaying pages in Full Screen view 114 Displaying pages in Transparent Backgrund view 116 Displaying pages in Dual Page view 118 Displaying links 118 Mving windws between screens 119 Adjusting the vlume 120 Bruke presentasjnsverktøy under presentasjn 120 Ta pp sider med undervisningspptaker 120 Bruke skjermskyggelegging 122 Using cell shades 123 Using the Magic Pen 123 Velge den magiske pennen 123 Using the Magic Pen t create fading bjects 124 Using the Magic Pen t pen a magnificatin windw 124 Using the Magic Pen t pen a sptlight windw 126 Bruke Tekstpennen 127 Skrive med tekstpenn 127 Redigering med tekstpennen 128 Lenke bjekter til verktøy 130 Using the Standard pen type t create fading bjects 131 Bruke SMART-Ruter 131 SMART Rute-aktiviteter 132 Bruke SMART-pptaker 133 Legge et vannmerke til pptak 133 Endre plasseringen av en pptaksfil 135 Endre vide- g lydkvaliteten på et pptak 136 Endre videfrmatet til en pptaksfil 137 Deaktivere maskinvareakselerasjn 138 Skjule SMART-pptakeren 139 Ta pp handlingene dine

118 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Frbedre systemytelse under pptak 141 Redusere skjermppløsning g skjermfarger 141 Dele et pptak 141 Starte SMART-pptaker 142 Using measurement tls 143 Using the ruler 143 Using the prtractr 144 Using the Gedreieck prtractr 147 Using the cmpass 149 Fjerne eller mstille sider etter presentasjnen er ferdig 150 Clearing pages 151 Tilbakestille sider 152 Tillater t persner å bruke en interaktiv tavle 153 Enabling tw peple t use a SMART Bard D600 series interactive whitebard 154 Enabling tw peple t use a SMART Bard 800 series interactive whitebard 154 Velge verktøy 155 Etter at du har pprettet undervisningsaktiviteter i prgramvaren til SMART Ntebk kan du presentere undervisningsaktiviteter fr studenter sm benytter seg av ditt interaktive prdukt g prgramvarens presentasjnsfunksjner. In additin t presenting lessn activities t students, yu can facilitate cllabratin in yur classrm using SMART Ntebk sftware and yur interactive prduct. Specifically, yu can enable tw peple t use yur SMART Bard D600 series r 800 series interactive whitebard at the same time. Frberedelser før presentasjn When yu have cmpleted yur.ntebk files and are ready t present them t students, save the files n a CD, DVD r USB drive. This enables yu t access and display the files by inserting the CD, DVD r USB drive int the cmputer cnnected t the interactive prduct. Alternatively, make the files accessible n yur lcal area netwrk, and then brwse t them n the interactive prduct. Så frbereder du presentasjnen ved å gjøre følgende: Stille inn sidevisningen Hvis lenker fra filen Hvis du har flere interaktive prdukter i klassermmet ditt kan du flytte vinduene til skjermene de skal vises på Juster lydnivået i tilfelle du skal presentere vide- eller lydfiler 112

119 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Stille inn sidevisning Du kan zme inn g ut med vis skjermer-knappen eller flerberøringsbevegelser (dersm ditt interaktive prdukt støtter flerberøringsbevegelser). SMART Ntebk-prgrammet inkluderer i tillegg følgende visningsmdus: Fullskjermmdus fyller hele den interaktive skjermen med sidemrådet ved å skjule tittellinjen, verktøylinjen, ppgavelinjen g sidepanelet. Transparent bakgrunn-mdus viser deg skrivebrdet g vinduene bak SMART Ntebkprgramvinduet g lar deg jbbe med den åpne transparente siden samtidig. Dbbel sidevisning viser t sider ved siden av hverandre. Zming in and ut Du kan zme inn g ut med vis skjermer-knappen eller flerberøringsbevegelser (dersm ditt interaktive prdukt støtter flerberøringsbevegelser). Fr å zme inn eller ut ved bruk av Vis skjermer-knappen 1. Trykk Vis skjermer. 2. Velg et frstørrelsesnivå mellm 50 % g 300 %. ELLER Velg Hele siden fr å få hele siden til å passe skjermen. ELLER Velg Sidebredde fr å sette sidens bredde til samme bredde sm skjermen din. T zm in r ut using multituch gestures Dra fingrene i mtsatt retning fr å zme inn. ELLER Dra fingrene mt hverandre fr å zme ut. 113

120 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID En melding dukker pp g viser gjeldende zmnivå. Panning pages Hvis ditt interaktive prdukt støtter panreringsbevegelsen kan du panrere en side imens du er zmet inn (se Zming in and ut på frrige side). Fr å panerere 1. Trykk g hld skjermen ved bruk av t fingre på samme hånd. 2. Hld fingrene på skjermen g gå pp, ned, til venstre eller høyre. 3. Når du når mrådet du vil vise, slipper du fingrene. Displaying pages in Full Screen view In Full Screen view, SMART Ntebk sftware expands the page t fill the screen by hiding the ther user interface elements. Yu can still access cmmnly used cmmands using the Full Screen tlbar. TIPS Befre displaying a page in Full Screen view, select View > Full Screen Page Brder, and then select the apprpriate aspect rati fr yur interactive prduct. A blue line appears, indicating the prtin f the page that will appear in Full Screen view withut scrlling. Denne funksjnen er nyttig når du ppretter innhld sm du ønsker å presentere i fullskjermvisning. 114

121 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å vise en side i fullskjermmdus Trykk Vis skjermer g velg deretter Fullskjerm. Siden utvides fr å fylle skjermen, gjemme de andre elementene i brukergrensesnittet, g fullskjerm -verktøylinjen synes. Knapp Kmmand Handling Frrige side Neste side Flere alternativer Sidebredde Vise frrige side i filen. Vise neste side i filen. Åpne en meny med alternativer. Endre zmnivået til sidens bredde. TIPS Dette er nyttig hvis du bruker et interaktivt bredskjermsprdukt g grå striper vises på kantene av siden. Hele siden Avslutt full skjerm Alternativer fr verktøylinje Endre zmnivået til fullskjermsvisning. Tilbake til standardvisningen. Vise flere knapper på verktøylinjen. NOTATER Verktøylinjen viser nåværende sidenummer g ttalt antall sider i filen. Hvis SMART Respnse-prgramvaren er installert, vises ekstra knapper sm gjør at du kan sette inn spørsmål g håndtere vurderinger. 115

122 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å vise flere verktøylinjeknapper Trykk Alternativer fr verktøylinje. Verktøylinjen utvides til å mfatte følgende knapper: Knapp Kmmand Handling Sett inn tm side Angre Velg Magisk penn Sett inn en ny g tm side i den nåværende filen. Omgjør siste handling. Velg bjekter på gjeldende side. Fr å pprette bjekter sm falmer gradvis ut, åpne frstørrelsesglass-vinduet eller åpne følgesptvinduet (se Using the Magic Pen på side 123). Displaying pages in Transparent Backgrund view Using Transparent Backgrund view, yu can see the desktp and windws behind the SMART Ntebk sftware windw and cntinue t interact with the pen, transparent page. Yu can draw in digital ink n a transparent page and save yur ntes in the file. Yu can als display measurement tls, take screen captures and mre. If an area f the screen desn t include any SMART Ntebk sftware bjects, yu can select and interact with the desktp and applicatins behind the SMART Ntebk sftware windw. Fr å vise en side med transparent bakgrunn Trykk Vis skjermer g velg deretter Transparent bakgrunn. Bakgrunnen fr SMART Ntebk-prgramvarevinduet blir gjennmsiktig slik at du kan se skrivebrdet g prgrammene bak SMART Ntebk-prgramvaren, men ethvert bjekt på.ntebkfilsiden frblir synlig. Verktøyslinjen fr gjennmsiktig bakgrunn vises. Knapp Kmmand Handling Velg Penner g merkepenner Velg bjekter på nåværende side eller samhandle med stasjnære- g applikasjnsbjekter sm ikke er dekket av et SMART Ntebk-prgramvarebjekt. Skrive eller tegne med digitalt blekk på nåværende side. 116

123 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Knapp Kmmand Handling Frrige side Neste side Flere alternativer Gå ut av gjennmsiktig bakgrunn Alternativer fr verktøylinje Vise frrige side i den nåværende filen. Vise neste side i den nåværende filen. Åpne en meny med alternativer sm gjør det mulig å legge til en skjermskygge, velge annerledes digitalt blekk, velge en kreativ pennstil, legge til rette streker, legge til frmer g mer. Tilbake til standardvisningen. Vise flere knapper på verktøylinjen. NOTATER Verktøylinjen viser nåværende sidenummer g ttalt antall sider i filen. Hvis SMART Respnse-prgramvaren er installert, vises ekstra knapper sm gjør at du kan sette inn spørsmål g håndtere vurderinger. Fr å vise flere verktøylinjeknapper Trykk Alternativer fr verktøylinje. Verktøylinjen utvides til å mfatte følgende knapper: Knapp Kmmand Handling Sett inn tm side Angre Slett Tøm side Verktøylinje fr skjermkpiering Sett inn en ny g tm side i den nåværende filen. Omgjør siste handling. Slett alle markerte bjekter. Slett all digitalt blekk g slett alle bjekter fra siden. Åpne verktøylinjen fr skjermbildekpiering. Sett inn linjal Sett en linjal inn på siden (se Using the ruler på side 143). Sett inn transprtør Sett en transprtør inn på siden (se Using the prtractr på side 144). 117

124 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Knapp Kmmand Handling Sett inn gemetrisk vinkelmåler Sett inn passer Sett en gemetrisk vinkelmåler inn på siden (se Using the Gedreieck prtractr på side 147). Sett inn en passer på siden (se Using the cmpass på side 149). Displaying pages in Dual Page view Yu can display tw pages side-by-side. Yu can draw, make ntes, imprt files and add links n either page in the same way as yu wuld n a single page. Når du viser t sider, kan du feste en side fr å frtsette å vise det på sidemrådet mens du viser andre sider i sidesrteringsfunksjnen. Fr å vise i dbbeltsidig visning Trykk Vis skjermer g velg deretter Dbbel sidevisning. A secnd page appears. A red brder indicates the active page. Fr å feste en side 1. Vis dbbel sidevisning hvis du ikke allerede har gjrt det. 2. Velg siden du vil frtsette å vise. 3. Velg Vis > Dbbelt sidevisning > Fest side. Festeikner vises i de øverste hjørnene av den låste siden. Fr å feste fra en side Oppheve valget av Vis > Dbbel sidevisning > Fest side. Fr å tilbakestille til standard visning Trykk Vis skjermer g velg deretter Enkel sidevisning. Displaying links Yu can attach a cpy f a file, a shrtcut t a file, a link t a web page r a sund file t any bject n a page (see Adding links t bjects på side 94). Yu can display an animated indicatr arund each bject that has a link. 118

125 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å vise lenkekblinger ved åpning av en side Select View > Shw All Links When Page Opens. Each time yu pen a page, an animated indicatr appears arund each bject that has a link. Depending n hw yu define the links, each indicatr surrunds either the entire bject r an icn in the bject s lwer-left crner. The indicatrs disappear autmatically after several secnds. Opphev valget av Vis > Vis alle kblinger når siden åpnes fr å stppe visningen av kblinger når du åpner en side. Fr å vise lenkekblinger på en aktuell side Velg Vis > Vis alle kblinger. An animated indicatr appears arund each bject that has a link. Depending n hw yu define the links, each indicatr surrunds either the entire bject r an icn in the bject s lwer-left crner. The indicatrs disappear autmatically after several secnds. Mving windws between screens Yu can perate multiple interactive prducts frm the same cmputer. Yu can split the cmputer display ver tw r mre screens, r yu can display sme prgrams n ne screen and ther prgrams n anther. Fr mre infrmatin, see Cnnecting multiple interactive whitebards t ne cmputer (smarttech.cm/kb/000315). Hvis du kbler flere interaktive prdukter på en datamaskin kan du flytte vinduer fra en skjerm ver på en annen. Fr å flytte et vindu fra en skjerm til en annen 1. Vis vinduet hvis du ikke allerede har gjrt det. Du kan kun flytte et vindu dersm det ikke er maksimert eller minimert. 2. Klikk g hld vinduet på den første skjermen med en finger. 3. Klikk den andre skjermen med din andre hånd. 4. Løft fingeren fra den første skjermen. Vinduet frsvinner fra den første skjermen g vises på den andre. 119

126 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Adjusting the vlume Hvis du skal presentere en vide eller en lydfil g ønsker å justere lydstyrken, kan du gjøre dette ved å presse inn knappen Lydkntrll perativsystemet ditt. g deretter kan du justere lydstyrken fr Sørg fr at høyttalerne dine er påslått. Fr å legge denne knappen til verktøylinjen, se Custmizing the tlbar på side 165. Bruke presentasjnsverktøy under presentasjn Du kan bruke følgende verktøy imens du presenterer undervisningsaktiviteter: Skjermskyggelegging Celleskygger Magisk penn Tekstpenn (fr å skrive med blekk sm kan redigeres) Standardpenntype (fr å lage falmende bjekter) SMART-Ruter Måleverktøy Linjal Vinkelmåler Gedreieckvinkelmåler Passer Ta pp sider med undervisningspptaker Du kan bruke undervisningspptakerens tillegg til å ta pp aktiviteter på en side. Du kan deretter avspille pptaket på samme side ved å bruke undervisningspptakeren eller den nye avspillings-widgeten. SMART-pptaker er et annet men lignende verktøy. Ved bruk av SMART-pptaker kan du spille inn handlingene dine i andre prgram enn SMART Ntebk-prgramvare. Med SMART-pptaker kan du spille inn en full skjerm, et spesifisert vindu eller en rektangulær del av skjermen. Hvis du kbler en mikrfn til datamaskinen din kan du gså spille inn lyd. Se Bruke SMART-pptaker på side 133fr mer infrmasjn. 120

127 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å spille inn en side 1. Trykk Tillegg g trykk deretter Undervisningspptaker. 2. Trykk Nytt pptak. En rød firkant vises rundt utsiden av den innspilte siden. 3. Utfør de handlingene du ønsker å spille inn fra den nåværende siden. 4. Trykk Stpp pptak når du er ferdig med disse handlingene. TIPSS Fr å lagre pptaket ditt, trenger du bare å lagre.ntebk-filen din. Lukk undervisningspptakerens tillegg under presentasjner. Avspillings-widgeten vises på bunnen av siden. Du kan frigjøre g flytte denne til hvr sm helst på siden. Du kan ikke fjerne pptaket fra siden. Fr å spille av et sidepptak ved bruk av tillegget undervisningspptaker 1. Åpne siden du tk pp. 2. Hvis tillegget undervisningspptaker ikke er åpen, trykk Tillegg g trykk deretter Undervisningspptaker. 3. Trykk Spill av på verktøylinjen fr avspilling. Du kan veksle mellm Spill av g Pause under avspilling av pptak. 4. Alternativt kan du utføre følgende handlinger: Trykk Spl tilbake fr å sple tilbake en avspilling Trykk Spl fremver fr å sple fremver i avspillingen Fr å spille av et sidepptak ved bruk av avspilling-widget 1. Åpne siden du tk pp. 2. Hvis tillegget undervisningspptaker er åpen, trykk på tilleggs-verktøylinjen fr å lukke den. Avspillings-widgeten vises på bunnen av siden. TIPS Du kan frigjøre g flytte widgeten til hvr sm helst på siden, slik at det er enkelt å få tilgang til den under presentasjnen din. 121

128 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID 3. Trykk Spill av på avspillings-widgeten. Du kan veksle mellm Spill av g Pause under avspilling av pptak. 4. Alternativt kan du utføre følgende handlinger: Trykk Spl tilbake fr å sple tilbake en avspilling Trykk Spl fremver fr å sple fremver i avspillingen Bruke skjermskyggelegging Hvis du ønsker å dekke ver infrmasjn g avsløre det sakte under en presentasjn, kan du legge en skjermskygge til en side. Du kan gså endre fargen på skjermskyggen, slik at du frbedrer presentasjnen din. Hvis du legger til en Skjermskyggelegging til en side g lagrer filen, vises Skjermskyggeleggingen ver siden neste gang du åpner filen. Fr å legge skjermskygge til en side 1. Trykk Vis/skjul skjermskygge. Skjermskyggelegging vises ver hele siden. 2. Trykk på skjermskygge fr å endre den autmatisk til en annen farge. Fr å avsløre en del av siden Dra en av Skjermskyggeleggingens Størrelse-håndtak (de små sirklene på siden av Skjermskyggen). Fr å fjerne skjermskyggeleggingen fra en side Trykk Vis/skjul skjermskygge. ELLER Trykk Lukk øverst i høyre hjørne av skjermskyggen. 122

129 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Using cell shades Yu can add a cell shade t a table cell. This enables yu t reveal the infrmatin in the cells during a presentatin. NOTATER Du må fjerne celleskyggen hvis du ønsker å endre cellens egenskaper; sette inn klnner eller rader; fjerne klnner, rader eller celler eller dele eller slå sammen celler. Du kan gså legge til en skjermskygge sm dekker en hel side (se Bruke skjermskyggelegging på frrige side ). Fr å legge til en celleskygge 1. Velg cellen. 2. Klikk cellens menypil g velg Legg til celleskygge. Fr å vise g skjule innhldet i en celle 1. Klikk celleskyggen. Celleskyggen frsvinner g cellens innhld blir avslørt. 2. Klikk øverst til venstre i hjørnet til cellen. Celleskyggen vises g skjuler cellens innhld. Fr å fjerne en celleskygge 1. Velg cellen. 2. Klikk cellens menypil g velg Fjern celleskygge. Using the Magic Pen Den Magiske Pennen lar deg gjøre følgende: Opprett et bjekt sm sakte falmer Åpne et frstørrelsesvindu Åpne et følgesptvindu Velge den magiske pennen Du må velge den magiske pennen før du kan bruke den. 123

130 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å velge magisk penn 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyper g velg Magisk penn. Using the Magic Pen t create fading bjects Du kan lage et bjekt sm sakte falmer ved bruk av den Magiske Pennen. Falmende bjekter lagres ikke i.ntebk-filer. Fr å lage et falmende bjekt 1. Velg Magisk penn(se Velge den magiske pennen på frrige side). 2. Ved hjelp av fingeren eller en penn kan du skrive eller tegne bjekter på den interaktive skjermen. Objektene falmer sakte. Fr å stille inn antall sekunder det tar før et bjekt falmer 1. Velg Magisk penn(se Velge den magiske pennen på frrige side). 2. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 3. Klikk Fyll effekter. 4. Skriv eller velg antall sekunder du vil at det skal ta før bjektet tner ut i Falmetid - nedtrekklisten. TIPS Du kan lagre endringene du har lagret i den magiske pennverktøyets standardinnstillinger ved å klikke Lagre Verktøyegenskaper (se Saving tl settings på side 56). Using the Magic Pen t pen a magnificatin windw Du kan bruke den Magiske Pennen til å åpne et frstørret vindu. 124

131 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å åpne et frstørringsvindu 1. Velg Magisk penn(se Velge den magiske pennen på side 123). 2. Ved hjelp av fingeren eller en penn kan du tegne en firkant eller rektangel på den interaktive skjermen. Et frstørrelsesvindu åpnes. TIPS Du kan tegne en firkant sm du vil tne ut eller inn istedenfr å åpne et frstørringsvindu ved bruk av Standardpennen (se Using the Standard pen type t create fading bjects på side 131). 3. Gjør følgende: Fr å redusere frstørrelsesvinduets størrelse, trykk i midten av vinduet, g drar deretter til venstre. Fr å øke frstørrelsesvinduets størrelse, trykk i midten av vinduet, g dra deretter til høyre. Å flytte frstørrelsesvinduet, trykk nær kanten av vinduet, g dra den deretter. 4. Trykk Lukk når du er ferdig. 125

132 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Using the Magic Pen t pen a sptlight windw Du kan åpne en følgesptvindu ved hjelp av Magisk Penn. Fr å åpne et følgesptvindu 1. Velg Magisk penn(se Velge den magiske pennen på side 123). 2. Ved hjelp av fingeren eller en penn, tegne en sirkel eller ellipse på den interaktive skjermen. En følgesptvindu vises. TIPS Du kan tegne en sirkel sm falmer istedenfr å åpne et frstørringsvindu ved å bruke standardpennen (se Using the Standard pen type t create fading bjects på side 131). 3. Gjør følgende: Fr å redusere følgesptvinduets størrelse, trykker du i midten av vinduet, g drar det deretter til venstre. Fr å øke følgesptvinduets størrelse, trykker du i midten av vinduet, g drar det deretter til høyre. Fr å flytte følgesptvinduet, trykk nær kanten av vinduet g dra det deretter. 4. Trykk Lukk når du er ferdig. Bruke Tekstpennen Tekstpennen lar deg gjøre følgende: 126

133 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Skrive ntater sm autmatisk knverterer til redigerbar tekst Redigere teksten mens du jbber uten å røre et tastatur Skrive med tekstpenn Du kan skrive ntater sm autmatisk knvertere til redigerbar tekst ved hjelp av Tekstpennen. Fr å skrive redigerbar tekst 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyperg velg Tekstpenn. 3. Velg en linjetype. TIPS Write tidy, printed characters n a hrizntal line. Althugh SMART Ntebk sftware can cnvert slanted r cursive writing, it desn t always d s cnsistently. 4. Skriv digitalt blekk-ntater på siden. Yur handwriting cnverts t typed text. Accept and reject icns appear beside the typed text. 5. Press fr å gdta skrevet tekst. ELLER Press fr å gjenpprette dine håndskrevne ntater. TIPS Du kan uføre denne handlingen mens tekstpennen er aktiv, uten å bytte til velgerverktøy Skrevet tekst aksepteres sm standard hvis du ikke trykker på en av iknene. 127

134 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Redigering med tekstpennen Du kan bruke markeringer g freta revisjner av redigerbar tekst ved hjelp av Tekstpennen. Du kan slette uønsket tekst ved å tegne en stek gjennm teksten. Du kan bruke frskjellige blekkfarger til å fremheve frskjellige deler av teksten din. Du kan gså bruke andre markeringer fr å sette inn mellmrm, fr å sette inn tekst g erstatte tekst med ny tekst. TIPS Skriv dine markeringer i en annen farge enn din redigerbare tekst. Dette gjør det lettere fr elevene å se endringene når du presenterer skriftlige leksjner. Eksempler på tilgjengelige markeringer er gjengitt i tabellen nedenfr: Rediger Instruksjn Eksempel Slett tekst Tegn en stek gjennm teksten. Sett inn mellmrm Sett inn tekst Tegn en lddrett strek i teksten. 1. Tegn symblet ^ der du vil sette inn tekst. 2. Skriv inn den nye teksten i tekstbksen sm vises. TIPS Trykk på en linjetype eller trykk på Farge fr å velge en ny farge til teksten sm er satt inn. Ord sm mest ligner det du har skrevet vises under din håndskrift. 3. Velg et rd fr å sette det sm skrevet tekst. Du kan gså presse fr å velge autmatisk rdet sm vises sm uthevet tekst. ELLER Press tekst. å avbryte innsetting av 128

135 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Rediger Instruksjn Eksempel Erstatt tekst Endre tekstfarge Endre tekstfarge på en hele rd ved hjelp av bevegelser 1. Tegn en sirkel rundt teksten du ønsker å erstatte. 2. Skriv inn erstatningsteksten i bksen sm vises. Ord sm mest ligner det du har skrevet vises under din håndskrift. 3. Velg et rd til å erstatte den skrevne tekst eller trykk fr å autmatisk velge rdet sm vises sm uthevet tekst. ELLER Press å avbryte erstatte tekst. 1. Trykk på en linjetype eller trykk på Farge fr å velge en ny farge til teksten sm er satt inn. 2. Tegn en sirkel rundt teksten du ønsker å endre. 3. Trykk fr å akseptere autmatisk det nye fargeutvalget. ELLER Trykk fr å avbryte det nye fargeutvalget. 1. Trykk på en linjetype eller trykk på Farge fr å velge en ny farge til rdet sm er satt inn. 2. Tegn en hrisntal linje gjennm rdet g gå tilbake til starten av linjen ved hjelp av en bakver g fremver bevegelse. Ordet endrer autmatisk til det nye fargeutvalget. Lenke bjekter til verktøy SMART Ntebk-prgramvarens side fr verktøy, innebærer knapper sm lar deg pprette g jbbe med grunnleggende bjekter på sidene: Hvis brukerne dine syntes det er vanskelig å finne verktøylinjen, kan du lenke et bjekt til "Velg verktøy", Pennverktøy eller viskeverktøy fr å egendefinere et verktøy sm du deretter kan plassere hvr sm helst på siden. Trykk på bjektet du vil velge til enhver tid fr å aktivere verktøyet.. Fr å lenke et bjekt til et verktøy 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Lenke til verktøy. 129

136 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID 3. Trykk på et av følgende verktøyalternativer: Ditt bjekt er lenket til verktøyet. Når du trykker på den lenkede bjektet, vil verktøyet aktiveres: Pennverktøy Når du klikker på bjektet, vil penn-verktøyet aktiveres Du kan skrive innhld bare med funksjnen penn. Viskelær Når du klikker på bjektet, vil verktøyet viskelær aktiveres. Du kan viske ut innhld laget av hvilken sm helst penntype. Valg Når du klikker på bjektet, vil verktøyet Velg aktiveres. Du kan klikke på et nytt bjekt på siden fr å åpne menyen eller flytte den rundt på siden. TIPS Du kan tegne ditt eget bjekt, bruke et bjekt fra galleriet eller bruke et tekstbjekt. Du kan velge på frehånd hvilke farge- eller linjealternativer fr pennen din før du lenker et bjekt til pennverktøyet. Hvis du velger et nytt farge- eller linjealternativ gjennm Penn-verktøyet, vil endringen skje autmatisk til det lenkede bjektet. Fr å slette en bjektlenke fra et verktøy 1. Velg bjektet. 2. Trykk bjektets menypil, g velg deretter Lenke til verktøy. 3. Trykk Ingen. Using the Standard pen type t create fading bjects Du kan lage frihåndsbjekter sm falmer etter en bestemt tidsperide ved hjelp av Penneverktøyet. Du kan gså lage frihåndsbjekter sm falmer etter en spesifisert tidsperide med en magisk penn(se Using the Magic Pen t create fading bjects på side 124). 130

137 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å skrive eller tegne med falmende digitalblekk 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Press Pennetyper, g velg deretter Penn. 3. Velg en linjetype. 4. Hvis fanen fr Egenskaper ikke vises, trykk Egenskaper. 5. Klikk Fyll effekter. 6. Velg bksen fr å Aktivere at blekk kan falme etter at du skriver det, g angi deretter eller velge antall sekunder mellm den tiden du skriver eller tegner digitalt blekk g tiden det blekner i nedtrekkslisten fr Falmingstid. 7. Skrive eller tegne digitalt blekk på siden. Bruke SMART-Ruter SMART Blcks is an add-n that enables yu t perfrm math activities with yur class by writing numbers n the page, and then cnnecting them t a SMART Blck. Yu can chse frm seven different equatin types t wrk with. Yu can learn hw t use SMART Blcks thrugh the pp-up guide. Fr å få tilgang til SMART-ruter Trykk Tillegg g velg deretter SMART-Ruter. Fr å få tilgang til sprettppveiledningen fr SMART-Ruter 1. Trykk Tillegg g velg deretter SMART-Ruter. 2. Press Lær mer. SMART Rute-aktiviteter Følgende SMART Rute-aktiviteter er tilgjengelige: 131

138 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID SMART- Ruter Funksjn Additin blcks accept up t tw inputs. The utput is the sum f the inputs. Subtractin blcks accept up t tw inputs. The utput is the difference f the inputs. Multiplicatin blcks accept up t tw inputs. The utput is the prduct f the inputs. Divisin blcks accept up t tw inputs. The utput is the qutient f the inputs. Pwer blcks accept up t tw inputs. The utput is the first input t the pwer f the secnd input. Square rt blcks accept ne input. The utput is the square rt f the input. Unknwn blcks accept tw inputs. The utput is a randm peratin applied t the inputs. Bruke SMART-pptaker Using SMART Recrder, yu can recrd yur actins n yur interactive prduct. If yu cnnect a micrphne t yur cmputer, yu can recrd yur vice as well. Etter at du har tatt et pptak, kan du spille av pptaket ved bruk av QuickTime-prgramvaren. 132

139 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Legge et vannmerke til pptak Du kan endre innstillingene i SMART Recrder til å legge til et vannmerke i bakgrunnen til et pptak. Legge et vannmerkebilde til pptak 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. Hvis SMART-pptakeren er skjult, press SMART-pptaker iknet systemstatusfeltet, g velg deretter Knfigurer alternativer. i Alternativerdialgbksen vises. 2. Trykk på Vannmerkefanen. 3. Velg Bilde. 4. Press Bla. 5. Bla g velg bildet du vil bruke, g trykk deretter på Åpne. 6. Klikk Egenskaper. The Watermark Prperties dialg bx appears. A preview f yur selected image appears in the Preview pane. 7. Gjør følgende: Fr å endre vannmerkets psisjn, dra frhåndsvisningsbildet til et annet mråde i Frhåndsvisningsruten. Fr å endre vannmerkets størrelse, drar du i den hvite sirkelen nederst i høyre hjørne på frhåndsvisningsbildet. 8. Velg innstillingene Gjennmsiktighet g Effekt. 9. Press OK fr å lukke dialgbksen Egenskaper fr vannmerke. 10. Hvis du vil gå tilbake til å ikke bruke vannmerke etter at SMART-Opptaker stenger, velg Slå av vannmerket når pptakeren stenger. 11. Press OK fr å lukke dialgbksen fr Alternativer. Legge vannmerketekst til pptak 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. Hvis SMART-pptakeren er skjult, press SMART-pptaker iknet systemstatusfeltet, g velg deretter Knfigurer alternativer. i Alternativerdialgbksen vises. 133

140 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID 2. Trykk på Vannmerkefanen. 3. Velg Tekst. 4. Skriv inn teksten fr vannmerket. 5. Klikk Egenskaper. The Watermark Prperties dialg bx appears. A preview image appears in the Preview pane. 6. Velg innstillingene Farge, Skrifttype g Gjennmsiktighet. 7. Gjør følgende: Fr å endre vannmerkets psisjn, dra frhåndsvisningsbildet til et annet mråde i Frhåndsvisningsruten. Fr å endre vannmerkets størrelse, drar du i den hvite sirkelen nederst i høyre hjørne på frhåndsvisningsbildet. Fr å legge til mer infrmasjn i vannmerket, velg Legg til dagens dat, Legg til klkkeslett g/eller Legg til rammenummer. 8. Press OK fr å lukke dialgbksen Egenskaper fr vannmerke. 9. Hvis du vil gå tilbake til å ikke bruke vannmerke etter at SMART-Opptaker stenger, velg Slå av vannmerket når pptakeren stenger. 10. Press OK fr å lukke dialgbksen fr Alternativer. Fjerne et vannmerke fra pptak 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. Hvis SMART-pptakeren er skjult, press SMART-pptaker iknet systemstatusfeltet, g velg deretter Knfigurer alternativer. i Alternativerdialgbksen vises. 2. Trykk på Vannmerkefanen. 3. Velg Ikke ne vannmerke. 4. Press OK. Endre plasseringen av en pptaksfil Du kan endre innstillingene til SMART Recrder til å velge plasseringen til en pptaksfil. Endre mappen SMART-Opptaker lagrer filer i 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. En dialgbks vises. 134

141 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID 2. Klikk Målrettede filer -fanen. 3. Klikk Søk -knappen ved siden av Standardlagringskatalg -bksen. 4. Søk g velg den mappen du ønsker å lagre filene i g klikk Still inn. TIPS Fr å få best mulig ytelse bør du lagre filene på PC-ens harddisk istedenfr på en nettverksstasjn. 5. Press OK. Endre mappen SMART-Opptaker lagrer midlertidige filer i 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. En dialgbks vises. 2. Klikk Målrettede filer -fanen. 3. Klikk Søk -knappen ved siden av Midlertidige filer katalg -bksen. 4. Søk g velg den mappen du vil lagre midlertidige filer i g trykk Still inn. TIPS Fr best mulig ytelse bør du lagre filer g midlertidige filer på samme stasjn fr å redusere tiden sm behøves til å lagre et pptak. 5. Press OK. Spesifisere grenser fr diskplass 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. En dialgbks vises. 2. Klikk Målrettede filer -fanen. 3. Velg Varsle meg dersm ledig minne på disken er under -avmerkingsbksen, g skriv en grense fr ledig minne du vil at det skal genereres en varselmelding fr når minnekapasiteten blir fr lav. 4. Skriv inn en grense fr hvr lite diskplass det skal være før SMART Recrder slutter å ta pp. 5. Press OK. Gjenpprette standard filplassering fr pptak 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. En dialgbks vises. 2. Klikk Målrettede filer -fanen. 135

142 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID 3. Klikk Gjenpprett standardinnstillinger. 4. Press OK. Endre vide- g lydkvaliteten på et pptak Du kan endre innstillingene til SMART Recrder til å kntrllere lyd- g videkvaliteten på et pptak. Endre vide- g lydkvaliteten på et pptak 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. En dialgbks vises. 2. Klikk fanen fr Opptakskvalitet. 3. Velg en lydkvalitet i Lydkvalitet -listen. Selv m høyere lydkvalitet prduserer bedre lydavspilling, øker det gså filstørrelsen. 4. Velg en videkvalitet i Videkvalitet -listen. ELLER Velg Tilpass g skriv ønsket bildehastighet. Selv m høyere bildefrekvens prduserer bedre pptakskvalitet, øker det gså filstørrelsen. TIPS Hvis du velger Autmatisk valg (anbefalt) vil SMART-pptaker evaluere datamaskinen din autmatisk g velge ptimal bildehastighet. 5. Press OK. Gjenpprette standard vide- g lydkvalitet på et pptak 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. En dialgbks vises. 2. Klikk fanen fr Opptakskvalitet. 3. Klikk Gjenpprett standardinnstillinger. 4. Press OK. Endre videfrmatet til en pptaksfil Du kan endre innstillingene til SMART Recrder til å velge videfrmatet til en pptaksfil. 136

143 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Endre videfrmatet til en pptaksfil 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. Hvis SMART-pptakeren er skjult, press SMART-pptaker iknet systemstatusfeltet, g velg deretter Knfigurer alternativer. i Alternativerdialgbksen vises. 2. Klikk Videfrmat -fanen. 3. Velg Windws Media Vide (*.wmv) eller SMART-pptaker vide (*.avi). NOTATER Any versin f Windws Media Player can play a Windws Media vide file. Windws Media Player can als play a SMART Recrder vide file if SMART Ntebk sftware is installed n the cmputer playing the file. Any versin f Windws Media Player can play a Windws Media vide file. Windws Media Player can als play a SMART Recrder vide file if SMART Meeting Pr sftware is installed n the cmputer playing the file. Du kan knvertere en videfil fra SMART-Opptaker til en Windws Media-videfil ved å dele pptaket (se Dele et pptak på side 141 ). 4. Press OK. Gjenpprette standard videfrmat fr et pptak 1. Velg Meny> Alternativer i SMART-Opptaker. Hvis SMART-pptakeren er skjult, press SMART-pptaker iknet systemstatusfeltet, g velg deretter Knfigurer alternativer. i Alternativerdialgbksen vises. 2. Klikk Videfrmat -fanen. 3. Klikk Gjenpprett standardinnstillinger. 4. Press OK. Deaktivere maskinvareakselerasjn SMART Recrder cnstantly takes screen captures as yu recrd. Sme perating systems take screen captures very slwly and this can affect recrding quality. T imprve recrding quality, disable hardware acceleratin r upgrade yur vide driver and vide card. 137

144 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID VIKTIG Hvis du deaktiverer maskinakselerering, kan dette redusere ytelse til SMART Ntebkprgramvare. Denne fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilken versjn av Vinduerperativsystemet du har g systempreferansene dine. Deaktivere maskinvareakselerering 1. Åpne Windws kntrllpanel. 2. Klikk Skjerm, klikk Endre skjerminnstillinger g deretter Avanserte innstillinger. 3. Klikk fanen fr feilsøking. 4. Dra glidebryteren fr Maskinvareakselerasjn til Ingen. 5. Press OK. 6. Start datamaskinen på nytt. Skjule SMART-pptakeren Hvis du ønsker, kan du skjule SMART-pptakeren, men frtsatt ha tilgang til menyvalgene ved bruk av SMART-pptaker -iknet. Skjule SMART-Opptaker I SMART-pptaker velger du Meny > Skjul til Systemstatusfelt.. SMART Recrder frsvinner. Vise SMART-Opptaker Trykk på iknet fr SMART-pptaker i meldingsmrådet, g velg deretter Vis. SMART Recrder vises. Ta pp handlingene dine Using SMART Recrder, yu can recrd the full screen r a rectangular prtin f the screen. If yu cnnect a micrphne t yur cmputer, yu can recrd yur narratin. Yu can create the recrding as a vide file that yu can view using QuickTime sftware. Opprette et pptak 1. Endre innstillingene til SMART Recrder fr å knfigurere pptakets kvalitet g filplassering. 138

145 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Hvis du har flere skjermer, må du velge den skjermen du vil ta pp. 2. Fr å ta pp hele skjermen, press Ta pp. ELLER Fr å ta pp et skjermmråde, press nedverpilen ved siden av Opptakstasten i SMART-pptakeren, velg Opptaksmrådeg tegn et rektangel rundt mrådet du vil ta pp. TIPS Hvis du må redusere pptakets filstørrelse, begrenser du pptaket til et rektangulært mråde av skjermen eller til et vindu. 3. Perfrm the n-screen actins yu want t recrd. If yu cnnected a micrphne t yur cmputer, speak int yur micrphne. SMART Recrder viser medgått tid i løpet av pptaket. TIPS Animasjner g andre spesialeffekter øker pptakets filstørrelse i str grad. 4. If yu want t pause yur recrding, press Pause. T resume recrding, press Recrd. 5. Etter at du har fullført handlingene du vil ta pp, press Stpp i SMART-pptakeren. En dialgbks vises. Hvis du ønsker å avslutte uten å lagre innspillingen kan du klikke Avbrytg klikke Ja fr å bekrefte slettingen, g så ignrere resten av prsedyren. 6. Skriv inn et filnavn. 7. Hvis du vil lagre pptaket på et annet sted, blar du gjennm til det nye stedet. 8. Press Lagre. After SMART Recrder creates the vide file, a dialg bx appears. The infrmatin in this dialg bx includes the file lcatin f the recrding, file size and duratin f the recrding. 9. Hvis du vil se innspillingen etter at du lukker denne dialgbksen, velg Spill av innspilling. ELLER Hvis du ønsker å lukke denne dialgbksen uten å se innspillingen, klikk Ok. 139

146 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Frbedre systemytelse under pptak Hvis systemytelsen er treg når du bruker SMART-pptaker, eller pptakskvaliteten ikke er standarden du ønsker, kan følgende handlinger frbedre ytelsen: Reduce yur cmputer s screen reslutin and display clr settings. Smaller screens and fewer clrs result in faster perfrmance. Save yur files t a lcal hard disk. Netwrk drives are slwer and reduce perfrmance. Select a lwer vide quality setting. Yu need t balance yur expectatins fr vide quality with yur cmputer s limitatins. Higher vide quality prduces larger files and places higher demands n yur cmputer. Redusere skjermppløsning g skjermfarger If yur system perfrmance slws dwn when yu use SMART Recrder, r the recrding quality isn t as gd as yu want, yu can reduce yur cmputer s screen reslutin and display clrs. Smaller screens and fewer clrs result in faster perfrmance. Denne fremgangsmåten kan variere avhengig av hvilken versjn av Vinduerperativsystemet du har g systempreferansene dine. Redusere skjermppløsning g -farger 1. Åpne Windws kntrllpanel. 2. Klikk Vis, g klikk deretter Endre skjerminnstillinger. 3. Velg en lavere innstilling i Oppløsning -nedtrekksmenyen. 4. Velg en lavere innstilling i Farger -nedtrekksmenyen. Du kan ikke endre skjermfarger i Windws 7 g nyere perativsystemer. 5. Press OK. Dele et pptak If yu want t share a recrding with viewers wh have SMART Ntebk sftware, create a recrding as a SMART Recrder vide file that they can play using SMART Vide Player. If yu want t share the recrding with viewers wh dn t have SMART Ntebk sftware, create a Windws Media vide file that they can play using Windws Media Player, r create a selfextracting file that they can play n any cmputer. 140

147 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID If yu want t share a recrding with viewers wh have SMART Meeting Pr sftware, create a recrding as a SMART Recrder vide file that they can play using SMART Vide Player. If yu want t share the recrding with viewers wh dn t have SMART Meeting Pr sftware, create a Windws Media vide file that they can play using Windws Media Player, r create a selfextracting file that they can play n any cmputer. Knvertere en videfil fra SMART-Opptaker 1. Velg Meny > Del innspilling i SMART-pptaker. Hvis SMART-pptakeren er skjult, press SMART-pptaker iknet systemstatusfeltet, g velg deretter Knfigurer alternativer. i Del innspilling -dialgbksen vises. 2. Velg WMV fr å pprette en Windws Media-videfil. ELLER Velg Selvekstraherende fr å pprette en selvekstraherende fil g klikk Neste. 3. Press Bla. 4. Søk deg frem til g velg SMART-pptakervidefilen du ønsker å knvertere g klikk Åpne. 5. Klikk Neste. 6. Hvis du vil endre plasseringen eller navnet til den knverterte filen, klikk Søk, søk deg frem til den plassen du ønsker å lagre filen på, skriv et navn fr filen g klikk Lagre. 7. Klikk Neste. 8. Press Fullfør. Starte SMART-pptaker Første skritt i bruken av SMART Recrder er å starte den. Starte SMART-Opptaker CTRL-klikk Tavleverktøy -iknet i dkken g velg Opptaker. Hvis datamaskinen ikke er kblet til et interaktivt prdukt, mfatter Tavleverktøyiknet en X i det nedre høyre hjørnet. Hvis datamaskinen ikke er kblet til et interaktivt prdukt, er SMART Tavleiknet grått g innehlder en X i det nedre høyre hjørnet. I Windws 7-perativsystemet, velg Start > Alle prgram > SMART Technlgies > 141

148 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID SMART-verktøy > Opptaker. ELLER I Windws 8-perativsystemet, gå til siden med applikasjner g bla deg frem til g klikk Opptaker. SMART Recrder vises. Using measurement tls Med måleverktøyene til SMART Ntebk-prgramvaren kan du sette en linjal, en transprtør, en gedreiecktransprtør eller kmpass innpå siden. Using the ruler Du kan sette inn en linjal på en side, g deretter redigere dens størrelse, lengde, rtasjn, plassering g tegne langs kantene. Fr å sette inn en linjal Trykk Måleverktøy g velg deretter Sett inn linjal. En linjal vises. Slik flytter du linjalen Trykk midt på linjalen (vises sm en mørkere nyanse av blått), g dra deretter linjalen til en annen plassering på siden. Fr å endre størrelsen på linjalen 1. Velg linjalen. 2. Dra linjalens størrelseshåndtak (sirkelen nederst i høyre hjørne) fr å øke eller redusere linjalens størrelse. Å frlenge linjalen (uten å endre dens skala) Trykk langs kanten av linjalen, mellm menypilen g størrelseshåndtaket, g drar deretter vekk fra linjalen. Å frkrte linjalen (uten å endre dens skala) Trykk langs kanten av linjalen, mellm menypilen g størrelseshåndtaket, g dra deretter mt midten av linjalen. 142

149 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Hvis du vil rtere linjalen Trykk på den øvre eller nedre kanten av linjalen (vises sm en lysere nyanse av blått), g dra deretter linjalen i den retningen du vil rtere den. Linjalen viser gjeldende rtasjn i grader. Fr å reversere målingene Trykk på linjalens symbl fr vending. Hvis de metriske målene ble vist på den øverste kanten av linjalen, vises de den på nederste kanten g vice versa. Å tegne ved bruk av linjalen g en penn 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyper g velg Penn eller Kalligrafipenn. 3. Velg en linjetype. 4. Tegn langs kanten av linjalen. Digital blekk vises i en rett linje langs kanten av linjalen. Å fjerne linjalen 1. Velg linjalen. 2. Trykk på linjalens menypil, g velg deretter Slett. Using the prtractr Du kan sette en transprtør på siden, knfigurere dens størrelse, rtasjn g plassering g så tegne langs dens kanter. 143

150 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å sette inn en transprtør Trykk Måleverktøy g velg deretter Sett inn vinkelmåler. En transprtør vises. Å flytte vinkelmåleren Trykk innersiden på transprtøren (vises i en mørkere blånyanse) g dra transprtøren til en annen plass på siden. Fr å endre størrelsen på vinkelmåleren Trykk den innerste sirkelen med tall g dra vekk fra transprtøren fr å frstørre den eller dra mt transprtørens midtpunkt fr å frminske den. Hvis du vil rtere vinkelmåleren Trykk på den ytre sirkelen med tall g dra transprtøren i den retningen du ønsker å rtere den. Vinkelmåleren viser gjeldende rtasjn i grader. 144

151 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å vise transprtøren sm en hel sirkel 1. Trykk på den blå sirkelen ved siden av merket 180 i den indre nummersirkelen. 2. Trykk den blå sirkelen igjen fr å vende den tilbake til en halvsirkel. Fr å tegne ved bruk av en penn g en transprtør 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyper g velg Penn eller Kalligrafipenn. 3. Velg en linjetype. 4. Tegn langs kanten av vinkelmåleren. Digital blekk vises i buen langs kanten på transprtøren. 145

152 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å vise vinkler ved bruk av transprtøren 1. Velg vinkelmåleren. 2. Dra den grønne sirkelen helt til den viser den rette vinkelen fr den første av t kryssende linjer. 3. Dra den hvite sirkelen helt til den viser den rette vinkelen fr den andre av t kryssende linjer. 4. Trykk den grønne pilen i det nederste hjørnet. Linjen g vinkelen mellm dem vises sm et separat bjekt. Fr å fjerne transprtøren 1. Velg vinkelmåleren. 2. Trykk på vinkelmålerens menypil, g velg deretter Slett. Using the Gedreieck prtractr Du kan sette inn en Gedreieck-vinkelmåler (gså kjent sm et fast kvadrat eller T-kvadrat) på en side, g deretter manipulere dens størrelse, rtasjn g plassering. Fr å sette inn en gemetrisk vinkelmåler Trykk Måleverktøy g velg deretter Sett inn gemetrisk. En Gedreieckvinkelmåler vises. Å flytte vinkelmåleren Trykk på den indre delen av vinkelmåleren (innenfr halvsirkelen), g dra deretter vinkelmåleren til en annen plassering på siden. Fr å endre størrelsen på vinkelmåleren Trykk halvsirkelen, g dra deretter brt fra midten av vinkelmåleren fr å gjøre den større eller mt midten av vinkelmåleren fr å gjøre den mindre. 146

153 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Hvis du vil rtere vinkelmåleren Trykk på den ytre delen av vinkelmåleren (utenfr halvsirkelen), g dra deretter vinkelmåleren i den retningen du vil rtere det. Vinkelmåleren viser gjeldende rtasjn i grader. Fr å tegne ved bruk av en penn g en gemetrisk vinkelmåler 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Klikk Penntyper g velg Penn eller Kalligrafipenn. 3. Velg en linjetype. 4. Tegn langs kanten av vinkelmåleren. Digital blekk vises i en rett strek langs kanten av vinkelmåleren. Fr å fjerne transprtøren 1. Velg vinkelmåleren. 2. Trykk på vinkelmålerens menypil, g velg deretter Slett. 147

154 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Using the cmpass Du kan sette inn et kmpass på en side, endre bredden, rtasjnen g plasseringen g deretter bruke den til å tegne sirkler g buer. Fr å sette inn en passer Trykk Måleverktøy g velg deretter Sett inn kmpass. Et kmpass vises. Fr å flytte kmpasset Trykk armen på kmpasset sm hlder piggen, g dra deretter kmpasset til et annet sted på siden. Å utvide kmpasset 1. Trykk armen på kmpasset sm hlder pennen. T blå piler vises. 2. Dra fr å endre vinkelen mellm piggen g pennen. Tallet på kmpasshåndtaket viser gjeldende vinkel mellm piggen g pennen. Fr å vende passeren Trykk på kmpassets symbl fr vending. Den største kmpasspennen vises på den mtsatte side av piggen. Slik rteres kmpasset (uten tegning) Trykk kmpassets rtasjnshåndtak (den grønne sirkelen), g dra deretter kmpasset i den retningen du vil rtere det. Fr å tegne med kmpasset 1. Trykk kmpassets penn. Markøren endres til et pennesymbl. 148

155 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID 2. Dra kmpasset i den retningen du vil rtere det. Fr å endre fargen på passerens penn 1. Press Penner. Knappene fr pennverktøy vises. 2. Press Pennetyper, g velg deretter Penn. 3. Velg en linjetype. Fargen på kmpasspennen endres fr å vise sin nye farge. Fr å fjerne passeren 1. Velg kmpasset. 2. Trykk kmpassets menypil, g velg deretter Slett. Fjerne eller mstille sider etter presentasjnen er ferdig Etter at studenter har blitt presentert med en undervisningsaktivitet kan du tømme eller gjenpprette sidene i dine.ntebk -filer fr å bruke filene igjen i fremtidige undervisningsaktiviteter. 149

156 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Clearing pages Yu can erase digital ink and delete individual bjects frm a page. Yu can als clear all bjects r all digital ink bjects frm a page simultaneusly. Yu re unable t clear bjects lcked in place (see Låse bjekter på side 97) r infinitely clned bjects (see Clning bjects på side 62). T clear all bjects frm a page, yu must unlck all lcked bjects and clear the selectin f Infinite Clner n any infinitely clned bjects. Fr å fjerne alle bjekter på en side 1. Vis siden du ønsker å tømme dersm du ikke allerede har gjrt dette. 2. Velg Rediger > Tøm siden. NOTATER Denne valgmuligheten er deaktivert dersm det ikke finnes bjekter på siden, dersm bjektene er fastlåste eller det finnes uendelige klner av det. Du kan gså velge denne muligheten ved å: CTRL-klikke siden Klikke sidens menypil fra sidesrteringen Trykke menypilen på siden imens du redigerer sidegrupper (se Gruping pages på side 23). Trykk Fjern side hvis denne funksjnen er inkludert i verktøylinjen (se Custmizing the tlbar på side 165) Yu can clear all bjects frm multiple pages at the same time. Select the pages thumbnails in the Page Srter, press the menu arrw, and then select Clear Page. 150

157 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å fjerne alle digitale blekkbjekter fra en side 1. Vis siden du ønsker å tømme dersm du ikke allerede har gjrt dette. 2. Velg Rediger > Tøm blekk fra siden. NOTATER Denne valgmuligheten er deaktivert dersm det ikke finnes digitalt blekk på siden, digitalblekktegningen er fastlåst eller det finnes uendelige klner av det. Du kan gså velge denne muligheten ved å: CTRL-klikke siden Klikke sidens menypil fra sidesrteringen Trykke menypilen på siden imens du redigerer sidegrupper (se Gruping pages på side 23). Trykk Fjern blekk hvis denne funksjnen er inkludert i verktøylinjen (se Custmizing the tlbar på side 165) Yu can clear all digital ink bjects frm multiple pages at the same time. Select the pages thumbnails in the Page Srter, press the menu arrw, and then select Clear Ink frm Page. Tilbakestille sider Dersm du gjør endringer på en side (uten å lagre endringene) kan du gjenpprette siden slik den var før du gjrde endringer. Du ppretter ikke Adbe Flash Player-kmpatible filer sm kjører på siden når du ppretter den. 151

158 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Fr å gjenpprette en side 1. Vis siden du ønsker å pprette dersm du ikke allerede har gjrt det. 2. Velg Rediger > Gjenpprett side. En dialgbks sm ber deg m å bekrefte gjenpprettingen vises. NOTATER Denne valgmuligheten er ikke aktivert dersm du ikke har endret ne på siden etter frrige lagring. Du kan gså velge denne muligheten ved å: CTRL-klikke siden Klikke sidens menypil fra sidesrteringen Trykke menypilen på siden imens du redigerer sidegrupper (se Gruping pages på side 23). Trykk på Tilbakestill side m denne funksjnen er inkludert i verktøylinjen (se Custmizing the tlbar på side 165) Yu can reset multiple pages at the same time. Select the pages thumbnails in the Page Srter, press the menu arrw, and then select Reset Page. 3. Klikk Gjenpprett side. Tillater t persner å bruke en interaktiv tavle If yu have a SMART Bard D600 r 800 series interactive whitebard, tw peple can create and manipulate bjects in SMART Ntebk sftware at the same time. Hw the tw peple d this depends n whether yu have a SMART Bard D600 series interactive whitebard r a SMART Bard 800 series interactive whitebard. Muligheten fr at t persner kan bruke en interaktiv tavle er nyttig i situasjner sm fr eksempel følgende: T studenter arbeider på en ppgave på den interaktive tavlen samtidig En lærer g en elev løste en ppgave på på den interaktive tavlen samtidig En lærer eller en elev stiller spørsmål eller prblemer på den interaktive tavlen, g en annen student svarer på disse spørsmålene eller prblemene 152

159 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Enabling tw peple t use a SMART Bard D600 series interactive whitebard If yu re using a SMART Bard D600 series interactive whitebard, tw users can use the interactive whitebard simultaneusly when SMART Ntebk sftware is in Dual-User mde. In Dual-User mde, the screen is divided in half. Each user can press his r her half f the screen with a finger t left-click r drag bjects, write using a pen tray pen and erase digital ink using the eraser. Each user can als access frequently used tls using his r her wn Flating Tls tlbar. Du kan trykke på en knapp på verktøylinjen fr å veksle mellm enkeltbrukermdus g dbbelbrukermdus. Fr å vise en fil i dbbelbrukermdus Trykk Vis skjermer g deretter velg Dbbel skrivemdus. Fr å tilbakestille til enkel brukermdus Trykk Avslutt. Enabling tw peple t use a SMART Bard 800 series interactive whitebard If yu re using a SMART Bard 800 series interactive whitebard, tw peple can create and manipulate bjects in SMART Ntebk sftware at the same time. Bth peple can create and manipulate bjects in any area f the SMART Ntebk sftware page. Neither user is restricted t a particular sectin f the page. Dual-user cllabratin mde is enabled when yu pick up a pen frm the pen tray. One user creates r manipulates bjects with his r her finger ( the tuch user ). The ther user creates r manipulates bjects with the pen ( the pen user ). In additin t enabling ne tuch user and ne pen user t use the interactive whitebard at the same time, yu can enable tw pen users r tw tuch users t use the interactive whitebard at the same time. Hwever, the tw users must use the same tl. 153

160 KAPITTEL 8 PRESENTASJON AV UNDERVISNINGSAKTIVITETER OG TILRETTELEGGING FOR SAMARBEID Velge verktøy Fr å endre verktøy eller å stille inn berøringsegenskaper, må berøringsbrukeren trykke på riktig knapp på verktøylinjen eller kntrllen i kategrien Egenskaper med fingeren. The fllwing is an example: Fr å endre verktøy eller å stille inn egenskaper fr pennen, må pennbrukeren trykke på riktig knapp på verktøylinjen eller kntrllen i egenskaperfanen. The fllwing is an example: NOTATER Hvis pennbrukeren trykker på en knapp på verktøylinjen eller stiller inn en egenskap med fingeren i stedet fr pennen, endrer SMART Ntebk-prgramvare det valgte verktøyet eller egenskapene fr berøringsbrukeren istedenfr pennbrukeren. Når både berøringsbrukeren g pennbrukeren velger flere bjekter på skjermen vil den stiplede kantlinjen av de utvalgte av berøringsbrukerbjektene være en annen farge enn den stiplede kantlinjen sm er valgt sm pennbrukerbjektet. 154

161 Kapittel 9 Enhancing SMART Ntebk sftware with add-ns Installing add-ns 157 Fr å bruke tillegg 158 Identifying missing add-ns 158 Deaktivere g fjerne tillegg 158 Tilgang til XC Cllabratin 159 Tillegg er utvidelser til SMART Ntebk-prgramvaren sm er utviklet av SMART Technlgies g av tredjeparts prgramvareutviklere. SMART Ntebk sftware includes the Activity Builder add-n (see Creating a matching lessn activity på side 104) and the Alignment Tls add-n (see Aligning bjects på side 58). Yu can install ther add-ns frm the SMART Exchange website t add specialized features t the sftware. In additin, yu can manage all installed add-ns using the Add-n Manager. Installing add-ns Du kan søke etter g installere tilleggsprgram fra SMART Exchange-nettstedet. Fr å installere et tillegg 1. Velg Tilleggsprgrammer > Håndter tilleggsprgram. Tilleggsprgrambehandleren vises. 2. Klikk Finn mer. SMART Exchange-nettstedet åpnes i nettleseren din. 3. Dersm du er ny på SMART Exchange-nettstedet kan du klikke Bli medlem gratisg lese instruksene fr hvrdan til å pprette en knt på skjermen. ELLER Hvis du har en knt, press Lgg inn, g følg deretter instruksjnene på skjermen fr å lgge på SMART Exchange-nettsiden med knten din. 4. Søk etter et tilleggsprgram g last det ned på en midlertidig plass på datamaskinen din. 157

162 KAPITTEL 9 ENHANCING SMART NOTEBOOK SOFTWARE WITH ADD-ONS 5. Dbbeltklikk tilleggsprgrammet. 6. Følg instruksene på skjermen fr hvrdan til å installere tilleggsprgrammet. Fr å bruke tillegg Etter at du installerer tilleggsprgrammet kan du bruke funksjner ved tilleggsprgrammet sm med de andre funksjnene i SMART Ntebk-prgramvare. Fr å vise et tillegg 1. Trykk Tillegg fr å åpne en liste ver tillegg. 2. Trykk tilleggets ikn fr å åpne tillegget. 3. Trykk fr å gå tilbake til listen ver tillegg. Fr å visse tilleggets versjn g annen infrmasjn 1. Velg Tillegg > Behandle tillegg på prgramvarens verktøylinje ELLER Trykk på tittellinjen i tillegg. Tilleggsprgrambehandleren vises. 2. Klikk navnet på tilleggsprgrammet. 3. Klikk Om. Identifying missing add-ns If yu pen a page in a.ntebk file that requires an add-n that isn t installed r is disabled n yur cmputer, a message appears at the tp f the page. Press the message t pen the Add-n Manager. The Add-n Manager identifies which add-n is required. Yu can then install that add-n (see Installing add-ns på frrige side) r enable it (see Deaktivere g fjerne tillegg nedenfr). Deaktivere g fjerne tillegg I enkelte situasjner kan det være lurt å deaktivere eller fjerne et tidligere installert tilleggsprgram. If yu chse t disable an add-n, the add-n n lnger appears in SMART Ntebk sftware but is still installed n yur cmputer. Yu can subsequently enable the add-n. 158

163 KAPITTEL 9 ENHANCING SMART NOTEBOOK SOFTWARE WITH ADD-ONS Hvis du velger å fjerne et tilleggsprgram, vises det ikke lenger i SMART Ntebkprgramvaren g fjernes fra datamaskinen. T disable an add-n 1. Velg Tilleggsprgrammer > Håndter tilleggsprgram. Tilleggsprgrambehandleren vises. 2. Klikk navnet på tilleggsprgrammet. 3. Klikk Deaktiver. TIPS Fr å aktivere tilleggsprgrammet igjen, klikk Aktiver. T remve an add-n 1. Velg Tilleggsprgrammer > Håndter tilleggsprgram. Tilleggsprgrambehandleren vises. 2. Klikk navnet på tilleggsprgrammet. 3. Klikk Fjerne. Du kan ikke fjerne tilleggsprgrammene: Aktivitetsbygger eller Innrettingsverktøy. Tilgang til XC Cllabratin SMART Ntebk sftware includes the basic versin f XC Cllabratin. The basic versin f XC Cllabratin is an add-n by FRIELAND that enables students t text ideas frm their mbile devices t a SMART Ntebk page fr the entire class t see. Yu can als access the nline tur t learn hw t use XC Cllabratin. VIKTIG Gå til xc-cllabratin.cm fr å kjøpe fullversjnlisensen fr XC Cllabratin. Fr å få tilgang til XC Cllabratin 1. Trykk Tillegg g deretter trykk XC Cllabratin. 2. Trykk Kble til. 159

164 KAPITTEL 9 ENHANCING SMART NOTEBOOK SOFTWARE WITH ADD-ONS Fr å få tilgang til XC Cllabratins intrduksjn på nett 1. Trykk Tillegg g deretter trykk XC Cllabratin. 2. Trykk Start intrduksjn. Du kan gså finne hjelp på følgende måter: Trykk ved siden av funksjnen du trenger hjelp med. Gå til xc-cllabratin.cm/supprt. 160

165 Kapittel 10 Tilgang til RSS-feed med Ntebk Cnnect Finne, legge til g slette en RSS-feed 161 Se innhld fra RSS-feed 162 Bkmerke artikler 163 Sette inn bilder g vide i tegnemrådet 163 Using the Ntebk Cnnect add-n, yu can access the latest articles and receive cntinuusly updated headlines frm yur favrite publicatins.yu can add, delete and manage feeds, view and bkmark articles and insert images and vides frm the articles int SMART Ntebk sftware t share with yur class. Yu can als access the SMART Central RSS feed, which is included by default. Fr å få tilgang til Ntebk Cnnect Trykk Tillegg g deretter trykk Ntebk Cnnect. Finne, legge til g slette en RSS-feed Mange publikasjner g medier tilbyr RSS-strøm fr deres innhld. Du kan søke eksterne nettsteder fr URL fr RSS-strøm, g deretter legge til URL til Ntebk Cnnect. Du kan gså slette RSS-feeds. Fr å legge til en RSS-feed 1. Finn nettadressen til RSS-strømmen du vil legge til. 2. Trykk Tillegg g trykk deretter SMART Cnnect. 3. Trykk Innstillinger g trykk deretter Legg til liste. En dialgbks fr Strøm-URL vises. 4. Skriv inn hele URL-adressen til RSS-strømmen i bksen. Fr å slette en RSS-feed Trykk Innstillinger g trykk deretter Slett liste ved siden av listens lenke. 161

166 KAPITTEL 10 TILGANG TIL RSS-FEED MED NOTEBOOK CONNECT Se innhld fra RSS-feed After yu add an RSS feed, yu can access the feed s cntent and headlines frm the main feed. Yu can mark articles as either read r unread, and yu can refresh the main feed t ensure yu have access t the latest cntent. Fr å se innhld fra en hvedfeed 1. Trykk Hvedliste g deretter velg en visningsliste fra nedtrekkmenyen. En liste med artikkelminiatyrbilder vises. 2. Velg verskriften på et miniatyrbildet fr å se flere detaljer m artikkelen. 3. Velg Se Artikkel fr å åpne hele artikkelen. ELLER Velg Tilbake å gå tilbake til listen ver artikkelminiatyrbilder. Du kan endre standard prgramvaren artiklene skal åpnes i (se T select the default sftware fr pening articles på neste side). Fr å merke en artikkel sm lest Trykk Hvedliste g deretter trykk i artikkel-miniatyrbildet. Iknet endres til g artikkelen farges grå. Fr å merke alle artikler sm lest Trykk Hvedliste Iknene endres fr å g deretter trykk Merk alt sm lest. på alle artikler g artiklene farges grå. Fr å merke en artikkel sm ulest Trykk Hvedliste g deretter trykk i artikkel-miniatyrbildet. Iknet endres til g artikkelens utseende er gjenpprettet. Fr å ppdatere hvedfeeden Trykk Hvedliste g deretter velg. 162

167 KAPITTEL 10 TILGANG TIL RSS-FEED MED NOTEBOOK CONNECT T select the default sftware fr pening articles 1. Trykk Innstillinger. 2. Velg Ntebk hvis du vil at artiklene skal åpnes i SMART Ntebk-prgramvaren. ELLER Velg Din standard nettleser hvis du vil ha artikler å åpne i nettleseren din. Bkmerke artikler Yu can bkmark articles t view later by adding them t yur favrites list. Yu can als delete articles frm yur favrites list. Fr å få tilgang til din favrittliste 1. Trykk Favritt. Det vises en liste ver bkmerkede artikler. Fr å legge til en artikkel til favrittlisten din Trykk Hvedliste g deretter trykk nederst i høyre hjørne av artikkelen m miniatyrbilder. Fr å slette en artikkel fra favrittlisten din Trykk Favritt g deretter trykk nederst i høyre hjørne ved artikkelen m miniatyrbilder. Sette inn bilder g vide i tegnemrådet Dersm en artikkel innehlder et bilde eller en vide - kan du sette det inn i SMART Ntebk-prgrammets tegnemråde. Fr å legge til et bilde eller en vide i tegnemrådet 1. Trykk Tillegg g deretter trykk Ntebk Cnnect. 2. Trykk Hvedliste g deretter velg en visningsliste fra nedtrekkmenyen. En liste med artikkelminiatyrbilder vises. 163

168 KAPITTEL 10 TILGANG TIL RSS-FEED MED NOTEBOOK CONNECT 3. Klikk på et åpnet artikkelminiatyrbilde fr å sette artikkelens bilde inn i tegnemrådet. ELLER Klikk på et artikkelminiatyrbilde fr å sette artikkelens vide inn i tegnemrådet. 164

169 Kapittel 11 Oppretthlde SMART Ntebkprgramvaren Custmizing the tlbar 165 Knfigurere SMART Ntebk-prgramvare 167 Setting gesture preferences 167 Setting image ptimizatin preferences 168 Redusere størrelsen på stre bilder manuelt 169 Exprting ptimized files 169 Setting default backgrund clr preferences 170 Setting measurement tl preferences 170 Setting table cell padding preferences 171 Knfigurere språk 172 Fjerne SMART-prgramvare 172 Oppdatere g aktivere SMART-prgramvaren 173 Oppdatere SMART-prgramvaren 173 Aktivere SMART-prgramvare 175 Kjøpe en prduktnøkkel 175 Aktivere SMART-prgramvare med en prduktnøkkel 175 Sende tilbakemelding til SMART 177 Denne delen frklarer hvrdan du ppretthlder SMART Ntebk-prgramvaren. Custmizing the tlbar The SMART Ntebk sftware tlbar enables yu t select and use a variety f cmmands and tls. Yu can custmize the tlbar s that it includes the tls yu use mst frequently. After adding r remving tlbar buttns, yu can restre the default set f tlbar buttns. Yu can als restre the tls default settings if yu custmized and saved the settings using the Prperties tab (see Saving tl settings på side 56). Fr å legge til eller fjerne knapper på verktøylinjen 1. Klikk Tilpasse verktøylinje. ELLER Høyreklikk på verktøylinjen. 165

170 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN En dialgbks vises. 2. Press Handlinger eller Verktøy. 3. Gjør følgende: Hvis du vil legge til en knapp på verktøylinjen, trykker du på iknet i dialgbksen, g deretter drar den til verktøylinjen. Hvis du vil fjerne en knapp fra verktøylinjen, trykker du på symblet i verktøylinjen, g drar den brt fra verktøylinjen. Hvis du vil mrganisere knappene, trykker på et ikn på verktøylinjen, g drar den deretter til en ny plassering på verktøylinjen. NOTATER Yu can nly add, remve and rearrange buttns in the panel f the tlbar yu selected in step 2. Fr example, if yu pressed Actins in step 2, yu can nly add, remve and rearrange buttns in the Actins panel. Fr å spenne en knapp på tvers av rader, dra g hld den mellm t knappeklnner. Hvis du bruker en mindre skjermppløsning, spenn én eller t knapper på tvers av rader fr å unngå prblemer når verktøylinjen er bredere enn SMART Ntebkprgramvarevinduet. 4. Klikk Ferdig. Gjenpprette standardppsettet fr verktøylinjeknapper 1. Klikk Tilpasse verktøylinje. ELLER Høyreklikk på verktøylinjen. En dialgbks vises. 2. Press Gjenpprett Standard Verktøylinje. 166

171 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Gjenpprette standardinnstillinger fr verktøyene 1. Klikk Tilpasse verktøylinje. ELLER Høyreklikk på verktøylinjen. En dialgbks vises. 2. Press Gjenpprett Egenskaper fr Standardverktøyet. Knfigurere SMART Ntebk-prgramvare Denne delen frklarer hvrdan du knfigurerer SMART Ntebk-prgramvare. Setting gesture preferences Du kan jbbe med bjekter i SMART Ntebk-prgramvaren ved bruk av gester, inkludert ristegesten g klikk-g-hld-gesten. Gest Navn Frmål Ristebevegelse Gruppere t eller flere bjekter sammen. Trykk-g-hld-gest Utføre en CTRL-klikk. The shake and press-and-hld gestures are enabled by default. Hwever, yu can chse t disable them if yu find that yu r yur students frequently invke the gestures by accident. Hvis du vil deaktivere ristebevegelsen 1. Velg Ntebk > Valg. En dialgbks vises. 167

172 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN 2. Klikk Generelt. 3. Tøm Bruk ristegesten fr å gruppere g løse pp grupper med bjekter - avemerkingsbksen. 4. Press OK. Hvis du vil deaktivere trykk-g-hld-bevegelsen 1. Velg Ntebk > Valg. En dialgbks vises. 2. Klikk Generelt. 3. Tøm Klikk g hld fr utføre en høyreklikk -avmerkingsbksen. 4. Press OK. Setting image ptimizatin preferences If yur.ntebk files cntain large pictures (pictures ver 1 MB in file size), yur files culd pen and run slwly. Yu can reduce the pictures file size withut nticeably reducing their quality. As a result, yur.ntebk files verall file sizes will be smaller and the files will pen and run mre quickly. Hvis du vil angi bildeptimaliseringspreferanser 1. Velg Ntebk > Valg. En dialgbks vises. 2. Klikk Standarder. 3. Velg en av de følgende alternativene fra bildeptimalisering -nedtrekksmenyen. Spør hver gang jeg legger til et strt bilde fr å få muligheten til å redusere eller ikke redusere bildets filstørrelse når du legger de til. Aldri endre ppløsningen på bilder jeg legger til fr aldri å bli spurt m å redusere bildenes filstørrelser når du legger de til. Alltid endre bildeppløsningen fr å ptimalisere filstørrelsen fr å redusere filstørrelsen til stre bilder hver gang du legger de til. 4. Press OK. 168

173 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Redusere størrelsen på stre bilder manuelt Hvis du valgte Spør meg hver gang jeg legger til et strt bilde i bildeptimalisering - nedtrekksmenyen, kan du redusere størrelsen på stre bilder manuelt når du legger bildene til filen din eller etterpå. Fr å redusere størrelsen på et strt bilde når du setter den i en fil 1. Sette inn bildet sm beskrevet i Inserting pictures på side 75. Etter at du klikker Åpne, vises bildeptimalisering -dialgbksen. 2. Klikk Optimaliser fr å redusere bildets filstørrelse. ELLER Klikk Behld ppløsningen fr behlde bildets filstørrelse. NOTATER When yu insert a BMP file, SMART Ntebk sftware internally cnverts the file t PNG frmat. This cnversin reduces the size f the file. As a result, yu might nt need t exprt an ptimized versin f the.ntebk file (see Exprting ptimized files nedenfr) even if the BMP file is ver 1 MB in size. SMART Ntebk-prgrammet reduserer filstørrelsen på bilder ver 5 MB eller 5 megapiskler uavhengig av hvilket alternativ du valgte. Fr å redusere størrelsen på et strt bilde etter at du setter den i en fil 1. Velg bildet. 2. Klikk menypilen på bildet g velg Bildeptimalisering. Bildeptimalisering -dialgbksen vises. 3. Klikk Optimaliser. Exprting ptimized files If yu have existing files that cntain large pictures r if yu chse Never change the reslutin f inserted images in the Image Optimizatin drp-dwn list, yu can exprt ptimized versins f yur files that cntain reduced pictures. This is particularly useful when yu need t present a.ntebk file n an lder r less pwerful cmputer. Slik eksprterer en ptimalisert fil 1. Velg Fil > Eksprter sm > Optimalisert SMART Ntebk-fil. En dialgbks vises. 2. Søk deg frem til plassen du ønsker å lagre den nye filen til. 3. Type a name fr the file in the Save As bx. 4. Press Lagre. 169

174 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Setting default backgrund clr preferences By default, new pages added t yur file have a default white backgrund clr. Yu can change the default backgrund clr. Denne innstillingen påvirker kun nye sider g verstyres av temaer sm velges. Fr å endre standard bakgrunnsfarge 1. Velg Ntebk > Valg. En dialgbks vises. 2. Klikk Standarder. 3. Velg Endre farge g velg farge. 4. Press OK. Setting measurement tl preferences Linjalen, transprtøren g gedreieckvinkelmåleren i SMART Ntebk-prgrammet er nrmalt blått g synes best på lysfargede bakgrunn. Du kan endre fargen på disse verktøyene til gul hvis du vil bruke de på mørkere bakgrunner. 170

175 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Cmpleting the fllwing prcedure affects the appearance f measurement tls in.ntebk files when viewed n yur cpy f SMART Ntebk sftware nly. If yu pen the same.ntebk files n anther cpy f SMART Ntebk sftware, the measurement tls culd display in a different clr. Fr å endre fargen i måleverktøyet 1. Velg Ntebk > Valg. En dialgbks vises. 2. Klikk Standarder. 3. Velg Blånyanse (anbefalt fr lysere bakgrunn) i nedtrekksmenyen fr måleverktøyfarge fr å stille inn måleverktøysfargen til blå. ELLER Velg Gulnyanse (anbefalt fr mørkere bakgrunn) i nedtrekksmenyen fr måleverktøyfarge fr å stille inn måleverktøyfargen til gul. 4. Press OK. Setting table cell padding preferences SMART Ntebk 11 legger til fyll i tabellene. Cmplete the fllwing prcedure t remve cell padding frm tables. This is particularly useful if yu created tables prir t upgrading t SMART Ntebk 11 sftware and intended the tables cntents t display withut cell padding. Cmpleting the fllwing prcedure affects the appearance f tables in.ntebk files when viewed n yur cpy f SMART Ntebk sftware nly. If yu pen the same.ntebk files n anther cpy f SMART Ntebk sftware, the tables display with cell padding (assuming the prcedure hasn t been cmpleted n that cpy f SMART Ntebk sftware). 171

176 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Fr å fjerne celleutfyllingen fra tabeller 1. Velg Ntebk > Valg. En dialgbks vises. 2. Klikk Standarder. 3. Tøm Legg cellefyll til tabellceller -avmerkingsbksen. 4. Press OK. 5. Lukk g kjør SMART Ntebk-prgramvaren på nytt. Nye g eksisterende tabeller i dine -ntebk -filer vises uten cellefyll. Knfigurere språk Du kan knfigurere språket fr SMART-prgrammer sm er installert på PC-en ved bruk av de internasjnale systempreferansene. Denne prsedyren kan variere avhengig av hviken versjn av Mac OS X perativsystemprgramvaren du har. Slik knfigurerer du språket: 1. Velg > Systempreferanser. Systemvalg-vinduet vises. 2. Press Internasjnal. 3. Press Språk. 4. Dra ønsket språk til tppen av listen ver Språk. The SMART applicatins installed n yur cmputer may nt supprt all languages in the Languages list. The system administratr s guide fr each SMART applicatin lists the supprted languages. 5. Lukk Systemvalgvinduet. Fjerne SMART-prgramvare SMART Supprt might ask yu t remve existing versins f SMART sftware befre yu install new versins. Yu can d this using the SMART Uninstaller. 172

177 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Fr å fjerne SMART-prgramvare 1. I Finder, bla deg frem til g dbbeltklikk Applikasjner/SMART Technlgies/SMART - Avinstallasjnsprgram. 2. Velg prgramvaren du vil fjerne. NOTATER Sme SMART sftware is dependent n ther SMART sftware. Fr example, if yu select SMART Ntebk, SMART Uninstaller remves SMART Respnse sftware autmatically because SMART Respnse sftware is dependent n SMART Ntebk sftware. SMART Uninstaller autmatically remves any supprting sftware that is n lnger being used. If yu chse t remve all SMART sftware, SMART Uninstaller autmatically remves all supprting sftware, including itself. TIPS Fr å velge mer enn ett prgram, hld nede SHIFT eller COMMAND mens du velger prgrammene. Fr å velge alle prgrammene, press Velg alle. 3. Press Fjerne, g trykk deretter på OK. 4. Hvis du blir bedt m det, ppgi et brukernavn g passrd med administratrrettigheter, g press deretter på OK. SMART-avinstallasjnsprgrammet fjerner valgt prgramvare. 5. Lukk SMART-avinstallasjnsprgrammet når du er ferdig. Oppdatere g aktivere SMART-prgramvaren After yu install SMART sftware, yu need t activate it. After yu activate the sftware, yu need t install updates frm SMART. VIKTIG Fr å ppdatere g aktivere SMART-prgramvaren, må du være kblet til Internett. Oppdatere SMART-prgramvaren SMART peridically releases updates t its sftware and firmware prducts. (Firmware is sftware installed in hardware prducts like the SMART Bard interactive whitebard.) Yu can use SMART Prduct Update (SPU) t check fr and install these updates. Yur system administratr can install SPU in Full mde r Dashbard mde. In Full mde, yu can view installed versins and dwnlad and install updates as dcumented in this sectin. In Dashbard mde, yu can nly view installed versins. 173

178 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Se autmatisk etter ppdateringer 1. I Finder, bla deg frem til g dbbeltklikk Prgrammer/SMART Technlgies/SMART- Verktøy/SMART Prduktppdatering. SMART Prduct Update vinduet vises. 2. Velg avmerkingsbksen fr Sjekk etter ppdateringer autmatisk g skriv antall dager (inntil 60) mellm SPU-sjekk. 3. Lukk SMART-prduktppdatering -vinduet. Hvis en ppdatering er tilgjengelig under neste SPU-sjekk, synes vinduet til SMARTprduktppatering autmatisk g ppdater -knappen til det påvirkede prduktet blir aktivert. Se etter ppdateringer manuelt 1. I Finder, bla deg frem til g dbbeltklikk Prgrammer/SMART Technlgies/SMART- Verktøy/SMART Prduktppdatering. SMART Prduct Update vinduet vises. 2. Klikk Sjekk nå. Hvis en ppdatering er tilgjengelig fr et prdukt, vil knappen fr ppdater være tilgjengelig. 3. Hvis en ppdatering er tilgjengelig, kan du installere den ved å følge neste prsedyre. Slik installerer du en ppdatering 1. Åpne vinduet fr SMART-prduktppdatering sm beskrevet i de frrige prsedyrene. 2. Trykk på prduktets rad. Prduct details appear. These prduct details include the installed versin s number and the update s number, date and dwnlad size (if an update is available). TIPS Klikk Se prduktmerknader fr å se et sammendrag av endringene i ppdateringen g datakravene fr ppdateringen. 3. Klikk Oppdater. 4. Følg anvisningene på skjermen fr hvrdan du laster ned g installerer ppdateringen. VIKTIG Du må ha fulle administratrrettigheter fr å kunne installere ppdateringer. 174

179 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Slik deaktiverer du autmatisk leting etter ppdateringer 1. I Finder, bla deg frem til g dbbeltklikk Prgrammer/SMART Technlgies/SMART- Verktøy/SMART Prduktppdatering. SMART Prduct Update vinduet vises. 2. Tøm Sjekk etter ppdateringer autmatisk -avmerkingsbksen. VIKTIG SMART anbefaler at du ikke fjerner merket i denne avmerkingsbksen. Aktivere SMART-prgramvare Typically, yu activate SMART sftware after installing it. Hwever, in sme situatins, yu activate the sftware later. Fr example, yu culd be evaluating the sftware befre deciding t purchase it. NOTATER As f versin 11.1, yu dn t need t activate SMART Ntebk sftware r SMART Prduct Drivers. SMART prvides yu with the right t use this sftware when yu purchase a SMART interactive prduct. Hvis du ønsker å bruke SMART Ntebk-prgramvaren med en enhet sm ikke er et interaktivt SMART-prdukt, må du kjøpe en prduktnøkkel. Kjøpe en prduktnøkkel Fr nen SMART-prdukter må du kjøpe en prduktnøkkel fra din autriserte SMART frhandler (smarttech.cm/wheretbuy). TIPS Hvis du mister prduktnøkkelen, kan du gjenpprette den på smarttech.cm/findprductkey. Aktivere SMART-prgramvare med en prduktnøkkel Når du har innhentet en prduktnøkkel, kan du aktivere SMART-prgramvaren. Fr å aktivere SMART-prgramvare 1. I Finder, bla deg frem til g dbbeltklikk Prgrammer/SMART Technlgies/SMART- Verktøy/SMART Prduktppdatering. SMART Prduct Update vinduet vises. 175

180 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN 2. Trykk på Aktiver eller Administrer fr prgramvaren du vil bruke. Dialgbksen SMART prgramvareaktivering vises. Verdien i Status -klnnen angir status fr hvert prdukt: Verdi Installert Aktivert Beskrivelse Prgramvaren er installert. Prgramvaren er installert g aktivert med en evigvarende lisens eller vedikehldslisens. Abnnement The sftware is installed and activated with a subscriptin license. The number in parentheses indicates the days remaining in the subscriptin perid. Utløper Utløpt Ukjent The sftware is installed but nt yet activated. The number in parentheses indicates the days remaining in the evaluatin perid. The sftware is installed but nt yet activated. The evaluatin perid is ver. Yu re unable t use the sftware until yu activate it. Prgramvarens status er ukjent. 3. Trykk Legg til. 4. Følg anvisningene på skjermen fr å aktivere prgramvaren ved bruk av prduktnøkkelen. Hvis du vil se prduktnøkler 1. I Finder, bla deg frem til g dbbeltklikk Prgrammer/SMART Technlgies/SMART- Verktøy/SMART Prduktppdatering. SMART Prduct Update vinduet vises. 2. Velg Verktøy > Vis prduktnøkler. Dialgbksen Prduktnøkler vises. 3. Trykk OK når du er ferdig med å vise prduktnøklene. Alternativt kan du vise prduktnøklene fr ett enkelt prdukt ved å trykke på prduktets navn i vinduet SMART Prduct Update g deretter trykke Vis prduktnøkkel. 176

181 KAPITTEL 11 OPPRETTHOLDE SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Sende tilbakemelding til SMART When yu start SMART sftware fr the first time, a dialg bx culd appear asking whether yu want t jin the SMART Custmer Experience Prgram. If yu chse t jin the prgram, the sftware sends infrmatin t SMART that helps us imprve the sftware fr future releases. After starting the sftware fr the first time, yu can enable r disable this feature thrugh the Help menu. Du kan gså sende e-pst med funksjnsfrespørsel til SMART. Aktivere kundeerfaringsprgrammets springsfunksjn Velg Ntebk > Kundeerfaringsprgram > Tilbakemeldingsspring PÅ. Deaktivere kundeerfaringsprgrammets springsfunksjn Velg Ntebk> Kundeerfaringsprgram > Tilbakemeldingsspring AV. Sende en e-pst med funksjnsfrespørsel 1. Velg Ntebk > Send funksjnsfrespørsel. En ny e-pstmelding vises i e-pstprgrammet ditt. 2. Skriv inn frespørselen i den nye e-pstmeldingen, g trykk deretter på Send. 177

182

183 Kapittel 12 Feilsøking i SMART Ntebkprgramvaren Trubleshting files 179 Trubleshting the SMART Ntebk sftware windw and tlbar 179 Trubleshting digital ink 180 Trubleshting bjects 181 Trubleshting gestures 182 Dette kapittelet frklarer hvrdan du feilsøker prblemer med SMART Ntebkprgramvaren. Trubleshting files Prblem Filen din innehlder stre bilder g kjører tregt når du åpner den i SMART Ntebkprgramvaren. Anbefaling Eksprtere en ptimalisert versjn av filen (se Setting image ptimizatin preferences på side 168 ). Trubleshting the SMART Ntebk sftware windw and tlbar Prblem Anbefaling Når du bruker SMART Ntebkprgramvaren på et interaktivt prdukt g du eller dine studenter ikke rekker brt til verktøylinjen. Trykk Flytt verktøylinje til tppen/bunnen av vinduet fr å flytte verktøylinjen fra tppen til bunnen av vinduet. TIPS Hvis du har en høydejusterbar veggfeste kan du gså justere høyden på den interaktive tavlen eller skjermen slik at studentene når den. 179

184 KAPITTEL 12 FEILSØKING I SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Prblem Verktøyknapper sm er beskrevet i dette dkumentet vises ikke på verktøylinjen. Det er ikke nk plass til å vise sideinnhldet på ditt interaktive prdukt. Faner fr sidesrteringsfunksjnen, galleriet, vedlegg, egenskaper g andre faner skjules når du klikker på utsiden av de. Tw users are creating r manipulating bjects in SMART Ntebk sftware n a SMART Bard 800 series interactive whitebard. One user is using his r her finger. The ther user is using a pen frm the pen tray. Når brukeren sm bruker pennen klikker en knapp i verktøylinjen, endrer det valgte verktøyet eller alternativet seg fr den sm bruker fingeren. Anbefaling Hvis en nedverpil synes på høyre side av verktøylinjen kan du klikke den fr å vise flere verktøyknapper. Hvis knappen du leter ikke dukker pp når du klikker på pilen ned, har du eller en annen bruker mest sannsynlig fjernet denne knappen (se Custmizing the tlbar på side 165). Ikke sett altfr mange knapper ved siden av hverandre i rader, unngå at verktøylinjen blir bredere enn prgramvarevinduet til SMART Ntebk. Trykk Vis skjermer g deretter velg Fullskjerm fr å vise siden i fullskjermmdus. ELLER Velg Autskjul -avmerkingsbksen fr å skjule fanene når de ikke er i bruk. Klikk en av faneiknene fr å vise den g sørg fr at du tømmer Autskjul - avmerkingsbksen. Brukeren sm benytter pennen må klikke knappene i verktøylinjen med en penn, ikke med fingeren. Fr mre infrmatin, see Enabling tw peple t use a SMART Bard 800 series interactive whitebard på side 154. Trubleshting digital ink Prblem Anbefaling Du vil at håndskriften din skal se mer naturlig ut i SMART Ntebk-prgrammet. Bruk Kalligrafisk pennetype fremfr Standard pennetype (se Writing r drawing digital ink på side 28 ). 180

185 KAPITTEL 12 FEILSØKING I SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Trubleshting bjects Prblem Anbefaling Når du ppretter en.ntebk -fil på en datamaskin g åpner det på en annen datamaskin ser bjektene annerledes ut. Du ønsker å flytte et bjekt, endre størrelsen på det eller endre det på en annen måte, men når du gjør dette blir andre bjekter påvirket på samme måte. Yu want t mve, resize r therwise change an bject but can t. A lck icn appears instead f a menu arrw when yu select the bject. Et bjekt dekker ver et annet på siden: There are several pssible causes. The fllwing are the mst cmmn: Du brukte en skrifttype sm er kun er installert på den ene datamaskinen. Datamaskinene har frskjellige perativsystem. Datamaskinene har frskjellige versjner av SMART Ntebkprgramvaren The bjects are gruped. Any changes yu make t ne bject affect the ther bjects. Select the bjects, and then select Frmat > Grup > Ungrup t ungrup them. Yu can then mve, resize r therwise change the individual bjects. Fr mer infrmasjn, se Gruping bjects på side 67. The bject is lcked, which prevents yu frm making changes t it. T unlck the bject, select it, press its lck icn then select Unlck., and Fr mer infrmasjn, se Låse bjekter på side 97. Når du lager bjekter, vil nyere bjekter autmatisk dekke ver eldre bjekter hvis bjektene ligger på samme sted på siden. Yu can change the rder f bjects. Fr mre infrmatin, see Rearranging stacked bjects på side 59. Du vil endre det slik at det underliggende bjektet dekker ver den øverste: 181

186 KAPITTEL 12 FEILSØKING I SMART NOTEBOOK-PROGRAMVAREN Prblem Når du fyller et bjekt med et bilde sm er større enn bjektet blir bildet klippet av: Anbefaling Når du fyller et bjekt med et bilde kan du velge Skaler bildet slik at det passer fr å endre størrelsen på bildet slik at det passer bjektet: Når du fyller et bjekt med et bilde sm derimt er mindre enn bjektet, blir bjektet flislagt av bildet. Fr mer infrmasjn, se Changing bjects prperties på side 53. Trubleshting gestures Prblem Anbefaling Flerberøringsgester sm beskrives i denne veiledningen virker ikke med SMART Ntebk-prgrammet. Sørg fr at ditt interaktive prdukt støtter flerberøringsgester g at flerberøringsgestene er aktiverte. 182

SMART Notebook 15 programvare

SMART Notebook 15 programvare SMART Ntebk 15 prgramvare BRUKERVEILEDNING FOR ET MAC-OPERATIVSYSTEM Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer

Detaljer

SMART Notebook 15 programvare

SMART Notebook 15 programvare SMART Ntebk 15 prgramvare BRUKERVEILEDNING FOR VINDUER OPERATIVSYSTEMER: Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer

Detaljer

SMART Notebook 15.1 samarbeidsprogramvare

SMART Notebook 15.1 samarbeidsprogramvare SMART Ntebk 15.1 samarbeidsprgramvare BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS-OPERATIVSYSTEMER Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger.

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMET Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMPROGRAMVARE Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte

Detaljer

SMART Notebook produktfamilie

SMART Notebook produktfamilie Produktsammenligning produktfamilie Følgende tabell sammenligner de fire forskjellige produktene i -familien: samarbeidsprogramvare Grunnleggende Plattform Windows og Macdatamaskiner Windows og Macdatamaskiner

Detaljer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer

Bruk av OpenOffice.org 3 Writer Bruk av OpenOffice.org 3 Writer OpenOffice.org 3 er et gratis og bra alternativ til Microsoft Office (Word, Excel, Power Point osv.). 1 Oppstart av OpenOffice.org Trykk på Start etterfulgt av Programmer

Detaljer

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk

1/5. Hurtigtaster i Windows (hentet fra Din Side) Åpner startmenyen WIN. Windows hjelp WIN + F1. Starter Utforsker WIN + E. Starter fil og mappe søk Hurtigtaster i Windws (hentet fra Din Side) WIN WIN + F1 WIN + E WIN + F WIN + M WIN+SHIFT+M WIN + D WIN + L WIN + U WIN + Q WIN+CTRL+F WIN + R WIN + TAB WIN + BREAK CTRL+WIN+F Meny F1 F2 F5 F7 F10 F11

Detaljer

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE

Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE 2014 Munik sin hjemmeside BRUKERMANUAL LITAL ROZENTAL-EIDE Hjemmesiden er utviklet og designet av Favn Design Hjemmeside: favndesign.no e-post: lital@favndesign.no Mobil: 41 27 80 55 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011

Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 Framlegg til kva ein bør kunne på kvart trinn. Høyringsutkast 2011 MÅLARK fr 1.trinn Namn: I dag har eg øvd på å: dat dat dat Dette greier eg åleine den: Lgge på maskina Bruke tastatur Skrive rd g setningar

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystemprogramvare. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystemproramvare Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord er varemerker eller reistrerte varemerker

Detaljer

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet?

Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Kjenner du alle funksjonene på tastaturet? Guide: Tastaturet Av Bjørn André Hagen 30. Januar 2008 17:45 Kilde: Tastatur layout Et tastatur har mange knapper man ikke bruker hver dag, vi skal prøve å forklare

Detaljer

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy

Introduksjon til Retrievers nye analyseverktøy Intrduksjn til Retrievers nye analyseverktøy Retriever har ppgradert sitt analyseverktøy slik at det er enklere å bruke g samtidig gi deg flere bruksmråder fr statistikken. Nen av nyhetene i analyseverktøyet:

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (september 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg...

Detaljer

INF1410: Innføring i LTspice

INF1410: Innføring i LTspice INF1410: Innføring i LTspice LTspice er en gratis SPICE simulatr sm lages av Linear Technlgy. Den er enkel å ta i bruk g kan anvendes fr å simulere de fleste elektrniske kretser. Den har ganske mange muligheter

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Driftshåndbok for Easy Interactive Tools

Driftshåndbok for Easy Interactive Tools Driftshåndbok for Easy Interactive Tools Bruk av Easy Interactive Tools Easy Interactive Tools er spesialtilpasset programvare og virker sammen med Easy Interactive Function. Easy Interactive Tools gjør

Detaljer

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør!

Brukermanual. www.serviceassistent.com. Oppgavebasert versjon, for montører. Gjennomgår de vanligste gjøremålene for en montør! www.serviceassistenten.cm Oppgavebasert brukermanual fr mntør, v.1.0 Brukermanual www.serviceassistent.cm Oppgavebasert versjn, fr mntører. Gjennmgår de vanligste gjøremålene fr en mntør! Fr en annen,

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013)

Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Vanlige spørsmål om EndNote (april 2013) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg:... 2

Detaljer

VEILEDER FOR EXTRANET

VEILEDER FOR EXTRANET VEILEDER FOR EXTRANET Extranet er et nettbasert dkumentasjns- g analyseverktøy fr målinger sm deltakende enheter i det nasjnale pasientsikkerhetsprgrammet kan benytte fritt i frbindelse med eget frbedringsarbeid

Detaljer

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Mac OS X operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Mac OS X operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18

1 GENERELL INFORMASJON 3 2 MODULER 5 3 HOVEDMENY 6 4 WORK WITH DOCUMENT LOG 7 5 UPDATE PARTNER INFORMATION 9 6 UPDATE COMPANY PARAMETERS 18 beskrivelse/brukerdkumentasjn ECP sftware ECP supprt 1 f 39 1 GENERELL INFORMASJON 3 1.1 DEFINISJONER BRUKT I DETTE DOKUMENT 3 1.2 FORKORTELSER 3 1.3 SYSTEMPARAMETER 3 1.4 PARTNERINFORMASJON 3 1.5 UTVEKSLINGSLOGG

Detaljer

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8

Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Innhold RDP... 2 Oppkobling Kirkedata... 2 Flere brukerpålogginger til Kirkedata... 8 Endre passord på Kirkedata... 11 Dropbox på Kirkedata... 14 Apple Mac RDP... 20 Outlook og e-post... 30 Outlook Web

Detaljer

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015)

Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Vanlige spørsmål om EndNote (mars 2015) Her er svar på en del vanlig spørsmål og problemer som kan dukke opp når du arbeider med EndNote. Innhold Import av referanser... 1 Hvis EndNote låser seg... 2 Hvordan

Detaljer

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1.

Dette eksemplet forutsetter at du allerede har gjennomgått Kom i gang med tavler 1. Kom i gang 2: En sekvens av tavler for strukturert skriving En sekvens av tavler for strukturert skriving I dette eksemplet vil vi lage et miljø for å bygge setninger ved hjelp av et strukturert sett med

Detaljer

Kursdokumentasjon for Dreamweaver

Kursdokumentasjon for Dreamweaver Kursdokumentasjon for Dreamweaver Skrevet av 2/13 1 Komme i gang med Dreamweaver... 3 2 Bruk av Dreamweaver... 4 2.1 Verktøylinja...5 2.2 Properties... 5 3 Sidens egenskaper... 6 4 Tekst... 7 4.1 Endre

Detaljer

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene

Statens lånekasse for utdanning. Brukerhåndbok Arbeidsflate for lærestedene Statens lånekasse fr utdanning Brukerhåndbk Arbeidsflate fr lærestedene Oppdatert ktber 2010 Innhldsfrtegnelse 1 Tilgang til arbeidsflaten... 3 2 Innlgging... 3 2.1 Første gang du lgger inn... 3 2.2 Vanlig

Detaljer

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren.

ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. ebeam Edge består av en elektronisk penn (sender), mottaker, programvare og USB kabel. USB kabelen kobles til i mottakeren. + + Eller last ned her: www.osnes.no/nedlasting/ebeam.html ebeam mottakeren festes

Detaljer

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUKERVEILEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, Smart Meeting Pro, penn-id, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller

Detaljer

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning

Brukermanual til Domenia Norges adminløsning Brukermanual til Domenia Norges adminløsning 1. Login For å logge inn på løsningen din skriver du inn domenenavnet ditt og /siteadmin (f.eks www.domenia.no/siteadmin ). Skriv inn brukernavn og passord

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Publisere på nvfnorden.org

Publisere på nvfnorden.org Kommunikasjonsgruppen i NVF Publisere på nvfnorden.org En guide til de viktigste funksjonene i publiseringsverktøyet LiSA Live, 2. utg. Johanne Solheim 22.02.2013 Innhold Introduksjon... 1 Logg deg på...

Detaljer

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brukerveiledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brukerveiledning SMART Ink Windows operativsystemer Brukerveilednin Merknad om varemerker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looen o alle SMART-slaord o smarttech er varemerker eller

Detaljer

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen.

Start med å åpne programmet ved å trykke på ikonet GIMP 2 på skjermen eller under startmenyen. 1 Tegne i GIMP Det er flere måter å tegne på i Gimp. Man kan bruke frihåndstegning, og man kan bruke utvalgsverktøy. Man kan også hente opp bilder som kan manipuleres med ulike verktøy. Åpne Gimp Start

Detaljer

SMART Room System for Microsoft Lync

SMART Room System for Microsoft Lync SMART Rm System fr Micrsft Lync BRUKERVEILEDNING FOR MODELLENE SRS-LYNC-XS, SRS-LYNC-S-G5, SRS-LYNC-M, SRS-LYNC-M-DUAL, SRS-LYNC-L-G5 AND SRS-LYNC-XL SOM BRUKES I SMART BOARD 8055i-G5-, 8065i-G5- OG 8084i-G4-

Detaljer

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems.

Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Her er en enkel bruksanvisning på administrasjonspanelet til hjemmesiden din på QTSystems. Redigert 10.februar 2010. For at det skal bli lettere å lese denne manualen kan du justere størrelsen på dette

Detaljer

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling

Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Filbehandling og grunnleggende tekstbehandling Første samling Irene Beyer Log Høsten 2012 IKT for tospråklig bachelor Grunnleggende ferdigheter i LK06 «Å kunne bruke digitale verktøy i norsk er nødvendig

Detaljer

Victor Reader Stratus 12 M

Victor Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Victr Reader Stratus 12 M Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0711 Victr Reader Stratus 12 M Brukerhåndbk Kmme

Detaljer

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste

AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste AP221 Use Case SBL Benytt meldingstjeneste Benytt meldingstjeneste.dc Benytt meldingstjeneste Meldinger kan sendes fra tjenesteeiere til brukere spesifisert av tjenesteeier. Dette Use Case beskriver et

Detaljer

Løypelegging ved bruk av

Løypelegging ved bruk av Løypelegging ved bruk av 1 Innholdsfortegnelse 1 Bruk av OCAD 9...3 2 Kart...3 3 Oppstart...3 4 Plasering av detaljer...5 5 Løyper...7 6 Postbeskrivelse...9 7 Innstillinger...11 7.1 For løyper... 11 7.2

Detaljer

Kort brukerveiledning for Smartboard

Kort brukerveiledning for Smartboard Kort brukerveiledning for Smartboard For å slå på (og av) prosjektøren, benytt kontrollpanelet ved siden av Smartboardet: OBS! Dette er ikke en whiteboard, så ordinære tusjer må ikke brukes (kun de som

Detaljer

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning

SMART Ink. Windows operativsystem. Brukerveiledning SMART Ink Windows operativsystem Brukerveilednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer SMART-produktet ditt, melder vi fra til de om nye funksjoner o proramvareoppraderiner. Reistrer de på nettet på smarttech.com/reistration.

Detaljer

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html

file:///c:/users/michaelp/sites/dkdm/dw6/dreamweaver6.html 1 of 9 15.04.2015 14:15 Spry og behaviours Både Spry and Behaviours er basert på programmeringsspråket Javascript. Javascript kjører i nettleseren og ikke på webserver som PHP og Perl. På en lignende måte

Detaljer

Lage nettside med squrespace

Lage nettside med squrespace Lage nettside med squrespace For å lage nettside med squarespace må du ha konto på www.squarespace.com. I browseren skriver du www.squarespace.com og oppreter en konto (hvis du ikke har en fra før): I

Detaljer

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket

EndNote referansehåndteringsprogram. HiVe biblioteket EndNote referansehåndteringsprogram HiVe biblioteket Mappestruktur Mine dokumenter EndNote Bibliotek.enl Bibliotek.Data Styles APA 6th HiVe.ens 2 Om EndNote EndNote brukes til å holde orden på litteraturreferanser.

Detaljer

Innføring i bruk av Klikker 4

Innføring i bruk av Klikker 4 www.normedia.no Postboks 24 1451 Nesoddtangen. Tlf 66915440 Fax 66912045 e-post: kontakt@normedia.no www.cricksoft.com Innføring i bruk av Klikker 4 Det vil bare ta deg noen få minutter å lese denne lille

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO

SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO SmartPass Mini User Manual BBNORGE.NO Intro Welcome to the usermanual for your SmartPass Mini system. The first time you start the SmartPass you have to request a License. This is to regiser your license

Detaljer

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF

Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Tegneprogram Journeyman Scratch PDF Introduksjon I dette prosjektet lager vi et tegneprogram slik at du etterpå kan lage din egen kunst. Du kan tegne med forskjellige farger, bruke viskelær, lage stempler

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Bruk av Powerpoint til å montere en frimerkesamling

Bruk av Powerpoint til å montere en frimerkesamling Før vi starter med å montere må vi ha en mal Vi åpner powerpoint. Får opp et blankt ark. Hva du får fram på din skjerm, kan avvike fra bildene her, det kommer an på hvilken versjon du har (det som er brukt

Detaljer

GTS Webbooking (GTSVE093)

GTS Webbooking (GTSVE093) GTS Webbking (GTSVE093) BRUKSANVISNING - 2011 Brukerveiledning GTS Webbking (GTSVE093) Utarbeidet av 24.08.2011 Antall sider: 15 Side : 2 av 15 Utarbeidet av : Dat : 24.08.2011 Innhld 1 Innledning 3 2

Detaljer

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne veiledningen Microsoft Microsoft Word 2010 ser helt annerledes ut enn Word 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU. 1 Skjerming og tilgangsgrupper Versjon/dato for revisjon: 25.09.2014 BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 1 Skjerming g tilgangsgrupper Versjn/dat fr revisjn: 25.09.2014 P360-klient: Outlk g web Utarbeidet av: Mnica Narum Dat: 25.09.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dkumentsenteret Frmålet

Detaljer

Før du starter, del 2

Før du starter, del 2 1 Før du starter I Windows må du sørge for at tekst og andre elementer er satt til å vises normalt 100%. Visma Global støtter ikke zooming, da vil noen elementer forsvinne fra programmet og ikke fungere.

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Tabeller Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Tabeller Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8 Alle henvendelser

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0214 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0214 STREAM Brukerhåndbk Om VICTOR READER STREAM HumanWare

Detaljer

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop

1 Adobe Photoshopkurs høsten 2009 - del 1 - Gøy med Photoshop Vi lager en Snemann! Dette er bildet vi skal lage! Her er alle delene vi skal bruke: 1 Vi begynner med å lage et nytt dokument i Photoshop. File - New Størrelsen skal være: bredde 11cm - høyde 15,2cm og

Detaljer

Brukerveiledning Ipad og Goodreader

Brukerveiledning Ipad og Goodreader Brukerveiledning Ipad og Goodreader 28.10.13 Innhold: Del 1: - Side 2 5: Koble seg på et nettverk? Del 2: - Side 6 15: Sync(hente sakspapirer) Finne utvalg i serveren som en vil «Sync e». Del 3: - Side

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.19.34 Versjnsbrev fr Extensr05 versjn 1.19.34 Bdø, 27.desember 2013 Innhld Bluentes... 2 Bedriftsmdul... 2 Innkalling... 3 Jurnal... 3 NPR-rapprtering... 3 Persnalia... 4 Planlegger... 6 Regnskap... 7 Dette

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

SMART Document Camera 450. Brukerveiledning

SMART Document Camera 450. Brukerveiledning SMART Dcument Camera 450 Brukerveiledning Prduktregistrering Hvis du registrerer SMART-prduktet ditt, melder vi fra til deg m nye funksjner g prgramvareppgraderinger. Registrer deg på nettet på smarttech.cm/registratin.

Detaljer

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2

Inspiration-Norge. Brukermanual Kidspiration. Se mer på www.inspiration-norge.no 2 NORSK VERSJON Innhold Innhold... 2 Kapittel 1: Aller først... 3 Installasjon og maskinkrav... 3 Oppgradering og kopiering av gamle filer... 3 Registrering av programmet... 3 Flere manualer...3 Kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune

Brukerhåndbok ipad. for politikere i Melhus kommune Brukerhåndbok ipad for politikere i Melhus kommune Innhold SUPPORT... 3 GRUNNKURS I BRUK AV IPAD... 4 KOMME I GANG... 4 Slå på ipad... 4 Velg kode... 4 WIFI (internett)... 5 Opprette apple-id... 5 E-post...

Detaljer

Grunnleggende. Excel

Grunnleggende. Excel Grunnleggende Excel Grunnleggende begreper Regneark: Basert på gamle bokføringsbilag, men med mange automatiske funksjoner som gjør utregninger enklere å utføre og oppdatere Rad: horisontal (overskrift

Detaljer

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2

Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 NORSK VERSJON Inspiration-Norge. Kom i gang med Inspiration 2 Innhold INNHOLD... 3 KAPITTEL 1: ALLER FØRST... 4 INSTALLASJON OG MASKINKRAV... 4 OPPGRADERING OG KOPIERING AV GAMLE FILER... 4 REGISTRERING

Detaljer

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst

Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Kom i gang 4: Tavler for å skrive med tekst Tavler for å skrive med tekst I dette mer komplekse eksemplet vil vi lage et miljø med to scener. Miljøet benytter tekst tavler og bilder for å stimulere kreativ

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold:

Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: Huskeliste De viktigste tastatursnarveiene for alle med Mac Innhold: 1. Generelle tastatursnarveier del 1 2. Generelle tastatursnarveier del 2 3. Tastatursnarveier i Apple Mail 4. Tastatursnarveier i Safari

Detaljer

Lage plateetiketter med LightScribe

Lage plateetiketter med LightScribe Lage plateetiketter med LightScribe Dokumentdelenummer: 383416-091 Februar 2005 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Garantiene

Detaljer

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde:

Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden. Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Brukerveiledning http://www.hovikif.no/ Bruk av siden Når du går inn på siden får du opp følgende bilde: Øverst i høyre hjørne kan du endre størrelsen på teksten og søke etter lagrede artikler. De enkelte

Detaljer

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips.

Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Få maksimalt utbytte av WordFinder Pro for Mac! Hurtigveiledning med nyttige råd og tips. Dokumentversjon 2014-1 Tekniske forutsetninger For WordFinder 11 Pro for Mac kreves følgende: Prosessor: Intel

Detaljer

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide

Embroidery Software Version 1. BERNINA Art Design Quick Start Guide Embroidery Software Version 1 BERNINA Art Design Quick Start Guide 1 1 Installasjon av Art Design 1. Installering av Art Design krever at du har administrator-tillatelse. 2. Gå ut av alle programmer før

Detaljer

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel

Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel Hvordan slette midlertidige filer i Java kontrollpanel For Windows XP 1. Lukk Internet Explorer eller andre nettlesere 2. Klikk på Start Innstillinger Kontrollpanel: 3. Et nytt vindu vises, finn Java/Java

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne.

La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. De mest elementære hurtigtastene i Windows 7+: La oss begynne med de aller mest elementære hurtigtastene som fungerer i nesten alle programmer og som det er svært hendig å kunne. [Ctrl] + C (Copy) Gir

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura

8. Regnskapsrollen og behandling av faktura 8. Regnskapsrllen g behandling av faktura DFØ Versjn: 2.0 8.2 Fakturaer på sirkulasjn 06.06.14 Innhld Frmål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndbken: 1 Søke pp g endre infrmasjn på faktura

Detaljer

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging

WordPress. Brukerveiledning. Kjære kunde. Innlogging Brukerveiledning WordPress Sist oppdatert: 07.01.2015 Kjære kunde Her er en liten guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging - s.1 Kontrollpanel

Detaljer

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL

Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Utskrift fra Mac OS X (10.6.x) til Safecom med PXL/PCL Denne veiledningen beskriver hvordan man legger til utskriftskøen SafeCom manuelt under Mac OS X, for eksempel på privat laptop. Man må befinne seg

Detaljer

PDF Expert for politikere

PDF Expert for politikere PDF Expert for politikere Brukerveiledning Innhold Oversikt:... 2 Hvordan fungerer Synk?... 2 Sette opp Synk... 3 Navigere og søke... 4 Markere og notere... 4 Andre tips.... 5 Notatverktøy... 6 Legge til

Detaljer

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt

AUTOCAD 2008. Artikkelserie. Fra Color til Named og omvendt Odd-Sverre Kolstad AUTOCAD 2008 Artikkelserie Fra Color til Named og omvendt Gyldendal Norsk Forlag AS 2007 Omslag Marianne Thrap Redaktør: Rune Kjelvik Formgiver: Rune Kjelvik 1. opplag ISBN 978-82-05-37108-8

Detaljer

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene

Office 2013. Kort oversikt over de viktigste nyhetene Office 2013 Kort oversikt over de viktigste nyhetene For oversikt over alle nyhetene i et program, klikk? på tittellinjen og velg emnet «Hva er nytt» fra Hjelp-vinduet Generelt Office 2013 har fått et

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213

Brukerhåndbok. Victor Reader Stream 2. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0213 Brukerhåndbk Victr Reader Stream 2 Bj as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bj.n pst@bj.n service@bj.n supprt@bj.n Utgave 0213 STREAM Brukerhåndbk 1 rev. 20-20130213 STREAM

Detaljer

Tips og veiledning for bruk av goodreader

Tips og veiledning for bruk av goodreader Tips og veiledning for bruk av goodreader Innhold 1. Koble seg på nettverk... 3 1.1. Logge seg på... 3 2. Hvordan finne sakspapirer (sync)... 4 2.1. Søke frem aktuelle utvalg... 4 2.2. Oppdatere(hente

Detaljer

Bytte til PowerPoint 2010

Bytte til PowerPoint 2010 I denne veiledningen Microsoft PowerPoint 2010 ser helt annerledes ut enn PowerPoint 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre

Detaljer

Veileder i bruk av GoodReader

Veileder i bruk av GoodReader RISØR KOMMUNE Veileder i bruk av GoodReader Innhold 1. Laste ned dokument fra kommunens hjemmeside til GoodReader... 2 2. Bruke GoodReader... 7 3. Redigere filnavn... 8 4. Opprette kataloger / mapper...

Detaljer

Hurtigstart. Hva er GeoGebra? Noen fakta

Hurtigstart. Hva er GeoGebra? Noen fakta Hurtigstart Hva er GeoGebra? En dynamisk matematisk programvare som er lett å ta i bruk Er egnet til læring og undervisning på alle utdanningsnivå Binder interaktivt sammen geometri, algebra, tabeller,

Detaljer

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset

GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset GEOGEBRA (3.0) til R1-kurset INNHOLD Side 1. Konstruksjon 2 1.1 Startvinduet 2 1.2 Markere punkter 3 1.3 Midtpunkt 4 1.4 Linje mellom punkter 5 1.5 Vinkelrett linje 6 1.6 Tegne en mangekant 6 1.7 Høyden

Detaljer

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE:

BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: BRUK AV TiSferaDesign I RINGETABLÅER MED ELEKTRONISK NAVNELISTE: (benyttes til å opprette og redigere navneliste, samt laste denne til tablået via USB kabel) TiSferaDesign Kan lastes ned herfra: http://www.homesystems-legrandgroup.com/bthomesystems/productdetail.action?productid=019

Detaljer

Perspektivtegning med Paint

Perspektivtegning med Paint Perspektivtegning med Paint Hvis du bruker Microsoft Windows, har du tilgang til programmet Paint. Paint finner du som regel ved å velge Start, Alle programmer og Tilbehør. Med Paint kan du bl.a. lage

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer