Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO"

Transkript

1

2 Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support Telefon sentralbord NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 1-2

3 1.1 Om NOBB-Kontrakt Sammenhengen mellom NOBB-Kontrakt og NOBB Åpningsbildet i NOBB-Kontrakt Aktive Ny avtale Nr., Mottaker, Opprettet Kopiere Slette Vis avtale Eksporter Send Nyttige tips Logg ut Om bruk av NOBB Kontrakt NOBB-Kontrakt hos eier NOBB-Kontrakt hos kjedekontoret NOBB-Kontrakt hos Bruker Med pris (byggevarehus og grossister) Distribusjon av avtaler Generelle retningslinjer for bruk av NOBB-Kontrakt Oppbygging av en avtale Registrere avtaler Fremgangsmåte opprettelse av ny avtale Fremgangsmåte for opprettelse av Rabattbetingelser Fremgangsmåte for opprettelse av Rabattelementer Opprettelse av Rabattelementer Regneregler i NOBB-Kontrakt Kopiering av Rabattbetingelser og Rabattelementer Elementfilter Kopiering av hele avtaler Sletting av avtaler i NOBB-Kontrakt Oppdatering av avtaler i NOBB-Kontrakt Særavtaler mellom forhandler og produsent uten om kjedeavtalen Sending av avtaler Sende avtale fra en vareeier til en bruker NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-3

4 NOBB-Kontrakt kan brukes av deltagertypene eiere og Brukere med Pris, og det er en betingelse at de har skrevet avtale om abonnement med Norsk Byggtjeneste. eiere (VE): Brukere med Pris (BM): Produsenter, importører, grossister Byggevarehus, kjeder, grossister eiere registrerer og vedlikeholder avtaler for sine kunder, og sender avtalene til kundene (som kan være en forhandler, et kjedekontor eller en grossist). Som oftest skal avtalen sendes til kjedekontoret, og disse tar seg av videre distribusjon ut til sine medlemmer. Brukere med Pris mottar avtaler fra vareeiere eller kjedekontoret, og kan kalkulere sine innkjøpspriser basert på rabattene som er registrert i de enkelte avtalene. Brukere med pris har også mulighet til å opprette avtaler selv. Deretter kan man legge inn påslag for kostpris og utsalgspris og kalkulere dette. Alle avtaler sendes direkte mellom de involverte parter, og vil ikke være tilgjengelige for konkurrerende bedrifter. Side 1-4 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

5 I NOBB ligger vare- og prisinformasjonen sortert etter NOBBs varegruppestruktur. Prisene som ligger i NOBB er utgangspunkt for kalkulasjon av innkjøpspriser, og beregnes ut fra de rabatter/betingelser som blir registrert i NOBB-Kontrakt. Før man kan begynne å bruke NOBB- Kontrakt må det sørges for at varene er registrerte og godkjente i NOBB. Figuren nedenfor viser hvordan en leverandørs varer struktureres i NOBB. I NOBB-Kontrakt knyttes rabatter til de ulike nivåene i NOBB-strukturen. Dersom du for eksempel legger inn en rabatt på minus 10 % på en Hovedgruppe, vil alle varer i denne hovedgruppen få samme rabatt. Leverandør Overgruppe Overgruppe Overgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe VIKTIG! Programmet er laget slik at betingelser som ligger på et lavere nivå i varegruppestrukturen overstyrer betingelser på høyere nivåer. Du kan altså registrere unntakene helt ned til varenivå, og legge de generelle betingelsene høyere opp i strukturen. Man vil i alle ledd spare mye arbeid ved å bygge opp avtalene sine på enklest mulig måte. En avtale der betingelsene varierer fra vare til vare vil ta lang til å registrere, og brukerne vil oppleve at avtalen er tung å jobbe med. Man bør prøve å unngå at varer innenfor samme modul har forskjellig rabatt, da dette vil medføre en mer komplisert og uoversiktlig avtale. En av fordelene med at vareeier selv står for registrering og vedlikehold av sine avtaler, er at dette gir en bedre forståelse NOBB internt i bedriften. I tillegg gir dette vareeier bedre kontroll på at betingelsene blir riktige ute hos deres kunder. For eksempel kan det å registrere nye varer eller flytte varer til nye grupper/moduler i vareeierbasen føre til at rabattstrukturen må oppdateres/endres. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-5

6 Første gang NOBB-Kontrakt åpnes (nyopprettet vareeier) ser skjermbildet slik ut. Høyre side av skjermbilde er tomt så lenge det ikke er registrert/markert noen avtale. Åpningsbilde i NOBB-Kontrakt når ingen avtaler er registrert. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 1-6

7 Ved å markere en avtale (eller opprette en ny) vil menyvalgene aktiveres. Dette valget viser alle avtaler som er opprettet av vareeier. Ved å trykke på NY Får man tilgang til å velge hvilken bruker som skal motta en ny avtale. Her blir alle avtaler listet opp med mottakernavn (NOBB firmanavn), opprettet dato, mottaker og nr. (fortløpende avtale nr.). Ved å trykke på Mottaker vil listen sorteres etter firmanavn. Knappen blir aktive når en avtale er markert. Skal det lages en ny avtale til en kunde, kan en eksisterende avtale kopieres. Avtalen kan så justeres for å tilpasses den nye kunden. Den markerte avtalen blir slettet. Må velges for å kunne se en avtales innhold. Innholdet blir da vist på høyre side i skjermbildet. Her kan man eksportere avtalen eller prisene. Velg hva som skal eksporteres og velg så format. Den markerte avtalen kan sendes til mottaker. Hentes via «i`en» på høyre siden. Her vises en oversikt over snarveier for å utføre ulike oppgaver ved avtalehåndteringene. Det er også mulig å bruke høyre museknapp for å få frem ulike valg. Trykk på «hengelåsen» for å logge ut. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-7

8 eier bruker NOBB-Kontrakt til å registrere og vedlikeholde kundens innkjøpsavtale, og sender denne elektronisk til kunden. En av de store fordelene med at vareeier selv registrerer avtalene, er at de får en bedre forståelse for viktigheten av ryddige avtaler og varegruppeinndelingen i NOBB. Rabattene i NOBB-Kontrakt knyttes til varegruppestrukturen i NOBB, og måten vareinformasjonen ligger strukturert på i vareeierbasen er derfor meget viktig i NOBB-Kontrakt sammenheng. Flere kjedekontorer tar på seg jobben med å sende ut oppdaterte avtaler for sine leverandører med NOBB-Kontrakt til medlemmene sine. Kjedekontoret mottar ferdig registrerte avtaler fra vareeierne, og samler disse i et felles avtaleverk for kjeden. Byggevarehus som er medlemmer i en kjede vil kunne motta ferdige avtaler med innkjøpsbetingelser fra kjedekontoret. Dersom byggevarehuset ikke er med i en kjede kan avtalene komme direkte fra vareeier, eller butikken kan registrere avtalene selv. De fleste butikker velger også å legge inn sine egne kalkyler for kostpris (frakt osv.) og utsalgspris. Man pris kalkulerer deretter avtalene i NOBB-Kontrakt, og får som resultat innkjøpspris, kostpris og utsalgspris. Dette kan eksporteres ut til en fil sammen med NOBB Integrasjonsformat og overføres til butikkens datasystem. Med NOBB-Kontrakt kan man sende avtaler mellom partene elektronisk. Avtalene går direkte mellom avsender og mottaker. Det finnes ulike kombinasjoner av avtaleflyt mellom partene. Noen av disse er illustrert nedenfor: eier Forhandler eier Grossist Forhandler eier Kjedekontor Forhandler eier Grossist Kjedekontor Forhandler 1. Ved opprettelse av en avtale må du alltid definere en avtalemottager. Dette sikrer at avtalen kommer frem til riktig mottaker ved sending. Dersom du registrerer en avtale til eget bruk velger du din egen bedrift som mottaker 2. Ved endringer i avtalen, skal det ikke opprettes ny avtale. Endringer bør gjøres i den opprinnelige avtalen. 3. Betalingsbetingelser, årsbonuser etc. skal ikke med i avtaler registrert i NOBB-Kontrakt. Husk at avtalene videresendes til alle butikkene i kjedene. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 1-8

9 4. Det er ikke lagt inn sperrer eller hinder for å beskytte bruker fra å gjøre ulogiske eller direkte feil registreringer i NOBB-Kontrakt. Dersom en forhandler har særavtale med en leverandør utenom kjedeavtalen, bør forhandleren registrere disse betingelsene og elementene selv i avtalen som kommer fra kjedekontoret (legg inn rabattbetingelser og rabattelementer). I NOBB-Kontrakt bygges en avtale opp trinnvis. Ved registrering av en ny avtale begynner man på toppen i NOBB strukturen og jobber seg nedover. Dette betyr at man begynner med Ny Avtale der man definerer mottaker. Deretter kobler man Rabattbetingelser med underliggende Rabattelementer (regneregler) til leverandør, varegrupper, moduler eller varer. Rabattelementer Rabattbetingelse Rabattelementer Rabattbetingelse Leverandør Overgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Overgruppe Hovedgruppe Overgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Rabattbetingelse Rabattelementer gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe Rabattelementer Rabattbetingelse Rabattelementer Rabattbetingelse 1) Avtale-dokumentet Øverste nivå på en avtale. Her defineres avtalemottager (hvem skal avtalen sendes til), gyldighetsdato osv. Til Avtaledokumentet er det også mulig å koble et vedlegg, for eksempel et Word-dokument som beskriver avtalen generelt. 2) grupper/moduler/varer Etter at du har lagret avtaledokumentet opprettes varehierarkiet under denne, slik at du kan klikke deg gjennom gruppestrukturen, ned til modul og til vare. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-9

10 Rabatter kan knyttes til 6 ulike nivåer i gruppestrukturen: 1. Leverandør 2. Overgruppe (Første 2 siffer i varegruppen) 3. Hovedgruppe (Første 4 siffer i varegruppen) 4. gruppe (Alle de 7 sifrene) ) Rabattbetingelser Rabattbetingelser kobles til varehierarkiet. En Rabattbetingelse er egentlig en overskrift forteller hva slags type rabatt vi har med å gjøre. Det kan knyttes en eller flere Rabattbetingelser til samme gruppe/modul/vare. Noen ganger er det aktuelt å presentere ulike alternativer for rabatter. Det er ofte vanlig å gi en bedre rabatt dersom man kjøper et større kvantum, enn hvis man kjøper et mindre kvantum. Man kan da opprette flere rabattbetingelser under samme varegruppe/modul/vare. Det røde krysset indikerer at ingen av betingelsene er aktive. Det må knyttes et rabattelement til en rabattbetingelse for at man skal kunne kalkulere en pris. 4) Rabattelement Rabattelementer knytter man til en Rabattbetingelse. Et rabattelement inneholder beregningsregelen, dvs. rabatten/påslaget i prosent eller kroner. Det finnes tre typer rabattelementer: Innkjøp, Selvkost og Utsalg. Hver av disse kan bestå av ulike regneregler, disse blir gjennomgått i et senere kapittel. 5) For vareeiere er det alltid elementtype for Innkjøp som gjelder. 6) Du kan opprette flere Rabattelementer under samme Rabattbetingelse. I eksemplet nedenfor har vi to Rabattelementer for innkjøpspris. Totalt gir dette en rabatt på 32,5 %. Side 1-10 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

11 Når du skal opprette en ny avtale, bør du på forhånd sette deg inn i hvordan NOBB-strukturen på varene dine ser ut i forhold til de rabattene du skal legge inn. Registreringen i NOBB-Kontrakt foregår i følgende trinn: 1. Opprettelse av Ny avtale med avtalehode (definere mottaker osv) 2. Knytte Rabattbetingelser til ulike nivåer i varehierarkiet. 3. Knytte Rabattelementer til Rabattbetingelsene 4. Sende avtalen til mottakeren Menyvalg Utfør - feltbeskrivelse NOBB-Kontrakt beskrivelse og kommentarer Avtaler Trykk på knappen Ny Søkefelt for hvem som skal motta avtalen åpnes. *Firmanavn Fyll inn navn eller del av navnet til det firmaet som skal motta avtalen og trykk på Søk-knappen *Deltakernr Alternativ måte å finne mottaker av avtalen på. * Liste med Firmanavn og deltakernr vises Du kan kun velge en mottaker av avtalen. Marker mottaker av avtalen (firmanavn). Trykk OK Trykk på valget NY og tast inn Firmanavnet til den bruker som skal motta avtalen, trykk på søk. (Det samme kan gjøres med deltakernr.) NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 11

12 Det er nå opprettet en avtalemottaker og registreringen kan begynne. Marker Mottaker og trykk på knappen Vis avtale Avtalehode På avtalehodet kan det skrives en tekst om hvem som har registrert avtalen, hva den innbefatter etc. Her kan det kobles dokumenter, for eksempel avtaledokumentet, slik at mottaker kan laste ned dette om ønskelig. Du kan koble til et vedlegg på avtalen ved å trykke på knappen Legg til. Dette kan for eksempel være et Word-dokument som beskriver avtalen generelt. Vær obs på at det ikke bør legges inn opplysninger om bonus og markedsstøtte her. Historikk Historikk viser når avtalen sist ble endret, og når mottaker har godkjent avtalen. Side 12 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

13 Priser Viser oversikt over strukturen til den aktuelle vareeier (tilknyttet denne avtalen) og det er her mulig å kalkulere prisene ut fra de registrerte betingelser og elementer. Uten rabatt Denne funksjonen fungerer ikke før vi er ferdig med fase 2. Avtale Viser oversikt over varenes struktur, og når dette er registrert: avtaleelementer og avtalebetingelser Navigator/Skjermbilde Utfør - feltbeskrivelse NOBB-Kontrakt beskrivelse og kommentarer Avtaler Stå på det nivå i gruppe- /varestrukturen som det skal kobles rabattbetingelse på Bruk høyre museknapp og Rabattbetingelsedokument åpnes. velg Rabattbetingelse eller bruk snarveien: Ctrl+B Trykk Enter *Navn Beskrivelse av typen rabatt. For eksempel Rabatt v/ kjøp mindre enn en pall eller bare skriv Rabatt *Aktiv/inaktiv Her kan betingelsen settes aktiv. Som vareeier trenger du ikke å endre denne instillingen. Default valg er Inaktiv LAGRE - AVBRYT Still deg på det nivået i gruppestrukturen som du ønsker å legge inn Rabattbetingelsen på. Dette kan være alle nivåer: Leverandør overgruppe - hovedgruppe varegruppe modul vare. Bruk høyre musetast for å hente frem menyen. Marker Legg til og så Rabattbetingelse. En rabattbetingelse er en overskrift som forteller hvilken type rabatt dette er. Du kan ha flere Rabattbetingelser knyttet mot samme varegruppe/modul/vare. Rabattbetingelsen må ha minst ett rabattelement tilkoblet. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side13

14 Hver Rabattbetingelse kan igjen ha flere Rabattelementer tilknyttet. For å aktivere (Grønn hake) eller deaktivere (rødt kryss) en betingelse kan det settes en hake/fjerne haken i feltet Aktiv. Snarveier ved hjelp av Ctrl+A aktiverer den markerte rabattbetingelsen, snarveien Ctrl+D deaktiverer rabattelementet som er markert. Navigator/Skjermbilde Utfør - feltbeskrivelse Avtaler Stå på den betingelsen som Rabattelementet skal kobles til NOBB-Kontrakt beskrivelse og kommentarer Bruk høyre museknapp og Rabattelementdokument for Innkjøpspris åpnes. velg Legg til/innkjøp eller bruk snarveien: Ctrl+I Trykk Enter * Navn Beskrivelse av typen rabattelement. For eksempel *Rabatt formel teksten Rabatt, Grunnrabatt, Kvantumsrabatt. Her kan det velges mellom ulike beregningsregler. Disse står beskrevet i et eget kapittel. * Verdi Sett inn den verdien som gjelder for beregningen. * Fra Dato Når gjelder rabattelementet fra. * Til Dato Brukes sjelden. Kan brukes i forbindelse med kampanjer. Lagre - Avbryt Ved opprettelse av Rabattelementer definerer man regler for beregning/kalkulering. Marker Rabattbetingelsen og bruk høyremuseknapp eller snarveien Ctrl+I Side 14 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

15 Det finnes tre forskjellige typer rabattelementer: INNKJØP, UTSALGSPRIS og SELVKOST. Selvkost og Utsalg kan brukes av forhandlerleddet dersom man ønsker å kalkulere disse prisene i NOBB-Kontrakt (noen butikker gjør dette i eget datasystem). For vareeier er det elementet Innkjøp som skal registreres (kundens innkjøpsbetingelser). Det kan registreres ett eller flere Rabattelementer under samme Rabattbetingelse, men du kan kun ha en aktiv Rabattbetingelse på samme nivå i varehierarkiet. Vi anbefaler at det kun er ett element pr betingelse. For å redigere en betingelse eller element, marker det aktuelle valget og trykk Enter-knappen. Dersom en rabatt er bygget opp med to eller flere rabatter kan dette gjøres som følger: 1) Grunnrabatt: -10% (Rabattelement 1) 2) Kvantumsrabatt -4% (Rabattelement 2) 3) Avtalt spesialrabatt -2% (Rabattelement 3) Rekkefølgen på disse er ikke viktig, faktoren blir den samme uansett. Summerer vi disse rabattene blir faktoren for utregning: [ (100-10) : 100 ] * [ (100-4) : 100 ] * [ (100-2) : 100 ] = 0,84672 NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side15

16 Ved opprettelse av et nytt rabattelement må du velge en beregningsregel. Følgende regler finnes i NOBB-Kontrakt: Regel Formel For elementtype Regel % Faktor = Faktor + (Verdi/100) Alle Rabatt/påslag i % som ikke skal summeres (%) Faktor = 1 + (Verdi/100) Alle Rabatt/påslag i % som skal summeres KR Verdi Alle Rabatt/påslag angitt i kroneverdi (NOBB-pris minus/pluss verdi) NT Verdi Alle Angivelse av nettopris. Overstyrer andre elementer og NOBB-pris IP Innkjøpspris = Verdi Innkjøpspris Låst innkjøpspris i forbindelse med kampanje KP Kostpris = Verdi Selvkost Låst kostpris i forbindelse med kampanje Nedenfor følger eksempler på bruk av noen av disse reglene. a) Regelen %: Faktor = Faktor + (Verdi : 100). Eksempel: Ved kjøp over 10 tonn gis det 10% Grunnrabatt, 5% Kvantumsrabatt og 3% Spesialrabatt. Hvis man bruker regelen % blir faktoren i regnestykket slik: Faktor = (1 0,10) * (1 0,05) * (1 0,03) = 0,8294 Denne faktoren multipliseres da med NOBB-prisen. b) Regelen (%): Faktor = 1 + (Verdi/100) Eksempel: Samme eksempel som ovenfor ved bruk av regelen (%) Faktor = 1 + ( -0,1 + (-0,05) + (-0,03) ) = 0,82 c) Regelen KR = Verdi Denne regelen gir et påslag/avslag på beregningsgrunnlaget (NOBB-pris eller tidligere beregnet verdi) d) Regelen NT = Verdi Ved bruk av denne regelen kan du angi Nettopris på en vare. Denne regelen tar ikke utgangspunkt i NOBB-pris. e) NB! Dersom Innkjøpspris = NOBB-pris kan du velge regneregel %, og sette verdi til 0,01 (gir faktor 0,0001) Alle Rabattbetingelser settes default som inaktive. Alle Rabattelementer settes default som aktive. Du kan ha flere aktive Rabattelementer under samme Rabattbetingelse. MEN, du kan kun ha en aktiv Rabattbetingelse på samme nivå i varehierarkiet. Side 16 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

17 Denne funksjonen gjør at du kan kopiere betingelser og elementer over til andre grupper/varer. Dette kan ofte være arbeidsbesparende. Marker den rabattbetingelsen som skal kopieres, bruk høyre mueknapp og velg Kopier eller snarveien Ctrl+C. Marker så det nivået (varegruppe eller modul/vare) som skal kobles til den kopierte Rabattbetingelsen. Bruk høyre museknapp og velg Lim inn eller bruk snarveien Ctrl+V Dersom det kun kopieres et Rabattelement, kan dette ikke limes inn på valgt nivå dersom det ikke allerede eksisterer en Rabattbetingelse her. Ved kopiering av Rabattbetingelser kopieres også Rabattelementene med. Rabattbetingelsen er deaktivert. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side17

18 Her kan man velge ulike måter å se avtalen på. Alle: Viser alle Andre: Viser det vareeier har gjort (gjelder for bruker) Egne: Viser egne betingelser og elementer (gjelder for bruker) Utgåtte: Viser kun utgåtte betingelser og elementer Denne funksjonen gjør at man enklere får oversikt over hvor rabatter er registrert i en avtale. Det er mulig å kopiere hele avtaler med rabattbetingelser og rabattelementer. Når ny mottaker er valgt den kopierte avtalen redigeres. Kopiering gjøres ved å markere den avtalen som skal kopieres og så trykke på knappen Kopiere. Søk etter mottakeren av den kopierte avtalen og velg mottaker. Du kan slette en avtale ved å marker Mottakeren og deretter trykke Slette-knappen. I skjermbildet som kommer opp bekreftes det at avtalen skal slettes. Side 18 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

19 Dersom du legger inn nye varer i NOBB, vil disse varene automatisk fanges opp av de eksisterende rabattene i NOBB- Kontrakt. Pass på at de varene som legges inn fanges opp av riktig rabatt. Husk at du må oppdatere avtalene i NOBB- Kontrakt dersom du gjør endringer som påvirker rabattene på varene. Dette kan for eksempel være: Innleggelse av nye varer Flytting av varer mellom moduler Flytting av moduler til andre varegrupper r som skal utgå med rabatter knyttet til seg Dersom en forhandler har særavtale med en produsent i tillegg til kjedeavtalen, bør forhandleren registrere disse betingelsene og elementene selv. Dette gjøres ved å registrere rabattbetingelser og rabattelementer i den eksisterende kjedeavtalen forhandleren har. Dersom produsenten sender denne avtalen til forhandleren, og forhandleren godkjenner denne avtalen, fører dette til at kjedens registrerte betingelser blir slettet hos forhandler. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side19

20 Marker avtalen som skal sendes og trykk på Send-knappen En ny dialogboks vises, trykk på Send-knappen. Bekreftelse på at avtalen er sent blir vist nederst på siden. Ønsker man å sjekke at mottaker har godtatt avtalen, gjøres dette ved å se på Historikk. Side 20 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

21 Du må huske å sende avtaler til dine kunder som har NOBB-Kontrakt. eier bør sende NOBB-Kontraktavtalene til alle sine kunder. Det er god kundeservice! Så lenge dine kunder benytter NOBB-Kontrakt anbefaler vi at dere sender avtalen til disse. Husk at en eksisterende avtale enkelt kan kopieres og så kan man gå inn og justere det som eventuelt ikke stemmer etter kopieringen. Hvis dere oppretter en ny modul må dere passe på at denne har riktig rabattstruktur i forhold til det som er registrert i NOBB Kontrakt. Hvis varene plasseres i en ny varegruppe må man sjekke at denne er registrert i NOBB-Kontrakt. Husk at varer som ikke har pris i NOBB vareeier, ikke vises i NOBB Kontrakt. Hvis prisen ligger i karantene, må den være over, før prisen vises i NOBB-Kontrakt. Det er kun ved endringer av varesortiment eller endringer på avtalen at man skal sende avtalen til kunden. Er det kun gjort prisendringer så trenger man ikke å sende avtalen på nytt. (Bruker må kalkulere prisene når det er prisjusteringer.) eier kan kalkulere prisene for å verifisere at de har registrert korrekte data. En del har av og til problemer med påloggingen, et lurt tips er at man sjekker PC-klokka. Hvis din PC-klokke ikke er like den som er på NOBB-Kontraktprogrammet ligger på, vil påloggingen mislykkes. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side21

Oppdaterte med nye skjermbilder: 17.04.2013

Oppdaterte med nye skjermbilder: 17.04.2013 Oppdaterte med nye skjermbilder: 17.04.2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon NOBB support 2311 4470 Telefon sentralbord 2311 4400 E-mail: post@nobb.no

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Brukerveiledning NOBB.no

Brukerveiledning NOBB.no Brukerveiledning NOBB.no 2014 November 2014 Brukerveiledning NOBB.no Side 1 Innholdsfortegnelse Pålogging... 3 Administrasjon av brukere... 3 Enkeltsøk... 4 Visning av søkeresultat... 4 Avansert søk...

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

Kort veiledning for mottakere

Kort veiledning for mottakere Kort veiledning for mottakere Side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Kort veiledning for mottakere Daglige Oppgaver Mottak Legge inn merknader på en transport Se om et oppdrag har merknad Se alle

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 15 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2 VERSJONSHISTORIKK...

Detaljer

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09

Brukerveiledning. Matchfunksjon i Excel. En rask innføring i matching av informasjon i Excel. Sist oppdatert 22.10.09 Brukerveiledning Matchfunksjon i Excel En rask innføring i matching av informasjon i Excel Sist oppdatert 22.10.09 2 Matche med Excel Utgangspunkt Når man skal foreta en førstegangsinnleggelse i NOBB mediabank,

Detaljer

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN.

S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. NYTT I S4 S4 2.4 (12.06.09) Nytt i denne oppgraderingen: * Lagt inn varefelt Profil på etikettene 53x38mm 4, Byggern A4 stor og Byggern A4 stor EAN. S4 2.4 (05.03.09) Nytt i denne oppgraderingen: * XML

Detaljer

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret

Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Vareimport (OF50) Innlesning av varefiler fra leverandør, bearbeiding og oppdatering til vareregisteret Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i Bestia Risk Consultings kursopplegg utarbeidet for DSB og videreutviklet/tilpasset dette. Innhold

Detaljer

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør

ELRAPP Versjon 2013.1.0. Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør ELRAPP Versjon 2013.1.0 Presentasjon av endringer og ny funksjonalitet i ELRAPP Entreprenør Endring 1 Abonnering på varsling av hendelser på e-post Varsling for en bruker settes opp ved å gå på "Min side"

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

10 - Automatisk eksamensplanlegging

10 - Automatisk eksamensplanlegging 10 - Automatisk eksamensplanlegging Planmodulen Planmodulen er laget for å kunne legge eksamensplan på det tidspunkt man vet hvilke studenter som ønsker å ta hvilke eksamener. Målsetting med bruk av automatisk

Detaljer

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport

TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV. tn:massetransport TRANPORTØRENS VEILEDNING FOR BRUK AV tn:massetransport SHIPMENTS S3 Manage Område tn:massetransport Funksjon Administratorveiledning for Massetransport Kort beskrivelse Hvordan benytte funksjoner i tn:massetransport

Detaljer

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING

KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING KOM I GANG MED SCHENKERS ONLINE BOOKING Denne manualen er en hjelp til førstegangsbrukere av Schenkers Online Booking Service. Vår online booking service kan brukes til å bestille transport av eksportsendinger

Detaljer

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33. VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Varemottak BIM20/OF15/BIM30/BIM40/CS33 Page 2 of 9 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Varemottak 28/4/2014 BDR 2.0 3.0 INNHOLDSFORTEGNELSE OM DETTE DOKUMENTET... 2

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote

Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Hvordan overføre en referanseliste fra et Word- eller PDF-dokument til EndNote Det finnes en metode som gjør det mulig å få importert referanser til EndNote fra en referanseliste i et Word- eller PDF-dokument.

Detaljer

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre

Vareimport. Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Vareimport Innlesning av varefiler, bearbeiding og oppdatering av vareregistre Page 2 of 14 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Import av varer 09.12.2012 AaGH 2.0 04.02.2014

Detaljer

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00

Vareregister (BD00) VISMA RETAIL AS Wirgenes vei 1, 3157 Barkåker, Telefon: +47 33 34 94 00 Vareregister (BD00) Page 2 of 17 OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Vareregister 03.02.2014 BDR 3.0 Lagt info. om ny funk. 21.05.2015 HamMir INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE Tillitsvalgt (ATV) og vara på KS-området (videregående skole, grunnskolen, kommunale barnehager, PPT mfl). Andre tillitsvalgte som bruker Gmail Oppdatert utgave 01.06.2011 BRUK AV GMAIL SOM KLUBBADRESSE

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Hvordan legge ut en melding i Fronter

Hvordan legge ut en melding i Fronter OPPDATERT 1. sept 2008 Hvordan legge ut en melding i Fronter Vi skal her lære å legge ut meldinger. De vil være noe kjedelige av utseende fordi vi har lagt vekt på at det skal være rask å bruke, lett å

Detaljer

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling!

Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! DogWeb Arra NKKs system for arrangører! Endelig!! WEB påmelding og betaling i DogWeb-Arra, utstilling! Innhold Hvordan begynne å bruke elektronisk påmelding!... 3 Sjekke priser, klasser i DogWeb-Arra....

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter

BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER. Post med like formater og Aviser til abonnenter BRUKERVEILEDNING FOR NETTBUTIKKEN FORHÅNDSMELDING OG OPPLASTING AV POSTNUMMERFILER Post med like formater og Aviser til abonnenter Innhold 1. Logg inn i nettbutikken... 2 2. Registrering av forhåndsmelding....

Detaljer

Personec Lønn Oppfølging

Personec Lønn Oppfølging Innhold Personec Lønn Oppfølging... 2 Første gangs kjøring... 2 Fraværsoppfølging definisjon... 3 Hjelpetekster... 5 Fraværsarter... 5 Varsling... 7 Ansatte med fravær i dag... 8 Generere fraværsoppfølging

Detaljer

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe

1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett betalinger med bruk av mappe Slik betaler du Du får her en kort beskrivelse av hvordan du oppretter og godkjenner en betaling i Business Online. En betaling kan opprettes på 2 måter. 1. Opprett betalinger uten bruk av mappe 2. Opprett

Detaljer

Brukerveiledning for Web-ADI

Brukerveiledning for Web-ADI 1 Brukerveiledning for Web-ADI Innhold: 1) Innledning side 2 2) Trinn 1 - Excel oppsett side 4 3) Trinn 2 - Internett oppsett side 8 4) Trinn 3 - Validering av bilag i ADI side 11 5) Kontoarter enhetene

Detaljer

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5

Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4. Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5. Flere kontaktpersoner:... 5 Uni Økonomi CRM Uni Økonomi CRM: Opprette kunde og leverandør i Uni Økonomi :... 2 Vedlikehold av kunde og levrandør informasjon:... 4 Kontaktpersoner og kontaktkategorier:... 5 Flere kontaktpersoner:...

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper

Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no. For kontaktpersoner i selskaper Brukerveiledning for www.styrevervregisteret.no For kontaktpersoner i selskaper Enkelte illustrasjoner i brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i kommunene. Dette fordi virkemåten på

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.0 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Brukermanual 2006- Princessgruppen

Brukermanual 2006- Princessgruppen Brukermanual 2006- Princessgruppen Side 1 av 20 Innhold INNHOLD... 2 1. PÅLOGGING... 3 2. OVERSIKT... 4 3. PRINCESS INTRANETT... 5 3.1 HOVEDBILDET... 5 3.2 VALG AV MENYER... 6 3.3 VARESØK OG BESTILLING...

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010

SuperUser Manual. Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 SuperUser Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Dette dokumentet beskriver de funksjonene i SecureAware som en superbruker vanligvis

Detaljer

Bruksanvisning. Royal Canin webshop

Bruksanvisning. Royal Canin webshop Bruksanvisning Royal Canin webshop Innhold Hvordan logger jeg inn på webshop? 3 Hvordan bestiller jeg produkter? 3 1. Bla i Katalogen 3 2. Hurtigkjøp 3 Hvordan søker etter et produkt? 4 Hvordan se om et

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013

Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Ditmer edagsorden Oktober 2013 Hurtigveiledning Innhold For deg som skal i gang med å bruke ditmer edagsorden i ipad eller Internett 1. Slik får du tilgang til ditmer edagsorden... 2 2.

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og

Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og Ei innføring i Calc 1 Innledning Etter å ha gjennomgått dette «kurset», bør du ha fått et innblikk i hva et regneark er, og noe av hva det kan brukes til. OpenOffice Calc er brukt som mønster her, men

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Sist oppdatert: 28.11.2013 07:36 Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no,

Detaljer

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt...

GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... GAB INNSYN... 1 INNSTILLINGER... 1 Database... 1 Søk... 4 GENERELT... 5 Søkeutvalg... 5 GAB menyen... 6 VIS MENYEN... 6 Generelt... 6 Vis eiendom i GAB... 8 Vis bygning... 12 Vis Adresse... 15 SØK MENYEN...

Detaljer

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin

Lærerveiledning. Lærerveiledning for Speedadmin Lærerveiledning Lærerveiledning for Speedadmin redigert januar 2015 1 Generelt Lærerveiledning Denne brukerveiledningen er en kort gjennomgang av de mest brukte lærerfunksjonene i Speedadmin. utdypende

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Importer epost via Outlook-klienten drag&drop Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Outlook Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 06.10.2014 Ansvarlig: Arkivet/Dokumentsenteret

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Veiledning til regnearksmalen

Veiledning til regnearksmalen Veiledning til regnearksmalen 1. Nedlasting av regnearksmalen: Husk å trykk lagre (ikke åpne ) ved nedlasting av regnearksmalen fra PORTs hjemmesider. Dersom en trykker åpne og lagrer regnearksmalen på

Detaljer

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator)

Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) Innføring i bruk av skolens/barnehagens hjemmesider (for administrator) nyweb.no as (2008) Side: 1 av 17 Innholdsfortegnelse: De ulike sidemalene... side 4 Pålogging... side 5 Administrasjonsforsiden...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

SecureAware BCP Manual

SecureAware BCP Manual SecureAware BCP Manual Manualen beskriver bruken av SecureAware versjon 3 Dokumentet oppdatert: November 2010 Om dette dokumentet Denne manualen beskriver hvordan man oppretter og vedlikeholder en plan

Detaljer

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud

Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Beskrivelse av elektronisk utveksling av anbudsgrunnlag for programanbud Konsulent entreprenører grossist Beskrivelsen er delt inn i følgende punkter: I. Kort beskrivelse av dataprogrammene som benyttes

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE

BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE BRUKERVEILEDNING FOR INTERNE SAKKYNDIGE. INNHOLDSFORTEGNELSE Support... 2 Logge ut av Isak, sikker sone og ditt skrivebord.... 3 Brukerveiledning for interne sakkyndige... 4 Start-sidens utseende... 4

Detaljer

Vang Software. PC kassesystem

Vang Software. PC kassesystem Vang Software PC kassesystem Bruker og programmeringsmanual versjon 2.2 Innhold Systemkrav og installasjon Programmering Oversikt Varegrupper Menyer Artikler Selgere Nivåer (priser 1, 2, 3, 4, 5 og 6)

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett

Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Aktiver SymWriter lisensen din over Internett Denne veiledningen tar deg gjennom stegene for aktivering av SymWriter. Du må oppgi lisensnummeret ditt eller et prøvelisensnummer før du kan kjøre SymWriter.

Detaljer

Utvidet brukerveiledning

Utvidet brukerveiledning Utvidet brukerveiledning for Akershus fylkeskommunes statistikkverktøy http://statistikk.akershus-fk.no Utarbeidet av Cathrine Bergjordet, analysestaben, AFK Sist oppdatert 14/3 2014 Viktige begreper og

Detaljer

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1

Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet 1 Kommentarer til boka Regneark for barnetrinnet (Ideen er den samme, men skjermbildene noe forskjellige i ulike versjoner av Excel) Arket Om regneark Endre cellebredden Plasser markøren midt mellom to kolonner.

Detaljer

BRUK AV KONFIRMANTDATA

BRUK AV KONFIRMANTDATA BRUK AV KONFIRMANTDATA Dersom det er satt opp konfirmantpåmelding via nettsidene til menigheten vil informasjonen om konfirmantene komme direkte inn i den/de gruppene som dere har valgt i oppsettet av

Detaljer

Kom i gang med Visma AutoInvoice

Kom i gang med Visma AutoInvoice Kom i gang med Visma AutoInvoice Denne beskrivelsen er for de som har Visma Global (VG) og Visma Document Center (VDC) og ønsker å komme i gang med Visma AutoInvoice (AI) Versjonskrav: Visma Global minst

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Brukerveiledning. NOBB for vareeier. Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning

Brukerveiledning. NOBB for vareeier. Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Brukerveiledning NOBB for vareeier Side 1 Dato 28.06.07 NOBB på web - brukerveiledning Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon 2311 4400 Telefon support 2311

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep.

SJEKK: At Acrobat Reader er installert på din PC. Dersom ikke kan programmet lastes ned gratis fra www.adobe.com/products/acrobat/readstep. Startmanual 1. Oppstart/pålogging 2. Registrere sending 3. Sendingsoversikt 4. Utskrift fraktdokumenter 5. Registrere en Retur/videreforsendelse 6. Sendingsoversikt Retur/videreforsendelse 7. Sendingsstatus

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst.

Når du tidligere eksporterte en e-postmelding som inneholdt tegnet \s, ble ikke meldingen eksportert på riktig måte. Dette er nå løst. Nyheter og forbedringer for Visma CRM 7.55 Forbedringer Supportsak Koblet til sak feil når du klikket på knappen Når du tidligere klikket på knappen Koblet til sak, fikk du en feilmelding og du kunne ikke

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester

Installasjonsveiledning. DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning DDS-CAD ByggMester Installasjonsveiledning versjon 7 Vær oppmerksom på: USB-dongler ikke skal plugges i maskinen før programmet er installert. Før installasjonen: Dette hefte beskriver

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud

Veiledning Eltilbud. Innhold: ELtilbud Veiledning Eltilbud ELtilbud Innhold: Velkommen... 2 Login... 3 ELtilbud... 4 Tilbud... 11 Akkord...26 Prisbok...29 Rabattavtaler...32 Pakker...34 Adressebok...38 Rapport Utforsker... 41 Importer data

Detaljer

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning

Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning Nettside24 Brukerveiledning 1 av 14 Oversikt over brukerveiledningen. 2. Oversikt. 3. Logge inn på nettsiden. 4. Redigere innholdet på undersidene. 5. Redigere innholdet i blokkene.

Detaljer

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no

Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Brukerveiledning for kontaktpersoner i kommuner og fylkeskommuner www.styrevervregisteret.no Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra det tilsvarende systemet i de kommunale selskapene.

Detaljer

Distribusjon av varslinger

Distribusjon av varslinger Innhold Distribusjon av varslinger... 2 Definering av varslinger... 2 Opprette nytt varsel... 2 Generelt... 3 Generelt - Flettefelter... 5 Funksjoner... 7 Varsel alternativ kobling mot funksjoner... 8

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering

BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter. WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering BRUKERDOKUMENTASJON WEB for Avdelingsleder En beskrivelse av hvordan avdelingsledere benytter WEB-løsningen i Bluegarden Tidregistrering August 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE: Dokumentgodkjenning og historikk

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:...

GSM Fixi SMS. Sikom AS og Android:... 2. Oversikt:... 2. Kompatibilitet:... 2. Installasjon:... 2. Kostnader:... 2. Konfigurasjon og bruk:... Innhold GSM Fixi SMS Sikom AS og Android:... 2 Oversikt:... 2 Kompatibilitet:... 2 Installasjon:... 2 Kostnader:... 2 Konfigurasjon og bruk:... 3 Innstillinger:... 3 Oversikt over faner:... 3 Styring:...

Detaljer

2. Opprette anmodning DFØ

2. Opprette anmodning DFØ 2. Opprette anmodning DFØ Versjon: 1.0 2.7 Rekvisisjon 13.12.11 Innhold 0 Innledning 1 Opprette rekvisisjon 2 Endre rekvisisjon Formål: Merknad: Alternativ rutine: Referanse til brukerhåndboken: Brukere

Detaljer

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15

Tips & Triks. Visma Business Regnskap. Brukerforum 9.11.15 Tips & Triks Visma Business Regnskap Brukerforum 9.11.15 Eva Lindgaard Rådgiver ERP Regnskap og lønn Side 1 av 19 INNHOLDSFORTEGNELSE Periodisering dokumentsenter... 3 Regnskapsbehandling (BO)... 4 Deling

Detaljer

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon)

(brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Logg inn og start KLF effektivitetskontrollen (brukermanualen vil oppdateres ved behov. Sjekk at du har siste versjon) Du logger deg inn i systemet via www.kjottbransjen.no, der det står en link til høyre,

Detaljer

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal

Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Hvordan hente ut listen over et hagelags medlemmer fra Hageselskapets nye portal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.3 20.03.2012 Beskrivelsene for hvert enkelt skritt er over hvert skjermbilde. Via Hageselskapets

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb

Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Veiledning hjemmeside Stjørdal Friidrettsklubb Hjemmesida med adressen www.sfik.no er åpen for alle. Hvis du skal publisere et innlegg på hjemmesida må du logge deg inn med brukernavn og passord. Dette

Detaljer

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister

Bruker- dokumentasjon. for. Norsk Kompetanseregister Bruker- dokumentasjon for Norsk Kompetanseregister Kortinnehaver Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kortinnehaver..4 Innlogging... 4 Innlogging med kompetansebevis... 4 Innlogging fra Internett...

Detaljer