Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO"

Transkript

1

2 Oppdatert med nye skjermbilder: April 2013 Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt 27 Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO Telefon support Telefon sentralbord NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 1-2

3 1.1 Om NOBB-Kontrakt Sammenhengen mellom NOBB-Kontrakt og NOBB Åpningsbildet i NOBB-Kontrakt Aktive Ny avtale Nr., Mottaker, Opprettet Kopiere Slette Vis avtale Eksporter Send Nyttige tips Logg ut Om bruk av NOBB Kontrakt NOBB-Kontrakt hos eier NOBB-Kontrakt hos kjedekontoret NOBB-Kontrakt hos Bruker Med pris (byggevarehus og grossister) Distribusjon av avtaler Generelle retningslinjer for bruk av NOBB-Kontrakt Oppbygging av en avtale Registrere avtaler Fremgangsmåte opprettelse av ny avtale Fremgangsmåte for opprettelse av Rabattbetingelser Fremgangsmåte for opprettelse av Rabattelementer Opprettelse av Rabattelementer Regneregler i NOBB-Kontrakt Kopiering av Rabattbetingelser og Rabattelementer Elementfilter Kopiering av hele avtaler Sletting av avtaler i NOBB-Kontrakt Oppdatering av avtaler i NOBB-Kontrakt Særavtaler mellom forhandler og produsent uten om kjedeavtalen Sending av avtaler Sende avtale fra en vareeier til en bruker NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-3

4 NOBB-Kontrakt kan brukes av deltagertypene eiere og Brukere med Pris, og det er en betingelse at de har skrevet avtale om abonnement med Norsk Byggtjeneste. eiere (VE): Brukere med Pris (BM): Produsenter, importører, grossister Byggevarehus, kjeder, grossister eiere registrerer og vedlikeholder avtaler for sine kunder, og sender avtalene til kundene (som kan være en forhandler, et kjedekontor eller en grossist). Som oftest skal avtalen sendes til kjedekontoret, og disse tar seg av videre distribusjon ut til sine medlemmer. Brukere med Pris mottar avtaler fra vareeiere eller kjedekontoret, og kan kalkulere sine innkjøpspriser basert på rabattene som er registrert i de enkelte avtalene. Brukere med pris har også mulighet til å opprette avtaler selv. Deretter kan man legge inn påslag for kostpris og utsalgspris og kalkulere dette. Alle avtaler sendes direkte mellom de involverte parter, og vil ikke være tilgjengelige for konkurrerende bedrifter. Side 1-4 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

5 I NOBB ligger vare- og prisinformasjonen sortert etter NOBBs varegruppestruktur. Prisene som ligger i NOBB er utgangspunkt for kalkulasjon av innkjøpspriser, og beregnes ut fra de rabatter/betingelser som blir registrert i NOBB-Kontrakt. Før man kan begynne å bruke NOBB- Kontrakt må det sørges for at varene er registrerte og godkjente i NOBB. Figuren nedenfor viser hvordan en leverandørs varer struktureres i NOBB. I NOBB-Kontrakt knyttes rabatter til de ulike nivåene i NOBB-strukturen. Dersom du for eksempel legger inn en rabatt på minus 10 % på en Hovedgruppe, vil alle varer i denne hovedgruppen få samme rabatt. Leverandør Overgruppe Overgruppe Overgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe VIKTIG! Programmet er laget slik at betingelser som ligger på et lavere nivå i varegruppestrukturen overstyrer betingelser på høyere nivåer. Du kan altså registrere unntakene helt ned til varenivå, og legge de generelle betingelsene høyere opp i strukturen. Man vil i alle ledd spare mye arbeid ved å bygge opp avtalene sine på enklest mulig måte. En avtale der betingelsene varierer fra vare til vare vil ta lang til å registrere, og brukerne vil oppleve at avtalen er tung å jobbe med. Man bør prøve å unngå at varer innenfor samme modul har forskjellig rabatt, da dette vil medføre en mer komplisert og uoversiktlig avtale. En av fordelene med at vareeier selv står for registrering og vedlikehold av sine avtaler, er at dette gir en bedre forståelse NOBB internt i bedriften. I tillegg gir dette vareeier bedre kontroll på at betingelsene blir riktige ute hos deres kunder. For eksempel kan det å registrere nye varer eller flytte varer til nye grupper/moduler i vareeierbasen føre til at rabattstrukturen må oppdateres/endres. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-5

6 Første gang NOBB-Kontrakt åpnes (nyopprettet vareeier) ser skjermbildet slik ut. Høyre side av skjermbilde er tomt så lenge det ikke er registrert/markert noen avtale. Åpningsbilde i NOBB-Kontrakt når ingen avtaler er registrert. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 1-6

7 Ved å markere en avtale (eller opprette en ny) vil menyvalgene aktiveres. Dette valget viser alle avtaler som er opprettet av vareeier. Ved å trykke på NY Får man tilgang til å velge hvilken bruker som skal motta en ny avtale. Her blir alle avtaler listet opp med mottakernavn (NOBB firmanavn), opprettet dato, mottaker og nr. (fortløpende avtale nr.). Ved å trykke på Mottaker vil listen sorteres etter firmanavn. Knappen blir aktive når en avtale er markert. Skal det lages en ny avtale til en kunde, kan en eksisterende avtale kopieres. Avtalen kan så justeres for å tilpasses den nye kunden. Den markerte avtalen blir slettet. Må velges for å kunne se en avtales innhold. Innholdet blir da vist på høyre side i skjermbildet. Her kan man eksportere avtalen eller prisene. Velg hva som skal eksporteres og velg så format. Den markerte avtalen kan sendes til mottaker. Hentes via «i`en» på høyre siden. Her vises en oversikt over snarveier for å utføre ulike oppgaver ved avtalehåndteringene. Det er også mulig å bruke høyre museknapp for å få frem ulike valg. Trykk på «hengelåsen» for å logge ut. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-7

8 eier bruker NOBB-Kontrakt til å registrere og vedlikeholde kundens innkjøpsavtale, og sender denne elektronisk til kunden. En av de store fordelene med at vareeier selv registrerer avtalene, er at de får en bedre forståelse for viktigheten av ryddige avtaler og varegruppeinndelingen i NOBB. Rabattene i NOBB-Kontrakt knyttes til varegruppestrukturen i NOBB, og måten vareinformasjonen ligger strukturert på i vareeierbasen er derfor meget viktig i NOBB-Kontrakt sammenheng. Flere kjedekontorer tar på seg jobben med å sende ut oppdaterte avtaler for sine leverandører med NOBB-Kontrakt til medlemmene sine. Kjedekontoret mottar ferdig registrerte avtaler fra vareeierne, og samler disse i et felles avtaleverk for kjeden. Byggevarehus som er medlemmer i en kjede vil kunne motta ferdige avtaler med innkjøpsbetingelser fra kjedekontoret. Dersom byggevarehuset ikke er med i en kjede kan avtalene komme direkte fra vareeier, eller butikken kan registrere avtalene selv. De fleste butikker velger også å legge inn sine egne kalkyler for kostpris (frakt osv.) og utsalgspris. Man pris kalkulerer deretter avtalene i NOBB-Kontrakt, og får som resultat innkjøpspris, kostpris og utsalgspris. Dette kan eksporteres ut til en fil sammen med NOBB Integrasjonsformat og overføres til butikkens datasystem. Med NOBB-Kontrakt kan man sende avtaler mellom partene elektronisk. Avtalene går direkte mellom avsender og mottaker. Det finnes ulike kombinasjoner av avtaleflyt mellom partene. Noen av disse er illustrert nedenfor: eier Forhandler eier Grossist Forhandler eier Kjedekontor Forhandler eier Grossist Kjedekontor Forhandler 1. Ved opprettelse av en avtale må du alltid definere en avtalemottager. Dette sikrer at avtalen kommer frem til riktig mottaker ved sending. Dersom du registrerer en avtale til eget bruk velger du din egen bedrift som mottaker 2. Ved endringer i avtalen, skal det ikke opprettes ny avtale. Endringer bør gjøres i den opprinnelige avtalen. 3. Betalingsbetingelser, årsbonuser etc. skal ikke med i avtaler registrert i NOBB-Kontrakt. Husk at avtalene videresendes til alle butikkene i kjedene. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 1-8

9 4. Det er ikke lagt inn sperrer eller hinder for å beskytte bruker fra å gjøre ulogiske eller direkte feil registreringer i NOBB-Kontrakt. Dersom en forhandler har særavtale med en leverandør utenom kjedeavtalen, bør forhandleren registrere disse betingelsene og elementene selv i avtalen som kommer fra kjedekontoret (legg inn rabattbetingelser og rabattelementer). I NOBB-Kontrakt bygges en avtale opp trinnvis. Ved registrering av en ny avtale begynner man på toppen i NOBB strukturen og jobber seg nedover. Dette betyr at man begynner med Ny Avtale der man definerer mottaker. Deretter kobler man Rabattbetingelser med underliggende Rabattelementer (regneregler) til leverandør, varegrupper, moduler eller varer. Rabattelementer Rabattbetingelse Rabattelementer Rabattbetingelse Leverandør Overgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Overgruppe Hovedgruppe Overgruppe Hovedgruppe Hovedgruppe Rabattbetingelse Rabattelementer gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe Rabattelementer Rabattbetingelse Rabattelementer Rabattbetingelse 1) Avtale-dokumentet Øverste nivå på en avtale. Her defineres avtalemottager (hvem skal avtalen sendes til), gyldighetsdato osv. Til Avtaledokumentet er det også mulig å koble et vedlegg, for eksempel et Word-dokument som beskriver avtalen generelt. 2) grupper/moduler/varer Etter at du har lagret avtaledokumentet opprettes varehierarkiet under denne, slik at du kan klikke deg gjennom gruppestrukturen, ned til modul og til vare. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side1-9

10 Rabatter kan knyttes til 6 ulike nivåer i gruppestrukturen: 1. Leverandør 2. Overgruppe (Første 2 siffer i varegruppen) 3. Hovedgruppe (Første 4 siffer i varegruppen) 4. gruppe (Alle de 7 sifrene) ) Rabattbetingelser Rabattbetingelser kobles til varehierarkiet. En Rabattbetingelse er egentlig en overskrift forteller hva slags type rabatt vi har med å gjøre. Det kan knyttes en eller flere Rabattbetingelser til samme gruppe/modul/vare. Noen ganger er det aktuelt å presentere ulike alternativer for rabatter. Det er ofte vanlig å gi en bedre rabatt dersom man kjøper et større kvantum, enn hvis man kjøper et mindre kvantum. Man kan da opprette flere rabattbetingelser under samme varegruppe/modul/vare. Det røde krysset indikerer at ingen av betingelsene er aktive. Det må knyttes et rabattelement til en rabattbetingelse for at man skal kunne kalkulere en pris. 4) Rabattelement Rabattelementer knytter man til en Rabattbetingelse. Et rabattelement inneholder beregningsregelen, dvs. rabatten/påslaget i prosent eller kroner. Det finnes tre typer rabattelementer: Innkjøp, Selvkost og Utsalg. Hver av disse kan bestå av ulike regneregler, disse blir gjennomgått i et senere kapittel. 5) For vareeiere er det alltid elementtype for Innkjøp som gjelder. 6) Du kan opprette flere Rabattelementer under samme Rabattbetingelse. I eksemplet nedenfor har vi to Rabattelementer for innkjøpspris. Totalt gir dette en rabatt på 32,5 %. Side 1-10 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

11 Når du skal opprette en ny avtale, bør du på forhånd sette deg inn i hvordan NOBB-strukturen på varene dine ser ut i forhold til de rabattene du skal legge inn. Registreringen i NOBB-Kontrakt foregår i følgende trinn: 1. Opprettelse av Ny avtale med avtalehode (definere mottaker osv) 2. Knytte Rabattbetingelser til ulike nivåer i varehierarkiet. 3. Knytte Rabattelementer til Rabattbetingelsene 4. Sende avtalen til mottakeren Menyvalg Utfør - feltbeskrivelse NOBB-Kontrakt beskrivelse og kommentarer Avtaler Trykk på knappen Ny Søkefelt for hvem som skal motta avtalen åpnes. *Firmanavn Fyll inn navn eller del av navnet til det firmaet som skal motta avtalen og trykk på Søk-knappen *Deltakernr Alternativ måte å finne mottaker av avtalen på. * Liste med Firmanavn og deltakernr vises Du kan kun velge en mottaker av avtalen. Marker mottaker av avtalen (firmanavn). Trykk OK Trykk på valget NY og tast inn Firmanavnet til den bruker som skal motta avtalen, trykk på søk. (Det samme kan gjøres med deltakernr.) NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013/ side 11

12 Det er nå opprettet en avtalemottaker og registreringen kan begynne. Marker Mottaker og trykk på knappen Vis avtale Avtalehode På avtalehodet kan det skrives en tekst om hvem som har registrert avtalen, hva den innbefatter etc. Her kan det kobles dokumenter, for eksempel avtaledokumentet, slik at mottaker kan laste ned dette om ønskelig. Du kan koble til et vedlegg på avtalen ved å trykke på knappen Legg til. Dette kan for eksempel være et Word-dokument som beskriver avtalen generelt. Vær obs på at det ikke bør legges inn opplysninger om bonus og markedsstøtte her. Historikk Historikk viser når avtalen sist ble endret, og når mottaker har godkjent avtalen. Side 12 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

13 Priser Viser oversikt over strukturen til den aktuelle vareeier (tilknyttet denne avtalen) og det er her mulig å kalkulere prisene ut fra de registrerte betingelser og elementer. Uten rabatt Denne funksjonen fungerer ikke før vi er ferdig med fase 2. Avtale Viser oversikt over varenes struktur, og når dette er registrert: avtaleelementer og avtalebetingelser Navigator/Skjermbilde Utfør - feltbeskrivelse NOBB-Kontrakt beskrivelse og kommentarer Avtaler Stå på det nivå i gruppe- /varestrukturen som det skal kobles rabattbetingelse på Bruk høyre museknapp og Rabattbetingelsedokument åpnes. velg Rabattbetingelse eller bruk snarveien: Ctrl+B Trykk Enter *Navn Beskrivelse av typen rabatt. For eksempel Rabatt v/ kjøp mindre enn en pall eller bare skriv Rabatt *Aktiv/inaktiv Her kan betingelsen settes aktiv. Som vareeier trenger du ikke å endre denne instillingen. Default valg er Inaktiv LAGRE - AVBRYT Still deg på det nivået i gruppestrukturen som du ønsker å legge inn Rabattbetingelsen på. Dette kan være alle nivåer: Leverandør overgruppe - hovedgruppe varegruppe modul vare. Bruk høyre musetast for å hente frem menyen. Marker Legg til og så Rabattbetingelse. En rabattbetingelse er en overskrift som forteller hvilken type rabatt dette er. Du kan ha flere Rabattbetingelser knyttet mot samme varegruppe/modul/vare. Rabattbetingelsen må ha minst ett rabattelement tilkoblet. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side13

14 Hver Rabattbetingelse kan igjen ha flere Rabattelementer tilknyttet. For å aktivere (Grønn hake) eller deaktivere (rødt kryss) en betingelse kan det settes en hake/fjerne haken i feltet Aktiv. Snarveier ved hjelp av Ctrl+A aktiverer den markerte rabattbetingelsen, snarveien Ctrl+D deaktiverer rabattelementet som er markert. Navigator/Skjermbilde Utfør - feltbeskrivelse Avtaler Stå på den betingelsen som Rabattelementet skal kobles til NOBB-Kontrakt beskrivelse og kommentarer Bruk høyre museknapp og Rabattelementdokument for Innkjøpspris åpnes. velg Legg til/innkjøp eller bruk snarveien: Ctrl+I Trykk Enter * Navn Beskrivelse av typen rabattelement. For eksempel *Rabatt formel teksten Rabatt, Grunnrabatt, Kvantumsrabatt. Her kan det velges mellom ulike beregningsregler. Disse står beskrevet i et eget kapittel. * Verdi Sett inn den verdien som gjelder for beregningen. * Fra Dato Når gjelder rabattelementet fra. * Til Dato Brukes sjelden. Kan brukes i forbindelse med kampanjer. Lagre - Avbryt Ved opprettelse av Rabattelementer definerer man regler for beregning/kalkulering. Marker Rabattbetingelsen og bruk høyremuseknapp eller snarveien Ctrl+I Side 14 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

15 Det finnes tre forskjellige typer rabattelementer: INNKJØP, UTSALGSPRIS og SELVKOST. Selvkost og Utsalg kan brukes av forhandlerleddet dersom man ønsker å kalkulere disse prisene i NOBB-Kontrakt (noen butikker gjør dette i eget datasystem). For vareeier er det elementet Innkjøp som skal registreres (kundens innkjøpsbetingelser). Det kan registreres ett eller flere Rabattelementer under samme Rabattbetingelse, men du kan kun ha en aktiv Rabattbetingelse på samme nivå i varehierarkiet. Vi anbefaler at det kun er ett element pr betingelse. For å redigere en betingelse eller element, marker det aktuelle valget og trykk Enter-knappen. Dersom en rabatt er bygget opp med to eller flere rabatter kan dette gjøres som følger: 1) Grunnrabatt: -10% (Rabattelement 1) 2) Kvantumsrabatt -4% (Rabattelement 2) 3) Avtalt spesialrabatt -2% (Rabattelement 3) Rekkefølgen på disse er ikke viktig, faktoren blir den samme uansett. Summerer vi disse rabattene blir faktoren for utregning: [ (100-10) : 100 ] * [ (100-4) : 100 ] * [ (100-2) : 100 ] = 0,84672 NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side15

16 Ved opprettelse av et nytt rabattelement må du velge en beregningsregel. Følgende regler finnes i NOBB-Kontrakt: Regel Formel For elementtype Regel % Faktor = Faktor + (Verdi/100) Alle Rabatt/påslag i % som ikke skal summeres (%) Faktor = 1 + (Verdi/100) Alle Rabatt/påslag i % som skal summeres KR Verdi Alle Rabatt/påslag angitt i kroneverdi (NOBB-pris minus/pluss verdi) NT Verdi Alle Angivelse av nettopris. Overstyrer andre elementer og NOBB-pris IP Innkjøpspris = Verdi Innkjøpspris Låst innkjøpspris i forbindelse med kampanje KP Kostpris = Verdi Selvkost Låst kostpris i forbindelse med kampanje Nedenfor følger eksempler på bruk av noen av disse reglene. a) Regelen %: Faktor = Faktor + (Verdi : 100). Eksempel: Ved kjøp over 10 tonn gis det 10% Grunnrabatt, 5% Kvantumsrabatt og 3% Spesialrabatt. Hvis man bruker regelen % blir faktoren i regnestykket slik: Faktor = (1 0,10) * (1 0,05) * (1 0,03) = 0,8294 Denne faktoren multipliseres da med NOBB-prisen. b) Regelen (%): Faktor = 1 + (Verdi/100) Eksempel: Samme eksempel som ovenfor ved bruk av regelen (%) Faktor = 1 + ( -0,1 + (-0,05) + (-0,03) ) = 0,82 c) Regelen KR = Verdi Denne regelen gir et påslag/avslag på beregningsgrunnlaget (NOBB-pris eller tidligere beregnet verdi) d) Regelen NT = Verdi Ved bruk av denne regelen kan du angi Nettopris på en vare. Denne regelen tar ikke utgangspunkt i NOBB-pris. e) NB! Dersom Innkjøpspris = NOBB-pris kan du velge regneregel %, og sette verdi til 0,01 (gir faktor 0,0001) Alle Rabattbetingelser settes default som inaktive. Alle Rabattelementer settes default som aktive. Du kan ha flere aktive Rabattelementer under samme Rabattbetingelse. MEN, du kan kun ha en aktiv Rabattbetingelse på samme nivå i varehierarkiet. Side 16 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

17 Denne funksjonen gjør at du kan kopiere betingelser og elementer over til andre grupper/varer. Dette kan ofte være arbeidsbesparende. Marker den rabattbetingelsen som skal kopieres, bruk høyre mueknapp og velg Kopier eller snarveien Ctrl+C. Marker så det nivået (varegruppe eller modul/vare) som skal kobles til den kopierte Rabattbetingelsen. Bruk høyre museknapp og velg Lim inn eller bruk snarveien Ctrl+V Dersom det kun kopieres et Rabattelement, kan dette ikke limes inn på valgt nivå dersom det ikke allerede eksisterer en Rabattbetingelse her. Ved kopiering av Rabattbetingelser kopieres også Rabattelementene med. Rabattbetingelsen er deaktivert. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side17

18 Her kan man velge ulike måter å se avtalen på. Alle: Viser alle Andre: Viser det vareeier har gjort (gjelder for bruker) Egne: Viser egne betingelser og elementer (gjelder for bruker) Utgåtte: Viser kun utgåtte betingelser og elementer Denne funksjonen gjør at man enklere får oversikt over hvor rabatter er registrert i en avtale. Det er mulig å kopiere hele avtaler med rabattbetingelser og rabattelementer. Når ny mottaker er valgt den kopierte avtalen redigeres. Kopiering gjøres ved å markere den avtalen som skal kopieres og så trykke på knappen Kopiere. Søk etter mottakeren av den kopierte avtalen og velg mottaker. Du kan slette en avtale ved å marker Mottakeren og deretter trykke Slette-knappen. I skjermbildet som kommer opp bekreftes det at avtalen skal slettes. Side 18 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

19 Dersom du legger inn nye varer i NOBB, vil disse varene automatisk fanges opp av de eksisterende rabattene i NOBB- Kontrakt. Pass på at de varene som legges inn fanges opp av riktig rabatt. Husk at du må oppdatere avtalene i NOBB- Kontrakt dersom du gjør endringer som påvirker rabattene på varene. Dette kan for eksempel være: Innleggelse av nye varer Flytting av varer mellom moduler Flytting av moduler til andre varegrupper r som skal utgå med rabatter knyttet til seg Dersom en forhandler har særavtale med en produsent i tillegg til kjedeavtalen, bør forhandleren registrere disse betingelsene og elementene selv. Dette gjøres ved å registrere rabattbetingelser og rabattelementer i den eksisterende kjedeavtalen forhandleren har. Dersom produsenten sender denne avtalen til forhandleren, og forhandleren godkjenner denne avtalen, fører dette til at kjedens registrerte betingelser blir slettet hos forhandler. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side19

20 Marker avtalen som skal sendes og trykk på Send-knappen En ny dialogboks vises, trykk på Send-knappen. Bekreftelse på at avtalen er sent blir vist nederst på siden. Ønsker man å sjekke at mottaker har godtatt avtalen, gjøres dette ved å se på Historikk. Side 20 NOBB-Kontrakt for vareeier / April 2013

21 Du må huske å sende avtaler til dine kunder som har NOBB-Kontrakt. eier bør sende NOBB-Kontraktavtalene til alle sine kunder. Det er god kundeservice! Så lenge dine kunder benytter NOBB-Kontrakt anbefaler vi at dere sender avtalen til disse. Husk at en eksisterende avtale enkelt kan kopieres og så kan man gå inn og justere det som eventuelt ikke stemmer etter kopieringen. Hvis dere oppretter en ny modul må dere passe på at denne har riktig rabattstruktur i forhold til det som er registrert i NOBB Kontrakt. Hvis varene plasseres i en ny varegruppe må man sjekke at denne er registrert i NOBB-Kontrakt. Husk at varer som ikke har pris i NOBB vareeier, ikke vises i NOBB Kontrakt. Hvis prisen ligger i karantene, må den være over, før prisen vises i NOBB-Kontrakt. Det er kun ved endringer av varesortiment eller endringer på avtalen at man skal sende avtalen til kunden. Er det kun gjort prisendringer så trenger man ikke å sende avtalen på nytt. (Bruker må kalkulere prisene når det er prisjusteringer.) eier kan kalkulere prisene for å verifisere at de har registrert korrekte data. En del har av og til problemer med påloggingen, et lurt tips er at man sjekker PC-klokka. Hvis din PC-klokke ikke er like den som er på NOBB-Kontraktprogrammet ligger på, vil påloggingen mislykkes. NOBB-Kontrakt for vareeier April 2013 / Side21

NOBB på web for brukere

NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere NOBB på web for brukere Norsk Byggtjeneste AS Stensberggt. 27, Postboks 6823 St. Olavs Plass 0130 OSLO www.nobb.no Revidert 28.07.2011 Side 2 Dato 28.07.11 NOBB på web brukerveiledning

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no

Manual. Rev. 14.8. Kjøita 25, 4630 Kristiansand post@dorteknikk.no Manual Rev. 14.8 post@dorteknikk.no Innhold 1. Komme i gang... 3 1.1 Registrering som bruker... 3 1.2 Innlogging... 3 2 Prosjekter... 4 2.1 Tilgjengelige prosjekter... 4 2.2 Demoprosjekt... 4 2.3 Flere

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema

Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Brukermanual for Advocate Desktop med salærskjema Side 2 Sist oppdatert 07.07.2015 Innholdsfortegnelse 1. LITT OM ADVOCATE DESKTOP (AD)... 7 1.1. Lisenser... 7 1.2. Brukerstøtte... 7 1.3. Fjernhjelp...

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang?

Brukerveiledning Maestro Solo Programvare for profesjonelle brukere. Brukerveiledning Maestro Solo. Hvordan komme i gang? Programvare for profesjonelle brukere Brukerveiledning Maestro Solo Hvordan komme i gang? 1 INSTALLASJON AV PROGRAMMET Vi forutsetter at du har fått installert programmet første gang. HVORDAN HENTE INN

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

epocket Handyman Mobile Version 7-03

epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Version 7-03 epocket Handyman Mobile Innhold 1 Hva er Handyman 4 2 Informasjonsflyt med Handyman 5 3 Før du begynner å bruke Handyman 6 4 Oversikt over menyene 7 4.1 Mine oppgaver

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

BB Transport Kom i gang brukerveiledning

BB Transport Kom i gang brukerveiledning BB Transport Kom i gang brukerveiledning Convo AS TLF: 22 90 70 80 PB 1346 Vika Internett: www.convo.no 0113 Oslo, Norway E-post: post@convo.no 1 Innhold 2 Innledning... 3 3 Begreper/Definisjoner... 3

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Oppstart av butikkdata

Oppstart av butikkdata Oppstart av butikkdata Rutiner og programmer som er viktige for å kunne starte riktig. OM DETTE DOKUMENTET VERSJONSHISTORIKK Versjon Beskrivelse Dato Hvem 1.0 Oppstartsdokument for nye brukere. 29.10.2012

Detaljer

EmProf årsavslutning start av nytt år

EmProf årsavslutning start av nytt år EmProf årsavslutning start av nytt år Dette er en beskrivelse for hva som må gjøres i forbindelse med opprettelse av nytt år i EmProf og Midas Regnskap. Superbrukeren ved kontoret må gjøre denne jobben

Detaljer

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk

Brukermanual for Norwex Norge AS nettbutikk Brukermanual for nettbutikk Innhold 1. Innledning 2. Hvordan handler du som ekstern kunde? 3. Hvordan går du frem for å komme i gang med din nettbutikk? 4. Hva skjer når tilfeldige kunder handler tilknyttet

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs

SuperOffice Sales & Marketing. Administratorkurs SuperOffice Sales & Marketing Administratorkurs Sist endret: 17.10.14. Semantix AS. Denne dokumentasjonen er skrevet, redigert og formatert i Microsoft Office Word 2007 fra Microsoft Corporation. 2014

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal

Huldt & Lillevik Ansattportal Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2012-05-04 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul

Visma Enterprise ehandel. Versjon 2010.1. Webmodul Visma Enterprise ehandel Versjon 2010.1 Webmodul II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan

Detaljer