Hvordan bruke arbeidsretttet rehabilitering for at bekjempe sociale helseforskjeller! Hernes , Merete Labriola!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan bruke arbeidsretttet rehabilitering for at bekjempe sociale helseforskjeller! Hernes 10-02-2014, Merete Labriola!"

Transkript

1 Hvordan bruke arbeidsretttet rehabilitering for at bekjempe sociale helseforskjeller Hernes , Merete Labriola

2 To work, or not to work that is the question " Shakespeare 2014

3 Arbeid gir " Tidsstruktur, rammer, regelmessighet" Sosial samhandling, felles opplevelser, tilhørighet, forankring Gir livet formål og retning, lagdeltakelse, felles løft, nyttig, samfunnsproduktiv Identitet, status, likeverd med andre Framtvinger aktivitet Marie Jahoda: 1958

4 I vår arbeid orientert kultur " Fungerer arbeide som den viktigste kilden til vår identitet og trivsel, er vår identitet truet når vi lider av sykdom, oppsigelse, pensjon, etc. Arbeidet gir sosial legitimitet til våre liv. Fryers T. Work, identity and health. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2:

5 Konsekvenser Langtidssykefravær og arbeidsledighet er skadelig for både fysisk og mental helse og velvære Waddell & Burton. Is work good for your helath and well-beeing 2006

6 There is a strong evidence base showing that work is generally good for physical and mental health and well-being. " Overall, the beneficial effects of work outweigh the risks of work, and are greater than the harmful effects of long-term unemployment or prolonged sickness absence. Work is generally good for health and wellbeing Waddell & Burton. Is work good for your health and well-being 2006

7 og" Employment is one of the main drivers of social gradients in physical and mental health and mortality Waddell, Burton &.Kendall Vocational Rehabilitation What works, for whom, and when? 2008 "

8 Dame Carol Black påpeger at " Good Work protects health Dame Carol Black and David Frost Health at work an independent review an independent review of sickness absence CBE November 2011

9 Social inequality as a predictor of occupational reintegration of chronic back pain patients following medical rehabilitation " Av individer som gjennomgår arbeidsrettet rehabilitering, er de fra lavere sosiale klasser tilbake i arbeid senere enn de fra høyere sosiale klasser. Hofreuter K, Koch U, Morfeld M. Bundesgesundheitsblatt, Gesundheitsforschung, Gesundheitsschutz 54(4): "

10 Mulige kausale sammenhænge mellem helse, arbeid og trivsel" Trivsel +/-" +/-" Helse +/-" Arbeid +/-" Waddell G, Burton AK. Is work good for ypur health and well-being? 2006

11 Relativ risiko for langtidssygefravær (8+ uger) alt efter uddannelseslængde Lang videregående udd. 4+ år Mellemlang videregående udd. 3-4 år Kort videregående udd.<3 år Faglært Ingen/ufaglært

12 RTW-rate og utdanning" Ingen utdanning Alle andre 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Lund et al. Determinants of return to work among sickness absent Danish employees: Prospective results from DWECS/ DREAM. International Journal of Rehabilitation Research 2006; 29(3):

13 Social inequality in cancer rehabilitation" Sjansen for å komme tilbake til arbeid etter behandling for kreft er fem ganger høyere blant høyt utdannede mennesker i forhold til personer med utdanning til ikke mer enn elementært nivå. Dette kan ikke bare forklares med forskjeller i krav i arbeidslivet. Spørsmålet er, når de sosiale forskjellene genereres, på tiden fra sykehus til kommune, i løpet av pasientenes behov for helsetjenester

14 Depression-Related Work Disability: Socioeconomic Inequalities in Onset, Duration and Recurrence " Depression is a major cause of disability in working populations and the reduction of socioeconomic inequalities in disability is an important public health challenge. A prospective cohort study of Finnish public sector employees was linked to national register data on work disability (.9 days) due to depressive disorders (ICF, codes F32 F34) Primary outcomes were the onset of work disability due to depressive disorders and, among those with such disability, return to work after and recurrent episodes of work disability due to depression. Jenni Ervasti et al. PLoS ONE 8(11): e doi: / journal.pone

15 Ervasti et al. Depression-related work disability: socioeconomic inequalities in onset, duration and recurrence. PLoS One Nov 20;8(11)

16

17 Hvor mye betyr livsstil og arbeidsmiljø for langtidssykefravær "

18 Socio economic position Socio economic position Socio economic position Model I justeret for alder, familie status Model II justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer" model III justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer og arbejdsmiljø Women, model I Women, model II Women, model III Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio I II III IV V Socio economic position I II III IV V Socio economic position I II III IV V Socio economic position Men, model I Men, model II Men, model III Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio I II III IV V I II III IV V I II III IV V

19 Socio economic position Socio economic position Socio economic position Model I justeret for alder, familie status Model II justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer" model III justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer og arbejdsmiljø Women, model I Women, model II Women, model III Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio I II III IV V Socio economic position I II III IV V Socio economic position I II III IV V Socio economic position Men, model I Men, model II Men, model III Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio I II III IV V I II III IV V I II III IV V

20 Socio economic position Socio economic position Socio economic position Model I justeret for alder, familie status Model II justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer" model III justeret for alder, familie status, livsstilsfaktorer og arbejdsmiljø Women, model I Women, model II Women, model III Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio I II III IV V Socio economic position I II III IV V Socio economic position I II III IV V Socio economic position Men, model I Men, model II Men, model III Hazard Ratio Hazard Ratio Hazard Ratio I II III IV V I II III IV V I II III IV V

21 Troen på self-efficacy mestrings forventning" Sykemeldt uker 2+ i f/u Sykemeldt I arbeid Labriola et al. Does self-efficacy predict return-to-work after sickness absence? A prospective study among 930 employees with sickness absence for three weeks or more. Work. 2007;29(3):233-8.

22 + 22

23 Bæredygtig TTA"

24 ICF, hva er det nå for noe?"

25 ICF er en forkortelse av" International klassifikation af funktionsevne. Funktionsevnenedsættelse helbredstilstand

26 ICF- Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse" - Energi og handlekraft - Høyere kognitive funksjoner - Fysisk kondisjon -Tilegne seg ferdigheter - Ubetalt arbeid -Mestre påkjenninger og andre fysiske krav -Betalt sysselsetting -Skaffe, beholde og avslutte et arbeidsforhold - Nærmeste familie - Tjenester, systemer og strategier for helsevesen - Personer i autoritetsposisjon - Tjenester, systemer og strategier for sysselsetting og arbeid (Domenet er ikke klassifiserbart ifølge 1 ) Mulige stikkord: -Identitet -Verdier -Indre ressurser -Selvfølelse Klassifiseringene innenfor ICF-dimensjonene er hentet fra 1 Finger, Escorpizo, Glässel et al. 2011, kort versjon.

27 ICF: en klassifikasjon for flere formål og utformet til bruk innen forskjellige fagområder. " ICF - et felles språk for funksjon Skal gi grunnlag for undersøkelser av helse og helserelaterte tilstander samt måling av resultater og årsaksforhold.

28 og" Gi mulighet for informasjonsutveksling på tvers av landegrenser og mellom ulike fagområder.

29 Så ICF er både en " Tankemodell og Klassifikasjonssystem som beskriver funksjon og helse i forhold til dimensjonene kropp, aktivitet, deltakelse og miljø.

30 Basis en biopsykososial modell" Forståelse av funksjon og funksjonshemming bygger tradisjonelt på to ulike modeller, den medisinske og den sosiale. "

31 I medisinsk forståelse er funksjonshemming: " Et individuelt problem, forårsaket av sykdom eller skade. Behandlingen er individuell og medisinsk, utført av helsepersonell. " Hensikten med behandling er helbredelse eller adferdstilpasning fra personens side. " "

32 I sosial forståelse er funksjonshemming" I hovedsak skapt av sosiale forhold og handler om full integrasjon av enkeltpersoner i samfunnet. " - Ikke en egenskap ved en enkeltperson, men en komplisert blanding av mange forhold, hvorav flere er sosiale. " - Håndteringen krever derfor sosiale tiltak hvor holdninger, ideologier, og sosiale forhold må endres. "

33 Hvor er arbeide i ICF modellen?" The structure lacks proper coding for relevant factors found at work. Schult ML, Egholm: Agreement of a work-capacity assessment with the ICF pain sets and back-towork predictors. Int J Rehabil Res Sep;29(3):

34 ICF- Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse" - Energi og handlekraft - Høyere kognitive funksjoner - Fysisk kondisjon -Tilegne seg ferdigheter - Ubetalt arbeid -Mestre påkjenninger og andre fysiske krav -Betalt sysselsetting -Skaffe, beholde og avslutte et arbeidsforhold - Nærmeste familie - Tjenester, systemer og strategier for helsevesen - Personer i autoritetsposisjon - Tjenester, systemer og strategier for sysselsetting og arbeid (Domenet er ikke klassifiserbart ifølge 1 ) Mulige stikkord: -Identitet -Verdier -Indre ressurser -Selvfølelse Klassifiseringene innenfor ICF-dimensjonene er hentet fra 1 Finger, Escorpizo, Glässel et al. 2011, kort versjon.

35 ICF- Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse" Arbeid - Energi og handlekraft - Høyere kognitive funksjoner - Fysisk kondisjon -Tilegne seg ferdigheter - Ubetalt arbeid -Mestre påkjenninger og andre fysiske krav -Betalt sysselsetting -Skaffe, beholde og avslutte et arbeidsforhold - Nærmeste familie - Tjenester, systemer og strategier for helsevesen - Personer i autoritetsposisjon - Tjenester, systemer og strategier for sysselsetting og arbeid (Domenet er ikke klassifiserbart ifølge 1 ) Mulige stikkord: -Identitet -Verdier -Indre ressurser -Selvfølelse Klassifiseringene innenfor ICF-dimensjonene er hentet fra 1 Finger, Escorpizo, Glässel et al. 2011, kort versjon.

36 At arbejde med arbejdsrettet rehabilitering kan være udfordrende " Det forudsætter, at arbeidsplassen, NAV og helsesektoren er i stand til at skabe en fælles forståelse omkring og med den sykemeldte, som linker deres handlinger og faciliterer tilbakevenden til arbeidet, som en proces med tilknytningen til arbeidspladsen, som den viktigste enkeltfaktor.

37 Arbeidsretttet rehabilitering " whatever helps someone with a health problem to stay at, return to and remain in work" Waddell, Burton &.Kendall Vocational Rehabilitation What works, for whom, and when? 2008

38 Oppsumering"

39 Diskusjon" Sannsynligheten for vellykket reintegrering i arbeidslivet øker i henhold til posisjonen innenfor den vertikale strukturen av sosial klasse. I lys av dette, kan det antas at det ikke bare forskjell på den sykemeldte i rehabilitering, men der skal også være forskjell på det spesifikke innholdet av den arbeidsrettede rehabilitering

40 Diskusjon " Fremme bevissthet om de helsemessige 1. fordelene av arbeidet. Å tilby støtte og oppmuntring til de som 2. forsøker å få tilgang til de helsemessige fordelene av arbeidet I tillegg sikre en inkluderende arbeidskultur 3. med integrering av sårbare mennesker i arbeidslivet Oppmuntre arbeidsgiver til fortsatt støtte av 4. arbeidstakernes helse

41 Diskusjon" 1. For å få større inntreden i sysselsettingen og redusere mere fravær, da må man ha politikk utformet som gjør arbeidsplassene mer fleksibel og imøtekommende 2. Kontinuerlig forbedring i offentlig politikk rundt arbeid og helse, i tråd med prinsippen om sammenhænge mellem helse, arbeid og trivsel

42 Diskusjon" Det betyder mere fokus på dem som har de vanskeligste forhold, også arbeidsforhold. Dem med de vanskeligste forhold, er vanskeligste at nå (spesielt i forskningen)

43 Takk for meg "

44 Relevante Links:" "3 rd Nordic Conference on Work and Rehabilitation, 7-9 May 2014 at Vildmarkshotellet, Kolmården Sweden. More info"

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse

rapport 2006:2 En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid En rapport utarbeidet ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse rapport 2006:2 Sosiale risikofaktorer, psykisk

Detaljer

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger

Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg, Birgitte Kalseth og Solfrid Lilleeng Psykisk helse og arbeidsliv - behov for nye tilnærminger Psykisk helse og arbeidsliv er et tema som fortjener

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Riktig strategi til riktig tid

Riktig strategi til riktig tid FAGLIG Riktig strategi til riktig tid BRUK AV DEN TRANSTEORETISKE MODELLEN FOR Å FREMME FYSISK AKTIVITET HOS PERSONER MED DEPRESJON Av Elisabet Therese Korban og Tore Bonsaksen Abstrakt Elisabet Therese

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Er arbeid helsefremmende?

Er arbeid helsefremmende? Fra et aktivitetsvitenskapelig perspektiv: Er arbeid helsefremmende? Sammendrag: Artikkelen ser på menneskets grunnleggende behov for å være i aktivitet og arbeid. Er det sammenheng mellom aktivitet og

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

SØF-rapport nr. 01/11

SØF-rapport nr. 01/11 Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting blant unge voksne Torberg Falch Ole Henning Nyhus SØF-prosjekt nr. 8000: Betydningen av fullført videregående opplæring for sysselsetting

Detaljer

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom

Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom Alle trenger jo noen å støtte seg til innimellom - en brukerstudie om selvstendighet, mestring og boligsituasjon. Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Petersen Reed Trondheim, januar 2015 Institutt for

Detaljer

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner

Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Marit K. Helgesen Hege Hofstad Lars Christian Risan Ingun Stang Grete Eide Rønningen Catherine Lorentzen Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner Folkehelse og forebygging.

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv

Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Susanne Søholt Kristian Rose Tronstad Hild Marte Bjørnsen Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv En kunnskapsoppsummering Innvandrere og sysselsetting i et regionalt perspektiv Andre publikasjoner

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

FORORD. Trondheim, 15. April 2014. Marita Løkken

FORORD. Trondheim, 15. April 2014. Marita Løkken FORORD Denne masteroppgaven belyser hvordan døve og sterkt tunghørte pasienter opplever å være pasienter i somatiske sykehus. Her er også kommunikasjon både med og uten tolk sentralt. Hensikten er å få

Detaljer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer

Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Kvinnelige sykepleiere med langvarig yrkesaktivitet En kvalitativ studie om forhold som motiverer til å opprettholde lange yrkeskarrierer Audun Kopperstad Master of Public Health MPH 2009:7 Nordiska högskolan

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring

Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Aktivitet og deltakelse for eldre et middel for å nå helsepolitiske mål om aktiv aldring Ergoterapi har som mål å fremme aktivitet og deltakelse for alle (Borg, Runge, Tjørnov, Brandt & Madsen, 2007; Christiansen

Detaljer

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger?

Leif E. Moland og Ketil Bråthen. Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Leif E. Moland og Ketil Bråthen Hvordan kan kommunene tilby flere heltidsstillinger? Fafo-rapport 2012:14 Fafo 2012

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering

Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2008/3/0141. Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2008/3/0141 Mål- og Motivasjonsdagbok i lungerehabilitering Organisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord Dette prosjektet startet med

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

sammendrag English Summary

sammendrag English Summary forskning nr 3, 2014; X: 242-248 doi: 10.4220/sykepleienf.2014.0133 Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt sammendrag Bakgrunn: Hjemmesykepleier har en unik mulighet til å oppdage pasienter med depressive symptomer,

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer