Kom i gang med SurveyXact 7.2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kom i gang med SurveyXact 7.2"

Transkript

1 Kom i gang med SurveyXact 7.2 1

2 Innhold 1. Huset Opprett spørreskjema i SmartDesigner Test av spørreskjemaet Lag bakgrunnsskjema i SmartDesigner Diverse mindre øvelser i Smart Designer: Gjør spørreskjemaet ferdig i Avansert Designer Aktivering av underspørsmål Referanse til tidligere besvarelse Sett inn printerikon Endre layout i spørreskjema Rediger banner Spørreskjemalayout CSS koder Avansert Anonym undersøkelse Videresend etter siste side Notifikasjoner Distribusjon og respondenter Skrive en e-posttekst: Hva skal en e-posttekst inneholde? Opprette respondenter enkeltvis Testutsendelse til deg selv Forberede import av respondenter Importer flere respondenter på én gang Tidsplan Andre distribusjonsmetoder Status Analyse og rapportering Analyse Endre layout i analysevinduet Publiser og eksporter Publiser eller eksporter rapport Eksporter datasett Opprett mal og kopier undersøkelser Oppsummering Support Tips & Triks Snipping Tool ColorPic SurveyXacts kunnskapsdatabase Kurs

3 FORORD Hei kjære bruker, Først og fremst: Tusen takk for at du har valgt å ta i bruk SurveyXact! Vi har forsøkt å lage et brukervennlig, fleksibelt og tilgjengelig spørreskjemaverktøy, til det beste for deg som bruker. Dette håper vi at du skal merke i tiden som kommer og ved hjelp av dette heftet. Over 800 skandinaviske bedrifter benytter i dag SurveyXact, så man kan trygt si at du kan gjøre deg mer attraktiv for din nåværende arbeidsgiver, men også eventuelle framtidige arbeidsgivere gjennom din kunnskap om dette verktøyet. SurveyXact er et spørreskjemaverktøy som tilbys av oss i Rambøll og som ble tatt i bruk for første gang i Rambøll har i dag om lag ansatte som tilbyr rådgivende konsulenttjenester på områder som Bygg, Transport, Energi, Miljø, Olje & Gass, Telekommunikasjon og Management Consulting. Rambøll Management Consulting har det primære ansvaret for driftingen av SurveyXact. Med våre om lag 500 ansatte tilbyr vi, i tillegg til SurveyXact, også analyse og rådgivning innenfor områder som ledelsesendring, organisasjonsutvikling, IT og survey. Det primære målet med dette heftet er å gjøre deg, som bruker, i stand til å opprette ditt eget spørreskjema på en fornuftig måte, få dette skjemaet distribuert til de du vil nå på den måten du vil nå de, for så å kunne se noen sammenhenger og komme til noen gode svar ved hjelp av en solid analyse. Verktøyet er lagt opp på en logisk måte for å underbygge akkurat dette målet. Med fire primære arkfaner i verktøyet og likelydende fire hovedtemaer i dette heftet vil du om kort tid være i stand til å opprette en gjennomgående og god undersøkelse i SurveyXact. Vi skal først se på Huset, som i all hovedsak er dashboardet ditt og den første siden du kommer til når du logger i SurveyXact. Her vil du ha full oversikt over alle dine undersøkelser og her kan du også administrere disse. Senere vil vi gå gjennom arkfanene Spørreskjema, Datainnsamling og Analyse. Dette vil også være en et fornuftig løp for deg når du siden skal sette opp dine egne undersøkelser. Lykke til! 3

4 1. Huset I SurveyXacts hovedpanel ( Huset ), finner du alle dine undersøkelser og forskjellige mapper. Ved siden av knappen symbolisert av et hus finner du også Brukere. Her kan du få full oversikt over din organisasjons brukere og administrasjonsstatuser, samtidig som du kan opprette nye brukere. I Huset oppretter du undersøkelser, samtidig som du kan kopiere, flytte og redigere undersøkelser. Undersøkelsene du oppretter kan enten opprettes fra Tom undersøkelse, men vi har også tilgjengeliggjort noen maler for forskjellige undersøkelser, som din bedrift typisk vil ha ønske om å utføre: Medarbeidertilfredshet Kundetilfredshet Medlemsundersøkelse Kurspåmelding Kursevaluering Tilpasset mal for bedriftens layout Her kan du også opprette en samleanalyse for flere undersøkelser gjort over tid. Trykk på Opprett samleanalyse og huk av for de undersøkelsene du ønsker å se, sammenslått til en rapport. 4

5 Spørreskjema 5

6 2. Opprett spørreskjema i SmartDesigner Trykk på Opprett undersøkelse Velg Tom undersøkelse Gi undersøkelsen et fornuftig navn (slik at du finner den igjen og trykk enter) Trykk på Spørreskjemaer Trykk på Rediger i SmartDesigner Side 1 Lag en forside med teksten under: Trykk på Sett inn og Sett inn tekst/bilde Hei, Takk for at du vil ta deg tid til å svare på denne undersøkelsen. Det tar om lag 4-5 minutter å svare. Hilsen Hard Konkurranse AS 6

7 Side 2 (Sett inn sideskift) Sett inn et tekstfelt, som vil være en overskrift på side 2. Sett siden inn tre spørsmål (enkeltspørsmål med enkeltvalg). Bakgrunnsspørsmål O Hva er stillingsbetegnelsen din? Administrerende direktør Økonomisjef Innkjøpssjef Hvor mange er ansatt i bedriften? eller flere Eksporterer bedriften? Ja Nei Vet ikke Vet ikke Under Valideringer kan du velge om spørsmålet må besvares eller om det skal være valgfritt. I tekstfeltet skriver du en tekst som blir vist, hvis spørsmålet ikke er besvart (feilmelding). Sett kryss for «avansert» nederst i boksen, dersom du ikke allerede har gjort det. Dette vil gjøre at du får opp enda mer informasjon om spørsmålene du arbeider med. Side 3 (Sett inn sideskift) Sett inn et enkeltspørsmål med tall: Hvor stor del av omsetningen stammer fra eksport? (%) Lag en validering, som gjør at respondenten kun kan skrive tall mellom 0 og 100 for å gå videre. Skriv en ny feilmelding, hvis du ønsker. 7

8 Side 4 (Sett inn sideskift) Sett inn et spørsmål i matrise med tall: Hva legger du mest vekt på, når du handler datautstyr? Du skal rangere fra 1 til 5 Kvalitet Pris Levering Garanti Design Kryss av i randomiser underspørsmålene så underspørsmålene kommer i tilfeldig rekkefølge. Lag en validering som gjør at man kun kan skrive tall fra 1-5 og en validering hvor summen av tallene skal være 15. Merk at den ene er validering for sum av det totale og den andre er validering av enkelttall. Merk også av for at svar «Må fylles ut». Lag et hopp fra spørsmålet eksporterer bedriften til hva legger du mest vekt på : 1. Du skal markere spørsmålet eksporterer bedriften 2. Trykk på Sett inn og opprett hopp 3. Hvis man har markert nei eller vet ikke, skal man hoppe over et spørsmål Side 5 (Sett inn sideskift) Sett inn et enkeltspørsmål flervalg. I linjen Annen, produkttype setter du kryss for åpent svaralternativ. Hvilke produkttyper fra Hard Konkurranse A/S benytter bedriften din? Sett gjerne flere kryss Stasjonære Bærbare Printere Skjermer Annen produkttype, skriv: border Side 6 (Sett inn sideskift) Sett inn en matrise med enkeltvalg, husk å begynne med meget utilfreds sånn at det negative alternativet får lavest verdi. Sett kryss for «Mangler» på verdien «Vet ikke». 8

9 Side 7 (Sett inn sideskift) Sett inn en dobbel matrise med enkeltsvar i både venstre og høyre kolonne. Sett gjerne inn kolonneoverskrift også, så er det mer oversiktlig for respondentene. Streken mellom venstre og høyre kolonne presenteres for respondenten, men ikke i SmartDesigner. Side 8 (Sett inn sideskift) Sett inn et enkeltspørsmål med enkeltvalg: Leser du vårt kundemagasin? Ja Nei Side 9 (Sett inn sideskift) Sett inn et enkeltspørsmål med kommentarfelt: Har du supplerende kommentarer? Side 10 (Sett inn sideskift) Sett inn en siste side med tekst. Teksten skal være blå. Takk for at du ville delta i undersøkelsen. Svarene dine er nå lagret. Du kan skrive ut svarene dine ved å klikke på printeren: Mvh Rambøll Management Printerikon setter vi inn i AvansertDesigner senere. Husk å lagre i Smart Designer. Du kan nå lukke Smart Designer. 9

10 3. Test av spørreskjemaet Vi tester alltid skjemaet så vi er sikre på at det fungerer som det skal. 1. Trykk på forhåndsvisning 2. Velg forskjellige svar og gå frem og tilbake for å teste om det dynamiske (hopp, valideringer, aktiveringer osv) virker. a. Gå inn i Smart Designer eller Avansert Designer b. Lag endringer og lagre c. Bytt vindu til forhåndsvisning d. Gå en side tilbake og en side frem nå slår det igjennom 10

11 4. Lag bakgrunnsskjema i SmartDesigner Gjør følgende: 1. Gå inn i Smart Designer 2. Trykk på Vis og Bakgrunnsskjema Du ser nå to bokser som er en fast del av alle spørreskjemaer og som ikke skal slettes eller endres: 1. Distribusjonsform 2. E-post adresse Gjør følgende: 1. Sett inn en ny side etter de to spørsmålene som ligger der i forveien. 2. Sett inn følgende to enkeltspørsmål (tekst og enkeltvalg) Kundens navn: Region: Sør Øst Vest Nord Midt 5. Diverse mindre øvelser i Smart Designer: Kopiere direkte inn fra Word o Det er mulig å kopiere direkte fra Word til Smart Designer. Prøv for eksempel å kopiere flere svarkategorier på én gang. Det er også mulig å kopiere et helt spørreskjema fra Word. Dette gjør du ved å trykke på knappen Sett inn og Sett inn spørsmål fra tekst. Endre på verdier i et skalaspørsmål o Man kan lage en omkoding, for eksempel veldig tilfreds får verdien 5, tilfreds får verdien 4 osv. o I forbindelsen med omkodningen er det viktig å bemerke at to valg ikke kan ha samme verdi. Kopiere et spørsmål o Hvis man ønsker å stille flere spørsmål med samme svarskala, kan man kopiere spørsmålet. o Høyreklikk på spørsmålet og trykk kopier o Høyreklikk der du vil ha spørsmålet og trykk sett inn o Nå kan man gå inn og endre underspørsmålene i det nye spørsmålet. 11

12 6. Gjør spørreskjemaet ferdig i Avansert Designer Aktivering av underspørsmål Spørsmål 6 og 7 henger sammen. Har man i spørsmål 6 sagt at man ikke bruker printere, skal man ikke spørres om printere i spørsmål 7: 1. Åpne side 5 og 6 med spørsmål 6 og 7 2. I spørsmål 6 dobbeltklikk på ikonet med rød pil til venstre for de 5 svarkategoriene. Noter hva variabelen heter. 3. Lukk vinduet og gå til spørsmål 7 4. Marker cellen hvor teksten stasjonære står (du skal markere selve cellen og ikke teksten stasjonære ) 5. Trykk på ikonet A 6. Trykk på + ved survey 7. Trykk på + ved questionnaires 8. Trykk på + ved questionnaire 9. Scroll ned til det variabelnavnet som du har notert og trykk på Trykk på stasjonære 11. Trykk på lagre 12. Gjør det samme for alle 5 produktgrupper Referanse til tidligere besvarelse Hvis man i spørsmål 6 har markert annen produktgruppe og skrevet noe i tekstfeltet, kan vi trekke denne teksten med over til spørsmål Åpne side 5 og 6 med spørsmål 6 og 7 2. I spørsmål 6 dobbeltklikk på spørsmålstegnet til høyre for annen produkttype. Noter hva variabelen heter. 3. Lukk vinduet og gå til spørsmål 7 4. I spørsmål 7 høyreklikker du i nederste venstre celle på teksten Annen produktgruppe 5. Trykk på slett valgte 6. Trykk på ikonet E 7. Finn variabelen for tekstfeltet og trykk på den 8. Trykk på lagre Sett inn printerikon 1. Åpne avslutningssiden i Avansert Designer og marker tekstfeltet 2. Trykk på sett inn 3. Trykk på kobling til utskrift 4. Du skal ikke inkludere bakgrunnsskjema 5. Trykk på lagre 12

13 7. Endre layout i spørreskjema Rediger banner I SurveyXact kan man lage et banner. Det er typisk logo eller lignende, og er noe som står øverst på alle sidene i spørreskjemaet. 1. Klikk på arkfanen Spørreskjema 2. Trykk på Spørreskjemaer 3. Trykk på Rediger banner og HTML-editoren åpnes 4. Klikk på Imageupload.desc. I sett inn bilde-dialogboksen kan man velge mellom a. last opp bilde til server anbefales! b. angi webadressen til bilde 5. Hvis du ikke har et bilde, kan du gå inn på en hjemmeside a. Finn et bilde og lagre det på skrivebordet 6. Sett inn logo og/eller tekst 7. Lagre og lukk Spørreskjemalayout Det er mange muligheter for å endre på layout i spørreskjemaet: 1. Du står i spørreskjemamodulen 2. Trykk på spørreskjemaer 3. Trykk på Oppsett og utseende 4. Gjør dine endringer og tilpasninger 5. Gå ned i bunnen og trykk OK 6. Nå kan du trykke på forhåndsvisning for å se hvordan det ser ut. 13

14 CSS koder Man kan også lage et helt skreddersydd layout. Det kan du gjøre ved å sette inn CSS-koder i boksen Brukerdefinert CSS. For tips til layout, se Et spørreskjema kan også se slik ut: Her har man brukt et bilde som vannmerke for hele undersøkelsen, for å gi den et mer spesielt og tilpasset uttrykk. Dette vannmerket kan være et hvilket som helst bilde. 14

15 8. Avansert Anonym undersøkelse Her kan du definere om undersøkelsen din skal være anonymisert eller ikke. Default innstilling er at undersøkelsen ikke er anonym. Det er ikke mulig å gjøre undersøkelsen anonym etter at respondenter er opprettet/importert. Videresend etter siste side Her kan du legge inn den internettadressen respondenten skal sendes til etter å ha trykket Avslutt i undersøkelsen. Eks: Firmaets hjemmeside. Notifikasjoner Her kan du definere at respondent eller evt. andre skal motta en varsling via mail når en predefinert hendelse utløser dette. Dette kan typisk være at respondenten fyller ut et spørreskjema og trykker Avslutt. Vi har på forhånd definert at alle som trykker Avslutt skal motta en kvittering som gjengir den enkeltes svar i en mail. Her kan det f eks gå en automatisk mail til daglig leder dersom en kunde svarer meget misfornøyd i spørreskjemaet. Det er også mulig å sørge for at en endt besvarelse ikke kan åpnes igjen, at spørreskjemaet skal åpnes gjennom en sikker tilkobling samt å ha et tidsavbrudd i spørreskjemaet. 15

16 Datainnsamling 16

17 9. Distribusjon og respondenter I SurveyXact kan man opprette respondenter og distribuere på mange forskjellige måter. Skrive en e-posttekst: Hvis vi ønsker å sende ut på e-poster til respondentene, må vi starte med å skrive en e-post tekst. 1. Trykk på Datainnsamling 2. Trykk på Distribusjon 3. Trykk på e-postmaler 4. Trykk på distribusjonsmelding 5. Skriv en avsender. (eks Hard Konkurranse AS) 6. Skriv et emne i emnefeltet 7. Skriv en tekst i det første feltet 8. Her flettes en personlig link inn til den enkelte respondenten 9. Skriv en signatur nederst 10. Trykk på OK Hva skal en e-posttekst inneholde? Hva? Hvorfor? Til hva? Når? Hvordan? (trykk på linken nedenfor) Hvor lang tid? Hilsen hvem? (kontaktperson) Opprette respondenter enkeltvis 1. Gå til Datainnsamling. 2. Trykk på Opprett ny respondent. 3. Fyll ut respondentens bakgrunnsskjema. Testutsendelse til deg selv 1. Sett et kryss til venstre for de respondentene du vil sende ut til (for eksempel deg selv) 2. Trykk på distribusjon 3. Trykk på send e-post 4. Velg distribusjonsmelding og neste 5. Trykk på send ut og OK Besvarelsene følger respondentene, dersom du åpner spørreskjemaet og klikker deg gjennom for å teste, kan du slette deg selv som respondent før du importerer, da sletter du også besvarelsen. 17

18 Forberede import av respondenter Når du har gjort klar e-postmeldingene som skal gå ut sammen med undersøkelsen kan du forberede importfilen. 1. Klikk på opprett, deretter importer 2. Klikk på Hent mal for CSV-fil 3. Nå åpnes et regneark 4. SurveyXact har nå gjort klar importfilen med de stamdata du har laget og riktige overskrifter. 5. Nå er det bare å kopiere over den informasjonen til regnearket som skal knyttes til hver respondent 6. I distr_1, distr_2 og distr_3 setter du tallene 1, 0, og 0, dersom alle dine respondenter skal motta undersøkelsen per e-post 7. Lagre regnearket som en komma-separert CSV-fil. Klikk på lagre som, andre formater, velg kommaseparert eller semikolondelt CSV ut fra listen over filtyper. Lagre filen et sted der du finner den igjen. 8. Klikk nå på bla gjennom, deretter importer. Nå har du full oversikt over respondentene dine. NB! Du kan sortere disse ved å trykke på kolonneoverskriften. 18

19 Importer flere respondenter på én gang Åpne din CSV-fil som du tidligere lagret. Legg in 4 forskjellige test-eposter (for eksempel Legg til 4 forskjellige navn. Det bor 2 respondenter i hver region. Lagre som CSV. Trykk på Velg fil... og finn filen som du nettopp har lagret. Trykk på Importer. Tidsplan Her kan du opprette utsendelsesdato og påminnelsesdato for undersøkelsen. Andre distribusjonsmetoder Istedenfor å følge den metoden vi har benyttet ovenfor, kan man benytte seg av Selvopprettelse via lenke. Dette gjør man typisk hvis man ikke har kontaktinformasjon på respondenten fra før av. Selvopprettelse via lenke kan ta form av: o URL o QR-kode o Tall/bokstav-kombinasjonskode 19

20 10. Status Her kan du se status med svarprosenter for undersøkelsen. 1. Gå til Datainnsamling 2. Trykk på status 3. Status kan også oppdeles på bakgrunnsdata samt endres til tabellformat. 20

21 Analyse 21

22 11. Analyse og rapportering Klikk på fanebladet analyse. Her kan man analysere resultater på forskjellige måter, tilpasse rapportens layout etter eget ønske, lagre rapporten i verktøyet, eksportere den til ønsket format eller publisere den som lenke eller QR-kode. Analyse I SurveyXact kan du blant annet lage rapporter etter følgende metoder: Frekvens. Indeks. Gjennomsnitt. Observasjonsanalyse. 1. Frekvensrapport Frekvensfunksjonen brukes gjerne til å analysere spørsmål der det er hensiktsmessig med rene opptellinger. Hvor mange har svart det og hvor mange har svart det? Typisk hvis man har en skala hvor respondenten har måttet krysse av for hvor fornøyd han er med noe. 2. Indeks gjør det mulig å sammenligne tilfredshetsspørsmål med ulik skala. Selv om du i samme undersøkelse har brukt 5-punktskala et sted og 6 punktskala et annet sted kan du sammenligne disse ved hjelp av indekstall. 3. Gjennomsnitt Gjennomsnittsfunksjonen brukes ofte for å finne ut av måloppnåelse. Enkelte bedrifter har sertifiseringstall å nå opp til hvor for eksempel tilfredshet ikke må ligge under en viss verdi. Her kan man enkelt bruke denne funksjonen for å finne ut av det. 4. Observasjoner kan være nyttig dersom du ønsker en skjematisk oversikt over svar og respondenter gjennom hele undersøkelsen. For eksempel a. Hvor tilfredse er mine kursister med dette kurset?? b. Hvem av mine kursister som har meldt seg på kurs ønsker lunsj, transport til og fra? c. Hvem har sagt hva under det åpne kommentarfeltet? 22

23 Endre layout i analysevinduet 1. Endre farge For å endre farge på søylene i søylediagrammet holder du musen over diagrammet du vil endre, finner alternativet Farge og endrer enten den ene fargen du vil bruke eller den aktuelle fargeskalaen. Du kan istedenfor å bruke de pre-definerte fargene også definere dine egne farger. 2. Endre diagramformat For å endre hvilket format diagrammet skal vises i holder du musen over det diagrammet du vil endre, finner alternativet Vis som og velger det formatet du vil at diagrammet skal ha. 3. Ordne på nytt For å endre rekkefølgen på elementene i analysen trykker du på Ordne på nytt øverst i analysevinduet. Da vil elementene komprimeres så du enkelt kan flytte de enkelte diagrammene dit du selv vil, etter drag and drop -prinsippet. 4. Overskrifter For å vise overskrifter til hele eller deler av analysen holder du musen over det elementet du vil endre på og velger alternativet Overskrifter. Her kan du bestemme om navn på hele analysen skal vises eller ikke, om dato skal vises eller ikke og om det skal opplyses om hvilke filter som har blitt brukt på dette elementet. 23

24 5. Filter For å se kun utvalgte resultater kan man benytte funksjonen «Filter». Her vil man isolere rapporten sin til kun å vise resultater for eksempelvis en region, en avdeling eller lignende. Disse filtrene kan man velge seg på bakgrunn av variabler som ligger i spørreskjemaet. Dette filteret kan man sette til å gjelde for en hel rapport eller for enkelte elementer i rapporten. 6. Svarprosent og oversiktsrapport Nederst på hovedsiden under «Analyse» kan man få en enkel oversikt over svarprosenten til den gjeldende undersøkelsen. Ved å trykke på knappen «Vis oversikt» vil man få en automatisk generert rapport som inneholder alle svar som har blitt samlet inn i akkurat denne undersøkelsen. 12. Publiser og eksporter Publiser eller eksporter rapport I SurveyXact er det mulig å publisere dynamiske eller avsluttede rapporter online eller å eksportere disse til et annet format. 24

25 Eksporter datasett I SurveyXact er det mulig å eksportere rådata til SPSS, SAS, CSV og Excel: Opprett mal og kopier undersøkelser På bakgrunn av en undersøkelse kan du lage en mal. Denne kan du ta utgangspunkt når du senere skal lage den samme undersøkelsen igjen: 1. Finn den aktuelle undersøkelsen du ønsker å kopiere, eller opprette en mal på bakgrunn av 2. Trykk på menyen tilknyttet undersøkelsen velg kopier/opprett mal 3. Følg anvisningen og trykk på OK 25

26 Oppsummering 26

27 13. Oppsummering Spørreskjema Her kan du: - Opprette spørreskjema i Smart / Avansert Designer - Tilpasse layout - Legge til språk - Legge til notifikasjoner - Anonymitet Datainnsamling Her kan du: - Opprette / importere nye respondenter o E-post, link, QR-kode, kode, pop-in, papir - Definere innhold i distribusjons- /påminnelsesmelding - Opprette tidsplan og redigere avslutingsdokument - Oversikt over svarprosent - Håndtere returmeldinger Analyse Her kan du: - Se oversikt over alle resultater fra undersøkelsen - Analysere spesifikke deler av undersøkelsen - Administrere rapporter - Eksportere rapporter - Utføre avansert analysefunksjoner 27

28 14. Support Hva om du står fast ved noe i en undersøkelse? Det er flere muligheter 1. Se i brukerhåndboken. De aller fleste innstillinger og forklaringer finner du i her, dersom du ikke har papirutgaven kan du enten bestille den eller se den elektroniske brukerhåndboken. 2. Lenke til brukerhåndboken finner du nederst i browser-vinduet (se bilde under) 3. Du kan også ringe SurveyXact support mellom Ring din kontaktperson i SurveyXact. 28

29 Tips og Triks

30 15. Tips & Triks Snipping Tool Hvis man ikke har en korrekt tilpasset bildefil av firmaets logo eller lignende tilgjengelig kan det være nyttig bruke Snipping Tool for å kjapt kunne kopiere hele eller deler av et skjermbilde og sørge for en kjapp tilpasning av dette. Mange har Snipping Tool installert på sin PC fra før, men om du ikke har det finner du verktøyet her: ColorPic Om du vil tilpasse layouten på spørreskjemaet ditt til de eksakte fargekodene som går igjen på firmaets hjemme kan du finne et enkelt og godt verktøy, som fanger opp disse kun ved bruk av musepekeren din. Det verktøyet vi bruker for å gjøre dette heter ColorPic og kan lastes ned her:

31 SurveyXacts kunnskapsdatabase Vi har, til det beste for våre kunder, publisert noe av den kunnskapen vi besitter til våre hjemmesider. Her kan du finne dokumenter eller artikler som er direkte relatert til SurveyXact, spørreskjemaundersøkelser eller kvantitativ metode i det hele tatt. Disse er publisert i vår Kunnskapsdatabase, på Under Publikasjoner vil du kunne finne konkrete dokumenter om forskjellige temaer. Her finner du en punktvis oversikt over de funksjonene som finnes i SurveyXact. Her finner du en oversikt over våre detaljer rundt datasikkerhet og datalagring. Her finner du noen nyttige tips til hvordan man lager en god spørreskjemaundersøkelse. Dette er bare noen av de dokumentene og artiklene du kan finne på våre nettsider. Du vil også kunne finne informasjon om våre versjonsoppdateringer, vårt verktøy for automatiserte innsamlinger og analyser Rambøll Results og våre rådgivningstjenester. Kurs I tillegg til Introduksjonskurs holder vi også flere kurs og samlinger, relatert til SurveyXact og kvantitativ metode. Disse kursene kan man melde seg på via våre hjemmesider eller ved direkte kontakt med din kundeansvarlige. Avansert bruk av SurveyXact SurveyXact inneholder mange avanserte funksjoner. I respondent-håndteringsmodulen har man et bredt utvalg av muligheter, og analysemodulen inneholder også mange ulike funksjoner. Det gode spørreskjemaet Det er ikke lett å bygge opp et godt spørreskjema helt fra bunnen. På dette kurset lærer man hvordan det overordnede behovet for kunnskap kan struktureres i et konkret spørreskjema. Skreddersydd kurs Med utgangspunkt i de kursmodulene som er beskrevet ovenfor kan du få et spesialtilpasset opplegg som oppfyller dine konkrete behov på nåværende tidspunkt. For å finne en det opplegget som vil passe deg best oppfordrer vi til at du tar kontakt med oss, enten direkte med din kundeansvarlige eller gjennom vårt supporttelefon

32

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE

Intuisjon er bra viten er bedre. Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE Enalyzer Survey Solution PROSESSGUIDE 1 1 Introduksjon...............3 2 Før du går i gang............4 2.1 Hvem skal undersøkelsen sendes til og hva vet du om dem på forhånd?...4 2.2 Hvilke spørsmål vil

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel

Mamut Academy. Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Mamut Academy Grunnkurs Hjemmeside og E-handel Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter

Detaljer

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS

ejournal User Manual Copyright 2008 ejournal AS Copyright 2008 ejournal AS Innholdsfortegnelse 1. Saksbehandling...4 1.1. Ny sak...5 1.2. Finn dataposter...7 1.3. Siste søk...13 1.4. Siste saker...13 1.5. Egne aktive saker...13 1.6. Ufordelte saker...13

Detaljer

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0

www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 www.borettslag.net Brukermanual Versjon 2.0 Brukermanual for hjemmesider fra Borettslag.net Innholdsfortegnelse: Velkommen som redaktør...3 Innlogging...4 Meny...5 Generelle innstillinger...6 Hovedmeny...8

Detaljer

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av

Brukerveiledning. for publiseringsløsningen. Dashboard CMS. Utarbeidet av Brukerveiledning for publiseringsløsningen Dashboard CMS Utarbeidet av Sist revidert: 24.05.2013 Forord Denne brukerveiledningen er laget som et hjelpemiddel for raskt å komme i gang med redigering av

Detaljer

Novell GroupWise 6.5

Novell GroupWise 6.5 Novell GroupWise 6.5 Nye muligheter Brukerveiledning Tilpasset av Cross Platform AS 2003 Side 1 Innholdsliste 1.Innledning...4 2 Å starte GroupWise... 4 2.1 Programvinduet...4 3 Sende og motta meldinger...

Detaljer

OutlookInside veiledning v.4.7-1 -

OutlookInside veiledning v.4.7-1 - OutlookInside veiledning v.4.7-1 - Innledning Mål kontaktmappe (synk.) Database plassering Lagringsområde for dokument Konfigurering Plassering av word maler Skannede dokument Bruker innstillinger Justerbare

Detaljer

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær.

Føler du deg ekstra ivrig under oppstarten (eller på villspor, helt enkelt!) kan du trykke på tangenten F1. Via F1 er hjelpen alltid nær. PANGSTART 2 En flyvende start Snart kan du begynne å jobbe i LIME Easy! I denne pangstarten guides du igjennom grunnkunnskapene du trenger for enkelt å komme i gang med programmet. Føler du deg ekstra

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Dokumentasjon WebOrg. Innhold

Dokumentasjon WebOrg. Innhold Dokumentasjon WebOrg Innhold Nyheter og innhold... 2 Legg til nyhet... 2 Ingress og obligatoriske felter... 2 Formatere tekst... 5 Lim inn tekst fra andre programmer... 5 Sette inn bilder... 5 Sett inn

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

OpenOffice.org Database

OpenOffice.org Database OpenOffice.org Database Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Base Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

OpenOffice.org Presentasjon

OpenOffice.org Presentasjon OpenOffice.org Presentasjon Bjarne Jullum Side 1 Tittel: OpenOffice.org Impress Ide Bjarne Jullum Tekst: Bjarne Jullum Illustrasjoner: Bjarne Jullum Layout: Bjarne Jullum Konsulentfirma Bjarne Jullum Postboks

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Innlogging. A2N Publish

Innlogging. A2N Publish Innlogging For å logge inn til administrasjonssidene skriver du inn /admin etter webadressen på deres egen side, for eksempel www.din-webside.no/admin og trykk enter I boksen som kommer opp skriver du

Detaljer

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351

POINT OF SALE KASSELØSNINGER. Innføring for WinKlipp. AktivData AS Gruveveien 26 3614 KONGSBERG Telefon: +47 982 55 737 / +47 980 01 351 POINT OF SALE KASSELØSNINGER Innføring for WinKlipp AktivData AS Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut. I denne versjonen er det lagt mer vekt på SMS og E.mail. SMS er en egen modul som må bestilles dersom

Detaljer

Hvordan bruke dem lokalt?

Hvordan bruke dem lokalt? Systemer i Dysleksi Norge Hvordan bruke dem lokalt? Anette Beichmann Dysleksi Oslo Ledermøte Dysleksi Norge Innhold Medlemsregisteret... 3 Oppdater fødselsdato... 3 Oppdater mailadresse og telefonnummer...

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

PUBLISERING AV ANNONSE... 24

PUBLISERING AV ANNONSE... 24 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 4 AJOURHOLD / NY STILLING... 5 Opprettelse av ny stilling... 5 Ansvarlig / Medansvarlig... 7 Søknadsfrist... 8 En side / fire arkfaner... 8 Godkjent for flere språk...

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren

Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Brukerdokumentasjon - Medarbeideren Medarbeideren er et program for arbeidsplanlegging og oversikt over ressursdisponeringen for medarbeiderne i menigheten / kirkelig fellesråd. Medarbeideren er også integrert

Detaljer

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5.

WisWeb Navi, kurs. Innhold. Side. 1. Bakgrunn 2. 2. Bruke WisWeb 4. 3. Innebygde moduler 11. 4. Navi-moduler 13. 5. WisWeb Navi, kurs Innhold Side 1. Bakgrunn 2 2. Bruke WisWeb 4 3. Innebygde moduler 11 4. Navi-moduler 13 5. WisWeb-moduler 17 6. Moduler for systemadmin 17 7. SSO-admin 21 8. Import 21 Kurs i WisWeb Navi,

Detaljer

Slik bruker du Episerver

Slik bruker du Episerver Slik bruker du Episerver Bruksanvisning for forfattere og redaktører i Gran kommune Versjon 1 01.02.13. 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Versjon 1 01.02.2013. 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Logge

Detaljer