Smarte energiløsninger - Hvordan vurdere nyden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Smarte energiløsninger - Hvordan vurdere nyden?"

Transkript

1 Smarte energiløsninger - Hvordan vurdere nyden? Kjell Sand, Seniorforsker/prof. II SINTEF Energi/NTNU 1

2 Temaet behandles i en rapport fra DeVID- prosjektet (WP2 Smartere neddrio) som kommer i høst 2

3 VikVg norske referanse Kost/nyDe- metodikk nedmonopolet 5

4 Nåverdimetoden Kostnad I 5 I 5 I 0 i År Analyseperiode Økonomisk levetid 6

5 ProblemsVlling Samfunnsøkonomisk nyde 1-2. (Formål) Loven skal sikre at produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi foregår på en samfunnsmessig rasjonell måte, herunder skal det tas hensyn Vl allmenne og private interesser som blir berørt. Dessuten vil adferd påvirkes av: BedriOsøkonomisk nyde Privatøkonomisk nyde 7

6 Noen hovedregler i samfunnsøkonomiske analyser Alle relevante alternavver bør beskrives i analysen. AlternaVvene sammenlignes med basisalternavvet, dvs. dagens situasjon med evt. nødvendige oppgraderinger. Alle relevante effekter skal tas med for hvert alternavv. Fleksible løsninger og ulike gjennomføringsvdspunkt bør vurderes.

7 Fordelingsvirkninger Selv om den samfunnsøkonomiske analysen viser at et Vltak samlet sed er lønnsomt for samfunnet, kan Vltaket ha posivve virkninger for noen grupper og negavve virkninger for andre grupper. Fordelingsvirkningene bør beskrives for særlig berørte grupper og tas med som en del av beslutningsgrunnlaget. I en del Vlfeller vil det fortsad kunne gjenstå fordelingseffekter, selv om det gis kompensasjon. Avveiing av fordelingseffekter og mulige interessekonflikter er et polivsk spørsmål utenfor rammen av den samfunnsøkonomiske analysen.

8 Anbefalte trinn i en samfunnsøkonomisk analyse Mål Problems6lling Utvikle alterna6v (use case) Beskriv og verdse= virkninger Beregne samf. Økonomisk lønnsomhet Synliggjør usikkerhet Samlet vurdering - anbefaling Velg alter- na6v (u.c.) Evaluer resultater/ måloppnåelse

9 Vurderinger av et prosjekts/vltaks/use case virkninger i samfunnsøkonomiske analyser (Opstad 2006) 11

10 Eksempel på interessenter Elektrisiteskunder/neDkunder Husholdning Industri/Næringskunder Jordbruk FriVdshus Plusshus. KraOleverandør NeDselskap distribusjon NeDselskap - transmisjon Balanseansvarlig Leverandør av balansetjenester KraOprodusent KraOselger/KraOomseDer Leverandør av systemtjenester Aggregator

11 Mål Marked Regulering Monopol N y D e G EHV HV G MV D G LV D G D G Overførings - ned Regional- ned Distribusjon NyDe 13

12 Systemavgrensing KraOsystemet Dekomponering Storskala produksjon Overordnet kraosystem Transmisjon/regional Grensekostnader DistribusjonsneD Det lokale system hvor Vltak vurderes Kunde Distribuert produksjon (DG)

13 Grensekostnader LangVds grensekostnad kostnaden ved å produsere/levere en ekstra enhet når endring av faste kostnader (investeringskostnader) er en frihetsgrad Korids grensekostnad kostnaden ved å produsere/levere en ekstra enhet når endring av faste kostnader (investeringskostnader) ikke er en frihetsgrad Grensekostnadsprinsippet gir opvmal ressursallokering mellom interessenter. Simulerer at hele systemet som betraktes hadde en eier. 15

14 Grensekostnader (forts) Grensekostnader kan ha ulik Vdsoppløsning fra års- perspekvvet slik det typisk er i nedplanleggingen ned Vl Vmesoppløsning dvs koridsgrensekostnader Vme for Vme Dersom Vmesbaserte koridsgrensekostnader brukes Vl å fastsede dynamiske tariffer, vil kundene ha rikvg prissignaler også for laststyring (demand response). Grensekostnadene kan i prinsippet reflekterer alle kostnader for produksjon, tap, flaskehalser, systemkostnader osv. i det overliggende system (ned og marked). 16

15 Prinsipiell beskrivelse av kost/nyde av Smart Grid AMS nedselskap perspekvvet IKT- systemer som påvirkes Teknologi Funksjoner Formål NyDe KvanVtaVvt/ kvalitavvt CAPEX SGF Roller/ arbeidsopp- gaver som påvirkes OPEX SGF NYTTE SGF Ne$o ny$e CAPEX IKT /OPEX IKT Forkortelser: SGF - SmartGrid- funksjoner IKT - Informasjons- og kommunikasjonsteknologi CAPEX - Investeringskostnader (Capital Expenditures) OPEX - DriOskostnader (OperaVonal Expenditures)

16 Samfunnsøkonomisk nyde - markedsperspekvvet Elektrisitets pris Konsumet overskudd Produsent overskudd Markedspris Tilbudskurve EDerspørsels kurve Volum

17 Use case: <navn> Målsetting med use caset: Kort beskrivelse av use caset: Risikovurdering personsikkerhet (kort beskrivelse) Personsikkerhet Template (utkast) for nedrelaterte use case Parameter Personsikkerhet (ansatte) Personsikkerhet (publikum) Risikovurdering økonomi (kort beskrivelse) Økonomi Pålitelighet - KILE Spenningskvalitet Kundeservice Sårbarhet Miljøvirkninger Omdømme/PR Personsikkerhet detaljert Kost-nytte Beskrivelse Kost-nytte overordnet vurdering Parameter Score Enhet Kommentar Kost-nytte indikatorer (detaljert) Parameter Score Enhet Kommentar Investerings-kostnader 19 Drift og vedlikehold Tapskostnader KILE SAIFI SAIDI Responstid på kundehenvendelser.

18 ET6010 FremVdens elektriske energisystem EDerutdanningskurs utviklet og gjennomført H2012 Introduksjonskurs med tverrfaglig fokus Totalt 23 forelesere involvert for å dekke tverrfagligheten Tema: NeD, marked, kommunikasjon, samfunn, nydeverdier, sludbruk, distribuert produksjon Omfang: 2x4 dager + prosjekt InnovaVve undervisningsteknikker: Forelesninger med video- opptak /diskusjoner Øving/prosjekt med relevans for egen bedrio Use Case Alt materiale Vlgjengelig for deltakere for bruk i bedrioen Eksamen som ordinært kurs på MSc- nivå ved NTNU kan brukes i gradsprogram hdp://videre.ntnu.no/shop/courses/displayitem.do? dn=uid=nv13072,ou=ntnuvproducts,dc=ntnu,dc=org Kursinfo: hdp://videre.ntnu.no/ NyD kurs arrangeres vinter/vår 2014

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked

Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked. - 14. desember 2010 Innsatsgruppe Energisystemer Delrapport 3: Rammer, politikk og marked Side 1 Sammendrag og konklusjon Det er et

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010

Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web. Standard Norge, juni 2010. prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring av pliktige standarder for web Standard Norge, juni 2010 prosjektrapport 2010 Universell utforming Samfunnsmessige konsekvenser ved innføring

Detaljer

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret

produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Til: NVE Fra: Energi Norge Kopi: Statkraft, SFE Produksjon, Tussa Kraft, Sunnfjord Energi, Statnett SF Dato: 20.03.2015 Sak: Evaluering av bruk av produksjonstilpasning ved utøvelse av systemansvaret Referanse:

Detaljer

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat Difi rapport 2009:4 ISSN 1890-6583 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter?

Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? Pilotprosjektet i Trondheim havn Hva er nytte og kostnader ved tiltak i sedimenter? - et arbeidsdokument om samfunnsøkonomisk analyse for tiltak i sedimenter Rapport nr.: 2006-024 Rev.: 0 Dato: 30.01.2006

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet

Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20. Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Systemdrifts- og markedsutviklingsplan 2014-20 Tiltaksplan for sikker og effektiv drift av kraftsystemet Tiltaksplan for sikker og Forord Statnett skal sørge for sikker og. I rollen som systemansvarlig

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008

Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Steinar Johansen, Harald Furre, Bjørn Brastad, André Flatnes og Frants Gundersen Infrastruktur gjør forskjell Evaluering av SIVA 2002-2008 Samarbeidsrapport NIBR/Oxford Research A.S. 2010 Infrastruktur

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF

Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger. Publikasjon fra Geminisenteret Risiko og sårbarhetsstudier ved NTNU og SINTEF Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag.

Detaljer

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som "Sterkt modifiserte vannforekomster"

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som Sterkt modifiserte vannforekomster Deres referanse Vår referanse Dato KK 17.12.2014 Vannregion Rogaland Rogaland Fylkeskommune Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN Vi viser til

Detaljer

Fra bruk til gjenbruk

Fra bruk til gjenbruk Tilrådinger fra interdepartemental arbeidsgruppe Fra bruk til gjenbruk Gjennomføring av direktiv 2003/98/EF om gjenbruk av den offentlige sektors informasjon og supplerende forslag Overlevert Arbeids-

Detaljer

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet

Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet ØF-notat nr. 10/2003 Konsekvenser av å innføre fritak for el-avgift for all næringsvirksomhet av Ståle Størdal Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble etablert i 1984 med Oppland, Hedmark og

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583

En felles meldingsboks. Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 En felles meldingsboks Rapport 2011:7 ISSN 1890-6583 Forord Difi har på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet utredet en løsning for elektronisk meldingsutveksling mellom forvaltningen

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko

Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko RAPPORT Sydhavna (Sjursøya) - et område med forhøyet risiko Februar 2014 INNHOLD Forord... 7 Sammendrag... 8 01 Innledning... 11 1.1 Mandat... 12 1.2 Problemstilling og avgrensing... 13 1.3 Organisering

Detaljer

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement

RAPPORT x/2011. En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT x/2011 En beskrivelse av styringsmodellen i et departement RAPPORT 2/2011 Innhold 1 Innledning... 3 2 God styring i et departement... 4 2.1 Definisjon av styring...4 2.2 Departementets oppgaver

Detaljer

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten. Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Veileder 2014:1 ISBN: 978-82-7483-121-6 Forord Det daværende Moderniseringsdepartementet utga i 2005 en veileder om utskilling av virksomhet

Detaljer

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet

Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom Sauda og Samnanger. Sentralnett Vestlandet Konseptvalgutredning Sentralnettsløsning mellom og Sentralnett Vestlandet Nettforsterkning mellom og Bakgrunn og geografisk avgrensning Utredningen skal vurdere mulige tiltak for å løse utfordringene

Detaljer