VEDLEGG HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD"

Transkript

1 VEDLEGG HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD GRUPPE 36 FORFATTERE: NORDENGEN, THOMAS LARSEN, GLENRUBEN E. STEEN, SEBASTIEN-JEROME 1

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 2 BRUKERMANUAL VEDLEGG 3 TESTRAPPORT VEDLEGG 4 USE CASE VEDLEGG 5 - SEKVENSDIAGRAM

3 VEDLEGG 1 KNOWIT CVREG GRUPPE 36 K R A V S P E S I F I K A S J O N H O V E D P R O S J E K T VÅR FORFATTERE: NORDENGEN, THOMAS LARSEN, GLENRUBEN E. STEEN, SEBASTIEN-JEROME [FRAFALT MEDLEM] V.3 D A T O:

4 Innhold 1. Prosjektbeskrivelse Innledning Om hovedprosjektet Om Bedriften Innføring i hovedprosjektet Arbeidsmetodikk Rammebetingelser Suksesskriteria Antagelser Kravspesifikasjon Funksjonelle krav Ikke funksjonelle krav krav til dokumentasjon Krav til kvalitetssikring Mål og videre utvikling Milepæl Øvrige milepæler

5 5

6 1. Prosjektbeskrivelse Hovedprosjekts tittel: Utvikling av CvReg Beskrivelse: Videreutvikle og implementere nye funksjoner i Knowit sin egenutviklede ansattdatabase, CvReg Prosjektgruppe: Gruppe 36 Prosjektdeltakere: Glenruben Engen Thomas Nordengen Sebastien-Jerome Steen [Frafalt medlem] Veileder: Steinar Johannesen 6

7 Oppdragsgiver: Knowit Kontaktpersoner: Sigmund Marius Nilssen Øyvind Marthinsen Jon Marius Håkedal 7

8 2. Innledning 2.1 Om hovedprosjektet Hovedprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus er et fag på slutten av bachelorstudiene til de forskjellige datalinjene for å sette i praksis kunnskapen studentene har ervervet under de tre årene med utdanning. Gruppe 36 er formet av tre studenter fra anvendt datateknologi og én fra Informasjonsteknologi. De har fått anledningen til å jobbe sammen med IT konsulentfirmaet Knowit, der de skal videreutvikle en databasebasert webside Knowit har utviklet til eget bruk. 2.2 Om Bedriften Knowit er et av de ledende konsulentfirmaene i nordeuropa med over 1700 ansatte spredt over fem land. Siden sin stiftelse i Sverige i 1990 har Knowit spesialisert seg på informasjonsteknologi og digitale tjenester. Knowit Norge har over 300 ansatte og har i de siste årene klart å utvide seg i fire byer rundt i Norge og jobbe sammen med noen av Norges største bedrifter og organisasjoner. 2.3 Innføring i hovedprosjektet Knowit Norge har et eksisterende system for registrering av ansattes CV er. Det er et webinterface for å registrere arbeidserfaring, kompetanseområder og informasjon om hver enkelt ansatt på en måte som er enkelt søkbart og lett tilgjengelig både for utviklere og selgere. Disse kan eksporteres som PDF, ODT eller DOCX format, for å sendes ut til potensielle kunder eller brukes internt i bedriften. Det er altså to grupper av brukere i dette systemet: Brukere: Utviklere registrerer sine CV er med detaljer som skal være likt formulert for alle ansatte. Forskjellig informasjon fylles inn i et system som lager en pent formatert CV. Administratorer: Selgere søker på relevante kompetanse og erfaringer og hente ut alle CV ene de trenger til et tilbud til en ekstern aktør. Dette gjøres i dag manuelt. 8

9 I dag eksisterer det ingen funksjonalitet i dette systemet for å samle sammen flere CV er til et team, eller et tilbud. Dette må gjøres manuelt, noe som gjør det vanskelig å ha oversikt over hvilke ansatte som er tilgjengelige, det gjør det tungvint for enkeltpersoner å ha oversikt over hvem som er inkludert i et tilbud, og ekstra tungvint å knytte personer til et tilbud, og presentere og sende dette rundt internt i bedriften. 2.4 Arbeidsmetodikk I og med at prosjektet er en skoleoppgave i regi av HiOA, som omfatter arbeidsverktøy som er i daglig drift og bruk hos Knowit, er det viktig å balansere både den akademiske tilnærmingen ved oppgaveskrivingen og den praktiske utviklingen av Knowit sin webapplikasjon. Vi har derfor valgt å organisere prosjektet ved hjelp av Scrum rammeverket, da det skal gi oss mulighet til å følge opp utviklingen både i henhold til oppgaven for høyskolen, og som del av kommunikasjon og kartlegging av utviklingen med Knowit. 3. Rammebetingelser 3.1 Suksesskriteria Under følger en liste over kriterier som er nødvendige for at prosjektet skal bli vellykket: - Oppdragsgiver må stille nødvendige ressurser tilgjengelig i alle de de forskjellige fasene av prosjektet - Prosjektmedlemmene må opprettholde aktiv kommunikasjon internt - Prosjektmedlemmene må holde seg til de mål og aktiviteter som gjelder i det gitte tidsrommet - Minimale endringer i forhold til planlegging 9

10 - Opprettholde aktiv dialog med oppdragsgiver og veileder 3.2 Antagelser Forutsetning: - Det forutsettes at kunden gir tilgang til kildekoden - Det forutsettes at funksjonene integreres i det eksisterende systemet - Tilgang til databasen for å implementere funksjonene korrekt - Løsningen skal utformes med plattformuavhengighet i fokus - Detaljert kravanalyse frem til design - Løsningen må være 100% web-basert - Oppdatering av eksisterende rutiner er ikke en del av prosjektet - Tidsfrist for fullført prosjekt er 26. mai - Arbeidet skal dokumenteres nøye i form av dokumenter og data-modeller, slik at systemet enkelt kan videreutvikles av andre i fremtiden - Det må lages gode testrutiner for funksjonaliteten, for å sjekke at alt virker og å se at det fungerer godt sammen med eksisterende funksjoner Begrensninger: CvReg bygger på Groovy og Grails, Javascript og LessCSS som sine hovedkomponenter. Det er også brukt HTML utvidet med spesielle «tags» for Grails. CvReg knytter seg mot MySQL og Crowd for henholdsvis database og brukere. Arbeidsmiljøet blir også begrenset til bruken av Windows 7 og Grails sin tilpasset versjon av Eclipse så medlemmene lettere kan hjelpe hverandre under utviklingen. 10

11 Knowit sine systemer og servere blir brukt for mye av arbeidsdokumnteringen. Dette forsikrer at prosjektet alltid har en fullverdig back-up av kildekode og dokumentasjon, og at arbeidsgiver har fullt innsyn i arbeidet. Gruppen har totalt 1600 arbeidstimer til rådighet for planlegging, utvikling og produksjon av prosjektrapporten, fordelt på 4 medlemmer og 20 arbeidsuker. 4. Kravspesifikasjon 4.1 Funksjonelle krav -Kun administrator skal kunne endre, slette, deaktivere og opprette Tilbud -Alle brukere skal ha mulighet til å lese alle tilbud -En bruker skal enkelt få en oversikt over alle tilbudene han er oppført i -Systemet skal kunne liste alle eksisterende, (aktive og inaktive) tilbud -Administratorer skal også kunne legge til og fjerne CV fra tilbud -Et tilbud skal ha følgende egenskaper: *Navn *Beskrivelse *Oppstartsdato *Sluttdato for tilbudet *Ansvarlige personer for tilbudet ved navn, (én til mange i CvReg) *En timeoutfunkjson som setter tilbudet inaktivt etter ønsket tid. 4.2 Ikke funksjonelle krav - Systemet må ha en tilgjengelighet på 99,5% - Responstid for nøkkelhandlinger bør ikke overstige 3 sekunder 11

12 - Web-grensesnittet må fungere mot Internett Explorer 9.0, Firefox 18.0, Google Chrome , og Opera Safari er ikke med i kvalitetssikringen, men skal være dekket av Google Chrome da begge bruker WebKit - Datasystemet skal sikres mot innsyn av uautoriserte personer 12

13 4.3 krav til dokumentasjon - Planlegging, organisasjon og oppfølging skal dokumenteres i Jira - Praktiske dokumentasjoner og veiledninger skal dokumenteres i Confluence - Kildekode og historikk skal dokumenteres via Git - All systemdokumentasjon skal lagres og oppbevares på Knowit sine servere 4.4 Krav til kvalitetssikring - Der det er hensiktsmessig skal det under utvikling skrives enhetstester for ny og endret kode - Prosjektgruppen utfører funksjonell testing underveis, minst før hvert demomøte og før milepælsleveranser - Prosjektgruppen gjennomfører demomøter for Knowit som avslutning av hver sprint - Knowit utfører akseptansetest og code-review etter milepælsleveranser 5. Mål og videre utvikling 5.1 Milepæl Vi har lagt opp en konkret plan på hva som skal utføres i løpet av de neste ukene. Dette er det absolutte minimumskravet for at prosjektet skal anses som vellykket, men skal ikke anses som en begrensning av utviklingen. Hvis milepælen kan bli nådd i god tid og med nok ressurser, vil prosjektet utvides med nye milepæler og oppgaver. Hovedmålet er å utforme en ny variabel kjent som «Tilbud» som skal integreres i databasen sammen med de andre funksjonene: Et Tilbud skal minimum inneholde: o o Navn på tilbudet Beskrivelse av tilbudet 13

14 o Oppstartsdato o Sluttdato (Når tilbudet skal inaktiveres?) o CVer inkludert i tilbudet En CV (bruker) skal være ansvarlig for tilbudet. Systemet skal kunne utføre følgende handlinger: o Liste over opprettede tilbud: skal være synlig for alle. Sorteres i: Aktive, inaktive, alle med Aktive som default. Evnt: Lage pen presentasjon med kort oppsummering av tilbudet & bilder av personer som er inkludert. o Legg til nytt tilbud: Synlig for Admin Knapp på liste over tilbud knapp i alle popup-lister over tilbud på ernkeltcv og CVliste o Redigere tilbud: Synlig for Admin endre navn på tilbud endre hvem som er ansvarlig for tilbud o Deaktiver tilbud: Synlig for Admin Kun tilgjengelig på tilbudssiden o Legg CV til tilbud: Synlig for admin Knapp på hver enkelt CV Knapp på liste over tilbud Knapp på liste over CVer o Fjern CV fra tilbud: Synlig for admin 5.2 Øvrige milepæler Så lenge første milepæl ikke skaper større utfordringer enn forventet, skal gruppen ha kapasitet til å utvide funksjonalitet utover hovedmålene. Hovedoppgaven utvikles med fokus på å gjøre fremtidig utvikling smidig. Følgende er tjenester som har blitt vurdert å implementeres hvis tid og ressurser tillater det: - Advarsel om at CV allerede er inkludert i annet, aktivt tilbud. - Funksjon for å laste opp vedlegg til et tilbud (pdf, bilder, video, etc ) 14

15 - Funksjon for å laste ned alle CVer i et tilbud som zipfil - Disse og andre mulige løsninger, endringer eller forbedringer som kan bli utviklet under prosjektet, blir eventuelt kartlagt under sprintmøter og dokumentert derfra. 15

16 16

17 VEDLEGG 2 KNOWIT CVREG GRUPPE 36 B R U K E R M A N U A L H O V E D P R O S J E K T VÅR FORFATTERE: NORDENGEN, THOMAS LARSEN, GLENRUBEN E. STEEN, SEBASTIEN-JEROME 17

18 FORORD Dette er e brukermanual for Cv-Reg, og da hovedsakelig for tilbudsmodulen som vi har utviklet, men denne manualen vil også ta for seg andre skjermbilder som er vesentlige for denne modulen. 18

19 INNHOLDSFORTEGNELSE forord BRUKERMANUAL Innlogging i systemet Liste over alle eksisterende tilbud Sortere tilbud Opprette nytt tilbud Vise detaljer Slette en deltager Legge til en deltager Redigerer et tilbud Endre ansvarlig for tilbud Slette et tilbud Legge en CV inn i et tilbud

20 BRUKERMANUAL 1.0 Innlogging i systemet Figur 1.1: Innlogging Det første skjermbildet en møter er innloggings skjermen, denne er veldig enkel, og tilbyr brukeren å taste inn en brukernavn og ett passord. Det er ingen egen innlogging for administratorer. Administratorer logger inn på samme måte, men deres ekstra administrator funksjoner vil ikke være synlig inne i systemet for vanlige brukere. Figur 1.2: Oversikt over CV 20

21 Når korrekt brukernavn og passord er tastet inn, vil brukeren bli sendt til siden som vist over. Dette er CV-oversikten til brukeren. I fra denne side er det mulig via knappen: + Tilbud øverst til venstre i menyen, kunne legge til den respektive CV-en til i et tilbud. Dette vil bli videre beskrevet senere i dokumentet. 2.0 Liste over alle eksisterende tilbud For å navigere seg videre til tilbuds-modulen, trykker en på Tilbud fanen, helt øverst menyen. Figur 2.1: Liste over tilbud Brukeren befinner seg nå i tilbuds-modulen, som gir en oversikt over alle eksisterende tilbud registrert i systemet. 21

22 Figur 2.2: Sortering 3.0 Sortere tilbud Over ser du et bilde av de tre sorteringsmulighetene som denne modulen har. Det er mulig å liste ut tilbud på tre hoved kategorier: Vis alle fanen vil gi deg en liste over alle eksisterende tilbudene, uavhengig om de er aktive eller ikke. Videre er det mulig å sortere på aktive og inaktive. Figur 3.1: Nytt tilbud 22

23 4.0 Opprette nytt tilbud For å opprette et nytt tilbud benyttes Nytt tilbud knappen. Denne vil laste inn en ny side venstre i skjermbildet. Dette er en oversikt over de alternativene denne funksjonen har. Figur 4.1: Nytt tilbud form For å opprette et nytt tilbud er brukeren nødt til å fylle ut de nødvendige feltene i registreringsformen. Foreløpig er det kun navn, startdato og sluttdato som er påkrevd for at et tilbud skal kunne bli opprettet. Klikk Legg til knappen, eller Avbryt knappen for å fortsette. 23

24 5.0 Vise detaljer Figur 5.1: Tilbud detaljer For å få opp informasjon om et tilbud, eller om du ønsker å redigere et tilbud, trykker en på et av tilbudene i oversikten. Dette vil laste inn informasjonen om det valgte tilbudet, samt å tilby brukeren å redigere den informasjonen som finnes om tilbudet. 6.0 Slette en deltager For raskt å lunne slette en deltager fra et tilbud, er et en veldig enkel måte å gjøre dette på. Det er ikke nødvendig å måtte gå inn på redigerings siden for å gjøre dette. En kan enkelt trykke på fjern knappen, som befinner seg til venstre for hvert deltagernavn. Denne knappen vil raskt fjerne en deltager fra tilbudet. Figur 6.1: Legg CV inn i tilbud 24

25 7.0 Legge til en deltager For å legge til en deltager i et valgt tilbud, er det bare å velge navnet til en person i listen, ved å trykke på pil ned tasten, som vist på bildet over. Der etter velger markerer du et ønsket navn ved å klikke på det. Til slutt trykker du på knappen: Legg til i tilbudet. Om litt vil listen over deltager oppdateres automatisk, og den nye personen vil være lagt til i tilbudet. 8.0 Redigerer et tilbud Figur 8.1: Rediger tilbud For å redigere et tilbud, trykk på Rediger tilbud knappen som vist over. 25

26 Figur 8.2: Rediger tilbud form I Rediger Tilbud siden vil du finne den totale oversikten over et tilbud, samt muligheten for å kunne endre på den informasjonen som er ønskelig. De feltene som kan være blanke om dette skulle være ønskelig er: Beskrivelse av tilbudet og tilbudsansvarlig. Resten, navn og fra og til dato kan ikke være blanke. Denne nødvendig informasjonen vil automatisk bli fylt inn i det du befinner deg på Rediger Tilbud siden. 26

27 9.0 Endre ansvarlig for tilbud Figur 9.1: Rediger ansvarlig For å velge tilbudsansvarlig, klikk på pil ned tasten under: Tilbudsansvarlig og marker så navnet til personen du ønsker at skal være den ansvarlige for tilbudet. Nå all ønskelig informasjon er oppdatert, klikk på enten: Oppdater eller Avbryt knappen for å gå videre Slette et tilbud Figur 10.1: Slett tilbud For å slette et tilbud trenger brukeren kun å befinne seg i hovedvinduet for modulen. Uavhengig av hvilken fane du befinner deg i, vil du kunne finne en slett knapp, til venstre i tabellen for hvert enkelt tilbud, (som vist i bildet over). 27

28 11.0 Legge en CV inn i et tilbud Figur 11.1: Valgt CV inn i tilbud For å legge til en CV i et tilbud, velg først fanen markert CV, og trykk så på + legg til knappen. Dette vil kalle opp et sprettoppvindu med muligheten til å legge den valgte CV-en inn et ønsket tilbud. Trykk så videre på pil ned knappen, under Eksisterende tilbud: for å få listet opp alle de eksisterende tilbudene i databasen. Marker så ønsket tilbud, og klikk på knappen Legg til. Til slutt klikker en på OK knappen nederst i høyre gjønet. 28

29 VEDLEGG 3 KNOWIT CVREG GRUPPE 36 T E S T R A P P O R T H O V E D P R O S J E K T VÅR FORFATTERE: NORDENGEN, THOMAS LARSEN, GLENRUBEN E. STEEN, SEBASTIEN-JEROME 29

30 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Innledning Mål for testene Funksjonalitet: Responsivitet: Funksjonalitet med forskjellige nettlesere: Funksjonalitet på mobile enheter: VERKTØY OG PROGRAMVARE BENYTTET Maskinvare: Hvilke tester ble utført Testing i utviklingsfasen Testing av applikasjonen på mobile enheter Funksjonalitetstest TESTRESULTATER Funksjonalitetstesting: TEST AV CvReg TILBUD... Error! Bookmark not defined. 30

31 1.0 INNLEDNING Dette dokumentet gir leseren en oversikt over hvilke tester som ble utført, og resultatene disse testene ga. Testene har blitt gjort kontinuerlig under utviklingen. 2.0 MÅL FOR TESTENE Med våre tester har vi prøvd å teste visse mål som vi mener er viktige, og som forhåpentligvis ville avdekke viktige feil og mangler. 2.1 Funksjonalitet: Sørge for at den generelle funksjonaliteten for vår modul er på plass, og at applikasjonen i sin helhet, det vil også si de delene av applikasjonen som benytter vår modul på én eller annen måte, fungerer som de skal. 2.2Responsivitet: Det er viktig at applikasjonen generelt ikke blir for treg, med tanke på større databasekall og utskrift av oppføringer i databasen. 31

32 2.3 Funksjonalitet med forskjellige nettlesere: Det benyttes i dag mange forskjellige nettlesere, og veldig sjeldent fungerer alle nettsider likt i alle nettlesere de blir benyttet av. Derfor er det viktig at vi sørger for lik funksjonalitet i alle nettlesere, og sikre at de samme funksjonene er tilgjengelige uavhengig av nettleser brukeren benytter. 2.4 Funksjonalitet på mobile enheter: Mobil funksjonalitet inngår ikke i vårt ansvarsområdet, og vil ikke bli testet i særlig stor grad av oss. Applikasjonen må for det første på nett for at dette skal la seg gjøre, noe vi ikke var en del av utviklingsplanen. 3.0 VERKTØY OG PROGRAMVARE BENYTTET De forskjellige testene ble utført med forskjellige datamaskiner og forskjellige nettlesere. Dette for å sørge for at applikasjonen fungerer som tiltenkt på alle maskiner, og uavhengig av nettleser. Maskinvare: Vi har kun benyttet Microsoft Windows under utviklingen og testingen. Vi har ingen krav som definerer hvordan applikasjonen skal fungerer på andre operativsystemer, men da applikasjonen er basert på et rammeverk, vil nok ikke dette være et problem. 32

33 4.0 HVILKE TESTER BLE UTFØRT 4.1 Testing i utviklingsfasen Denne applikasjonen har blitt utviklet iterativt, det vil si at vi gjennom hele prosjektet har prøvd å forbedre den koden i tidligere har produsert, med et ønske om å oppnå en så effektiv og fungerende kode som mulig. Dette har også sørget for at vi gjennom hele utviklingen av applikasjonen, har verdt nødt til å teste den koden som har vert utviklet gjentatte ganger. Et problem vi støtte på med tanke på listingen av tilbudene på hovedsiden for modulen, var at denne prosessen med å søke igjen om hele databasen for så å sortere dette etter et spesifikt ønske, viste seg å være vanskeligere å kode effektivt enn vi først hadde tenkt. Gjennom hele siste halvdel av prosjektet var dette en av de tingene vi hadde i fokus å effektivisere, og som testresultatene forhåpentligvis kommer til å bevise at var vellykket. 4.2 Testing av applikasjonen på mobile enheter Det har ikke blitt foretatt noen tester på mobile enheter av hovedsakelig to grunner. Den ene er at CvReg har kun blitt utviklet som en desktop basert web-applikasjon. Det andre er at applikasjonen kun har blitt utviklet lokalt på PCer, og har ikke blitt oppdatert over nett, slik at det ikke har vært mulig å få testet den nye modulen på mobile enheter. 4.3 Funksjonalitetstest Vi har testet applikasjonen i flere forskjellige nettlesere, da applikasjonen (som tidligere beskrevet), benytter mange forskjellige teknologier innenfor nettutvikling, noe som kan gi betydelig forskjeller i oppførselen av applikasjonen. Vi har da testet den generelle funksjonaliteten i forskjellige nettlesere, for å forsikre oss om at de forskjellige funksjonene, og det generelle designet både ser likt ut, men også oppfører seg likt. 33

34 5.0 TESTRESULTATER Videre følger en skjematisk oversikt over de forskjellige resultatene av testingen vi har utført på applikasjonen, disse testene er utført i en naturlig rekkefølge av handlinger: 5.1 Funksjonalitetstesting: View Test utført Chrome Firefox Opera Main view - > Tilbud Innlasting av tilbuds view ok ok ok Benytte sorteringsfunksjonalitet for aktive og inaktive tilbud Klikke på knapp for å opprette nytt tilbud Klikke på knapp for å lagre nytt tilbud, etter at inndata er ferdig inntastet Oppdatering av ny liste over tilbud etter lagring av nytt tilbud Klikking på tilbud i listen over tilbud for uthenting av informasjon om tilbudet ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok treg treg treg Fjerne person fra et eksisterende tilbud treg treg treg 34

35 Legge en person inn i et tilbud treg treg treg Trykke på knapp Rediger tilbud for eksisterende tilbud ok ok ok Oppdatere tilbud med ny inndata ok ok m/ falsk feil ok Slette tilbud med eksisterende deltagere ok ok ok Slette tilbud uten eksisterende deltagere ok ok ok Main -> CV Trykke på tilbudsknapp venstre i menyen ok ok ok Legge til nå valgte CV inn i ønsket tilbud via knapp ok ok m/ falsk feil ok m/ falsk feil I noen av testene virket modulen som den skulle, allikevel kom det feil av typen «Ajax call failed». 35

36 VEDLEGG 5 - USE CASE Use Case: Legg til CV i tilbud Aktører: Administrator Betingelser:Admin har opprettet nytt tilbud Trigger: Admin skal legge til CV-er i tilbud - NORMAL HENDELSESFLYTT 1. Admin logger inn 2. Admin trykker på Tilbud 3. Admin velger relevant tilbud fra liste 4. Admin velger CV fra drop down liste 5. Admin trykker på Legg til CV - VARIASJONER/Feilsituasjoner 1a. Admin får ikke logget inn 3a Relevant tilbud er ikke tilgjengelig 3b Informasjon om tilbud kommer ikke opp når tilbud velges fra listen 4a Navn til relevant CV kommer ikke opp 5a Tilbud blir ikke oppdatert med ny CV 36

37 VEDLEGG 6 - SEKVENSDIAGRAM 37

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011

Entobutikk 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 3.TESTRAPPORT VÅR 2011 1 DELKAPITTEL 1 FORORD Denne testrapport er skrevet i forbindelse med vårt hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo, ingeniørutdanning, våren 2011. Rapporten beskriver testingen av hele

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Del VII: Kravspesifikasjon

Del VII: Kravspesifikasjon 1 2 Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for gruppen vår og beskrivelse av betingelsene for utviklingen av vårt prosjekt. Vår gruppe benyttet dette dokumentet som et styringsdokument for å

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni.

KRAVSPESIFIKASJON. Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. KRAVSPESIFIKASJON Tittel: Pris++ Oppgave: Utvikle en Android applikasjon med tilhørende databasesystem. Periode: 1. Januar til 11. Juni. Prosjektgruppe: 27 Prosjektmedlem: Ole Almenning Stenhaug Veileder.

Detaljer

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5

Testrapport. Aker Surveillance. Gruppe 26. Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Oslo, 24.5.2013. Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Testrapport Aker Surveillance Gruppe 26 Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo, 24.5.2013 Public 2013 Aker Solutions Page 1 of 5 Innledning I denne rapporten vil vi skrive om testingen som

Detaljer

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus

Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport Gruppe 2 Hovedprosjekt 2014, Høgskolen i Oslo og Akershus 1 INNHOLD 2 Presentasjon... 2 2.1 Gruppen medlemmer... 2 2.2 Oppgave... 2 2.3 Oppdragsgiver... 2 2.4 Veileder... 2 3 Sammendrag...

Detaljer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer

Kravspesifikasjon. Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011. Gruppemedlemmer Kravspesifikasjon Høgskolen i Oslo, våren 2011 Sted og dato: Oslo, 9. februar 2011 Gruppemedlemmer Adeel Yousaf Khan s141459 Mats Klingenberg Naustdal s148155 Nur M. Ahmed s148108 Thomas Wiborg s161335

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

TESTRAPPORT - PRODSYS

TESTRAPPORT - PRODSYS TESTRAPPORT - PRODSYS PRODSYS-DATASYSTEM FOR ÅS PRODUKSJONSLAB AS GRUPPE 12 CHRISTOPHER CONRADI STEFFEN DIEDRICHSEN ROMAN KOVALENKO INFORMASJONSTEKNOLOGI, INGENIØRUTDANNINGEN, HØYSKOLEN I OSLO 1. FORORD

Detaljer

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet

Utvikle en prototype for en digital versjon av helsekort for gravide. Programvareleverandør av ehelse-løsninger for helsevesenet Kravspesifikasjon Hovedprosjekt 2014 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Tittel: Oppgave: Gruppemedlemmer: Digitalt Helsekort for Gravide Utvikle en prototype

Detaljer

1. Forord 2. Leserveiledning

1. Forord 2. Leserveiledning KRAVSPESIFIKASJON 1 1. Forord Hensikten med kravspesifikasjonen er at den skal fungere som et styringsdokument under prosessen og definere rammer og betingelser rundt hovedprosjektet. Den er utviklet etter

Detaljer

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017

Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi, vår 2017 Gruppe 29: Marthe Janson Skogen, s236357, Ingeniørfag - data Odd Einar Hoel, s236313, Ingeniørfag - data Forprosjektrapport Rapporten inneholder presentasjon,

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg

Forprosjektrapport. Presentasjon. Oslo, den 29. Januar Gorm Eirik Svendsen Nicolai Mellbye Marius Auerdahl Per Gustav Løwenborg Forprosjektrapport Presentasjon Tittel Bakerman AS Website Oppgave Utvikle ett websted for Bakerman AS der hvor de kan promotere seg selv og kommunisere med kundene sine. Periode 4. Januar 2010 til 17.

Detaljer

Teknostorage - Lagersystem. Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. 3. januar 2012 til 11.

Teknostorage - Lagersystem. Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer inn og ut fra lager. 3. januar 2012 til 11. 1 Brukerveiledning Presentasjon Tittel Oppgave Periode Gruppemedlemmer Prosjektgruppe Veileder Oppdragsgiver Kontaktperson Teknostorage - Lagersystem Et lagersystem som på enkel måte kan registrere varer

Detaljer

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634

Forprosjekt. Accenture Rune Waage, rune.waage@accenture.com, 91605634 Forprosjekt Presentasjon Gruppe 19: Event-planlegger Andreas Berglihn s169991 Harald R. Svendsen s127142 Gruppe Gruppe 19 Andreas Berglihn, s169991 Harald R. Svendsen s127142 Oppgave Eventplanlegger Utvikle

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93

TESTRAPPORT... 91 FORORD... 91 INNHOLD... 92 23 INNLEDNING... 93 24 TEST AV SYSTEMET... 93. 24.1 Databasen og SQL spørringer... 93 90 Testrapport Forord Dette dokumentet er testrapporten for hovedprosjektet, og skal gi en oversikt over all testing utført på systemet under og etter ferdigstilling, samt feil og løsninger gruppen har

Detaljer

Compello Invoice Approval

Compello Invoice Approval Compello Invoice Approval Godkjenning Webmodul brukerdokumentasjon Nettbrett og desktop via nettleser Index 1 Innledning... 3 2 Funksjonalitet... 4 Nettbrett og desktop via nettleser... 4 2.1.1 Desktop

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Informasjonsportalen

Informasjonsportalen Brukermanual Informasjonsportalen Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS

TESTRAPPORT   Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS TESTRAPPORT Tittel på hovedprosjektet: Varebestillingssystem for Wokas Salg AS Medlemmer av gruppe 35: Joakim Larsen, s150070, 3AB Kristian Kjelsrud, s147787, 3IA Anastasia Poroshina, s140720, 3AB Prosjektperiode:

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Innlogging 1 2. Endre passord 1 3. Mine mapper 2 4. Hvordan jobbe med læremidlene? 2 5. Hvordan jobbe med oppgaver fra lærer? 4 6. Kalender 8 7. Internpost 8 8. Maskinkrav 10

Detaljer

III. PRODUKTRAPPORT HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD

III. PRODUKTRAPPORT HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD III. PRODUKTRAPPORT HOVEDPROSJEKT VÅR 2013 KNOWIT CVREG TILBUD GRUPPE 36 FORFATTERE: NORDENGEN, THOMAS LARSEN, GLENRUBEN E. STEEN, SEBASTIEN-JEROME 1 FORORD Denne rapporten er skrevet for personer med

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

PROSESSDOKUMENTASJON

PROSESSDOKUMENTASJON PROSJEKT NR.: 10-30 Studieprogram: Anvendt Datateknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET: Papir og elektronisk Telefon: 22 45 32 00

Detaljer

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017

Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Forprosjektrapport Bacheloroppgave 2017 Chat Modul for Webnodes Content Management System Gruppe 32 Adam Asskali, Anmer Seif, Sara Khan 20.01.2017 Veileder G. Anthony Giannoumis Innholdsfortegnelse 1.Presentasjon

Detaljer

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007

Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo våren 2007 Testrapport Høgskolen i Oslo Student: Martin Oppegaard Gruppe: 07-12 Dato: 25. mai 2007 Veileder ved HIO: Eva Vihovde Oppdragsgiver: Bekk Consulting

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON INNHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 1 Systembeskrivelse... 2 2 Mål for systemet... 3 3 Funksjonelle krav... 4 4 Ikke-funksjonelle krav... 5 5 Use-case diagram... 6 6 Rammekrav...

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Gruppe 11. Mohamed el Morabeti, s198748 Forprosjektrapport Bachelorprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Gruppe 11 Mohamed el Morabeti, s198748 Hotan Shahidi-Nejad, s236770 Arlen Syver Wasserman, s193956 Studentparlamentet 1

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Kravspesifikasjonen skal beskrive applikasjonens funksjonalitet og betingelsene som oppdragsgiver krever. Det skal også hjelpe utviklerne med å begrense applikasjonen slik at den

Detaljer

Case Prosess Resultat Kommentar

Case Prosess Resultat Kommentar TimeStamp Hovedprosjekt ved HIOA Forord Dette dokumentet omhandler testing av systemet, og er først og fremst rettet mot sensor og intern veileder ved Høgskolen i Oslo. Rapporten gir en oversikt over hvilke

Detaljer

Kom i gang med E-Site

Kom i gang med E-Site Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i adminsider...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt passord...3

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1

KRAVSPESIFIKASJON. Gruppe 2. Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus. Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 KRAVSPESIFIKASJON Gruppe 2 Hovedprosjekt, Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2014 KRAVSPESIFIKASJON 1 CONTENTS 1. Forord... 3 2. Presentasjon... 3 2.1 Gruppens medlemmer... 3 2.2 Oppdragsgiver... 3 2.3

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Testrapport. Studentevalueringssystem

Testrapport. Studentevalueringssystem Testrapport Studentevalueringssystem 1 Forord 1.2 Forord Dette prosjektet er et hovedprosjekt i data ved Høgskolen i Oslo, avdeling for ingeniørutdanning, og gjennomføres i samarbeid med Ingeniøravdeling

Detaljer

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT Studieprogram: Informasjonsteknologi. Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 1 PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2014-28 TILGJENGELIGHET Åpen HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS TITTEL

Detaljer

WISEflow brukerveiledning for deltaker

WISEflow brukerveiledning for deltaker WISEflow brukerveiledning for deltaker Version 2.9.0 1 Innholdsfortegnelse Deltaker: slik kommer du i gang... 2 Rediger din profil... 3 Flowoversikt... 5 Flowtyper... 6 Flowens tilstand... 6 Hvordan leverer

Detaljer

Ny på nett. Operativsystemer

Ny på nett. Operativsystemer Ny på nett Operativsystemer Hva skal vi lære? Hva er et operativsystem? Ulike typer operativsystemer XP Vista Windows 7 Skrivebordet Min datamaskin Start-knappen Papirkurv/søppelkurv Internett explorer

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse -

3. Kravspesifikasjon. Experior - rich test editor for FitNesse - 3. Experior - rich test editor for FitNesse - 3.1. Forord Dette dokumentet inneholder krav til funksjonalitet i Experior og hvordan denne skal integreres inn i selve FitNesse. I tillegg spesifiseres krav

Detaljer

1 Forord. Kravspesifikasjon

1 Forord. Kravspesifikasjon [Type text] [Type text] 3/5 Hovedprosjekt ingeniørutdanningen 09 Kravspesifikasjon Tittel på hovedprosjektet Tarantell Dashboard Gruppe 28 Bjørn Ove Pedersen Stian Dalviken Antall sider 6 Intern veileder

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

KUNNSKAP.NO (versjon 7)

KUNNSKAP.NO (versjon 7) KUNNSKAP.NO (versjon 7) 1. Hva er Kunnskap.no? 1 2. Kom i gang 3 3. Innlogging 4 4. Arbeidsmåte 1: Jobb med standard læremidler 5 5. Arbeidsmåte 2: Lage elevoppgaver og redigere læremidler 7 6. Rapporter

Detaljer

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress

KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress KOM I GANG MED WORDPRESS En enkel guide for å hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress Sist oppdatert 05.06.2015 Innholdsfortegnelse 1. Hva er Wordpress?... 3 2. Hvordan logger jeg inn i kontrollpanelet?...

Detaljer

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow

Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow Brukerveiledning digital eksamen via WISEflow. For å kunne gjennomføre en skriftlig skoleeksamen i WISEflow, må du ha installert en egen browser i forkant. Du logger deg på via https://uia.wiseflow.dk.

Detaljer

CharityDoctors. Brukermanuel

CharityDoctors. Brukermanuel CharityDoctors Side 2 1. FORORD Dette er en brukerdokumentasjon som ble skrevet i forbindelse med vår hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo våren 2011. Dokumentet beskriver bruk av Charity Doctors bestilling

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

4.5 Kravspesifikasjon

4.5 Kravspesifikasjon 4.5 Kravspesifikasjon 4.5.1 Funksjonalitet og systembeskrivelse Webapplikasjonen har tre overordnede funksjoner; Opprett Spotify arrangement, Opprett SoundCloud arrangement og Bli med på arrangement. Brukere(kalt

Detaljer

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen.

Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. 1 Sammendrag Dette dokumentet er en produktrapport for vårt avsluttende hovedprosjekt våren 2008 ved høgskolen i Oslo, for ingeniør - avdelingen. Vår oppdragsgiver, ABTF hadde et ønske om en større web

Detaljer

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav.

Funksjonskravene er delt opp i to deler, krav til spillsekvens og generelle funksjonskrav. Kravspesifikasjon I dette kapittelet foreligger kravspesifikasjonen som ble utformet tidlig i prosjektprosessen. Dette er den opprinnelige kravspesifikasjonen. Det har igjennom prosjektprosessen vært naturlig

Detaljer

Google Cloud Print veiledning

Google Cloud Print veiledning Google Cloud Print veiledning Informasjon om Google Cloud Print Skrive ut med Google Cloud Print Appendix Innhold Slik leser du håndbøkene... 2 Symboler som brukes i håndbøkene... 2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD

Forprosjektrapport. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Forprosjektrapport Feilsøkingsverktøy for Homebase AS INNHOLD Presentasjon Sammendrag Om bedriften Dagens situasjon Mål og rammebetingelser Funksjonelle krav: Ikke-funksjonelle krav: Løsninger Analyse

Detaljer

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari

Google Chrome. Microsoft Edge. Mozilla Firefox. Internet Explorer. Opera. Safari Google Chrome Microsoft Edge Mozilla Firefox Internet Explorer Opera Safari Google Chrome Dersom nettbanken ikke vises eller fungerer som den skal, så hjelper det ofte å slette midlertidige filer i din

Detaljer

Produktrapport Gruppe 9

Produktrapport Gruppe 9 Forord Dette dokumentet er ment for personer som skal vedlikeholde, endre eller utvikle systemet. Produktdokument innholder informasjoner om programmets funksjoner og hvordan de fungerer. Før bruk av dette

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 207 Digitalisering av Sentralen UNG Gründer Gruppe 34 Kenneth Di Vita Jensen, s236745 Frank Arne Bjørkmann

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg.

Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Forprosjektrapport Presentasjon Tittel: Inventardatabase Tema: Oversikt over ansatt, rom, datamaskin, skjerm, software, hardvare og tilkoblingsanlegg. Prosjektperiode: 2/12-08 23/05-08. Prosjektgruppe:

Detaljer

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline

Forprosjektrapport. Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016. Pillbox Punchline Forprosjektrapport Bachelorprosjekt i informasjonsteknologi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, våren 2016 Pillbox Punchline Gruppe 8 André Østhagen Bye, s198607 Annika Hammervoll, s198611 Hanne Rygge, s198613

Detaljer

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web?

Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Problem med innlogging til Sauekontrollen Web? Riktig nettleser? Husk at det er kun Internet Explorer av nettlesere som kan brukes (ikke for eksempel Opera, Mozilla Firefox, Safari). Riktig brukernavn

Detaljer

Romsys består av to deler; Den første delen er administrasjonssidene og den andre delen er visningsdelen for de dataene som administreres.

Romsys består av to deler; Den første delen er administrasjonssidene og den andre delen er visningsdelen for de dataene som administreres. Brukermanual 1 Forord Denne rapporten omhandler bruken av systemet. Brukermanualen er skrevet for de personer som skal ta i bruk applikasjonen, RomSys. Dokumentet beskriver hvordan man bruker RomSys, med

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

IST Skole Fravær - Foresatt

IST Skole Fravær - Foresatt IST Skole Fravær - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den dagen

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Studentdrevet innovasjon

Studentdrevet innovasjon Studentdrevet innovasjon Hovedprosjekt 2013 Høgskolen i Oslo og Akershus Forprosjektrapport av Gruppe 11 Karoline Sanderengen, Mona Isabelle Yari og Randi Ueland 25.01.2013 Studentdrevet innovasjon 9 Innhold

Detaljer

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post.

Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. Administrasjon Nettbutikk: www.dittdomene.com/administrasjon Bruk brukernavn og passord som er sendt på e-post. - Konfigurasjon Klikk på Konfigurasjon i menyen helt til venstre, og deretter Min butikk.

Detaljer

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE

ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE ASKER FOTBALL KVINNERS NETTSIDE BRUKERVEILEDNING FOR REDIGERINGSPROGRAM Link til redigeringsprogrammet: http://www.askerfk.no/admin/default.asp Skriv inn ditt brukernavn og passord. Brukernavn og passord

Detaljer

Brukermanual. WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S.

Brukermanual. WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. Brukermanual WillWest Smøredatabase GRUPPE 21 FORFATTERE: BREKKLUND, PÅL E. LARSEN, MARTIN WESTGAARD, CHRISTIAN S. 1 Innholdsliste Brukermanual... 1 Innholdsliste... 2 1 Forord... 3 2 Brukermanual... 4

Detaljer

Kravspesifikasjon. Forord

Kravspesifikasjon. Forord Kravspesifikasjon Forord Hensikten med en kravspesifikasjon er å gi et overblikk over programmets funksjonalitet og tilleggsfunksjoner, dette vil si både over de som er utviklet før prosjektstart, og de

Detaljer

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS

HTML5. Skjemaer på nettsider. Skjemaer med. Informasjonsteknologi 1 og 2. Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Skjemaer med HTML5 Gløer Olav Langslet Sandvika VGS Leksjon 10 Informasjonsteknologi 1 og 2 Skjemaer på nettsider I denne leksjonen skal vi se litt nærmere på bruk av skjemaer på nettsider. Du har sett

Detaljer

Brukerveiledning for administrasjonen

Brukerveiledning for administrasjonen Brukerveiledning for administrasjonen Nedenfor finner du en brukerveiledning for barnehagenmin.no. Barnehagens admin-passord og brukernavn gir adgang til redigeringssidene. Passord må oppbevares på et

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24

Brukerdokumentasjon. Hovedprosjekt 2011. Høgskolen i Oslo. Gruppe 24 Brukerdokumentasjon Hovedprosjekt 2011 Høgskolen i Oslo Gruppe 24 Tore Holmboe (s155547) Vegard Kamben (s148147) Anders Fohlin Kjøde (s155551) Haakon Nygård (s155535) Stian Pettersen (s144449) en RSS-leser

Detaljer

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder

Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Brukermanual for kommuneansvarlig og testleder Jegerprøveeksamen www.jegerproveeksamen.no Innholdsfortegnelse Kommuneansvarlig... 3 Testleder... 3 Opprette testsenter og testledere... 3 Teknisk godkjenning

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: Side 1

hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: Side 1 hypernet Fravær Brukermanual - Elev Sist endret: 04.02.2015 Side 1 Innhold Innlogging... 4 Glemt brukernavn... 4 Glemt passord... 4 Generelt... 5 Opplæringsvideo... 7 Brukermanual... 7 Historiske data...

Detaljer

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring)

IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-HJELP/ IT.UIB.NO Hvordan bidra med informasjon til IT-avdelingens hjemmesider (En innføring) IT-avdelingen, UiB 14.10.2010 Innhold Innhold... 2 Kort om IT-hjelp (utdrag fra https://it.uib.no/om_it-hjelp)...

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web.

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Brukerguide Hjørne pushback Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen Hjørne pushback på web. Innhold Spille simuleringen på web... 1 Før du starter... 1 Innlogging...

Detaljer

1 Del I: Presentasjon

1 Del I: Presentasjon 1 Del I: Presentasjon 2 Forord Denne sluttrapporten er skrevet av gruppe 12 som består av 4 studenter som studerer ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Vi studerer Anvendt datateknologi og denne rapporten

Detaljer

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15

Gruppe Forprosjekt. Gruppe 15 Forprosjekt Gruppe 15 Marius Ylven Westgaard - s236797 - Anvendt Datateknologi Lise Janbu Eide - s236361 - Dataingeniør Lavanja Jeyenthiran - s236346 - Dataingeniør Kristian Pedersen - s236728 - Anvendt

Detaljer

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen

Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Kort brukerveiledning om fjerntilgangsløsningen Viktig før du tar i bruk fjerntilgangsløsningen VIKTIG! Før du kan ta i bruk fjerntilgang må du sende en e-post til it-hjelp@uis.no med ditt mobilnummer.

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011

ChiCMS Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2011 TESTRAPPORT Forord Denne testrapporten har som formål å beskrive all testing som er utført på systemet, både under utviklingen og etter ferdigstilling. Målet for testingen er for å verifisere at vi har

Detaljer

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker

Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Brukerhåndbok CabinWeb Bruker Applikasjon: CabinWeb Laget av: Delfi Data AS (www.delfi.no) Versjon 1.11 Dato 06.11.2006 Historie 1.1 Revisjon utgave 1.11 Lagt til Kartmodul Innledning CabinWeb er et system

Detaljer

Manusnett - brukerveiledning for forfatter

Manusnett - brukerveiledning for forfatter Manusnett - brukerveiledning for forfatter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...1 Innledning...2 Innlogging...3 Sende inn et nytt manus...5 Behandle vurderte manus...11 Rettelser i Word...15 Endring

Detaljer

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1.

IST Fravær. Brukermanual - Foresatt. Sist endret: Side 1. IST Fravær Brukermanual - Foresatt Sist endret: 28.06.2016 Side 1 Innhold IST Fravær... 3 Innlogging... 4 Ny bruker (søke om tilgang)... 4 Registrert bruker... 6 Registrert bruker (søke om tilgang til

Detaljer

Vedlegg Side 83 av 155

Vedlegg Side 83 av 155 4 Side 83 av 155 Innholdsfortegnelse 1 Kravspesifikasjon... 86 2 Kravspesifikasjon 2.0... 92 3 Domenemodell... 98 4 UseCase Diagram Oversikt... 102 6 Detaljert beskrivelse av UseCase Diagram... 106 Webapplikasjon...

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379

Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Høgskolen i Narvik Side 1 av 5 Eksamen i Internetteknologi Fagkode: IVA1379 Tid: Mandag, 07.06.04, 9:00-12:00 Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt. Eksamen består av 4 oppgaver

Detaljer

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010.

Brukerveiledning. AdmFak. Administrasjon Fakturabehandling. Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler. Versjon 1.0 2010. Brukerveiledning AdmFak Administrasjon Fakturabehandling Sist oppdatert 08.04.10, Ingrid Schübeler Versjon 1.0 2010 Side 1 / 18 1. INNLEDNING... 3 2. KOMME I GANG... 4 2.1 INNLOGGING... 4 2.2 MENY... 5

Detaljer

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd.

Brukerveiledning. for Postens Pensjonistforbunds webside. for avdelinger. Utgave Karl Gudmund Helland, avd. Brukerveiledning for Postens Pensjonistforbunds webside for avdelinger Utgave 002 03.05.2017 Karl Gudmund Helland, avd. Sunnmøre Start en nettleser 2 Pålogging for å redigere avdelingens nettside 2 Skifte

Detaljer