NR. 4 - DESEMBER ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kjemper for utdanning 60

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NR. 4 - DESEMBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kjemper for utdanning 60"

Transkript

1 NR. 4 - DESEMBER ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Høster fra havet 4 Reinen og slekta 26 Hardere enn stål 46 kjemper for utdanning 60

2 innhold Leder...3 Skolen som høster fra havet...4 Lederutdannelse for oppdrett...8 Maritimt oppsving i Tønsberg...12 Hi-Tech på Bergen maritime skole...16 Reinen og slekta...26 Fall i frafallet...32 Snart verktøymaker...35 Utvikling på Dokka...38 Pioner i mekaniske fag...40 Hardere enn stål...42 Kompetanse til et yrkesliv...46 Hvordan få flere fagbrev...48 Tett på hver enkelt...49 Entusiaster søkes til snekkeryrket...52 Snadder på boks...54 Bedre lærere på KIWI...56 Pris til fagnettverk...58 Kjemper for rett til utdanning...60 Karlsen utvalget: Hvordan gikk det?...64 Kveite som sodd Vinspalten: New Zealand Illustrasjon fra artikkelen om verktøymakerfaget Forsiden: Olav Endre Østenvoll fra Austevoll vgs. Foto: Petter Opperud

3 YRKE DESEMBER å lære å høste av naturen Redaktørens Spalte I dette nr av YRKE er det mange artikler om opplæring i fag som på forskjellige måter handler om å høste av naturressurser: Fiske, oppdrett, reindrift, men også oljeboring. Det har vært svært oppmuntrende å få møte ungdommer som er på vei ut i disse yrkene. Og det har vært oppmuntrende og svært lærerikt å treffe lærerne, faglige entusiaster på hver sine områder, og glødende opptatt av å formidle sine kunnskaper og erfaringer. Opplæringsarenaene har vært usedvanlig forskjellige. Opplæringen i de oljerelaterte fagene foregår i hi-tech miljøer med ytterst avanserte simulatorer og datautstyr. Reindrift lærer du av din egen familie sammen med reinen ute på vidda. Men ungdommene fra Kautokeino var enige i at teorien man fikk med seg på den samiske videregående skolen på ingen måte var bortkasta. Det moderne samfunnet stiller krav om administrasjon og økonomi og forvaltning også til tradisjonelle næringer. I Norge har vi et spenn innen yrkesopplæring i videregående skole som er unikt internasjonalt. For å gjøre læreplanene relevante for yrkesutøvelse foregår det et kontinuerlig utviklingsarbeid. Reindrift er et fag der tradisjonskunnskap står svært solid, i de teknologiske fagene er tradisjon av og til nærmest et fy-ord. Fortsatt er det imidlertid for dårlig kommunikasjon mellom partene som er involvert i læreplanarbeidet. På svært mange bedrifter mener man at skolen ikke gjør jobben sin. Vi må starte helt på bånn, lærlingene kan ingenting når de kommer hit, er et ganske vanlig utsagn. Når man da vet at de samme ungdommene tok en habil eksamen da de forlot videregående og dermed kan det de skal kunne etter læreplanen, er det åpenbart at noe er galt. Det er jo også et faktum at alle læreplanene for alle yrkesfagene ble enstemmig vedtatt i Samarbeidsrådet for yrkesopplæringa (SRY) der alle parter innen næringsliv og opplæringsvirksomhet er representert, bl a NHO og VIRKE. Hvorfor vet da ikke bedriftene mer om hva lærerne faktisk er pålagt å lære bort, og hva som ikke står i læreplanene? YRKE vil komme tilbake til den problemstillingen i de kommende utgavene. Nytt trykkeri Siden gjenopplivingen i 2004 har YRKE blitt trykket hos Wennbergs Trykkeri i Trondheim. Fra og med neste nr skifter vi til 07-gruppen i Oslo. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke alle de hyggelige og dyktige menneskene på Wennberg for et utmerket samarbeide gjennom 8 år. Redaksjonen: ANSVARLIG REDAKTØR Petter Opperud Telefon: Mobil: abonnement og annonser Hilde Aalborg Telefon: Vi ønsker alle våre lesere en God Jul og et Godt Nytt år! utgiver Utdanningsforbundet, Hausmannsgate 17 Boks 9191 Grønland, 0134 Oslo Telefon: layout og produksjon Grafisk Kommunikasjon AS Ulf B. Amundstad Telefon: ISSN

4 4 YRKE DESEMBER 2011 skolen som høster fra havet Skal du til Austevoll, ja der er de millionærer alle sammen, sier drosjesjåføren underveis fra Flesland til fergekaia på Krokeide. Dette viste seg å være en overdrivelse, lærerlønningene på Austevoll vgs var som i resten av landet. Men elevene i de blå fagene hadde utvilsom gode framtidsutsikter rent økonomisk. AUSTEVOLL Tekst og Foto:. petter opperud Austevoll er både videregående skole og fagskole. Når du står foran hovedinngangen, kommer det et skip mot deg fra venstre med baugen stikkende ut av veggen. Sett innenfra bygningen, huser baugen ekspedisjonen. Konturene av skipskroppen fortsetter gjennom hele bygningen og skaper sammen med utsmykning og skipsdekkaktig gulvpanel et klart maritimt miljø. Skolen tilbyr ikke bare maritime fag. Vg1 tilbys i programmene TIP, elektro, studiespesialisering og naturbruk, og her går mange elever som fortsetter mot rene landlige yrker. Men sammen med fagskolens tilbud innen maritime fag og havbruk er det likevel klart at skolen har spesialisert seg på utdanning mot yrker knyttet til hav og sjøfart. Austevoll kommune har ca 5000 innbyggere og ligger på 3 øyer sørvest for Bergen. Blått naturbruk Gisle Vassnes er lærer på Vg1 Naturbruk. - Vi har den blå varianten som er skreddersydd for folk som skal drive med oppdrett eller bli fiskere. Elevene kommer ofte fra fiskerimiljøer og har framtidsplanene klare. Akkurat nå er det veldig gode tider for de som driver pelagisk fiske, det vil si at de bruker ringnot eller snurpenot og fisker forholdsvis høyt oppe i sjøen, ikke bunnfisk. Her kan årslønna nå fort bli Jeg har selv vært fisker i bortimot 15 år pluss noen år i oppdrettsnæringen. Men på 80 og 90 tallet var det dårlige tider, Gisle Vassnes lærer bort knoper og spleis man fikk veldig små kvoter og tjente like mye på land. Så da begynte jeg som lærer, trivdes godt med det og har vært her siden. Jeg fisker sjøl til husbruk og tar ofte elevene med ut på tur. Det blir mest sild og makrell. Da lærer elevene om redskaper, instrumenter og teknikk. Etter Vg1 går elevene videre på Vg2 fiske og fangst. Deretter er det 2 års læretid på båt før de får fagbrevet og kan starte som fiskere. De som har bra oppførsel og frammøte får læreplass. Som fisker må du begynne i det små. Kjøpe en liten båt og få startkvoter. Det er nesten umulig å komme inn og få konsesjon på de store havgående fartøyene. Uansett må båten registreres med et fiskerinummer og fiske må være hovedbeskjeftigelse. Det er lite jenter som velger dette yrket. Det er et mannsdominert tøft og konservativt miljø. I Akvakultur/oppdrett må du også ha konsesjon og det er ikke enkelt for ungdom å komme seg inn som eier, men det er masse jobber å få. Du må egentlig starte med å komme deg om bord og gjøre en god jobb. Så kan du få tilbud. Jeg ser ganske kjapt hvem av elevene som kommer til å bli gode fiskere. Interessen må være for fisket, ikke for pengene. Nå har vi to klasser med til sammen 28 elever. Nede i rubhallen (et stort halltelt av gummiert presenning) underviser Vassnes i knuter og spleising og garnbøting. Elevene er konsentrerte og interesserte. Her legges mye av grunnlaget for faget og framtidig næring. Ryker garnet så ryker inntekten. En lang rekke knuter og forskjellige typer tau skal øves så det sitter i fingrene og kan knytes i blinde i mørke og sjøsprøyt.

5 Tema: høster av havet Olav Endre Østenvoll trekker garn

6 6 YRKE DESEMBER 2011 Godt miljø og høy kompetanse Tekst og Foto:. petter opperud Austevoll er et godt sted å vokse opp, sier Vivian Bjånesø Horgen. Hun er avdelingsleder for den videregående skolen. Hun vet hva hun snakker om, for hun er selv født og oppvokst her, er gift med en austevolling og bor her med 3 barn. Dette er et lite samfunn der alle kjenner alle. Alle lærerne kjenner alle elevene ved navn og vet hvem foreldrene er. Vi har lite frafall, i fjor 0 %, året før 1 elev. Vi tar også ansvar for de elevene som bor her på hybel. Hvis noen kommer mye for seint, ringer vi eller henter dem i bussen vår. Det gjennomsiktige miljøet gjør at vi har lite rusproblemer. Enkeltelever som vi lurer litt på, tar vi inn til en samtale og følger dem tett opp. Rusbruk eller salg på skolen er selvsagt strengt forbudt, men vi følger også med på hva som skjer på fritida og i helgene. Vi har et godt samarbeid med Opplæringskontoret i Austevoll. De skaffer læreplasser til alle elevene. Bedriftene i nærmiljøet er utrolig flinke til å stille opp. Vi har også høy kompetanse blant lærerne. Mange av dem har vært til sjøs selv og kjenner fagene og miljøet ut og inn. Det setter elevene pris på. Fagskolen har dessuten tett samarbeid med de andre maritime fagskolene i landet. De har årlig felles konferanse på Kielferga og de lager eksamensoppgaver i fellesskap. Fagskolen i Akvakultur er et samarbeidsprosjekt med fagskolen i Fusa. Alle studentene ved de to skolene er sammen hele tiden. De er 50 % av tida her, 50 % på Fusa. Elevene som skal velge de maritime yrkene må velge mellom de nautiske fagene, altså karriere fra matros til skipper, eller motorfagene. De starter på TIP eller elektro og må foreta valget når de kommer til Vg2 Maritime fag. Vi har 16 elever i begge klassene. De som skal gå videre til motormann må ta fagskolen på Bergen Maritime skole. Prosjekt til fordypning, som er 9 timer i uka, tilbringer matrosklassen på båt eller i klasserommet, mens motorklassen skrur motorer i vårt eget verksted. På vei mellom knuteteltet og motorverkstedet blir Horgen og YRKEs utsendte oppmerksomme på to elever som kommer ned til kaia for å trekke opp et garn. Det er en utbredt hobby blant elevene å fiske på fritida. Og dette blir ikke feilkast. En flott torsk følger med opp. Den blir ikke drept, men bæres levende av Olav Endre Østenvoll de få metrene opp til naustet der den slippes i en kum med rennende saltvann. I kummen ved siden av krabber en flott hummer, og Horgen forteller at elevene arrangerer hummerfestival med selvfisket hummer en gang i året. Vivian Bjånesø Horgen foran Baugen på Austevoll vgs

7 YRKE DESEMBER Tema: høster av havet Denne lille havna tilhører skolen Motto og mål Skolen sitt motto er: Stø kurs mot nye horisontar Visjon: Austevoll vidaregåande skule / Austevoll maritime fagskule skal i all læring og virke i klasseromma, på båtane, i verkstadane, på notloftet, i utplasseringsbedriftene, i pausar og fritid i kantina, på skulekontoret og ellers overalt i skulesamfunnet ha som visjon: å skape heilstøypte menneskje som har fagleg dugleik og kunnskap i høve til yrket kopla med etisk og estetisk haldning og forståing i all si ferd. Menneskje utdanna ved skulen skal utmerke seg ved at dei har noko ekstra. Dei skal vere flinke i faga sine og samstundes ha det ekstra som danning og kultur tilfører. Overordna mål: Skulen har tre (3) mål som er overordna for hele verksemda og som fører oss i retning visjonen. MÅL 1 All utdanning ved skulen skal vere relevant i tydinga målretta, moderne og samfunnsnyttig. MÅL 2 Haldningar skal koplast til fagkunnskap og fagleg dugleik og skal prege opplæringa i alle fag MÅL 3 Alle elevar, utan unntak og uansett forhistorie og framferd, skal møtast høfleg og med respekt.

8 8 YRKE DESEMBER 2011 fiske og fangst Kompetansemål Drift Målet er at lærlingen skal kunne: planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere fiske under varierende forhold og i tråd med gjeldende regelverk og reguleringer velge driftsformer knyttet til fartøy, fiskeredskaper og fangst på bakgrunn av sesongfiske vurdere økonomiske resultater ut fra hvert enkelt fiske omsette sjømat av høy kvalitet og til optimal pris i markedet forklare sammenhenger mellom fangstinntekter, kostnader, lott og hyreoppgjør dokumentere omsetning av sjømat etter gjeldende regelverk arbeide etter regelverk og avtaler som regulerer arbeidsforhold i fiskerinæringen, og gjøre rede for arbeidsgiverens og arbeidstakerens plikter og rettigheter forklare arbeidsoppgaver knyttet til rederidrift av fiskefartøy. Fangst og fartøy Målet er at lærlingen skal kunne: planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere arbeidsprosesser om bord velge og bruke maskiner, instrumenter og redskaper i forbindelse med fangst på fiskefeltet i tråd med gjeldende regelverk utføre daglig ettersyn og vedlikehold av fartøy og utstyr i tråd med gjeldende egenkontrollsystem utføre vedlikehold og enkel reparasjon av fiske- og fangstredskaper foreta daglig ettersyn av motorer, produksjonsutstyr og instrumenter ombord beregne og utføre sikker seilas ved bruk av navigasjonsinstrumenter og terrestrisk navigasjon utføre arbeidsoppgaver under fangstoperasjoner, selvstendig og i samarbeid med andre bruke digitale verktøy knyttet til fartøy, fangst og fangstbehandling kommunisere ved bruk av maritim radio velge og bruke redskaper og utstyr under fangst vurdere uttak og beskatning av ressursene i havet i tråd med miljøkrav og bærekraftig forvaltning vurdere og velge metode for oppbevaring av råstoff og fiskeprodukter om bord vurdere råstoff og levere sjømatprodukter til landanlegg i henhold til gjeldende kvalitetsforskrifter og markedskrav ivareta hygiene og renhold i hele verdikjeden etter gjeldende regelverk og standarder bruke det gjeldende kvalitetssikringssystemet for valgt driftsform vurdere risiko og ivareta egen og andres helse og sikkerhet om bord i henhold til gjeldende regelverk vurdere virkningen av lasting og lossing på fartøyets stabilitet utføre arbeidsoppgaver i fiske og fangst på en ergonomisk riktig måte.

9 YRKE DESEMBER fagskole maritime fag Per Otto Årland er lærer på fagskolens tilbud innen nautiske fag. Hans elever skal kort og godt bli skippere. Dette betyr i praksis at de må oppnå sertifikatet D1. Studiet er et 2-årig heltidsstudium. Årland har selv vært sjøkaptein i 10 år og alle studentene har praksis fra sjøen. - Studentene blir sertifiserte til å være kaptein på alle typer båter. Man kan ta sertifikatene her fra D4 og opp til D1. Forskjellene på sertifikatene går mye på hvor store båter du kan føre. Alle her går her for å få D1. Da kan du føre cruiseskip, fiskebåter, supply-båter, brønnbåter, lasteskip. Eneste unntaket er tankskip som krever tilleggssertifisering. Mange av studentene har vært til sjøs i mange år og kan f eks ha vært styrmann. Noen kommer rett fra fagbrev, men det innebærer også minimum to år til sjøs som lærling. Vi har studenter fra hele landet. De bor på Austevoll på hybel, eller i campingvognleiren vår, her nedenfor skolen (!). Noen bor også i sin egen båt. Den yngste som studerer her nå er 20 år, den eldste 55. Mange kommer hit for å få et papir på sin realkompetanse. Å være kaptein innebærer et kolossalt ansvar både for mennesker og materiell. De største cruise/passasjerskipene har flere tusen mennesker om bord og den dyreste båten i det lokale DOF-rederiet koster over en milliard. Vi har veldig lite frafall. Det hender at 1 2 trekker seg etter en ukes tid, men de som kommer hit vet som oftest godt hva dette er og hvorfor de vil gå her. Skolen er gratis men man må betale læremateriellet selv. Mye av undervisningsmateriellet som brukes på skolen er veldig dyrt. De to bøkene som ligger her med beskrivelser av innseiling til alle havner i verden koster over kr pr bok. Du kan få dette digitalt nå, men da må du melde deg inn og det koster like mye. I Tårnet over skolen har vi simulatorer som kommer nær opp til det å føre en båt, samt radar og radioutstyr. Radarantenna er oppe på taket. Studiet har 4 moduler: Navigering, Lasting, HMS og skipsteknikk, samt Støttefag, som er engelsk, norsk, matte og fysikk. Engelsk må man beherske svært godt. Samfunnsengasjert Årland er adjunkt og trives som lærer. Han er også samfunnsengasjert og stresser litt under intervjuet, fordi han skal videre til kommunestyremøte. Særlig er han opptatt av miljøpolitikk samt av å vekke samfunnsengasjementet hos ungdommen. - Båt er den mest miljøvennlige måten å frakte gods på. Man får med mange flere tonn gods pr kraftenhet enn jernbane, fly eller bil, som er mest forurensende. Derfor er det tragisk at man nå flytter godshavna fra Oslo ut til Moss, Tønsberg eller Horten og frakter det derfra med trailer. Båter var mye mer forurensende før, da man f eks dumpa all søppel rett i havet. Men her er veldig mye forandret. Og nye motorer bruker mindre drivstoff. Likevel er det fortsatt mye som kan bedres. Det er utrolig viktig at vi i vår generasjon Per Otto Årland med Jan Inge Brekke og Lars Anton Eidesvik jobber målbevisst for å få ungdommen til å ta politisk ansvar. I kommunestyret er det stor overvekt av eldre. Vi som lærere må være spesielt opptatt av dette. To studenter Lars Anton Eidesvik har vært på fiskebåt i 16 år, de siste åra som bas. Han har styrmannssertifikat fra før. Vi snakker her om store fartøy. - Den båten jeg er på nå, tar makslast som er 2000 tonn fisk om bord. Det tilsvarer ca 80 millioner lodde. Båten var Norges 4. største da den ble bygd. Det finnes større båter nå, men de har ikke lov til å ta mer last. Fisken går rett i kjølevann. Her kan den oppbevares fra en dag til 1 uke. Jeg har en fast jobb å gå til, men ønsker nå å ta ett trinn opp og bli kaptein. Jan Inge Brekke kommer rett fra fagbrev. Han har vært to år som lærling på brønnbåt. Brønnbåter frakter levende fisk fra mærene til slakteriene. De kan ta inntil 150 tonn fisk pr tur. Turene kan gå helt til Skottland, men det blir mest innenlands langs Vestlandskysten. Vi går på oppdrag men en del båter går på kontrakt. Vi er ute 3 uker i sammenheng, deretter er det 3 uker fri. På en fiskebåt er det sesongen som bestemmer hvor lenge man er ute. Det blir mye båttid om høsten og vinteren, så har mange fri om sommeren når båten overhales. Men ikke de som er ansvarlige om bord. De har også ansvar for overhaling og oppussing. Lønnssystemet er forskjellig på de to båttypene. På en brønnbåt har man fast lønn, på en fiskebåt tjener man etter hvor stor fangsten blir.

10 10 YRKE DESEMBER 2011 lederutdannelse for oppdrettsnæringen Tekst og Foto:. petter opperud Dette er en lederutdannelse rettet mot oppdrettsnæringen og skreddersydd etter ønske fra bedriftene, sier lærer Roy Dahle. Administrasjon, økonomi, markedsføring, samt bransjekunnskap er med. Studiet er enestående i Norge. Utdannelsen er et to-årig studium som tas på deltid over 3 år mens de fleste studentene er i jobb i bransjen. 2 tar henholdsvis BI og Handelshøyskolen samtidig med fagskolen. Dette er topp motiverte elever, det var konkurranse om å bli tatt opp. Alle studentene er fra lokalmiljøet. Dette er det første kullet og vi planlegger å starte opp med et nytt kull neste år. Læreplanen er laget i samarbeid mellom fagskolene på Fusa og Austevoll og hele studiet er felles mellom de to skolene. Vi har også nær kontakt med Havforskningsinstituttet som ligger like ved skolen. Vi henter inn eksterne forelesere, toppfolk fra bransjen eller fra andre aktuelle miljøer som f eks Havforsk eller høyskole/universitet. Vi bruker It s learning som læringsplattform og studentene sender inn oppgaver, eller såkalte arbeidskrav for hver modul i løpet av studiet. Hver modul varer i 3 mnd (se liste over modulene i faktaramme) 2 studenter Ranita Styve Aarvik sier hun går her for å øke sin kompetanse innen akvakultur. - I dag jobber jeg på et anlegg der jeg både har røkter og kontorfunksjoner. Alt-mulig dame, egentlig, ler hun. Det er et settefiskanlegg innen smolt, altså ferskvannsanlegg. Jeg fisket mye sammen med bestefar som ung og elsker fisk på alle måter. Derfor vil jeg jobbe videre innen bransjen. Frode Pletten sier det er flere grunner til at han søkte seg inn på studiet. Han har jobbet i oppdrettsnæringen nå i 1,5 år og gikk før det 3 år på akvakultur her på den videregående skolen. - Men jeg har også drevet fiskebedrift for meg selv og jobbet på oppdrett/matfiskanlegg tidligere. Derfor brukes jeg nå til ganske mange forskjellige ting. Jeg føler at jeg vil ha et papir på kompetansen min og tilføres ny kunnskap. Frode Pletten og Ranita Styve Aarvik Det er et personlig valg å ta ny utdannelse i voksen alder. Det er å utfordre seg selv. Ranita nikker ivrig. Man begynner å stagnere og må våge å gå videre, sier de to og håper bedriftene de jobber på vil verdsette og utnytte den nye kompetansen.

11 YRKE DESEMBER fagskule akvakultur Tema: høster av havet AUSTEVOLL Fagskuleutdanniga er eit tilbod til dei som har fullført vidaregåande skule med fagbrev i akvakultur. Utdanninga er også eit tilbod til tilsette med lang praksis (min. 5 år) og fagbrev. Utdanninga er ei mellomleiarutdanning og gjev rett til tittelen fagteknikar i akvakultur. Utdanninga vert gjeve som deltidstilbod over tre år (to år i omfang). Tilbod ved fagskulane i Austevoll og Fusa Tilbodet er tilrettelagt særskilt for personar som arbeider i akvakulturnæringa og vert gjennomført av Austevoll maritime fagskule og Fusa fagskule i tett samarbeid (50-50) som nettstøtta deltidsstudium med mange studiesamlingar og med ei normert studietid på 3 år. Samlingane vert gjennomførte annakvar gong i Austevoll og annakvar gong i Fusa. Organisering av opplæringa Studieplanen samlar fag og tema i seks tverrfaglege og tre generelle studiemodular, til saman ni modular. Kvar modul har to samlingar, totalt 18 samlingar. Studiemodulane skal gjennomførast i fast rekkefølgje og kvar modul har eit definert omfang rekna i fagskulepoeng; alle modulane til saman gjev 120 fagskulepoeng og tilsvarar ei toårig teknisk fagskuleutdanning. Modulane i akvakultur Dei seks tverrfaglege modulane er yrkesretta, og kompetansemål frå støttefaga norsk, engelsk, matematikk og fysikk og dessutan frå grunnlagsfaga kjemi, økologi, og geologi, er fordelt mellom desse og skal koplast mot yrkesrelaterte og faglege læringsmål. Dei tverrfaglege modulane omfattar biologi, fiskehelse, miljø og tre produksjonstekniske modular med fordjupning innan vatn og vasshandsaming, drift og driftsplanlegging og kvalitetssikring og produksjonsplanlegging. Formål med integrering av støttefag og grunnlagsfag i fordjupningsmodular er å skape heilskapleg forståing og kompetanse, og streng relevans i utdanninga. Dei tre generelle modulane omfattar LØM-modulen, Valfri modul og Hovudprosjektet. Samlingar og nettstøtta opplæring i kombinasjon Dei 18 studiesamlingane som kvar varer i fem dagar, inneheld forelesningar og foredrag, laboratorieøvingar og prosjektarbeid, studiereiser og praksisopphald samt arbeid individuelt og i grupper med obligatoriske arbeidskrav og arbeidsmapper. Læringsarbeidet, både på fagsamlingar og i periodar mellom samlingane med førebuing og etterarbeid, er leia av kompetente faglærarar frå dei to samarbeidande skulane. Læringsplattforma It`s learning vert nytta til kommunikasjon mellom student og lærestad gjennom heile studiet. Sluttvurdering og vitnemål Det er sluttvurdering for kvar modul med mappevurdering og individuell eksamen. Når ein modul er gjennomført, får studenten skrive ut kompetansebevis for modulen. Når alle modulane er gjennomført, vert det skrive ut vitnemål. Vitnemålet vil ha kommunikasjonsfaga norsk og engelsk og realfaga matematikk og fysikk som to eigne modular, modul 10 og 11, i tillegg til dei ni andre modulane i samsvar med gjeldande retningsliner for vitnemål ettter toårig teknisk fagskuleutdanning. (fra skolens nettside) Akvakulturstudentene med 2 lærere

12 12 YRKE DESEMBER 2011 maritimt oppsving Tekst og Foto:. petter opperud Innen 2017 må alle matroser, motormenn og skipselektrikere ha et ferdighetssertifikat utstedt av Sjøfartsdirektoratet. For oss i Norge er ikke dette noen stor overgang, fordi kompetansekravet er nesten helt likt det som i dag kreves for et norsk fagbrev. Med bakgrunn bl.a fra jobben som Staff Captain (nestkommanderende) på MV The World, et av verdens mest omtalte cruiseskip, har Oddmund Nystad nå en stund vært nestkommanderende på Maritimt Kompetansesenter Sørøst Norge (MKS). Norge har på mange måter ligget i første rekke når det gjelder formaliserte kompetansekrav innen yrkesutdanning til sjøs, forteller Nystad. STCW (Standards of Training, Certification & Watchkeeping) kom med sin første standard i 1978, men det er først fra 2017 at kompetansekravet blir globalt. Det krever bare mindre endringer i kompetanseplattformen til de norske maritime fagbrevene. De nye kravene til ferdighetssertifikat vil for Norges del bli gjennomført allerede fra Maritimt kompetansesenter har sine kontorer i Tønsberg. Vestfold er et fylke med svært sterke maritime tradisjoner, kanskje særlig knyttet til hvalfangst, så stedsvalget er neppe tilfeldig. Kontoret har 4 ansatte, eies av 45 rederier og har for tiden ca180 løpende lærekontrakter. Nystad har ansvaret for lærlinger, dvs skolebesøk, inngåelse av kontrakter, besøk på skipene, osv. Når det gjelder kadetter, så har de 3 opplæringskontorene og Maritimt Kompetansesenter en felles database som aktuelle søkere kan legge seg inn på. Rederiene har fri tilgang til databasen og kan fritt velge kandidater til ledige plasser i det enkelte rederi. Alle lærlingene er på skip. Lærefagene er matros, motormann, skipselektriker eller kokk/servitør. De siste to kategorier er i all hovedsak utplassert i Color Line. I dag er det god balanse mellom søkingen til fagene og antall jobber som rederiene kan tilby. Inntakskravet er en snittkarakter på minimum 3,5. I tillegg må man ha minimalt med ulegitimert fravær og god orden og oppførsel. I 2011 var karaktersnittet på over 3,8 hos de lærlingene som til nå har fått plass gjennom MKS. - For å øke kunnskapene om livet til sjøs er det planer om å innføre en ordning med mentorer eller rådgivere som ungdomsskoleelever kan ringe til hvis det er noe de lurer på, forteller Nystad. Dette har vært tatt opp i programserien «Blanke Ark» som har gått på TV Norge i høst og gjelder for all yrkesopplæring. I tillegg kan de selvsagt ringe hit, men det er noe eget med det å kunne snakke med en som faktisk er på sjøen. Lærlingene er ute i perioder som varierer fra 14 dager og opptil 8 uker om gangen, men har deretter en tilsvarende periode hjemme. Det kan være lenge å være borte 8 uker når man er så ung, men det går nesten alltid bra. Noen får læreplass på korte fergestrekninger eller fraktruter innenlands, da prøver vi å omplassere dem etter halve læretida. Alle lærlingene har en faglig leder om bord, og i tillegg en fadder, gjerne en person som ikke er så fjern i alder. Og så kan de altså i tillegg alltid ringe MKS eller et av de andre opplæringskontorene.

13 YRKE DESEMBER Tema: høster av havet TØNSBERG Vestlandsferge

14 14 YRKE DESEMBER 2011 MKS besøker båtene når de ligger i havn, og 4 ganger i løpet av læretida skal lærlingene i MKS sende inn skriftlige oppgaver slik at opplæringsnivå kan dokumenteres og kvalitetssikres. Økt rekruttering I all hovedsak rekrutterer MKS lærlinger fra Etterstad, Færder og Kvadraturen videregående skoler og skoleskipet MS Sjøkurs. Søkningen har tatt seg opp de seinere åra og det utdannes masse norske sjøfolk. Totalt er det nok et par tusen norske ungdommer og junioroffiserer under opplæring til et maritimt yrke akkurat nå og det er som søker seg til disse yrkene hvert år på landsbasis. Det er få som fortsetter yrkeslivet som motormann, skipselektriker eller matros, de aller fleste søker seg videre og ender senere opp som skipsførere eller maskinsjefer. De som tar fagskoleveien kjenner livet på og under dekk bedre enn de som tar høgskoleutdanning, men dette jevner seg ut etter noen år om bord. De som kommer fra høgskole til offisersstillinger kommer seg til gjengjeld ofte lettere til en bachelor- eller masterutdanning. De maritime sertifikatene er det Sjøfartsdirektoratet som utsteder etter at kadettene har dokumentert fartstid og godkjent opplæring med «assessment». Uavhengig av type utdanning legges det stor vekt på HMS. Alle må minimum ha IMO 60 eller IMO 80 sikkerhetskurs og godkjent sjømannslegeattest for å jobbe på en båt. I tillegg er det krav om godt fargesyn for de nautiske stillingene og det er faktisk også krav til maks BMI, du kan altså ikke være for tjukk!

15 YRKE DESEMBER Tema: høster av havet Oddmund Nystad Nesten alle som får fagbrev fortsetter på en maritim utdanning og finner seg jobb både på norske og utenlandske skip, men det er ikke mange som forblir sjømann hele livet. Derfor er det godt å vite at denne utdannelsen også kvalifiserer deg til en lang rekke yrker på land, avslutter Oddmund Nystad. Og han vet hva han snakker om!

16 16 YRKE DESEMBER 2011 hi-tech på kaikanten Tekst og Foto:. petter opperud Fra en stol av Stressless typen, omgitt av 4 dataskjermer og med joystick og diverse små og store tastaturer innen rekkevidde, styrer operatøren boret ned i oljebrønnen til ca 3000 meters dybde. Man kan se dette ved å se ut gjennom de store panoramavinduene rett foran og rundt stolen, men man kan også følge hver enkelt operasjon i detalj på skjermene, inklusive en konstruert animasjon der man følger borekronen nedover gjennom bergartene. De to tingene som skiller dette fra virkeligheten i Nordsjøen er at de store panoramavinduene også er dataskjermer, samt at det ikke kommer ekte olje opp fra borebrønnen. To forholdsvis viktige ting. Likevel ligger dette så nær virkeligheten at elevene på Fagskolen uten videre kjenner igjen hver minste detalj fra arbeidet på boreplattformene de pendler til og fra. Bergen Maritime Videregående skole og Fagskole lever i nært samspill med operatørene ute på oljefeltene og rederimiljøene på Vestlandet. Den store domen på skolens tak huser en splitter ny fullskala 3D boresimulator, men lenger nede i etasjene finner vi flere simulatorer fra broen på forskjellige fartøyer, simulatorer fra maskin/motormiljøene på skip og simulatorer for navigasjon, radiokommunikasjon og mer detaljerte operasjoner. Skolen har også en avansert hydraulikklab. Flere av simulatorene gir mulighet for playback av læringssituasjoner slik at man kan trekke full nytte av studentenes/ elevens reaksjoner på f eks fastkjørt borerigg, tap av brønnvæsker, trykkontroll og annet. Disse situasjonene og mange andre feilkilder eller produksjonsproblemer kan legges inn av lærer/instruktør fra kurslederkonsollen. I tillegg til videregående skole og fagskole drives en utstrakt kursvirksomhet både for petroleumsindustrien og skipsfart. Disse kursene er med på å finansiere skolens høye utstyrsnivå, noe alle elever på skolen nyter godt av, men omvendt er også det høye utstyrsnivået en forutsetning for at skolen skal få disse kursoppdragene. Brønnteknikk Kenneth Ludvigsen er faglærer på Vg2 Brønnteknikk på 4. året. Skolen har 2 klasser med 23 elever i hver og det var over 200 søkere til de 46 plassene. - Dette er en veldig verdifull utdanning og vi har topp motiverte elever, sier Ludvigsen. Han er selv forholdsvis nylig hjemvendt fra Nordsjøen og legger ikke skjul på at det var en betydelig lønnsforskjell fra boreriggen til lærerværelset. - Ingen av disse elevene kommer til å starte under om de klarer fagbrevet og får jobb, sier han. Men det er en egen livsstil å jobbe off-shore, og det er ikke alle som klarer det livet ut. Det kan f eks være vanskelig å kombinere et fullverdig familieliv med flere uker i trekk ute, selv om du deretter får noen uker i sammenheng hjemme. Syke unger trenger omsorg der og da, ikke om 3 uker.

17 YRKE DESEMBER Tema: høster av havet BERGEN Vg2 Brønnteknikk. Fra venstre foran: Birte, Jørgen, Andreas og Henning med lærer Kenneth Ludvigsen

18 18 YRKE DESEMBER 2011 Vg2 Brønnteknikk leder fram til 7 lærefag, nemlig Boreoperatør, Havbunnsinstallasjoner, Elektriske kabelinstallasjoner, Komplettering, Kveilerøroperasjoner, Sementering og Mekaniske kabeloperasjoner. Når elevene starter her, vil alle bli borer, så noe av jobben min er å vekke interesse hos elevene for de andre 6 fagene også. Lærekontraktene blir inngått gjennom Opplæringskontoret for oljerelaterte fag i Stavanger. Alle elevene jeg har hatt har fått læreplass, de er så motiverte at det er en fryd å undervise. Nå holder vi på med det fagområdet som kalles Leting, boring og komplettering. Det omfatter bl a geologi, brønnvæsker, boreteknologi og brannkontroll. Det er vanskelig å få besøke plattformene, bl a må man være 18 år og det er veldig strenge sikkerhetsregler. Vi prøver likevel å gjøre undervisningen så virkelighetsnær som mulig og de mange simulatorene her på skolen er en stor hjelp. I Prosjekt til fordypning går vi gjennom alle de 7 lærefagene for å forsøke å gi en smakebit på hva de er. Selv var jeg 13 år i Nordsjøen, men det mer regelmessige livet på land der du f eks kan gå hjem fra jobben hver ettermiddag og være sammen med familien hver kveld betydde etter hvert mer enn den høyere lønna. Alle fire er helt klare på at inntektsutsiktene har vært viktige for valget av utdanning. Birte heller foreløpig litt i retning Havbunnsinstallasjoner. Hun har mange med yrker knyttet til sjøen på farssiden av familien og vet hva et slikt yrke vil kreve i forhold til et normalt familieliv. Men hun synes det er viktig at selve jobben utføres fra trygge arbeidsplasser på plattform eller på land, selv om det hun styrer befinner seg opptil flere tusen meter under havoverflaten. Jørgen vakler mellom Boring, sementering eller havbunnsinstallasjoner. Begge hans foreldre jobber i Nordsjøen og han synes det er viktig at yrkesvalget gir god lønn og mye fritid. Andreas har bestemt seg for sementering. Sementering er et krevende yrke der det stilles svært store krav til nøyaktighet og kunnskaper under utøvelsen. Det var feil i sementeringen som førte til utblåsingen i Mexicogulfen. Når arbeidet pågår må man jobbe til man er ferdig. Til gjengjeld kan det være lange perioder der man i praksis har fri, selv om man er ute på plattform. Det ligger en del selvinnsikt i yrkesvalget også. Jeg er ikke så flink til å skru og mekke og jeg er ikke fysisk sterk, så da passer dette yrket fint. Henning heller i retning havbunnsinstallasjoner. Det er et yrke som krever aktivitet hele tiden når du er på jobb. Mye vekt på vedlikehold og feilsøking på alt undersjøisk utstyr. De fire vet at de ennå har et halvt år på å bestemme seg. Kurs og sertifikater Bergen Maritime, som skolen kalles til daglig, har 3 avdelinger. Den videregående skolen, fagskolen og kursvirk- 4 elever Birte, Jørgen, Andreas og Henning går alle på Vg2 Brønnteknikk og var altså blant de utvalgte som ble tatt opp i den harde konkurransen. I løpet av skoleåret så langt har de ikke helt konkludert med hvilket lærefag de skal velge, men noen tanker har de gjort seg så langt. Bergen Maritime er full av avansert teknisk utstyr

19 YRKE DESEMBER Tema: høster av havet somheten. Alt sikter seg inn mot maritime yrker, selv om 4 av Vg2 tilbudene ikke nødvendigvis må føre den veien (PIN, Automatisering, Elenergi og Kulde og varmepumpe). Blant fagbrevene man kan få etter Vg2 er Industrimekaniker, Brønnoperatør (7 fag), Matros, Motormann, Elektriker, Automatiker. Mange elever kommer så tilbake etter fartstid til sjøs eller off-shore og tar fagskole rettet inn mot sertifikater som styrmann/kaptein, maskinist/maskinsjef, boresjef eller petroleumstekniker. De petroleumsrelaterte studiene tas ofte i friukene ved siden av full jobb, mens de maritime studiene er heltidsstudier, ofte med permisjon fra jobben. Rektor Anne de Lange og Jørgen Eriksen, som er leder for kursavdelingen bobler av entusiasme for situasjonen på skolen og er synlig stolte av alt det fine utstyret. 29. og 30. september ble skolen for første gang kvalitetsrevidert av European Maritime Safety Agency (EMSA). Revisjonen var rettet mot de maritime utdanningene (Matros/styrmann/kaptein og motormann/ maskinist/maskinsjef) også kalt nautisk og skipsteknisk linje. Og dommen fra EMSA var tydelig og klar: Revisorene var meget godt fornøyd med alt de hadde sett og fått dokumentert. - Selv om vi kvalitetsrevideres hvert år av Det norske Veritas og hvert 5. år av sjøfartsdirektoratet, var konklusjonen fra EMSA svært gledelig, sier rektor Anne de Lange. Kursvirksomheten er rettet mot næringslivet f eks for resertifisering av mannskap, ren faglig oppdatering eller i forbindelse med innføring av nytt utstyr. Kursene lages ofte på bestilling og deltakerne får kursene betalt av arbeidsgiver. De Lange og Eriksen forteller at lærerne på skolen underviser på alle 3 avdelinger, men til kurs henter man også ofte inn spesialkompetanse offshore, fra utstyrsleverandører eller andre miljøer med spisskompetanse. - Vi har også et spesialtilbud til folk som vil ta fagbrev i tillegg til ett eller flere de har fra før. Da kan de studere på kveldstid fra 1630 til 2130, 5 dager i uka i 5 mnd, til sammen 472 timer rene programfag. Så kan de evnt også gå videre på Fagskolen. Den videregående skolen er for elever fra Hordaland, men kursene og Fagskolen er befolket med studenter fra hele landet, forteller de to. Vi har også et utstrakt og godt samarbeide med Sjøforsvaret, forteller de Lange og Eriksen. Et litt spesielt bevis på det var at Anne de Lange ble valgt til gudmor og dermed fikk døpe det ene av Sjøforsvarets to nye skolebåter. Bildene på s 18 og 19 viser litt av alt det avanserte tekniske utstyret som finnes på Bergen maritime videregående skole og fagskole. Elever og studenter skal kunne gå rett inn i hverdagen på moderne skip og kjenne seg igjen.

20 20 YRKE DESEMBER 2011 maritimt i bergen Tekst og Foto:. petter opperud I Bergen by ble det alt fra 1684 gitt tilbud om utdanning ved offentlig navigasjonsskole. Dette tilbudet varte fram til 1820 og ble blant annet omtalt som «den største navigasjonsskole i norden» eller bare Styrmannskolen. Etter mange års fravær oppstod den offentlige navigasjonsskole på nytt i Bergen i 1853 og da som Bergen Sjømannskole. Skolen flyttet inn i eget bygg på Nordnes i Maskinistutdanning ved Bergen Maskinistskole har vært et offentlig skoletilbud siden 1885 og startet opp i Bergen tekniske skoles lokaler. Maskinistskolen tok senere i bruk eget skolebygg på Nygård i 1928 og flyttet til nyoppført skolebygg på Nygårdstangen i Bergen maritime videregående skole og Bergen maritime fagskole (skolenavn fra 2007). Bergen maritime videregående skole (BMV) tilbyr utdanning i programområdene TIP, PIN, Elektrofag, Brønnteknikk og Maritime fag. Bergen maritime fagskole (BMF) tilbyr utdanninger i maritime og petroleumstekniske fagretninger. Antall elever og studenter på skolen er rundt 550, fordelt med ca 50% på BMV og ca 50% på BMF. Hordaland fylkeskommune er eier og har ansvaret for skoledriften. Bergen Maritime har mange simulatorer

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 3 - OKTOBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 innhold Redaktørens lederartikkel... 3 Sveisefaget...

Detaljer

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58

NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 NR. 3 - OKTOBER 2012 - ÅRGANG 56 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING trives i skogsmaskina 11 fellesskap til sjøs 30 spanske spesialiteter 50 muslimske klær 58 innhold Lederartikkel: Viktig forsøk... 3 Tradisjonsrikt

Detaljer

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10

Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 NR. 4 - desember 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Helhet og samarbeid på Haugalandet side 10 Entusiastisk laborant side 17 Rescon Mapei side 36 Dimensjonskontrollør side 44 Innhold Forsidefoto:

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

En gullkantet fremtid 2015

En gullkantet fremtid 2015 En gullkantet fremtid 2015 BIOMAR BioMar er verdens tredje største leverandør av fiskefôr av verden gjenstår å oppdages To tredjedeler av kloden er dekket av vann. Likevel vet vi alt for lite om livet

Detaljer

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold

Vi ønsker våre lesere En Riktig God Jul! Innhold Nr. 4 - desember 2007 Fagblad om yrkesopplæring Fra trailersjåfør til rørlegger side 10 Voksenopplæring på anbud 9 Sportsfiskelandslinja 16 Trives som transportlærling 18 Låsesmed - et etisk yrke 26 Innhold

Detaljer

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler

En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler RAPPORT 18/2008 En utdanning du kommer langt med maritim utdanning i videregående skoler, fagskoler og høyskoler Ellen Brandt NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

NR. 2 - JUNI 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. betong var tingen! s. 4 DET SPRUDLER I HAMAR 10 SNEKKERKONKURRANSER 18 MASTER I TRAKTOR 29

NR. 2 - JUNI 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. betong var tingen! s. 4 DET SPRUDLER I HAMAR 10 SNEKKERKONKURRANSER 18 MASTER I TRAKTOR 29 NR. 2 - JUNI 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING betong var tingen! s. 4 DET SPRUDLER I HAMAR 10 SNEKKERKONKURRANSER 18 MASTER I TRAKTOR 29 innhold Redaktørens leder... 3 Betong var tingen... 4

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere

ROGALAND. for jobb. og utdanning. Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere ROGALAND 2009 for jobb og utdanning 1 Guide & gode råd jobb yrkesliv karriere Muligheter for Jobb i Rogaland er et produkt fra Multi Media AS. Magasinet distribueres i Rogaland til alle elever på 10. årstrinn,

Detaljer

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5

INNHOLDSREGISTER. 1. Velkommen som lærling... 3. 2. Definisjoner... 4. 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 Revidert mai 2013 0 INNHOLDSREGISTER 1. Velkommen som lærling... 3 2. Definisjoner... 4 3. Om Maritimt Opplæringskontor... 5 4. Om lærlingordningen 4.1 Hvem kan bli lærlinger?... 6 4.2 Hvordan søke?...

Detaljer

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4

NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 NR. 3 - oktober 2013 - ÅRGANG 57 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING likestilling på stedet hvil i 40 år s. 4 flotte nye skoler 18, 54 banemontører og moskus 12 vindenergi - operatør 31 innhold Leder: Skal elever

Detaljer

MARITIME YRKER - Noe for deg?

MARITIME YRKER - Noe for deg? MARITIME YRKER - Noe for deg? EN UTDANNELSE DU KOMMER LANGT MED Om du vil reise verden rundt, oppleve nye kulturer, tjene bra og jobbe i et internasjonalt miljø, eller om du søker god lønn, prestisje og

Detaljer

Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16

Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16 NR. 4 - desember 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Hudpleiere ønsker autorisasjon s.16 Yrkesopplæring i Italia s. 28 Ny byggemetode for tradisjonsrike hus s. 42 Gitarmakerlærling s. 44 Innhold

Detaljer

Grønt mangfold side 4

Grønt mangfold side 4 NR. 3 - oktober 2009 - årgang 53 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Grønt mangfold side 4 Kiwi n på Enga side 14 Husholdningsfag i Australia side 30 Urmaker gammelt yrke i faresonen side 34 Innhold Leder 3

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

STOR UTDANNINGSMESSE. Utstiller & seminaroversikt. Norges største utdanningsavis. Kunnskapsministrene. ordet!

STOR UTDANNINGSMESSE. Utstiller & seminaroversikt. Norges største utdanningsavis. Kunnskapsministrene. ordet! Annonsebilag Norges største utdanningsavis - Hadde jeg vært interessert i mekanikk ville jeg begynt å reparere biler da jeg var tenåring Espen Thoresen Hværsågod- Takkskalduha har glemt igjen verktøy i

Detaljer

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER

VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER VI UTDANNER MENNESKER NORGE TRENGER YRKESRETTET HØYERE UTDANNING KOMPETANSE PRAKTISK ERFARING YRKESSTOLTHET UTFORDRINGER MULIGHETER OMSTILLINGER ETTERSPURT LEDEROPPGAVER 1 Bedre jobbmuligheter med fagskoleutdanning

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

Inger beste unge selger i Rogaland. Inger Vikshåland fra Karmøy ble premiert som beste selger på Rogalandsmessen for ungdomsbedrifter. Side 25.

Inger beste unge selger i Rogaland. Inger Vikshåland fra Karmøy ble premiert som beste selger på Rogalandsmessen for ungdomsbedrifter. Side 25. Nr.4 april 2008 Organ for arbeid og verdiskaping på Haugalandet og Sunnhordland Inger beste unge selger i Rogaland Inger Vikshåland fra Karmøy ble premiert som beste selger på Rogalandsmessen for ungdomsbedrifter.

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Reform på universitet og høyskoler Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Reform på universitet og høyskoler Nr. 5-2003 2. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Trekk rundskrivet

Detaljer

Sjømannshjelp til Stavern

Sjømannshjelp til Stavern 3/2011 Sjømannshjelp til Stavern Side 8-9 Satser på sjøsikkerhet Side 20 Ny studentsjef Side 45 NSF samlet unge og ivrige medlemmer side 30 56_01.indd 1 05.04.11 11.09 Innhold og leder. Livslang læring

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema.

SAFE MAGASINET. Arbeid, familie og fritidsaktiviteter skal fungere sammen. Skiftordninger er tema. SAFE MAGASINET 04 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 4 Desember 2007 Arbeid,

Detaljer