Lotteripreget råtekontroll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lotteripreget råtekontroll"

Transkript

1 oktober 2011 nr. 4/5 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Lotteripreget råtekontroll Les også: worldskills Norway: Beste resultat noen gang, NEFI Kortslutningslaboratorium 25 år, NVE-forskriftene klare: Full utrulling av AMS innen 2017, Tieto Norway: Godt forberedt på AMS-tjenester, Mindre til energiforskning, Effektiviserer gasseksporten til Europa

2 Postboks Fredrikstad Telefon: Telefaks: Glassisolatorer fra NTP AS, mer enn 45 års driftserfaring i Norge «BEKREFTET PÅLITELIGHET»

3 Råtekontroll Det har skjedd alvorlige ulykker, der stolper har knekket med montør i toppen. Hvis nedprioriteringen av vedlikehold fortsetter, kommer flere montører til å falle ned. Råtekontrollen et rent lotteri flere steder i landet, påpeker administrerende direktør Kristian Mjølnerød i NordiConsult. Mjølnerød understreker at han ikke ønsker å male fanden på veggen, og at flere nettselskaper er ansvarlige i sin prioritering av kontroll og vedlikehold. - Hafslund drar ut stolper i året og kontrollerer 10 prosent av nettet sitt. De har kontroll. Du har Telenor, som har en million stolper og drar ut stolper i året. De gjør jobben sin. Det er flere andre eksempler på nettselskaper som tar vedlikehold på alvor også. Men det er grunn til å rope et varsko, fordi råtekontrollen her i landet ikke utføres systematisk og grundig nok. Vi har over 120 nettselskaper i Norge og mange av dem gjør ikke dette arbeidet på en tilfredsstillende måte, på grunn av manglende økonomi og kapasitet. Nå er det et stor etterslep av manglende kontroll som kan få store konsekvenser. Det går jo på sikkerheten løs. Jeg har nevnt faren for flere ulykker. At flere montører faller ned fordi stolpene er gjennområtne. I tillegg blir anleggsdelene dårligere. Du får flere avbrudd. Før hadde man egne team, montører som ble erfarne og dyktige og gikk rundt med hammer for å kontrollere stolpene grundig for råte. Fremtiden til nettselskapene er at man går mer og mer over i IT-verdenen. De nettselskaper som ikke henter inn data elektronisk har ikke den nødvendige kontrollen elektronisk innhenting er et must både for å få god nok kontroll, for å synliggjøre de arbeidsoppgavene du har overfor styret og for å prioritere riktig. Jeg tror jeg kan si at 40 prosent nå er på god vei med innhenting av elektronisk data 60 prosent har ikke god nok rutine på dette ennå. Det kunne være en god løsning å ha en portal der alle nettselskapene er pålagt å rapporterer inn et visst antall punkter, om hvor mange linjer og stolper som er kontrollert, om hvor mye avvik du har, hvor mange stolper som har råte, hvor mange som er dømt ut osv. På den måten får man en detaljert oversikt. En slik portal kunne drives i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), slik at man fikk alle informasjon inn i et overordnet datasystem. s Råtekontrollen er et lotteri s Feiret jubileum med lysbuesalutt s. 36 Anleggskontrakt signert for Skagerak 4 Skal effektivisere arbeidsprosessen s. 4 Nye analyser for Sørlandsnettet s. 5 Skal bygge fjernvarme anlegg i Harstad s. 8-9 Bedre transmisjonsforbindelse mellom Norge og Sverige s. 10 Beste resultat noen gang s Ny frekvensomformer s. 14 Full utrulling av AMS innen 2017 s Godt forberedt på AMS-tjenester s Nye produkter s Nytt fra bransjen s. 45 Messeoversikt s. 46 Tor Bergersen Nr. 4/ årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Redaktør Terje Høiland Epost: Mobiltelefon: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Publitech AS Postboks A - Bygdøy N-0211 Oslo Telefon: Telefaks: Epost: Forside Kristian Mjølnerød i NordiConsult, foto: Tor Bergersen Neste utgave Uke 50, 2011 Annonsemateriell til V Materiellfrist 14. november 2011 Annonsematriell Epost: Grafisk formgiving Zmedia AS Copyright Volt Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger NORWEA - interesseorganisasjon for norsk vind-, bølge- og tidevannskraft. Norsk Solenergiforening Abonnement Årsabonnement kr 489,- Norden kr 589,-. Europa 665,-. Andre verdensdeler 685,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd Pål Heine Torp, Voith Hydro Sarpsborg Yngve Aabø, Goodtech Power Terje Thomassen, Norsk Teknisk Porselensfabrikk (NTP) Hallvard Slettevoll, Stadt AS 3

4 Skal effektivisere arbeidsprosessen Hafslund Nett har implementert IFS Document Management for å fremme effektiv prosess- og system utnyttelse. Implementeringen inkluderer blant annet overføring av over dokumenter fra Hafslunds tidligere Hummingbird-system til IFS Document Management. Et av Hafslund Netts fremste mål med nytt dokumentsystem var å effektivisere prosessene for dokumenthåndtering for således å gi bedre støtte til selskapets hovedområder; prosjekt, vedlikehold og drift. Ved å redusere antall system oppnår Hafslund også at alle dokumenter lagres på ett sted, som en integrert del av Hafslund Netts eksisterende IFS-moduler. For Hafslund Nett representerer prosjektet en ambisjon om å fornye våre rutiner, effektivisere våre arbeidsprosesser og konsolidere våre forretningsapplikasjoner. Gjennom å være fullt integrert med IFS Applications tilgjengeliggjør IFS Document Management alle dokumenter som er tilknyttet forretningsobjekter som arbeidsordrer, anlegg, henvendelser og dokumentmapper. Resultatet er funksjonalitet som gir en merverdi som overgår spesialiserte dokumentsystemer, sier Dag Akselsen, Leder IKT- og AMS Strategi Hafslund Nett. Tredjepartssystemer Ett område der implementeringen har effektivisert dokumentasjonsprosessen er integrasjonen mellom tredjepartssystemer og IFS-funksjonalitet. Hafslund kan nå opprette, utvikle og lagre dokumenter gjennom hovedprosesser som er integrert med tredjepartssystemer som GIS og Microsoft Office/Outlook. Dokumentene kan deretter følges opp ved hjelp av IFS Document Management. Samarbeidet mellom IFS og Hafslund Nett har vært gjensidig givende og proaktivt. De umiddelbare gevinstene er økt kontroll gjennom hele dokumenteringskjeden samt konsolidering av våre samlede arbeidsprosesser, sier Akselsen. Løsningen, som er i samsvar med norsk offentlighetslov, er tilpasset for å oppfylle selskapets hovedmål: å oppnå bedret kundeservice og en enklere og mer effektiv arbeidsdag. Dokumenter opprettes og arkiveres på ett sted i systemet som støtter Hafslund Netts forretningsprosesser og funksjoner på mest mulig effektiv måte. ATICS Verdens første alt i ett omkoblings- og overvåkingsmodul for medisinske områder Høy sikkerhetsgrad Kompakt enhet Plass- og kostnadsbesparende ELTECO AS, Postboks 57 Telemarksporten, 3996 Porsgrunn Telefon: Fax: Tung på fag, lett på tå!

5 Nye analyser for Sørlandsnettet Statnett har gjennomført nye analyser som viser behov for omfattende nettoppgraderinger før ytterligere utenlandskabler kan settes i drift. Planen om å spenningsoppgradere ledningsnettet på Sørlandet, ligger fast og arbeidet blir høyt prioritert. Dette er imidlertid et meget stort og omfattende arbeid som vil være komplisert og tidkrevende å gjennomføre i et høyt utnyttet nett. Analysene viser at dette arbeidet, av hensyn til sikker systemdrift i byggeperioden, vil måtte strekke seg over en lenger tidsperiode. Skagerrak 4-prosjektet vil gjennomføres i henhold til opprinnelig plan, med idriftsettelse i Skrittvis Ytterligere utenlandsforbindelser fra Sørlandet vil måtte fases inn i nettet skrittvis for å ha sikker drift. Statnett planlegger derfor å ferdigstille en kabel på om lag 1000 MW i 2018 og en kabel på om lag 1000 MW i 2021, til England og Tyskland. Den eksakte kapasiteten på kablene vil bli besluttet på et senere tidspunkt. Før idriftsettelse av andre kabel forventes det nødvendig å ha gjennomført ytterligere nettinvesteringer utover planlagt spenningsoppgradering på Sørlandet. Implikasjonene av analysen vil bli videre bearbeidet, og revisjon av Statnetts planer vil bli kommunisert på vanlig måte i neste Nettutviklingsplan. Utvikling av prosjekter mot England og Tyskland videreføres, og tidsmessig prioritering av disse prosjektene vil skje på et senere tidspunkt. - Analysene bekrefter observasjonene fra nettdriften de siste årene: Marginene i driften er mindre enn vi tidligere har lagt til grunn. Det er derfor klart at en større del av de planlagte investeringene i innenlands nett må gjennomføres før nye utenlandsforbindelser settes i drift, uttaler konserndirektør Nettdrift Øivind Rue. Energibransjens viktigste møteplass i 2012 Møt interesserte kunder juni 2012» bestill utstillerplass i dag! Utstillere på Eliaden 2012 vil møte tusener av besøkende som har lagt veien til Eliaden for å få siste nytt. Dette er personer som i stor grad påvirker eller er ansvarlig for innkjøp til sin bedrift. Som utstiller får du et tilrettelagt bransjearrangement som blir godt markedsført mot viktige aktører og beslutningstagere i energibransjen. Presenter dine løsninger og produkter til riktige kundegrupper på Eliaden.» Eliaden 2012 Postboks 5467 Majorstua, 0305 Oslo Telefon: E-post:

6 Moderniserer panelproduksjon Goodtech Projects & Services AS har inngått en rammeavtale med Småkraft AS om levering av vern-, kontroll- og apparatanlegg for en periode på 2 år med opsjon på ytterlige 2 pluss 2 år. TOTEM- EN NYHET PÅ MARKEDET Totemtransformatoren kompenserer jordstrømmen lokalt, derfor er den ideell ute i nett Trenden er at stadig fl ere nett skal ned i bakken i kabler, og kapasitiv jordfeilstrøm vil derfor bli et økende problem. Vi mener Totemtransformatoren er den beste løsningen, da man får lokalkompensert problemet og unngår unødvendige farlige situasjoner. Med Totemtransformatoren avlaster man den selvregulerende hovedspolen og unngår å investere i ny. Det er Goodtech Solutions AB i Göteborg som skal levere det nye anlegget, som vil inneholde både nytt og eksisterende utstyr. TOTEM: TPC-transformatorer med inbyggd P-spole ( Utlokaliserad kompensering ) Bjertnæs Sag AS er spesialist på produksjon av innvendig trepanel. For å kunne tilpasse produksjonen til stadig nye interiørtrender har bedriften investert i den nyeste teknologien innen overflatebehandling. Nå investeres det i en ny linje som kan produsere både trepanel og MDF-panel. Leveransen omfatter en komplett kløyve- og høvellinje som først og fremst skal produsere innvendig panel av tre, men som også skal kunne håndtere MDF-skiver for å produsere MDF-panel. Optimalisert produksjon To scannere skal plasseres før og etter høvelen for å detektere feil på materialene. Dermed kan produksjonen optimaliseres med tanke på minst mulig manuell håndtering og størst mulig utnyttelse av råvarene. Det er Goodtech Solutions AB i Göteborg som skal levere det nye anlegget, som vil inneholde både nytt og eksisterende utstyr. Kjøper Maxeta AS Addtech Energy & Equipment AB, et forretningsområde innen Addtech-konsernet, har kjøpt Maxeta AS. Maxeta vil inngå i forretningsområdet Energy Supply og vil styrke og supplere Addtech-konsernets satsning innen salg av elektroteknisk materiell på det norske marked. Maxeta omsetter for ca. 80 mill. NOK. Eierskiftet skjedde 1. juli 2011 og forventes å ha en marginal effekt på Addtechs totale resultat for inneværende regnskapsår. 6 Volt 4/ Telefon: Telefax: Pb 1, 3161 Stokke

7 Statnett har tildelt kontrakter på prosjektet Ørskog-Fardal Det er tilsammen inngått kontrakter for 1,3 mrd kroner. Kontraktene på ledningsentreprisen er tildelt Consorzio Italia 2000 som skal bygge fra Ørskog på Sunnmøre til Ålfoten i Sogn og Fjordane. Den andre kontrakten er tildelt Dalekovod som skal bygge fra Ålfoten til Sogndal. Å dele opp prosjektet på denne måte i flere pakker på ledningsentreprisen var en strategisk avgjørelse Statnett tok for å øke konkurransen og samtidig legge tilrette også for norske aktører, sier konserndirektør i Statnett Håkon Borgen. I tillegg har Statnett tildelt kontrakt til AF Gruppen for delleveranse på fundamentarbeid. SB Skog er tildelt kontrakt på skogrydding og Erling Rolstad AS er tildelt kontrakt på grunnarbeider på Moskog og Høyanger transformatorstasjoner. Totalt er det så langt inngått kontrakter for ca 1.3 mrd NOK. Resterende kontrakter vil bli inngått i løpet av vinteren Utbyggingsarbeidet vil i første omgang foregå på de deler av strekningen mellom Ørskog og Fardal Statnett har fått et endelig vedtak på. Flere norske entreprenører får kontrakter Ledningsentreprisen er oppdelt i to hovedkontrakter, i tillegg til at deler av den store fundamenteringsjobben er skilt ut i egen kontrakt. Å dele opp prosjektet på denne måte i flere pakker på ledningsentreprisen var en strategisk avgjørelse Statnett tok for å øke konkurransen og samtidig legge tilrette også for norske aktører. Det er gledelig å se at det har vært god internasjonal konkurranse rundt ledningsentreprisene på dette prosjektet. I tillegg er vi glade for at flere norske leverandører er konkurransedyktige på viktige leveranser til ett av Statnetts største nettutbyggingsprosjekt, sier konserndirektør i Statnett Håkon Borgen. KRAFTIGE DRILLER MED HOY YTELSE EY7441 LR2S 14,4V Drill & Trekker 31,9 Nm, vekt 1,7 kg EY7442 LR2S 14,4V Heavy Duty Drill 36 Nm, vekt 2,05 kg EY7450 LR2S 18V Drill & Trekker 40 Nm, vekt 2,15 kg Stand D04-17 IP56 Beskyttet mot støv og kraftige vannstråler INKLUDERT BITSSETT Alle driller leveres med et bitssett på 17 deler til og med 30.november eller så langt lageret rekker! Importør 7

8 Skal bygge fjernvarmeanlegg i Harstad Statkraft har fått konsesjon til å bygge et biobasert fjernvarmeanlegg i Harstad. Med lokal skogsflis som hovedenergikilde skal det nye fjernvarmeanlegget levere miljøvennlig varme til offentlige og private kunder fra 1. kvartal Volt 4/ Statkraft Varme og Nordkraft inngikk tidligere i sommer en avtale om et felles selskap som skal bygge, drifte og eie et fjernvarmeanlegg i Narvik. Fjernvarmeanlegget vil bestå av en varmesentral og om lag 9 km med fjernvarmenett for å distribuere varmen til abonnentene i Narvik. Grunnlasten fra anlegget vil bli dekket av skogsflis fra lokale leverandører, og vil stå for 90 prosent av varmeproduksjonen. Topplast og effektreserve vil bli basert på naturgass. Med en samlet kapasitet på 23 MW, vil anlegget etter 1. byggetrinn kunne levere opp mot 50 GWh varme per år. Det tilsvarer nærmere halvparten av oppvarmingsbehovet i eksisterende næringsbygg i Harstad sentrum. Innen 2022 er målet å utvide kapasiteten ved anlegget til 48 MW, tilsvarende en årlig varmeproduksjon på i overkant av 80 GWh. Samlet for begge byggetrinn har prosjektet en investeringsramme på NOK 198 millioner kroner. Prosjektets første byggetrinn støttes av Enova med NOK 19 millioner kroner. Miljø Miljømessig vil et fullt utbygd fjernvarmeanlegg i Harstad bidra til å redusere CO2-utslippene med cirka tonn per år, sammenlignet med lokale varmesentraler basert på elektrisitet og olje. På minussiden vil konsentrasjonen av støv og NOx øke noe, samtidig som tilkjøring av brensel vil føre til noe mer trafikk. Skogsvirke Konsesjonen gjelder for etablering av fjernvarmeanlegg basert på skogsvirke som flis til oppvarming og vil gi et nytt miljøvennlig energitilbud til bebyggelsen i Narvik sentrum.

9 - Vi er svært tilfreds med at konsesjonen nå er kommet og detaljplanleggingen av anlegget kan dermed starte sier konsernsjef Klaus Hvassing i Nordkraft AS. - Vi er svært tilfreds med at konsesjonen nå er kommet og detaljplanleggingen av anlegget kan dermed starte sier konsernsjef Klaus Hvassing i Nordkraft AS, foto: Nordkraft AS. Plassering Endelig plassering av varmesentral og fjernvarmeledningene vil komme som et resultat av den planleggingen som nå starter. De mest aktuelle kundegruppene er næringsliv, offentlige institusjoner og større boligblokker i området. Eneboliger vil bare unntaksvis være aktuelle for tilkobling. Lokale leverandører Planleggingen vil også danne grunnlag for investeringsbeslutningen Statkraft Varme og Nordkraft må ta før anleggsarbeidene kan starte. Beslutningen ventes å bli tatt innen sommeren Dersom det fattes en positiv investeringsbeslutning, vil det legges stor vekt på å få til en bred og aktiv dialog om prosjektet og utbyggingen, til både offentlige aktører, mulige lokale leverandører, potensielle kunder og naboer som vil bli berørt. Måling av jordingssystemer Ta kontakt med oss for måling og dokumentasjon som tilfredsstiller forskriftskravene i henhold til FEF:2006, FEL/NEK. Trainor AS: Trainor er en stor leverandør innenfor måling og dokumentasjon av : jordelektroder : utjevningsforbindelser : resistivitet : beregning av berøringsspenninger : jordfeilsøking Våre oppdrag omfatter måling av jordingssystemer i anlegg som kraftverk, nettselskaper og industribedrifter. Automasjonsplattform Med verdens første helt integrerte automasjonsplattform slipper du å lete etter de riktige bitene. Vi har lagt puslespillet for deg. iq Platform fra Mitsubishi Electric er verdens første automasjonsplattform som kobler sammen alle brikkene til PLS, CNC, robot og servo/motion i en felles maskin- og programvareløsning. Programvaren iq Works integrerer prosjektstyring, programmering og datatilgang mellom de ulike styringene i et og samme verktøy. Resultatet er et åpent automasjonsmiljø for maksimal produktivitet og minimal ingeniørtid som gir lave totalkostnader for din utvikling. 9

10 Nexans med ny kontrakt om levering og installering av infield-kraftkabler Kontrakten omfatter 33 kv sjøkabler som skal brukes til å koble vindturbiner til transformatorsta sjonen samt tilleggsutstyr og installering. - Dette er en strategisk viktig kontrakt for å posisjonere Nexans som en ledende totalleverandør på markedet for offshore-vindparker, basert på vår erfaring med komplette leveranser av kabler, tilbehør og installasjon, sier Dirk Steinbrink, Executive Vice President for High Voltage & Underwater Cable. Nexans har inngått en kontrakt med Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG, som eies av Enova og EWE ENERGIE for å levere og installere sjøkabler for kraftoverføring mellom turbinene samt tilleggsutstyr ved offshore-vindparken Riffgat. Vindparken er for tiden under bygging 15 km nordvest for den tyske øya Borkum. Vindparken Riffgat, som dekker et område på 6 kvadratkilometer, skal bestå av 30 vindturbiner. Toppytelsen vil bli på 108 megawatt (MW), nok til å dekke kraftbehovet til rundt husstander. Capjet Nexans fabrikk i Hannover i Tyskland skal designe og produsere drøyt 24 km med 33 kv PEX-sjøkabler for kraftoverføring. Disse skal brukes til å koble sammen vindturbinene og koble dem til transformatorstasjonen til havs. Nexans Norway vil være ansvarlig for installasjon, inkludert engineering og legging av hver enkelt kabel til vindturbinene samt beskyttelse av kablene på havbunnen. Sistnevnte skal gjøres ved hjelp av Nexans egenutviklede trenchingmaskin, Capjet. Endelig levering av kablene til Riffgat vil skje høsten 2012, mens installeringen etter planen skal begynne i juli samme år. Større dyp Riffgat-prosjektet er uvanlig, siden det ligger på større dyp (18 til 23 meter) enn de fleste andre offshore-vindparker som nå er under bygging. Det gir derfor Nexans en unik mulighet til å vise vår ekspertise innenfor produksjon av infield-kabler for vindprosjekter på større dyp, særlig ettersom fremtidige prosjekter vil legges til enda større dyp, sier Dirk Steinbrink, Executive Vice President for High Voltage & Underwater Cable i en pressemelding. Bedre transmisjonsforbindelse mellom Norge og Sverige Svenska Kraftnät, den svenske transmisjonssystemoperatøren, har valgt Alstom som leverandør av en nøkkelferdig 420 kv transformatorstasjon i Barkeryd utenfor Nässjö i den sørlige delen av Sverige. 10 Volt 4/ Den nye transformatorstasjonen blir det nordligste tilknytningspunktet i det omfattende prosjektet for DC overføring (HVDC), South-WestLink, gjennom å sammenkoble den nye HVDC-omformerstasjonen med det svenske elektrisitetsnettet. Den samlede kontrakten omfatterkoblingsanlegg med åtte doble bryterfelt, vern- og Vi er veldig tilfreds med at Alstom ble valgt som leverandør, sier Eric Staurset, Country President i Alstom i Norge. kontrollutstyr, bygg og anlegg, samt kraftlinjearbeid. Kontraktsverdien er på 11 millioner euro. Flaskehalser Det overgripende målet med dette prosjektet, som følger byggingen av Sør-Link, er å avhjelpe flaskehalser i sentralnettet på den svenske vestkysten samt forbedre transmisjonsforbindelser med Sør-Norge. - Disse store prosjektene er betydelige, ikke bare for det svenske South-West link, men også for å muliggjøre bedre kraftoverføring mellom Norge og Sverige, og vi er veldig tilfreds med at Alstom ble valgt som leverandør, sier Eric Staurset, Country President i Alstom i Norge. Prosjektet skal ferdigstilles i oktober I tillegg har Alstom Grid siden 2010 kontrakt med såvel Svenska Kraftnät som Statnett for levering av nye Smart Grid-forberedte energistyringssystemer for det svenske og norske elektrisitetsnettet.

11 Dekker hele Norge Det skandinaviske telekomselskapet ice.net lanserer sammen med Landis+Gyr og Xemex en ny kommunikasjonsløsning for implementering av automatisk måleravlesning AMS i Norge med utgangspunkt i vår krevende geografi. MASTER for regionalnettet; En lønnsom løsning for; Miljø Investering Montasje Vedlikehold I løpet av de siste årene har vi blitt en av de ledende leverandørene av mobilt bredbånd i det norske markedet, og vi er fremdeles den eneste aktøren som kun fokuserer på mobil data. Ettersom vi har svært god dekning og nettverkspålitelighet i både urbane og landlige strøk, er vi veldig spent på samarbeidet med Landis+Gyr og Xemex for å skape bedre løsninger for automatisk måleravlesning i Norge, sier Eivind Helgaker, daglig leder i ice.net. Energiløsningsleverandøren Landis+Gyr, det skandinaviske telekomselskapet ice.net og AMS-kommunikasjonsleverandøren Xemex har samlet sin internasjonale erfaring med radioteknologien Code Division Multiple Access (CDMA) i frekvensområdet 450 MHz, og skapt en kommunikasjonsløsning for AMS tilpasset det norske og skandinaviske markedet. Den nye løsningen skal hjelpe energiselskapene å kommunisere med sine smarte strømmålere, uavhengig av målernes geografiske plassering. Resultatet er en kommunikasjonsløsning som dekker både kyststrøk, fjellandskap og landlige områder så vel som byer og urbane strøk i Norge. Kommunikasjonsløsninger Norske myndigheter vedtok i juli 2011 at alle norske husholdninger skal være utstyrt med smarte strømmålere innen 1. januar AMS skal forenkle og forbedre prosessen med å lese av strømforbruket ved at forbrukeren slipper å gjøre det selv. På bakgrunn av dette, er energiselskapene i full gang med å kartlegge løsninger, blant annet på kommunikasjonssiden, for å innfri dette kravet. 450 MHz mobilt bredbåndsnett CDMA450 er en radioteknologi basert på den globale CDMA standarden for mobilkommunikasjon, og brukes i dag av mer enn 575 millioner sluttbrukere globalt. Teknologien er basert på 450 MHz mobilt bredbåndsnett, og gir høy og pålitelig innendørs dekning samt en mer avansert krypteringskapasitet enn GPRS. Ice.net er operatør av CDMA450 nettverket i Norge, Sverige og Danmark, og har etablert et eget tilbud for maskin-til-maskin tjenester. BRØDRENE BERNTSEN AS Vår kompetanse kundens trygghet

12 Vi har gjort det knallbra. Og så er vi beste land på yrkesfag i Norden. Tenk at vi også er bedre enn Finland som vi har sett på som et land vi har mye å lære av, sier en stolt sekretariatsleder for WorldSkills Norway, Elisabeth Lange i en pressemelding. Beste resultat noen gang Dette er det beste resultatet Norge har fått noen gang, sier en stolt sekretariatsleder for WorldSkills Norway, Elisabeth Lange. Det ble gull til kokk Øyvind Bøe Dalelv fra Bodø. Bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek og til elektriker Bernt Erlend Fridell fra Vik i Sogn. Det ble edelt metall til Norge i yrkes-vm også denne gangen. WorldSkills har pågått i London fra oktober, og det har vært noen intense konkurransedager for de 21 norske deltakerne. Det norske yrkeslandslaget viser seg å hevde seg i verdenstoppen. Denne gangen har det vært rekordmange land med i WorldSkills, det har vært mer enn 950 deltakere fra hele 51 land. Når poengene fra alle land er regnet sammen, kommer Norge på en 16. plass av de 51 landene. De norske resultatene er til stor inspirasjon for alle som vil ta fagbrev og øker status og prestisje for fagarbeid. Vi trenger mange flere som tar fagbrev i framtida. Når de norske deltakerne viser at vi er i verdenstoppen på flere områder, og samlet også har svært gode resultater, øker stoltheten for praktisk arbeid, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Norge best i Norden Ser man på Europa, kommer Norge på en sterk sjuende plass blant 19 land, sier Elisabeth Lange. Vi har gjort det knallbra. Og så er vi beste land på yrkesfag i Norden. Tenk at vi også er bedre enn Finland som vi har sett på som et land vi har mye å lære av. Dette er veldig artig. Jeg blir rørt jeg, og må nesten gråte en skvett, sier Lange. Hun er svært glad og svært stolt av det årets yrkeslandslag har fått til. I yrkes-vm er det også slik at hver enkelt deltaker på en måte konkurrerer mot seg selv. Dersom den enkelte deltaker i poengsammenregningen får mer enn 500 poeng, får de den såkalte Medal of Exellence. Dette er en utmerkelse for spesiell flott kvalitetsmessig utført arbeid. Deltakerne for hele sju av de 18 fagene Norge deltok i har fått denne. Godt også med bronse Bronse er også et bra metall å ta med seg hjem til Norge. Det var mye som raste gjennom hodet mitt da navnet mitt ble ropt opp og ble vist fram på den enorme skjermen her i O2-arena, sier Bernt Erlend Fridell fra Vik i Sogn. Det var utrolig kjekt å komme på 12 Volt 4/5-2011

13 pallplassering, og jeg er veldig fornøyd med bronse. Jeg gjorde mitt aller beste, og det holdt til medalje! Jevnt i toppen Dette betyr kjempemasse for meg. Det var veldig jevnt i toppen sies det, så kandidatene har vært jevngode på et veldig høyt nivå. Oppgavene underveis var veldig utfordrende, men jeg har følt det har gått fint og er nå veldig fornøyd med egen innsats, sier Bernt smilende fra øre til øre. Det er veldig kjekt å komme hjem med medalje. Jeg er svært takknemlig for alle som har støttet meg, ikke minst YIT i Øvre Årdal, arbeidsgiveren min, som har latt meg få utfolde meg. Dette har vært utrolig lærerikt. Jeg har vokst som person på disse erfaringene, sier Bernt. Jeg har mye å lære bort og jeg vil bidra til at flere velger å bli elektriker! Nå skal jeg hjem til Sogn noen dager, før jeg skal tilbake til Trondheim og fortsette ingeniørstudiene ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, det gleder jeg meg til. Resultater Det er veldig kjekt å komme hjem med medalje. Jeg er svært takknemlig for alle som har støttet meg, ikke minst YIT i Øvre Årdal, arbeidsgiveren min, som har latt meg få utfolde meg, sier en stolt bronsjemedaljevinner elektriker Bernt Erlend Fridell. Det ble gull til kokk Øyvind Bøe Dalelv fra Bodø. Bronse gikk til billakkerer Fredrik Røed Meek og til elektriker Bernt Erlend Fridell fra Vik i Sogn. Flere resultater på; Rittals EMC/EMP gulv- og veggskap hjelper deg å oppnå maksimal beskyttelse. Ta kontakt med Rittal for ulike løsninger. Telefon: Epost: 13

14 Ny frekvensomformer Beijer Electronics lanserer kompakt FR-A 741 frekvensomformer - ideell for løfteapplikasjoner og kraftige maskiner med dreiemoment som kan brukes til regenerativ bremsing. Regenerativ bremsing omfatter et bredt spekter av applikasjoner med vertikale og horisontale bevegelser som heiser, transportsystemer, sentrifugalseparatorer, testemaskiner, viklemaskiner etc. Frekvensomformere reduserer investeringsutgiftene og holder driftskostnadene nede. Den integrerte funksjonen for effektregenerering gjør det mulig å bruke mindre og rimeligere driversystemer, i tillegg til enklere og mer kompakte elskap. Å kutte energiforbruket og beskytte miljøet er sentrale problemstillinger i maskin- og anleggsbygging. Drivermotorer står vanligvis for mesteparten av all strømmen som brukes. De tar også opp mye plass og krever spesielle kjølefasiliteter. Det regenerative bremsesystemet til FR-A741 er mer effektivt enn konvensjonelle driversystemer. Enklere installasjon Integrering av omformere og det regenerative bremsesystemet i en enkelt enhet krever mindre plass og gjør installasjonen enklere. Kombinasjonen av den integrerte AC drosselen og det at man ikke har behov for eksternt bremsesystem eliminerer en stor mengde tilleggskabling. Frekvensomformeren FR-A741 trenger opp til 60 prosent mindre kabling og tar 40 prosent mindre plass enn konvensjonelle løsninger, avhengig av utgangskapasitet. Ideell for løfteapplikasjoner FR-A741 frekvensomformeren kan enkelt integreres i komplekse applikasjoner. De er spesielt godt egnet for oppgaver som innebærer hyppige sykliske akselerasjoner og retardasjoner og alle applikasjoner der man vanligvis bruker bremsemotstander. Spesielle programmeringsfunksjoner for kraner støttes for enkel integrasjon i løfteapplikasjoner, i tillegg til en spesiell ekstern bremsekontrollsekvens, funksjoner for belastningsbasert hastighetsbytte og fire uavhengige dreiemomentterskler for alle fire kvadranter. 14 Volt 4/5-2011

15 Kraft i en enkelt dråpe Rehabilitering og levering av turn key kraftverk Goodtech er et Norsk børsnotert teknologiselskap med over 1400 ansatte i Norge og Sverige med en årlig omsetning på NOK 1,8 milliarder. Goodtech leverer totale elektriske løsninger for store og små kraftverk og transformatorstasjoner fra 20 kv til 420 kv, med basis i gode teoretiske kunnskaper og gjennomarbeidede praktiske løsninger. Goodtech har store ingeniør og montørressurser som setter oss istand til å gjennomføre store og små prosjekter. Selskapet er en uavhengig systemintegrator som har avtaler med ulike leverandører. Ingeniørtjenester kraftsystem. Engineering og analyser Rehabilitering og levering av turn key transformator stasjoner fra kv Risikovurdering av kraftsystem Elektriske systemer for onshore og offshore vind Elektriske systemer for olje og gass Reservekraftverk opp til 10 MVA Levering av elektriske systemer til industrianlegg Markedsdirektør Kraft Norge Yngve Aabø, Prosjektingeniør Kristjan Freyr Johannsson,

16 Mindre til energiforskning Energiforskningen får lavere bevilgninger i statsbudsjettet for Hele effekten av økt satsning på energiforskning fra Klimaforliket er fjernet i budsjettet til Olje- og energidepartementet. Figuren viser utviklingen i energiforskningen fra En kraftig økning av bevilgningene fra 2003 til 2006 før det flatet ut på om lag 600 millioner kroner. Klimaforliket medførte et betydelig løft, men det ser ut til å være en engangsaffære. Reelt er bevilgningene neste år på nivå med Fra 2006 til 2012 har de nominelle bevilgninger til energiforskning økt med 27,5 prosent, omtrent det samme som kostnadsveksten innen energiforskning. Samlet bevilgning til forskning innenfor energifeltet er redusert med et halvt prosentpoeng til 718 millioner kroner. Reelt er nedgangen på om lag fire prosentpoeng når man tar hensyn til den alminnelig kostnadsutvikling på forskningsområdet. Kuttet i forskningen kommer på toppen av nedgangen fra 2009 til 2010 på 17 prosent, reelt over 20 prosent nedgang fra 2010 til Den store innsatsen på forskningsfeltet i 2010 skyldes Klimaforliket som løftet forskningsbevilgningene til fornybar forskning med flere hundre millioner kroner. - Dette delvis på beskostning av petroleumsforskningen. I 2012 er bevilgningene nominelt tilbake på nivåene før klimaforliket. Ingen hjelp fra Forskningsfondet Energiforskningen har tidligere vært styrt med bevilgninger direkte fra Fondet for forskning og nyskaping. Opp til 150 millioner kroner kom fra Fondet i Regjeringen har varslet at de vil legge ned Fondet, slik at denne muligheten ikke lenger vil finnes. Dermed er energiforskningen avhengig av at de ordinære bevilgningene opprettholdes, og både i inneværende år og neste år kan vi konstatere en realnedgang for energiforskningen i statsbudsjettet. Effektiviserer gasseksporten til Europa ABB er tildelt en kontrakt av Aibel verdt 130 millioner kroner for oppgradering av åtte drivsystemer som skal bidra til stabil gasseksport fra Statoil-terminalene på Kollsnes og Kårstø. Avtalen ble signert i juli 2011 og vil være verdt cirka 130 millioner kroner, inklusive installasjon. Ingeniørarbeid og produksjon av utstyr vil foregå ut andre halvår 2012, og installasjon og igangkjøring planlegges å være gjennomført innen utgangen av ABB har vært en ledende leverandør av drivsystemer til olje- og gassindustrien i mer enn 30 år, og det er en tillitserklæring at Aibel velger å bruke oss. Dette er en viktig kontrakt for oss, og vi er stolte av å kunne bidra til at gasseksporten skjer på en mest mulig energieffektiv måte, sier direktør Per Erik Holsten i ABB. Prosjektledelse, ingeniørarbeid, installasjon og idriftsettelse utføres av ABBs olje- og gassvirksomhet i Bergen. En hovedkomponent i ABBs drivsystemer er skreddersydde frekvensomformere fra selskapets fabrikk i Turgi i Sveits. ABBs robuste Megadrive frekvensomformer gir effektiv og pålitelig regulering av store høyspenningsmotorer. Drivsystemer På Kollsnes skal ABB gjøre modifikasjoner på fem drivsystemer på 42 MW hver, slik at levetiden forlenges. Drivsystemene regulerer driften på eksportkompressorene som forsyner kontinentet med gass via rørledningene Zeepipe IIA og IIB. På Kårstø skal ABB bytte ut tre drivsystemer på 7,5 MW hver og gjøre modifikasjoner på tilhørende motorer, for å forlenge levetiden. Kompressorene brukes til å opprettholde trykket i nettverket av rørledninger som forsyner kontinentet med gass via Europipe II-systemet og Draupner-plattformen. 16 Volt 4/5-2011

17 Traverser som passer i naturen Traverser med utstyr for: og 132kV anlegg. Også spesialtraverser tilpasset anlegget, med datablad for alle fase og masteavstander.

18 NordiConsult etterlyser ansvar i nettselskapene: Råtekontrolle 18 Volt 4/5-2011

19 n er et lotteri - I de siste årene har vi sett alvorlige konsekvenser av at nettselskapene nedprioriterer kontroll av linjer og stolper. Det har skjedd alvorlige ulykker, der stolper har knekket med montør i toppen. Hvis nedprioriteringen av vedlikehold fortsetter, kommer flere montører til å falle ned. Råtekontrollen et rent lotteri flere steder i landet, påpeker administrerende direktør Kristian Mjølnerød i NordiConsult. Han tar i mot Volt Magazine i firmaets kontorer på Skøyen og forklarer ivrig at NordiConsult tilbyr råte- og tilstandskontroller over hele Norge. Selskapet har blant annet hatt suksess med spesialinstrumentet resistografen, et instrument som detekterer råte ned til ca 40 cm under jordbåndet. - Råte har de beste forhold for å utvikle seg i og under jordsbåndet. Det er svært ugunstig med tanke på stolpens evne til å ivareta mekaniske krefter. I de ulykker hvor stolpen har knekket med montør i toppen, har bruddet vært registrert cm under jordbåndet, sier Mjølnerød. Store besparelser - Flere utfører kontrollen på en vilkårlig måte. Det er ikke nok å utføre kontrollen med tradisjonell bankemetode, utfordringene ligger under bakkenivå, og jeg har til dags dato å se andre enn de som gjennomfører kontrollen med NordiConsults metode gjøre nettopp det. Vi finner mer råte med vår metode, vi dømmer ut mindre og reduserer kundenes utskiftninger med prosent. Urettmessige utdømte stolper/linjer koster nettselskapene millionbeløp disse pengene kunne ha blitt brukt til andre vedlikeholdsoppgaver, forklarer han og tilføyer at NordiConsult er ledende i innhenting av data fra felt. NordiConsult har innført et system med merking av stolper, slik at montørene kan se hvilken tilstand de er i og når de sist ble kontrollert. Ikke fanden på veggen Mjølnerød understreker at han ikke ønsker å male fanden på veggen, og at flere nettselskaper er ansvarlige i sin prioritering av kontroll og vedlikehold. - Hafslund drar ut stolper i året og kontrollerer 10 prosent av nettet sitt. De har kontroll. Du har Telenor, som har en million stolper og drar ut stolper i året. De gjør jobben sin. Det er flere andre eksempler på nettselskaper som tar vedlikehold på alvor også. Men det er grunn til å rope et varsko, fordi råtekontrollen her i landet ikke utføres systematisk og grundig nok. Vi har over 120 nettselskaper i Norge og mange av dem gjør ikke dette arbeidet på en tilfredsstillende måte, på grunn av manglende økonomi og kapasitet. Det er store variasjoner i prioritering av vedlikehold. Stort etterslep Kontroll av nettet er blitt et kapasitetsproblem i Norge, og det er et stort etterslep når det gjelder vedlikehold. Man får ikke kontrollert linjene, slik at man får en fullstendig oversikt. Man har heller ikke kapasitet til å rette de avvik man finner. Slik er det over hele landet, både blant de største og minste nettselskapene. Det kan også være en form for lotteri at store nettselskaper nedprioriterer lavspentnettet og har en havaristyrt vedlikeholdsstrategi. Med det mener de at stolpene skal mer eller mindre knekke før de utbedrer avvikene. Og da stiller jeg spørsmålet: når disse stolpene står inne i byene, på asfalt eller på jord og har stått der i år, hva er det som tilsier at de er i bedre stand enn høyspentmastene som man kontrollerer mye bedre? Realiteten er at råte har bedre vekstvilkår på lavspent, det er med andre ord ikke noe logikk i strategien, sier han. Minste multiplum - Det er også et misforhold mellom nettsjefenes budsjetter og de reelle arbeidsoppgavene som skal til på dette feltet. Et av problemene er at nettsjefene de siste årene er blitt skviset på kostnadene og får mindre å rutte med. Eierne, som er de kommunale foretakene, drar ut mer og mer utbytte. Det er ingen tvil om at dette går utover vedlikeholdet. Minste multiplum er ikke tilstrekkelig. Jeg forstår ikke at flere ikke ser sitt ansvar her. Hadde jeg vært nettsjef, ville jeg synliggjort avvikene og de nødvendige kostnadene i samråd med styret for å få reelle budsjetter. Det er ikke nok å ta de groveste avvikene av det man finner. Problemet ligger i at nettsjefene ikke har kontroll på alle avvikene, de har rett og slett ikke oversikt. På sikkerheten løs Nå er det et stor etterslep av manglende kontroll som kan få store konsekvenser. Det går jo på sikkerheten løs. Jeg har nevnt faren for flere ulykker. At flere montører faller ned fordi stolpene er gjennområtne. I tillegg blir anleggsdelene dårligere. Du får flere avbrudd. Før hadde man egne team, montører som ble erfarne og dyktige og gikk rundt med hammer for å kontrollere stolpene grundig for råte. Men dette er en utdøende rase. Den type kontroll må gjøres kontinuerlig. Jeg tror ikke det er mer en 5-6 montører her i landet som har denne kompetansen. Jeg har sett skrekkeksempler på at store nettselskaper bruker studenter og hørselshemmede for å kontrollere om stolper som har stått i år har råte.(!) De har ingen forutsetninger til å gjøre en god nok jobb, sier Mjølnerød. Utenlandsk arbeidskraft - En løsning er å bruke utenlandsk arbeidskraft med nødvendig kompetanse og kapasitet. Det gjør vi. Vi har estlendere som jobber for oss. Da vi begynte å bruke dem, kom de med egne PDA-er og lå langt foran flere nettselskaper her hjemme. Det er mange grunner til at utenlandsk arbeidskraft er kommet for å bli også i denne bransjen. En grunn er at de er mer dedikerte, og gjør det gøy å være arbeidsgiver. De behandles på lik linje med nordmenn i forhold til arbeidskontrakter, HMS etc. og følger også norske tariffer. Dermed tjener de tre ganger så mye som de gjør i Estland. Og da sier det seg selv at de er ivrige i jobben. En vinn-vinn situasjon Med estlendere i jobb får vi en vinn- vinn situasjon. Det er manglende kapasitet, og når estlenderne våre er villige til å jobbe fra klokken 8 til 18 og i hele perioden fra april til november, er det ingen tvil 19

20 - Det er ikke nok å utføre kontroll med tradisjonell bankemetode. Utfordringen ligger under bakkenivå, konstaterer administrerende direktør Kristian Mjølnerød i NordiConsult. om at de utgjør en stor ressurs spesielt om sommeren når vi har fellesferie i Norge. Vår erfaring er at utenlandske arbeidere også er mer fleksible enn nordmenn i forhold til når og hvor de jobber. Det å få en norsk montør til å flytte på seg til en annen kommune for å jobbe, er ikke så lett. Våre kunder forteller at norske montører går hjem klokken 16 og nødig tar en jobb utenfor eget distrikt. De estlandske montørene er erfarne og profesjonelle og har klatret mye i stolper i Estland tidligere. De er godt kjent med anleggsdelene og er de beste til å kunne vurdere de enkelte avvik på en fagmessig profesjonell måte. Og da får vi et veldig solid og godt produkt, konstaterer Mjølnerød. Må tenke innovativt Han understreker at det er nødvendig med et innovativt initiativ nå, for at ansvarlige aktører skal våkne opp og prioritere kontroll og vedlikehold 20 Volt 4/5-2011

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også:

Tysk-norsk kraftinitiativ. Les også: www.voltmag.no desember 2011 nr. 6 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Tysk-norsk kraftinitiativ Les også: Renere energi med miljøteknoligi, Leverer likestrøms

Detaljer

På vei mot et historisk kraftløft

På vei mot et historisk kraftløft www.voltmag.no Mai 2013 nr. 2 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering På vei mot et historisk kraftløft Les også: Norske hjem er fulle av kasserte elektriske produkter

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Norskutviklet sensorsuksess

Norskutviklet sensorsuksess www.voltmag.no juni 2011 nr. 3 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norskutviklet sensorsuksess Les også: Satser innovativt på automasjon, Effektbryter montert i

Detaljer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer

Simulerer Dagmar før Dagmar kommer www.voltmag.no Juni 2013 nr. 3 10 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Simulerer Dagmar før Dagmar kommer Les også: Nytt stort vannkraftverk settes i drift Effektiviserer

Detaljer

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land

urban design! Møre Trafo satser på Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land www.voltmag.no Juni 2004 nr.2/3 1 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Møre Trafo satser på urban design! Eva Widenoja designer nye nettstasjoner for by og land Les

Detaljer

Må ha en nasjonal handlingsplan

Må ha en nasjonal handlingsplan www.voltmag.no mai 2010 nr. 3 7 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Må ha en nasjonal handlingsplan Les også: Troll Power satser ambisiøst, Og neste år kommer ELFACK,

Detaljer

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi

Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi www.voltmag.no September 2007 nr.2/3 4 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Nye Statoil - et kraftsentrum for ny energi og ny teknologi Les også: Kraftkrisen i Midt-Norge,

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Satser på fornybar energi

Satser på fornybar energi www.voltmag.no Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering

Detaljer

Selektivitet og samfunnssikkerhet

Selektivitet og samfunnssikkerhet www.voltmag.no Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt

Detaljer

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver

REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver REN ENERGI Store verdier, store utfordringer, store oppgaver INNHOLD Leder.......3 1. VERDISKAPING I KRAFTBRANSJEN Fornybar energi skaper store verdier...4 - Felles interesser i kraft-norge...6 2. STOR

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

En virkelig komplett IT-leverandør

En virkelig komplett IT-leverandør Nr 2 2007 Morgendagens IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 32 ledende IT-virksomheter i Norge. De er alle med på å utvikle og skape morgendagens IT-løsninger. Systec suksess

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer