TriONA. Styrets årsberetning for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer"

Transkript

1 TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

2 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret Integra er en selvstendig bransjeforening i Norsk Teknologi. Integras medlemmer er gjennom sitt medlemskap tilsluttet servicekontoret ISO - Installatørenes Service- og Opplysningskontor og NHO. Alt administrativt personell i Norsk Teknologi og i landsforeningens fire bransjeforeninger er samlet i et felles kompetansesenter i Norsk Teknologi med 60 ansatte. Dette kompetansesenteret er organisert som en matriseorganisasjon som betjener Norsk Teknologi og bransjeorganisasjonene for at dette skal gi mer rasjonell utnyttelse av ressursene. Samarbeidet mellom Integra og de andre bransjeorganisasjonene i Norsk Teknologi fungerer godt. Styret er meget godt fornøyd med hvordan administrasjonen har forberedt og organisert styremøter, årsmøter og markedsrelaterte møter og aktiviteter for Integra. Styret er også godt fornøyd med hvordan administrasjonen implementerer vedtak og beslutninger fra styremøtene. Administrasjonen har, etter styrets ønske og tilfredshet, vært aktiv i å synliggjøre Integra-foreningen i markedet, overfor andre markedsaktører, politiske og offentlig instanser. Verveaktivitet for nye medlemmer har derimot ikke gitt god nok uttelling. Styret har store forventninger til økt verveaktivitet i kommende periode. 1. Generelle trekk i markedet 2012 har vært et aktivt år for bransjene i Integra. Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge i tredje kvartal 2012 lå 0,7 prosent høyere en det foregående kvartalet. Det føyer seg inn i rekken av tall som indikerer at Norge, for økonomien som helhet, har en moderat oppgang med en vekst i området 2,5 til 3 prosent per år. Oppgangen er særlig tydelig i næringer innenfor den delen av industriproduksjon som retter seg mot petroleumsvirksomheten og ulike deler av privat tjenesteyting. Den eksportrettede industrien som for eksempel produksjon av metaller og kjemiske produkter samt papir og papirvarer, hadde derimot en negativ utvikling. Brutto verdiskaping i bygge- og anleggsvirksomhet flatet noe ut i siste kvartal, etter uavbrutt vekst siden første kvartal Todelingen av norsk økonomi, som springer ut av enkeltnæringenes betydning i olje- og gassvirksomheten, blir sterkere for hver måned som går. Også tjenester som er direkte knyttet til oljevirksomheten vokser klart. Det er stor mangel på ingeniører, og dette medfører at olje og gassmarkedet tiltrekker seg mange ingeniører fra landbasert virksomhet til lønnsnivåer som ligger betydelig over landbasert virksomhet. I byggeprognosene for 2012 antar man en generell vekst på 4 prosent i markedet fra Særlig er det stor aktivitet i boligmarkedet hvor man antar at det skal bygges boliger i Den største veksten her er på leiligheter og da gjerne i bynære områder. På yrkesbyggsiden har det også vært en liten vekst, fra et allerede høyt nivå i Bransjens hovedaktivitet er likevel på ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), og dette er lite konjunkturutsatt. Her har det vært en god aktivitet i 2012.

3 Styrets årsberetning for 2012 Integra 3 2. Organisasjonen Integra Integras medlemmer Medlemsbedriftene dekker markedsområdene næringsbygg, industri og trafikk/samferdsel. Per hadde Integra 92 medlemsbedrifter inklusive avdelingskontorer. Relativt sett er medlemsbedriftene best representert innen markedet for bygningsautomatisering, noe mindre innen markedet for industriautomatisering og minst innen markedet for trafikk/samferdsel. Potensialet for flere medlemsbedrifter er fortsatt stort. Årsregnskapet per Årsregnskapet per revidert av revisorfirmaet Deloitte AS, som har avgitt sin uttalelse til regnskapet. Kontingenten til Integra i 2012 utgjorde kr (budsjett kr ). Integra fikk tildelt kr fra Opplysnings- og utviklingsfondet (budsjett kr ), andre inntekter (kurs) var kr Inntektene summerte seg til kr (budsjett kr ). Sum kostnader utgjorde kr Årsresultatet for Integra etter finansposter, kr , ble kr (budsjettert -kr ). Avviket skyldes hovedsakelig at sviktende medlemsinntekter for nye medlemmer og prosjekter som ikke ble iverksatt eller utsatt til Årsresultatet ble lagt til egenkapitalen som per beløp seg til kr Kontingenter og serviceavgift for 2012 Medlemmene har betalt medlemskontingent til Integra, serviceavgift til ISO, medlemskontingent/ serviceavgift til NHO og bidrag til NHOs konfliktfond (for de bedriftene som har tariffbundne ansatte). Kontingent til Integra og serviceavgift til ISO er var i % lavere enn opprinnelig nivå. For 2013 er rabatten 8 %, i %. Årsmøtet 10. mai 2012 Årsmøtet i Integra, foreningen for tekniske systemintegratorer, ble avholdt torsdag 10. mai 2012 kl i Møterom 1 i Continentals konferanseavdeling, Oslo I forkant av årsmøtet arrangerte Integra lunsj i Theater caféen og et medlemsmøte. Årsmøtet ble etterfulgt av middag på Aker Brygge i Oslo. Før årsmøtet formelt ble oppløst, takket styrelederen Jorid Aune, Johnson Controls Norway AS, for hennes gode jobb som styremedlem i Integra siden etableringen i 2005 og overrakte henne Integras glassfat. På medlemsmøtet ble disse foredragene avholdt: «To-sporsøkonomien gir kostnadsutfordringer og dermed store omstillingsbehov» v/ Tor Steig, tidligere sjefsøkonom i NHO «Trender som vil endre transportbransjen og som gir nye forretningsmuligheter når internett er i bilen og veiene blir digitale» v/ Nilmar Lohne, avd. leder i Triona, ITS Norway Case fra Ekornes hvordan videreutvikle norsk landbasert industri» v/ Håkon Raabe, siv. øk. og dr. ing. fra Sintef Manufacturing «Energieffektivitet fra gårdeiers ståsted - hva er vi opptatt av?» v/ Isak Osvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Valg på årsmøtet 2012: Styret Følgende styre ble valgt: Person Bedrift Tom Christiansen, leder Siemens AS, Div. Building Technology 1 år Valgperiode fra Personlig varamedlem (Styrelederen har ikke varamedlem) Håkon Langdal, nestleder Goodtech Projects & Services AS 1 år Magne Reierson Arnold Risa, medlem Artech AS 1 år Ole Martin Olsen Roar Johannesen, medlem (ny) GK Norge AS 2 år Harald Damhagen Roar Grøndalen, medlem Moelven Elektro AS 2 år Per Kjellsberg Per H. Christensen, medlem Proxll AS 1 år Rune Langeteig Magne Keiland-Olsen, medlem (ny) Schneider Electric Buildings Norway AS 2 år Nariman Fakhraee

4 4 Integra Styrets årsberetning for 2012 Valg av representanter fra Integra til representantskapet i Norsk Teknologi Person Bedrift Valg periode fra Jorid Aune Johnson Controls Norway AS 1 år Vidar Låte Goodtech Projects & Services AS 1 år Valg av valgkomitéen Navn Bedrift Valgperiode fra Lars Skrøvseth, leder VisionTech AS 1 år Arvid Salte, medlem ECS Automation AS 2 år Ole Christian Arnesen, medlem Schneider Electric Buildings Norway AS 2 år Geir Kvifte, varamedlem Proxll AS 2 år Integras representasjon i andre organisasjoner og fora Integras representant til styret i Norsk Teknologi Styreleder Tom Christiansen, Siemens AS divisjon Building Technologies, er nestformann i Norsk Teknologis styre. Håkon Langdal, Integras nestformann, er Integras vararepresentant til styret i Norsk Teknologi Erik Pilgaard møter uten stemmerett som daglig leder av Integra. Integras representant til Norsk Teknologis valgkomité Formannen i Integras valgkomité, Lars Skrøvseth, VisionTech AS Integras representant fra Norsk Teknologi til NHOs representantskap ( ) Tom Christiansen, Siemens AS divisjon Building Technologies Arnold Risa, Artech AS, vararepresentant Integras representant fra Norsk Teknologi til NHOs generalforsamling ( ) Vidar Låte, Goodtech ASA, delegat Runar Hansesætre, Schneider Electric Norway AS, vararepresentant Styrets virksomhet Det ble avholdt seks styremøter i Administrasjonen i Integra Administrasjonen i Integra består av Erik Pilgaard, daglig leder, Arne Eggen, rådgiver og Sølvi Aasen, koordinator. Integras sekretariat har sine kontorer i Norsk Teknologis kompetansesenter i Fridtjof Nansens vei 17, Majorstuen, 0369 Oslo. Kompetansesenteret har60 medarbeidere som bistår medlemsbedriftene.

5 Styrets årsberetning for 2012 Integra 5 3. Ny web for Integra I løpet av 2012 ble det gjennom et omfattende prosjekt med å designe og lage nytt innhold i WEB-sidene for Norsk Teknologi og de fire bransjeforeningene: HLF, Integra, NELFO og VKE. Den nye «motoren» var basert på en helt ny teknologisk plattform. Endringene i layout ble gjennomført med eksterne konsulenter og fagpersoner i kompetansesenteret i Norsk Teknologi. Nytt informasjonsstoff ble utarbeidet av Integras administrasjon. I desember 2012 presenterte Integra sin nye hjemmeside, som vi mener gir en raskere og mer effektiv tilgang på informasjon om Integra og foreningens virksomhet i bredde og dybde. Søkefanene omfatter: Om Integra Arbeidsgiver Møteplasser Markeder rekruttering medlemskap kontakt oss Bibliotek. Styret mener at Integras nye web-sider vil bidra til økt synliggjøring som er et godt verktøy i vervearbeidet. 4. Bransjeforeningene i Norsk Teknologi Foruten Integra er bransjeforeningene i Norsk Teknologi: HLF Heisleverandørenes Landsforbund NELFO Foreningen for EL & IT Bedriftene Det samlede kompetansesenteret med 60 ansatte betjener i dag både Norsk Teknologi og bransjeforeningene. Samarbeidet med bransjeforeningene i og de ansatte i kompetansesenteret i Norsk Teknologi er meget godt. VKE Foreningen for ventilasjon, kulde og energi. 5. Verving Vervearbeidet i 2012 resulterte i følgende nye medlemmer: Storm Elektro AS, avd. Gressvik Gratech Ltd Celsius Teknikk Schneider Electric Norge AS i sin helhet fra Ved utgangen av året var det indentifisert rundt 40 potensielle nye medlemmer som er registrert i vårt CRM system. Vervearbeidet vil bli intensivert i Bedriftene vil bli kontaktet regionsvis i grupper á 4 til 5 av gangen. For å sikre god oppfølging av hver bedrift vil vi normalt ha rundt 5 bedrifter under bearbeiding til enhver tid.

6 6 Integra Styrets årsberetning for 2012

7 Styrets årsberetning for 2012 Integra 7 6. Medlemsaktiviteter i 2012 innen sektorene Bygg, Industri og Samferdsel I stort sett alle våre aktiviteter deltar hele verdikjeden. Dialog med brukerne og bestillerne av våre medlemmers tjenester er et svært viktig virkemiddel for Integra. A. Industrisatsingen Samarbeidsavtale mellom Integra og forskningsprogrammet SFI Norman Som følge av god kontakt og flere møter et års tid med Ottar Henriksen og medlemsbedrifter og administrasjonen i Integra, undertegnet Integra og forskningsprogrammet SFI Norman en samarbeidsavtale 13. desember Ottar Henriksen er prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing, styreleder i NHO Innlandet og styreleder i Lean Forum Norge. SFI Norman er en åtte års forskningsprogram med visjon å utvikle ny og tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjon og skape teorier, metoder, modeller og ledelsesverktøy som gjør det mulig for norske produsenter til å blomstre i den globale konkurransen. 15 vareproduserende bedrifter er med i programmet: Samarbeidet har hensikt sammen å stimulere den vareproduserende industrien i Norge til ytterliggere satsning på forskning og utvikling. SFI Norman har ønsket i de siste to årene å styrke sin aktivitet for spredning av forskningsresultater til øvrig norsk næringsliv, og da særlig den vareproduserende delen. Her skal Integras medlemsbedrifter spille en aktiv rolle. Integra vil med denne avtalen bli opptatt som assosiert medlem i SFI Norman. Dette innebærer at to til tre representanter fra Integras medlemsbedrifter kan møte fast på SFI Normans kvartalsvise netteverksamlinger og sørge for informasjonsspredning til medlemsbedriftene i Integra og til Norsk Teknologi for øvrig. Lars Skrøvseth, VisionTech AS, Håkon Langdal, Goodtech Projects & Services AS og Arne Eggen, Integra deltar på møtene i 2013.

8 8 Integra Styrets årsberetning for 2012 B) satsing på integrerte løsninger innen samferdselssektoren Integras Samarbeid med ITS Norge og Statens vegvesen ITS Norge er en ideell medlemsforening som arbeider med intelligente transportsystemer. Stiftere av foreningen er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor, Sintef, NSB, Telenor, Q-Free og Vianova. Foreningen arbeider både med faglig- og forretningsmessig utvikling for sine medlemmer. Et viktig mål for ITS Norge er å bidra til at ITS prosjekter blir etablert og at de bidrar til å redusere kø, miljøutslipp og ulykker. ITS Arena. ITS Norge har sammen med Statens vegvesen, medlemmer og andre organisasjoner arbeidet i ca. et år med å forberede et arenaparosjekt og søknad til Innovasjon Norge. Integra er tatt opp som samarbeidspartner. Tema for arbeidet er utvikling av teknologi og tjenester som støtter opp under den kommende implementering av samvirkende systemer til støtte for biltrafikk i Norge, og denne satsningen er kalt ITS Arena. Avtalen som Integra inngår med ITS Norge omfatter samarbeid relatert til to søknader til Innovasjon Norge: 1. OFU-søknad (OFU = offentlige forsknings- og utviklingskontrakt) relatert til kooperative systemer med Statens vegvesen som krevende kunde. Denne avtalen omfatter en OFU for utvikling og produksjon av en såkalt ITS Stasjon-T. Denne skal plasseres langs veinettet for å samle inn informasjon om veibanen (regn, snø, is), ras, trafikkuhell, stenge tuneller og - broer og info bl.a. om alternative ruter. Middelet er såkalte digitale veikanter og biler på Internett. Vi har tre medlemsbedrifter som vil delta i denne OFU-en. 2. ITS Arena søknad med fokus på innovasjonsbasert forretningsutvikling leverandørutviklings-program for Statens vegvesen) ITS Arena har påtatt seg oppgaven å bidra til leverandørutvikling for veisektoren i Norge. Innenfor området er det et stort nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial fremover. Statens vegvesen ønsker sammen med ITS Norge og Integra å bidra til at Norge får en fremtredende posisjon i EU. En slik satsning vil kreve et samarbeid mellom private bedrifter, offentlig virksomhet, FoU og utdanningsinstitusjoner. C) økt satsing og markedsføring av ITB (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Siden 2010 har Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse og Standard Norge satset på markedsføring av ITB rettet mot hele verdikjeden i byggenæringen. Revisjon av ITB-standarden NS 3935, ITB-konferanse i april 2010 med 100 deltakere, ITB rapport, etablering av ITB Brukerforum i Østfold og i Bergen (også her med hele verdikjeden) har økt kunnskapen om ITB, og vi mener det er grunnlag å tro at beslutningstakerne; byggherrene og eiendomsutviklingsselskapene, i tiden fremover vil hyre inn ITB ansvarlige fra stadium 0 i byggeprosjekter. ITB gir økt lønnsomhet i bygging og i driften av bygget. I 2013 tar Integra initiativet til å opprette ITB Brukerforum i Trondheim. Det er gledelig å registrere at i en fersk Kompetanseplan for prosjekterende: Universell utforming fra Direktoratet for byggkvalitet, Tekna, Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund, lister de opp målgruppen for rapporten, der en av disse er Rådgivende ingeniører integrerte tekniske bygningsinstallasjon (RITB). Dette har vi ikke sett tidligere. D) Integras deltakelse i Standard Norge Arne Eggen er formann i komite SN/K 025 i Standard Norge Byggautomasjon. e) Integras HR-Nettverk Hensikt med HR-Nettverket var å tilby et uformelt, trygt og tillitsfullt nettverk for ledere og/eller HR ansvarlige, der deltakerne har nytte og glede av hverandres erfaringer også i bilateral mellom møtene. Temaene var fastsatt av nettverkets deltakere. Administrasjonen stilte nødvendig ekspertise til rådighet og var møtearrangør. Nettverket ble lagt på is i juni, som en følge av liten deltakelse.

9 Styrets årsberetning for 2012 Integra 9 7. Medlemsservice Integra ivaretar sine medlemmers bransjeinteresser med å tilby den samlede kompetansen som er representert i kompetansesenteret i Norsk Teknologi. Sammen med NHO og Norsk Teknologi er vi med på å sette dagsorden og styrke medlemmenes konkurranseevne. En viktig del av medlemstilbudet er å behandle henvendelser fra medlemsbedriftene. Våre tjenester som er blitt mest benyttet i 2012 er spørsmål knyttet til lønnsspørsmål, statistikk og tariffavtaler, kontrakter, HMS og personalsaker. Her er en opplisting av en rekke medlemsfordeler som våre medlemmer kan nye godt av, se Møteplasser På våre møteplasser utvider du ditt nettverk, og øker din fagkunnskap og konkurransekraft. Sammen med NHO påvirker vi myndighetene og bedrer bransjens rammevilkår. Teknologiskolen Integra samarbeider med Norsk Teknologis egen kompetanseutvikler, Teknologiskolen. Her tilbyr vi våre medlemmer kurs, konferanser og seminarer til redusert pris. Rådgivning Vi tilbyr våre medlemmer en rekke rådgivningstjenester kostnadsfritt. Benytt deg av våre rådgivere innen for eksempel økonomi, juss, og HMS Nyhetsbrev Vi holder deg oppdatert på siste nytt fra bransjen og norsk næringsliv helt kostnadsfritt. Du kan abonnere både på elektroniske nyhetsbrev fra Integra, Norsk Teknologi og NHO. Markedsprognoser Økonomisk overblikk og god markedskompetanse er viktig for alle bedriftsledere. Vi holder medlemsbedriftene oppdatert på økonomiske trender og markedsøkonomi. HR-nettverk Alle medlemmer i NHO kan delta i NHOs HR-nettverk dersom de ønsker det. Her kan ledere og HR-ansvarlige i våre medlemsbedrifter øke sin kompetanse innen personal og ledelse Advokathjelp Integra-medlemmer kan rådføre seg med advokatene i Norsk Teknologi. Dette er kostnadsfritt frem til en eventuell kostbare rettstvister. Tidsskrift Alle medlemmer i Integra får tilsendt tidsskriftene Teknologica og NHO-Magasinet kostnadsfritt. Her kan du lese samfunnsaktuelle artikler om norsk næringsliv og vår bransje. Norsk Teknologi forsikring Integras og Norsk Teknologis medlemsbedrifter bruker større beløp på forsikringer, og da spesielt yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr derfor medlemmene en gunstig og skreddersydd forsikring. Elektronisk styringsverktøy Innføring av nye kontroll- og styringssystemer reiser en rekke spørsmål som bedrifter må ta stilling til. NHO har laget en praktisk veileder til bruk for medlemsbedrifter som skal innføre elektroniske kontrolltiltak. Økonomiske rabattavtaler Integra og Norsk Teknologi har fremforhandlet en rekke økonomiske rabattavtaler for våre medlemmer. Ved å benytte seg av disse avtalene kan bedriftene spare penger.

10 10 Integra Styrets årsberetning for Integras deltakelse på eksterne arrangementer i 2012 Vareproduksjonsdagene Forskningsrådet Møte 16. og 17. januar Deltakelse på seminar: Byggautomasjon februar 2012 VVS-foreningen, Solstrand Hotel og Bad på Os utenfor Bergen Eliaden juni 2012 Norges Varemesse Egen Integra stand i hall C. Felles stand med Goodtech Projects & Services AS, ISI-Tech AS og Consafe VVS Dagene 2012 Norges Varemesse Integra deltok på felles stand med VKE; Isovator, NOVAP, Norsk Kjøleteknisk Forening og Eurovent Certification. 9. Noen næringspolitiske utfordringer i Integra a) Mangel på teknisk fagpersonell Rekruttering av teknisk fagpersonell (fagarbeider automatisering ingeniør og sivilingeniør) til utredninger, salg, prosjektering, programmering, idriftsetting og service er for tiden meget krevende. Vi mangler tilstrekkelig personell med riktig kompetanse. Problemet er også stort i våre naboland. Vår bransje må øke sin attraktivitet blant utdanningssøkende ungdom og våre medlemsbedrifter må ta et større ansvar for å etablere lærlingeplasser. Bedriftene må også tilrettelegge og stimulere sine ansatte til langt mer videreutdanning. b) Øke bruken av rammekontrakter Som et resultat av mangel på teknisk fagpersonell vil en del prosjekter ikke kunne realiseres innenfor ønskede tidsrammer/ tidshorisont. I tider med meget knapp tilgang på kvalifisert arbeidskraft må ressursene benyttes mest mulig optimalt. Eksempelvis vil flere påtenkte jernbaneutbygginger utsettes grunnet mangel på kompetente rådgivere. Her vil økt bruk av rammekontrakter kunne løse noe av problemet, slik at unødvendig parallelt arbeid utført av rådgivere og utførende leverandør kan unngås og produktiviteten kan gå opp. En av våre medlemsbedrifter skriver i innspill til Jernbaneverket: Leverandørstanden opplever at dette både forsinker og fordyrer prosjekter, særlig i de tilfeller hvor det benyttes rammeavtaler og løsninger som kjøpes inn er beskrevet i teknisk regelverk. I slike tilfeller kan det gi raskere fremdrift og lavere kostnader dersom prosjektene kjøpes inklusive prosjektering av leveransen. I tilfelle dette gjøres vil det også frigjøres konsulentkapasitet som kan brukes på andre områder. c) Energieffektivisering i hele samfunnet industri bygg og samferdsel/transport Forståelsen for at energieffektivisering er viktig for miljøet er bra forankret. Mange rapporter er utarbeidet hvor også fordelene for lommeboka er tydeliggjort. Likevel ser vi at svært mange unnlater å utføre tiltak. Styret har løpende diskusjon hvilke mål og krav myndighetene i de neste årene bør sette for å redusere energibruken innen for alle de tre sektorene: bygg, industri og samferdsel. d) Betydningen av automatisering og integrasjon som vesentlig innsatsfaktor for energieffektivisering i. Integra skal bidra til fortsatt oppmerksomhet rundt ITB. ITBmodellen er viktig for samhandling av tekniske systemer og effektiviseringen i bygg. ii. Integra skal bidra til å gjøre den europeiske normen EN Byggautomatiseringens betydning for energieffektiviteten i bygg mer kjent i byggenæringen. Intensjonene i EN bør kobles inn arbeidet med ny NS 3031: Standard for beregning avbygningers energiytelse. (Standard Norge planlegger en norsk veileder. Siemens og Schneider i Europa har vært fødselshjelpere for normen). Normen er viktig for at integrerte tekniske anlegg får større betydning for fastsettelse av karakter i Energimerkeordningen. Integra og dets medlemmer er aktive i Standard Norges komite SN/K 025 Bygningsautomasjon. Kobling bør også skje mot sertifiseringsordningen Breeam NOR, der gode tekniske anlegg er en forutsetning for å oppnå sertifisering i klassene: Good, Very Good, Excellent og Outstanding. En slik løsning vil også gjøre at leverandører vil knytte til seg mer kompetanse innen sine fagfelt og øke seriøsiteten i bransjen.

11 Styrets årsberetning for 2012 Integra Overordnet næringspolitisk satsing i 2012 for Norsk Teknologi Integras styreleder er nestleder i styret i Norsk Teknologi. Styret i Norsk Teknologi vedtar en overordnet næringspolitikk for bransjeforeningene. Et sentralt næringspolitikk mål, som Integra deler med Norsk Teknologi, er å arbeide for konkurranse- og teknologinøytrale rammebetingelser. Dette gjennomsyrer mange av våre aktiviteter. Det viktigste med all næringspolitikk er å skape gode rammebetingelser som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter. Et sentralt mål for Norsk Teknologi og Integra er å arbeide for konkurranse- og teknologinøytrale rammebetingelser i norsk energipolitikk. Det energipolitiske arbeidet har i 2011 vært preget av to hovedstrategier; 1. Å utvikle energieffektivisering, i kjølvannet av klimadebatten, som et politisk satsingsområde, for derigjennom å skape markeds-utvikling for medlemsbedriftene. 2. Å forsvare varmemarkedet ved å arbeide for å renvaske elektrisiteten som energibærer, samt sikre unntak for tilknytningsplikten for fjernvarme. Miljøklassifiseringsverktøyet Breeam NOR BREEAM (Building, Research, Establishment Environment Assessment Method) er er etablert og drevet frem av landets store eiendomsselskaper og utbyggere. Av denne grunn har ordningen en stigende oppslutning. Breeam NOR en metode som gir en strukturert og helhetlig tilnærming til miljøaspektene i bygg- og anleggsprosjekter. Hele 9 miljøtema dekkes i BREEAM. BREEAM dokumenterer egenskaper som ledelse, helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning. Gode integrerte tekniske løsninger er en forutsetning for å få god poenguttelling, noe som gjør Breeam Nor interessant for Integras medlemmer å følge opp. Norsk Teknologis faktahefter i 2012 Nyttige faktahefter kan lastes ned på Nyhetsbladet Teknologica Norsk Teknologi utgir tre ganger i året bladet, som gir en bred omtale av den næringspolitiske satsingen til Norsk Teknologi, se Arbeidsgiverpolitiske saker Vi har i 2012 arbeidet med vesentlige problemstillinger knuttet til konsekvenser knyttet til vikarbyrådirektivet og fleksibel bruk av arbeidskraft. Heldigvis er ikke våre område allmenngjort, og det har lettet de utfordringer vikarbyrådirektivet har medført med hensyn til økte kostnader for vår bransje - dette i motsetning til Norsk Industri og den øvrige byggebransjen. Arbeidet med utfordringer knyttet til økende importkonkurranse har også stått på dagsorden i 2012, og dette vil bli intensivert i Velferdsteknologi Markedet og etterspørselen etter velferdsteknologi er i sakte utvikling. Aksepten og forståelsen for at velferdsteknologi kan bidra til å løse fremtidens omsorgsutfordringer har sakte bredt seg. Vår fokus har vært å skape forståelse hos myndighetene og i kommunene om at god infrastruktur og smarthusløsninger er viktige elementer for å gi eldre et trygt og selvstendige liv i egen bolig. Norsk teknologi vil jobbe videre for å sikre en større etterspørsel ved å øke kunnskap og innkjøpskompetanse i kommunene. Samtidig vil vi forsterke fokus mot egne bransjer, for å synliggjøre de store mulighetene som omsorgsfeltet representerer.

12 12 Integra Styrets årsberetning for Integras eksterne relasjoner Samarbeid med andre bransjeforeninger og andre relevante organisasjoner er viktig for å styrke det næringspolitiske arbeidet i Integra og Norsk Teknologi. Det drives derfor en bevisst satsing på å etablere relasjoner med andre organisasjoner for derigjennom å få til et positivt samarbeid generelt, eller fra sak til sak. Grønn Byggallianse Samarbeid med Grønn Byggallianse (GBA) er positivt videreutviklet i GBA er et miljønettverk i eiendomsbransjen bestående av de største utbyggerne og forvalterne i Norge. Alliansen er en arena for aktive utbyggere som ønsker å være i front på miljøområdet. 46 av Norges største eiendomsaktører, med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter, er i dag medlemmer i Grønn Byggallianse. Markedsføring av fordelene med ITB og kompetansetiltak for hele verdikjeden er den store driveren i samarbeidet. Konkrete resultater er samarbeidet er at sentrale medlemmer i GBA er samarbeidspartnere for opprettelse og drift av våre ITB Brukerfora i Østfold og i Bergen. Gjennom GBA har vi også tette relasjoner til NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening) og Norsk Eiendom. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Integra har via Norsk Teknologi vært representert i alle relevante politiske og administrative fora i NHO-systemet. Informasjonsutvekslingen mellom Norsk Teknologi og NHO er god, og dette har gjort oss i stand til fortsatt å delta mer effektivt i de høringene som NHO inviterer landsforeningene til, og som har interesse for Integra. BAE-rådet Integra er gjennom Norsk Teknologi representert i BAE-rådet, som er samarbeidsorganet for bransjeforeninger innen bygg-, anlegg- og eiendomsdrift. Norsk Teknologi har i dag ledervervet i BAE-rådet, der følgende landsforeninger er representert: Byggenæringens Landsforening (BNL), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Arkitektbedriftene i Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norsk Teknologi og HSH - Byggvare. BAE-rådet arbeider primært med næringens overordnede rammevilkår overfor politikere og myndigheter. Integras deltagelse i det nasjonale ITS- Rådet på vegne av NHO Proxll AS med Rune Langeteig, direktør for samferdsel, er representant for Integra/Norsk Teknologi og NHO i ITS-Rådet som ledes av Vegdirektøren. ITS-Rådets overordnede formålet er bl.a. med utgangspunkt i ITS-direktivet og opprettelsen av ITS Advisory Group i EU å bidra til implementeringen av ITS-løsninger i Norge og bygge opp under de norske transportpolitiske målene om trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og tilgjengelighet for alle, slik de fremgår av Nasjonal transportplan. ITS-Rådet skal bidra til et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører og skal sørge for at norske myndigheter er godt oppdatert om utviklingen på området. Vår satsing på ITS arena og kommende OFU-prosjekt om utviklingen av en ITS stasjon vil bli rapportert inn fra ITS Rådet til EU som et eksempel på Norges satsing innen ITS.

13 Styrets årsberetning for 2012 Integra Forhold til regnskap og regnskapsloven» Integra er en bransjeforening tilknyttet Norsk Teknologi som er en landsforening for de tekniske entreprenørene - med virksomhet i Oslo - tilsluttet NHO.» Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.» Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker i 2012.» Bedriftene i Integra er i stor grad mannsdominert. Sekretariatet i Norsk Teknologis kompetansesenter viser også dette (28 % kvinner). Det er ønskelig å fremme likestillingen i sekretariatet. Kvinner vil derfor bli foretrukket ved nyansettelser, hvis kvalifikasjonene for øvrig er de samme eller bedre.» Organisasjonens drift er av en slik art at det ikke har nevneverdig påvirkning på det ytre miljøet.» Overskuddet i Integra tillegges egenkapitalen.» Styret bekrefter at forutsetningene er til stede for videre drift.

14 14 Integra Styrets årsberetning for 2012 Oslo, 31. desember 2012 / 13. mars 2013 Tom Christiansen Håkon Langdal Per H. Christensen Styreleder Nestleder Styremedlem Roar Grøndalen Roar Johannesen Arnold Risa Styremedlem Styremedlem Styremedlem Magne Keiland-Olsen Styremedlem Erik Pilgaard Daglig leder

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Nytt håp om energifunn

Nytt håp om energifunn nr 02/2013 nytt fra Norsk teknologi Nytt håp om energifunn Side 3 marked Gode markedsutsikter Markedet for de tekniske entreprenørene har økt siden 2011, og forventningene i overskuelig fremtid er at veksten

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen

nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 Fotograf John Petter Reinertsen nr 03/2013 nytt fra Norsk teknologi Indeksbygg Fotograf John Petter Reinertsen Samarbeidsavtale mellom bransjen og myndighetene Side 2 byggeregler Indeksbygg Viktig samarbeidsavtale mellom bransjen og

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s.

ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5. Sikker landing med automatisering. Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2. s. NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 3/2009 ELEKTRISITETEN MÅ RENGJØRES s. 5 Sikker landing med automatisering s. 6 Etterlyser Regjeringens engasjement for energieffektivisering s. 2 Statsbudsjettet 2010 Etterlyser

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA

NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 3/2010 Energieffektivisering: NORGE DÅRLIGST I SKANDINAVIA FOTOLIA s. 3 Rapport om energieffektivisering 2 Trondheimsbedrifter lykkes med energieffektivisering 4-5 Lønnsomhet

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

Fremtidens eiendomsbransje er grønn

Fremtidens eiendomsbransje er grønn Fremtidens eiendomsbransje er grønn 2013 Rådhuskvartalet, Kristiansand Ambisjon: Rehabilitering og nybygg i energiklasse B, BREEAM NOR Very Good Ferdigst.: 2013, pris 272 mill Utbygger: Kristiansand kommune

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2

BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG TEK 10: s. 2 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR 4/2010 TEK 10: BEGRENSET BRUK AV ELVARME I NÆRINGSBYGG s. 2 Høringer: Økodesignforskrift, Energimerkedirektivet, Bygningsenergidirektivet 5-6 Vikarbyrådirektivet hva innebærer

Detaljer

Ladetilbudet henger etter

Ladetilbudet henger etter Nytt fra Norsk Teknologi 02/2014 Miljøambassadør Vi vil bidra til at Oslo kommune reduserer klimagassutslippene og blir en bedre by å bo i, sier miljøambassadør og adm. direktør Ove Guttormsen. Side 2

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen

Norconsult din lokale rådgiver med hele organisasjonens kompetanse og erfaring i ryggen ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 innhold OM NORCONSULT er Norges største og en av Nordens ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering, og har gjennom lang erfaring

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer