TriONA. Styrets årsberetning for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer"

Transkript

1 TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

2 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret Integra er en selvstendig bransjeforening i Norsk Teknologi. Integras medlemmer er gjennom sitt medlemskap tilsluttet servicekontoret ISO - Installatørenes Service- og Opplysningskontor og NHO. Alt administrativt personell i Norsk Teknologi og i landsforeningens fire bransjeforeninger er samlet i et felles kompetansesenter i Norsk Teknologi med 60 ansatte. Dette kompetansesenteret er organisert som en matriseorganisasjon som betjener Norsk Teknologi og bransjeorganisasjonene for at dette skal gi mer rasjonell utnyttelse av ressursene. Samarbeidet mellom Integra og de andre bransjeorganisasjonene i Norsk Teknologi fungerer godt. Styret er meget godt fornøyd med hvordan administrasjonen har forberedt og organisert styremøter, årsmøter og markedsrelaterte møter og aktiviteter for Integra. Styret er også godt fornøyd med hvordan administrasjonen implementerer vedtak og beslutninger fra styremøtene. Administrasjonen har, etter styrets ønske og tilfredshet, vært aktiv i å synliggjøre Integra-foreningen i markedet, overfor andre markedsaktører, politiske og offentlig instanser. Verveaktivitet for nye medlemmer har derimot ikke gitt god nok uttelling. Styret har store forventninger til økt verveaktivitet i kommende periode. 1. Generelle trekk i markedet 2012 har vært et aktivt år for bransjene i Integra. Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge i tredje kvartal 2012 lå 0,7 prosent høyere en det foregående kvartalet. Det føyer seg inn i rekken av tall som indikerer at Norge, for økonomien som helhet, har en moderat oppgang med en vekst i området 2,5 til 3 prosent per år. Oppgangen er særlig tydelig i næringer innenfor den delen av industriproduksjon som retter seg mot petroleumsvirksomheten og ulike deler av privat tjenesteyting. Den eksportrettede industrien som for eksempel produksjon av metaller og kjemiske produkter samt papir og papirvarer, hadde derimot en negativ utvikling. Brutto verdiskaping i bygge- og anleggsvirksomhet flatet noe ut i siste kvartal, etter uavbrutt vekst siden første kvartal Todelingen av norsk økonomi, som springer ut av enkeltnæringenes betydning i olje- og gassvirksomheten, blir sterkere for hver måned som går. Også tjenester som er direkte knyttet til oljevirksomheten vokser klart. Det er stor mangel på ingeniører, og dette medfører at olje og gassmarkedet tiltrekker seg mange ingeniører fra landbasert virksomhet til lønnsnivåer som ligger betydelig over landbasert virksomhet. I byggeprognosene for 2012 antar man en generell vekst på 4 prosent i markedet fra Særlig er det stor aktivitet i boligmarkedet hvor man antar at det skal bygges boliger i Den største veksten her er på leiligheter og da gjerne i bynære områder. På yrkesbyggsiden har det også vært en liten vekst, fra et allerede høyt nivå i Bransjens hovedaktivitet er likevel på ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), og dette er lite konjunkturutsatt. Her har det vært en god aktivitet i 2012.

3 Styrets årsberetning for 2012 Integra 3 2. Organisasjonen Integra Integras medlemmer Medlemsbedriftene dekker markedsområdene næringsbygg, industri og trafikk/samferdsel. Per hadde Integra 92 medlemsbedrifter inklusive avdelingskontorer. Relativt sett er medlemsbedriftene best representert innen markedet for bygningsautomatisering, noe mindre innen markedet for industriautomatisering og minst innen markedet for trafikk/samferdsel. Potensialet for flere medlemsbedrifter er fortsatt stort. Årsregnskapet per Årsregnskapet per revidert av revisorfirmaet Deloitte AS, som har avgitt sin uttalelse til regnskapet. Kontingenten til Integra i 2012 utgjorde kr (budsjett kr ). Integra fikk tildelt kr fra Opplysnings- og utviklingsfondet (budsjett kr ), andre inntekter (kurs) var kr Inntektene summerte seg til kr (budsjett kr ). Sum kostnader utgjorde kr Årsresultatet for Integra etter finansposter, kr , ble kr (budsjettert -kr ). Avviket skyldes hovedsakelig at sviktende medlemsinntekter for nye medlemmer og prosjekter som ikke ble iverksatt eller utsatt til Årsresultatet ble lagt til egenkapitalen som per beløp seg til kr Kontingenter og serviceavgift for 2012 Medlemmene har betalt medlemskontingent til Integra, serviceavgift til ISO, medlemskontingent/ serviceavgift til NHO og bidrag til NHOs konfliktfond (for de bedriftene som har tariffbundne ansatte). Kontingent til Integra og serviceavgift til ISO er var i % lavere enn opprinnelig nivå. For 2013 er rabatten 8 %, i %. Årsmøtet 10. mai 2012 Årsmøtet i Integra, foreningen for tekniske systemintegratorer, ble avholdt torsdag 10. mai 2012 kl i Møterom 1 i Continentals konferanseavdeling, Oslo I forkant av årsmøtet arrangerte Integra lunsj i Theater caféen og et medlemsmøte. Årsmøtet ble etterfulgt av middag på Aker Brygge i Oslo. Før årsmøtet formelt ble oppløst, takket styrelederen Jorid Aune, Johnson Controls Norway AS, for hennes gode jobb som styremedlem i Integra siden etableringen i 2005 og overrakte henne Integras glassfat. På medlemsmøtet ble disse foredragene avholdt: «To-sporsøkonomien gir kostnadsutfordringer og dermed store omstillingsbehov» v/ Tor Steig, tidligere sjefsøkonom i NHO «Trender som vil endre transportbransjen og som gir nye forretningsmuligheter når internett er i bilen og veiene blir digitale» v/ Nilmar Lohne, avd. leder i Triona, ITS Norway Case fra Ekornes hvordan videreutvikle norsk landbasert industri» v/ Håkon Raabe, siv. øk. og dr. ing. fra Sintef Manufacturing «Energieffektivitet fra gårdeiers ståsted - hva er vi opptatt av?» v/ Isak Osvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Valg på årsmøtet 2012: Styret Følgende styre ble valgt: Person Bedrift Tom Christiansen, leder Siemens AS, Div. Building Technology 1 år Valgperiode fra Personlig varamedlem (Styrelederen har ikke varamedlem) Håkon Langdal, nestleder Goodtech Projects & Services AS 1 år Magne Reierson Arnold Risa, medlem Artech AS 1 år Ole Martin Olsen Roar Johannesen, medlem (ny) GK Norge AS 2 år Harald Damhagen Roar Grøndalen, medlem Moelven Elektro AS 2 år Per Kjellsberg Per H. Christensen, medlem Proxll AS 1 år Rune Langeteig Magne Keiland-Olsen, medlem (ny) Schneider Electric Buildings Norway AS 2 år Nariman Fakhraee

4 4 Integra Styrets årsberetning for 2012 Valg av representanter fra Integra til representantskapet i Norsk Teknologi Person Bedrift Valg periode fra Jorid Aune Johnson Controls Norway AS 1 år Vidar Låte Goodtech Projects & Services AS 1 år Valg av valgkomitéen Navn Bedrift Valgperiode fra Lars Skrøvseth, leder VisionTech AS 1 år Arvid Salte, medlem ECS Automation AS 2 år Ole Christian Arnesen, medlem Schneider Electric Buildings Norway AS 2 år Geir Kvifte, varamedlem Proxll AS 2 år Integras representasjon i andre organisasjoner og fora Integras representant til styret i Norsk Teknologi Styreleder Tom Christiansen, Siemens AS divisjon Building Technologies, er nestformann i Norsk Teknologis styre. Håkon Langdal, Integras nestformann, er Integras vararepresentant til styret i Norsk Teknologi Erik Pilgaard møter uten stemmerett som daglig leder av Integra. Integras representant til Norsk Teknologis valgkomité Formannen i Integras valgkomité, Lars Skrøvseth, VisionTech AS Integras representant fra Norsk Teknologi til NHOs representantskap ( ) Tom Christiansen, Siemens AS divisjon Building Technologies Arnold Risa, Artech AS, vararepresentant Integras representant fra Norsk Teknologi til NHOs generalforsamling ( ) Vidar Låte, Goodtech ASA, delegat Runar Hansesætre, Schneider Electric Norway AS, vararepresentant Styrets virksomhet Det ble avholdt seks styremøter i Administrasjonen i Integra Administrasjonen i Integra består av Erik Pilgaard, daglig leder, Arne Eggen, rådgiver og Sølvi Aasen, koordinator. Integras sekretariat har sine kontorer i Norsk Teknologis kompetansesenter i Fridtjof Nansens vei 17, Majorstuen, 0369 Oslo. Kompetansesenteret har60 medarbeidere som bistår medlemsbedriftene.

5 Styrets årsberetning for 2012 Integra 5 3. Ny web for Integra I løpet av 2012 ble det gjennom et omfattende prosjekt med å designe og lage nytt innhold i WEB-sidene for Norsk Teknologi og de fire bransjeforeningene: HLF, Integra, NELFO og VKE. Den nye «motoren» var basert på en helt ny teknologisk plattform. Endringene i layout ble gjennomført med eksterne konsulenter og fagpersoner i kompetansesenteret i Norsk Teknologi. Nytt informasjonsstoff ble utarbeidet av Integras administrasjon. I desember 2012 presenterte Integra sin nye hjemmeside, som vi mener gir en raskere og mer effektiv tilgang på informasjon om Integra og foreningens virksomhet i bredde og dybde. Søkefanene omfatter: Om Integra Arbeidsgiver Møteplasser Markeder rekruttering medlemskap kontakt oss Bibliotek. Styret mener at Integras nye web-sider vil bidra til økt synliggjøring som er et godt verktøy i vervearbeidet. 4. Bransjeforeningene i Norsk Teknologi Foruten Integra er bransjeforeningene i Norsk Teknologi: HLF Heisleverandørenes Landsforbund NELFO Foreningen for EL & IT Bedriftene Det samlede kompetansesenteret med 60 ansatte betjener i dag både Norsk Teknologi og bransjeforeningene. Samarbeidet med bransjeforeningene i og de ansatte i kompetansesenteret i Norsk Teknologi er meget godt. VKE Foreningen for ventilasjon, kulde og energi. 5. Verving Vervearbeidet i 2012 resulterte i følgende nye medlemmer: Storm Elektro AS, avd. Gressvik Gratech Ltd Celsius Teknikk Schneider Electric Norge AS i sin helhet fra Ved utgangen av året var det indentifisert rundt 40 potensielle nye medlemmer som er registrert i vårt CRM system. Vervearbeidet vil bli intensivert i Bedriftene vil bli kontaktet regionsvis i grupper á 4 til 5 av gangen. For å sikre god oppfølging av hver bedrift vil vi normalt ha rundt 5 bedrifter under bearbeiding til enhver tid.

6 6 Integra Styrets årsberetning for 2012

7 Styrets årsberetning for 2012 Integra 7 6. Medlemsaktiviteter i 2012 innen sektorene Bygg, Industri og Samferdsel I stort sett alle våre aktiviteter deltar hele verdikjeden. Dialog med brukerne og bestillerne av våre medlemmers tjenester er et svært viktig virkemiddel for Integra. A. Industrisatsingen Samarbeidsavtale mellom Integra og forskningsprogrammet SFI Norman Som følge av god kontakt og flere møter et års tid med Ottar Henriksen og medlemsbedrifter og administrasjonen i Integra, undertegnet Integra og forskningsprogrammet SFI Norman en samarbeidsavtale 13. desember Ottar Henriksen er prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing, styreleder i NHO Innlandet og styreleder i Lean Forum Norge. SFI Norman er en åtte års forskningsprogram med visjon å utvikle ny og tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjon og skape teorier, metoder, modeller og ledelsesverktøy som gjør det mulig for norske produsenter til å blomstre i den globale konkurransen. 15 vareproduserende bedrifter er med i programmet: Samarbeidet har hensikt sammen å stimulere den vareproduserende industrien i Norge til ytterliggere satsning på forskning og utvikling. SFI Norman har ønsket i de siste to årene å styrke sin aktivitet for spredning av forskningsresultater til øvrig norsk næringsliv, og da særlig den vareproduserende delen. Her skal Integras medlemsbedrifter spille en aktiv rolle. Integra vil med denne avtalen bli opptatt som assosiert medlem i SFI Norman. Dette innebærer at to til tre representanter fra Integras medlemsbedrifter kan møte fast på SFI Normans kvartalsvise netteverksamlinger og sørge for informasjonsspredning til medlemsbedriftene i Integra og til Norsk Teknologi for øvrig. Lars Skrøvseth, VisionTech AS, Håkon Langdal, Goodtech Projects & Services AS og Arne Eggen, Integra deltar på møtene i 2013.

8 8 Integra Styrets årsberetning for 2012 B) satsing på integrerte løsninger innen samferdselssektoren Integras Samarbeid med ITS Norge og Statens vegvesen ITS Norge er en ideell medlemsforening som arbeider med intelligente transportsystemer. Stiftere av foreningen er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor, Sintef, NSB, Telenor, Q-Free og Vianova. Foreningen arbeider både med faglig- og forretningsmessig utvikling for sine medlemmer. Et viktig mål for ITS Norge er å bidra til at ITS prosjekter blir etablert og at de bidrar til å redusere kø, miljøutslipp og ulykker. ITS Arena. ITS Norge har sammen med Statens vegvesen, medlemmer og andre organisasjoner arbeidet i ca. et år med å forberede et arenaparosjekt og søknad til Innovasjon Norge. Integra er tatt opp som samarbeidspartner. Tema for arbeidet er utvikling av teknologi og tjenester som støtter opp under den kommende implementering av samvirkende systemer til støtte for biltrafikk i Norge, og denne satsningen er kalt ITS Arena. Avtalen som Integra inngår med ITS Norge omfatter samarbeid relatert til to søknader til Innovasjon Norge: 1. OFU-søknad (OFU = offentlige forsknings- og utviklingskontrakt) relatert til kooperative systemer med Statens vegvesen som krevende kunde. Denne avtalen omfatter en OFU for utvikling og produksjon av en såkalt ITS Stasjon-T. Denne skal plasseres langs veinettet for å samle inn informasjon om veibanen (regn, snø, is), ras, trafikkuhell, stenge tuneller og - broer og info bl.a. om alternative ruter. Middelet er såkalte digitale veikanter og biler på Internett. Vi har tre medlemsbedrifter som vil delta i denne OFU-en. 2. ITS Arena søknad med fokus på innovasjonsbasert forretningsutvikling leverandørutviklings-program for Statens vegvesen) ITS Arena har påtatt seg oppgaven å bidra til leverandørutvikling for veisektoren i Norge. Innenfor området er det et stort nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial fremover. Statens vegvesen ønsker sammen med ITS Norge og Integra å bidra til at Norge får en fremtredende posisjon i EU. En slik satsning vil kreve et samarbeid mellom private bedrifter, offentlig virksomhet, FoU og utdanningsinstitusjoner. C) økt satsing og markedsføring av ITB (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Siden 2010 har Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse og Standard Norge satset på markedsføring av ITB rettet mot hele verdikjeden i byggenæringen. Revisjon av ITB-standarden NS 3935, ITB-konferanse i april 2010 med 100 deltakere, ITB rapport, etablering av ITB Brukerforum i Østfold og i Bergen (også her med hele verdikjeden) har økt kunnskapen om ITB, og vi mener det er grunnlag å tro at beslutningstakerne; byggherrene og eiendomsutviklingsselskapene, i tiden fremover vil hyre inn ITB ansvarlige fra stadium 0 i byggeprosjekter. ITB gir økt lønnsomhet i bygging og i driften av bygget. I 2013 tar Integra initiativet til å opprette ITB Brukerforum i Trondheim. Det er gledelig å registrere at i en fersk Kompetanseplan for prosjekterende: Universell utforming fra Direktoratet for byggkvalitet, Tekna, Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund, lister de opp målgruppen for rapporten, der en av disse er Rådgivende ingeniører integrerte tekniske bygningsinstallasjon (RITB). Dette har vi ikke sett tidligere. D) Integras deltakelse i Standard Norge Arne Eggen er formann i komite SN/K 025 i Standard Norge Byggautomasjon. e) Integras HR-Nettverk Hensikt med HR-Nettverket var å tilby et uformelt, trygt og tillitsfullt nettverk for ledere og/eller HR ansvarlige, der deltakerne har nytte og glede av hverandres erfaringer også i bilateral mellom møtene. Temaene var fastsatt av nettverkets deltakere. Administrasjonen stilte nødvendig ekspertise til rådighet og var møtearrangør. Nettverket ble lagt på is i juni, som en følge av liten deltakelse.

9 Styrets årsberetning for 2012 Integra 9 7. Medlemsservice Integra ivaretar sine medlemmers bransjeinteresser med å tilby den samlede kompetansen som er representert i kompetansesenteret i Norsk Teknologi. Sammen med NHO og Norsk Teknologi er vi med på å sette dagsorden og styrke medlemmenes konkurranseevne. En viktig del av medlemstilbudet er å behandle henvendelser fra medlemsbedriftene. Våre tjenester som er blitt mest benyttet i 2012 er spørsmål knyttet til lønnsspørsmål, statistikk og tariffavtaler, kontrakter, HMS og personalsaker. Her er en opplisting av en rekke medlemsfordeler som våre medlemmer kan nye godt av, se Møteplasser På våre møteplasser utvider du ditt nettverk, og øker din fagkunnskap og konkurransekraft. Sammen med NHO påvirker vi myndighetene og bedrer bransjens rammevilkår. Teknologiskolen Integra samarbeider med Norsk Teknologis egen kompetanseutvikler, Teknologiskolen. Her tilbyr vi våre medlemmer kurs, konferanser og seminarer til redusert pris. Rådgivning Vi tilbyr våre medlemmer en rekke rådgivningstjenester kostnadsfritt. Benytt deg av våre rådgivere innen for eksempel økonomi, juss, og HMS Nyhetsbrev Vi holder deg oppdatert på siste nytt fra bransjen og norsk næringsliv helt kostnadsfritt. Du kan abonnere både på elektroniske nyhetsbrev fra Integra, Norsk Teknologi og NHO. Markedsprognoser Økonomisk overblikk og god markedskompetanse er viktig for alle bedriftsledere. Vi holder medlemsbedriftene oppdatert på økonomiske trender og markedsøkonomi. HR-nettverk Alle medlemmer i NHO kan delta i NHOs HR-nettverk dersom de ønsker det. Her kan ledere og HR-ansvarlige i våre medlemsbedrifter øke sin kompetanse innen personal og ledelse Advokathjelp Integra-medlemmer kan rådføre seg med advokatene i Norsk Teknologi. Dette er kostnadsfritt frem til en eventuell kostbare rettstvister. Tidsskrift Alle medlemmer i Integra får tilsendt tidsskriftene Teknologica og NHO-Magasinet kostnadsfritt. Her kan du lese samfunnsaktuelle artikler om norsk næringsliv og vår bransje. Norsk Teknologi forsikring Integras og Norsk Teknologis medlemsbedrifter bruker større beløp på forsikringer, og da spesielt yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr derfor medlemmene en gunstig og skreddersydd forsikring. Elektronisk styringsverktøy Innføring av nye kontroll- og styringssystemer reiser en rekke spørsmål som bedrifter må ta stilling til. NHO har laget en praktisk veileder til bruk for medlemsbedrifter som skal innføre elektroniske kontrolltiltak. Økonomiske rabattavtaler Integra og Norsk Teknologi har fremforhandlet en rekke økonomiske rabattavtaler for våre medlemmer. Ved å benytte seg av disse avtalene kan bedriftene spare penger.

10 10 Integra Styrets årsberetning for Integras deltakelse på eksterne arrangementer i 2012 Vareproduksjonsdagene Forskningsrådet Møte 16. og 17. januar Deltakelse på seminar: Byggautomasjon februar 2012 VVS-foreningen, Solstrand Hotel og Bad på Os utenfor Bergen Eliaden juni 2012 Norges Varemesse Egen Integra stand i hall C. Felles stand med Goodtech Projects & Services AS, ISI-Tech AS og Consafe VVS Dagene 2012 Norges Varemesse Integra deltok på felles stand med VKE; Isovator, NOVAP, Norsk Kjøleteknisk Forening og Eurovent Certification. 9. Noen næringspolitiske utfordringer i Integra a) Mangel på teknisk fagpersonell Rekruttering av teknisk fagpersonell (fagarbeider automatisering ingeniør og sivilingeniør) til utredninger, salg, prosjektering, programmering, idriftsetting og service er for tiden meget krevende. Vi mangler tilstrekkelig personell med riktig kompetanse. Problemet er også stort i våre naboland. Vår bransje må øke sin attraktivitet blant utdanningssøkende ungdom og våre medlemsbedrifter må ta et større ansvar for å etablere lærlingeplasser. Bedriftene må også tilrettelegge og stimulere sine ansatte til langt mer videreutdanning. b) Øke bruken av rammekontrakter Som et resultat av mangel på teknisk fagpersonell vil en del prosjekter ikke kunne realiseres innenfor ønskede tidsrammer/ tidshorisont. I tider med meget knapp tilgang på kvalifisert arbeidskraft må ressursene benyttes mest mulig optimalt. Eksempelvis vil flere påtenkte jernbaneutbygginger utsettes grunnet mangel på kompetente rådgivere. Her vil økt bruk av rammekontrakter kunne løse noe av problemet, slik at unødvendig parallelt arbeid utført av rådgivere og utførende leverandør kan unngås og produktiviteten kan gå opp. En av våre medlemsbedrifter skriver i innspill til Jernbaneverket: Leverandørstanden opplever at dette både forsinker og fordyrer prosjekter, særlig i de tilfeller hvor det benyttes rammeavtaler og løsninger som kjøpes inn er beskrevet i teknisk regelverk. I slike tilfeller kan det gi raskere fremdrift og lavere kostnader dersom prosjektene kjøpes inklusive prosjektering av leveransen. I tilfelle dette gjøres vil det også frigjøres konsulentkapasitet som kan brukes på andre områder. c) Energieffektivisering i hele samfunnet industri bygg og samferdsel/transport Forståelsen for at energieffektivisering er viktig for miljøet er bra forankret. Mange rapporter er utarbeidet hvor også fordelene for lommeboka er tydeliggjort. Likevel ser vi at svært mange unnlater å utføre tiltak. Styret har løpende diskusjon hvilke mål og krav myndighetene i de neste årene bør sette for å redusere energibruken innen for alle de tre sektorene: bygg, industri og samferdsel. d) Betydningen av automatisering og integrasjon som vesentlig innsatsfaktor for energieffektivisering i. Integra skal bidra til fortsatt oppmerksomhet rundt ITB. ITBmodellen er viktig for samhandling av tekniske systemer og effektiviseringen i bygg. ii. Integra skal bidra til å gjøre den europeiske normen EN Byggautomatiseringens betydning for energieffektiviteten i bygg mer kjent i byggenæringen. Intensjonene i EN bør kobles inn arbeidet med ny NS 3031: Standard for beregning avbygningers energiytelse. (Standard Norge planlegger en norsk veileder. Siemens og Schneider i Europa har vært fødselshjelpere for normen). Normen er viktig for at integrerte tekniske anlegg får større betydning for fastsettelse av karakter i Energimerkeordningen. Integra og dets medlemmer er aktive i Standard Norges komite SN/K 025 Bygningsautomasjon. Kobling bør også skje mot sertifiseringsordningen Breeam NOR, der gode tekniske anlegg er en forutsetning for å oppnå sertifisering i klassene: Good, Very Good, Excellent og Outstanding. En slik løsning vil også gjøre at leverandører vil knytte til seg mer kompetanse innen sine fagfelt og øke seriøsiteten i bransjen.

11 Styrets årsberetning for 2012 Integra Overordnet næringspolitisk satsing i 2012 for Norsk Teknologi Integras styreleder er nestleder i styret i Norsk Teknologi. Styret i Norsk Teknologi vedtar en overordnet næringspolitikk for bransjeforeningene. Et sentralt næringspolitikk mål, som Integra deler med Norsk Teknologi, er å arbeide for konkurranse- og teknologinøytrale rammebetingelser. Dette gjennomsyrer mange av våre aktiviteter. Det viktigste med all næringspolitikk er å skape gode rammebetingelser som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter. Et sentralt mål for Norsk Teknologi og Integra er å arbeide for konkurranse- og teknologinøytrale rammebetingelser i norsk energipolitikk. Det energipolitiske arbeidet har i 2011 vært preget av to hovedstrategier; 1. Å utvikle energieffektivisering, i kjølvannet av klimadebatten, som et politisk satsingsområde, for derigjennom å skape markeds-utvikling for medlemsbedriftene. 2. Å forsvare varmemarkedet ved å arbeide for å renvaske elektrisiteten som energibærer, samt sikre unntak for tilknytningsplikten for fjernvarme. Miljøklassifiseringsverktøyet Breeam NOR BREEAM (Building, Research, Establishment Environment Assessment Method) er er etablert og drevet frem av landets store eiendomsselskaper og utbyggere. Av denne grunn har ordningen en stigende oppslutning. Breeam NOR en metode som gir en strukturert og helhetlig tilnærming til miljøaspektene i bygg- og anleggsprosjekter. Hele 9 miljøtema dekkes i BREEAM. BREEAM dokumenterer egenskaper som ledelse, helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning. Gode integrerte tekniske løsninger er en forutsetning for å få god poenguttelling, noe som gjør Breeam Nor interessant for Integras medlemmer å følge opp. Norsk Teknologis faktahefter i 2012 Nyttige faktahefter kan lastes ned på Nyhetsbladet Teknologica Norsk Teknologi utgir tre ganger i året bladet, som gir en bred omtale av den næringspolitiske satsingen til Norsk Teknologi, se Arbeidsgiverpolitiske saker Vi har i 2012 arbeidet med vesentlige problemstillinger knuttet til konsekvenser knyttet til vikarbyrådirektivet og fleksibel bruk av arbeidskraft. Heldigvis er ikke våre område allmenngjort, og det har lettet de utfordringer vikarbyrådirektivet har medført med hensyn til økte kostnader for vår bransje - dette i motsetning til Norsk Industri og den øvrige byggebransjen. Arbeidet med utfordringer knyttet til økende importkonkurranse har også stått på dagsorden i 2012, og dette vil bli intensivert i Velferdsteknologi Markedet og etterspørselen etter velferdsteknologi er i sakte utvikling. Aksepten og forståelsen for at velferdsteknologi kan bidra til å løse fremtidens omsorgsutfordringer har sakte bredt seg. Vår fokus har vært å skape forståelse hos myndighetene og i kommunene om at god infrastruktur og smarthusløsninger er viktige elementer for å gi eldre et trygt og selvstendige liv i egen bolig. Norsk teknologi vil jobbe videre for å sikre en større etterspørsel ved å øke kunnskap og innkjøpskompetanse i kommunene. Samtidig vil vi forsterke fokus mot egne bransjer, for å synliggjøre de store mulighetene som omsorgsfeltet representerer.

12 12 Integra Styrets årsberetning for Integras eksterne relasjoner Samarbeid med andre bransjeforeninger og andre relevante organisasjoner er viktig for å styrke det næringspolitiske arbeidet i Integra og Norsk Teknologi. Det drives derfor en bevisst satsing på å etablere relasjoner med andre organisasjoner for derigjennom å få til et positivt samarbeid generelt, eller fra sak til sak. Grønn Byggallianse Samarbeid med Grønn Byggallianse (GBA) er positivt videreutviklet i GBA er et miljønettverk i eiendomsbransjen bestående av de største utbyggerne og forvalterne i Norge. Alliansen er en arena for aktive utbyggere som ønsker å være i front på miljøområdet. 46 av Norges største eiendomsaktører, med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter, er i dag medlemmer i Grønn Byggallianse. Markedsføring av fordelene med ITB og kompetansetiltak for hele verdikjeden er den store driveren i samarbeidet. Konkrete resultater er samarbeidet er at sentrale medlemmer i GBA er samarbeidspartnere for opprettelse og drift av våre ITB Brukerfora i Østfold og i Bergen. Gjennom GBA har vi også tette relasjoner til NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening) og Norsk Eiendom. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Integra har via Norsk Teknologi vært representert i alle relevante politiske og administrative fora i NHO-systemet. Informasjonsutvekslingen mellom Norsk Teknologi og NHO er god, og dette har gjort oss i stand til fortsatt å delta mer effektivt i de høringene som NHO inviterer landsforeningene til, og som har interesse for Integra. BAE-rådet Integra er gjennom Norsk Teknologi representert i BAE-rådet, som er samarbeidsorganet for bransjeforeninger innen bygg-, anlegg- og eiendomsdrift. Norsk Teknologi har i dag ledervervet i BAE-rådet, der følgende landsforeninger er representert: Byggenæringens Landsforening (BNL), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Arkitektbedriftene i Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norsk Teknologi og HSH - Byggvare. BAE-rådet arbeider primært med næringens overordnede rammevilkår overfor politikere og myndigheter. Integras deltagelse i det nasjonale ITS- Rådet på vegne av NHO Proxll AS med Rune Langeteig, direktør for samferdsel, er representant for Integra/Norsk Teknologi og NHO i ITS-Rådet som ledes av Vegdirektøren. ITS-Rådets overordnede formålet er bl.a. med utgangspunkt i ITS-direktivet og opprettelsen av ITS Advisory Group i EU å bidra til implementeringen av ITS-løsninger i Norge og bygge opp under de norske transportpolitiske målene om trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og tilgjengelighet for alle, slik de fremgår av Nasjonal transportplan. ITS-Rådet skal bidra til et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører og skal sørge for at norske myndigheter er godt oppdatert om utviklingen på området. Vår satsing på ITS arena og kommende OFU-prosjekt om utviklingen av en ITS stasjon vil bli rapportert inn fra ITS Rådet til EU som et eksempel på Norges satsing innen ITS.

13 Styrets årsberetning for 2012 Integra Forhold til regnskap og regnskapsloven» Integra er en bransjeforening tilknyttet Norsk Teknologi som er en landsforening for de tekniske entreprenørene - med virksomhet i Oslo - tilsluttet NHO.» Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.» Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker i 2012.» Bedriftene i Integra er i stor grad mannsdominert. Sekretariatet i Norsk Teknologis kompetansesenter viser også dette (28 % kvinner). Det er ønskelig å fremme likestillingen i sekretariatet. Kvinner vil derfor bli foretrukket ved nyansettelser, hvis kvalifikasjonene for øvrig er de samme eller bedre.» Organisasjonens drift er av en slik art at det ikke har nevneverdig påvirkning på det ytre miljøet.» Overskuddet i Integra tillegges egenkapitalen.» Styret bekrefter at forutsetningene er til stede for videre drift.

14 14 Integra Styrets årsberetning for 2012 Oslo, 31. desember 2012 / 13. mars 2013 Tom Christiansen Håkon Langdal Per H. Christensen Styreleder Nestleder Styremedlem Roar Grøndalen Roar Johannesen Arnold Risa Styremedlem Styremedlem Styremedlem Magne Keiland-Olsen Styremedlem Erik Pilgaard Daglig leder

15 Styrets årsberetning for 2012 Integra 15

16 INTEGRA Foreningen for tekniske systemintegratorer Fridtjof Nansens vei 17 Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Tilknyttet Norsk Teknologi en landsforening i NHO

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet 10 på topp Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet Da vi gikk inn i 2009, ble det for første gang på lenge tegnet et usikkert bilde for en rekke av våre markedsområder. Selv om det totalt sett

Detaljer

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København ITS Norge Trond Hovland, daglig leder Dagsorden: 1. Litt om ITS Norge 2. Strategi og mål 3. Elektronisk

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra

Integras vedtekter. Gjeldende fra Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2018 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012, 22.04.2015 og 26.04.2017. 1 Navn

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus.

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. 2014 Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra til

Integras vedtekter. Gjeldende fra til Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2016 til 31.12.2017 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012 og 22.04.2015. 1 Navn

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

V E D T E K T E R F O R NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER OG TJENESTER

V E D T E K T E R F O R NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER OG TJENESTER V E D T E K T E R F O R NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMER OG TJENESTER 2016 VEDTEKTER VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING 15. JUNI 2004, MED ENDRINGER SOM VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Detaljer

Vedtekter for INTEGRA - foreningen for tekniske systemintegratorer

Vedtekter for INTEGRA - foreningen for tekniske systemintegratorer Vedtekter for INTEGRA - foreningen for tekniske systemintegratorer Vedtatt på INTEGRAs årsmøte 30. mai 2005, endret på årsmøtet 16. mars 2007, på årsmøtet 27. mai 2009, på årsmøtet 31. mai 2011 og på årsmøtet

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) Stiftet 10. juni 1971 1 Industriens forening for elektroteknikk og automatisering er en sammenslutning av industrielle foretak

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no ITS Arena Innovasjonsbasert forretningsutvikling Nilmar.Lohne@Triona.no Bakgrunn Ny teknologi Internett i bilen Kommunikasjon mellom kjøretøy og veg Sanntidsutvikling med tilstand i transportnettet Dette

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Inger Aarvig, prosjektdirektør i NHO, 03.11.10 Foto: Jo Michael Litt om NHO Størrelse: 20 000 medlemsbedrifter (19 000 færre enn 100 årsverk),

Detaljer

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport

STRATEGI VISJON. Smartere, sikrere og renere transport STRATEGI VISJON Smartere, sikrere og renere transport FORORD ITS Norge sin visjon er å gjøre transportsektoren smartere, sikrere og renere ved hjelp av IKT. Dette skal vi strekke oss etter hver dag og

Detaljer

FoU utfordringer for Statens vegvesen

FoU utfordringer for Statens vegvesen FoU utfordringer for Statens vegvesen Forskningskonferansen 2012 9.10.2012 Finn Harald Amundsen Vegdirektørens styringsstab NTP - hovedutfordringer Globaliseringen Utviklingen i verdenshandelen 1965-2010

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt

Kiwa i Norge. Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa i Norge Kiwa Inspecta Kiwa NorKjemi Kiwa Teknologisk Institutt Kiwa Kiwa i Norge Nå gir vi deg et enda bedre tilbud! Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt er nå samlet under én og samme merkevare

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2018 Rammebetingelser og markedsutvikling Elektrifisering Arbeidsgiverservice Jobbe for rammebetingelser VI MODERNISERER NORGE Utvikle lønn og tariff Medlemsvekst Utdanning,

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Norsk Industris vedtekter

Norsk Industris vedtekter 1 Norsk Industris vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Norsk Industri. Norsk Industri har sitt sete i Oslo. 1.2. Norsk Industri er en landsforening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2015 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2016 ble avholdt 31. mai 2016 i Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble vedtatt. Styret Styret har i

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Bli medlem i Medtek Norge

Bli medlem i Medtek Norge Bli medlem i Medtek Norge Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i Medtek Norge gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse-

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Årsrapport Teknobedriftene - en bransjeforening i Norsk Industri

Årsrapport Teknobedriftene - en bransjeforening i Norsk Industri Årsrapport 2016 Teknobedriftene - en bransjeforening i Norsk Industri Styret På årsmøtet 10. mai 2016 ble ett nytt styremedlem valgt inn i styret. Styret består etter årsmøtet i 2016 av følgende personer:

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009

erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 erisk Risikovurdering for å redusere omfang av byggefeil i elektriske installasjonsleveranser mot boligmarkedet Bergen, April 2009 Markeder Skipsbygging Byggesektoren Olje og gass Industri Fagområder

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene?

Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene? Hvordan kan BNL sine medlemmer bidra (enda mer) til at vi når klimamålene? Rannveig Ravnanger Landet Dir. miljø- og energipolitikk i BNL 3. mai 2017 Byggenæringens Landsforening Tilsluttet NHO BNL 15 Bransjeforeninger

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

Før 61m. Etter 91,5m

Før 61m. Etter 91,5m 1 Før 61m Etter 91,5m 2 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at staten/etatene og kommunesektoren aktivt

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Innovasjon gjennom samarbeid

Innovasjon gjennom samarbeid Innovasjon gjennom samarbeid Forsknings- og utviklingskontrakter (IFU/OFU) Hva er det? Hvilke muligheter gir kontraktene din bedrift? Tips til deg som vurderer et utviklingsprosjekt Et forpliktende samarbeid

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien

Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Mandat for Innsatsgruppe Energibruk Energieffektivisering i industrien Bakgrunn I november 2007 sluttførte innsatsgruppen for Energibruk sitt strategidokument med forslag til nye forskningsstrategier og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi «RIKTIG MED EN GANG» - konferansen - Grand Hotell Oslo 11. juni 2015 Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi Tom Christiansen, forretningsutvikler i Siemens AS Urbanisering Byer = bygninger

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

HVA ER STATUS PÅ DIGITALISERING HOS RÅDGIVERNE OG DE PROSJEKTERENDE?

HVA ER STATUS PÅ DIGITALISERING HOS RÅDGIVERNE OG DE PROSJEKTERENDE? HVA ER STATUS PÅ DIGITALISERING HOS RÅDGIVERNE OG DE PROSJEKTERENDE? Roar Smelhus, Direktør marked og forretningsutvikling i Hjellnes Consult og nestleder i styret i RIF 24.05.2017 Mitt tilbakeblikk Ingeniør

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer