TriONA. Styrets årsberetning for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TriONA. Styrets årsberetning 2012. for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer"

Transkript

1 TriONA Styrets årsberetning 2012 for Integra foreningen for tekniske systemintegratorer

2 2 Integra Styrets årsberetning for 2012 Styrets årsberetning 2012 Styrets årsberetning dekker kalenderåret Integra er en selvstendig bransjeforening i Norsk Teknologi. Integras medlemmer er gjennom sitt medlemskap tilsluttet servicekontoret ISO - Installatørenes Service- og Opplysningskontor og NHO. Alt administrativt personell i Norsk Teknologi og i landsforeningens fire bransjeforeninger er samlet i et felles kompetansesenter i Norsk Teknologi med 60 ansatte. Dette kompetansesenteret er organisert som en matriseorganisasjon som betjener Norsk Teknologi og bransjeorganisasjonene for at dette skal gi mer rasjonell utnyttelse av ressursene. Samarbeidet mellom Integra og de andre bransjeorganisasjonene i Norsk Teknologi fungerer godt. Styret er meget godt fornøyd med hvordan administrasjonen har forberedt og organisert styremøter, årsmøter og markedsrelaterte møter og aktiviteter for Integra. Styret er også godt fornøyd med hvordan administrasjonen implementerer vedtak og beslutninger fra styremøtene. Administrasjonen har, etter styrets ønske og tilfredshet, vært aktiv i å synliggjøre Integra-foreningen i markedet, overfor andre markedsaktører, politiske og offentlig instanser. Verveaktivitet for nye medlemmer har derimot ikke gitt god nok uttelling. Styret har store forventninger til økt verveaktivitet i kommende periode. 1. Generelle trekk i markedet 2012 har vært et aktivt år for bransjene i Integra. Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge i tredje kvartal 2012 lå 0,7 prosent høyere en det foregående kvartalet. Det føyer seg inn i rekken av tall som indikerer at Norge, for økonomien som helhet, har en moderat oppgang med en vekst i området 2,5 til 3 prosent per år. Oppgangen er særlig tydelig i næringer innenfor den delen av industriproduksjon som retter seg mot petroleumsvirksomheten og ulike deler av privat tjenesteyting. Den eksportrettede industrien som for eksempel produksjon av metaller og kjemiske produkter samt papir og papirvarer, hadde derimot en negativ utvikling. Brutto verdiskaping i bygge- og anleggsvirksomhet flatet noe ut i siste kvartal, etter uavbrutt vekst siden første kvartal Todelingen av norsk økonomi, som springer ut av enkeltnæringenes betydning i olje- og gassvirksomheten, blir sterkere for hver måned som går. Også tjenester som er direkte knyttet til oljevirksomheten vokser klart. Det er stor mangel på ingeniører, og dette medfører at olje og gassmarkedet tiltrekker seg mange ingeniører fra landbasert virksomhet til lønnsnivåer som ligger betydelig over landbasert virksomhet. I byggeprognosene for 2012 antar man en generell vekst på 4 prosent i markedet fra Særlig er det stor aktivitet i boligmarkedet hvor man antar at det skal bygges boliger i Den største veksten her er på leiligheter og da gjerne i bynære områder. På yrkesbyggsiden har det også vært en liten vekst, fra et allerede høyt nivå i Bransjens hovedaktivitet er likevel på ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg), og dette er lite konjunkturutsatt. Her har det vært en god aktivitet i 2012.

3 Styrets årsberetning for 2012 Integra 3 2. Organisasjonen Integra Integras medlemmer Medlemsbedriftene dekker markedsområdene næringsbygg, industri og trafikk/samferdsel. Per hadde Integra 92 medlemsbedrifter inklusive avdelingskontorer. Relativt sett er medlemsbedriftene best representert innen markedet for bygningsautomatisering, noe mindre innen markedet for industriautomatisering og minst innen markedet for trafikk/samferdsel. Potensialet for flere medlemsbedrifter er fortsatt stort. Årsregnskapet per Årsregnskapet per revidert av revisorfirmaet Deloitte AS, som har avgitt sin uttalelse til regnskapet. Kontingenten til Integra i 2012 utgjorde kr (budsjett kr ). Integra fikk tildelt kr fra Opplysnings- og utviklingsfondet (budsjett kr ), andre inntekter (kurs) var kr Inntektene summerte seg til kr (budsjett kr ). Sum kostnader utgjorde kr Årsresultatet for Integra etter finansposter, kr , ble kr (budsjettert -kr ). Avviket skyldes hovedsakelig at sviktende medlemsinntekter for nye medlemmer og prosjekter som ikke ble iverksatt eller utsatt til Årsresultatet ble lagt til egenkapitalen som per beløp seg til kr Kontingenter og serviceavgift for 2012 Medlemmene har betalt medlemskontingent til Integra, serviceavgift til ISO, medlemskontingent/ serviceavgift til NHO og bidrag til NHOs konfliktfond (for de bedriftene som har tariffbundne ansatte). Kontingent til Integra og serviceavgift til ISO er var i % lavere enn opprinnelig nivå. For 2013 er rabatten 8 %, i %. Årsmøtet 10. mai 2012 Årsmøtet i Integra, foreningen for tekniske systemintegratorer, ble avholdt torsdag 10. mai 2012 kl i Møterom 1 i Continentals konferanseavdeling, Oslo I forkant av årsmøtet arrangerte Integra lunsj i Theater caféen og et medlemsmøte. Årsmøtet ble etterfulgt av middag på Aker Brygge i Oslo. Før årsmøtet formelt ble oppløst, takket styrelederen Jorid Aune, Johnson Controls Norway AS, for hennes gode jobb som styremedlem i Integra siden etableringen i 2005 og overrakte henne Integras glassfat. På medlemsmøtet ble disse foredragene avholdt: «To-sporsøkonomien gir kostnadsutfordringer og dermed store omstillingsbehov» v/ Tor Steig, tidligere sjefsøkonom i NHO «Trender som vil endre transportbransjen og som gir nye forretningsmuligheter når internett er i bilen og veiene blir digitale» v/ Nilmar Lohne, avd. leder i Triona, ITS Norway Case fra Ekornes hvordan videreutvikle norsk landbasert industri» v/ Håkon Raabe, siv. øk. og dr. ing. fra Sintef Manufacturing «Energieffektivitet fra gårdeiers ståsted - hva er vi opptatt av?» v/ Isak Osvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm Valg på årsmøtet 2012: Styret Følgende styre ble valgt: Person Bedrift Tom Christiansen, leder Siemens AS, Div. Building Technology 1 år Valgperiode fra Personlig varamedlem (Styrelederen har ikke varamedlem) Håkon Langdal, nestleder Goodtech Projects & Services AS 1 år Magne Reierson Arnold Risa, medlem Artech AS 1 år Ole Martin Olsen Roar Johannesen, medlem (ny) GK Norge AS 2 år Harald Damhagen Roar Grøndalen, medlem Moelven Elektro AS 2 år Per Kjellsberg Per H. Christensen, medlem Proxll AS 1 år Rune Langeteig Magne Keiland-Olsen, medlem (ny) Schneider Electric Buildings Norway AS 2 år Nariman Fakhraee

4 4 Integra Styrets årsberetning for 2012 Valg av representanter fra Integra til representantskapet i Norsk Teknologi Person Bedrift Valg periode fra Jorid Aune Johnson Controls Norway AS 1 år Vidar Låte Goodtech Projects & Services AS 1 år Valg av valgkomitéen Navn Bedrift Valgperiode fra Lars Skrøvseth, leder VisionTech AS 1 år Arvid Salte, medlem ECS Automation AS 2 år Ole Christian Arnesen, medlem Schneider Electric Buildings Norway AS 2 år Geir Kvifte, varamedlem Proxll AS 2 år Integras representasjon i andre organisasjoner og fora Integras representant til styret i Norsk Teknologi Styreleder Tom Christiansen, Siemens AS divisjon Building Technologies, er nestformann i Norsk Teknologis styre. Håkon Langdal, Integras nestformann, er Integras vararepresentant til styret i Norsk Teknologi Erik Pilgaard møter uten stemmerett som daglig leder av Integra. Integras representant til Norsk Teknologis valgkomité Formannen i Integras valgkomité, Lars Skrøvseth, VisionTech AS Integras representant fra Norsk Teknologi til NHOs representantskap ( ) Tom Christiansen, Siemens AS divisjon Building Technologies Arnold Risa, Artech AS, vararepresentant Integras representant fra Norsk Teknologi til NHOs generalforsamling ( ) Vidar Låte, Goodtech ASA, delegat Runar Hansesætre, Schneider Electric Norway AS, vararepresentant Styrets virksomhet Det ble avholdt seks styremøter i Administrasjonen i Integra Administrasjonen i Integra består av Erik Pilgaard, daglig leder, Arne Eggen, rådgiver og Sølvi Aasen, koordinator. Integras sekretariat har sine kontorer i Norsk Teknologis kompetansesenter i Fridtjof Nansens vei 17, Majorstuen, 0369 Oslo. Kompetansesenteret har60 medarbeidere som bistår medlemsbedriftene.

5 Styrets årsberetning for 2012 Integra 5 3. Ny web for Integra I løpet av 2012 ble det gjennom et omfattende prosjekt med å designe og lage nytt innhold i WEB-sidene for Norsk Teknologi og de fire bransjeforeningene: HLF, Integra, NELFO og VKE. Den nye «motoren» var basert på en helt ny teknologisk plattform. Endringene i layout ble gjennomført med eksterne konsulenter og fagpersoner i kompetansesenteret i Norsk Teknologi. Nytt informasjonsstoff ble utarbeidet av Integras administrasjon. I desember 2012 presenterte Integra sin nye hjemmeside, som vi mener gir en raskere og mer effektiv tilgang på informasjon om Integra og foreningens virksomhet i bredde og dybde. Søkefanene omfatter: Om Integra Arbeidsgiver Møteplasser Markeder rekruttering medlemskap kontakt oss Bibliotek. Styret mener at Integras nye web-sider vil bidra til økt synliggjøring som er et godt verktøy i vervearbeidet. 4. Bransjeforeningene i Norsk Teknologi Foruten Integra er bransjeforeningene i Norsk Teknologi: HLF Heisleverandørenes Landsforbund NELFO Foreningen for EL & IT Bedriftene Det samlede kompetansesenteret med 60 ansatte betjener i dag både Norsk Teknologi og bransjeforeningene. Samarbeidet med bransjeforeningene i og de ansatte i kompetansesenteret i Norsk Teknologi er meget godt. VKE Foreningen for ventilasjon, kulde og energi. 5. Verving Vervearbeidet i 2012 resulterte i følgende nye medlemmer: Storm Elektro AS, avd. Gressvik Gratech Ltd Celsius Teknikk Schneider Electric Norge AS i sin helhet fra Ved utgangen av året var det indentifisert rundt 40 potensielle nye medlemmer som er registrert i vårt CRM system. Vervearbeidet vil bli intensivert i Bedriftene vil bli kontaktet regionsvis i grupper á 4 til 5 av gangen. For å sikre god oppfølging av hver bedrift vil vi normalt ha rundt 5 bedrifter under bearbeiding til enhver tid.

6 6 Integra Styrets årsberetning for 2012

7 Styrets årsberetning for 2012 Integra 7 6. Medlemsaktiviteter i 2012 innen sektorene Bygg, Industri og Samferdsel I stort sett alle våre aktiviteter deltar hele verdikjeden. Dialog med brukerne og bestillerne av våre medlemmers tjenester er et svært viktig virkemiddel for Integra. A. Industrisatsingen Samarbeidsavtale mellom Integra og forskningsprogrammet SFI Norman Som følge av god kontakt og flere møter et års tid med Ottar Henriksen og medlemsbedrifter og administrasjonen i Integra, undertegnet Integra og forskningsprogrammet SFI Norman en samarbeidsavtale 13. desember Ottar Henriksen er prosjektdirektør i SINTEF Raufoss Manufacturing, styreleder i NHO Innlandet og styreleder i Lean Forum Norge. SFI Norman er en åtte års forskningsprogram med visjon å utvikle ny og tverrfaglig forskning på neste generasjons produksjon og skape teorier, metoder, modeller og ledelsesverktøy som gjør det mulig for norske produsenter til å blomstre i den globale konkurransen. 15 vareproduserende bedrifter er med i programmet: Samarbeidet har hensikt sammen å stimulere den vareproduserende industrien i Norge til ytterliggere satsning på forskning og utvikling. SFI Norman har ønsket i de siste to årene å styrke sin aktivitet for spredning av forskningsresultater til øvrig norsk næringsliv, og da særlig den vareproduserende delen. Her skal Integras medlemsbedrifter spille en aktiv rolle. Integra vil med denne avtalen bli opptatt som assosiert medlem i SFI Norman. Dette innebærer at to til tre representanter fra Integras medlemsbedrifter kan møte fast på SFI Normans kvartalsvise netteverksamlinger og sørge for informasjonsspredning til medlemsbedriftene i Integra og til Norsk Teknologi for øvrig. Lars Skrøvseth, VisionTech AS, Håkon Langdal, Goodtech Projects & Services AS og Arne Eggen, Integra deltar på møtene i 2013.

8 8 Integra Styrets årsberetning for 2012 B) satsing på integrerte løsninger innen samferdselssektoren Integras Samarbeid med ITS Norge og Statens vegvesen ITS Norge er en ideell medlemsforening som arbeider med intelligente transportsystemer. Stiftere av foreningen er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket, Avinor, Sintef, NSB, Telenor, Q-Free og Vianova. Foreningen arbeider både med faglig- og forretningsmessig utvikling for sine medlemmer. Et viktig mål for ITS Norge er å bidra til at ITS prosjekter blir etablert og at de bidrar til å redusere kø, miljøutslipp og ulykker. ITS Arena. ITS Norge har sammen med Statens vegvesen, medlemmer og andre organisasjoner arbeidet i ca. et år med å forberede et arenaparosjekt og søknad til Innovasjon Norge. Integra er tatt opp som samarbeidspartner. Tema for arbeidet er utvikling av teknologi og tjenester som støtter opp under den kommende implementering av samvirkende systemer til støtte for biltrafikk i Norge, og denne satsningen er kalt ITS Arena. Avtalen som Integra inngår med ITS Norge omfatter samarbeid relatert til to søknader til Innovasjon Norge: 1. OFU-søknad (OFU = offentlige forsknings- og utviklingskontrakt) relatert til kooperative systemer med Statens vegvesen som krevende kunde. Denne avtalen omfatter en OFU for utvikling og produksjon av en såkalt ITS Stasjon-T. Denne skal plasseres langs veinettet for å samle inn informasjon om veibanen (regn, snø, is), ras, trafikkuhell, stenge tuneller og - broer og info bl.a. om alternative ruter. Middelet er såkalte digitale veikanter og biler på Internett. Vi har tre medlemsbedrifter som vil delta i denne OFU-en. 2. ITS Arena søknad med fokus på innovasjonsbasert forretningsutvikling leverandørutviklings-program for Statens vegvesen) ITS Arena har påtatt seg oppgaven å bidra til leverandørutvikling for veisektoren i Norge. Innenfor området er det et stort nasjonalt og internasjonalt vekstpotensial fremover. Statens vegvesen ønsker sammen med ITS Norge og Integra å bidra til at Norge får en fremtredende posisjon i EU. En slik satsning vil kreve et samarbeid mellom private bedrifter, offentlig virksomhet, FoU og utdanningsinstitusjoner. C) økt satsing og markedsføring av ITB (Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner) Siden 2010 har Integra i samarbeid med Grønn Byggallianse og Standard Norge satset på markedsføring av ITB rettet mot hele verdikjeden i byggenæringen. Revisjon av ITB-standarden NS 3935, ITB-konferanse i april 2010 med 100 deltakere, ITB rapport, etablering av ITB Brukerforum i Østfold og i Bergen (også her med hele verdikjeden) har økt kunnskapen om ITB, og vi mener det er grunnlag å tro at beslutningstakerne; byggherrene og eiendomsutviklingsselskapene, i tiden fremover vil hyre inn ITB ansvarlige fra stadium 0 i byggeprosjekter. ITB gir økt lønnsomhet i bygging og i driften av bygget. I 2013 tar Integra initiativet til å opprette ITB Brukerforum i Trondheim. Det er gledelig å registrere at i en fersk Kompetanseplan for prosjekterende: Universell utforming fra Direktoratet for byggkvalitet, Tekna, Arkitektbedriftene i Norge og Norske arkitekters landsforbund, lister de opp målgruppen for rapporten, der en av disse er Rådgivende ingeniører integrerte tekniske bygningsinstallasjon (RITB). Dette har vi ikke sett tidligere. D) Integras deltakelse i Standard Norge Arne Eggen er formann i komite SN/K 025 i Standard Norge Byggautomasjon. e) Integras HR-Nettverk Hensikt med HR-Nettverket var å tilby et uformelt, trygt og tillitsfullt nettverk for ledere og/eller HR ansvarlige, der deltakerne har nytte og glede av hverandres erfaringer også i bilateral mellom møtene. Temaene var fastsatt av nettverkets deltakere. Administrasjonen stilte nødvendig ekspertise til rådighet og var møtearrangør. Nettverket ble lagt på is i juni, som en følge av liten deltakelse.

9 Styrets årsberetning for 2012 Integra 9 7. Medlemsservice Integra ivaretar sine medlemmers bransjeinteresser med å tilby den samlede kompetansen som er representert i kompetansesenteret i Norsk Teknologi. Sammen med NHO og Norsk Teknologi er vi med på å sette dagsorden og styrke medlemmenes konkurranseevne. En viktig del av medlemstilbudet er å behandle henvendelser fra medlemsbedriftene. Våre tjenester som er blitt mest benyttet i 2012 er spørsmål knyttet til lønnsspørsmål, statistikk og tariffavtaler, kontrakter, HMS og personalsaker. Her er en opplisting av en rekke medlemsfordeler som våre medlemmer kan nye godt av, se Møteplasser På våre møteplasser utvider du ditt nettverk, og øker din fagkunnskap og konkurransekraft. Sammen med NHO påvirker vi myndighetene og bedrer bransjens rammevilkår. Teknologiskolen Integra samarbeider med Norsk Teknologis egen kompetanseutvikler, Teknologiskolen. Her tilbyr vi våre medlemmer kurs, konferanser og seminarer til redusert pris. Rådgivning Vi tilbyr våre medlemmer en rekke rådgivningstjenester kostnadsfritt. Benytt deg av våre rådgivere innen for eksempel økonomi, juss, og HMS Nyhetsbrev Vi holder deg oppdatert på siste nytt fra bransjen og norsk næringsliv helt kostnadsfritt. Du kan abonnere både på elektroniske nyhetsbrev fra Integra, Norsk Teknologi og NHO. Markedsprognoser Økonomisk overblikk og god markedskompetanse er viktig for alle bedriftsledere. Vi holder medlemsbedriftene oppdatert på økonomiske trender og markedsøkonomi. HR-nettverk Alle medlemmer i NHO kan delta i NHOs HR-nettverk dersom de ønsker det. Her kan ledere og HR-ansvarlige i våre medlemsbedrifter øke sin kompetanse innen personal og ledelse Advokathjelp Integra-medlemmer kan rådføre seg med advokatene i Norsk Teknologi. Dette er kostnadsfritt frem til en eventuell kostbare rettstvister. Tidsskrift Alle medlemmer i Integra får tilsendt tidsskriftene Teknologica og NHO-Magasinet kostnadsfritt. Her kan du lese samfunnsaktuelle artikler om norsk næringsliv og vår bransje. Norsk Teknologi forsikring Integras og Norsk Teknologis medlemsbedrifter bruker større beløp på forsikringer, og da spesielt yrkesskadeforsikring. Vi tilbyr derfor medlemmene en gunstig og skreddersydd forsikring. Elektronisk styringsverktøy Innføring av nye kontroll- og styringssystemer reiser en rekke spørsmål som bedrifter må ta stilling til. NHO har laget en praktisk veileder til bruk for medlemsbedrifter som skal innføre elektroniske kontrolltiltak. Økonomiske rabattavtaler Integra og Norsk Teknologi har fremforhandlet en rekke økonomiske rabattavtaler for våre medlemmer. Ved å benytte seg av disse avtalene kan bedriftene spare penger.

10 10 Integra Styrets årsberetning for Integras deltakelse på eksterne arrangementer i 2012 Vareproduksjonsdagene Forskningsrådet Møte 16. og 17. januar Deltakelse på seminar: Byggautomasjon februar 2012 VVS-foreningen, Solstrand Hotel og Bad på Os utenfor Bergen Eliaden juni 2012 Norges Varemesse Egen Integra stand i hall C. Felles stand med Goodtech Projects & Services AS, ISI-Tech AS og Consafe VVS Dagene 2012 Norges Varemesse Integra deltok på felles stand med VKE; Isovator, NOVAP, Norsk Kjøleteknisk Forening og Eurovent Certification. 9. Noen næringspolitiske utfordringer i Integra a) Mangel på teknisk fagpersonell Rekruttering av teknisk fagpersonell (fagarbeider automatisering ingeniør og sivilingeniør) til utredninger, salg, prosjektering, programmering, idriftsetting og service er for tiden meget krevende. Vi mangler tilstrekkelig personell med riktig kompetanse. Problemet er også stort i våre naboland. Vår bransje må øke sin attraktivitet blant utdanningssøkende ungdom og våre medlemsbedrifter må ta et større ansvar for å etablere lærlingeplasser. Bedriftene må også tilrettelegge og stimulere sine ansatte til langt mer videreutdanning. b) Øke bruken av rammekontrakter Som et resultat av mangel på teknisk fagpersonell vil en del prosjekter ikke kunne realiseres innenfor ønskede tidsrammer/ tidshorisont. I tider med meget knapp tilgang på kvalifisert arbeidskraft må ressursene benyttes mest mulig optimalt. Eksempelvis vil flere påtenkte jernbaneutbygginger utsettes grunnet mangel på kompetente rådgivere. Her vil økt bruk av rammekontrakter kunne løse noe av problemet, slik at unødvendig parallelt arbeid utført av rådgivere og utførende leverandør kan unngås og produktiviteten kan gå opp. En av våre medlemsbedrifter skriver i innspill til Jernbaneverket: Leverandørstanden opplever at dette både forsinker og fordyrer prosjekter, særlig i de tilfeller hvor det benyttes rammeavtaler og løsninger som kjøpes inn er beskrevet i teknisk regelverk. I slike tilfeller kan det gi raskere fremdrift og lavere kostnader dersom prosjektene kjøpes inklusive prosjektering av leveransen. I tilfelle dette gjøres vil det også frigjøres konsulentkapasitet som kan brukes på andre områder. c) Energieffektivisering i hele samfunnet industri bygg og samferdsel/transport Forståelsen for at energieffektivisering er viktig for miljøet er bra forankret. Mange rapporter er utarbeidet hvor også fordelene for lommeboka er tydeliggjort. Likevel ser vi at svært mange unnlater å utføre tiltak. Styret har løpende diskusjon hvilke mål og krav myndighetene i de neste årene bør sette for å redusere energibruken innen for alle de tre sektorene: bygg, industri og samferdsel. d) Betydningen av automatisering og integrasjon som vesentlig innsatsfaktor for energieffektivisering i. Integra skal bidra til fortsatt oppmerksomhet rundt ITB. ITBmodellen er viktig for samhandling av tekniske systemer og effektiviseringen i bygg. ii. Integra skal bidra til å gjøre den europeiske normen EN Byggautomatiseringens betydning for energieffektiviteten i bygg mer kjent i byggenæringen. Intensjonene i EN bør kobles inn arbeidet med ny NS 3031: Standard for beregning avbygningers energiytelse. (Standard Norge planlegger en norsk veileder. Siemens og Schneider i Europa har vært fødselshjelpere for normen). Normen er viktig for at integrerte tekniske anlegg får større betydning for fastsettelse av karakter i Energimerkeordningen. Integra og dets medlemmer er aktive i Standard Norges komite SN/K 025 Bygningsautomasjon. Kobling bør også skje mot sertifiseringsordningen Breeam NOR, der gode tekniske anlegg er en forutsetning for å oppnå sertifisering i klassene: Good, Very Good, Excellent og Outstanding. En slik løsning vil også gjøre at leverandører vil knytte til seg mer kompetanse innen sine fagfelt og øke seriøsiteten i bransjen.

11 Styrets årsberetning for 2012 Integra Overordnet næringspolitisk satsing i 2012 for Norsk Teknologi Integras styreleder er nestleder i styret i Norsk Teknologi. Styret i Norsk Teknologi vedtar en overordnet næringspolitikk for bransjeforeningene. Et sentralt næringspolitikk mål, som Integra deler med Norsk Teknologi, er å arbeide for konkurranse- og teknologinøytrale rammebetingelser. Dette gjennomsyrer mange av våre aktiviteter. Det viktigste med all næringspolitikk er å skape gode rammebetingelser som igjen utløser markedsutvikling og økt lønnsomhet for våre medlemsbedrifter. Et sentralt mål for Norsk Teknologi og Integra er å arbeide for konkurranse- og teknologinøytrale rammebetingelser i norsk energipolitikk. Det energipolitiske arbeidet har i 2011 vært preget av to hovedstrategier; 1. Å utvikle energieffektivisering, i kjølvannet av klimadebatten, som et politisk satsingsområde, for derigjennom å skape markeds-utvikling for medlemsbedriftene. 2. Å forsvare varmemarkedet ved å arbeide for å renvaske elektrisiteten som energibærer, samt sikre unntak for tilknytningsplikten for fjernvarme. Miljøklassifiseringsverktøyet Breeam NOR BREEAM (Building, Research, Establishment Environment Assessment Method) er er etablert og drevet frem av landets store eiendomsselskaper og utbyggere. Av denne grunn har ordningen en stigende oppslutning. Breeam NOR en metode som gir en strukturert og helhetlig tilnærming til miljøaspektene i bygg- og anleggsprosjekter. Hele 9 miljøtema dekkes i BREEAM. BREEAM dokumenterer egenskaper som ledelse, helse og komfort, energi, materialvalg, arealplan, transport, avfall, vann og forurensning. Gode integrerte tekniske løsninger er en forutsetning for å få god poenguttelling, noe som gjør Breeam Nor interessant for Integras medlemmer å følge opp. Norsk Teknologis faktahefter i 2012 Nyttige faktahefter kan lastes ned på Nyhetsbladet Teknologica Norsk Teknologi utgir tre ganger i året bladet, som gir en bred omtale av den næringspolitiske satsingen til Norsk Teknologi, se Arbeidsgiverpolitiske saker Vi har i 2012 arbeidet med vesentlige problemstillinger knuttet til konsekvenser knyttet til vikarbyrådirektivet og fleksibel bruk av arbeidskraft. Heldigvis er ikke våre område allmenngjort, og det har lettet de utfordringer vikarbyrådirektivet har medført med hensyn til økte kostnader for vår bransje - dette i motsetning til Norsk Industri og den øvrige byggebransjen. Arbeidet med utfordringer knyttet til økende importkonkurranse har også stått på dagsorden i 2012, og dette vil bli intensivert i Velferdsteknologi Markedet og etterspørselen etter velferdsteknologi er i sakte utvikling. Aksepten og forståelsen for at velferdsteknologi kan bidra til å løse fremtidens omsorgsutfordringer har sakte bredt seg. Vår fokus har vært å skape forståelse hos myndighetene og i kommunene om at god infrastruktur og smarthusløsninger er viktige elementer for å gi eldre et trygt og selvstendige liv i egen bolig. Norsk teknologi vil jobbe videre for å sikre en større etterspørsel ved å øke kunnskap og innkjøpskompetanse i kommunene. Samtidig vil vi forsterke fokus mot egne bransjer, for å synliggjøre de store mulighetene som omsorgsfeltet representerer.

12 12 Integra Styrets årsberetning for Integras eksterne relasjoner Samarbeid med andre bransjeforeninger og andre relevante organisasjoner er viktig for å styrke det næringspolitiske arbeidet i Integra og Norsk Teknologi. Det drives derfor en bevisst satsing på å etablere relasjoner med andre organisasjoner for derigjennom å få til et positivt samarbeid generelt, eller fra sak til sak. Grønn Byggallianse Samarbeid med Grønn Byggallianse (GBA) er positivt videreutviklet i GBA er et miljønettverk i eiendomsbransjen bestående av de største utbyggerne og forvalterne i Norge. Alliansen er en arena for aktive utbyggere som ønsker å være i front på miljøområdet. 46 av Norges største eiendomsaktører, med en bygningsmasse på over 35 millioner kvadratmeter, er i dag medlemmer i Grønn Byggallianse. Markedsføring av fordelene med ITB og kompetansetiltak for hele verdikjeden er den store driveren i samarbeidet. Konkrete resultater er samarbeidet er at sentrale medlemmer i GBA er samarbeidspartnere for opprettelse og drift av våre ITB Brukerfora i Østfold og i Bergen. Gjennom GBA har vi også tette relasjoner til NBEF (Norges bygg- og eiendomsforening) og Norsk Eiendom. NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Integra har via Norsk Teknologi vært representert i alle relevante politiske og administrative fora i NHO-systemet. Informasjonsutvekslingen mellom Norsk Teknologi og NHO er god, og dette har gjort oss i stand til fortsatt å delta mer effektivt i de høringene som NHO inviterer landsforeningene til, og som har interesse for Integra. BAE-rådet Integra er gjennom Norsk Teknologi representert i BAE-rådet, som er samarbeidsorganet for bransjeforeninger innen bygg-, anlegg- og eiendomsdrift. Norsk Teknologi har i dag ledervervet i BAE-rådet, der følgende landsforeninger er representert: Byggenæringens Landsforening (BNL), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Arkitektbedriftene i Norge, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Norsk Teknologi og HSH - Byggvare. BAE-rådet arbeider primært med næringens overordnede rammevilkår overfor politikere og myndigheter. Integras deltagelse i det nasjonale ITS- Rådet på vegne av NHO Proxll AS med Rune Langeteig, direktør for samferdsel, er representant for Integra/Norsk Teknologi og NHO i ITS-Rådet som ledes av Vegdirektøren. ITS-Rådets overordnede formålet er bl.a. med utgangspunkt i ITS-direktivet og opprettelsen av ITS Advisory Group i EU å bidra til implementeringen av ITS-løsninger i Norge og bygge opp under de norske transportpolitiske målene om trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og tilgjengelighet for alle, slik de fremgår av Nasjonal transportplan. ITS-Rådet skal bidra til et godt samarbeid mellom offentlige og private aktører og skal sørge for at norske myndigheter er godt oppdatert om utviklingen på området. Vår satsing på ITS arena og kommende OFU-prosjekt om utviklingen av en ITS stasjon vil bli rapportert inn fra ITS Rådet til EU som et eksempel på Norges satsing innen ITS.

13 Styrets årsberetning for 2012 Integra Forhold til regnskap og regnskapsloven» Integra er en bransjeforening tilknyttet Norsk Teknologi som er en landsforening for de tekniske entreprenørene - med virksomhet i Oslo - tilsluttet NHO.» Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.» Arbeidsmiljøet i organisasjonen er godt. Det er ikke registrert noen skader eller ulykker i 2012.» Bedriftene i Integra er i stor grad mannsdominert. Sekretariatet i Norsk Teknologis kompetansesenter viser også dette (28 % kvinner). Det er ønskelig å fremme likestillingen i sekretariatet. Kvinner vil derfor bli foretrukket ved nyansettelser, hvis kvalifikasjonene for øvrig er de samme eller bedre.» Organisasjonens drift er av en slik art at det ikke har nevneverdig påvirkning på det ytre miljøet.» Overskuddet i Integra tillegges egenkapitalen.» Styret bekrefter at forutsetningene er til stede for videre drift.

14 14 Integra Styrets årsberetning for 2012 Oslo, 31. desember 2012 / 13. mars 2013 Tom Christiansen Håkon Langdal Per H. Christensen Styreleder Nestleder Styremedlem Roar Grøndalen Roar Johannesen Arnold Risa Styremedlem Styremedlem Styremedlem Magne Keiland-Olsen Styremedlem Erik Pilgaard Daglig leder

15 Styrets årsberetning for 2012 Integra 15

16 INTEGRA Foreningen for tekniske systemintegratorer Fridtjof Nansens vei 17 Pb 7175 Majorstuen, 0307 Oslo T: F: Tilknyttet Norsk Teknologi en landsforening i NHO

10 år 2005 2015. www.integranett.no

10 år 2005 2015. www.integranett.no 10 år 2005 2015 www.integranett.no Integras medlemmer øker effektiviteten, produktiviteten og sikkerheten i samfunnet. Foreningen skal styrke grunnlaget for medlemmenes verdiskaping og markedstilgang.

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

Strategier 2014 2015

Strategier 2014 2015 Strategier 2014 2015 Norsk Teknologi skal fortsette moderniseringen av Norge Gode rammebetingelser danner basis for gode lønnsomme virksomheter og nye markedsområder. Derfor er næringspolitikk og arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København

Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København Seminar Elektronisk billettering 2010 27. og 28. september 2010 om bord på DFDS Seaways til København ITS Norge Trond Hovland, daglig leder Dagsorden: 1. Litt om ITS Norge 2. Strategi og mål 3. Elektronisk

Detaljer

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet

Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet 10 på topp Forventet usikkerhet er snudd til god aktivitet Da vi gikk inn i 2009, ble det for første gang på lenge tegnet et usikkert bilde for en rekke av våre markedsområder. Selv om det totalt sett

Detaljer

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten

Utbyggeres utfordringer knyttet til dagens håndtering av tilknytningsplikten Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Rådhuset 0037 Oslo postmottak@byr.oslo.kommune.no Oslo, 18.juni 2014 Høring om forslag til kommuneplan Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn Uttalelse fra Norsk Teknologi

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Integras vedtekter. Gjeldende fra til

Integras vedtekter. Gjeldende fra til Integras vedtekter Gjeldende fra 01.01.2016 til 31.12.2017 Vedtektene er vedtatt på Integras årsmøte 30. 05.2005, endret på årsmøtene 16.03.2007, 27. 05.2009, 31.05.2011, 10.05.2012 og 22.04.2015. 1 Navn

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus.

Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. 2014 Det grønnes i Norge Miljøeffektive bygg er god økonomi både for lommeboka, samfunnet og omdømmet. Aldri tidligere har byggenæringen opplevd et sterkere miljøfokus. Grønn Byggallianse er Norges største

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

NELFOs mål og strategier 2011 2013

NELFOs mål og strategier 2011 2013 NELFOs mål og strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Kompetanse og politisk påvirkning NELFOs strategier for de neste to år er konkrete og målbare. To viktige stikkord kjennetegner vår mulighet for å

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

næringspolitiske saker 2016.indd 1

næringspolitiske saker 2016.indd 1 Næringspolitiske saker 2016 næringspolitiske saker 2016.indd 1 22.01.16 14.30 Sikre gode rammebetingelser Formålet med Nelfos næringspolitikk er å sikre gode rammebetingelser, som igjen utløser markedsutvikling

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Vedtekter for INTEGRA - foreningen for tekniske systemintegratorer

Vedtekter for INTEGRA - foreningen for tekniske systemintegratorer Vedtekter for INTEGRA - foreningen for tekniske systemintegratorer Vedtatt på INTEGRAs årsmøte 30. mai 2005, endret på årsmøtet 16. mars 2007, på årsmøtet 27. mai 2009, på årsmøtet 31. mai 2011 og på årsmøtet

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige?

Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Foto: Jo Michael Hvordan bli en preferert leverandør til det offentlige? Per Harbø - NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no

ITS Arena. Innovasjonsbasert forretningsutvikling. Nilmar.Lohne@Triona.no ITS Arena Innovasjonsbasert forretningsutvikling Nilmar.Lohne@Triona.no Bakgrunn Ny teknologi Internett i bilen Kommunikasjon mellom kjøretøy og veg Sanntidsutvikling med tilstand i transportnettet Dette

Detaljer

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF

Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015. Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Velkommen til BAE rådets Nyttårsjazz 2015 Liv Kari Skudal Hansteen Leder av BAE- rådet og adm. dir. RIF Program Del 1 (faglig del) Del 2 (sosial del) kl. 18.00 Herr Nilsen, C. J. Hambros plass 5 Caledonia

Detaljer

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene!

Vi gir medlemmene våre mulighet for dialog med viktige beslutningstakere i helse- og velferdsteknologibransjen. Den muligheten får du ikke alene! Bli medlem i LFH Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i LFH gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling

Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Innovasjon i helse- og omsorgssektoren - Fra ord til handling Inger Aarvig, prosjektdirektør i NHO, 03.11.10 Foto: Jo Michael Litt om NHO Størrelse: 20 000 medlemsbedrifter (19 000 færre enn 100 årsverk),

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2012 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2012 ble avholdt 17. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og fremdriftsplan ble

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist

Håkon Sannum BI/Multiconsult (sak 5) Lena Bygballe BI (sak 5) Morten Lie DIBK (sak 7) Eivind Moen (EM) NBEF (sekretær) Sak Ansv Beskrivelse Frist Til BAE-rådets medlemmer Forslag til REFERAT FRA MØTE NR 1-2012 I BAE-RÅDET Dato: Torsdag 8. mars 2012 Tid: Kl 1400 1600 Sted: Næringslivets Hus Tilstede: Trond Johannesen (TJ) MEF Arne Skjelle (AS) BNL

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013

Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Strategier 2011 2013 Prioriteringer 2013 Bransjer i endring utfordringer og muligheter Norsk Teknologi har sterke bransjeorganisasjoner, som med all tydelighet har demonstrert evne til omstilling og fornyelse.

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen

Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Digitalt veikart Helhetlig strategi for digitalisering av BAE-næringen Mandat fase 2 Bakgrunn Digitaliseringen redefinerer samfunn og næringer Digitalisering er en av dagens megatrender, som omformer samfunn

Detaljer

Norsk Industris vedtekter

Norsk Industris vedtekter 1 Norsk Industris vedtekter 1 NAVN OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Norsk Industri. Norsk Industri har sitt sete i Oslo. 1.2. Norsk Industri er en landsforening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu

KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu KLÆBU KOMMUNE STRATEGIDOKUMENT Etablering av næringsforum i Klæbu 2010 Organisering av næringsarbeidet i Klæbu 28.10.2010 Side 1 Innledning En arbeidsgruppe nedsatt av NMS-utvalget har sett nærmere på

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015

VEDTEKTER ENERGI NORGE. Oppdatert 20. mai 2015 VEDTEKTER ENERGI NORGE Oppdatert 20. mai 2015 Vedtatt på 2. november 2000. Endret 29. mai 2001, 25. mai 2004, 30. mai 2007, 26. mai 2009, 26.mai 2010, 24. mai 201, 21. mai 2014 og 20 mai 2015 Vedtekter

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen

Rådgivernes dag 2013. Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Rådgivernes dag 2013 Byggenæringen v/ Jørn Vidar Johansen Presentasjon Jubileumsfilm http://www.gj.no/?a_id=1823&ac_p arent=1 Konsernet Etablert i 1963 Over 200 ansatte Årlig omsetning på ca. 500 millioner

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017

Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidsavtale mellom Norsk Industri og Enova SF 2014-2017 Samarbeidspartene Denne avtalen regulerer samarbeidet mellom Norsk Industri og Enova SF. Hva samarbeidsavtalen gjelder Denne avtalen gjelder

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013

Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Anders Nohre-Walldén Teknisk ansvarlig BREEAM-NOR HVEM, HVA, HVOR OG NÅR BRANSJEFORENINGEN BSY MEDLEMSMØTE 10-11. OKTOBER 2013 Hvem Norwegian Green Building Council Etablert i september 2010 Høyne miljøstandarden

Detaljer

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi

Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi «RIKTIG MED EN GANG» - konferansen - Grand Hotell Oslo 11. juni 2015 Utviklingstrekk på bygningsautomatisering gir kundeverdi Tom Christiansen, forretningsutvikler i Siemens AS Urbanisering Byer = bygninger

Detaljer

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke

Virke Bygg & Anlegg veien videre. Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Bygg & Anlegg veien videre Bengt Herning og Ingrid Thinn Bjerke Virke Virke totalt: 17 200 medlemmer 11 000 av disse er handel Virke samler handelen i Virke Bygg & Anlegg Byggevarehandel, faghandel

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Bli medlem i Medtek Norge

Bli medlem i Medtek Norge Bli medlem i Medtek Norge Trygghet og en felles stemme Ditt medlemskap i Medtek Norge gir deg trygghet, samt tilgang til viktige nettverk og beslutningstakere. Som medlem i bransjeorganisasjonen for helse-

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven

Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Akademia og næringslivet konkurrenter eller felles interesser? Carla Botten-Verboven Direktør Kompetanseavdelingen Norsk Industri 6. november 2007 Konkurrenter Ja! Felles interesser Ja! 2 Spørsmål / debatt

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020?

Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Energieffektive tekniske anlegg - 8 TWh innen 2020? Et sammendrag av rapporten som gir en vurdering av mulighet for og kostnaden ved å energieffektivisere tekniske anlegg i eksisterende bygg med 8 TWh

Detaljer

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014

Miljøledelse. Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige. Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Miljøledelse Petter Eiken, Adm.dir. Rom Eiendom 25 November 2014 Byggenæringen - grønn innkjøper og leverandør til det offentlige Bedre byrom der mennesker møtes Rom Eiendom i tall: Eiendommer 2200 Bygg

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2010 2011 Vedtatt av styret 29.januar 2010. Visjon Bærekraftig bygd miljø Formål Bidra til bærekraftig bygd miljø gjennom SMARTERE deling av informasjon og kommunikasjon mellom alle aktører

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR?

STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? STORPROSJEKTENE - HVORDAN RUSTER VI OSS FOR Å TA STØRRE ANSVAR? Arne Giske Konsernsjef, Veidekke «Entreprenørens drøm» By Jørgen W. Porsmyr ANBUDSÅPNING PÅ SANDVIKA WØYEN 25. SEPTEMBER ANBUDSÅPNING PÅ

Detaljer

Vedtekter for NHO Service

Vedtekter for NHO Service Vedtekter for NHO Service VEDTATT 30.MAI 1989, REVIDERT 29. MARS 1990, REVIDERT 18. MARS 1991, REVIDERT 25. MARS 1992, REVIDERT 16. MARS 1993, REVIDERT 14. MARS 1994, REVIDERT 28. MARS 1995, REVIDERT 22.

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse

Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder. rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse Hvordan oppnå Riktig med en gang en tipsveileder rådgiver Erik A. Hammer i Grønn Byggallianse «Riktig med en gang» «Riktig med en gang» er Grønn Byggallianse og Integras felles ambisjon og målsetning for

Detaljer

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter

Årsrapport for 2013. Medlemsbedrifter Årsrapport for 2013 Bergen Kundeserviceforum er en forening for virksomheter i Bergensområdet. Felles for medlemmene er at vi jobber i kundesenter/kontaktsenter eller mer generelt med kundebehandling i

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp?

Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Bygg 21 versus BA2015, synergi eller dobbelt opp? Ingrid Dahl Hovland 07.01.2014 Bakgrunn Økt kompetanse > kritisk faktor for heve næringa og møte utfordringene Bygg21 > samarbeidsplattform for forsking

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge.

innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Fokus påp innovasjon, entreprenørskap rskap og basiskompetanse i Nord-Norge. Norge. Leif-Gunnar Hanssen Forskningsparken i Narvik Innovasjon Innovasjon - (av lat. innovare, fornye, til novus, ny), fornyelse,

Detaljer

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015

Smartere anskaffelser av velferdsteknologi. Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Smartere anskaffelser av velferdsteknologi Hvordan gjør vi det? Møteplass Namsos 18. mars 2015 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017

HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 HANDLINGSPLAN FOR NFOGM NORSK FORENING FOR OLJE - OG GASSMÅLING 2012-2017 (Rev. 2015-02-05) Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2 2. MÅL FOR PERIODEN 2012-2017... 2 2.1 Medlemmene... 2 2.2 Økonomi...

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte

Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer Bedriften har ca 110 ansatte Erichsen & Horgen AS Grunnlagt i 1925 Lange rådgivertradisjoner VVS-teknikk Energi bygninger Miljø i bygninger Brannteknikk Automasjon Hovedkontoret ligger i Oslo Avdelingskontorer i Skien og Lillehammer

Detaljer

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst

Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Hva trenger Norge? Abelias 10 forslag for kunnskapsvekst Utfordringene Det er en sammenheng mellom forskning og utvikling (FoU) og økonomisk vekst. Land som fornyer næringslivet gjennom FoU og moderniserer

Detaljer

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge.

Solveig Øien Berg som sporty nok kom tilbake som styrevikar frem til neste valg. Nils Erik Fossum fra Posten Norge. Årsberetning 2010 INNLEDNING FANS foreningen av Norske SAS-brukere har gjennomført et godt år. Noen forandringer er gjennomført i styret grunnet sykdom og jobbskifter. Samtidig har året vært preget av

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - generalforsamlingen 29. mars 2012 Sted: Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4 (Galleriet), Oslo Tid: Kl. 11.30 12.30 Saksliste og dokumenter Årsrapport for 2011

Detaljer

Fagarbeiderkompetanse

Fagarbeiderkompetanse Fagarbeiderkompetanse Dagens og fremtidens kompetansebehov i fagarbeiderrollen, i industri og bygg og anlegg. Lisbeth Øyum, SINTEF Teknologi og samfunn www.sintef.no/skills Avdeling Teknologiledelse Vårt

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO)

ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) ÅRSMELDING FOR 2014 NORSK INNEMILJØORGANISASJON (NIO) Årsmøter Årsmøte for 2014 ble avholdt 28. april i Veidekke sine lokaler på Skøyen, Oslo hvor styrets sammensetning, budsjett og virksomhetsplan ble

Detaljer

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring.

VEDTEKTER. for VEITEKNISK INSTITUTT. Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. VEDTEKTER for VEITEKNISK INSTITUTT 1 Veiteknisk Institutt (VI) er en forening som driver næring. Formål og arbeidsoppgaver VI skal være et kompetansesenter for FoU, kvalitetskontroll og dokumentasjon av

Detaljer

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 Generalforsamling 2016 Kari Sandberg administrerende direktør 07.06.2016 En bransje- og arbeidsgiverforening 2 Bransjeforening for entreprenører 231 medlemsbedrifter 10 Lokalavdelinger Hedmark og Oppland

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere,

NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, Etablering av NETTVERK for DRIFT NBEF representerer byggherrer, eiendomsbesittere, rådgivende, forvaltere og driftere av bygg- og eiendommer FDV-U er fra 450 800 kr/m*2 Forvaltning er ca 40 120 kr/m*2

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal

Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Innovative offentlige anskaffelser Fra behov til gevinstrealisering Stavanger kommune, ny driftsportal Tore André Sines, 17.06.2015 Digitaliseringskonferansen DIFI Stat, kommune og næringsliv i samarbeid

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur

Ny veileder for lys i læringsmiljø. Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Adm. direktør Petter N. Haug, Lyskultur Lyskultur Formål: Norsk kunnskapssenter for lys Visjon: Lyskultur skal være den integrerende organisasjon på området lys og belysning i Norge med status som premissgiver

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer