Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING"

Transkript

1 Einar Haanæs Lunøe Utdanning Masterkurs Urbanisme, AHO Sivilarkitekt, NTNU, Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark Ex. Phil, NTNU, Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991 Div. kurs innen filosofi og antropologi, UIT, Tromsø, og NTNU, Praksis alt.arkitektur as, partner Dyrvik Arkitekter AS Transformator PG Utstillingsarkitektur AS, Plank egen praksis Rossland Arkitektkontor AS, 1992 Planavdelingen i Valencia kommune, Spania 1990 Engedals Arkitektkontor, Kragerø Født 19. november Einar har bred erfaring fra prosjektledelse i byutviklings- og reguleringsoppdrag, utredninger, mulighetsstudier og byggesaker. Hans kompetanse er bredt sammensatt med kjennskap til hele prosessen fra overordnet til detaljert nivå, og gir god forståelse i fo rhold til løsninger i planlegging og byggesak. Flere prosesser for både byutvikling og byggesak omfatter klima- og energivennlige løsninger. Hans ressurser etterspørres i kreative prosesser, idédugnader, folkemøter samt for undervisning. Hans arbeider preges av analytisk tilnærming og fokus på gode kons epter og løsninger for komplekse situasjoner hvor romlige forhold for bygg og byrom samt landskap alltid ligger til grunn. Prosjekteringserfaringen inneholder kollektivanlegg og terminalbygg, und ervisningsbygg, kontor, kulturbygg og boligprosjekter. Han har også arbeidet med programmering av en rekke bygg, arkitektkonkurranser og juryarbeid. Han har bred erfaring fra visuell som muntlig kommunikasjon BYUTVIKLING, PLANLEGGING Skoltegrunnskaien, Tollbodkaiene og Møhlenpriskaien, Bergen Byutvikling av havneområder sentralt i Bergen. Oppdragsgiver: Bergen og Omegn havn, 2015 Skolegatakvartalet, Kongsberg Reguleringsplan for bykvartal med miljøambisjoner og mål om familievennlige boliger. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Reguleringsplan for Vestre Viken Sentralsykehus, Brakerøya Drammen Reguleringsplan med konsekvensutredning. Samarbeid med Multiconsult. Oppdragsgiver: Nye Vestre Viken Sentralsykehus, Drammen og Lier kommuner Byanalyse Hasbergtjerndalen, Vestsia Kongsberg DIVE-analyse og mulighetsstudie for utvikling av Hasbergtjerndalen som ny del av Vestida, og Kunskaps og kulturparken med KRONA i fht omlegging av E 134. Inngår i Nasjonalt prosj. Våre gater og plasser, et samarbeid mellom RA og Statens vegvesen. Samarbeid med Cowi. Oppdragsgiver: Kongsberg Kommune, Reguleringsplan Haraldrud Reguleringsplan for Renholdsetatens anlegg, samordning med PBEs planer for transformasjon av Haraldrudområdet. Oppdragsgiver: EBY Jørpeland sentrum, mulighetsstudie og konsekvensutreding Studie og konsekvensutreding for utvikling av fremtidens Jørpeland. Oppdragsgiver: Strand kommune, mars Samarbeid med Cowi. Brynseng, mulighetsstudie Studie for utvikling av næringsbebyggelse på Bryn i forbindelse med PBEs planarb. Oppdragsgiver: SAJA Eiendom, jan minuttersbyen, Mjøndalen og Krokstadelva Mulighetsstudie for ny sentrumsdannelse på tvers av Drammenselva basert på bærekraftig og familievennlig byutvikling. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune, aug Samarbeid m. Studio HP, Plan Urban, UMB. Sundland, Drammen Alternativ strategi forplanarbeid basert på dynamisk prosess og mulighet til utvikling fra eks. situasjon ved mindre vei, høyhus og sentrumsnære boliger samt nye grønne grep og bekkeåpning. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom Trøim sentrum, Hemsedal Områderegulering og KU for ca. 4 km 2 med utgp. i mulighetsstudie Framtidsbygda Trøim. Gondol og nedfartsårer, fylkesvei. Oppdragsgiver: Hemsedal kommune, Samarbeid med Cowi. Hellebæk, Kongsberg Områderegulering og 2x detaljregulering, på grunnlag av mulighetsstudie for ca. 120 daa/ m 2 bygg, som sentrumstilvekst. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Detaljregulering og KU Oppdragsgiver: Statsbygg, Samarbeid med Norconsult og Ratio ark. as KU, øvrig medarbeider Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) Mulighetsstudie for transformasjon og bærekraftig byutvikling/ byutvidelse i Fredrikstad, basert på bærekraftsprinsipper fra Framtidens byer og BREEAM. Ca. 800 daa/ m 2 bygg. Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune og Framtidens byer, grunneiere Værste AS og Jotne AS, 2012 Samarbeid Cowi, Vista, Norsam, UMB. Rommen,, mulighetsstudie Byutvikling i lys av forventet byvekst, boligfortetting, innspill til kommuneplan 2013 Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten Mulighetsstudie Oppdragsgiver: Statsbygg, Samarbeid med Arkitektformidling Asker sentrum, Føyka/ Elvely Parallelloppdrag, byutvikling. Ca. 120 daa/ m 2 bygg, pluss sammenheng til eks. sentrum. Samarbeid med Cowi. Oppdragsg: Asker kommune og Asker Skiklubb, 2011 Grorud stasjon, Mulighetsstudie for by- og knutepunktsutvikling, bekkeåpning. Samarbeid med Rambøll Oppdragsgiver: PBE, 2011 Rolle: Fagansvarlig byutvikling Kunnskapsaksen Sundland Union Strømsø, Drammen Strategi for campusutvikling og større sammenhenger mellom bydelen vest på Strømsø, Union brygge og Sundland. Oppdragsgiver: ROM Eiendom og Drammen kommune, 2010 Byutvikling Bromsjordet, Horten Program og prosess for parallelloppdrag Oppdragsgiver: Horten kommune, 2010

2 Sandefjord stasjon, knutepunktsutvikling Utredning, Sandefjord stasjon og kollektivknutepunkt. Idédugnad, arealbruk, bevaring, skisseprosjekt Oppdragsgiver: Sandefjord kommune, 2009 Planprogram, KU og reguleringsforslag for Sundland, Drammen Byutvikling, klimariktig (Future Built), større programmer og infrastruktur, kollektivtrafikk, bolig- og næringsområder, campus, skole og friområder, bevaring, gode byrom. Samarbeid med Norsam og Civitas AS. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, og saksbehandler KU Silokaia, Kristiansand Konsekvensutredning for byutviklingsprosjekt på tidl. havneområde 60 daa./ m 2. Oppdragsgiver: Kristiansand Havn Down Town, Porsgrunn sentrum Reguleringsplan, arealbruk, illustrasjonsplan Oppdragsgiver: Steen & Strøm Samarbeid med Civitas as, 2006 Terminalanlegg og kai for Color Line i Larvik Havn Prosjektering av kai i alle faser, kalkyler Samarbeid med Grindaker landskapsark. as Oppdragsgiver: Color Line, alle faser Reguleringsplan og KU, Larvik Havn Reguleringsplan og KU for kaiområde fergeterminal, kollektivknutepunkt, kai for ferge og gods, nærings- og friområder. Samarbeid med Civitas AS. Oppdragsgiver: Color Line as, Larvik Havn og Kommune, Arena Kallerud, Høgskolecampus, Gjøvik Utredning, strategi og områdeplan som underlag for reguleringsplan.ca m 2 eksisterende bygningsmasse, ca 150 daa. Oppdragsgiver: Gjøvik Kommune, Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik Tekniske Fagskole, Bi, Mustad Fabrikker, Samarbeid med Grindaker as Reguleringsplan for kvartalet Wesselgården, Apotekerhagen, Asker Reguleringsplan for sentrumskvartal, med bolig næring og hotell, samt park. ca m 2 bygg/ tomt ca 5,7daa. Oppdragsgiver: Bankveien 4 as, Reguleringsplan IT-Fornebu, Bærum Område for ca m 2 bolig og m2 kontor, /ca.75 daa Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS, 2003 Reguleringsplan for Schouskvartalet Reg.plan for høgskole og boliger, ca 22 daa. Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS, 2002 Reguleringsplan Marienborg, Konsekvensutredning, byutviklingsstudier, byrom og detaljert reguleringsforslag, for campus og byttepunkt buss jernbane, Marienborg stoppested ved St. Olav hospital. Ca 200 daa. Oppdragsgiver: ROM Eiendom, alle faser LANDSKAP 5-minuttersbyen, Mjøndalen og Krokstadelva Landskapsgrep for overvannshåndtering og flomsikring, bærekraftig byutvikling. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune, aug Samarbeid m. Studio HP, UMB. Haugerudparken Forprosjekt parkopparbeiding, medvirkningsprosess, 12 daa Oppdragsgiver: Bydel Alna 2013 Tullinløkka, Mulighetsstudie bruk og framtidige program Oppdragsgiver: Statsbygg, 2010 Rolle: Konseptutvikling og fagressurs byutvikling Campus Sundland, utomhusplan Programmering, skisse- og forprosjektering samt oppfølging i byggefase for byrom. Ca 4000 m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, PROGRAMMERING Undervisningsbygg, Sundland Drammen Programmering kontor- og undervisningsbygg, ca m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, Utenriksterminalen i Stavanger, Risavika Bistand til programmering av fergeterminal. Oppdragsgiver: Stavanger Interkommunale Havn KF, 2007 Strømsgodset stadion programmering, Drammen Programmering og kostnadsberegning for Strømsgodset stadion (med hypermarked, hotell, boliger, kontor og fotball), ca m 2 BTA Samarbeid med Strøm Gundersen, ROM Eiendom Oppdragsgiver: Drammen kommune, 2007 bygg og byform Terminalanlegg og kai for Color Line i Larvik Havn Programmering av bygg og utomhus. Oppdragsgiver: Color Line, 2006 Høgskole, bibliotek og byutvikling på Union Brygge, Drammen Programmeringsoppgave høgskole og bibliotek, samt alternativer for byutvikling, alternativstudier, 10 daa/ m 2 bygg Oppdragsgiver: Union eiendom og Drammen kommune, 2002 BYGG Dampsaga barnehage, Kongsberg Skisse- og forprosjekt 6 avd. barnehage.1300 m 2 Oppdragsgiver: Kronen Albatross, Dyrmyrgata 1, Hellebæk, Kongsberg Skisse- og forprosjekt for bygård i 5-6 etg, forretning og bolig/kontor, ca m 2. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Boliger Hellebæk, Kongsberg Skisse- og forprosjekt for ca m 2 bolig fordelt på tre bygg og 70 leiligheter. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Boliger Heggeodden, Asker Forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjektering. Ca m 2 Oppdragsgiver: JM Byggholt, 2011 Rolle: Innleid prosjektleder for 4B arkitekter NSB Kompetansesenter, Drammen Første næringsbygg i energiklasse A, passivhus, forbildeprosjekt FutureBuilt, Programmering, skisse-, for- og detaljprosjektering m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, alle faser Kantinebygg Sundland, Drammen Ombygging av industribygg i tegl fra 1920-tallet, ca 500 m 2. Oppdragsgiver: ROM Eiendom, 2009 Undervisningsbygg, Sundland Drammen Ombygging og nybygg, skisse- og forprosjekt, bevaring, alternativstud. og kalkyle, ca m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, 2008 Utenriksterminalen i Stavanger, Risavika Felles fergeterminal for DFDS, Color Line og Fjordline. Skisse- og for- og detaljprosj. for cruise- og fergeterminal, kontorer. Ca 4500 m 2. Oppdragsgiver: Stavanger Interkommunale Havn KF, Samarbeid med Arkipartner as i Stavanger. alt. Terminalbygg for Color Line, Larvik Havn Prosjektering av terminalbygg og utomhusområder alle faser, kalkyler. Ca 3500 m 2 bygg og 60 daa kaiområde. Samarbeid Dyrvik Arkitekter as Oppdragsg.: ColorLine / Cosmic Bygg, alle faser Boliger Jåttåvågen, Hinna, Stavanger Skisse- og forprosjekt, til rammesøknad for ca. 120 boliger som tidlig brikke i ny bydel Oppdragsgiver: Selvaag pluss, Rolle: Delt ansvar som prosjektleder Høgskolen i Gjøvik, samlokalisering av HIG og GTF Programmerings og skisseprosjekt, kalkyle, 1.byggetrinn, samlokalisering av Høgskolen i Gjøvik og Gjøvik Tekniske Fagskole. Ca m 2 nybygg, plan for ca m 2 eksisterende bygningsmasse for rehab. Oppdragsgiver: Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik kommune, 2005

3 Nytt terminalanlegg for Color Line og Larvik Havn, alternativstudier Alternativer for ny fergeterminal bygg og kaiområder, ca 60 daa/ 4000 m 2 Oppdragsgiver: Color Line as, 2005 Boliger, Langaardskvartalet (Lille Bislett), Skisse- og forprosjekt for kvartal med boliger og barnehage, m 2 Oppdragsg.: Olav Thon Gruppen, Boliger, Jess Carlsen kvartalet, Parallelloppdrag, skisse- og forprosjekt boliger, m 2 Oppdragsgiver: OBOS-nye hjem og Skanska, Høgskolen i, Langaardskvartalet Skisseprosjekt høgskolebygg for HIO, nybygg og rehab, m 2 Oppdragsgiver: Olav Thon Gruppen, 2004 Skattens hus, Apotekerhagen, Asker Skisse- og forprosjekt for Asker- og Bærum kemner- og likningskontor med kalkyle, ca m 2 Oppdragsgiver: Bankveien 4 as, 2004 Idrettsbygg, Linderud Leir, Skisse- og forprosjekt Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, 2002 Forsvarets overkommando, Huseby, Mulighetsstudie og forprosjekt, Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, Undervisningsbygg for forsvaret, Linderud Leir, Konsept for trinnvisutbygging og reguleringsoppdrag Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, Vognhallen på Marienborg, Skisse- og forprosjekt, kalkyle, transform. av verksted til kontor/ kommunikasjonssentral for Jernbaneverket, 1350 m 2 BRA Oppdragsgiver: Rom Eiendom, 2001 Hytter ved Brunstad Stevnesenter, Stokke Bygg og utomhusplan, skisse- og forprosjekt Oppdragsgiver: Brunstad senter, 2001 Omsorgsboliger, Ørsta Skisse- og forprosjekt Oppdragsg.: Selvaag Omsorg, UTREDNING Byanalyse Larvik Analyse av byutviklingspotensial for løsningsalternativ for ny jernbanestasjon. Oppdragsgiver: Larvik kommune Kommuneplan for Kongsberg Test av prinsipper for fortetting innenfor byggeområde sentrum. Oppdragsgiver: PK Eiendom as og Kongsberg Kommune, Trøim sentrum, Hemsedal KU stedsutvikling (fortettingsprinsipper, trasé for gondol, nye nedfarter og fylkesvei) Oppdragsgiver: Hemsedal kommune, Samarbeid med Cowi KU med hovedansvar for stedsutvikling. Oppdragsgiver: Statsbygg, Samarbeid med Norconsult Strømsgodset stadion, Drammen Utreding, alternativstudier bygg, konsekvenser byrom, ca m 2 BTA Oppdragsgiver: Strømsgodset og Drammen kommune, Konsekvensutredning flytting av fergeterminal i Larvik Havn KU for kaiområde fergeterminal og konsekvenser kulturmiljø og byutvikling i samarbeid med Civitas AS Oppdragsgiver: Larvik Havn og Kommune, Universitetets Kulturhistoriske Museum (UKM) i Utredning av lokaliseringsalternativer, program, konsekvenser for øvrig utbygging, kulturminner og bruk av Middelalderparken. Oppdragsgiver: PBE i, 2004 Rolle: Konsulent for Arkitektskap AS Byutvikling Sørenga Grønlia, Utredning byutvikling, innspill til reg.plan Bjørvika og delområder Oppdragsgiver: Kommune, 2002 Utredning om lokalisering av fergeterminalene i Utvikling av terminal og byutviklingsalternativer i samarbeid med Civitas AS, Vista analyse, Fuglum AS og Bjørn Wester Oppdragsgiver: kommune, Havnevesenet og PBE, Dyrvik Ark. Konsekvensutredning for T-baneringen fra Storo til Bislett Utredning av konsekvenser for byutvikling og kulturmiljø Oppdragsgiver: Kommune, 1993, Rosland ark.kontor Konsekvensutredning for dobbeltspor Moss Kornsjø Utredning av konsekvenser for byutvikling (Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden) og vurdering av konsekvenser for av kulturmiljø, landskap og jordbruk. Oppdragsgiver: NSB, Jernbaneverket, 1993, Rosland ark.kontor KONKURRANSE Hovinbyen Åpen idékonkurranse for transformasjon av sammensatt næringsområde i overgangen mellom Groruddalen og Indre by. Hovedgrep for byutvikling, boligkvalitet, transportsystem mm. For kommune. Åsgård i Fredrikstad, mulighetsstudie Mulighetsstudie for transformasjon og byutvikling/-utvidelse i Fredrikstad, ca. 70 daa/ m 2 bygg Oppdragsgiver: Værste as, mai-juni 2014 Samarbeid med Erling Dokk Holm, Norsam. UIO, Livsvitenskapsbygget (Life science) Vinner. Plan- og designkonkurranse med forhandlinger for Nasjonalt forskningsbygg i Gaustadbekkdalen. Utlyser: Statsbygg på vegne av Universitetet i (UIO), 2014 Team: Ratio as, KUBO (DK), Kristine Jensen (lark DK), Erichsen og Horgen, MOE as mfl. landskap, byrom og bygg En by å leve i, idékonkurranse Strømsø sentrum, Drammen Åpen internasjonal plan- og designkonk. Utlyser: Drammen kommune, Future Built, 2010 Danmarksplass, knutepunktsutvikling Paralelloppdrag byrom og kollektivknutepunkt ved bybane. Oppdragsgiver: Bergen kommune, 2009 byrom 3 i Nord, besøkssenter for Helgeland Museum i Grane - hedrende omtale åpen internasjonal arkitektkonkurranse Utlyser: Helgeland Museum, Treforsk og Ecobox, 2008 Rolle: Delt prosjektleder Idékonkurranse Larvik Indre Havn Innkjøp. Åpen int. arkitektkonkurranse Utlyser: Larvik kommune, 2008 Økern Sentrum Parallelloppdrag byutvikling, kjøpesenter og kulturprogram, i samarbeid med Helin & Co Oppdragsgiver: Steen & Strøm, 2007 Rolle: Delt prosjektleder Parallelloppdrag transformasjon av Sundland 1. premie. Parallelloppdrag for byutvikling for jernbaneverksted på Sundland, regionale programmer, Strømsgodset stadion og ny tilfartsvei, mål komplett by. Ca. 300 daa. Oppdragsgiver: ROM Eiendom, 2007

4 Barne- og ungdomsskole, Teigar i Tønsberg Parallelt oppdrag, m 2 Oppdragsgiver: Tønsberg og Nøtterøy kommune, Samarbeid med Ola Roald Arkitektkonkurranse, Boliger Schouskvartalet, Delt 1.premie. Innbutt arkitektkonkurranse. Ca 100 boliger i Schouskvartalet Oppdragsgiver: KLP, 2005 Høgskole i Sør Trøndelag, Marienborg, 1.premie. Parallelt oppdrag m 2 høgskole i nye og gamle bygg. Oppdragsgiver: ROM eiendom, 2004 Water City, Grenland vannvei Begrenset plan- og idèkonkurranse for båndbyen i Grenland, Skien - Porsgrunn Oppdragsgiver: Skien Kommune og Porsgrunn kommune, 2004 Arktisk Kultur Senter og utvikling av Findusområdet i Hammerfest Åpen internasjonal plan- og designkonkurranse Byutvikling og Kulturhus, 45 daa/ 4000 m 2 Utlyser: Hammerfest kommune, 2004 Kristiansand Konserthus, Kristiansand Åpen internasjonal arkitektkonkurranse, m 2 BTA Utlyser: Statsbygg og Kristiansand kommune, 2004 Aktivt møtested, Bergen 1.premie Åpen arkitektkonkurranse, Kulturarena, 3300 m 2 Oppdragsgiver: Kultur- og kirke departementet, Bergen Kommune, 2004 Kirkeparken Videregående Skole, Moss Hedrende omt. Innbudt ark. konkurranse videregående skole og byutvikling Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune og Moss kommune, 2003 Stavanger Konserthus, Stavanger Åpen arkitektkonkurranse, m2 Utlyser: Statsbygg og Stavanger k, 2003 Boliger i Stiklestadkvartalet, Begrenset arkitektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Kommune, Etat for Eiendom og Byfornyelse og Pecunia as, 2003 Byutvikling Sørenga Grønlia, 1. premie. Innbutt parallelloppdrag, byutvikling for delområder Oppdragsgiver: Kommune, 2002 Høgskole i Sør Trøndelag, (HIST- tekniske fag), Kalvskinnet, Begrenset prosjektkonkurranse, undervsning, lab og kontor, m 2 Oppdragsgiver: Statsbygg, 2002 Studentsenter, Bergen Begrenset prosjektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Statsbygg, 2002 Høgskolesenter på Union Brygge, Drammen 1.premie. Parallelloppdrag, m 2, Oppdragsgiver: Union eiendom, 2002 Jomfrugata allmenning,. 1. premie. Begrenset prosjektkonk. Oppdragsgiver: kommune, 2002 Samarbeid med kunstner Erlend Leirdal Undervisningsbygg for forsvaret, Linderud Leir, 1.premie. Innbudt arkitektkonkurranse, nytt undervisningsanlegg i eks. leir, konsept for trinnvisutbygging. Videreført i reguleringsoppdrag Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, 2001 Arendal Kulturhus, Arendal Begrenset arkitektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Stiftelsen Arendal byselskap og Arendal Kommune, 2000 Boliger, Lillogate 5, Begrenset arkitektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Eiendomspar, 2000 Den Norske Opera og Ballett, Åpen internasjonal arkitektkonkurranse, m 2. Oppdragsgiver: Stasbygg, 2000 Rolle: Ansvar for foajéløsning og presentasjon Broer over Økern- og Ensjøveien, 3.premie. Begrenset prosjektkonkurranse Oppdragsgiver: Statens veivesen og Kommune, 2000 Krematorium Moholdt, 3. premie. Åpen arkitektkonkurranse Oppdragsgiver: Statsbygg, Kommune, 1998 Samarbeid m Rolf Sterud, Per Arne Hamre -- UTSTILLING - DIV. ARR Ny norsk arkitekturpolitikk Planlegging og gjennomføring av konferanse og utarbeiding av rapport for status og videre utfordringer for norsk arkitekturpolitikk Oppdragsgiver: Norsk Form, 2010 Botsfor Porsgrunn kommune Byutvikling og trafikkløsninger 1 dags idedugnad + foredrag Oppdragsgiver: Statens vegvesen/ Vegdirektoratet, 2011 / pådriver Botsfor boliger under Arkitekturtriennalen 2000, Nasjonalteateret stasjon, Utvikling av prosjekt og utstilling om s vekstpotensiale i samarbeid med Transformator Rolle: Utstillingsansvarlig Nansenutstillingen, Norsk Folkemuseum Utstilling om Nansen, 2000 Oppdragsgiver: Norsk Folkemuseum Telecom 2000, Genève Utstilling og promoterings bygg med kino, møterom og barer for sammenslåing av Telia og Telenor på telekommunikasjonsutstilling Oppdragsgiver: Telenor Rolle: Prosjekterings- og byggeleder samt formgivningsansvarlig «2000+», NHOs storsatsing til tusenårsskiftet Skisse- og forprosjekt med kalkyler, utendørs utstilling i Frognerparken Oppdragsgiver: NHO, 2000 Verdensutstilling i Hannover 2000 Skisseprosjekt Oppdragsgiver: Norges Eksportråd Verdensutstillingen i Lisboa 1998 Skisse-, for- og detaljprosjekt (mye hyggelig presseomtale) Oppdragsgiver: Norges Eksportråd, Rolle: delt ansvar som prosjektleder i, prosjektleder og byggeleder I Lisboa Bedriftshistorisk museum på Ringnes Bryggeri Utstilling av bedriftshistorie i Ringnes bryggeris gamle bygg Oppdragsgiver: Ringnes bryggeri og Christian Ringnes Industriarbeidermuseet på Rjukan Designkonkurranse: Ny utstilling om Tungtvannsaksjonen Utstilling i Per Amundsa-gården, Røros Utstilling om livet på Staan, ressursknapphet og forholdet til gruvedrifta Oppdragsgiver: Bergverksmuseet på Røros Utstillingene i Erkebispegården, I 1983 brant Erkebispegården og førte til en av Norges mest omfattende arkeologiske utgravninger med funn av rundt gjenstands og drøyt 100 hustufter. Skisse-, for- og detaljprosj. Utstilling funn. Oppdragsgiver: Erkebispegården, Den Norske Kirke Nytt Skimuseum, Sverresborg i Skisse-, for- og detaljprosjekt. Norges nest største utstilling av Norsk ski-historie. Åpnet av HM Kongen/Dronningen u.vm på ski i 1997, (med mye skryt). Oppdragsgiver: kommune, Sverresborg Folkemuseum, 1997 og byggeleder Orkla Industrimuseum, Løkken Verk Strategi for utvikling av åpnet industrimuseum, inklusive overordnet plan og delprosjekter for utvikling og bruk av kulturminner langs Thamshavnbanen mellom Løkken Verk til Orkanger Industrimuseum på Meråker Prosjekt for rehabilitering og ombygging av bevaringsverdig kraftstasjon til museum med lokal industrihistorikk og utstilling, og snekker Museumsbygg på Kyrksæterøra Skisseprossjekt, kalkyle

5 Museumsbygg/ driftsbygg på Hitra Skisse og forprosjekter, kalkyle for lokal kulturscene Museumsbygg/ driftsbygg for Trøndelag Folkemuseum Skisse og forprosjekter samt kalkyle Jordbruksutstilling ved Røros Museum Utstilling som først ble satt opp i Per Amundsa gården før den senere er flyttet til Smeltehytta. (Mye skryt). Samarbeid med Esten Nygård Ringve Museum Ombyggingsplan for deler av utstilling Div. Prosjekteringsansvarlig for flere utstillingsprosjekter og overordnede planer for forvaltning og bruk av kulturlandskap, historiske sammenhenger og enkeltbygg ved museer i Sør Trøndelag. Herunder: Trøndelag Folkemuseum MEDVIRKNING - UNDERVISNING 2015: Folkemøte i Kragerø med tema Byrom og byliv, som del av utviklingsprosess for Kirketorget og Kirkebukta Kongeberg DIVE og mulihetsstudie: Folkemøte og politisk møte samt idédugnad. 2014: Folkemøte for områdeplan Trøim i Hemsedal 2013: Haugerudparken, 12 daa, Oppdragsgiver: Bydel Alna 2013 Politisk møte og møte med sentrale aktører Trøim i Hemsedal. Folkemøte og politiske møter Hellebæk, Kongsberg. 2012: Presentasjon av NSB- kompetansesenter og byutvikling Sundland på TEKNA-konferansen i 2011: Presentasjon av NSB-kompetansesenter og byutvikling Sundland under FutureBuilt konferansen, for Drammen kommune, Drammen arkitektforening, NAL Ecobox Brød & Miljø, NAL akademiet (med vekt på UU) Ny norsk arkitekturpolitikk Planlegging og gjennomføring av konferanse og utarbeiding av rapport for status og videre utfordringer for norsk arkitekturpolitikk Oppdragsgiver: Norsk Form, : Forelesninger og veiledning på Norges miljø- og biovitenskaplige universitetet (NMBU) for planlegging, programmering, konsept og analyser i sammenheng med klimariktig byutvikling. 2010: Forelesninger på Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) planleggingsprosesser, programmering og klimariktig byutvikling, konsept og analyse 2009: Workshop på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med fokus på byutvikling, konsept og analyse 2007: Oppstart transformasjonsprosess, idédugnad byutvikling Sundland. Oppdragsgiver: ROM Eiendom Rolle: Gruppeleder Folkemøte vedr. byutvikling Sundland 2004: Idédugnad vedr. utvikling av Larvik havn, ny fergeterminal Folkemøte vedr. utvikling av Larvik havn, ny fergeterminal 2003: Forelesning Arkitektforening: Byutvikling i Bjørvika, Sørenga og Grønlia presentasjon av parallelloppdrag 2001: Folkemøte vedr. utvikling av Marienborg, Teknologibuen 2000: Forelesning på NTNU: Byutvikling, campus og overgangspunkt Marienborg 1996: Forelesning om grafisk form, utstillinger og arkitektur for museer i Sør- Trøndelag : Studentassistent ved NTH 1990: Forelesning på Arkitektskolen i Aarhus: Utstillingspaviljonger, idé, konsept, formidling -- KURS - STUDIETURER NAL kompetansegivende kurs - Tilgjengelige boliger, Bybolig, boform og bokvalitet, Ny TEK, kontroll, Ny plan og bygningslov, plan, Ny TEK og krav til energibruk, PBL plandelen, Skolebygg, Skolebygg, Skolebygg, FutureBuilt-konferansen 2012, -11, -10, -09 Konferanse for Framtidens byer 2011, -10 CitySense- konferansen, 2009, -08 Norsk Planmøte, 2011, -09, -05 TAB-BUK-konferansen, Brød og miljø møter; følger temaene klimarikitig byutvikling, skole og bolig; BREEAM, energiløsninger, bolig og boform Kurs havneutvikling og ISPS-regler, 2006 Kurs om massivtrekonstruksjoner, NABU/Treforsk 2002 Studieturer: Biennalen i Venezia, 2014 Liverpool - Manchester; byutviklingsstrategier, 2010 Biennalen i Venezia, 2008 Ruhrområdet, transformasjonsprosesser i gamle industriområder, 2008 Frederikshavn, Hirtshals, havneutvikling og fergeterminaler, løsninger i fht ISPS-regler, 2007 København, og Bergen, havneutvikling og fergeterminaler, løsninger i fht ISPS-regler, 2006 Biennalen i Venezia, 2006 NALs kompetansegivende kurs om København, byutvikling og prosjekter, 2006 Biennalen i Venezia, 2002 Studietur til Sveits og Østerrike med tema trearkitektur, passivhus og massivtrekonstruksjoner, 2002 Studieturer i Norge og Norden, England, Spania, Italia, Sveits/Østerrike, New York. I perioden Studentworkshop i Århus, ANNEN PRAKSIS, VERV 2010: NAL- oppnevnt jurymedlem for prekvalifisert arkitektkonkurranse for ny barne- og ungdomskole i Åmot, Vinje Oppdragsgiver: Vinje kommune 2007: Jurymedlem for innbudt arkitektkonkurranse for ny Strømsgodset stadion, Drammen, ca m 2 BTA Oppdragsgiver: ROM Eiendom, Drammen kommune 2007-: Styremedlem og formann i arkitektfellesskapet på Liggeren 1998-: Styreleder i Sameiet Evensgate : Transformator, Stiftelse for utvikling av prosjekter rundt s vekstpotensiale, diskusjon og byutvikling : Studentrepresentant for arkitektene ved NTH : Tillitsmann for arkitektene ved NTH

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING.

ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ÅRSRAPPORT 2011 VÅR MILJØSATSING ER EN FORUTSETNING FOR FREMTIDIG VERDISKAPING. ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 2 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 ROM EIENDOM ÅRSRAPPORT 2011 3 06 14 26 28 46 64 88 96 DETTE ER

Detaljer

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Kommunedelplan for Horten sentrum. Planbeskrivelse og konsekvensutredning Kommunedelplan for Horten sentrum Planbeskrivelse og konsekvensutredning Side 1 Forord Horten kommune legger med dette fram forslag til ny kommunedelplan for Horten sentrum. Planen består av et plankart,

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om

FREMTIDENS BY. Smarte løsninger når behovet melder seg ISEKK eller container. Nå med hentegaranti! Les om DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES MER PÅ NETT! WWW.FREMTIDENSBY.NO Nr 11 DESEMBER 2014 FREMTIDENS BY Sentrum åpner seg mot sjøen Sørenga Sjøbad: Om et halvt år kan Oslo nyte et nytt tilskudd

Detaljer

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013.

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013. Innhold HOTELLTOMT BJERGSTED... 1 BJERGSTED-GRUPPEN... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 2 Visjon Kulturbydelen... 2 Driftskonsept (400)... 3 Prosess... 3 Organisering... 3 Metode... 4 Fremdriftsplan... 4 Organisering

Detaljer

rom eiendom årsrapport 2013

rom eiendom årsrapport 2013 Årsrapport 2013 SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i praksis rom eiendom årsrapport 2013 2 3 Innhold Innhold Året som gikk 6 Dette er Rom 8 Innledning 12 14 samfunnsoppdraget 24 boligutvikling 32 knutepunktsutvikling

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Strategisk plattform med Masterplan

Strategisk plattform med Masterplan Strategisk plattform med Masterplan for planlegging og realisering av Fjordbyen OKTOBER 2014 Forord Strategisk plattform med Masterplan ble godkjent i Drammen bystyre (dato) og Lier kommunestyre (dato)

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

CV Sivilarkitekt mnal Knut Espen Kittelsen

CV Sivilarkitekt mnal Knut Espen Kittelsen CV Sivilarkitekt mnal Knut Espen Kittelsen 1977 Diplom fra Arkitekthøgskolen i Oslo 1977-2000 Medeier og ansatt i 4B Arkitekter AS i Oslo 1984 Eget firma Knut E. Kittelsen, sivilarkitekt mnal 2002 - Medeier

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Forslag til offentlig ettersyn

Forslag til offentlig ettersyn Oslo kommune Bymiljøetaten TØYENPARKEN Felles planprogram for nytt bad, nytt vitensenter, ny friluftscene og Finnmarkgata Forslag til offentlig ettersyn Høringsperiode: 25. mars til 01. juni 2015 Revidert:

Detaljer

ARKITEKTUR OG SAMFUNN

ARKITEKTUR OG SAMFUNN INNHOLD 1 5 11 21 41 53 57 NORSK FORM I 2012 DESIGN OG SAMFUNN ARKITEKTUR OG SAMFUNN PROGRAM, UTSTILLING, UNDERVISNING OG KOMMUNIKASJON AKTIVITETSOVERSIKT 2012 OM NORSK FORM REGNSKAP 2012 DESIGN: SLETTEN

Detaljer

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13

PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM. Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 PLANPROGRAM TIL OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM Kommunestyrets forslag sak 13/32 den17.4.13 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OPPDAL SENTRUM, PLANPROGRAM Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Områdereguleringsplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400077 Arkivkode: 124.2 Saksbeh: Hanne Marie Sønstegaard Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 23.01.2014 SLUTTRAPPORTERING OMRÅDELØFT

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Saksfremstilling Fremtid med fortid Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Innledning Oppdragsbestillingen Etter et omfattende planarbeid som har pågått siden 1999, oversendes

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024

Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling vedtatt 04.06.09 Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan 2009-2014-2024 Illustrasjon Byrådets vedtak av 04.06.2009: Byrådet slutter seg til innholdet

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg ÅRSBERETNING 2001 INNHOLD Hele beretningen og utfyllende stoff finner du på www.statsbygg.no/aarsberetning2001/ INTRODUKSJONSDEL BERETNINGSDEL VIRKSOMHETSDEL MILJØ & SAMFUNN TEMA_ utvikling av Statsbygg

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Løssalg kr 79,- 06/2015. Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no. Xxx: Xxx

Løssalg kr 79,- 06/2015. Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no. Xxx: Xxx Xxx: Xxx Løssalg kr 79,- 06/2015 Norske arkitekters landsforbund www.arkitektnytt.no GLASSLINE DUSJVEGGER GJENNOMTENKT DESIGN OG SIKKERHET FRA DANMARK unidrain har lansert dansk design i verdensklasse

Detaljer

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning

bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning bedre trikketilbud i gamlebyen /// utredning rapport /// mai 2011 1 Oppdragsgiver Ruter AS Konsulent Plan Urban Storgata 8 0155 Oslo www.planurban.no 4 Innhold FORORD 3 1. BAKGRUNN 5 2. DAGENS SITUASJON

Detaljer

PLANPROGRAM til stadfesting

PLANPROGRAM til stadfesting [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] PLANPROGRAM til stadfesting KOMMUNEPLANENS AREALDEL SARPSBORG 2014-2023 06.08.2012 Planprogram kommuneplanens arealdel 2014 2023 til stadfesting i

Detaljer