Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING"

Transkript

1 Einar Haanæs Lunøe Utdanning Masterkurs Urbanisme, AHO Sivilarkitekt, NTNU, Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark Ex. Phil, NTNU, Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991 Div. kurs innen filosofi og antropologi, UIT, Tromsø, og NTNU, Praksis alt.arkitektur as, partner Dyrvik Arkitekter AS Transformator PG Utstillingsarkitektur AS, Plank egen praksis Rossland Arkitektkontor AS, 1992 Planavdelingen i Valencia kommune, Spania 1990 Engedals Arkitektkontor, Kragerø Født 19. november Einar har bred erfaring fra prosjektledelse i byutviklings- og reguleringsoppdrag, utredninger, mulighetsstudier og byggesaker. Hans kompetanse er bredt sammensatt med kjennskap til hele prosessen fra overordnet til detaljert nivå, og gir god forståelse i fo rhold til løsninger i planlegging og byggesak. Flere prosesser for både byutvikling og byggesak omfatter klima- og energivennlige løsninger. Hans ressurser etterspørres i kreative prosesser, idédugnader, folkemøter samt for undervisning. Hans arbeider preges av analytisk tilnærming og fokus på gode kons epter og løsninger for komplekse situasjoner hvor romlige forhold for bygg og byrom samt landskap alltid ligger til grunn. Prosjekteringserfaringen inneholder kollektivanlegg og terminalbygg, und ervisningsbygg, kontor, kulturbygg og boligprosjekter. Han har også arbeidet med programmering av en rekke bygg, arkitektkonkurranser og juryarbeid. Han har bred erfaring fra visuell som muntlig kommunikasjon BYUTVIKLING, PLANLEGGING Skoltegrunnskaien, Tollbodkaiene og Møhlenpriskaien, Bergen Byutvikling av havneområder sentralt i Bergen. Oppdragsgiver: Bergen og Omegn havn, 2015 Skolegatakvartalet, Kongsberg Reguleringsplan for bykvartal med miljøambisjoner og mål om familievennlige boliger. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Reguleringsplan for Vestre Viken Sentralsykehus, Brakerøya Drammen Reguleringsplan med konsekvensutredning. Samarbeid med Multiconsult. Oppdragsgiver: Nye Vestre Viken Sentralsykehus, Drammen og Lier kommuner Byanalyse Hasbergtjerndalen, Vestsia Kongsberg DIVE-analyse og mulighetsstudie for utvikling av Hasbergtjerndalen som ny del av Vestida, og Kunskaps og kulturparken med KRONA i fht omlegging av E 134. Inngår i Nasjonalt prosj. Våre gater og plasser, et samarbeid mellom RA og Statens vegvesen. Samarbeid med Cowi. Oppdragsgiver: Kongsberg Kommune, Reguleringsplan Haraldrud Reguleringsplan for Renholdsetatens anlegg, samordning med PBEs planer for transformasjon av Haraldrudområdet. Oppdragsgiver: EBY Jørpeland sentrum, mulighetsstudie og konsekvensutreding Studie og konsekvensutreding for utvikling av fremtidens Jørpeland. Oppdragsgiver: Strand kommune, mars Samarbeid med Cowi. Brynseng, mulighetsstudie Studie for utvikling av næringsbebyggelse på Bryn i forbindelse med PBEs planarb. Oppdragsgiver: SAJA Eiendom, jan minuttersbyen, Mjøndalen og Krokstadelva Mulighetsstudie for ny sentrumsdannelse på tvers av Drammenselva basert på bærekraftig og familievennlig byutvikling. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune, aug Samarbeid m. Studio HP, Plan Urban, UMB. Sundland, Drammen Alternativ strategi forplanarbeid basert på dynamisk prosess og mulighet til utvikling fra eks. situasjon ved mindre vei, høyhus og sentrumsnære boliger samt nye grønne grep og bekkeåpning. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom Trøim sentrum, Hemsedal Områderegulering og KU for ca. 4 km 2 med utgp. i mulighetsstudie Framtidsbygda Trøim. Gondol og nedfartsårer, fylkesvei. Oppdragsgiver: Hemsedal kommune, Samarbeid med Cowi. Hellebæk, Kongsberg Områderegulering og 2x detaljregulering, på grunnlag av mulighetsstudie for ca. 120 daa/ m 2 bygg, som sentrumstilvekst. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Detaljregulering og KU Oppdragsgiver: Statsbygg, Samarbeid med Norconsult og Ratio ark. as KU, øvrig medarbeider Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV) Mulighetsstudie for transformasjon og bærekraftig byutvikling/ byutvidelse i Fredrikstad, basert på bærekraftsprinsipper fra Framtidens byer og BREEAM. Ca. 800 daa/ m 2 bygg. Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune og Framtidens byer, grunneiere Værste AS og Jotne AS, 2012 Samarbeid Cowi, Vista, Norsam, UMB. Rommen,, mulighetsstudie Byutvikling i lys av forventet byvekst, boligfortetting, innspill til kommuneplan 2013 Oppdragsgiver: Plan- og bygningsetaten Mulighetsstudie Oppdragsgiver: Statsbygg, Samarbeid med Arkitektformidling Asker sentrum, Føyka/ Elvely Parallelloppdrag, byutvikling. Ca. 120 daa/ m 2 bygg, pluss sammenheng til eks. sentrum. Samarbeid med Cowi. Oppdragsg: Asker kommune og Asker Skiklubb, 2011 Grorud stasjon, Mulighetsstudie for by- og knutepunktsutvikling, bekkeåpning. Samarbeid med Rambøll Oppdragsgiver: PBE, 2011 Rolle: Fagansvarlig byutvikling Kunnskapsaksen Sundland Union Strømsø, Drammen Strategi for campusutvikling og større sammenhenger mellom bydelen vest på Strømsø, Union brygge og Sundland. Oppdragsgiver: ROM Eiendom og Drammen kommune, 2010 Byutvikling Bromsjordet, Horten Program og prosess for parallelloppdrag Oppdragsgiver: Horten kommune, 2010

2 Sandefjord stasjon, knutepunktsutvikling Utredning, Sandefjord stasjon og kollektivknutepunkt. Idédugnad, arealbruk, bevaring, skisseprosjekt Oppdragsgiver: Sandefjord kommune, 2009 Planprogram, KU og reguleringsforslag for Sundland, Drammen Byutvikling, klimariktig (Future Built), større programmer og infrastruktur, kollektivtrafikk, bolig- og næringsområder, campus, skole og friområder, bevaring, gode byrom. Samarbeid med Norsam og Civitas AS. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, og saksbehandler KU Silokaia, Kristiansand Konsekvensutredning for byutviklingsprosjekt på tidl. havneområde 60 daa./ m 2. Oppdragsgiver: Kristiansand Havn Down Town, Porsgrunn sentrum Reguleringsplan, arealbruk, illustrasjonsplan Oppdragsgiver: Steen & Strøm Samarbeid med Civitas as, 2006 Terminalanlegg og kai for Color Line i Larvik Havn Prosjektering av kai i alle faser, kalkyler Samarbeid med Grindaker landskapsark. as Oppdragsgiver: Color Line, alle faser Reguleringsplan og KU, Larvik Havn Reguleringsplan og KU for kaiområde fergeterminal, kollektivknutepunkt, kai for ferge og gods, nærings- og friområder. Samarbeid med Civitas AS. Oppdragsgiver: Color Line as, Larvik Havn og Kommune, Arena Kallerud, Høgskolecampus, Gjøvik Utredning, strategi og områdeplan som underlag for reguleringsplan.ca m 2 eksisterende bygningsmasse, ca 150 daa. Oppdragsgiver: Gjøvik Kommune, Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik Tekniske Fagskole, Bi, Mustad Fabrikker, Samarbeid med Grindaker as Reguleringsplan for kvartalet Wesselgården, Apotekerhagen, Asker Reguleringsplan for sentrumskvartal, med bolig næring og hotell, samt park. ca m 2 bygg/ tomt ca 5,7daa. Oppdragsgiver: Bankveien 4 as, Reguleringsplan IT-Fornebu, Bærum Område for ca m 2 bolig og m2 kontor, /ca.75 daa Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS, 2003 Reguleringsplan for Schouskvartalet Reg.plan for høgskole og boliger, ca 22 daa. Oppdragsgiver: KLP Eiendom AS, 2002 Reguleringsplan Marienborg, Konsekvensutredning, byutviklingsstudier, byrom og detaljert reguleringsforslag, for campus og byttepunkt buss jernbane, Marienborg stoppested ved St. Olav hospital. Ca 200 daa. Oppdragsgiver: ROM Eiendom, alle faser LANDSKAP 5-minuttersbyen, Mjøndalen og Krokstadelva Landskapsgrep for overvannshåndtering og flomsikring, bærekraftig byutvikling. Ca. 300 daa/ m 2 Oppdragsgiver: Nedre Eiker kommune, aug Samarbeid m. Studio HP, UMB. Haugerudparken Forprosjekt parkopparbeiding, medvirkningsprosess, 12 daa Oppdragsgiver: Bydel Alna 2013 Tullinløkka, Mulighetsstudie bruk og framtidige program Oppdragsgiver: Statsbygg, 2010 Rolle: Konseptutvikling og fagressurs byutvikling Campus Sundland, utomhusplan Programmering, skisse- og forprosjektering samt oppfølging i byggefase for byrom. Ca 4000 m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, PROGRAMMERING Undervisningsbygg, Sundland Drammen Programmering kontor- og undervisningsbygg, ca m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, Utenriksterminalen i Stavanger, Risavika Bistand til programmering av fergeterminal. Oppdragsgiver: Stavanger Interkommunale Havn KF, 2007 Strømsgodset stadion programmering, Drammen Programmering og kostnadsberegning for Strømsgodset stadion (med hypermarked, hotell, boliger, kontor og fotball), ca m 2 BTA Samarbeid med Strøm Gundersen, ROM Eiendom Oppdragsgiver: Drammen kommune, 2007 bygg og byform Terminalanlegg og kai for Color Line i Larvik Havn Programmering av bygg og utomhus. Oppdragsgiver: Color Line, 2006 Høgskole, bibliotek og byutvikling på Union Brygge, Drammen Programmeringsoppgave høgskole og bibliotek, samt alternativer for byutvikling, alternativstudier, 10 daa/ m 2 bygg Oppdragsgiver: Union eiendom og Drammen kommune, 2002 BYGG Dampsaga barnehage, Kongsberg Skisse- og forprosjekt 6 avd. barnehage.1300 m 2 Oppdragsgiver: Kronen Albatross, Dyrmyrgata 1, Hellebæk, Kongsberg Skisse- og forprosjekt for bygård i 5-6 etg, forretning og bolig/kontor, ca m 2. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Boliger Hellebæk, Kongsberg Skisse- og forprosjekt for ca m 2 bolig fordelt på tre bygg og 70 leiligheter. Oppdragsgiver: PK Eiendom as, Boliger Heggeodden, Asker Forprosjekt, rammesøknad og detaljprosjektering. Ca m 2 Oppdragsgiver: JM Byggholt, 2011 Rolle: Innleid prosjektleder for 4B arkitekter NSB Kompetansesenter, Drammen Første næringsbygg i energiklasse A, passivhus, forbildeprosjekt FutureBuilt, Programmering, skisse-, for- og detaljprosjektering m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, alle faser Kantinebygg Sundland, Drammen Ombygging av industribygg i tegl fra 1920-tallet, ca 500 m 2. Oppdragsgiver: ROM Eiendom, 2009 Undervisningsbygg, Sundland Drammen Ombygging og nybygg, skisse- og forprosjekt, bevaring, alternativstud. og kalkyle, ca m 2 Oppdragsgiver: ROM Eiendom, 2008 Utenriksterminalen i Stavanger, Risavika Felles fergeterminal for DFDS, Color Line og Fjordline. Skisse- og for- og detaljprosj. for cruise- og fergeterminal, kontorer. Ca 4500 m 2. Oppdragsgiver: Stavanger Interkommunale Havn KF, Samarbeid med Arkipartner as i Stavanger. alt. Terminalbygg for Color Line, Larvik Havn Prosjektering av terminalbygg og utomhusområder alle faser, kalkyler. Ca 3500 m 2 bygg og 60 daa kaiområde. Samarbeid Dyrvik Arkitekter as Oppdragsg.: ColorLine / Cosmic Bygg, alle faser Boliger Jåttåvågen, Hinna, Stavanger Skisse- og forprosjekt, til rammesøknad for ca. 120 boliger som tidlig brikke i ny bydel Oppdragsgiver: Selvaag pluss, Rolle: Delt ansvar som prosjektleder Høgskolen i Gjøvik, samlokalisering av HIG og GTF Programmerings og skisseprosjekt, kalkyle, 1.byggetrinn, samlokalisering av Høgskolen i Gjøvik og Gjøvik Tekniske Fagskole. Ca m 2 nybygg, plan for ca m 2 eksisterende bygningsmasse for rehab. Oppdragsgiver: Høgskolen i Gjøvik, Gjøvik kommune, 2005

3 Nytt terminalanlegg for Color Line og Larvik Havn, alternativstudier Alternativer for ny fergeterminal bygg og kaiområder, ca 60 daa/ 4000 m 2 Oppdragsgiver: Color Line as, 2005 Boliger, Langaardskvartalet (Lille Bislett), Skisse- og forprosjekt for kvartal med boliger og barnehage, m 2 Oppdragsg.: Olav Thon Gruppen, Boliger, Jess Carlsen kvartalet, Parallelloppdrag, skisse- og forprosjekt boliger, m 2 Oppdragsgiver: OBOS-nye hjem og Skanska, Høgskolen i, Langaardskvartalet Skisseprosjekt høgskolebygg for HIO, nybygg og rehab, m 2 Oppdragsgiver: Olav Thon Gruppen, 2004 Skattens hus, Apotekerhagen, Asker Skisse- og forprosjekt for Asker- og Bærum kemner- og likningskontor med kalkyle, ca m 2 Oppdragsgiver: Bankveien 4 as, 2004 Idrettsbygg, Linderud Leir, Skisse- og forprosjekt Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, 2002 Forsvarets overkommando, Huseby, Mulighetsstudie og forprosjekt, Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, Undervisningsbygg for forsvaret, Linderud Leir, Konsept for trinnvisutbygging og reguleringsoppdrag Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, Vognhallen på Marienborg, Skisse- og forprosjekt, kalkyle, transform. av verksted til kontor/ kommunikasjonssentral for Jernbaneverket, 1350 m 2 BRA Oppdragsgiver: Rom Eiendom, 2001 Hytter ved Brunstad Stevnesenter, Stokke Bygg og utomhusplan, skisse- og forprosjekt Oppdragsgiver: Brunstad senter, 2001 Omsorgsboliger, Ørsta Skisse- og forprosjekt Oppdragsg.: Selvaag Omsorg, UTREDNING Byanalyse Larvik Analyse av byutviklingspotensial for løsningsalternativ for ny jernbanestasjon. Oppdragsgiver: Larvik kommune Kommuneplan for Kongsberg Test av prinsipper for fortetting innenfor byggeområde sentrum. Oppdragsgiver: PK Eiendom as og Kongsberg Kommune, Trøim sentrum, Hemsedal KU stedsutvikling (fortettingsprinsipper, trasé for gondol, nye nedfarter og fylkesvei) Oppdragsgiver: Hemsedal kommune, Samarbeid med Cowi KU med hovedansvar for stedsutvikling. Oppdragsgiver: Statsbygg, Samarbeid med Norconsult Strømsgodset stadion, Drammen Utreding, alternativstudier bygg, konsekvenser byrom, ca m 2 BTA Oppdragsgiver: Strømsgodset og Drammen kommune, Konsekvensutredning flytting av fergeterminal i Larvik Havn KU for kaiområde fergeterminal og konsekvenser kulturmiljø og byutvikling i samarbeid med Civitas AS Oppdragsgiver: Larvik Havn og Kommune, Universitetets Kulturhistoriske Museum (UKM) i Utredning av lokaliseringsalternativer, program, konsekvenser for øvrig utbygging, kulturminner og bruk av Middelalderparken. Oppdragsgiver: PBE i, 2004 Rolle: Konsulent for Arkitektskap AS Byutvikling Sørenga Grønlia, Utredning byutvikling, innspill til reg.plan Bjørvika og delområder Oppdragsgiver: Kommune, 2002 Utredning om lokalisering av fergeterminalene i Utvikling av terminal og byutviklingsalternativer i samarbeid med Civitas AS, Vista analyse, Fuglum AS og Bjørn Wester Oppdragsgiver: kommune, Havnevesenet og PBE, Dyrvik Ark. Konsekvensutredning for T-baneringen fra Storo til Bislett Utredning av konsekvenser for byutvikling og kulturmiljø Oppdragsgiver: Kommune, 1993, Rosland ark.kontor Konsekvensutredning for dobbeltspor Moss Kornsjø Utredning av konsekvenser for byutvikling (Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden) og vurdering av konsekvenser for av kulturmiljø, landskap og jordbruk. Oppdragsgiver: NSB, Jernbaneverket, 1993, Rosland ark.kontor KONKURRANSE Hovinbyen Åpen idékonkurranse for transformasjon av sammensatt næringsområde i overgangen mellom Groruddalen og Indre by. Hovedgrep for byutvikling, boligkvalitet, transportsystem mm. For kommune. Åsgård i Fredrikstad, mulighetsstudie Mulighetsstudie for transformasjon og byutvikling/-utvidelse i Fredrikstad, ca. 70 daa/ m 2 bygg Oppdragsgiver: Værste as, mai-juni 2014 Samarbeid med Erling Dokk Holm, Norsam. UIO, Livsvitenskapsbygget (Life science) Vinner. Plan- og designkonkurranse med forhandlinger for Nasjonalt forskningsbygg i Gaustadbekkdalen. Utlyser: Statsbygg på vegne av Universitetet i (UIO), 2014 Team: Ratio as, KUBO (DK), Kristine Jensen (lark DK), Erichsen og Horgen, MOE as mfl. landskap, byrom og bygg En by å leve i, idékonkurranse Strømsø sentrum, Drammen Åpen internasjonal plan- og designkonk. Utlyser: Drammen kommune, Future Built, 2010 Danmarksplass, knutepunktsutvikling Paralelloppdrag byrom og kollektivknutepunkt ved bybane. Oppdragsgiver: Bergen kommune, 2009 byrom 3 i Nord, besøkssenter for Helgeland Museum i Grane - hedrende omtale åpen internasjonal arkitektkonkurranse Utlyser: Helgeland Museum, Treforsk og Ecobox, 2008 Rolle: Delt prosjektleder Idékonkurranse Larvik Indre Havn Innkjøp. Åpen int. arkitektkonkurranse Utlyser: Larvik kommune, 2008 Økern Sentrum Parallelloppdrag byutvikling, kjøpesenter og kulturprogram, i samarbeid med Helin & Co Oppdragsgiver: Steen & Strøm, 2007 Rolle: Delt prosjektleder Parallelloppdrag transformasjon av Sundland 1. premie. Parallelloppdrag for byutvikling for jernbaneverksted på Sundland, regionale programmer, Strømsgodset stadion og ny tilfartsvei, mål komplett by. Ca. 300 daa. Oppdragsgiver: ROM Eiendom, 2007

4 Barne- og ungdomsskole, Teigar i Tønsberg Parallelt oppdrag, m 2 Oppdragsgiver: Tønsberg og Nøtterøy kommune, Samarbeid med Ola Roald Arkitektkonkurranse, Boliger Schouskvartalet, Delt 1.premie. Innbutt arkitektkonkurranse. Ca 100 boliger i Schouskvartalet Oppdragsgiver: KLP, 2005 Høgskole i Sør Trøndelag, Marienborg, 1.premie. Parallelt oppdrag m 2 høgskole i nye og gamle bygg. Oppdragsgiver: ROM eiendom, 2004 Water City, Grenland vannvei Begrenset plan- og idèkonkurranse for båndbyen i Grenland, Skien - Porsgrunn Oppdragsgiver: Skien Kommune og Porsgrunn kommune, 2004 Arktisk Kultur Senter og utvikling av Findusområdet i Hammerfest Åpen internasjonal plan- og designkonkurranse Byutvikling og Kulturhus, 45 daa/ 4000 m 2 Utlyser: Hammerfest kommune, 2004 Kristiansand Konserthus, Kristiansand Åpen internasjonal arkitektkonkurranse, m 2 BTA Utlyser: Statsbygg og Kristiansand kommune, 2004 Aktivt møtested, Bergen 1.premie Åpen arkitektkonkurranse, Kulturarena, 3300 m 2 Oppdragsgiver: Kultur- og kirke departementet, Bergen Kommune, 2004 Kirkeparken Videregående Skole, Moss Hedrende omt. Innbudt ark. konkurranse videregående skole og byutvikling Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune og Moss kommune, 2003 Stavanger Konserthus, Stavanger Åpen arkitektkonkurranse, m2 Utlyser: Statsbygg og Stavanger k, 2003 Boliger i Stiklestadkvartalet, Begrenset arkitektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Kommune, Etat for Eiendom og Byfornyelse og Pecunia as, 2003 Byutvikling Sørenga Grønlia, 1. premie. Innbutt parallelloppdrag, byutvikling for delområder Oppdragsgiver: Kommune, 2002 Høgskole i Sør Trøndelag, (HIST- tekniske fag), Kalvskinnet, Begrenset prosjektkonkurranse, undervsning, lab og kontor, m 2 Oppdragsgiver: Statsbygg, 2002 Studentsenter, Bergen Begrenset prosjektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Statsbygg, 2002 Høgskolesenter på Union Brygge, Drammen 1.premie. Parallelloppdrag, m 2, Oppdragsgiver: Union eiendom, 2002 Jomfrugata allmenning,. 1. premie. Begrenset prosjektkonk. Oppdragsgiver: kommune, 2002 Samarbeid med kunstner Erlend Leirdal Undervisningsbygg for forsvaret, Linderud Leir, 1.premie. Innbudt arkitektkonkurranse, nytt undervisningsanlegg i eks. leir, konsept for trinnvisutbygging. Videreført i reguleringsoppdrag Oppdragsgiver: Forsvarsbygg, 2001 Arendal Kulturhus, Arendal Begrenset arkitektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Stiftelsen Arendal byselskap og Arendal Kommune, 2000 Boliger, Lillogate 5, Begrenset arkitektkonkurranse, m 2 Oppdragsgiver: Eiendomspar, 2000 Den Norske Opera og Ballett, Åpen internasjonal arkitektkonkurranse, m 2. Oppdragsgiver: Stasbygg, 2000 Rolle: Ansvar for foajéløsning og presentasjon Broer over Økern- og Ensjøveien, 3.premie. Begrenset prosjektkonkurranse Oppdragsgiver: Statens veivesen og Kommune, 2000 Krematorium Moholdt, 3. premie. Åpen arkitektkonkurranse Oppdragsgiver: Statsbygg, Kommune, 1998 Samarbeid m Rolf Sterud, Per Arne Hamre -- UTSTILLING - DIV. ARR Ny norsk arkitekturpolitikk Planlegging og gjennomføring av konferanse og utarbeiding av rapport for status og videre utfordringer for norsk arkitekturpolitikk Oppdragsgiver: Norsk Form, 2010 Botsfor Porsgrunn kommune Byutvikling og trafikkløsninger 1 dags idedugnad + foredrag Oppdragsgiver: Statens vegvesen/ Vegdirektoratet, 2011 / pådriver Botsfor boliger under Arkitekturtriennalen 2000, Nasjonalteateret stasjon, Utvikling av prosjekt og utstilling om s vekstpotensiale i samarbeid med Transformator Rolle: Utstillingsansvarlig Nansenutstillingen, Norsk Folkemuseum Utstilling om Nansen, 2000 Oppdragsgiver: Norsk Folkemuseum Telecom 2000, Genève Utstilling og promoterings bygg med kino, møterom og barer for sammenslåing av Telia og Telenor på telekommunikasjonsutstilling Oppdragsgiver: Telenor Rolle: Prosjekterings- og byggeleder samt formgivningsansvarlig «2000+», NHOs storsatsing til tusenårsskiftet Skisse- og forprosjekt med kalkyler, utendørs utstilling i Frognerparken Oppdragsgiver: NHO, 2000 Verdensutstilling i Hannover 2000 Skisseprosjekt Oppdragsgiver: Norges Eksportråd Verdensutstillingen i Lisboa 1998 Skisse-, for- og detaljprosjekt (mye hyggelig presseomtale) Oppdragsgiver: Norges Eksportråd, Rolle: delt ansvar som prosjektleder i, prosjektleder og byggeleder I Lisboa Bedriftshistorisk museum på Ringnes Bryggeri Utstilling av bedriftshistorie i Ringnes bryggeris gamle bygg Oppdragsgiver: Ringnes bryggeri og Christian Ringnes Industriarbeidermuseet på Rjukan Designkonkurranse: Ny utstilling om Tungtvannsaksjonen Utstilling i Per Amundsa-gården, Røros Utstilling om livet på Staan, ressursknapphet og forholdet til gruvedrifta Oppdragsgiver: Bergverksmuseet på Røros Utstillingene i Erkebispegården, I 1983 brant Erkebispegården og førte til en av Norges mest omfattende arkeologiske utgravninger med funn av rundt gjenstands og drøyt 100 hustufter. Skisse-, for- og detaljprosj. Utstilling funn. Oppdragsgiver: Erkebispegården, Den Norske Kirke Nytt Skimuseum, Sverresborg i Skisse-, for- og detaljprosjekt. Norges nest største utstilling av Norsk ski-historie. Åpnet av HM Kongen/Dronningen u.vm på ski i 1997, (med mye skryt). Oppdragsgiver: kommune, Sverresborg Folkemuseum, 1997 og byggeleder Orkla Industrimuseum, Løkken Verk Strategi for utvikling av åpnet industrimuseum, inklusive overordnet plan og delprosjekter for utvikling og bruk av kulturminner langs Thamshavnbanen mellom Løkken Verk til Orkanger Industrimuseum på Meråker Prosjekt for rehabilitering og ombygging av bevaringsverdig kraftstasjon til museum med lokal industrihistorikk og utstilling, og snekker Museumsbygg på Kyrksæterøra Skisseprossjekt, kalkyle

5 Museumsbygg/ driftsbygg på Hitra Skisse og forprosjekter, kalkyle for lokal kulturscene Museumsbygg/ driftsbygg for Trøndelag Folkemuseum Skisse og forprosjekter samt kalkyle Jordbruksutstilling ved Røros Museum Utstilling som først ble satt opp i Per Amundsa gården før den senere er flyttet til Smeltehytta. (Mye skryt). Samarbeid med Esten Nygård Ringve Museum Ombyggingsplan for deler av utstilling Div. Prosjekteringsansvarlig for flere utstillingsprosjekter og overordnede planer for forvaltning og bruk av kulturlandskap, historiske sammenhenger og enkeltbygg ved museer i Sør Trøndelag. Herunder: Trøndelag Folkemuseum MEDVIRKNING - UNDERVISNING 2015: Folkemøte i Kragerø med tema Byrom og byliv, som del av utviklingsprosess for Kirketorget og Kirkebukta Kongeberg DIVE og mulihetsstudie: Folkemøte og politisk møte samt idédugnad. 2014: Folkemøte for områdeplan Trøim i Hemsedal 2013: Haugerudparken, 12 daa, Oppdragsgiver: Bydel Alna 2013 Politisk møte og møte med sentrale aktører Trøim i Hemsedal. Folkemøte og politiske møter Hellebæk, Kongsberg. 2012: Presentasjon av NSB- kompetansesenter og byutvikling Sundland på TEKNA-konferansen i 2011: Presentasjon av NSB-kompetansesenter og byutvikling Sundland under FutureBuilt konferansen, for Drammen kommune, Drammen arkitektforening, NAL Ecobox Brød & Miljø, NAL akademiet (med vekt på UU) Ny norsk arkitekturpolitikk Planlegging og gjennomføring av konferanse og utarbeiding av rapport for status og videre utfordringer for norsk arkitekturpolitikk Oppdragsgiver: Norsk Form, : Forelesninger og veiledning på Norges miljø- og biovitenskaplige universitetet (NMBU) for planlegging, programmering, konsept og analyser i sammenheng med klimariktig byutvikling. 2010: Forelesninger på Universitetet for miljøog biovitenskap (UMB) planleggingsprosesser, programmering og klimariktig byutvikling, konsept og analyse 2009: Workshop på Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) med fokus på byutvikling, konsept og analyse 2007: Oppstart transformasjonsprosess, idédugnad byutvikling Sundland. Oppdragsgiver: ROM Eiendom Rolle: Gruppeleder Folkemøte vedr. byutvikling Sundland 2004: Idédugnad vedr. utvikling av Larvik havn, ny fergeterminal Folkemøte vedr. utvikling av Larvik havn, ny fergeterminal 2003: Forelesning Arkitektforening: Byutvikling i Bjørvika, Sørenga og Grønlia presentasjon av parallelloppdrag 2001: Folkemøte vedr. utvikling av Marienborg, Teknologibuen 2000: Forelesning på NTNU: Byutvikling, campus og overgangspunkt Marienborg 1996: Forelesning om grafisk form, utstillinger og arkitektur for museer i Sør- Trøndelag : Studentassistent ved NTH 1990: Forelesning på Arkitektskolen i Aarhus: Utstillingspaviljonger, idé, konsept, formidling -- KURS - STUDIETURER NAL kompetansegivende kurs - Tilgjengelige boliger, Bybolig, boform og bokvalitet, Ny TEK, kontroll, Ny plan og bygningslov, plan, Ny TEK og krav til energibruk, PBL plandelen, Skolebygg, Skolebygg, Skolebygg, FutureBuilt-konferansen 2012, -11, -10, -09 Konferanse for Framtidens byer 2011, -10 CitySense- konferansen, 2009, -08 Norsk Planmøte, 2011, -09, -05 TAB-BUK-konferansen, Brød og miljø møter; følger temaene klimarikitig byutvikling, skole og bolig; BREEAM, energiløsninger, bolig og boform Kurs havneutvikling og ISPS-regler, 2006 Kurs om massivtrekonstruksjoner, NABU/Treforsk 2002 Studieturer: Biennalen i Venezia, 2014 Liverpool - Manchester; byutviklingsstrategier, 2010 Biennalen i Venezia, 2008 Ruhrområdet, transformasjonsprosesser i gamle industriområder, 2008 Frederikshavn, Hirtshals, havneutvikling og fergeterminaler, løsninger i fht ISPS-regler, 2007 København, og Bergen, havneutvikling og fergeterminaler, løsninger i fht ISPS-regler, 2006 Biennalen i Venezia, 2006 NALs kompetansegivende kurs om København, byutvikling og prosjekter, 2006 Biennalen i Venezia, 2002 Studietur til Sveits og Østerrike med tema trearkitektur, passivhus og massivtrekonstruksjoner, 2002 Studieturer i Norge og Norden, England, Spania, Italia, Sveits/Østerrike, New York. I perioden Studentworkshop i Århus, ANNEN PRAKSIS, VERV 2010: NAL- oppnevnt jurymedlem for prekvalifisert arkitektkonkurranse for ny barne- og ungdomskole i Åmot, Vinje Oppdragsgiver: Vinje kommune 2007: Jurymedlem for innbudt arkitektkonkurranse for ny Strømsgodset stadion, Drammen, ca m 2 BTA Oppdragsgiver: ROM Eiendom, Drammen kommune 2007-: Styremedlem og formann i arkitektfellesskapet på Liggeren 1998-: Styreleder i Sameiet Evensgate : Transformator, Stiftelse for utvikling av prosjekter rundt s vekstpotensiale, diskusjon og byutvikling : Studentrepresentant for arkitektene ved NTH : Tillitsmann for arkitektene ved NTH

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING

Einar Haanæs Lunøe BYUTVIKLING, PLANLEGGING Einar Haanæs Lunøe Utdanning 2005 - Masterkurs Urbanisme, AHO 1986-92 Sivilarkitekt, NTNU, 1989-90 Arkitektskolen i Århus, (AAA), Danmark 1990-91 Ex. Phil, NTNU, 1991-92 Estetisk kommunikasjon, NTNU, 1991

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen

By- og boligutstilling Oslo Drammen By- og boligutstilling Oslo Drammen Miljøledelse 3. november 2009 Birgit Rusten Leder NAL Ecobox Prosjektleder by- og boligutstillingen FutureBuilt Klimaeffektiv arkitektur og byutvikling Visjonære forbildeprosjekter

Detaljer

En by å leve i. gjenbruk av en bydel

En by å leve i. gjenbruk av en bydel En by å leve i gjenbruk av en bydel Utgangspunktet for konkurransen Litt om FutureBuilt på Strømsø Om konkurranseprogrammet Litt om Strømsø Glasiercrack - Snøhetta Del av et nasjonalt ombyggingsprosjekt

Detaljer

Furuset områderegulering til offentlig ettersyn

Furuset områderegulering til offentlig ettersyn Furuset områderegulering til offentlig ettersyn Brød & Miljø 6. mars 2013 Prosjektleder Erling Ekerholt Sæveraas Groruddalsenheten i byutviklingsavdelingen Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Detaljer

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt

Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt Seminar Stockholm 18.01.2010 Birgit Rusten, programleder FutureBuilt PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt samarbeider med Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg

Detaljer

KLIMAVENNLIG ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

KLIMAVENNLIG ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING KLIMAVENNLIG ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING DEN TIDLIGE FASEN: JO TIDLIGERE, JO BEDRE! STATSBYGGKONFERANSE 19. APRIL 2013 Ulla Hahn, FutureBuilt Menneskeskapte klimaendringer er den største utfordringen vi

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes

Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss. Bedre byrom der mennesker møtes Moss, planprogram sentrumsplanen 01. november 2012 Moss Bedre byrom der mennesker møtes NSB konserns mål NSB skal drive verdiskapning gjennom å utvikle, produsere, markedsføre og selge sikre, konkurransedyktige

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre

By- og boligutstilling Oslo Drammen En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre By- og boligutstilling Oslo Drammen 2009-2018. En arena for bærekraftig byggeri og bruk av tre En by- og boligutstilling Pilotbygg, visjonære forbildeprosjekter Prosjekter i en by- situasjon, der også

Detaljer

Skole- og undervisningsbygg

Skole- og undervisningsbygg HRTB Arkitekter Referanseprosjekter Skole- og undervisningsbygg Aust-Lofoten videregående skole, Svolvær Nybygg og transformasjon av i alt 7000 m2, 1. premie i totalentreprisekonkurranse 2012, med etterfølgende

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av Andre samarbeidspartnere: Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen og Statsbygg VISJON

Detaljer

CV SVERRE SVENDSEN. Oppdragsansvarlig arkitekt partner. Født 1956 Arkitekthøgskolen i Oslo, diplom1983

CV SVERRE SVENDSEN. Oppdragsansvarlig arkitekt partner. Født 1956 Arkitekthøgskolen i Oslo, diplom1983 Stilling Nasjonalitet Utdannelse Sverre Svendsen har omfattende erfaring fra varierte prosjekttyper og størrelser, og ledelse av arkitektkontor, arkitektteam og tverrfaglige prosjekteringsgrupper. Han

Detaljer

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status

Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Byutviklingsområder og byggeprosjekter i Drammen - status Kontaktutvalg 09-02-2016 Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 05.10.2015 Her settes det krav til utarbeidelse av helhetsplaner. En rekke planprosesser

Detaljer

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox

Bærekraft og langsiktighet i prosjektering. NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox Bærekraft og langsiktighet i prosjektering NLAs høstkonferanse, 17.september 2010 Maren Hersleth Holsen, NAL Ecobox NAL ECOBOX Ecobox er en del av Norske arkitekters landsforbund (NAL) - en oppdragsfinansiert

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold

KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold KULTURMINNER - RESSURSER I EN STEDSUTVIKLINGSPROSESS? Fortetting med kvalitet et bærekraftig Østfold Jørn Hilmar Fundingsrud, Rådgiver, siv ark. MNAL, lektor By- og tettstedsseksjonen, Planavdelingen,

Detaljer

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY

Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY Næringsbygg i hjertet av Porsgrunn KAMMERHERRELØKKA PROPERTY KAMMERHERRELØKKA 3 Innhold: Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi s. 6 Fasiliteter s. 7 Plantegning 2.etg s. 8 Plantegning

Detaljer

Dagali. Hilsen fra Kongsberg

Dagali. Hilsen fra Kongsberg Dagali Hilsen fra Kongsberg Ny giv for Kongsbergs bykjerne i det 21. århundret Byutvikling og strategier for Kongsberg: 1000 nye boliger i sentrum August 2007 Sju strategier for Kongsberg 1. Lågen. Mars

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

GEIR EGIL PAULSEN ARKITEKT MNAL Curriculum Vitae

GEIR EGIL PAULSEN ARKITEKT MNAL Curriculum Vitae GEIR EGIL PAULSEN ARKITEKT MNAL Curriculum Vitae Navn Geir Egil Paulsen Stilling Daglig leder, prosjektansvarlig Utdanning Sivilarkitekt Fødselsår 1971 Telefon 932 67 846 KOMPETANSE Vektlegger bærekraft

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler

Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler Utvikling av Drammen og Strømsø Strategier og virkemidler 1. Drammens utviklingstrategi 2. Strømsø Sentrum og FutureBuilt 3. Oppsummering - få i gang byutvikling Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan Gulskogen Nord

Planprogram for kommunedelplan Gulskogen Nord Planprogram for kommunedelplan Gulskogen Nord 13.12.2016 Planområdets avgrensning 13.12.2016 2 Hvorfor planarbeid for et så stort område? Det er rettet en rekke forespørsler til Drammen kommune om endret

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av

FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT. FutureBuilt er en del av FUTUREBUILT ER MED Å REALISERE FRAMTIDENS BYER! KURSDAGENE NTNU 07.01.2011 PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON OG MÅL Side 3 Visjon: Utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO - DRAMMEN VISJON Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Foto FutureBuilt/Espen Gees MÅL realisere

Detaljer

Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling Horten vest

Fremtidsrettet knutepunkt og utvikling Horten vest KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 964951284 Foretaksnavn: Horten kommune, Enhet for kommuneutvikling Navn: Trude Movig Kontonummer: 71590545060 Adresse: Postboks 10

Detaljer

KVU IC Intercityutredningen

KVU IC Intercityutredningen Intercityutredningen hvorfor hva hvordan 1 2 Utfordringer IC-området Befolknings- og næringsutvikling Kraftig vekst Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognose Jernbanene stort potensial for å ta mer av

Detaljer

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING

FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING GRØNN MOBILITET FUTUREBUILT KLIMAEFFEKTIV ARKITEKTUR OG BYUTVIKLING OSLO DRAMMEN PARTNERNE I FUTUREBUILT FutureBuilt er en del av VISJON Side 4 31. mars 2011 Vise at det er mulig å realisere klimanøytrale

Detaljer

Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles?

Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles? Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for å sikre områdekvalitet fung. avd.dir. Målfrid Nyrnes Plan- og bygningsetaten Oslo kommune 3. november 2014 1 Disposisjon

Detaljer

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles?

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for sikring av områdekvalitet Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 7. november 2013 1 Disposisjon 1. Situasjonen

Detaljer

Framtidens bygg. Anders Moe NAL Ecobox Brød og Miljø, 10. oktober 2012

Framtidens bygg. Anders Moe NAL Ecobox Brød og Miljø, 10. oktober 2012 Framtidens bygg Anders Moe NAL Ecobox Brød og Miljø, 10. oktober 2012 NAL Ecobox er sekretariat for Framtidens bygg og samarbeider med Lavenergiprogrammet om aktivitetene i programmet. Diverse programmer

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Drammen En by i utvikling

Drammen En by i utvikling Drammen En by i utvikling Strømsø Bragernes Øystein Bull-Hansen Sjefarkitekt Drammen kommune Drammen 64.000 bosatt i kommunen 100.000 innbyggere i den sammenhengende byen 150.000 har byen som regionsenter

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring

PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING. Fra idé til gjennomføring PLAN- OG EIENDOMSUTVIKLING Fra idé til gjennomføring Vi er menneskene som skaper trygghet i prosjektene Det er nærliggende å assosiere et selskap som har mange av sine største kunder i byggog anleggsbransjen

Detaljer

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt Oslo Future Living 11.05.16 Ellen de Vibe Byutviklingsstrategi mot 2030 Knutepunkter over hele byen Vekt på «innenfra og ut», men også

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Folkemøte om Kopervik kirke. Tors. 30.1.14

Folkemøte om Kopervik kirke. Tors. 30.1.14 Folkemøte om Kopervik kirke Tors. 30.1.14 Hva har skjedd siden forrige Orgelkomité folkemøte? Orgelkonsulent Bengt Norbakken Brukergrupper Plankomitéen avleverer endelig innsflling Fl Kirkelig Fellesråd

Detaljer

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox

Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling. Guro Aalrust, NAL Ecobox Framtidens bygg = Framtidens byers pilotprosjektsatsning for bærekraftig og utslippsfri bygg- og byutvikling Guro Aalrust, NAL Ecobox 07.02.2012 NAL ECOBOX er en del av Norske Arkitekters landsforbund

Detaljer

Nordbyen områderegulering Midtveisseminar parallelloppdrag (fase 2c mulighetsstudie) Heidi Bjøru 20.05.16 24.02.16

Nordbyen områderegulering Midtveisseminar parallelloppdrag (fase 2c mulighetsstudie) Heidi Bjøru 20.05.16 24.02.16 Nordbyen områderegulering Midtveisseminar parallelloppdrag (fase 2c mulighetsstudie) Heidi Bjøru 20.05.16 24.02.16 Dagens program 11:30 11:40: Introduksjon ved prosjektleder/leder evalueringsgruppa 11:40

Detaljer

PORTEFØLJE. Sivilarkitekt Manuel Bueno. Adresse: Filerveien 1, 0684 Oslo Telefon: 95 00 59 78 E-post: manuelb@online.no

PORTEFØLJE. Sivilarkitekt Manuel Bueno. Adresse: Filerveien 1, 0684 Oslo Telefon: 95 00 59 78 E-post: manuelb@online.no PORTEFØLJE Navn: Sivilarkitekt Manuel Bueno Adresse: Filerveien 1, 0684 Oslo Telefon: 95 00 59 78 E-post: manuelb@online.no 2011-2012 Tema: Diverse tilbygg og påbygg av privat hustander, byggesøknader

Detaljer

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet

Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet Forslag til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging status i arbeidet jorgen.brun@kdm.dep.no Nettverkssamling i Framtidens Byer, Tromsø, 25. mars 2014 Disposisjon

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nettverkssamling regional planlegging Kristiansand 17.06.14 Prosjektleder Øyvind Aarvig Kommunal- og moderniseringsdepartementet Framtidens byer - avslutningsår 1. Bakgrunn organisering 2. Aktiviteter

Detaljer

Status campusutvikling

Status campusutvikling Status campusutvikling Dekanseminar 14. februar 2017 Kunnskap for en bedre verden Samla campus i Trondheim Mulig stortingsbeslutning byggestart Tidligst byggestart Mål om samla campus gjennomført 2016

Detaljer

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling

Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Byutviklingsdirektør Bertil Horvli: Transportløsninger som må til for å få byutvikling Samferdsel i Drammen Trafikksituasjonen for overordnet vegnett i Drammen (Trafikktall 2014/2015) Trafikktall (ÅDT

Detaljer

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors.

- 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973. - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. ARKITEKTKONTORET KARI NISSEN BRODTKORB AS - 4 eneboliger og div. ombygging 1970-1973 - Typehus for finsk industri (Kurikan) 1976-1977 utstilt på Habitaremessen, Helsingfors. - Gjenoppbygging og ombygging

Detaljer

CV SIV ARK KRISTIAN STRIME SCH!NBERG CHRISTENSEN

CV SIV ARK KRISTIAN STRIME SCH!NBERG CHRISTENSEN KRISTIAN STRIME SCHØNBERG CHRISTENSEN - SIVILARKITEKT CURRICULUM VITAE Stilling Daglig leder, / Sivilarkitekt hos Høglund Witzøe Rønning arkitekter as Født 27.02.1969 Privatadresse Huk Aveny 42, 0287 Oslo

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com

FJORDBYEN OSLO. Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten. www.fjordbyen.com FJORDBYEN OSLO Stein Kolstø Enhetsdirektør Fjordbyenheten www.fjordbyen.com Oslo sjøfront, juni 2006 En av de raskeste voksende byer i Europa 1984: 447 000, 2011: 605 000, 2030: 830 000 innbyggere Oslo

Detaljer

Marienlyst- prosjektet

Marienlyst- prosjektet Marienlyst- prosjektet Presentasjon for Formannskapet 28.1.2014 FORMÅL: MUs formål er nedfelt og beskrevet i Utviklingsavtalen signert 8.10 2012. Kort summert er formålet slik: «kommersiell utvikling,

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Kompleksitet i planlegging og gjennomføring av knutepunktutvikling

Kompleksitet i planlegging og gjennomføring av knutepunktutvikling Kompleksitet i planlegging og gjennomføring av knutepunktutvikling Ellen Haug, 13.12.2016, Arbeidsseminar i kollektivforum, TØI Bedre byrom der mennesker møtes Hva mener vi med knutepunktutvikling? Utvikle

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy

Etter Iiste DATO DERES DATO SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy Etter liste Etter Iiste DATO DERES DATO 25.01.2016 REFERANSE DERES REFERANSE SAKSBEHANDLER Martin Vikhagen Åfløy VEDLEGG Kopi til Regiondirektørene i Statsbygg Varsling i forbindelse med kommuneplanprosessen

Detaljer

Energi- og klimaplanlegging

Energi- og klimaplanlegging Energi- og klimaplanlegging i praksis OSLO BUSKERUD Drammen AKERSHUS Kongsberg Notodden TELEMARK Skien Porsgrunn Holmestrand RE KOMMUNE VESTFOLD Sandefjord Larvik Horten Tønsberg Moss ØSTFOLD Sarpsborg

Detaljer

CV PER MARTIN LANDFALD PML ARKITEKTUR Side 1 av 5

CV PER MARTIN LANDFALD PML ARKITEKTUR Side 1 av 5 CV PER MARTIN LANDFALD PML ARKITEKTUR Side 1 av 5 Personalia Per Martin Landfald Født: 11.11.1968 Nasjonalitet: Norsk Språk: Norsk, engelsk, noe tysk og fransk Tittel: Sivilarkitekt MNAL Arbeidsforhold:

Detaljer

Før 61m. Etter 91,5m

Før 61m. Etter 91,5m 1 Før 61m Etter 91,5m 2 Offentlig sektor kan spille en viktig rolle som pådriver for innovasjon. Stor innkjøpsmakt, og en betydelig evne til å bære risiko, betyr at staten/etatene og kommunesektoren aktivt

Detaljer

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder

Bjørvikautbyggingen. Bakgrunn og status. Norsk Ståldag 2008 29.10.2008. Eivind Hartmann Prosjektleder Bjørvikautbyggingen Bakgrunn og status Norsk Ståldag 2008 29.10.2008 Eivind Hartmann Prosjektleder Open day Bjørvika 26. of august 2007 Bjørvikaprosessen i fire akter: E18: Transportprinsipp med kobling

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Planlegging fra

Planlegging fra Sandnes Indre havn Noen forutsetninger Bystyret har vedtatt at havnevirksomheten i Sandnes indre havn skal flyttes og områdene frigjøres til andre formål. Arealene frigjøres i 2012 og 2016. Organisering

Detaljer

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre.

Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Offentlige anskaffelser i det grønne skiftet. Innovasjon for bærekraftige bygg økt bruk av tre. Østlandssamarbeidet, 19.november 2015 Harald Thoresen, prosjektleder Hva er Nasjonalt program for leverandørutvikling?

Detaljer

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET

KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET KLIMAEFFEKTIV BYUTVIKLING PÅ FURUSET Workshop: klimagassregnskap for transport på områdenivå 16.04.2012 Erling Ekerholt Sæveraas - Groruddalsenheten Tore Mauseth - Ressurssenteret Plan- og bygningsetaten

Detaljer

Hva skal til for at det bygges flere boliger i Groruddalen?

Hva skal til for at det bygges flere boliger i Groruddalen? Hva skal til for at det bygges flere boliger i Groruddalen? Boligbygging i Groruddalen, small - medium large Ellen S. de Vibe, etatsdirektør, 09.12. 2016 Innhold: Kabelgata med Kuben Yrkesarena. Ill. White

Detaljer

Praksisapotek 2. halvår 2017

Praksisapotek 2. halvår 2017 Apotek 1 Amanda, Haugesund Apotek 1 Askim Apotek 1 Bjørnen Sarpsborg Apotek 1 Brandbu Apotek 1 Bryn, Oslo Apotek 1 Buskerud Storsenter, Krokstadelva Apotek 1 Eik, Tønsberg Apotek 1 Ensjø, Oslo Apotek 1

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen Befolkningsvekst i regionen siste 10 år Viktige utfordringer mot 2025 Kommuneplanen skal håndtere sterk befolkningsvekst

Detaljer

Hvorfor en satsing på tre som bygningsmateriale?

Hvorfor en satsing på tre som bygningsmateriale? Hvorfor en satsing på tre som bygningsmateriale? Nettverk, allianser og samarbeid Næringsorg. Skogeierorg. Arkitektbedriftene, AiN RIF BNL Virke NHO/leverandørutvikling Myndigheter Kommuner Fylkeskommuner

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Strategisk plan for Hovinbyen. Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Strategisk plan for Hovinbyen Silje Hoftun, prosjektleder for strategisk plan Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune Tema for presentasjonen Bakgrunn for planen Prosess Strategier for utvikling Veien videre

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad. Moss tirsdag 28. januar 2014 PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Moss tirsdag 28. januar 2014 1. STATUS IC 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4. VEIEN VIDERE 5. BYGGETILTAKET 1. STATUS - IC-prosjektet

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

Pilotområder og nettverk byomforming

Pilotområder og nettverk byomforming Pilotområder og nettverk byomforming Fokus på offentlig-privat samarbeid og gjennomføring Næringslivet aktivt med Fredrikstad, Skien, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø Pilotområder i byene Nettverkssamlinger

Detaljer

Fra visjon til gjennomføring

Fra visjon til gjennomføring Fra visjon til gjennomføring kommunens virkemidler i arbeidet med bærekraftig tettstedutvikling Presentasjon for Lunner kommune 02. mars 2016 Alf Waage, prosjektleder NAL Kystbyen Brekstad Iillustrasjon:

Detaljer

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement

VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement VESTERHAVNA En skisse til debatt et uttrykk for engasjement HVEM ER VI? Næringsforeningen i Kristiansandsregionen (NIKR) v/ Odd Terje Døvik, styreleder Rambøll Kristiansand v/ Arild Richard Syvertsen,

Detaljer

Kommunedelplan Åndalsnes

Kommunedelplan Åndalsnes 1/28 Dagens plansituasjon Blanding av reguleringsplaner fra 1941-2009 (som ofte ikke stemmer overens med realiteten) Kommunedelplan Åndalsnes Patchwork av frimerker (for ikke å snakke om dusinvis dispensasjoner)

Detaljer

Eiendomsdagen Drammen

Eiendomsdagen Drammen Eiendomsdagen Drammen Rom Eiendom Petter Eiken, adm.dir. Alle veier fører til Rom (via Drammen) Bedre byrom der mennesker møtes Hva er galt med Drammen? Er det dårlig kommunikasjon mellom administrasjon

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Furuset områderegulering klimaeffektiv byutvikling

Furuset områderegulering klimaeffektiv byutvikling Furuset områderegulering klimaeffektiv byutvikling Fjernvarmedagene 29.10.2013 Erling Ekerholt Sæveraas Seniorarkitekt og prosjektleder Groruddalsenheten, Avdeling for byutvikling Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet

Detaljer

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess

Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud. planprosess Reguleringsplan for sentrumsområdet på Konnerud planprosess Bakgrunn for planprosessen Formål og mål for utvikling av bydelssenter Bystrategimål: Vekst med kvalitet Bevare og videreutvikle særpreg. Sikre

Detaljer

Spanskundervisning i Norge (02/06-04)

Spanskundervisning i Norge (02/06-04) 1 Spanskundervisning i Norge (02/06-04) Videregående skoler Barbu vgs. (Arendal) 116?? 2 mvindvik@start.no Drammen vgs 53 79 3 victoria.torvik@skole.bfk.no sverre-halvard.aass@skole.bfk.no Foss vgs (Oslo)

Detaljer

Nordbyen områderegulering. Byrådsavdeling for Byutvikling Møte grunneiere og aktører næring 18.08.15

Nordbyen områderegulering. Byrådsavdeling for Byutvikling Møte grunneiere og aktører næring 18.08.15 Nordbyen områderegulering Byrådsavdeling for Byutvikling Møte grunneiere og aktører næring 18.08.15 Agenda 1. Innledning fra Tromsø kommune a. Byutviklingssjef Mette Mohåg b. Prosjektleder Heidi Bjøru

Detaljer

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås

Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås Åpent møte 8. april 2010 Anders Skauge Varsling av planoppstart og høring av planprogram for Campus Ås 20. mars 3. mai 2010 Bakgrunn UMB

Detaljer

Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune Byggeprosjekt 2016-2019 Byggebørsen 08-02-2015 Bygge- og eiendomssjef Rune Venås Sør-Trøndelag Fylkeskommune som byggherreorganisasjon Ca 270 000 m2 forvaltet bygningsareal

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23

Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 Frokostmøte «Fremtidens Byer» i Bergen Statens byggeskikkpris 2014 Schweigaards gate 21 og 23 10.09.2014 Bedre byrom der mennesker møtes Agenda 1. Introduksjon -Kort om Rom Eiendom v/eyvind Skaar 2. Arkitektur

Detaljer

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004

Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet Morgendagens eiendomsmarked, Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Seniorrådgiver Kjell Spigseth, Miljøverndepartementet "Morgendagens eiendomsmarked", Grønn Byggallianse 19. okt 2004 Politikk og pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling Stortingsmelding om bedre miljø

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører

Næringsvekst Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser. Tore Opdal Hansen ordfører Næringsvekst 2020 Nå skjer det i Drammen - Sammen for vekst i antall arbeidsplasser Tore Opdal Hansen ordfører Osloregionen vokser StorOslo fra 1,5 mill. til 1,9 mill. innbyggere i 2030 + 400.000 24.02.2017

Detaljer

Matjorda som en del av grøntstrukturen

Matjorda som en del av grøntstrukturen Matjorda som en del av grøntstrukturen 2286 1989 1989 Biblotecha Alexandrina arkitektur arkitektur jordvern? arkitektur politikk alternativer proposed site the green and open landscape

Detaljer

Byen slik den er og slik den blir. Etatsdirektør Ellen de Vibe Deichmanske bibliotek, Oppsal

Byen slik den er og slik den blir. Etatsdirektør Ellen de Vibe Deichmanske bibliotek, Oppsal Byen slik den er og slik den blir Etatsdirektør Ellen de Vibe Deichmanske bibliotek, Oppsal 06.03.2017 Innhold Overordnet byutviklingspolitikk Aktuelle reguleringsplaner i bydel Østensjø Planprosesser

Detaljer

Spanskundervisning i Norge (24/08-04)

Spanskundervisning i Norge (24/08-04) 1 Spanskundervisning i Norge (24/08-04) Videregående skoler Barbu vgs. (Arendal) 116?? 2 mvindvik@start.no Bodø vgs 28 ane.christiansen@hibo.no Bodin vgs 28 ane.christiansen@hibo.no Drammen vgs 53 79 3

Detaljer

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6

Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Sundland Det beste alterna.vet i Drammen? Et bærekra6ig områdesykeshus for rasjonell dri6 Arbeidsgruppe sykehus på Sundland Ini$a$v fra Drammen Venstre som For$dsminneforeningen, Buskerud og La byen vår

Detaljer