Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier. Fagforbundets arkivkonferanse, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier. Fagforbundets arkivkonferanse, Oslo 5.9.2013"

Transkript

1 Grunn til bekymring? Tanker om arkiv, kommuner og sosiale medier Fagforbundets arkivkonferanse, Oslo

2 Hva er sosiale medier? Wikipedia: sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere). Kaplan og Haenlein har en definisjon av sosiale medier som sier at det er en gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold. Med interaksjon mellom brukerne menes blant annet deling, rating og tagging, eller å poste kommentarer til bilder, artikler eller annet innhold og informasjon. Difi: sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig å dele informasjon, videreutvikle egne og andres ideér, og innhente kunnskap på en ny måte. Sosiale medier skiller seg fra tradisjonelle medier som er avsenderkontrollert, ved å være mer uformelle og brukerstyrte. De beskrives gjerne som massenes medium der skillet mellom produsent og konsument er visket ut.

3

4 Sosiale mediers natur Sosiale medier -Rask og spontan -Flyktig -Forgjengelig -Separate innspill -Tverrgående emner - Venner og følgere -Lett å endre og slette -Selvdefinert privacy Offentlig forvaltning -Sindig og reflektert -Sporbarhet -Mulig å bevare -Hierarkisk behandling -Etatsvis forvaltning -Myndighetsutøvere -Krav til dokumentert ekthet -Lovregulert innsyn og skjerming

5 Norske kommuner og sosiale medier - Tatt i bruk sosiale medier: 58 % (2010) - Bruker sosiale medier som enveiskommunikasjon: 69 % (2010) - Har som målsetting kun enveiskommunikasjon: 48 % (2010) - Strategi for bruk av sosiale medier: 17 % (2010) - Facebook det viktigste sosiale medium for kommunene - Forskjell på store og mindre/små kommuner - Andel kommuner på Facebook: 50 % (april 2013) - Hvem er best på Facebook? - Kommuner - Fylkeskommuner

6 Utdrag fra kommunene i Sogn og Fjordane - 14 av 26 kommuner er på FB - 1 av 26 kommuner chatter med innbyggere og publikum - Fylkeskommunen: er på FB, Twitter m.m. - Virker som at alle har tenkt enveiskommunikasjon - Av de 13 største kommunene er 9 på FB - Av de 13 minste kommunene er 5 på FB - På Fagforbundets konferanse har ca. 2/3 av deltakerkommunene offisiell FB-side, og 2/3 av disse igjen har informasjon på FB-sidene om at henvendelser som skal journalføres må håndteres på annet vis - Alle innlegg postet på FB er ikke-journalføringspliktige

7 Hvordan lykkes med sosiale medier? - Utarbeidet strategi og retningslinjer - Engasjement ( ildsjeler ) - Kurs for ansatte - Retningslinjer som er godt forankret - Stor bredde i målsetninger, bruksområder og kanaler - Politikerne er involvert - Servicetorget er involvert - FB-sidene er markedsført

8 To ulike måter å vurdere arkiv og sosiale medier på 1) En tradisjonell forvaltningsrettslig tilnærming a) Arkivlov b) Offentlighetslov Arkivdanning c) Forvaltningslov 2) En arkivteoretisk tilnærming a) Ivaretakelse av innsyn og demokratisk kontroll a) Bevaring av viktige sider Bevaring ved samfunnsutviklingen

9 Bør vi være bekymret? - Å la dette forbli liggende uløst, kan med det tempoet dette utvikler seg i, ganske raskt føre til at dagens arkivsystem utspiller sin rolle for store deler av det offentliges kommunikasjon (Sosiale medier i all offentlighet, 2011) - Systemene som i dag brukes for journalføring av meldinger og arkivering av innholdet i sosiale medier og på nettsidene er ikke gode nok, og særlig for arkivering av hele nettsider er systemene så godt som fraværende [.]. (Anne Mette Dørum 2012) Kommer veksten i bruk av sosiale medier blant kommunen til å vokse ennå mer?

10 Arkivdanningsperspektivet - Journalføring av sosiale medier er ikke noe hokus pokus. Hovedprinsippet er at det er innholdet som bestemmer hva som skal journalføres, ikke mediet [.]. ( Sosiale medier i all offentlighet, 2011) - Spørsmål og svar under nettmøter omfattes av forvaltningens plikt til å føre journal etter arkivloven med forskrifter og innsynsretten etter offentlighetsloven. (Lovavdelingen i Justisdepartementet, 2009) - Etter min mening er det klart at de fleste blogger som offentlige organ oppretter, kommer inn under bestemmelsene om journalføring og arkivering. (Anne Mette Dørum, 2012) Hvorfor synes vi da dette er så vanskelig?

11 Arkivdanningsperspektivet Vanskelig fordi: - skillet mellom informasjon, kommunikasjon og saksbehandling er flytende - offentlig forvaltning betrakter sosiale medier som uformelle samtaler - skille mellom offentlig og privat sfære blir til dels opphevet - sosiale medier er svært ressurskrevende for arkivtjenesten - journalføring av innlegg på sosiale medier må gjøres manuelt - datamengden varierer hele tiden (når setter man strek?) - systemene er ikke gode nok - journalføring av blogger og nettmøter som ett arkivdokument er teknisk vanskelig

12 Arkivdanningsperspektivet Datafangst av Facebook-meldinger: - HiOA har utviklet en applikasjon, FBFangst - Integrerer Facebook og Noark 5 - FBFangst installeres i Facebook-profilen, bruker må samtykke - Kan foreta fangst av grupper, sider og arrangementer - Skal utvikles til å fange også PM - Eierskapsproblematikken må også utredes.

13 Bevaringsperspektivet - Sosiale medier i et (helhetlig) samfunnsdokumentasjonsperspektiv - Dokumenterer nye måter å kommunisere på - Riksarkivaren: [.] bevare materiale som gir viktig informasjon om forhold i samfunnet på et gitt tidspunkt, og som belyser samfunnsutviklingen - Er kommunene pålagt å bevare denne informasjonen for ettertiden? Hva med forholdet til pliktavleveringsloven? - Hvordan skal kommunene ta vare på egenprodusert materiale i sosiale medier? - IT-tekniske utfordringer ifht datafangst - Riksarkivaren har ikke fått tilbakemeldinger på bevaring av sosiale medier i høringsuttalelsene - Bevaring også av private sosiale medier

14 Drammen kommune i sosiale medier - Aktiv på Facebook - Servicetorget chatter med innbyggerne og publikum - Ordfører har tidligere hatt nettmøter med innbyggerne og publikum - Strategi for bruk av sosiale medier vedtatt april Å være til stede på arenaer der publikum er - Å spre informasjon raskt og effektivt - Å forbedre og forenkle kontakt/dialog med målgruppene - Legger ut filmer på Youtube - Og byarkivet var ikke involvert i noe av dette.

15 Drammen kommune i sosiale medier - Muntlig avtale med Facebookansvarlig hos rådmannen om at hun tar kontakt med dokumentsenteret ved vurdering av journalføring - Ordførers nettmøter ikke journalført eller arkivert - Eventuelle blogger har vært diskutert rent arkivfaglig - Nært samarbeid med servicetorget ifht journalføring av chatinnlegg - Strategi for arkiv- og dokumenthåndtering skal legges frem til politisk behandling i løpet av 2014, der bl.a. arkiv og sosiale medier skal behandles.

16 Hvordan takle utfordringene? 1. Innarbeide arkiv som en naturlig del av kommunens strategi for sosiale medier 2. Hvis ressurser: følge med på kommunens Facebook-side jevnlig for å sjekke om det postes innlegg som er journalverdig 3. Når noe skal journalføres så må det tas ut på papir og håndteres manuelt og på gamlemåten 4. Ved innføring av nye systemer så må det stilles krav til leverandørene i forhold til dokumentfangst av sosiale medier, først og fremst Facebook (jf. FBFangst) 5. Nettmøter, blogger og Facebooktråder håndteres som ett dokument

17 Grunn til bekymring? 1. Så lenge FB er enveiskommunikasjon: nei 2. Så lenge kommunene er bevisst problemstillingen: nei 3. Så lenge arkivleder/arkivtjenesten er oppegående: nei 4. Så lenge dagens datafangstmetodikk varer: ja Men: den virkelig bekymringen er bevaring av sosiale medier i et langtidsperspektiv

18 Kilder og litteratur - Regjeringens bruk av sosiale medier, rapport april ekommune 2012 lokal digital agenda. Rapport fra KS - Kommunal bruk av sosiale media i eit arkivfaglig perspektiv. Blogginnlegg på depotdrengen, Gudmund Valderhaug (også innlegg på KAI-konferansen i Drammen september 2011) - Sosiale medier i all offentlighet, Kommuneforlaget Beta.komm, undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren Rapport fra KS - Sosiale medier en ny utfordring for arkivarene? Artikkel i Arkheion 2/ Datafangst av sosiale medier. Artikkel i Arkheion 1/ Sosiale mediers rolle i et saksbehandlingsperspektiv. Eksamensoppgave skrevet av Anne Mette Dørum Bloggen (Alf Tore Meling)

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011

BETA.KOMM. Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 BETA.KOMM Undersøkelse om bruk av sosiale medier i kommunesektoren 2011 Undersøkelsen er utført av HK Reklamebyrå AS på oppdrag fra KS FoU. Trondheim, april 2011. www.h-k.no 2 Sammendrag English summary

Detaljer

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier?

2. Hva er formålet med vår tilstedeværelse i sosiale medier? Ret ni ngsl i nj erf or Songdal en kommunes t i l st edevær el seisosi al emedi er Ver s j on 1 -j anuar2011 Retningslinjer for Songdalen kommunes tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale medier er en

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 4 Funksjonsbasert klassifikasjon Arkivering fra sosiale medier Arkivar og nyutdannet Standardisert arkivdanning gir forretningsverdi Beredskap

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER?

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Ole Emil Johnsen Eva Cecilie Jørgensen Rolf E. Aaneland HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Et utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) utført av Gambit H+K Strategies for KS. Sammendrag

Detaljer

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier:

Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Retningslinjer for Søgne kommunes tilstedeværelse i sosiale medier: Sosiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på brukerskapt innhold, gjør det mulig

Detaljer

Håndbok for sosiale medier

Håndbok for sosiale medier Håndbok for sosiale medier denne Håndboken Handler om følgende: a) God delingskultur gir fin læring. b) Elever kan mye, men lærere kan mye mer om kritisk sans, bevissthet om etikk og personlig integritet.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON AV IKT OG BRUKERDIALOG ROGALAND FYLKESKOMMUNE MARS 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011

Utfordringsdokument. Ny kommunikasjonsstrategi. Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk. 11. februar 2011 Utfordringsdokument Ny kommunikasjonsstrategi 11. februar 2011 Dagens ståsted Behov og ønsker Trender og utviklingstrekk INNHOLD 1 GRUNNLAG... 2 2 ASKER KOMMUNE SOM KONSERN... 2 3 OVERORDNEDE KRAV OG LOVGRUNNLAG...

Detaljer

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014

Sosiale medier i forvaltningen. - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 Sosiale medier i forvaltningen - refleksjoner over utviklingen 2010-2014 1 1. Sosiale medier i forvaltningen - fra ubuden gjest til del av det gode selskap Difi utga i 2010 «Veileder i sosiale medier for

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet

orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet orden i arkivet Temahefte nr. 23 For medlemmer av Fagforbundet temaann_04_11_fel_06-07 05.10.11 09.37 Side 32 FAGBLADETs temahefter gir deg utfordringer, kunnskap, og inspirasjon. FAGBLADETs temahefter

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi

Kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi for perioden 2012-2015 - MULIGHETENES KOMMUNE - - 0 - Innledning Asker kommunes kommunikasjonsstrategi er et fireårig styringsdokument som gir føringer for arbeidet med kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Rettssikkerhet, likebehandling og forvaltning Audit & Advisory Oktober 2011 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon i Tønsberg kommune. Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER

Arkheion. Digital kommunikasjon med innbyggerne 2#2013 DOKUMENTASJONSUTFORDRINGER 2#2013 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS VESTFOLDARKIVET FOLLOARKIVET FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AAKS IKAVA IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV FYLKESARKIVET

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 5 Årets arkiv 2015: Høgskolen i Oslo og Akershus AIIM-konferansen 2015. Digital Transformation: Embrace the Chaos Arkivaren inn i omorganiseringsprosessen

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA»

«ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA» «ÅPEN DIGITAL SAMHANDLINGSARENA» Konseptbeskrivelse Eistein Guldseth, 28.12.2011 1.0 Nye måter å arbeide på i informasjonssamfunnet næringsliv. Innsatsområdet «Digital Kommunikasjon og Samhandling» i etrøndelag

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok

Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Sør-Trøndelag fylkeskommunes lille orange kommunikasjonsbok Kortversjon kommunikasjonsstrategi for Sør-Trøndelag fylkeskommune Hva Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok ny kommunikasjonsstrategi våren 2011.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Modum kommune

Kommunikasjonsplan. Modum kommune Kommunikasjonsplan Modum kommune 2013-2017 Forord Denne planen beskriver Modum kommunes mål og strategier innen kommunikasjon for perioden 2013-2017, samt mulige tiltak som kan gjennomføres. Kommunikasjonen

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 2 / 1 4 Årets arkiv 2014: Statped! Intervju med Norsk Arkivråds nye leder Populær arkivutdanning på Høgskolen i Oslo og Akershus Noark 5 hvor står vi,

Detaljer

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet

Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2014 Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet KVALSUND KOMMUNE Innholdsfortegnelse 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger

Detaljer

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009

Arkheion. Arkiv og forvaltning 2#2009 2#2009 Arkheion ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND BERGEN BYARKIV BYARKIVET I DRAMMEN FYLKESARKIVET I SOGN OG

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV 1#2012 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer