BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember Nr Årgang. Onsdagsrenn ved Seterdamstua

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2006 - Nr. 1-30. Årgang. Onsdagsrenn ved Seterdamstua"

Transkript

1 BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember Nr Årgang Onsdagsrenn ved Seterdamstua

2

3 Lederen har ordet Det er imponerende, synes jeg, at på et lite sted som Berger, finnes det et aktivt idrettslag som tilbyr innbyggene sine aktiviteter innenfor barneidrett/allidrett, fotball og turorientering, flotte skiløyper (bare det er snø) og har dessuten en egen slalåmbakke med trekk. I tillegg arrangerer Seniorgruppa, høst som vår - onsdagsturer, med start og mål ved klubbhuset hvor det serveres kaffe. Det har også vært en swinggruppe tidligere i idrettslaget, og det er vel noe som vi mangler her på Berger i disse Skal vi danse -tider. Dersom det er noen som har lyst til å starte dansekurs så stiller vi lokaler til rådighet! Berger ILs største prosjekt i år har vært forbedringen av løypetrasséen som Anleggsnemda har stått ansvarlig for. Det er brukt ca og mange dugnadstimer i dette prosjektet, og resultatet er vi meget godt fornøyd med. Alle dere som er glade i å gå på ski kan glede dere til snøen kommer... Vi har fått et nytt styre på plass og nye unge krefter har kommet inn. Vi har brukt dette året til å bli godt kjent med hverandre, fordele arbeidsoppgaver og vi avrundet året en høstlørdag med en Workshop på klubbhuset. Målsettingen var at vi skulle sette oss nye mål og tiltak, både overordnede og i gruppene, som skal resultere i en ny Handlingsplan for Denne jobben er vi godt i gang med, og vi skal være ferdige til 1.mars 2007, dvs. før Generalforsamlingen. Vi ser på framtiden med optimisme, spesielt fordi det er så stor aktivitet i de ulike gruppene. F.eks synes jeg det er utrolig flott å se at over 50 barn (under skolepliktig alder og opptil 3.klasse) deltar på mandagsløpene og at vi har 5 lag som spiller seriefotball. For at Berger IL skal kunne leve videre og fortsette med sine aktiviteter så kreves det at noen er villig til å gjøre en innsats så en stor takk til alle dere som står på som ledere, trenere og oppmenn, det er dere som gjør at vi kan holde dette tilbudet til barn og ungdom levende! Og hjertelig velkommen til dere som ønsker å være med oss videre... Jeg vil benytte anledningen til å takke damegruppa som støtter oss økonomisk, bl.a. til utgivelsen av Bil-posten. Vi i Berger IL ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År! Maria Hansen REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Godkjenning av innkallingen Innkallingen ble godkjent. 2. Godkjenning av sakslisten 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av sakslisten 3. Valg av dirigent 4. Referat fra generalforsamlingen Styrets beretning for perioden 6. Beretning fra skigruppa 7. Beretning fra alpingruppa 8. Beretning fra fotballgruppa 9. Beretning fra tur-o-gruppa 10. Beretning fra barneidrett/friidrett 11. Beretning fra anleggsnemda 12. Beretning fra fondsstyret 13. Orientering fra representantskapet 14. Orientering fra damegruppa 15. Orientering fra seniorgruppa 16. Innkomne forslag 17. Regnskap 2004/budsjett Valg 3. Valg av dirigent Atle Stenestø ble valgt. 4. Referat fra generalforsamlingen 2005 Trude Palmesen leste opp referatet fra generalforsamlingen. Ingen bemerkninger. Side 3

4 5. Styrets beretning for perioden Styrets beretning for perioden ble lest opp av Trude Palmesen. Ingen bemerkninger. 6. Beretninger fra skigruppa Beretning fra skigruppa ble lest opp av Per Einar Gravdahl. Ingen bemerkninger. 7. Beretninger fra alpingruppa Beretning fra alpingruppa ble lest opp av Mona Sandviken. Ingen bemerkninger. 8. Beretning fra fotballgruppa Thore Johansen leste opp beretning fra fotballgruppa. Ingen bemerkninger. 9. Beretning fra tur o-gruppa Atle Melling leste beretningen fra tur o-gruppa. Ingen bemerkninger. 10. Beretningen fra barneidrett/friidrett Vidar Borgersen leste opp beretningen fra barneidretten. Ingen bemerkninger. 11. Beretning fra anleggsnemda Ingen egen beretning, orientert om aktivitet i styrets beretning. 12. Beretning fra fondsstyret Olaf Stenestø leste opp beretningen fra fondsstyret. Ingen bemerkninger. 13. Beretning fra representantskapet Utgår 14. Orientering fra damegruppa Brita Stenestø leste opp orientering fra damegruppa. 15. Orientering fra seniorgruppa Olaf Stenestø leste opp orienteringen fra seniorgruppa. 16. Innkommende forslag Styret har ikke mottatt forslag for saker. 17. Regnskap 2004/Budsjett Heidi Johansen gikk gjennom regnskapet for 2005 og budsjett for Regnskap og budsjett ble delt ut til alle som var tilstedet. Regnskapet er godkjent og budsjettet for 2006 er vedtatt av styret. 18. Valg Valglisten ble godkjent uten bemerkninger Valgkomiteèn har bestått av Erling Winje, Terje Langklopp og Maria Hansen. Erling Winje har representert representskapet. Valgkomiteens forslag: Leder Maria Hansen ny Nestleder Atle Stenestø ny Kasserer Trond Winther ny Styremedlem 1 Trude Palmesen ny Representantskapet Erling Winje gj.v Olaf Stenestø gj.v Eva Uglum gj.v Fondsstyret Olaf Stenestø gj.v Per Einar Gravdahl gj.v Revisorer Jan Erik Nilsen gj.v Inger M. Wøien gj.v Marit Blikom (vara) gj.v Leder fotball Thore Johansen gj.v Utvalg Trond Winther ny Heidi Hamdahl ny Bjørn Rundhaug ny Hermann Hagemann ny Leder skigruppa Harald Inge Sand ny Utvalg Knut Wibe Lund gj.v Ola Langklopp gj.v Dag Harald Sand gj.v Atle Melling gj.v Odd Lieng gj.v Leder barneidrett/ Utvalg Vidar Borgersen Terje Langklopp Harald I. Sand Jan Jørgensen Tonje Størdal Trond Winter Leila Torgersen Helen Fjellberg Side 4

5 Leder tur-o Atle Melling gj.v Utvalg Olaf Stenestø gj.v Brita Stenestø gj.v Leder alpingruppa Anne Bingen Clausen ny Utvalg Atle Nordmarken gj.v Thor Haugeland gj.v Jan Andersen gj.v Jan Øystein Kaltrud gj.v Kåre Nes gj.v Leder anleggsnemd Atle Stenestø ny Utvalg Terje Sandviken gj.v Viktor Fredriksen gj.v Ole Petter Hamdahl gj.v Lars Horten gj.v Jan Håkon Håkonsen gj.v Per Einar Gravdahl ny Brita Stenestø ba om ordet; og på vegne av æresmedlemmene i laget ønsket de Maria Hansen velkommen som den første kvinnelige leder i lagets historie. Hun ble overrakt blomster. Før generalforsamlingen ble rundet av ønsket Atle Stenestø å gi en oppmerksomhet til kasserer Heidi Johansen for regnskapsarbeidet i forbindelse med alle prosjekter Berger IL har hatt i de årene hun har vært kasserer. Følgende personer har gått ut av styret: Kasserer Heidi Johansen, Styremedlem 1 Trude Palmesen, Leder Skigruppe Per Einar Gravdahl, Leder Barneidrett Turid Borgersen og Styremedlem 3 Lisan Aanes. Den enkelte fikk overrakt blomster. Generalforsamlingen ble avsluttet med enkel servering og sosialt samvær. Det var totalt 23 deltagere hvorav 9 fra styret. STYRETS BERETNING PERIODEN 2005/2006 Styret har bestått av: Leder: Atle Stenestø Nestleder: Maria Hansen Kasserer: Heidi Johansen Sekretær: Terje Langklopp Styremedlem 1: Trude Palmesen Styremedlem 2: Lisan Aanes Styremedlem 3: Terje Haugum Representantskapet: Erling Winje Leder fotballgruppen: Thore Johansen Leder barneidretten: Turid og Vidar Borgersen Leder skigruppa: Per Einar Gravdahl Leder alpin: Mona Sandviken Leder turorientering: Atle Melling Det er avholdt 5 møter totalt i styret. Det er i perioden ikke avholdt møter i arbeidsutvalget. Styret har jobbet mye med BIL-posten, og jubileumsgenserne. BIL- posten ble ferdig rett før jul og distribuert rundt til lagets medlemmer. BIL- posten er, som tidligere år, sponset av damegruppa. Alle aktive samt trenerne og lederne i laget har fått jubileumsgenseren. Vi er meget fornøyd med det ferdige produktet. Idrettslaget kjøpte i sommer inn en ny løype- /tråkkemaskin. Kostnadene på denne maskinen beløp seg til kr Vi fikk støtte fra Svelvik kommune på kr , vi brukte kr fra rentepenger på fondet, kr fra kassabeholdningen samt at vi fikk kr fra dugnader. Løype-/ tråkkemaskinen har vært en kjærkommen investering nå som vi har hatt så bra med snø, og aldri har det vel vært så fine løyper inn mot Blindevannet som nå. Denne kommer vi til å få glede av i mange år fremover. Nevnes bør også at vi har solgt den gamle tråkkemaskinen for kr ,- Garasjen ved klubbhuset er nå ferdig oppført, og den brukes som lagringsplass for diverse utstyr til gruppene. Side 5

6 Klubben har også vært aktiv på dugnadsfronten. Vi har fått inn kr ,- på dugnadsarbeidet vårt. Vi har hatt dugnad for Jensen Møbler, vi har hatt jobben med gangvei opp Bakeribakken, vi rev rampa på skatefabrikken og vi stilte som vakter på P4 rittet. Styret vil herved rette en takk til alle som stiller på dugnadene. Jobben dere gjør er gull verd for idrettslaget. Vi har også hatt dugnad på kvisting av skiløypa sent i høst. Det er viktig å få ryddet traseene før snøfallet setter inn. Idrettslaget har nå startet et nytt prosjekt for å utbedre løypenettet frem til Blindevannsveien, slik at Løype- tråkkemaskinen kan benyttes helt inn dit. I slalåmbakken har det blitt ryddet mye nedover langs fjellsiden, og det har blitt laget et nytt skråspenn til trekket for å holde dette oppe. I tillegg har bua på toppen fått en innvendig oppgradering med nytt gulvbelegg og nytt elektrisk anlegg. SKI GRUPPA Snøen laver ned og det blir fine skiløyper. Med ny løypemaskin blir det suverene forhold i skisporet. Det er bare traseen opp til Skavanken som blir kjørt opp med scooter. Det var en dugnad med kvisting av løypetrase. Dessverre var det ikke så mange som møtte frem. Dugsnaden er viktig hvis vi skal klare å oprettholde standaren i løypetraseene. Onsdagsrenna startet opp etter jul. Her var forholda suverene på alle renna, dvs. det snødde enormt på noen av dem. Oppmøte var veldig bra. Hele 90 barn har deltatt. Det har også vært med seniorer fra Berger og Svelvik. Det er bra for skimiljøet på Berger, at det er så stor deltagelse på onsdagsrenna. I begynnelsen av mars var det skisportens dag. Foreldre og barn møtte opp til en fin dag på ski. Her var grillen varm og pølser og annet ble grillet. Seterdammstua serverte nystekte vafler, saft og kaffe. Etterpå fikk alle diplomer. Erik Næss har dette året representert laget i idrettsrådet, og Thore Johansen har vært styrets representant i nærmiljøutvalget. Det har vært god aktivitet i laget dette året. Særlig er det stor aktivitet i de yngste årsklassene, noe som er positivt for etterveksten.. Økonomien i laget er god. Styret vil helt til slutt takke alle som er med å bidrar til å holde aktiviteten oppe i idrettslaget. Dere gjør en kjempejobb, og vi håper på et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer God stemning i bakken Når vi ser tilbake på en vinter så er vel dette noe av det beste vi har hatt. Stort sett har det vært blåføre igjennom hele vinteren. Det er noe som vi også håper på til vinteren. Denne sesongen har undertegnede trukket seg ut av skigruppa, men blir å finne i traseen med oppkjøring av løyper. Håper på mye snø og masse mennesker ut i sporet. Benytt føretelefonen, og få en oppdatering av føreforhold. Denne vil bli oppdatert så ofte som mulig. Ring føretelefon Per-Einar Side 6

7 ALPINGRUPPA Det begynte litt trått denne sesongen med lite snø frem til midten av januar måned, men så kom snøen dalende i store mengder, og vi var klar for en flott sesong. Det hele startet opp med dugnad i bakken 5. november, hvor klargjøring av trekket, kvisting og rengjøring av varmestua var noe av det som sto på programmet. I midten av januar måned kom snøen, og da hadde vi en ny dugnad lørdag hvor bakken ble ferdigstilt, og de skiglade endelig kunne ta den i bruk. Den påfølgende søndagen så var det sol og suverene forhold. Det krydde overalt og mange var det som endelig kunne finne frem alpinutstyret. Slalåmbakken har holdt åpent alle dager utenom onsdager, hvor det har vært skirenn fra Varmestua. I år har det vært mange unger hver dag, og i tillegg til ungene her fra Berger, så har vi også hatt mye besøk fra Svelvik. Den nye tråkkemaskinen har vært flittig i bruk, og medvirket til topp forhold både i alpinbakken og i skiløypene opp til Stemmen. Fredag 03. februar arrangerte vi Discokveld, og hadde tilbud om gratis kjøring i heisen. For å skape ekstra trøkk leide vi inn en ekte DJ. Grillen ble tent, og rundt 80 unger kunne nyte grillpølser, vafler og drikke. Tilbakemeldingene som ble gitt var at dette var ordenlig KULT. Så leide vi inn 2 instruktører en mandagskveld, og hadde tilbud om litt opplæring i slalåm og snowboard kjøring. Her var det rundt unger som deltok. Etter endt dyst var det gratis pølser, vafler og saft som ble servert til alle som en liten overraskelse, og gjett om det falt i smak I bakken har man laget ulike hopp og løypevalg, og for de som bivåner dette fra sidelinjen, så er det helt klart at alle sammen er blitt kjempeflinke. Høy fart, lange og høye hopp, framover og bakover kjøring er noe av det som vises frem. Høye hopp i Seterkleiva Det har også i år vært mulig for skolene i kommunen å leie bakken gratis, og dette har både Berger Skole og Tømmerås Skole benyttet seg av før vinterferien. Oppfordringen er gått til de andre skolene, og vi anser dette som å være en fin anledning til å reklamere for de flotte forholdene vi har her hos oss. I år har vi hatt en liten prisøkning på kjøring i bakken. Det har i år kostet: 50,- for en kveld, 100,- for en helgedag, 500,- for sesongkort, og til slutt 1000,- for familiekort. Det kan se ut til at vi får kjørt inn nærmere ,- denne sesongen i tillegg til at det ble omsatt for 2700,- på discokvelden. Dersom forholdene holder seg så tar vi høyde på å holde bakken oppe til og med 19. mars. Da har vi vært i gang i 8 uker, og det må vi være veldig fornøyde med. I år er det blitt laget mange nye kroker, og neste år vil det være behov for utskiftning av trekktauet. Dette bør derfor bli tatt høyde for i neste års budsjett. Når det gjelder snøkanon så holdes tanken varm, og oppfordres til å jobbes med kommende sesong. Vi har denne sesongen hatt 16 foreldre som har vært sporty og tatt vaktene i bakken, samt sørget for kjøring av tråkkemaskinen. En STOR TAKK til dere alle sammen. Alpingruppa takker alle sammen for de fine dagene og kveldene som vi har hatt sammen. Side 7

8 Vi kan med stolthet si at vi nådde målet vårt om at det skulle myldre av små og store som koser seg og har det kjempefint i Seterkleiva. Berger Mona Sandviken Alpingruppa sensongen 2006/2007 Med innsats fra arbeidsomme karer, er bakken på god vei til å bli klar for snøfall. Etter fjordårets knall-sesong, har vi selvfølgelig veldig høye forventninger. Vi håper å kunne gjenta suksessen med discokveld, og vi satser på å kunne tilby opplæring i slalåm og snowboard også denne vinteren. Berger Idrettslag har rike tradisjoner med A-lagsfotball. Det er mange år siden vi har hatt et A-lag, men fra neste år kan dette bli en realitet. Ca. 20 unge gutter har meldt sin interesse til laget om at vi neste sesong skal melde på ett A-lag i kretsserien. Dette er gutter som har spilt fotball mange år på Berger, i tillegg til noen fra naboklubbene. Idrettslaget ser selvsagt svært positivt på et slikt initiativ og håper at vi vil kunne se A-lags fotball igjen. Vi håper på mange snørike og flotte dager i Seterkleiva kommende sesong! Anne Bingen Clausen FOTBALLGRUPPA SESONGEN 2006 At nok en fotballsesong var over, ble markert med avslutninger tre kvelder i november. Fotballgruppa har i år hatt i overkant av 50 aktive spillere, fordelt på 6 lag, fra 7 til 11 år. 10 trenere/ oppmenn har sørget for å organisere treninger og kamper. Alle lag var også i år påmeldt på Vinn Spar-cup i Sande i august. En dag fylt med fotballopplevelser, pølser, is og ellers mye moro. Av inntekstsbringende tiltak hadde vi blant annet også i år ansvaret for matstasjonene under P4-rittet i Drammen. 20 stk en lørdag i august sørget for at vi også for neste år har sikret oss denne dugnaden. Vi har også åpen kiosk ved hver eneste hjemmekamp, med pølser, vafler, is, brus, kaffe,. Ett av tiltakene vi skal følge opp hvert år er rekruttering. Under forutsetning av at vi finner noen fotballforeldre, ønsker vi hvert år å organisere ett nytt lag fra 1. klasse. Fra 6-10 år spilles det 5-er fotball, så det behøver ikke være mange for å få til et lag. Til slutt vil jeg takke alle oppmenn og trenere for den jobben de har gjort. Thore Johansen Leder fotballgruppa. ÅRSBERETNING FOR G11 Enda en sesong er over, og vi har igjen hatt en hektisk, men fin tid med Gutter 11 år. Vi begynte sesongen rett før påske med utetrening. Alle gutta var på plass, og sånn har det stort sett vært gjennom hele sesongen. Vi er 11 gutter på laget, og alle stiller opp både på trening og kamper så langt det lar seg gjøre. I år har vi spilt 7er fotball igjen, noe laget har vært veldig fornøyd med. Laget har trent på mandager og har stort sett hatt minimum 1 kamp i uka. Resultatene har variert noe i år, vi har både tapt og vunnet. Men innsatsen er bra, og gutta begynner å spille fin fotball. Vi har bare vært med på 1 cup i år, det var den tradisjonelle Vinn-Spar cup i Sande i august. Flott innsats, fint vær og premier til alle gjorde dagen til en like stor suksess som den pleier å være. Side 8

9 Samme uken som skolen startet fikk vi en hardkjør uke. Vi startet med trening, kamp og Vinn cup. Vi vant vår først kamp mot Strømsgodset 2 på Solbakken i Svelvik. Vi vant med 4-3. Laget var i ekstase og det var godt for dem. Det hjalp på motivasjonen til videre spill og trening. Glade fotballgutter og jenter fra Vinn Cup en. Vi er heldig å ha en fin foreldregjeng som stiller opp på kampene og heier gutta frem, og som stiller opp på kioskvakter og dugnader når det trengs. Vinn Cup i Sande: Vi hadde en fin dag. Ungene var veldig gira og holdt motivasjonen oppe tross tap i alle kampene. Foreldrene heiet og støttet laget så godt de kunne. Vi avsluttet dagen og mottok pokal. Gutter 11 år fortsetter treningen noen uker til. Takk for en fin sesong! ÅRSBERETNING FOR G10 Antall spillere i år er: 6 gutter og 2 jenter Antall innleide spillere: 2 gutter og 1 jente fra 9 årslaget VÅR: Vi startet opp sesongen i mai. Vi startet opp med 6 spillere til første trening. Spillerne manglet kondis og ballforståelse så vi så at det var lenge siden de hadde sparket fotball. Det var stor glede å begynne å trene igjen. Første kampen vår hang vi bra med i, skårte mål og slapp inn mål. Nå var endelig sesongen i gang. Vi spilte til sammen 6 kamper i våres fordelt på 3 spille dager. Vi hadde tap i alle kampene, men var nære på å vinne vår første kamp. Spillerne var flinke til å stille opp til trening og gjorde sitt beste. Spillerne begynet å gå litt lei på slutten da vi aldri vant. HØST: Vi startet opp trening i august. Fotballgutter og jenter 10 år. Vi byttet treningsdag fra torsdag til onsdag. Vi slo oss sammen med 8 og 9 års laget for å få mer ut av treningene. I vår andre kamp som vi spilte på Nordre Vestfold gress hadde vi vår neste seier. Vi vant 6-5 mot Selvik. Vår 3 kamp var på hjemmebane. Der uteble det ene laget, så vi spilte bare en kamp. Det ble tap. Spillerne har hatt en utrolig utvikling i høst, vi har tross alt vunnet 2 kamper som er veldig bra! Foreldrene til barna har vært veldig flinke til å stille opp, både til å stå i kiosken, vaffelrøre og til å kjøre til kamper. Vi har lånt 3 spillere fra 9 årslaget som har stått på. En takk til dere! Hilsen trenerne Hermann og Roger Side 9

10 ÅRSBERETNING FOR G9 Referat for G-9 Året Spilte 6 kamper på vårsesongen og 6 kamper i høst. Deltagelse i Vinn cup. På treningene har vi hatt det gøy med løping og latter. Mest moro var det når vi spilte fotball på treningene. Har trent en del ferdighet. Det har vært en positiv gjeng og jobbe sammen med. Kjempebra oppmøte på treninger og kamper. Foreldrene har møtt opp og vært med. Så en honnør til de og. Bjørn Jomar Rundhaug. Sesongen bar nok litt preg av at vi hadde startet treningene seinere enn andre lag, men alle skal ha stor ros for den positive og energiske innsatsen alle har lagt ned i løpet av sesongen. Både spillere og alle foreldre skal ha en stor takk for at både innsats og humør var på topp hele sesongen, selv om vi sleit med å vinne kamper. Vi fikk også dette år anledning til å stille lag i Vinn Cup, i Sande. Resultatene var som i sesongen, men hvor moro det er å være med på cup med alt det innebærer av både pølser, brus og kikke på de andre lagene. Til slutt ble alle premiert med en fin pokal som et minne om cup en Til alle dere spillere som har vært med i år, tusen takk for all innsats og innlevelse dere har gitt. Det har vært veldig moro og være sammen med dere Vil også rette en stor takk til alle dere foreldre som har fulgt opp både på trening og kamp. Det har gjort sesongen mye lettere, når en veit at en har så mange positive mennesker med seg. Håper også å se dere neste sesong, sammen med alle våre håpefulle Da gjenstår det kun å takke for meg og ønske alle en fin vinter/jul, så ses vi i Blide fotballjenter og gutter fra G8 og G9. ÅRSBERETNING G8 Et lite tilbakeblikk fra sesongen 2006 for 8 års laget på Berger. Vi begynte kun et par uker før sesongen startet, så vi fikk dessverre litt lite trening sammen før det hele braket løs. Dette fikk vi merke i de første kampene vi spilte før sommeren. Ettersom treningene gikk fikk alle til mer samspill og alle var enige om at dette er moro. Vi fikk spilt mot 7 forskjellige lag, noen flere ganger og dette gjorde at flere av spillerne gjenkjente de andre lagene både på navn og på hvor råe de var. Dette var et stort samtaleemne før noen av kampene til våre unge håpefulle Hilsen I.B ÅRSBERETNING FOR G7 KJEMPENDE LØVER OG TIGERE TIL SISTE SLUTT! Etter mange kamper, trening, lek og moro har Løvene og Tigere (G7) endelig bitt fra seg, og tar en velfortjent pause frem til våren igjen. Det er Victoria Aasen, Jesper Clausen, Alice Marie Falland, Chris Ludvik Kristensen, Markus Skoge, Sandra Wexal, Camilla Saue Winther, Adrian Zahedi, Andreas J. Skjærsvold, Oda Johanne Kastås, Sander Jørgensen, Adis Zulic, Ida Emilie Larsen, Tobias Finsand, Jørgen Teig og Sanna Bull Tuhus som har kjempet hele 12 seriekamper + 3 kamper i Vinn cupen denne sesongen. Side 10

11 BARNEIDRETTEN Små, men ivrige Berger-spillere. Kampviljen, utviklingen på banen og resultatene har vært imponerende! Hver kamp har startet med Berger-brølet for å være helt sikre på hvem vi er! Hvordan spillerne har spilt på banen har variert. Det å være keeper har vært veldig populært, noe som derfor har gått på rundgang. Før ferien hadde begge lagene kamper på samme bane. Vi satte derfor opp nye lag til hver kamp slik at alle fikk spille med alle. Etter ferien ble kampoppsettet slik at tigrene og løvene reiste til forskjellige baner. Vi måtte derfor dele inn i to faste lag ved loddtrekning slik at foreldrene kunne vite på hvilken bane ungene skulle spille. Det som er spesielt morsomt med disse små fotballspillerne er, at de lever i nuet. Målene som kommer her og nå er de som telles. Da vi spilte kamp på Marienlyst kunstgress, lå vi under med flere mål hele kampen. Men i en periode av kampen fikk vi 3 mål på rad, hvor det var flere av løvene som var sikre på at vi ledet. Vi har et aktivitetstilbud til barn i alderen 3-12 år. Sesongen følger skoleruta, og starter som regel første mandag etter skolestart med løping i parken på Berger. Dette varer da frem til høstferien. Etter høstferien og frem til påske er det aktiviteter i grupper inndelt etter alder og etter påske er det løping i parken igjen frem til skoleslutt. I parken har vi 2 klasser. De under skolepliktig alder som ikke løper på tid, og de i skolepliktig alder som da løper på tid. Det har vist seg å være veldig populært. Det er flest av de under skolepliktig alder, men også skolebarn har utmerket seg med godt oppmøte i år. Det har vært et snitt på over 30 stk. pr. gang og topper med godt over 60 siste løpet for høsten. Til sammen har over 70 barn vært med i løpet av sommeren! Da er det liv og røre, og et styr å holde orden på start rekkefølger osv., men det er bare artig. Det skal være lek og moro, og barna har det i hvert fall morsomt. Siste løpet før sommeren skulle vi grille pølser, men værgudene var ikke å på vår side. Jeg foreslo da at vi bare skulle grille og hoppe over løpinga, men da ble det store protester fra barna. De skulle løpe ja. Pølsene kunne vente, så det sier noe om gleden de opplever ved dette. Det har ikke vært så viktig om vi har vunnet eller tapt, men at vi har fått et mål har gjort veldig mye for selvtilliten. Mål har vi fått flere av og selvtillit til neste fotballsesong har vi nok av. Takk til både Hilde Jørgensen og Monica Brekke for god innbytter jobb på sidelinjen. Med vennlig hilsen Tor og Anita (trenere) BIL-posten - Desember Nr årgang Full fart i mandagsløpet Etter høstferien begynner vi som sagt med trening i grupper. De er delt inn som følger: Gr.1 (3-5) år, gr.2 (1-2 )klasse, gr.3 (3-4) klasse og gr.4 (5-7) klasse. Vi prøver da å legge opp treningen slik at utfordringen følger alderen. I gruppe 1 blir aktivitetene i gymsalen en lek. Side 11

12 Her jobber vi litt med motorikk men det må være gøy, ellers finner de på noe annet. Her er det bra oppmøte og det ligger på mellom hver gang. I gruppe 2 går vi litt lengre og trener litt mer på den enkelte ting. Her er tanken å rullere på 3-4 aktiviteter som dekker de behov de har for videreutvikling. Hvis værgudene tillater det flytter vi gruppene ut av gymsalen og går på ski eller skøyter. Etter en snøfull vinter fikk vi i hvert fall gått en del på ski, men skøyter ble det lite av. Til det var det alt for mye snø. La oss da håpe at snømengden ikke hindrer skøyteis i år slik at vi kan få litt av begge deler. I disse to gruppene er det foreldre som er trenere og det er barn hver gang. Barna i gruppe 3 og 4 skal også ha et allsidig aktivitetstilbud med sikte på opplæring og innføring i forskjellige idretter. Våren 2006 startet med dansing og det var to fra Sissel s dansestudio som instruerte, men til slutt møtte dessverre ingen opp, så vi måtte slutte med det. Høsten 2006 har det vært vanskelig å få trener til disse gruppene. Det har startet ei ny idrettslinje i Sande, og vi prøvde å få noen elever der til å ta dette som praksis, men uten hell. Jeg vil takke alle foreldre og trenere som har vært med og bidratt til at barn på Berger har et aktivitetstilbud. Takker også Berger skole og SFO for et godt samarbeid. Vidar Borgersen TUR-O GRUPPA Tur-o gruppa i B.I.L. har arrangert tur-o i 36 år og Blindevannet Rundt i 17 år. Turorienteringen på Berger har ett familievennlig preg. Starten finner sted ved Seterdamstua i første del av mai hvor det i tillegg til kartsalg er gratis servering, gratislotteri og hesteskokasting. Selve tur-oen består av 50 poster, der vi de siste årene har vekslet mellom å bruke Høgås og Brånaåskartet. Postene ligger ute fra åpningsdagen til midten av september. Kravet til premiering er å oppsøke alle postene, foruten de yngste og eldste deltagerne som klarer seg med 25 poster. Glem ikke å levere klippekort. Eirik i farta... Blindevannet Rundt er en ca. 17 km. lang merket løype rundt Blindevannet, som arrangeres i begynnelsen av september. Her er det konkurranseklasser med vanlig premiering, samt napp i vandrepremie for beste dame og herreløper. Det er også en egen trimklasse uten tid. Alle som fullfører får dessuten fine medaljer, med motiv fra løpet, for 1. og 5. gang og minneskål for 10. og 15. gang osv. Vi har også en kortere utgave, Langemyr Rundt, med kun trimklasse. Som vanlig er det gratis servering og gratislotteri. Senere på høsten arrangerer vi en avslutning med premiering av tur-o og hesteskokastingen. Neste års tur-o åpning vil bli annonsert i Svelviksposten til våren. Vi ønsker alle gamle og nye fjes velkommen. Anleggsnemnden Anleggsnemnden er den eneste gruppen i laget som ikke driver med sportslig aktivitet, men den er allikevel en meget aktiv gruppe i laget. Formålet med gruppen er at vi skal være en ressurs gruppe for å ta vare på de anleggene vi har samt lede/koordinere nye prosjekter. Driften/ vedlikeholdet av den ny innkjøpte løype/ tråkkemaskinen ligger også under gruppen som består av 7 nevenyttige personer som liker å stille opp å ta i et tak. Gruppen har de siste årene ligget under Side 12

13 Både fotball og alpingruppen blir pålagt arbeid fra oss som de må utføre på anleggene sine. Alpingruppen har kvistet mer av bakken og utbedret heistraseen. Fotballgruppen har innredet garasjen. Vi takker alle som har bidratt i året som har gått og ser frem til nye utfordringer. Hard jobbing i skogen. styret da den har manglet leder, men dette ble det ordnet på ved siste årsmøte. Av saker det er jobbet med det siste året er den nye skiløype traseen frem til Holtanstøa det største prosjektet. Etter innkjøpet av den brukte løype/ tråkkemaskinen i fjord forpliktet vi oss ovenfor kommunen å utbedre løype traseen frem til Holtanstøa for at vi skulle få utbetalt den kommunale andelen på kr. hvorav vi selv bidro med kr. Prosjektet gikk ut på å utbedre dagens skitrase slik at vi kom frem med den nye maskinen til Holtanstøa og kan komme inn på løypenettet på østskogen og på sikt løypenettet til Svelvik. Prosjektet startet opp ved påsketider med å rydde traseen og ved pinsetider ble trassen utbedret. Brua ved blindevannsveien er også forsterket og gjort bredere. Prosjektet har kostet ca kr. hvorav vi har fått en del kroner i støtte samt jobbet dugnad for å finansiere prosjektet. Det er også lagt ned en god del timer i dugnad. Det å jobbe med løypetraseene er meget viktig arbeide for å holde slitasjekostnadene på løypemaskinen så lave som mulig da vi dekker de 100% selv. Vi vil rette en stor takk til grunneierne som stilte seg villige til at prosjektet kunne la seg gjøre og at det er skrevet avtale om bruken av ski løypen. Andre prosjekter som vi har jobbet med er flytt-ingen av drivstasjonen for alpin anlegget i Seterkleiva. Det er laget nytt fundament og drivsta-sjonen er flyttet inn i bua. Når det gjelder fotballbanen hadde vi planer om å få luftet og kjørt på sand. Dette har ikke blitt gjort grunnet kommunen. Vi håper å få til et bedre samarbeid neste sommer slik at arbeidet blir utført. God jul fra Ole Petter, Viktor, Lars, Per Einar, Terje, Jan Håkon og Atle. DAMEGRUPPAS ÅRSBERETNING FOR 2005 Styret har i 2005 hatt følgende sammensetning: Leder Torhild Sørensen Kasserer Anne Marie Sarmon Sekretær Eva Uglum Festkomite Jenny Hanssen Valgkomite Marit Blikom Eva Wibe-Lund Torhild Sørensen har representert Damegruppa i Fondsstyret og i Seniorgruppas styre. Vi har hatt 1 styremøte og deltatt på noen festkomitemøter i forbindelse med 110-årsjubileet. Vi bevilget i 2005 kr 3.000,- til fotballgruppa i forbindelse med deltakelse i Norway cup og kr 3.000,- i tilskudd til fotballavslutniger. Det ble bevilget kr ,- til kjøp av nye stoler på klubbhuset (ytterligere kr til stoler ble bevilget i 2006). Det er hyggelig å se at nye stoler er tatt i bruk på klubbhuset. Damegruppa bidrar også økonomisk for Bil-posten. I juni hadde vi sommeravslutning hos Jenny Hanssen - det deltok 12 stk. For BIL s damegruppe Eva Uglum Side 13

14 ORIENTERING FRA SENIORGRUPPA Seniorklubben avholdt sitt årsmøte på klubbhuset den 5. mai. 35 medlemmer var møtt frem da formann Anselm Sørensen åpnet møtet med å minnes Marit Hansen som var gått bort siden forrige årsmøte. Såvel styrets beretning som kasserers regnskap ble enstemmig godkjent. Det var ikke innkommet noe forslag til årsmøtet, og da hele styret stilte til gjenvalg ble årsmøtet avviklet på rekordtid. Formann Anselm Sørensen gj.v. Kasserer Tove Bråthen gj.v. Sekretær Olaf Stenestø gj.v. Styremedlem Kitty Bjørnholdt gj.v. Damegr.repr. Torild Sørensen Valgkomite Marion Bergmann gj.v. Kåre Jensen ny Etter årsmøtet ble det servert karbonadesmørbrød samt kaffe og kaker. Jens Edvard Christiansen underholdt, og det hele ble avsluttet med en utloddning. Dette har skjedd i sommerhalvåret. Vi startet opp med våre onsdagsturer onsdag den 1. mars. Onsdag den 8. mars feiret vi lagets 111 årige beståen (riktignok en dag på etterskudd) med kake. Samtidig markerte vi karnevalsmåneden med at vi hadde på oss gamle hatter. Totalt arrangerte vi 11 onsdagsturer på våren hvor de 3 siste var Ut i det blå. St.Hanstur til Sverige. Fredag den 23. juni reiste 44 stk. med buss for å ta ferge fra Sandefjord kl Vel fremme i Strømstad etter en fin overfart med god frokost og diverse handling kjørte bussen de 6 milene til Mûhlhocks Hotell i Ed. Her ble vi innkvartert i fine leiligheter med god standard, og vi fikk servert nydelig mat. På lørdag ankom også en mengde veteranbiler som hadde hatt sitt årlige rebusløp fra Halden. Disse kjørte opp på plenen foran hotellet, og her kunne man ta i øyesyn noe av det fornemste som finnes av veteranbiler. Blant våre mannlige deltakere var det ikke få som hadde en god del inspeksjonsrunder blant de tallrike klenodiene. Blant damene var nok interessen størst for hotellets Sydenrom hvor en fikk oppleve så vel soloppgang som solnedgang, vinden som suste i palmene og fuglene som kvitret. En kunne slappe av i fluktstolene i den varme sanden og det var også muligheter til forfriskninger. På lørdag kveld var det så et gedigent sildebord samt grillretter for alle hotellets gjester og deretter fest. På søndag gikk så turen hjemover på landevegen og det ble også tid til en stopp på Nordby senteret, hvoretter vi returnerte til våre respektive hjemsteder etter en hyggelig og meget vellykket tur. Høstens onsdagsturer Startet vi opp med den 13. september og nå hadde vi 3 turer Ut i det blå. Den første gikk til Bjørkøymoloen med 36 deltakere, og så fortsatte vi med Batteriøya i Svelvik. På begge disse stedene hadde vi fått tillatelse fra båtforeningene til å benytte klubblokalene dersom det ble dårlig vær, noe vi satte veldig stor pris på, men vi hadde strålende vær begge steder. Buene ved Vammen... Den 3. turen gikk til kulturprisvinner Andreas Støa i Nesbygda, og her ble nok overraskelsen stor for mange av deltakerne for det var ikke grenser for alt det denne karen hadde samlet. Bl.a. 25 traktorer hvorav 24 startet. Ja det skulle vel leites lenge etter den ting han ikke hadde. Høstens 12 rusleturer ble avsluttet onsdag den 29. november med et litet minikoldtbord på klubbhuset. Oppslutningen om våre onsdagsturer har vært meget gledelig idet vi har vært oppe i 36 og 37 stk. flere ganger. Det tradisjonelle julebordet med julemiddag og musikk av Svein Tore Jensen danner avslutningen på et aktivt år. Side 14

15 Seniorklubben vil få takke alle for det året vi nå er i ferd med å legge bak oss og vil få ønske alle en God Jul og et Godt Nytt År og vel møtt til nye aktiviteter i Medlemskontigenter Kontingenter: Medlemskontingent: Familie 250,- Senior 100,- Junior 50,- Pensjonist 20,- Aktivitetskontingent: Barneidretten 200,- Fotball t.o.m. fylte 11 år 200,- Fotball år 300,- UTLEIE KLUBBHUSET Klubbhuset har blitt pusset opp de seneste årene og egner seg godt til arrangementer. For utleie ta kontakt med Maria Hansen på: Telefon: / Leiepriser: Ikke medlem Medlem Verv i laget Leie helg: kr kr kr Leie ukedag: kr. 700 kr. 700 kr. 400 Vask av gulvene er inkludert i leien samt mulighet for å dekke dagen før ved arrangement i helgen. Med verv i laget menes de som er valgt på generalforsamlingen, utvalgene i gruppene samt trenere og oppmenn. Start onsdagsrenn i Seterdamstua Salen i klubbhuset Side 15

16 God Jul og Godt Nytt År!

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

BIL-posten. Jubileumsår! Medlemsblad for Berger I.L. Berger IL er 115 år i 2010. Desember 2010 - Nr. 1-34. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Jubileumsår! Medlemsblad for Berger I.L. Berger IL er 115 år i 2010. Desember 2010 - Nr. 1-34. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2010 - Nr. 1-34. Årgang Jubileumsår! Berger IL er 115 år i 2010 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger IL. Februar 2013-36. årgang. www.bergeril.no. BIL-posten 2012-36. årgang - 1

BIL-posten. Medlemsblad for Berger IL. Februar 2013-36. årgang. www.bergeril.no. BIL-posten 2012-36. årgang - 1 BIL-posten Medlemsblad for Berger IL Februar 2013-36. årgang www.bergeril.no BIL-posten 2012-36. årgang - 1 Lederen har ordet Nå har jeg hatt mitt første år som leder og det har vært veldig lærerikt. Jeg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2016 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2016 1 Styret Det er gjennomført 8 styremøter i 2016. Styret i fotballgruppa har i 2016 bestått av: Leder: Sekretær/styremedlem: Økonomiansvarlig:

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 25. mars 2014 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 25. mars 2014 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND

JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND JENTER FRA BERGEN PÅ TUR TIL HAUGESUND I en av våre mest kjente bergens sanger er de kjent for å blinke til gutta og snu seg vekk når de blinker tilbake fordi alle er frekke Dette stemmer ikke helt med

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015

Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa. Årsberetning 2015 Slemmestad Idrettsforening Fotballgruppa Årsberetning 2015 1 Styret Styret i fotballgruppa har i 2015 bestått av: Leder: Økonomiansvarlig: Matrialforvalter og brøyteansvarlig: Fair Play- og dommer ansvarlig:

Detaljer

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30

VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 VELDRE FRIIDRETT STYRET INVITERER ALLE MEDLEMMER TIL ÅRSMØTE 2010 STORE KLUBBHUSET SVEUM 14.02.2011 KL.19.30 DAGSORDEN ÅRSMØTET 2010 VELDRE FRIIDRETT 1. VELKOMMEN 2. GODKJENNING AV INNKALLING 3. GODKJENNING

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012

Hønefoss STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 Styret i HTK i 2012 har vært slik: Leder Knut Botten Heieren, 2012 Nestleder Kurt E. Brinch, 2012 Sekretær Ivaretas av leder. Kasserer Steffen Mørtvedt, 2012 Styremedlem Stein

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2014 Lørdag 9. august kl. 15:30 MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen 1. Godkjennelse av innkalling og saksliste

Detaljer

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.»

Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmelding for 2016 «Vi lager veien videre.» Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2016 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær Knut Rønnåbakk:

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2014 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2015 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 15. april kl. 20:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsmøte Ski IL Innebandy

Årsmøte Ski IL Innebandy Årsmøte 2016 Ski IL Innebandy Møterommet, Ski Alliansehall 15.3.2016 Ski IL Innebandy skiilinnebandy.com facebook.com/skiilinnebandy ski.il.innebandy@gmail. com Saksliste 1. Godkjenning av stemmeberettigede

Detaljer

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017

Årsberetning Sportslig utvalg fotball Årsberetning GØIF Fotball. Gjekstad og Østerøya Idrettsforening - Årsmøte 2017 Årsberetning 2016 GØIF Fotball 1 STYRET Styret har bestått av følgende medlemmer: Årsberetning Sportslig utvalg fotball 2017 Sportslig leder Baneansvarlig og materialforvalter: Dommeransvarlig: Trenerkoordinator

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2015 Årsmelding Bjerke il Fotball 2015 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Øvre Eiker Travselskap innkaller herved til generalforsamling fredag 27.01.2012 kl 19.00 Sted Sanden Hotell (Hokksund) SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkallingen 2. Valg

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

Bamble Modell Fly Klubb BMFK

Bamble Modell Fly Klubb BMFK Stathelle 20.02.2016 Side 1 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 20.02.2016 Saksliste og sakspapirer(8 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 25/1-2016 Torsdag 25.

Detaljer

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling

Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Ønsker velkommen til årets Generalforsamling Stockfleths gate 26 Tirsdag 10. februar 2015 SBKs generalforsamling tirsdag 10.02.2015 I: Godkjennelse av innkalling og dagsorden II: III: IV: Åpning Valg av

Detaljer

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013

Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Årsmelding Kvernbit Fotball 2013 Styret i Fotballgruppa har i 2013 bestått av: Leder: Nestleder: Sekretær: Utdanning: Sportslig leder: Materialforvalter: Ansvarlig Barn: Ansvarlig Ungdom: Ansvarlig Voksen:

Detaljer

Årsberetning Nordreisa Idrettslag

Årsberetning Nordreisa Idrettslag Årsberetning Nordreisa Idrettslag 2016 Side 1 av 6 Styrets sammensetning Styret i Nordreisa Idrettslag hovedlaget har i 2016 bestått av følgende medlemmer: Leder: Elin Kaasen Nestleder: Sekretær: Odd Hugo

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE FOR TRONDRUDMARKA VELFORENING 2016 Lørdag 13. august kl. 15:30, etter årsmøtet for Trondrudmarka Vegsamvirke MØTESTED : Nystølkroken Kafe, Kuluset SAKSLISTE : Formann ønsker velkommen

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE Stathelle 22.02.2015 Side 1 av 12 Til Medlemmene i Bamble Modell Fly Klubb Stathelle, 16/2-15 Saksliste og sakspapirer(7 vedlegg) for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 31/1-2015 Torsdag

Detaljer

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

HORTEN SKIKLUBB. Saksliste for årsmøtet 30. mars Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. HORTEN SKIKLUBB Saksliste for årsmøtet 30. mars 2017. 1. Godkjenne de stemmeberettigete. 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder

Lederen har ordet. PS: ÅRSMØTE 2014 BLIR FREMSKYNNET TIL KL 17.00 PGA UTENDØRS ARRANGEMENT. God Påske ønskes alle medlemmer! Rune Øvergård Leder Lederen har ordet Ja et år har gått igjen, tiden flyr fort og det har skjedd mye på Skramstadsætra siste året også. En trist nyhet er at familien Frenningsmoen har valgt å avvikle driften av Skramstadseter

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009.

O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. PROTOKOLL O-gruppa i Nesodden IF avholdt årsmøte på Berger mandag 9. februar 2009. 1. Innkalling Det var ingen bemerkninger til innkallingen. 2. Valg av møteleder og referent Tormod Strand ble valgt til

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2016

Årsberetning. GIL Fotball 2016 Årsberetning GIL Fotball 2016 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Siri Ann Mørk Hansen Styremedlem: Marit Rogstad Aadnøy Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

ÅRSMELDING -16. Innledning

ÅRSMELDING -16. Innledning ÅRSMELDING -16 Innledning Mye bra i året 2016, men også mye som bør bli bedre. Økt tilbud til de eldste ungdommene fra i høst, når Løkkebandylaget i stedet startet å spille i 3. divisjon Herrer. Vi startet

Detaljer

I jula spiller de nordisk mesterskap Tekst: Lage Sofienlund Konnerud Håndball sitt J14-lag har gjort sine saker svært bra i 2013/2014-sesongen. Nå er de godt i gang med ny sesong. Etter råsterke resultater

Detaljer

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning)

Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Dagsorden: Årsmøte Stokke Idrettslag 29. februar 2012 Kl. 19:00 (enkel bevertning) Sak 1 Åpning/konstituering Sak 2 Godkjenne a) Representantenes fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av

Detaljer

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1

Årsmelding. Bjerke il fotball. Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Årsmelding Bjerke il fotball 2016 Årsmelding Bjerke il Fotball 2016 Side 1 Innholdsfortegnelse Årsmøtets oppgaver... 3 Styrets beretning... 4 Representasjoner... 5 Styrets oppsummering... 6 Organisasjonsapparat

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014

Årsmøte i Haslum IL Håndball. 13. Februar 2014 Årsmøte i Haslum IL Håndball 13. Februar 2014 Stor idrettsglede i mange årsklasser 2 Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg av dirigent 3. Oppsummering

Detaljer

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013

Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Årsberetning fra DIF Hovedstyre 2013 Hovedstyret i 2013 har hatt følgende medlemmer Styreleder - Anna Carin Lunde Fratredt juli 13 Nestleder /styreleder - Merete Haugøy På valg i 2014 Styremedlem - Morten

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball

Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Årsmøte 2017 IL Fri Fotball Tid: Tirsdag 7.2.17 kl. 20.00 Sted: Fotballgruppens klubblokale i Espelandshallen Saksliste: 1. Konstituering av årsmøte a. Godkjenne stemmeberettiget b. Godkjenne innkallingen

Detaljer

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball

Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball Årsmelding 2016 for Kløfta Fotball 1 Styret... 3 2 Bemanningen i Kløfta IL Fotball... 3 2.1 Styret... 3 2.2 Trenere og lagledere... 3 2.3 Trenerforum... 3 2.4 Dommersituasjonen... 4 3 Anlegg... 4 3.1 Anlegg

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014

Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Årsmøteinnkalling BMW CCN Trøndelag 2014 Lørdag 01. Februar klokken 15.00 Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim Middag på hotellet 19.00 Innkommende saker må være styret i hende senest en uke før møtets

Detaljer

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015

Årsmøte Skedsmo Western Club. Strømmen 24. mars 2015 Årsmøte Skedsmo Western Club Strømmen 24. mars 2015 Dagsorden 1 Åpning av årsmøte 2 Valg av dirigent 3 Valg av tellekorps 4 Valg av 1 referent og 2 til å signere referatet 5 Styrets årsberetning 6 Beretning

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016

Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Protokoll Årsmøte Sarpsborg Havfiskeklubb 14. januar 2016 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Valg 1. Konstituering Antall Stemmeberettigede : 18 medlemmer Valg

Detaljer

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 28.02.2016 side 1 av 14 BMFK PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2016 Dato: 26.02.16 kl. 18.00 20.00 Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i det lille kafeteriaområdet. Deltakere: Forfall: Frank Magne, Bjørn Arvid,

Detaljer

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Til medlemmene i Drammen trekkhundklubb Drammen, 26. mai 2015 Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 15. april Årsmøtet avholdes på Steglebu fredag 5. juni kl.1800.

Detaljer

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013

Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Referat fra årsmøtet i Nordstul Hytteforening 5. oktober 2013 Årsmøtet ble avholdt 5. oktober 2013 på Skytterlagets hus, Bolkesjø. 49 personer var møtt frem, herav 34 medlemmer representert. Leder av foreningen,

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE

HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE HASLUM FOTBALL G02 FORELDREMØTE 30.03.2016 RESSURSER RUNDT G02 ÅRGANGEN Hovedtrener => Martin Dahl Myrberg Årskoordinator => Odd Stoltenberg Lagleder 11er laget => Kristian Sørensen Trener 11er laget =>

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00.

OBS-OBS-OBS-OBS- Invitasjon til årsmøte 10. Mars kl 13.00. Side 1 Nr.1.2012 INNHOLD: Side 1: Invitasjon til årsmøte 10 mars. Grasrotandel. Side 2: Lederen, Saksliste. Side 3 : Referat fra julebord m/bilder Side 4.: Minneord. Side 5: Reklame. Invitasjon til årsmøte

Detaljer

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005

Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Oppsummering av sesongen G 11 G 2005 Spillere Vi er så heldige at vi har beholdt alle være spillere fra tidligere. I tillegg begynte Heine i fjor vinter og har vært med hele sesongen. Etter sommerferien

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Vansjø/Svinndal IL Håndball

Vansjø/Svinndal IL Håndball Vansjø/Svinndal IL Håndball Årsberetning Vansjø/Svinndal IL Håndball Styret i håndballgruppa har i 2016 bestått av følgende personer: Tonje C. Nilssen Leder Kai Guttulsrød Nestleder Therese Kiserud Styremedlem

Detaljer

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 4/2016-50. årgang www.slastad-il.no Fyller 50 år Orienteringsgruppa i Slåstad idrettslag startet klubbavisa uten navn i mars i 1966. Mannen bak var Ole Sverre Moss.

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES. Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 7. Mars 2013 Kl. 19.00 PÅ Fagerlund hotell SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2013 6. Budsjett for 2013 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009

ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 DIKEMARK IDRETTSFORENING HOVEDSTYRET ÅRSBERETNING FOR DIF HOVEDSTYRE 2009 STYRESAMMENSETNING: Årsmøte 2008 fattet et vedtak på endring i styresammensetting for DIF. Intensjonen var at vi skulle få en mer

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Lånke IL Idrettsskolen

Lånke IL Idrettsskolen Lånke IL Idrettsskolen Årsmelding 2014 Styret 2014 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder- Espen Viken Nestleder- Lene Fundaunet Kasserer- Torkil Dahl Sekretær- Julie Aasvang Pedagogisk leder Espen

Detaljer

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET

SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET SAKSLISTE OG SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET Til Medlemmer i SFK Ajaks 18.03.2015 Kleiva Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 3.mars 2015 Sted: Kjellerstua på Kleiva

Detaljer

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016.

Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Årsberetning for IL R.O.S. Håndball 2016. Styrets sammensetning Styret i IL R.O.S. Håndball har etter valget i februar 2016 bestått av følgende personer: Styreleder Atle Hellerud Nestleder Ine Hansen Styremedlem/kasserer

Detaljer