NORSK TOLERANSEFORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORSK TOLERANSEFORUM"

Transkript

1

2 Konseptnotat Norsk toleranseforum (NTF) Norsk Toleranseforum arrangeres av Universal Tolerance Organization (UTO), som er en ikke-statlig organisasjon stiftet i Drammen av den iranske menneskerettighetsadvokaten Mohammad Mostafaei i Formålet med organisasjonen er å fremme menneskerettigheter, demokrati og trygghet gjennom toleranse. I 1995 stiftet FN den internasjonale dagen for toleranse International Day for Tolerance. Denne skal markeres årlig den 16. november for å fremme toleranse, respekt, dialog og samarbeid mellom folk fra ulike bakgrunn, kulturer og religioner. UTO ønsker å benytte denne dagen til å sette menneskerettighets- og toleransespørsmål på agendaen i Norge. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å arrangere et årlig forum på Drammens Teater hver 16. november eller en passende dato rundt den 16. Selv om fokuset skal være nasjonal og ikke lokal, ser vi det som en fordel at denne konferansen finner sted i Drammen, som er en av Norges mest multietniske byer. Formålet med Toleranseforum er først og fremst å fremme toleranse og dialog som et middel for å løse konflikter som kan oppstå i flerkulturelle og verdipluralistiske samfunn. Et annet formål er å skape en arena for konstruktiv og åpen diskusjon om vanskelige spørsmål knyttet til interetnisk, interreligiøs og annen form for politisk og sosial toleranse. Et tredje formål er å bringe gode krefter sammen, og bruke FNs toleransedag til å inspirere flere til å arbeide for toleranse, menneskerettigheter, mangfold og flerkulturell forståelse. Det skal være tre paneler i løpet av forumet, innenfor følgende temaer: Politisk og sosial toleranse Religiøs toleranse Kulturell og etnisk toleranse 1

3 Det årlige Toleranseforumet skal være en heldagskonferanse, med korte innledninger, dialog med publikum og paneldiskusjoner. Årets forum fokuserer på følgende problemstillinger: 1. Hvordan definerer vi forskjellige typer toleranser (inkludert politisk, sosial, religiøs, kulturell og etnisk)? 2. Utfordringer og gode eksempler fra Norge 3. Hvor går grensen for ytringsfrihet? 4. Religiøs dialog, begrensninger og utfordringer 5. Religiøs ekstremisme, sikkerhetsbekymringer og religionsfrihet; 6. Hvordan forebygge hat og rasisme? 7. Respekt for rettighetene til urfolk, nasjonale og kulturelle minoriteter. Det vil være kulturelle innslag og det vil bli servert lunsj for deltakere. Paneldeltakere skal være toneangivende personer i Norge innenfor temaer som skal diskuteres. I tillegg til representanter for organisasjonslivet og akademia, vil vi også ha lokale stemmer representert blant innledere og paneldeltakere. 2

4 NTF MÅLSETNINger Fremme dialog og toleranse som midler for konfliktløsning og sameksistens i mangfoldige samfunn. Skape en arena for dialog og diskusjon om vanskelige aktuelle spørsmål i grenselandet mellom toleranse og menneskerettigheter. Bringe gode krefter sammen - som eksperter, samfunnsdebattanter, NGO-aktivister, politikere, representanter fra regjeringenen og ekeltpersoner - for å utveksle kunnskap og erfaringer om ulike former for intoleranse og diskutere ulike former for tilnærminger til disse utfordringene. 3

5 NTF PRINSIPPER Mangfold: Å anerkjenne og respektere mangfold og pluralisme i alle aspekter av arbeidet med forumet. Inkludering: Inkludere ulike tanker og ideer fra et mangfold av individer, institusjoner, regjeringsrepresentanter, NGOer og representanter for ulike religiøse,- politiske,- etniske,- kulturelle- og sosiale retninger. Medmenneskelighet: Introdusere ideer og løsninger for en aktiv toleranse verden over som tar sikte på å forebygge hat og menneskelig lidelse. Uavhengighet: Fremme en politikk som ikke diskriminerer ut fra nasjonalitet, religiøs overbevisning, politisk ståsted og etnisk-, kulturell- eller sosial tilhørighet, en politikk som fremmer likeverd og aktiv toleranse. Uavhengighet: Forbli uavhengig av enhver aktør eller organisasjon som har politiske agendaer. Globalt: Fremme og introdusere globale standarder for en aktiv toleranse. 4

6 Norsk Toleranseforum (Ntf) program Drammen, 14. november

7 Liste over panelmedlemmer 6

8 NTF paneldeltakere og Innledere Alfabetisk rekkefølge Ann-Magrit Austenå Generalsekretær NOAS Christiane Seehausen Prosjektleder Nansen Fredssenter Erik Wold Ordstyrer Kjør Debatt AS Ervin Kohn Nestleder Antirasistisk Senter Inga Bostad Direktør Norsk senter for menneskerettigheter Ingrid Rosendorf Joys Representant STL og den katolske kirke John Peder Egenæs Generalsekretær Amnesty International Norge Jon Wessel-Aas Daglig leder Norsk Avdeling Den Internasjonale Juristkommisjonen Kjell Magne Bondevik Leder Oslosenteret for fred og menneskerettigheter 7

9 Knut Olav Åmås Direktør Fritt Ord Laila Susanne Vars Direktør Gáldu kompetansesenteret for urfolks rettigheter Lars Gule Norsk filosof og samfunnsdebattant Linda Alzaghari Daglig leder Minotenk Shoaib M. Sultan Rådgiver med fokus på ekstremisme Antirasistisk Senter Sylo Taraku Generalsekretær LIM (Likestilling. Integrering. Mangfold) Tore Opdal Hansen Ordfører Drammen kommune Yousuf Gilani Lokalpolitiker og samfunnsdebattant Drammen 8

10 9

11 Om Universal tolerance organization Universal Tolerance Organization (UTO), er en ikke-statlig organisasjon(ngo) som arbeider for er å fremme menneskerettigheter, demokrati og trygghet gjennom toleranse og d i a l o g. D e t g j ø r v i g j e n n o m menneskerettighetskurs, dialogvirksomhet og kunnskapsformidling. BAKGRUNN UTO ble stiftet i Drammen av den iranske advokaten og menneskerettighetsforkjemperen Mohammad Mostafaei i I Iran arbeidet Mostafaei mot dødsstraff og har bidratt til å redde livet til mer enn 50 av sine klienter. Disse var blant annet journalister og kvinner som risikerte steining på grunn av utroskap. Han skrev også mange artikler i iranske og utenlandske aviser om menneskerettsspørsmål i Iran, og samarbeidet m e d fl e r e i n t e r n a s j o n a l e menneskerettsorganisasjoner. I 2010 risikerte han forfølgelse og ble nødt til å flykte fra det iranske regimet. I Norge stiftet han organisasjonen Universal Tolerance Organization for å fortsette sitt engasjement for menneskerettigheter i både Iran og generelt. UTO driver nettbaserte kurs i menneskerettigheter for iranske og afghanske jusstudenter og advokater. I tillegg arbeider organisasjonen for å fremme dialog og toleranse. I arbeidet for toleranse tar UTO utgangspunkt i UNESCOs deklarasjon for toleranse der det står at det å jobbe mot intoleranse ikke bare er en moralsk plikt, men det er også en juridisk og politisk f o r p l i k t e l s e g j e n n o m i n t e r n a s j o n a l e menneskerettighetsinstrumenter som har trådt i kraft de siste 50 årene. FORMÅL UTOs formål er å fremme menneskerettigheter, demokrati og trygghet gjennom toleranse og dialog. Dette er verdier som både respekterer individets rettigheter og skaper grunnlag for sameksistens i mangfoldige samfunn. Vi har som målsetting å skape arenaer for dialog og diskusjoner om vanskelige aktuelle spørsmål i grenselandet mellom menneskerettigheter og toleranse. Og vi ønsker å utvikle gode metoder og samle best practice i arbeidet mot intoleranse. VIRKEMIDLER Vi ønsker å realisere våre mål hovedsakelig gjennom dialogvirksomhet og toleranseforum, k u r s v i r k s o m h e t f o r menneskerettighetsforkjempere og gjennom kunnskapsinnhenting- og formidling. Nasjonal Toleranseforum Nasjonal Toleranseforum er en konferanse som vi skal arrangere årlig i forbindelse med FNs toleransedag, med fokus på situasjonen i ett enkelt land. Forumet skal markere denne FN-dagen gjennom å sette aktuelle spørsmål knyttet til menneskerettigheter og toleranse i vårt flerkulturelle samfunn på dagsorden. I 2014 fokuserer vi på Norge. Global Toleranseforum Global Toleranseforum tar sikte på å samle menneskerettighetsforkjempere og dialogarbeidere fra ulike deler av verden for å diskutere utfordringer o g m u l i g h e t e r i a r b e i d e t m o t menneskerettighetsovergrep og intoleranse. Forumet skal også fungere som en arena for nettverksbygging og inspirasjon. Kurs for menneskerettsforkjempere i Iran og Afghanistan UTO driver nettbaserte kurs for jusstudenter og advokater i Iran og Afghanistan. Formålet er å gjøre dem bedre i stand til å fremme rettssikkerhet og b e s k y t t e e n k e l t i n d i v i d e r m o t menneskerettighetsovergrep fra myndighetene. Kunnskapsformidling U TO ønsker å være en kunnskapsbasert organisasjon med et bredt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Vi ønsker å utvikle nyttig litteratur om toleranse. Vi vil samle informasjon både innen toleranse, menneskerettigheter og dialogarbeid som vi skal formidle videre gjennom vår virksomhet. Vi ønsker å arbeide systematisk med kunnskapsinnhenting og utvikle manualer og utarbeide rapporter om våre temaer. Vi har også planer om å utvikle globale indikatorer for toleranse samt lage en indeks basert på undersøkelser i ulike land. Internasjonal internship-program UTO arrangerer jevnlig runder med internship program som tilbyr opplæring, kapasitetsbygging og organisasjonserfaring for universitetsstudenter i Norge og internasjonalt. 10

12 Kontakt informasjon Bragernes Torg Drammen tlf: faks:

Felles trygghet - felles ansvar

Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme Handlingsplan Felles trygghet - felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering

Detaljer

Bygg broer, Ikke murer

Bygg broer, Ikke murer Bygg broer, Ikke murer Forord Denne boken er et resultat av ti års erfaring med undervisning i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering. Gjennom arbeidet i Den norske Helsingforskomité

Detaljer

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011

STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011. STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 STLs strategidokument 2009-2011 og arbeidsplan 2011 Strategidokumentet er en beskrivelse av STLs langsiktige mål (for en tre-årsperiode), og de tiltakene som er nødvendige for å nå disse målene. Strategidokumentet

Detaljer

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010

Dialogens hus. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. En mulighetsstudie RAPPORT. 30 april 2010 Dialogens hus En mulighetsstudie RAPPORT 30 april 2010 Otto Hauglin rådgivning as - Fjordveien 1, N-1363 - ohauglin@online.no - (+47) 67 57 57 00 Rapportens tittel Ansvarlig Dialogens hus en mulighetsstudie

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013)

Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Statusrapport per desember 2011 Felles trygghet felles ansvar Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme (2010-2013) Samlet tiltaksoversikt NR. TILTAK ANSVARLIG STATUS 1. Etablering

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

De seksuelle rettighetene: en erklæring fra IPPF. Forkortet utgave

De seksuelle rettighetene: en erklæring fra IPPF. Forkortet utgave De seksuelle rettighetene: en erklæring fra IPPF Forkortet utgave Sex og politikk er stolt over å bidra til at erklæringen om de seksuelle rettighetene blir gjort tilgengelig for et bredt norsk publikum.

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

bygg broer, ikke murer

bygg broer, ikke murer bygg broer, ikke murer Enver Djuliman og Lillian Hjorth Bygg broer, ikke murer 97 øvelser i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering fortell meg og jeg kan glemme vis meg og

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Nansenskolen 10. 14. august

Nansenskolen 10. 14. august Nansenskolen 10. 14. august Innhold Forord Er du ung, medlem i et tros- eller livssynssamfunn, eller i en organisasjon, der arbeid med tro og livssyn er viktig? Da ønsker vi å få deg engasjert i tros-

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen

Kjære Lærer. #Høross i undervisningen Kjære Lærer I år kan vi feire at FNs barnekonvensjon er 25 år! Barnekonvensjonen er barns egen menneskerettighetskonvensjon, og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen med størst internasjonal

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle

Kultur- og kirkedepartementet. St.meld. nr. 39 (2006 2007) Frivillighet for alle Kultur- og kirkedepartementet St.meld. nr. 39 (2006 2007) 2 St.meld. nr. 39 2006 2007 Innhold Del I Overordnede prinsipper.......... 9 1 Innledning, bakgrunn og sammendrag.................... 11 1.1 Innledning,

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015

Politisk plattform. Vedtatt på årsmøtet 2014 2014-2015 2014-2015 Politisk plattform Vedtatt på årsmøtet 2014 Politisk plattform er Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms overordnede politikk. Sammen med vedtektene og prinsipprogrammet utgjør politisk plattform

Detaljer

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1

Frø & formering. Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse. Frø og formering Tema 6D: Generelt 1 Frø & formering Tema 6 D - Generelt Bønders rettigheter resultater fra en internasjonal undersøkelse Utarbeidet av Vestfold Bondelag i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt og Biodynamisk Forening Tekst:

Detaljer

religion og utvikling

religion og utvikling INNBLIKK I FORHOLDET MELLOM religion og utvikling EN RAPPORT FOR PROSJEKTET RELIGION OG UTVIKLING 2011-2012 for fred og menneskerettigheter 2 innhold oppsummering og anbefalinger side 04 Bakgrunn og sentrale

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer