drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drottningborg vennen NR. 1/2012 49 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no"

Transkript

1 drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

2 TIL ETTERTANKE Av Oddvar Skaiaa VEIVALG Veikart for fred, ble et begrep for et par år siden i Midt Østen konflikten. Spørsmålet var å finne en riktig vei ut av problemene i området. Også i den mer lokale politikken er det ofte spørsmål om veivalg. Det er lite som engasjerer mer en fysisk veibygging og trasévalg, men det gjelder også ofte rent generelt om å finne retningen i andre saker. En må ofte spørre seg om en har gjort det rette veivalget. Mye av dette er viktig, men i våre private liv har vi mange viktige valg som nok betyr mye mer for oss. Bare tenk på utdannelse, yrke, ekteskap og mye mer. Det er likevel et valg som er viktigere enn alle de andre. Jesus sa til sine: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. 2 Hvordan er det med ditt liv i dag? Er du på vei til Himmelen? Bibelen er veldig tydelig på at den eneste veien til Guds rike er ved å ta imot Jesus Kristus. Har du gjort noen feilvalg, så er det mulig å rette det opp. Kanskje gjorde du det gode valget på Drottningborg, men så har det blitt noen feilvalg etterpå. Han som er veien, sannheten og livet vil gjerne ønske deg tilbake. Vi gjør alle feil, men Jesus er den samme, og svikter ikke. Velg Jesus, velg livet!

3 REKTORS HJØRNE Av rektor Ketil Jensen Om bladet Kommer ut 2 ganger i året Utgiver: Drottningborg vgs Kontingent kr 100 sendes til: Drottningborgvennen Konto nr: Redaktør: Leif Otto Sødal Skoleadministrasjonen: Opplag: 2570 eks. Layout og trykk: Birkeland Trykkeri AS, 4760 Birkekand Foto forside: Fra Edingurg Castle (Vg1-turen) Foto bakside: Med våren kommer fargene Foto: Vidar Øvland Adresse: Drottningborgvennen Drottningborg, Hesnes, 4885 Grimstad Tlf.: Faks: Russetid, eksamensforberedelser og lysere kvelder tilsier at et skoleår nærmer seg slutten. Vi ser tilbake på hektiske og givende måneder, og vi er takknemlige for året som ligger bak. Vi har i flere år hatt god søkning, venteliste til alle trinn og en veldig engasjert elevflokk. Mange av elevene arbeider grundig og får gode resultater, og sammen med en stabil personalgruppe blir dette et konstruktivt og kreativt arbeidsmiljø. Arbeidet med renovering av første etasje og kjelleren i Hovedbygget har pågått hele vårhalvåret. Det har medført noen ulemper for jentene som bor i andre og tredje etasje og for de ansatte som arbeider på kjøkkenet, og vi ser at de har vært veldig tålmodige. Byggetrinn 1 er nå ferdig, og du som besøker skolen i nær fremtid vil se en lysere og større matsal, toaletter i gangen og nye vinduer ut mot det blå Skagerak. (Les mer om dette annet sted i bladet) Alt dette arbeidet har foregått mens kjøkkensjef Vidar Øvland og hans medarbeidere har forberedt og servert fire måltider til 200 elever hver dag - det er 800 måltider daglig! Bygg- og anleggsleder Gunnar Tørvolt har ledet arbeiderne, og det meste går etter både plan og budsjett. Drottningborgvennens lesere og skolens venner er kjent med at jeg har sagt opp min stilling, og at Audun Raen tar over som rektor fra 1. august i år. Jeg har for så vidt ikke lyst til å slutte og flytte, men styret for Bibelskolen Fjellhaug har kalt meg til jobben som rektor, og jeg ser frem til andre og nye utfordringer. Mye blir annerledes, men jeg blir innen samme skolefamilie. En sak er det at Drottningborg har samme eier og grunnleggende målsetning, men det er også slik at Drottningborg ble etablert som en avdeling av Fjellhaug da skolen i 1930 fikk tillatelse til å starte med undervisning i handelsfag. Fjellhaug Skolers handelsavdeling ble flyttet til Drottningborg i 1946 etter at NLM hadde kjøpt denne vakre eiendommen under krigen. Jeg flytter noen mil, men i tjenestens perspektiv er det ikke langt mellom de to skolene. Min familie og jeg har hatt tolv fantastiske år på Drottningborg. Vi takker styret, medarbeiderne, elevene og skolens venner for den meningsfulle tiden. Eirin skal arbeide på skolens kjøkken kommende skoleår, mens jeg pendler til Oslo, og fra 2013 har vi fast adresse i hovedstaden. Takk for oss! 3

4 SIDEN SIST 80 ÅR BORGHILD ESPELAND fylte 80 år den 6. mars. Borghild er gift med Knut Espeland som var vaktmester på Drottningborg fra I store perioder av denne tiden arbeidet også Borghild her på skolen, særlig knyttet til kjøkken og internattjenester. Vi gratulerer med vel overstått dag. 40 ÅR CHRISTOPH K. BERGE Han er lærer og fylte 40 den 27. februar KONFIRMANTER MIRIAM JENSEN var konfirmant den 29.april Miriam er datter av Ketil (rektor) og Eirin Jensen KRISTIAN KRANSVIK var konfirmant den 29.april Kristian er sønn av Turid (lærer) og Roger (inspektør) Kransvik. ALEXANDER BERG STIANSEN var konfirmant den 6. mai. Alexander er sønn av Mona (kjøkken/ internatarb.) og Jan Magne Stiansen Vi gratulerer! SIGBJØRN URSTAD Han er lærer og IKT-ansvarlig og fylte 40 den 12. mars. STIG TORE AABERG Han er lærer og fylte 40 den 29. april. Vi gratulerer! ET LITE JUBILEUM I dette året, 2012, er det 70 år siden NLM innledet forhandlinger om kjøp av Drottningborg. Det skjedde høsten 1942 etter at eiendommen var avertert til salgs i Aftenposten. For mange er det hovedbygget som er symbolet på Drottningborg. I dette nummeret av bladet har vi en artikkel om renoveringen som pågår, samt et lite tilbakeblikk fra byggets første år. Men opptakten til dagens Drottningborg fant altså sted for 70 år siden! Red. 4

5 Russens årlige loppemarked organisert. Det var derfor lett for de besøkende å finne frem til produkter de var på jakt etter. Som vanlig var det stor pågang av folk utenfra og parkeringsplassen og plenene knyttet til gartneritomta var snart overfylt. Hele loppemarkedet var godt organisert med ansvarlige for parkering, matservering og betjening av de ulike avdelinger med lopper. Det etter hvert tradisjonsrike loppemarkedet i regi av russen fant i år sted lørdag 21. april. Vg3-elevene var så vidt kommet hjem fra skoleturen før det var å sette alle kluter til for avviklingen av loppemarkedet. De hadde fått inn mange lopper, og plasseringen av de ulike produkter var godt Når det hele var over var det kommet inn kr ,-. til årets russeprosjekt. Godt jobba russ 2012! Tre nye lærere på Drottningborg! Det har vært behov for styrking av lærerstaben særlig med tanke på norsk og realfag. Med virkning fra 1. august 2012 er det ansatt tre nye lærere: ANNE-GRETHE HAAVALDSEN (47) har undervisningskompetanse i norsk, tysk og religion. Hun arbeider i dag på Dahlske vgs i Grimstad. ÅGE SOLSVIK (58) har undervisningskompetanse i kjemi, naturfag, kristendom og historie og er ansatt som forkynner i NLM og lærer ved KVS-Bygland. OLAF ENGESTØL (23) har undervisningskompetanse innenfor religion, statsvitenskap, historie og norsk. Han hadde sin praksisperiode på Drottningborg nå i vinter. Anne-Grethe har fått tilbud om fast stilling, mens de to andre går inn i midlertidige stillinger for et år. Vi ønsker dem velkommen i staben og får komme tilbake med bilde i neste nummer av Drottningborgvennen. 5

6 Skoleturene 2012 opp Årets skoleturer fant i år sted i løpet av ukene rett etter påske. (Litt tidligere enn vanlig). Hvert årstrinn har, som kjent, nå sin egen tur og er lagt opp med tanke på både opplevelse og tilegning av kunnskap. Vg1 turen gikk til Skottland og England Turen startet i Edinburgh og ble avsluttet i Vikingbyen York. Her var det besøk på York St. John University samt Jorvik Viking Centre. Det ble som vanlig også litt tid på egenhånd for å utforske byen og kanskje titte litt i butikkene. Faglig sett var Vg1 turen særlig knyttet til fagene engelsk og historie (Vikingtiden). Hovedleder for turen Vg1-turen var Marit Jøssang. Vg2 turen gikk til Roma Roma har mye å by på og det er ikke vanskelig å fylle dagene. Domitilla-katakombene, Colosseum, Forum Romanum, Petersplassen og Peterskirken var blant stedene som ble besøkt. Dessuten var en dag avsatt til busstur til Pompei og vulkanen Vesuv. Også på denne turen ble det litt tid til byvandring på egen hånd. Faglig sett var Vg2 turen særlig orientert mot fagene Religion og eldre historie. Hovedleder for Vg2 turen var Odd Rannestad. Vg2 turen gikk til Brussel, Normandie og Paris Dette er den eneste av turene som foregikk med buss, med innlagt nattkjøring i god gammel Borgenstil. Turen gikk via Waterloo til Brussel. Neste dag gikk Alle fra Vg3-turen samlet foran Eiffeltårnet. turen til Normandie med overnatting i Caens. Her var det beøk på D-dag museet og America Cemetery på Omaha Beach. Turen ble avsluttet i Paris med beøsk i Versailles og UNESCO og invalidedomen. Det ble også tid til et besøk i Parc Disney. Faglig sett var turen særlig knyttet opp mot faget nyere historie. Hovedledere var historielærerne Ingunn Aagenæs og Sigbjørn Urstad. 6

7 levelse og innsikt! Skoleturene nå er lagt inn i skolepengene, og er obligatoriske turer som inngår som en del av innholdet i ulike faget. Det var også i år gjort et godt forarbeide av hovedlederne og andre ansatte. Og etter hjemkomsten var det bare fornøyde elever! LOS Borgenfolk på Colosseum (Vg2-turen) 7

8 RENOVERINGEN AV HOVEDBYGGET Vaktmester Gunnar i ferd med å montere møbler i hallen utenfor spisesalen. I bakgrunnen nye toaletter. Vi er nå godt i gang med renoveringen av Hovedbygget, og i løpet av mai måned vil det aller meste av byggetrinn 1 være fullført. Vi har delt arbeidet inn i to byggetrinn, og starter opp i september 2012 med byggetrinn 2. Byggetrinn 1 omfatter kjelleren i Hovedbygget og inkluderer nye fryse- og kjølerom til kjøkkenet, renovering av vaskerom til ansatte samt nytt vaskerom til elevene, nye garderober til de ansatte samt nye tekniske installasjoner. Vi har i hovedetasjen gjort ferdig inngangspartiet, som nå er blitt mye større enn før og vil inneholde en TV-stue til elevene. Nye kontorer og pauserom til de ansatte vil også snart være ferdigstilt. Byggetrinn 1 har omfattet alt i kjeller og hovedetasje unntatt selve matsalen og kjøkkenet. Vi har riktignok tjuvstartet litt med å skifte vinduer i matsalen og plate de fleste veggene, men hovedjobben her starter først i september. Byggetrinn 2 omfatter da altså kjøkkenet og matsalen. Vi vil i september flytte matproduksjonen og serveringen til elevene bort i undervisningsbygget slik at vi kan stenge kjøkkenet helt ned i Hoved- 8

9 bygget. Det vil da bli en total renovering av kjøkken og matsal, og mye nytt utstyr og innredning til kjøkkenet er bestilt. Det er vanskelig å beregne hvor lang tid byggetrinn 2 vil ta, men målsettingen er å være ferdig i god tid før vi skriver Det er et omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt vi har satt i gang, men så langt i prosessen er vi veldig godt fornøyd med resultatet. Kjøkkenleder Vidar Øvland har over flere år jobbet med tegninger og løsninger på hvordan Hovedbygget bør fremstå etter en renovering. I tillegg har han planlagt hvordan renoveringen kan foregå uten at matproduksjon og servering stanses unødvendig samtidig som krav fra Mattilsynet og andre tilsynsorgan ivaretas. Vi har gjennom hele byggetrinn 1 sett tydelige resultater av Vidars gode planlegging. Bygg- og anleggsleder Gunnar Tørvolt er byggeleder på prosjektet og koordinerer håndverkere og sørger for god fremdrift på en imponerende måte. De som bor og spiser i Hovedbygget, samt de som jobber der, må i varetas under ombyggingen. I tillegg kommer brannkrav og en mengde med forskrifter og krav som han må ivareta. Han har sammen med vaktmester Øyvind Erlandsen også lagt ned en betydelig egeninnsats i form av praktisk arbeid i prosjektet, noe som har spart skolen for store summer. De ansatte på kjøkkenet må også berømmes for tålmodighet og fleksibilitet. Det å sørge for rene lokaler, samt produsere og servere mat til 200 elever 4 ganger om dagen på en byggeplass er en utfordring, men det har de klart på en utmerket måte. Jentene som bor i Hovedbygget må også berømmes for tålmodighet og fleksibilitet. De har taklet både støy og støv, samt at mange menn i arbeidsklær har inntatt Hovedbygget selv om jeg er litt usikker på om det sistnevnte kun blir oppfattet som negativt... Med overnevnte gode innsats fra ansatte på Drottningborg, samt dyktige innleide håndverkere, ligger vi foran vår opprinnelige tidsplan. Vi ligger også på et akseptabelt kostnadsnivå i forhold til totalbudsjettet på prosjektet som er på 9,5 millioner. Denne renoveringen er et stort økonomisk løft for skolen, og vi får ikke offentlig støtte til dette. Prosjektet finansieres med noe egenkapital, men mesteparten lånes og rentene belastes internatdriften. Internatdriften er i Vi måtte leie inn frysebil under renoveringen. utgangspunktet ingen god butikk, men klarer seg på god effektivitet og mye dugnadsarbeid fra de ansatte. For å møte noe av den økte rentebelastningen har vi vært frimodige og åpnet for at det er mulig å tegne seg som fast giver til skolen. Vi har 4 jenter som ringer til tidligere elever og spør om støtte. Kanskje du får en telefon i løpet av våren eller høsten? Det er også mulig å støtte prosjektet med et engangsbeløp som kan innbetales på konto Vi opplever allerede at en del har tegnet seg som faste givere og mange har gitt engangsbeløp. Alle gaver er kjærkomne og mottas med takknemlighet. Administrasjonsleder Frode Nilsen 9

10 Island I løpet av de par siste årene har jeg vært så heldig å få besøke Island. Mange vet at vi for en del år siden hadde flere elever fra sagaøya. På mine to besøk har jeg besøkt Kauri og Hørdur Geirlaugsson og Bjarni Bogason. Kauri og Bjarni er 45-årsjubilanter i år og Hørdur er 40-årsjubilant. Alle tre lovte å komme på elevstevnet i år, så det må alle dere andre jubilanter fra de kullene merke dere! Det var fantastisk å komme til Island og besøke disse vennene. De stilte opp og tok imot oss og viste oss rundt til alle de store severdighetene i Reykjavikområdet, og ved det ene besøket som var privat, bodde vi hos Hørdur og Bjarni. Da hadde jeg med Eli og sønnen min Hans Tore med familie. Alle tre stilte opp med biler, og det er sikkert at Island er et fantastisk og spesielt land. Naturen er praktfull og landet er fullt av historie som også gjelder Norge. Jeg anbefaler en tur til Island. Alle tre ser fram til elevstevnet og å treffe klassekamerater igjen. Ikke alle har Drottningborgvennen, så jeg ber dere som leser dette om å bringe min hilsen fra Bjarni, Kauri og Hørdur videre gjennom epost, twitter, facebook eller hva det måtte være! Vi sees på elevstevnet juni! Oddvar Skaiaa 10

11 REKTORSKIFTE PÅ DROTTNINGBORG Ketil Jensen i samme organisasjon (NLM). Som kolleger og medarbeidere ser vi tilbake på 5 gode år med Ketil ved roret. Vi hadde gjerne sett at han fortsatte, men har forståelse for at han, som utdannet teolog, har lyst på utfordringen som rektor ved en bibelskole. Vi ønsker han lykke til i den viktige stillingen ved Bibelskolen Fjellhaug. Audun kjenner vi også som en dyktig og fin kollega, og ønsker han alt godt i den viktige funksjonen som skolens øverste leder. Audun Raen (t.v.) overtar fra 1. august rektorstillingen etter Ketil Jensen Som sikkert mange allerede er kjent med, blir det skifte av rektor på Drottningborg vgs fra 1. august Ketil Jensen har arbeidet 12 år på Drottningborg, de siste 5 år som rektor. Han skal nå over i ny stilling som rektor ved Bibelskolen Fjellhaug i Oslo. Audun Raen, som har arbeidet ved Drottningborg siden 2003, er tilsatt som ny rektor. Audun er 40 år, gift og har 4 barn. De siste årene har han hatt ansvar for spesialundervisningen ved Drottningborg vgs. Han er utdannet lærer med flere tilleggsfag og avslutter våren 2012 en mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Sammen med sin ektefelle, Mari-Ann, har han arbeidet som misjonær i Peru for NLM. Her var han en periode også rektor ved den norske skolen i Arequipa. Med sin nye stilling på Fjellhaug fortsetter Red. Takk fra styret Fra styrets side vil vi takke Ketil for godt samarbeid i disse 5 årene han har vært rektor på Drottningborg. Han har både videreført den gode Drottningborgtradisjonen, men samtidig bidratt til å utvikle skolen videre. Samtidig som vi gjerne skulle sett at Ketil fortsatte som rektor ved Drottningborg, har vi forståelse for at å være rektor på Fjellhaug bibelskole også er en spennende utfordring. Vi vil takke Ketil for innsatsen på Drottningborg og ønske Guds velsignelse i det videre arbeidet i Oslo. Dag Røise (Styrets formann) 11

12 Hovedbygget et tilbak Hovedbygget er nok for de fleste selve symbolet på Drottningborg. Mange nye bygninger er kommet til i årenes løp. Men det er hovedbygget i dobbel forstand som rager høyest. Som det framgår av annen artikkel i bladet, er vi i ferd med en større renovering av dette kjære bygget vårt. Her henter vi fram noen glimt fra byggets første år. Mye av stoffet er hentet fra jubileumsboka (1996) med artikler av bl.a. Egil Haugen og Enok Osnes. Hovedbygget var på plass før Norsk Luthersk Misjonssamband kjøpte Drottningborg i 1942/43. Vi må tilbake til 1928 for å finne året da bygging av hovedbygget ble satt i gang. Det var de tidligere eierne, Brødrene Storm-Monsen, som førte opp bygget. De var ikke brødre i vanlig forstand, men åndelige brødre. Brødrene besto av Håkon Storm og Ludvig Monsen. Håkon Storm, født i 1879, var akademisk utdannet og hadde også store kunstneriske evner. Han studerte i Italia bl.a. sammen med Edv. Munch. Ludvig Monsen, født i 1874, var en praktisk arbeidskar, og han drev i flere år som maler, murer og feier. Disse «brødrene» kalte sin virksomhet Alliancemisjonen, og fra deres skrifter kan vi lese: Da Alliancemisjonen overtok tomta, lå den brakk uten et skur. Etter hvert ble det reist 10 større og mindre bygninger. Ett av disse byggene var hovedbygget. Bygget het opprinnelig Rafa og i de første årene ble det her drevet en form for helseheim, bl.a. for tuberkuløse pasienter. Senere, fra 1938, ble det hotelldrift under navnet Hotel Drottningborg. Det fortelles at en dag Håkon Storm sto på verandaen i hovedbygget, sa Herren til ham: Fra dette sted skal utgå misjonærer til fremmede land. Dette er en underlig historie sett på bakgrunn av at misjonsorganisasjonen NLM noen år senere skulle kjøpe stedet. Borgen som fyrtårn er satt heter det i Drottningborg-sangen til Hans Normann. For mange sjøfarere var hovedbygget tidligere et landemerke man styrte etter. Det lå høyt og fritt og dukket tidlig opp i synsfeltet. Det fungerte på mange måter som et fyrtårn for dem som søkte rett havn. Men Borgen som fyrtårn dreier seg også om å vise kurs og lei på livsveien. Borgen vil vise deg veien helt frem, Anker å kaste i himmelens hjem. Ungdom som lengter i glede og sorg: Dette er vårt Drottningborg! For mange tidligere Drottningborg-elever er hovedbygget i sterk grad også forbundet med bønnemøtene hver tirsdag kveld og salongtimene til Egil Haugen der den kristne sangskatten ble formidlet. Nye tider og økt elevtall har gjennom årene endret noe på byggets innhold og funksjon. Men fortsatt er det nok ofte hovedbygget som vi særlig tenker på når vi synger Dette er vårt Drottningborg! LOS 12

13 eblikk! GODE SØKERTALL FOR NESTE ÅR Per 10. mai har vi disse søkertallene: Trinn: i år I fjor VG1 150 søkere 146 søkere VG2 75 «76 «VG «Påbygg: I alt

14 Sørlandssommer 2012 PÅ DROTTNINGBORG I tidsrommet juli finner årets arrangement sted under mottoet Sommer med mening! FRA PROGRAMMET NEVNER VI: Talere/sangere: Svein Anton Hansen (Forsamlingsleder i Misjonssalen, Sandnes) Lars Verket (Eventyrer og forfatter, padleentusiast) GiveMe5 (Gruppe med 5 sangglade jenter i alderen år) Ruben Gazki (Humor, sjonglering og magi for hele familien) For barn og ungdom: Jungelgjengen - for de minste 0-3 år Linkusgjengen fra 4 år t.o.m. 2.klasse Tweens fra 3.klasse til 6. klasse Tennplugg fra 7. klasse og oppover Sørlandssommer, hva er det? En bibelcamp for hele familien på Drottningborg Fellesskap, hygge og venner Hver dag er det Morgensamling kl og Sommeråpent kl Mange ulike aktiviteter i flotte omgivelser Påmelding til Drottningborg telf eller e-post: Arr.: Norea Mediemisjon, NLM og Drottningborg vgs. Vel møtt! 14

15 VELKOMMEN TIL ELEVSTEVNET 2012 PROGRAM: Lørdag 16. juni Kl 1500 Kaffe på tunet Kl 1600 Samling i de enkelte jubilantkullene. Fotografering. Kl 1715 Kveldsmat Kl 1900 Festsamvær. Tale av Ketil Jensen Jubilantinnslag. Grilling etter festen. Søndag 17. juni Kl 0900 Frokost med ord for dagen Kl 1100 Formiddagsmøte. Tale av Audun Raen Kl 1300 Middag med avslutning av stevnet Påmelding på telefon eller e-post: Selv om du bare har anledning til å være med en av dagene, ber vi deg likevel melde deg på slik at vi får registrert navnet på jubilantlisten. Vel møtt! 15

16 Returadresse: Drottningborg 20, 4885 Grimstad Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer!

drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE Tekst: Odd Rannestad Vi lever da i 2014... Et kjempeargument når man skal fortelle at alt det gamle er noe forhistorisk

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus.

Tsei Toon (bildet) og hans kone Naw Ehsae fant først friheten i det de møtte Jesus Kristus. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 1 januar 2010 Årgang 106 Tor André Bergmann er ny ungdomspastor på Saron Åkrehamn. SE MER SIDE 12-13 Reidar Gamst setter i lederskolen fokus på lederskap og

Detaljer

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt

vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet stopper alt Nytt fra Vestfold/Buskerud/Telemark Desember 2014/ januar 2015 Nr 6 14 årgang www.normisjon.no Profetiene gjekk i oppfylling då Jesus vart født. Gunnvor Kreken 11 vestfold/buskerud 2 telemark 8 Uten frivillighet

Detaljer

Nr. 1-2014 - 143. årgang

Nr. 1-2014 - 143. årgang Nr. 1-2014 - 143. årgang Magasin for kristen tro, tanke og liv 5 Innhold Verdighet Redaktør: Karl Anders Ellingsen Ekspedisjon og abonnement: Olav Helgesen 6 Kompetanse på tvers Postadresse: P.B. 2744

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010.

Vi presenterer programmet for Sommerstevnet i Drammen 6. 11. juli 2010. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2010 Årgang 106 På Solstrand var nær 60 tenåringer samlet til Tentroweekend. LES MER SIDE 28-29 Les om arbeidet i Padrauna, India vårt glemte misjonsfelt.

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Ny lokalisering av regionkontoret

Ny lokalisering av regionkontoret Region Vestfold / Buskerud VEBU stikka region vestfold/buskerud Foto: Stockxpert Foto: Njål Arve Melberg Regionblad for Normisjon nr. 4 august/september 2010 årgang 7 Elever viste solidaritet Elevrådsleder

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap

ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt. Samhold. Velkommen til Kristen-Norges eget forsikringsselskap Nytt fra Rogaland/Agder Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Ånden kan forvandle oss, lede oss og gi oss frelsesglede. Kari T. Johnsen 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Sommerens høydepunkt For kollega

Detaljer

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29

Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 2 februar 2008 Årgang 104 Men Jesus svarte dem: Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. Matteus 22, 29 Portrettet En kjempe

Detaljer

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge

Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Tidsskrift for Camphill-landsbyene i Norge Nr. 3 vinteren 2004 Leder Landsbyliv Er et forum for mennesker som lever, arbeider og er engasjert i Camphill landsbylivet i Norge. Tidskiftet vil være, et vindu

Detaljer

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41

Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 FOLK / 3 / 2013 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI Satte spørsmålstegn ved Gud SIDE 6 Født med hjerneskade Gud grep inn SIDE 36 Den sunne lære unngå vranglære SIDE 41 3 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi

Detaljer

Nye kristne etter møteserier

Nye kristne etter møteserier Region Øst 7. februar 124. Årgang 03 2014 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Fil 1,6 Nye kristne etter møteserier Foto: Georg Kolnes

Detaljer

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra

Team Albania. Desember 2012. Nyhetsbrev fra Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra Team Albania Desember 2012 Nesrina og Seat Gjoka med familie har

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak.

Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Nytt fra Agder/Rogaland August/ september 2014 Nr. 4 14. årgang www.normisjon.no Mange unge har armbånd med fire bokstaver på: WWJD. Det er en fin bekjennelse og står for to sider av samme sak. Roar Flacké

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

Menighetsbladet Juni 03/2015

Menighetsbladet Juni 03/2015 Menighetsbladet Juni 03/2015 Side 11-14 Nytt alphakurs side 4 festen i kirka SIDE 6 Musikerparet Krisztina og Sigmund Eikeset side 18-19 kunstner Åse Sandvikmoen side 20-21 leder Menighetsbladet Redaksjon:

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

Nyhetsbrev fra Team Albania

Nyhetsbrev fra Team Albania Nytt fra Team Albania desember 2010.qxp 13.12.2010 11:04 Side 1 Ønsker du å støtte oss økonomisk? Team Albanias konto nr: 2655 60 65453 - Merk gjerne med det du vil pengene skal gå til. Nyhetsbrev fra

Detaljer

Menighetsbladet Oktober 05/2014

Menighetsbladet Oktober 05/2014 Menighetsbladet Oktober 05/2014 AKSJON NYTT ORGEL Se lederen og side 4 Aina Borgenvik side 8 Bibel 2014 SIDE 13 ØYVIND EIDSAA side 16 Speidere på landsleir side 20 leder Menighetsbladet Redaksjon: Hans

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

2012 LIV TEKST RIKERE

2012 LIV TEKST RIKERE #4 2012 CELLEGRUPPER OG RELASJONER SOM BYGGER LIV s. 4 INTERVJU MED KÅRE SANDAKER OG JØRGEN KRISTIANSEN s. 6 GJELDEN SOM GJØR DEG RIK s. 12 EN OASE FOR LANDET s. 20 CELLEGRUPPER ER TEKST GJELDEN SOM I

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer