drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "drottningborg vennen NR. 1/2012 49 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no"

Transkript

1 drottningborg vennen NR. 1/ ÅRGANG

2 TIL ETTERTANKE Av Oddvar Skaiaa VEIVALG Veikart for fred, ble et begrep for et par år siden i Midt Østen konflikten. Spørsmålet var å finne en riktig vei ut av problemene i området. Også i den mer lokale politikken er det ofte spørsmål om veivalg. Det er lite som engasjerer mer en fysisk veibygging og trasévalg, men det gjelder også ofte rent generelt om å finne retningen i andre saker. En må ofte spørre seg om en har gjort det rette veivalget. Mye av dette er viktig, men i våre private liv har vi mange viktige valg som nok betyr mye mer for oss. Bare tenk på utdannelse, yrke, ekteskap og mye mer. Det er likevel et valg som er viktigere enn alle de andre. Jesus sa til sine: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. 2 Hvordan er det med ditt liv i dag? Er du på vei til Himmelen? Bibelen er veldig tydelig på at den eneste veien til Guds rike er ved å ta imot Jesus Kristus. Har du gjort noen feilvalg, så er det mulig å rette det opp. Kanskje gjorde du det gode valget på Drottningborg, men så har det blitt noen feilvalg etterpå. Han som er veien, sannheten og livet vil gjerne ønske deg tilbake. Vi gjør alle feil, men Jesus er den samme, og svikter ikke. Velg Jesus, velg livet!

3 REKTORS HJØRNE Av rektor Ketil Jensen Om bladet Kommer ut 2 ganger i året Utgiver: Drottningborg vgs Kontingent kr 100 sendes til: Drottningborgvennen Konto nr: Redaktør: Leif Otto Sødal Skoleadministrasjonen: Opplag: 2570 eks. Layout og trykk: Birkeland Trykkeri AS, 4760 Birkekand Foto forside: Fra Edingurg Castle (Vg1-turen) Foto bakside: Med våren kommer fargene Foto: Vidar Øvland Adresse: Drottningborgvennen Drottningborg, Hesnes, 4885 Grimstad Tlf.: Faks: Russetid, eksamensforberedelser og lysere kvelder tilsier at et skoleår nærmer seg slutten. Vi ser tilbake på hektiske og givende måneder, og vi er takknemlige for året som ligger bak. Vi har i flere år hatt god søkning, venteliste til alle trinn og en veldig engasjert elevflokk. Mange av elevene arbeider grundig og får gode resultater, og sammen med en stabil personalgruppe blir dette et konstruktivt og kreativt arbeidsmiljø. Arbeidet med renovering av første etasje og kjelleren i Hovedbygget har pågått hele vårhalvåret. Det har medført noen ulemper for jentene som bor i andre og tredje etasje og for de ansatte som arbeider på kjøkkenet, og vi ser at de har vært veldig tålmodige. Byggetrinn 1 er nå ferdig, og du som besøker skolen i nær fremtid vil se en lysere og større matsal, toaletter i gangen og nye vinduer ut mot det blå Skagerak. (Les mer om dette annet sted i bladet) Alt dette arbeidet har foregått mens kjøkkensjef Vidar Øvland og hans medarbeidere har forberedt og servert fire måltider til 200 elever hver dag - det er 800 måltider daglig! Bygg- og anleggsleder Gunnar Tørvolt har ledet arbeiderne, og det meste går etter både plan og budsjett. Drottningborgvennens lesere og skolens venner er kjent med at jeg har sagt opp min stilling, og at Audun Raen tar over som rektor fra 1. august i år. Jeg har for så vidt ikke lyst til å slutte og flytte, men styret for Bibelskolen Fjellhaug har kalt meg til jobben som rektor, og jeg ser frem til andre og nye utfordringer. Mye blir annerledes, men jeg blir innen samme skolefamilie. En sak er det at Drottningborg har samme eier og grunnleggende målsetning, men det er også slik at Drottningborg ble etablert som en avdeling av Fjellhaug da skolen i 1930 fikk tillatelse til å starte med undervisning i handelsfag. Fjellhaug Skolers handelsavdeling ble flyttet til Drottningborg i 1946 etter at NLM hadde kjøpt denne vakre eiendommen under krigen. Jeg flytter noen mil, men i tjenestens perspektiv er det ikke langt mellom de to skolene. Min familie og jeg har hatt tolv fantastiske år på Drottningborg. Vi takker styret, medarbeiderne, elevene og skolens venner for den meningsfulle tiden. Eirin skal arbeide på skolens kjøkken kommende skoleår, mens jeg pendler til Oslo, og fra 2013 har vi fast adresse i hovedstaden. Takk for oss! 3

4 SIDEN SIST 80 ÅR BORGHILD ESPELAND fylte 80 år den 6. mars. Borghild er gift med Knut Espeland som var vaktmester på Drottningborg fra I store perioder av denne tiden arbeidet også Borghild her på skolen, særlig knyttet til kjøkken og internattjenester. Vi gratulerer med vel overstått dag. 40 ÅR CHRISTOPH K. BERGE Han er lærer og fylte 40 den 27. februar KONFIRMANTER MIRIAM JENSEN var konfirmant den 29.april Miriam er datter av Ketil (rektor) og Eirin Jensen KRISTIAN KRANSVIK var konfirmant den 29.april Kristian er sønn av Turid (lærer) og Roger (inspektør) Kransvik. ALEXANDER BERG STIANSEN var konfirmant den 6. mai. Alexander er sønn av Mona (kjøkken/ internatarb.) og Jan Magne Stiansen Vi gratulerer! SIGBJØRN URSTAD Han er lærer og IKT-ansvarlig og fylte 40 den 12. mars. STIG TORE AABERG Han er lærer og fylte 40 den 29. april. Vi gratulerer! ET LITE JUBILEUM I dette året, 2012, er det 70 år siden NLM innledet forhandlinger om kjøp av Drottningborg. Det skjedde høsten 1942 etter at eiendommen var avertert til salgs i Aftenposten. For mange er det hovedbygget som er symbolet på Drottningborg. I dette nummeret av bladet har vi en artikkel om renoveringen som pågår, samt et lite tilbakeblikk fra byggets første år. Men opptakten til dagens Drottningborg fant altså sted for 70 år siden! Red. 4

5 Russens årlige loppemarked organisert. Det var derfor lett for de besøkende å finne frem til produkter de var på jakt etter. Som vanlig var det stor pågang av folk utenfra og parkeringsplassen og plenene knyttet til gartneritomta var snart overfylt. Hele loppemarkedet var godt organisert med ansvarlige for parkering, matservering og betjening av de ulike avdelinger med lopper. Det etter hvert tradisjonsrike loppemarkedet i regi av russen fant i år sted lørdag 21. april. Vg3-elevene var så vidt kommet hjem fra skoleturen før det var å sette alle kluter til for avviklingen av loppemarkedet. De hadde fått inn mange lopper, og plasseringen av de ulike produkter var godt Når det hele var over var det kommet inn kr ,-. til årets russeprosjekt. Godt jobba russ 2012! Tre nye lærere på Drottningborg! Det har vært behov for styrking av lærerstaben særlig med tanke på norsk og realfag. Med virkning fra 1. august 2012 er det ansatt tre nye lærere: ANNE-GRETHE HAAVALDSEN (47) har undervisningskompetanse i norsk, tysk og religion. Hun arbeider i dag på Dahlske vgs i Grimstad. ÅGE SOLSVIK (58) har undervisningskompetanse i kjemi, naturfag, kristendom og historie og er ansatt som forkynner i NLM og lærer ved KVS-Bygland. OLAF ENGESTØL (23) har undervisningskompetanse innenfor religion, statsvitenskap, historie og norsk. Han hadde sin praksisperiode på Drottningborg nå i vinter. Anne-Grethe har fått tilbud om fast stilling, mens de to andre går inn i midlertidige stillinger for et år. Vi ønsker dem velkommen i staben og får komme tilbake med bilde i neste nummer av Drottningborgvennen. 5

6 Skoleturene 2012 opp Årets skoleturer fant i år sted i løpet av ukene rett etter påske. (Litt tidligere enn vanlig). Hvert årstrinn har, som kjent, nå sin egen tur og er lagt opp med tanke på både opplevelse og tilegning av kunnskap. Vg1 turen gikk til Skottland og England Turen startet i Edinburgh og ble avsluttet i Vikingbyen York. Her var det besøk på York St. John University samt Jorvik Viking Centre. Det ble som vanlig også litt tid på egenhånd for å utforske byen og kanskje titte litt i butikkene. Faglig sett var Vg1 turen særlig knyttet til fagene engelsk og historie (Vikingtiden). Hovedleder for turen Vg1-turen var Marit Jøssang. Vg2 turen gikk til Roma Roma har mye å by på og det er ikke vanskelig å fylle dagene. Domitilla-katakombene, Colosseum, Forum Romanum, Petersplassen og Peterskirken var blant stedene som ble besøkt. Dessuten var en dag avsatt til busstur til Pompei og vulkanen Vesuv. Også på denne turen ble det litt tid til byvandring på egen hånd. Faglig sett var Vg2 turen særlig orientert mot fagene Religion og eldre historie. Hovedleder for Vg2 turen var Odd Rannestad. Vg2 turen gikk til Brussel, Normandie og Paris Dette er den eneste av turene som foregikk med buss, med innlagt nattkjøring i god gammel Borgenstil. Turen gikk via Waterloo til Brussel. Neste dag gikk Alle fra Vg3-turen samlet foran Eiffeltårnet. turen til Normandie med overnatting i Caens. Her var det beøk på D-dag museet og America Cemetery på Omaha Beach. Turen ble avsluttet i Paris med beøsk i Versailles og UNESCO og invalidedomen. Det ble også tid til et besøk i Parc Disney. Faglig sett var turen særlig knyttet opp mot faget nyere historie. Hovedledere var historielærerne Ingunn Aagenæs og Sigbjørn Urstad. 6

7 levelse og innsikt! Skoleturene nå er lagt inn i skolepengene, og er obligatoriske turer som inngår som en del av innholdet i ulike faget. Det var også i år gjort et godt forarbeide av hovedlederne og andre ansatte. Og etter hjemkomsten var det bare fornøyde elever! LOS Borgenfolk på Colosseum (Vg2-turen) 7

8 RENOVERINGEN AV HOVEDBYGGET Vaktmester Gunnar i ferd med å montere møbler i hallen utenfor spisesalen. I bakgrunnen nye toaletter. Vi er nå godt i gang med renoveringen av Hovedbygget, og i løpet av mai måned vil det aller meste av byggetrinn 1 være fullført. Vi har delt arbeidet inn i to byggetrinn, og starter opp i september 2012 med byggetrinn 2. Byggetrinn 1 omfatter kjelleren i Hovedbygget og inkluderer nye fryse- og kjølerom til kjøkkenet, renovering av vaskerom til ansatte samt nytt vaskerom til elevene, nye garderober til de ansatte samt nye tekniske installasjoner. Vi har i hovedetasjen gjort ferdig inngangspartiet, som nå er blitt mye større enn før og vil inneholde en TV-stue til elevene. Nye kontorer og pauserom til de ansatte vil også snart være ferdigstilt. Byggetrinn 1 har omfattet alt i kjeller og hovedetasje unntatt selve matsalen og kjøkkenet. Vi har riktignok tjuvstartet litt med å skifte vinduer i matsalen og plate de fleste veggene, men hovedjobben her starter først i september. Byggetrinn 2 omfatter da altså kjøkkenet og matsalen. Vi vil i september flytte matproduksjonen og serveringen til elevene bort i undervisningsbygget slik at vi kan stenge kjøkkenet helt ned i Hoved- 8

9 bygget. Det vil da bli en total renovering av kjøkken og matsal, og mye nytt utstyr og innredning til kjøkkenet er bestilt. Det er vanskelig å beregne hvor lang tid byggetrinn 2 vil ta, men målsettingen er å være ferdig i god tid før vi skriver Det er et omfattende, tidkrevende og kostbart prosjekt vi har satt i gang, men så langt i prosessen er vi veldig godt fornøyd med resultatet. Kjøkkenleder Vidar Øvland har over flere år jobbet med tegninger og løsninger på hvordan Hovedbygget bør fremstå etter en renovering. I tillegg har han planlagt hvordan renoveringen kan foregå uten at matproduksjon og servering stanses unødvendig samtidig som krav fra Mattilsynet og andre tilsynsorgan ivaretas. Vi har gjennom hele byggetrinn 1 sett tydelige resultater av Vidars gode planlegging. Bygg- og anleggsleder Gunnar Tørvolt er byggeleder på prosjektet og koordinerer håndverkere og sørger for god fremdrift på en imponerende måte. De som bor og spiser i Hovedbygget, samt de som jobber der, må i varetas under ombyggingen. I tillegg kommer brannkrav og en mengde med forskrifter og krav som han må ivareta. Han har sammen med vaktmester Øyvind Erlandsen også lagt ned en betydelig egeninnsats i form av praktisk arbeid i prosjektet, noe som har spart skolen for store summer. De ansatte på kjøkkenet må også berømmes for tålmodighet og fleksibilitet. Det å sørge for rene lokaler, samt produsere og servere mat til 200 elever 4 ganger om dagen på en byggeplass er en utfordring, men det har de klart på en utmerket måte. Jentene som bor i Hovedbygget må også berømmes for tålmodighet og fleksibilitet. De har taklet både støy og støv, samt at mange menn i arbeidsklær har inntatt Hovedbygget selv om jeg er litt usikker på om det sistnevnte kun blir oppfattet som negativt... Med overnevnte gode innsats fra ansatte på Drottningborg, samt dyktige innleide håndverkere, ligger vi foran vår opprinnelige tidsplan. Vi ligger også på et akseptabelt kostnadsnivå i forhold til totalbudsjettet på prosjektet som er på 9,5 millioner. Denne renoveringen er et stort økonomisk løft for skolen, og vi får ikke offentlig støtte til dette. Prosjektet finansieres med noe egenkapital, men mesteparten lånes og rentene belastes internatdriften. Internatdriften er i Vi måtte leie inn frysebil under renoveringen. utgangspunktet ingen god butikk, men klarer seg på god effektivitet og mye dugnadsarbeid fra de ansatte. For å møte noe av den økte rentebelastningen har vi vært frimodige og åpnet for at det er mulig å tegne seg som fast giver til skolen. Vi har 4 jenter som ringer til tidligere elever og spør om støtte. Kanskje du får en telefon i løpet av våren eller høsten? Det er også mulig å støtte prosjektet med et engangsbeløp som kan innbetales på konto Vi opplever allerede at en del har tegnet seg som faste givere og mange har gitt engangsbeløp. Alle gaver er kjærkomne og mottas med takknemlighet. Administrasjonsleder Frode Nilsen 9

10 Island I løpet av de par siste årene har jeg vært så heldig å få besøke Island. Mange vet at vi for en del år siden hadde flere elever fra sagaøya. På mine to besøk har jeg besøkt Kauri og Hørdur Geirlaugsson og Bjarni Bogason. Kauri og Bjarni er 45-årsjubilanter i år og Hørdur er 40-årsjubilant. Alle tre lovte å komme på elevstevnet i år, så det må alle dere andre jubilanter fra de kullene merke dere! Det var fantastisk å komme til Island og besøke disse vennene. De stilte opp og tok imot oss og viste oss rundt til alle de store severdighetene i Reykjavikområdet, og ved det ene besøket som var privat, bodde vi hos Hørdur og Bjarni. Da hadde jeg med Eli og sønnen min Hans Tore med familie. Alle tre stilte opp med biler, og det er sikkert at Island er et fantastisk og spesielt land. Naturen er praktfull og landet er fullt av historie som også gjelder Norge. Jeg anbefaler en tur til Island. Alle tre ser fram til elevstevnet og å treffe klassekamerater igjen. Ikke alle har Drottningborgvennen, så jeg ber dere som leser dette om å bringe min hilsen fra Bjarni, Kauri og Hørdur videre gjennom epost, twitter, facebook eller hva det måtte være! Vi sees på elevstevnet juni! Oddvar Skaiaa 10

11 REKTORSKIFTE PÅ DROTTNINGBORG Ketil Jensen i samme organisasjon (NLM). Som kolleger og medarbeidere ser vi tilbake på 5 gode år med Ketil ved roret. Vi hadde gjerne sett at han fortsatte, men har forståelse for at han, som utdannet teolog, har lyst på utfordringen som rektor ved en bibelskole. Vi ønsker han lykke til i den viktige stillingen ved Bibelskolen Fjellhaug. Audun kjenner vi også som en dyktig og fin kollega, og ønsker han alt godt i den viktige funksjonen som skolens øverste leder. Audun Raen (t.v.) overtar fra 1. august rektorstillingen etter Ketil Jensen Som sikkert mange allerede er kjent med, blir det skifte av rektor på Drottningborg vgs fra 1. august Ketil Jensen har arbeidet 12 år på Drottningborg, de siste 5 år som rektor. Han skal nå over i ny stilling som rektor ved Bibelskolen Fjellhaug i Oslo. Audun Raen, som har arbeidet ved Drottningborg siden 2003, er tilsatt som ny rektor. Audun er 40 år, gift og har 4 barn. De siste årene har han hatt ansvar for spesialundervisningen ved Drottningborg vgs. Han er utdannet lærer med flere tilleggsfag og avslutter våren 2012 en mastergrad i pedagogikk ved Universitetet i Agder. Sammen med sin ektefelle, Mari-Ann, har han arbeidet som misjonær i Peru for NLM. Her var han en periode også rektor ved den norske skolen i Arequipa. Med sin nye stilling på Fjellhaug fortsetter Red. Takk fra styret Fra styrets side vil vi takke Ketil for godt samarbeid i disse 5 årene han har vært rektor på Drottningborg. Han har både videreført den gode Drottningborgtradisjonen, men samtidig bidratt til å utvikle skolen videre. Samtidig som vi gjerne skulle sett at Ketil fortsatte som rektor ved Drottningborg, har vi forståelse for at å være rektor på Fjellhaug bibelskole også er en spennende utfordring. Vi vil takke Ketil for innsatsen på Drottningborg og ønske Guds velsignelse i det videre arbeidet i Oslo. Dag Røise (Styrets formann) 11

12 Hovedbygget et tilbak Hovedbygget er nok for de fleste selve symbolet på Drottningborg. Mange nye bygninger er kommet til i årenes løp. Men det er hovedbygget i dobbel forstand som rager høyest. Som det framgår av annen artikkel i bladet, er vi i ferd med en større renovering av dette kjære bygget vårt. Her henter vi fram noen glimt fra byggets første år. Mye av stoffet er hentet fra jubileumsboka (1996) med artikler av bl.a. Egil Haugen og Enok Osnes. Hovedbygget var på plass før Norsk Luthersk Misjonssamband kjøpte Drottningborg i 1942/43. Vi må tilbake til 1928 for å finne året da bygging av hovedbygget ble satt i gang. Det var de tidligere eierne, Brødrene Storm-Monsen, som førte opp bygget. De var ikke brødre i vanlig forstand, men åndelige brødre. Brødrene besto av Håkon Storm og Ludvig Monsen. Håkon Storm, født i 1879, var akademisk utdannet og hadde også store kunstneriske evner. Han studerte i Italia bl.a. sammen med Edv. Munch. Ludvig Monsen, født i 1874, var en praktisk arbeidskar, og han drev i flere år som maler, murer og feier. Disse «brødrene» kalte sin virksomhet Alliancemisjonen, og fra deres skrifter kan vi lese: Da Alliancemisjonen overtok tomta, lå den brakk uten et skur. Etter hvert ble det reist 10 større og mindre bygninger. Ett av disse byggene var hovedbygget. Bygget het opprinnelig Rafa og i de første årene ble det her drevet en form for helseheim, bl.a. for tuberkuløse pasienter. Senere, fra 1938, ble det hotelldrift under navnet Hotel Drottningborg. Det fortelles at en dag Håkon Storm sto på verandaen i hovedbygget, sa Herren til ham: Fra dette sted skal utgå misjonærer til fremmede land. Dette er en underlig historie sett på bakgrunn av at misjonsorganisasjonen NLM noen år senere skulle kjøpe stedet. Borgen som fyrtårn er satt heter det i Drottningborg-sangen til Hans Normann. For mange sjøfarere var hovedbygget tidligere et landemerke man styrte etter. Det lå høyt og fritt og dukket tidlig opp i synsfeltet. Det fungerte på mange måter som et fyrtårn for dem som søkte rett havn. Men Borgen som fyrtårn dreier seg også om å vise kurs og lei på livsveien. Borgen vil vise deg veien helt frem, Anker å kaste i himmelens hjem. Ungdom som lengter i glede og sorg: Dette er vårt Drottningborg! For mange tidligere Drottningborg-elever er hovedbygget i sterk grad også forbundet med bønnemøtene hver tirsdag kveld og salongtimene til Egil Haugen der den kristne sangskatten ble formidlet. Nye tider og økt elevtall har gjennom årene endret noe på byggets innhold og funksjon. Men fortsatt er det nok ofte hovedbygget som vi særlig tenker på når vi synger Dette er vårt Drottningborg! LOS 12

13 eblikk! GODE SØKERTALL FOR NESTE ÅR Per 10. mai har vi disse søkertallene: Trinn: i år I fjor VG1 150 søkere 146 søkere VG2 75 «76 «VG «Påbygg: I alt

14 Sørlandssommer 2012 PÅ DROTTNINGBORG I tidsrommet juli finner årets arrangement sted under mottoet Sommer med mening! FRA PROGRAMMET NEVNER VI: Talere/sangere: Svein Anton Hansen (Forsamlingsleder i Misjonssalen, Sandnes) Lars Verket (Eventyrer og forfatter, padleentusiast) GiveMe5 (Gruppe med 5 sangglade jenter i alderen år) Ruben Gazki (Humor, sjonglering og magi for hele familien) For barn og ungdom: Jungelgjengen - for de minste 0-3 år Linkusgjengen fra 4 år t.o.m. 2.klasse Tweens fra 3.klasse til 6. klasse Tennplugg fra 7. klasse og oppover Sørlandssommer, hva er det? En bibelcamp for hele familien på Drottningborg Fellesskap, hygge og venner Hver dag er det Morgensamling kl og Sommeråpent kl Mange ulike aktiviteter i flotte omgivelser Påmelding til Drottningborg telf eller e-post: Arr.: Norea Mediemisjon, NLM og Drottningborg vgs. Vel møtt! 14

15 VELKOMMEN TIL ELEVSTEVNET 2012 PROGRAM: Lørdag 16. juni Kl 1500 Kaffe på tunet Kl 1600 Samling i de enkelte jubilantkullene. Fotografering. Kl 1715 Kveldsmat Kl 1900 Festsamvær. Tale av Ketil Jensen Jubilantinnslag. Grilling etter festen. Søndag 17. juni Kl 0900 Frokost med ord for dagen Kl 1100 Formiddagsmøte. Tale av Audun Raen Kl 1300 Middag med avslutning av stevnet Påmelding på telefon eller e-post: Selv om du bare har anledning til å være med en av dagene, ber vi deg likevel melde deg på slik at vi får registrert navnet på jubilantlisten. Vel møtt! 15

16 Returadresse: Drottningborg 20, 4885 Grimstad Vi ønsker våre lesere en riktig god sommer!

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no VELKOMMEN

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Med bibler til Selemet i Moldova

Med bibler til Selemet i Moldova 1 Med bibler til Selemet i Moldova I forbindelse med Songe Frikirkes Moldova arbeid reiste Knut Vangstad og undertegnede ned til Moldova 8. til 16. november 2015. Hovedoppdraget var å kjøpe inn og dele

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2013 50 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE REKTORS HJØRNE Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud. For han har kledd meg i frelsens drakt, i

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid

SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid SVALENE Norsk forening for utviklingsarbeid Bergen Juli 2010 Kjære medarbeidere: Dette nyhetsbrevet vil være mye preget av referatet fra markeringen av Svalenes 50-årsjubileum, med fotografier tatt av

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold

SKOLENYTT. Påskeinnspurt! Studentopphold 2015/2016 Påskeinnspurt! Da er det like før påskeferie, men vi har et par dager spekket med innhold før påskesola kan skinne over oss. Torsdag er det grillfest, og fredag er det påskeverksted og lunsj

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 4 2014 ÅRGANG 45 17. mai fest kl. 1800 Huskonsert 25. mai Nyheter om høsten 2014 Hva har skjedd siden forrige utgivelse av MI-nytt? www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

Kjære faddere og støttespillere

Kjære faddere og støttespillere Kjære faddere og støttespillere Nå står påsken for tur her hjemme og mange av oss ser frem til å markere høytiden. I Norge har vi tradisjon for å dra på påskefjellet sammen med familie og venner. På denne

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland

INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER. Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland INFORMASJONS- HEFTE FOR STUDENTER Velkommen til barnehagene Haugtussa, Krabat og Våland 2013 1 Kjære student Velkommen til oss som student. Vi gleder oss til denne praksisperioden/ blikjent perioden sammen

Detaljer

Aksjon Internatskole...

Aksjon Internatskole... ... (5.januar 2005) Takkebrev Vi har mottatt et takkebrev fra internatskolen i Skole, etter oppussingen vi finansierte der. Vi har oversatt brevet til norsk, og det følger her: Fra Verhnosinovidna internatskole

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

Størst av alt er kjærligheten. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole

Størst av alt er kjærligheten. Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole VERKETJuni 2013 Størst av alt er kjærligheten Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole Småglimt fra skoleåret side 3-5 innhold Tilbakeblikk side 6 Rektors hjørne side 7 Jubilantstevnet side 8-10 Kos

Detaljer

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid

6.- 8. februar MENIGHETEN. i vår tid FLK 2014 6.- 8. februar MENIGHETEN i vår tid VELKOMMEN Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Forkynner- og lederkonferanse (FLK) på Klippen Veavågen. Menigheten har rike tradisjoner som arrangør

Detaljer

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG

ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG ImF- UNG BIBELTIMEOPPLEGG Påske 2013 HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! Her kommer et forslag til disposisjon til bibeltimer for påske 2013 fra ImF- UNG. Opplegget fokuserer på aldersgruppen 4.- 6.klasse,

Detaljer

drottningborg vennen NR. 1/2015 52 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2015 52 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2015 52 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE Tekst: Turid Kransvik Ny ungdomsskole i Grimstad Til høsten får vi en ny ungdomsskole i Grimstad; Drottningborg Ungdomsskole.

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Internasjonal utstilling i Douai i Frankrike.

Internasjonal utstilling i Douai i Frankrike. Internasjonal utstilling i Douai i Frankrike. Den 20 og 21. juni var vi på utstilling i Frankrike. Her fikk vi med oss både spesial utstilling og internasjonal utstilling. Etter 6 dager i Milano reiste

Detaljer

«Den som hjelper den fattige, låner til Herren som vil lønne ham for det han har gjort» Ordsp. 17:19

«Den som hjelper den fattige, låner til Herren som vil lønne ham for det han har gjort» Ordsp. 17:19 «Den som hjelper den fattige, låner til Herren som vil lønne ham for det han har gjort» Ordsp. 17:19 Kjære venner La Merced, 15.12.2015 Framdriftsrapport-Trivselssenteret 2015 Arbeidet på Trivselssenteret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg!

Kjære alle sammen! Høsten 2012 er her be Herren om at Han utruster og sender meg og deg! Kjære alle sammen! Under Normisjons generalforsamling i år ble vår nye visjon- og våre nye verdier vedtatt. Normisjons visjon: Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons kjerneverdier:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen

Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen Velkommen som praktisk personale i folkehøgskolen! -Det beste året i mitt liv, sier mange elever begeistret etter å ha gått et år på folkehøgskole. Nå

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!

HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG! INFO-GUIDE 2014/2015 Generell informasjon om skolen Innhold HJERTELIG VELKOMMEN TIL DROTTNINGBORG!... 3 1 Målsetting... 4 2 Dagsrytmen... 4 3 Tilbud og aktiviteter på kveldstid... 4 4 Verd å merke seg...

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

KLUMPEN OG VESLEBROR

KLUMPEN OG VESLEBROR KLUMPEN OG VESLEBROR - en utstilling for barnehagen og småskolen Oddmund Hagen og Akin Düzakin har sammen laget 3 flotte billedbøker om Veslebror og Klumpen. Bøkene Over jordet, Bort fra jordet og Rundt

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Et annerledes døgn i kirka

Et annerledes døgn i kirka Et annerledes døgn i kirka Illustrasjon: Guro Rohde Lys våken, lys, lys våken, her er det liv, det er lys, det er sang Og vi synger sammen Lys våken, lys, lys våken Her er det fest, vi blir med med en

Detaljer

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE

MARIE Det er Marie. CECILIE. (OFF) Hei, det er Cecilie... Jeg vil bare si at Stine er hos meg. MARIE ELSKER DEG FOR EVIG Anders Thomas Jensen & Susanne Bier FORHISTORIE: Marie og Niels er gift med to barn. Med sin datter i bilen har Marie ved et uhell kjørt på en mann, Joachim, som er blitt lam. Joachim

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Elisabeth Lund Preken julaften i Lørenskog kirke 2008 Et barn er født i Betlehem. Har det noe å si for livet vårt? Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010

Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Takkeemner i forbindelse med Takkegudstjeneste i IMI Kirken, 21.11.2010 Fra Puls 1 ungdom: Takk for at du har vært med meg hele året. Takk for mat og drikke. Takk for at jeg bor i et rikt land, og takk

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige.

Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. HOUSE OF MERCY Informasjonsblad om KPK-Ukrainas virksomhet blant de fattige. Litt fra ungdomsturen i sept. Offisiell åpning av den nye lekeplassen. Ny medarbeider ved House of mercy Litt om juleaksjonen

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8

LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 LIONSÅRET 2014-15 LØVEBLADET NR. 8 Redaktør: Torbjørn Øygard 26.03.2015 Innholdsfortegnelse Presidenten har ordet.... 3 Dagsorden Klubbmøte den 08.04.2015... 4 Forretningssaker referert i Løvebladet...

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik

KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik KONGEN KOMMER - HVEM VIL TA I MOT HAM? Tale på adventmix 28.11. 2010 av Oddvar Søvik Tenk i dag er det 1.s. i advent! Nå er snart den kalde, grå novembermåneden slutt. Og så er det ikke lenge igjen til

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no

drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no drottningborg vennen NR. 1/2014 51 ÅRGANG www.drottningborg.vgs.no TIL ETTERTANKE Tekst: Odd Rannestad Vi lever da i 2014... Et kjempeargument når man skal fortelle at alt det gamle er noe forhistorisk

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling:

OKTOBER PÅ SIRKELEN TILBAKEBLIKK. Samling: OKTOBER PÅ SIRKELEN Da er høsten her for fullt. Vi snakker om hva som skjer på høsten, hva slags vær og hva slag klær trenger vi da. Hva skjer med trærne og hva finner vi skogen. Mye spennende og undres

Detaljer

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012

20-års jubileum NVIO avd Kristiansand behørig feiret 26. april 2012 Foreningens leder Oddbjørn Wiggen ønsket veteraner og gjester velkommen til bords i Offisersmessen, etter en bedre aperitiff (både med og uten). Til jubileumsmarkeringen møtte det frem hele 53 feststemte

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid

SVALENE. Norsk forening for u-landsarbeid SVALENE Norsk forening for u-landsarbeid Bergen Juni 2013 Kjære medarbeidere: Først i dette nummeret av Svalenytt ønsker vi å sende noen tanker til Emily Holm, som døde i Bergen i begynnelsen av april.

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

Meldingsblad Årgang 01 nr

Meldingsblad Årgang 01 nr Meldingsblad Årgang 01 nr. 3. 2012. Anne Berit Skogøy 2. Redaktørens side Radioen.net Kristen Nærradio Haugaland. Org.nr.994 020455 P.B. 306, 5501 HAUGESUND Tlf. 52 22 32 44 Epost: post@radioen.net En

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no

Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no Den kulturelle skolesekken i Østfold Håndbok for kulturkontaktene Østfold kulturproduksjon www.ostfoldkulturproduksjon.no en liten håndbok for kulturkontaktene i Østfold Den kulturelle skolesekken er en

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2015 I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler, har

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

Innhold. Hvem er Gud?

Innhold. Hvem er Gud? Konfirmasjon i kirka? Kanskje har dere allerede snakket om dette hjemme etter at dere fikk Den Norske Kirkes informasjonsbrosjyre; Konfirmant 2016 i posten. Den er ment til informasjon, og som et utgangspunkt

Detaljer

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst.

Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Våre søsken i Øst trenger også hjelp og trøst. Jeg har vært så heldig å få være med på hjelpesendingsturen med Hjelp til Russland nå i mai/juni. Dette var min første tur, så inntrykkene var mange og sterke.

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

MAURTUA MAI OG JUNI 2015

MAURTUA MAI OG JUNI 2015 MAURTUA MAI OG JUNI 2015 MAI I mai har vi hatt alle årstider, regn, sludd, vind og sol. Vi har fått «smakt» litt på varmen, noe vi ønsker mer av. Vi starter alltid med en sang før frokost og veldig ofte

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Fra Pakistan Discipleship Ministry

Fra Pakistan Discipleship Ministry Fra Pakistan Discipleship Ministry Kjære venner på Sion! Hilser dere i Jesu underfulle navn! Vi takker Herren Jesus for hans kjærlighet, nåde og beskyttelse. Takk for forbønn og økonomisk støtte for Pastor

Detaljer

Periodeplan Januar, Februar og Mars for Lyderhorn ved Valheim barnehage

Periodeplan Januar, Februar og Mars for Lyderhorn ved Valheim barnehage Periodeplan Januar, Februar og Mars for Lyderhorn ved Valheim barnehage Godt nytt år, og velkommen inn i 2015 Kjære dere! Vi takker for en flott oppstart i 2014, og har en fin gruppe med barn på Lyderhorn.

Detaljer

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen.

Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Preken 24. april 2016 5. S i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag er en del av en bønn Jesus ba på slutten av skjærtorsdagskvelden. Han ber til sin Far i himmelen. Det står skrevet i

Detaljer