FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai mai 2011/ 29. aug april Bussruter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai 2011 27. mai 2011/ 29. aug. 2011 30. april 2012. Bussruter"

Transkript

1 FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 01. mai mai 2011/ 29. aug april 2012 Bussruter

2 Ruteoversikt Gjelder i tiden 01. mai mai 2011/ 29. aug april 2012 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta - Frydenlund Molde - Åndalsnes Åndalsnes - Molde Skålabussen, Molde - Sølsnes Skålabussen, Sølsnes - Molde Brokstad - Molde Åndalsnes - Isfjorden Nesje - Molde Horsgård - Molde Åfarnes - Vistdal Lerheim - Rødven Åndalsnes - Vikebukt Vikebukt - Åndalsnes Åndalsnes - Bjorli Bjorli - Åndalsnes Berild - Innfjorden - Berild Måndalen - Venås - Måndalen Skålasenteret - Kortgarden 10 Ferge og Hurtigbåt 11 Symbolbruk 1 = Mandag 2 = Tirsdag 3 = Onsdag 4 = Torsdag 5 = Fredag 6 = Lørdag 7 = Søndag D = Daglig x = Unntatt/minus S = Skoledager = buss = ferje = tog = hurtigbåt = flyplass I = bussen passerer ikke dette stedet - = bussen passerer uten tidsangivelse * = kjører så langt det er passasjerer MILJØMERKET 241 Trykksak 690 Utforming og trykk: EKH.no 2

3 Gyldig 01. mai mai aug apr Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta - Frydenlund Dx67 Skole Skole Dx67 Skole Dx67 Skole Skole Dx67 Dx67 Dx Fra Åndalsnes jb.st u Mjelva z u Sogge z u Brønnsletten. 0707z u Frydenlund 0703z u Veblungsnes. 0700z 0 Til Åndalsnes jb.st 0720z z u 1625z 0935z 1335z u Kjøres bare på skolefridager z Korrespondanse.med buss til Molde 3

4 4 Vår- og vinterruter 420 Molde Åndalsnes Dx67 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 0 Fra Molde Trafikkterminal v N 11 Bolsøya Bommen Hovdenakkevågen Sølsnes fra Sølsnes r Fra Åfarnes Lerheim Hen Til Åndalsnes jb.st avg. til Oslo avg. til Oslo Fra Molde Trafikkterminal N N N N 11 Bolsøya Bommen Hovdenakkevågen Sølsnes fra Sølsnes r Fra Åfarnes Lerheim Hen Til Åndalsnes jb.st avg. til Oslo avg. til Oslo v Skoledager korr. med buss til Vistdal N NOR-WAY BUSSEKSPRESS

5 Gyldig 01. mai mai aug apr Åndalsnes Molde Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 ank. fra Oslo ank. fra Oslo Fra Åndalsnes jb.st N Hen Lerheim Til Åfarnes fra Åfarnes r Fra Sølsnes a Hovdenakkevågen 0720a Bolsøya Bommen j Til Molde Trafikkterminal d 1125f 1310f e d a Kun for avstigning d Til sykehuset ved behov e Via Molde lufthavn, Årø ved behov f Via Molde lufthavn, Årø og sykehuset ved behov i bestillingsdrosje til Molde for togpassasjerer j Korr. med buss til sykehuset og Romsdal videregående skole s Bare skoledager N NOR-WAY BUSSEKSPRESS ank. fra Oslo i ank. fra Oslo Fra Åndalsnes jb.st. 0625N N N N Hen Lerheim Til Åfarnes fra Åfarnes r Fra Sølsnes Hovdenakkevågen Bolsøya Bommen Til Molde Trafikkterminal d 1125f 1520e f e

6 6 Vår- og vinterruter 421 Skålabussen Molde Sølsnes Dx67 Dx67 Dx67 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 0 Fra Molde Trafikkterminal Bolsøya Bommen Bolsøya Skole Hovdenakkevågen a Til Sølsnes t 1800 fra Sølsnes r til Åfarnes r Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 0 Fra Molde Trafikkterminal N Bolsøya Bommen Bolsøya Skole. 16 Hovdenakkevågen Til Sølsnes fra Sølsnes r til Åfarnes r Fra Molde Trafikkterminal o N N N 11 Bolsøya Bommen Bolsøya Skole. 16 Hovdenakkevågen Til Sølsnes fra Sølsnes r til Åfarnes r a Kun for avstigning o Ruten kjøres med MaxiTaxi t Kjører om Hamnevik. Gjelder bare skoledager N NOR-WAY BUSSEKSPRESS

7 421 Skålabussen Sølsnes Molde Gyldig 01. mai mai aug apr 2012 Dx67 Dx67 Skole Dx67 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Skole Dx67 Skole Dx67 Dx67 fra Åfarnes r Fra Sølsnes t n Hovdenakkevågen Bolsøya Skole Bolsøya Bommen g 0730i i Til Molde Trafikkterminal e d f f i Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 fra Åfarnes r Fra Sølsnes N Hovdenakkevågen Bolsøya Skole. 16 Bolsøya Bommen Til Molde Trafikkterminal e 1925e d fra Åfarnes r Fra Sølsnes. 0720N o N N N Hovdenakkevågen Bolsøya Skole Bolsøya Bommen Til Molde Trafikkterminal d f f d Til sykehuset ved behov e Via Molde lufthavn, Årø ved behov f Via Molde lufthavn, Årø og sykehuset ved behov g Korr. buss til sykehuset i Om Granlia på skoledager n Fra Nesje kl o Ruten kjøres med MaxiTaxi r Kjører så langt det er passasjerer t Kjører om Hamnevik. Gjelder bare skoledager N NOR-WAY BUSSEKSPRESS 7

8 422 Brokstad Molde Dx67 0 Fra Brokstad 1030h 20 Til Molde Trafikkterm f. Dx67 0 Fra Molde Trafikkterm rh 20 Til Brokstad. f Via Molde lufthavn, Årø og sykehuset ved behov h Best. rute tlf min. 2 timer før avg. 423 Åndalsnes Isfjorden Skole Dx67 Skole Dx67 r Kjører så langt det er passasjerer 0 Fra Åndalsnes jb.st Hen Brevik Bedehus 10 Rauma Sjukeheim.. r r r h 16 Dalsbygda.. r 12 Undhjem.. r 16 Grøvdal 12 Til Liabygda Skole Skole Skole Skole Dx67 0 Grøvdal Undhjem Dalsbygda Liabygda Rauma Sjukeheim h 11 Brevik Bedehus Hen Til Åndalsnes jb. st h Best. rute tlf min. 2 timer før avg. r Kjører så langt det er passasjerer Nesje Molde Skole Dx67 Vår- og vinterruter 0 Fra Nesje h 20 Til Molde Trafikkterm f. Dx67 0 Fra Molde Trafikkterm Til Nesje 1550r f Via Molde lufthavn, Årø og sykehuset ved behov h Best. rute tlf min. 2 timer før avg. 427 Horsgård Molde Dx67 r Kjører så langt det er passasjerer 0 Fra Horsgård 1025h 20 Til Molde Trafikkterm f Dx67 0 Fra Molde Trafikkterm h 20 Til Horsgård 1700h f Via Molde lufthavn, Årø og sykehuset ved behov h Best. rute tlf min. 2 timer før avg.

9 428 Åfarnes - Vistdal Skole Dx67 Skole Dx fra Molde r fra Å.nes r Fra Åfarnes h 1515h 1900h 12 Mittet r r r 26 Til Vistdal r r r Skole Dx67 Skole Skole Dx Vistdal t 1545u 0955h 2010h Dahle Mittet u 1020h 2035h 26 Til Åfarnes h 2055h til Molde til Å.nes r h Best. rute tlf min. 2 timer før avg. r Kjører så langt det er passasjerer t Skoledager kjører bussen Fv. 190 fra skolen u Kjøres bare på skolefridager kl og Rv. 660 fra Nerland til Åfarnes 429 Lerheim - Rødven Skole Skole Dx fra Åndalsnes fra Molde Fra Lerheim h 1520h 2105h 2 Eidsbygda. r r r r r r Til Rødven.. r r r r r r... Dx67 Dx Fra Rødven h 2025h 8 Eidsbyda 0750p h 2035h 10 Til Lerheim h 2045h til Åndalsnes til Molde h Best. rute tlf min. dagen før avgang p Avg. fra Nordvik kl i tilknytning til ruter fra Molde og Åndalsnes r Kjører så langt det er passasjerer 482 Åndalsnes Vikebukt Skole Dx67 Skole Skole Skole Skole Dx67 avg. Molde ank. Vikebukt Fra Vikebukt Hjelvik Vågstranda Måndalen Innfjorden Veblungsnes Til Åndalsnes jb. st f Til Ålesund via hutigbåt og buss fra Vestnes Viser til eget rutehefte for Dag- og Nattekspressen w Skolefridager. E136 hele strekningen. Åndalsnes - Vikebukt Gyldig 01. mai mai aug apr 2012 m/korr. til Molde og Ålesund Dx67 Dx67 Skole Skole Skole Dx67 0 Fra Åndalsnes jb.st Veblungsnes Innfjorden Måndalen Vågstranda 0655w Til Vikebukt avg. Vikebukt ank. Molde ank. Ålesund f 9

10 483 Åndalsnes Bjorli Skole Skole Dx67 6 fra Molde Fra Åndalsnes jb. st a o 1310o 8 Romsdalshorn. 1255a Marstein. 1300a Flatmark Verma Brøstvegen. 50 Til Bjorli. v Skole Dx67 Skole Dx Fra Bjorli... 6 Brøstvegen. 13 Verma 0650o o 24 Flatmark Marstein a Romsdalshorn a Til Åndalsnes jb. st a til Molde a Kun onsdag og fredag på skoledager o Kjøres med drosje v Kjøres så langt som det er passasjerer 484 Berild Innfjorden 4 Viser til eget rutehefte for Dag- og Nattekspressen 0 Fra Berild h 4 Gjerde Til Innfjorden Fra Innfjorden. 1610h 3 Gjerde Til Berild h Best. drosje i korrespondanse med rute 681 og 682 Tlf Måndalen Venås Skålasenteret Kortgarden Vår- og vinterruter Dx67 0 Fra Voll 1625u 4 Bruaset 1630r 6 Venås r 2 Skeide. 1640r 0 Til Voll r Kjøres så langt som det er passasjerer u Kjører bare om det er passasjerer fra rute 482. Utenom skoledager bare som bestillingsdrosje, da kun onsdag og fredag Dx67 Dx67 Skole Skole Skole Dx67 Dx67 Fra Molde Fra Skålasenteret Røvik Solemdal Kortgård Solemdal Røvik Til Skålasenteret Til Molde

11 Gyldig 01. mai mai aug apr Bud Hollingsholmen Mordalsvågen Atlanterhavsvegen Molde Vestne s Vikebukt 34 Sekken Eide Sølsnes 36 Åfarnes 36: SØLSNES - ÅFARNES Overfartstid: Ca 15 min. Måndag - fredag Laurdag Søndag (Monday - Friday) (Saturday) (Sunday) Frå/from Frå/from Frå/from Frå/from Frå/from Frå/from Åfarnes Sølsnes Åfarnes Sølsnes Åfarnes Sølsnes Kristiansund ) ) l l ) ) l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l Bremsnes 41 Batnfjordsøra Seivika Bergsøya 50 1) Ikkje måndag 2) Gjeld natt til laurdag 1) NOT monday 2) Only night between friday and saturday. Sandvika Tømmervå g Kanestraum Eidsvåg Edøya Halsa 49 Arasvika Hennset Helland - Sekken - Molde Kontrastane er store i Møre og There are great contrasts in the county Måndag-fredag Laurdag Søndag Romsdal, og det er kort veg mellom of Møre og Romsdal, and the distance Frå Frå Til Frå Frå Til Frå Frå Til ytterpunkta. Frå Trollveggen og Romsdalsalpane er det faktisk mindre enn to long. From the Trollveggen cliff and the between extreme contrasts is never Helland Sekken Molde Helland Sekken Molde Helland Sekken Molde timars kjøretur ut til 0630 storhavet, 0645 til Bud, 0925 Romsdal Alps, 0945 it less than 1650 two hours 1715 Hustadvika 0730 og Atlanterhavsvegen. 0750Ferja drive out to the 1100 ocean, 1835 to the village i rute 36 Åfarnes 0835 b Sølsnes er 0855 hovudsambandet 1235 of Bud, Hustadvika 1300 bay 2035 and the Atlan på denne strekninga 1010 som 1345 tic Road. The 1410 Route 36 ferry between 1 også er kortaste 1050 veg mellom 1110 Molde og 1535 Åfarnes and 1600 Sølsnes is the main connection Åndalsnes Undervegs kan det 1330 være on this 1715 stretch, which is also 1650 verd tida å 1500 ta avstikkarar til Rødven 1520 og stavkyrkja 1605 der, og til Trollpila 1625 på the shortest route between Molde and Åndalsnes. En route, it is worth making Bolsøya b 1730 the detour to Rødven and its stave church, and to Trollpila on the island of 1955 * 2015 * Bolsøya. Tingvoll ª Molde-Helland-Vikebukt-Sekken M/S «Tiderose» Molde - Helland - Vikebukt Måndag-fredag Ruta Laurdag vert normalt utført av M/F Søndag Julsund Frå Til Til/Frå Frå Til Til/Frå Frå Til Til/Frå Molde Helland Vikebukt Molde Helland Vikebukt Molde Helland Vikebukt b 0720 b b b b 1040 b b b b 1555 b b 1700 b * 1935 * 1945 * Rykkjem 46 Kvanne Sunndalsøra Surnadal * Berre torsdag Rutetider i jule- og nyårsveka, sjå Schedule for 1 Christmas Korresponderer and New Year med week TIMEkspressen on www. til Kristiansund frå Molde trafikkterminal. fjord1.no. 2 Ved heimekampar i Molde går båten kl Søndagsrute på andre helge- og høgtidsdagar. Sunday schedule b Busskorrespondanse. for public holidays. E39 Orkanger Trondheim 37 Orkanger Trondheim

12 Takstretningslinjer for bilrutene i Møre og Romsdal 2011 Utdrag av takstretningsliner for bilrutene i Møre og Romsdal REISEBILLETTAR 1.1. Vaksen enkeltbillett Minstetakst i 2011 kr. 25,-. Taksten aukar med reiselengda (takstøret multiplisert med middelavstanden i takstsona på den aktuelle reisa pluss 6 km). Sjå vedlagte takstabell Månadskort Kortet gjeld ein bestemt person på ei bestemt reisestrekning. Det gjeld for eit uavgrensa tal reiser i perioden det er gyldig. Månadskort kan gjerast gjeldande frå dato til dato der det er praktisk mogleg. Kortet kan også gjelde fleire ruter med ulikt ruteval. Prisen vert då utrekna etter det lengste alternativet. Dette gjeld også der fleire ruteselskap kjem inn. Selskapa har også høve til å selje halvmånadskort. Månadskort gjeld berre for vaksne. Kortet kan innehalde eit fotografi av den reisande. Pris på 1 2 månadskort er 50 % av prisen på 1/1 månadskort pluss kr 10. Lokalbåtruter og ferjer i riks- og fylkesvegsamband kan inngå i reisestrekninga. Prisen på kortet vert utrekna etter gjeldande takstar for bussrutene for heile reisestrekninga, sjølv om denne går over fleire ruter i eitt eller fleire ruteselskap sitt område. Dersom hurtigbåt er ein del av reisestrekninga, sjå punkt Bompengar Krifast, Ålesundstunnelane og Averøytunnelen. Månadskortprisen for bussreisa vert auka med 13 x einskildbillett i bompengesambandet. 1.4 Utvida månadskort Der det er oppretta «enhetstakstsone» (Molde og Kristiansund), kan trafikanten mot eit tillegg på kr. 180,- (13 enkeltbillettar à kr 24,- med frådrag for fastdelen på kr. 9,- avrunda til næraste kr. 10,-) kjøpe eit utvida månadskort med rett til fri overgang til alle punkt innan sona. Dette kjem på toppen av taksten for den bestemte strekninga inn til eller gjennom sentrum som månadskortet vanlegvis gjeld for. Som eit alternativ til dette tillegget, kan månadskort som er utskrive til/frå «enhetstakstsona», gjevast eitt sonetillegg i høve til avstanden det er utskrive for Klippekort og verdikort Klippekorta har 12 klipp og prisen er den same som for 10 einskildbillettar for vaksen. Vaksne får 16,7% moderasjon ved kjøp av klippekort. Verdikort gjev same rabatt, men kan nyttast på fleire ulike reiseavstandar. Kortet kan brukast av fleire i same reisefølgje. Ved forlenga reise ut over reisestrekninga på kortet, kan tilleggsbillett løysast Ungdomskort Ungdomskort gir rett til eit uavgrensa tal reiser innan Møre og Romsdal fylke i den perioden kortet gjeld for, vanlegvis 1 månad. Kortet gjeld for aldersgruppa inntil 20 år. Ungdomskortet gjeld reiser med buss-, hurtigbåt- og ferjeruter og med bussrute gjennom bomstasjon. Ungdomskort vart innført i Møre og Romsdal fylke frå 1. september Pris på ungdomskort for 2009: kr 420,-. Kortet gjeld ikkje på nattbussar, flybuss m.m. Fordeling av inntekter frå kortet må forhandlast mellom dei aktuelle ruteselskapa i fylket Grupperabatt på enkeltbillett Grupper på to eller fleire som reiser saman og løyser felles billett, får 25 % rabatt på enkeltbillett når strekninga er meir enn 40 km. Grupperabattane gjeld berre vaksne og barn, ikkje for t d vernepliktige og honnørreisande, men dei kan telje med for å utgjere ei gruppe Barn Barn reiser gratis inntil fylte 4 år når dei ikkje gjer krav på eige sete. Barnehagar kan krevjast for barnetakst også for yngre barn enn 4 år. Barnetakst skal betalast frå og med fylte 4 år inntil fylte 16 år. Barnetaksten er 50 % av vaksen enkeltbillett takst avrunda til næraste krone. Frå og med fylte 16 år skal vaksen takst betalast Skole- og studentrabatt på enkeltbillett Skoleelevar og studentar får 50 % rabatt på enkeltbillett på reiser frå 70 km ein veg i Møre og Romsdal og reiser til/frå Sør-Trøndelag. For kortare reiser enn 70 km kan ein løyse billett for 70 km. Ein kan ikkje pårekne samordna billettering dersom ein må løyse billett med fleire selskap i Skoleelevar og studentar får 25 % rabatt på fylkesoverskridande ruter mellom

13 Sunnmøre og Sogn- og Fjordane. Bilrutene i Sogn og Fjordane nyttar same rabatt (NORWAY BUSSEKSPRESS sine takstar og rabattar). Det må framleggast gyldig skole- eller studiebevis for å oppnå skole- og studentrabatt Skole- og studentrabatt på månadskort Skoleelevar og studentar får 40 % rabatt på månadskort (og andre periodekort). Det er ingen nedre aldersgrense. Det må framleggast gyldig skole- eller studiebevis for å oppnå skoleog studentrabatt. Øvre aldersgrense for denne rabattordninga er fylte 30 år. Ordninga vart innført i Møre og Romsdal frå 1. september Fri reise for følgjeperson til funksjonshemma Følgjeperson til funksjonshemma får fri reise på bussrutene. For å få fri reise må det leggjast fram følgjeperson bevis (kort) som er utskrive av kommunen der den funksjonshemma høyrer heime Honnørrabatt Honnørrabatt er 50 % av vaksen enkeltbillett takst, og gjeld alle som er over 67 år eller som mottek uførepensjon etter folketrygdloven eller er blinde. Ektefelle, registrert partnar eller sambuar i følgje med person som har rett til honnørbillett har sjølv rett på honnørbillett. Honnørrabatt kan ikkje kombinerast med andre rabatterte billettformer. Dei som gjer krav på honnørbillett må vise godkjent legitimasjon Vernepliktig personell og siviltenestepliktige Vernepliktig mannskap og siviltenestepliktige får 50 % rabatt på vaksen enkeltbillett. Minstetakst er likevel minstetaksen for vaksen enkeltbillett. Vernepliktige og siviltenestepliktige har ikkje krav på andre rabattformer (som t d studiemoderasjon eller grupperabatt) i tillegg. Vernepliktboka tener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjeld innkallingsordren som legitimasjon. Rabatten gjeld på ordinære ruter og ruteavgangar, og berre i den utstrekning ordinært oppsett materiell er tilstrekkeleg. Større fellesreiser må tingast og betalast spesielt slik at kostnadene blir dekt. 2. BAGASJE 2.1. Ta med gratis Handbagasje i bagasjehylle, på passasjeren sitt fang eller under setet, ski, barnevogn og tenestehund i arbeid 2.2. Ta med mot betaling Hund Sykkel For desse kan barnetakst betalast. Minstetaksten kan likevel vere lik minstetaksten for vaksen einskildbillett, dvs. kr. 20,-, maksimalt kr. 30,-. Klippekort for vaksen eller verdikort kan nyttast. 3. REFUSJONAR OG GEBYR 3.1. Klippekort og verdikort er gyldige inntil 1 månad etter takstauke. Unytta klipp vert refundert med betalt nettopris Månadskort Månadsmerke kan løysast inn i den perioden det er gyldig for. Det vert sett på som om klippekort er nytta t o m den dag kortet (merket) vert innlevert (postlagt) til selskapet. Refusjon vert gjeve etter denne formelen: Månadskort med frådrag av 2 reiser pr. dag til einskildbillett minus 16,7% rabatt (som for klippekort) Månadskort ved sjukdom Månadskort som på grunn av sjukdom ikkje kan nyttast, skal dersom det vert kravd refundert, innleverast (postleggast) til selskapet. Refusjon vert gjeve mot legeerklæring med 1/30 av månadskortprisen pr. dag kortet ikkje har vore nytta. Kortet vert rekna som nytta til og med innleveringsdagen. Har det som følgje av særlege omstende ikkje vore mogleg å levere kortet inn til selskapet, kan refusjon likevel gjevast mot tilfredsstillande dokumentasjon for det tal dagar kortet ikkje har vore nytta Gebyr Reisande som ved kontroll ikkje kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst svarande til det dobbelte av taksten for einskildbillett på vedkomande strekning. Minstetaksten er kr. 100,-.

14 421/ / Veier Fergeoverganger Rutenummer Ferge Flyplass Dag og Nattekspressen Molde/Ålesund Oslo Egen rutetabell fås på bussen Ut på tur med våre moderne turbusser? For priser og informasjon ta kontakt på tlf

15 428

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter

FULLDISTRIBUSJON. VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011. Bussruter FULLDISTRIBUSJON VÅR/VINTER Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 Bussruter Ruteoversikt Gjelder i tiden 30. august 2010 30. april 2011 VÅR / VINTER Rutenr. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Brønnsletta

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON BUSSRUTER. Gjelder i perioden 13. 12. 2015 31. 12. 2016

FULLDISTRIBUSJON BUSSRUTER. Gjelder i perioden 13. 12. 2015 31. 12. 2016 FULLDISTRIBUSJON BUSSRUTER Gjelde i peioden 13. 12. 2015 31. 12. 2016 Ruteovesikt Gjelde i peioden 13. desembe 2015 31. desembe 2016 Ruten. Side 424 Åndalsnes - Sogge - Bønnsletta - Fydenlund 3 420 Molde

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.03.2010 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE 01.07.2012 Skyss REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG BYBANEN I HORDALAND NYTT BILLETTSYSTEM Gjeldande frå 01. juli 2012 og inntil vidare 1. GENERELLE REGLAR Reglementet

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

RAUMA OG SKÅLA. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT RAUMA OG SKÅLA Rutetabell gyldig frå 02.01.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga 01.03.2010 REGLEMENT FOR TAKSTAR OG RABATTORDNINGAR FOR BUSS OG SNØGGBÅT I HORDALAND GAMALT BILLETTSYSTEM (BUSPOS) Gjeldande frå 1. mars 2010 og inntil vidare

Detaljer

Rauma, Vestnes og Skåla

Rauma, Vestnes og Skåla Rauma, Vestnes og Skåla Rutetabell gyldig frå 01.01.2017 30.04.2017 MOLDE VESTNES ISFJORDEN ÅNDALSNES BJORLI Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal

Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal Ferje- og hurtigbåtrute for Møre og Romsdal gjeld frå 1. mai 2009 - til og med 30. april 2010 Kjære ferje- og hurtigbåtreisande! Vegane er på mange måtar blodårene i Norge, og knyt folk og samfunn saman.

Detaljer

Rauma, Vestnes og Skåla

Rauma, Vestnes og Skåla Rauma, Vestnes og Skåla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 MOLDE VESTNES ISFJORDEN ÅNDALSNES BJORLI Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Rauma, Vestnes og Skåla

Rauma, Vestnes og Skåla Rauma, Vestnes og Skåla Rutetabell gyldig frå 01.05.2017 30.04.2018 MOLDE VESTNES ISFJORDEN ÅNDALSNES BJORLI Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtrute. Møre og Romsdal. Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016. Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtrute Møre og Romsdal Gjeld frå 1. mai 2015 til og med 30. april 2016 Foto: Terje Aamodt Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt

Detaljer

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen

Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Bergen Rute 23-501 Ekspressbåt Sogn - Takstar frå 1. januar 2010 Vardetangen 205 Vardetangen Mjømna/Klaunes 270 60 Mjømna/ Klaunes Sollibotn/Eivindvik 300 110 60 Sollib./Eivindvik Nåra 347 135 77 84 Nåra Rysjedalsvika

Detaljer

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf.

INFORMASJON B USSRUTER. Gjelder i tiden 1. mai 2014 30. april 2015. Juleruter Påskeruter Mairuter. Ruteopplysning www.177mr.no tlf. NFORMASJON B USSRUTER Gjelder i tiden 1 mai 201 30 april 2015 2 opplag Juleruter Påskeruter Mairuter Ruteopplysning www177mrno tlf 177 SYMBOLBRUK D = Daglig S = Kjøres kun skoledager SKD = Kjøres kun skoledager

Detaljer

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE

VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE VILKÅR FOR REISER MED BUSS OG BÅT I SOGN OG FJORDANE Nedanfor finn du informasjon om vilkår for kollektivreiser med buss og båt internt i Sogn og Fjordane. Desse gjeld for alle operatørar. Kringom sin

Detaljer

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6

- 4 - Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet. Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 - 4-531 Molde - Hollingsholm - Malmeskiftet Km 01.05-30.04 Skole Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 Dx67 6 6 6 0 Fra Molde Luft havn Årø................................................... 4 Roseby

Detaljer

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12

Hallingdal. Gyldig 18.08.11-19.06.12 Hallingdal Gyldig 18.08.11-19.06.12 VINTERRUTER 2011/2012 Velkommen ombord! Takstregler pr. 01.04.11 fastsatt av Buskerud Kollektivtrafikk AS. Billettinformasjon Generelt om enkeltbillett: Billett løysast

Detaljer

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15

Indre Nordmøre. Vi kjører for deg! Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim. nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Indre Nordmøre Ålesund-Molde-Kristiansund- Trondheim Nx 155 Mørelinjen Linje 901 togbuss Linje 902 Linje 903 Linje 904 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig 1.05.15 31.12.15 Vi kjører for deg!

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim

Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.04.2015 28276/2015 Rolf Stavik Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 05.05.2015 Prøveprosjekt med ekspressrute E39 Mørebyane - Trondheim Bakgrunn

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

SOMMER 2016 RUTETIDER

SOMMER 2016 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2016 RUTETIDER Gjelder fra 20. juni 2016 til og med 14. august 2016 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund

Bybussen i Ålesund. Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no. Bybussen i Ålesund Bybussen i Ålesund Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen... 4 Serviceruta... 5 Oversiktstabeller: Skarbøvika-Moa...6-9

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 08.11.2017 30.04.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Hjelmeland-Nesvik-Ombo

Hjelmeland-Nesvik-Ombo Hjelmeland-Nesvik-Ombo M/F Hjelmeland 915 53 642 Rute 1027 01.05.2012-30.04.2013 Nesvik Hjelmeland Ombo MAN-lør / MON-lør 0030 0045 0100* 0550 0605 0620 0645 C 0720 0755 0900 0930 1030 1100 1130 1200 1230

Detaljer

Tysdag Tysdag Tysdag Tysdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag

Tysdag Tysdag Tysdag Tysdag Onsdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag 701 Sentrum-Djupdalen (ekstraavg.) Tysdag Tysdag Tysdag Onsdag Onsdag Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Fredag Laurdag Laurdag Laurdag Laurdag Laurdag Laurdag Laurdag

Detaljer

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund

Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund Fastlandsbussen Rutetabell: Gyldig 23.08.10-19.06.11 www.nettbuss.no Fastlandsbussen 650 Ellingsøya-Ålesund 662 Vigra-Valderøya-Ålesund-Moa 664 Godøya-Giske-Valderøya-Ålesund-Moa Forbehold om endringer

Detaljer

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla

Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 SMØLA AURE KRISTIANSUND AVERØY Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for kollektivtrafikken

Detaljer

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt

Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rehabilitering Godøy-tunnelen - buss og hurtigbåt Rutetabell gyldig frå 19.11.2018 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 13. desember 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 13. desember 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT

HALSA KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX TILBODET ER BESTILLINGSTRANSPORT I FORM AV: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17

Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Ferjeruter for jul og nyttår 2016/17 Sør-Trøndelag: Flakk-Rørvik Julaftan/Nyttårsaftan: Rutestart kl. 06:00 frå Flakk og kl. 06:30 frå Rørvik. Deretter avgangar kvar heile og halve time fram til kl. 17:30.

Detaljer

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

AURE KOMMUNE. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX BESTÅR AV DESSE TILBODA: FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet

Detaljer

901 KRISTIANSUND - OPPDAL (Togbussen)

901 KRISTIANSUND - OPPDAL (Togbussen) 17.mai Himmelfartsdag Pinseaften 1. pinsedag 2. pinsedag Frå ansund trafikkterminal 1325p 1635p 2125p 1635p 2125p 1325p 1635p 1125p 1325p 1635p 1325p 1635p 2125p Rensvik rv.70 1338p 1650p 2140p 1650p 2140p

Detaljer

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 8. Vi kjører for deg! Tjøme Tønsberg Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Linje 8 Tjøme Tønsberg Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Innhold Rabatter... 3 Linje 8 Tjøme-Tønsberg-Oslo... 4 8 Linje

Detaljer

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av:

www.timekspressen.no Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.10 En del av: Rutetabell gyldig fra 08.11.10 Vikersund-Krokstadelva-Drammen-Oslo Linje 10 Vikersund-Krokstadelva- Drammen-Oslo med forbindelse: Hønefoss-Vikersund Oslo-Oslo lufthavn Gardermoen ƒ med alle avganger linje

Detaljer

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund

Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Sommerruter Rutetabell: Gyldig 21.06.10-22.08.10 www.nettbuss.no Bybussen i Ålesund Nyhet: 3 avganger tur/retur Ålesund sentrum til Fjellstua man-fre. 2 Sideoversikt Linjekart... 2 Rabattkort på bussen...

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2007 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 07.01.2013 Nødutgang venstre

Detaljer

Korrigering nr. 5: Riksregulativ for 2009 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2009 1. TAKSTBESTEMMELSER

Korrigering nr. 5: Riksregulativ for 2009 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2009 1. TAKSTBESTEMMELSER Korrigering nr. 5: Riksregulativ for 2009 RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2009 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer,

Detaljer

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland.

Nærruter. Nærruter. Revidert utgave. Mo i Rana. Mo i Rana. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 Ruteopplysningen Internett: www.177nordland. Nærruter Nærruter Mo i Rana Mo i Rana Gyldig Gyldig f.o.m. fra 15.11.2010 23.08.2010 t.o.m. - 25.04.2011 Revidert utgave Foto:Nordland fylkeskommune Foto:Nordland fylkeskommune Ruteopplysningen 177 Telefon:

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 13.02.2013 8873/2013 Frode Kvalheim Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 06.03.2013 Ruteendringsprosessen 2013 Bakgrunn Samferdselavdelinga har motteke

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Søndagsrute fram til siste tur kl for B-ferja frå Sulesund, og kl for A-ferja frå Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Søndagsrute fram til kl. 1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avgangar frå Larsnes kl. 0740, 1145, 1335, 1700, 1900. Avgangar frå Kvamsøya kl. 0830, 1245, 1425, 1800, 1945.

Detaljer

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund.

Julaften/nyttårsaften Lørdagsrute fram til siste tur kl for B-ferja fra Sulesund, og kl for A-ferja fra Sulesund. 01 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøy Lørdagsrute fram til kl.1650, når ferja legg stilt på Larsnes. Avganger fra Larsnes kl. 0915, 1050, 1315, 1700, 1900. Avganger fra Kvamsøya kl. 1000, 1140, 1400, 1745, 1945.

Detaljer

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT)

BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) SAK 29/10 BUSSKORT FOR UNGDOM I HALLINGDAL (UNGDOMSKORT) Saksopplysning Hallingdal ungdomsråd (HUR) har i fleire møte drøfta eit felles busskort som gjeld for alle busselskapa sine ruter. HUR har og teke

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. januar 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 18.06.2017 12.08.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 29.10.2017 22.12.2017 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Statens vegvesen. Korrigering nr 3 - Riksregulativ for ferjetakster gjeldende fra 1. januar 2010

Statens vegvesen. Korrigering nr 3 - Riksregulativ for ferjetakster gjeldende fra 1. januar 2010 Statens vegvesen Notat Til: Frå: Kopi: Tilbydere Statens vegvesen Sakshandsamar/innvalsnr: Lise Olsmo Oen - 57655910 Vår dato: 15.01.2010 Vår referanse: 2010/014818-001 Korrigering nr 3 - Riksregulativ

Detaljer

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar

Korleis reiser du som er elev eller pendlar mellom Suldal og Sauda? Kollektivtransport til Sand på skuledagar Kollektivtransport i Suldal og Sauda frå 1.1.2016 Den nye brua over Sandsfjorden fører til at ferja blir nedlagd 1. januar 2016 og at buss og båtrutene blir endra. I dette heftet finn du rutetabellar og

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune - og hurtigbåtruter Møre og Romsdal Gjeld frå 01. mai 2017 til og med 30. april 2018 Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir

Detaljer

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 14. Vi kjører for deg! Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo. med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 14 Stavern - Larvik - Rv303 - Sandefjord - Kopstad - Drammen - Oslo med forbindelse Oslo - Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.12 Innhold Rabatter...

Detaljer

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april Foto: Terje Aamodt

Ferje- og hurtigbåtruter. Møre og Romsdal. Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april Foto: Terje Aamodt Ferje- og hurtigbåtruter Møre og Romsdal Gjeld frå 01. mai 2016 til og med 30. april 2017 1 Foto: Terje Aamodt Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

til og Frå sjå tide Buss sitt

til og Frå sjå tide Buss sitt snøggbåtruter austevoll Bergen Frå 18. november 2007 30. april 2008 Måndag fredag / Monday Friday laurdag sundag Tur nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rubbestaneset 06:45 17:05 08:10 11:05 18:40 Bekkjarvik 06:50 11:30

Detaljer

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT

MOLDE BY Fannefjord. Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT MOLDE BY Fannefjord Rutetabell gyldig frå 05.01.2015 BESTILLINGSTRANSPORT FRAM FLEXX FANNEFJORD BESTILLINGSTRANSPORT I MOLDE VED STENGING AV FANNEFJORDTUNELLEN FRAM er det nye namnet på all kollektivtrafikk

Detaljer

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp.

KJØP AV KORT/BILLETTER Kort og billetter som selges med aldersrestriksjoner må kjøpes ved et billettutsalg ved førstegangs kjøp. Prisreglement reglement i Buskerud Gyldig fra 1. januar 2014 ELEKTRONISKE REISEKORT Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer

Detaljer

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot -

Drammen - Hokksund - Ormåsen. Drammen - Hokksund - Åmot - Åmot - Sigdal - Eggedal - Haglebu. Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Linje 101, 102, 105 og TE 10 Rutetabell gyldig fra 08.11.2010 www.nettbuss.no Alle avganger Åmot - Vikersund TIMEkspressen linje 10 Oslo - Drammen - Lerberg - Åmot - Geithus - Vikersund - Hønefoss Linje

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ

Linje 7. Vi kjører for deg! Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo. med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Linje 7 Åsgårdstrand Horten Kopstad Holmestrandtoppen (Drammen) Oslo med forbindelse Oslo Oslo lufthavn Gardermoen ƒ Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 02.01.2012 Innhold Takster og rabatter...

Detaljer

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund

Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Flybussen Ålesund / Airport Shuttle Ålesund Moa - Ålesund - Flyplassen Valderøy - Flyplassen Gyldig frå / Valid from 10.04.2016 17.04.2016 VIGRA VALDERØY ÅLESUND HØGSKOLEN MOA 660 TIL FLYPLASSEN / TO THE

Detaljer

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3

1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 INNHALD 1 INNLEIING 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Formål 2 1.3 Problemstillingar 2 1.4 Metode og datagrunnlag 2 1.5 Avgrensing 3 1.5 Revisjonskriterium 3 2 FAKTA OG REVISORS VURDERING 4 2.0 Innleiing 4 2.1 Problemstilling

Detaljer

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL

Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL Frå 17. august 2015 MODALEN VAKSDAL 910 Dale Rødland Frå Rødland Skuledagar Kvardagar m/skulefri Turnr. 1 2 3 Rødland... 7.43 11.50 10.45ab Lid... 7.55 12.05 11.00ab Dale sentrum... 8.23 12.30 11.25ab

Detaljer

Fræna, Eide, Midsund og Aukra

Fræna, Eide, Midsund og Aukra Fræna, Eide, Midsund og Aukra Rutetabell gyldig frå 01.01.2017 30.04.2017 EIDE BUD ELNESVÅGEN AUKRA MOLDE MIDSUND Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune er ansvarleg for

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: 04.12.2013 Tid: 11:15

Møteinnkalling. Side1. Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: 04.12.2013 Tid: 11:15 Møteinnkalling Utval: Samferdselsutvalet Møtestad: rom 700 Fylkeshuset Molde Dato: 04.12.2013 Tid: 11:15 Forfall skal meldast til utvalssekretær Kari Rundmo, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal.

Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. 2. opplag Kjære reisande Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen Region midt gir saman ut ruteheftet for ferje- og hurtigbåtrafikk i Møre og Romsdal. Møre og Romsdal fylkeskommune står for drifta

Detaljer

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER

RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER GJELDENDE FRA 1. JANUAR 2015 1. TAKSTBESTEMMELSER 1.1 Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet

Detaljer

Takstar som virkemiddel for å få fleire til å reise kollektivt - spørsmål om utviding av ungdomskortordninga - studentmoderasjonar m m

Takstar som virkemiddel for å få fleire til å reise kollektivt - spørsmål om utviding av ungdomskortordninga - studentmoderasjonar m m saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 23.05.2012 31717/2012 Arild Fuglseth Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 30.05.2012 Takstar som virkemiddel for å få fleire til å reise kollektivt

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HERØY KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM Flexx er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009

Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland. Gjeldande frå 1. mars 2009 Retningslinjer for Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland Gjeldande frå 1. mars 2009 2 Innhald: 1. Formål... 4 2. Kven kan nytte ordninga?... 4 3. Godkjenningsperiode... 4 4. Brukartak... 4 5.

Detaljer

410 (Fannrem) > Orkanger > Trondheim via Fv800. Info. mandag - fredag / Monday - Friday. Dagkode* / Day codes* Fannrem stasjon Follo Rundhaugen

410 (Fannrem) > Orkanger > Trondheim via Fv800. Info. mandag - fredag / Monday - Friday. Dagkode* / Day codes* Fannrem stasjon Follo Rundhaugen Fannrem stasjon Follo Rundhaugen 410 (Fannrem) > Orkanger > Trondheim via Fv800 Orkanger skysstasjon 05:30 06:20 06:50 07:20 07:45 08:50 10:50 12:50 14:00 14:50 15:50 16:50 Viggja 05:43 06:33 07:03 07:33

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT HARAM KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.06.2017 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 1. mai 2019 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

HVALERFERGA. Rutetider og priser

HVALERFERGA. Rutetider og priser HVALERFERGA Rutetider og priser Gyldig fra 25. juni 2018 Velkommen til Hvalerferga Hvalerferga har utgangspunkt i Skjærhalden, og tar deg til de østre øyene i Hvaler kommune. Tilbudet betjenes av en passasjerbåt

Detaljer

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien

Lokalruter Stjørdal: Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Værnes - Stjørdal - Meråker - Storlien Lokalruter Stjørdal: Stjørdal stasjon - Terrassehusene - Husbymarka Stjørdal stasjon - Tr.heim lufthavn - Geving Stjørdal stasjon - Prestmoen - Hegra Bestillingstransport

Detaljer

SØNdRE HELGELANd. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no

SØNdRE HELGELANd. GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014. Rutehefte. Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no SØNdRE HELGELANd GyLdiG F.O.m. 01.02.2013 T.O.m. 31.01.2014 Rutehefte Ruteopplysningen 177 Telefon: 177 177nordland.no Ruteoversikt Rute Kjørestrekning side ÿ 23-701 Brønnøysund-Grong/Namsos... 5 ÿ 23-703

Detaljer

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA

Ålesund. Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen. Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ålesund Bybussen, Fastlandsbussen og Sulabussen Rutetabell gyldig frå 17.08.2015 19.06.2016 VALDERØYA ELLINGSØYA GODØYA ÅLESUND MOA SULA Ein enklare og smartare måte å reise på Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Takstregulativ Vestfold

Takstregulativ Vestfold Takstregulativ Vestfold Gjelder fra 1. januar 2019 (Gjelder ikke nattbuss) vkt.no/reisegaranti www.vkt.no 1. Betaling Våre rimeligste enkeltbilletter kjøper du på forhånd med appen VKT Mobilbillett. Om

Detaljer

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen

Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen Sommerruter 2018 Linje 103, 301, 320, 323 TIMEbussen 103 Lunde Ulefoss ( Skien) 301 Notodden Hjartdal Seljord 116 Bø Bø Sommarland 323 Notodden Akkerhaugen Gvarv Bø Lunde 1 6 TIMEbussen Notodden Vi kjører

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

BESTILLINGSTRANSPORT

BESTILLINGSTRANSPORT FRÆNA KOMMUNE Rutetabell gyldig frå 01.05.2019 BESTILLINGSTRANSPORT OM FRAM FLEXX FRAM FLEXX er bestillingstrafikk og inngår som ein del av det ordinære kollektivtilbodet i Møre og Romsdal, men er ikkje

Detaljer