Styremøte : Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 1 2013-2014: Sakliste"

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Sak 23/2013: Konstituering Sak 24/2013: Generell oppsummering Narvik 2013 Sak 25/2013: Økonomi Sak 26/2013: Kulturutredningen 2014 Sak 27/2013: Norges kulturkommune Sak 28/2013: Landskonferanse og Landsmøte 2014 Sak 29/2013: Samarbeid med fylkeslagene Sak 30/2013: Søknad fra NOKU Østfold Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter Sak 32/2013: Referatsaker Sak 33/2013: Eventuelt

2 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

3 Sak 22/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes

4 Periode Møte 10 Hovedstyremøte Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Onsdag kl Tilstede: Jorunn Bøe, styreleder Anders Jaarvik, nestleder Per Aimar Carlsen Nina Kongstorp Randi Langøigjelten Randi Melgaard Hilde Pedersen Åse Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Protokoll Sak 10/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 11/2013: Godkjenning av protokoll fra Hovedstyremøte 9, Periode Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 12/2013: Landsmøte 2013 Forslag til sakliste ble diskutert med underliggende dokumenter. Det kom ingen forslag til saker fra medlemmene innen fristen 4. april. Forslag til rammebudsjett 2013 og 2014 ble gjennomgått. Forslag til Handlingsprogram ble gjennomgått og diskutert. Dette vedtas på Landsmøte. Det kom under debatten opp forslag om endringer som gjør at deler av sakspapirene må gjennomgås av styret på nytt før utsendelse. Dette gjelder mindre vedtektsendringer og eventuelt styrehonorar. Vedtak: Saksliste og tilhørende vedlegg godkjennes med de merknader som er gitt Nye innspill mht vedtekter og styrehonorar sendes styret for kommentar og endelig vedtak Sak 13/2013: Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 er satt opp som sak i saklisten for landsmøtet. Forslag til høringsuttalelsen ble gjennomgått og diskutert med bakgrunn i utredningens forslag til oppfølging og videre arbeid. Vedtak: Bearbeidet forslag til høringsuttalelse sendes til styremedlemmene for godkjenning Sak 14/2013: Landskonferansen 2013 Program og rammer ble gjennomgått. Vedtak: Programarbeidet tas til orientering.

5 Sak 5/2013: Norges kulturkommune. Det ble gitt en generell orientering om arbeidet og de fire nominerte. Bilder fra de fire kommunene tas med i årsmeldingen. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Det åpnes for at juryen i arbeidet med Norges kulturkommune 2015 kan differensiere prisen i ulike kategorier. Sak 16/2013: Støtte til fylkeslagene Det foreslås følgende rammer for støtte: Søknaden utformes av det enkelte fylkeslag og skal inneholde budsjett og en kort presentasjon av prosjektet det søkes støtte til Det skal sendes rapport i etterkant av arrangementet, med redegjørelse for faglig innhold, deltakelse og regnskap. Vedtak: Rammene godkjennes Sak 17/2013: Cultural planning Det ble gitt en kort orientering om samarbeidsprosjektet med med Sogn og Fjordane fylkeskommune og studietur/seminar i London 5.-8.mars. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning Sak 18/2013: Kontrollkomiteens merknader Kontrollkomiteen er avviklet fom I forbindelse med deres rapport for 2012 stiller de spørsmålstegn ved om det er lurt å avvikle denne funksjonen. Vedtak: Styret støtter landsmøtevedtaket fra 2012 og mener det ikke er behov for ny debatt om dette Sak 19/2013: Referatsaker Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering Sak 20/2013: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt

6 Sak 23/2013: Konstituering Styret besitter samlet bred kulturkompetanse som det er viktig å bruke til beste for Norsk kulturforum. Styreleder ønsker å oppnevne saksansvarlige for ulike deler av Norsk kulturforums arbeid knyttet til fylkeslag, kulturkommuner, prosjekter, samarbeid, politikkområder, sosiale medier, konferanser og lignende. Det legges opp til en presentasjonsrunde der hensikten er å bli kjent med hverandre, og hverandres bakgrunn, interesser og ønsker; og i neste omgang fordele ansvar for faktiske arbeidsområder. Noen i styret er allerede koblet opp mot konkrete satsingsområder: - Per Aimar Carlsen, Landskonferanse og landsmøte - Hilde Pedersen, Twitter - Ellen Samuelsen, Kultur for samfunnsutvikling (Cultural Planning) - Tone Strømø, Nordisk samarbeid, barn, unge og kultur Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon

7 Sak 24/2013: Generell oppsummering Narvik 2013 Studietur til Kiruna, Landsmøte, Landskonferanse, Kåring av Norges kulturkommune Tilbakemeldingene fra deltakerne på både studietur, landsmøte og landskonferanse er gjennomgående svært positive. Det var 31 deltakere på studieturen til Kiruna, 68 deltakere på landsmøtet og 130 deltakere på landskonferansen. Vi venter fremdeles på noen fakturaer, men etter gjennomgang av nåværende oversikt over inntekter og utgifter viser tallene at vi gikk med kr ,- i underskudd. Det var i utgangspunktet lagt opp til et underskudd i budsjettet bla gjennom styrets subsidiering av hver deltaker (medlemmer) med kr. 1000,- Inntekter: kr ,- Utgifter: kr ,- De generelle arrangementsutgiftene beløper seg til kr ,-. I tillegg kommer kr ,- for spesielle kostander knyttet til studietur Kiruna, kåring av Norges kulturkommune, landsmøte, betalt deltakelse for fylkeslagsledere med mer Kostander fylkeslagsdeltakere kostet kr ,-, foredragsholdere kr ,- Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning

8 Tilbakemeldinger Landskonferansen 2013 Var du fornøyd med foredragsholderne? Ja, stort sett. Det var en bra bredde - og gode eksempler. Både og. Ja - 4 Veldig flinke, presise og artige å høyre på. Enkelte var gode, blant annet avslutningsforedraget var glimrende, men det er en generell god regel å ha færre foredragsholdere, og gjerne dobbeltsjekke om vedkommende er egnet for oppgaven. Ja, meget kunnskapsrike og dyktige foredragsholdere og hensiktsmessige presentasjoner av foredragene og bra at temaet ble belyst fra såpass mange vinkler. Relevante innlegg - gode fremførelser Ja, men det kunne med fordel vært færre foredrag, og flere pauser. Den gode samtalen i pausene er svært viktig når en har en slik anledning og treffes på tvers Ett problem med skjemaet: Jeg så ikke de siste, men kan ikke la være å svare Fikk dessverre ikke hørt foredraget til Georg Arnestad og Dag Broch. Siden det ikke var mulighet å trykke på "vet ikke knapp" eller lignende måtte jeg rangerer foredragene til midt på treet, noe som sannsynligvis ikke gir rett inntrykk. Jevnt over fornøyd med innleggene, flere kunne vært strengere på tida si. Siden jeg var en av foredragsholderne og som er obligatoriske, har jeg krysset av en treer på meg selv (Aam), svaret bør trekkes ut av resultatene. Gode foredragsholdere, og god sammenheng mellom de ulike innleggene. Foredragsholdere Anne Enger: 5:17 4:10 3:5; Arne Vinje: 5:9 4:17 3:6 Morten Hagevik: 5:6 4:19 3:7 Trond Hugo Haugen: 5:8 4:14 3:9 2:1 Georg Arnestad: 5:19 4:10 3:2 2:1 Dag Broch: 5:9 4:12 3:9 2:1 Karianne Aam: 5:5 4:15 3:10 1:1 Arne Håkon Thomassen: 5:4 4:16 3:7 2:3 1:2 Synnøve Persen: 5:5 4:12 3:10 2:2 1:3 Øyvind Stang: 5:11 4:16 3:5 Stian Slotterøy Johnsen: 5:4 4: :4 1:1 Kjersti Gangsø: 5:4 4:16 3:10 2:2 Nasra Omar: 5:13 4:14 3:5 Hva mener du om de kulturelle innslagene på konferansen Veldig bra! Presenterte Nordland og Nord-Norge på en flott måte. Kanskje litt lang forestilling onsdag. Den kulturelle oppvåkningen torsdag var strålende! MEGET GODE,. Innslaget under middagen på Grand var ekstremt langvarig og unødvendig etter den flotte kulturaftenen. Ville først hatt middag og så kulturaften for det ble veldig sene middager. De var gjennomgående altfor lange og av ganske dårlig kvalitet. Innslaget etter kåringen av Norges kulturkommune kunne med fordel vært strammet inn til halvparten så langt. Men det verste var utdelingen av rallarprisen under festmiddagen. For det første begynte middagen veldig sent og utdelingen, som var altfor omstendelig og kjedelig, forlenget bordsetet helt unødvendig. Denne utdelingen kunne vært lagt til konserten tidligere på kvelden. Det viktigste på slike konferanser - hvor folk ser hverandre en gang i året - er å la folk snakke sammen. Når middagen var ferdig kl er det på tide å legge seg... Meget bra, imponerende- men kanskje lite fra organisasjonslivet. Mye med meget høy profesjonell kvalitet. Mykje bra, men konserten på kvelden var for lang. Kven hadde den strålande ideen om at ein skulle framføre samme melodiane 2 gongar først piano så piano og fiolin? Det var litt spesielt på slutten av ein lang dag. Litt strammare regi hadde gjort seg. Om mat er kultur så var den samiske lunsjen siste dag strålande! Svarta Bjørn kåringane under middagen var alt for langdryg. Flott og variert program som gjorde at konferansen ble bra God kvalitet. Utdelinga av utmerkinga under middagen onsdag vart altfor langdryg, hadde klart seg med maks 10 minutt med rallarhatt og sjal.

9 Bra. Viktig å gå med ungdom. Veldig bra! Marinering i nordnorsk kultur. Mye flott,- men muligens litt i overkant tett program. Hadde vært kjekt med noe mer tid til å få snakke med de andre deltakerne. Veldig gode. Svært variert og inspirerende! Meget dyktige utøvere! Flott utstilling av husflid, men litt synd at utstillingen ikke kunne holdes åpen for ordinært publikum. Husflidkonsulelten for Nordland hadde så vidt jeg vet bistand fra en annen jobbet i to dager for å montere utstillingen (foruten alt arbeide i forkant med bl.a. å få inn objektene fra mange husflidslag) og utstillingen hadde fortjent å blitt presentert for et bredere publikum. Av meget høy kvalitet, svært rørende og tankevekkende. utmerket Flotte innsalg, men det ble nok litt for mange. kjempeflott visning av Nord-Norge og hva som finnes i bredde og ulike kulturer, mye samisk, det er flott. Kulturoppvåkningen torsdags morgen var et flott innslag, men altfor langt til å være oppvåkning. Veldig mange bra kulturelle innslag, god variasjon i utrykkene. De kulturelle innslagene, festmåltidet og lunsj dag 2 satte en meget fin ramme rundt konferansen Hyggelig med kulturinnslag knyttet til regionen/ vertskommunen. (Innslaget mht. utlevering av rallarpris kunne med fordel vært kortet inn) Flotte innslag, men det ble rett og slett for mye. Alt for mye ;-) Dessverre, for innslagene holdt høy kvalitet og det blir nesten litt urettferdig mot utøverne når det sitter konferansedeltakere, som er mettet på faglig inntak, men utsultet på næring. Veldig bra - men nesten overkill Kåring av Norges kulturkommune 5:13 4:13 3:6 Forestilling med artister i nord 5:20 4:9 3:1 2:1 1:1 Áhkunjárga - musikkverk torsdag morgen 5:25 4:6 3:1 Administrasjon og fasiliteter Meget bra, ingen negative kommentarer Bør ha betre bord i ein konferansesal slik at det er mogleg å notere evt. bruke pc. Ein kinosal/kultursal har gode stolar, men ikkje gode arbeidsforhold. For lenge mellom matøktene onsdagen - frå lunsj til middag. Lite med eit smørbrød. Fungerte greit :) Fine fasiliteter, og godt at dere ikke lar dere begrense av at hotell og konferansesal er på to steder. Folk greier å bevege seg mellom lokalitetene, og det sikrer at mindre steder blir representert. Veldig bra. Effektiv og flott! Helt i orden. Det ble for tett program, bør legge inn flere pauser, og heller færre innslag. info om kaffe/matpauser kunne vært lagt inn i program. Programmet var såpass omfattende at man lurte på om man måtte gå helt til middag uten mat. Egentlig en detalj, men kan forhindre at deltagerne bruker tid på å tenke på dette, fremfor fullt fokus på innleggene. God gjennomføring med høy profesjonalitet. Lokalet var noe mørkt og tett. Festmiddagen kunne vært bedre organisert ifm drikke før mat. Informasjon på forhånd 5:14 4:16 3:2 Informasjon underveis 5:16 4:15 3:1 Konferanselokalene 5:6 4:16 3:9 2:1 Rica hotell fikk relativt gode skår Lunsj på Rica fikk litt varierende skår

10 Middag på Grand fikk litt varierende skår Lunsj på Grand fikk gjennomgående høye skår Utstillingen fikk relativt gode skår Landsmøtet Veldig effektiv møteleiing. Bra landsmøte selv om jeg nok hadde sett at kanskje flere hadde jobbet seg bedre inn i tema for uttalelsen Jeg synes det var et helt topp Landsmøte, og håper jeg får anledning til å delta i framtiden. Landsmøtet var passe formelt og godt ledet. Interessant møte, godt ledet og effektivt kjørt. Det var helt greit. fint Landsmøte, men forventet mer deltagelse fra deltagerne, mer diskusjon, flere meninger. Formen på landsmøtet 5:8 4:13 3:3 Studietur til Kiruna Gode tilbakemeldinger Turguide toppskår Mat og drikke toppskår Omvisning gruvene toppskår Performance i Kiruna noe varierende skår Middag på vei hjem toppskår Tanker og opplevelser Ang dette spørjeskjemaet. Eg har ikkje delteke på alle foredrag. Det bør kanskje vere eit val som heiter veit ikkje, eller moglegheit for å hoppe over spørsmål og likevel kunne levere. No har eg sett 1 på alle foredrag som eg ikkje var med på. Eg får tydeleg vis ikkje levert utan å svare på alt de spør om. Min første NOKU konferanse men sikkert ikke den siste. Lærerikt og greit og bli kjent med kultur Norge. Som politiker med fokus på kultur var dette lærerikt og frister til gjentakelse. Synes det var trist og litt frustrerende at det ikke var flere politikere til stede samtidig kunne kanskje programmet vært mere rettet inn mot oss politikere. Kanskje det hadde vært en idé og jobbe for at både politikere og byråkrater samles slik at de "lærte" det samme Veldig bra konferanse med aktuelle temaer. Likte godt at det var så mye kulturinnslag. Skal jeg si noe negativ så er det at innslaget fra Rallarklubben ble for langt, og middagen ble litt for sent på kvelden. En av de bedre konferansene. Svært høyt faglig utbytte og foredragsholderne hadde jevnt høy kvalitet. Flott konferanse, men i og med at Narvik viste seg fra sin aller beste side mht til været, burde en vært litt fleksibel underveis med f.eks. lengre pauser som nevnt, og evt. flyttet noe av innslagene utendørs. Noen av oss var SÅ glad for å se sola både dag og natt, så det ble litt spesielt at til og med den siste, og svært gode lunsjen ble inntatt i blackboksen:-) Narvik har fått vist seg frem på en eksemplarisk måte, vel verdt flere stopp. Turen til Kiruna var et klart høydepunkt, og teknisk arrangør - Vinterfestuka, var et fantastisk vertskap, kunnskapsrik og veldig interessant. Ang matopplevelser skal man legge turen igjen til Tinja Fjellgård - helt utmerket! Totalt sett sitter man igjen med veldig mange inntrykk, både av kulturell art og kunnskap fra foredragene - såpass stor dose må bruke litt tid på å sorteres. Fin arena for kulturarbeidere i kommunen å møtes, mange har felles utfordringer, og spennende å høre hvordan andre jobber i andre kommuner, det gir tips og inspirasjon for å tenke nytt hos andre. Deltar gjerne igjen! Takk for en flott konferanse som var nyttig og til inspirasjon! Håper vi får med enda flere beslutningstakere innenfor kulturfeltet til neste konferanse. Første gang jeg har deltatt på konferansen og syntes det var mye interessant!

11 Sak 25/2013: Økonomi Norsk kulturforums grunnfinansiering er medlemskontingent og statlig støtte fra Norsk kulturråd, til sammen litt over 2 millioner kroner. Medlemskontingenten utgjør ca 60% av inntektene. Medlemskontingenten justeres med kommunal deflator hvert år. I tillegg kommer inntekter fra landskonferanse, ev andre arrangement og prosjekter. For øyeblikket har Norsk kulturforum to ansatte, generalsekretær i full stilling og administrasjonskonsulent i halv stilling. I tillegg kjøpes det regnskapstjenester, designtjenester og prosjekttjenester. Det har gjennom flere år vært stram økonomistyring for å sikre en akseptabel egenkapital som kan gi rom for egenandel til ulike prosjekter, og midler til å sette i gang nye prosjekter og tiltak. Egenkapitalen gir nå et visst handlingsrom, men er ikke nødvendigvis stor nok til flere ansatte eller store prosjekter. Økonomien gir imidlertid rom for bedre oppfølging av de satsingene vi har og nye kortsiktige satsinger. Vi har budsjettert med et overskudd på kr ,- for Ut fra dagens prognose kan det se ut som overskuddet blir noe større, ca ,-. Samtidig har vi en unødvendig høy egenkapital. Et naturlig egenkapitalnivå ut fra nåværende virksomhet kan fesk være 1,2 millioner kroner. Dette sikrer forsvarlig avvikling ved eventuell nedleggelse og rom for uforutsette utgifter i normal drift. Alternative innfallsvinkler: Bruke midler på sterkere og bredere oppfølging av pågående prosjekter og tiltak som Norges kulturkommune, Kultur for samfunnsutvikling, Rom for kultur, Nordisk samarbeid Utvide virksomheten med en prosjektmedarbeider. Dette vil gi rom for sterkere satsing på synliggjøring gjennom sosiale medier, bedre og tettere kontakt med medlemmene, og utvikling av nettbaserte tjenester for medlemmene Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon

12 Norsk kulturforum alle tall i hele tusen Resultat Prognose Budsjett Resultat Budsjett pr 19. august Gjenstår Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

13 Sak 26/2013: Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen har mange gode vurderinger og et godt faktagrunnlag for gjennomgangen av kulturpolitikken de siste årene. Den bør derfor følges opp gjennom diskusjoner på våre møteplasser der dette er naturlig. Oppfølgingen vil nødvendigvis preges av hvilken regjering som kommer etter valget. Norsk kulturforum har tatt initiativ til en møteplass for våre nasjonale medlemmer som omfatter flere av de store frivillige organisasjonene som organiserer lokale kulturaktører. Møteplassen, Forum for nasjonale kulturorganisasjoner, har hatt flere møter våren 2013 og har hatt og planlegger flere møter høsten Et vesentlig grunnlag for diskusjonene på denne møteplassen er nettopp kulturutredningen. Forslag til vedtak: 1: Arbeidet følges opp gjennom Forum for nasjonale kulturorganisasjoner 2: Politisk oppfølging debatteres på bakgrunn av valgresultatene 9.september

14 Sak 27/2013: Norges kulturkommune Kåringen av Norges kulturkommune ble fra 2013 lagt inn som et element i landskonferansen. Dette ble gjort etter vedtak i ekstraordinære landsmøter i Kåringene har i flere år vært gjennomført på Stortinget og hatt god oppslutning av presse og politikere fra Stortinget. Det var dessverre svært vanskelig å få pressen interessert i årets kåring. Forrige styre diskuterte arbeidet med kåring av Norges kulturkommune og anbefaler til nåværende styre å løfte dette arbeidet opp på nasjonalt nivå. Begrunnelsen for dette er ønsket om kandidater fra alle fylker, en mer helhetlig tilnærming og gjennomgående kvalitetskriterier for arbeidet. Forslag til vedtak: 1. Det opprettes en arbeidsgruppe med 2-3 medlemmer fra styret, som sammen med administrasjonen skal finne og kvalitetssikre kandidater fra alle fylker 2. Arbeidsgruppen samarbeider med fylkeslagene for å finne egnede kandidater 3. Fylkeslag som ønsker å kåre egne fylkesvinnere står fritt til dette 4. Arbeidsgruppens kandidater legges fram for en ekstern jury som består av styreleder i NOKU, leder i KS og leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

15 Sak 28/2013: Landskonferanse og Landsmøte 2014 Hamar kommune har i samarbeid med Hedmark fylkeskommune sagt seg villig til å være lokal arrangør for landsmøte og landskonferanse Det har vært diskutert noe rundt de overordnede temaene for konferansen, og et hovedtema bør være den lokale infrastrukturen og egnede lokaler for kultur. Konferansen vil finne sted andre uken i juni 2014 bla i nyåpnet Hamar kulturhus. Første møte med lokal arrangør gjennomføres 28. august. Det vil bli orientering fra møtet på styremøtet. Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning

16 Sak 29/2013: Samarbeid med fylkeslagene Det er behov for å diskutere fylkeslagenes plass og rolle i organisasjonen. Hvordan kan vi bidra til tettere og bedre samarbeid og gjøre fylkeslagene til den regionale møteplassen for våre medlemmer den er ment som? Fylkeslagene har svært ulike innfallsvinkler til sitt arbeid. Det skjer mye spennende flere steder, men dette er i liten grad formidlet til og koblet opp mot nasjonalleddet. Norsk kulturforum betaler i dag for en representant fra hvert fylkeslag på landskonferanse og landsmøte. Fylkeslagene kan søke støtte til konferanser og større samlinger. Søknaden behandles i styret og beløpet fastsettes ut fra Norsk kulturforums årlige budsjettsituasjon. I 2013 kan aktive fylkeslag søke om inntil kr i støtte til medlemsaktivitet. Forslag til vedtak: Saken legges fram for diskusjon

17 Sak 30/2013: Søknad fra NOKU Østfold. NOKU Østfold søker om kr til studietur. Det er tidligere i år vedtatt at fylkeslagene kan søke om inntil kr ,- til konferanser og samlinger i eget fylke. Fylkeslagene vurderer selv hva som er meningsfull aktivitet for medlemmene i det aktuelle fylket. Forslag til vedtak: Det innvilges en støtte på kr ,- pr. deltaker som er medlem i Norsk kulturforum, med en samlet øvre grense på kr ,-. Bevilgningen forutsetter program for studieturen, oversikt over deltakere og et budsjett for studieturen som helhet.

18 SØKNAD TIL NOKU Oslo Moss 28.juni 2013 Søknad om støtte til studietur til Brüssel november NOKU Østfold og Østfold fylkeskommune planlegger studietur til Brussel november 2013 for å få en innføring i Creative Europe Her er en kort info om Creative Europe: EU avslutter sitt gamle sektorprogram på kultur nå i Det nye Creative Europe starter i 2014 og går til Her er det avsatt ca. 1,8 milliarder Euro fordelt over alle disse sju årene, men mulig det blir 1,3- vent å se til endelig avklaring. Varighet og forutsetninger er som tidligere med toårige prosjekt og tre til fem års prosjekt og samarbeid med tre til seks partnere. Det er noen viktige hovedpunkter dersom man ønsker å se mot disse midlene. En unik mulighet til å skaffe seg nettverk og kompetanse på hva som skjer inne kultur i Europa og en finansieringsmulighet til gode og fornuftige prosjekt. Finansieringen er også som vanlig ca Husk at prosjektene må en Europeisk dimensjon som betyr partnere utenfor Skandinavia. Et eksempel så langt er at Sarpsborg kommune ønsker å se på en mulighet knyttet til sin kulturskole på tema nysirkus. De er nå i gang med kontakt til aktuelle miljøer i Brussel inne dette området. Den viktigste konferansen innen EU og kultur i de neste årene kan bli konferansen i Brussel 4-6 november som fokuserer på det endelige programmet for Creative Europe. Dette blir en viktig arena å delta på dersom man kan tenke seg et prosjekt innenfor Creative Europe og de mulighetene som ligger her både på kompetanse, nettverk og finansiering. Et fint sted å starte også for de som bare ønsker å gjøre seg kjent med hva som er på gang innenfor finansieringsmuligheter på kulturområdet i Europa. NOKU-Østfold planlegger en studietur for 10 personer og vil søke NOKU-sentralt om økonomisk støtte på kr pr deltaker, til sammen kr Medlemmene må selv dekke kostnader til studieturen, men vi håper på at et tilskudd på kr vil gjøre at flere kommuner ser at de har mulighet for å sende en representant. Utgiftene pr deltaker: Reise tur-retur Østfold Brüssel, fly + transport til og fra flyplass kr Hotell 4 netter a kr kr Diett 4 døgn, kost, statens reiseregulativ a kr 800 kr Sum utgifter pr deltaker kr Dersom det er behov for flere opplysninger, kan undertegnede eller Svein Helge Treimo i Østfold fylkeskommune kontaktes. Med vennlig hilsen NOKU Østfold Berit Kolden Kasserer

19 Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter Norsk kulturforum er i dag engasjert i tre prosjekter Pilotprosjekt Sogn og Fjordane Kultur for samfunnsutvikling Norsk kulturforum samarbeider med Sogn og Fjordane fylkeskommune i et pilotprosjekt med 5 kommuner. Utgangspunktet er kultur for samfunnsutvikling (se egen hjemmeside ) der vi arbeider med å implementere kunnskap og erfaringer fra Cultural Planning og Cultural Mapping til en norsk hverdag og virkelighet. Fylkeskommunen finansierer dette prosjektet med midler fra LUK-ordningen (de har fått ekstra støtte fra KRD til dette arbeidet). Rom for kultur Norsk kulturforum er samarbeidspartner i Troms fylkeskommunes prosjekt Rom for kultur som starter opp nå. Prosjektet har en bred og interessant innfallsvinkel som vil være relevant også i andre regioner. Det skal settes i gang 9 pilotprosjekter i 9 kommuner der både kartlegging av eksisterende bygg og anlegg, nybygg, kompetanse, samarbeid og utvikling står sentralt. Det fokuseres både på lokaler for profesjonell- og amatørkultur Barn, kunst og kultur i Norden Dette prosjektet er helt i startfasen og har ennå ikke funnet sin form. Det er en videreføring av Norsk kulturforums nordiske konferanse i Vi er i samtaler med Kulturministeriet i Danmark og Nordisk ministerråd om utvikling av en nordisk møteplass for tilretteleggere av kulturtilbud og aktivitet for barn og unge. Det bør diskuteres i hvilken grad det bør arbeides for innsats på flere områder enn disse, og hvilke tema som da vil være aktuelle. Herunder arbeid for å nå ulike målgrupper og få politikere og andre sentrale aktører i tale Forslag til vedtak: 1. Gjennomgangen tas til etterretning 2. Eventuelle nye prosjekter diskuteres

20 Sak 32/2013: Referatsaker Forslag til vedtak: Referatsakene tas til etterretning

21 Rapportering møte 1, Aktivitet Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Forarbeid styremøte Forarbeid og etterarbeid Landskonferansen 2013 Forarbeid og etterarbeid Landsmøtet 2013 Arbeid med Norges kulturkommune Høringsuttalelse og kronikk Kulturutredningen Pressemelding Kulturløftet 3 Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev Innføring av nytt medlemsregister, CRM system med mer Konferanser/Seminar/Møter 22.04: Møte Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll) april: Konferanse NOKU Agder, Tvedestrand (Faye, Festervoll 02.05: Jurymøte Norges musikk-kommune (I regi av Norsk musikkråd) 16.05: Supperåd om kulturutredningen i Norsk musikkråd med påfølgende møte i Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll) 21.05: Møte med KS, Ulrica von Sydow 30.05: Avslutningsseminar forskningsprogrammet om frivillig sektor og sivilsamfunn : Landsmøte og landskonferanse, Narvik (administrasjon og styre) : Konferanse og oppstart av prosjektet Rom for kultur (Troms fylkeskommune) i Tromsø 20.06: AU-møte, Drammen (Carlsen, Pedersen, Festervoll) 19.06: Møte Kulturministeriet og Nordisk ministerråd. Diskusjon om nordisk samarbeid barn, unge, kultur. København (Strømø, Festervoll) 16.07: Møte om oppfølging av kulturutredningen med Erik Henningsen og Georg Arnestad 23.07: Møte om oppfølging av kulturutredningen med styreleder og generalsekretær i Norsk teaterråd 20.08: Møte Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll) 22.08: Boklansering Norsk kulturskoleråd 23.08: AU-møte 26.08: Telefonmøte m Trude Risnes, Distriktssenteret i Sogndal : Planleggingsmøte landskonferansen 2014, Hamar (Deltakere fra kommunen, fylkeskommunen og NOKU) 29.08: Møte arbeidsgruppen Cultural Planning Sogn og Fjordane, Møte med Distriktssenteret. Sogndal 02.09: Supperåd hos Norsk musikkråd m/anne Aasheim fra Norsk kulturråd 03.09: Møte Kulturministeriet og Nordisk ministerråd, nordisk samarbeid barn, unge, kultur (Strømø, Festervoll) 05.09: Kulturforbundets fagdag om kulturledelse, Oslo Handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Melding om virksomheten

Melding om virksomheten 2009 2011 Melding om virksomheten Innhold: Melding om virksomheten Side 3 9 Resultat Side 11 Balanse 2009 Side 12 Noter 2009 Side 13 Revisjonsberetning 2009 Side 14 Balanse 2010 Side 15 Noter 2010 Side

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok

Bibliotekaren. Landsmøtet valgte Margunn Haugland som forbundsleder etter Monica Deildok Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Nr 12 - Desember - 2014 Georg Arnestad trakk linjene ti år fram: Flere store bybibliotek, filialdød og sterkere møteplassfunksjon Landsmøtet valgte Margunn

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER

HÅNDBOK. ungdomsråd MODELL ÅPNES HER V HÅNDBOK MODELL ungdomsråd H ÅPNES HER FORORD 1 Barn og ungdoms rett til deltakelse og innflytelse er nedfelt både i FNs barnekonvensjon og i norsk lovgivning. På kommunenivå har det gjennom flere år

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse

Røros; et sentrum for arrangementskompetanse Røros; et sentrum for arrangementskompetanse SLUTTDOKUMENT Utarbeidet av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as - behandlet og vedtatt i styringsgruppa i prosjektet 12.12.2013 Røros, januar 2014

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer