Styremøte : Sakliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 1 2013-2014: Sakliste"

Transkript

1 Styremøte : Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Sak 23/2013: Konstituering Sak 24/2013: Generell oppsummering Narvik 2013 Sak 25/2013: Økonomi Sak 26/2013: Kulturutredningen 2014 Sak 27/2013: Norges kulturkommune Sak 28/2013: Landskonferanse og Landsmøte 2014 Sak 29/2013: Samarbeid med fylkeslagene Sak 30/2013: Søknad fra NOKU Østfold Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter Sak 32/2013: Referatsaker Sak 33/2013: Eventuelt

2 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes

3 Sak 22/2013: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 10, Periode Forslag til vedtak: Protokollen godkjennes

4 Periode Møte 10 Hovedstyremøte Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Onsdag kl Tilstede: Jorunn Bøe, styreleder Anders Jaarvik, nestleder Per Aimar Carlsen Nina Kongstorp Randi Langøigjelten Randi Melgaard Hilde Pedersen Åse Festervoll, generalsekretær Monica Faye, referent Protokoll Sak 10/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes Sak 11/2013: Godkjenning av protokoll fra Hovedstyremøte 9, Periode Vedtak: Protokollen godkjennes Sak 12/2013: Landsmøte 2013 Forslag til sakliste ble diskutert med underliggende dokumenter. Det kom ingen forslag til saker fra medlemmene innen fristen 4. april. Forslag til rammebudsjett 2013 og 2014 ble gjennomgått. Forslag til Handlingsprogram ble gjennomgått og diskutert. Dette vedtas på Landsmøte. Det kom under debatten opp forslag om endringer som gjør at deler av sakspapirene må gjennomgås av styret på nytt før utsendelse. Dette gjelder mindre vedtektsendringer og eventuelt styrehonorar. Vedtak: Saksliste og tilhørende vedlegg godkjennes med de merknader som er gitt Nye innspill mht vedtekter og styrehonorar sendes styret for kommentar og endelig vedtak Sak 13/2013: Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen 2014 er satt opp som sak i saklisten for landsmøtet. Forslag til høringsuttalelsen ble gjennomgått og diskutert med bakgrunn i utredningens forslag til oppfølging og videre arbeid. Vedtak: Bearbeidet forslag til høringsuttalelse sendes til styremedlemmene for godkjenning Sak 14/2013: Landskonferansen 2013 Program og rammer ble gjennomgått. Vedtak: Programarbeidet tas til orientering.

5 Sak 5/2013: Norges kulturkommune. Det ble gitt en generell orientering om arbeidet og de fire nominerte. Bilder fra de fire kommunene tas med i årsmeldingen. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Det åpnes for at juryen i arbeidet med Norges kulturkommune 2015 kan differensiere prisen i ulike kategorier. Sak 16/2013: Støtte til fylkeslagene Det foreslås følgende rammer for støtte: Søknaden utformes av det enkelte fylkeslag og skal inneholde budsjett og en kort presentasjon av prosjektet det søkes støtte til Det skal sendes rapport i etterkant av arrangementet, med redegjørelse for faglig innhold, deltakelse og regnskap. Vedtak: Rammene godkjennes Sak 17/2013: Cultural planning Det ble gitt en kort orientering om samarbeidsprosjektet med med Sogn og Fjordane fylkeskommune og studietur/seminar i London 5.-8.mars. Vedtak: Informasjonen tas til etterretning Sak 18/2013: Kontrollkomiteens merknader Kontrollkomiteen er avviklet fom I forbindelse med deres rapport for 2012 stiller de spørsmålstegn ved om det er lurt å avvikle denne funksjonen. Vedtak: Styret støtter landsmøtevedtaket fra 2012 og mener det ikke er behov for ny debatt om dette Sak 19/2013: Referatsaker Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering Sak 20/2013: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt

6 Sak 23/2013: Konstituering Styret besitter samlet bred kulturkompetanse som det er viktig å bruke til beste for Norsk kulturforum. Styreleder ønsker å oppnevne saksansvarlige for ulike deler av Norsk kulturforums arbeid knyttet til fylkeslag, kulturkommuner, prosjekter, samarbeid, politikkområder, sosiale medier, konferanser og lignende. Det legges opp til en presentasjonsrunde der hensikten er å bli kjent med hverandre, og hverandres bakgrunn, interesser og ønsker; og i neste omgang fordele ansvar for faktiske arbeidsområder. Noen i styret er allerede koblet opp mot konkrete satsingsområder: - Per Aimar Carlsen, Landskonferanse og landsmøte - Hilde Pedersen, Twitter - Ellen Samuelsen, Kultur for samfunnsutvikling (Cultural Planning) - Tone Strømø, Nordisk samarbeid, barn, unge og kultur Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon

7 Sak 24/2013: Generell oppsummering Narvik 2013 Studietur til Kiruna, Landsmøte, Landskonferanse, Kåring av Norges kulturkommune Tilbakemeldingene fra deltakerne på både studietur, landsmøte og landskonferanse er gjennomgående svært positive. Det var 31 deltakere på studieturen til Kiruna, 68 deltakere på landsmøtet og 130 deltakere på landskonferansen. Vi venter fremdeles på noen fakturaer, men etter gjennomgang av nåværende oversikt over inntekter og utgifter viser tallene at vi gikk med kr ,- i underskudd. Det var i utgangspunktet lagt opp til et underskudd i budsjettet bla gjennom styrets subsidiering av hver deltaker (medlemmer) med kr. 1000,- Inntekter: kr ,- Utgifter: kr ,- De generelle arrangementsutgiftene beløper seg til kr ,-. I tillegg kommer kr ,- for spesielle kostander knyttet til studietur Kiruna, kåring av Norges kulturkommune, landsmøte, betalt deltakelse for fylkeslagsledere med mer Kostander fylkeslagsdeltakere kostet kr ,-, foredragsholdere kr ,- Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning

8 Tilbakemeldinger Landskonferansen 2013 Var du fornøyd med foredragsholderne? Ja, stort sett. Det var en bra bredde - og gode eksempler. Både og. Ja - 4 Veldig flinke, presise og artige å høyre på. Enkelte var gode, blant annet avslutningsforedraget var glimrende, men det er en generell god regel å ha færre foredragsholdere, og gjerne dobbeltsjekke om vedkommende er egnet for oppgaven. Ja, meget kunnskapsrike og dyktige foredragsholdere og hensiktsmessige presentasjoner av foredragene og bra at temaet ble belyst fra såpass mange vinkler. Relevante innlegg - gode fremførelser Ja, men det kunne med fordel vært færre foredrag, og flere pauser. Den gode samtalen i pausene er svært viktig når en har en slik anledning og treffes på tvers Ett problem med skjemaet: Jeg så ikke de siste, men kan ikke la være å svare Fikk dessverre ikke hørt foredraget til Georg Arnestad og Dag Broch. Siden det ikke var mulighet å trykke på "vet ikke knapp" eller lignende måtte jeg rangerer foredragene til midt på treet, noe som sannsynligvis ikke gir rett inntrykk. Jevnt over fornøyd med innleggene, flere kunne vært strengere på tida si. Siden jeg var en av foredragsholderne og som er obligatoriske, har jeg krysset av en treer på meg selv (Aam), svaret bør trekkes ut av resultatene. Gode foredragsholdere, og god sammenheng mellom de ulike innleggene. Foredragsholdere Anne Enger: 5:17 4:10 3:5; Arne Vinje: 5:9 4:17 3:6 Morten Hagevik: 5:6 4:19 3:7 Trond Hugo Haugen: 5:8 4:14 3:9 2:1 Georg Arnestad: 5:19 4:10 3:2 2:1 Dag Broch: 5:9 4:12 3:9 2:1 Karianne Aam: 5:5 4:15 3:10 1:1 Arne Håkon Thomassen: 5:4 4:16 3:7 2:3 1:2 Synnøve Persen: 5:5 4:12 3:10 2:2 1:3 Øyvind Stang: 5:11 4:16 3:5 Stian Slotterøy Johnsen: 5:4 4: :4 1:1 Kjersti Gangsø: 5:4 4:16 3:10 2:2 Nasra Omar: 5:13 4:14 3:5 Hva mener du om de kulturelle innslagene på konferansen Veldig bra! Presenterte Nordland og Nord-Norge på en flott måte. Kanskje litt lang forestilling onsdag. Den kulturelle oppvåkningen torsdag var strålende! MEGET GODE,. Innslaget under middagen på Grand var ekstremt langvarig og unødvendig etter den flotte kulturaftenen. Ville først hatt middag og så kulturaften for det ble veldig sene middager. De var gjennomgående altfor lange og av ganske dårlig kvalitet. Innslaget etter kåringen av Norges kulturkommune kunne med fordel vært strammet inn til halvparten så langt. Men det verste var utdelingen av rallarprisen under festmiddagen. For det første begynte middagen veldig sent og utdelingen, som var altfor omstendelig og kjedelig, forlenget bordsetet helt unødvendig. Denne utdelingen kunne vært lagt til konserten tidligere på kvelden. Det viktigste på slike konferanser - hvor folk ser hverandre en gang i året - er å la folk snakke sammen. Når middagen var ferdig kl er det på tide å legge seg... Meget bra, imponerende- men kanskje lite fra organisasjonslivet. Mye med meget høy profesjonell kvalitet. Mykje bra, men konserten på kvelden var for lang. Kven hadde den strålande ideen om at ein skulle framføre samme melodiane 2 gongar først piano så piano og fiolin? Det var litt spesielt på slutten av ein lang dag. Litt strammare regi hadde gjort seg. Om mat er kultur så var den samiske lunsjen siste dag strålande! Svarta Bjørn kåringane under middagen var alt for langdryg. Flott og variert program som gjorde at konferansen ble bra God kvalitet. Utdelinga av utmerkinga under middagen onsdag vart altfor langdryg, hadde klart seg med maks 10 minutt med rallarhatt og sjal.

9 Bra. Viktig å gå med ungdom. Veldig bra! Marinering i nordnorsk kultur. Mye flott,- men muligens litt i overkant tett program. Hadde vært kjekt med noe mer tid til å få snakke med de andre deltakerne. Veldig gode. Svært variert og inspirerende! Meget dyktige utøvere! Flott utstilling av husflid, men litt synd at utstillingen ikke kunne holdes åpen for ordinært publikum. Husflidkonsulelten for Nordland hadde så vidt jeg vet bistand fra en annen jobbet i to dager for å montere utstillingen (foruten alt arbeide i forkant med bl.a. å få inn objektene fra mange husflidslag) og utstillingen hadde fortjent å blitt presentert for et bredere publikum. Av meget høy kvalitet, svært rørende og tankevekkende. utmerket Flotte innsalg, men det ble nok litt for mange. kjempeflott visning av Nord-Norge og hva som finnes i bredde og ulike kulturer, mye samisk, det er flott. Kulturoppvåkningen torsdags morgen var et flott innslag, men altfor langt til å være oppvåkning. Veldig mange bra kulturelle innslag, god variasjon i utrykkene. De kulturelle innslagene, festmåltidet og lunsj dag 2 satte en meget fin ramme rundt konferansen Hyggelig med kulturinnslag knyttet til regionen/ vertskommunen. (Innslaget mht. utlevering av rallarpris kunne med fordel vært kortet inn) Flotte innslag, men det ble rett og slett for mye. Alt for mye ;-) Dessverre, for innslagene holdt høy kvalitet og det blir nesten litt urettferdig mot utøverne når det sitter konferansedeltakere, som er mettet på faglig inntak, men utsultet på næring. Veldig bra - men nesten overkill Kåring av Norges kulturkommune 5:13 4:13 3:6 Forestilling med artister i nord 5:20 4:9 3:1 2:1 1:1 Áhkunjárga - musikkverk torsdag morgen 5:25 4:6 3:1 Administrasjon og fasiliteter Meget bra, ingen negative kommentarer Bør ha betre bord i ein konferansesal slik at det er mogleg å notere evt. bruke pc. Ein kinosal/kultursal har gode stolar, men ikkje gode arbeidsforhold. For lenge mellom matøktene onsdagen - frå lunsj til middag. Lite med eit smørbrød. Fungerte greit :) Fine fasiliteter, og godt at dere ikke lar dere begrense av at hotell og konferansesal er på to steder. Folk greier å bevege seg mellom lokalitetene, og det sikrer at mindre steder blir representert. Veldig bra. Effektiv og flott! Helt i orden. Det ble for tett program, bør legge inn flere pauser, og heller færre innslag. info om kaffe/matpauser kunne vært lagt inn i program. Programmet var såpass omfattende at man lurte på om man måtte gå helt til middag uten mat. Egentlig en detalj, men kan forhindre at deltagerne bruker tid på å tenke på dette, fremfor fullt fokus på innleggene. God gjennomføring med høy profesjonalitet. Lokalet var noe mørkt og tett. Festmiddagen kunne vært bedre organisert ifm drikke før mat. Informasjon på forhånd 5:14 4:16 3:2 Informasjon underveis 5:16 4:15 3:1 Konferanselokalene 5:6 4:16 3:9 2:1 Rica hotell fikk relativt gode skår Lunsj på Rica fikk litt varierende skår

10 Middag på Grand fikk litt varierende skår Lunsj på Grand fikk gjennomgående høye skår Utstillingen fikk relativt gode skår Landsmøtet Veldig effektiv møteleiing. Bra landsmøte selv om jeg nok hadde sett at kanskje flere hadde jobbet seg bedre inn i tema for uttalelsen Jeg synes det var et helt topp Landsmøte, og håper jeg får anledning til å delta i framtiden. Landsmøtet var passe formelt og godt ledet. Interessant møte, godt ledet og effektivt kjørt. Det var helt greit. fint Landsmøte, men forventet mer deltagelse fra deltagerne, mer diskusjon, flere meninger. Formen på landsmøtet 5:8 4:13 3:3 Studietur til Kiruna Gode tilbakemeldinger Turguide toppskår Mat og drikke toppskår Omvisning gruvene toppskår Performance i Kiruna noe varierende skår Middag på vei hjem toppskår Tanker og opplevelser Ang dette spørjeskjemaet. Eg har ikkje delteke på alle foredrag. Det bør kanskje vere eit val som heiter veit ikkje, eller moglegheit for å hoppe over spørsmål og likevel kunne levere. No har eg sett 1 på alle foredrag som eg ikkje var med på. Eg får tydeleg vis ikkje levert utan å svare på alt de spør om. Min første NOKU konferanse men sikkert ikke den siste. Lærerikt og greit og bli kjent med kultur Norge. Som politiker med fokus på kultur var dette lærerikt og frister til gjentakelse. Synes det var trist og litt frustrerende at det ikke var flere politikere til stede samtidig kunne kanskje programmet vært mere rettet inn mot oss politikere. Kanskje det hadde vært en idé og jobbe for at både politikere og byråkrater samles slik at de "lærte" det samme Veldig bra konferanse med aktuelle temaer. Likte godt at det var så mye kulturinnslag. Skal jeg si noe negativ så er det at innslaget fra Rallarklubben ble for langt, og middagen ble litt for sent på kvelden. En av de bedre konferansene. Svært høyt faglig utbytte og foredragsholderne hadde jevnt høy kvalitet. Flott konferanse, men i og med at Narvik viste seg fra sin aller beste side mht til været, burde en vært litt fleksibel underveis med f.eks. lengre pauser som nevnt, og evt. flyttet noe av innslagene utendørs. Noen av oss var SÅ glad for å se sola både dag og natt, så det ble litt spesielt at til og med den siste, og svært gode lunsjen ble inntatt i blackboksen:-) Narvik har fått vist seg frem på en eksemplarisk måte, vel verdt flere stopp. Turen til Kiruna var et klart høydepunkt, og teknisk arrangør - Vinterfestuka, var et fantastisk vertskap, kunnskapsrik og veldig interessant. Ang matopplevelser skal man legge turen igjen til Tinja Fjellgård - helt utmerket! Totalt sett sitter man igjen med veldig mange inntrykk, både av kulturell art og kunnskap fra foredragene - såpass stor dose må bruke litt tid på å sorteres. Fin arena for kulturarbeidere i kommunen å møtes, mange har felles utfordringer, og spennende å høre hvordan andre jobber i andre kommuner, det gir tips og inspirasjon for å tenke nytt hos andre. Deltar gjerne igjen! Takk for en flott konferanse som var nyttig og til inspirasjon! Håper vi får med enda flere beslutningstakere innenfor kulturfeltet til neste konferanse. Første gang jeg har deltatt på konferansen og syntes det var mye interessant!

11 Sak 25/2013: Økonomi Norsk kulturforums grunnfinansiering er medlemskontingent og statlig støtte fra Norsk kulturråd, til sammen litt over 2 millioner kroner. Medlemskontingenten utgjør ca 60% av inntektene. Medlemskontingenten justeres med kommunal deflator hvert år. I tillegg kommer inntekter fra landskonferanse, ev andre arrangement og prosjekter. For øyeblikket har Norsk kulturforum to ansatte, generalsekretær i full stilling og administrasjonskonsulent i halv stilling. I tillegg kjøpes det regnskapstjenester, designtjenester og prosjekttjenester. Det har gjennom flere år vært stram økonomistyring for å sikre en akseptabel egenkapital som kan gi rom for egenandel til ulike prosjekter, og midler til å sette i gang nye prosjekter og tiltak. Egenkapitalen gir nå et visst handlingsrom, men er ikke nødvendigvis stor nok til flere ansatte eller store prosjekter. Økonomien gir imidlertid rom for bedre oppfølging av de satsingene vi har og nye kortsiktige satsinger. Vi har budsjettert med et overskudd på kr ,- for Ut fra dagens prognose kan det se ut som overskuddet blir noe større, ca ,-. Samtidig har vi en unødvendig høy egenkapital. Et naturlig egenkapitalnivå ut fra nåværende virksomhet kan fesk være 1,2 millioner kroner. Dette sikrer forsvarlig avvikling ved eventuell nedleggelse og rom for uforutsette utgifter i normal drift. Alternative innfallsvinkler: Bruke midler på sterkere og bredere oppfølging av pågående prosjekter og tiltak som Norges kulturkommune, Kultur for samfunnsutvikling, Rom for kultur, Nordisk samarbeid Utvide virksomheten med en prosjektmedarbeider. Dette vil gi rom for sterkere satsing på synliggjøring gjennom sosiale medier, bedre og tettere kontakt med medlemmene, og utvikling av nettbaserte tjenester for medlemmene Forslag til vedtak: Saken legges fram til diskusjon

12 Norsk kulturforum alle tall i hele tusen Resultat Prognose Budsjett Resultat Budsjett pr 19. august Gjenstår Egne inntekter Sum tilskudd Sum inntekter Personal Kontor Informasjon Møte- og reisekostnader Prosjekter og tiltak Sum driftsutgifter Driftsresultat Netto finansinntekter Årsresultat

13 Sak 26/2013: Kulturutredningen 2014 Kulturutredningen har mange gode vurderinger og et godt faktagrunnlag for gjennomgangen av kulturpolitikken de siste årene. Den bør derfor følges opp gjennom diskusjoner på våre møteplasser der dette er naturlig. Oppfølgingen vil nødvendigvis preges av hvilken regjering som kommer etter valget. Norsk kulturforum har tatt initiativ til en møteplass for våre nasjonale medlemmer som omfatter flere av de store frivillige organisasjonene som organiserer lokale kulturaktører. Møteplassen, Forum for nasjonale kulturorganisasjoner, har hatt flere møter våren 2013 og har hatt og planlegger flere møter høsten Et vesentlig grunnlag for diskusjonene på denne møteplassen er nettopp kulturutredningen. Forslag til vedtak: 1: Arbeidet følges opp gjennom Forum for nasjonale kulturorganisasjoner 2: Politisk oppfølging debatteres på bakgrunn av valgresultatene 9.september

14 Sak 27/2013: Norges kulturkommune Kåringen av Norges kulturkommune ble fra 2013 lagt inn som et element i landskonferansen. Dette ble gjort etter vedtak i ekstraordinære landsmøter i Kåringene har i flere år vært gjennomført på Stortinget og hatt god oppslutning av presse og politikere fra Stortinget. Det var dessverre svært vanskelig å få pressen interessert i årets kåring. Forrige styre diskuterte arbeidet med kåring av Norges kulturkommune og anbefaler til nåværende styre å løfte dette arbeidet opp på nasjonalt nivå. Begrunnelsen for dette er ønsket om kandidater fra alle fylker, en mer helhetlig tilnærming og gjennomgående kvalitetskriterier for arbeidet. Forslag til vedtak: 1. Det opprettes en arbeidsgruppe med 2-3 medlemmer fra styret, som sammen med administrasjonen skal finne og kvalitetssikre kandidater fra alle fylker 2. Arbeidsgruppen samarbeider med fylkeslagene for å finne egnede kandidater 3. Fylkeslag som ønsker å kåre egne fylkesvinnere står fritt til dette 4. Arbeidsgruppens kandidater legges fram for en ekstern jury som består av styreleder i NOKU, leder i KS og leder i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget

15 Sak 28/2013: Landskonferanse og Landsmøte 2014 Hamar kommune har i samarbeid med Hedmark fylkeskommune sagt seg villig til å være lokal arrangør for landsmøte og landskonferanse Det har vært diskutert noe rundt de overordnede temaene for konferansen, og et hovedtema bør være den lokale infrastrukturen og egnede lokaler for kultur. Konferansen vil finne sted andre uken i juni 2014 bla i nyåpnet Hamar kulturhus. Første møte med lokal arrangør gjennomføres 28. august. Det vil bli orientering fra møtet på styremøtet. Forslag til vedtak: Saken tas til etterretning

16 Sak 29/2013: Samarbeid med fylkeslagene Det er behov for å diskutere fylkeslagenes plass og rolle i organisasjonen. Hvordan kan vi bidra til tettere og bedre samarbeid og gjøre fylkeslagene til den regionale møteplassen for våre medlemmer den er ment som? Fylkeslagene har svært ulike innfallsvinkler til sitt arbeid. Det skjer mye spennende flere steder, men dette er i liten grad formidlet til og koblet opp mot nasjonalleddet. Norsk kulturforum betaler i dag for en representant fra hvert fylkeslag på landskonferanse og landsmøte. Fylkeslagene kan søke støtte til konferanser og større samlinger. Søknaden behandles i styret og beløpet fastsettes ut fra Norsk kulturforums årlige budsjettsituasjon. I 2013 kan aktive fylkeslag søke om inntil kr i støtte til medlemsaktivitet. Forslag til vedtak: Saken legges fram for diskusjon

17 Sak 30/2013: Søknad fra NOKU Østfold. NOKU Østfold søker om kr til studietur. Det er tidligere i år vedtatt at fylkeslagene kan søke om inntil kr ,- til konferanser og samlinger i eget fylke. Fylkeslagene vurderer selv hva som er meningsfull aktivitet for medlemmene i det aktuelle fylket. Forslag til vedtak: Det innvilges en støtte på kr ,- pr. deltaker som er medlem i Norsk kulturforum, med en samlet øvre grense på kr ,-. Bevilgningen forutsetter program for studieturen, oversikt over deltakere og et budsjett for studieturen som helhet.

18 SØKNAD TIL NOKU Oslo Moss 28.juni 2013 Søknad om støtte til studietur til Brüssel november NOKU Østfold og Østfold fylkeskommune planlegger studietur til Brussel november 2013 for å få en innføring i Creative Europe Her er en kort info om Creative Europe: EU avslutter sitt gamle sektorprogram på kultur nå i Det nye Creative Europe starter i 2014 og går til Her er det avsatt ca. 1,8 milliarder Euro fordelt over alle disse sju årene, men mulig det blir 1,3- vent å se til endelig avklaring. Varighet og forutsetninger er som tidligere med toårige prosjekt og tre til fem års prosjekt og samarbeid med tre til seks partnere. Det er noen viktige hovedpunkter dersom man ønsker å se mot disse midlene. En unik mulighet til å skaffe seg nettverk og kompetanse på hva som skjer inne kultur i Europa og en finansieringsmulighet til gode og fornuftige prosjekt. Finansieringen er også som vanlig ca Husk at prosjektene må en Europeisk dimensjon som betyr partnere utenfor Skandinavia. Et eksempel så langt er at Sarpsborg kommune ønsker å se på en mulighet knyttet til sin kulturskole på tema nysirkus. De er nå i gang med kontakt til aktuelle miljøer i Brussel inne dette området. Den viktigste konferansen innen EU og kultur i de neste årene kan bli konferansen i Brussel 4-6 november som fokuserer på det endelige programmet for Creative Europe. Dette blir en viktig arena å delta på dersom man kan tenke seg et prosjekt innenfor Creative Europe og de mulighetene som ligger her både på kompetanse, nettverk og finansiering. Et fint sted å starte også for de som bare ønsker å gjøre seg kjent med hva som er på gang innenfor finansieringsmuligheter på kulturområdet i Europa. NOKU-Østfold planlegger en studietur for 10 personer og vil søke NOKU-sentralt om økonomisk støtte på kr pr deltaker, til sammen kr Medlemmene må selv dekke kostnader til studieturen, men vi håper på at et tilskudd på kr vil gjøre at flere kommuner ser at de har mulighet for å sende en representant. Utgiftene pr deltaker: Reise tur-retur Østfold Brüssel, fly + transport til og fra flyplass kr Hotell 4 netter a kr kr Diett 4 døgn, kost, statens reiseregulativ a kr 800 kr Sum utgifter pr deltaker kr Dersom det er behov for flere opplysninger, kan undertegnede eller Svein Helge Treimo i Østfold fylkeskommune kontaktes. Med vennlig hilsen NOKU Østfold Berit Kolden Kasserer

19 Sak 31/2013: Norsk kulturforums prosjekter Norsk kulturforum er i dag engasjert i tre prosjekter Pilotprosjekt Sogn og Fjordane Kultur for samfunnsutvikling Norsk kulturforum samarbeider med Sogn og Fjordane fylkeskommune i et pilotprosjekt med 5 kommuner. Utgangspunktet er kultur for samfunnsutvikling (se egen hjemmeside ) der vi arbeider med å implementere kunnskap og erfaringer fra Cultural Planning og Cultural Mapping til en norsk hverdag og virkelighet. Fylkeskommunen finansierer dette prosjektet med midler fra LUK-ordningen (de har fått ekstra støtte fra KRD til dette arbeidet). Rom for kultur Norsk kulturforum er samarbeidspartner i Troms fylkeskommunes prosjekt Rom for kultur som starter opp nå. Prosjektet har en bred og interessant innfallsvinkel som vil være relevant også i andre regioner. Det skal settes i gang 9 pilotprosjekter i 9 kommuner der både kartlegging av eksisterende bygg og anlegg, nybygg, kompetanse, samarbeid og utvikling står sentralt. Det fokuseres både på lokaler for profesjonell- og amatørkultur Barn, kunst og kultur i Norden Dette prosjektet er helt i startfasen og har ennå ikke funnet sin form. Det er en videreføring av Norsk kulturforums nordiske konferanse i Vi er i samtaler med Kulturministeriet i Danmark og Nordisk ministerråd om utvikling av en nordisk møteplass for tilretteleggere av kulturtilbud og aktivitet for barn og unge. Det bør diskuteres i hvilken grad det bør arbeides for innsats på flere områder enn disse, og hvilke tema som da vil være aktuelle. Herunder arbeid for å nå ulike målgrupper og få politikere og andre sentrale aktører i tale Forslag til vedtak: 1. Gjennomgangen tas til etterretning 2. Eventuelle nye prosjekter diskuteres

20 Sak 32/2013: Referatsaker Forslag til vedtak: Referatsakene tas til etterretning

21 Rapportering møte 1, Aktivitet Gjennomført jevnlige møter med regnskapsfører Forarbeid styremøte Forarbeid og etterarbeid Landskonferansen 2013 Forarbeid og etterarbeid Landsmøtet 2013 Arbeid med Norges kulturkommune Høringsuttalelse og kronikk Kulturutredningen Pressemelding Kulturløftet 3 Oppdatering av hjemmeside og utsendelse av nyhetsbrev Innføring av nytt medlemsregister, CRM system med mer Konferanser/Seminar/Møter 22.04: Møte Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll) april: Konferanse NOKU Agder, Tvedestrand (Faye, Festervoll 02.05: Jurymøte Norges musikk-kommune (I regi av Norsk musikkråd) 16.05: Supperåd om kulturutredningen i Norsk musikkråd med påfølgende møte i Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll) 21.05: Møte med KS, Ulrica von Sydow 30.05: Avslutningsseminar forskningsprogrammet om frivillig sektor og sivilsamfunn : Landsmøte og landskonferanse, Narvik (administrasjon og styre) : Konferanse og oppstart av prosjektet Rom for kultur (Troms fylkeskommune) i Tromsø 20.06: AU-møte, Drammen (Carlsen, Pedersen, Festervoll) 19.06: Møte Kulturministeriet og Nordisk ministerråd. Diskusjon om nordisk samarbeid barn, unge, kultur. København (Strømø, Festervoll) 16.07: Møte om oppfølging av kulturutredningen med Erik Henningsen og Georg Arnestad 23.07: Møte om oppfølging av kulturutredningen med styreleder og generalsekretær i Norsk teaterråd 20.08: Møte Forum for kulturorganisasjoner (Faye, Festervoll) 22.08: Boklansering Norsk kulturskoleråd 23.08: AU-møte 26.08: Telefonmøte m Trude Risnes, Distriktssenteret i Sogndal : Planleggingsmøte landskonferansen 2014, Hamar (Deltakere fra kommunen, fylkeskommunen og NOKU) 29.08: Møte arbeidsgruppen Cultural Planning Sogn og Fjordane, Møte med Distriktssenteret. Sogndal 02.09: Supperåd hos Norsk musikkråd m/anne Aasheim fra Norsk kulturråd 03.09: Møte Kulturministeriet og Nordisk ministerråd, nordisk samarbeid barn, unge, kultur (Strømø, Festervoll) 05.09: Kulturforbundets fagdag om kulturledelse, Oslo Handlingsprogram Visjon Norsk kulturforum, for nytenkning og samhandling på et mangfold av kulturarenaer Mål Norsk kulturforum vil arbeide for et lokalt kulturløft med fokus på bredde, kvalitet og profesjonalitet, og bidra til å sikre en kunnskapsbasert nasjonal kulturpolitikk. Handlingsprogram Norsk kulturforum skal synliggjøre kulturens betydning som samfunnsutvikler Være premissleverandør for kulturpolitisk utvikling Arbeide for samordning av kulturrelaterte oppgaver i offentlig sektor Arbeide for å styrke den kulturelle grunnmuren der bredde, kvalitet og profesjonalitet er naturlige elementer Sette fokus på utviklingstrekk og trender og synliggjøre konsekvensene for lokalt kulturarbeid Arbeide for bred forankring av kulturloven og kulturens rolle som samfunnsutvikler, der kulturlovens intensjoner nedfelles i konkrete planer og strategier Alene eller i samarbeid med andre, utvikle og gjennomføre prosjekter av interesse for lokalt og regionalt kulturliv Synliggjøre gode eksempler på lokalt kulturarbeid Norsk kulturforum skal arbeide for å styrke kulturkompetanse, kunnskap og samarbeid Synliggjøre kompetansebehov for helhetlig og langsiktig samfunnsutvikling Gjennomføre kompetansehevende tiltak for utvikling av uttrykksformer, institusjoner og arenaer Bidra til kunnskapsdeling og bredere samarbeid mellom offentlig, frivillig og privat sektor Norsk kulturforum skal arbeide for samhandling på et mangfold av arenaer Utvikle gode møteplasser for samhandling og nytenkning Bygge nettverk for aktører med fokus på lokalt kulturutviklingsarbeid Arbeide for mangfold og inkludering gjennom åpne og tilgjengelige arenaer Arbeide for flere og bedre lokaler tilpasset lokalkulturens behov

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste

Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Styremøte 4 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 19. mars kl. 1030-1730 Sak 11/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 3,

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 6 2015-2016: Sakliste Sted: Quality hotell Tønsberg Tid: Mandag 23.05.2016, 1200 1500 Sak 20/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 21/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 5, Periode

Detaljer

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste

Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Styremøte 2 2015-2016: Sakliste Sted: Scandic hotell Havet, Bodø Tid: Mandag 05.10.15 kl. 1300 - tirsdag 06.10.15 kl. 1100 Sak 27/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28/2015: Godkjenning av

Detaljer

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg

Landsmøte. Mandag 23. mai 2016 kl Sted: Quality Hotel Tønsberg Landsmøte Mandag 23. mai 2016 kl. 1700 2000 Sted: Quality Hotel Tønsberg Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2015 3. Regnskap 2015 4. Innkomne saker: Ingen innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram

Detaljer

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste

Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Styremøte 4 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 29. april 2015, 1030-1730 Sak 10/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 11/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste

Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Styremøte 2 2014-2015: Sakliste Sted: Hotell Park Inn, Gardermoen Tid: Mandag 10.november 2014, 1030-1800 Møte med fylkeslagsledere 1030-1400 Sak 30/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 31/2014:

Detaljer

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste

Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Styremøte 3 2015-2016: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn hotell Tid: Onsdag 25.11.2015 1030-1800 Sak 34/2015: Sak 35/2015: Sak 36/2015: Sak 37/2015: Sak 38/2015: Sak 39/2015: Sak 40/2015: Godkjenning

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 3 2016-2017: Sakliste Sted: Radisson Blu, Bergen Tid: Mandag 30.01.2017 kl. 1200-1730 Sak 1/2017: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2017: Godkjenning av protokoll, Styremøte 2, Periode

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2015

Protokoll Landsmøte 2015 Protokoll Landsmøte 2015 Sted: Scandic Bystranda hotell Tid: Mandag 8. Juni kl. 17.00 20.00 Sak 1/2015: Konstituering Innkalling og sakliste godkjennes Som dirigenter velges Ellen Samuelsen og Randi Langøigjelten

Detaljer

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste

Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Styremøte 3 2013-2014: Sakliste Sted: Gardermoen Park Inn Tid: Onsdag 22. januar kl. 1030-1800 Sak 1/2014: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2014: Godkjenning av protokoll, Hovedstyremøte 2,

Detaljer

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste

Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Styremøte 1 2015-2016: Sakliste Sted: Øvre Slottsgate 2b Tid: Onsdag 2. september 2015, 1100-1800 Sak 18/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 19/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte 4,

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste

Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl Sted: Scandic hotell Alta. Sakliste Landsmøte 2017 Mandag 29. mai 2017 kl. 17.00-20.00 Sted: Scandic hotell Alta Sakliste Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2016 3. Regnskap 2016 4. Innkomne saker: a. Sak 4a/2017: Norsk kulturforum

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 5 2015-2016: Sakliste Sted: Nordnes bydelshus, Bergen Tid: Onsdag 20.04.2016, 1100 1800. Felles middag etter møtet Sak 11/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 12/2016: Godkjenning

Detaljer

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste

Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Styremøte 2 2013-2014: Sakliste Sted: Trondheim kommune og Rica Bakklandet hotell, Trondheim Tid: Onsdag 6. november kl. 1500 torsdag 7. november kl. 1500 Sak 34/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 2013 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 9 Handlingsplan 2013 2014 Side 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2012 Side 16 17 konferanser 2013 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b:

Sak 4a/2013: Vedtektsendringer Vedtak sak 4a, Vedtektsendringer 5 Landsmøte, landsmøtet skal behandle: pkt b: Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum Onsdag 5. juni 2013 kl. 0900 1200, Rica Hotell Narvik Sak 1/2013: Konstituering Innkalling og saksliste godkjennes Som dirigenter velges: Anders Jaarvik og Randi Langøigjelten

Detaljer

Innspill til Kulturutredningen 2014

Innspill til Kulturutredningen 2014 Innspill til Kulturutredningen 2014 Norsk kulturforum har tidligere kommet med innspill i forhold til våre medlemmers utfordringer. Norsk kulturforum ønsker med dette innspillet også å formilde egne erfaringer

Detaljer

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000

Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Landsmøte Mandag 8. juni 2015 kl. 1700 2000 Sted: Scandic Bystranda hotell Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2014 3. Regnskap 2014 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2015-2016 6. Rammebudsjett

Detaljer

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste.

Protokoll. Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00. Sted: Rica Oslo hotell, Oslo. Deltakerliste. Protokoll Landsmøte Norsk kulturforum 2011 Tirsdag 5. april kl. 14.30-18.00 Sted: Rica Oslo hotell, Oslo Deltakerliste Vara i styret Kontroll og desisjonskomiteen Administrasjon Administrasjon Nordland

Detaljer

Godt lokalt kulturarbeid?

Godt lokalt kulturarbeid? Godt lokalt kulturarbeid? Foredrag Førde 23. mars 2017 Kulturkonferansen 2017 Kulturpolitikk i reformtider Åse V. Festervoll Generalsekretær Uansett hva som skjer mht. sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 2014 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2014 2015 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2014 Side 18 19 konferanser 2014 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen

norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen norsk KulturforuMs landskonferanse 2009 nasjonal KulturpolitiKK lokale utfordringer 24.-25. september Hotel Terminus, Bergen velkommen til landskonferansen 2009 i Bergen Norsk kulturforum ønsker kulturpolitikere,

Detaljer

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding

Årsmøte Saksliste. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps. 3. Årsmelding Saksliste 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, referent og tellekorps 3. Årsmelding 4. Årsregnskap og budsjett 5. Valg av styremedlem 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Detaljer

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK

PK17 rapport evaluering og oppfølging. VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK PK17 rapport evaluering og oppfølging VSV 8. februar 2017 Karen Anne Kjendlie, Rådgiver regionalavdelingen, VFK Agenda Deltakernes evaluering av PK 17 Hovedpunkter fra PK 17 Drøfting PK 17 - formål Gi

Detaljer

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013

nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 nfk.no/sandnessjøen.vgs INFO FOR SANDNESSJØEN VIDEREGÅENDE SKOLE NR.7 UKE 40/2012-2013 Innlegg i SVISSTE DU DET Hvis det er noen som vil ha noe inn i Svisste Du Det, kan de ta kontakt med administrasjon

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn,

NORSK KULTURFORUI^S ' ' %. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, NORSK KULTURFORUI^S "' ' "%. LANDSKONFERANSÉ2009 NAgJpNAL KULTUR OLiTI^I^LOKi^ UTFORDRINGER ~*M. 5eptGmbcr^U)tcl Te^^Ris. Bc^cn, ^ ihowdm \\i'i' t!. fs^i.mlm,' NASJONAL KULTURPOLITIKK - LOKALE UTFORDRINGER

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12

Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side Resultat Side 12 Årsmelding 2016 Innhold: Årsmelding Side 3 8 Handlingsplan Side 10 11 Resultat Side 12 Balanse Side 13 Noter Side 14 Revisjonsberetning 2016 Side 16 17 konferanse 2016 Side 18 Foto: Åse Vigdis Festervoll

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14

Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan Side 13 Resultat Side 14 2015 Årsmelding Innhold: Årsmelding Side 3 10 Handlingsplan 2015 2016 Side 13 Resultat Side 14 Balanse Side 15 Noter Side 16 Revisjonsberetning 2015 Side 18 19 konferanser 2015 Side 20 21 Alle foto: Ingvild

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19

Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 Rapport fra «Evaluering av FS Kontaktforum april 2016» Leverte svar: 19 1. Evaluering av FS Kontaktforum Hva er din helhetsvurdering av FS Kontaktforum? Veldig bra 14 73.7 % Bra 5 26.3 % Middels 0 0.0

Detaljer

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012

Lier Øst Rotary Klubb Månedsbrev november 2012 Fremmøte Fremmøte i november 2012 var på 68,3 %. Følgende fire medlemmer hadde 100 % fremmøte; Geir F., Øivind H., Tormod O. og Helge S. Månedsprogram Dato Program Ansvar 3-minutter 01.11 Årsmøte 2012

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Regionalt kultursamarbeid

Regionalt kultursamarbeid Regionalt kultursamarbeid Overordna mål Utvikle samarbeid som synliggjør og fremmer kulturområdets betydning lokalt og regionalt. Kultur som kraft i samfunnsutviklingen - eller; kultur i sentrum! Støtte

Detaljer

Varamedlem. Arrangement Dato og tid Gjelder Sted

Varamedlem. Arrangement Dato og tid Gjelder Sted Styret: Terje Røe Anette Solberg Morten Sanner Mali Hauen Ragnhild Aashaug Ketil Belsaas Forfall: Cathrine Hagen Styreleder Nestleder Varamedlem Varamedlem Administrasjonen: Rådgiver Elin Kvernmoen - referent

Detaljer

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015

Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Barnehagelærerføtter på rådhustorget i Reggio Emilia, Reggioreisen 25. oktober 2013. Foto K. Carlsen Nettverksbrev nr. 45, desember 2015 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer I denne søte juletid tenkte jeg

Detaljer

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering

Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Rogaland og Agder redaktørforening evaluering Litt om undersøkelsen Undersøkelsen sendt ut via e-post til 63 medlemmer den 03 september. 31 medlemmer svarte på undersøkelsen. Kjønn Alder og status 0,0%

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Maktens pluttifikasjon

Maktens pluttifikasjon Maktens pluttifikasjon Søknadssum 200 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Rogaland fylkesbibliotek Adresse Boks 130 4001 Stavanger Organisasjonsnummer 974624346 Hjemmeside www.rogfk.no/fylkesbiblioteket

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen.

Sak 03/2013: Økonomi. Presentasjon av regnskap og godkjennelse budsjett v. kasserer Oddny Remlo/leder Knut Haugen. Referat styremøte 1/13, tirsdag 29.01.2013. Sted: Storgt. 19 Bodø (Bohus) Tid: 17.30 20.00 Til stede: Knut Haugen, Oddny Remlo (til stede ved telefon), Trond Tidemann (til stede ved telefon), Arild Pettersen,

Detaljer

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015

FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 FORSLAG TIL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I FNM 2015 Årsmøte i Forbundet for Norske Museumsvenner (FNM) ble avholdt lørdag 19. september 2015 på Troldhaugen, Bergen. Arrangør: Troldhaugens venner, Siljustøls venner

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer:

ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Til stede: Møteleder: Referent: SAKSLISTE Sak 1 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2 Valg av funkjsonærer: ÅRSMØTE 2011 Sted/dato: Eidene Røde Kors senter, 29. januar 2011 Til stede: 27 personer tilstede, hvorav 19 stemmeberettigede (kun en stemme per familiemedlemsskap). Møteleder: Liv Torill H. Rensvold Referent:

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/

PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/ Bergen, 19.11.07 PROTOKOLL FRA REGIONSSTYREMØTE NR.13/2006-2008 Dato: 16. og 17. november 2007 Sted: Scandic Hotell Bergen City Møtetid: 18:00 20:30 fredag og 09:00 12:00 lørdag. Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren

TRÅD. BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren TRÅD BILLEDVEV AV KARI VEVLE UTSTILLING og kunstverksted med kunstneren RAPPORT fra prosjekt for Den Kulturelle skolesekken Atelier Lofoten, Svolvær 16.06. 03.09.06 Alta Kunstforening 29.09 22.10.06. 451

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi

1. Orientering fra Borgerkonferansen. 2. Rapportering økonomi Styremøte nr. 3 2005 / 2006 Tilstede : Kr. Lian, Jan Petter Bergan (til kl. 1600), Svein Erik Skjønnås, Sture Medby, Kari Austenå, Bastrup, Annette Gundersen Kopi : Ketil Helgevold, Elin Brede Kristiansen

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

NHF Region Øst. Navn Tilstede Forfall Merknad

NHF Region Øst. Navn Tilstede Forfall Merknad NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.2 2014-16 Tidspunkt: Onsdag 20 august Torsdag 21. august 2014 Møtetid: kl: 1200-1200 Sted: Rømskog Spa & Resort Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall

Detaljer

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd

Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Kulturprosjektet Oppspill Felles kultursatsing i KS og norsk kulturskoleråd Prosjektleder Ann Evy Duun E-post: annevy.duun@ks.no Mobil: 990 46 710 Bakgrunn for prosjektet Politisk initiativ i KS og Norsk

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 29.11.16 kl. 16:00 18:30 Onsdag 30.11.16 kl. 09:00 11:45 Sted: Tilstede: Lofotr Vikingmuseum, Vestvågøy Styreleder Randi Melgaard Nestleder

Detaljer

Ønsker Ketil Helgevold velkommen som fast styremedlem som erstatter for Morten Bastrup som har gått ut av styret.

Ønsker Ketil Helgevold velkommen som fast styremedlem som erstatter for Morten Bastrup som har gått ut av styret. Styremøte nr. 5 2005 / 2006 Tilstede : Helgevold, Jan Petter Bergan, Kristin Lian, Svein Erik Skjønnås, Annette Gundersen, Kari Austenå, Sture Medby Kopi : Elin Brede Kristiansen Referat : Knut E. Helland

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA

PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA PROTOKOLL FRA MØTE NORD-TROMS REGIONRÅD DA EMNE: Møte nr 2-2017 STED: skype TIDSPUNKT: 21. februar 2017 kl 0900 DELTAKERE: Ordførere: Fra adm: Forfall: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy Øyvind Evanger, Nordreisa

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Prosjekt- og utviklingsmidler Sluttrapport Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Tildelt beløp: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass (Ref #6dce515d) Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune, Trysil folkebibliotek / 864948502

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014-16

HANDLINGSPLAN 2014-16 Målsetting: STRATEGI FOR SAMHANDLING MELLOM DET FRIVILLIGE KULTURLIVET I NORD- TRØNDELAG OG FYLKESKOMMUNEN HANDLINGSPLAN - 16 27.03.14 «Nord-Trøndelag fylkeskommune skal være en aktiv medspiller i samarbeidet

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»?

Til rådmennene i Midt-Buskerud. Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Til rådmennene i Midt-Buskerud Vikersund 19/1-2015 SAK: VERTSKAP FOR «KUNST RETT VEST»? Notat fra møte torsdag 15/1-2015 Tilstede: Per Aimar Carlsen, Modum kommune Hilde Teksle Gundersen, Sigdal kommune

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE

REFERAT FRA STYREMØTE REFERAT FRA STYREMØTE Tid: Fredag 21. mars 2014 senest kl 18:00 Sted: Mjuklia, Berkåk, Rennebu Tilstede: Elisabeth Hasselvold, Ragnhild Dahl, Solveig Kvidal, Anbjørg Vold Doorman og Helene Tiller Fravær:

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013

Saksdokument: Forslag til saksliste. Saksdokument: Referat fra NKA styremøte oktober 2013 Referat fra NKA styremøte 31.1.-1.2. 2014 Oslo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Til stede: Nils

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur

RISØR KOMMUNE Enhet for kultur RISØR KOMMUNE Enhet for kultur Arkivsak: 2015/218-9 Arkiv: C00 Saksbeh: Jorunn Bøe Dato: 26.03.2015 Drøftingssak - Planprogram ny kulturplan Utv.saksnr Utvalg Møtedato 18/15 Kulturkomitéen 16.04.2015 Rådmannens

Detaljer

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012

Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 1 Nettverksbrev nr. 36, desember 2012 Fra boka Barns rettigheter en reise den engelske versjonen. Finnes nå i Norsk oversettelse. Til medlemmer i Norsk Reggio Emilia-nettverk (NREN) Kjære medlemmer. Det

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE

PROTOKOLL FRA ULLENSAKER KULTURRÅDS MØTE Ullensaker kommune Kultur MØTEREFERAT Fra: Marit Lødemel Dato: Torsdag 20.06.2013 Tid: Kl. 1900-2100 Sted: Møterom Espelunden, Rådhuset, Jessheim Tilstede: Knut Ljøgodt, Berit Nafstad Lyftingsmo, Aud Gunleiksrud,

Detaljer

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet)

Fredag 13.januar 2017, kl :00 (det serveres lunsj i møtet) Region Øst Kontor: Storgata 8, Oslo Post: Pb. 8723 St. Olavs plass, 0028 OSLO rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 91842830 torkel.oien@kulturskoleradet.no Tlf. + 47 48063060 Referat fra styremøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN.

PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. PROTOKOLL FRA UTRYKNINGSPERSONELLETS FELLESUTVALG - NORGE LANDSMØTE FREDAG 7. MAI 2004 HOS JUSTISSEKTORENS KURS- OG ØVINGSSENTER I STAVERN. Til stede med stemmerett: Are Olimb, UF-Asker & Bærum Børre Heggenhaugen,

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 PROTOKOLL FRA STYREMØTE PR. TELEFON SAMFUNNSVITERNE 10. JUNI 2015 Tid: 10. juni 2015 Sted: Styremedlemmer: Telefonmøte Knut Aarbakke, leder Merete Nilsson, nestleder Margot Vågdal Torill Monstad Vidar

Detaljer

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590

I 2009 hadde TROBUR 28 medlemsorganisasjoner, som totalt hadde 20.760 medlemmer. Troms barne- og ungdomsråd (TROBUR) Post: Postboks 590 Årsmelding for 2009 Generelt TROBUR har hatt en meget positiv utvikling i 2009. Økt medlemstall, økt aktivitet og bedre oppslutning om egne arrangementer tyder på et aktivt og blomstrende organisasjonsliv

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 "Virksomhetsplan for perioden 2013 og 2014 er et resultat av Strategi 2020. Målene fra Strategi 2020 er utgangspunktet for nasjonale og regionale tiltak i kommende periode. Intensjonen

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2015

Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøteprotokoll 2015 Årsmøtet for Stopp veisaltingen for 2015 er nå avviklet. Nedenfor vises Dagsorden med utfall av avstemningen. DAGSORDEN: 1. Årsberetning 2014-2015 2. Regnskap 2014-2015 3. Oppfølging

Detaljer

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte.

En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Innkalling til et møte En viktig oppgave er å sende innkalling i god til alle involverte. Doodle Dersom dato ikke er avtalt på forrige møte, så er et tips å sende ut en Doodle med alternative datoer, vertskap

Detaljer

Referat fra styremøte i FNF Akershus

Referat fra styremøte i FNF Akershus Referat fra styremøte i FNF forum for Tid: onsdag 7.juni 2017, kl. 16.30 18.00 Sted: Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28 Tilstede: Sverre A. Larssen (DNT Oslo og Omegn), Bjørn Faafeng (NOA), Jørgen

Detaljer

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK

Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Referat fra styremøte nr. 3-07 i FOSK Dato: Mandag 3. tirsdag 4.12.07 Sted: Norsk Kommunalteknisk Forening, Munkedamsveien 3B, 5. etasje Tilstede: Eva Lian, Annette Gundersen, Ingrid Trømborg, John Firing,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008

PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 PROTOKOLL STYREMØTE AVD. JUJUTSU NR. 01 ÅR 2006/2008 STED: Rica Hotell Oslo DATO/ÅR: Lørdag 26. august 2006 kl. 1300-1800 DELTAKERE: Styreleder Åshild Stenevik Nestleder Morten Holdahl Styremedlem Elizabeth

Detaljer

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen.

Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Rapport utarbeidet av Lena Arntzen og Steinar Pleym Pedersen. Formålet med konferansen Samhandlingsavdelingen er sykehusets kontaktpunkt for samarbeid med kommuner, organisasjoner m.v. Formålet med konferansen

Detaljer

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat

Brukarundersøking Bibliotek. Resultat Brukarundersøking Bibliotek 2012 Resultat 30 enheter(kommune) er med i lands-snittet Side Luster Land Høyest kommune Lavest kommune Slik svarer du på spørsmålene - - - - Service 5,4 5,2 5,7 4,7 Brukermedvirkning

Detaljer

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form.

Referatstyremøte 06.04.2013. Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Referatstyremøte 06.04.2013 Godkjenning av forrige møtereferat Orienteringssaker Forrige møtereferat godkjennes i sin nåværende form. Foreningens økonomi, herunder sak i forhold til skatteetaten (Even/Michael)

Detaljer

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM?

KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? KULTURARBEIDSPLASSER HVA SNAKKER VI OM? HVEM SNAKKER VI OM? Hvor finnes kulturarbeidsplassene? Offentlig sektor Privat sektor Frivillig sektor Kultur og næring? Kulturnæringer? Kulturskoler Bibliotek Museer

Detaljer