Behandling av farlig bygningsavfall. Hva kan den enkelte gjøre, og hva kan bransjen gjøre?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandling av farlig bygningsavfall. Hva kan den enkelte gjøre, og hva kan bransjen gjøre?"

Transkript

1 Behandling av farlig bygningsavfall Hva kan den enkelte gjøre, og hva kan bransjen gjøre?...skal snakke om klimaendringer som fører til større bygningsskader, og spør: hvilken rolle kan takstmenn og forsikringsbransje ta for å anbefale miljøvennlige materialer i gjenoppbyggingen når bygningsskader skal utbedres? Skadetakstkonferanse Scandic airport hotel, Gardermoen januar 2012 Karl Kristensen Fagrådgiver i Bellona

2 Avfallsdefinisjon: Alle materialer og alle produkter er avfall som vi ikke har rukket å kaste ennå! Hvorfor? Produksjon av energi og råmaterialer Oppføring Driftsfase Rehabilitering og riving Avfall + sammenhengen mellom farlig avfall, klima og andre uønskede miljøeffekter?

3 Hvilke egenskaper kjennetegner en miljøgift? Giftig Lite nedbrytbar Bioakkumuleres Bionedbrytning Veksthastighet 60% Algevekst Bakterieaktivitet 50% Testkonsentrasjon Dager

4 Eksempler på bygningsmaterialer som er/kan være farlig avfall Isolasjonsmaterialer, tepper, plast i elektriske apparater (brommerte flammehemmere) Bygningsplater og rørisolasjon (asbest) Soilrør og beslag (bly) Trykkimpregnert trevirke /CCA, krom, kobber og arsen) Takpapp, isolasjon, impregnering, sot i pipe (PAH) Isolerglassruter, fugemasser, kondensatorer i elektriske apparater (spesielt lysarmaturer), murpuss, maling (PCB) Fugemasser/fugeskum (PCB, klorparafiner) Elektriske/elektroniske komponenter inkl. kjølemidler (tungmetaller, halogenerte hydrokarboner) Enkelte tilsetningsstoffer til betong Maling, lakk, lim, olje og primere. Vinyl innholder mykgjørere (ftalater). Herdeplast olje- eller kjemikalieforurenset materiale

5 Stiftet i ansatte Bellona Kontorer Oslo, Brussel, Murmansk, St. Petersburg, Krakow (og Washington) Pragmatisk og løsningsorientert Holistisk perspektiv Teknologioptimister Stor faglig spennvidde og tyngde Stort nettverk Samarbeid med næringsliv

6 Norges mest energieffektive kontorbygg Beregnet netto energibehov: 82* kwh/m2/år Beregnet levert energi: 67* kwh/m2/år *Gjelder kontorarealer

7 På hvilken måte berører farlig avfall/klimaendringene takstmenn og forsikringsbranjen? Økende mengde giftstoffer i eksisterende bygningmasse som medfører økte kostnader ved sanering Klimaendringer øker skadeomfang som følge av uvær og naturskader Giftstoffer og dårlige miljøløsninger kan øke skadeomfanget ved en uønsket hendelse På et makroplan representerer økende miljøproblemer en eksistensiell trussel På hvilken måte kan takstmenn og forsikringsbransje bidra til å redusere denne risikoen?

8 Utviklingslinjer mot 2050 Flere mennesker Forbruksvekst Økt urbanisering og ørkenspredning Uforutsigbare klimaendringer Økende spredning av mange miljøgifter Redusert biologisk mangfold og produksjonsevne Økende knapphet på vann, energi og materialressurser => økende konkurranse og fare for alvorlige interessekonflikter

9 Hvordan forstå miljøproblemene?

10 Redusert ozonlag Ødeleggelse av korallrev Mer ekstremvær Lakselus Farlig avfall på avveie Økende kvikksølvinnhold i fisk Sur nedbør Oljeutslipp i Mexicogulfen Ødeleggelse av regnskog Økende antall skadelige kjemikalier Sigevann fra avfallsdeponier Global oppvarming Monstermaster i Hardanger Radioaktive utslipp Fukoshima/Sellafield Økende antall truede arter Forurenset sjøbunn Havforsuring Bortfall av sukkertare og kysttorsk Brommerte flammehemmere i morsmelk Redusert leverdyktighet hos sjøfugl Økende mengde langtransportert forurensning Overfiske Kongekrabbeinvasjon Ørkenspredning Mineralmangel Veistøv og partikkelforurensning

11 Redusert ozonlag Ødeleggelse av korallrev Mer farlig avfall Mer ekstremvær Lakselus Radioaktive utslipp Fukoshima/Sellafield Oljeutslipp i Mexicogulfen Økende kvikksølvinnhold i fisk Sigevann fra avfallsdeponier Kongekrabbeinvasjon Økende antall truede arter Ødeleggelse av regnskog Global oppvarming Spredning av miljøgifter og annen forurensning Redusert biologisk mangfold og produksjonsevne Økende ressursknapphet Menneskeskapte klimaendringer Sur nedbør Redusert leverdyktighet hos sjøfugl Forurenset sjøbunn Økende mengde langtransportert forurensning Brommerte flammehemmere i morsmelk Bortfall av sukkertare og kysttorsk Økende antall skadelige kjemikalier Veistøv og partikkelforurensning Monstermaster i Hardanger Mineralmangel Ørkenspredning Overfiske Havforsuring

12 Byggebransjens uønskede miljøeffekter Produksjon av energi og råmaterialer Oppføring Driftsfase Rehabilitering riving Avfall Spredning av miljøgifter og annen forurensning Menneskeskapte klimaendringer Redusert biologisk mangfold og produksjonsevne Økende ressursknapphet

13 Hvilke løsninger har vi? Miljøhensyn i plan og Giftfri og gjennomføring miljøeffektiv produksjon minimert forbruk og grønne innkjøp ENØK Miljøsanering Destruksjon/ Deponi Produksjon av energi og råmaterialer Oppføring Driftsfase Rehabilitering og riving Avfall Gjenbruk Gjenvinning

14 Viktige enkelttiltak Miljøhensyn inn i tidlig planleggingsfase Tydelig formulerte miljøkrav i juridisk bindende dokumenter gjennom hele prosjektet Miljøstyringssystem som følger opp miljømål for prosjektet Grønne innkjøpsrutiner - etterspør miljødeklarasjoner (EPD) for alle produkter Minimering og kildesortering av avfall Korrekt håndtering og levering av farlig avfall Effektiv energibruk på byggeplassen Transport Kjemikaliebruk

15 Hvilke påvirkningsmuligheter har takstmenn og forsikringsbranjen overfor byggebransjen? La miljørisiko i større grad inngå som vurderingskriterium ved utarbeidelse av verditakst og beregning av forsikringspremie Kreve miljøeffektive løsninger ved utbedring av skade Vektlegge miljøaspekter ved fastsettelse av skjønnsmessige oppgjør Stille miljøkrav som forutsetning for kunderelasjoner Være en pågående rådgiver også mtp miljøhensyn La miljøhensyn inngå som tema i generelt informasjonsarbeid og opplysningsarbeid

16 miljøkrav Hvor kan forsikringsbransjen og takstmenn påvirke? - finne riktig ambisjonsnivå For høye miljøkrav For høye kostnader Miljøeffektive bygg med optimal miljørisiko For lave miljøkrav Bygg med større miljøbelastning og høyere miljørisiko enn nødvendig

17 Hvor kan forsikringsbransjen og takstmenn påvirke? kompetanse Avfallsminimering/håndtering

18 Hvor kan forsikringsbransjen og takstmenn påvirke? - grønne innkjøpsrutiner EPD (=Environmental Product Declaration) etterspørres på alle produkter Svanen- og Blomstenmerket produkter bør foretrekkes Øvrige krav så som resirkuleringsgrad, levetid, krav til vedlikehold etc Klimagassregnskap brukes som verktøy i prosjekteringsfasen som hjelp for å velge de mest riktige materialene Unngå produkter med miljøgifter eller komposittmaterialer som vanskeliggjør materialgjenvinning ved fremtidig riving/rehabilitering

19

20 Forutsetninger for riktige produktvalg Krav til brannvern og tekn. sikkerhet Energi- og miljøeffektivitet Kostnader Arbeidsmiljø og inneklima

21 Link til flere gode miljøtips for byggebransjen:

22 Oppsummering Oppgavene til både takstmenn og forsikringsbransjen berøres i betydelig grad av miljøutfordringer i bygningssaker. Samme gruppe har også betydelige muligheter til å påvirke positivt Se tauet mellom svillen og geita: hvis vi ikke forstår årsak-virknings-relasjonene mellom avfallet og måten det oppstår på, kan vi heller ikke finne de beste løsningene

23

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem.

Sammendrag. Miljøregnskapet dokumenterer innsatsen og skal kunne brukes til å formidle betydningen av et godt retursystem. Miljøansvar - i hele Norge ELRETURS MILJØREGNSKAP 2009 2 Sammendrag Hvorfor miljøregnskap? Elretur arbeider for et velfungerende retursystem for EE-produkter som skal: 1. Sikre forsvarlig håndtering av

Detaljer

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...

NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning... NASJONAL HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING Statsministerens forord...3 Del I - Handlingsplan for bærekraftig utvikling...4 1.1 Innledning...4 1.2 Bærekraftig utvikling et krav om solidaritet og en

Detaljer

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi

Rapport nr 1/2006. Hva gjør vi Rapport nr 1/2006 Hva gjør vi med plasten? Forsidebilde: Antall flasker på bildet viser eksempel på omtrentlig årlig forbruk for én person av emballasje til sjampo, oppvaskmiddel, kroppssåpe, balsam og

Detaljer

Kurs i kjemikalier og farlig avfall

Kurs i kjemikalier og farlig avfall Kurs i kjemikalier og farlig avfall 22. april 2015 Solvår Reiten Sysselmannens miljøvernavdeling Innhold i presentasjonen Myndigheter HMS helse, miljø og sikkerhet Regelverket - overordnet Kjemikalier:

Detaljer

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke?

Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? Hva koster mest, å gjennomføre klimagassreduksjoner eller ikke? En casestudie av byggeprosjektet Åsveien skole Marianne Røstadli Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Rolf

Detaljer

Proffe råd om byggavfall

Proffe råd om byggavfall Proffe råd om byggavfall Til bruk under oppussing, byggeog rehabiliteringsprosjekter i hus og hytte. Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall 2 FOTO SIDE 2-7 ER LEVERT AV NORCONSULT AS OKTOBER

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar

Vi er ikke skapt. Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar MILJØ & SAMFUNNS- ANSVAR 2013 Årsrapport 2013 Scandinavian Business Seating Samfunnsansvar Vi er ikke skapt for å sitte stille Mennesket er ikke skapt for å sitte stille. Vi trenger bevegelse og variasjon

Detaljer

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1 2 3 LM-SAK 6/12 UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Sentralstyrets innstilling til vedtak:

Detaljer

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler

Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler Teknisk Rapport 16 Anbefalte retningslinjer for utarbeidelse av miljøbudsjett og miljøregnskap for tunneler November 2014 Teknisk Rapport 16 Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk NFFs tekniske rapporter

Detaljer

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Notat 7/02. Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse Notat 7/02 Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse ECON-notat nr. 7/02, Prosjekt nr. 32261 KIB/HLI/pil, HVE, 7. november 2002 Offentlig Sammenligning mellom livsløpsanalyse og nytte-kostnadsanalyse

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14

Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering. Oslo 28.04.14 Seminar om samarbeid forsikring og skadesanering Oslo 28.04.14 Skadesaneringsbransjen Beredskapssituasjoner (naturskader og katastrofer): Hvorfor? Hva? Hvordan? 28.04.2014 2 Bakgrunn for seminaret Stadig

Detaljer

Innhold. Sammendrag... 3

Innhold. Sammendrag... 3 Status og utslippsprognoser Utslipp av prioriterte miljøgifter i 2006 2482 2009 Innhold Sammendrag... 3 Arsen (As)... 7 Bisfenol-A... 10 Bly (Pb)... 12 Bromerte flammehemmere... 15 Decametylcyklopentasiloxan

Detaljer

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune

Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Konsekvensutredning for etablering av et energigjenvinningsanlegg i Fauske kommune Avfallsenergi A/S April 2009 INNHOLD SAMMENDRAG... 5 INNLEDNING... 8 1.1 BAKGRUNN... 8 1.2 OM TILTAKSHAVER...8 1.3 UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri

Innhold. Introducing the new NAPM Recycled Logo. Trykk: Target Kommunikasjon/ Møklegaards Trykkeri Miljørapport 2009 Innhold 3 4 5 6 7 8 9 12 13 15 16 17 18 - Leder - Om oss - Dette er EE-produkter - Dette er EE-avfall - Farlige stoffer i EE-avfall - Vårt kvalitetssystem - Med fokus på miljø - Innsamlet

Detaljer

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN

GOING FOR GREEN. - når miljøet er viktig for alle. Canon GOING FOR GREEN GOING FOR GREEN - når miljøet er viktig for alle Canon GOING FOR GREEN 9 Vårt ansvar Din garanti Du har nettopp fått Canons miljøbrosjyre GOING FOR GREEN i hendene. MILJØSTYRING I VERDIKJEDEN Vårt miljøengasjement

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer