Administrator Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrator Brukerveileding. EasyCruit 14.10"

Transkript

1 Administrator Brukerveileding EasyCruit 14.10

2 Innhold Administrere EasyCruit... 4 Bedriftsinformasjon... 4 Angi bedriftsinformasjon... 5 Din brukerinformasjon... 6 Avdelinger... 7 Opprette en ny avdeling... 8 Endre en eksisterende avdeling... 8 Slette en avdeling... 8 Brukere... 9 Tilgangskontroll... 9 Avdelingsadministratorbrukere Vise brukerinformasjon Opprette en bruker Endre en bruker Slette en bruker Alternativer for Tilgangskontroll Interne Retningslinjer Opprette og redigere retningslinjer Vise eksisterende retningslinjer Slette retningslinjer Angi typer for opplastbare dokumenter og bildefiler Rapporter Konfigurere parametere og kjøre en rapport Forberede rekrutteringsobjekter Responsmail Vise en tilgjengelig responsmail Endre en responsmail Send e-post til en venn Standard responsmailtyper Bruke en kobling for å stoppe abonnement fra jobbagent HTML-Formatterte Responsmailer Bruke tilpassede e-postmaler E-postvariabler (Flettefelter) WYSIWYG-Editor Ikoner på verktøylinjen Endre Handlinger Søknadsmaler Opprette en Ny søknadsmal Vise eller endre tilgjengelige søknadsmaler Slette en søknadsmal Annonsemaler Opprette en annonsemal Endre eller vise en eksisterende annonsemal Side 2

3 Slette en annonsemal Arbeidskontrakter Opprette en arbeidskontrakt Opprette egne XML-variabler Endre eller vise en eksisterende arbeidskontrakt Slette en arbeidskontrakt Øvrige Spørsmål Opprette øvrige spørsmål Vise og endre eksisterende øvrige spørsmål Slette øvrige spørsmål Spørsmålstype Stillingskategorier Opprette en Jobbkategoritype Redigere en eksisterende type jobbkategori Slette en eksisterende type jobbkategori Kriterier for Matching Konfigurere innstillingene Kriterier for matching Søkemaler Opprette en søkemal Redigere en eksisterende søkemal Slette en søkemal Bruke hurtigkoblinger for søking Betraktninger og eksempler for søkekriterier Rapportmaler Opprette en rapportmal Redigere en eksisterende rapportmal Slette en rapportmal Side 3

4 Administrere EasyCruit EasyCruit gir et antall objekter som lar en administrator konfigurere EasyCruit-miljøet for best mulig bruk med en bedrifts rekrutteringsprosess og organisasjonsstruktur. Når disse objektene er konfigurert riktig, kan de nødvendige objektene for prosjekter og søknadsprosessen settes opp. Bedriftsinformasjon Bedriftsinformasjon gir det høyest nivået av informasjon angående organisasjonen din i EasyCruit. Disse verdiene kan brukes for å levere innhold i ledige stillinger som er listet opp på kandidatwebsiden. For å sikre at det ikke er noen tomme plassholdere hvor det skal være innhold, må alle feltene og alternativene som trengs til bedriftsinformasjon ha skrevet inn verdier. Bedriftsinformasjon inkluderer detaljer som bedriftens adresser, personverngaranti og globale logoer. Hvis det ikke finnes informasjon på avdelingsnivå til et rekrutteringsprosjekt, så blir informasjonen hentet fra foreldreavdeling (se side 6). Side 4

5 Angi bedriftsinformasjon 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Bedriftsinformasjon. 2. På bunnen av siden klikker du Endre for å aktivere fanene som skal endres, og angir de ønskede verdiene for følgende: Hoved Hvis den er tilgjengelig, velger du om du vil Bruke EasyCruit standardhierarki ved posting av annonser. Angi bedriftens kontaktinformasjon. Denne informasjonen må angis for å sikre at standardinformasjonen om bedriftens adresse blir tilgjengelig i e-poster som sendes til kandidater. Bruke EasyCruit standardhierarki ved posting av annonser er en ekstrafunksjon og er ikke tilgjengelig for alle brukere. Om Velg hvilket av de tilgjengelige språkene som skal brukes for å angi informasjon for å fullføre feltene Om avdelingen, Personvern og Disclaimer (avdeling). Disse feltene bruker EasyCruits hierarkiske informasjonsstruktur for å angi verdiene sine, så hvis verdiene ikke er tilgjengelige på avdelingsinformasjonsnivå, bruker det verdiene for bedriftsinformasjonen. Om-informasjonen kan være dynamisk inkludert med noen typer responsmail for å sikre at de mest relevante detaljene blir inkludert. Hvis du vil vite mer om responsmailer, se Responsmailer (se side 20). Innholdet i Disclaimer (avdeling) kan inkluderes i e-postene ved hjelp av plassholderne {department-disclaimer} eller {department_disclaimer} innen brødteksten i e-postmalene. Media Velg en Logo og Bilde som skal brukes for bedriften ved hjelp av standard Windowsfunksjonaliteter for å bla og laste opp. Forsikre deg om at de riktige bildene og logoene blir inkludert på hvert nivå innen bedriften og avdelingene slik at de riktige varemerkene vises til kandidatene. Kontaktperson Klikk Ny kontaktperson for å skrive inn detaljene for en nye kontakt eller klikk for å endre eller for å slette en eksisterende kontakt. Som standard er disse brukerne tilgjengelige som kontaktpersoner for nye annonser som opprettes for bedriften. Godkjenner(e) Klikk Ny godkjenner og skriv deretter inn et navn og en e-postadresse for en ny bruker av systemet eller klikk Hent for å velge en eksisterende bruker, og klikk deretter Legg til. Hvis godkjenneren ikke har en gyldig e-postadresse, vil den ikke motta meldinger som trengs for å godkjenne en annonse før den kan publiseres. Som standard er disse brukerne tilgjengelige som godkjennere når det opprettes nye annonser for bedriften. Godkjenner(e) er en alternativ fane og er ikke tilgjengelig for alle. Diverse innstillinger Velg en Kanal og tilhørende Partner-ID, legg til eventuelle tilleggskommentarer og klikk på Legg til. 3. Klikk på Lagre når du er ferdig. Du trenger ikke å klikke på Lagre for hver enkelt fane før du redigerer den neste fanen. Du trenger bare å klikke Lagre når du er ferdig med redigeringen for all bedriftsinformasjonen. Side 5

6 Din brukerinformasjon Din brukerinformasjon inneholder informasjon som er spesifikk for brukeren som i øyeblikket er logget på EasyCruit. Informasjonen er tilsvarende den som er tilgjengelig via Bruker-alternativet, informasjonen som vises og er tilgjengelig for redigering er imidlertid avhengig av tilgangsrettighetene for brukeren. En administrator se de enkelte tilgangsrettighetene, mens en bruker på et lavere nivå kan bare ha mulighet for å redigere sin personlige påloggingsinformasjon og sin rekrutteringstilgjengelighet. 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter velger du Din brukerinformasjon. 2. På bunnen av siden klikker du Endre for å aktivere fanene som skal endres. Side 6

7 Avdelinger Avdelinger gjør det mulig for en bedrifts interne struktur å bli reprodusert innenfor EasyCruit. Avdelinger bruker tilsvarende innstillinger som de som benyttes for bedriftsinformasjonen, bare med det tilleggskravet at det må tilordnes en foreldreavdeling. Innenfor den hierarkiske strukturen som kan opprettes ved å bruke avdelinger i EasyCruit, kan avdelinger nedarve innstillingene for sine foreldreavdelinger, som leder opp til innstillingen som finnes i bedriftsinformasjonen. Avdelinger kan også brukes for å kontrollere brukertilgang. Når du oppretter en ny bruker, kan du tilordne den avdelingen der den nye brukeren kan se og behandle rekrutter. Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette brukere, se Arbeide med brukere. Side 7

8 Opprette en ny avdeling 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Avdelinger for å vise Avdelingsliste-siden. 2. Klikk Ny avdeling for å vise fanen Bedriftsinformasjon. 3. Skriv et navn for avdeling i Avdelingsnavn-feltet og velg en foreldreavdeling fra Foreldreavdeling-listen. Det er bare navnet på avdelingen som trenger å skrives inn før det kan lagres og brukes. Valget foreldreavdeling gir alle manglende verdier som trengs. 4. Se Skriv inn bedriftsinformasjon (se side 4) for detaljer om å skrive inn gjenværende informasjon. 5. Klikk på Lagre når du er ferdig. Endre en eksisterende avdeling 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Avdelinger for å vise Avdelingsliste-siden. 2. Klikk ved siden av avdelingen. Se Angi bedriftsinformasjon (se side 4) for ytterligere instruksjoner. Slette en avdeling 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Avdelinger for å vise Avdelingsliste-siden. 2. Klikk ved siden av den avdelingen som skal slettes. Det vises et hurtigvindu i likhet med det følgende. Dette gir mulighet for automatisk å tilordne ledige stillinger, kandidater og brukere på nytt som tilhører den avdelingen som du holder på å slette: 3. Klikk OK for å utføre den nye tilordningen. En side som ligner på det følgende eksempelet vises. 4. Velg ett av alternativene for sletting av avdelingen (Flytt alle data automatisk eller Flytt alle data manuelt). 5. Klikk Utfør for å bekrefte den nye tilordningen og slettingen. 6. Klikk på Slett for å bekrefte slettingen. Side 8

9 Brukere Brukere er personer som bruker EasyCruit for å utføre sine daglige oppgaver. Disse brukerne kan være rekrutterer som er ansvarlige for å opprette og behandle et rekrutteringsprosjekt, eller administratorer som er ansvarlige for å vedlikeholde EasyCruit-objekter. Siden Brukere inneholder en liste over alle de interne brukerne i systemet. Fra denne siden kan brukere opprettes, endres og slettes. Listen kan filtreres etter avdeling og brukernavn og brukere kan velges og få bli tilsendt en e-post. Informasjonen som inkluderes på siden er denne: ID Brukerens ID-nummer blir automatisk generert i systemet når brukeren opprettes, og kan ikke endres. Navn Disse verdiene omfatter etternavn, fornavn og brukernavn for brukeren. Kontaktdetaljer Disse verdiene omfatter telefon, mobil og e-postadresse for brukeren. Administrativ informasjon Dette omfatter ikoner som angir om brukerkontoen har en utløpsdato og om brukeren har rettigheter som administrator eller avdelingsadministrator. Tilgangskontroll Rettighetene til EasyCruit tilgangskontroll blir brukt for å styre tilgangsnivåene brukerne har til systemet. Som standard er det tre tilgangsnivåer: Full tilgang, middels tilgang og begrenset tilgang. En fjerde type tilgang avdelingsadministrator tilgang er avhengig av implementeringen for å bruke modulen avdelingsadministrator. Disse nivåene skal tilfredsstille en typisk implementering av EasyCruit, men muligheten til å fullt ut tilpasse tilgangsnivåene finnes ved ganske enkelt å velge eller slette tilgangsalternativer. På denne måten kan systemet nøyaktig reflektere de organisatoriske kravene til en virksomhet. Det må alltid være minst én bruker utpekt som en administrator i EasyCruit-systemet. De fire nivåene for tilgang, i standard form, kan brukes slik: Full tilgang Dette tilgangsnivået skal gis til administratorene av EasyCruit-systemet og som standard har de aktivert administratorrettigheter. Disse brukerne er ansvarlige for å sette opp andre brukere i systemet og styre forskjellige objekter i systemet som blir brukt i rekrutteringsprosessen. Avdelingsadministrator tilgang Dette tilgangsnivået gir en bruker full kontroll over tilgangsnivåene til bare de avdelingene som brukeren hører til. Dette omfatter muligheten til å opprette nye brukere og konfigurere andre rekrutteringsobjekter for de spesifikke avdelingene. Side 9

10 Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonen til avdelingsadministrator, se på Brukere av avdelingsadministrator (se side 10). Middels tilgang Dette tilgangsnivået gjør det mulig for brukeren å styre alle oppgaver dag for dag i rekrutteringsprosessen. Denne brukeren kan ta del i alle rekrutteringsaktiviteter, med unntak av å lage et jobbtilbud og kan også lyse ut jobber og bruke de forskjellige kommunikasjonsalternativene. I en større organisasjon passer dette tilgangsnivået for senior rekrutteringsansvarlige som må kunne fullføre sine rekrutteringsoppgaver, uten å bli involvert med å innstille og administrere miljøet for rekrutteringsansvarlige. Begrenset tilgang Dette tilgangsnivået vil være relevant for junior rekrutteringsansvarlige som skal være ansvarlige for spesifikke søknader og kandidater. De kan utføre standardoppgaver, slik som å legge til kandidater, avslå søknader og legge ut ledige stillinger. De kan ikke flytte søknader mellom prosjekter eller ha tilgang til CV-søk. Avdelingsadministratorbrukere Funksjonaliteten avdelingsadministrator er nyttig for større virksomheter, da den gir en enkel, skalerbar løsning for å delegere og kategorisere spesielle administrative ansvarsområder innenfor en organisasjon. Dette betyr at implementeringen av EasyCruit for en bedrift ikke alltid hviler på ett eller to høye administrasjonsnivåer for å styre hele systemet. Brukere av EasyCruit som blir gitt tilgang som avdelingsadministrator, har brukerrettigheter på administratornivå for spesielle avdelinger (men ikke for deres underavdelinger). Brukere med tilgang som avdelingsadministrator kan opprette nye brukere, redigere avdelingsstrukturen, definere maler for avdelingen og få tilgang til alle annonser og kandidater i avdelingen. Nøkkelpunktene for avdelingsadministratorens funksjonalitet omfatter: Brukere som er avdelingsadministratorer kan se og redigere annonser (prosjekter) som er knyttet til avdelingen som de har tilgang til, med fulle administrative rettigheter. Brukere som er avdelingsadministratorer har full administrativ tilgang til kandidatene som har søkt på en ledig stilling i avdelingen som de har tilgang til. Når brukere som er avdelingsadministratorer søker etter kandidater, kan de se prospekter, CVkandidater og medarbeidere som er koblet til prosjekter som brukeren har tilgang til, men som ikke er knyttet til noen andre avdelinger. På nivået som Lumesse-administrator, kan funksjonen avdelingsadministrator aktiveres og deaktiveres for kundene. Dette betyr at dersom en kunde ikke lenger trenger denne funksjonen, så kan den deaktiveres og alle brukere som avdelingsadministratorer blir konvertert til standardbrukere. Vise brukerinformasjon 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Brukere for å vise Brukere-siden. 2. Velg et brukernavn for å vise informasjonen om denne. Side 10

11 Opprette en bruker 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Brukere for å vise Brukere-siden. 2. På bunnen av siden klikker du på Ny bruker for å vise Om brukeren-siden. a. I Brukernavn-feltet skriver du inn et unikt navn for en bruker. Dette gjør forskjell på store og små bokstaver. b. I feltene Passord og Gjenta passord, skriver du inn et unikt passord som gjør forskjell på store og små bokstaver, og som inneholder minst ett tall og en case-endring. c. Velg standardspråk for brukeren fra Språk i systemet-listen, som er avhengig av tilgjengelige språk og er innstilt på forhånd for bedriften. d. Etter eget valg kan Velg fylke, Kontoen utløper og SSO Id også konfigureres for brukeren. e. Skriv inn Fornavn og Etternavn på brukeren: Feltet Initialer fylles ut automatisk. f. I Kontaktinfo seksjonen skriver du inn nødvendig telefonnummer og forsikre at du skriver inn gyldig e-postadresse, ellers kan ikke brukeren motta e-post som er generert i EasyCruit. 3. Klikk på fanen Tilgangskontroll og velge et forhåndsdefinert tilgangsnivå fra listen Velg en tilgangsmal eller konfigurer tilgangsrettigheter manuelt ved å velge avkryssingsfeltene som er nødvendige. For detaljer om forskjellige alternativer for tilgangskontroll, se Tilgangskontroll alternativer (se side 11). 4. Klikk på fanen Avdelingstilhørighet for å assosiere brukeren med tilgjengelige avdelinger a. Velg avdeling fra Avdelingsliste. b. Velg Gi skrivetilgang og Inkludér underavdelinger automatisk hvis nødvendig. c. Klikk på Legg til avdeling. Avdelingene og om brukeren har skrivetilgang eller ikke for disse blir vist. 5. Klikk Lagre for å lagre ny bruker og gå tilbake til Bruker-siden. Endre en bruker 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Brukere for å vise Brukere-siden. 2. Klikk ved siden av den aktuelle brukeren og rediger deretter brukerinformasjonen etter behov. Slette en bruker 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og Brukere for å vise Brukere-siden. 2. Klikk ved siden av den brukeren som skal slettes. 3. På siden Slett bruker klikker du Slett for å bekrefte handlingen. Alternativer for Tilgangskontroll Det er flere standard brukertyper som kan opprettes med forvalgte alternativer, alle alternativene kan velges for å tilpasse brukerne av systemet. 1. Hvis du vil se detaljene til brukerens tilgangskontroll, velger du Innstillinger fra verktøylinjen og så Brukere for å vise Brukere-siden. Side 11

12 2. Velg et brukernavn og klikk på fanen Tilgangskontroll. Side 12

13 Følgende emner beskriver tilgjengelige tilgangsrettigheter. Administratorinnstillinger Er administrator Aktiverer administrative funksjoner som man får tilgang til via siden Innstillinger. Når dette valget er deaktivert, kan bare brukeren se Din brukerinformasjon, Avdelinger og Retningslinjer. Den aktiverer også en bruker til å endre sin egen tilgangskontroll til innstillinger. Er avdelingsadministrator Har den samme funksjonen som en administrator, men bare for spesielle avdelinger. Søknad og CV Skal ha tilgang til CV-søk Gir tilgang til Søk-funksjonen på Startsiden. Dette omfatter mulighet for å søke etter kandidattypene Kandidat, CV-kandidat, Prospekt og Lagrede. Tilgang til søknadshåndteringsliste Aktiverer fanen Prosessliste. Tilgang til dokumenter og notater angående søknaden(e) Aktiverer fanen Dokumenter / Notater. Tilgang til slettede søknader Gir tilgang til funksjonen Slette søknader på Start-siden. Deaktivere tilgang til å redigere søknadsskjema Fjerner brukerens mulighet til å redigere et søknadsskjema. Standard søknadsskjemaer i systemet kan assosieres med en jobbsøknad fra brukeren, men kan ikke endres. Kandidathåndtering Tilgang til å legge til kandidater Gir tilgang til funksjonen Legge til kandidater på Start-siden. Tilgang til å invitere kandidater til informasjonsmøte/telefonintervju Gir brukeren tilgang til å bruke Videre fremdrift og listen Intervjutype for å invitere en kandidat til et informasjonsmøte eller telefonintervju. Tilgang til å invitere kandidater til intervju Gir brukeren tilgang til å bruke Videre fremdrift og listen Intervjutype for å invitere en kandidat til et første eller andre møte eller telefonintervju. Tilgang til å invitere kandidater til tredje intervju Gir brukeren tilgang til å benytte Videre fremdrift og listen Intervjutype for å invitere en kandidat til et tredje intervju. Tilgang til å overføre søkere til andre prosjekter Gjør det mulig for brukeren å benytte listen Videre fremdrift for å overføre en kandidat fra en annonse til en annen. Skal kunne gi søkere avslag Gjør det mulig for brukeren å benytte listen Videre fremdrift for å avslå en kandidat. Skal kunne gi jobbtilbud Gjør det mulig for brukeren å benytte listen Videre fremdrift for å gi et jobbtilbud til en kandidat. Skal kunne slette kandidater Gir brukeren tilgang til å benytte listen Videre fremdrift for å slette kandidaters søknad og få dem lagt til i Slettede søknader. Tilgang til å opprette spørsmål til Klassifisering Prosjektprofil Lar brukeren registrere interne klassifiseringer av jobbsøkere og bruke disse attributtene for rapportering. Publisering Mulighet til å publisere / redigere annonser Gir brukeren mulighet til å publisere og redigere annonser. Når dette alternativet er deaktivert, er ingen av innstillingene tilgjengelige fra fanen Endre annonse. Mulighet til å lukke og slette annonser Gir brukeren tilgang til å lukke en annonse og å slette den. Skal kunne endre responsmailer Gir brukeren tilgang til å redigere responsmailer for en spesifikk annonse. Åpne for bruk av WYSIWYG Inkluderer verktøylinjen for WYSIWYG-editoren når du oppretter en annonse. Side 13

14 Kommunikasjon Skal kunne sende e-post Aktiverer Send e-post-verdien i listen Videre fremdrift så brukeren kan sende en ad hoc e-post til kandidaten, uten å endre statusen til en kandidat eller jobb innen rekrutteringens arbeidsflyt. Skal kunne sende SMS Lar en intern bruker sende en SMS-melding til en kandidat som har et gyldig mobiltelefonnummer. Hvis dette skal virke riktig, krever denne funksjonen først konfigurasjonsarbeid fra en representant fra Lumesse. Tilgang til toveis e-post Aktiverer fanen Toveis e-post, som er tilgjengelig fra kandidatens Søknad og CV-side. Diverse Skal ha tilgang til rapporter Gir tilgang til Rapporter-funksjonen på Start-siden. Tilgang til CBS Rapporter Gir tilgang til å bruke rapport fra sentralt statistikkbyrå (CBS), som er opprettet for å være i samsvar med forskriftene i Nederland. Tilgang til å endre retningslinjer Gir tilgang til funksjonen Retningslinjer på siden Innstillinger. Dette er der informasjonen for retningslinjer kan legges til for forskjellige deler av systemet. La brukeren endre kontaktpersoner i prosjekter Gir brukeren mulighet til å endre kontaktpersoner som vises i jobbannonsen. Dette behøver ikke å være de samme personene som mottar meldinger vedrørende en jobbannonse. Tilgang til medarbeiderklassifisering Gir tilgang til fanen Klassifisering som er tilknyttet fra siden Søknad og CV. Tilgang til å vise flere søknader på tvers av alle avdelinger Lar brukeren vise alle søknadene en kandidat har laget over hele bedriften. Tilgang til å vise flere søknader på tvers av egne avdelinger Begrenser brukerens visning til bare de søknadene som er laget for annonser i avdelinger som brukeren har tilgang til. Deaktiver tilgang til å vise flere søknader Dette er standard systemalternativ og hindrer at brukeren kan se flere søknader for en kandidat. Tilgang til medarbeiderinformasjon Gir tilgang til funksjonen Medarbeidere på Start-siden. Deaktiver videresendte emner Hindrer at brukeren kan se historikken for noen videresendte kandidater. Brukergrensesnitt Bruk enkelt grafisk brukergrensesnitt Dette er en reserveløsning og trenger ikke å aktiveres. Bruk passordkontroll Sikrer at brukeren må skrive inn unike passord for fem passordendringer før de kan bruke om igjen et tidligere passord. Logg bare inn brukere via Single Sign On (SSO) Lar brukere som logger inn på EasyCruit med Internet Explorer, Windows Single Sign-On (SSO) å bruke deres Windows-akkreditiver fra Microsoft Active Directory. Brukerne trenger da ikke å huske en ekstra kombinasjon av brukernavn/passord. Web Service Tilgang til Web Service Dette er et ekstra alternativ og kan bare vises hvis det er aktivert. Side 14

15 Interne Retningslinjer Retningslinjer kan brukes for å sikre at bedriftens policy følges riktig gjennom de forskjellige trinnene i rekrutteringsprosessen. De stedene der retningslinjer kan plasseres innenfor EasyCruit er forhåndsbestemt. Når retningslinjer er tilgjengelige i EasyCruit, kan de alltid identifiseres med informasjonsikonet. Retningslinjer kan innehold både tekstinformasjon og vedlegg. Alle retningslinjer som opprettes for underavdelinger fører til at det plasseres en stjerne ved siden av den avdelingen. Denne er synlig når du viser listen Velg avdelinger på siden Retningslinjer. Opprette og redigere retningslinjer 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Retningslinjer. 2. Klikk ved siden av Veiledningen som skal opprettes/redigeres, for å vise siden Endre retningslinjer. 3. Velg den avdelingen som retningslinjene skal opprettes for. 4. Velg de ønskede retningslinjene i feltet Kommentar og bruk knappene Bla og Last opp for de ønskede dokumentene for hvert språk som støttes. 5. Klikk Lagre for å bekrefte endringene og gå gjennom retningslinjen. 6. Klikk Tilbake for å gå tilbake til siden Retningslinjer. Vise eksisterende retningslinjer 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Retningslinjer. 2. Klikk ved siden av retningslinjene som skal vises, for å vise siden Egenskaper for retningslinjer. Hvis aktuelt, klikk på filnavnet for å vise opplastede dokumenter. Slette retningslinjer 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Retningslinjer. 2. Klikk på Rediger-blyanten ved siden av retningslinjen som skal slettes, for å vise siden Endre retningslinjer. 3. Fjern alt innhold eller opplastede dokumenter og klikk deretter Lagre. Side 15

16 Angi typer for opplastbare dokumenter og bildefiler Dokumenter slik som CVer, referanser og følgebrev, og også bildefiler kan lastes opp av EasyCruitbrukere med kontorfunksjonen, eller ved at søkerne bruker en karrierewebside. Du kan spesifisere hvilke filtyper du vil at brukere/søkere skal laste opp for å sikre at brukerne kan åpne og lese filene. Du kan for eksempel slå av dokumentfiler som brukerne ikke har programvare for å åpne. Alle tillatte filtyper er aktive som standard, så vi anbefaler deg å slå av de som du ikke ønsker å bruke. 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Typekonfigurasjon for å vise siden Oppsett av filtyper. 2. Velg bort de filtypene du ikke vil bruke, og klikk deretter Lagre. Side 16

17 De akseptable filtypene vises for brukere og søkere på EasyCruit og karrierewebsidene. Side 17

18 Rapporter EasyCruit lar deg opprette rapporter på data som assosieres med søknadshåndteringen. Du kan opprette rapporter på kilder hvor det er postet annonser, årsaken til at søkere ble avslått og hvilket trinn søkerne var på i prosjektet. Hvis du vil vite mer spesielt om kandidatrapportering, se Rapportering om kandidater (se side Error! Bookmark not defined.). Disse rapporttypene er tilgjengelige: Rapporttype Publiseringsrapport Publiserings- og demografirapport Prosjektrapport Prosjekt- og demografirapport Avslagsrapport CBS Rapport Beskrivelse Gir en oversikt over publiseringskanalene (karrierewebsider, jobbørser og de som manuelt legges inn i systemet) hvor annonsene har vært listet. Det omfatter informasjon slik som antall treff, antall søknader og antall ansatte. Gir informasjon om kjønn og alder for personer som søker på annonsene som er listet på publiseringskanaler. Innholder informasjon om forskjellige trinn søkerne har nådd for spesifikke annonser, slik som invitert til intervju, avslåtte kandidater, tid for tilbud, antall tilbud og ansatt. Gir informasjon om kjønn og alder for søkerne for hver annonse. Gir informasjon om årsakene til at en søker ble avslått for en annonse. Det sentrale statistikkbyrået (CBS) rapporterer en kvartalsvis rapport som må utføres for alle bedrifter i Nederland. Rapporten omfatter antallet åpne ledige annonser, fylte annonser, opprettede annonser og lukkede (men ikke fylte) annonser for kvartalet. Konfigurere parametere og kjøre en rapport 1. Fra Start-siden velger du Rapporter så velger du aktuell fane til en av følgende rapporter: Publisering, Publisering/demografi, Rekrutteringsprosjekt, Annonse/demografi, eller Begrunnelser for avslag. 2. Konfigurer følgende alternativ som trengs: Avdeling Standarden er å rapportere til alle avdelinger; for å fokusere rapporteringen til bare å gjelde en avdeling, velg relevant verdi fra listen. Fra/til Dette er standard datovelgerfelt. Datoene som velges blir inkludert i resultatet. Inkluder søknader som gjelder aktive stillinger mellom valgte datoer Dette inkluderer søknader som gjelder for aktive stillinger innen det valgte datoområdet. Inkluder alle søknader som gjelder aktive stillinger mellom valgte datoer Dette inkluderer alle søknader som gjelder for aktive stillinger uavhengig av når de søkte. Uavhengig av hvilket jobbsøkeralternativ som blir valgt, inkluderer alle rapportene alle stillingene som har vært aktive i løpet av det valgte datoområdet. Det spiller ingen rolle når en stilling først ble publisert eller når søknadsfristen er nådd. Slettede søknader Velg dette alternativet for å inkludere søknader som er slettet fra rekrutteringsprosjektet, enten det er av jobbsøkeren, rekrutterer eller administrator, men fremdeles er tilgjengelig i CV-databasen. Inkludér historiske data Dette gir akkumulert informasjon, slik som opptelling av antall søknader som er foretatt ved intervju 1. Dataene er nøyaktige fra januar 2006, unntatt for slettede søknader som bare inkluderer data fra 8. mai 2008 og fremover. Inkludér underavdelinger Velg dette alternativet for å inkludere alle underavdelinger som kommer under avdelingen som er valgt i Avdeling-listen. 3. Klikk Aktiver kolonneeditor, klikk så på X ved siden av kolonnen for å flytte fra rapporten eller velg en verdi fra listen og klikk Legg til for å legge den til rapporten. Side 18

19 Forberede rekrutteringsobjekter Rekrutteringsobjekter opprettes av EasyCruit-administratorer for bruk når det opprettes annonser og settes opp rekrutteringsprosesser. Hvis du oppretter objekter slik som annonsemaler og jobbkategorier, reduserer det i stor grad arbeidsmengden som rekruttererne må utføre for å få en ny annonse opprettet og publisert på en kandidatwebside. Side 19

20 Responsmail Responsmailer brukes gjennom hele søknadshåndteringen i EasyCruit, fra en innledende e-post til en kandidat bekrefter sin søknad for et rekrutteringsprosjekt, videre til sending av en jobbkontrakt. Responsmailer virker ved å bruke tilpassede e-postmaler som kan redigeres så de passer til bedriftens spesifikke ønsker. Innholdet i e-posten kan endres, slik som å skifte variablene som automatisk setter inn søkerens navn. Det kan settes inn en forsinkelse for hvor mange dager det tar før det automatisk sendes en e-post, og om en responsmail automatisk skal inkluderes når det opprettes en annonse. Maler for responsmail kan konfigureres på bedriftsnivå, avdelingsnivå eller underavdelingsnivå. E- postene er tilgjengelige i standard tekstforma eller i HTML-format. Som standard har de fleste malene for responsmailer blitt fylt ut med generisk innhold. Side 20

21 Vise en tilgjengelig responsmail 1. Fra verktøylinen klikker du på Innstillinger for å vise Innstillinger-siden. 2. Klikk Responsmail for å vise siden Standard responsmailer. 3. Klikk på ved siden av den aktuelle e-posten for å vise e-postinnholdet og innstillingene. 4. Hvis tilgjengelig, går du til listen Velg avdeling, velger en avdeling som skal vise e-postene ettersom det er konfigurert for den spesifikke avdelingen. 5. Klikk på et landsflagg for å vise malen i det tilhørende språket. Hvis en avdelingsspesifikk responsmail finnes, vises en stjerne ved siden av avdelingsnavnet. Endre en responsmail 1. Fra verktøylinen klikker du på Innstillinger for å vise Innstillinger-siden. 2. Klikk Responsmail for å vise siden Standard responsmailer. 3. Klikk ved siden av den aktuelle e-posten for å aktivere innholdet og innstillingene som skal endres. 4. Fra listen Velg avdeling velger du avdelingen der du ønsker å bruke den endrede responsmailen. 5. Velg flagget for det språket som skal endres, hvis aktuelt. 6. Skriv inn det ønskede innholdet i delene Avsender, Emne, Innhold og Signatur. Variabler kan inkluderes i innholdet for e-postene, slik som {brukernavn} og {passord}. 7. Fra listen Handling velger du Send e-post for å aktivere e-postmalen, gjøre den tilgjengelig for bruk sammen med annonser og søkere. eller Velg Ingen e-post for å deaktivere e-postmalen. 8. Der det er aktuelt, tilordner du den ønskede tidsperioden eller forsinkelsen til tidsrelaterte alternativer. 9. Hvis aktuelt, velg Vil du automatisk aktivere denne responsmailen for nye prosjekter?. Noen trinn er ikke tilgjengelig for alle responsmailer. 10. Klikk Lagre for å bekrefte endringene eller Avbryt for å gå tilbake til forrige side uten å lagre. Side 21

22 Send e-post til en venn 1. Logg inn på en EasyCruit-klient, som bruker på administrasjonsnivå. 2. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og klikker deretter på Responsmailer. 3. Bla til bunnen av delen med overskriften Annet. 4. Klikk ved siden av Tips en venn. 5. Du kan velge en avdeling fra rullegardinlisten og angi en spesifikk e-postmal for den avdelingen. 6. Fyll ut feltene Emne, Innhold og Signatur. Side 22

23 7. Lagre malen slik at når en kandidat kikker på koblingen Tips en venn, vil alle annonser som er laget av avdelingen som du valgte i trinn 5 nå ha maloppsettet for responsmailen. Side 23

24 Standard responsmailtyper Mottatt søknad 1.2 Mottatt søknad 1.2 CV registrert 1 Send kandidaten en kopi av søknaden Avslag søknad Manuelt avslag 1 Automatisk avslag 1,2 Tidsbestemt avslag Tidsbestemt avslag 1,2 Møteinnkalling / -avslag Informasjonsmøte/telefonintervju 1 Beskrivelse E-post sendt til kandidater for å bekrefte at søknaden deres er mottatt. E-post sendt til kandidater for å bekrefte at CVen deres er registrert. E-post sendt til kandidater som ber om at en kopi av søknaden videresendes til dem. Hvis denne funksjonaliteten skal være mulig, må søknadsskjemaet inneholde felt for e-post i avsnittet for personlig informasjon. Beskrivelse E-post sendt til kandidater og melder at de ikke finnes egnet for stillingen. E-post sendt til kandidater som ikke oppnår tilstrekkelig resultat fra screeningspørsmålene for en stilling. Beskrivelse E-post sendt til kandidater og informerer dem om at søknaden deres ikke lenger er under behandling. Den sendes basert på manglende fremdrift over en bestemt periode (uker). Beskrivelse E-post sendt til kandidater for et informasjonsmøte/telefonintervju. Første intervju 1 E-post sendt til kandidater for innkalling til intervju 1. Intervju 2 1 E-post sendt til kandidater for innkalling til intervju 2. Intervju 3 1 E-post sendt til kandidater for innkalling til intervju 3. Avslag etter informasjonsmøte/telefonintervju 1 Avslag etter intervju 1 1 Avslag etter intervju 2 1 Avslag intervju 3 1 Annet Lagre og send brukernavn Overføring av ikke-ansatte kandidater til CV-base Invitere medarbeider til å legge inn sin CV Videresend søknad og CV 1 Lagre og send brukernavn Innkalling til Service-F E-post blir manuelt sendt til kandidater med beskjed om at de ikke kommer videre i søknadsfremdriften. E-post blir manuelt sendt til kandidater med beskjed om at de ikke kommer videre i søknadsfremdriften. E-post blir manuelt sendt til kandidater med beskjed om at de ikke kommer videre i søknadsfremdriften. E-post blir manuelt sendt til kandidater med beskjed om at de ikke kommer videre i søknadsfremdriften. Beskrivelse E-post sendt til kandidater og informerer om at detaljene deres blir lagret i søkerdatabasen, og at de kan logge på med deres brukernavn og passord og endre informasjonen sin. E-post sendt til kandidater som ikke lyktes med søknaden sin. Inneholder brukernavnet og passordet deres, og inviterer dem til å søke på andre stillinger. E-post sendt til interne medarbeidere og inviterer dem til å logge på bedriftens kandidatwebside og forsikre seg om at informasjonen deres er oppdatert. E-post videresendt til relevante kontakter, som inneholder søkerens CV og søknad. E-post sendt til kandidater og informerer om at detaljene deres blir lagret i søkerdatabasen, og at de kan logge på med sine brukernavn og passord og endre informasjonen sin. E-postinvitasjon sendt til søkere for Service-F-testen Side 24

25 Mottatt søknad 1.2 Mottatt søknad 1.2 Invitasjon til Matrigma-test Cattell 16PF5-test Invitasjon til MINT-test cut-e kandidatrapport Jobbagent Kundeinnstillinger inaktiv kandidater med login Inaktiv kandidater med login Inaktiv kandidater uten login Videre fremdriftsrapport 1 Rangering av kandidater Informasjon til nye brukere Beskrivelse E-post sendt til kandidater for å bekrefte at søknaden deres er mottatt. E-postinvitasjon sendt til søkere for Matrigma-testen E-postinvitasjon sendt til søkere for 16PF5-testen E-postinvitasjon sendt til søkere for MINT-testen E-post sendt til en kandidat som har gjennomført en cut-e test E-post sendt til en kandidat med informasjon om nåværende jobbtreff. E-post sendt til kandidater som ikke har oppdatert sin CV over en bestemt tid, og inviterer dem til å logge på kandidatwebsiden og oppdatere informasjonen sin. E-post sendt til kandidater med en innlogging som ikke har vært aktiv over en gitt tid. E-post sendt til brukere uten en innlogging som ikke har vært aktiv over en gitt tid. E-post sendt til relevante kontakter, som inneholder informasjon om kandidater som ikke har været aktive over en bestemt periode for et spesifikt rekrutteringsprosjekt. E-post sendt til relevante kontakter, og ber dem om å gi sin tilbakemelding om kvaliteten på en kandidat. Dette omfatter en kobling til der de kan vurdere kandidaten. E-post som sendes til nye brukere og inneholder brukernavn og passord for å logge på EasyCruit. Godkjenning av annonse E-post sendt for å sende en annonse for godkjenning. Denne e- posten blir sendt til brukere som er utpekt som godkjennere for annonser. Varsel om utløp for rekrutteringsprosjekt 1,2 Glemt passord E-post for arbeidskontrakt Tips en venn Portable CV Brev Mottatt søknad Avslag søknad E-postpublisering Start e-postpublisering Stopp e-postpublisering E-post sendt til rekrutterer et bestemt antall dager før et rekrutteringsprosjekt utløper. Dette gir rekrutterer tid til å utvide utløpsdatoen hvis det er aktuelt. E-post sendt til brukere som har sendt forespørsel om passord. E-post sendt til kandidater som det er laget kontraktstilbud til. E-post brukt for å gi kandidater mulighet til å tipse vennene sine. E-post brukt for å sende en portabel CV. Beskrivelse Brev som brukes for å bekrefte at en søknad på et rekrutteringsprosjekt er mottatt. Brev som brukes for å bekrefte at en søknad på et rekrutteringsprosjekt ikke var vellykket. Beskrivelse E-post sendt til en publiseringskanal for å informere om et ny annonse. Denne e-posten kan benytte etiketten <departmentabout-inherited /> for å sikre at om-informasjonen vedrørende annonsen vises på karrierewebsiden og inkluderes i e- posttreffene. Hvis du bruker denne etiketten, vises all om-informasjon for avdelingen som er forbundet med annonsen, hvis tilgjengelig. Hvis ikke, søker etiketten oppover avdelingsnivåene inntil den finner om-informasjon som den kan inkludere. E-postmelding for å stoppe publiseringen av en annonse. Side 25

26 Mottatt søknad 1.2 Mottatt søknad 1.2 E-post for arbeidspsykologiske tester Invitasjon til SHL-personlighetstest Invitasjon til Master Management-personlighetstest Invitasjon til cut-e Tilpassede e-postmaler: Inneholder e-poster opprettet for brukeren. Beskrivelse E-post sendt til kandidater for å bekrefte at søknaden deres er mottatt. Beskrivelse E-post sendt til kandidater for å invitere dem til en SHLpersonlighetstest. E-post sendt til kandidater for å invitere dem til en Master Management-personlighetstest. E-post sendt til kandidater for å invitere dem til en cut-epersonlighetstest. Beskrivelse Dette avsnittet må aktiveres av Lumesse-rådgiveren din. Når det er aktivert, vises det selv om det ikke finnes noen maler. 1 Det kan legges inn en tidsforsinkelse for denne e-posten. Dette alternativet er nyttig for å unngå umiddelbare svar til kandidatene. 2 Dette alternativet er tilgjengelig for automatisk å aktivere denne e-posttypen for nye prosjekter. Bruke en kobling for å stoppe abonnement fra jobbagent Sammen med de mange flettefeltene som er tilgjengelige for å bruke i responsmailene, kan du også inkludere en kobling for å stoppe abonnementet for jobbagent. Dette lar søkerne stoppe abonnementet direkte fra en e-post for jobbagent uten å måtte oppdatere profilinnstillingene sine. 1. Hvis du vil inkludere kobling for å stoppe abonnement fra jobbagent, setter du inn flettefeltet {unsubscribe-link} i brødteksten i e-posten der du vil at koblingen skal vises. Side 26

27 Når søkere klikker på koblingen, vises en melding som bekrefter at de har stoppet abonnementet for ytterligere e-postutsendelser. Hvis søkeren ønsker å abonnere på nytt, kan de gjøre det ved å logge inn og redigere sine e-postpreferanser. HTML-Formatterte Responsmailer I tillegg til standard tekstformatterte responsmailer, har også EasyCruit kapasitet til å bruke HTMLformatterte e-poster. Denne funksjonen benytter den kjente WYSIWYG-editoren som brukes til å opprette annonser, for også å lage HTML-formattert innhold i e-poster. Side 27

28 Endre HTML-responsmailer 1. Fra verktøylinen klikker du på Innstillinger for å vise Innstillinger-siden. 2. Klikk Responsmailer for å vise siden Responsmailer. 3. Klikk Endre for den aktuelle e-posten for å vise siden Endre e-post. 4. Rediger delene Innhold og Signatur med WYSIWYG-editoren (se side 4), eller klikk for å åpne vinduet HTML-kildeeditor. Når du redigerer innhold med HTML-kildeeditoren og deretter klikker Oppdater, lukkes vinduet og innholdet oppdateres i WYSIWYG-editoren uten at koden vises. Standard HTML-merker, slik som <font/>, <i/>, <li> og <ul> kan brukes. E-postmerkene blir formattert slik: {fornavn}, {adresse}, {bedrift}. 5. Konfigurer alternativene Handling og Forsinkelse og eventuelle gjenværende innstillinger etter behov, og klikk deretter Lagre. Legge til bilder i HTML e-poster En tilleggsfunksjon er tilgjengelig i HTML responsmailer som ikke er tilgjengelig via standard WYSIWYG editor, det er alternativet for å legge til bilder. Bildetypene som støttes inkluderer.bmp,.gif,.jpg,.png, and.tiff. 1. Sett markøren i den delen av e-posten der du ønsker å plassere bildet. 2. Fra det korresponderende delen Innhold eller Signatur på verktøylinjen klikker du på. Side 28

29 3. Skriv Bilde-URL i bildedialogboksen for stedet der bildet er lagret, slik som eller Klikk på knappen Bla gjennom for å vise dialogboksen Laste opp bilde og velg et bilde som er lagret på datamaskinen din. 4. Fullfør følgende alternativ etter behov: Bildebeskrivelse Dette er en verktøytipstekst som vises når du fører musen over bildet. Justering Brukes for å justere bildet i forhold til det som ble satt inn i e-posten. Dimensjoner Denne verdien blir utfylt automatisk basert på størrelsen på bildet, og kan endres hvis det trengs. Den måles i piksler. Rammer Brukes for å plassere en svart ramme rundt et bilde, målt i piksler. Vertikalt rom/horisontalt rom Brukes for å utpeke utfylling rundt et bilde, målt i piksler. 5. Klikk Legg inn. Bildet blir plassert i e-posten. Bruke tilpassede e-postmaler 1. Logg inn på EasyCruit som en full bruker eller en bruker med administratortilgang. 2. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Responsmailer for å vise siden Responsmailer. 3. Velg seksjonen Tilpassede e-postmaler på siden Innstillinger. 4. Klikk på. Side 29

30 5. Fyll ut feltene Tittel og Beskrivelse. 6. Velg den avdelingen som du vil at e-posten skal opprettes fra. 7. Fyll ut feltene Emne og Innhold. Bruk verktøylinjen for å formattere teksten om nødvendig. 8. Hvis du vil bruke malen umiddelbart, aktiver e-postmalen ved å sette Statusen til Aktiv. E-postvariabler (Flettefelter) Standard responsmailer (se side 23) kan inneholde følgende variabler (flettefelter): Variabel Beskrivelse Brukt i {adresse} Sted for intervju Invitasjon til innledende, første, andre og {annonse-aktiv-fra-dato} Startdato for annonse E-postkanal for publisering {annonse-aktiv-til-dato} Startdato for annonse E-postkanal for publisering {annonse-brødtekst} Annonsetekst E-postkanal for publisering {annonse-overskrift} Annonseoverskrift E-postkanal for publisering {annonse-tittel} Annonsetittel E-postkanal for publisering {annonse-arbeids-sted} Annonse jobbplassering E-postkanal for publisering {sammendrag-tekst} Annonsens sammendragstekst E-postkanal for publisering {søker-avdeling} Avdelingen som søkeren er forbundet med Videre fremdriftsrapport {søker-id} Søkerens ID-nummer Videre fremdriftsrapport {søker-navn} Søkernavn Videre fremdriftsrapport {godkjenning-link} Setter inn godkjenningslinken Forespørsel for annonsegodkjenning {vurdering-test-navn-link-gruppe} cut-e testnavn + URL Invitasjon til cut-e {punkt-link} Link for kobling for å rangere kandidater Rangering av kandidater Side 30

31 Variabel Beskrivelse Brukt i {kandidat-familie-navn} Etternavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Ny e-post for bruker Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom {kandidat-for-navn} Fornavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom Side 31

32 Variabel Beskrivelse Brukt i {kandidat-mellom-navn} Mellomnavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom {kandidate-passord} Kandidatens passord Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Automatisk avslag Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Side 32

33 Variabel Beskrivelse Brukt i {kandidate-tittel} Kandidatens tittel Mottatt søknad Kopi av søknad Mottatt registrering Manuelt avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Automatisk avslag Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL vurdering invitasjon Custom {kandidat-brukernavn} Kandidatens brukernavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Automatisk avslag Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Ny e-post for bruker Side 33

34 Variabel Beskrivelse Brukt i {klient} Klient (bare for rekrutteringsagent) Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Forespørsel for annonsegodkjenning Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom E-postsignaturer Side 34

35 Variabel Beskrivelse Brukt i {klient-navn} {samarbeidende-link-url} Kundenavn (bare for rekrutteringsagent) URL fra hvor gjennomgangspersonene foretar sine gjennomganger Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Forespørsel for annonsegodkjenning Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom E-postsignaturer Vurdere kandidat Side 35

36 Variabel Beskrivelse Brukt i {virksomhet} Bedriftsnavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Forespørsel for annonsegodkjenning Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom E-postsignaturer Side 36

37 Variabel Beskrivelse Brukt i {virksomhet-navn} Bedriftsnavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Ny e-post for bruker Forespørsel for annonsegodkjenning Brukers passordsforespørsel Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom E-postsignaturer {bekreftlink} Link for å bekrefte datoen Invitasjon til innledende, første, andre og {kontakt-navn} Navn på kontakt Mottatt søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Ny e-post for bruker Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester Arbeidskontrakt Brev med søknad mottatt/avslått Portable CV SHL og cut-e invitasjon Custom Side 37

38 Variabel Beskrivelse Brukt i {kontakt-person} Kontaktperson (for dette prosjektet) Mottatt søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester Ny e-post for bruker Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom {kontakt-person-mobil-telefon} Kontaktens mobilnummer E-postkanal for publisering {kontakt-person-e-post} Kontaktens e-postadresse E-postkanal for publisering {kontakt-person-navn} Navn på kontakt Mottatt søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Ny e-post for bruker Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester Arbeidskontrakt Brev med søknad mottatt/avslått Portable CV SHL og cut-e invitasjon Custom {kontakt-person-kontor-telefon} Kontaktens kontortelefonnummer E-postkanal for publisering {kontakt-personer} Kontaktperson(er) E-postkanal for publisering Side 38

39 Variabel Beskrivelse Brukt i {kunde-navn} Kundenavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Ny e-post for bruker Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Forespørsel for annonsegodkjenning Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom E-postsignaturer {cv} Vedlegger CV Rangering av kandidater Kopi av søknad {dato} Utløpsdato for annonsen Varsling for utløp for annonse {dager} Antall dager du vil bli varslet i forveien Varsling for utløp for annonse Side 39

40 Variabel Beskrivelse Brukt i {avdeling-ansvarsfraskrivelse} Avdelingens tekst for ansvarsfraskrivelse Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Forespørsel for annonsegodkjenning Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Custom E-postsignaturer {avdeling} Avdelingsnavn Mottatt søknad Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Forespørsel for annonsegodkjenning Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom E-postsignaturer {avdeling-adresse} Avdelingsadresse E-postkanal for publisering Side 40

41 Variabel Beskrivelse Brukt i {avdeling-navn} Avdelingsnavn Mottatt søknad Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Ny e-post for bruker Forespørsel for annonsegodkjenning Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom E-postsignaturer {avdelinger} Avdeling(er) E-postkanal for publisering {varighet} Varighet for intervju Invitasjon til innledende, første, andre og {e-post} Angir brukerens e-postadresse i e-posten Ny e-post for bruker {arbeidsgiver-om} Om arbeidsgiveren E-postkanal for publisering {arbeidsgiver-navn} Arbeidsgivernavn E-postkanal for publisering Side 41

42 Variabel Beskrivelse Brukt i {familie-navn} Etternavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Custom {for-navn} Fornavn Mottatt søknad Kopi av søknad Mottatt registrering Manuelt avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Automatisk avslag Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Ny e-post for bruker Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL vurdering invitasjon Custom Side 42

43 Variabel Beskrivelse Brukt i {kjønn-spesifikk hankjønn="hr." hunnkjønn="frk./ Fru" ukjent=""} Tittel / Prefix Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Tidsbestemt avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Videresend søknad og CV E-postsignaturer Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Portable CV SHL vurdering invitasjon Custom {for-navn} Fornavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post {intervjudato} Dato for intervju Invitasjon til innledende, første, andre og {intervjuer} {intervjuere} Intervjuere som vil være tilstede Invitasjon til innledende, første, andre og {intervjutidspunkt} Tidspunkt for intervju Invitasjon til innledende, første, andre og Side 43

44 Variabel Beskrivelse Brukt i {jobb} Jobb Mottatt søknad Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått Varsling for utløp for annonse SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post {jobb-stilling} Jobbstilling Mottatt søknad Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Varsling for utløp for annonse Tilpasset e-post Side 44

45 Variabel Beskrivelse Brukt i {etter-navn} Etternavn Mottatt søknad Kopi av søknad Mottatt registrering Manuelt avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Automatisk avslag Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Ny e-post for bruker Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL vurdering invitasjon Tilpasset e-post {link} Link til gjenopprett passord Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider {match} Setter inn alle matchende jobber som kandidaten kan være interessert i Jobbagent Side 45

46 Variabel Beskrivelse Brukt i {mellom-navn} Mellomnavn Mottatt søknad Kopi av søknad Mottatt registrering Manuelt avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Automatisk avslag Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Jobbagent-varsling Arbeidskontrakt Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL vurdering invitasjon Tilpasset e-post {navn} Kandidatens fornavn Mottatt søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Ny e-post for bruker Arbeidskontrakt Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post E-postsignaturer {nye-søknader} {antall-med-søknader} Merke som brukes for å starte rapport for nye søknader, merke som brukes for å slutte rapport for nye søknader Antall søknader som er sendt til gjennomgangsperson for gjennomgang Videre fremdriftsrapport Vurdere kandidat Side 46

47 Variabel Beskrivelse Brukt i {passord} Kandidatens passord Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Automatisk avslag Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Brukers passordsforespørsel Logg inn {stilling} Tittel for stillingen som det søkes på Mottatt søknad Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester Jobbagent-varsling cut-e rapport Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått Varsling for utløp for annonse SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post Side 47

48 Variabel Beskrivelse Brukt i {prefiks} Prefiks (Hr., Frk., Fru osv) Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Arbeidskontrakt Brev med søknad mottatt/avslått Tilpasset e-post {behandlede-søknader] Merke som brukes for å starte rapport for behandlede søknader, merke som brukes til å slutte rapport for behandlede søknader Videre fremdriftsrapport {prosjekt} Prosjekt Forespørsel for annonsegodkjenning Vurdere kandidat Varsling for utløp for annonse {prosjekt-periode-slutt} Dato når prosjekt slutter Videre fremdriftsrapport {prosjekt-periode-start} Dato når prosjekt startet Videre fremdriftsrapport {prosjekt-tittel} Prosjekttittel Forespørsel for annonsegodkjenning Varsling for utløp for annonse {publiserings-kanal} Publiseringskanal Vurdere kandidat {rekrutterer-navn} Rekrutterernavn Videre fremdriftsrapport {referanse-nummer} Referansenummer Videre fremdriftsrapport {rute} Veibeskrivelse Invitasjon til innledende, første, andre og {sender-navn} Søkernavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Tips en venn om annonse {sted} Navn på kanal der jobben er postet Varsling for utløp for annonse Side 48

49 Variabel Beskrivelse Brukt i {etternavn} Etternavn Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV cut-e rapport Ny e-post for bruker Jobbagent-varsling Vurdere kandidat SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post {test-kode} Referansekode for test Invitasjon til MINT, Matrigma og Service-Ftester {test-link} Link til online-test Invitasjon til MINT, Matrigma og Service-Ftester {test-passord} Passord for tilgang til 16PF-test 16PF e-poster {test-brukernavn} Brukernavn for tilgang til 16PF-test 16PF e-poster {tittel} Stillingstittel Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Side 49

50 Variabel Beskrivelse Brukt i {tittel-grad} Grad for jobbtittel Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Arbeidskontrakt Portable CV Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon {opphevabonnement-klikk-her} Gir teksten Opphev abonnement Jobbagent-varsling {opphevabonnement-link} Gir koblingen for teksten Opphev abonnement Jobbagent-varsling {url} URL for å gjenopprette passord Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider {bruker-mobil-telefon} Brukerens mobilnummer E-postkanal for publisering {bruker-familie-navn} Brukerens etternavn E-postkanal for publisering {bruker-for-navn} Brukerens fornavn E-postkanal for publisering {brukernavn} Kandidatens brukernavn Mottatt søknad Mottatt registrering Kopi av søknad Automatisk avslag Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Ny e-post for bruker Logg inn {bruker-kontor-telefon} Brukerens kontortelefonnummer E-postkanal for publisering Side 50

51 Variabel Beskrivelse Brukt i {annonse} Mottatt søknad Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post Varsling for utløp for annonse {annonse-link} Kobling til annonse Ikke brukt (finnes ikke i kildekode) {annonse-ref-nummer} Referansenummer for annonse Manuelt avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Informasjon overført til CV-database Invitasjon til å sende/oppdatere CV medarbeider Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT Matrigma og Service-Ftester Forespørsel for annonsegodkjenning Arbeidskontrakt Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post Side 51

52 Variabel Beskrivelse Brukt i {annonse-tittel} Stillingstittel Mottatt søknad Kopi av søknad Manuelt avslag Automatisk avslag Invitasjon til innledende, første, andre og Avslag etter innledende, første, andre og Bekreftelse på brukernavn Videresend søknad og CV Invitasjon til MINT, Matrigma og Service-Ftester cut-e rapport Arbeidskontrakt Tips en venn om annonse Portable CV Vurdere kandidat Brev med søknad mottatt/avslått Varsling for utløp for annonse SHL og cut-e invitasjon Tilpasset e-post Side 52

53 WYSIWYG-Editor WYSIWYG-editoren (What You See Is What You Get Hva du ser er hva du får) brukes for å opprette annonser og responsmailer. Editoren har et brukervennlig grensesnitt som bør være kjent for de fleste brukere av Microsoft Office og andre programpakker fra Office suite. Editoren gir standard redigeringsfunksjoner, samt mulighet for å redigere direkte i HTML-kode. Verktøylinjen gir tilgang til de forskjellige redigeringsalternativene som er tilgjengelig i editoren. Tekst og grafikk kan kopieres og limes inn i editoren som ren tekst. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker editoren, se Editor-handlinger (se side 55). Ikoner på verktøylinjen Verktøylinjen gir tilgang til de fleste editorfunksjonene og kommandoene. Knappene som er tilgjengelige på verktøylinjen er gruppert sammen etter felles funksjoner der det er mulig. Side 53

54 Alternativene på verktøylinjen er: Knapp Beskrivelse Fet tekst (CTRL + B) Kursiv tekst (CTRL + I) Understreket tekst (CTRL + U) Gjennomstreket tekst Juster venstre Juster senter Juster høyre Blokkjuster Formatter liste. Inneholder en liste med forhåndsformatterte skrifttyper Skriftfamilie. Gir flere forskjellige skrifttyper, inklusive de som gjør det mulig å vise riktig språk med dobbeltbyte-tegn, slik som forenklet kinesisk. Liste over skriftstørrelse Skriftfarge. Hvis du velger rullegardinpilene, får en fargeplukker som du kan velge fra, og du kan også velge tilpassede farger Bakgrunnsfarge. Hvis du velger rullegardinpilene, får en fargeplukker som du kan velge fra, og du kan også velge tilpassede farger Sortert liste / nummerliste Unummerert liste / punktliste Reduser innrykk Øk innrykk Angre siste handling (CTRL + Z) Gjenta siste handling (CTRL + Y) Sett inn en ny kobling. Klikk på denne for å åpne en ny dialogboks, hvor du kan skrive inn URL for en kobling. Samtidig kan du velge om koblingen skal åpnes i et nytt vindu eller det nåværende vinduet Fjern valgt kobling. Merk en kobling med markøren og klikk på denne knappen for å fjerne koblingen Sett inn et nytt anker. Når du velger denne knappen, åpnes en ny dialogboks der du kan sette et ankernavn på det punktet på siden der markøren er aktiv. Dette gjør at en ny kobling kan inkluderes, som kobler til den delen av siden. Fjerne kode. Fjerner uønsket formattering. Denne funksjonen er nyttig når du kopierer forhåndsformattert tekst fra Word. Hjelp for WYSIWYG-editor HTML-koding. Denne knappen åpner et nytt vindu hvor du kan skrive inn innhold i editoren i HTML-kode. Når den lagres og lukkes, blir innholdet oppdatert i WYSIWYG-editoren uten at koden vises Kutter ut markert tekst (CTRL + X) Kopierer markert tekst (CTRL + C) Limer inn innhold i editoren sammen med sin formattering (CTRL + P) Limer inn innhold i editoren som ren tekst, fjerner all formattering Side 54

55 Knapp Beskrivelse Limer inn innhold fra Word i editoren, vedlikeholder formattering Søk og erstatt-funksjon som kan erstatte enkle forekomster eller hver forekomst av et ord eller en frase i editoren Fjerner formattering, slik som fet og farget tekst Sette inn tabell. Når du velger dette alternativet, åpnes et nytt vindu hvor tabellparametrene kan konfigureres. Se hjelp for WYSIWYG-editor for mer informasjon Endre Handlinger WYSIWYG-editoren omfatter standard redigeringsfunksjoner som du forventer å kunne utføre med en editor. Tekst og grafikk kan inkluderes i innholdet for en annonse som opprettes i editoren. Muligheten for å gjenga eller oppheve et trinn er inkludert for tilfeller der det gjøres en feil. Når du bruker WYSIWYG-editoren med HTML e-poster, støttes for tiden bilder for e-poster, men ikke for annonser. Velge Tekst og Grafikk Når du vil flytte, slette eller erstatte innholdet i editoren, må du først velge hva du vil arbeide med. Du kan gjøre dette med musen eller med tastaturet. V e l g e i n n h o l d m e d m u s e n Dra markøren over det du vil velge eller bruk en av følgende snarveier: Alt Dra diagonalt fra start til slutt Ett ord Dobbeltklikk på det Start et utvalg Klikk på starten av utvalget Slutte et utvalg Hold nede SHIFT og klikk på slutten av utvalget V e l g e i n n h o l d m e d t a s t a t u r e t Bruk én av disse hurtigtastkombinasjonene: Ett tegn til høyre SHIFT + høyrepil Ett tegn til venstre SHIFT + venstrepil Én linje foran SHIFT + pil opp En linje etter SHIFT + pil ned Til slutten av linjen SHIFT + END Til starten av linjen SHIFT + HOME Alt CTRL + A Bruke utklippstavlen Du kan kopiere, klippe og lime innhold med systemets utklippstavle. Dette er en rask måte for å overføre innhold fra andre programmer til WYSIWYG-editoren og innenfor selve editoren. Slik utfører du denne handlingen... Gjør dette Kopier valgt innhold i WYSIWYG-editoren til utklippstavlen. Velg innholdet og klikk eller CTRL + C. Flytt (kopier og slett) innhold i WYSIWYG-editoren til utklippstavlen. Velg innholdet og klikk eller CTRL + X. Side 55

56 Slik utfører du denne handlingen... Gjør dette Kopier valgt innhold i WYSIWYG-editoren til utklippstavlen. Velg innholdet og klikk eller CTRL + C. Lim innholdet fra utklippstavlen inn i WYSIWYG-editoren. Lim inn innholdet fra utklippstavlen i WYSIWYG-editoren som ren tekst uten noen formattering. Lim innholdet fra Microsoft Word inn i WYSIWYG-editoren. Bruk markøren for å angi hvor innholdet skal plasseres og klikk eller CTRL + V. Bruk markøren for å angi hvor innholdet skal plasseres og klikk. Bruk markøren for å angi hvor innholdet skal plasseres og klikk. Gjenopprette og angre handlinger Hvis du har gjort en feil når du redigerer innholdet med editoren, kan du bruke angre-funksjonen for å reversere handlingen og gjøre den ønskede rettingen. Hvis du ved en feil har angret en handling, kan du bruke gjenopprette-funksjonen for å flytte det tilbake igjen. Muligheten for å angre og gjenopprette er bare tilgjengelig i den aktuelle sesjonen der du redigerer innholdet. Når du velger Lagre eller Avbryt, fjernes muligheten for å gjenopprette og angre inntil mer innhold er skrevet inn. Hvis du vil angre en handling, klikk eller CTRL + Z Hvis du vil gjenopprette en handling, klikk eller CTRL + Y Søke og erstatte tekst Du kan gjøre endringer i teksten i WYSIWYG-editoren med funksjonen Søk og erstatt. Enkelte forekomster av tekst kan endres, eller hver forekomst på editoren kan endres. 1. Når du bruker WYSIWYG-editoren, klikk for å vise dialogboksen Søk/erstatt. 2. Velg fanen Erstatt og angi tekstverdiene som skal finnes og erstattes. 3. Pass på at markøren er på starten av editorinnholdet og velg Retning/ned. 4. Klikk Finn neste for å finne alle tekstverdier som stemmer, og klikk deretter Erstatt for å endre den forekomsten eller Klikk Erstatt alle for å erstatte alle forekomster av verdien. Side 56

57 Søknadsmaler Søknadsmaler hjelper til å kontrollere hvordan en annonse blir presentert for en kandidat når de søker via kandidatwebsiden. Det bestemmer også hvilken informasjon som blir beholdt i databasen til EasyCruit når det gjelder kandidaten og søknaden. Malene kan stilles inn for å gjøre obligatoriske valg, slik som jobbsøkerens navn og arbeidstillatelsesstatus. Spørsmål som både gjelder kandidaten og rekrutteringsprosjektet kan inkluderes i søknadsmalen for å hjelpe til å screene ut søknader helt i begynnelsen av søknadshåndteringen. Når du ser på Oppsett-siden til en søknadsmal, er søknadsskjemaet delt i forskjellige deler som kandidaten må fullføre, som personlig informasjon, arbeidserfaring og spørsmål. Hver del inneholder forskjellige valg og gir en beskrivelse av dem, så vel som hvilken type alternativ det er. Når du velger spørsmål, er det viktig at verdiene for spørsmålene er inkludert for alle språk som er tilgjengelige i systemet ditt. Opprette en Ny søknadsmal 1. Fra verktøylinen klikker du på Innstillinger for å vise Innstillinger-siden. 2. Klikk Søknadsmaler for å vise siden Listen over søknadsmaler. 3. Velg aktuelle avdeling, klikk så Ny søknadsmal for å vise Oppsett-siden. Side 57

58 4. På Oppsett-siden velger du tilleggsseksjoner og spørsmål du vil skal komme opp i søknadsskjemaet og velg om de skal være obligatoriske. Feltet Merk må velges før du kan gjøre et valg obligatorisk. Bare hvis Obligatorisk blir valgt vises ikke valget. Ved å velge Obligatorisk for en del, slik som Språk, betyr bare at seksjonen ikke kan ignoreres i løpet av søknadshåndteringen og at noen verdier må skrives inn, ikke at hele seksjonen må være fullført. 5. Klikk på Lagre for å bekrefte valget. Vise eller endre tilgjengelige søknadsmaler 1. Fra verktøylinjen kikker du på Innstillinger og deretter Søknadsmaler for å vise listen med Søknadsmaler. 2. Klikk på ved siden av den aktuelle malen for å vise/endre malens alternativer og spørsmål. Slette en søknadsmal 1. Fra verktøylinjen kikker du på Innstillinger og deretter Søknadsmaler for å vise listen med Søknadsmaler. 2. Klikk på ved siden av den aktuelle malen og klikk deretter på OK når du blir bedt om å bekrefte å slettingen. Side 58

59 Annonsemaler Annonsemaler er en komfortabel måte for å opprette gjenbrukbart innhold som kan brukes i rekrutteringsprosessen. Innholdet som avledes fra en annonsemal er det som søkerne ser når de ser på en ledig stilling på en karrierewebside. Når du oppretter en ny annonse eller redigerer en eksisterende, kan du knytte en annonsemal til den. Dette sparer deg for å opprette en ny annonsebeskrivelse hver gang en annonse blir opprettet. Sammen med standardinformasjonen, slik som stillingstittel og en oppmerksomhetssøkende oneliner, gjør en enkel Microsoft Word-lignende tekstbehandler det enkelt å bruke innholdet for en annonse. WYSIWYG-editoren er en felles funksjon som brukes i flere EasyCruit-komponenter. Hvis du vil vite mer om å bruke editoren, se WYSIWYG-editor (se side 4). Opprette en annonsemal 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Annonsemaler for å vise Annonsemaler-siden. 2. Velg aktuell avdeling, klikk så Ny mal for å vise siden Ny annonsemal. Det vises en fane for hvert språk som er konfigurert i systemet. 3. Skriv et navn i feltet Navn på annonsemal. 4. I faneseksjonen skriver du Virksomhetens navn, One-liner og Rekrutteringsprosjekt. Side 59

60 One-liner er en fanelinje for annonse som skal trekke til seg en jobbsøker, mens Rekrutteringsprosjekt er kundens fasadetittel for stillingen. Det kan være annerledes enn interne navn for rekrutteringsprosjektet. 5. I WYSIWYG-editoren skriver du inn og formaterer innholdet for rekrutteringsprosjektet hvis nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker editoren, se Editor handlinger (se side 55). 6. Gjenta trinn 4 og 5 for hvert språk og klikk Lagre når du har fullført. Endre eller vise en eksisterende annonsemal 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Annonsemaler for å vise Annonsemaler-siden. 2. Klikk for den aktuelle malen og gjør de nødvendige endringene, klikk deretter Lagre når du er ferdig. Slette en annonsemal 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Annonsemaler for å vise Annonsemaler-siden. 2. Klikk på for den tilhørende malen og klikk på OK når du blir bedt om å bekrefte slettingen. Arbeidskontrakter Objekter med arbeidskontrakt brukes for å opprette maler som kan knyttes til en viss type rekrutteringsprosjekt. Dette gjør at de medarbeiderne i en bedrift som er ansvarlige for å opprette kontrakter kan legge dem inn i EasyCruit, og gjøre dem tilgjengelige for rekrutterer så de kan inkludere dem i sin korrespondanse med vellykkede søkere. I likhet med noen av de andre rekrutteringsobjektene i systemet, kan listen med medarbeiderkontrakter filtreres på avdelingsbasis. Det brukes XML-variabler for å sikre at det blir brukt riktig informasjon i kontrakten. Disse variablene omfatter feltene og alternativene som en søker må angi når han første gang søker på en annonse. Når en medarbeiderkontrakt så sendes ut av en rekrutterer, blir XML-variablene automatisk erstattet av EasyCruit med de verdiene som er knyttet til medarbeideren. Opprette en arbeidskontrakt 1. Fra verktøylinjen klikk Innstillinger så Arbeidskontrakter for å vise Arbeidskontrakter-siden. 2. Når det er relevant, velger du fra Velg avdeling-listen alle underavdelinger som har tilgang til kontrakten. 3. Klikk Ny arbeidskontrakt for å vise Ny arbeidskontrakt-siden. 4. Angi en tittel i feltet Tittel på arbeidskontrakt. 5. I delen Arbeidskontrakt skriver du inn det nødvendige innholdet for kontrakten: Side 60

61 Høyreklikk der du vil sette inn en XML-variabel. Hurtigmenyen med tilgjengelige variabler vises. Velg den variabelen du vil sette inn i kontrakten. Hvis du vil ha informasjon om å opprette nye variabler, se Opprette Egne XML-variabler (se side 61) Bruk kopier og lim inn med tastaturet for å sette inn eksisterende tekst i arbeidskontrakten, eller skriv ganske enkelt inn det ønskede innholdet. 6. Klikk på Forhåndsvisning for å se en forhåndsvisning av kontrakten, og klikk deretter på Lagre når kontrakten er ferdig. Opprette egne XML-variabler 1. Fra siden Ny/Endre arbeidskontrakt, klikk Hent / Vis XML variabler for å vise vinduet med XML-variabler. 2. Klikk Ny XML-variabel for å vise feltene for Egne XML-variabler. 3. Skriv inn de ønskede verdiene, og klikk deretter Legg til ny XML variabel. Side 61

62 De egendefinerte variablene kan nå velges og inkluderes i arbeidskontrakten ved å klikke på pilen inkluder. Variabelen kan også redigeres eller slettes ved å gå inn på vinduet for XML-variabler. Forsikre deg om at ikke variablene er inkludert i en arbeidskontrakt før den slettes, ellers vises feilen Ugyldig variabel når den tilhørende kontrakten lagres neste gang. Side 62

63 Endre eller vise en eksisterende arbeidskontrakt 1. Fra verktøylinjen klikk Innstillinger og deretter Arbeidskontrakter for å vise siden Arbeidskontrakter. 2. Klikk for den aktuelle kontrakten og gjør de nødvendige endringene, klikk deretter Lagre når du er ferdig. Slette en arbeidskontrakt 1. Fra verktøylinjen klikk på Innstillinger og deretter Arbeidskontrakter for å vise siden Arbeidskontrakter. 2. Klikk på for den kontrakten du vil slette og klikk deretter på OK når du blir bedt om å bekrefte slettingen. Øvrige Spørsmål Øvrige spørsmål kan brukes i løpet av rekrutteringsprosessen som screeningspørsmål eller ganske enkelt å søke ad hoc stillingsrelaterte spørsmål til en ledig stilling. Det er flere forskjellige kategorier for tilleggsspørsmål, med noe data som blir assosiert til en kandidat og noen som bare gjelder den spesielle jobbannonsen. Kategoriene er slik: Selvklassifisering Kandidatsøknad Disse spørsmålene som er relatert til en spesiell jobbsøknad og svarene er ikke tilgjengelige for kandidaten når man søker på andre ledige stillinger. Disse spørsmålene vises ikke når kandidatene registrerer en spontan CV gjennom karrierewebsiden. Selvklassifisering - kandidatprofil Disse spørsmålene er relatert til spontane søknader. Svarene på disse spørsmålene er knyttet til kandidaten og står sammen med kandidaten når de flyttes mellom prosjekter. Disse spørsmålene kan inkluderes i søknadsmaler og vises også når kandidatene registrerer en spontan CV. Disse spørsmålene kan også brukes som kriterier for matching. Dette hjelper til å sikre at den samme personen ikke inkluderes i systemet flere ganger. HR-klassifisering kandidatprofil Disse spørsmålene som relateres til HRadministratorspørsmål og flyttes sammen med kandidaten fra en stilling til den neste. Disse spørsmålene vises i fanen Klassifisering som er tilgjengelig fra siden Søknad og CV. HR-klassifisering prosjektprofil Disse spørsmålene er relatert til HR-administratorspørsmål og gjelder for rekrutteringsprosjekt. Spørsmålene vises fra seksjonen Klassifisering Prosjektprofilspørsmål under Endre annonseutforming i et prosjekt. Selvklassifisering medarbeiderprofil Disse spørsmålene er relatert til ansatt personale. Disse spørsmålene er bare tilgjengelige når det er registrert medarbeidere gjennom karrierewebsiden med sitt brukernavn og passord. HR-klassifisering medarbeiderprofil Disse spørsmålene er de samme som standard klassifiseringsspørsmål, men relatert til ansatt personale. Side 63

64 Opprette øvrige spørsmål 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Øvrige spørsmål for å vise Andre spørsmål-siden. For detaljer om alle tilgjengelige spørsmålstyper og deres forskjellige parametere se Spørsmålstyper (se side 65). 2. Velg en av følgende faner og klikk Legg til spørsmål: Selvklassifisering kandidatsøknad Selvklassifisering kandidatprofil HR-klassifisering kandidatprofil HR-klassifisering prosjektprofil Selvklassifisering medarbeiderprofil HR-klassifisering medarbeiderprofil 3. Fra listen Type velger du spørsmålstype. Hvis spørsmålet krever et systemgenerert svar, skriv spørsmålsteksten og klikk Legg til eller hvis spørsmålet krever tilpasset svar, klikker du Legg til alternativ etter at du har lagt til spørsmålsteksten. Skriv alternativene som er nødvendig og klikk Legg til. 4. Følgende spørsmålsalternativer kan nå stilles inn: Flytt Bruker å stille inn den rekkefølgen som spørsmålene skal presenteres for brukeren. Merk Bruker å indikere hvis spørsmålet blir vist som standard i en søknad. Felt obl. Gjør spørsmål obligatorisk i et søknadsskjema. Verdi obl. Gjør svarfeltene obligatoriske hvis det er inkludert i et søknadsspørsmål. Søkbart Aktiverer spørsmålet så det er søkbart. Dette betyr at når du bruker CV-søk-siden, og du kjører et avansert søk blir spørsmålene tilgjengelige som søkekriterier. 5. Etter konfigurering av nødvendige spørsmål klikk Lagre. Vise og endre eksisterende øvrige spørsmål 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Øvrige spørsmål for å vise siden Øvrige spørsmål. 2. Velg den nødvendige fanen for å navigere til riktige øvrige spørsmål og klikk deretter på. Slette øvrige spørsmål 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Øvrige spørsmål for å vise siden Andre spørsmål. 2. Velg den ønskede fanen for å navigere til spørsmålet som skal slettes, og klikk deretter på for det tilhørende spørsmålet. Klikk på OK for å bekrefte slettingen. Side 64

65 Spørsmålstype Det finnes flere forskjellige spørsmålstyper tilgjengelig i systemet for å tilpasse seg til forskjellige rekrutteringssituasjoner og prosesser. Informasjonen som inneholdes her gir spesifikke detaljer om spørsmålstypene. Se Konfigurere øvrige spørsmål (se side 64) for generelle instruksjoner om å legge til spørsmål til systemet. Tabellen nedenfor gir et sammendrag av hver spørsmåltype. Spørsmålstype Tilgjengelig svar Utvelgelse Screening Radioknapp Tilpassede verdier Ugift Ja Checkboxes Tilpassede verdier Mangfoldig Nei Rullegardin enkel Tilpassede verdier Ugift Ja Rullegardin flere Tilpassede verdier Mangfoldig Nei Avdelingsalternativer Systemverdier Ugift Nei HTML formattert tekst Ingen ikke akt. Nei Tekstområde Fritekst Ugift Nei Textbox Fritekst Ugift Nei Land Systemverdier Ugift Nei Land, rullegardin flere Systemverdier Mangfoldig Nei Dato Systemverdier Ugift Nei Overskrift Ingen ikke akt. Nei Last opp fil Last opp Ugift Nei Spørsmålstype Dette er de forskjellige typene av spørsmål som er tilgjengelige. Med unntak av HTML-formattet tekst, Overskrift og Filopplasting, innholder de andre spørsmålstypene standardformater, slik som radioknapper, rullegardinlister og fritekstfelter. Tilgjengelige svar Tilpassede verdier er de som blir skrevet inn i systemet av EasyCruit-brukeren i forhold til spørsmålet som stilles, og sikrer at en søker bare kan gi spesifikke forhåndsdefinerte svar. Systemverdier kan ikke tilpasses på en spørsmålsbasis, men blir tatt fra systemet og omfatter verdier slik som land og datoer. Fritekst gir søkeren mulighet for å skrive inn all informasjon som de ønsker som respons på det stilte spørsmålet. Last opp gir mulighet til å laste opp et dokument til systemet. Ingen gjelder for to spørsmål fordi de bare brukes for å legge til ekstra formattering til en spørsmålsside og inneholder faktisk ikke noen spørsmål. Valg Avhengig av spørsmålstypen, kan svarene gjøres som enkle eller flere valg. Screening Disse spørsmålstypene kan brukes for å hjelpe screen-søkere under søknadsprosessen. Når aktivert, kan poengverdier legges til svarene for spørsmålene og hvis søkeren ikke får nok poeng fra spørsmålene, kan de bli silt ut av søknadsprosessen. Legge til spørsmål med radioknapp Denne type spørsmål gjør det mulig for brukeren å velge flere alternativer fra listen med valg. 1. Fra listen Type velger du Radiobuttons. 2. For alternativet Screeningspørsmål, velger du Ingen, Poeng eller Obligatorisk. Hvis du velger Poeng aktiveres en numerisk poengverdi som gjelder for hvert svar og den akkumulerte verdien for alle svarene kan lagres mot jobbsøkerens søknad. Hvis du velger Obligatorisk er det mulig at spørsmålet må besvares av jobbsøkeren når det brukes som et screeningspørsmål. 3. Skriv inn teksten som tjener som spørsmål for hvert språk. 4. Klikk Legg til alternativ for å vise siden Legg til alternativ. 5. Skriv inn obligatorisk verdi for hvert språk og klikk Legg til. Side 65

66 Hvis det ble valgt Poeng i trinn 2, skriv inn en numerisk verdi i feltet Poeng. Hvis Obligatorisk ble valgt, velger du Riktig eller Feil for å stille inn utvelgelseskriteriene for spørsmålet (Riktig = søkeren vil passere; Feil = søkeren blir valgt bort). 6. Gjenta trinn 4 og 5 for hvert svar og klikk Legg til når du har fullført. Legge til spørsmål i avkryssingsfeltet Denne type spørsmål gjør det mulig for brukerne å velge flere alternativer fra listen med valg. 1. Fra listen Type velger du Avkryssingsfelt. 2. Skriv inn teksten som tjener som spørsmål for hvert språk. 3. Klikk Legg til alternativ for å vise siden Legg til alternativ. 4. Skriv inn obligatorisk verdi for hvert språk og klikk Legg til. 5. Gjenta trinn 3 og 4 for hvert svar og klikk Legg til når du har fullført. Legge til spørsmål med Dropdown single Spørsmål med Dropdown single lar brukeren velge en verdi fra listen over tilgjengelige svar. Svarene kan også være gitte poengverdier som brukes for å velge ut søknader. 1. Fra listen Type velger du Dropdown single. 2. For alternativet Screeningspørsmål, velger du Ingen, Poeng eller Obligatorisk. Hvis du velger Poeng aktiveres en numerisk poengverdi som gjelder for hvert svar og den akkumulerte verdien for alle svarene kan lagres mot søkerens søknad. Hvis du velger Obligatorisk er det mulig at spørsmålet må besvares av søkeren når det brukes som et screeningspørsmål. 3. Skriv inn teksten som tjener som spørsmål for hvert språk. 4. Klikk Legg til alternativ for å vise siden Legg til alternativ. 5. Skriv inn obligatorisk verdi for hvert språk og klikk Legg til. Hvis det ble valgt Poeng i trinn 2, skriv inn en numerisk verdi i feltet Poeng. Hvis Obligatorisk ble valgt, velger du Riktig eller Feil for å stille inn utvelgelseskriteriene for spørsmålet (Riktig = søkeren vil passere; Feil = søkeren blir valgt bort). 6. Gjenta trinn 4 og 5 for hvert svar og klikk Legg til på siden Legg til spørsmål når du har fullført. Legge til flere spørsmål med Dropdown multiple Spørsmål med Dropdown multiple aktiverer flere verdier som kan velges fra listen. 1. Fra listen Type velger du Dropdown multiple. 2. Skriv inn teksten som tjener som spørsmål for hvert språk. 3. Klikk Legg til alternativ for å vise siden Legg til alternativ. 4. Skriv inn obligatorisk verdi for hvert språk og klikk Legg til. 5. Gjenta trinn 3 og 4 for hvert svar og klikk Legg til på siden Legg til spørsmål når du har fullført. Legge til avdelingsspørsmål Dette spørsmålet inneholder en liste over avdelinger i en organisasjon. 1. Fra listen Type velger du Avdelingsalternativer. 2. Skriv inn teksten som tjener som spørsmål for hvert språk. 3. Klikk Legg til og så lagres spørsmålet. Side 66

67 Legge til HTML-formatert tekstspørsmål Denne spørsmålstypen aktiverer HTML-formatert innhold som er plassert i en jobbannonse og kan brukes sammen med andre spørsmålstyper for å opprette en mer formell, virksomhetstilpasset spørsmålsstil. 1. Fra listen Type velger du HTML-formatert tekst. 2. Skriv inn aktuelt innhold i WYSIWYG editoren (se side 4) for hvert språk. 3. Klikk Legg til og så lagres spørsmålet. Legge til tekstspørsmål Disse spørsmålstypene gir et enkelt tekstfelt/-boks til å skrive inn uformatert tekst og kan brukes når det ikke trengs WYSIWYG editor. 1. Fra listen Type, velger du Textarea/Textbox. 2. Skriv inn teksten som trengs for hvert språk. 3. Klikk Legg til og så lagres spørsmålet. Legge til land og flere spørsmål om land med rullegardinmenyen Med spørsmålstypene om land kan søkeren velge ett eller flere land fra listen, avhengig av hvilken av de to typene som brukes. 1. Fra listen Type velger du Land/land dropdown multiple. 2. Skriv inn teksten som trengs for hvert språk. 3. Klikk Legg til og så lagres spørsmålet. Legge til spørsmålsdato Denne spørsmålstypen aktiveres for at det skal skrives inn en dato som et svar, fra en datovelger. Dette er nyttig når du skal spørre etter søknader for mulige startdatoer. 1. Fra listen Type velger du Dato. 2. Skriv inn teksten som trengs for hvert språk. 3. Klikk Legg til og så lagres spørsmålet. Legge til spørsmål om overskrift Denne spørsmålstypen er lik teksttypene, unntatt at teksten blir formatert i en overskriftstil når den blir presentert for jobbsøkeren i en jobbannonse. 1. Fra listen Type velger du Overskrift. 2. Skriv inn teksten som trengs for hvert språk. 3. Klikk Legg til og så lagres spørsmålet. Legge til spørsmål om filopplasting Spørsmålstypen om filopplasting er nyttig for å aktivere søknader for å laste opp referansebrev, CVer, arbeidseksempler og annen relevant dokumentasjon. 1. Fra listen Type velger du Filopplasting. 2. Skriv inn teksten som trengs for hvert språk. 3. Klikk Legg til og så lagres spørsmålet. Side 67

68 Stillingskategorier Jobbkategorier brukes på annonsewebsider for å hjelpe kandidaten i å søke etter ledige stillinger som er mest aktuelle for dem. Det gjør annonsewebsidene lettere å bruke for kandidatene, da de kan fokusere søkene sine og filtrere bort jobber som de ikke er interessert i. Mens jobbkategoriene er tomme som standard, kan de aktiveres for å skreddersys til bedriftens interne struktur. EasyCruit anbefaler en typisk implementering som benytter kategoriene nedenfor. Det er tre forskjellige typer kategorier som kan ha emner knyttet til seg: Stillingstype Vi foreslår at denne kategorien refererer til forskjellige ledige stilinger, slik som administrasjon, opplæring eller salg. Stillingsnivå Vi foreslår at denne kategorien refererer til hierarkiske nivåer, slik som arbeidserfaring, ledelse eller eksamen. Stillingstype Vi foreslår at denne kategorien refererer til stillingstyper, slik som heltid, deltid, permanent eller midlertidig. I perioden for opprettelse av annonsen kan disse tre verdiene velges av en rekrutterer fra alternativene Publish2Board/Publish2Print/Multi Posting. Opprette en Jobbkategoritype 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Jobbkategorier. 2. Velg et av følgende alternativer: Stillingstype, Stillingsnivå eller Stillingstype 3. Klikk Nytt kategori element. 4. Skriv inn navnet på kategorien for hvert tilgjengelige språk og klikk Legg til. 5. Klikk på Lagre for å bekrefte den nye jobbkategorien. Side 68

69 Hvis en jobbkategoriverdi mangler for aktuelle systemspråk vises det en melding om manglende oversettinger. Redigere en eksisterende type jobbkategori 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Jobbkategorier. 2. Klikk for å komme til kategoritypen som skal endres. Slette en eksisterende type jobbkategori 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Jobbkategorier. 2. Klikk på ved siden av den typen jobbkategorier som du vil slette, og klikk deretter på OK når du blir bedt om å bekrefte slettingen. Kriterier for Matching Kriterier for matching gjør det mulig å sette opp regler innenfor EasyCruit for å hjelpe til å identifisere dobbeltregistrerte søknader og CVer. Potensielle duplikater identifiseres innenfor EasyCruit og rekruttereren har muligheten for å bekrefte eller avvise det foreslåtte treffet. Alternativer for Personlig informasjon og spørsmål om Kandidat CV-informasjon kan brukes for matchende kriterier. De kriteriene som kan velges blir konfigurert under det opprinnelige oppsettet av systemet. Hvis du trenger noen endringer for de tilgjengelige feltene, må du kontakte systemadministratoren din. Som standard blir alltid Fornavn og Etternavn brukt som matchende kriterier for kontroll for duplikater. Side 69

70 Konfigurere innstillingene Kriterier for matching 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger så Kriterier for matching. 2. Velg alternativet (inkludert spørsmål) som du ønsker å kontrollere for duplikater og bruk som kriterier for matching. 3. Klikk på Lagre. Side 70

71 Søkemaler Søkemaler gjør det mulig for EasyCruit-administratorer å opprette maler som rekrutterer kan bruke for å søke i søkerdatabasen. Denne funksjonaliteten er nyttig for virksomheter som har et stort antall registrerte søkere eller når du søker etter et veldig spesifisert søkesett. Avhengig av alternativet som er inkludert i søkemalen, kan verdiene legges inn i fritekstfelt, velges fra utfylte lister, resultat av spørsmål og opplastede filer. Avsnittet Arbeidserfaring i søkemalen gir for eksempel brukeren mulighet for å velge fra rullegardinlister, rullegardinlister med flere valg og fritekstfelter. Hvis du vil vite mer om å kjøre søk, se Søke etter kandidater (se side Error! Bookmark not defined.). Opprette en søkemal 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Søkemaler. 2. Hvis du vil opprette en helt ny søkemal, forsikre deg om at listen Velg søkemal er stilt på Velg eller hvis du baserer søkemalen på en eksisterende mal, velger du den fra listen Velg søkemal. 3. Skriv et navn for søkemalen i feltet Lagre søk som. 4. Klikk på pilen ved siden av hver overskrift for å utvide alternativene som er tilgjengelige i den seksjonen. 5. Velg obligatoriske verdier for hver søkeparameter. Side 71

72 For hver seksjon som har hatt valgte søkeparametere, er det plassert en rød stjerne i overskriftsraden. 6. Klikk på Lagre mal for å lagre den nye malen. Redigere en eksisterende søkemal 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Søkemaler. 2. Velg malen som skal endres fra listen Velg søkemal. 3. Klikk på pilen ved siden av hver overskrift for å utvide alternativene som er tilgjengelige i den seksjonen. Søkemalen vises i den samme seksjonen som den ble utvidet i sist den ble lagret. 4. Velg obligatoriske verdier for hver søkeparameter. 5. Klikk på Oppdater mal for å lagre endringene. Slette en søkemal 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Søkemaler. 2. Velg malen som skal slettes fra listen Velg søkemal. 3. Klikk Slett mal, klikk deretter OK når du blir bedt om å bekrefte slettingen. Side 72

73 Bruke hurtigkoblinger for søking 1. Fra Start-siden klikker du på pluss-ikonet for å utvide boksen Hurtiglenker til søk. 2. Klikk på det ønskede søkepunktet på listen med Søkemaler eller Lagrede søk for å vise siden avanserte CV-søk. 3. Fullfør søket etter behov. Hurtigkoblingene for søkealternativer er ikke tilgjengelige som standard og må aktiveres i systemet ditt. Betraktninger og eksempler for søkekriterier Når du setter opp søkebetingelsene for søkemaler, er det flere betraktninger som kan påvirke resultatene. Hvis de forventede søkeresultatene ikke vises, kan det skyldes følgende problemer: Søkebetingelsene må være en lengde på minst tre tegn, og spesialtegn slik som "+" and "-" er ikke søkbare tegn, og blir ikke inkludert i minstetallet på tre. En programmering som "C++" kan for eksempel ikke inkluderes i et fritekstsøk. Vanlige ord slik som "og" eller "navn" er også utelukket fra søk. Det er flere operatører som kan inkluderes i søkekriteriene. Dette hjelper til å lage mer fokuserte søk og lages av følgende: + Et plusstegn indikerer at det følgende ordet må være tilstede - Et minustegn indikerer at det følgende ordet ikke må være tilstede ( ) Parenteser gjør det mulig å gruppere ord sammen til underuttrykk * Stjernen er et jokertegn som kan legges til på slutten av et søkeord. " En frase som innesluttes mellom hermetegn må matches identisk for at det skal bli inkludert i noe søkeresultat. For å illustrere informasjonen ovenfor, viser de følgende eksempler om hvordan forskjellige søkebetingelser returnerer forskjellige resultater: salg avd +salg +avd +salg avd +salg -avd +salg ~avd +salg +(>avd <sjef) salg* "salg avd" Returnerer resultater hvor minst ett av de to ordene finnes Returnerer resultater hvor begge ordene finnes Returnerer resultater hvor "salg" finnes, men rangerer resultater høyere som inneholder "avd" Returnerer resultater hvor "salg" finnes, men ikke "avd" Returnerer resultater hvor "salg" finnes, men rangerer resultater lavere som inneholder "avd" Returnerer resultater som inneholder "salg" og "avd" eller "salg" og "sjef", i alle rekkefølger, "salg avd" vil imidlertid rangeres høyere enn "salg sjef" Returnerer resultater som inneholder ord som "salgs", "salgssjef" eller "selger" Returnerer resultater som inneholder den nøyaktige frasen "salg avd" Side 73

74 Rapportmaler Rapportmaler gir mulighet for å bestemme hvilken søkerinformasjon som omfattes når du eksporterer kandidatrapporter. Rapportmaler kan opprettes fra nytt, eller kan baseres på eksisterende maler. Dette lar EasyCruit-administratorer sette opp maler og deretter kan rekrutterer ganske enkelt aktivere malen i de aktuelle innstillingene når de eksporterer en søkerliste. Det finnes avkryssingsbokser for å velge hvilke verdier som skal inkluderes i søkerrapporten. Hvis du vil vite mer om å kjøre en rapport, se Rapportere etter kandidater (se side Error! Bookmark not defined.). Opprette en rapportmal 1. Fra verktøylinjen velger du Innstillinger og deretter Rapportmaler. 2. Hvis du vil opprette en helt ny rapportmal, forsikre deg om at listen Hent mal er stilt på Velg eller hvis du baserer rapportmalen på en eksisterende mal, velger du den fra Hent mal-listen. 3. Skriv et navn for rapportmalen i feltet Lagre mal som. 4. Klikk på pilen ved siden av hver overskrift for å utvide alternativene som er tilgjengelige i den seksjonen. 5. Velg de ønskede verdiene for parameterene for rapportmalen. For hver seksjon som har hatt valgte rapportparametere, er det plassert en rød stjerne i overskriftsraden. 6. Klikk på Lagre. Side 74

Innhold. Hanne Bråthen

Innhold. Hanne Bråthen Innhold Quickguide til prosjektledere... 1 Innlogging... 1 Glemt passord... 1 Hvordan opprette nytt prosjekt... 2 Prosjektopplysninger... 3 Kommunikasjon... 4 Annonse... 5 Sende mail til de som abonnerer

Detaljer

Brukerveileding. EasyCruit 14.10

Brukerveileding. EasyCruit 14.10 Brukerveileding EasyCruit 14.10 Innhold INNLEDNING... 5 Dokumentoversikt... 5 Bruke arbeidsflaten... 5 Administrere EasyCruit... 5 Forberede rekrutteringsobjekter... 5 Rekrutteringsprosjekt... 5 Søknadshåndtering...

Detaljer

StepStone EasyCruit. B r u k e r m a n u a l

StepStone EasyCruit. B r u k e r m a n u a l StepStone EasyCruit B r u k e r m a n u a l Innhold Om StepStone EasyCruit Side 3 Hva er nytt i den nye StepStone EasyCruit løsningen 4 Nivåer og brukertilgang 4 Pålogging brukernavn og passord 4 Forskjellen

Detaljer

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter

Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hvordan jobbe med nye søknader i HR Manager Talent Recruiter Hanne Bråthen Innhold Hvordan jobbe med nye søknader.... 1 Prosjektoversikt... 1 Hvordan jobbe med mottatte søknader... 3 Kandidatlisten...

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017

VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 VigoVoksen KARRIEREMODULEN Mai 2017 Side 2 av 16 INNHOLD Innhold INNHOLD... 1 Oppstart og logg inn... 3 Hovedmeny, menyer og brukeroppsett.... 3 Karrieremodulen... 3 Programdelene i VigoVoksen... 3 Sammenheng

Detaljer

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S

Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Hjelp til MV-Login Administrasjon MikroVerkstedet A/S Dokumentversion: 20130920A 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kapittel 1. Aktiver MV-Login administratorkonto... 5 Kapittel 2. Bruk MV-Login Administrasjon...

Detaljer

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Administrasjon. Veiledning for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Administrasjon Veiledning for administratorer Versjon 2.x 1 Administrasjon Administrasjonsdelen DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for

Detaljer

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1

OKOK. 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 OKOK 2012 DataPower Learning AS Administrasjon 1 Administrasjon DataPower Learning Online inneholder en administrasjonsdel som kan brukes for å administrere brukere og kurs. For at et kurs skal være tilgjengelig

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.60 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere

Detaljer

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater

Hurtigveiledning. Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Hurtigveiledning Innhold: Opprette et prosjekt Administrere og redigere et prosjekt Vise et prosjekt / vurderingsresultater Dette dokumentet er laget for å hjelpe deg med å administrere evalueringer på

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

- Velkommen til klart.no -

- Velkommen til klart.no - - brukermanual - - Velkommen til klart.no - Velkommen til klart.no Med klart.no får du rask og bedre dialog med kunden samt en mere effektig arbeidsprosess! Ved å benytte klart.no får din bedrift en unik

Detaljer

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x

Learning Online. DataPower. Registrering. for administratorer. Versjon 2.x DataPower Learning Online Registrering for administratorer Versjon 2.x OKOK 1 Registrering Registrering Etter bestilling av ett eller flere kurs, registrerer DataPower Learning den nye bedriften i DataPower

Detaljer

Første bestilling av kurs

Første bestilling av kurs DataPower Learning Online Første bestilling av kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Bestilling Finn aktuelt kurs For å finne det kurset du er på utkikk etter, kan du enten søke i søkefeltet eller

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved

ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0. 2010 Assessio International AB. All rights reserved ServiceFirst Programvaremanual, versjon 2.0 2010 Assessio International AB. All rights reserved 1 1. Logg inn Koble deg opp til Internet Åpne nettleseren din og gå til ServiceFirst på: www.servicef.com.

Detaljer

RELEASEINFORMASJON R1 WEBCRUITER 2014

RELEASEINFORMASJON R1 WEBCRUITER 2014 RELEASEINFORMASJON R1 WEBCRUITER 2014 16. januar 2014 Releaseinformasjon R1 2014 Natt til 30. januar oppgraderes WebCruiter Webcruiter arrangerer onsdag 29. januar klokken 09.00 et halvtimes webseminar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Etter å ha logget inn, møtes du av oppslagstavla for den avdelingen du er registrert ved. Her finner du følgende oversikter:

Etter å ha logget inn, møtes du av oppslagstavla for den avdelingen du er registrert ved. Her finner du følgende oversikter: Ansatte Gå til mykid.no. Skriv inn mobilnummer og passord. Har du glemt passordet, skriv inn mobilnummeret ditt og klikk på linken Send passord for å få tilsendt et nytt. Dersom du har flere roller ved

Detaljer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Versjon 5.0 Hurtigstarthåndbok for kunder Norsk Innhold Hva er InSite Prepress Portal?...1 Hva er nytt i versjon 5.0...1 Logge på Prepress Portal...1 Få hjelp...2 Kontrollere

Detaljer

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen "Abonnement":

I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som. For å gå til abonnementet ditt klikker du på den blå fanen Abonnement: Administrere abonnementet I denne veiledningen skal vi gå igjennom de forskjellige funksjonene som er tilgjengelige for administrator av et abonnement på web. 1 Gå til abonnementet ditt For å gå til abonnementet

Detaljer

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis

Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Brukerveiledning Webline Portal for E-post Bedrift/E-post Basis Innholdsfortegnelse 1 PÅLOGGING...4 1.1 Ny bruker...6 1.2 Endre bruker...9 1.2.1 Endre produkttype fra E-post basis til E-post bedrift...10

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR

DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR DIFI VEILEDNING I BRUK AV AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR Innhold 1. Innlogging i systemet... 3 2. Forsiden av portalen... 3 3. Redigere spørreskjema... 4 3.1 Spørsmål skal

Detaljer

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com

Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Brukerguide for www.altadykkerklubb.com Utgitt første gang: 27/09-07 Sist oppdatert: 23/03-09 1 Innledning Dette er den nye siden til Alta Dykkerklubb! Den er blitt laget over et system som gjør det mulig

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - POR T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 2.6 INNHOLD Innledning... 3 Forberedelse til nytt skoleår... 3 Første møte med e-portalen... 4 Administrere brukere...

Detaljer

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting

UiS-IKT Kompetanse 2010. Word 2007. Adresselister og fletting UiS-IKT Kompetanse 2010 Adresselister og fletting Forord Om dette heftet Dette heftet inneholder nyttige tips og triks i Microsoft når du vil flette sammen standard dokumenter med en adresseliste. Forklaringene

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19.

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for administratorer Dokumentnummer: BV-002 Revisjon 1.7 Oktober 19. 2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 977 75 036 e: mari.floen@minfagplan.no

Detaljer

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende!

Agio Forvaltning AS - Portal. Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Agio Forvaltning AS - Portal Enkelt, effektivt og tidsbesparende! Innhold Innlogging... 3 Første gangs innlogging... 4 Åpningsside beboere... 6 Dokumenter... 7 Mitt borettslag/sameie... 10 E-post... 12

Detaljer

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14

Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 Slå BRUKERVEILEDNING AMESTO BUSINESS SEARCH DATO: 26.03.14 INNHOLD GENERELT... 3 SØKE ETTER FIRMA... 4 Søkekriterier... 4 Søk... 6 SE PÅ SØKERESULTAT... 7 BEHANDLE SØKERESULTAT... 10 Oppdatere en bedrift

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 3: Meldinger og rapporter Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i Bestia Risk Consultings kursopplegg utarbeidet for DSB og videreutviklet/tilpasset dette. Innhold

Detaljer

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA

Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Brukermanual for LimeSurvey på HiOA Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pålogging... 2 Endre passord... 2 Personlige innstillinger... 2 Opplæringsvideoer... 2 Spørreundersøkelsens hovedelementer... 3 Verktøylinjer...

Detaljer

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan

Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan Versjon.0 IKT- Inntrøndelag Elektronisk verktøy for utforming og samarbeid omkring Individuell Plan OPPDATERT 04.11.2013 LARS PETTER SVARTE MOB.94 80 40 38 INNHOLD 1 PÅLOGGING... 3 1.1 HVORDAN FÅR JEG

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

Brukermanual For app.minmemoria.no

Brukermanual For app.minmemoria.no Brukermanual For app.minmemoria.no For videomanual: søk etter MinMemoria App på www.youtube.com Velkommen! Memoria er en digital minnebok og en plattform for sosial kommunikasjon mellom familier, helsepersonell

Detaljer

Bring FraktBestilling

Bring FraktBestilling Bring FraktBestilling Modulen er en integrasjon mot mybring, levert av Bring/Posten, og gjør at du kan bestille fraktetiketter direkte i fra Prestashop Dashboard. Løsningen krever en API nøkkel, brukernavn

Detaljer

Brukermanual Administrasjon

Brukermanual Administrasjon Brukermanual Administrasjon Forord Brukermanual rapporten omhandler sluttbrukeren av systemet (K-skjema) og er skrevet for de personer som skal bruke applikasjonen. Dette dokumentet beskriver hvordan man

Detaljer

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1

Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6 Innhold Kort brukerveiledning- publisering på nett EpiServer CMS6... 1 Innlogging... 2 Opplysninger som importeres fra FANE2... 4 Lagre og forhåndsvis

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

Komme i gang med. Outlook Web Access

Komme i gang med. Outlook Web Access Komme i gang med Outlook Web Access Innhold: Sende e-post... 2 Sette inn et vedlegg i e-postmeldingen... 5 Sette inn en avtale i kalender... 8 Sende en møteinnkalling...10 Kontakter...12 Lage en ny kontakt...13

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37

Integrasjon mot Active Directory i EK 2.37 Notat EK har funksjonalitet for å synkronisere brukertabellen sin mot Active Directory eller en annen katalogtjeneste som kan aksesseres via LDAP protokollen. Funksjonaliteten kan brukes til å: - Oppdatere

Detaljer

Brukerveiledning. web-booking

Brukerveiledning. web-booking Brukerveiledning web-booking Innhold 1. Om brukerveiledningen... 3 1.1. Hvordan finne innstillingene for web-booking?... 3 2. Hvordan opprette en web-booking ved bruk av veiviser... 4 2.1. Overnatting...

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3

Huldt & Lillevik Lønn 2011-10-14. Lønn 5.0. Versjon 5.11.3 Lønn 5.0 Versjon 5.11.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.11.3... 2 2 Rapportering til Altinn II... 2 3 Feltet for Navn er utvidet, endringer på skjermbilder og rapporter...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER:

BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: BRUKERVEILEDNING TIL MAGNORMOEN INDUSTRIOMRÅDE OG GAUSTADVEGEN INDUSTRIOMRÅDES HJEMMESIDER: http://www.magnormoen.no/ og http://www.gaustadvegen.no/ Utarbeidet av Solveig Hem Sørli og Arne Sørli Side 1

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Oppsett «Visma Contacts»

Oppsett «Visma Contacts» Oppsett «Visma Contacts» Kort implementeringsguide for Visma Global Mer info: https://itunes.apple.com/us/app/visma-contacts/id1050106314?mt=8 Merk: Du kan laste ned appen og prøve demoversjonen uten at

Detaljer

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013

Brukerveiledning Partnersiden. Utdanning.nos partnersider. Versjon 4.0 Desember 2013 Brukerveiledning Partnersiden Versjon 4.0 Desember 2013 Utdanning.nos partnersider Partnersiden er en tjeneste for innlegging av utdanningsinformasjon på utdanning.no. Tjenesten er tilgjengelig for alle

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Bruksanvisning Personlig CV

Bruksanvisning Personlig CV Bruksanvisning Personlig CV Innhold 1 Registrering og tilgang, brukernavn og passord 1.1 Registrering via Facebook profil 1.2 Ordinær registrering med epost og passord 1.3 Pålogging med SMS 2 Legge inn

Detaljer

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no

Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Brukerveiledning for barnehagestillinger.no Registrering Åpne nettleseren din og gå til barnehagestillinger.no. Oppe til høyre på siden klikker du på «Ny bruker». Velg «Arbeidsgiver» og fyll ut registreringsskjemaet.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra kommunens tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon.

BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. BRUKERMANUAL FOR NETTINTRO CMS Dette dokumentet er skrevet for Nettintro CMS versjon 1.9.0, og kan derfor avvike noe fra nåværende versjon. Denne brukermanualen vil gi deg en innføring i hvordan man bruker

Detaljer

hypernet Kommunikasjon Brukermanual

hypernet Kommunikasjon Brukermanual hypernet Kommunikasjon Brukermanual Innholdsfortegnelse Brukersignaturer... 3 Meldinger... 6 Meldinger... 6 Maler... 7 Opprette ny melding... 8 Side 1: Grunnleggende informasjon... 8 Side 2: Mottakere...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm:

Admin: Pressemeldinger: Kandidater: Markedsdiagnose: Alarm: Brukerveiledning Admin:... 1 Konto innstillinger:... 1 Brukeradministrasjon:... 1 Pressemeldinger:... 3 Dine pressemeldinger:... 3 Ny pressemelding:... 3 Kandidater:... 5 Kandidat søk: Styre CV:... 5 Kandidat

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5

Logg inn og introduksjon # 1. Endre passord # 2. Medlemsliste # 3. Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4. Registrering av tidligere medlem # 5 FOCUSNET Brukerveiledning - Hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Oppdatert oktober 2013 Logg inn og introduksjon # 1 Endre passord # 2 Medlemsliste # 3 Registrere et nytt medlem/ny medarbeider # 4 Registrering

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale.

LEGG TIL NY AVTALE. Etikett: Fargekode som gjør det lettere å se i kalenderen hvilken avtaletype det er. Du kan velge flere etiketter på en avtale. LEGG TIL NY AVTALE For lage en ny avtale i kalenderen går du inn i kalendermodulen. Trykk deretter på den gulen knappen Vinduet nedenfor kommer da opp. Emne: Hva avtalen gjelder. Dette feltet er obligatorisk.

Detaljer

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L

F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L KOM ME I GANG MED F A G B O K F O R L A G E T S E - P O R T A L BRUKER VE IL EDNING VER SJO N 1.5 INNHOLD Innledning... 2 Forberedelse til nytt skoleår... 2 Første møte med e-portalen... 3 Administrere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO

BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO BRUKERVEILEDNING FO R WWW.STYREVERVREGISTERET.NO Noen av illustrasjonene i denne brukerveiledningen er hentet fra selskapenes tilsvarende system. Virkemåten er imidlertid den samme. 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal

Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Veiledning til Grønt Flagg søknadsportal Registrering av bruker: Registrer deg som bruker i FEE Norway sin søknadsportal fra http://soknad.fee.no. Dette må gjøres for å få tilsendt brukernavn og passord,

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS

ThinkPage CMS 2.0. Hurtigveiledning. Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2.0 Hurtigveiledning Av ThinkPage AS ThinkPage CMS 2 Forord Dette er en midlertidig brukerveiledning tar for seg de viktigste basisfunksjonene i ThinkPage CMS og gir brukeren nødvendig innføring

Detaljer

Bestilling av nye kurs

Bestilling av nye kurs DataPower Learning Online Bestilling av nye kurs for bedriftskunder Versjon 2.x OKOKOK 1 Nye kurs Logg på nettbutikken Når du først er registrert som kunde i nettbutikken er det nok å logge seg på med

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5

2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3. 4. Hvordan melde av en som er påmeldt endre opplysninger?..5 Kursportalen Veiledning for administratorer: Innhold: 1. Hvordan publisere kurs? 1 2. Hvordan administrere filer / legge ved dokumentasjon til kurs?..3 3. Hvordan endre opplysninger om kurset?.4 4. Hvordan

Detaljer

Visma TendSign Leverandør

Visma TendSign Leverandør Brukermanual Visma TendSign Leverandør VISMA COMMERCE +47 40 00 68 14 support.tendsign@visma.no www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgiverkonto Visma TendSign er helt web-basert. Som leverandør skaffer

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 4 Logg inn... 4 Feilmelding... 4 Sperret bruker / Glemt passord... 5 Bytt passord... 6 Innstillinger og oppstartsregister... 6 Søk og Svar... 7 Velg tjeneste/register...

Detaljer

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok

BlackBerry Internet Service. Versjon: 4.5.1. Brukerhåndbok BlackBerry Internet Service Versjon: 4.5.1 Brukerhåndbok Publisert: 2014-01-09 SWD-20140109135826144 Innhold 1 Komme i gang... 7 Om ulike typer meldingsabonnementer for BlackBerry Internet Service...7

Detaljer

Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen

Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen Veiledning Voksenopplæringsundersøkelsen 16.11.2017 Kommentar? Send innspill til Petter Haagensen (23 30 13 01): pha@udir.no Voksenopplæringsundersøkelsen ligger i samme bestillings- og rapportportal som

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato:

minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon Dato: minfagplan.no Brukerveiledning - Beskrivelse av funksjonalitet for brukere av minfagplan.no Dokumentnummer: BV-001 Revisjon 01-16 Dato: 28.12.2016 Froma Software AS Øvregate 2 2380 Brumunddal t: 852 40

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

System-X brukermanual

System-X brukermanual System-X brukermanual System-X brukermanual... 1 Når registrerer jeg I System-X?... 1 Innlogging... 1 Søk - Registrer... 2 Registrering i System-X Med personnummer - 11 siffer... 2 Forklaring på spesialfelt...

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2

Brukerveiledning. Legge til brukere... 2 Brukerveiledning E-SEPU Skoleadministrator Innholdsfortegnelse Legge til brukere... 2 Legg til bruker(e) enkeltvis... 4 Importere brukere fra Excel- eller CSV-fil... 5 Formattere Excel-/CSV-ark... 5 Importere

Detaljer

hypernet Kommunikasjon

hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon 1 hypernet Kommunikasjon hypernet Kommunikasjon gir brukeren mulighet til å lage og sende SMS- og epostmeldinger til grupper eller enkeltpersoner (elever/lærere/foresatte etc). Kontaktinformasjon

Detaljer

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web

Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Mamut Enterprise Partner Web Kunde og Partner Web Dette er en innføring i hvordan du bruker tilleggsproduktet Mamut Enterprise Kunde- og Partner Web. Først vil det bli gjennomgått hva du kan få ut av din

Detaljer

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010

Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Side 1 av 5 Grunnleggende oppgaver i Outlook 2010 Her er noen grunnleggende oppgaver du kan gjøre i Microsoft Outlook 2010. Hvis du ikke finner det du ser etter her, bruker du søkeboksen ovenfor. I denne

Detaljer

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no

Revidert 08.10.2009_fg. Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted. www.tana.kommune.no Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted www.tana.kommune.no 1 Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet til

Detaljer

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten

Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten Side 1 av 13 1 Innholdsfortegnelse Spenningskvalitet Brukerveiledning til rapporteringstjenesten...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Dokumenthistorikk...3

Detaljer

Introduksjon til Telltur

Introduksjon til Telltur Introduksjon til Telltur DEL 1. Hvordan opprette en Telltur bruker DEL 2. Finn turmål DEL 3. Registrering av tur DEL 4. Hvordan opprette og endre brukere for andre DEL 5. Hvordan opprette en Kommune side

Detaljer