Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4"

Transkript

1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond

2 Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick Kartevoll Ansvarlig Forvalter Ansvarlig Forvalter Forvalter Forvalter/Forretningsfører Eiendom Shipping/Offshore Eiendom/Shipping/Offshore Shipping/Offshore Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: E-post: Jonathan Andreas Barfod Jannicke Rustad Nilssen (permisjon) Hans Gunnar Martinsen Fredrik Jansen Sommernes Forvalter Forvalter Forretningsfører Forretningsfører Eiendom/Shipping/Offshore Shipping/Offshore Eiendom Eiendom Tlf: Tlf: Tlf: Tlf: E-post: E-post: E-post: E-post: Dronning Mauds Gate 3, P.O. Box 1396 Vika, NO-0114 Oslo, Norway, Tlf: ,

3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har cirka 450 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Wealth Management AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS Pareto Forsikringsmegling AS

4 Forvalters kommentar Pareto Eiendomsinvest Nordic («PEN») har vært gjennom et veldig godt annet halvår En god verdistigning på eiendommene, samt en god underliggende drift og kontantstrøm i prosjektene har gitt en avkastning på egenkapitalen på 20 % siden 30. juni Blant annet har de nye investeringene PEN gjorde i perioden desember 2009 og frem til i dag gitt en solid meravkastning. Ser vi utviklingen fra bunnen i mai 2009, så har verdien av aksjene i PEN steget med hele 95 % hensyntatt utbetaling i Styret og forvalter er av den oppfatning at PEN er et godt posisjonert eiendomsselskap med moderne bygg og lange leiekontrakter, og således burde selskapet ha gode forutsetninger for en fortsatt god utvikling i årene som kommer. Ser vi nærmere på underliggende prosjekter er det også positive nyheter å komme med. I tillegg til å ha refinansiert prosjektet Logistikbyg Århus ApS (for detaljer, se avsnitt for finansiering), har forvalter vært sterkt delaktig i reforhandlingen av leiekontrakten i Innovasjonsenteret Holding KS. Den nye reforhandlede leiekontrakten innebærer en mindre ombygging av eiendommen hvor det tegnes en ny 5 års leieavtale for ca 50 % av bygget. Totalt sett øker leien i prosjektet med i overkant av NOK 4 millioner per år, som gir eierne en betydelig merverdi utover investeringen. Når det gjelder eiendomsmarkedet, så tok transaksjonsvolumet seg betydelig opp mot årsslutt Totalt ser transaksjonsvolumet i Norge for 2010 ut til å ende på rundt ca NOK 37 milliarder mot NOK 15 milliarder i I takt med det økende transaksjonsvolumet i fjerde kvartal, har vi også sett en økning i eiendomsverdiene. Fortsatt er det i hovedsak eiendom med lange leiekontrakter som er mest ettertraktet, men det er en tendens til at etterspørselen etter eiendommer med mer normal lengde på leiekontraktene er økende. På nåværende tidspunkt estimeres prime yielden å ligge på ca. 5,8 %, noe som er ned ca. 0,2 % fra tredje kvartal De lange rentene har kommet noe tilbake gjennom fjerde kvartal. Ser vi på 10 års rente så har den økt med ca 40 basispunkter i perioden, fra ca 4,0 % p.a opp til 4,4 % p.a. Imidlertid reduseres effekten av den økte renten noe som følge av at bankene har redusert utlånsmarginene noe. I tillegg er bankenes utlånsvilje til eiendomsprosjekter økende. Selv om yieldgapet har krympet noe inn gjennom kvartalet, er fortsatt yieldgapet på ca. 140 basispunkter mellom prime yield og 10 års swap. Dette er relativt høyt historisk sett. Følgelig tror vi at eiendomsmarkedet vil fortsette å se en positiv utvikling i Når det gjelder leienivåer har det vært en svak positiv trend den sisten tiden, og mye tyder på at leienivåene bunnet ut i Bedringen i den norske økonomien har ført til at arealetterspørselen har snudd svakt oppover, og mye tyder på at arealledigheten toppet ut ved årsskiftet på rundt 8 % ledighet. Som følge av netto arealabsorbsjon er det forventet at leienivåene vil ha en svak positiv utvikling for 2011.

5

6 «Verdijustert egenkapital er opp 20 % siste 6 mnd» Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS («PEN») er basert på verdijustert egenkapital («VEK»), der verdivurderingen av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Project Finance AS («PPF»). Per 31. desember 2010 er VEK for PEN fastsatt til NOK 138 per aksje. Dette tilsvarer en oppgang på 20 % siden siste verdivurdering 30. juni Direkteavkastning PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene årlig. I tråd med dette utbetalte PEN NOK 6 per aksje til investorene i juni 2010, som totalt beløp seg til NOK 27,7 millioner. Siden PENs oppstart er NOK 50,8 millioner blitt tilbakebetalt til PENs aksjonærer, noe som tilsvarer NOK 12,70 per aksje. Neste utbetaling til aksjonærene er forventet i forbindelse med ordinær generalforsamling i andre kvartal Størrelsen på utbetalingen er forventet å ligge på ca NOK 6 per aksje. Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i PEN er ca. NOK 871 millioner (inkludert aksjer utstedt i forbindelse med kjøp av eiendom). PEN har ved utgangen av fjerde kvartal 2010 foretatt investeringer i 24 prosjekter med til sammen 69 bygg. PENs kontantbeholdning per 31. desember 2010 er på NOK 36 millioner. PEN er således fullinvestert, og vil i første omgang bruke kapitalbeholdningen som arbeidskapital eller til eventuell videreutvikling av eksisterende prosjekter i PEN. I tillegg til kapitalen har styret i PEN fullmakt til å utstede ytterligere aksjer i forbindelse med oppkjøp av eiendom, aksjer/andeler i eiendomsselskap, hvor oppgjøret mot selger, helt eller delvis, kan skje med aksjer i PEN (varighet til ordinær generalforsamling i 2011). Annenhåndsomsetning Ved utgangen av fjerde kvartal er det utstedt totalt aksjer i PEN. PPF legger til rette for annenhåndsomsetning. Siste omsatte kurs er NOK 132,5 per aksje (omsatt 28. januar 2011). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver.

7 Kursutvikling Pareto Eiendomsinvest Nordic AS* NOK Emisjon I ( ) Emisjon II ( ) Emisjon III ( ) Emisjon IV ( ) Emisjon V ( ) Emisjon VI ( ) Emisjon VII ( ) Emisjon VIII ( ) VEK ( ) Ex utbetaling ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) Emisjon IX ( ) VEK ( ) VEK ( ) * Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. justert for utbytte ordinær kurs Verdiutvikling Pareto Eiendomsinvest Nordic AS** Periode siste 6 mnd siden emisjon IX siste 24 mnd siden etablering Verdiutvikling 20 % 20 % 66 % -25 % ** Verdiutviklingen er basert på endringer i VEK, ikke omsetning i 2. håndsmarkedet. Kapitalutvikling (Mill NOK) MNOK Kommittert kapital VEK Fond Utbetalt Kapital VEK prosjekter* * inkludert justering for finansiering

8 Eiendomsporteføljen Nøkkeltall portefølje: Kursutvikling Leienivå portefølje VEK ( ) NOK 138 per aksje Handel NOK per kvm Akkumulert utbytte NOK 12,70 per aksje Industri NOK per kvm Sist omsatt ( ) NOK 130 per aksje Kontor NOK per kvm Lager og logistikk NOK 791 per kvm Annet NOK 892 per kvm Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 3,2 milliarder Brutto leieinntekter NOK 237 millioner Netto yield portefølje basis VEK 7,0 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,1 % Kontraktslengde 9,9 år Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 69 bygg Ledighet 0 % Lånefinansiering Belåningsgrad 79 % Gjennomsnittlig lånerente 5,5 % Gjennomsnittlig rentebinding 6,8 år Gjennomsnittlig marginbinding 0,8 % Portefølje PEN forvalter ved utgangen av fjerde kvartal 2010 en solid portefølje på 24 eiendomsprosjekter innenfor handel, kontor, industri, lager og logistikkbygg. Porteføljen er per i dag meget robust, med lange kontrakter og solide leietakere. Vektet gjenværende leietid for porteføljen er ca. 9,9 år. Leietakerne i de underliggende prosjektene vurderes i hovedsak som solide, og således forventer vi at den budsjetterte kontantstrømmen opprettholdes. Eiendomsselskapets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall bygg Segment Byggeår (rehabilitert) Utl. leiekontr Logistikkbygg II AS/KS 1 Lager/Logistikk 1963 (2001) 10, Bryggeriet Holding AS/KS 1 Kontor , Forus Park AS 3 Handel , Handelseiendom II AS (Rema) 33 Handel , Vangsveien Eiendom Holding AS 1 Kontor , Sola Næringseiendom KS 3 Annet 1942/1992 9, KV 161 Eiendom AS/IS 1 Kontor 1951, 1980, 1984 ( ) 11, Logistikkbygg I AS 2 Lager/Logistikk 2004/2005 9, Lysaker Nova AS 1 Kontor 2007/2008 7, Krags Gate Eiendom III IS/AS 1 Industri , Kongsberg Industribygg AS 2 Industri , Fornebu Eiendom Holding AS/IS 1 Kontor , Logistikbygg Linköping Fastighet AB 1 Lager/Logistikk , Logistikbyg Århus ApS 1 Lager/Logistikk , Bergen Logistikkbygg AS 1 Lager/Logistikk (1997) 6, Forus Handelsbygg AS 2 Handel , Forus Kontorbygg AS 4 Kontor 2003, , Stamveien 1 AS 1 Lager/Logistikk , Innovasjonsenteret Holding AS/KS 4 Kontor , Lørenskog Vest Eiendom AS 1 Kontor , Gjelleråsen Eiendom IS/AS 1 Industri , Nydalen Næringseiendom AS 1 Industri , Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 1 Industri , K2 Eiendom AS 1 Kontor ,0 69 9,9

9 «PEN har steget 95 % i verdi siden bunnen i mai 2009» Segmentfordeling og beliggenhet (basert på netto leie) Kontor 35 % Østlandet 11 % Industri 16 % Lager/Logistikk 24 % Stor-Oslo 43 % Stavanger/Sola 21 % Midt-/Nord Norge 10 % Vestlandet 1 % Handel 20 % Annet 5 % Sverige 10 % Danmark 4 % Antall kvm Hovedleietaker Beliggenhet Eierandel VEK Yield Engrospartner AS (Reitan Handel AS) Stor-Oslo 79 % ,9 % Ringnes AS Stor-Oslo 100 % ,8 % Lefdal Elektromarked AS, Plantasjen ASA m.fl. Stavanger/Sola 100 % ,8 % Rema 1000 Norge AS Midt-/Nord Norge 30 % ,2 % Hedmark Politidistrikt Østlandet 100 % ,1 % SAS Consortium Stavanger/Sola 35 % ,7 % Axis Shield ASA Stor-Oslo 50 % ,3 % Techdata AB & Rusta AB Sverige 51,25 % ,1 % NEAS ASA Stor-Oslo 100 % ,6 % Kongsberg Næringsparkutvikling AS Østlandet 30 % ,5 % Kongsberg Næringsparkutvikling AS Østlandet 30 % ,9 % Stabæk Holding AS Stor-Oslo 42 % ,5 % Scan AB Sverige 100 % ,1 % Freja Transport & Logistics AS Danmark 100 % ,4 % Box Solutions AS Vestlandet 25 % ,5 % Expert Norge AS & Megaflis Holding AS Stavanger/Sola 50 % ,6 % Kruse Smith AS, YIT AS, Rambøll Norge AS, OLF Stavanger/Sola 50 % ,2 % Expert AS & Onninen AS Stor-Oslo 40 % ,1 % Rikshospitalet, GlaxoSmithKline AS Stor-Oslo 22 % ,2 % NAV, Lørenskog Kommune Stor-Oslo 20 % ,3 % Arcus Gruppen AS Stor-Oslo 7,5 % ,4 % Schibstedt ASA Stor-Oslo 25 % ,7 % Scan Tech AS Stavanger/Sola 20 % ,6 % Aker Solutions ASA Stor-Oslo 10,5 % ,2 % ,0 %

10 Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste verdivurdering av eiendommene er ca. NOK 3,2 milliarder. Dette er en oppgang på ca 3,9 % siden juni 2010, og tilsvarer en gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for porteføljen på 7,0 %. Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot lengden på underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene ca. 6,8 år og gjennomsnittlig lånerente, inkl. margin er på ca. 5,5 %. Basis siste verdivurdering har underliggende prosjekter i PEN en gjennomsnittlig belåning på ca 79 % (underliggende lån/ bruttoverdi eiendom). I hovedsak er det få covenants i låneavtaler knyttet til minimum verdi klausuler i prosjektene, og følgelig bør estimert kontantstrøm i prosjektene kunne utbetales videre til PEN. PEN har totalt kun 3 prosjekter der det eksisterer minimum verdi klausuler i låneavtalene. Per 31. desember 2010 er ingen av disse prosjektene i brudd med noen klausuler. I løpet av fjerde kvartal har PEN refinansiert lånet og renteswapene i det 100 % eide selskapet Logistikbyg Århus Aps («LÅ»). Den nye refinansieringen innebærer en noe lavere finansieringsgrad og lavere total rentekostnad på lånet, noe som vil bedre likviditeten betydelig. I tillegg har man gjennom refinansieringen klart å fjerne minimum verdi klausulen som lå i låneavtalen tidligere. Basis den nye refinansieringen vil LÅ ha god kontantstrøm og være i utbytteposisjon fra og med regnskapsåret PEN s transaksjoner i løpet av fjerde kvartal: K2 Eiendom AS PEN har investert NOK 23,6 millioner (10,5 %) i K2 Eiendom AS. Prosjektet omfatter Aker Solutions ASA («AKSO») sitt nye kontorbygg på Fornebu, som forventes ferdigstilt 1. april AKSO er eneste leietaker og har inngått en 12 års lang leiekontrakt fra overtagelse av bygget. Netto kjøpsyield på eiendommen er beregnet til ca 6,4 % basis 2012 leienivå. Markedskommentar Kilde: Akershus Eiendom (per 4.kvartal 2010) Leiemarkedet: Den positive trenden i kontorleiemarkedet i Oslo fortsatte i andre halvår av Dagens Næringslivs leieprispanel bestående av representanter fra Akershus Eiendom, DTZ, DnB NOR Næringsmegling og OPAK har på basis av observerte satte leiekontrakter i siste halvår satt konsensus leienivå for de forskjellige kontorsegmentene i Oslo. Høy standard CBD og høy standard østre randsone ble justert opp med 100 NOK/m² fra første halvår som vist i grafen under. Resterende segmenter forble uendret over perioden. Fremover forventes svak vekst i leienivåene. Dette underbygges av at relativt få kontorprosjekter ferdigstilles i 2011 samtidig som en ser en moderat økende etterspørsel etter kontorareal. En del av prosjektene som forventes ferdig- eller ledigstilt i legger imidlertid en demper på hvor sterk veksten kan bli. Akershus Eiendoms siste kontorledighetstelling fra januar 2011 antyder en ledighet på 8,0 8,5 %. Dette er som forventet og vi antar at ledigheten vil gå svakt ned i løpet av m² med nytt kontorareal ble tilført Oslomarkedet i 2010, mens anslagene for 2011 er m². Lave entreprisekostnader og et mer fungerende transaksjonsmarkedet har resultert i at en rekke nye kontorprosjekter ble lansert i andre halvår av I perioden 2012 tom er det så langt meldt om m² med nytt kontorareal. Dette tallet er ventet å stige ettersom nye prosjekter fortsatt er meget konkurransedyktige som følge av høye marginer. De fleste av prosjektene har allerede leietakere på plass, men relokaliseringen av disse leietakerne vil isolert sett kunne resultere i en del ledige kontorarealer. Riktignok forventer vi at den positive sysselsettingsveksten spådd fra 2011 vil holde ledigheten omtrent på dagens nivå. I øvrige byer ellers i landet er utviklingen noe av det

11 samme som i Oslo; generelt bedrede utsikter for økonomisk aktivitet har ført til at arbeidsgivere i snitt er mer positive til å ansette flere, noe som smitter over på arealbehovet. Transaksjonsmarkedet Foreløpige tall for 2010 viser at det totalt ble omsatt næringseiendom for mer enn 37 milliarder kroner i Dette tilsvarer omtrent en tredobling fra 2009, og viser at både kjøpere og selgere er tilbake i markedet. Omtrent 25 % eller 8,5 milliarder av omsetningen fant sted i årets siste måned. Syndikeringsaktører, utenlandske investorer og livselskap har vært de mest aktive kjøpegruppene i 2010 mens selvbrukere og børsnoterte eiendomsselskap har vært de mest aktive selgergruppene. Bankene har vært mest interessert i å finansiere oppkjøp av eiendommer med lange kontrakter og det er således dette segmentet som har opplevd den største verdiøkningen. Eiendommer på korte kontrakter har ennå ikke opplevd den samme interessen fra banker og investorer. Kredittrisikopremien i det norske obligasjonsmarkedet falt noe i andre halvår av 2010, noe som har vært med på å bygge oppunder den sterke veksten i transaksjonsvolumet. Sett i et lengre perspektiv ligger de likevel høyt, noe som reflekterer økt bekymring for en rekke lands store budsjettunderskudd. Lange renter steg betraktelig siste måned før nyttår som følge av bedre økonomiske utsikter for Norge og noe økt etterspørsel etter mer risikofylte aktivaklasser. Fra tredje kvartal har vi senket anslaget på salgsyield for klasse A eiendommer med klasse A beliggenhet med 25 basispunkter til 5,5 %. Tilsvarende yield for klasse A eiendommer med klasse A- og B beliggenheter ligger i intervallet 5,75 % 6,25 %. For logistikkeiendommer med optimal lokalisering, på lange kontrakter og med sikre leietakere har det blitt observert transaksjoner til yieldnivåer under 6,5 %. De lave yieldene observert på logistikkeiendommer og den lave yieldmarginen til kontor har vært oppsiktsvekkende, og er også atypisk i forhold til trenden observert internasjonalt. Hva som er normalen for kontraktslengde vil alltid spille inn på yieldnivåer, men vi tror også at logistikkeiendomsmarkedet er mer forbrukerrettet i Norge. Logistikkeiendom er mer direkte knyttet opp til industriproduksjon i utlandet og er således mer utsatt for volatile industrier. I Norge derimot ser vi at logistikkeiendommene er mer knyttet opp mot rene forbruksvarer som ikke er like konjunkturutsatte.

12 Tema-artikkel: Økt byggeaktivitet i kontormarkedet Lave byggekostnader kombinert med et mer likvid transaksjonsmarked har resultert i lanseringen av en rekke nye kontorprosjekt i andre halvår av 2010, og ting tyder på at denne utviklingen vil fortsette i det kommende året. Finanskrisen resulterte i bratt nedgang i entreprenørens ordrebøker, og et påfølgende markant fall i byggekostnader for utviklere. Prisfallet var videre drevet av lavere marginer for underentreprenører og en restrukturering og effektivisering fra entreprenørenes side. Sistnevnte skyldtes i stor grad av reduksjon av «ukvalifisert» arbeidskraft som igjen har resultert i mer effektive byggeprosesser. I enkelte tilfeller har det blitt kjent at entreprenører har tatt på seg prosjekter med en margin nær null bare for å holde hjulene i gang og unngå tap av verdifull kompetanse. Til tross for at det ikke eksisterer noen eksakt statistikk for byggekostnaden for næringsbygg, antyder våre registrerte eksempler at den gikk ned med omtrent 36 % fra NOK til NOK per kvadratmeter målt i anslag for totalentreprise. Kombinert med et friskmeldt leiemarked og lavere salgsyielder på bygg med lange kontrakter har dette favorisert utbyggere, og resultert i at byggeaktiviteten for alvor har skutt fart. Dette gjelder både for bygg med og uten signerte leietakere. I forlengelsene av Skattekvartalet, Schweigaardsgate 21 23, planlegger ROM Eiendom to nye kontorbygg. Det ble nylig kjent at Gjensidige flytter inn i det ene, et planlagt bygg på m². I det andre hevdes det at NSB vil etablere sitt hovedkontor. Det totale utbygningspotensialet er på m². KLP Eiendom har fått Nordea som sannsynlig leietaker til nybygget ved Postens Brevsenter fra KLP planlegger et høybygg over 36 etasjer og to mindre bygg, på totalt m², til Nordea samt andre leietakere. Reguleringen er ennå ikke på plass og det er fortsatt en del usikkerhet knyttet til hvordan det endelige bygget vil se ut. I tillegg til de allerede igangsatte prosjektene i Bjørvika er sistnevnte med på å forsterke sannsynligheten for at Bjørvika vil bli en seriøs utfordrer til Vika / Aker Brygge som prestisjeområde for kontoreiendom i Oslo. FG Eiendom og Winta Eiendom som i november ervervet Siemens hovedkvarter i Oslo, skal bygge et nytt hovedkvarter for Siemens på m² med ferdigstillelse i slutten Den eksisterende bygningsmassen på m² skal også totalrehabiliteres. Gjeldende regulering tillater utvikling av totalt m² kontoreiendom, og utbygger ønsker å etablere en forretningspark rettet mot teknologiog ingeniørselskaper. I Nydalen har Statnett signert en 15 års kontrakt med Avantor i et nybygg i størrelsesorden m² med ferdigstillelse i Avantor har også signert Egmont til et m² nybygg i Nydalen. Også på Bryn og Ryen er det signalisert nye bygg i løpet av de siste 6 måneder. Per dags dato er det meldt om m² nye kontorarealer i 2012, og i perioden 2013 til og med 2014 er det så langt kjent at m² med nytt areal vil tilkomme

13 kontormarkedet i Oslo. Gitt dagens høye profittmarginer, og mange byggeklare tomter, forventer vi at ytterligere m² kontorbygg med levering i 2013/14 vil bli lansert i løpet av det neste året. Den høye aktiviteten innen alle segmenter vil trolig igjen drive entreprisekostnadene oppover. Vi har observert eksempler som tyder på at entreprisekostnadene er på vei opp igjen ettersom entreprenørene igjen fyller opp sine ordrebøker, men det er fortsatt et stykke igjen til nivåene som var gjeldende før finanskrisen. Byggekostnadene er også i større grad knyttet til nybyggaktiviteten i boligmarkedet, så utviklingen her fremover vil også være avgjørende. Majoriteten av bygningsmassen som tilføres markedet frem til og med 2014 har allerede leietakere på plass, men denne relokaliseringen vil isolert sett øke risikoen for høyere ledighet i samme periode. Riktignok kan den positive sysselsettingsveksten ventet fra 2011 potensielt demme opp for en del av arealene som fristilles. Prognoser anslår en vekst i sysselsettingen på henholdsvis 1,8 % og 2,3 % i 2012 og 2013 og denne veksten vil trolig være sterk nok til at ledigheten forblir i området 7 % 9 % de neste årene. I et historisk perspektiv anses dette som å være et relativt moderat ledighetsnivå 1 Risikoen for økt ledighet er i midlertidig i den øvre delen av intervallet. Arealene som fraflyttes vil være av varierende alder og kvalitet. De er også spredt over forskjellige områder av byen, hvorav noen har en mer obskur beliggenhet. Dette innebærer at ikke alle byggene vil være reelle alternativer for majoriteten av kontorbrukere på jakt etter nye arealer. Det forventes derfor et mer segmentert marked hvor eldre 1 Merk at Akershus Eiendom har foretatt en ny telling av totalt kontorareal i Oslo og at det nye anslaget er på 7,9 millioner m² mot konsensus på 8,5 millioner m². Nedjusteringen av nevneren betyr at ledighetsprosenten, både nåværende og historisk, oppjusteres. bygg utenfor etablerte kontorområder vil stå ovenfor et tøffere marked. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: PEN Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. PPF Pareto Project Finance AS. Hjemmelsselskap Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom IRR Årlig avkastning, målt i prosent. VEK Verdijustert egenkapital. 10 års swap rente Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt lånemargin. Yield Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. Prime yield Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning som kan oppnås på moderne kontorbygg med den mest attraktive beliggenheten i Oslo sentrum. Yield gap Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett basispunkt = 0,01 %). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den faste renten bankene tilbyr. Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Selskapet.

14 Pareto Project Finance AS, Dronning Maudsgt. 3, P.O.Box 1396 Vika, 0114 Oslo

15 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 4 Lenke: Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond

16

17 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Bryne, Singapore og New York. Pareto ble stiftet i 1986, og har utviklet seg til å bli et konsern med et omfattende produktspekter. Selskapet har cirka 450 ansatte. Den sterke utviklingen er muliggjort gjennom dedikerte og dyktige medarbeidere, skarpt fokus på å utvikle gode produkter, kontrollert vekst og ikke minst ved at våre kunder og forretningsforbindelser har vist oss tillit. Pareto Project Finance AS Pareto Business Management AS Pareto Securities AS Pareto Forvaltning AS Pareto Bassøe Shipbrokers AS Pareto Bank ASA Pareto Wealth Management AS Pareto Offshore AS Pareto Dry Cargo AS Pareto PPN AS JGO Shipbrokers AS Pareto Forsikringsmegling AS

18 Forvalters kommentar Pareto Eiendomsinvest Nordic («PEN») har vært gjennom et veldig godt annet halvår En god verdistigning på eiendommene, samt en god underliggende drift og kontantstrøm i prosjektene har gitt en avkastning på egenkapitalen på 20 % siden 30. juni Blant annet har de nye investeringene PEN gjorde i perioden desember 2009 og frem til i dag gitt en solid meravkastning. Ser vi utviklingen fra bunnen i mai 2009, så har verdien av aksjene i PEN steget med hele 95 % hensyntatt utbetaling i Styret og forvalter er av den oppfatning at PEN er et godt posisjonert eiendomsselskap med moderne bygg og lange leiekontrakter, og således burde selskapet ha gode forutsetninger for en fortsatt god utvikling i årene som kommer. Ser vi nærmere på underliggende prosjekter er det også positive nyheter å komme med. I tillegg til å ha refinansiert prosjektet Logistikbyg Århus ApS (for detaljer, se avsnitt for finansiering), har forvalter vært sterkt delaktig i reforhandlingen av leiekontrakten i Innovasjonsenteret Holding KS. Den nye reforhandlede leiekontrakten innebærer en mindre ombygging av eiendommen hvor det tegnes en ny 5 års leieavtale for ca 50 % av bygget. Totalt sett øker leien i prosjektet med i overkant av NOK 4 millioner per år, som gir eierne en betydelig merverdi utover investeringen. Når det gjelder eiendomsmarkedet, så tok transaksjonsvolumet seg betydelig opp mot årsslutt Totalt ser transaksjonsvolumet i Norge for 2010 ut til å ende på rundt ca NOK 37 milliarder mot NOK 15 milliarder i I takt med det økende transaksjonsvolumet i fjerde kvartal, har vi også sett en økning i eiendomsverdiene. Fortsatt er det i hovedsak eiendom med lange leiekontrakter som er mest ettertraktet, men det er en tendens til at etterspørselen etter eiendommer med mer normal lengde på leiekontraktene er økende. På nåværende tidspunkt estimeres prime yielden å ligge på ca. 5,8 %, noe som er ned ca. 0,2 % fra tredje kvartal De lange rentene har kommet noe tilbake gjennom fjerde kvartal. Ser vi på 10 års rente så har den økt med ca 40 basispunkter i perioden, fra ca 4,0 % p.a opp til 4,4 % p.a. Imidlertid reduseres effekten av den økte renten noe som følge av at bankene har redusert utlånsmarginene noe. I tillegg er bankenes utlånsvilje til eiendomsprosjekter økende. Selv om yieldgapet har krympet noe inn gjennom kvartalet, er fortsatt yieldgapet på ca. 140 basispunkter mellom prime yield og 10 års swap. Dette er relativt høyt historisk sett. Følgelig tror vi at eiendomsmarkedet vil fortsette å se en positiv utvikling i Når det gjelder leienivåer har det vært en svak positiv trend den sisten tiden, og mye tyder på at leienivåene bunnet ut i Bedringen i den norske økonomien har ført til at arealetterspørselen har snudd svakt oppover, og mye tyder på at arealledigheten toppet ut ved årsskiftet på rundt 8 % ledighet. Som følge av netto arealabsorbsjon er det forventet at leienivåene vil ha en svak positiv utvikling for 2011.

19

20 «Verdijustert egenkapital er opp 20 % siste 6 mnd» Verdi- og kapitalutvikling Kursutvikling Kursutviklingen som rapporteres for Pareto Eiendomsinvest Nordic AS («PEN») er basert på verdijustert egenkapital («VEK»), der verdivurderingen av PENs eiendommer blir foretatt av uavhengige verdivurderere i samarbeid med kapitalforvalter Pareto Project Finance AS («PPF»). Per 31. desember 2010 er VEK for PEN fastsatt til NOK 138 per aksje. Dette tilsvarer en oppgang på 20 % siden siste verdivurdering 30. juni Direkteavkastning PEN har som målsetning å dele ut størst mulig del av eiendomsporteføljens frie kontantstrøm til investorene årlig. I tråd med dette utbetalte PEN NOK 6 per aksje til investorene i juni 2010, som totalt beløp seg til NOK 27,7 millioner. Siden PENs oppstart er NOK 50,8 millioner blitt tilbakebetalt til PENs aksjonærer, noe som tilsvarer NOK 12,70 per aksje. Neste utbetaling til aksjonærene er forventet i forbindelse med ordinær generalforsamling i andre kvartal Størrelsen på utbetalingen er forventet å ligge på ca NOK 6 per aksje. Investeringstakt og kapitalutvikling Kommittert kapital i PEN er ca. NOK 871 millioner (inkludert aksjer utstedt i forbindelse med kjøp av eiendom). PEN har ved utgangen av fjerde kvartal 2010 foretatt investeringer i 24 prosjekter med til sammen 69 bygg. PENs kontantbeholdning per 31. desember 2010 er på NOK 36 millioner. PEN er således fullinvestert, og vil i første omgang bruke kapitalbeholdningen som arbeidskapital eller til eventuell videreutvikling av eksisterende prosjekter i PEN. I tillegg til kapitalen har styret i PEN fullmakt til å utstede ytterligere aksjer i forbindelse med oppkjøp av eiendom, aksjer/andeler i eiendomsselskap, hvor oppgjøret mot selger, helt eller delvis, kan skje med aksjer i PEN (varighet til ordinær generalforsamling i 2011). Annenhåndsomsetning Ved utgangen av fjerde kvartal er det utstedt totalt aksjer i PEN. PPF legger til rette for annenhåndsomsetning. Siste omsatte kurs er NOK 132,5 per aksje (omsatt 28. januar 2011). Investorer som ønsker å kjøpe eller selge sine aksjer kan ta kontakt med sin rådgiver.

21 Kursutvikling Pareto Eiendomsinvest Nordic AS* NOK Emisjon I ( ) Emisjon II ( ) Emisjon III ( ) Emisjon IV ( ) Emisjon V ( ) Emisjon VI ( ) Emisjon VII ( ) Emisjon VIII ( ) VEK ( ) Ex utbetaling ( ) VEK ( ) VEK ( ) VEK ( ) Emisjon IX ( ) VEK ( ) VEK ( ) * Omfatter ikke omsetning i annenhåndsmarkedet. justert for utbytte ordinær kurs Verdiutvikling Pareto Eiendomsinvest Nordic AS** Periode siste 6 mnd siden emisjon IX siste 24 mnd siden etablering Verdiutvikling 20 % 20 % 66 % -25 % ** Verdiutviklingen er basert på endringer i VEK, ikke omsetning i 2. håndsmarkedet. Kapitalutvikling (Mill NOK) MNOK Kommittert kapital VEK Fond Utbetalt Kapital VEK prosjekter* * inkludert justering for finansiering

22 Eiendomsporteføljen Nøkkeltall portefølje: Kursutvikling Leienivå portefølje VEK ( ) NOK 138 per aksje Handel NOK per kvm Akkumulert utbytte NOK 12,70 per aksje Industri NOK per kvm Sist omsatt ( ) NOK 130 per aksje Kontor NOK per kvm Lager og logistikk NOK 791 per kvm Annet NOK 892 per kvm Eiendomsportefølje Brutto eiendomsverdier NOK 3,2 milliarder Brutto leieinntekter NOK 237 millioner Netto yield portefølje basis VEK 7,0 % Estimert netto yield basis sist omsatt 7,1 % Kontraktslengde 9,9 år Andel av areal portefølje kvm Antall bygg 69 bygg Ledighet 0 % Lånefinansiering Belåningsgrad 79 % Gjennomsnittlig lånerente 5,5 % Gjennomsnittlig rentebinding 6,8 år Gjennomsnittlig marginbinding 0,8 % Portefølje PEN forvalter ved utgangen av fjerde kvartal 2010 en solid portefølje på 24 eiendomsprosjekter innenfor handel, kontor, industri, lager og logistikkbygg. Porteføljen er per i dag meget robust, med lange kontrakter og solide leietakere. Vektet gjenværende leietid for porteføljen er ca. 9,9 år. Leietakerne i de underliggende prosjektene vurderes i hovedsak som solide, og således forventer vi at den budsjetterte kontantstrømmen opprettholdes. Eiendomsselskapets prosjekter Kjøpsdato Prosjekt / selskap Antall bygg Segment Byggeår (rehabilitert) Utl. leiekontr Logistikkbygg II AS/KS 1 Lager/Logistikk 1963 (2001) 10, Bryggeriet Holding AS/KS 1 Kontor , Forus Park AS 3 Handel , Handelseiendom II AS (Rema) 33 Handel , Vangsveien Eiendom Holding AS 1 Kontor , Sola Næringseiendom KS 3 Annet 1942/1992 9, KV 161 Eiendom AS/IS 1 Kontor 1951, 1980, 1984 ( ) 11, Logistikkbygg I AS 2 Lager/Logistikk 2004/2005 9, Lysaker Nova AS 1 Kontor 2007/2008 7, Krags Gate Eiendom III IS/AS 1 Industri , Kongsberg Industribygg AS 2 Industri , Fornebu Eiendom Holding AS/IS 1 Kontor , Logistikbygg Linköping Fastighet AB 1 Lager/Logistikk , Logistikbyg Århus ApS 1 Lager/Logistikk , Bergen Logistikkbygg AS 1 Lager/Logistikk (1997) 6, Forus Handelsbygg AS 2 Handel , Forus Kontorbygg AS 4 Kontor 2003, , Stamveien 1 AS 1 Lager/Logistikk , Innovasjonsenteret Holding AS/KS 4 Kontor , Lørenskog Vest Eiendom AS 1 Kontor , Gjelleråsen Eiendom IS/AS 1 Industri , Nydalen Næringseiendom AS 1 Industri , Dusavika Eiendomsinvest IS/AS 1 Industri , K2 Eiendom AS 1 Kontor ,0 69 9,9

23 «PEN har steget 95 % i verdi siden bunnen i mai 2009» Segmentfordeling og beliggenhet (basert på netto leie) Østlandet 11 % Kontor 35 % Stavanger/Sola 21 % Lager/Logistikk 24 % Stor-Oslo 43 % Industri 16 % Handel 20 % Annet 5 % Vestlandet 1 % Midt-/Nord Norge 10 % Sverige 10 % Danmark 4 % Antall kvm Hovedleietaker Beliggenhet Engrospartner AS (Reitan Handel AS) Stor-Oslo 79 % ,9 % Ringnes AS Stor-Oslo 100 % ,8 % Lefdal Elektromarked AS, Plantasjen ASA m.fl. Stavanger/Sola 100 % ,8 % Rema 1000 Norge AS Midt-/Nord Norge 30 % ,2 % Hedmark Politidistrikt Østlandet 100 % ,1 % SAS Consortium Stavanger/Sola 35 % ,7 % Axis Shield ASA Stor-Oslo Techdata AB & Rusta AB Sverige Eierandel VEK Yield 50 % ,3 % 51,25 % ,1 % NEAS ASA Stor-Oslo 100 % ,6 % Kongsberg Næringsparkutvikling AS Østlandet 30 % ,5 % Kongsberg Næringsparkutvikling AS Østlandet 30 % ,9 % Stabæk Holding AS Stor-Oslo 42 % ,5 % Scan AB Sverige 100 % ,1 % Freja Transport & Logistics AS Danmark 100 % ,4 % Box Solutions AS Vestlandet 25 % ,5 % Expert Norge AS & Megaflis Holding AS Stavanger/Sola 50 % ,6 % Kruse Smith AS, YIT AS, Rambøll Norge AS, OLF Stavanger/Sola 50 % ,2 % Expert AS & Onninen AS Stor-Oslo 40 % ,1 % Rikshospitalet, GlaxoSmithKline AS Stor-Oslo 22 % ,2 % NAV, Lørenskog Kommune Stor-Oslo 20 % ,3 % Arcus Gruppen AS Stor-Oslo 7,5 % ,4 % Schibstedt ASA Stor-Oslo 25 % ,7 % Scan Tech AS Stavanger/Sola 20 % ,6 % Aker Solutions ASA Stor-Oslo 10,5 % ,2 % ,0 %

24 Brutto eiendomsverdier i porteføljen basis siste verdivurdering av eiendommene er ca. NOK 3,2 milliarder. Dette er en oppgang på ca 3,9 % siden juni 2010, og tilsvarer en gjennomsnittlig nettoyield (nettoleie / bruttoverdier) for porteføljen på 7,0 %. Finansiering Samtlige av de underliggende prosjektselskaper i PEN er fullfinansiert. De underliggende prosjektselskaper har langsiktig finansiering der rentebindingen stort sett er knyttet opp mot lengden på underliggende leiekontrakter. Totalt er vektet snitt på rentebindingene ca. 6,8 år og gjennomsnittlig lånerente, inkl. margin er på ca. 5,5 %. Basis siste verdivurdering har underliggende prosjekter i PEN en gjennomsnittlig belåning på ca 79 % (underliggende lån/ bruttoverdi eiendom). I hovedsak er det få covenants i låneavtaler knyttet til minimum verdi klausuler i prosjektene, og følgelig bør estimert kontantstrøm i prosjektene kunne utbetales videre til PEN. PEN har totalt kun 3 prosjekter der det eksisterer minimum verdi klausuler i låneavtalene. Per 31. desember 2010 er ingen av disse prosjektene i brudd med noen klausuler. I løpet av fjerde kvartal har PEN refinansiert lånet og renteswapene i det 100 % eide selskapet Logistikbyg Århus Aps («LÅ»). Den nye refinansieringen innebærer en noe lavere finansieringsgrad og lavere total rentekostnad på lånet, noe som vil bedre likviditeten betydelig. I tillegg har man gjennom refinansieringen klart å fjerne minimum verdi klausulen som lå i låneavtalen tidligere. Basis den nye refinansieringen vil LÅ ha god kontantstrøm og være i utbytteposisjon fra og med regnskapsåret PEN s transaksjoner i løpet av fjerde kvartal: K2 Eiendom AS PEN har investert NOK 23,6 millioner (10,5 %) i K2 Eiendom AS. Prosjektet omfatter Aker Solutions ASA («AKSO») sitt nye kontorbygg på Fornebu, som forventes ferdigstilt 1. april AKSO er eneste leietaker og har inngått en 12 års lang leiekontrakt fra overtagelse av bygget. Netto kjøpsyield på eiendommen er beregnet til ca 6,4 % basis 2012 leienivå. Markedskommentar Leiemarkedet: Den positive trenden i kontorleiemarkedet i Oslo fortsatte i andre halvår av Dagens Næringslivs leieprispanel bestående av representanter fra Akershus Eiendom, DTZ, DnB NOR Næringsmegling og OPAK har på basis av observerte satte leiekontrakter i siste halvår satt konsensus leienivå for de forskjellige kontorsegmentene i Oslo. Høy standard CBD og høy standard østre randsone ble justert opp med 100 NOK/m² fra første halvår som vist i grafen under. Resterende segmenter forble uendret over perioden. Kilde: Akershus Eiendom (per 4.kvartal 2010) Fremover forventes svak vekst i leienivåene. Dette underbygges av at relativt få kontorprosjekter ferdigstilles i 2011 samtidig som en ser en moderat økende etterspørsel etter kontorareal. En del av prosjektene som forventes ferdig- eller ledigstilt i legger imidlertid en demper på hvor sterk veksten kan bli. Akershus Eiendoms siste kontorledighetstelling fra januar 2011 antyder en ledighet på 8,0 8,5 %. Dette er som forventet og vi antar at ledigheten vil gå svakt ned i løpet av m² med nytt kontorareal ble tilført Oslomarkedet i 2010, mens anslagene for 2011 er m². Lave entreprisekostnader og et mer fungerende transaksjonsmarkedet har resultert i at en rekke nye kontorprosjekter ble lansert i andre halvår av I perioden 2012 tom er det så langt meldt om m² med nytt kontorareal. Dette tallet er ventet å stige ettersom nye prosjekter fortsatt er meget konkurransedyktige som følge av høye marginer. De fleste av prosjektene har allerede leietakere på plass, men relokaliseringen av disse leietakerne vil isolert sett kunne resultere i en del ledige kontorarealer. Riktignok forventer vi at den positive sysselsettingsveksten spådd fra 2011 vil holde ledigheten omtrent på dagens nivå. I øvrige byer ellers i landet er utviklingen noe av det

25 samme som i Oslo; generelt bedrede utsikter for økonomisk aktivitet har ført til at arbeidsgivere i snitt er mer positive til å ansette flere, noe som smitter over på arealbehovet. Transaksjonsmarkedet Foreløpige tall for 2010 viser at det totalt ble omsatt næringseiendom for mer enn 37 milliarder kroner i Dette tilsvarer omtrent en tredobling fra 2009, og viser at både kjøpere og selgere er tilbake i markedet. Omtrent 25 % eller 8,5 milliarder av omsetningen fant sted i årets siste måned. Syndikeringsaktører, utenlandske investorer og livselskap har vært de mest aktive kjøpegruppene i 2010 mens selvbrukere og børsnoterte eiendomsselskap har vært de mest aktive selgergruppene. Bankene har vært mest interessert i å finansiere oppkjøp av eiendommer med lange kontrakter og det er således dette segmentet som har opplevd den største verdiøkningen. Eiendommer på korte kontrakter har ennå ikke opplevd den samme interessen fra banker og investorer. Kredittrisikopremien i det norske obligasjonsmarkedet falt noe i andre halvår av 2010, noe som har vært med på å bygge oppunder den sterke veksten i transaksjonsvolumet. Sett i et lengre perspektiv ligger de likevel høyt, noe som reflekterer økt bekymring for en rekke lands store budsjettunderskudd. Lange renter steg betraktelig siste måned før nyttår som følge av bedre økonomiske utsikter for Norge og noe økt etterspørsel etter mer risikofylte aktivaklasser. Fra tredje kvartal har vi senket anslaget på salgsyield for klasse A eiendommer med klasse A beliggenhet med 25 basispunkter til 5,5 %. Tilsvarende yield for klasse A eiendommer med klasse A- og B beliggenheter ligger i intervallet 5,75 % 6,25 %. For logistikkeiendommer med optimal lokalisering, på lange kontrakter og med sikre leietakere har det blitt observert transaksjoner til yieldnivåer under 6,5 %. De lave yieldene observert på logistikkeiendommer og den lave yieldmarginen til kontor har vært oppsiktsvekkende, og er også atypisk i forhold til trenden observert internasjonalt. Hva som er normalen for kontraktslengde vil alltid spille inn på yieldnivåer, men vi tror også at logistikkeiendomsmarkedet er mer forbrukerrettet i Norge. Logistikkeiendom er mer direkte knyttet opp til industriproduksjon i utlandet og er således mer utsatt for volatile industrier. I Norge derimot ser vi at logistikkeiendommene er mer knyttet opp mot rene forbruksvarer som ikke er like konjunkturutsatte.

26 Tema-artikkel: Økt byggeaktivitet i kontormarkedet Lave byggekostnader kombinert med et mer likvid trans- er ennå ikke på plass og det er fortsatt en del usikkerhet aksjonsmarked har resultert i lanseringen av en rekke nye knyttet til hvordan det endelige bygget vil se ut. I tillegg til kontorprosjekt i andre halvår av 2010, og ting tyder på at de allerede igangsatte prosjektene i Bjørvika er sistnevnte denne utviklingen vil fortsette i det kommende året. med på å forsterke sannsynligheten for at Bjørvika vil bli en Finanskrisen resulterte i bratt nedgang i entreprenørens ordrebøker, og et påfølgende markant fall i byggekostnader seriøs utfordrer til Vika / Aker Brygge som prestisjeområde for kontoreiendom i Oslo. for utviklere. Prisfallet var videre drevet av lavere marginer FG Eiendom og Winta Eiendom som i november ervervet for underentreprenører og en restrukturering og effektivi- Siemens hovedkvarter i Oslo, skal bygge et nytt hovedkvar- sering fra entreprenørenes side. Sistnevnte skyldtes i stor ter for Siemens på m² med ferdigstillelse i slutten grad av reduksjon av «ukvalifisert» arbeidskraft som igjen Den eksisterende bygningsmassen på m² har resultert i mer effektive byggeprosesser. I enkelte tilfel- skal også totalrehabiliteres. Gjeldende regulering tillater ler har det blitt kjent at entreprenører har tatt på seg pro- utvikling av totalt m² kontoreiendom, og utbygger sjekter med en margin nær null bare for å holde hjulene i ønsker å etablere en forretningspark rettet mot teknologi- gang og unngå tap av verdifull kompetanse. og ingeniørselskaper. Til tross for at det ikke eksisterer noen eksakt statistikk I Nydalen har Statnett signert en 15 års kontrakt med for byggekostnaden for næringsbygg, antyder våre regis- Avantor i et nybygg i størrelsesorden m² med fer- trerte eksempler at den gikk ned med omtrent 36 % fra digstillelse i Avantor har også signert Egmont til et NOK til NOK per kvadratmeter målt i anslag m² nybygg i Nydalen. Også på Bryn og Ryen er det for totalentreprise. Kombinert med et friskmeldt leiemarked signalisert nye bygg i løpet av de siste 6 måneder. og lavere salgsyielder på bygg med lange kontrakter har Per dags dato er det meldt om m² nye kontora- dette favorisert utbyggere, og resultert i at byggeaktivite- realer i 2012, og i perioden 2013 til og med 2014 er det ten for alvor har skutt fart. Dette gjelder både for bygg med så langt kjent at m² med nytt areal vil tilkomme og uten signerte leietakere. I forlengelsene av Skattekvartalet, Schweigaardsgate 21 23, planlegger ROM Eiendom to nye kontorbygg. Det ble nylig kjent at Gjensidige flytter inn i det ene, et planlagt bygg på m². I det andre hevdes det at NSB vil etablere sitt hovedkontor. Det totale utbygningspotensialet er på m². KLP Eiendom har fått Nordea som sannsynlig leietaker til nybygget ved Postens Brevsenter fra KLP planlegger et høybygg over 36 etasjer og to mindre bygg, på totalt m², til Nordea samt andre leietakere. Reguleringen

27 kontormarkedet i Oslo. Gitt dagens høye profittmarginer, og mange byggeklare tomter, forventer vi at ytterligere m² kontorbygg med levering i 2013/14 vil bli lansert i løpet av det neste året. Den høye aktiviteten innen alle segmenter vil trolig igjen drive entreprisekostnadene oppover. Vi har observert eksempler som tyder på at entreprisekostnadene er på vei opp igjen ettersom entreprenørene igjen fyller opp sine ordrebøker, men det er fortsatt et stykke igjen til nivåene som var gjeldende før finanskrisen. Byggekostnadene er også i større grad knyttet til nybyggaktiviteten i boligmarkedet, så utviklingen her fremover vil også være avgjørende. Majoriteten av bygningsmassen som tilføres markedet frem til og med 2014 har allerede leietakere på plass, men denne relokaliseringen vil isolert sett øke risikoen for høyere ledighet i samme periode. Riktignok kan den positive sysselsettingsveksten ventet fra 2011 potensielt demme opp for en del av arealene som fristilles. Prognoser anslår en vekst i sysselsettingen på henholdsvis 1,8 % og 2,3 % i 2012 og 2013 og denne veksten vil trolig være sterk nok til at ledigheten forblir i området 7 % 9 % de neste årene. I et historisk perspektiv anses dette som å være et relativt moderat ledighetsnivå 1 Risikoen for økt ledighet er i midlertidig i den øvre delen av intervallet. Arealene som fraflyttes vil være av varierende alder og kvalitet. De er også spredt over forskjellige områder av byen, hvorav noen har en mer obskur beliggenhet. Dette innebærer at ikke alle byggene vil være reelle alternativer for majoriteten av kontorbrukere på jakt etter nye arealer. Det forventes derfor et mer segmentert marked hvor eldre 1 Merk at Akershus Eiendom har foretatt en ny telling av totalt kontorareal i Oslo og at det nye anslaget er på 7,9 millioner m² mot konsensus på 8,5 millioner m². Nedjusteringen av nevneren betyr at ledighetsprosenten, både nåværende og historisk, oppjusteres. bygg utenfor etablerte kontorområder vil stå ovenfor et tøffere marked. Definisjoner I denne kvartalsrapporten har nedenstående utrykk følgende betydning, med mindre annet er direkte uttalt eller fremgår av sammenheng. De nedenstående definisjonene gjelder også for de foregående sidene i denne kvartalsrapporten. Definisjoner: PEN Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. PPF Pareto Project Finance AS. Hjemmelsselskap Selskapet med tinglyst hjemmel (registrert i grunnboken) til en eiendom IRR Årlig avkastning, målt i prosent. VEK Verdijustert egenkapital. 10 års swap rente Den faste renten banken tilbyr på lån over en periode på 10 år, før tillagt lånemargin. Yield Forholdet mellom årlig netto leieinntekter (brutto leieinntekter minus årlige eierkostnader) og brutto eiendomsverdi, oppgitt i prosent. Yielden måler direkteavkastningen man oppnår på en eiendomsinvestering. Prime yield Markedets laveste yield. Prime yield relateres gjerne til den direkteavkastning som kan oppnås på moderne kontorbygg med den mest attraktive beliggenheten i Oslo sentrum. Yield gap Forskjellen mellom prime yield og swap rente, målt i basispunkter (Ett basispunkt = 0,01 %). En indikator på meravkastningen man oppnår utover den faste renten bankene tilbyr. Kvartalsrapporten er utelukkende ment for informasjonsformål, og må ikke under noen omstendighet betraktes som et tilbud om eller en oppfordring til å handle aksjer i Selskapet. Det gis ingen garantier og det aksepteres intet ansvar for tap, direkte eller indirekte, som oppstår som følge av at leseren agerer på bakgrunn av informasjon, meninger eller estimater som finnes i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet, herunder uttrykte oppfatninger eller prognoser, er innhentet fra eller basert på kilder som vi har vurdert som pålitelige. Vi kan imidlertid ikke garantere for informasjonens nøyaktighet, tilstrekkelighet eller fullstendighet. Noe av informasjonen i dokumentet kan inneholde prognoser eller fremoverskuende uttalelser vedrørende fremtidige hendelser eller fremtidige resultater i markeder eller selskaper. Faktiske hendelser og resultater kan avvike substansielt fra dette. Pareto Project Finance AS aksepterer ikke ansvar for tap som oppstår som følge av bruk av slik informasjon. Det understrekes at den historiske kursutviklingen og de avkastningsmål det er referert til ikke innebærer noen garanti for framtidig avkastning. Det understrekes også at avkastningen / kursutviklingen kan variere som følge av svingninger i valutakursene. Vi gjør oppmerksom på at i dagens urolige marked er det stor usikkerhet knyttet til verdivurderingene da det er ingen eller veldig få transaksjoner som er gjennomført. Fremgangsmåten ved beregning av VEK er nærmere beskrevet i Pareto Project Finance AS markedsrapport av november Risikofaktorer og kostnadsstruktur er nærmere beskrevet i prospektet (Informasjonsmemorandum) utarbeidet i forbindelse med emisjoner i Selskapet.

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 3 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 3 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 2 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2010 Kvartal 2 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2010 Kvartal 2 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. 2009 Kvartal 4 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2009 Kvartal 4 Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår

PPN Eiendomsinvest I AS. 2009 andre halvår PPN Eiendomsinvest I AS 2009 andre halvår Pareto er en uavhengig og ledende aktør i det norske markedet for finansielle tjenester. Selskapet har kontorer i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand,

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 2011 Kvartal 1 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/ Avdelinger/Forvaltning/Eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Johan Anker-Rasch Patrick

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS. Bytt. Kvartalsrapport 1. kvartal 2015. Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Bytt Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Etatbygg Holding II AS

Etatbygg Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Richard Jansen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS

Etatbygg Holding I AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/ppim-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Struktur 6 Generelt om selskapet 6 2 Kvartalsrapport desember

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011

PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS INVESTORMØTE 7. DESEMBER 2011 PPN EIENDOMSINVEST I AS - NØKKELINFORMASJON PPN EIENDOMSINVEST I AS Dato for innbetaling av EK: 20.02.2006 Opprinnelig kostpris: 107 500 000 Opprinnelig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond Forvaltningsteamet Per-Christian Nicolaisen Richard Jansen Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS 18. Mai 2011 Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Rettet emisjon på inntil NOK 200 millioner Utnytte et attraktiv marked og gjennomføre strukturelle grep i Selskapet Tilrettelagt av: AS 1 Kontaktdetaljer Viktig

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/investorrapporter Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 Kvartalsrapport

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijuster egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Lenke: http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014

Næringsbygg Holding III AS. Kvartalsrapport desember 2014 Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS

Global Eiendom Utbetaling 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Utbetaling 2007 AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetaling 4 Kursutvikling

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor

Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor Markedstrender og utvikling inn i 2011. Kontor 13.10.2010 1 Agenda Kort om Vital Eiendom. Utfordringer i dagens kontormarked Utvikling av kontormarkedet inn i 2011 Miljø 13.10.2010 2 1 Vital Eiendom AS

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution

Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon Knut Haraldson For investment professional use only Not for public distribution Hvorfor Drammen? Høy attraktivitet med nærhet til Oslo og god kommunikasjon 13. oktober 2016 Knut Haraldson, Fondsleder, Aberdeen Eiendomsfond Norge I For investment professional use only Not for public

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport september 2016 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest IV AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 4,58, opp 4,3 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 21 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Aksjonærbrev nr

Aksjonærbrev nr Aksjonærbrev nr 1-2015 13. februar 2015 Kilden Næringsbygg AS Selskapsinfo Kilden Næringsbygg AS Beregnet VEK pr aksje iht. markedsrapport N/A N/A Sist omsatt N/A N/A Salgstrigger 25 % Ligningsmessig verdi

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS STATUSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 www.northbridge.no ENDELIG VEK Endelig VEK pr. 31.12.2011 er beregnet til NOK 105,46 pr. aksje. VEK for Selskapet beregnes basert på eksterne

Detaljer

Boligutleie Holding III AS

Boligutleie Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding III AS Kvartalsrapport juni 015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger Kursutvikling Porteføljeoversikt

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016

Entras Konsensusrapport. 14. oktober 2016 Entras Konsensusrapport 14. oktober 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016

Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Næringseiendomsseminaret i Tromsø 23. august 2016 Agenda 01 02 03 04 05 06 Bakteppet Hovedtrekk i eiendomsmarkedet Leiemarkedet Transaksjonsmarkedet Utviklingstrekk og forventninger Oppsummering Bakteppet

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Næringsbygg Holding III AS

Næringsbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Næringsbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016

Entras Konsensusrapport. 1. juli 2016 Entras Konsensusrapport 1. juli 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015

Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Obligo RE Secondaries Invest III AS status per 31. desember 2015 Beregnet verdijustert egenkapital ved årsslutt er kroner 3,84, opp 6,6 % i 4. kvartal. Kursen er opp ca. 32 % utbyttejustert i 2015. Det

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 4. kvartal 2015 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Hans Gunnar Martinsen Ansvarlig Forvalter

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Lenke: www.paretoprojectfinance.no/avdelinger/forvaltning/eiendomsfond 2 Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Ansvarlig

Detaljer

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS

Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Pareto Eiendomsinvest Nordic AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 http://www.paretosec.com/pai-reports.php Forvaltningsteamet Johan Anker-Rasch Jonathan Andreas Barfod Petter Grendahl Forvalter Forvalter

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016

Entras Konsensusrapport. 18. april 2016 Entras Konsensusrapport 18. april 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014

Boligutleie Holding II AS. Kvartalsrapport desember 2014 Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Eiendomsoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Generelt om selskapet 7 2

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer