Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En smak av det gode arbeidsliv side 30"

Transkript

1 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Utdanning ikke verdsatt Side 14 En smak av det gode arbeidsliv side 30 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 46 Nr < For medlemmer i Fagforbundet Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer Side 8 12

2 Kirke, kultur og oppvekst Innhold Foto: Thor Nielsen 30 8 TEMA: Arbeidsløs etter anbudskarusell 14 Får ikke lønnstillegg for utdanning 16 Fra uro til rytme 18 Barn på flukt forsvinner fra mottak 20 PORTRETTET: Litt av ei kjerring KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST 40 FOTOREPORTASJEN: Livsviktig vann 46 Store kutt i offentlig sektor 20 Foto: Werner Juvik Fikk prøve sekstimersdag Fossbrenna barnehage i Namsos har testet sekstimersdagen. Thina Osen konstaterer at nærværet økte med nesten 60 prosent i prosjektperioden. Tryggere jobbhverdag Grimstad kommune tar grep for å redusere jobbvold. Godt samarbeid mellom personalavdeling, vernetjeneste og Nav får ned antall skader og sykefravær. Tiltak for å bekjempe skolebranner Barn av rusmisbrukere Når foreldrene ruser seg, blir barna skadelidende. Fokusforfatteren, som jobber i barnehage, skriver om sin egen erfaring med å vokse opp med en dysfunksjonell mor Forsikringsselskaper krever at skoler låser fast søpla si, ikke fordi noen stjeler den, men for å hindre skolebranner. 36 ISSN X Foto: Werner Juvik FASTE SPALTER 4 Nytt 4 Jans hjørne 24 Bare spør 28 Aktuelt 36 FOKUS: Når mor ruser seg 38 Seksjonslederen 49 Debatt 52 GJESTESKRIBENT: Mohammed Omer 56 Oss 58 Kryssord 61 Tilbakeblikk og Petit 62 ETTER JOBB: Glassklar aktivitør 64 EN AV OSS: Barn + bøker = viktig Foto: Werner Juvik Tøff kjerring Forfatter Helene Uri får ut både sinne og irritasjon over menns behandling av kvinner i sin nyeste roman. Kjerringene i romanen går på latinkurs, og Helene Uri har selv forfattet læreboka de bruker. Renholderne betaler prisen 16 renholdere hadde fast jobb i Oslo kommune. Så ble jobben deres lagt ut på anbud, og sju av dem ble overført til anbudsvinneren, Østlandske rengjøring. Men i neste anbudsrunde var Østlandske taperen, og renholderne betaler prisen. Nå står fire av dem uten jobb. Tariffen ble ingen fulltreffer Bjørn Tore Skogli fikk 7000 kroner i lønnstillegg under årets mellomoppgjør, men er ikke fornøyd. Vaktmesteren vil ha full uttelling for utdanningen sin, men nå må han vente til neste vår < Fagbladet 5/2011

3 Arbeidsplasser på anbud Før i tida var en jobb i kommunen den tryggeste du kunne få. Der var alle sikret arbeid til pensjonsalderen, og de som dro på årene, fikk oppgaver de kunne håndtere, selv om helsa og innsatsen kanskje ikke var like god som før. Fremdeles er kommunene trygge og gode arbeidsplasser for mange. Men ikke for alle. Når tjenestene settes ut på anbud, er det slett ikke sikkert at du fortsatt har en jobb du trives med. Eller jobb i det hele tatt. 16 kommunalt ansatte renholdere i bydelen Nordstrand i Oslo fikk oppleve hvordan det er å være brikker i anbudsspillet. Da Østlandske rengjøring overtok renholdet i bydelen i 2004, tok de samtidig over arbeidsgiveransvaret for sju av renholderne. Etter neste anbudsrunde var det ikke bruk for dem. Den lange fartstida i kommunen var ikke lenger noe verdt. I år har 90 ansatte i Friluftsetaten i Oslo blitt overtallige fordi kommunen har vedtatt å privatisere driften av alle parker og friområder. De får tilbud om nye jobber, men mange av dem får ikke gjøre det de er utdannet til, selv om de har høy spesialkompetanse på sine områder og har jobbet i etaten lenge. Nå skal de omskoleres. «Heldigvis er det noen som nå begynner å se fordelene ved å ta tilbake tjenestene i offentlig regi.» Det må være lov å spørre om det er så lurt å kaste vrak på den kompe - tansen kommunens ansatte har. Tror Oslo kommune virkelig at private aktører kan gjøre jobben bedre? Billigere kanskje, hvis vi ikke regner med utgiftene til å administrere konkurranseutsettingen og det vi taper på lengre sikt dersom selskapenes krav til fortjeneste går foran kvaliteten på arbeidet. Heldigvis er det noen som nå begynner å se fordelene ved å ta tilbake tjenestene i offentlig regi. Styret i Helse Midt-Norge har nylig vedtatt at det blir slutt på private ambulanser i regionen når kontraktene med de private leverandørene går ut i Det heier vi på. Vi vil ha et anstendig arbeidsliv og trygge arbeidsplasser. Det får vi ikke hvis vi satser på aktører som er mest opptatt av å tjene seg rike. Ansvarlig redaktør Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo Send tips til ADRESSEENDRING Tegning: Vidar Eriksen Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2010: Fagbladet 5/2011 < 3

4 Siden sist Dagliglivet blir stadig vanskeligere Nylig besøkte fire av Norsk Folkehjelps ansatte i de pale stinske områdene og i Libanon Fagforbundet for å fortelle om prosjektene som forbundet er med på å finansiere. Prosjektene er i rute, blant annet er ungdom og kvinner i Libanons flyktningleirer blitt mer bevisst på sine rettigheter, og de er mer motiverte og dyktige til å arbeide politisk med sin egen situasjon. Men dagliglivet, spesielt i Gaza, er fortsatt vanskelig. Kanskje enda vanskeligere enn før. Israelske myndigheter kontrollerer all inn- og utreise og alle varer inn og ut gjennom én grenseovergang, forteller Mahmoud Hamada, som var utenfor Gaza for første gang da han besøkte Norge i april. Vi blir oppfordret til å bygge opp et demokrati, men vi har ingenting å bygge det på. Infrastrukturen er ødelagt, det samme gjelder landbruksområder. Arbeidsløsheten er svært stor, forteller de. Med støtte fra blant andre Fagforbundet, driver Norsk Folkehjelp humanitært arbeid og ulike prosjekter både i Gaza, på Vestbredden og blant de ca pale - stinske flyktningene i Libanon. Tekst og foto: PER FLAKSTAD IKKE ENKELT: Dagliglivet i de palestinske områdene blir vanskeligere. Det er heller ikke enkelt å være palestinsk flyktning i Libanon, forteller Haifa Jammal (t.v.), Amal Akl, Wedad M. Naser og Mahmoud Hamada. Sosial dumping forener Avisa Klassekampen skriver om at jeg er invitert til Fellesforbundets landsmøte i høst. At Fagforbundets og Fellesforbundets ledere snakker sammen, er ingen stor nyhet, men for medlemmene i de to forbundene er det en god nyhet at lederen for det største forbundet i offentlig sektor skal møte de tillitsvalgte i det største forbundet i privat sektor. Det betyr at vi i enda større grad ønsker å gjøre arbeidstakerrettigheter til en felles kampsak fordi vi forstår den gjensidige betydningen vi har for hverandre. Det siste halve året har gitt oss opprørende saker om utnytting av arbeidere. Arbeidere som har lange arbeidsdager og ingen overtids - betaling, som har lavere timelønn enn tariffen tilsier og overnatter i kjellerrom. De har ikke faste anset - telser, og de får sparken når de sier fra. Det skjer i offentlig, så vel som i privat sektor. Et fornyet samarbeid mellom Fagforbundet og Fellesforbundet kan ses på i lys av denne situasjonen. Det er viktig for oss i Fellesforbundet å kjøre lønnsmottakergruppene sterkere sammen. Verdiskapning er man med på enten man jobber i en privat eller offentlig bedrift, begrunnet leder i Fellesforbundet, Arve Bakke ønsket om et tettere samarbeid. Vi har felles utfordringer på lønn, pensjon og behovet for å styrke og opprettholde nasjonale tariffavtaler. Og han fortsatte: Det er motkrefter som ikke vil ha det organiserte samfunnet. Som vil ha verdiskapning, men ikke rettferdig fordeling. De vil skape verdier bare for seg selv og ser på andre bare som en utgift. Skal vi stå imot den typen krefter, må vi stå sammen og unngå at sektorene splittes. (Klassekampen ) Dette er Fagforbundet helt enig med Bakke og Fellesforbundet i. Vi har felles utfordringer på lønn, pensjon, hva slags arbeidsliv vi skal ha og ikke minst; behovet for å styrke og opprettholde nasjonale tariffavtaler. Vi må ta ansvar for et arbeidsliv hvor alle har sin rettmessige plass. Vi er nesten en halv million mennesker i de to forbundene. Sammen kan vi sørge for at de borgerlige partienes forsøk på å svekke arbeidsmiljøloven nok en gang havner på søppelhaugen. Det er uforståelig dersom disse kreftene skal vinne fram i et år hvor kynisk utnytting av arbeidere har blitt avslørt. Jan Davidsen, forbundsleder 4 < Fagbladet 5/2011

5 Slutt på privat ambulansedrift Ambulansetjenestene i Helse Midt-Norge har vært konkurranseutsatt siden Nå blir 400 ambulansearbeidere en del av foretakets egen drift. Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt at det blir slutt på private ambulanser i regionen når kontraktene med de private leveran - dørene går ut i 1. januar Illustrasjonsfoto: Karin E. Svendsen Nå får alle ambulanseansatte like lønnsog arbeidsvilkår. GEIR MOSTI Konserntillitsvalgt Sigmund Eidem er spesielt fornøyd med at de ansatte blir godt ivaretatt når kontraktene med arbeidsgiverne utløper. I vedtaket heter det at innsourcingen skal behandles som en virksomhetsoverdragelse. Det betyr at de ansatte overføres til OFFENTLIG DRIFT: 400 ambulanseansatte får Helse Midt-Norge som ny arbeidsgiver fra Helse Midt-Norge fra Vedtaket er en viktig milepæl for Fagforbundet, påpeker nestleder Geir Mosti. Vårt mål er at alle ambulanse - ansatte skal være ansatt i det offentlige. Derfor betyr vedtaket i Helse Midt-Norge utrolig mye for oss, sier Mosti. Han framhever at dette også vil være en ubetinget fordel for de ansatte: Nå får alle ambulanseansatte like lønns- og arbeidsvilkår, og det er flott at vi har fått dette på plass, mener nestlederen i Fagforbundet. Tekst: SIDSEL HJELME fattige i Norge Nå er vi på Facebook Den første offisielle oversikten over hvor mange fattige det fins i Norge, viser at drøyt defineres som fattige. Oslo har ikke bare det høyeste antallet fattige, men også den høyeste andelen som faller inn under Statistisk sentralbyrås (SSB) definisjon: «personer med inntekt som er lavere enn halvparten av medianinntekten i de ulike regionene». Det gjelder 9,68 prosent, eller personer, i hovedstaden. Fafo-forsker Tone Fløtten. Regjeringen har valgt et relativt fattigdomsbegrep basert på medianen, det vil si «den midterste» inntekten. Dermed er det de med betydelig lavere inntekter enn resten som regnes som fattige. Det betyr ikke nødvendigvis at man sulter, og det er svært sjelden de mangler helt nødvendige ting, sier Tone Fløtten, forsker på fattig dom ved forskningsstiftelsen Fafo. Den første tellingen av fattige ble gjennomført i fjor, basert på nordmenns inntekt i PF Fra og med 20. mai blir Fagbladet å finne på Facebook og Twitter. På Twitter er navnet vårt FagbladetNo. På Facebook får du tak i oss ved å skrive Fagbladet i søkefeltet. Vi vil oppdatere aktuelle nyheter, be om tips og formidle hva journalistene i Fagbladet jobber med. Ros, ris og synspunkter er velkomment. Fagbladet starter også med ukentlige nyhetsbrev, utsendt på tirsdager. Vi lenker til aktuelle saker og til lyd- og lysbildeserier på nettsidene våre, Fagbladet.no. Og vi peker til aktuelle kortfilmer på Youtube. Er du interessert i nyhetsbrevet, gå inn på og meld deg på. VV Fagbladet 5/2011 < 5

6 Siden sist Oppsiktsvekkende om tannhelsesekretærer Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning Aaby i Fagforbundet reagerer sterkt på utspillet fra Arbeidsdepartementet om at det må enda en rettssak til før kvikksølvskadde tannhelse - sekretærer får en avklaring. Vi har allerede to kjennelser som går i tannhelsesekretærenes favør. I en av dem har en tannhelse - sekretær fått godkjent sin skade som yrkesskade, og vi var overbevist om at den ville få betydning for alle dem som nå har sine saker gående i trygdesystemet. I tillegg har vi fått en kjennelse som etter vår mening åpner for at de som har fått avslag, kan få prøvet Foto: Per Flakstad sakene sine på nytt, sier Rønning- Aaby. Usikkerhet Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm mener imidlertid at det er nød - Forbundsadvokat Anne-Gry Rønning- Aaby. vendig med en ny sak der kvikksølveksponert tannhelse personell blir prøvet for Trygderetten for å få avklart rettstil- standen. Det var Arbeids- og velferdsdirektoratet som ba Arbeidsdepartementet avklare hvordan de skal forholde seg etter at Trygderetten godkjente helseplagene til en tannlegeassistent som yrkesskade. Inntil det foreligger en ny kjennelse, vil Arbeids- og velferdsetaten ikke fatte noen vedtak i slike saker, skriver Arbeidsdepartementet i en pressemelding. REAGERER: Fagforbundet mener det er oppsiktsvekkende og beklagelig at Arbeidsdepartementet vil ha nye rettsrunder om kvikksølvskader hos tann - helsesekretærer. Vantro Jeg leste pressemeldingen fra departementet med vantro, og syns dette er oppsiktsvekkende og sterkt beklagelig for alle tannhelsesekretærer som i årevis har slitt med helseplager. Nå følte de at de var blitt hørt, sier Anne- Gry Rønning-Aaby. Hun utelukker ikke at Fagforbundet vil prøve å få disse sakene inn for en sivil domstol. Vi hadde håpet å slippe en slik lang og tung prosess. Men dette er så viktig for dem det gjelder at vi vil gjøre det som er nødvendig for at de skal få det de etter vår mening har krav på, sier Anne-Gry Rønning-Aaby. Tekst: PER FLAKSTAD Anklager Sogndal kommune for diskriminering Hjemmehjelperne må bruke egne biler i jobben, mens teknisk ansatte får leasing biler til disposisjon. Det har fått Fagforbundet til å klage Sogndal kommune inn for Likestillingsog diskrimi neringsombudet. Dette har vært en lang og tung kamp, sier Eli Hjelmhaug, tidligere hovedtillitsvalgt i Sogndal. Både jeg og hjemmehjelperne som frontet saken, blant annet ved å sette igjen egne biler hjemme, opplevde å bli sjikanert. Har ikke råd Kommunen skylder på økonomi: Ønsket fra de ansatte har vært KOSTBART: Hjemmehjelperne i Sogndal mener det er diskriminerende at de ikke får disponere tjeneste biler på samme måte som ansatte i teknisk sektor. kjent i forbindelse med kommunens budsjettarbeid, men vi har ikke økonomi til å stille tjenestebiler til disposisjon. I stedet har vi avtalt økt kilo metergodtgjørelse på 1,70 kroner mer enn statens satser, sier rådmann Jostein Aanestad til Sogn Avis. Illustrasjonsfoto: colourbox.com Handler om å bli verdsatt Vi gikk forsiktig ut og ba om at kommunen leaset en til to biler slik at hjemmehjelperne i fulle stillinger kunne ha tjenestebil. Samtidig opplever vi at folk som blir ansatt på teknisk, ikke engang trenger å spørre om tjenestebil. Det virker som de får en til disposisjon uansett. Sånt er veldig frustrerende å oppleve for oss som har kjempet for å få dispo - nere biler siden 2005, sier Eli Hjelmhaug. Dette handler om at vi og den jobben vi gjør blir verdsatt av arbeidsgiver, sier den tidligere tillitsvalgte til Fagbladet. Tekst: PER FLAKSTAD Illustrasjonsfoto: colourbox.com 6 < Fagbladet 5/2011

7 Saastads anke forkastet i lagmannsretten Borgarting lagmannsrett opprettholder avgjørelsen om at Are Saastad ikke får stå i stillingen ved Aker sykehus fram til saken hans er endelig avgjort. Lagmannsretten har også vurdert hovedspørsmålet om hvorvidt Oslo universitetssykehus (OUS) hadde rett til å virksomhetsoverdra Are Saastad fra Aker sykehus Politisk initiativ mot sosial dumping Ap-politikere på Stortinget inviterte fagbevegelsen til et uformelt møte om sosial dumping i transportsektoren. Dette har høyeste prioritet, sa arbeidsministeren. Vi er glad for at politikerne tar sosial dumping på alvor og viser politisk vilje til å gjøre noe. Men vi har en vei å gå før vi kan snakke om konkrete resultater, sa Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse etter møtet med Tone M. Sønsterud fra transportkomiteen og Thor Erik Forsberg fra sosial- og arbeidskomiteen på Stortinget. Ønsker innspill Vi har fått mange rapporter om det vi oppfatter som sosial dum - ping i transportsektoren. Dette ønsker vi å gjøre noe med, og det er viktig for oss å spille på lag Fagforbundet øker stadig Ved inngangen til mai rundet Fagforbundet enda en mile - pæl. Forbundet har nå fått medlem nummer Det er en økning på ca medlemmer siden siste landsmøte i novem ber PF til Akershus universitetssykehus. Konklusjonen i kjennelsen er at OUS har retten på sin side. Lagmannsretten finner det ikke sannsynliggjort at Saastad er blitt overført til klinikksjefens stab, slik han selv hevder, men fortsatt må anses som ansatt ved alderspsykiatrisk avdeling ved Aker, som ble overført til Ahus 1. januar i år. Dette er en farlig klassedom, SAMMEN MOT SOSIAL DUMPING: Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Arbeidsmandsforbundet ga klare råd til stortingspolitikere om tiltak for å unngå sosial dumping i transportsektoren. med fagbevegelsen for å få innspill til hva som er de største problemene, hva som kan gjøres, og hvem som kan gjøre det, sa Tone M. Sønsterud. Vendepunkt Det er viktig å stille krav i forhold til anbud, og det offentlige som bestiller anbudene, har også et ansvar for at kravene om lønnsog arbeidsforhold blir overholdt, mente Stein Guldbrandsen. Arbeidstakerorganisasjonene sier nyvalgt leder i Fagforbundet Aker, Ann Karin Osode. Hun mener lagmannsrettens kjennelse gir arbeidsgiver rett til å gripe inn og overstyre medlemmenes valg av ledere og talspersoner. Fagforbundet sentralt støtter ikke rettsprosessen som foreningen på Aker sykehus har gående mot OUS. Tekst: PER FLAKSTAD mener at innleie av sjåfører og vikarbyråenes inntog i transportbransjen må begrenses. I tillegg er de opptatt av regionale verneombud og allmenngjøring av tariffavtaler. Organisasjonene er også opptatt av å få på plass regler om solidaransvar, og at tillitsvalgte må få bedre muligheter til innsyn i lønns- og arbeidsforhold. Å stemme nei til EUs vikarbyrå - direktiv er et annet viktig tiltak. Tekst og foto: PER FLAKSTAD VEOLIA TRANSPORT BLIR NORSK Veolia Transport Norge blir solgt fra de franske eierne til det norske selskapet Transport Holding AS. Fire personer fra ledelsen i Veolia Transport står bak det nye selskapet som vil ha kontroll over 600 busser, ni trikker samt 33 ferger og hurtigbåter. ØNSKER AT BRYSTKREFT BLIR YRKESSKADE Sykepleierne vil be norske myndigheter om å se på om brystkreft som følge av skiftog nattarbeid kan regnes som yrkesskade. Bakgrunnen er nye undersøkelser som viser at kvinner som jobber nattvakter får brystkreft oftere enn andre. KARTLEGGER UFRIVILLIG DELTID Helse Nord startet i april å kartlegge ufrivillig deltid hos sine ansatte. Alle de fire helseregionene har et mål om redusert deltidsbruken i foretakene. Som et ledd i arbeidet skal de registrere hvem som ønsker å utvide stillingsstørrelsen sin. FLERE I FASTE OG STØRRE STILLINGER De siste månedene har stadig flere ansatte innen pleie, reha - bilitering og omsorg i Nittedal fått omgjort sine vikarstillinger til faste stillinger. Samtidig har mange også fått større stillinger. DÅRLIG KVALIFISERINGS- PROGRAM Det statlige programmet som skal hjelpe nyankomne innvandrere ut i jobb, fungerer dårlig for kvinner fra Somalia, Afghanistan og Irak, viser en ny rapport fra Fafo. Fagbladet 5/2011 < 7

8 Tema: Konkurranseutsetting Arbeidsløs etter anbudskarusell Første gang kommunen satte jobbene deres ut på anbud, ble alle ansatte ivaretatt. I andre anbudsrunde fikk de klare seg som best de kunne. Nå står flere av dem uten arbeid. Tekst: SIDSEL HJELME og OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK Åjobbe i kommunen var gull, syntes Abdi, som vi her kaller ham. I dag er han på jobbjakt, og ønsker ikke å stå fram med navn. Han frykter å spolere framtidige jobbmulig - heter. I 14 år sørget han for støvfrie lister og skinnende gulv på Lambertseter sykehjem. De første sju årene som kommunalt ansatt, de neste sju som ansatt i det private selskapet som overtok renholdet. Abdi var en av 16 kommunale renholdere i det som var Lambertseter bydel fram til Da ble bydelen en del av Nordstrand, og renholdet ble satt ut på anbud. Østlandske rengjøring AS fikk jobben og overtok arbeidsgiveransvaret for sju av de kommunale renholderne. Abdi var en av dem. Alzira Correia en annen. Hun jobbet som renholder ved flere av bydelens barnehager og sykehjem. Tryggheten forsvant I likhet med mange andre følte Abdi og Alzira at fundamentet i tilværelsen forsvant da jobbene deres ble lagt ut på anbud. Jeg ble veldig sjokkert og urolig da jeg fikk vite at vi skulle konkurranseutsettes. Jeg hadde jobbet på Lambertseter siden 1996 og trivdes så godt, sier Alzira. Med jobb i kommunen hadde jeg en trygg tilværelse, god lønn og pensjon. Jeg hadde tre barn og en syk mann, så dette var viktig for meg. Abdi og Alzira fortsatte å jobbe på sine gamle arbeidsplasser, men med ny arbeids- < Virksomhetsoverdragelse Regulert i arbeidsmiljøloven 16. Gjelder når virksomhet overdras til en annen arbeidsgiver. Arbeidsavtale: Rettigheter og plikter overføres til ny arbeidsgiver. Tariffavtale: Ny arbeidsgiver er bundet av tariffavtale fra tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg. Overførte arbeidstakere har likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkårene som følger av tariffavtale hos tidligere arbeidsgiver. Pensjon: Hvis pensjonsordninger ikke kan videreføres, skal ny arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne får videre opptjening eller en annen kollektiv pensjonsordning. Valgrett: Arbeidstaker kan velge å fortsette hos opprinnelig arbeidsgiver hvis skifte av arbeidsgiver medfører vesentlige endringer i arbeidsvilkårene. Tidligere og ny arbeidsgiver skal så tidlig som mulig gi informasjon om og drøfte overdragelsen med arbeidstakernes tillitsvalgte. BØTTEBALLETT: 16 renholdere ble satt i spill da politikerne bak denne glassfasaden vedtok å sette jobbene deres ut på anbud. (Bildet er manipulert) 8 < Fagbladet 5/2011

9 Spillet om renholderne 2004: 16 kommunalt ansatte renholdere ble levende brikker i bydel Nordstrands anbudsspill. Sju av dem blir overført til Østlandske rengjøring. De fortsetter i samme jobb på samme sted, men med ny arbeidsgiver. De overtallige tilbys annen jobb i kommunen. 2010: Ny anbudsrunde. Sju firmaer kniver om å få oppdraget. Royal renhold og Østlandske rengjøring er nesten identiske på pris og kvalitet. Østlandske taper med ett tusendels poeng. Royal renhold overtar jobben, men ingen av de ansatte fra Østlandske. 2011: Av de sju renholderne som ble virksomhetsoverdratt fra kommunen i første anbudsrunde, står tre i dag uten fast jobb. Fagbladet 5/2011 < 9

10 Tema: Konkurranseutsetting giver. Det var ikke dette de hadde ønsket seg. Eller som Alzira uttrykker det: Plutselig måtte vi flytte til et privat firma, og jeg ble usikker på hvordan det skulle bli men jeg hadde ikke noe valg. Abdi har ingenting å utsette på Østlandske rengjøring som arbeidsgiver. Han fortsatte å vaske på Lambertseter sykehjem som før, men skulle gjerne vært foruten usikkerheten som fulgte med da de ble overført. Lønn og arbeidsforhold var akkurat det samme. Jeg merket ingen forskjell, påpeker han. Pensjonen forsvant Også Alzira jobbet som før i bydelens barnehager og sykehjem det første året etter at hun ble overført til Østlandske. Men hun hadde ikke bekymret seg uten grunn. Da hennes mor døde hjemme i Portugal, føk Alziras blodtrykk til himmels, og hun ble sykmeldt i to uker. Da hun kom tilbake på jobb, fikk hun følgende beskjed: Renholdet i barnehagen og på sykehjemmet der du har jobbet, er overtatt av ISS, så vi har ikke lenger jobb til deg. Dermed fulgte tre år med løsarbeid og vikariater før Alzira igjen fikk fast jobb i Østlandske for et år siden. Lønna er omtrent som før, men pensjonen er mye dårligere. Men jeg klager ikke, sier Alzira. Begrensede muligheter I prinsippet skal de ansattes rettigheter kunne ivaretas selv om de bytter arbeidsgiver. Stikkordet er virksomhetsoverdragelse (se egen faktasak) et vanlig krav når kommuner setter tjenester ut til private, sier advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. De ansattes mulighet til å reservere seg og nekte å bli med på lasset i en virksomhetsoverdragelse, er svært begrenset. Når man får nye arbeidsavtaler, er det viktig å holde kontakt med tillitsvalgte for å sikre at lønns- og arbeidsvilkårene er de samme som før, understreker forbundsadvokaten. Andre ble reddet Da Østlandske rengjøring AS overtok renholdet i Lambertseter bydel, trengte de bare sju av bydelens 16 renholdere. Overtallige fikk tilbud om andre jobber i kommunen. Fagbladet møter en av dem som fikk jobb i hjemmetjenesten, Balachandran Thillaiampalam. Bruk og kast av mennesker Slik karakteriserer tidligere hovedtillitsvalgt på Nordstrand, Wenche Dahl, de kommunale renholdernes skjebne. Dahl var hovedtillitsvalgt på Nordstrand i 19 år, fram til hun gikk av i januar i år, og har fulgt omstillingene hele veien. Politikerne ser ikke rekkevidden av å sette ut tjenestene på anbud. De forestiller seg at det ikke blir store forandringene for de ansatte. Det blir det, sier hun. Hiver ut sine egne Wenche Dahl blir forbannet når hun snakker om skjebnen til flere av renholderne som har gjort en innsats for kommunen i årevis. Det er forståelig at et firma som mister oppdraget ikke kan ha folk gående. Det som er forkastelig, er å sette ut sine egne ansatte i kommunen, slik de gjør i dag. Kjemper for de siste Da kontraktene med Østlandske gikk mot slutten, forsøkte Fagforbundet Nordstrand 10 < Fagbladet 5/2011

11 Foto: Sidsel Hjelme Ikke vårt ansvar De ansatte er ikke kommunens ansvar nå lenger, mener bydelslederen i Nordstrand. Sigbjørn Odden (H) er ikke i tvil om hvor hans ansvar for de ansatte opphører: Når en kommunal tjeneste legges ut til private, er vi opptatt av å ivareta de ansatte. Når kontrakten utløper, er det ikke like naturlig, sier Odden. Han påpeker at skifte av leverandør, som i dette tilfelle overgang fra Østlandske renhold til Royal renhold, ikke behandles av poli - tikerne i bydelen. Bydelsutvalget fatter vedtak om at tjenester skal legges ut på anbud. Men etter at tjenestene er privatisert, går ikke vi politikere inn og vurderer overgang fra en leverandør til en annen. Her er det samme praksis for alle tjenester, enten det gjelder IT eller renhold. I Nordstrand er flere tidligere kommu - nalt ansatte blitt arbeidsløse etter at bydelen skiftet leverandør av renholds - tjenester. Har ikke politikerne ansvar for å ivareta disse? Når kontrakten med en privat aktør utløper, er de ansatte der ikke lenger kommunens ansvar, sier lederen av bydelsutvalget. GLAD HUN HAR JOBB: Lønna er omtrent som før, men pensjonen er mye dårligere, sier Alzire Correia. Det var ei vond tid da renholdet skulle privatiseres. Ingen ville bli overført til det private firmaet. De med lengst ansiennitet fikk fortsette i kommunen, forteller han. Selv har Thillaiampalam jobbet 25 år for kommunen, og er i dag i hjemmetjenesten. Selv om lønna består, så er framtida veldig usikker for dem som blir overført. Hvis neste anbudsrunde går til en ny aktør, er det ingen som tar ansvar for de ansatte lenger, påpeker han. Runde nummer to Nordstrand bydel inviterte til nytt anbud da kontrakten med Østlandske utløp 1. november i fjor. Det tapte Østlandske med hårfin margin mot konkurrenten Royal renhold. Finregning på pris og kvalitet ga Royal 9,346 poeng, mens Østlandske endte på 9,345 poeng ett tusendels poeng lavere. Dermed fikk Royal jobben. Bydelen krevde ikke virksomhetsover - dragelse i den nye anbudsrunden. Poengsummen var bare et tall for politikerne, men skjebnesvanger for renhol- < å få renholdet tilbake i kommunal regi, men uten gjennom - slag. Det er fire kommunale renholdere i deltidsstillinger igjen. De jobbene kjemper vi for med nebb og klør, sier nestleder Grethe Bergheim i Fagforbundet Nordstrand. Fagbladet 5/2011 < 11

12 Tema: Konkurranseutsetting En skitten bransje VASKET HER I 14 ÅR: Lambertseter sykehjem var Abdis arbeidsplass i 14 år. Nå er jobben hans overtatt av andre, mens Abdi er arbeidsløs. Offentlig sektor kjøper årlig renhold for 1,2 milliarder, og har renhold i egen regi for 7,6 milliarder. Bare et mindretall stiller krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår når renholdet legges ut på anbud. Dette til tross for at offentlige innkjøpere har et særlig ansvar for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår hos sine leverandører (forskrift 8. februar 2008). Når offentlige virksomheter legger sterk vekt på pris, virker det negativt inn på både tjenestens kvalitet og på arbeidstakernes rettigheter. En betydelig andel av ansatte i renholdsbransjen opplever uakseptable lønns- og arbeidsforhold. Dette gjelder også renholdere fra virksomheter med oppdrag for offentlige etater. Eksempler på dette kan være at de jobber flere timer enn de får betalt for, ikke får overtidsbetaling og nektes sykepenger ved sykdom. Kilde: Anbud og arbeidstakerrettigheter, Fafo 2011 derne. Royal kom inn med sine egne folk. Abdi ble arbeidsløs. Østlandske hadde ikke annet arbeid å tilby ham. På jobbjakt Nå leter Abdi etter ny jobb. Han har fått noen dager i uka som tilkallingsvakt på et sykehjem, men for en mann med tre barn å forsørge, holder det ikke til å betale regningene. Ytterligere to av de opprinnelig kommunale renholderne havnet ufrivillig på jobbjakt da Østlandske mistet kontrakten med Nordstrand. I hele vinter har jeg ringt nesten daglig til Royal renhold og spurt om å få jobb, men de har ikke noe. De hadde egne ansatte som overtok jobbene våre, forteller han. De ansatte må betale De menneskelige kost - nadene ved omstilling er undervurdert, sier Steinar Westin, fastlege og professor i samfunnsmedisin. Sykdom og uførhet følger svært ofte i kjølvannet av store omstillinger, og mange av dem som rammes dukker etter hvert opp på Steinar Westin og andre legers kontor. Som doktor treffer jeg mange av dem som forsvinner ut av arbeidslivet etter en omstillingsprosess. Et stort samfunnsproblem blir individualisert. Hansen er syk. Men han kunne vært i jobb. Mange er arbeidsføre under gitte rammebetingelser, men vippes av pinnen i en omstillingsprosess, påpeker Westin. Mens de Steinar Westin ansvarlige kan slå seg på brystet over vellykkede omstillinger, overføres mange av de ansatte til helsevesen og trygdeordninger. Fordi vi har velferdsordninger som fanger opp slikt, så bomber vi disse ordningene, mens de som har ansvaret for konkurranse - utsettingen skjermes. Når vi får økte kostnader til sykdom og uførhet, er dette resultatet av prosesser politikerne selv har satt i gang, sier Westin. 12 < Fagbladet 5/2011

13 Spar opp til 40% - På populære modeller til arbeid og fritid! Hos Praxis presenterer vi deg nå for våre spennende nye modeller og velkjente klassikere. Modeller som gir deg følelsen av velvære enten det er på jobb eller i fritiden - uten å gå på kompromis med kvaliteten - men til meget fornuftige priser....gjør dagen din behagelig Modell Amsterdam Dame sandal med mulighet for regulering av hælrem og over vristen. Kvalitet: Imitert skinn med innersåle i mikrofiber Fritt valg 2 par kun Farge: Hvit/grå Størrelse: Normalpris 299,- 400,- Modell Monaco Sandaler til damer og herrer med borrelåslukking. Kvalitet: Imitert skinn Farge: Sort og hvit Størrelse: Normalpris 329,- Miks som du vil - Spar opp til 40% Modell Lisboa Damesandal i ekte skinn med tåstropp og borrelåslukning.kvalitet: Skinn Farge: Sort - Hvit Størrelse: Normalpris 349,- Modell Roma Damesandal med borrelåslukking. Kvalitet: Imitert nubukk Farge: Lys blå m/grå og Navy m/grå Størrelse Normalpris 229,- Fritt valg 2 par kun 350,- Modell Verona Sportssko til damer med elastisk snøring med stopper. Kvalitet: Imitert skinn Farge: Sort og Hvit Størrelse: Normalpris 329,- Fritt valg 2 par kun 500,- Modell Napoli Ballerinasko til damer med borrelåslukking over vristen. Kvalitet: Imitert skinn Farge: Hvit Størrelse: Normalpris 329,- Modell Milano Slip-in til damer med elastisk snøring med stopper. Kvalitet: Imitert skinn Farge: Hvit Størrelse: Normalpris 299,- Formsydd topp Modell Formsydd dame t-shirt i 100% bomull. Super myk kvalitet som holder fasong og farge - selv etter mange vask. Str. S-3XL (Hvit og lys blå opp til 4XL) Normalpris 149,- Ta 3 betal for 2 250,- Reklamebureauet SP3 A/S Sort Hvit Rød Azurblå Navy Lys blå Pink Turkis Coral Lys lime Lilla Du kan fritt velge mellom alle varene på siden og får selvfølgelig rabatt på alt - bare du bestiller minimum 2 par (gjelder ikke T-skjorter). Tilbudet gjelder til og du har full bytte- og returrett i 30 dager. Porto/oppkravsgebyr på kr. 129,- kommer i tillegg. Du kan spare kr. 39,- i oppkravsgebyr dersom du velger å betale med Visa på hjemmesiden Bestill på eller Praxis AS Sjøtun Næringspark 6899 Balestrand

14 TARIFFRESULTATER Får ikke tillegg for utdanning Det han lærte på skolen har Bjørn Tore Skogli nytte av hver eneste arbeidsdag. Likevel mener arbeidsgiver at utdanningen er verdiløs fordi Skogli avsluttet teknisk fagskole før han ble ansatt som vaktmester i kommunen. Tekst: SIDSEL HJELME Foto: WERNER JUVIK Under årets mellomoppgjør håpet Skogli at utdanningen hans også skulle gi uttelling i kroner og øre. Ikke bare i praksis, slik det har vært hittil. Men slik gikk det ikke. Åtte års venting Med både vaktmesterskole og teknisk fagskole som ballast, føler Bjørn Tore Skogli seg godt skodd for jobben som vaktmester på Nord-Odal sykehjem. Skogli tok opp spørsmålet om uttelling for teknisk fagskole allerede da han begynte i vaktmesterjobben for åtte år siden, og fikk da beskjed om at han måtte ta dette opp i lokale forhandlinger. Det har jeg prøvd hvert år uten å nå fram. Det eneste tillegget jeg har fått, er for vaktmesterskolen som jeg avsluttet omtrent da jeg begynte her. LO stat fikk gjennomslag I hovedoppgjøret i 2008 var partene enige om at ettårig utdanning skulle gi kroner ekstra på lønnsslippen. Både Skogli og hans kollega som er i samme situasjon, trodde da at det skulle være grei skuring, og la fram kravet for arbeidsgiveren på nytt. Men de har hittil ikke fått fem øre. Mekling førte ikke fram Utdanningen går rett inn i jobben min. Men ved forhandlingsbordet påpekte arbeidsgiveren min at utdanningen var for gammel. Dermed ble det brudd i de lokale forhandlingene, og saken gikk til mekling. Rett før påske kom avgjørelsen fra meklingsmannen, og det var en ny skuffelse. Vaktmestrene fikk heller ikke i denne runden uttelling for teknisk fagskole. Om det er slik at utdanning fra 1992 er for gammel ja, så er det mange med For første gang siden 2005 unngikk partene i statsoppgjøret å havne i mekling. Staten var først ute i offentlig sektor, og satte standarden også for KS-oppgjøret. Statsoppgjøret gjelder ca medlemmer i Fagforbundet, og forbundets representant i forhandlingsutvalget, Geir Mosti, mener resultatet sikrer reallønnsvekst for alle statsansatte, og at LO Stat fikk uttelling på alle hovedkravene. De lavest lønte i staten får et tillegg på 7000 kroner, mens det blir litt ekstra på de lønnstrinnene der de store kvinnegruppene befinner seg. Det er også avsatt 0,15 prosent til lokale forhandlinger med de samme føringene som ble avtalt i fjor, hvor likelønn var sentralt. PF utdanning som er gått ut på dato i norske kommuner, sier Bjørn Tore. Odd Rudshaug, sekretær i forhandlingsutvalget i Nord-Odal, er fornøyd med avgjørelsen i tvistedomstolen. Han mener det er riktig at vaktmestrenes krav er avvist. Begge vaktmestrene tok utdanningen flere år før de ble ansatt her. Nå håper jeg vi har nullstilt oss slik at det bare er utdan - ning som er avsluttet etter forrige års lokale lønnsforhandlinger som skal gi uttelling. Når ikke fram lokalt I dag er Bjørn Tore Skogli på toppen av lønnsstigen for ufaglærte, noe som etter årets mellomoppgjør gir ham drøyt kroner i året. Vi som tjener minst, får også minst av den lokale potten. Derfor må kompetansetilleggene sikres gjennom sentrale forhandlinger, mener han, og får støtte helt til topps i Fagforbundet. Fasit etter den siste runden med lokale oppgjør i kommunene, var 69 meldinger om brudd, og de fleste av dem handlet om økonomisk uttelling for kompetanse. Viktig tema neste år Fagforbundets leder og forhandlingsleder i LO Kommune, Jan Davidsen, liker denne utviklingen dårlig: Praksis for de tre siste årene viser at de ansatte ikke får en like - verdig lønnsmessig uttelling for økt kompetanse. Vi krever at KS blir med på et arbeid for å sikre at avtalt uttelling skjer automatisk i alle kommuner. Økonomisk uttelling for kompetanse kommer til å bli viktig ved hovedoppgjøret neste år. Bjørn Tore Skogli er skuffet over at kompetansekravet ikke førte fram. Nå håper han det går bedre i neste oppgjør. 14 < Fagbladet 5/2011

15 UTGÅTT PÅ DATO: Utdanningen hans er gått ut på dato, mener arbeidsgiveren Nord-Odal kommune. Dermed får ikke vaktmester Bjørn Tore Skogli tillegg for teknisk fagskole. Alle får minst 7000 Seks timer før fristen ved midnatt 1. mai, ble partene i kommuneoppgjøret enige om en forhandlingsløsning. De ansatte får et tillegg på minimum 7000 kroner. Vi er fornøyd med resultatet. Det generelle tillegget er på linje med det de fikk i staten, sier forhandlingsleder for LO kommune og leder i Fagforbundet, Jan Davidsen. De ansatte i kommunesektoren får et generelt tillegg på 1,72 prosent, minimum 7000 kroner i året. Sammenholdt med tillegg som er gitt tidligere, utgjør resultatet en lønnsvekst på 4,25 prosent. Minstelønnssatsene blir justert i samsvar med de generelle tilleggene. I tillegg blir minstelønn til unge arbeidstakere fra 1. mai hevet til kroner for dem under 16 år og til for dem mellom 16 og 18 år. Lønn til hovedtillitsvalgte/fellestillitsvalgte blir også hevet til minimum kroner fra samme dato. KS ønsket ikke å forholde seg til kravet om uttelling for tilleggskompetanse siden dette var et mellomoppgjør og bare dreide seg om økonomi. Kravet om kompetanseuttelling vil i stedet bli et viktig tema ved neste års hovedoppgjør. Tekst og foto: PER FLAKSTAD MOTPARTER: Forhandlingsleder Per Kristian Sund - nes i KS (t.v.), forbundsleder Jan Davidsen og KSdirektør Sigrun Vågeng. Brudd i Oslo Partene i mellomoppgjøret i Oslo kommune klarte ikke å bli enige, og oppgjøret går nå til mekling. Mens kommuneansatte i resten av landet fikk et tillegg på 4,3 prosent, tilbød Oslo sine ansatte 3,7 prosent. Kommunens tilbud er ikke i tråd med reguleringsbestem melsene for andre avtaleår, der vi var enige om at kommunen skulle følge lønnsutvik - lingen til sammenliknbare tariffområder, sier leder Mari Sanden i Fagforbundet Oslo. Det er helt uaktuelt for Fag for - bundet Oslo å akseptere at ansatte i Oslo skal ha en dårligere lønnsutvikling. Vi har fremmet rimelige krav, tilsvarende rammene i KS- og i statsoppgjøret. Dette må være politisk motivert, og det tvinger fram en mekling som burde vært helt unødvendig, sier Sanden. PF Enige i Spekter Fasiten i sykehusoppgjøret er klar: Et tillegg på 2,4 prosent og minst 8000 kroner til alle ansatte fra 1. juni i år. Et likt kronetillegg gir en god sosial profil på oppgjøret. Det sikrer de lavlønte en bedre lønnsutvikling enn gjennomsnittet, samtidig som vi ivaretar dem med midlere og høyere lønn, sier nestleder Mette Nord. Kompetansetillegg knyttet til videre- og etterutdanning skal flyte på toppen av minstelønnsnivåene. De lokale partene har frist til 1. november med å kartlegge de ansattes kompe - tanse slik at tilleggene kan utbetales fra nyttår. SH Fagbladet 5/2011 < 15

16 Mange mennesker med adhd er arbeidsjern, men sliter likevel i arbeidslivet. Vi trenger god struktur, sier rørlegger Rune Slartmann, som fikk diagnosen først da han var 45 år. Tekst: TITTI BRUN Foto: ERIK M. SUNDT ADHD Adhd står for Attention Deficit Hyperactivity Disorder, og er en nevrologisk forstyrrelse i hjernen. Diagnosen innebærer en oppmerksomhetssvikt, med eller uten hyperaktivitet. Mellom tre og fem prosent av alle barn i Norge har adhd; ca to tredeler er gutter. Om lag to tredeler vil ha symptomer også som voksne. Arv er viktigste årsak, men oppvekstsmiljø kan ha betydning. Symptomene kan være impulsivitet, konsentrasjonsproblemer, vanskelig - heter med å oppfatte muntlige beskjeder, problemer med å organisere seg selv, uro og rastløshet, problemer med oppgaver som gjentas, en tendens til å grue seg unødig. Det har sittet langt inne, men rørlegger Rune Slartmann har valgt å være åpen om sin adhd-diagnose. Først til noen fortrolige kolleger og etter hvert til sjefene i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Lang vei til diagnose Rune fikk diagnosen først da han var 45 år. Det var samboeren som på en klok måte satte ham på sporet av at de urolige beina, impulsiviteten, søvnproblemene og konsentrasjonsvanskene kanskje kunne ha en medisinsk forklaring. Etter mye overveiing oppsøkte jeg fastlegen og fortalte om uro som vokste til stress og kaos. Så begynte ballen sakte å rulle. Diagnosen kom som resultat av en møysommelig prosess, som krevde all den konsentrasjon og tålmodighet som Rune ikke hadde. Men han sto løpet ut gjennom mange og lange tester. Og venting på svar. Det tok halvannet år før det ble klart at Rune hadde adhd. «Sitt stille» «Hvor mange ganger må jeg gjenta det?» Rune ble irettesatt tusenvis av ganger opp gjennom oppveksten. Både uttalt og underforstått sa lærerne at han var dum. For han var jo så urolig. Jeg var mer hyper enn de fleste. Men en god porsjon flaks og gode venner har gjort at jeg har klart meg og blitt rørlegger, sier Rune. Selv om jeg har en diagnose, så er jeg en god arbeider. Og det fins mange tusen av oss. Og tusen varianter. Men med god struktur, variasjon og trygghet, har mange en enorm arbeidskapasitet. Runes morgenstund starter med papirarbeid. Han kan ikke starte med kollegakaffe, fordi han må komme raskt i gang med kontorarbeidet. 16 < Fagbladet 5/2011

17 være en brikke. Jeg har behov for å vite hvordan det går med saker jeg har vært involvert i. Jeg er veldig nysgjerrig, og må vite hvordan det ender: om regninga ble betalt, om testingen av vannmåleren gikk bra. Heldigvis kan jeg spørre funksjonsleder Robert Bjørnstad som vet det er viktig for meg å få svar. Ellers kaster jeg bort mye tid på å gruble hvordan det gikk. Behovet for utfordringer, kombinert med å følge en sak til slutt, gjør at Rune ikke gir seg lett. Når oppgaven er vrien, og verken etat, leietaker eller huseier aner hvordan rør og vannmåler er plassert, gir ikke Rune opp før saken er løst. «En god porsjon flaks og gode venner har gjort at jeg har klart meg og blitt rørlegger.» RUNE SLARTMANN INDRE MOTOR: Det verste som fins er å kjede seg. Jeg holder høyt tempo, men har også stort behov for å trekke meg tilbake, sier rørlegger Rune Slartmann. Om morgenen har jeg topplada batterier og styrer konsentrasjonen mot brevskriving og rutinearbeid. Han blir fort sliten av den typen arbeid; det er godt å få det unna på morgenen, så han kan komme seg av gårde på jobber ute. Dette gir også den variasjonen han trenger. På den ene siden stortrives han med utfordringer, på den andre siden må ikke oppgavene bli for overveldende. Da kan han trenge hjelp til å dele opp og prioritere. Stort sett balanserer jeg dette selv. Innimellom trenger jeg hjelp til å sortere, og til å ta ned én ball av gangen. Så gyver jeg løs med liv og lyst. Gir seg ikke Rune liker å følge oppgavene fra A til Å. Jeg må se helheten, og er ikke god til bare å Støtte i hverdagen God ledelse har vært avgjørende for å lykkes i jobben. Rune roser funksjonsleder Robert Bjørnstad. Robert er en trygg og stødig leder, bevisst på målet og ikke for detaljstyrende. Samtidig er han villig til å hjelpe meg å sortere hvis det går i stå, I siste medarbeidersamtale fant Rune og Robert ut at det er viktig at Rune får et kurs i Excel. Datatekniske hjelpemidler som holder orden og oversikt, gir god støtte. Bite av seg tunga Mange med adhd sliter med impulsivitet. Når jeg er lei eller sliten, er jeg altfor kjapt ute med en irritabel kommentar. Ordene detter ut, og jeg angrer som en hund etterpå. I arbeidslivet kan impulsiviteten føre til ubetenksomme snarveier, både når det gjelder å følge tjenestevei med saker, men også for å utføre jobben på en forsvarlig måte ikke minst for ham selv. Som guttunge så jeg aldri farer og var aldri redd, jeg så ofte ikke konsekvensene. Nå, både fordi jeg er voksen, men også fordi jeg har lært om adhd, er jeg blitt veldig bevisst på å følge rutiner, forteller Rune. Ikke bare medisiner Rune får medisiner, og vet at de hjelper. Spesielt fordi han sover bedre, noe som er et typisk tegn på at medisin og dosering er riktig. Jeg merker ikke store forskjellen, bortsett fra bedre søvn og at jeg er blitt bedre til å lytte og til ikke å avbryte så ofte. Jeg tror folk rundt meg blir mindre slitne av min uro. Jeg har ikke så urolige bein lenger, smiler Rune, og legger til: Men verken for barn eller voksne er medisiner nok. Vi trenger ekstra dyktige lærere og ledere. Adhd må aldri bli en unnskyldning for dårlig oppførsel, men det er en forklaring. ALT FORSTERKES De fleste råd til kolleger og ledere i møte med en medarbeider gjelder for oss alle, men for en med adhd er det enda viktigere. Da kan man få et villig arbeidsjern tilbake. Bygg på sterke sider og interesser. Benytt skriftlige støttesystemer (tidsplaner, datatekniske løsninger som Excel). Kontaktperson/fadder. Bruk av pauser (pause etter 45 minutters møter). Klar struktur, én oppgave av gangen. Stort behov for variasjon og utfor dringer. Forberede forandringer, prøve å unngå brå, uforutsette hendelser. Hjelp til å prioritere. Redusere distraksjon (ikke åpne landskap). Klare tilbakemeldinger. Unngå tidspress, men gi gjerne tidsrammer. Tydelige tjenesterutiner. Redusert eller fleksibel arbeidstid. Fagbladet 5/2011 < 17

18 Barn på flukt forsvinner fra mottak Nesten 400 enslige asylsøkerbarn har forsvunnet fra norske mottak de siste ti årene. Nå krever Norsk Folkehjelp at asyl - søkende ungdom mellom 15 og 18 år kommer inn under barne - vernets omsorg. Myndighetene nekter det «koster for mye». Tekst: LINN STALSBERG Foto: ERIK M. SUNDT Uteseksjonen møter jevnlig mindreårige som har dratt fra asylmottak og min - dre årige som er illegale migranter. Vi treffer dem i eller i tilknytning til de åpne rusmiljøene i Oslo sentrum, bekrefter Børge Erdal, leder for Uteseksjonen, som er en del av Rusmiddel - etaten i Oslo kommune. Overføring til barnevernet utsatt 1. desember 2007 ble omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere overført fra UDI til det statlige barnevernet. Dette gjelder ikke for dem mellom 15 og 18 år. Den rødgrønne regjeringen meldte i Soria Moria 2- erklæringen at den bebudede overføringen av åringene til barnevernet tidligst vil skje i neste stortingsperiode. Ofre for menneskehandel Det er ingen som har oversikt over hva som skjer med asyl - søkerbarn som forsvinner fra mottak. De kan være ofre for bakmenn som krever at de på kriminelt vis tjener inn skyhøy gjeld de har pådratt seg under flukt. Eller de kan være kriminelle omstreifere som misbruker norske mottak, slik politi og utlendingsmyndigheter argu - menterer. Noen av de mindreårige kan etter vår vurdering være ofre for menneskehandel. Problemstillingene utfordrer oss lokalt, nasjonalt og internasjonalt siden noen av barna er på drift gjennom Schengen-området, sier Erdal. Ønsker barnevernet inn Det er oftest asylsøkerbarn over 15 år som forsvinner. Norsk Folke hjelp mener mye kunne vært løst hvis barnevernet fikk omsorgen for asylsøkerbarn mellom 15 og 18 år, slik de har for dem under 15 år. De under 15 år er på omsorgssentra i regi av barnevernet, mens de mellom 15 og 18 år bor på mottak for enslige mindre - årige drevet av Utlendingsdirektoratet. Det gjøres en klar forskjell på asylbarn og norske barn på dette feltet, sier Inger Sylvia Johannesson i Verge - sekretariatet i Norsk Folkehjelp. Menneskehandel Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, frykter at flere av asylsøkerbarna som forsvinner kan være ofre for både menneskehandel og annen utnyttelse. I 2008 publiserte organisasjonen en rapport som konkluderte med at nesten 400 barn har forsvunnet fra mottak de siste ti årene. Barna kan bli utsatt for seksuell utnyttelse, tvangsarbeid eller narkotikasalg. Det er mange ulike måter å betale bakmenn på, sier leder Tirill Sjøvoll, som mener at tett oppfølging fra barnevernets side kan redde mange asylsøkerbarn. Barnevernets omsorgssentre for dem under 15 år er langt på vei en suksesshistorie når det gjelder problematikken med forsvinninger. De har tettere bemanning og flere med barnefaglig kompetanse. Barn får ikke så lyst til å forsvinne herfra, forklarer Sjøvoll. Hun forteller at denne kvaliteten koster, og at barna under 15 år i dag er mye dyrere i drift enn dem over 15. Et økonomisk spørsmål Statssekretær Pål Lønseth i Justisdepartementet bekrefter dette. Delvis er dette et økonomisk spørsmål. De under 15 år koster fem ganger så mye som de over. Men vi mener at de yngste trenger døgnbemanning og flere voksne. Dessuten er det andre enn barnevernet som kan gi god omsorg, og dette har vi diskutert med Press, sier Lønseth, som 18 < Fagbladet 5/2011

19 SÅRBARE: Noen av asylbarna som forsvinner fra norske mottak, ender opp i narkotikamiljøet rundt Oslo S. mener UDIs mottak fungerer bra. Norsk Folkehjelp er kritiske til denne argumentasjonen: Å prissette et barn er uverdig. Vi ville aldri sagt om norske barn at de er for dyre til å bli tatt vare på av barnevernet, sier Inger Sylvia Johannesson. For høyt tall Ifølge Justisdepartementet forsvant 65 mindreårige fra mottak i 2010, uten at man har hørt noe fra dem i ettertid. Lønseth innrømmer at det er et altfor høyt tall. Vi er helt sikre på at ikke alle disse er ofre for menneskehandel, men det er sannsynlig at noen av dem er det. Justisdepartementet gir klare instrukser til politiet om å prioritere dette, men vi er ikke sikre på om det blir gjort nok, sier Lønseth, som vil se på dette i den kommende stortingsmeldingen «Barn på Flukt». SAVNER KOORDINERING: Verge Liv Hatland etterlyser bedre koordinering mellom UDI, mottak og verger når asylbarn forsvinner. Vergene maktesløse Systemet rundt mindreårige asylsøkere halter, mener verge Liv Hatland. Hun har selv opplevd at tre av «hennes» har forsvunnet. Dette er gutter og jenter mellom 16 og 18 år, og jeg har vært veldig bekymret for dem, sier Hatland. Jeg aner ikke om to av dem som forsvant noen gang har kommet til rette, til tross for at jeg på papiret fortsatt står som verge. Den tredje var i kontakt med politiet, men forsvant igjen. Hvor svikter det når unge kan forsvinne på denne måten? Forsvinner asylbarna fra mottaket de bor på, får jeg bare beskjed om at de er borte. Jeg har ikke fått noen informasjon i etterkant om hvilke tiltak som er satt i verk for å finne dem. Jeg føler jeg blir «tatt av» saken, sier Hatland, som savner mer koordi - nering mellom UDI, politiet, verger og mottak. Hun mener også at vergens rolle er underkjent av myndig - hetene når de lager rapporter og meldinger om hvordan de skal hindre at så mange forsvinner. For eksempel har regjeringen nettopp publisert en handlingsplan for Sammen mot menneske handel. Her omtales hele 35 tiltak, men vergenes rolle er overhodet ikke nevnt. Fagbladet 5/2011 < 19

20 Portrettet Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL Foto: WERNER JUVIK Vanligvis framstår hun som en urban intellektuell. Ei fin dame, med matchende sko og veske, raskt hode og sikkert språk. Nå trer hun fram som kjerring. Og syns det er tøft. Litt av ei kjerring Helene Uri Alder: 46 år Familie: Mann og to døtre (14 og 17 år) Yrke: Forfatter Aktuell: Med romanen Kjerringer og språkboka Latin for begynnere I min dialekt er kjerring et skjellsord. Noe man sier om damer som ikke er ordentlige «babes», eller om menn som er skikkelig feige. Jeg vil ta ordet tilbake. Gi det et nytt innhold. Jeg syns det er et tøft ord, og hovedpersonene i boka er skikkelig tøffe kjerringer. Språkviteren Helene Uri sitter med bena oppunder seg i sofaen og tekoppen mellom begge hender og analyserer tittelen på forfatter Helene Uris nye roman. Den handler om fire kvinner midt i livet, som treffer hverandre på et kurs i latin og danner en klubb hvis formål er å hevne seg på menn som har behandlet dem eller andre kvinner dårlig fordi de er kvinner. Ofrene deres er bare menn de kjenner, og kjerringenes aksjoner er nøye planlagt og gjennomført med tanke på å ramme mennenes ømmeste punkter enten det sitter mellom bena eller står i garasjen. Boka er litt krim, litt dame - roman og ganske mye feministisk kampskrift. Boka er helt klart politisk i den forstand at jeg har brukt mitt sinne eller min irritasjon over mannens behandling av kvinnen. Men samtidig er ikke en roman det samme som et debattinnlegg eller en kronikk. Jeg må skrive det som blir den beste historien. Jeg må ta personene dit historien vil at de skal gå, og ikke mot et mål om skape debatt. Vil du at jeg skal sitte foran vinduet i stedet? Helene Uri avbryter seg selv og henvender seg til fotografen. Unnskylder seg for at hun ikke har tatt på seg noe mer fargerikt. Garderoben her på hytta, som hun kaller sommerhuset med panoramautsikt over Randsfjorden, er ikke så rikholdig som den hjemme i leiligheten i Oscarsgate. Men hun kan kanskje bytte tekopp for å få litt mer farge i bildet? Hylla over kjøkkenbenken har kopper som dekker hele paletten. Teen er brygget etter alle kunstens regler, med en liten dæsj honning. «Tedrikker» er en viktig del av definisjonen av begrepet Helene Uri, for å låne lingvistenes metode. «Urban» og «akademiker» hører også hjemme her. Og velkledd, sofistikert, kunnskapsrik og effektiv. I løpet av fire år midt på nittitallet giftet hun seg, fikk to barn, avla doktorgrad og ga ut debutromanen. Siden 2001 har hun gitt ut minst ei bok i året, de første fire mens hun fortsatt var i full jobb ved Universitetet i Oslo. Nå har hun en ny roman på vei til trykkeriet og et fagbok-manuskript til vasking på pc-en i annen etasje. Likevel er det langt fra noe oppjaget eller hastig over Helene Uri. Hun er rolig og veloverveid i sine bevegelser og formuleringer. Slipper katten ut når den vil ut og inn like etterpå. Tar telefonen når den ringer for å forsikre seg om at ingen av tenåringsdøtrene hennes trenger hjelp med noe og finner igjen tråden i samtalen like fort som hun finner igjen tekoppen på bordet. Ja, det er klart jeg har litt kjerring i meg, jeg også. Ellers hadde jeg ikke klart å skrive denne romanen. Men jeg tar det nok mer ut ved skrivebordet enn ved å aksjonere på den måten disse damene i Kjerringer gjør. Etter at hun hadde sagt opp forskerstillingen sin ved Universitetet i Oslo i 2005, fordi hun følte seg på «grensen til trakassert» 20 < Fagbladet 5/2011

Arbeidsløs etter anbudskarusell

Arbeidsløs etter anbudskarusell Arbeidsløs etter anbudskarusell Første gang kommunen satte jobbene deres ut på anbud, ble alle ansatte ivaretatt. I andre anbudsrunde fikk de klare seg som best de kunne. Nå står flere av dem uten arbeid.

Detaljer

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En vanlig dag på et uvanlig sykehjem side 34

Renhold på anbud: Ansatte ble kasteballer. Utdanning ikke verdsatt Side 14. En vanlig dag på et uvanlig sykehjem side 34 Forsidefoto: Werner Juvik < SEKSJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Utdanning ikke verdsatt Side 14 En vanlig dag på et uvanlig sykehjem side 34 Storbritannia raserer offentlig sektor Side 54 Nr. 5-2011

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle.

Strategi for et mer anstendig arbeidsliv. For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. Strategi for et mer anstendig arbeidsliv For Arbeiderpartiet og LO er arbeid til alle jobb nummer 1, og arbeidslivet skal ha plass til alle. De siste årene har vi tatt nye og viktige skritt når det gjelder

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn

Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Enslige mindreårige asylsøkere - først og fremst barn Redd Barna Disposisjon Barn som flykter alene Møtet med Norge Livet på mottak hva sier barna selv? Bosetting i kommune Hvordan kan vi best ta i mot

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11

Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo. Fafo Østforum seminar 31.10.11 Renholdsbransjen: Status og utfordringer Sissel Trygstad, Fafo Fafo Østforum seminar 31.10.11 1 700 600 Bedriftene og arbeidstakerne 599 582 500 Partsforhold og organisering 400 Kunder, krav og anbud 300

Detaljer

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger

Tariffrevisjonen 2012. Arbeidstidsordninger Tariff2012 DEBATTHEFTE FOR ALLE MEDLEMMER I INDUSTRI ENERGI Foto: Shutterstock Tariffrevisjonen 2012 Tariffrevisjonen 2012 ligger foran oss og det er viktig at alle er godt forberedt. I dette ligger også

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976)

(Interp. fra repr. Kjell Helleland, Ap, 21. januar 1976) «Det er mange av disse små byråene som går omkring med kontoret i lomma. ( ) når disse små byråene kommer med tilbud som ligger langt under gjennomsnittet blir det vanskelige konkurranseforhold. Dette

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden

Foto: Veer Incorporated. Spørsmål om døden Foto: Veer Incorporated Spørsmål om døden Hvilken plass har døden i samfunnet og kulturen vår? Både kulturell og religiøs tilhørighet påvirker våre holdninger til viktige livsbegivenheter, og i alle kulturer

Detaljer

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting.

Vi og de andre. Oss og dem. Vi som vet og de andre som ikke skjønner noenting. 1 Vi og de andre Jeg heter Lene Jackson, jeg er frivillig i Angstringen Fredrikstad og i Angstringen Norge. Jeg begynte i Angstringen i 2000 og gikk i gruppe i 4,5 år, nå er jeg igangsetter og frivillig.

Detaljer

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med?

Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? Helse sjekk SINN Bli god Å SNAKKE Tenk deg at en venn eller et familiemedlem har det vanskelig. Tør du å krysse dørstokkmila? Er du god å snakke med? med TEKST OG FOTO: TORGEIR W. SKANCKE På bordet er

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken

1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Ole Roger Berg, leder i Buss- og Sporveisbetjeningens Forening, Trondheim Bakgrunn: BSF, Team Trafikk, Nettbuss, NSB 1. Historien om kampen mot anbud i Kollektivtrafikken Starter i 1989 da det blir klart

Detaljer

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk.

Det motsatte a. DnB NOR er på besøk. Det motsatte a Ulf Lund Halvorsen er sykmeldt fra jobben i DnB NOR. Nå jobber han for Kirkens Bymisjon, blant annet i brukthandelen de driver i Tønsberg. Senior HRrådgiver Titti Røneid i DnB NOR er på

Detaljer

Du er klok som en bok, Line!

Du er klok som en bok, Line! Du er klok som en bok, Line! Denne boken handler om hvor vanskelig det kan være å ha oppmerksomhets svikt og problemer med å konsentrere seg. Man kan ha vansker med oppmerk somhet og konsentrasjon på

Detaljer

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega

I arbeid under og etter kreft. Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega I arbeid under og etter kreft Informasjon til deg som er arbeidsgiver, arbeidstaker og kollega Mange som rammes av kreft er i arbeidsdyktig alder og ønsker å bli værende i jobb. Da kan det være nødvendig

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Heisann alle sammen! Nå har det gått noen mnd siden sist nyhetsbrev, så nå er det på tide med noen oppdateringer fra oss her i Nytt Liv. Her i Bolivia startet nytt skoleår i februar, og vi fikk også i

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Stortingets spørretime 15.4.2015

Stortingets spørretime 15.4.2015 Stortingets spørretime 15.4.2015 Trygve Slagsvold Vedum (Sp) [10:40:34]: Regjeringen har hatt ett svar på alle utfordringer i offentlig sektor. Det er sammenslåinger og sentralisering. Jan Tore Sanner

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

Motivasjon i Angstringen

Motivasjon i Angstringen Motivasjon i Angstringen Hva er motivasjon? Ordet motivasjon eller «motiv-asjon» referer til et motiv, - et mål, - en intensjon eller en hensikt som skaper drivkraft. Begrepet motivasjon er nær knyttet

Detaljer

Kvinner til topps i norsk landbruk

Kvinner til topps i norsk landbruk Kvinner til topps i norsk landbruk Innlegg på kvinnekonferansen Kvinnebønder og bondekvinner - Kathrine Kleveland 11.03.13 Takk for invitasjonen til en spennende dag rundt et viktig tema! Først vil jeg

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Aktiviteter til tema Hiv og aids

Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktiviteter til tema Hiv og aids Aktivitetene er hentet fra heftet Positiv, stempling, seksualitet, hiv&aids. Tveito, Hessellund (red.), Verbum Forlag 2005. Aktivitet 1: Nummerverdi Denne aktiviteten skal

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Kvinner møter kvinner

Kvinner møter kvinner 1 Kvinner møter kvinner I noen land er det vanlig at kvinner "skravler" i bussen med andre, helt ukjente kvinner, på veien hjem. I noen land er det vanlig å prate med en hjemløs kvinne på gata, en som

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Begreper fra arbeidslivet

Begreper fra arbeidslivet Begreper fra arbeidslivet Arbeidstid og ansettelse Laget ved Sjefsgården VO Arbeids-giver en som gir arbeid til noen sjefen Arbeids-taker en som får arbeid Heltid Du har full jobb. Full jobb er det samme

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138

VETERANEN. Alexander J. L. Olafsen. Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 VETERANEN By Alexander J. L. Olafsen Copyright (C) 2014 Alexander J. L. Olafsen Kjellbergveien 16 3213 Sandefjord alexander_olafsen@live.no 406 01 138 1 INT. I STUA - DAG (SKUDD AVFYRES) I en stor hvit

Detaljer

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Bygningsarbeiderforening avd. 603 17nFellesforbundet Oslo Bygningsarbeiderforening MOTTATT 1 3 DES 2010 ARBEIDSDEPARTEMENTE Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo Oslo 10. desember 2010 Vikarbyrådirektivet høringsnotat

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester?

OSLO. Tja. Nei. 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? 1. Vil dere/ditt parti si nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester? Ap ønsker ikke anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Grunnleggende velferdstjenester

Detaljer

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015.

PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. PROSJEKT: «Det flyvende teppe» Våren 2015. Hver avdeling har valgt sitt land og laget et fabeldyr som barna har funnet navn til og laget en fabel om. «En vennskapsreise, - fra Norge til Kina og Libanon

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Ingeniører stadig mer ettertraktet

Ingeniører stadig mer ettertraktet Adressen til denne artikkelen er: http://forbruker.no/jobbogstudier/jobb/article1623459.ece Annonse Ingeniører stadig mer ettertraktet Mens Sheraz Akhtar har gått arbeidsledig, har suget etter ingeniører

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen

En brosjyre for enkeltmedlemmer. Lønnsforhandlinger med sjefen En brosjyre for enkeltmedlemmer Lønnsforhandlinger med sjefen 2 Lønnsforhandlinger med sjefen Denne brosjyren er for enkeltmedlemmer som forhandler lønn på egenhånd. Som enkeltmedlem har man ikke den fordelen

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september 2015 BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Postboks 8036 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@bld.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 15/01154-1 Anders Cameron 17. september

Detaljer

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping

Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Sosial Dumping Pilotprosjekt : Tverretatlig samarbeid i bekjempelse av sosial dumping Solstrand 24.10.2013 Borghild Lekve, regiondirektør Vestlandet Norsk arbeidsliv Påvirkes av internasjonale forhold

Detaljer

Kjære kamerater, gratulerer med dagen!

Kjære kamerater, gratulerer med dagen! LISE SELNES TALE PÅ SKOGVANG 1. MAI 1015 Kjære kamerater, gratulerer med dagen! Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være akkurat her i dag, sammen med dere. Jeg vil takke for det og jeg vil ikke

Detaljer

Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter

Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter Metoderapport for saken Thon sparker brune dørvakter Journalist: Fredrik Solvang Sannergata 5c 0557 OSLO Redaksjon: NRK Dagsnytt Bj. Bjørnsonsplass 1 0340 OSLO Publisert: NRK Dagsnytt, NRK Alltid Nyheter,

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer

8.4 Ansettelser tillegg

8.4 Ansettelser tillegg 8.4 Ansettelser tillegg De ansatte er i de fleste tilfeller den viktigste ressursen i bedriften. Derfor er det en svært viktig oppgave å finne de rette menneskene til de ulike stillingene i bedriften.

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no

EØS-avtalen på 1-2-3. Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen på 1-2-3 Arbeiderpartiet.no EØS-avtalen har tjent oss godt i over 20 år. Verdiskaping, kjøpekraft og sysselsetting har økt i denne perioden. Mer enn i andre land i Europa. Norges forhold til

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo

Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo Undersøkelse om familiepraksis og likestilling i innvandrede familier for Fafo 1 1 Hva er din sivilstatus? Er du... Gift / registrert partner...............................................................................................

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter

IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter IA-funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter // IA - Funksjonsvurdering En samtale om arbeidsmuligheter Målet med et inkluderende arbeidsliv (IA) er å gi plass til alle som kan og vil arbeide.

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015)

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Arbeids- og sosialkomitéen Stortinget 0026 Oslo Org. nr. 966251808 J.nr. 282/15/AP/- Ark.0.590 18.5.2015 Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold - prop. 85 L (2014-2015) Vi viser til den pågående

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm

Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Feminisme i medvind arbeidsliv i storm Hvordan møter fagbevegelsen stormen? 1 Forsvant feminismen i LO med Gerd Liv Valla? 2 FO-KONGRESSEN: Ifølge prinsipprogrammet er FO en feministisk organisasjon. Hvor

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen

Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor. Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Hovedtariffoppgjøret 2016 Offentlig sektor Nestleder regionavdelingen Bjørn Are Sæther Spesialrådgiver Odd Jenvin Forhandlingsavdelingen Parats tariffundersøkelse Gjennomført i perioden 28. september 16.

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Litt generell info om registreringene:

Litt generell info om registreringene: Litt generell info om registreringene: Foreldrene til 5 av barna skrev kommentarer og eksempler, mens to av barna mangler dette. En av foreldrene skrev kun kommentarer på registrering nummer 2. Det gjøres

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer