UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet"

Transkript

1 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet Gyldighet 2014/2015

2

3 Metadata OM UD 2-1 KORTTITTEL: UD 2-1 SIKKERHETSGRADE- RING: UGRADERT IKRAFTTREDELSE: HJEMMEL: ANSVARLIG FAG- MYNDIGHET: GJELDER FOR: Skriv fra Forsvarssjefen - Delegasjon av myndighet. Ref skriv i DL, saksnr Generalinspektøren for Hæren Forsvaret FORRIGE VERSJON: 2012/ utgave 2012 Bakgrunn UD 2-1 revisjon er produsert i henhold til Forsvarets Standard for Elektroniske Publikasjoner - FS Både den elektroniske utgaven og papirutgaven er produsert fra EN informasjonskilde, basert på standarden XML, extensible Markup Language Web utgaven Web utgaven av UD 2-1 finnes på Forsvarets oversikt over bestemmelser, Instrukser og Direktiver (FOBID). Denne utgaven vil være en PDF produsert utgave av det til enhver tid gyldige datagrunnlag for sikkerhetsbestemmelsene. Papir utgave I UD 2-1 henviser ord i brun tekst til at ordet er definert i kap. 0.2 DEFINISJONER Papirutgaven finnes i et restopplag ved Grafisk/LMS OPSSTØ Østerdalen og OPSSTØ Bardufoss. Bidragsytere i produksjon Omslag design og layout: Forsvarets mediesenter (ref FMS) Produksjon: HVS og M&K Dokumentasjon AS. Illustrasjoner og bilder: FMS/M&K Dokumentasjon AS Trykk og innbinding av papirutgave: AIT Otta 1

4 GIHs Forord Jeg fastsetter UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser til bruk for aktiviteter relatert til landmilitær virksomhet 1. Utdanning, trening, øvelser og gjennomføring av operasjoner i Norge og utlandet innebærer risiko for ulykker. Realisme under oppøving skal forberede personellet og avdelingene på å gjøre de riktige valgene når situasjonene er uklare og vanskelige under skarpe operasjoner. Operasjoner og militære aktiviteter er i sin natur risikobetont. For å kunne trene realistisk er det viktig å finne en god balanse mellom sikkerhet og risiko. UD 2-1 skal bidra til å finne riktig balanse for å gi et best mulig treningsutbytte. UD 2-1 er et regelverk som også gjelder for operasjoner i utlandet. Vi må sørge for at forskjellen mellom trening hjemme og operasjoner i utlandet blir så liten som mulig. Dette gjelder både bruk av materiell, trening, prosedyrer og anvendelse av sikkerhetsbestemmelser. Sikkerhet er et sjefsansvar, men vi er avhengige av at hver og en av oss tar et ansvar for egen og andres sikkerhet. Vi skal redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser for vårt personell og Forsvarets omgivelser gjennom: - gode holdninger løs oppdraget og ta vare på personellet - at utdanning og trening tilpasses det kompetanse og ferdighetsnivå som personellet har - rutiner og prosedyrer som tar høyde for at menneskelige feil og teknisk svikt kan forekomme - rapportering av ulykker, nestenulykker og avvik Rune Jakobsen, Chief of Staff of the Norwegian Army 1) Med landmilitær virksomhet menes utdanning, trening, øvelser eller operasjoner på land eller i tilknytning til land, i kystmiljø, vann og vassdrag. Nærmere avgrensning følger av den enkelte bestemmelse

5 Kapittelinndeling Innhold Innhold Kapittel 0: Innledning og Definisjoner Fra pkt 0 Kap-0 Kapittel 1: Alminnelige regler for sikkerhet Fra pkt 1 Kap-1 Kapittel 2: Ammunisjon og blindgjengere, miner og sprengning 2 Kap-2 Kapittel 3: Skyting alle våpen 3 Kap-3 Kapittel 4: Fallskjermhopping 4 Kap-4 Kapittel 5: Kjøring og transporttjeneste 5 Kap-5 Kapittel 6 Øvinger og annen tjeneste 6 Kap-6 Kapittel 7: Militær tjenestehund og Massetjeneste 7 Kap-7 Kapittel 8: Aktiviteter i kystmiljø, vann og vassdrag 8 Kap-8 Vedlegg Vedlegg Faglig ansvarsfordeling Fag Ansv 1

6 2 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser.

7 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. GIHs Forord KAP 0. INNLEDNING OG DEFINISJONER INNLEDNING Formål Virkeområde Fravikelse Ansvar for bestemmelsene Ansvar for revisjon av bestemmelser, kunngjøring og publisering Innføring av nye aktiviteter og materielltyper Modifisering/konfigurasjonsendring av materiell Sertifisering Materiellsikkerhet DEFINISJONER Ammunisjon... Avdelingssjef... Avdelingsvåpen... Blindgjengere... Blindgjengerområde... Detonasjon... Detonator... Direktiv... Ekserserammunisjon... Eksplosiv... Eksplosivrydding... Eksplosjon... Etterbrenner... Fagmyndighet... Forsager... Gel... Hjemmelsgrunnlag... Høyeksplosiv... Ikke eksplosiv - men farlig stoff... Ildsektoren... Ildstilling... Improviserte eksplosiver (terrorbomber)... Infanterivåpen... Klikk... Kortholdspatron... Lette terrenggående kjøretøy, Sommer, LTK/S... Lette terrenggående kjøretøy, Vinter, LTK/V... Løpssikre brannrør... Løsammunisjon... Miner... Modifisering/konfigurasjonsendring:... Myndighet... Målområdet... Overdrager... Pyroteknisk ammunisjon... Restriksjonert ammunisjon... Selvantennelse... Innhold 3

8 Sikkerhetsstopper... Simunition... Skredfarlig lende... Skyte- og øvingsfelt... Skyting... Sperret ammunisjon... Standplass... Utgiver... UTM Markeringsammunisjon... KAP 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR SIKKERHET INNLEDNING Landmilitær aktivitet - Risiko Risikovurdering Risikohåndtering Personellets ansvar og plikter Ledelse av aktiviteter Rapportering KAP 2. AMMUNISJON OG BLINDGJENGERE, MINER OG SPRENGNING BRUK, BEHANDLING OG KONTROLL AV AMMUNISJON Alminnelig Fagmyndighetens ansvar Brukende avdelings ansvar Øvende avdelings ansvar Innlevering av ammunisjon Innlevering av tomgods Uregelmessigheter ved ammunisjon Handling ved blindgjengere Handling ved klikk under skyteøvinger Rapportering etter skyting/sprengning/håndgranatkasting Rapportering om uregelmessigheter ved bruk av ammunisjon/eksplosiver Røyking og bruk av åpen ild Prøver og forsøk med ammunisjon Bestemmelser for skyteleder BLINDGJENGERE, FERDSEL I SKYTEFELT OG EKSPLOSIVRYD- DING Blindgjengere Skyte- og øvingsfelt Eksplosivrydding utenfor skytefelt Eksplosivrydding i skyte- og øvingsfelt Eksplosivrydding utenfor skyte- og øvingsfelt av ammunisjon og eksplosiver av militær opprinnelse... Rydding av improviserte eksplosiver - IED (terrorbomber) MINER OG MINEFELLER Alminnelig Legging av miner Rydding av miner Rydding av minefeller SPRENGNING, SPRENGSTOFFER OG TENNMIDLER MV Alminnelig

9 Personell for ledelse og kontroll Kontroll av sprengstoffer og tennmidler Særskilte bestemmelser for materiellets bruk og behandling Utføring av sprengning Farlig område hørselsvern TILVENNINGSØVINGER MED SPRENGLADNINGER Alminnelig Personell som ikke må delta i tilvenningsøvinger ILDMARKERING OG ILDMARKERINGSMIDLER Alminnelig Hørselsvern Løspatron for våpen til og med 12,7mm Knallskudd (håndgranatsimulator) Røyk Klikk/blindgjenger/forsager Sprengstoff KAP 3. SKYTING ALLE VÅPEN SKYTING Beskyttelsesutstyr Ansvarsinndeling for skyte- og øvingsfelt Direkteskytende våpen Styrte våpen Krumbanevåpen BEHANDLING AV VÅPEN OG AMMUNISJON - DEN ENKELTES AN- SVAR OG PLIKTER Alminnelig Sikkerhetsbestemmelser under instruksjon Bruk av skarp ammunisjon Unntak for instruksjon/blanding av skarp- og løsammunisjon Bruk av løsammunisjon ENKELTMANNS- OG AVDELINGSSKYTING Alminnelig Ledelse Grunnleggende krav Over- og forbiskyting Kruttgasser- tiltak mot kullosforgiftning Helseforebyggende tiltak SKYTING MED INFANTERIVÅPEN MED KALIBER 12,7mm ELLER MINDRE Alminnelig Spesielle bestemmelser for skyting med Multipurpose (MP)-ammunisjon... Farlig område Bestemmelser for bruk av løsammunisjon for våpen til og med ,7mm... Over- og forbiskyting LYSRAKETTER, AMMUNISJON FOR SIGNALPISTOL, VARSLINGS- BLUSS OG RØYK Lysraketter Ammunisjon for signalpistol Innhold 5

10 Nedslagsområde for lysammunisjon Varslingsbluss Røyk Klikk/blindgjengere/forsagere SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR BRUK AV MARKERINGSAMMU- NISJON SIMUNITION Generelt Personellets standpunkt Farlig område Unntak fra bruk av beskyttelsesutstyr Demonstrasjoner Personell for ledelse og kontroll SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR 40mm GRANATUTSKYTINGS- RØR Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Kontroll av ammunisjon Overskyting og forbiskyting Forholdsregler ved funksjoneringsfeil Farlig område Sikkerhetsbestemmelser AG-HK416: HÅNDGRANATER Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Videregående kasteøvinger med splint- og sjokkhåndgranater Kasting med brann-, røyk-, signal- og øvingsgranater Farlig område Hørselsvern Blindgjengere Flashbang (FB) DM-78 Øving og Innsats for granat, hånd, sound & flash, øving SEKTORVIRKENDE LADNINGER Ladning, sektorvirkende, lett M-19 og tung M Standplass for demonstrasjonsskyting av ladning sektorvirkende M og M BOMBEKASTERE Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Øvrig personell Kontroll av ammunisjon Farlig område Overskyting med bombekaster Skyting med kalde granater med lengste skuddvidde under m... Hørselsvern Forholdsregler ved funksjoneringsfeil Laser avstandsmåler PANSERVERNVÅPEN PANSERVERNRAKETT M mm REKYLFRI KANON PANSERVERNVÅPEN JAVELIN PANSERBEKJEMPELSES SYSTEM MIDDELS REKKEVIDDE... 6

11 ALMINNELIGE FELLESBESTEMMELSER FOR SKYTING MED/FRA KJØRETØY Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Personell som ikke deltar i øvelsen Hørselsvern Laser avstandsmåler Kontroll av ammunisjon Samband Varsling/merking av vogner Skoleskyting/skyting fra standplass med flere vogner Indirekte skyting Skyting i bevegelse Skyting i og fra kjøretøy Over og forbiskyting Farlig område for stridsvogn- og maskinkanoner Skyting med våpenstasjon (RWS) Bruk av røykkastere, signalpistol og lysraketter, samt kasting av røykboks... SKYTING MED STRIDSVOGNVÅPEN Alminnelig Over- og forbiskyting Skyting under bevegelse Skyting under forflyttning Ildmarkør HOFFMANN Skyting med 27mm innleggsrør i stridsvognkanon (gjelder kun Leopard A4 NO med 120mm kanon)... Handling ved klikk med 27mm ammunisjon Brannfare i målområdet Laser avstandsmåler SKYTING MED VÅPEN MONTERT PÅ STORMPANSERVOGN CV9030N/F1 Alminnelig Varsling/merking av vogner Personell for ledelse og kontroll Laser avstandsmåler Maskinkanon MK 30 - Bushmaster II Skyting med håndvåpen fra stridsluke, lagførerluke og skyteskår Farlig område Over- og forbiskyting Skyting mot luftmål med maskinkanon Skyting med løsammunisjon til maskinkanon SKYTING MED VÅPEN FRA/MONTERT PÅ HJULKJØRETØY (ULIKE VERSJONER) Alminnelig Varsling/merking av vogner Samband Personell for ledelse og kontroll Personell som ikke deltar i øvelsen Hørselsvern Laser avstandsmåler Kontroll av ammunisjon Skyting under bevegelse Kjøretøy med påmontert 12,7mm Åpen bolt med overlavett Innhold 7

12 Kjøretøy med påmontert MG3 med overlavett Skyting med håndvåpen fra kjøretøy Skyting med våpenstasjon (RWS) Skoleskyting/skyting fra standplass med flere vogner Bruk av røykkastere, signalpistol og lysraketter, samt kasting av røykboks... Over- og forbiskyting Skyting fra SISU/PASI ARTILLERI, SKYTING MOT LANDMÅL Alminnelig Uttak av skytefelt for artilleri Personell for ledelse og kontroll Sanitetstjeneste Sikkerhetskontroll med sikkerhetsmal Farlig område Manuell bruk av sikkerhetsmal til sikkerhetskontroll ved skyting:... Bruk av ildledningssystemet til sikkerhetskontroll ved skyting Direkte retting Kontroll av ammunisjon Forholdsregler ved funksjoneringsfeil Konstruksjon av sikkerhetsmal for Feltartilleriet Konstruksjon av malene Overskyting med feltartilleriskyts, kaliber 105mm og større Brenning av drivladningskrutt Hørselvern Brannfare i målområdet Laser avstandsmåler ARTILLERI, PRØVE- OG FORSØKSSKYTING Generelt Personell for ledelse og kontroll Prøve- og forsøksskyting med artilleri fra områder utenfor skytefelt tilleggsbestemmelser... FORHOLDSREGLER VED FUNKSJONERINGSFEIL Alminnelig del SKYTING MOT LUFTMÅL Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Farlig område KAP 4. FALLSKJERMHOPPING FALLSKJERMTJENESTE Alminnelig Personell Materiell Fly/flyhastighet Hoppfelt Automathopping Frittfallhopping Spesielle bestemmelser for fallskjermhopp i vann Tandemhopping Testhopping

13 KAP 5. KJØRING OG TRANSPORTTJENESTE FELLESBESTEMMELSER Alminnelig Personelltransport Materielltransport på kjøretøy Tauing av personell på ski etter kjøretøy Rygging med militære kjøretøy Berging av/med militære kjøretøy Kjøring med personell på skytters plass i hjulkjøretøyer Vading med hjulgående kjøretøy Passering av bro lagt av Leguan eller bropanservogn BELTEKJØRETØY P6-300M Alminnelig Kjøring over islagte elver og sjøer Vading Sleping av beltevogn KOMMANDOPLASSKONTAINER, 2x1 og 3x1 Generelt DRIVSTOFFTANKFLAK LITER Kontroll før transport Sjåførs kontrollplikt ved transport Sjåførs kontrollplikt ved avlasting Kontroll før bruk Sikkerhetsavstander for etablering av tankeplass BELTEVOGN 206 Alminnelig Kjøring over islagt vann Kjøring over åpne elver og sjøer Beltevogn, brukt som kommandoplass/sambandsbærer LETT TERRENGGÅENDE KJØRETØY, SOMMER(LTK/S) Alminnelig Overgang over islagt vann LETT TERRENGGÅENDE KJØRETØY VINTER (LTK/V) Alminnelig Overgang over islagt vann MOTORSYKKEL Alminnelig PATRULJEKJØRETØY Alminnelig VIDEREGÅENDE UTDANNING OG TRENING AV PATRULJE VOGNFØRERE... IVECO LMV MB MULTI I, II og III FELLESBESTEMMELSER FOR PANSREDE BELTEGÅENDE KJØRE- TØY SAMT SISU/PASI OG FUCHS Alminnelig Forflyttning på vei og i terreng Rygging Samtrening/ tjeneste mellom panserkjøretøy og fotstyrke Innhold 9

14 Kjøring med periskoper/stengte luker Overgang over vassdrag/vading Kjøring over islagte elver og sjøer Svømming Berging STRIDSVOGN LEOPARD 1A5NO, STRIDSVOGN LEOPARD 2A4NO, BERGEPANSERVOGN NM217, INGENIØRPANSERVOGN NM189 OG BROPANSERVOGN NM190 Alminnelig På- og avstigning Forflyttning på vei og terreng Vading og kjøring i bløtt lende Det transporterte personellets plikter STORMPANSERVOGN CV9030N/F1 Alminnelig VOGNER AV M-113-SERIEN Alminnelig På- og avstigning Forflyttning på vei og terreng Svømming SISU/PASI OG FUCHS Alminnelig På- og avstigning Det transporterte personellets plikter Rygging Overgang over vassdrag, vading Svømming OPPLASTING OG TRANSPORT AV HJUL-OG BELTEKJØRETØY PÅ JERNBANEVOGNER/ KJØRING PÅ JERNBANENS OMRÅDE Alminnelig Opp- og avlasting fra jernbanevogn OPP-/AVLASTING AV HJUL- OG BELTEKJØRETØY PÅ SKIP/ KJØ- RING PÅ HAVNEOMRÅDE Alminnelig Opp- og avlasting av skip OPP-/AVLASTNING AV BELTE- OG HJULKJØRETØY FRA SEMI- TRAILER (VOGNTOG) Generelt STASJONÆR BRUK AV KJØRETØY/ FORHOLDSREGLER MOT KULLOSFORGIFTNING Alminnelig INSPEKSJON OG ARBEID UNDER, FORAN ELLER BAK MOTOR- KJØRETØY Alminnelig FLYTRANSPORT Alminnelig Ansvar Ferdsel på flyplass Inn- og utlasting

15 Under flyging HELIKOPTERTRANSPORT Alminnelig Fareområde Ansvar Røyking/åpen ild Hørselsvern Landingsfelt Transport av personell Transport av materiell Oversikt over tegn og signaler Prosedyrer i inn- og utlastingsområder Planlegging av operasjoner med nattoptikk SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR OPERATIV KJØRING IFM ES- KORTETJENESTE OG MILITÆR LIVVAKTTJENESTE Generelt Tekniske kjøreøvelser Taktiske kjøreøvelser KAP 6. ØVINGER OG ANNEN TJENESTE OPPTREDEN AV PERSONELL PÅ BAKKEN NÅR PANSREDE BELTE- KJØRETØY DELTAR I ØVINGER Alminnelig PERSONSIKKERHET VED BRUK AV MATERIELL SOM INNEHOL- DER ELLER KAN INNEHOLDE RADIOAKTIVT STOFF ELLER SOM AVGIR STRÅLING UNDER BRUK Alminnelig Radiologisk Røntgenstråling fra ikke medisinske strålingskilder Radiofrekvent stråling fra radar og antenner i frekvensområdet KHz 300 GHz... Laserstråling Fiber ØVING MED AKUSTISK SKUDDLOKALISERINGSSYSTEM Alminnelig Personell Over- og forbiskyting Kontroll av materiell/ammunisjon Samband BRUK AV SIMULATORER FRA SAAB TRAINING SYSTEMS Alminnelig Krav til bruker Spesifikke bestemmelser CBRN UTDANNING, ØVING OG OPERASJONER Kjemisk Radiologisk Giftige industristoffer Live Agent Training Operativ prøvetaking DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN I FELT Alminnelig Innhold 11

16 NÆRKAMP Alminnelig Kamp med våpen Kamp uten våpen Nærkampskyting Øvingslederens (instruktørens) plikter TRENING FOR STRID I BEBYGD OMRÅDE (SIBO) Alminnelig FERDSEL I BRATT OG KREVENDE LENDE Alminnelig Øvingslederens plikter Over-og utforfiring av personell og båre SIKKERHETSREGLER VED INNSETTING FRA HELIKOPTER VED BRUK AV RAPELL, FASTROPE, SPIE-PICKUP OG HELOCAST Generelt ansvar Rapell Fastrope Spie pickup Helocast KLIMATISK FORÅRSAKEDE SKADER Generelt Særlige forhold ved høy temperatur Særlige forhold ved lav temperatur Særlige forhold ved UV stråler (sol) IDRETTSANLEGG OG IDRETTSARRANGEMENT Hinderbaner og hinderløp Overgang over vassdrag Overgang på tau eller midlertidige broarrangement Våpenbruk Fysisk aktivitet i varmt vær Konkurranser i kaldt vær SIKKERHETSREGLER / FORSKRIFTER FOR GJENNOMFØRING AV INFUSJONSKURS I FORSVARET Generelt Forholdsregler Prosedyre i fm testing av HIV- og hepatitt ved infusjonskurs Praktiske øvelser VINTERTJENESTE Kompetansekrav for avdelinger innen vintertjeneste for landmilitær virksomhet i Forsvaret... Forberedelser og gjennomføring av øvelser i lende der det er mulighet for snøskred Sikkerhetsregler for snøhule/grop Opptreden i snøskredfarlig lende i spesielle situasjoner BESTEMMELSER FOR OMGANG MED ILD, FYRING I TELT, OPPFY- RING AV KOKEAPPARATER OG BELYSNINGSMATERIELL Fyring i telt Oppfyring av kokeapparater og lykter Kullosforgiftning Bråtebrenning, gress- og lyngsviing ved Forsvarets områder

17 Omgang med ild under øvinger i skog og mark BRUK AV MASSEFORFLYTTINGSMASKINER, KRAN, TRUCK OG AR- BEIDSUTSTYR Generelt Leguan Ingeniørpanservogn og bropanservogn SIKKERHETSREGLER VED FELTLINJEBYGGING Generelt RADIO-/RADIOLINJETJENESTE Alminnelig Behandling av akkumulatorer Festing av utstyr i kjøretøy Jording av radio-/radiolinjeutstyr Antenner Mikrobølgeutstyr Sikkerhetsregler ved feltlinjebygging Plassering av sambandsinstallasjon, radio/radiolinje nær høyspentledning hørselsvern Transport og behandling av brannfarlige væsker SIKKERHETSREGLER FOR TRENING I OPPTREDEN VED FRIHETS- BERØVELSE / CONDUCT AFTER CAPTURE (CAC) Alminnelig SANITETSTJENESTEN Generelt Kompetansekrav Plan for førstehjelp, behandling og evakuering Kullosforgiftning HØRSEL, LARMSKADER OG BESKYTTELSESUTSTYR Larmskade Hørselsvern i Forsvaret TILTAK VED ULYKKER OG HENDELSER I FORSVARET Sjekkliste til anvendelse ved hendelser og ulykker i Forsvaret REDNINGSTJENESTEN I NORGE Generelt Koordineringsansvar ved søk og redningsaksjoner Ledelsesapparatet Forsvarets støtte Organisering Rapportering og gransking av ulykker og hendelser i Forsvaret VEISPERRINGER VAKTHOLD OG MERKING Alminnelig KAP 7. MILITÆR TJENESTEHUND / MASSETJENESTE BRUK AV MILITÆR TJENESTEHUND Alminnelig Personell Materiell og utstyr Verneutstyr Innhold 13

18 Transport Oppstalling Øvelser Skader Generelt om bruk av militær tjenestehund i tvangssituasjon Nødvergesituasjoner straffeloven Nødrettssituasjoner straffeloven Militære politimyndighet Ansvarsforhold ved bruk av skarp hund Bruk av tjenestehund ved anvendelse av tvangsmidler Bruk av tjenestehund ved pågripelse Merking av militær tjenestehund under trening og øvelser Bruk av søkshund eksplosiver Søk etter skarpe miner Søk etter bomblets, bombletsemballasje, samt eksplosivrydding (blindgjengere)... Personlig sikkerhetsutrustning SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR MASSETJENESTE Alminnelig Øvingsleder og sikkerhets kontrollører Markørstyrken Sanitetsberedskap Krav til utrustning Bruk av batong Bruk av kjøretøy Bruk av hund Bruk av ild Bruk av pepperspray Bruk av vannkanon Bruk av CS SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV MINDRE DØDELIGE VÅPEN Alminnelig Definisjoner Pepperspray Batong KAP 8. AKTIVITETER I KYSTMILJØ, VANN OG VASSDRAG GENERELT Innledning Fagansvar Ledelse og ansvarsforhold Sertifisering Tjeneste på og ved vann og vassdrag Klimatiske forhold Definisjoner Flytemidler/Redningsutstyr Støttelitteratur SÆRBESTEMMELSER VED ULIKE AKTIVITETER Vading over vassdrag Svømming over vassdrag Bading Ledelse og kontroll Særskilte bestemmelser for bading i badebasseng

19 Ferge inkl alternativ bruk av pontonger Båt Sjøforsvarets reglement for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer... Bruprosjektering og bruslagning Overgang over islagte elver og sjøer Isens faktiske bæredekke Marsjdisiplin Under forflyttninger i lendet med beltevogner og pansrede kjøretøy der det er vanskelig å fastslå om en kjører over islagte vann og elver, skal følgende utføres:... Tilvenningsøvelse ved gjennomgang av is SPESIELLE BESTEMMELSER FOR BRUK AV SIVILE FARTØY Definisjon Transport med motorkuttere/skøyter Utfyllende bestemmelser for LGF, motorkuttere og skøyter Innhold 15

20 VEDLEGG KONSTRUKSJON AV SIKKERHETSMALER FOR DIREKTESKYTENDE VÅPEN... Vedlegg 1 KONSTRUKSJON AV MAL FOR SEKTORLADNIN- GER... Vedlegg 2 DIRIGERING AV KJØRETØY... Vedlegg 3 EKSEMPEL PÅ UTFYLLING AV RAPPORT VED BRUK AV AMMUNISJON/EKSPLOSIVER BL Vedlegg 6A ENGELSK UTGAVE AV BL Vedlegg 6B REGLER FOR SIKRING AV LUFTTRAFIKKEN UN- Vedlegg 7 DER SKYTE OG BOMBEØVINGER, PRØVESKY- TING ETC... RADARSETT GIRAFFE MK IV, FORBUDT OMRÅDE... Vedlegg 8A ARTILLERILOKALISERINGSRADAR (ARTHUR), FORBUDT OG FARLIG OMRÅDE... Vedlegg 8B RADARSETT AN/PPS-15...Vedlegg 8C NASAMS AIR DEFENCE RADAR MPQ-64M2... Vedlegg 8E TOR JAMMEVOGN, FORBUDT OG FARLIG OMRÅ- DE... Vedlegg 8F SATELLITTUTSTYR...Vedlegg 8G RC-IED JAMMER... Vedlegg 8H RADIOLINJESTASJON NO/VRC Vedlegg 8I DEKNINGSTYKKELSER... Vedlegg 9 TRANSPORT OG BEHANDLING AV BRANNFARLI- GE VÆSKER OG FARLIGE STOFFER... Vedlegg 11A TILLEGGSOPPLYSNINGER RELATERT TIL RED- NINGSBEREDSKAP I HÆREN... Vedlegg 12A RAPPORTERING OG GRANSKNING AV ULYKKER OG HENDELSER I FORSVARET... Vedlegg 12 B SIKKERHETSREGLER FOR BRUK AV LASER... Vedlegg 13 DIREKTIV FOR ØVELSER MV VED KRAFTFORSY- Vedlegg 14 NINGSANLEGG... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 15 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 16 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 17 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 18 KERHETSMALER... 16

21 INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 19 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 20 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 21 KERHETSMALER... TEST AV IKKE KVALIFISERTE VÅPENSYSTEMER Vedlegg 22 OG AMMUNISJON... SKJEMA FOR VURDERING AV RISIKO...Vedlegg 24 SERTIFISERINGSLISTE UTDANNING - HÆREN...Vedlegg 25 SØKNAD OM FRAVIKELSER FRA UD Vedlegg 26 Innhold 17

22 18

23 0 INNLEDNING OG DEFINISJONER 0.1 INNLEDNING Formål For å minimere risikoen for skader og tap av liv har Forsvaret rammer som regulerer utdanning, trening, øvelser og operasjoner. UD 2-1 er et overordnet rammeverk som regulerer et minimum av sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. Den virksomheten Forsvaret bedriver, både i fredstid og under øving, samt under operasjoner, er preget av betydelig risiko. Det er samtidig en kjensgjerning at avdelingene må trene realistisk for å være i stand til å løse de oppdrag som kan bli pålagt. Ved å ivareta sikkerhetsbestemmelsene i UD 2-1 kombinert med annet regelverk, og god risikohåndtering, er målet å redusere risiko til et akseptabelt nivå som står i forhold til gevinsten en oppnår ved å løse et oppdrag UD 2-1 skal bidra til å legge grunnlaget for det operative sikkerhetsarbeidet, hvor operativ sikkerhet er et systematisk arbeid med sikkerhets- og risikoforhold for å optimalisere yteevne og slagkraft, og derved minimalisere risiko for sykdom, skade, tap og ulykker i militære operasjoner og aktiviteter Virkeområde Bestemmelsene gjelder for landmilitær virksomhet i Norge, når ikke annet følger av overordnet sivilt og militært regelverk, eller bestemmelser gitt av sjef FOH for styrker underlagt hans kommando. UD 2-1 gjelder for styrker underlagt FOHs kommando som løser oppdrag i operasjoner i og utenfor Norge. Se også pkt Fravikelse. Bestemmelser gitt her gjelder foran evt bestemmelser i våpenreglement, betjeningsinstrukser o.l Fravikelse Alminnelig Bestemmelsene kan bare fravikes når nødverge, nødrett eller andre særlige omstendigheter gjør det nødvendig. Særlige omstendigheter kan være i forbindelse med gjennomføring av operasjoner og trening på spesielle teknikker for løsning av oppdrag i operasjoner. I alle tilfeller skal det gjennomføres en vurdering, herunder vurdering av risiko, værforhold, tidsaspektet, situasjonen i området, personellsikkerhet mv. Søknad om fravikelser fra UD 2-1 fremsendes på eget skjema, se vedlegg 26, Prosedyre er beskrevet i de etterfølgende punkter. Kap-0 19

24 Fravik operasjoner i og utenfor Norge. Dersom ikke andre bestemmelser er gitt av sjef FOH, gjelder følgende retningslinjer for norske styrker underlagt FOHs kommando: 1. UD 2-1 gjelder, men viker for særskilte operative behov. Særskilte operative behov foreligger når en bestemt handlemåte kreves for å løse ens oppdrag i samsvar med gitte ordrer/instrukser og innenfor gjeldende mandat, eller det å fravike innebærer mindre risiko enn å overholde. dersom situasjonen tilsier det skal sjef for selvstendig avdeling i utlandet 1 gi skriftlig forhåndsgodkjenning når UD 2-1 kan fravikes 2. under operasjoner vil det kunne være behov for å trene på ulike oppdrag. UD 2-1 gjelder, men terskelen for å gi fravik vil normalt kunne være høyere Fravik - Øving, trening og utdanning i og utenfor Norge. Det kan gis fravik fra bestemmelsene i forbindelse med øving, trening og utdanning i Norge eller utlandet. For avdelinger med behov for fravik skal følgende prosedyre nyttes: - behovet for fravik fremmes til fagansvarlig, se vedlegg om faglig ansvarsfordeling, gjennom linjen - fagansvarlige skal skriftlig gi faglig tilslutning til aktiviteten, med bakgrunn i behov, dokumentert ferdighet og godkjent opplegg for gjennomføring Etter faglig tilslutning kan sjef i linjen skriftlig tillate fravikelse. Følgende skal være kopiadressater til tillatelsen: - Sikkerhetsinspektør i Hæren - Sikkerhetsinspektør eller tilsvarende i aktuell forsvarsgren - De respektive fagansvarlige Nivå for å innvilge fravik Det laveste nivået for skriftlig å tillate fravikelse er for forsvarsgrenene og fellesinstitusjonene som følger: - FOH: Sjef FOH for styrker underlagt FOHs kommando i og utenfor Norge. - Hæren: GIH - SjøForsvaret: GIS - LuftForsvaret: GIL - Heimevernet: GIHV - Fellesinstitusjoner (f.eks VPV, FLO, FHS, FSAN): Sjef respektive institusjoner. 1) *) Sjef for selvstendig avdeling er avdelingssjef som er avgitt av FOH og står under kommando av en multinasjonal styrkesjef tilsv (for eksempel sjef PRT/RCN) 20

UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. Revisjon 02. ighet 2012/2013 Gyldighet 2012/2013

UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. Revisjon 02. ighet 2012/2013 Gyldighet 2012/2013 ighet 2012/2013 Gyldighet 2012/2013 Revisjon 02 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet 2 Rev-02 Metadata OM UD 2-1 KORTTITTEL: UD 2-1 SIKKERHETSGRADE- RING: UGRADERT IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet Gyldighet 2010/2011 Rev 05 OM UD 2-1 Metadata KORTTITTEL: UD 2-1 SIKKERHETSGRADE- RING: UGRADERT IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01 HJEMMEL:

Detaljer

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret

Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret Forsvarssjefen fastsetter Direktiv Krav til sikkerhetsstyring i Forsvaret til bruk i Forsvaret Oslo, 10. desember 2010 Harald Sunde General Forsvarssjef

Detaljer

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret

Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i Forsvaret FSJ fastsetter Direktiv for utøvelse av helse, miljø og sikkerhet (HMS) under operativ virksomhet mv i

Detaljer

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004

Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF. av 23. april 2004 Nr. 62/144 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 17.10.2008 KOMMISJONSDIREKTIV 2004/57/EF 2008/EØS/62/14 av 23. april 2004 om identifisering av pyrotekniske artikler og visse former for ammunisjon

Detaljer

Kapitel 1. Alminnelige regler.

Kapitel 1. Alminnelige regler. Kapitel 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder tilvirking, oppbevaring, transport, herunder lasting og lossing, erverv, bruk og inn- og utførsel av eksplosiv vare samt handel med slik

Detaljer

BFS AFA i Sjøforsvaret

BFS AFA i Sjøforsvaret BFS 5-1-1-1-5 AFA i Sjøforsvaret Generalinspektøren for Sjøforsvaret fastsetter instruks for administrativ foresatt avdeling (AFA) i Sjøforsvaret til bruk i Sjøforsvaret. Oslo, 2009-12-17 Haakon Bruun-Hanssen

Detaljer

Kap. 1. Alminnelige regler.

Kap. 1. Alminnelige regler. Kap. 1. Alminnelige regler. 1. Lovens område. Denne lov gjelder oppbevaring, behandling og transport, herunder lasting og lossing av brannfarlig vare samt handel med slik vare. Unntatt fra loven er brannfarlig

Detaljer

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet

Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Direktiv for ivaretakelse av familier i Forsvaret. Familiedirektivet Forsvarssjefen fastsetter Familiedirektivet til bruk i Forsvaret. Oslo, 1. april 2009 Sverre Diesen General Forsvarssjef Metadata KORTTITTEL:

Detaljer

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1

Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Sikkerhetsreglement for Norsk Artillerilaug(NoA)- Del 1 Forord: All informasjon som går under Del 1, er hentet ut ifra forskriften. Del 1 er tilpasset, dvs tekst er hentet og satt sammen fra forskriften,

Detaljer

STØYUTREDNING SETERMOEN SØF

STØYUTREDNING SETERMOEN SØF STØYUTREDNING SETERMOEN SØF Vedleggsrapport 2012, revisjon 3 Futura 246/2012-3 2455312/UTVIKLING NORD INNHOLD DOKUMENTINFORMASJON... 2 VEDLEGG [A]: AKTIVITETSOVERSIKT OVER SETERMOEN SKYTE- OG ØVINGSFELT.

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering

Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg 14-3 Vedlegg til Risiko- og sårbarhetsanalyse: Beredskapssenterets skytebaner - Farevurdering Vedlegg nr. 14-3 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Rieber

Detaljer

Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet Gyldighet 2016/2017 Rev 05

Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet Gyldighet 2016/2017 Rev 05 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet Gyldighet 2016/2017 Rev 05 Metadata OM UD 2-1 KORTTITTEL: UD 2-1 SIKKERHETSGRADE- RING: UGRADERT IKRAFTTREDELSE: 01.07.2016 HJEMMEL:

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret

Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret Samarbeidsavtale mellom Norske Reserveoffisers Forbund og Forsvaret [Oslo, 1. oktober 2015] Tor Rune Raaby Generalmajor Generalinspektør for Heimevernet Jon Erling Tenvik Kommandør President NROF Samarbeidsavtale

Detaljer

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare

Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare Forskrift om erverv, handel og innførsel av eksplosiv vare FOR-1991-11-12 nr 0732 Opphevet - historisk versjon inkl endring t.o.m. FOR 1999-06-25 nr 0759 Tittel: Forskrift om erverv, handel og innførsel

Detaljer

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET

HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Tidl. ref Vår ref 2009/02352-3/FD 115/MAN Dato HØRINGSNOTAT VEDRØRENDE UTKAST TIL NY FORSKRIFT OM ØÆR LUFIF ØMYNDIGHET 1. Bakgrunn Forsvaret har gjennomgått store organisatoriske

Detaljer

Byggherreforskriften 1. januar 2010

Byggherreforskriften 1. januar 2010 Byggherreforskriften 1. januar 2010 Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 3. august 2009 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 1-4 første,

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider

FOR 2010-01-05 nr 01: Forskrift om bruk av hangglider og paraglider Page 1 of 5 DATO: FOR-2010-01-05-1 DEPARTEMENT: SD (Samferdselsdepartementet) AVD/DIR: Luftfartstilsynet PUBLISERT: I 2010 hefte 1 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-15 SIST-ENDRET: ENDRER: FOR-1979-04-20-4566 GJELDER

Detaljer

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014

Nyhetsbrev MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL INFO. Februar 2014 Nyhetsbrev Februar 2014 INFO MOMENTLISTE FOR BRUK VED ETTERFORSKNING AV SPRENGNINGSULYKKER/-UHELL Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet denne listen som et hjelpemiddel for

Detaljer

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen

Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013. Farlig godskonferansen Eksplosjonsulykken i MEMU på Drevja 17.12.2013 Farlig godskonferansen Gry Haugsnes, EKS 20.05.2015 Mobil enhet for produksjon av sprengstoff Definisjon ADR kap. 1.2.1 MEMU betyr en enhet, eller ett kjøretøy

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Prosedyre Risikohåndtering

Prosedyre Risikohåndtering Ref.id.: KS&SMS-3-2.6-09 Prosedyre Side 1 av 5 1. Hensikt Identifisere fare, vurdere risiko og sikre at tiltak iverksettes for å redusere risiko, slik at arbeider og operasjoner kan utføres på en trygg

Detaljer

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner

Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Forsvarets bruk og utfordringer angående UAV/droner Brief 29 september 2015 Maj Anders Lie Stabsoffiser UAS Luftoperativt inspektorat 03.11.2015 2015.11.03 1 Status på internasjonalt arbeid for å lovregulere

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Sjåføren før og under uhell

Sjåføren før og under uhell Sjåføren før og under uhell Erik Bleken, DSB 1 Kapittel 1.3 Opplæring av personale som er involvert i transport av farlig gods 1.3.2.3 Sikkerhetsopplæring Personell skal være opplært om risikoen og farene

Detaljer

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker

Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker Generalinspektøren for Hæren fastsetter Reglement for pistol 9mm x 19 P-80 Hefte 3 - Videregående skyterekker for bruk i Hæren. Rena,

Detaljer

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap

Tromsø Brann og redning. Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Farlig avfall Brannfare og brannberedskap Lover og forskrifter Plan- og bygningslov Forskrift om tekniske krav til byggverk ( 2010) Forskrift om byggesak (2010) Lov om brann- og eksplosjonsvern Forskrift

Detaljer

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Organisatorisk læring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Organisatorisk læring innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Jernbaneverket ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar

Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Skyting og sikkerhet En trygg sport et felles ansvar Vår sikkerhet ditt ansvar 1 Gå ut fra at ethvert våpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om det er ladd. 2 Ta eller overta aldri et våpen,

Detaljer

Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff

Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff Internkontrollreglement for barn og ungdomsarbeid i Enebakk jff Formål: Disse reglene er laget for å sikre at alt arbeid med barn og ungdom skal forgå i forsvarlige og trygge omgivelser, hvor alle skal

Detaljer

Risiko og risikoforståelse

Risiko og risikoforståelse Risiko og risikoforståelse 26.11.2013 Innledende spørsmål til diskusjon Hva er en uønsket hendelse? Hva forstås med fare? Hva forstås med risiko? Er risikoanalyse og risikovurdering det samme? Hva er hensikten

Detaljer

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING

NROF-MESTERSKAPET I SKYTING NROF-MESTERSKAPET I SKYTING REGLEMENT FOR NROF-MESTERSKAPET I SKYTING 1. VÅPEN Dersom ikke annet er bestemt i innbydelsen til arrangementet, skal egne våpen benyttes. Alternativt kan arrangøren stille

Detaljer

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive.

Vanlig skytebane med 200 m eller 300 m standplass. På 200 m nyttes 1 m internasjonal skive, og på 300 m 1 1/2 m skive. 1 Det militære skarpskyttermerket Historikk/Hensikt Skyttermerket ble i 1861 innstiftet som en "Skydepremie" og erstattet med det Militære skarpskyttermerket i 1886. Utførelsen av merket er som det tidligere

Detaljer

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy.

Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Veiledning for sikker håndtering av pyrotekniske komponenter i kollisjonsputer og beltestrammere i kjøretøy. Ref. Forskrift av 26. juni 2002 nr 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. Veiledningen

Detaljer

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) Side 1 av 8 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) DATO: FOR-2009-08-03-1028 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager

Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager Rutiner for rapportering av bygningsmessige endringer, avvik og uønskede hendelser i Espira Barnehager side 1 av 6 Innhold 1 Innledning... 2 2 Bygningsmessige utbedringer... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Hva skal

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og elsikkerhet 30. juni 2003 med hjemmel i lov av 4. februar

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring

Detaljer

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt:

Når de formelle objektive kriteriene er oppfylt, må søker godtgjøre behovet for erverv. Minst ett av følgende behov skal være oppfylt: DIREKTIV FOR ERVERV AV HALVAUTOMATISKE VÅPEN GJENNOM NROF 1 Innledning Norske Reserveoffiserers Forbund er godkjent som skytterorganisasjon. I skriv fra Det Kgl. Justisog Politidepartement av 21/8-1986

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR

BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR BOK 1.1 HMS BRUK AV ARBEIDSUTSTYR 1-4. Definisjoner I denne forskriften menes med: 2) arbeidsutstyr: tekniske innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap, sikkerhetskomponenter, beholdere, transportinnretninger,

Detaljer

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE

KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE KURSPLAN PÅBYGNINGSKURS I VÅPENTJENESTE FOR INSTRUKTØRER I POLITIET Godkjent av rektor 7. april 2017 1. Innledning Operativ polititjeneste kan innebære svært krevende oppdrag. Såkalte skarpe oppdrag, hvor

Detaljer

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Sikkerhetsstyring og leverandørstyring innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Sikkerhetsstyring og 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering av sikkerhetsstyringssystem

Detaljer

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB.

VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. VELKOMMEN TIL STAVANGER PISTOLKLUBB. INTRODUKSJONSKURS I SIKKERHETSREGLER OG OPPFØRSEL PÅ BANEN. 1 Først av alt: Glem hva du har lært gjennom å se film og TV!! FORORD: Bakgrunnen for utarbeidelse av dette

Detaljer

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst

Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid. Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Bedriftens risikovurdering av anleggsarbeid Jørn C. Evensen Regionsjef MEF region sørøst Mål Deltakerne skal: Kjenne til metode og kunne utføre en risikovurdering av anleggsarbeid. Delmål Deltakerne skal:

Detaljer

Politiet og Forsvaret

Politiet og Forsvaret Politiet og Forsvaret Regler som fremmer og hemmer godt samarbeid Kai Spurkland Politiadvokat / ph.d-kandidat Meg Politiadvokat ved Oslo politidistrikt Arbeidet med ordensjuss og beredskap. Er P6 (juridisk

Detaljer

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4

1 RIGGPLAN ORGANISASJONSKART FREMDRIFTSPLAN FORHÅNDSMELDING SAMORDNINGSSKJEMA...4 Innholdsfortegnelse 1 RIGGPLAN...3 2 ORGANISASJONSKART...3 3 FREMDRIFTSPLAN...4 4 FORHÅNDSMELDING...4 5 SAMORDNINGSSKJEMA...4 6 RISIKOMOMENTER OG SPESIFIKKE TILTAK...4 7 RUTINER FOR AVVIKSBEHANDLING...5

Detaljer

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold

Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold Prosedyre for håndhevelse av regelbrudd på flyside og straffbare forhold E08 22.09.15 For implementering GMHKU GMBPE GMHBR E07 03.04.13 For implementering GMJRM GMBPE GMHBR E06 16.11.11 For implementering

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998

KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF. av 3. september 1998 Nr.50/12 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSDIREKTIV 98/65/EF av 3. september 1998 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 82/130/EØF

Detaljer

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring

Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen Sikkerhetsstyring Retningslinje for Risikostyring trafikksikkerhet innen 1. Hensikt Som infrastrukturforvalter har Bane NOR ansvaret for sikker utforming og sikker drift av infrastrukturen, herunder etablering og implementering

Detaljer

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger

HMS-forum 2013. Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger HMS-forum 2013 Tirsdag 12 mars 2013. Risikovurdering som verktøy i daglige beslutninger Arild A. Danielsen Risk Manager arild.danielsen@fada.no 1 Risikovurdering Det vanlige er at risiko er et uttrykk

Detaljer

DRIFTSBESKRIVELSE FOR DEBIOS KONTROLLORDNING

DRIFTSBESKRIVELSE FOR DEBIOS KONTROLLORDNING Tiltak og dokumentasjon fra bedriften skal til enhver tid være i samsvar med denne driftsbeskrivelsen og med kravene i Debios regler for foredling, import og omsetning, samt eventuelle tilleggsbestemmelser.

Detaljer

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser

Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Språk og kommunikasjon på bygge- og anleggplasser Mangel på kommunikasjon i bygge- og anleggsbransjen kan utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Spesielt når det er mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter.

Detaljer

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening

2. Andre reglement og forskrifter som regulerer trening Treningsreglement 1. Treningsreglementets virkeområde 1.1. Begrepet trening i dette reglementet omfatter all kjøretrening organisert av et organisasjonsledd i NMF. Unntatt er trening som ledd i avvikling

Detaljer

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring

1.2 Lovens kapittel 2 Rederiets plikter. Sikkerhetsstyring Sist endret: 21-01-2015 Trykk her for å lese skipssikkerhetsloven 1. Nærmere om skipssikkerhetsloven (kapittel 7) kapittel 7 redegjør nærmere for utvalgets forslag til ny skipssikkerhetslov. Kapitlet følger

Detaljer

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET

KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET KONVENSJON NR. 155 OM SIKKERHET OG HELSE OG ARBEIDSMILJØET Den internasjonale arbeidsorganisasjons generalkonferanse, som av Styret for Det internasjonale arbeidsbyrået er blitt sammenkalt i Genève og

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G3 - Portalkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående skyterekker

Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående skyterekker Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående skyterekker Generalinspektøren for Hæren fastsetter Reglement for automatgevær 5,56mm x 45 HK 416 N og K Hefte 4 - Videregående

Detaljer

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark

1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1. Risikovurdering og risikoreduserende tiltak for Prosjekt Rassikring Fylkesveger i Finnmark 1.1. Mulige farer og tiltak Byggherren har foretatt innledende risikovurdering for prosjekt Rassikring Fylkesveger

Detaljer

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN

U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN U D 3-3 RAD OG VIN K FOR INSTRUKTØREN FORSVARETS OVERKOMMANDO/HÆRSTABEN 1986 RÅD OG VINK FOR INSTRUKTØREN. Denne folderen er å betrakte som reglementariske bestemmelser og fastsettes til bruk i Hæren.

Detaljer

Instruks om skyteprøve for storviltjegere

Instruks om skyteprøve for storviltjegere Instruks om skyteprøve for storviltjegere Fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning (DN) 1. februar 2013. Generelt Denne instruks gjelder lokale lag og foreninger tilsluttet Det frivillige Skyttervesen

Detaljer

Norges vassdragsog energidirektorat

Norges vassdragsog energidirektorat Norges vassdragsog energidirektorat Energi Norges kurs: Sikkerhet for allmennheten rundt vassdragsanlegg Damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Silje

Detaljer

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner

SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR. Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER I HENHOLD TIL ADR Tiltak ved ulykker eller nødssituasjoner Hvis en ulykke eller nødsituasjon oppstår eller er nært forstående under transport, skal kjøretøyets mannskap gjennomføre

Detaljer

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser

Prosedyre for interne undersøkelser av hendelser E10 30.09.13 For implementering GMBAN GMKBK CAOHH REVISJON DATO TEKST LAGET KONTROLLERT GODKJENT DOKUMENTASJONS EIER / ORGANISASJONSENHET G3000 Sikkerhets- og miljøstab UTGIVER FAGDEL DOK.KAT LØPENR. REVISJON

Detaljer

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1.

Skilting Kvalitet Utdrag fra: Forskrift om sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen. Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. Skilting Skilting er i dag et av vårt samfunns viktigste kommunikasjonssystemer. Felles for skiltene er at de er entydige og lette å forstå. Uansett hvilket kulturell eller språklig bakgrunn personer måtte

Detaljer

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning

Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning Nr Sjekklistepunkt Hjemmel Veiledning 1.1 Rederiets og skipsfører sitt ansvar og myndighet 1.1.1 Har rederiet etablert et sikkerhetsstyringssystem? Gjennomføring 3 Selskapets ansvar og myndighet. Forskrift

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid, best nr. 703 Forskrift om administrative ordninger, best nr. 706 G4 - Bro- og Traverskran 16 timer teoretisk

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008

Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF. av 16. desember 2008 Nr. 54/394 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2008/112/EF 2016/EØS/54/05 av 16. desember 2008 om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF, 88/378/EØF, 1999/13/EF

Detaljer

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre.

Håper dette sammen med tidligere sendt inn, er nok for og ta søknaden om mellomlagring videre. Haualand, Einar Fra: Haualand, Einar Sendt: 10. februar 2015 09:54 Til: Haualand, Einar Emne: VS: SV: Soltin AS - Søknad om tillatelse til mottak og mellomlagring av farlig avfall (stykkgods) Vedlegg:

Detaljer

Godkjent av:

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.4.1.2.2 Sjekkliste biologiske arbeidsmiljøfaktorer Utgave: 0.00 Skrevet av: kathrine Kristoffersen, BHT Gjelder fra: 14.08.2014 Godkjent av: Dok.type: Kontroll/sjekklister

Detaljer

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot

RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot RFA206 - Tiltak for avfall som det ikke er tillatt å ta imot Utarbeidet av: RfD Godkjent av: Even Midtun Dato: 01.12.2014 1. HENSIKT MED INSTRUKSEN 1.1 Formål Sikre at farlig avfall som i strid med bestemmelsene

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I

FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN POLITIHØGSKOLENS VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I FAGPLAN VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I 1 INNLEDNING Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder

Detaljer

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2.

OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING. i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. Modul 2. OPPLÆRINGSPLAN FOR SERTIFISERT SIKKERHETSOPPLÆRING i hht. Forskrift om bruk av arbeidsutstyr Best. Nr. 555 Fastsatt 26. juni 1998. G8 - Lastebilkran 20 timer teoretisk opplæring Utarbeidet av Samordningsrådet

Detaljer

Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser. Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen

Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser. Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen Rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser Ved: Santiago Amengual NLF motorflyseksjonen Forskrift om varslings- og rapporteringsplikt ved luftfartsulykker og luftfartshendelser mv. Forskrift

Detaljer

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører

Bergsprengningskurs for geologer og kontrollingeniører Bergsprengningskurs for geologer og Regelverk som styrer bergsprengningsarbeid 03.05.2011 Foreleser: Leif-Henning Eldevik Eldevik Rock Consult A/S Regulering av sprengningsarbeider Staten regulerer hva

Detaljer

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF

Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Direktiv for erverv av va pen gjennom NROF Besluttet av Forbundsstyret 8. oktober 2016 Innledning NROF er avhengig av skytevirksomhet for å nå sine kompetansemål. Relevante privateide våpen i tillegg til

Detaljer

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA

Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Friluftslivets farer - den nye damsikkerhetsforskriften og regelverkets særlige vinkling mot ansvaret for eier, leder og VTA Presentasjon på Energi Norges temadag om sikring på og ved dammer av hensyn

Detaljer

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn

Lover og forskrifter. Merking av kjemikalier Christian Dons, Statens forurensningstilsyn Lover og forskrifter Merking av kjemikalier, Statens forurensningstilsyn 2003 1 Lover og forskrifter - merking av kjemikalier Innhold INNLEDNING... 2 GRUNNLAG FOR MERKINGEN KLASSIFISERING AV KJEMISKE STOFFER...

Detaljer

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften)

Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Forskrift om krav til privat sidespor og godsbane (sidesporforskriften) Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 10. desember 2014 med hjemmel i lov 11. juni 2013 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER

LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT. Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER LIESLIA SKYTE- OG ØVINGSFELT Støykartlegging PROSJEKT/AVSENDER R311211 Lieslia skyte- og øvingsfelt, støykartlegging.doc ii Innhold DOKUMENTINFORMASJON... I INNHOLD... III 1. INNLEDNING... 1 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Internkontroll i resultatenheter Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 2. Revisjonskriterier...

Detaljer

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging

Vedlegg i sak nr. 2014/18308 Anmodning om fastsettelse av ny forskrift om brannforebygging Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [ ] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 56 Lov om Statens undersøkelseskommisjon

Detaljer

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL

074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL 074 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR HELIDEKK PERSONELL Original versjon Nr.: 074 Etablert: 01.09.02 Side: 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Anvendelse 3 3. Målsetting og prinsipper 3

Detaljer

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff

Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff Innhold Informasjon om ny forskrift om håndtering av farlig stoff... 3 Regelverk... 3 Elektronisk innmelding av farlig stoff til DSB... 3 Oppbevaring

Detaljer

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1

Emneplanen godkjent av Sjøfartsdirektoratet, 29.01.2015 versjon 0.1 versjon 0.1 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 1.1. Bruk av emneplanen... 3 1.2. Planens omfang:... 3 1.2.1. STCW referanse.... 3 1.3. Studieressurser... 3 1.3.1. Personell... 3 1.3.2. Utstyr og

Detaljer

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED.

Barrierestyring. Hermann Steen Wiencke PREPARED. Barrierestyring Hermann Steen Wiencke PREPARED. Bakgrunn - Ptil Det overordnede fokuset er at barrierer skal ivaretas på en helhetlig og konsistent måte slik at risiko for storulykker reduseres så langt

Detaljer

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen

Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll. Jan Erik Lien Statens vegvesen Kap. 6 Fra byggherrens SHA-plan til entreprenørens internkontroll Jan Erik Lien Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått med at byggherrens SHA-krav og SHA-plan skal implementeres i entreprenørens

Detaljer

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet

Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Anbefalinger til Standardiseringsrådet vedrørende utredning av standarder for informasjonssikkerhet Bakgrunn Utredningen av standarder for informasjonssikkerhet har kommet i gang med utgangspunkt i forprosjektet

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate

Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator. Eappe 2 Dronning Eufemias gate Bjørvikaprosjektet Bente Ulfseth HMS koordinator Eappe 2 Dronning Eufemias gate Kap. 6 Fra byggherrens SHA plan til entreprenørens internkontroll Bente Ulseth Statens vegvesen Læringsmål Være innforstått

Detaljer

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn

Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Sysselmannens retningslinjer for våpen og beskyttelses- og skremmemidler mot isbjørn Vedtatt og trer i kraft 12. oktober 2015 i medhold av lov 9. juni 1961 nr. 1 om skytevåpen og ammunisjon m.v. (våpenloven)

Detaljer

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner

Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Sevesokonferansen 2013 Sikkerhet i omgivelsene - informasjon om DSBs arbeid med etablering av akseptkriterier og hensynssoner Vibeke Henden Nilssen, DSB 1 Bakgrunn problemstilling DSB har ansvar gjennom

Detaljer