UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UD 2-1. Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet"

Transkript

1 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet Gyldighet 2014/2015

2

3 Metadata OM UD 2-1 KORTTITTEL: UD 2-1 SIKKERHETSGRADE- RING: UGRADERT IKRAFTTREDELSE: HJEMMEL: ANSVARLIG FAG- MYNDIGHET: GJELDER FOR: Skriv fra Forsvarssjefen - Delegasjon av myndighet. Ref skriv i DL, saksnr Generalinspektøren for Hæren Forsvaret FORRIGE VERSJON: 2012/ utgave 2012 Bakgrunn UD 2-1 revisjon er produsert i henhold til Forsvarets Standard for Elektroniske Publikasjoner - FS Både den elektroniske utgaven og papirutgaven er produsert fra EN informasjonskilde, basert på standarden XML, extensible Markup Language Web utgaven Web utgaven av UD 2-1 finnes på Forsvarets oversikt over bestemmelser, Instrukser og Direktiver (FOBID). Denne utgaven vil være en PDF produsert utgave av det til enhver tid gyldige datagrunnlag for sikkerhetsbestemmelsene. Papir utgave I UD 2-1 henviser ord i brun tekst til at ordet er definert i kap. 0.2 DEFINISJONER Papirutgaven finnes i et restopplag ved Grafisk/LMS OPSSTØ Østerdalen og OPSSTØ Bardufoss. Bidragsytere i produksjon Omslag design og layout: Forsvarets mediesenter (ref FMS) Produksjon: HVS og M&K Dokumentasjon AS. Illustrasjoner og bilder: FMS/M&K Dokumentasjon AS Trykk og innbinding av papirutgave: AIT Otta 1

4 GIHs Forord Jeg fastsetter UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser til bruk for aktiviteter relatert til landmilitær virksomhet 1. Utdanning, trening, øvelser og gjennomføring av operasjoner i Norge og utlandet innebærer risiko for ulykker. Realisme under oppøving skal forberede personellet og avdelingene på å gjøre de riktige valgene når situasjonene er uklare og vanskelige under skarpe operasjoner. Operasjoner og militære aktiviteter er i sin natur risikobetont. For å kunne trene realistisk er det viktig å finne en god balanse mellom sikkerhet og risiko. UD 2-1 skal bidra til å finne riktig balanse for å gi et best mulig treningsutbytte. UD 2-1 er et regelverk som også gjelder for operasjoner i utlandet. Vi må sørge for at forskjellen mellom trening hjemme og operasjoner i utlandet blir så liten som mulig. Dette gjelder både bruk av materiell, trening, prosedyrer og anvendelse av sikkerhetsbestemmelser. Sikkerhet er et sjefsansvar, men vi er avhengige av at hver og en av oss tar et ansvar for egen og andres sikkerhet. Vi skal redusere risikoen for ulykker og alvorlige hendelser for vårt personell og Forsvarets omgivelser gjennom: - gode holdninger løs oppdraget og ta vare på personellet - at utdanning og trening tilpasses det kompetanse og ferdighetsnivå som personellet har - rutiner og prosedyrer som tar høyde for at menneskelige feil og teknisk svikt kan forekomme - rapportering av ulykker, nestenulykker og avvik Rune Jakobsen, Chief of Staff of the Norwegian Army 1) Med landmilitær virksomhet menes utdanning, trening, øvelser eller operasjoner på land eller i tilknytning til land, i kystmiljø, vann og vassdrag. Nærmere avgrensning følger av den enkelte bestemmelse

5 Kapittelinndeling Innhold Innhold Kapittel 0: Innledning og Definisjoner Fra pkt 0 Kap-0 Kapittel 1: Alminnelige regler for sikkerhet Fra pkt 1 Kap-1 Kapittel 2: Ammunisjon og blindgjengere, miner og sprengning 2 Kap-2 Kapittel 3: Skyting alle våpen 3 Kap-3 Kapittel 4: Fallskjermhopping 4 Kap-4 Kapittel 5: Kjøring og transporttjeneste 5 Kap-5 Kapittel 6 Øvinger og annen tjeneste 6 Kap-6 Kapittel 7: Militær tjenestehund og Massetjeneste 7 Kap-7 Kapittel 8: Aktiviteter i kystmiljø, vann og vassdrag 8 Kap-8 Vedlegg Vedlegg Faglig ansvarsfordeling Fag Ansv 1

6 2 UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser.

7 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. GIHs Forord KAP 0. INNLEDNING OG DEFINISJONER INNLEDNING Formål Virkeområde Fravikelse Ansvar for bestemmelsene Ansvar for revisjon av bestemmelser, kunngjøring og publisering Innføring av nye aktiviteter og materielltyper Modifisering/konfigurasjonsendring av materiell Sertifisering Materiellsikkerhet DEFINISJONER Ammunisjon... Avdelingssjef... Avdelingsvåpen... Blindgjengere... Blindgjengerområde... Detonasjon... Detonator... Direktiv... Ekserserammunisjon... Eksplosiv... Eksplosivrydding... Eksplosjon... Etterbrenner... Fagmyndighet... Forsager... Gel... Hjemmelsgrunnlag... Høyeksplosiv... Ikke eksplosiv - men farlig stoff... Ildsektoren... Ildstilling... Improviserte eksplosiver (terrorbomber)... Infanterivåpen... Klikk... Kortholdspatron... Lette terrenggående kjøretøy, Sommer, LTK/S... Lette terrenggående kjøretøy, Vinter, LTK/V... Løpssikre brannrør... Løsammunisjon... Miner... Modifisering/konfigurasjonsendring:... Myndighet... Målområdet... Overdrager... Pyroteknisk ammunisjon... Restriksjonert ammunisjon... Selvantennelse... Innhold 3

8 Sikkerhetsstopper... Simunition... Skredfarlig lende... Skyte- og øvingsfelt... Skyting... Sperret ammunisjon... Standplass... Utgiver... UTM Markeringsammunisjon... KAP 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER FOR SIKKERHET INNLEDNING Landmilitær aktivitet - Risiko Risikovurdering Risikohåndtering Personellets ansvar og plikter Ledelse av aktiviteter Rapportering KAP 2. AMMUNISJON OG BLINDGJENGERE, MINER OG SPRENGNING BRUK, BEHANDLING OG KONTROLL AV AMMUNISJON Alminnelig Fagmyndighetens ansvar Brukende avdelings ansvar Øvende avdelings ansvar Innlevering av ammunisjon Innlevering av tomgods Uregelmessigheter ved ammunisjon Handling ved blindgjengere Handling ved klikk under skyteøvinger Rapportering etter skyting/sprengning/håndgranatkasting Rapportering om uregelmessigheter ved bruk av ammunisjon/eksplosiver Røyking og bruk av åpen ild Prøver og forsøk med ammunisjon Bestemmelser for skyteleder BLINDGJENGERE, FERDSEL I SKYTEFELT OG EKSPLOSIVRYD- DING Blindgjengere Skyte- og øvingsfelt Eksplosivrydding utenfor skytefelt Eksplosivrydding i skyte- og øvingsfelt Eksplosivrydding utenfor skyte- og øvingsfelt av ammunisjon og eksplosiver av militær opprinnelse... Rydding av improviserte eksplosiver - IED (terrorbomber) MINER OG MINEFELLER Alminnelig Legging av miner Rydding av miner Rydding av minefeller SPRENGNING, SPRENGSTOFFER OG TENNMIDLER MV Alminnelig

9 Personell for ledelse og kontroll Kontroll av sprengstoffer og tennmidler Særskilte bestemmelser for materiellets bruk og behandling Utføring av sprengning Farlig område hørselsvern TILVENNINGSØVINGER MED SPRENGLADNINGER Alminnelig Personell som ikke må delta i tilvenningsøvinger ILDMARKERING OG ILDMARKERINGSMIDLER Alminnelig Hørselsvern Løspatron for våpen til og med 12,7mm Knallskudd (håndgranatsimulator) Røyk Klikk/blindgjenger/forsager Sprengstoff KAP 3. SKYTING ALLE VÅPEN SKYTING Beskyttelsesutstyr Ansvarsinndeling for skyte- og øvingsfelt Direkteskytende våpen Styrte våpen Krumbanevåpen BEHANDLING AV VÅPEN OG AMMUNISJON - DEN ENKELTES AN- SVAR OG PLIKTER Alminnelig Sikkerhetsbestemmelser under instruksjon Bruk av skarp ammunisjon Unntak for instruksjon/blanding av skarp- og løsammunisjon Bruk av løsammunisjon ENKELTMANNS- OG AVDELINGSSKYTING Alminnelig Ledelse Grunnleggende krav Over- og forbiskyting Kruttgasser- tiltak mot kullosforgiftning Helseforebyggende tiltak SKYTING MED INFANTERIVÅPEN MED KALIBER 12,7mm ELLER MINDRE Alminnelig Spesielle bestemmelser for skyting med Multipurpose (MP)-ammunisjon... Farlig område Bestemmelser for bruk av løsammunisjon for våpen til og med ,7mm... Over- og forbiskyting LYSRAKETTER, AMMUNISJON FOR SIGNALPISTOL, VARSLINGS- BLUSS OG RØYK Lysraketter Ammunisjon for signalpistol Innhold 5

10 Nedslagsområde for lysammunisjon Varslingsbluss Røyk Klikk/blindgjengere/forsagere SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR BRUK AV MARKERINGSAMMU- NISJON SIMUNITION Generelt Personellets standpunkt Farlig område Unntak fra bruk av beskyttelsesutstyr Demonstrasjoner Personell for ledelse og kontroll SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR 40mm GRANATUTSKYTINGS- RØR Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Kontroll av ammunisjon Overskyting og forbiskyting Forholdsregler ved funksjoneringsfeil Farlig område Sikkerhetsbestemmelser AG-HK416: HÅNDGRANATER Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Videregående kasteøvinger med splint- og sjokkhåndgranater Kasting med brann-, røyk-, signal- og øvingsgranater Farlig område Hørselsvern Blindgjengere Flashbang (FB) DM-78 Øving og Innsats for granat, hånd, sound & flash, øving SEKTORVIRKENDE LADNINGER Ladning, sektorvirkende, lett M-19 og tung M Standplass for demonstrasjonsskyting av ladning sektorvirkende M og M BOMBEKASTERE Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Øvrig personell Kontroll av ammunisjon Farlig område Overskyting med bombekaster Skyting med kalde granater med lengste skuddvidde under m... Hørselsvern Forholdsregler ved funksjoneringsfeil Laser avstandsmåler PANSERVERNVÅPEN PANSERVERNRAKETT M mm REKYLFRI KANON PANSERVERNVÅPEN JAVELIN PANSERBEKJEMPELSES SYSTEM MIDDELS REKKEVIDDE... 6

11 ALMINNELIGE FELLESBESTEMMELSER FOR SKYTING MED/FRA KJØRETØY Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Personell som ikke deltar i øvelsen Hørselsvern Laser avstandsmåler Kontroll av ammunisjon Samband Varsling/merking av vogner Skoleskyting/skyting fra standplass med flere vogner Indirekte skyting Skyting i bevegelse Skyting i og fra kjøretøy Over og forbiskyting Farlig område for stridsvogn- og maskinkanoner Skyting med våpenstasjon (RWS) Bruk av røykkastere, signalpistol og lysraketter, samt kasting av røykboks... SKYTING MED STRIDSVOGNVÅPEN Alminnelig Over- og forbiskyting Skyting under bevegelse Skyting under forflyttning Ildmarkør HOFFMANN Skyting med 27mm innleggsrør i stridsvognkanon (gjelder kun Leopard A4 NO med 120mm kanon)... Handling ved klikk med 27mm ammunisjon Brannfare i målområdet Laser avstandsmåler SKYTING MED VÅPEN MONTERT PÅ STORMPANSERVOGN CV9030N/F1 Alminnelig Varsling/merking av vogner Personell for ledelse og kontroll Laser avstandsmåler Maskinkanon MK 30 - Bushmaster II Skyting med håndvåpen fra stridsluke, lagførerluke og skyteskår Farlig område Over- og forbiskyting Skyting mot luftmål med maskinkanon Skyting med løsammunisjon til maskinkanon SKYTING MED VÅPEN FRA/MONTERT PÅ HJULKJØRETØY (ULIKE VERSJONER) Alminnelig Varsling/merking av vogner Samband Personell for ledelse og kontroll Personell som ikke deltar i øvelsen Hørselsvern Laser avstandsmåler Kontroll av ammunisjon Skyting under bevegelse Kjøretøy med påmontert 12,7mm Åpen bolt med overlavett Innhold 7

12 Kjøretøy med påmontert MG3 med overlavett Skyting med håndvåpen fra kjøretøy Skyting med våpenstasjon (RWS) Skoleskyting/skyting fra standplass med flere vogner Bruk av røykkastere, signalpistol og lysraketter, samt kasting av røykboks... Over- og forbiskyting Skyting fra SISU/PASI ARTILLERI, SKYTING MOT LANDMÅL Alminnelig Uttak av skytefelt for artilleri Personell for ledelse og kontroll Sanitetstjeneste Sikkerhetskontroll med sikkerhetsmal Farlig område Manuell bruk av sikkerhetsmal til sikkerhetskontroll ved skyting:... Bruk av ildledningssystemet til sikkerhetskontroll ved skyting Direkte retting Kontroll av ammunisjon Forholdsregler ved funksjoneringsfeil Konstruksjon av sikkerhetsmal for Feltartilleriet Konstruksjon av malene Overskyting med feltartilleriskyts, kaliber 105mm og større Brenning av drivladningskrutt Hørselvern Brannfare i målområdet Laser avstandsmåler ARTILLERI, PRØVE- OG FORSØKSSKYTING Generelt Personell for ledelse og kontroll Prøve- og forsøksskyting med artilleri fra områder utenfor skytefelt tilleggsbestemmelser... FORHOLDSREGLER VED FUNKSJONERINGSFEIL Alminnelig del SKYTING MOT LUFTMÅL Alminnelig Personell for ledelse og kontroll Farlig område KAP 4. FALLSKJERMHOPPING FALLSKJERMTJENESTE Alminnelig Personell Materiell Fly/flyhastighet Hoppfelt Automathopping Frittfallhopping Spesielle bestemmelser for fallskjermhopp i vann Tandemhopping Testhopping

13 KAP 5. KJØRING OG TRANSPORTTJENESTE FELLESBESTEMMELSER Alminnelig Personelltransport Materielltransport på kjøretøy Tauing av personell på ski etter kjøretøy Rygging med militære kjøretøy Berging av/med militære kjøretøy Kjøring med personell på skytters plass i hjulkjøretøyer Vading med hjulgående kjøretøy Passering av bro lagt av Leguan eller bropanservogn BELTEKJØRETØY P6-300M Alminnelig Kjøring over islagte elver og sjøer Vading Sleping av beltevogn KOMMANDOPLASSKONTAINER, 2x1 og 3x1 Generelt DRIVSTOFFTANKFLAK LITER Kontroll før transport Sjåførs kontrollplikt ved transport Sjåførs kontrollplikt ved avlasting Kontroll før bruk Sikkerhetsavstander for etablering av tankeplass BELTEVOGN 206 Alminnelig Kjøring over islagt vann Kjøring over åpne elver og sjøer Beltevogn, brukt som kommandoplass/sambandsbærer LETT TERRENGGÅENDE KJØRETØY, SOMMER(LTK/S) Alminnelig Overgang over islagt vann LETT TERRENGGÅENDE KJØRETØY VINTER (LTK/V) Alminnelig Overgang over islagt vann MOTORSYKKEL Alminnelig PATRULJEKJØRETØY Alminnelig VIDEREGÅENDE UTDANNING OG TRENING AV PATRULJE VOGNFØRERE... IVECO LMV MB MULTI I, II og III FELLESBESTEMMELSER FOR PANSREDE BELTEGÅENDE KJØRE- TØY SAMT SISU/PASI OG FUCHS Alminnelig Forflyttning på vei og i terreng Rygging Samtrening/ tjeneste mellom panserkjøretøy og fotstyrke Innhold 9

14 Kjøring med periskoper/stengte luker Overgang over vassdrag/vading Kjøring over islagte elver og sjøer Svømming Berging STRIDSVOGN LEOPARD 1A5NO, STRIDSVOGN LEOPARD 2A4NO, BERGEPANSERVOGN NM217, INGENIØRPANSERVOGN NM189 OG BROPANSERVOGN NM190 Alminnelig På- og avstigning Forflyttning på vei og terreng Vading og kjøring i bløtt lende Det transporterte personellets plikter STORMPANSERVOGN CV9030N/F1 Alminnelig VOGNER AV M-113-SERIEN Alminnelig På- og avstigning Forflyttning på vei og terreng Svømming SISU/PASI OG FUCHS Alminnelig På- og avstigning Det transporterte personellets plikter Rygging Overgang over vassdrag, vading Svømming OPPLASTING OG TRANSPORT AV HJUL-OG BELTEKJØRETØY PÅ JERNBANEVOGNER/ KJØRING PÅ JERNBANENS OMRÅDE Alminnelig Opp- og avlasting fra jernbanevogn OPP-/AVLASTING AV HJUL- OG BELTEKJØRETØY PÅ SKIP/ KJØ- RING PÅ HAVNEOMRÅDE Alminnelig Opp- og avlasting av skip OPP-/AVLASTNING AV BELTE- OG HJULKJØRETØY FRA SEMI- TRAILER (VOGNTOG) Generelt STASJONÆR BRUK AV KJØRETØY/ FORHOLDSREGLER MOT KULLOSFORGIFTNING Alminnelig INSPEKSJON OG ARBEID UNDER, FORAN ELLER BAK MOTOR- KJØRETØY Alminnelig FLYTRANSPORT Alminnelig Ansvar Ferdsel på flyplass Inn- og utlasting

15 Under flyging HELIKOPTERTRANSPORT Alminnelig Fareområde Ansvar Røyking/åpen ild Hørselsvern Landingsfelt Transport av personell Transport av materiell Oversikt over tegn og signaler Prosedyrer i inn- og utlastingsområder Planlegging av operasjoner med nattoptikk SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR OPERATIV KJØRING IFM ES- KORTETJENESTE OG MILITÆR LIVVAKTTJENESTE Generelt Tekniske kjøreøvelser Taktiske kjøreøvelser KAP 6. ØVINGER OG ANNEN TJENESTE OPPTREDEN AV PERSONELL PÅ BAKKEN NÅR PANSREDE BELTE- KJØRETØY DELTAR I ØVINGER Alminnelig PERSONSIKKERHET VED BRUK AV MATERIELL SOM INNEHOL- DER ELLER KAN INNEHOLDE RADIOAKTIVT STOFF ELLER SOM AVGIR STRÅLING UNDER BRUK Alminnelig Radiologisk Røntgenstråling fra ikke medisinske strålingskilder Radiofrekvent stråling fra radar og antenner i frekvensområdet KHz 300 GHz... Laserstråling Fiber ØVING MED AKUSTISK SKUDDLOKALISERINGSSYSTEM Alminnelig Personell Over- og forbiskyting Kontroll av materiell/ammunisjon Samband BRUK AV SIMULATORER FRA SAAB TRAINING SYSTEMS Alminnelig Krav til bruker Spesifikke bestemmelser CBRN UTDANNING, ØVING OG OPERASJONER Kjemisk Radiologisk Giftige industristoffer Live Agent Training Operativ prøvetaking DESINFEKSJON AV DRIKKEVANN I FELT Alminnelig Innhold 11

16 NÆRKAMP Alminnelig Kamp med våpen Kamp uten våpen Nærkampskyting Øvingslederens (instruktørens) plikter TRENING FOR STRID I BEBYGD OMRÅDE (SIBO) Alminnelig FERDSEL I BRATT OG KREVENDE LENDE Alminnelig Øvingslederens plikter Over-og utforfiring av personell og båre SIKKERHETSREGLER VED INNSETTING FRA HELIKOPTER VED BRUK AV RAPELL, FASTROPE, SPIE-PICKUP OG HELOCAST Generelt ansvar Rapell Fastrope Spie pickup Helocast KLIMATISK FORÅRSAKEDE SKADER Generelt Særlige forhold ved høy temperatur Særlige forhold ved lav temperatur Særlige forhold ved UV stråler (sol) IDRETTSANLEGG OG IDRETTSARRANGEMENT Hinderbaner og hinderløp Overgang over vassdrag Overgang på tau eller midlertidige broarrangement Våpenbruk Fysisk aktivitet i varmt vær Konkurranser i kaldt vær SIKKERHETSREGLER / FORSKRIFTER FOR GJENNOMFØRING AV INFUSJONSKURS I FORSVARET Generelt Forholdsregler Prosedyre i fm testing av HIV- og hepatitt ved infusjonskurs Praktiske øvelser VINTERTJENESTE Kompetansekrav for avdelinger innen vintertjeneste for landmilitær virksomhet i Forsvaret... Forberedelser og gjennomføring av øvelser i lende der det er mulighet for snøskred Sikkerhetsregler for snøhule/grop Opptreden i snøskredfarlig lende i spesielle situasjoner BESTEMMELSER FOR OMGANG MED ILD, FYRING I TELT, OPPFY- RING AV KOKEAPPARATER OG BELYSNINGSMATERIELL Fyring i telt Oppfyring av kokeapparater og lykter Kullosforgiftning Bråtebrenning, gress- og lyngsviing ved Forsvarets områder

17 Omgang med ild under øvinger i skog og mark BRUK AV MASSEFORFLYTTINGSMASKINER, KRAN, TRUCK OG AR- BEIDSUTSTYR Generelt Leguan Ingeniørpanservogn og bropanservogn SIKKERHETSREGLER VED FELTLINJEBYGGING Generelt RADIO-/RADIOLINJETJENESTE Alminnelig Behandling av akkumulatorer Festing av utstyr i kjøretøy Jording av radio-/radiolinjeutstyr Antenner Mikrobølgeutstyr Sikkerhetsregler ved feltlinjebygging Plassering av sambandsinstallasjon, radio/radiolinje nær høyspentledning hørselsvern Transport og behandling av brannfarlige væsker SIKKERHETSREGLER FOR TRENING I OPPTREDEN VED FRIHETS- BERØVELSE / CONDUCT AFTER CAPTURE (CAC) Alminnelig SANITETSTJENESTEN Generelt Kompetansekrav Plan for førstehjelp, behandling og evakuering Kullosforgiftning HØRSEL, LARMSKADER OG BESKYTTELSESUTSTYR Larmskade Hørselsvern i Forsvaret TILTAK VED ULYKKER OG HENDELSER I FORSVARET Sjekkliste til anvendelse ved hendelser og ulykker i Forsvaret REDNINGSTJENESTEN I NORGE Generelt Koordineringsansvar ved søk og redningsaksjoner Ledelsesapparatet Forsvarets støtte Organisering Rapportering og gransking av ulykker og hendelser i Forsvaret VEISPERRINGER VAKTHOLD OG MERKING Alminnelig KAP 7. MILITÆR TJENESTEHUND / MASSETJENESTE BRUK AV MILITÆR TJENESTEHUND Alminnelig Personell Materiell og utstyr Verneutstyr Innhold 13

18 Transport Oppstalling Øvelser Skader Generelt om bruk av militær tjenestehund i tvangssituasjon Nødvergesituasjoner straffeloven Nødrettssituasjoner straffeloven Militære politimyndighet Ansvarsforhold ved bruk av skarp hund Bruk av tjenestehund ved anvendelse av tvangsmidler Bruk av tjenestehund ved pågripelse Merking av militær tjenestehund under trening og øvelser Bruk av søkshund eksplosiver Søk etter skarpe miner Søk etter bomblets, bombletsemballasje, samt eksplosivrydding (blindgjengere)... Personlig sikkerhetsutrustning SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR MASSETJENESTE Alminnelig Øvingsleder og sikkerhets kontrollører Markørstyrken Sanitetsberedskap Krav til utrustning Bruk av batong Bruk av kjøretøy Bruk av hund Bruk av ild Bruk av pepperspray Bruk av vannkanon Bruk av CS SIKKERHETSBESTEMMELSER FOR BRUK OG BEHANDLING AV MINDRE DØDELIGE VÅPEN Alminnelig Definisjoner Pepperspray Batong KAP 8. AKTIVITETER I KYSTMILJØ, VANN OG VASSDRAG GENERELT Innledning Fagansvar Ledelse og ansvarsforhold Sertifisering Tjeneste på og ved vann og vassdrag Klimatiske forhold Definisjoner Flytemidler/Redningsutstyr Støttelitteratur SÆRBESTEMMELSER VED ULIKE AKTIVITETER Vading over vassdrag Svømming over vassdrag Bading Ledelse og kontroll Særskilte bestemmelser for bading i badebasseng

19 Ferge inkl alternativ bruk av pontonger Båt Sjøforsvarets reglement for dykking, overflatesvømming og operering av trykkammer... Bruprosjektering og bruslagning Overgang over islagte elver og sjøer Isens faktiske bæredekke Marsjdisiplin Under forflyttninger i lendet med beltevogner og pansrede kjøretøy der det er vanskelig å fastslå om en kjører over islagte vann og elver, skal følgende utføres:... Tilvenningsøvelse ved gjennomgang av is SPESIELLE BESTEMMELSER FOR BRUK AV SIVILE FARTØY Definisjon Transport med motorkuttere/skøyter Utfyllende bestemmelser for LGF, motorkuttere og skøyter Innhold 15

20 VEDLEGG KONSTRUKSJON AV SIKKERHETSMALER FOR DIREKTESKYTENDE VÅPEN... Vedlegg 1 KONSTRUKSJON AV MAL FOR SEKTORLADNIN- GER... Vedlegg 2 DIRIGERING AV KJØRETØY... Vedlegg 3 EKSEMPEL PÅ UTFYLLING AV RAPPORT VED BRUK AV AMMUNISJON/EKSPLOSIVER BL Vedlegg 6A ENGELSK UTGAVE AV BL Vedlegg 6B REGLER FOR SIKRING AV LUFTTRAFIKKEN UN- Vedlegg 7 DER SKYTE OG BOMBEØVINGER, PRØVESKY- TING ETC... RADARSETT GIRAFFE MK IV, FORBUDT OMRÅDE... Vedlegg 8A ARTILLERILOKALISERINGSRADAR (ARTHUR), FORBUDT OG FARLIG OMRÅDE... Vedlegg 8B RADARSETT AN/PPS-15...Vedlegg 8C NASAMS AIR DEFENCE RADAR MPQ-64M2... Vedlegg 8E TOR JAMMEVOGN, FORBUDT OG FARLIG OMRÅ- DE... Vedlegg 8F SATELLITTUTSTYR...Vedlegg 8G RC-IED JAMMER... Vedlegg 8H RADIOLINJESTASJON NO/VRC Vedlegg 8I DEKNINGSTYKKELSER... Vedlegg 9 TRANSPORT OG BEHANDLING AV BRANNFARLI- GE VÆSKER OG FARLIGE STOFFER... Vedlegg 11A TILLEGGSOPPLYSNINGER RELATERT TIL RED- NINGSBEREDSKAP I HÆREN... Vedlegg 12A RAPPORTERING OG GRANSKNING AV ULYKKER OG HENDELSER I FORSVARET... Vedlegg 12 B SIKKERHETSREGLER FOR BRUK AV LASER... Vedlegg 13 DIREKTIV FOR ØVELSER MV VED KRAFTFORSY- Vedlegg 14 NINGSANLEGG... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 15 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 16 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 17 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 18 KERHETSMALER... 16

21 INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 19 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 20 KERHETSMALER... INNGANGSVERDIER FOR UTARBEIDELSE AV SIK-Vedlegg 21 KERHETSMALER... TEST AV IKKE KVALIFISERTE VÅPENSYSTEMER Vedlegg 22 OG AMMUNISJON... SKJEMA FOR VURDERING AV RISIKO...Vedlegg 24 SERTIFISERINGSLISTE UTDANNING - HÆREN...Vedlegg 25 SØKNAD OM FRAVIKELSER FRA UD Vedlegg 26 Innhold 17

22 18

23 0 INNLEDNING OG DEFINISJONER 0.1 INNLEDNING Formål For å minimere risikoen for skader og tap av liv har Forsvaret rammer som regulerer utdanning, trening, øvelser og operasjoner. UD 2-1 er et overordnet rammeverk som regulerer et minimum av sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet. Den virksomheten Forsvaret bedriver, både i fredstid og under øving, samt under operasjoner, er preget av betydelig risiko. Det er samtidig en kjensgjerning at avdelingene må trene realistisk for å være i stand til å løse de oppdrag som kan bli pålagt. Ved å ivareta sikkerhetsbestemmelsene i UD 2-1 kombinert med annet regelverk, og god risikohåndtering, er målet å redusere risiko til et akseptabelt nivå som står i forhold til gevinsten en oppnår ved å løse et oppdrag UD 2-1 skal bidra til å legge grunnlaget for det operative sikkerhetsarbeidet, hvor operativ sikkerhet er et systematisk arbeid med sikkerhets- og risikoforhold for å optimalisere yteevne og slagkraft, og derved minimalisere risiko for sykdom, skade, tap og ulykker i militære operasjoner og aktiviteter Virkeområde Bestemmelsene gjelder for landmilitær virksomhet i Norge, når ikke annet følger av overordnet sivilt og militært regelverk, eller bestemmelser gitt av sjef FOH for styrker underlagt hans kommando. UD 2-1 gjelder for styrker underlagt FOHs kommando som løser oppdrag i operasjoner i og utenfor Norge. Se også pkt Fravikelse. Bestemmelser gitt her gjelder foran evt bestemmelser i våpenreglement, betjeningsinstrukser o.l Fravikelse Alminnelig Bestemmelsene kan bare fravikes når nødverge, nødrett eller andre særlige omstendigheter gjør det nødvendig. Særlige omstendigheter kan være i forbindelse med gjennomføring av operasjoner og trening på spesielle teknikker for løsning av oppdrag i operasjoner. I alle tilfeller skal det gjennomføres en vurdering, herunder vurdering av risiko, værforhold, tidsaspektet, situasjonen i området, personellsikkerhet mv. Søknad om fravikelser fra UD 2-1 fremsendes på eget skjema, se vedlegg 26, Prosedyre er beskrevet i de etterfølgende punkter. Kap-0 19

24 Fravik operasjoner i og utenfor Norge. Dersom ikke andre bestemmelser er gitt av sjef FOH, gjelder følgende retningslinjer for norske styrker underlagt FOHs kommando: 1. UD 2-1 gjelder, men viker for særskilte operative behov. Særskilte operative behov foreligger når en bestemt handlemåte kreves for å løse ens oppdrag i samsvar med gitte ordrer/instrukser og innenfor gjeldende mandat, eller det å fravike innebærer mindre risiko enn å overholde. dersom situasjonen tilsier det skal sjef for selvstendig avdeling i utlandet 1 gi skriftlig forhåndsgodkjenning når UD 2-1 kan fravikes 2. under operasjoner vil det kunne være behov for å trene på ulike oppdrag. UD 2-1 gjelder, men terskelen for å gi fravik vil normalt kunne være høyere Fravik - Øving, trening og utdanning i og utenfor Norge. Det kan gis fravik fra bestemmelsene i forbindelse med øving, trening og utdanning i Norge eller utlandet. For avdelinger med behov for fravik skal følgende prosedyre nyttes: - behovet for fravik fremmes til fagansvarlig, se vedlegg om faglig ansvarsfordeling, gjennom linjen - fagansvarlige skal skriftlig gi faglig tilslutning til aktiviteten, med bakgrunn i behov, dokumentert ferdighet og godkjent opplegg for gjennomføring Etter faglig tilslutning kan sjef i linjen skriftlig tillate fravikelse. Følgende skal være kopiadressater til tillatelsen: - Sikkerhetsinspektør i Hæren - Sikkerhetsinspektør eller tilsvarende i aktuell forsvarsgren - De respektive fagansvarlige Nivå for å innvilge fravik Det laveste nivået for skriftlig å tillate fravikelse er for forsvarsgrenene og fellesinstitusjonene som følger: - FOH: Sjef FOH for styrker underlagt FOHs kommando i og utenfor Norge. - Hæren: GIH - SjøForsvaret: GIS - LuftForsvaret: GIL - Heimevernet: GIHV - Fellesinstitusjoner (f.eks VPV, FLO, FHS, FSAN): Sjef respektive institusjoner. 1) *) Sjef for selvstendig avdeling er avdelingssjef som er avgitt av FOH og står under kommando av en multinasjonal styrkesjef tilsv (for eksempel sjef PRT/RCN) 20

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse

UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm x 45 HK 416 N og HK 416 K. Hefte 2, skyteutdannelse Sjef TRADOK fastsetter UD 5-21-2 Retningslinjer for våpentjeneste automatgevær 5,56 mm

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) arbeider for å verne liv, helse, miljø og materielle verdier. Ansvarsområdet omfatter brann-, eksplosjons- og elsikkerhet,

Detaljer

Dykking ved UNIS. Håndbok

Dykking ved UNIS. Håndbok Dykking ved UNIS Håndbok 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2 ANSVAR OG PLIKTER...5 2.1 Innledning...5 2.2 Direktiv givende myndighet...5 2.3 Krav til helsemessige forhold...5 2.4 Faglig rådgiver,

Detaljer

Vernearbeid på Norske skip

Vernearbeid på Norske skip Vernearbeid på Norske skip Forfatter Jørn Ola Tranvåg (Ph.D) Rettigheten til boken tilhører Tranvåg Maritime AS. Deler av eller hele innholdet må ikke kopieres eller videre distribueres uten forfatter

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522. Forskrift om. Maskiner Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 522 Forskrift om Maskiner Forskrift fastsatt 20. mai 2009, nr. 544. Sist endret ved forskrift av 30. desember 2013 nr. 1720. Utgitt september 1994 Direktoratet for arbeidstilsynet

Detaljer

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling:

Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: Utdrag fra HMS-håndboka Xstrata Nikkelverk Kapittelinndeling: 1 HMS Policy og Målsetning 2 Linjeorganisasjonen 3 Overordnede krav 4 Opplæring 5 Generelle vernebestemmelser og påbudt verneutstyr 6 Kjemikaliehåndtering

Detaljer

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Forsvarsdepartementet 35 Forsvarsdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003

NORSOK STANDARD Rev. 2, desember 2003 NORSOK STANDARD S-006N Rev. 2, desember 2003 HMS-evaluering av leverandører Denne NORSOK standarden er utviklet med bred bransjedeltagelse fra interesserte parter i den norske petroleumsindustrien og eies

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012

VEILEDNING. til forskrift om kommunal beredskapsplikt. Februar 2012 12 VEILEDNING til forskrift om kommunal beredskapsplikt Februar 2012 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-263-1 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer:

- II- I forskrift 31. januar 1984 nr. 227 om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrifter gitt med hjemmel i skipssikkerhetsloven kapittel 4 Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 19. august 2013 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Detaljer

1 Forord 2 Innledning

1 Forord 2 Innledning 1 Forord 2 Innledning Formålet med beredskapen mot akutt forurensning i forhold til hendelser og ulykker til sjøs og på land er å hindre miljøskade, og dersom dette ikke er mulig, å begrense skadeomfanget.

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer