Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsoversikt. Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis. Del 2 Viktige organovergripende symptomer. Del 3 Sykdommer i kroppens organer"

Transkript

1 GRMAT #1CD4D08.book Page 7 Tuesday, February 5, :32 PM Innholdsoversikt Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis 1.1 Første linje Helseproblemer og bruk av helsetjenester i allmennpraksis Allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker Den kliniske samtalen Den diagnostiske prosessen Terapeutiske beslutninger og handlinger Aldri utlært eller ferdig Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap Del 2 Viktige organovergripende symptomer 2.1 Tretthet og slapphet Vekttap Feber Svimmelhet Synkope Fall og falltendens hos gamle Pustevansker Brystsmerter Akutte magesmerter Akutte ryggsmerter Kuler og klumper Søvn og søvnforstyrrelser Akutt forvirring hos eldre Medisinsk uforklarte helseplager Del 3 Sykdommer i kroppens organer 3.1 Blod og bloddannende organer Fordøyelsesorganer Øyet Øret Hjerte og kretsløp Muskel- og skjelettsystemet Nervesystemet Psykiske forstyrrelser og atferdsvansker Lunger og luftveier Hud Hormonsystemet, metabolisme og ernæring Nyrer og urinveier Kvinnelige underlivsorganer og bryst Svangerskap, fødsel og familieplanlegging

2 GRMAT #1CD4D08.book Page 8 Tuesday, February 5, :32 PM 8 Innholdsoversikt 3.15 Mannlige kjønnsorganer Skader og forgiftninger Seksualmedisin Del 4 Livsløpet 4.1 Barn og barndom Ungdom og unge voksne Alderdom Omsorg ved livets slutt Midt i livet Del 5 Konsultasjoner med ulike formål 5.1 Helseopplysning, helsekontroll av friske og reisemedisin Allmennlegen og pasienter med kroniske tilstander Røykeavvenning Pasienter med rus- og avhengighetsproblemer Flyktninger og innvandrere Del 6 Å være allmennlege 6.1 Frisk, syk eller risikant? Prioritering i allmennpraksis Etiske overveielser i allmennpraksis Allmennmedisin i endring og utvikling Usikkerhet, uheldige hendelser og feil

3 GRMAT #1CD4D08.book Page 9 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold Del 1 Allmennmedisin og allmennpraksis 1.1 Første linje Forfattere: Kirsti Malterud og Steinar Hunskår Den allmennmedisinske klinikken Allmennlegen har mange roller Lege pasient-forholdet Finnes en allmennmedisinsk ideologi? Organisering, lover, regler og utdanning Organisering av allmennmedisinsk praksis Utdanning og forskning Helseproblemer og bruk av helsetjenester i allmennpraksis Forfatter: Per Hjortdahl, med bidrag av Steinar Hunskår Fra frisk til syk «Slik pleier det ikke å være» Fra symptom til helseproblem Hvorfor kommer noen og ikke andre? Kontakten mellom pasienten og primærhelsetjenesten. 35 Hvorfor kommer de? Kjønns- og aldersforskjeller i legesøkningen Typiske sider ved konsultasjoner i allmennpraksis.. 37 Hva gjør allmennlegen med pasientene? Likt og ulikt i norsk og nordisk allmennmedisin Allmennmedisinske rammer og arbeidsteknikker 40 Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Guri Rørtveit (journalføring og dokumentasjon), Jørund Straand (sykebesøk) og Sverre Sandberg og Geir Thue (laboratoriet) Kliniske arbeidsteknikker Kontinuitet og forhåndskunnskap om pasienten 40 Pasientsentrerte konsultasjoner Symptomrettet intervju Symptomrettet og avgrenset klinisk undersøkelse 41 Klinisk-epidemiologisk tankegang Trinnvis diagnostisk prosess Få og selektive tilleggsundersøkelser Tiden som diagnostisk hjelpemiddel Behandling som diagnostisk hjelpemiddel Helsekontroll, case-finding og screening På kontoret, men ikke bare der Kontaktformer Sykebesøk Legevakt Offentlig og forebyggende legearbeid Samarbeid og koordinering Allmennlegekontoret Diagnostisk og terapeutisk utstyr Legemidler på kontoret Legekofferten Hygiene Laboratoriet Variasjon i bruk av laboratorieprøver Pasientnære analyser Drift av praksislaboratoriet Tolking av prøvesvar Journalføring og dokumentasjon Elektronisk pasientjournal og Norsk Helsenett.. 60 Den allmennmedisinske journalen Brev, henvisninger og epikriser Attester og erklæringer Drift og organisering av legepraksis Medarbeiderne og det allmennmedisinske teamet. 65 Tilgjengelighet og timeplan Kvalitetsarbeid i allmennpraksis Kvalitetsindikatorer Den kliniske samtalen Forfatter: Edvin Schei, med bidrag av Thomas Mildestvedt (Å skape endring i vaner og livsstil) Kommunikasjon, språk og dialog Konsultasjonen sett fra pasientens synsvinkel Pasientsentrert medisin Autonomi, etikk og pasientrettigheter Ordenes mening dannes av sammenhengen Ordløs kommunikasjon Å lese pasientens signaler Legens signaler Forståelse og formidling er «jazz» Konsultasjoners anatomi Sju funksjoner Funksjon 1: Åpning

4 GRMAT #1CD4D08.book Page 10 Tuesday, February 5, :32 PM 10 Innhold Funksjon 2. Sykehistorie Funksjon 3: Klinisk undersøkelse Funksjon 4: Forklaring og tiltak Funksjon 5: Avslutning Funksjon 6: Struktur Funksjon 7: Relasjon Lyttingens kunst Når legen ikke lytter Hvilke ferdigheter brukes ved oppmerksom lytting? Åpne og lukkete spørreteknikker Å skape endring i vaner og livsstil Endringsfokusert rådgivning Spesielle problemer og utfordringer i konsultasjonen. 84 Å vite hva pasienten tenker, tror og vil Klagende og aggressive pasienter Ustoppelig pratsomme pasienter Bekymrete foreldre Hvordan få pasienten til å gå? Urimelige krav Tunge budskap Manglende fagkunnskap Legekunst og klokskap å lære av erfaring Skal problemet løses? Legens følelser Livslang læring Den diagnostiske prosessen Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Per Hjortdahl (klassifikasjonssystemer) og Knut Arne Holtedahl (kreftdiagnostikk) Hva er en diagnose? Klassifikasjonssystemer International Classification of Primary Care (ICPC) 89 Praktisk bruk av ICPC Allmennmedisinske diagnostiske teknikker Klinisk-epidemiologiske ferdigheter Forekomst og legesøkning Diagnostisk tankegang Sykehistorie og klinisk undersøkelse Tilleggsundersøkelser Hvilke diagnostiske strategier bruker allmennleger?. 99 Kreftdiagnostikk i allmennpraksis Diagnoseforsinkelse Verdien av alarmsymptomer Revisjon av diagnostisk sannsynlighet Uforklarte plager når diagnostikken ikke fører fram. 102 Forskjeller i arbeidsmåte mellom organspesialister og allmennleger Terapeutiske beslutninger og handlinger Forfattere: Hogne Sandvik og Jørund Straand Behandle eller ikke? Når lege og pasient er uenige Behandling med legemidler Kvalitetssikret legemiddelforskrivning Legemiddelinformasjon Legemiddelindustrien Virker behandlingen? Risikoreduksjon og effektvurdering av behandlingstiltak Terapeutisk treghet Samfunnet setter grenser Livsstilsintervensjon Alternativ behandling Aldri utlært eller ferdig Forfatter: Alexander Wahl Allmennleger må være oppdatert Hvordan holder allmennleger seg oppdatert? Spesialistutdanningen i allmennmedisin Kunnskapsbasert allmennmedisinsk praksis Papirbasert, digitalt eller begge deler? Helsebiblioteket.no Informasjonsinnhenting i praksis Grunnlag og grenser for klinisk kunnskap Forfattere: Anna Luise Kirkengen, Linn Getz, Tor- Johan Ekeland, Irene Hetlevik, Edvin Schei, Elling Ulvestad og Arne Johan Vetlesen (Tenketanken ved Allmennmedisinsk forskningsenhet Trondheim, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU) Biomedisinsk teori allmennmedisinsk praksis Kunnskap er makt, og makt innebærer ansvar Korrekt er ikke alltid rett Bedre teori rikere fagspråk bedre hjelp Mennesket som biologi og tenkende individ Erfaringer innskrives i biologien Kronisk påkjenning, allostatisk overbelastning Fra allostatisk overbelastning til sykdom Betydningen av tidlig erfaring Samme hendelse ulik erfaring Kan allmennlegen være en helbreder?

5 GRMAT #1CD4D08.book Page 11 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 11 Del 2 Viktige organovergripende symptomer 2.1 Tretthet og slapphet Forfatter: Knut Arne Holtedahl 2.2 Vekttap Forfatter: Mari Kristin Johansen 2.3 Feber Forfatter: Per Lagerløv, basert på forrige utgave av Jens Eskerud 2.4 Svimmelhet Forfatter: Aina G. Langørgen 2.5 Synkope Forfatter: Arne Fetveit, basert på forrige utgave av John Cooper 2.6 Fall og falltendens hos gamle Forfatter: Sabine Ruths 2.7 Pustevansker Forfatter: Jon-Torgeir Lunke 2.8 Brystsmerter Forfattere: Eivind Meland og Robert A. Burman 2.9 Akutte magesmerter Forfatter: Anne Cathrine Sundseth, basert på forrige utgave av Terje Johannessen 2.10 Akutte ryggsmerter Forfatter: Steinar Hunskår 2.11 Kuler og klumper Forfatter: Steinar Hunskår 2.12 Søvn og søvnforstyrrelser Forfattere: Bjørn Bjorvatn og Arne Fetveit Søvnregulering og klassifikasjon av søvnsykdommer 177 Klassifikasjon av søvnsykdommer Utredning av søvnforstyrrelser i allmennpraksis Omtale av de viktigste søvnsykdommene Insomni Døgnrytmeforstyrrelser Forsinket søvnfasesyndrom Fremskyndet søvnfasesyndrom Irregulær søvn våkenhet-rytme «Jet lag» Nattarbeidslidelse Hypersomnier Atferdsindusert utilstrekkelig søvnsyndrom Narkolepsi Idiopatisk hypersomni Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser Snorking og søvnapné Sentrale søvnapné-syndromer Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser Restless legs Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) Søvnrelaterte leggkramper Parasomnier NREM-parasomnier REM-søvn-parasomnier Akutt forvirring hos eldre Forfatter: Steinar Hunskår 2.14 Medisinsk uforklarte helseplager Forfattere: Kirsti Malterud og Peter Prydz Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS). 193 Noen eksempler på MUPS-tilstander Fibromyalgi og andre kroniske smertesyndromer. 194 Kronisk utmattelsessyndrom Irritabel tykktarm Spenningshodepine Bekkenleddssyndrom Kronisk nakkeslengsyndrom Kjeveledd-dysfunksjonssyndrom Hypersensitivitet Brennende munn-syndrom

6 GRMAT #1CD4D08.book Page 12 Tuesday, February 5, :32 PM 12 Innhold Kroniske underlivssmerter Interstitiell cystitt Kronisk bekkensmertesyndrom (kronisk prostatitt) 200 Utfordringer i lege pasient-forholdet Kropp, sjel og livsbetingelser Råd til allmennlegen Del 3 Sykdommer i kroppens organer 3.1 Blod og bloddannende organer Forfattere: Lene Gjelseth Dalbak og Geir Hølleland, basert på forrige utgave, der også Steinar Hunskår og Frank R. Andersen bidro Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Lav Hb Polycytemi Høy senkning Levkocytose Lymfeknutesvulst Infeksjonstendens Monoklonal gammopati Blødningstendens Trombocytopeni Tilstander og sykdommer Jernmangel Vitamin B 12 -mangel Folatmangel Anemi ved kronisk sykdom Hemolytisk sykdom Hemokromatose Akutt levkemi Myelodysplastisk syndrom Kronisk myelogen levkemi Polycytemia vera Kronisk lymfatisk levkemi Myelomatose Lymfom Hiv-infeksjon og aids Spesielle temaer Antikoagulasjonsbehandling i allmennpraksis Fordøyelsesorganer Forfatter: Knut-Arne Wensaas, med bidrag av Steinar Hunskår (innvollsmark, antibiotika-assosiert diaré og matvareintoleranse), basert på forrige utgave av Terje Johannessen Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Symptomer fra munnhulen Akutte magesmerter Kroniske magesmerter Gastroøsofageale reflukssymptomer Dyspepsi Hematemese og melena Blod i avføringen Ikterus Forstoppelse Akutt diaré Kronisk diaré Anorektale plager Mage- og tarmplager hos barn Magesmerter og kolikk hos barn Diaré hos barn Forstoppelse hos barn Tilstander og sykdommer After (munnsår) Trøske Tannkjøttbetennelse Gastroøsofageal reflukssykdom Magesårsykdom Funksjonell dyspepsi Galleveissykdom Hepatitt A Hepatitt B Hepatitt C Kronisk hepatitt og leversvikt Akutt pankreatitt Kronisk pankreatitt

7 GRMAT #1CD4D08.book Page 13 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 13 Cøliaki Crohns sykdom Ulcerøs kolitt Irritabel tarm Matforgiftning Campylobacterinfeksjon Salmonellainfeksjon Giardiasis og kryptosporidiose Antibiotika-assosiert diaré og Clostridium difficile enterokolitt Divertikkelsykdom Kolon- og rektumpolypper Hemoroider Endetarmsframfall Analfissur Analabscess, analfistel og pilonidalcyste Analkløe Barnemark Spolmark og bendelmark Brokk Abdominalt fettforkle og bukplastikk Kreft i øsofagus Kreft i ventrikkelen Kolorektal kreft Kreft i pankreas Matvareintoleranse Øyet Forfatter: Knut Arne Holtedahl Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Øyemedikamenter for diagnostikk og terapi Medikamentbivirkninger fra øynene Kontaktårsaker, symptomer og tegn Synstap eller synsreduksjon Smerter og ubehag i øynene Rødt øye Skjeling og dobbeltsyn Tåreflod og tørre øyne Skygge, tåkesyn, flekker og flimring Tilstander og sykdommer Brytningsfeil Infeksiøs konjunktivitt Allergisk og fotoelektrisk konjunktivitt Keratitt Episkleritt og skleritt Iridosyklitt og uveitt Katarakt Glaucoma simplex og andre åpenvinkelglaukom 277 Akutt glaukom Arteriell okklusjon og sentralvenetrombose Aldersbetinget makuladegenerasjon Netthinneløsning Optikusnevritt Svulster Horners syndrom Sykdommer i øyelokk Sykdommer i tåreveier og tårekjertel Øyeskader Diabetisk retinopati Øyefunn ved arteriell hypertensjon Øyefunn ved arteritis temporalis Øyefunn ved hypertyreose Svaksynthet og blindhet Spesielle temaer Trygdemedisin og hjelpemidler Interesseorganisasjoner Øret Forfattere: Morten Lindbæk og Kari Kværner, med bidrag av Steinar Hunskår (reise- og bevegelsessyke), basert på forrige utgave av Bjørn Bø og Astri Medbø. Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Diagnostiske prosedyrer Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Øresmerter Øresekresjon Øresus Hørselstap Svimmelhet Nystagmus Tilstander og sykdommer Medfødte misdanninger og utstående ører Skader og sykdommer i øremuslingen Ekstern otitt Ørevoks Fremmedlegemer og svulster i øregangen Bulløs myringitt Trommehinneruptur Akutt mellomørebetennelse Sekretorisk otitis media Kronisk otitt Otosklerose Hørselstap hos barn Hørselstap hos eldre Støyskade

8 GRMAT #1CD4D08.book Page 14 Tuesday, February 5, :32 PM 14 Innhold Akustikusnevrinom Benign paroksysmal posisjonsvertigo Vestibularisnevritt Ménières sykdom Reise- og bevegelsessyke Spesielle temaer Bruk av høreapparat Kokleaimplantat Trygdemedisin og hjelpemidler Interesseorganisasjoner Hjerte og kretsløp Forfattere: Thomas Mildestvedt, med bidrag av Eivind Meland (hypertensjon), Steinar Hunskår (venøse tilstander) og Jørund Straand (hjertesvikt) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Vondt i brystet Pustevansker og hoste Hovne bein Hjertebank og urolig hjerte Akutt oppståtte lammelser Bilyd på hjertet hos barn Bilyd på hjertet hos voksne Tilstander og sykdommer Hypertensjon Angina pectoris Akutt koronarsyndrom og hjerteinfarkt Hjertesvikt Apopleksi og transitorisk iskemi i hjernen Subaraknoidalblødning Takyarytmier Bradyarytmier og hjerteblokk Aortastenose Aortainsuffisiens Mitralinsuffisiens Mitralklaffstenose Aortaaneurismer Aortadisseksjon Claudicatio intermittens Akutt arteriell insuffisiens Raynauds fenomen Varicer og kronisk venøs insuffisiens Overflatisk tromboflebitt Dyp venetrombose Posttrombotisk syndrom Lungeembolisme Spesielle temaer Metabolsk kardiovaskulært syndrom og høyrisikostrategi Livsstilsintervensjoner Kosthold Fysisk aktivitet Hjerte-lungeredning Muskel- og skjelettsystemet Forfattere: Stig Fossum, Pål Kristensen og Steinar Hunskår, med bidrag av Gunhild Felde og Karstein Haldorsen (inflammatoriske lidelser), Øistein Holm Haagensen (kiropraktikk), Anne Kari Skøien og Unni Vågstøl (fysioterapi) og Jan Svendsen (langvarige smerter), basert på forrige utgave, der også Ottar Grimstad og Even Lærum bidro Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Diagnostiske prosedyrer Tilleggsundersøkelser Bildediagnostikk Behandlingsmuligheter i allmennpraksis Kontaktårsaker, symptomer og tegn Nakkesmerter Skuldersmerter Albuesmerter Håndplager Kjevesmerter Torakssmerter Ryggsmerter Halebeinssmerter Hoftesmerter Lår- og leggsmerter Knesmerter Ankelsmerter Hæl- og fotsmerter Smerter, stivhet eller hevelse i ett ledd Smerter, stivhet eller hevelse i flere ledd Utbredte muskelplager med smerter og stivhet Tilstander og sykdommer Uspesifikke nakkesmerter Muskulær nakkelidelse Mekanisk nakkelidelse Radikulopatier Torticollis Skulderkapsulitt Skuldertendinopati Akutt skulderbursitt Kronisk skulderbursitt

9 GRMAT #1CD4D08.book Page 15 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 15 Artrose i akromioklavikularleddet Epikondylitt Olecranonbursitt Håndleddstendinopati Tommelartrose Ganglion Triggerfinger Dupuytrens kontraktur Uspesifikke akutte korsryggsmerter Isjialgi og isjias Spinalstenose Spondylolistese Skoliose Scheuermanns sykdom Hofteleddsdysplasi Epifysiolyse i hofteleddet Calvé-Legg-Perthes sykdom Serøs koksitt Aseptisk nekrose av caput femoris hos voksne Hofteleddsartrose Piriformissyndrom Gluteusbursitt og trokanterbursitt Adduktortendinopati Sportslyske Hofteimpingement Løst leddlegeme Kneleddsartrose Meniskdegenerasjon Patellar tendinopati Jumper s knee Patellofemoralt smertesyndrom Prepatellar bursitt Bakers cyste Langdistansekne Osgood Schlatters sykdom Anserinusbursitt Vokseverk Anisomeli Tibiaperiostitt Muskellosjesyndrom Akillestendinopati Ankelinstabilitet Artrose i ankelen Köhlers sykdom Haglunds hæl Inntåing Plantarfasciitt Plattfot Metatarsalgi Tådeformiteter Hallux valgus Fibromyalgi Revmatoid artritt Spondylartrittene Ankyloserende spondylitt (Bekhterevs sykdom) Reaktiv artritt Psoriasisartritt Artritt assosiert med inflammatorisk tarmsykdom. 409 Systemisk lupus erythematosus Sjögrens syndrom Vaskulitt Arteritis temporalis og polymyalgia rheumatica Virusartritt Bakteriell artritt Sjeldne revmatiske sykdommer Spesielle temaer Forebygging, behandling og rehabilitering av pasienter med langvarige ryggsmerter Mestring og tiltak ved langvarige smerter Fysioterapi Kiropraktikk Nervesystemet Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (feberkramper hos barn) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Hodepine Kramper Lammelser Svimmelhet Skjelving (tremor) Ansiktssmerter Sløring eller tap av bevissthet Språk- og taleforstyrrelser Nevrologiske symptomer og tegn uten sikker årsak 439 Tilstander og sykdommer Migrene Cervikogen hodepine Spenningshodepine Medikamentrelatert og medikamentindusert hodepine Klasehodepine Facialisparese (Bells parese) Trigeminusnevralgi Epilepsi Essensiell tremor Parkinsons sykdom Narkolepsi

10 GRMAT #1CD4D08.book Page 16 Tuesday, February 5, :32 PM 16 Innhold Multippel sklerose Kronisk subduralt hematom Hjernesvulster Feberkramper hos barn Meningitt og encefalitt Polynevropati Restless legs, periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) og søvnrelaterte leggkramper Psykiske forstyrrelser og atferdsvansker Forfatter: Torgeir Gilje Lid, med bidrag av Tone Smith- Sivertsen, Ole Rikard Haavet (barnepsykiatri), Jørund Straand (hukommelsessvikt og demenstilstander) og Harald Torske (utviklingshemning), basert på forrige utgave av Olav Thorsen og Gerd-Ragna Bloch Thorsen, der også Ida Garløv og Steinar Hunskår bidro Verktøyet Sykehistorie Journalen ved psykiske lidelser Kartleggingsverktøy Klinisk undersøkelse og tilleggsundersøkelser Psykiatriske diagnoser Behandling og tiltak Førerkort og psykisk lidelse Å leve med en alvorlig psykisk lidelse Forholdet til pårørende Barn av psykisk syke Psykisk helse hos flyktninger og innvandrere Tverrfaglig samarbeid i førstelinjetjenesten Samarbeid med spesialisthelsetjenesten Tvungent psykisk helsevern med eller uten døgnopphold Kontaktårsaker, symptomer og tegn Angst Tvangstanker og tvangshandlinger Depresjonsfølelse Oppstemthet og mani Somatisering Uro og forvirring Hallusinasjoner Vrangforestillinger Hukommelsessvikt og demenstilstander Selvmord og selvmordsforsøk Selvskading eller villet egenskade Søvnforstyrrelser Tilstander og sykdommer Affektive lidelser Depresjon Bipolar affektiv lidelse Panikkangst Fobiske angsttilstander Generalisert angstlidelse (GAD) Tvangslidelser Personlighetsforstyrrelser Anoreksi Bulimi Akutte og forbigående psykoser Schizofreni Organiske tilstander forbundet med psykiatriske lidelser Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) Voksne med AD/HD ROP-lidelser Pasienter med utviklingshemning Allmennlegens arbeid ved psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom Somatiske presentasjonsformer Psykiske lidelser ved alvorlig eller kronisk somatisk sykdom Depresjon Angst Tvangstilstander Posttraumatiske belastningsreaksjoner Omsorgssvikt, mishandling og overgrep Spiseforstyrrelser Rus Selvskading og selvpåført forgiftning Selvmordsatferd og selvmord Atferdsvansker og AD/HD Tourettes syndrom Autisme og Aspergers syndrom Psykoser Lunger og luftveier Forfatter: Hasse Melbye, med bidrag av Per Hjortdahl (vondt i halsen, sinusitt, streptokokk-halsinfeksjon og mononukleose) og Arnulf Langhammer (allergiutredning, astma og kols) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Allergiutredning Lungefunksjonsundersøkelser Henvisningspraksis Kontaktårsaker, symptomer og tegn Nesetetthet Neseblødning Snorking og søvnapnésyndrom Uvanlig smak og lukt, dårlig ånde

11 GRMAT #1CD4D08.book Page 17 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 17 Vondt i halsen Heshet Pustevansker og tung pust Hoste Blodig oppspytt hemoptyse Tilstander og sykdommer Allergisk rhinitt Generelt om luftveisinfeksjoner Forkjølelse ØLI Influensa Akutt bihulebetennelse Streptokokk-halsinfeksjon Mononukleose Akutt laryngitt Kikhoste Akutt bronkitt og akutt bronkiolitt Lungebetennelse Tuberkulose Astma Kronisk obstruktiv lungesykdom kols Lungekreft Hud Forfatter: Erlend Tolaas, basert på tidligere utgave av Sylvi Torvund Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Den diagnostiske prosessen Tilleggsundersøkelser Dermatologiske behandlingsprinsipper Fotodynamisk behandling (PDT) Grensestrålebehandling (Bucky-behandling) Kontaktårsaker, symptomer og tegn Kløe Utslett ledsaget av kløe Utslett ledsaget av feber Utslett i ansiktet Sår og forandringer nær munnen og i munnhulen. 556 Hårbunnsforandringer Forandringer i håndflatene eller fotsålene Sår som ikke gror Blemmer i huden Stikk og bitt Eksemflekk og ringorm Negleforandringer Håravfall Svettetendens Hudsymptomer og hudfunn som tegn på generell sykdom «Forresten, når jeg først er her» Tilstander og sykdommer Bakterielle infeksjoner Soppinfeksjoner Bleiedermatitt Herpes simplex-virusinfeksjoner Varicella zoster-virusinfeksjon Finger- og fotvorter Molluscum contagiosum Lus Skabb Lopper Atopisk eksem Juvenil plantar dermatose (atopiske vinterføtter) Seboreisk eksem Nevrodermitt Nummulat eksem Pompholyx (akutt vesikuløst hånd- og foteksem) Kontakteksem Inflammatoriske tilstander utløst av sol Porfyria cutanea tarda Medikamentelle eksantemer Urticaria og angioødem Bulløs pemfigoid Erythema nodosum Pityriasis rosea Psoriasis Pustulosis palmoplantaris Lichen planus Akne Rosacea Perioral dermatitt Seboreiske vorter (seboreiske keratoser) Epidermoid cyste Lipom Dermatofibrom Pyogent granulom Aktinisk keratose Basaliom (basalcellekarsinom) Spinocellulært karsinom og Bowens sykdom Melanocyttnævus og andre pigmenterte elementer 592 Malignt melanom (føflekkreft) Kronisk venøst leggsår (ulcus cruris) Nedgrodd tånegl Kosmetisk dermatologi

12 GRMAT #1CD4D08.book Page 18 Tuesday, February 5, :32 PM 18 Innhold 3.11 Hormonsystemet, metabolisme og ernæring Forfattere: Stian Langeland Wesnes og John Cooper, med bidrag av Kirsten Valebjørg Knutsen (vitamin D- mangel) Verktøyet Sykehistorie og kliniske undersøkelser Laboratorieprøver Bildediagnostikk og andre tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Overvekt og fedme Struma Hirsutisme Tørste og uttørking Kortvoksthet Sterk lengdevekst Hyperkalsemi Hypokalsemi Vitamin D-mangel Tilfeldig funn av svulst i binyren Tilstander og sykdommer Hypertyreose Hypotyreose Diabetes mellitus Hyperlipidemi Osteoporose Hyperurikemi Binyrebarksvikt Cushings syndrom Hyperaldosteronisme Feokromocytom Hypofysesykdommer Hyperprolaktinemi Nyrer og urinveier Forfatter: Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (urinveisinfeksjoner og enurese) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Bildediagnostikk og andre tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Akutte flankesmerter Smertefull og hyppig vannlating hos kvinner Nokturi Polyuri Urinlekkasje hos kvinner Nedsatt nyrefunksjon Blod i urinen Proteinuri Glukosuri Asymptomatisk bakteriuri Tilstander og sykdommer Urinveisinfeksjoner (UVI) Vesikoureteral refluks Refluksnefropati og kronisk pyelonefritt Akutt nefrittsyndrom Nefrotisk syndrom Nephropathia epidemica Ortostatisk proteinuri Kronisk nyresvikt Nyrecyste Steinsykdom i urinveiene Hydronefrose Nyrekreft Urotelkreft Urininkontinens hos barn Enurese Stressinkontinens hos kvinner Urgencyinkontinens hos kvinner Overaktiv blære Urininkontinens hos menn Kvinnelige underlivsorganer og bryst Forfatter: Pernille Nylehn Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Bildediagnostikk Andre tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn Utflod Primær amenoré Sekundær amenoré Oligomenoré Metroragi Menoragi Postmenopausal blødning Smertefulle menstruasjoner Premenstruell spenning Underlivssmerter Svulster i det lille bekkenet Atrofiske forandringer hos postmenopausale kvinner Kuler, kløe eller smerter i vulva Kul i brystet

13 GRMAT #1CD4D08.book Page 19 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 19 Smerter i brystene Sekresjon fra brystvortene Store bryst, mammahypertrofi Tilstander og sykdommer Genital klamydiainfeksjon Gonoré hos kvinner Trikomoniasis Genital herpesvirusinfeksjon hos kvinner og menn 688 Kondylomer og HPV Soppinfeksjon i vagina Bakteriell vaginose Bartholinitt Vulvodyni Bekkeninfeksjon Lichen sclerosus et atrophicus Andre hudsykdommer i vulva Polycystisk ovariesyndrom Myoma uteri Endometriose Klimakteriet Framfall Godartete svulster i brystene Brystkreft Kreft i vulva og vagina Cervixdysplasi og livmorhalskreft Kreft i livmorkroppen Kreft i eggstokk og adnex Fastlegen og kreft i bryst og underlivsorganer Svangerskap, fødsel og familieplanlegging Forfattere: Atle Klovning, Bjørn Backe og Steinar Hunskår, basert på forrige utgave, der også Gunn Aadland, Irene Hetlevik, Inger Johansen og Kari Klungsøyr bidro Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Helseopplysningsprogrammet Kontaktårsaker, symptomer og tegn Blødninger Kvalme Mage- og underlivssmerter Utflod Svangerskapskløe Noen andre vanlige svangerskapsplager Tilstander og sykdommer Flerlingsvangerskap For tidlig fødsel Bekkenløsning Brystbetennelse Psykiske symptomer etter fødselen Oppfølging ved perinatale dødsfall, skader eller misdanninger Spesielle temaer Prevensjonsveiledning Sterilisering hos kvinner og menn Barnløshet og assistert befruktning Allmennlegens møte med en abortsøkende kvinne Mannlige kjønnsorganer Forfattere: Svein Z. Bratland og Steinar Hunskår, med bidrag av Anders Bærheim (prostatitt) Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse Laboratorieprøver Diagnostiske prosedyrer Kontaktårsaker, symptomer og tegn Utslett på penis Smerter i penis Smertefull og hyppig vannlating hos menn Utflod fra urinrøret Akutt urinretensjon hos kvinner og menn Smerter, hevelse og kuler i pungen Hemospermi Symptomer fra nedre urinveier hos eldre menn Impotens, erektil dysfunksjon, lystproblemer og mannlig hypogonadisme Gynekomasti Doping Tilstander og sykdommer Genital klamydiainfeksjon hos menn Gonoré hos menn Genital herpes Balanitt Kjønnsvorter hos menn Epididymitt Kronisk bekkensmertesyndrom (kronisk prostatitt) 746 Akutt bakteriell prostatitt Orkitt Benign prostatahyperplasi Ondartet svulst i prostata Ondartet svulst i testikkelen Ondartet svulst i penis Fimose Parafimose Priapisme Skjev penis krummerik Retinert testis Hydrocele testis

14 GRMAT #1CD4D08.book Page 20 Tuesday, February 5, :32 PM 20 Innhold Varikocele Spermatocele Funikkeltorsjon Skader Seksualmedisin Forfatter: Kjell-Olav B. Svendsen Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse og tilleggsundersøkelser Kontaktårsaker, symptomer og tegn hos kvinner Misnøye med egen kropp og egne kjønnsorganer. 757 Lystproblemer Genital smerte ved samleie og annen seksuell aktivitet Problemer med seksuell tenning/redusert funksjonsevne Orgasmeproblemer Kvinnelige utløsningsproblemer Seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kontaktårsaker, symptomer og tegn hos menn Misnøye med egen kropp og egne kjønnsorganer 762 Ereksjonsproblemer Ejakulasjons- og orgasmeproblemer (utløsningsproblemer) Lystproblemer og mannlig hypogonadisme Smerter ved seksuell aktivitet og samleie (dyspareuni) Spesielle temaer Seksualliv i ulike livsfaser Sykdom og seksualfunksjon Kjønnsidentitet, seksuell identitet og seksuell legning Omskjæring av kvinner kjønnslemlestelse Skader og forgiftninger Forfatter: Christina Brudvik, basert på forrige utgave av Grete Wold med bidrag av Steinar Hunskår og Anders Trovik Hasle Kommunikasjon, samarbeid og organisering av medisinsk nødmeldetjeneste Verktøyet Sykehistorie Klinisk undersøkelse og funn ved ulike skadetyper 779 Tilleggsundersøkelser Utstyr og medikamenter Generelle behandlingsprinsipper ved skader Kontaktårsaker, symptomer og tegn Hodeskade Nakkeskade Skader i skulderregionen Skader i albueregionen Skade i håndrot, håndledd og underarm Skade i mellomhånd og fingre Ryggskade Skade mot brystkasse Skade mot abdomen Skade i lårbein, hofte og bekken Skade i kne Skade i ankel Skade i fot og tær Forgiftninger og overdoser Tilstander og sykdommer Nesebrudd Tannskade Kragebeinsbrudd Skulderluksasjon Subluksasjon av radiushodet Radiusbrudd Skafoidbrudd Metakarpalbrudd Fingerbrudd Fingerluksasjon Ruptur av tommelens ulnare kollateralligament «Dropfinger» Knapphullsskade Fingertuppamputasjon Blå negl Negleskader Ribbeinsbrudd Halebeinsbrudd Lårhalsbrudd Patellaskader Meniskskader i kne Ligamentskade i kneet Leggbrudd Akillesseneruptur Metatarsalbrudd Tåbrudd og tåluksasjon Fremmedlegeme i huden Fastsittende fiskekrok i huden Høytrykksskader «Bomskudd» Bittskader Fjesingstikk Brennmanetforgiftning Huggormbitt Flåttbitt Høydesyke Barotraume

15 GRMAT #1CD4D08.book Page 21 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 21 Trykkfallssyke (dykkersyke) Drukning og nærdrukning Frostskader Hypotermi Brannskader Alkoholforgiftning Delirium tremens, alkoholabstinens og rehabilitering Opioidforgiftning Benzodiazepinforgiftning Forgiftning med amfetamin og designerdop Abstinens og rehabilitering fra opioider, sedativer, hallusinogener og andre stimulerende midler Paracetamolforgiftning Acetylsalisylsyreforgiftning hos barn Jerntablettforgiftning hos barn Tobakksforgiftning hos barn Syre- og lutskader Forgiftning med petroleumsprodukter Forgiftning med planter og sopp Spesielle temaer Anafylaksi Ulykker prioritering og førstehjelp Seksuelle overgrep Allmennlegens møte med personer utsatt for vold og overgrep Krisepsykiatri og katastrofehåndtering i allmennpraksis Del 4 Livsløpet 4.1 Barn og barndom Forfatter: Per Stensland, med bidrag av Tone Smith- Sivertsen (adopterte barn), basert på forrige utgave, der også Frode Heian, Ole Sverre Haga og Ida Garløv bidro Barn i et lokalsamfunn Barna i kommunen Barna på venterommet Barna som ikke er på venterommet Sosiale forskjeller og vanskelige oppvekstvilkår Klinisk kunnskap til nytte på gruppenivå Vekst og utvikling Vekt- og lengdeutviklingen Den motoriske utviklingen Kognitive funksjoner, kommunikasjon og språk. 825 Vaksinasjon og barn Barnet i familien Familiekultur Sykdomserfaring og «skreddersydd mestring» Familien «i hodet» Familiedynamikk Klinisk undersøkelse av barn Å etablere kontakt Den kliniske undersøkelsen Akutt sykdom Tilleggsundersøkelser Feber Luftveisinfeksjoner Utslett Diaré og oppkast Å styrke foreldrenes kompetanse Syke barn i hjem og barnehage Barn med funksjonshemming Fastlegens rolle Helsemessige forhold hos utenlandsadopterte barn Helseundersøkelser av adoptivbarn Helsemessige forhold hos adoptivbarn Barn i klemme psykososiale belastninger og psykiatrisk sykdom Problemenes omfang og natur Utredning bruk av firfotmodellen Ungdom og unge voksne Forfatter: Siren Haugland Allmennlegens rolle Utviklingstrekk Noen kroppslige endringer Psykososiale forhold Helsetilstand Subjektive helseplager Oral helse Funksjonsevne Livsstil Fysisk aktivitet Søvn Kosthold Rusmiddelbruk Konsultasjon med ungdom og unge voksne Taushetsplikt og informasjonsbehandling Samhandling om helse og utvikling Skolehelsetjeneste og skole Andre i primærhelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

16 GRMAT #1CD4D08.book Page 22 Tuesday, February 5, :32 PM 22 Innhold Barnevernet Andre samarbeidspartnere Midt i livet Forfattere: Bjørn Gjelsvik og Elin Olaug Rosvold, basert på forrige utgave av Sidsel Graff-Iversen Sykdoms- og dødelighetspanorama Risikofaktorer Forebygging Case-finding og screening årsalderen som livsfase Middelalderen og arbeidslivet Livsepoken er forskjellig for kvinner og menn Utfordringer for allmennlegen Alderdom Forfatter: Jørund Straand Eldrebølgen og andre bølger Frisk, syk eller bare alderen? Normale aldersforandringer Symptomer og sykdom Eldre pasienter i allmennpraksis Tilrettelegging på allmennlegekontoret Samtale og sykehistorie Klinisk undersøkelse Hjemmebesøk Medisinsk behandling av gamle Legemiddelbehandling Kirurgisk behandling av gamle Rehabilitering av eldre Forebygging hos eldre Omsorg ved livets slutt Forfatter: Eli Trefall, med bidrag av Per Hjortdahl, basert på forrige utgave av Harald Kamps Hvor dør mennesker? Samhandling Fastlegens oppgaver Regionale og nasjonale ressurser Pasientens nettverk og trygderegler Grunnleggende palliasjon Samtalen Symptomvurdering Symptomlindring Smertebehandling Andre medikamenter og metoder brukt i smertebehandling Annen symptomlindrende behandling Etiske veivalg Når er tiden inne? De siste dager og timer Når et menneske dør Syning av den døde Når noen tar sitt eget liv Når barn dør Sorgreaksjoner Faser i sorgprosessen Å bli syk av sorg Barn som opplever dødelig sykdom og død Sorggrupper Legens egne reaksjoner Del 5 Konsultasjoner med ulike formål 5.1 Helseopplysning, helsekontroll av friske og reisemedisin Forfattere: Odd Winge og Steinar Hunskår, med bidrag av Karin Rønning (reisemedisin), basert på forrige utgave, der også Hans Blystad og Johnny Mjell bidro Helseopplysning i konsultasjonen Kommunikasjon Risiko og risikovurdering Motivasjon Skal alle få råd? Hvordan gjør vi det? Internett og andre medier Pasientorienterte forhandlinger Bivirkninger av helseopplysning Hva bør allmennlegen gjøre? Helsekontroll av friske Mange slags helsekontroller Nytten av helsekontroller Dokumentasjon av helsemessige gevinster Hva bør helsekontrollprogram inneholde? Helsekontroller kan ha negative sider Framtidsutsikter Reisemedisin Reisemedisinske tiltak

17 GRMAT #1CD4D08.book Page 23 Tuesday, February 5, :32 PM Innhold 23 Nyttige nettsteder og kilder for oppdaterte smittevernråd Mat og drikke Seksuelt overførbare sykdommer Vaksinasjoner mot smittsomme sykdommer Forebyggende tiltak mot malaria Flyreiser Trafikkforhold og alkoholforbruk Kronisk sykdom og faste medisiner Reiseforsikring Soling og bading Spesielt viktige pasientgrupper Spesielle reiseaktiviteter Pasientinformasjonsbrosjyrer og reiseapotek Allmennlegen og pasienter med kroniske tilstander Forfattere: Signe Flottorp og Steinar Hunskår, basert på forrige utgave av Marit Hafting Forekomst, levekår og legesøkning Begreper og definisjoner Håndtering av kroniske sykdommer og tilstander Konsultasjoner med pasienter som har kronisk sykdom Program for oppfølging og kontroll Hvor ofte skal pasienten ha kontrolltime? Kontrollenes innhold Noen praktiske tips for fastlegen Pasientens perspektiv og sykdomsopplevelse Sorg og depresjon Kronisk sykdom og seksualfunksjon Mestring Tverrfaglig samarbeid og rehabilitering Røykeavvenning Forfattere: Svein Høegh Henrichsen og Anders Østrem Røyking dreper og forkorter liv, men det hjelper å slutte Nikotinavhengighet og abstinens Allmennlegens rolle i røykeavvenning Metoder for intervensjon Strukturert opplegg for røykeavvenning i egen praksis Pasienter med rus- og avhengighetsproblemer Forfattere: Torgeir Gilje Lid og Christian Ohldieck Rusmiddelepidemiologi Alkohol Illegale rusmidler Legemidler Konsekvenser av rusmiddelbruk Rusmiddelbruk og psykisk helse Rusmiddelbruk og somatisk helse Sosiale konsekvenser Behandling av pasienter med rusog avhengighetsproblematikk Allmennlegens møte med pasienter som har problematisk bruk av rusmidler Tverrfaglig samarbeid om ruspasienten Henvisning til spesialisthelsetjenesten Tilbakeholdelse i institusjon uten pasientens samtykke Psykoterapeutiske behandlingsmetoder Tilstander og sykdommer Alkoholproblemer i allmennpraksis Opioidavhengighet Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Bruk og avhengighet av benzodiazepiner Kodeinholdige legemidler Spilleavhengighet Flyktninger og innvandrere Forfatter: Jone Schanche Olsen Spesielle forhold knyttet til helsearbeid med flyktninger og innvandrere Kommunikasjon og bruk av tolk Tolk Gjennomføring av en tolket samtale Kulturforskjeller Hvordan helse kan forstås Forhandlingskultur versus rettighetskultur Spesielle og vanskelige kliniske problemer Ernæringsrelaterte tilstander Infeksjoner Reaksjoner på eksiltilværelsen Følgetilstander etter krig, vold eller tortur Kliniske undersøkelser Personer uten lovlig opphold i Norge Krav og forventninger

18 GRMAT #1CD4D08.book Page 24 Tuesday, February 5, :32 PM 24 Innhold Del 6 Å være allmennlege 6.1 Frisk, syk eller risikant? Forfatter: Irene Hetlevik Risiko som fenomen Risiko i medisinen Epidemiologiens betydning Frisk eller risikant? Risikant eller syk? En risikoepidemi i forskningen Å påvise risiko Å redusere risiko Å formidle risiko På allmennlegekontoret Forebygging på allmennlegekontoret Prioritering i allmennpraksis Forfattere: Ole Frithjof Norheim og Eivind Vestbø Prioritering Pasienten i sentrum Loven om avtakende grensenytte Refleksjon og kartlegging i egen praksis Strategi og organisering Grensene og kunsten å si nei Usikkerhet, uheldige hendelser og feil Forfattere: Ivar J. Aaraas og Svein Z. Bratland Avvik, medisinske skader og feil Klage- og erstatningssaker Pasientens rettigheter Legens plikter Journalnotatet Ulike perspektiver Usikkerhet ved medisinsk kunnskap Unngå bekreftelsesfellen God kommunikasjon forebygger usikkerhet, feil og klager Lytt til pasienten og gi rom for tvil Kommunikasjon etter hendelsen Ta lærdom av hendelsen Etiske overveielser i allmennpraksis Forfatter: Reidun Førde Hva er klinisk etikk? Prinsippet om pasientautonomi Taushetsplikten Pasientautonomi og ressursbruk Allmennmedisin i endring og utvikling Forfatter: Per Hjortdahl Hva skjer? Endringer i befolkningen og blant pasientene Utvikling av teknologi og biomedisin Endringer i sykdomsbildet Kunnskapsgrunnlaget Faglige utfordringer Struktur og samhandling Innhold Utdanning Forskning Allmennlegene må delta i fagutviklingen Redaksjonskomité, forfattere og faglige medarbeidere Stikkord

Innhold. Kapittel 1 Normal søvn... 17. Kapittel 2 Utredning og klassifisering av søvnsykdommer... 31

Innhold. Kapittel 1 Normal søvn... 17. Kapittel 2 Utredning og klassifisering av søvnsykdommer... 31 Innhold Kapittel 1 Normal søvn... 17 Inndeling i ulike søvnstadier... 19 Våken tilstand.... 19 Søvnstadium 1... 20 Søvnstadium 2... 20 Søvnstadium 3 og 4... 20 REM-søvn... 21 Hvordan reguleres søvnen?...

Detaljer

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker

Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Dag Gundersen Storla ME/CFS-senteret OUS Aker Revmatolog = fibromyalgi ME/CFS senteret = ME/CFS Psykiater = asteni - psykosomatisk lidelse. ????? Candida 1980 Fibromy 1990 ME/CFS 2000 Borreliose 2010 Eksklusjons

Detaljer

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed:

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Røntgen, dato: Pasient nr.: Konsultasjon, dato: Helseprofil Kontaktinformasjon Navn: Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Telefon: E-post: Kjønn: mann kvinne), Sivilstatus: Barn: nei, antall: Yrke:

Detaljer

Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer

Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer Prioriteringsveileder - Hud- og veneriske sykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - dermatologi Fagspesifikk innledning - dermatologi Innledning Dermatologifaget

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens

Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Psykiske lidelser hos eldre mer enn demens Eivind Aakhus, spes i psykiatri Sykehuset Innlandet Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Hamar 19.03.2014 Alderspsykiatriens tre D er (og en app) Depresjon

Detaljer

Skjema for egen sykdomshistorikk

Skjema for egen sykdomshistorikk Skjema for egen sykdomshistorikk Dette skjemaet bruker du til å registrere sykdommer som du ønsker at helsepersonell skal vite om. Se i sykdomslisten på de neste sidene, finn sykdommen du vil registrere

Detaljer

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus januar 2016

Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus januar 2016 Oversikt over ventetider for Lovisenberg Diakonale Sykehus januar 2016 Dette er de samme ventetidene som ligger på helsenorge.no, men her er alle ventetidene samlet for hele sykehuset. Aldersdemens ved

Detaljer

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold

Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM. Innhold Psykiatri for helsefag.book Page 5 Monday, March 2, 2009 3:23 PM Innhold Innledning grunnlaget for en kunnskapsbasert psykiatri.... 13 Hva er psykiatri?.........................................................

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene?

Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Hva er de nasjonale folkehelseutfordringene? Kurs i forebyggende medisin, helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid. 2.2.2015 Else Karin Grøholt, Folkehelseinstituttet Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

12.4 Sykdommer i biskjoldkjertlene 37 12.4.1 Primær hyperparatyreoidisme 38 12.4.2 Hypoparatyreoidisme 40

12.4 Sykdommer i biskjoldkjertlene 37 12.4.1 Primær hyperparatyreoidisme 38 12.4.2 Hypoparatyreoidisme 40 Innhold Hormonsystemet og nervesystemet 12 Sykdommer i hormonproduserende organer 15 12.1 Hypofysesykdommer 17 12.1.1 Prolaktinom 18 12.1.2 Akromegali 19 12.1.3 Uhensiktsmessig utskillelse av ADH 20 12.1.4

Detaljer

Skjema for å registrere sykdomshistorikk i kjernejournal

Skjema for å registrere sykdomshistorikk i kjernejournal Skjema for å registrere sykdomshistorikk i kjernejournal Dette skjemaet bruker du dersom du ønsker å registrere sykdommer du har eller har hatt, og som du ønsker at helsepersonell skal kjenne til når du

Detaljer

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no

Psykiske plager hos voksne hørselshemmede. Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykiske plager hos voksne hørselshemmede Elena Hauge, psykolog, UNN, Hørsel og psykisk helse, elena.hauge@unn.no Psykisk helse Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning

Innhold. Del 1 - Utviklingshemning 7 Innhold Del 1 - Utviklingshemning Kapittel 1 Frode Kibsgaard Larsen og Elisabeth Wigaard En god aldringsprosess... 16 Modeller for god aldring... 17 Tiltak for å oppnå god aldring... 18 Bokens oppbygging...

Detaljer

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering?

Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Helsetjenesten - grunn til å stille spørsmål.? Hvorfor brukes ikke fysisk aktivitet mer systematisk i behandling og habilitering/rehabilitering? Kan dette forsvares fra et helseøkonomisk ståsted? fra et

Detaljer

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk...

Innhold. Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21. Kapittel 1 Frisk eller syk... Innhold Introduksjon av Dag Willy Tallaksen... 15 Forord... 18 DEL 1 FORSTÅELSE OG HOLDNING... 21 Kapittel 1 Frisk eller syk... 23 Psykisk lidelse... 23 Kulturuttrykk og myter... 23 Psykiatrisk forståelse

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013

Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Sykdomsbyrde i Norge Helsekonferansen 7. mai 2013 Camilla Stoltenberg Direktør Folkehelseinstituttet Folkehelseprofiler og sykdomsbyrde I 2012 lanserte Folkehelseinstituttet kommunehelseprofiler I 2013

Detaljer

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse.

PSYKIATRI. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. PSYKIATRI Vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i psykiatri. Hver kandidat fyller ut ett skjema. Se målbeskrivelsen for nærmere beskrivelse av innhold og praktisk gjennomførelse. Navn:... Født:...

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne

Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Prioriteringsveileder - Psykisk helsevern for voksne Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for voksne Fagspesifikk innledning - psykisk helsevern for

Detaljer

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad

Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Geir Einar Sjaastad Spesialist i allmennmedisin Fastlege Holter Legekontor Nannestad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn - hos voksne BRYSTSMERTER

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo

Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Tungpust dyspné hva er nå det? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40 første leveår

Detaljer

Folkehelseutfordringer. Samhandlingskonferansen Helse Nord- Trøndelag, 29. januar 2015 Anne Reneflot

Folkehelseutfordringer. Samhandlingskonferansen Helse Nord- Trøndelag, 29. januar 2015 Anne Reneflot Folkehelseutfordringer Samhandlingskonferansen Helse Nord- Trøndelag, 29. januar 2015 Anne Reneflot Oversikt Folkehelsemålene Folkehelserapporten i korte trekk Sosial ulikhet Befolkningsendringer Ytterligere

Detaljer

Pasientveiledning Lemtrada

Pasientveiledning Lemtrada Pasientveiledning Lemtrada Viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt

Detaljer

KT pasient på et stort sykehjem i Stavanger. Oversikt 200 kt pasienter Tasta sykehjem 1.1.14 31.10.14 Stephan Sudkamp

KT pasient på et stort sykehjem i Stavanger. Oversikt 200 kt pasienter Tasta sykehjem 1.1.14 31.10.14 Stephan Sudkamp KT pasient på et stort sykehjem i Stavanger Oversikt 200 kt pasienter Tasta sykehjem 1.1.14 31.10.14 Stephan Sudkamp Tasta sykehjem 145 heldøgns plasser 6 sengeposter: (23 25 plasser) 1 kt avdeling (24

Detaljer

Depresjonsbehandling i sykehjem

Depresjonsbehandling i sykehjem Depresjonsbehandling i sykehjem Kristina Riis Iden Uni Research Helse, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Bergen Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen Bakgrunn 1000 sykehjem

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom)

Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Omfanget av arbeidsrelatert sykdom i Norge (herunder litt om utredning av slik sykdom) Kurs om yrkesskader og yrkessykdommer Norsk Trygdemedisinsk Forening Trondheim 5.-6.11.2009 Bjørn Hilt Arbeidsmedisinsk

Detaljer

Forskjeller i sykdommers anseelse i helsevesenet: Hvordan kan de forklares?

Forskjeller i sykdommers anseelse i helsevesenet: Hvordan kan de forklares? Forskjeller i sykdommers anseelse i helsevesenet: Hvordan kan de forklares? LHLs helsekonferanse 2015 Dag Album Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Anseelse (prestisje)- og

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin

Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis. Allmennmedisin Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- skjelettlidelser I allmennpraksis Referansegruppen for muskelskjelettlidelser I Norsk Forening for Allmennmedisin RÅD OG ANBEFALINGER

Detaljer

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Hvilke typiske helseproblemer har LAR-pasientene? Får pasientene den behandlingen de bør ha krav på? Knut Boe Kielland Allmennlege Medisinsk faglig ansvarlig for Solliakollektivet Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad

6 forord. Oslo, oktober 2013 Stein Andersson, Tormod Fladby og Leif Gjerstad [start forord] Forord Demens er en av de store utfordringene i moderne medisin. Vi vet at antallet mennesker som vil bli rammet av sykdommer som gir demens, antakelig vil dobles de neste to tiårene, og

Detaljer

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret

Firfotmodellen. Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret Firfotmodellen Kartleggingsverktøy til hjelp i daglig arbeid og samarbeid når vi er bekymret ungdomspsykiatri. 1 ungdomspsykiatri. 2 It takes a village to raise a child (Afrikansk uttrykk) ungdomspsykiatri.

Detaljer

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS)

Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) Kommunikasjonsutfordringer i forståelse og behandling av medisinsk uforklarte fysiske symptomer (MUPS) En kvalitativ studie av ungdommers møte med helsevesenet (2014-2017) Regional nettverkskonferanse

Detaljer

Forord til 3. utgave

Forord til 3. utgave Forord til 3. utgave INNHOLD LOVER OG FORORDNINGER 1.1 Lov om helsepersonell 1.2 Smittevernloven 1.3 Smitteoppsporing SENSITIVITET, SPESIFISITET, POSITIV OG NEGATIV PREDIKTIV VERDI KLINISKETIPS 3.1 Seksualanamnese

Detaljer

Tungpust dyspné hva er nå det?

Tungpust dyspné hva er nå det? Tungpust dyspné hva er nå det? Hva tenker du?? Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Noen definisjoner: Dyspné: Subjektiv følelse av å få for lite luft. Takypné: Rask pust (fra 30-40

Detaljer

DEN AVKLARENDE SAMTALEN

DEN AVKLARENDE SAMTALEN DEN AVKLARENDE SAMTALEN 19.NOVEMBER Kurs i «Livets siste dager plan for lindring i livets sluttfase» Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune Palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen

Når ryggen krangler. Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Når ryggen krangler Aage Indahl Overlege, Prof II, dr. med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni helse, Universitet i Bergen Alminnelige lidelser Spesifikke lidelser 10-15% - vi vet

Detaljer

Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor

Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor Hvordan finner man de som drikker for mye? Torgeir Gilje Lid Fastlege Nytorget legesenter Stipendiat UIB/Korfor Fra et tørrlagt til et fuktig samfunn Over 40% økning på to tiår Kjent sammenheng mellom

Detaljer

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk

Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Spesialisthelsetjenestens psykiske helsevern for barn og unge: Oppdrag, forståelse og språk Ingvar Bjelland Klinikkoverlege PBU Førsteamanuensis UiB Eiers (Helse- og sos-dpt.) forventning Tilbud til 5

Detaljer

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn

Psykologi 2 Mennesket i gruppe og samfunn Figur side 317 Psykiske problemer Fysiske plager/ sykdom Psykiske problemer og fysiske plager eller sykdom henger sammen. Figur side 323 Fysisk aktivitet Fysisk virkning Velvære, avspennning Forebygger/reduserer

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål 2012 Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 HPV-foreldre-barnbrosjyre_trykk_rev4_280814.indd

Detaljer

Innhold. Kapittel 5 Makt og avmakt i eldreomsorgen... 48 Av Marie Aakre Hvor god er eldreomsorgen?... 48 Etikk og etiske prinsipper...

Innhold. Kapittel 5 Makt og avmakt i eldreomsorgen... 48 Av Marie Aakre Hvor god er eldreomsorgen?... 48 Etikk og etiske prinsipper... Innhold Kapittel 1 Biologisk aldring...................................... 15 Av Olav Sletvold og Harald A. Nygaard Levealder......................................................... 15 Generelt om teorier

Detaljer

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon?

LUNGEDAGENE 2013. Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? LUNGEDAGENE 2013 Tungpust og brystsmerter, hva spør vi om på telefon? Oslo 2.november 2013 Knut Weisser Lind Lunger i praksis Kanebogen legesenter, Harstad TUNGPUST årsaker/viktige spørsmål/råd - hos barn

Detaljer

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre

Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Prosjektet «Farlig trøst» Om langvarig, fast bruk av vanedannende legemidler hos eldre Nedtrapping endringer av symptomer, livskvalitet og relasjoner Svein Skjøtskift, Avd.for rusmedisin, HUS Bergen Totalt

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 2. FORSKJELLIGE TYPER BARNELEDDGIKT 2.1 Hvilke typer finnes? Det er flere former for barneleddgikt.

Detaljer

Delir. Forvirringstilstand hos eldre

Delir. Forvirringstilstand hos eldre Delir. Forvirringstilstand hos eldre Den gamle pasienten med forvirring -brysom eller utfordrende? Emnekurs i geriatri Marit Apeland Alfsvåg geriater 4.10.12 Delir- «avsporing» Oppstår hyppig hos eldre

Detaljer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer

Del 3. 3.7 Hjertesykdommer Del 3 3.7 Hjertesykdommer 1 Sirkulasjonssystemet Sirkulasjonssystemet består av Hjertet, blodet og blodårene Sirkulasjonssystemets oppgave Transportere oksygen, vann, varme, næringsstoffer og andre nødvendige

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

Dyspareuni og vaginisme. Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS

Dyspareuni og vaginisme. Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS Dyspareuni og vaginisme Asta Eir Eymundsdottir Overlege, kvinneklinikken, SUS Definisjoner Dyspareuni: Genitale smerter som oppstår konsekvent før, under eller etter samleie. Provosert vulvodyni (generalisert

Detaljer

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD

Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD Helsestasjonens og fastlegens rolle ved ADHD ADHD Norges fagkonferense 2009 Oslo 2.03.09 Helsestasjonens rolle Helsestasjonen er et lavterskeltilbud En trenger ikke henvisning for å få samtale med helsesøster

Detaljer

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse Fysisk aktivitet og psykisk helse Innlegg på emnekurs: Exercise is medicine PMU 21. oktober 214 Egil W. Martinsen UiO/OUS Generelle psykologiske virkninger av fysisk aktivitet Økt velvære og energi Bedre

Detaljer

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, Prioriteringsveileder - Øre-nesehals Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, hode- og halskirurgi Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Detaljer

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi?

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? FIBROMYALGI Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? En informasjonsbrosjyre fra Norges Fibromyalgi Forbund EN REVMATISK LIDELSE? Fibromyalgi er ikke en livstruende sykdom.

Detaljer

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn

Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn 1 Spørreskjema om influensa og vaksiner - Barn Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for

Detaljer

På godt og vondt: Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Veiledning med fokus på tverrfaglig tilnærming

På godt og vondt: Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Veiledning med fokus på tverrfaglig tilnærming Ivar J. Aaraas/Anders Aasheim Nasjonalt møte for fylkesveiledere Tromsø 14.03.2013 På godt og vondt: Hvordan kan helsepersonell lære av klager og uønskede hendelser? Veiledning med fokus på tverrfaglig

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet

Velkommen til temasamlingen. Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Velkommen til temasamlingen Med psyken på jobb om arbeid, psykisk helse og åpenhet Målet for samlingen: Er å øke forståelsen for hva psykiske helseproblemer innebærer Det blir lagt vekt på hva arbeidsplassen

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv

Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Hva er psykiske lidelser? Et atferdsanalytisk perspektiv Børge Holden Mål: Å komme fire myter til livs: At psykiske lidelser er noe annet enn atferd At de er konkrete sykdommer At psykiske lidelser forklarer

Detaljer

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi Norsk psykologforening, 5. 6. mars 2015

Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi Norsk psykologforening, 5. 6. mars 2015 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det psykologiske fakultet HELSEPSYKOLOGI I MØTE MED DEN ELDRE PASIENTEN Nasjonal konferanse i klinisk helsepsykologi Norsk psykologforening, 5. 6. mars 2015 Inger

Detaljer

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor

Konsekvenser av rusmiddelbruk. Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor Konsekvenser av rusmiddelbruk Torgeir Gilje Lid Fastlege Eiganes legekontor Forsker Universitetet i Bergen og Korfor En helt tilfeldig tirsdag Mann, 35 år, startet lar for 3.gang Mann, 68 år, økende sosial

Detaljer

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG

Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG Kommunal medfinansiering - Betalingsgrunnlag per DRG OPPLAND Januar - august 2012 Aar 2012 Fylke Oppland (Alle) KommuneStørrelseKategori (Alle) 0501 Lillehammer 22 354 308 19 405 100 % 100 % -2 Sum øvrige

Detaljer

En privat klinikk dedikert til oppdragsforskning innen kliniske studier, fase II-IV med stor grad av fleksibilitet

En privat klinikk dedikert til oppdragsforskning innen kliniske studier, fase II-IV med stor grad av fleksibilitet En privat klinikk dedikert til oppdragsforskning innen kliniske studier, fase II-IV med stor grad av fleksibilitet Per Blom, MD, PhD Medical Director 1 Problemstilling Økende problem (for sponsorer/cros)

Detaljer

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Sykelig overvekt Diagnostikk og utredning Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Hva er fedme? Overvekt (2 av 3 nordmenn over 20 år iflg HUNT) Kroppsmasseindeks

Detaljer

Differensialdiagnostikk av fotsår IFID Gardermoen 27.10.12

Differensialdiagnostikk av fotsår IFID Gardermoen 27.10.12 Differensialdiagnostikk av fotsår IFID Gardermoen 27.10.12 Brita Pukstad Overlege, PhD Hudavdelingen, St.Olavs Hospital, Trondheim 1 Legg-og fotsår: rett til nødvendig helsehjelp http://www.helsedirektoratet.no/prioriteringer_helsetjenesten/riktigere_prioritering/publikasjoner/priori

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM

www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM www.pediatric-rheumathology.printo.it BEHCETS SYKDOM Hva er det? Behcets syndrom eller Behcets sykdom (BS), er en såkalt systemisk vaskulitt, en blodårebetennelse, av ukjent opprinnelse. Den rammer øyne,

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall Panikkanfall Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Oktober 2013 Forskjellig måte å være redd. Eg blei redde Eg hadde panikk Eg blei livredde Eg va fulle av angst Eg hadde panikkanfall Panikk anfall Panikkanfall

Detaljer

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015

Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Kurs i Lindrende Behandling 11.-13.03.2015 Regionalt kompetansesenter for lindrende behandling, Lindring i nord - Lindrende behandling ved kreftsykepleier Bodil Trosten Lindring i nord Sentrale oppgaver:

Detaljer

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet

Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet Bokmål Vaksine for forebygging av livmorhalskreft tilbud til jenter i 7. klasse Informasjon til barn og foreldre Om HPV-vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet 1 Fra høsten 2009 får alle jenter i 7. klasse

Detaljer

Hud- og veneriske sykdommer

Hud- og veneriske sykdommer Hud- og veneriske sykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, november 2008 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning hud- og veneriske sykdommer

Detaljer

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014

Forstørrede lymfeknuter hos fastlegen. Arne Aarflot 29. oktober 2014 Arne Aarflot 29. oktober 2014 Følgende presentasjon er i all hovedsak hentet fra Norsk Elektronisk legehåndbok (NEL) Definisjon Lymfeknutesvulst foreligger når en lymfeknute er større enn det den normalt

Detaljer

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre

Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Godt liv i eldre år hva kan eldre selv og helsevesenet gjøre Anette Hylen Ranhoff Kavlis forskningssenter for aldring og demens, Universitetet i Bergen og Diakonhjemmet sykehus, Oslo Disposisjon Godt liv

Detaljer

Kjønn og mental helse - Pubmed

Kjønn og mental helse - Pubmed Kjønnsspesifikke forhold ved mental helse Brit Haver, professor dr. med. Universitetet i Bergen Er kjønn en relevant faktor ved studier av mental helse? Kjønn og mental helse - Pubmed 17.029 artikler

Detaljer

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter

Navn på nasjonal tjeneste Type RHF Institusjon. Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Aktivitet og deltakelse Kompetansetjeneste Helse Sør-Øst Beitostølen helsesportssenter Akutt hjerneslag Kompetansetjeneste Helse Vest Haukeland universitetssykehus Alderspsykiatri Kompetansetjeneste Helse

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14

DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN. Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder. Rica Nidelven 06.02.14 DEN VANSKELIGE NAKKEPASIENTEN Magne Rø Tverrfaglig poliklinikk, rygg- nakke- skulder Rica Nidelven 06.02.14 Tverrfaglig poliklinikk, rygg-, nakke-, skulder Disposisjon: Samhandling i praksis Inklusjon

Detaljer

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no

Fastlegens møte med kreftpasienter. Spesialist allmennmedisin sykehjemslege Bjørn Lichtwarck bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Fastlegens møte med kreftpasienter Spesialist allmennmedisin sykehjemslege bjorn.lichtwarck@sentlege.nhn.no Presentasjonens innhold 3 pasienter som eks. fastlegens rolle på forløp - og samarbeid kommunehelsetjeneste

Detaljer

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte

Dyp venetrombose og lungeemboli. Pasienthefte Dyp venetrombose og lungeemboli Pasienthefte Innhold Dyp venetrombose (DVT) 4 Hva er dyp venetrombose? 5 Risikofaktorer for dyp venetrombose 5 Symptomer på dyp venetrombose 5 Hvordan stille diagnosen

Detaljer

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015

Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Nidelvkurset 4. februar - 6. februar 2015 Allmennlegeforeningen og Norsk Forening for Allmennmedisins kurs i fysikalsk medisin for allmennleger Scandic Nidelven Hotel, Trondheim Generell orientering AF

Detaljer

Svnsykdommer www.svnforeningen.no

Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnsykdommer www.svnforeningen.no Svnproblemer/ svnsykdommer Av professor dr. med Bjrn Bjorvatn (Universitetet i Bergen og Bergen svnsenter) Svnplager er et stort problem for mange: Tall fra Norge og andre

Detaljer

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp

Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Fysisk aktivitet for sinnets helse Innlegg påp Hurtigrutekurset 26. september 2015 Egil W. Martinsen Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Livsstil Det er mange forhold som påvirker sinnets helse

Detaljer

Depresjon BOKMÅL. Depression

Depresjon BOKMÅL. Depression Depresjon BOKMÅL Depression Depresjon Hva er depresjon? Alle vil fra tid til annen føle seg triste og ensomme. Vi sørger når vi mister noen vi er glade i. Livet går opp og ned og slike følelser er naturlige.

Detaljer

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010

Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Vedlegg 1 Innspill fra OMOD i møte med Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm -Erichsen 23.mars 2010 Innledning Det finnes en rekke utfordringer når det gjelder innvandrerbefolkningen og helse. En

Detaljer

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008

IBS Kliniske aspekter. Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 IBS Kliniske aspekter Jon Anders Takvam Klinikk medisin, SiV Februar 2008 Irritabel tarm. (IBS) Kjennetegnes ved kroniske magesmerter med tilleggssymptom. Uten at det foreligger Patologi i blodprøver.

Detaljer

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care

for ungdom Psykisk helsehjelp BOKMÅL Mental health care for ungdom Psykisk helsehjelp i Norge Mental health care BOKMÅL Hva gjør jeg når jeg ikke har det bra? En veiviser til tjenester for ungdom med psykiske lidelser Psykiske lidelser rammer mange Hva er psykiske

Detaljer