Håndtering av whiplashskader i år 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av whiplashskader i år 2002"

Transkript

1 NFT Håndtering 4/2002 av whiplashskader i år 2002 Håndtering av whiplashskader i år 2002 av Monica Drottning Rønne Monica Drottning Rønne Whiplashskader er ikke et entydig begrep. Da Crowe i 1928 lanserte begrepet whiplash og raskt skjønte han hadde blandet sammen en skademekanisme og en skade, forsøkte han å unngå begrepet, men det var kommet for å bli. The Quibeque Task Forse forsøkte på midten av 1990-tallet det samme, men endte med å lansere begrepet WAD whiplash associated disorders. Dette er heller ikke presist nok for å være nyttig for medisinsk forskning og behandlingsstrategier; det er som å lansere begrepet solskade hvor solforbrenning, sneblindhet og føflekk kreft inngår i samme gruppe og skal ha et ensartet behandlingsopplegg. Jeg vil i det følgende ta utgangspunkt i Oslostudien om nakkesleng ( ) hvor pasienter som oppsøkte Legevakten for whiplash fortløpende ble undersøkt og fulgt ett år. I underkant av 600 pasienter over 18 år ble inkludert, og dette er et så stort materiale at de funn vi har gjort er representative og kan brukes som et utgangspunkt for å legge opp behandlingsstrategier. Ikke mange, ikke like De kroniske whiplashpasienter finnes, de er ikke mange, men de er ikke like. En mye omtalt studie fra Litauen brukes ofte som et bevis på at kroniske whiplashplager egentlig er knyttet til utsikt til høye forsikringsutbetalinger. Da man i Litauen, som ikke har personforsikring som hos oss, ikke fant noen kronisk syke to år etter ulykken, konkluderte man med at senskader etter whiplash ikke eksisterer. Men det er inkludert altfor få personer i denne studien til å konkludere med at de kroniske pasientene ikke finnes. I vår studie er kun 4,5% sykmeldt ett år etter ulykken og det er bare litt høyere enn i befolkningen som helhet. De fleste av pasientene, som etter ett år har plager de knytter til ulykken, har moderate plager og hoveddelen av de som har sterke, daglige plager, er i fullt arbeid trass i plagene sine. Jeg har selv undersøkt alle pasientene med symptomer, og jeg finner at symptomene er knyttet til skaden fordi de har vært der fra første stund. De aller fleste pasientene har symptombilder som kan beskrives ut fra vanlig medisinsk fagterminologi, de er ikke like hos de forskjellige pasien- Monica Drottning Rønne er forsker og lege ved Nevrologisk og nevrokirurgisk avd., Ullevål Universitetssykehus. 302

2 ter og det skulle derfor ikke være behov for begrepet whiplashskader. Jeg vil utdype dette nedenfor. Selv om Litauenstudien har for svak power til å konkludere så bombastisk som den gjør, setter den likevel fokus på et viktig problem. De forventninger en person har til hva som vil skje etter en skade, er med på å bestemme utfallet. I Norge er det knyttet meget negative forventninger til det å bli utsatt for whiplash. Når man vrikker en ankel og oppsøker legen, får man beskjed om hva skaden består i, hvor raskt man kan forvente å bli bra og hva man selv skal gjøre for å understøtte bedringsprosessen. Når man blir utsatt for whiplash derimot, får man sykmelding, smertestillende og lite eller ingen informasjon av legen. Så lenge legene ikke vet hva de skal gjøre og hva som er forventet forløp, får pasientene inntrykk av at dette er en mye mer alvorlig skade enn det er. Det vanligste er faktisk å bli helt bra, og det er legens oppgave å formidle dette. Det er viktig å finne ut hvilke forventninger pasientene har og korrigere disse. For noen år siden hadde vi en nordisk konsensuskonferanse om whiplash i Oslo, og jeg ble spurt av Legeforeningen om å komme med noen facts fra Oslostudien til en pressemelding. Jeg tok frem det faktum at 9 av 10 er tilbake på jobb etter 4 uker. Dette var før noen som helst intervensjon, dette var slik forløpet var. Men forventningene var at det gikk mye verre og en halv time etter at pressemeldingen var ute, hadde jeg alle de store dagsavisene, radio- og TV-kanalene på telefonen. Denne informasjonen gikk som annen nyhet på morgenradioen som det nest viktigste som hadde skjedd i hele verden siste døgn, og det var egen sak på NRKs kveldsnyheter. Og egentlig hadde ingenting nytt skjedd; vi hadde bare telt opp hvordan det var. En whiplashskade i folks forståelse er en skade som i motsetning til alle andre skader blir verre og verre ettersom tiden går. Smertene brer seg til nye områder, hukommelsen blir dårligere, arbeidsevnen blir borte og det sosiale liv blir borte. Det er en skade som legene ikke finner og som forsikringsselskapene fornekter at finnes. Dette er en negativ og sykeliggjørende feiloppfatning. Derfor må det inngå i ethvert møte med en whiplashpasient å finne ut hvilke forventninger han eller hun har og korrigere disse. Jeg sa innledningsvis at det å bruke begrepet whiplashskade er uheldig både for å diagnostisere og for å legge opp behandlingsstrategier. På den siste whiplashkongressen i Bern ble det presisert viktigheten av å følge undergrupper og ikke bare forske på kohorten whiplashpasienter som oppsøker helsevesenet. Jeg vil ta for meg to meget forskjellige pasientgrupper fra vår studie. Post traumatisk stress reaksjon - PTSR Den posttraumatiske stressreaksjon kan beskrives som en sjokkreaksjon på ulykken. Vi har brukt et kjent, validert skjema, Impact of Event Scale IES, til å registrere den. Den er delt i to og består av 13 spørsmål. For det første intrusion som er at opplevelsen presser seg på i form av tanker, følelser og etter hvert mareritt, og for det andre avoidance som er unngåelsesadferd, man vil ikke snakke om det, tenke på det eller f.eks kjøre bil der ulykken skjedde. Skjemaet er lett å bruke, og det er en sumskåre som man kan følge. Ca halvparten av pasientene i Oslostudien hadde initialt en posttraumatisk stressreaksjon. Den gikk tilbake hos de fleste og vedvarte kun hos noen få prosent etter ett år (kalles da Post traumatisk stress disorder PTSD). Likevel er den kanskje vårt viktigste funn. Pasienter med PTSR rett etter ulykken skilte seg ikke initialt fra resten av pasientene når det gjaldt symptomer eller ulykkesrelaterte variabler. Men både etter 4 uker og etter et år, var PTSR rett etter ulykken den beste indikator på fysiske plager. Ingen annen undergruppe hadde mer fysiske plager. På legeundersøkelsen 303

3 hadde de til alle tidspunkter mye dårligere bevegelighet i nakken enn resten. Denne gruppen var som sagt lik de andre pasientene fra starten, men de som hadde denne angstreaksjonen, hadde en saktere bedringsprofil enn de andre. Man kan spekulere i flere forklaringer på dette. En som har vondt og er redd, kjenner sin smerte bedre. Den innskrenkede nakkebevegeligheten er i seg selv uheldig ved en muskulær skade i nakken hvor målet er å raskest mulig komme tilbake til normal bevegelighet. Pasienter med PTSD blir verre av tøyning og fysioterapi, de har behov for sitt muskulære forsvar, selv om det gir mer smerte. Behandling av PTSD er kjent fra psykiatrien. Vi vet i dag ikke nok om behandling av moderat og tidlig PTSR, men det er opplagt at den er viktig å diagnostisere. Jeg har hatt unge pasienter som kommer til siste vurdering før uføretrygd grunnet whiplash, hvor den udiagnostiserte PTSD har vært hovedårsaken til deres invaliditet og hvor behandling har gjort dem arbeidsføre igjen. Behandlingen har bestått av samtaler basert på kognitive behandlingsprinsipper kombinert med trening i hjerte/ smertegruppe. Jeg vil også minne om den nære relasjon mellom angst og aggresjon, ikke alle behandlere gjenkjenner angsten hos den rasende pasient som typisk har problemer med å stoppe eller begrense seg. Cervicogen hodepine stammer fra strukturer i nakken Den cervicogene hodepine stråler fra nakken, opp langs bakhodet og frem mot pannen og øyet, eller over øret mot tinningen. Ofte ledsages hodepinen av smerter eller nummenhet i armen på den siden hodepinen sitter. Pasientene beskriver selv at den kommer fra nakken. Bevegelse av nakken, feilstilling når man sover, statisk bevegelse av nakken som ved langvarig vridning, lesing eller takvask, er typiske utløsende faktorer for denne typen hodepine. Styrken er moderat til sterk og bare i de alvorligste tilfellene må man avbryte det man gjør. Men de aller fleste justerer hverdagen ved å utsette gjøremål eller gjøre ting annerledes. Allerede 4 uker etter ulykken var dette den pasientgruppen som følte seg mest begrenset i dagliglivet, og som hadde det høyeste forbruk av smertestillende medisin. Den cervicogene hodepine er en vanlig hodepine hos whiplashpasienter. Det er flere kvinner enn menn, slik det også er ved migrene. Et signifikant høyere antall hadde vært utsatt for en bilulykke tidligere sammenliknet med gruppen som helhet. Dette kan være en viktig observasjon. Man kan tenke seg at en nakkeskade som tilsynelatende leges, gir en sårbarhet for cervicogen hodepine ved nye skader i nakken. Det kan kanskje forklare hvorfor et lite traume kan føre til sterke hodepineplager. Det kan muligens også gi den som vurderer skaden fra et forsikringssynspunkt noen problemer, fordi belastning kan føre til at skaden relatert til ulykken blir symptomgivende på et senere tidspunkt enn de 72 timer man vanligvis regner med. Vi har bare sett på ensidig cervicogen hodepine slik det er anbefalt for forskning og vi har brukt kriterier fra 1990 anbefalt av CHISG (Cervicogenic Headache International Study Group). Det betyr at mange flere enn de 8% vi fant har slik hodepine 6 uker etter ulykken, men de har den på begge sider av hodet. Ettersom tiden gikk etter ulykken, ble flere og flere bra, anfallene ble kortere og kortere og sjeldnere og sjeldnere. 3% hadde ensidig cervicogen hodepine etter et år. Denne tendensen fortsetter i de følgende år og det er viktig å merke seg at naturlig bedring fortsetter i år, når behandling skal vurderes. Akuttbehandling Akutt kartlegges skaden ved vanlig mottak hvor det inngår undersøkelse av nakken og en orienterende nevrologisk undersøkelse. Vanlig rtg cervicalcolumna, front, skrå og side tas 304

4 på de fleste akuttmottak og ansees som tilstrekkelig for å avdekke skader som krever spesiell intervensjon (forutsatt normal nevrologisk undersøkelse). Jeg har over påpekt viktigheten av å fastslå om det er en posttraumatisk stressreaksjon og å få fatt i pasientens forventninger. De aller fleste pasientene som oppsøker lege, har symptomtriaden nakkesmerter, nakkestivhet og hodepine som tegn på en nakkedistorsjon. Pasientene bør gjøres oppmerksomme på at smertene vanligvis øker dagen etter ulykken og bør begynne å avta opp mot en uke. Det er rimelig å gi smertestillende og NSAID inntil en uke etter skaden. Tøyningsøvelser anbefales 3 ggr daglig fra 4. dag etter gjeldende retningslinjer for behandling av distorsjoner. Nakkekrage er enten unyttig eller forsinker bedring og anbefales ikke. Dette er ikke absolutt, noen pasienter kan ha nytte av den avlastning en krage kan gi. Pasienten skal i så fall instrueres og kragen skal avvikles av fysioterapeut som har kunnskap om kragebruk. Det foreligger få studier om behandling, men hvile, inaktivitet og hyppig behandling hos alle typer behandler ser ut til å forsinke den spontane bedring. Det er antakelig uheldig å bringe inn spesialister for tidlig. Fysioterapi i akuttfasen beskrives som smertefullt av de fleste pasienter og ingen studier har vist gevinst av slik behandling akutt. Tilbakegang til normal aktivitet så raskt som mulig, ansees i de fleste miljøer for å være det beste. Kiropraktorbehandling frarådes på en nyskadet nakke. En del pasienter beskriver bedring av kiropraktorbehandling både på hodepine og nakkesmerter senere i forløpet. Likevel vil de fleste nevrologer og nevrokirurger som behandler skader i nervesystemet ha vanskelig for å anbefale kiropraktorbehandling på nakker på noe tidspunkt før det er vist ved randomiserte studier at det er en vesentlig gevinst ved kiropraktorbehandling. Så lenge faren ved slik behandling er varige lammelser i armer og ben, er det ikke noe argument at slike komplikasjoner er meget sjeldne hvis behandlingen ikke har dokumentert virkning som overgår naturens spontane bedring. Behandling av post traumatisk stress reaksjon Pasienter med moderat og sterk posttraumatisk stressreaksjon kan instrueres i selvreversering av denne allerede ved første konsultasjon. Det betyr å fortelle hendelsesforløpet en gang daglig, å gå en tur en gang daglig (ikke isolere seg) og en gang daglig utføre en spesiell filmteknikk hvor man visualiserer hendelsesforløpet slik ulykken skjedde og deretter baklengs som om man ser en film for sitt indre øye. For mye oppmerksomhet om en slik reaksjon kan virke mot sin hensikt. Pasienter med svært sterk PTSR eller vedvarende PTSD trenger henvisning til spesialist. Disse pasientene vil oftest ha behov for både medisinering og samtaleterapi. Behandling av cervicogen hodepine Behandling av cervicogen hodepine, er langt fra klarlagt. Mange pasienter i vår studie har hatt stor nytte av tøyningsøvelser og har blitt helt kvitt sin hodepine etter ukers daglig tøying. Mange strukturer i nakken kan være ansvarlig for denne hodepinen, men de fleste tester vi har i dag er uspesifikke og sier ikke hvor skaden sitter. Medikamentell behandling er vanskelig. Medisiner tilhørende gruppen NSAIDs har god effekt på noen. Morfinpreparater og spesifikke migrenemedisiner har liten virkning. Dette er igjen følgene av å stille for dårlige diagnoser. Forskjellige hodepiner skal ha forskjellig behandling og da holder det ikke å snakke om whiplash hodepine. Radiofrequency behandling mot ledd, skiver og sensoriske nerver, har gitt bedring hos en del pasienter. Men resultatet er sjelden varig bedring. Man tenker seg derfor at man ved denne behandlingen reduserer samlet input fra de forskjellige nakkestrukturer til trac- 305

5 uker 6 mndr 1 år FARE! En skade blir vanligvis bedre ettersom tiden går. Avvik fra forventet forløp skal styre videre utredning og behandling. tus trigeminus, som formidler smerten til panne og tinning, snarere enn å helbrede utgangspunktet for smerten. Anestesilegen Nicolai Bogduc i Australia har gjort de beste randomiserte studiene på dette. Likevel er denne typen behandling meget forskjellig utført i forskjellige land. Nederlandske anestesileger i Amsterdam og Mastricht bruker for eksempel lavere temperaturer enn i Norge og USA og mener det gir mindre bivirkninger. Dette er ikke en risikofri behandling, og vi har flere pasienter som er påført sterke og varige dysestesier eller nervesmerter etter slik behandling. Enkeltpasienter har hatt nytte av forskjellige nevrokirurgiske inngrep, men vi er foreløpig kommet kort i å velge ut hvem de er. Derfor poengterer jeg sterkt, vis stor forsiktighet for behandling som ikke kan reverseres og spesielt på lidelser som naturlig bedres ettersom tiden går. Avvik fra forventet forløp Avvik fra forventet forløp skal styre videre utredning og behandling. Når man stiller kjente diagnoser, følger det automatisk at man vet hvordan tilstanden normalt utvikler seg. En skade blir vanligvis bedre ettersom tiden går. Slik går det for de aller fleste i vår studie, også de som sitter igjen med plager ett år etter ulykken. Det betyr også at symptomene er reelle, det finnes kroniske WAD symptomer, de er ikke like, men de oppfører seg som forventet. Hvis bedring ikke har startet innen de første 2 4 uker, er det avvik fra forventet forløp. Hvis bedringskurven brytes og det tilkommer forverring, er det avvik fra forventet forløp. Hvis det kommer på nye symptomer etter dette, er det avvik fra forventet forløp. Da må man legge an en bredere utredning som ofte innebærer at psykososiale faktorer tas med, for å komme i mål både med diagnostikk og behandling. I visse miljøer har man ikke forstått dette prinsippet og all utredning innsnevres til å lete etter skader i nakken med finere og finere undersøkelser. Da gir man seg ikke selv om disse er negative, og utfra en overbevisning om at skaden virkelig finnes i nakken, søkes pasienten til utlandet hvor man heller ikke påviser skaden slik at den overbeviser de fleste norske spesialister. I noen tilfelle anbefales pasientene omfattende, irreversible inngrep i nakken, selv om de på dette tidspunkt har flere og annerledes symptomer enn pasienter med diagnostiserte nakkeskader med tilhørende funn på undersøkelsene. Medisinsk behandling skal vise bedring som overgår ikke-behandling for å tilbys en pasientgruppe. Dette gjelder selv om pasientgruppen er dårlig definert som whiplashpasientene. Så lenge dokumentasjon mangler bør vi utvise stor forsiktighet med all behandling som ikke kan reverseres. 306

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT?

Årsakskravet i Ask-dommen, Rt. 2010 s. 1547 - ER DET NOE NYTT? PUBLISERT I TIDSSKRIFT FOR ERSTATNINGSRETT, FORSIKRINGSRETT OG VELFERDSRETT - Nr.4/2011 ooooooo I artikkelen behandles de sentrale elementer i vurderingen av årsakssammenheng ved personskade. Det tas utgangspunkt

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN

Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Smerte og livsmot En analyse av 74 fortellinger om livet med revmatisme JON IVAR ELSTAD LARS GRUE JOHN ERIKSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 4/2005 Norsk institutt

Detaljer

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING)

GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) GI FORSKNING TIL MØDRENE! (TEKST OG FOTO: REBEKKA NØKLING) De er kvinner som har opplevd det som mange vil betegne som den største lykken i livet: å føde et barn. Men de tre mødrene representerer også

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen

Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Per K. Bakken og Liselotte Krebs (red) Livet med parkinson Slik vi opplever sykdommen Innhold Livet med Parkinson er utgitt av Norges Parkinsonforbund. Redaksjon: Per K. Bakken og Liselotte Krebs. Dessuten

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer

Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer 1 FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORSKNINGSPROSJEKT Kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalomyopati (CFS/ME) hos ungdommer: Behandling og basale sykdomsmekanismer Informasjon til pasienter under 16 år

Detaljer

Nakkeslengen. Selv nye vanlige maskiner avslører ikke toppskader. Ny MR-maskin i Bergen påviser disse skadene

Nakkeslengen. Selv nye vanlige maskiner avslører ikke toppskader. Ny MR-maskin i Bergen påviser disse skadene Nakkeslengen Nr. 1-2003.Tidsskrift for nakkeslengskadde - tilsluttet Norges Handikapforbund - 9 årg. Selv nye vanlige maskiner avslører ikke toppskader. Ny MR-maskin i Bergen påviser disse skadene Utvalgt

Detaljer

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft

Åpent møte 7. januar 2009. Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Åpent møte 7. januar 2009 R A P P O R T Gentesting ved bryst- og eggstokkreft Ansvarlig redaktør: Sissel Rogne Redaktør: Ole Johan Borge Utgiver: Bioteknologinemnda Publisert 25.09.2009 www.bion.no ISBN

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang Utrygt farvann Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og bred erfaring med

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget

Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget Møte mandag den 28. november 2011 i Stortinget President: Dag-Terje Andersen Sak nr. 7 [18:17:18] Interpellasjon fra representanten Erna Solberg til helse- og omsorgsministeren: «I den senere tiden har

Detaljer

Mobbing i arbeidslivet

Mobbing i arbeidslivet En veiledning for arbeidsgivere, tillitsvalgte og ledere TEMAHEFTE Mobbing i arbeidslivet Ståle Einarsen, Lars Glasø, Tina Løkke Vie og Harald Pedersen - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken for

Detaljer

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet MST-rapport 1/2013 MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap Forekomst og kostnader knyttet til skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet Et muskel- og skjelettregnskap 2 0 1 0-2

Detaljer

Velkommen til Modul 1

Velkommen til Modul 1 Velkommen til Modul 1 Velkommen til emestring.no og den første behandlingsmodulen i sosial angst! emestring- behandlingen består av 9 behandlingsmoduler og gjennomføringen tar vanligvis 9-14 uker. Modulene

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2006 11. årgang. 850 000 gjør ingenting

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2006 11. årgang. 850 000 gjør ingenting Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 1 2006 11. årgang 850 000 gjør ingenting Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og bred erfaring

Detaljer

Ung og ufør. Levekår for unge uføre.

Ung og ufør. Levekår for unge uføre. Ung og ufør Levekår for unge uføre. Innhold Innledning Innledning...3 De viktigste funnene er:...3 Unge funksjonshemmedes forslag...4 Om undersøkelsen...5 Begreper...7 Inntekt som ung og ufør...8 Arbeidsavklaringspenger...8

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles?

Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno. Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Nasjonalt kompetansesenter for søvnsykdommer SOVno Søvnproblemer hvordan skal de behandles? Av Bjørn Bjorvatn, professor dr.med. Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer 2007 Søvnproblemer rammer mange

Detaljer