Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell"

Transkript

1 Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell 2. reviderte utgave 15. april 2004 Flymedisinsk Institutt

2 Alminnelig benyttede forkortelser: BMI: BML: FMI: FMK: FSAN: FØL: LOI: MFLN: MUD: PRK: Body Mass Index Bestemmelser for militær luftfart Flymedisinsk Institutt Flymedisinsk Klinikk Forsvarets Sanitet Forsvarets øverste legenemnd Luftoperativt Inspektorat Den Militære Flylegenemnd Midlertidig udyktighet for lufttjeneste Photorefraktiv keratektomi 2

3 Forord Luftforsvarets medisinske krav til Luftpersonell utkom i sin første utgave i april 2002 og ble godt mottatt. Kravene legges til grunn for opptak til Luftforsvarets skoler og for forlengelse av ulike militære sertifikater til luftpersonell. Etter to års anvendelse er det nødvendig med en revisjon. Flymedisinsk Institutt takker alle som har kommet med innspill om forbedringer og som har bidratt til å ajourføre disse. Innholdet er samstemt med medisinske krav som stilles til Luftpersonell i allierte nasjoner og med nasjonale helsekrav for deltakelse i internasjonale operasjoner. Blinderen 15. april 2004 John M. Steineger Sjef Flymedisinsk institutt Rolf Heimberg Sjef Flymedisinsk klinikk 3

4 Innhold 1 Innledning SELEKSJON VEDLIKEHOLDSKRAV SKIKKETHET FOR DELTAGELSE I INTERNASJONALE FREDSOPERASJONER Medisinsk kjennelse KATEGORIER LUFTPERSONELL INTERVALL LEGEUNDERSØKELSE Flyelever Luftpersonell INTERVALL TANNLEGEUNDERSØKELSE Flyelever Luftpersonell ØVRIGE FORUTSETNINGER FOR UTSTEDELSE AV KJENNELSE Medisinske kriterier GENERELLE SELEKSJONSSKRAV GENERELLE VEDLIKEHOLDSKRAV Vedlikeholdskrav utdypet Høyde, vekt og fysisk yteevne Klage på vedtak A1--FE: Flyelev Seleksjon A1-Flyger Vedlikeholdskrav A3-C: Crew chief, A3-L: Lastemester, A3-M: Maskinist, A3-N: Navigatør, A3- S: Systemoperatør Seleksjon Konvertering av kjennelse Vedlikehold A3-J: Jagerkontrolloffiser Seleksjon Vedlikehold A3-R: Redningsmann Seleksjon Vedlikehold A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon og vedlikehold ØRE-, NESE- OG HALSKRAV (KRAV TIL STATUS OG HØRSEL) Seleksjon Generelt for ører Ytre øregang Trommehinne Mellomøre Tuba auditiva: Indre øre/labyrint: Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Cavum oris/fauces: Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Larynx (Indirekte laryngoscopi): Collum Vedlikehold

5 Generelt for ører: Ytre øregang: Trommehinne Mellomøre Tuba auditiva: Indre øre/labyrint: Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Cavum oris/fauces: Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Larynx (Indirekte laryngoscopi): Collum Audiometri (krav til hørsel) Katergori A1-FE, A3-C, A3-J A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R Seleksjon A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon A1, A3-C, A3-J, A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R, A3-AE Vedlikehold OFTALMOLOGISKE KRAV (KRAV TIL ØYESTATUS OG SYN) Seleksjon Vedlikehold Spesifikasjon A1, A1-FE, A2, A3-R Seleksjon Vedlikehold Generelle krav Spesifikasjon A3-C, A3-N, A3-S, A3-L, A3-J, A3-M, A3-AE Seleksjon Vedlikehold Generelle krav Behandling med legemidler, naturmidler og kosttilskudd GENERELT MEDISINSK BEHANDLING MED INNFLYTELSE PÅ SKIKKETHET FOR LUFTTJENESTE NATURMIDLER OG KOSTTILSKUDD LEGEMIDLER GODKJENT TIL BRUK AV LUFTPERSONELL LEGEMIDLER Fordøyelsesorganer og stoffskifte (A) Hjerte og kretsløp (C) Dermatologiske midler (D) Urogenitalsystem og kjønnshormoner (G) Hormoner til systemisk bruk ekskl. kjønnshormoner og insulin (H) Antiinfektiva til systemisk bruk (J) Muskler og skjelett (M) Nervesystemet (N) Antiparasitære midler, insekticider og insektmidler (P) Respirasjonsorganer (R) Sanseorganer (S) Varia (V)

6 1Innledning 1.1Seleksjon Personell som av Luftforsvarets seleksjons senter (LSES) er funnet skikket til flyoperativ tjeneste skal ved opptak til de respektive skoler og kurs ikke ha noen akutt eller kronisk, medfødt eller ervervet, fysisk eller psykisk sykdom eller skade. Søkerne skal heller ikke ha følgetilstander etter sykdom eller skade som gir nedsatt funksjonsdyktighet eller krever spesielle hensyn, spesielle hjelpemidler, regelmessig bruk av medikamenter, diett eller jevnlige legekontroller. Videre skal søkerne være i alminnelig god fysisk form. Søkerne blir vurdert på bakgrunn av utfylt egenerklæring og eventuelle spesialisterklæringer, klinisk undersøkelse, fysiologiske målinger og biokjemiske analyser av blod og urin. For visse fysiologiske funksjonstester (f.eks. av syn, hørsel, lungefunksjon, aerob arbeidskapasitet) er det definert minimumskrav som i mange tilfeller er strengere enn de kriteriene man vanligvis benytter ved diagnostikk av sykdom eller annen funksjonsinnskrenkning. Dette betyr at søkere kan falle utenfor kriteriene til opptak uten at de verken kan eller skal betegnes som syke. Dersom det gjøres unormale funn ved undersøkelsene, vil det vanligvis ikke bli iverksatt noen form for utredning i regi av Den militære flylegenemnd (MFLN). I de tilfellene det vurderes som nødvendig, vil kandidaten bli informert om å oppsøke egen lege for kontroll av funnet. Det gis ved opptak i alminnelighet ikke dispensasjon fra de definerte kravene. 1.2Vedlikeholdskrav Luftpersonell som innehar Legeattest for lufttjeneste er tilpliktet regelmessige helseundersøkelser slik det er beskrevet i BML. Fortsatt luftdyktighet i medisinsk forstand vurderes på bakgrunn av utfylt egenerklæring, klinisk undersøkelse, fysiologiske målinger og biokjemiske analyser av blod og urin. På grunn av forventede fysiologiske endringer som konsekvens av alder, vil krav til resultater avvike fra hva som forventes ved seleksjon i ung voksen alder. Dessuten er det tatt hensyn til den type flyoperativt arbeide den enkelte utfører og er klassifisert for. 1.3Skikkethet for deltagelse i internasjonale fredsoperasjoner Forut for tjeneste i internasjonale fredsoperasjoner underlegges personellet strengere krav til både fysisk og psykisk helse, herunder en vurdering av sosiale forhold, enn ved seleksjon til militær tjeneste i Norge. Luftpersonell som innehar Legeattest for lufttjeneste er i utgangspunktet vurdert strengere enn annet yrkesbefal når det gjelder helsemessig skikkethet. I og med at vedlikeholdskrav til fortsatt luftdyktighet er tilpasset alder og type lufttjeneste, og at vurdering forut for internasjonal tjeneste omfatter flere kriterier, er det fullt mulig at en søker allikevel ikke tilfredsstiller Forsvarets helsekrav til personell som skal tjenestegjøre i internasjonale fredsoperasjoner. 2Medisinsk kjennelse 2.1Kategorier luftpersonell Alt personell som skal tjenestegjøre som operativt besetningsmedlem ombord i militære luftfartøy skal gjennomgå legeundersøkelse og være godkjent som skikket for slik tjeneste. Dette skal være legitimert ved gyldig Legeattest for lufttjeneste. Medisinsk skikkethet for lufttjeneste deles i tre kategorier: 1. A1: Skikket til lufttjeneste som pilot / fartøysjef 6

7 2. A1-FE: Skikket til lufttjeneste som flyelev / fartøysjef 3. A2: Skikket til lufttjeneste som pilot / fartøysjef med spesifiserte begrensninger 4. A3: Skikket for spesifisert lufttjeneste, unntatt som pilot / fartøysjef Kategori A3 omfatter skikkethet til følgende spesialiserte funksjoner: a) A3-AE: Medisinsk besetningsmedlem b) A3-C: Crew Chief c) A3-J: Jagerkontrolloffiser d) A3-L: Lastemester e) A3-M: Maskinist f) A3-N: Navigatør g) A3-R: Redningsmann h) A3-S: Systemoperatør 2.2Intervall legeundersøkelse 2.2.1Flyelever Flyelever skal før uttaksflyging ved Luftforsvaret flyskole (LFS) starter, undersøkes i Den militære flylegenemnd (MFLN) ved Flymedisinsk institutt (FMI). Godkjente flyelever får utstedt kjennelse A1- Flyelev med gyldighet ett år fra dato for undersøkelse/opptak. Kjennelsen A1- Flyelev brukes ved uttaksflyging LFS og under utdannelsen i utlandet. Videre undersøkelser foretas hos militær flylege med fortsatt ett års gyldighet. Etter endt utdannelse får flygeren kjennelse iht. A Luftpersonell Luftpersonell plikter selv å sørge for fornyelse av Legeattest for lufttjeneste, med de timebestillinger dette innebærer (eks. lege, tannlege, fysisk test, flymedisinsk kurs). Legeundersøkelse hos militær flylege foretas 1 gang årlig. Undersøkelsen skal tidligst utføres 3 måneder og senest 4 uker før vedkommendes fødselsdato. Flygere skal etter fylte 45 år undersøkes 2 ganger årlig. Undersøkelsen skal foregå tidligst 2 måneder og senest 4 uker før fødselsdato, og tilsvarende 6 måneder senere. Undersøkelser av militært luftpersonell i Den militære flylegenemnd (MFLN) foretas som følger: a. Aspiranter til alle kategorier lufttjeneste: før utdannelsens påbegynnelse. b. Flygere (kategori A1,A2)< 40 år: en gang hvert 6. år. c. Luftpersonell 40 år hvert 3. år. 2.3Intervall tannlegeundersøkelse Retningslinjer for krav til tannstatus hos operative flybesetningsmedlemmer er innarbeidet i publikasjonen «Instruks og veiledning for tannlegetjeneste i Forsvaret» FO/SAN P Flyelever Flyelever skal før flyperioden starter, gjennomgå tannundersøkelse i regi av Luftforsvarets seleksjonssenter (LSES). Ingen elever kan overføres til skole i utlandet uten at tannstatus er godkjent av militær tannlege i henhold til gjeldende regler Luftpersonell Luftpersonell skal gjennomgå en grundig tannundersøkelse hvert 6. år, samt en enklere undersøkelse årlig. Alle undersøkelser foretas av militær tannlege; tidligst 6 måneder, senest 2 måneder før de periodiske legeundersøkelsene. 2.4Øvrige forutsetninger for utstedelse av kjennelse Bestått årlig fysisk test for befal Gjennomført test i lavtrykkskammer (ikke A3-J, A3-AE) 7

8 Deltakelse i flymedisinsk kurs (ikke A3-J, A3-AE) 3Medisinske kriterier 3.1Generelle seleksjonsskrav Seleksjon forut for opptak foretas ved Luftforsvarets seleksjonssenter (LSES). I tillegg til undersøkelse hos lege og tannlege, omfatter seleksjonen psykologisk evaluering og fysiske tester. Følgende seleksjonsskrav gjelder for samtlige kategorier luftpersonell. Eventuelle unntak fremgår av teksten som beskriver hver kategori. Område Beskrivelse Allergi Allergi skal ikke være behandlet medikamentelt etter 12 års alder. Dette omfatter hyposensibilisering. Almen helse Audiometri Blodtrykk Blodprøver Følgetilstander etter skade og brudd Lungestatus Medikamenter Forbigående bruk av godkjent legemiddel ved lett grad av rhinokonjunktivitt i pollensesongen, kan godkjennes av MFLN. Tidligere anafylaktisk eller alvorlig allergisk reaksjon mot kjent eller ukjent agens samt kostrestriksjoner av medisinske årsaker ekskluderer. Almen medisinsk undersøkelse inklusive nevrologisk status skal være uten anmerkning. Ingen videre utredning ved unormale funn. Se eget kapittel Systolisk 140 og diastolisk 90 mmhg. Situasjonsbetinget hypertensjon ekskluderer og det foretas ingen videre utredning av forhøyede verdier. Ingen spesifikk nedre grense angis, men symptomgivende ortostatisk hypotensjon ekskluderer. Hb, CRP: Resultat innen referanseområde. Lipidprofil (total-, HDL-, LDL-kolesterol, triglycerider fastende): Skjønnsmessig vurdering iht. risiko for hjertekarsykdommer. Krav om symptomfrihet og normal aktivitet i minst 1 år etter avsluttet behandling og rehabilitering. Enkelte tilstander vurderes strengere. Hode- og nakkeskader vurderes særlig strengt og krever erklæring fra spesialist. Minst 2 års observasjonstid etter alvorlig skade. Søkeren skal være lungefrisk. Ingen innskrenkning av statiske eller dynamiske lungevolum, diffusjonskapasitet og maksimal ventilasjonskapasitet i forhold til kjønn, alder, høyde og vekt. Minstekrav ved seleksjon er FEV1/FVC % 75%. Søkeren skal ikke bruke medikamenter fast. 8

9 Rusmidler Rygg-/nakke Antikonseptiva er unntatt. Bruk av narkotika, dopingmidler og vanedannende medikamenter eller alkoholmisbruk er diskvalifiserende. Forekomst av relevante røntgenologiske funn eller problemer i rygg- og/eller nakken vurderes strengt. Det er krav om siste 3 år uten sykemelding eller medisinsk behandling. Legeerklæring må i så fall dokumentere at tilstanden ikke påvirker funksjonsevnen. Prolaps og isjias (med eller uten utfall)diskvalifiserer. Tannhelse Dokumentasjon av vel konserverte tenner, kfr. BML, Tannlegeundersøkelse Urinprøver Vaksiner Høyde, vekt og kondisjon Fravær av blod, glukose, leukocytter og protein. Utføres med teststrimmel. Mikroskopi ved positive funn. Vaksinasjon iht. gjeldende retningslinjer. Allergi eller andre kontraindikasjoner mot pålagte vaksiner diskvalifiserer. Søkere < 35 år: BMI 18 og 25. Søkere 35 år og kategori A3-J og A3-AE: BMI 18 og 28 Muskuløse og veltrente personer kan oppnå høy BMI uten at reell overvekt foreligger. Livvidde og forholdet mellom minste abdominalomfang (cm) og maksimale hofteomfang (cm) vurderes i tillegg (liv-hofte-ratio). Krav om bestått fysisk test iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser. BMI = Body Mass Index; kg/m 2 ). Øre, nese, hals (ØNH) Øyestatus og synskrav Ingen sykdommer eller andre forhold i øre-, nese-og halsområdet som medfører problemer med trykkutlikning i ører eller bihuler, eller som hindrer normal luftpassasje. Bestått test i lavtrykkskammer til 8000 fot. Se eget kapittel 3.2Generelle vedlikeholdskrav Følgende vedlikeholdskrav gjelder for samtlige kategorier luftpersonell. Eventuelle unntak fremgår av teksten som beskriver hver kategori. Område Allergi Beskrivelse Utvikling av allergi, anafylaktisk eller alvorlig allergisk reaksjon mot kjent eller ukjent agens samt kostrestriksjoner av medisinske årsaker skal vurderes av 9

10 Almen helse Blodtrykk Blodprøver MFLN iht. konsekvens for lufttjeneste. Almen medisinsk undersøkelse og nevrologisk status skal være uten anmerkning. Utredning ved unormale funn. MFLN vurderer konsekvens for lufttjeneste. Systolisk 140 og diastolisk 90 mmhg. Utredning ved forhøyede verdier. Symptomgivende ortostatisk hypotensjon utredes, men er normalt ekskluderende. Hb, CRP: Resultat innen referanseområde. Lipidprofil (total-, HDL-, LDL-kolesterol, triglycerider fastende): Risiko for hjerte-karsykdommer vurderes skjønnsmessig. Følgetilstander etter skade og brudd Lungestatus Funksjonsevnen etter avsluttet behandling og rehabilitering er avgjørende for vurderingen. Hode- og nakkeskader vurderes spesielt nøye av MFLN og krever erklæring fra spesialist. Søkeren skal være lungefrisk. Ingen innskrenkning av statiske eller dynamiske lungevolum, diffusjonskapasitet og maksimal ventilasjonskapasitet i forhold til kjønn, alder, høyde og vekt. FEV1/FVC % 70%. Hvis undersøkelser påviser lavere verdier, gir dette grunnlag for utredning. Medikamentell behandling Rusmidler Rygg-, nakke Tannhelse Urinprøver All varig medisinsk behandling skal avklares med MFLN, midlertidig med lokal flylege. Bruk av narkotika, dopingmidler og vanedannende medikamenter eller alkoholmisbruk er diskvalifiserende. Relevante urin- eller blodtester kan benyttes som dokumentasjon. Forekomst av rygg- og nakkeproblemer vurderes strengt. Legeerklæring kreves som dokumentasjon at tilstanden ikke påvirker funksjonsevnen. Isjias (med eller uten utfall) er diskvalifiserende Dokumentasjon av vel konserverte tenner, kfr. BML Tannlegeundersøkelse. Fravær av blod, glukose, protein og leukocytter. Utføres med teststrimmel. Mikroskopi ved positive funn. Behov for utredning vurderes av MFLN. Øre, nese, hals (ØNH) Ingen sykdommer eller andre forhold i øre-, nese-og halsområdet som medfører problemer med trykkutlikning i ører eller bihuler, eller som hindrer normal luftpassasje. 10

11 Høyde, vekt og kondisjon Alle kategorier: BMI 18 og 28. Muskuløse og veltrente personer kan oppnå høy BMI uten at reell overvekt foreligger. Livvidde og forholdet mellom minste abdominalomfang (cm) og maksimale hofteomfang (cm) vurderes i tillegg (liv-hofte-ratio). BMI > 25 medfører kost- og livsstilsveiledning. Ved BMI > 28 og < 30: Kjennelse av begrenset varighet (3 måneder). BMI >30: Midlertidig udyktighet (MUD) for lufttjeneste. Krav om bestått årlig fysisk test for befal iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved gjentatte overskridelser av krav til BMI / ikke bestått fysisk test: Håndtering som en personalsak gjennom LOI Vedlikeholdskrav utdypet Ved legebedømmelsen må det brukes et skjønn hvor tilstandens grad av alvorlighet, klientens samlede funksjonsevne og lufttjenestens karakter tas med i betraktning. Hensynet til nødvendig luftdyktighet skal alltid gis prioritet basert på to hovedelementer: funksjonsevne og risiko for akutt inkapasitering. Helsemessige aspekter og tilleggsfaktorer som ikke er nevnt, vil etter vurdering i MFLN kunne få konsekvenser for opptak eller videre kjennelse Høyde, vekt og fysisk yteevne KLassifisering BMI og overvekt Vekt, høyde og fysisk yteevne må sees i sammenheng. Body Mass Index (BMI) er forholdet mellom vekt i kg og høyde i m2. I 1998 utga The National Institutes of Health følgende amerikanske retningslinjer for identifisering, evaluering og behandling av overvekt og fedme: Klassifikasjon BMI score Undervekt <18,5 Normal 18,5-24,9 Overvekt 25,0-29,9 Fedme grad I 30,0-34,9 Fedme grad II 35,0-33,9 Ekstrem fedme >40 BMI og helserisiko 11

12 Høy BMI betyr generelt økt mortalitetsrisiko. Hypertensjon, kardiovaskulær sykdom og Diabetes mellitus kan være noen av årsakene. BMI score Helserisiko >25 minimal lav moderat 30-<35 høy 35-< 40 meget høy > 40 ekstrem høy Muskuløse og veltrente personer kan oppnå høy BMI uten at reell overvekt foreligger fordi indeksen ikke skiller mellom fett- og muskelmasse. Hos disse bør ikke BMI brukes alene til vurdering av overvekt eller helserisiko. Livvidde og forholdet mellom minste abdominalomfang (cm) og maksimale hofteomfang (cm) vurderes i tillegg (liv-hofte-ratio). Årlig fysisk test for befal skal være bestått. Det er vanlig å angi en liv-hofte-ratio hos menn > 1.0 og hos kvinner > 0.85 som bukfedme, mens grensene for livvidde settes > 102 cm hos menn og > 88 cm hos kvinner (WHOanbefalinger). Tiltak ved overvekt Tiltak ved overvekt og fedme skal omfatte forandringer i kost- og mosjonsvaner med sikte på å oppnå varige endringer. Første siktemål bør være en moderat vektreduksjon, hvilket innebærer et vekttap på 5-10 % av kroppsvekten. Gode kost- og mosjonsvaner har gunstige helsemessige konsekvenser selv om vektreduksjon ikke oppnås. Ved BMI > 25 gis kost- og mosjonsråd med tanke på å forebygge videre vektøkning. Personer med BMI > 27 som har økt livvidde, glukoseintoleranse, høyt blodtrykk, høye blodfettverdier eller annen overvektsrelatert sykdom, vurderes for behandling i tillegg til kost- og mosjonsråd. Ved BMI >28 og <30 : Kjennelse av begrenset varighet (3 måneder). Ved BMI >30: Midlertidig udyktighet (MUD) for lufttjeneste. Krav om bestått årlig fysisk test for befal iht. de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Ved gjentatte overskridelser av BMI/ ikke bestått fysisk test: Håndtering som en personalsak gjennom LOI Klage på vedtak Militær flylegenemnd (MFLN) ved FMI er fast legenemnd med nasjonalt ansvar, og godkjenner personell for lufttjeneste. Kjennelser fra MFLN betraktes som enkeltvedtak og kan påklages, ref. FSAN- P6 Retningslinjer for militær helsetjeneste og legebedømmelse, kapittel 2, utgave 5/2003. Klagen sendes innen tre uker til : Flymedisinsk Institutt, MFLN, Pb. 14 Blindern, 0313 Oslo. Dersom klageren ikke gis medhold oversender MFLN den til Forsvarets øverste legenemnd ved Medisinsk Utdannings- og kompetansesenter (MUKS), Medisinsk avdeling, 2058 Sessvollmoen. 12

13 3.2.2A1--FE: Flyelev Seleksjon Spesielle undersøkelser (resultater vurderes i MFLN): Røntgen av hele ryggsøylen (totalcolumna) Røntgen av hjerte og lunger EEG m/ flikkerstimulering (eventuelt utvidet med søvndeprivasjon) Jagerflygere skal tilfredsstille følgende krav til legemsmål: Høyde cm Sittehøyde83-99 cm Lårlengde cm Kroppsvekt 93 kg ved maksimal høyde 193 cm (ref krav til BMI) O 2 -opptak: 45 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle A1-Flyger Vedlikeholdskrav God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 40 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt. NB! Vektgrense for piloter i ACES II sete (F-16) er 95,8 kg netto. Utdannede jagerflygere kan gis dispensasjon for flyging i slikt sete med netto kroppsvekt inntil 100 kg netto A3-C: Crew chief, A3-L: Lastemester, A3-M: Maskinist, A3-N: Navigatør, A3-S: Systemoperatør Seleksjon O 2 -opptak: 45 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle. Søkere >35 år 40 ml/min/kg Konvertering av kjennelse Personell som innehar kjennelsen A3-C, A3-L, A3-M, A3-S eller A3-N og som beordres til en stilling blant en av de øvrig nevnte, skal undersøkes i MFLN iht. gjeldende krav. Hvis søkeren tilfredsstiller helsekrav for fortsatt yrkesaktivitet i sin opprinnelige klasse (ref. vedlikeholdskrav), vil ny kjennelse som A3-C, -L, -M, -S eller -N normalt bli innvilget. Oftalmologiske krav til søkt kjennelse må imidlertid være innfridd Vedlikehold God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 40 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt A3-J: Jagerkontrolloffiser Seleksjon BMI > 28 ekskluderer. O 2 -opptak: 45 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle. 13

14 Vedlikehold God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 40 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt A3-R: Redningsmann Seleksjon Spesielle undersøkelser (resultater vurderes i MFLN): Røntgen av hele ryggsøylen (totalcolumna) Røntgen av hjerte og lunger EEG m/ flikkerstimulering (eventuelt utvidet med søvndeprivasjon) O 2 -opptak: 50 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle Vedlikehold God fysisk form for alderen. Nedre grense for O 2 -opptak ved løping på tredemølle: 45 ml/min/kg kroppsvekt. Menn > 50 år og kvinner > 45 år kan vurderes spesielt A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon og vedlikehold Personellgruppen A3-AE omfatter helsepersonell til Luftforsvarets ambulansetjeneste med luftfartøy. Personellet rekrutteres etter endt utdannelse og med flere års yrkeserfaring, og vil således være eldre enn personell som selekteres til andre funksjoner om bord i luftfartøy. Av den grunn settes opptakskravene identiske med vedlikeholdskravene for gruppen A3-AE. Unntaket er krav til refraksjon [se eget kapittel]. Allergier som krever kontinuerlig og omfattende vedlikeholdsterapi samt tidligere anafylaktisk eller alvorlig allergisk reaksjon mot kjent eller ukjent agens ekskluderer. Kostrestriksjoner av medisinske årsaker er eksklusjonsgrunn. Forekomst av rygg- og/eller nakkeproblemer vurderes strengt. Prolaps og isjias (med eller uten utfall) ekskluderer. Likeledes symptomer på sykdom og/eller skade av ryggsøylen eller ledd i bekkenet (sakroiliakale ledd) med eller uten objektive tegn i et slikt omfang at dette har forhindret søkeren fra vellykket aktiv deltagelse i et normalt arbeidsliv. Ved symptomer uten ledsagende funn, kreves det en beskrivelse av omfanget og fortrinnsvis i form av en faglig dokumentasjon. Funksjonsevnen er avgjørende for vurderingen. BMI 28. Det forventes at personellet driver regelmessig fysisk trening og er i alminnelig god form for alderen. O 2 -opptak: 40 ml/min/kg kroppsvekt ved løping på tredemølle. Menn > 50 år og kvinner > 45 år vurderes spesielt. 14

15 3.3 Øre-, nese- og halskrav (krav til status og hørsel) 3.3.1Seleksjon Patologi i ø.n.h.-området som vil bli vurdert strengt eller som fører til avslag ved seleksjon til alle kategorier kjennelser: Generelt for ører Tilstander, sykdommer og skader i ytre øre, trommehinne eller mellomøre, akutte eller kroniske, som vil medføre problemer i yrkesutøvelsen som flygende personell, eller som vil trenge hyppig behandling (eks. kronisk sekresjon fra øre) Ytre øregang Øregangsatresi, stenose av øregangen. Tumor i øregangen, exostoser som okkluderer øregangen Alvorlig ekstern otitt, akutt eller kronisk Trommehinne Enhver perforasjon inklusive tørt øre Myringoplastikk Større arrforandringer, myringosklerose med hørseltap, uansett hørsel i motsatt øre Mellomøre Mastoiditt, akutt evtl. Kronisk Akutt eller kronisk purulent otitis media Adhesiv otitt med hørseltap (som oftest samtidig tubedysfunksjon) Akutt eller kronsikk/residiverende serøs/mukøs otitt Kronisk otitt med/uten cholesteatom Otosklerose Radikaloperert øre Annen mellomørekirurgi (eks. Stapedektomi, osikkelplastikk) Tuba auditiva: Enhver dysfunksjon av tuba auditiva av kronisk eller recidiverende art. (Treg tubefunksjon evt. etter vurdering i lavtrykkskammer til 8000 fot) Indre øre/labyrint: Mb. Meniere. Enhver forstyrrelse av labyrintfunksjonen (f.eks i fob med acusticusnevrinom) Enhver otogen vertigo uansett type Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Enhver betydningsfull passasjehindring gjennom nesen som hindrer respirasjonen eller som fører til en dysfunksjon av bihulene(trykkutlikningsproblemer). For eksempel : Grad av septumdeviasjon Cruster/skorper(Wegener s ganulomatose) Nesepolypper 15

16 Betydelig Hypertrofiske concha Rhinitter, allergiske, vasomotoriske, purulente Annen patologi i nese/bihuler som kan føre til avslag om opptak: Enhver kirurgisk prosedyre i nese/bihuler før det er gått 3-12 mnd. Kronisk res. Epistaxis. Ktr. 3-6 mnd. etter behandling Septumperforasjon ( obs. Wegener obs. kokain, lepra, tbc, etc). Choanalatresi Kronisk sinusitt. Akutt sinusitt Cavum oris/fauces: Enhver betydningsfull misdannelse eller betydningsfull akutt eller kronisk infeksjon i munnhule eller øvre luftveier som har betydning for tale, respirasjon, inntak av føde etc. Ganespalte Leukoplaki ( obs. lichen planus er uten betydning) Tonsillehyperplasi evt. med anamnese rec. tons. evt. revurdere etter behandling f.eks. tidligst 2 mnd. etter tonsilectomi. Unilateral paralyse av bløte gane Ulcerasjoner(cancer, Wegener). Sialolithiasis/ rec. Sialadenitter. Tumores OSAS ( Obstruktivt Søvnpnoe Syndrom) Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Enhver prosess/patologi/infeksjon som medfører store passasjehindringer i nasopharynx og hindrer respirasjonen gjennom nesen eller som medfører dysfunksjon av tuba auditiva. Chonanalpolypper Kroniske infeksjoner Adenoid vev som kompromitterer tubeostier Tumores spes. de som kompromitterer tubeostier Larynx (Indirekte laryngoscopi): Enhver tilstand som medfører respirasjonsbesvær eller som medfører betydningsfull stemmeeller talefeil. Recurrensparalyse/parese uansett årsak Organisk sykdom, neoplasmer, polypper, granulomer, ulcerasjoner, kronisk laryngitt. Dysphoni/tensjonsdysphoni/aphoni Tracheotomi/tracheal fistel Collum Cervikalribben, symptomgivende. Kun røntgenologisk påvist er uten betydning. Kongenitte branchialcyster/duct. thyreoglossus med eller uten fistel. Konrakturer i nakkemuskulatur som interferer med uniformseffekter evt. annet (militært) utstyr. Tumor thyroidea Tumor colli 3.3.2Vedlikehold Patologi i ø.n.h.-området som fører til midlertidig eller varig tjenesteudyktighet for alle kategorier flygende personell: 16

17 Generelt for ører: Tilstander, sykdommer og skader i ytre øre, trommehinne eller mellomøre, akutte eller kroniske, som vil medføre problemer i yrkesutøvelsen som flygende personell eller som vil trenge hyppig medisinsk behandling Ytre øregang: Tumor i øregangen, exostoser som occluderer Alvorlig ekstern otitt, akutt eller kronisk Trommehinne Enhver trommehinneperforasjon inklusive tørt øre Myringoplastikk siste 120 dg( 4mnd). Vurderes deretter med mikrootoscopi, tympanometri, evt. kammerkjøring 8000 fot. Større arrforandringer, myringosclerose med hørseltap uansett hørsel i motsatt øre Mellomøre Mastoiditt, akutt evt. kronisk Radikaloperert øre Akutt eller kronisk purulent otitis media Adhesiv otitt med hørseltap(som oftest samtidig tubedysfunksjon) Akutt eller kronisk/residiverende serøs/mucøs otitt Kronisk otitt med/uten cholesteatom Mellomørekirurgi ekskl. myringoplastikk( f.eks. Stapedectomi, osikkelplastikk. Ny vurdering tidligst 6 mnd. etter operasjon). Otosclerose (ikke operert) avhengig av hørseltap Vurdering etter behandling(myringoplastikk, stapedectomi, osikkelplastikk, annen mellomørekirurgi) Tuba auditiva: Enhver dysfunksjon av tuba auditiva av kronisk eller residiverende art. ( Treg tubefunksjon,evt. etter vurdering i lavtrykkskammer til 8000 fot) Indre øre/labyrint: Mb. Menière (anamnese, audiometri, kalorisk prøve). Diagnosen må vær sikret ved observasjon og vurdering over tid. Enhver forstyrrelse av labyrintfunksjonen (f.eks. i forbindelse med acusticusnevrinom) Enhver otogen vertigo uansett type. Obs. BPPV og Vestibulær nevronitt kan behandles evt. gå i spontanremisjon. Flyvere kan vurderes for flyvende stilling etter symptomfritt intervall på 2-6 mnd Fremre nesegang (Rhinoscopia anterior): Enhver betydningsfull passasjehindring gjennom nesen som hindrer respirasjonen eller som fører til en dysfunksjon av bihulene(trykkutlikningsproblemer). For eksempel : Betydelig grad av septumdeviasjon Cruster/skorper (Wegener) Nesepolypper Hypertrofiske conchae Rhinitter, allergiske, vasomotoriske, purulente Annen patologi av betydning: Kronisk rec. epistaxis Enhver kirurgisk prosedyre i nesen.3-12 mnd postop. Septumperforasjon ( obs. Wegener obs. kokain, lepra, tbc, etc). 17

18 Choanalatresi Kronisk sinusitt. Akutt sinusitt Cavum oris/fauces: Enhver betydningsfull misdannelse eller betydningsfull akutt eller kronisk infeksjon i munnhule eller øvre luftveier som har betydning for tale, respirasjon, inntak av føde etc. Leukoplaki ( obs. lichen planus er uten betydning) Tonsillehyperplasi evt. med anamnese rec. tons. evt. revurdere etter behandling f.eks. tidligst 2 mnd. etter tonsilectomi. Unilateral paralyse av bløte gane - utredning. Ulcerasjoner(cancer, Wegener). Sialolithiasis / rec. Sialadenitter. Tumores OSAS ( Obstruktivt Søvnapnoe Syndrom) Epipharynx (Rhinoscopia posterior): Enhver prosess/patologi/infeksjon som medfører store passasjehindringer i nasopharynx og hindrer respirasjonen gjennom nesen eller som medfører tubedysfunksjon. Chonanalpolypper - kroniske infeksjoner Adenoid vev som kompromitterer tubeostier Tumores spes. de som kompromitterer tubeostier Revurdering etter behandling Larynx (Indirekte laryngoscopi): Enhver tilstand som medfører respirasjonsbesvær eller som medfører betydningsfull stemmeeller talefeil. Recurrensparalyse/parese uansett årsak Organisk sykdom, neoplasmer, polypper, granulomer, ulcerasjoner, kronisk laryngitt. Dysphoni/tensjonsdysphoni/aphoni Tracheotomi/tracheal fistel Revurdering tidligst 2 mnd. etter behandling Collum Konrakturer i nakkemuskulatur som interferer med uniformseffekter evt. annet (militært) utstyr. Tumor thyroidea Tumor colli Audiometri (krav til hørsel) Hørseltest utføres i støydempet audiometriboks/-rom. Terskelaudiometri foretas for frekvensene Hz på begge ører. Det beregnes en sum av db hørseltap for de tre dårligste nabofrekvensene på hvert øre til sammen, for frekvensområdet 2000 Hz og for frekvensområdet 3000 Hz (se rettledning for utregning i FSAN P 6, utgave 5/2003, kpt. 3.4 Hørsel) Katergori A1-FE, A3-C, A3-J A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R Seleksjon Sum db-tap 120 db for frekvensområdet 2000 Hz (ingen enkeltfrekvens skal være dårligere enn 20 db) og /eller 18

19 Sum db-tap 150 db for frekvensområdet 3000 Hz (hørseltapet for 3000 Hz skal ikke være dårligere enn 20 db, og hørseltapet for noen av de øvrige frekvensene skal ikke være dårligere enn 30 db) A3-AE: Aeromedical Evacuation Seleksjon Sum db-tap 150 db for frekvensområdet 2000 Hz (ingen enkeltfrekvenser skal være dårligere enn 30 db). og/eller Sum db-tap 395 db for frekvensområdet 3000 Hz 3.3.5A1, A3-C, A3-J, A3-L, A3-M, A3-N, A3-S, A3-R, A3-AE Vedlikehold Avgjøres på individuell basis på bakgrunn av resultatet ved rentoneaudiometri eventuelt supplert med taleaudiometri i henhold til norsk standard. 3.4Oftalmologiske krav (krav til øyestatus og syn) Det forutsettes normal funksjon av øyne og omgivelser, ingen akutte eller kroniske øyesykdommer, intet øyekirurgisk sequele eller skade som kan påvirke flyoperativ sikkerhet eller krav til flyoperativ virksomhet Seleksjon Følgende sykdommer eller funksjonsdefisit diskvalifiserer for lufttjeneste ved seleksjon: Behandlingsrefraktær astenopi Eksoftalmus, uni- eller bilateral Monokularitet Anoftalmus, mikroftalmus Alle former for patologisk nystagmus Glaukom Synsfeltdefekter ved Donders prøve eller autoperimetri Diplopi i en hver blikkretning Patologiske pupillereflekser Retinal patologi som kan påvirke flyoperative oppgaver eller flysikkerhet Okulær migrene Refraktiv kirurgi og seleksjonskrav Enhver form for refsaktiv kirurgi er diskvalifiserende for kategori A1-FE. PRK for myopi tillates for A3-C, A3-S, A3-J, A3-L, A3-R, A3-M og A3-N og A3-AE dersom følgende tilleggskriterier er oppfylt: Preoperativ: Sphærisk refraksjon< -5D Astigmatisme < -2D Postoperativ: Stabil refraksjon: < +/- 0,5D forandring, sphærisk eller cylinder. Ingen diplopi, halofenomener, blendingsplager eller affeksjon av mørkesyn. Refraksjon og visus innen gjeldende krav. Normal kontrastsensitivitet i både skotopisk og fotopisk lysforhold. Kjennelsen kan gis tidligst 6 måneder etter utført operasjon og forutsetter en fullstendig øyelegeundersøkelse i MFLN. 19

20 Vedlikehold Nyoppdagede sykdommer eller funksjonsfeil ved kontrollundersøkelse må vurderes individuelt av undersøkende øyelege. Refraktiv kirurgi og vedlikeholdskrav (HF) Enhver form av refraktiv kirurgi er diskvalifiserende for kategori A1 og A2. PRK kan, etter godkjenning av øyelege i MFLN, aksepteres for A3-C, A3-S, A3-J, A3-L, A3- R, A3-M, A3-N og A3-AE, forutsatt at de i paragraf nevnte tilleggskriterier er oppfylt. Kjennelsen kan gis tidligst 6 måneder etter utført operasjon og forutsetter en fullstendig øyelegeundersøkelse i MFLN. Unntak: Kataraktoperasjon er mulig for alle kategorier kjennelser, også A1, men forutsetter vurdering gjennom MFLN. Følgende sykdommer eller patologi godkjennes ikke: Øyelokk: Visusnedsettende ptose eller blefarochalase på ett eller begge øyne. Trichiasis. Uttalt periorbitalt eksem. Lagoftalmus. Konjunktiva: Kronisk eller kraftig allergisk konjunktivitt, xeroftalmia (tørre øyne), status etter trachom med arrforandringer i cornea, symptomgivende pterygium (induksjon av astigmatisme, innvekst mer enn 1 mm på cornea, ubehag og svie) og symblefaron. Cornea: Kronisk keratitt, anamnese med residiverende epitelerosjoner eller corneale ulcerasjoner, progredierende vaskularisasjon i cornea, alle corneale dystrofier, manifest eller frustran keratokonus. Uvea: Kronisk fremre (iridocyclitt, iritt), intermediær (pars planitt) eller bakre uveitt (chorioditt, chorioretinitt). Linse: Afaki, linsedislokasjon og behandlingskrevende katarakt. Status etter kataraktoperasjon med implantert forkammerlinse (IOLA) for A1 og A2. Unntak: Bakkammerlinse (IOLP) kan tillates etter operasjon for katarakt for A1 (begrensning: ikke jagerfly), A2, A3-C, A3-N, A3-S, A3-M, A3-L, A3-J og A3-AE. Det er ikke tillat med IOLA eller IOLP for A3-R. Kjennelsen kan gis tidligst 3 måneder etter utført operasjon og forutsetter en fullstendig øyelegeundersøkelse i MFLN. Retina og corpus vitreum: Tidligere amotio retinae, retinale hull eller rifter. Store degenerasjoner i periferien. Maculopatier. Nervus optikus: Gjennomgått optikus nevritt eller manifest optikus atrofi. Manifest papilleødem. Glaukomskade på papillen. 20

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell

Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell og AE personell Flymedisinsk Institutt (FMI) fastsetter Reglement om medisinske krav til luftpersonell, kontroll- og varslingspersonell

Detaljer

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell

Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Luftforsvarets medisinske krav til luftpersonell Inkluderer krav til kontroll- og varslingspersonell og AE personell 5. reviderte utgave oktober 2009 Flymedisinsk Institutt Alminnelig benyttede forkortelser:

Detaljer

Øre-nesehalsundersøkelse. flyvende personell. Ole J. Woxen Ø.n.h-lege lege GMS Norsk luftambulanse AS

Øre-nesehalsundersøkelse. flyvende personell. Ole J. Woxen Ø.n.h-lege lege GMS Norsk luftambulanse AS Øre-nesehalsundersøkelse av flyvende personell Ole J. Woxen Ø.n.h-lege lege GMS Norsk luftambulanse AS Øre-nese-hals undersøkelsens betydning i flymedisin Kommunikasjon, Hørsel Stemme Balanse og orienteringsevne

Detaljer

Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn..

Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner. Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn.. Oppdaterte synskrav for flygere - JAR FCL 3 Amendt.. 5 Praktiske demonstrasjoner Jörn Beckröge Øvre Romerike Øyelegekontor Haugvn.. 1 2070 Råholt Agenda Helsekrav klasse 1 Førstegangsundersøkelsen Forlengelse-

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) FORSKRIFT OM MEDISINSKE KRAV FOR SEILFLYGERE, MIKROFLYGERE, FØRERE AV FRIBALLONG OG KABINBESETNINGSMEDLEMMER

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) FORSKRIFT OM MEDISINSKE KRAV FOR SEILFLYGERE, MIKROFLYGERE, FØRERE AV FRIBALLONG OG KABINBESETNINGSMEDLEMMER LUFTFARTSTILSYNET Rådusgata 2 Postboks 8050 Dep., N-0031 OSLO Tlf. : 23 31 78 00 Telefax : 23 31 79 95 AFTN : ENCAYAYA E-mail: postmottak@caa.dep.no BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) C 1 3 FORSKRIFT

Detaljer

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Prioriteringsveileder - Øre-nesehals. Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, Prioriteringsveileder - Øre-nesehals Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer, hode- og halskirurgi Fagspesifikk innledning øre- nesehalssykdommer,

Detaljer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer

Isotretinoin. Informasjon til pasienter og foreldre. Utarbeidet av dr. med Tor Langeland. Spesialist i hudsykdommer Isotretinoin Informasjon til pasienter og foreldre Utarbeidet av dr. med Tor Langeland Spesialist i hudsykdommer Denne informasjon er ment brukt i sammenheng med konsultasjon og den informasjon som er

Detaljer

Kvalitetssikring i arbeidet med flymedisinske kjennelser

Kvalitetssikring i arbeidet med flymedisinske kjennelser Kvalitetssikring i arbeidet med flymedisinske kjennelser Rolf Heimberg, Flymedisinsk seksjon Side 1 / Resultater i 2005: Sertifikatkategorier og kjennelser Type legeerklæringer Side 2 / Antall legeerklæringer

Detaljer

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - øyesykdommer (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 9.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer

Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Prioriteringsveileder - Øyesykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Fagspesifikk innledning - øyesykdommer Tilstander i prioriteringsveilederen Tilstandene

Detaljer

Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger

Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger Nytt regelverk, innføring og praktiske konsekvenser for oppnevnte flyleger JAR-FCL 3, amendment (oppdatering) 5 BSL G 2-3 helsekrav for flygeledere Andre endringer Rolf Heimberg, flymedisinsk seksjon Side

Detaljer

Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon, testmetoder og praktiske implikasjoner

Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon, testmetoder og praktiske implikasjoner Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon, testmetoder og praktiske implikasjoner Jörn Beckröge Øyelege Fargesynets betydning i dagens 1. Bakgrunn luftfart: Agenda 2. Fargesynets fysiologi 3.

Detaljer

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL)

BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) LUFTFARTSTILSYNET Rådhusgt 2, Postboks 8050 Dep. 0031 OSLO Tlf. : 23 31 78 00 Telefax : 22 31 79 95 AFTN : ENCAYAYA E-post: postmottak@caa.dep.no BESTEMMELSER FOR SIVIL LUFTFART (BSL) C 1-2 FORSKRIFT OM

Detaljer

Orientering til legen

Orientering til legen Orientering til legen Bakgrunn for legeundersøkelsen Personell som ber om denne legeundersøkelsen (Helseattest for arbeid i tau) ønsker å sertifisere seg eller å opprettholde et gyldig personell sertifikat

Detaljer

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera

Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Rettledning for leger for vurdering og overvåking av kardiovaskulær risiko ved forskrivning av Strattera Strattera er indisert til behandling av Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) hos barn,

Detaljer

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Sykelig overvekt Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i spesialisthelsetjenesten 2 Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt 3 Sykelig

Detaljer

Helseundersøkelse. FORTROLIG I utfylt stand. Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested:

Helseundersøkelse. FORTROLIG I utfylt stand. Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested: Helseundersøkelse Fylles ut av ansatt/søker: Navn: Fødsels og person nr.: Adresse: Tjenestested: Helseattesten gjeldet stilling/opptak ved: Egenerklæring 1. Sykdommer i familien (foreldre, søsken, egne

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Øre- nese- halssykdommer, hode- og halskirurgi

Øre- nese- halssykdommer, hode- og halskirurgi Øre- nese- halssykdommer, hode- og halskirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, august 2009 1 2 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning øre- nese- halssykdommer,

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro PAPA SYNDROM Versjon av 2016 1. HVA ER PAPA 1.1 Hva er det? Forkortelsen PAPA står for pyogen artritt (leddbetennelse), pyoderma gangrenosum og akne. Det er

Detaljer

Prioriteringsveileder øre-nese-halssykdommer, hodeog halskirurgi

Prioriteringsveileder øre-nese-halssykdommer, hodeog halskirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder øre-nese-halssykdommer, hodeog halskirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og

Detaljer

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges

Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges Med hjerte for diabetes type 2 DIABETES TYPE 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Kom Hjerte og blodårer Diabetes type 2 øker risikoen for hjerte- og karsykdom Diabetes type

Detaljer

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser

Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk. Fysiologi og identifiseringsøvelser Tegn og Symptomer på narkotikamisbruk Fysiologi og identifiseringsøvelser Fysiologi og narkotikasymptomer Se sammenhengen mellom inntak av rusmidler og de tegn og symptom vi ser etter i lesetestene. Kjenne

Detaljer

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre.

Det er svært viktig at du er klar over når du har høyere risiko for blodpropp, hvilke tegn og symptomer du må se etter og hva du må gjøre. Informasjonskort til pasienten: Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pakningsvedlegget

Detaljer

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt

Fagspesifikk innledning - sykelig overvekt Prioriteringsveileder - Sykelig Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - sykelig Fagspesifikk innledning - sykelig Sykelig er en kompleks tilstand. Pasientgruppen er svært

Detaljer

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund

PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund PAKNINGSVEDLEGG Veraflox 60 mg og 120 mg tabletter til hund 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS DE ER FORSKJELLIGE Innehaver

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF. av 25. august 2009. om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) Nr. 18/512 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/113/EF 2015/EØS/18/53 av 25. august 2009 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/126/EF om førerkort(*) under henvisning til traktaten om opprettelse av

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig

Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig Bariatrisk kirurgi i Helse-Nord Torunn K. Nestvold Overlege gastrokirurgisk seksjon/ Seksjonsoverlege Regionalt senter for behandling av sykelig overvekt Nordlandssykehuset Bodø HF Bakgrunn Høsten 2004

Detaljer

Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane

Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane Forskrift om krav til helse.. av betydning for sikkerheten ved jernbane, sprovei, tunnelbane og forstadsbane Ole Jørgen Hommeren Spes. Arbeidsmedisin Spes i Psykiatri fra 1.8.2007 1 Virkeområder *utfører

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Sykelig overvekt. Diagnostikk og utredning. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Sykelig overvekt Diagnostikk og utredning Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Hva er fedme? Overvekt (2 av 3 nordmenn over 20 år iflg HUNT) Kroppsmasseindeks

Detaljer

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi.

Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi. gastroenterologisk kirurgi. Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi. Prioriteringsveileder - Gastroenterologisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi Fagspesifikk innledning - gastroenterologisk kirurgi

Detaljer

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*)

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF. av 25. august 2009. om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 26.3.2015 Nr. 18/507 KOMMISJONSDIREKTIV 2009/112/EF 2015/EØS/18/52 av 25. august 2009 om endring av rådsdirektiv 91/439/EØF om førerkort(*) 7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med under

Detaljer

ØYEUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL

ØYEUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL ØYEUNDERSØKELSE AV FLYGENDE PERSONELL I HENHOLD TIL JAR-FCL 3. Jörn Beckröge Spesialist i øyesykdommer Oslo, den 7. september 2007 Etterutdannelseskurs i flymedisin for oppnevnte flyleger Arr.: Norsk Flymedisinsk

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

Utvidet helsekontroll

Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll Utvidet helsekontroll er utviklet i M3 Helse på basis av vår tverrfaglige kompetanse og mange års erfaring fra systematiske helsekontroller. Dette er en meget omfattende helsjekk

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk

Pasientguide. Lymfødempoliklinikk Pasientguide Lymfødempoliklinikk 1 Lymfødempoliklinikk Enhet fysioterapi og ergoterapi på Klinikk Kirkenes har poliklinisk tilbud til pasienter med lymfødem. Lymfødempoliklinikken prioriterer Pasienter

Detaljer

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin

Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller. Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS og hjertesvikt Likheter og forskjeller Kari Tau Strand Oanes Stavanger Medisinske Senter Spesialist i allmennmedisin Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Har disse tilstandene noe

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT

PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT PASIENTHEFTE ULCERØS KOLITT INNHOLDSFORTEGNELSE Hva er ulcerøs kolitt?... 5 Symptomer... 7 Diagnose... 9 Årsaker til ulcerøs kolitt... 11 Prognose... 13 Behandling... 13 Hva kan man gjøre selv... 15 Hva

Detaljer

Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi. Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus

Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi. Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Hyperkolesterolemi/hyperlipidemi Leif Erik Vinge, overlege, dr. med. Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus Bakgrunn Dyslipidemi er en etablert risikofaktor for utvikling av kardiovaskulær sykdom Adderer/potensierer

Detaljer

Fagspesifikk innledning lungemedisin

Fagspesifikk innledning lungemedisin Prioriteringsveileder - Lungemedisin Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning lungemedisin Fagspesifikk innledning lungemedisin Tilstander i veiledertabellen I lungemedisinske

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss

Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss Overvektskirurgi Sykehuset Østfold - kirurgisk avdeling Moss SØ-109159 Innhold 4 5 5 6 8 9 9 9 10 Hvem kan bli operert? Hva må du gjøre før du kan opereres for overvekt? Fakta om overvektsoperasjoner Laparoskopisk

Detaljer

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom

Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Hypertensjon og risiko for kardiovaskulær sykdom Eva Gerdts professor dr. med. Klinisk institutt 2 Universitetet i Bergen Medisinsk leder Noninvasiv billeddiagnostikk Hjerteavdelingen Haukeland Universitetssykehus

Detaljer

Paracetamol til barn

Paracetamol til barn Paracetamol til barn RELIS Fagseminar for farmasøyter Trondheim, 29. januar 2018 Ann-Katrin Eriksen Legemiddelrådgiver, Cand. Pharm RELIS Midt-Norge Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell

Detaljer

Familiær Middelhavsfeber (FMF)

Familiær Middelhavsfeber (FMF) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Familiær Middelhavsfeber (FMF) Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Generelt følger man denne tilnærmingen: Klinisk mistanke:

Detaljer

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem

Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Akutt sykdom hos pasient i sykehjem Alvorlig sykdom kan bli oversett dersom det startes behandling på feil grunnlag. Gode observasjoner etterfulgt av klinisk undersøkelse og målrettet diagnostikk er avgjørende

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016

Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016. Avd. helsefaglige kodeverk informerer DRG-forum 15.03.2016 Nytt (og en del gammelt) i kodingsregler - 2016 Avd. helsefaglige kodeverk informerer Endringer i ICD-10 Endringer i prosedyrekodeverkene Endring i kapitlene I og O i prosedyrekodeverket Hensikten med

Detaljer

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem

Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem Diagnostikk av infeksjoner hos pasienter i sykehjem RASK i Hordaland, 20. april 2017 Kjellaug Enoksen Sykehjemsoverlege, spesialist i indremedisiner, infeksjonssykdommer og samfunnsmedisin Sykehjemspopulasjon

Detaljer

Hodepine hos barn. K Sommerfelt BKB

Hodepine hos barn. K Sommerfelt BKB Hodepine hos barn K Sommerfelt BKB Typer hodepine Sekundært symptom Infeksjoner, etc Recidiverende hodepine Migrene/ vaskulær Organisk Tumor cerebri AV malformasjon Etc Annen hodepine Psykogen Tensjonshodepine

Detaljer

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015

Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 Endringer i refusjonslisten 15. november og 1. desember 2015 1. Nye virkestoff A06AH03_1 Naloksegol Refusjonsberettiget bruk: Behandling av opioidindusert forstoppelse hos voksne pasienter når respons

Detaljer

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret?

Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon. Sjelden medisinsk tilstand (SMT) TAKO-senteret. Hvorfor TAKO-senteret? Sikling en tverrfaglig utfordring Disposisjon Hilde Nordgarden tannlege dr. odont Pamela Åsten logoped Litt om Hva er sikling (ikke) Årsaker til sikling Behandling Oralmotorisk trening og stimulering Oppsummering

Detaljer

Fødselsnr (11 siffer) Privat adresse: Tjenestested : _. Helseattesten gjelder stilling/opptak. / vedlikeholds us Enhet

Fødselsnr (11 siffer) Privat adresse: Tjenestested : _. Helseattesten gjelder stilling/opptak. / vedlikeholds us Enhet HELSEUNDERSØKELSE Bedriftshelsetjenesten Politiets spesialtjeneste EGENERKLÆRING - fylles ut av ansatt/søker : Navn: Fødselsnr (11 siffer) Privat adresse: Tjenestested : _. Helseattesten gjelder stilling/opptak.

Detaljer

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015)

Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - nevrologi (gjelder fra 1. november 2015) Publisert 27.2.2015 Sist endret 12.10.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient-

Detaljer

Natalizumab (Tysabri )

Natalizumab (Tysabri ) Natalizumab (Tysabri ) Tysabri kan hindre funksjonsnedsettelse og anfall hos pasienter med multippel sklerose. Tysabri er et forholdsvis nytt legemiddel som brukes i behandlingen av pasienter med svært

Detaljer

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS)

Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon til pasienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) Informasjon om sykdommen Du har sykdommen myelodysplastisk syndrom som vi gjerne forkorter til MDS. Myelo betyr marg, i denne sammenheng benmarg.

Detaljer

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang

OVERPRØVING AV HVA SKJER I ROGALAND? TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK Ass. fylkeslege Morten Hellang OVERPRØVING AV TVANGSBEHANDLINGSVEDTAK HVA SKJER I ROGALAND? 29.04.2015 Ass. fylkeslege Morten Hellang 1 2013 Behandling uten eget samtykke Fylkesmennene behandlet i 2013 973 klager på vedtak om behandling

Detaljer

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no

Tips og råd om overaktiv blære. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no Tips og råd om overaktiv blære Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blæren.no VES-110038-1 02.2011 Relevans.net Man regner med at omtrent 200 millioner mennesker i verden har problemer med blæren.

Detaljer

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK)

CAPRELSA. Vandetanib CAPRELSA (VANDETANIB) DOSERINGS- OG MONITORERINGSVEILEDNING FOR PASIENTER OG PASIENTENS OMSORGSPERSONER (PEDIATRISK BRUK) CAPRELSA Vandetanib Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget

Detaljer

KOLS. Overlege Øystein Almås

KOLS. Overlege Øystein Almås KOLS Overlege Øystein Almås KOLS Samlebegrep for sykdommer der luftveismotstanden ikke er fullt reversibel, vanligvis progredierende, og assosiert med en abnorm inflammatorisk respons på skadelige partikler

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom)

Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Mevalonate Kinase Mangel (MKD) ( Hyper IgD syndrom) Versjon av 2016 1. HVA ER MKD 1.1 Hva er det? Mevalonat kinase-mangel er en genetisk sykdom. Det er en

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon

Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14. Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Hypertensjon utredning og behandling torsdag 06.02.14 Lasse Gøransson Medisinsk avdeling Nefrologisk seksjon Alder og vaskulær mortalitet Lancet 2002;360:1903-1913 Norsk nyreregister http://www.nephro.no/nnr/aarsm2012.pdf

Detaljer

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag

Diabe koronarsykdom hjertesykdom hjertesvikt hjerneslag Med hjerte for diabetes type 2 Komplikasjoner og hvordan de kan forebygges www.diabeteshjerte.no Hjerte og blodårer annet i de små blodårene, nerveforsyningen og hjertemuskelcellene. Diabetes type 2 gir

Detaljer

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6.

Dersom det er tvil om arbeidsoppgavene fortsatt kan utføres uten fare for trafikksikkerheten vises det til 10-6. Forslag til endringsforskrift - togframføringsforskriften Del I innføring av helsekrav Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Virkeområde Nytt punkt 5. Forskriften kapittel 10 gjelder ombordpersonell

Detaljer

Allergi og Hyposensibilisering

Allergi og Hyposensibilisering Allergi og Hyposensibilisering Denne brosjyren er beregnet for deg som vurderer å starte behandling med hyposensibilisering, eller til deg som allerede har tatt beslutningen. I brosjyren vil du finne informasjon

Detaljer

Primær biliær cirrhose årsak og behandling

Primær biliær cirrhose årsak og behandling Pasientbrosjyre Primær biliær cirrhose årsak og behandling 7056_Ursofalk Pasientbrosjyre-opptr.indd 1 10.03.11 14.13 Denne brosjyren er utarbeidet av: May-Bente Bengtson Spesialist i fordøyelsessykdommer

Detaljer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer

Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Prioriteringsveileder - Nyresykdommer Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - nyresykdommer Fagspesifikk innledning - nyresykdommer I den voksne befolkningen i Norge har

Detaljer

Kolesterolsenkende medisiner -virkninger og bivirkninger

Kolesterolsenkende medisiner -virkninger og bivirkninger Kolesterolsenkende medisiner -virkninger og bivirkninger Martin Prøven Bogsrud Forsker/PhD Lipidklinikken, OUS-Rikshospitalet Fastlege, Ringerike Medisinske Senter, Hønefoss Agenda Familiær hyperkolesterolemi

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB)

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING MED RIXATHON (RITUKSIMAB) FOR PASIENTER SOM FÅR BEHANDLING (RITUKSIMAB) VED IKKE-ONKOLOGISKE INDIKASJONER 2 3 I denne håndboken vil du få svar på noen av spørsmålene du kanskje har vedrørende bivirkninger og potensiell risiko ved

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte. Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Marit Stene Severinsen 827665 (2016_00215) Vår dato: 13.4.2016 Høringssvar:

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009

Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 Øyesykdommer Prioriteringsveileder: Veiledertabell, mars 2009 1 2 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i Fagspesifikk innledning Øyesykdommer 13 14 Barn der det er fare for amblyopiutvikling

Detaljer

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus

Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien. Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Praktiske erfaringer med bruk av antidot mot Pradaxa i RE-VERSE AD studien Kristoffer Andresen LIS indremedisin Drammen sykehus Generelt 4 pasienter inkludert ved Drammen sykehus Alle pasientene hadde

Detaljer

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier

Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diagnostikk av diabetes: HbA1c vs glukosebaserte kriterier Diabetesforum 2015 Oslo, den 22. april 2015 Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Institutt for

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Lojuxta (lomitapid)-kapsler Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter Dette dokumentet gir viktig informasjon om noen av bivirkningene som er forbundet med Lojuxta, hva du kan gjøre for å forhindre dem

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken

Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt. Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Livsstilsbehandling ved sykelig overvekt Randi Wangen Skyrud Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger overvektspoliklinikken Det ble startet opp i 1999 Fra høsten 2005 ble vi en egen poliklinikk underlagt medisinsk

Detaljer

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009

Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 Thoraxkirurgi Prioriteringsveileder: Veiledertabell, juni 2009 1 Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighetstildeling i 2 Fagspesifikk innledning - Thoraxkirurgi 3 Håndsvetting og rødming 4 Lungemetastase

Detaljer

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller

Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Astma-Kols-Hjertesvikt Likheter og forskjeller Kristian Jong Høines Fastlege Tananger Legesenter Astma, KOLS, hjertesvikt Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette en utfordring? Astma, KOLS, hjertesvikt Er dette

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Undervisning turnusleger, 26.10.17 Arbeidsavklaringspenger (AAP) Nina Thunold Reime Koordinerende rådgivende overlege, NAV i Telemark Arbeidsavklaringspenger - Formål Å sikre inntekt for medlemmer mens

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG

Ibuprofen Tablets 400mg 300MG 400MG Medlemsland EØS Innehaver av markedsføringstillatelse INN Fantasinavn/ Legemidlets navn Styrke Legemiddelform Administrasjonsvei Storbritannia Medley Pharma Limited Unit 2A, Olympic Way, Sefton Business

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes

05.02.2010. Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer. Kristian Furuseth. Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Diabetes i kombinasjon med andre sykdommer Kristian Furuseth Spesialist i allmennmedisin Diabetesklinikken Lillestrøm Diabetes øker sjansen for andre sykdommer Type 2 diabetes Hjerte- og karsykdom Risikoen

Detaljer

BodyAnalyse.no. - Proteiner er en organisk sammensetning som består av nitrogen og sammensatte aminosyrer.

BodyAnalyse.no. - Proteiner er en organisk sammensetning som består av nitrogen og sammensatte aminosyrer. Resultatskjema InBody Forklaring av resultatene PDF 40 sider, Norsk versjon InBody Results Interpretation PDF 33 sider, English versjon 1 Analyse av kroppens sammensetning ICW er betegnelsen for intracellulært

Detaljer

Flymedisin. Flyging og helse

Flymedisin. Flyging og helse Flymedisin Flyging og helse 1 Mål Beskrive uheldige effekter av alkohol i flysammenheng Anslå promille og elimineringstid etter et gitt alkoholinntak Forklare hvorfor flygere kun bør bruke medikamenter

Detaljer