Manipulasjon som behandlingsform i øvre cervical columna

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manipulasjon som behandlingsform i øvre cervical columna"

Transkript

1 Manipulasjon som behandlingsform i øvre cervical columna Har du testa for instabilitet? Kven er primær; det hypomobile segment eller det hypermobile segment? Er der «skjult» ein instabilitet bak ein hypomobilitet? Alle pasienteksempla i dag er blitt cervicalt manipulert mange ganger med negativt resultat.

2 Radiologi Funksjonsrøntgen kontrollert for: Projeksjonsfeil. Posisjon til filmplate. Undersøkingar rundt DMX.

3 STRÅLEHYGIENE Viktig med god kontroll av stråling. Aldri «sunt» med røntgen. Viktig med riktig diagnose for å kunne utføre riktig og effektiv behandling. Mange har feildiagnose feil behandling.

4 Stråleverdiar DMX Summary of Radiation: Static vs DMX Static X-Ray Digital Motion X-Ray One Cervical X-ray (film 10 x 12 ): ma = 111 mr 7 X-rays Davis Series x 111 mr = 777 mr One Cervical Digital Motion X-ray View (15 seconds each): 70 2 ma = 112 mr 7 DMX view study x 112 mr = 784 mr

5 DMX Kritikk av DMX i 12 år frå FDA (US Food and Drug Administration). I dag 300 apparatur i USA (ulike lisenskrav). Eg har kontakta: Norsk privat rtg. kjede for å undersøke denne metoden (Nov. 2012). Eg har synt metode og resultat ved norsk radiologisk avdeling (Jan. 2013). DMX skal bli EU godkjent i løpet av året. Eg har sent brev (mars 2013) til Norsk Strålevern. Eg har sent brev (mars 2013) til FDA.

6 Cervicale subluksasjonar Uoppdaga cervicale subluksasjonar frå dagleg praksis. AAS atlanto axial subluksering LAAS - lateral atlantoaxial subluksering RAAS - rotasjons atlantoaxial subluksering SAS subaxial subluksering VS vertical subluksering Referanser Diagnoser ICD-10, ISO sertifisering

7 Augustas A. White, MD, and Manohar M. Panjabi Clinical Biomechanics of the Spine, 1990 Clinical Instability is the loss of the ability of the spine under physiologic loads to maintain its pattern of movement. Radiographic examination is the most often used objective means of determining the relative positions of the vertebrae in a potentially unstable spine.

8 Panjabi, Ito, Pearson, Ivancic. Injury mechanisms of the cervical intevertebral disc. Spine 2004;29(11),

9 Uchida, Nakajoma, Sato m.fl. Cervical Spondylotic Myelopathy. Spine 2009:11;521-28

10 KLINIKK FØR RADIOLOGI Alle kasuistikkar har aktuelt traume(r), relevante symptom og funn i fht ein vevsdysfunksjon, kliniske funn forenleg med cervical segmental instabilitet. Kliniske funn er her utgangspunktet før radiologi. Vi hadde viktige kliniske spørsmål som vi søkte radiologisk svar på.

11 1. Ventral glidning C2-3, 3,5 mm. Nøytralbilde ikkje teke. 2. Atlantodental avstand 3 mm. 3. C1,C2 roterer under fleksjon.

12 1. Ingen glidning C Atlantodental avstand 2 mm. 3. Ingen synleg rotasjon C1, C2.

13 Involuntær rotasjon av atlas Funksjonsrtg. i fht kontroll ved CT. RAAS rotasjons atlanto axial subluksering Atlas tvilstilfelle: er det atlas foramen eller er det ein anomali i fht foramen for art. vertebralis. 2 kontrolltilfeller med CT. Normal foramen for art. vertebralis.

14 Prof. dr. med. (ortop. avd.) Ny vurdering sep Gjennomgang av materiale, ny radiologisk vurdering av ny rtg. lege. (Ny sak for vedkomande legar). Konklusjon: Anteriolistese C2-3 på traumatisk grunnlag. Mistanke om skade til leddband og muskler.

15 Spesialist i skjelettradiologi (lege frå Sverige) Ny vurdering nr. 2, januar Anteriolistese C2-3 på traumatisk grunnlag. Mistanke om skade til leddband og muskler. Sidekonveksitet C1-2 forklart ved asymmetrisk dropdown atlas/axis kombinert med ein rotasjon.

16 For å sette ei diagnose: Kva er normalt og kva er avvik? Borderlands of Normal and Early Pathological Findings in Skeletal Radiography Freyschmidt, Bossmann, Wiens, Sternberg 2003

17 Normalvariasjon eller patologi? Pseudodislocation i fleksjon. Stepoff C2-C3, inntil 2 mm i kombinasjon med redusert fleksjon/ ventral glidning av C3-C4. Forsvinn ved 8-10 års alderen. (Markuske 1981). Ventral gliding C2-3, inntil 3 mm som normalvariasjon. Forsvinn ved 8 års alderen.(cattell, Filtzer 1965). Dette er dei to einaste ref. i aktuelle oppslagsverk for aktuell tilstand.

18 Prevalence of Radiological Changes in the Cervical Spine. Neva, Kaarela, Kauppi, J of Rheumatology 2000, 27:1;90-93 Subaxial subluksering (SAS) Meir enn 2 mm gliding målt frå bakre corpuskant. Lateral atlantoaxial subluksering (LAAS) Meir enn 2 mm lateral gliding atlas fasett på axis fasett. Ligamentskader, ledd- og bruskskader som følgje av inflammasjon og/ eller traume fører til auka gliding. Nakkesmerter, hovudsmerter, forbigåande (transient) langbanesymptom og vertebro-bassilare sirkulasjonsendringar.

19 Reappraisal of cervical spine subluxation in patients with Rh.a. Pisitkum P et al. Clin Rheumatol. 2004;23: Atlanto axial subluxation (AAS): Ventral glidning på meir enn 3 mm ofte i kombinasjon av rotasjonsinstabilitet atlas-axis.

20 A Long-Term Follow-Up Study of Cervical Lesions in Rh.A. Fujiwara K et al. J of Spinal disorders 2000;13: Subaxial subluksering (SAS) ved glidning - displacement - av den øvre vertebra i fht den nedre med ei gliding på 3 mm eller meir påvist ved sidebilde.

21 High prevalence of asymptomatic cervical spine subluxation in patients with rh.a. Neva et al. Ann Rheum Dis 2006;65: Subaxial subluxation ved ventral eller dorsal gliding på meir enn 3 mm.

22 Atlanto-axial Impaction (Basilar Invagination) Basilar invagination is a syndrome that occurs when the superior part of the odontoid migrates upward. Basilar impression is defined as upward displacement of vertebral elements into the normal foramen magnum with normal bone, while basilar invagination is a similar displacement due to softening of bones at the base of the skull. Thus different terms are used according to whether bone is normal or not. It can cause headaches, fatigue, muscle weakness in the head and face, difficulty swallowing, dizziness, nausea, impaired coordination, and, in severe cases, paralysis. Lhermittes symptom, The Barber Chair phenomena.

23 Chamberlain's Line: a line drawn on lateral skull radiograph between the posterior end of the hard palate to the posterior lip of the foramen magnum. If the tip of the dens is greater than 3mm above Chamberlain's line then the presence of basilar invagination is present.

24 McGregor's Line McGregor's line extends from the upper surface of the posterior edge of the hard palate to the most caudal point of the occipital curve. If the tip of the odontoid process is more than 4.5mm above McGregor's line then basilar invagination is likely. McGregor's Line is preferred over Chamberlain's line as it is easier to use.

25 Vertical Atlantoaxial Index Kulkarni A, D Orth F, Goel A. J Spinal Disorders 2008, 21;4-10 Målingar for det vertikale forhold mellom atlas og axis. Ei horisontal linje 1 gjennom nedre del av axis. Linje 2 parallell til linje 1 er trekt gjennom nedre bue atlas. Linje 3 er trekt parallellt til linje 1 og 2 ved øvre avgrensning av dens. MÅL: Den kortaste avstand mellom linje 1 og 2 (x) er delt mellom den kortaste avstand mellom linje 1 og 3 (y). Resultatet bør ligge mellom 0,70 0,85.

26 Odontoid lateral mass asymmetry: do we over-investigate? Harty JA et al. Emerg Med J 2005 Sep;22(9): Department of Orthopaedics, St Vincent's University Hospital, Dublin, Ireland. Approximately 1050 trauma cervical spine x rays were taken in the department over the period Approximately 1% of the patients attending the emergency department had odontoid lateral mass asymmetry.

27 Odontoid lateral mass asymmetry: do we over-investigate? Harty JA et al. Emerg Med J 2005 Sep;22(9): Department of Orthopaedics, St Vincent's University Hospital, Dublin, Ireland. Approximately 1050 trauma cervical spine x rays were taken in the department over the period Approximately 1% of the patients attending the emergency department had odontoid lateral mass asymmetry.

28 Halv og full fleksjon. Atlas er delvis rotert i utg pos og rotasjonen tiltar ved halv fleksjon. Involuntær rotasjon, med dropdown funksjon atlas-axis. Ved full fleksjon er den oppheva. Redusert fleksjon C0-1, C1-2, C2-3.

29 Halv og full ekstensjon. Ved halv ekstensjon jamn og fin bue C0-3. C1 roterer ikkje. Ingen symptom. Full ekstensjon klare øvre nakkesmerter lokalisert til lateral del bueledd atlas-axis palpert i kjeveleddsvinkel. C1 roterer ikkje. Brattare vinkel C1. Lite forskjell bakre del atlas på dei to bilder. Høgare posisjon fremre del atlas ved full ekstensjon.

30 Overlege reumatologisk avdeling Atlanto-dental subluksering. 3 mm el meir er instabilitet/ subluksering. Vurdering for fiksasjon ved 8 mm el meir. Ja, ofte kliniske symptom/ funn nakke/ hovud Mellom 3-8 mm vi «observerer pasientane». Ingen spesifikke rehabiliteringstiltak for dei med glidning 3-8 mm. Men vi observerer dei.

31

32 1. Sidebøy til ve.s. Overheng C1-2 fasett på 3 mm. 20 % av atlasflata «heng utover» C2 fasetten. 2. Ingen synleg rotasjon av C2. Spørsmål: Er dette funn forenleg med sideinstabilitet eller er det normal variasjon?

33

34 Sidebøy til ve.s. 25 % av leddflata på atlas er utfor axisfasetten. C2 roterer mindre synleg leddflate axis ve.s.

35 The Atlanto Axial Joint Mason Hohl, H.H.Bake. J. Bone and Joint Surg. 1964;46: Totalt materiale 170 personar med nakkeskader. Hos 13 personer stod atlas asymmetrisk i utg.pos. i fht dens axis, og lateral shift ved sidebøy: 1-2 mm= 10, 2-3 mm= 2, 3-4 mm= 1: Ingen sideshift /170 personer hadde lat. shift i utg. pos./ eller lateralt shift 8 % av materialet. 26 personer med assymetrisk utg pos og lat shift 16 %. Utan rotasjon C1-2, er der ingen fysiologisk sideshift C1-2. Utan rotasjon er leddkapsler C1-2 stramme og tillet ingen sideshift. Ved rotasjon får ein drop down C1-2, kapslane blir meir slakke og tillet større sideshift.

36

37 VIDEO

38 Prof.dr. med. Uttale sep Deler av konklusjon: Bildene viser en tydelig transversal glidning av C1-2. Spesielt uttalt mot hø. side. Sideforskyvningen er såpass uttalt at C1 i realiteten sublukserer ved maksimal lateral bevegelse. Jeg anser at årsaken til den laterale sideforskyvningen av C1 i fht C2 er en rupturhel eller delvis- av ligamentum alaria, muligens også ligamentum transversarium.

39 Kompresjon av nerverøter Destruksjon av kapsel og ligamentapparatet rundt synovialledd fører til luksasjonar. I cervical columna er den vanligaste lokalisasjonen i atlantoaxialleddet. Luksasjonar kan medføre konstant eller intermitterande kompresjon av nervestrukturer. Øystein Nygaard. Kirurgisk behandling av den reumatiske nakke. Tidskr. Nor Lægeforen. Nr. 25, :

40 Diagnoser ICD-10 «Stortinget ber Regjeringen sørge for at alle parter som forholder seg til nakkeskader, må forholde seg til WHOs retningslinjer gjennom å bruke ICD-10-koding og ICF ved bruk av DRG (diagnoserelaterte grupper) og diagnostisering, behandling, oppfølging, skadeomfang, jus og forsikring.» (www.stortinget.no, juni 2009). S13.4 Forstuving og forstrekking i cervikalkolumna Atlantoaxialledd, atlanto-oksipitalledd, fremre longitudinale ligament, cervikaldel, nakkeslengskade INA. M43.3 Residiverende atlantoaxial subluksasjon med myelopati M43.4 Annen residiverende atlantoaxial subluksasjon

41 ISO - sertifisering ISO sertifisering: Alle kliniske og radiologiske metoder skal være sertifisert etter ISO 9001:2008 standarden. Dette er en internasjonal standard for systematisk arbeid med kvalitetsforbedring. Standarden skal bidra til at vi møter utfordringer og krav til god kvalitet på pasientbehandling. Den sikrer forutsigbare pasientforløp og høy grad av pasienttilfredshet samtidig med effektiv og lønnsom drift.

42 Oppsummering Vi overser i dag pasientar med segmental cervical instabilitet etter nakketraumer. Feildiagnostikk gir feilbehandling. Cervical segmental instabilitet er tydeleg definert i litteraturen. Vi treng meir presis klinikk, meir presis bruk av radiologi og meir presis bruk av diagnoser. Stortinget vedtok i juni 2009 at vi skal bruke ICD-10. Dette vil føre til meir betre diagnostikk og meir effektiv rehabilitering.

43 Presisjon vi treng sikker kunnskap. Bahia Blanca, Cephalopoda (blekksprut). Takk for meg

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11

skjelett Nakkeslengskade i sen fase side 13-25 Krav til drift av privat praksis Tema på kollegabasert veiledningsseminar Se side 11 muskel skjelett Nummer 1/2010 25. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer, se side 3 Sa opp direkteoppgjørsavtale med HELFO Side 10 Nakkeslengskade i sen fase side 13-25

Detaljer

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9

muskel skjelett Manuellterapiklinikker vokser fram i Oslo Kurs og seminarer, se side 3 Om drift av manuellterapipraksis, se side 6-9 muskel skjelett Nummer 3/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Kurs og seminarer, se side 3 Et gjennomarbeidet produkt Side 13 Seminar 2008: Differensialdiagnostikk et skritt videre

Detaljer

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8

V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid. 2015; 125: 412 8 Kasper Dahl Kristensen og Peter Stoustrup Juvenil idiopatisk artritt hva en tannlege bør vite Juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt)

Detaljer

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS

RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS RÅD OG ANBEFALINGER FOR RIKTIG BRUK AV BILDE- DIAGNOSTIKK VED MUSKEL- SKJELETTLIDELSER I ALLMENNPRAKSIS Innledning 2 Erik L. Werner og Satya P. Sharma Nakke og rygglidelser 4 Erik L. Werner Skulder 7 Satya

Detaljer

Et muskel- og skjelettregnskap

Et muskel- og skjelettregnskap MST-rapport 1/2013 Et muskel- og skjelettregnskap NG 2 0 1 0-2 0 20 TT TIÅRE T ELE KJ FE L L E S M O B IL I RI Even Lærum Søren Brage Camilla Ihlebæk Kjetil Johnsen Bård Natvig Eline Aas SKELL OG MU S

Detaljer

Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna

Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna Bivirkninger, Komplikasjoner og Risiko ved Manuell Behandling av Cervical Columna Christian Fossum, D.O. Rektor, Nordisk Akademi for Osteopati Assistant Research Professor, A.T. Still Research Institute,

Detaljer

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus

Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus Informasjonstidsskrift fra faggruppen for manuell terapi Vurdering av tester Skuldertester Nytt fra cochrane Abstracts til Ryggpasienten i fokus ISSN - NR. 0805-7230 NR. 1-2003 Lederen har ordet... I tiden

Detaljer

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007

skjelett Nakkesmerter Se side 15-18 Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 muskel skjelett Nummer 4/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Tverrfaglig seminar i Trondheim 16.-18. mars 2007 Nakkesmerter med vekt på nakkesleng og cervicobrachialgi utredning

Detaljer

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag

Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Strålefare hos tannlegen, frem til i dag Jonar Storesund, Eirik Mørch Aaen Det Odontologiske Fakultet, Universitetet i Bergen. 2010 Veileder: Professor Agnar Halse, Klinikk for Odontologisk Røntgendiagnostikk

Detaljer

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG

Tema: Net voloreh enimp NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Organ for Norsk Idrettsmedisinsk Forening/DNLF og Faggruppen for Idrettsfysioterapi NUMMER 4-2014 29. ÅRGANG Tema: Net voloreh enimp Risiko for skader i tippeligaen Opptrening etter bakre korsbåndskade

Detaljer

Mamma vet hvor gammel jeg er

Mamma vet hvor gammel jeg er Mamma vet hvor gammel jeg er En kartlegging av aldersvurderingen av enslige mindreårige asylsøkere Et samarbeidsprosjekt mellom Redd Barna og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk

Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi (NK) Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk Oppdragsgiver Helsedirektoratet Bruker/pasientorganisasjonene Oslo universitetssykehus

Detaljer

StrålevernRapport 2009:2. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar

StrålevernRapport 2009:2. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar StrålevernRapport 2009:2 Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar Referanse: Hauge IHR, Widmark A, Bruzell E. Bruk av røntgendiagnostikk blant norske tannlegar. Prosjektretta tilsyn etter ny forskrift

Detaljer

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8

skjelett Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 muskel skjelett Nummer 2/2006 21. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Manipulasjon ved lumbal spinal stenose Side 21-28 Seminar 2007 om nakkesmerter Side 8 Vi vil takke manuellterapeutene

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS

Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS Hvilke erfaringer har osteopater, kiropraktorer og manuellterapeuter når det gjelder diagnostisering og behandling av spedbarn med KISS -en kvalitativ studie- Kandidatnr: 196169 Masteroppgave i helsefag

Detaljer

Versjon: 1.0. Diagnostisering og oppfølging av Sjøgrens Syndrom i Helse Midt- Norge. Anbefalt: Fagnettverk revmatiske sykdommer

Versjon: 1.0. Diagnostisering og oppfølging av Sjøgrens Syndrom i Helse Midt- Norge. Anbefalt: Fagnettverk revmatiske sykdommer Versjon: 1.0 Diagnostisering og oppfølging av Sjøgrens Syndrom i Helse Midt- Norge Anbefalt: Fagnettverk revmatiske sykdommer Godkjent: Dato: 20.10.2011 Hensikt Ensartet diagnostikk og behandling av primært

Detaljer

NAKKENYTT. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeskadde nr 2 2011, årgang 17

NAKKENYTT. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeskadde nr 2 2011, årgang 17 NAKKENYTT Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeskadde nr 2 2011, årgang 17 Landsforeningen for Nakkeskadde Innholdsfortegnelse: Leder 3 Redaktøren 5 Refleksjon, hvorfor medlemsskap 7 Abonnement på Nakkenytt.

Detaljer

Klinisk utprøving av norske versjoner av noen sentrale tester på kognitiv funksjon

Klinisk utprøving av norske versjoner av noen sentrale tester på kognitiv funksjon Klinisk utprøving av norske versjoner av noen sentrale tester på kognitiv funksjon In God we trust, all others must have data (Reynolds, C. R. 1982) Ole Bosnes, psykolog Psyk. Klinikk, Sykehuset Namsos

Detaljer

Lar endring i sykehus seg programmere?

Lar endring i sykehus seg programmere? Lar endring i sykehus seg programmere? Sammenhengen mellom lean og IKT i sykehus Silje Tolo Haugland Katrine Baastad Karlsen Industriell økonomi og teknologiledelse Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Møter, kurs og seminarer se side 3. Nyhet! Gunstige medlemsfordeler!

Møter, kurs og seminarer se side 3. Nyhet! Gunstige medlemsfordeler! muskel skjelett Nummer 1/2013 28. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Møter, kurs og seminarer se side 3 Nyhet! Gunstige medlemsfordeler! Arteriedisseksjon etter nakkemanipulasjon Side 6

Detaljer

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November

Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Neuromuscular seminar 30 th of October 1 st of November Table of Content Table of Content... 2 Welcome to NMKs anniversary seminar on the ship Trollfjord!... 3 Velkommen til NMKs jubileums-seminar med

Detaljer

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk veiledning Forord Over 50% av Folketrygdens utgifter til sykepenger skyldes lidelser i muskel og skjelettsystemet. Foruten de smerter og lidelser

Detaljer

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling.

Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Effekt av røyking på utfallet av periodontittbehandling. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 29 2008 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Periodontitt betegner en betennelsesreaksjon i vevet som omgir og fester

Detaljer

Postprint. http://www.diva-portal.org

Postprint. http://www.diva-portal.org http://www.diva-portal.org Postprint This is the accepted version of a paper published in Tandläkartidningen. This paper has been peerreviewed but does not include the final publisher proof-corrections

Detaljer

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte?

skjelett 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering Se side 14-15 Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? muskel skjelett Nummer 1/2007 22. årgang Utgiver: Manuellterapeutenes Servicekontor Vellykket manipulasjonskurs i Drammen Side 8 Hva vet du om smerte? Side 10 10 millioner til forskning på nakkerehabilitering

Detaljer

Dentale implantater som retensjon for protetikk er nå

Dentale implantater som retensjon for protetikk er nå 30 VIDENSKAB & KLINIK OVERSIGTSARTIKEL Abstract Dental implantatbehandling Pasientens subjektive behandlingsbehov og forventning må kartlegges tidlig. Sammen med en helhetlig vurdering av den generelle-

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer