Hode- og nakkeskader i idrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hode- og nakkeskader i idrett"

Transkript

1 Hode- og nakkeskader i idrett Fysioterapeut Bjørn Fossan Toppidrettsenteret Hodeskader - skadesituasjoner

2 Hodeskader - skadesituasjoner Hjernen Hjernen består av 1,4kg myk masse flyter i væske (CSF) væsken utenpå hjernen står i forbindelse med væske inne i hjernens hulrom beskytter ved at hjernen ikke ligger direkte mot skallen

3 Hjernen Hjernen og væsken er omgitt av en tynn og en tykk hjernehinne ligger like innefor skallen forbindelse mellom hjernen og hinnene via tynne brovener Hode- og hjerneskader Blødning eller væskeansamling innenfor skallen gir trykkøkning fordi skallen er uelastisk lokal ødeleggelse av vev pga lokal trykkøkning hjernen mister blodtilførselen når trykket inne i skallen blir likt / overstiger blodtrykket o døden inntreffer raskt

4 Hode- og hjerneskader Kraftige slag direkte mot hodet trykkforplantning parallelt med kraftens retning hjernen forskyves inne i skallen kan gi knusningsskader av hjernen = kontusjoner blodårer og nervefibre kan rives over Hode- og hjerneskader Kraftige støt mot hodet utenfor hodets akse kraftig rotasjon av hodet som kan gi shearing injuries overskjæring av nervetråder/ -celler brovenene ryker o livstruende blødning mellom hjernen og hjernehinnene

5 Akutte hodeskader Akutt subduralt hematom blødning under den tykke hjernehinnen skyldes overrivning av brovenene høy dødelighet 75% av dødsfallene hos boksere Epiduralt hematom blødning innenfor skallen, men utenfor hjernehinnene skjer oftest etter skallebrudd i tinningen livstruende Undersøkelse av akutte hodeskadepasienter De fleste pas. med hodeskader er våkne og ved bevissthet når de undersøkes første gang Avsløre behandlingskrevende intrakraniale lesjoner så tidlig som mulig Forsøke å identifisere pas. med økt risiko for å utvikle akutte traumatiske intrakraniale hematomer Hindre utvikling av varige posttraumatiske hjerneskader

6 Undersøkelse av akutte hodeskadepasienter Nevrologisk undersøkelse Røntgenundersøkelser Observasjon i sykehus Bevissthetsnivå (GCS), pupillestørrelse og -reaksjoner, BT, HR Hvert kvarter de første 2 timene og deretter hver time i inntil 12 timer etter skaden Stor variasjon i klinisk forløp og forekomst av intrakranial skade hos pas. med tilsynelatende lette hodeskader Behov for å dele hodeskadepas. inn i undergrupper basert på risikonivå = HISS HISS = Head Injury Severity Scale (modifisert etter Stein & Spettells) Minimal hodeskade GCS 15 og intet bevissthetstap Lett hodeskade GCS 14 eller 15 < 5 min. bevissthetstap eller amnesi eller nedsatt reaksjonsevne Moderat hodeskade GCS 9-13 eller bevissthetstap 5 min. eller fokalnevrologiske utfall Alvorlig hodeskade GCS 3-8

7 Minimale, lette og moderate hodeskader (Ingen spesielle risikofaktorer) Moderat hodeskade Lett hodeskade Minimal hodeskade CT (obligatorisk) CT (anbefales) CT normal CT abnormal Skallebrudd Hjernekonusjon Traum. Subarachnoidalblødning Epidural- eller subduralblødning Hjerneødem CT normal Hjemreise med informasjonsskriv til pas. og pårørende Innleggelse i sykehus Observasjon > 12 t Vurder konsult. med en nevro-kir. avd. Vurder ktr. CT før utskrivning Innleggelse i sykehus Observasjon > 12 t Vurder konsult. med en nevro-kir. avd. Info-skriv ved utskrivelse av pas. med hodeskade med mulig hjernerystelse Hvilke (i disse tilfeller sjeldent forekommende) komplikasjoner skal du være obs på? Hvilke plager og symptomer er normale ved en lett hodeskade? Råd for de første døgnene

8 Hjernerystelse Klassisk definisjon umiddelbare og forbigående post-traumatiske forstyrrelser av nervøse funksjooner - bl.a. bevissthet, syn og balanse (hjernestammepåvirkning) Andre definisjoner På basis av bevisstløshetens varighet På basis av den posttraumatiske amnesien Hjernerystelse klassifisering Grad 1 = Mild 2 = Moderat 3 = Alvorlig Bevissthetstap intet < 5 min. 5 min. Amnesi varighet < 30 min. 30 min. - < 24 t. 24 t. Cantu 1986

9 The second impact syndrome Definisjon: oppsvulming av hjernen etter selv en liten hodeskade hos en person som fremdeles har symptomer fra en tidligere skade (f.ex.: hjernerystelse) markert økning i trykket inne i skallen i løpet av sekunder eller minutter høy dødelighet selv om rask behandling igangsettes Retur til idrett etter hjernerystelse Grad Mild Moderat 1. hjernerystelse 2. hjernerystelse Etter 1 uke hvis helt asymptomatisk denne uken Etter 2 uker hvis asymymptomatisk siste uke Etter 2 uker hvis asymptomatisk siste uken Tidligst etter 1 mnd hvis asympt Bør vurdere avslutte sesongen 3. hjernerystelse Avslutte sesongen. Returnere neste sesong hvis asympt.. Avsl. sesongen. Mulig retur neste sesong hvis asymptomatisk Alvorlig Tidligst etter 1 mnd., men bør sannsynligvis avslutte sesongen Avslutte sesongen. Returnere neste ses. hvis asympt. Bør ikke gjenoppta kontaktidrett Etter Cantu

10 Nakkeskader - skadesituasjoner Nakkeskader - skadesituasjoner

11 Røde Rygg- og nakke-flagg Traumer Cauda equina-symptomer ridebukseanestesi vannlatingsbesvær/blæreparese sphincter ani-lammelse Hvilesmerter - malignitet? Infeksiøse sykdommer Akutte skader Skjelettskader Luxasjoner Muskel- og ligamentskader Skiveskader Låsninger Andre bløtdelskader

12 Nakke skjelettskader Vertebral kompresjonsfractur Processus spinosus fractur Processus transversus fractur Buefractur Fasettleddsfractur Halebensfractur Spesielle nakkefracturer Vertebral kompresjonsfraktur

13 Nakke skjelettskader Ryggtaggfraktur Tverrtaggfraktur Nakke skjelettskader Buebrudd Fasettleddsbrudd

14 Livstruende nakkefrakturer Dens-fracturer obs manglende fleksjonsvilje/evne Atlas-sprengninger Andre med og uten dislokasjoner Mistanke om fraktur Sterke smerter som ikke demper seg raskt etter traumet Meget palpasjonsømt Blek og kaldsvettende? OBS! mulige ryggmarg-skader! fiksér før transport med stiv krage eller med hendene!!

15 Ligament- og muskelskader i ryggen Hevdes å være årsak til de fleste ensidige akutte ryggsmerter hos unge mennesker Akutte rygg-muskelskader skadesituasjoner Kraftig/brå kontraksjon mot for stor motstand eksplosive beveg. av truncus over stabilt bekken skader overfladiske og dype strekkere, rotatorer og lat.flex. Forserte passive strekk skader ryggstrekkerne, latissimus og den thoracolumbale fascien (ikke vist sammenheng mellom skader og smerte) Kontusjoner

16 Akutte ligament-skader skadesituasjoner Hyperfleksjon lig.supraspin., interspinale(?), iliolumbale (bakre del) og bueleddskapsel m/lig. Hyperextensjon lig.long.ant.? - mer vanlig med skjelettskader Lateralfleksjon (evt. med fleksj./extensj.) kapsel med ligamenter og lig. iliolumbale Rotasjon kapsel med ligamenter (osteo-chondralskade?) Skiveskader hos unge Usikre forekomst-tall Ser ut til å være hyppigere hos idrettsaktive Starter oftest akutt traumatisk Smerte ofte lite uttalt

17 Akutt låsning Cervicalt, thoracalt, lumbalt Kommer akutt, gjerne i en bestemt bevegelse, men ofte uten adekvat traume Akutt segmental låsning Aktiv bevegelse i en eller flere retninger er smertefull og nedsatt Segmental hypomobilitet ved spesifikk test Segmental paravertebral økt tensjon Segmental palpasjonssmerte

18 Akutte rygg/nakkesmerter som ikke responderer på behandling Revurdér diagnosen Neoplasme? Infeksjon? Revmatisk sykdom? Nevrologisk sykdom? Referred pain? Psykososiale forhold? Akutte rygg/nakkesmerter som ikke responderer på behandling Faresignaler: Lite traume - mye symptomer (oppkast, sjokk, nevrologi) Kontinuerlig, ikke stillingsavhengig smerte Kraftig smerte og feilstilling utenom nedre cerv. og nedre lumbal Kraftnedsettelse utover ett rot-nivå Rygg-/nakkesmerter + allmennsymptomer

19 Håndtering av den akutte nakkeskadde utøveren Snurr film Akutte nakkeskader Sørg straks for å sikre skadestedet beskytte pasienten beskytte hjelperne beskytte andre utøvere

20 Vurdering - håndtering Bevisstløs pasient: 1. Du er sjefen! 2. Primær vurdering Hjerte/respirasjon? Frie luftveier! 3. Sørg for at ambulanse tilkalles Vurdering - håndtering 4. Stabilisér hodet!! manuelt

21 Vurdering - håndtering 5. Organisér snuing om nødvendig Vurdering - håndtering

22 Vurdering - håndtering 6. Sekundær vurdering: sjekk stabiliseringen sett på stiv krage hvis mulig andre skader? - evt håndtér disse Vurdering - håndtering Grunnregel i bakken: Stabilisér nakken Behold hjelmen på hvis mulig Hjelmen fjernes bare hvis: man ikke får gitt tilfredsstillende ABC man ikke får stabilisert hode/nakke i en god stilling pga hjelmen

23 Vurdering - håndtering 7. Fjerne hjelm (1) krever minst 2 personer pass på at hodet og nakken stabiliseres i midtstilling! Vurdering - håndtering 7. Fjerne hjelm (2) alternative grep 2 personer bytter på hvem som stabiliserer nakken og hvem om frigjør hodet for hjelmen

24 Vurdering - håndtering 8. Stabil transport 9. Røntgenundersøkelse Undersøkelse - håndtering Bevisst pasient: Gjør pas trygg på deg og din kunnskap Spør om smerter i nakke/hode Spør om følelse i hender og føtter parestesier - nummenhet, prikking... spør om hver enkelt ekstremitet Be pas bevege fingre og ankler

25 Undersøkelse - håndtering OBS! bilaterale håndsmerter eller parestesier! OBS! uni- eller bilataterale fot dysestesier! Nakkeskade - symptomer Smerter rotpreg? multiple nerverøtter? dura-trykk? referred?

26 Nakkeskade - symptomer Evt sensibilitetsforstyrrelse? Evt refleksforandringer? Evt kraftsvikt? OBS! OBS! forandringer i begge armer/hender forandringer som tyder på trykk mot/drag i flere enn én nerverot forandringer i én eller begge ben/føtter Akutte nakkeskader Grunnregel: Enhver traumatisk nakkeskade er et brudd med dislokasjon og ryggmarg-skade inntil du har overbevist deg om det motsatte!!!

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager

Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager 1 Retningslinjer for klinisk undersøkelse ved muskel- og skjelettplager ad modum manuell terapi Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene... 6 Formål

Detaljer

NUKs førstehjelpshåndbok

NUKs førstehjelpshåndbok Heftet er bygd opp slik at den mest kritiske og grunnleggende informasjonen til bruk på leir kommer først. Deretter følger mer detaljert informasjon om vurdering av skader, samt kapitler om konkrete skade-/sykdomstilstander.

Detaljer

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken

I N D E K S N O R S K. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave. for medisinsk nødhjelp 3. utgave. Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp 3. utgave N O R S K I N D E K S for medisinsk nødhjelp 3. utgave Informasjon om bestilling av denne boken Norsk indeks for medisinsk nødhjelp, 3. utg. i A5 format, kan

Detaljer

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund

Kompendium. Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Kompendium Trener 2 - utdanning i Norges Svømmeforbund Introduksjon Dette er et kompendium med fokus på idrettsskader og skadeforebygging innen svømming, stup, synkronsvømming, vannpolo og vanngymnastikk.

Detaljer

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk

Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Pasientinformasjon: Øyelokksplastikk Området rundt øyet består ytterst av et meget tynt, fint hudlag med flere følenerver enn de fleste andre steder på kroppen. Under huden er det muskulatur. I det øverste

Detaljer

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten

IS-1899. Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten IS-1899 Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger for primærhelsetjenesten 1 Heftets tittel: Bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser Anbefalinger

Detaljer

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre

FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB. HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013. HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre FRÆNA VOLLEYBALLKLUBB HMS Håndbok Verson 1.0 mai 2013 HMS Håndbok - Versjon 1.0 mai 2013 Tommy Sætre Forord Denne boken har vi laget for ledere, trenere og medlemmer i Fræna Volleyballklubb. Vi ønsker

Detaljer

Informasjon til deg som skal opereres i nakken

Informasjon til deg som skal opereres i nakken Informasjon til deg som skal opereres i nakken Nevrokirurgisk avdeling St. Olavs Hospital HF Universitetssykehuset i Trondheim Generell informasjon Anatomi Virvelsøylen består av en rekke virvler: 7 nakkevirvler,

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015.

Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Marthe Tinderholt Larsen. Kardiologisk sykepleier. Hjertepoliklinikken. Mai 2015. Akutt koronarsyndrom Bakgrunn Fellesbetegnelse for koronarsykdom med ustabile brystsmerter omfatter: Ustabil angina pectoris

Detaljer

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om ryggmargsskade for helsepersonell ABC om ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Forord... 5 Mål og hensikt med heftet... 5 Rehabiliteringsprosessen... 7 Definisjon rehabilitering... 7 Behandlingslinje

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM

EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM Veileder for oppfølging ved EDS EHLERS-DANLOS SYNDROM TRS - et kompetansesenter for sjeldne diagnoser Forord TRS er et landsdekkende kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret bygger opp kompetanse,

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Wegeners granulomatose.

Wegeners granulomatose. Wegeners granulomatose. Informasjon til pasienter og pårørende Overlege Wenche Koldingsnes, Revmatologisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Wegeners granulomatose (WG) er en sykdom oppkalt

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen

HÅNDBOK FOR BLØDERE. Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen HÅNDBOK FOR BLØDERE Senter for sjeldne diagnoser, Rikshospitalet 4. utgave 2008 Tegninger: Vivian Zahl Olsen INNHOLD FORORD 4 1. HEMOFILI OG ANDRE BLØDERSYKDOMMER 5 BLØDERSYKDOMMEN HEMOFILI 5 VON WILLEBRANDS

Detaljer

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell

ABC. om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell ABC om trykksår og ryggmargsskade for helsepersonell - Målgruppe: HELSEPERSONELL - Innholdsfortegnelse Formål med heftet... 5 Hva er en ryggmargsskade?... 6 ryggmargen og nervesystemet anatomi og funksjoner...

Detaljer

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning

Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk. veiledning Lidelser i nervemuskel- skjelett systemet: En kiropraktisk veiledning Forord Over 50% av Folketrygdens utgifter til sykepenger skyldes lidelser i muskel og skjelettsystemet. Foruten de smerter og lidelser

Detaljer

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis:

Hvert minutt dør det 6 personer av diabetes på verdensbasis: Diabetes er vår nye folke-epidemi. Over en halv million nordmenn lider av diabetes i en eller annen form, og man antar at antallet kommer til å fordobles i løpet av de nærmeste år. Drøyt 200.000 nordmenn

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende

Levertransplantasjon. Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Levertransplantasjon Et informasjonshefte til pasienter og pårørende Dette heftet er laget for deg som er under utredning til, og som skal gjennomgå en levertransplantasjon, og for dine pårørende. Trinn

Detaljer

Hva er klasehodepine?

Hva er klasehodepine? noen ord om KLASEHODEPINE (CLUSTER HEADACHE, HORTONS HODEPINE) NORSK NEVROLOGISK FORENING www.nevrologi.no Hva er klasehodepine? Klasehodepine er en anfallsvis og svært kraftig hodepine som har typiske

Detaljer

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien

Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15. Overlege ph.d. Dag Aurlien Hva er epilepsi? Lærings- og mestringssenteret, 19.05.15 Overlege ph.d. Dag Aurlien Disposisjon Litt om hjerneanatomi og fysiologi Definisjoner av epileptisk anfall og epilepsi Debutalder og forekomst

Detaljer

trygghet når du trenger det mest

trygghet når du trenger det mest Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Medisinsk klinikk Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering bedring etter lett traumatisk hjerneskade (LTBI) Informasjonsguide

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Hva er Hydrocephalus?

Hva er Hydrocephalus? Hva er Hydrocephalus? RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN Innhold 1 Forord 2 Hydrocephalus kort fortalt. 4 Historikk 5 Forskjellige typer hydrocephalus 6 Årsaker til hydrocephalus 8 Å stille diagnosen

Detaljer