Nakke- kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde. eller Hewlett-Packard Company

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nakke- kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde. eller Hewlett-Packard Company"

Transkript

1 Nakke- eller Hewlett-Packard Company kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde

2 Dette heftet er skrevet på bakgrunn av erfaringer fra nakke- og kranieskadde. Innhold Side Generelt 2 Dersom du har mistanke om skade 3-4 Diagnostisering 5-6 Behandling 8 Generelt om opptrening / øvelser 9-10 Jobb 12 Hjem 13 Psykologi 14 Noen tips, mange bekker små Hvem er vi? 18 Kontaktinformasjon 19 1

3 Nakkeskader kan man få i alle aldre, og i mange situasjoner ikke bare i bilulykker. Ta skaden på alvor En nakkeskade kan, umiddelbart eller over tid, gi konsekvenser for en persons liv. Ta derfor en mulig nakkeskade på alvor fra første stund. 2

4 Dersom du har mistanke om skade - Ta kontakt med lege så raskt som mulig. - Fortell om hendelsesforløp og symptomer. Tidfest når symptomene inntraff. Pass på at alle fakta skrives i din journal. - Be om at det blir tatt funksjonsrøntgen. - Be om at det blir undersøkt om du kan ha pådratt deg kognitive skader, dersom du i forbindelse med skaden: o var bevisstløs i minimum 5 minutter. o hadde et hukommelsestap på minimum 5 minutter. o hadde en bisarr oppførsel. Kunnskap om skadeomfanget er viktig. Da kan man lettere sette inn nyttige tiltak. 3

5 - Vi anbefaler at man ved personskader (og så tidlig som mulig) tar kontakt med advokat som har kompetanse og erfaring fra behandling av personskadesaker. - Denne vil ivareta dine interesser. - Der kan du også få hjelp til den nødvendige dialog med ev. forsikringsselskap(er) o.a. 4

6 Diagnostisering En nakke- og/eller kranieskade kan gi umiddelbare symptomer, som f.eks. svimmelhet og smerter innen 3 dager etter traumet. Ofte endres tilstanden etter en tid, og man føler seg bedre. Hos noen kan symptomene vedvare noe, eller de kan periodevis og i variabel grad komme tilbake. Også andre typer symptomer, som i første omgang ikke er så lette å linke til skaden, kan på senere tidspunkter dukke opp. Men de fleste nakke- og /eller kranieskadde føler seg totalt sett bedre etter en tid. Symptomer som kan forekomme ved nakke- og/eller kranieskader: - Smerter i nakke, ansikt, kjeve, skuldre, armer, brystkasse, rygg, bekken og bein. - Nummenhet, stikksmerter og unormale følelser i nakke, armer, fingre og ansikt. - Smerter bak øyet - Hodepine - Kvalme - Svakhet i nakke, armer og hender - Stivhet - Balanseforstyrrelser, balanseproblemer - Svimmelhet. Besvimelser. Illebefinnende. - Episoder med svikt i beina 5

7 - Synsforstyrrelser. Tåkesyn. Overfølsomhet for lys. - Fokuseringsproblemer. Forstyrrelser i samsynet. - Tørre øyne - Smerter i øret - Overfølsomhet for lyd - Endret lydoppfattelse - Øresus / tinnitus - Svelgeproblemer - Forstyrrelser i det autonome nervesystem - Unormal eller uregelmessig svetting. Kaldsvetting. - Forstyrret temperaturregulering - Uregelmessig hjerterytme - Varierende blodtrykk - Søvnforstyrrelser - Kognitive problemer i forskjellig grad. Konsentrasjon og oppmerksomhet. Læring og hukommelse. Planlegging og problemløsning. Forståelse/oppfattelse og bruk av språk, tekst eller tale. Gjenkjennelse av gjenstander, bearbeiding av synsinntrykk og avstandsbedømmelse. Oppfattelse av tid. - Nedsatt toleransegrense - Irritasjon, kort «lunte» - Trøtthet. - Utmattelse. Sliten. - Ubalanse i blodsukkernivået. Følelse av å måtte spise med korte mellomrom. Med flere og spredte symptomer ofte over tid kan det være en utfordring å stille riktig diagnose. Nakke- og/eller kranieskader er heller ikke alltid synlige på røntgen. Si derfor fra til fastlegen dersom du har mistanke om skade i nakke eller kranie eller i nakke-/kranieovergangen. Om ønskelig; be om henvisning til fagmiljø som har god kompetanse på området. 6

8 Kontaktperson: Advokat Bjørn Morten Brauti E-postadresse: Mobil:

9 Behandling Nakke- og/eller kranieskader kan være kompliserte å behandle. Toleransegrensen hos en nakke- og/eller kranieskadd person kan også være lavere enn normalt. Behandling bør alltid gjøres i samråd med lege. Behandler må ha relevant utdanning og inngående kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi (f.eks. fysioterapeut, kiropraktor, nevrolog). Den må detaljert kjenne til hvordan slike skader og behandling kan påvirke f.eks. kroppens nervesystem. Det er også en fordel om behandler kjenner til kjeveproblematikk i forbindelse med nakke- og kranieskader. Generelt er det vanskelig å anbefale type behandling, da slike skader er i så meget komplekse områder i kroppen. En behandling som hjelper for noen, er ikke nødvendigvis så gunstig for andre. Heldigvis pågår det stadig forskning på området, og kompetansen på slike skader øker for hver dag. Uansett hvilken behandlingsmetode du velger: Forsikre deg om at behandleren har relevant kompetanse. Feil behandling kan gjøre din situasjon verre. 8

10 Generelt om opptrening / øvelser Vi anbefaler generelt at du følger den opptrening og gjør de øvelser som din behandler foreskriver. Avvent for kraftig opptrening av skadeområdet til skaden er stabil. Belastende/ugunstig og for tidlig trening kan forverre symptomene, og forlenge den ustabile første skadefasen. Tilrettelagte øvelser som ikke negativt påvirker helingen kan det imidlertid være lurt å starte med ganske tidlig, eller når kroppen er klar. Øvelser bør gjøres i samråd med lege eller etter veiledning fra behandler. Tilrettelagte og nyttige øvelser kan bl.a. være: - Styrking av muskulatur/kjernemuskulatur. - Styrking av bekken og sete. - Øvelser som gir god balanse. - Øvelser som gir stabilitet. - Øvelser som retter holdningen. (Rett holdning bidrar som regel til å dempe irritasjoner og smerter). - Tøye/strekkøvelser. - Avspenningsøvelser. Når det gjelder styrketrening; flere repetisjoner med lav kraft kan være mer gunstig enn få repetisjoner med for stor kraft. Husk rolige øvelser og ingen «rykk og napp». 9

11 Som tidligere nevnt er de fleste nakke- og/eller kranieskader forskjellige og individuelle. Det betyr også at en øvelse som hjelper for noen, kan være ugunstig for andre. Man lærer seg etter hvert til å kjenne hva man tolererer av øvelser og hva som er gunstig / ugunstig med tanke på akkurat sin skade. Ugunstige øvelser kan utløse nevrofysiologiske mekanismer, som igjen kan gi nye symptomer. Det er derfor lurt å starte med få antall øvelser og repetisjoner. Avvent så i 2-3 dager for å se om du tåler disse. Om noen øvelser blir for tøffe, og/eller at du f.eks. får nevrologiske symptomer, gi beskjed til behandler. Ta det så rolig en tid, og prøv deretter ut andre typer øvelser i samråd med behandler eller lege. Dersom øvelsene går greit, og det føles som om de gir god gevinst, kan du sakte men sikkert øke antall øvelser / repetisjoner til du finner en mengde som det går bra å utføre jevnlig og over tid. Slik kan du oppnå en etter forholdene bra form, og holde denne vedlike. Samarbeid med din behandler for å få et så nyttig behandlingsopplegg som mulig. Det kan være nyttig å bestille time hos Mensendieck fysioterapeut. Mensendieckgymnastikk er en trygg treningsform der det legges vekt på bevisstgjøring av holdning og riktig bruk av kroppen, samt veksling mellom spenning og avspenning. Å finne fram til gode og gunstige bevegelsesmønstre blir viktig. Be om et tilrettelagt treningsprogram ut fra din skade og tilpass treningen etter hvert, som nevnt ovenfor og i samarbeid med behandler. Noen ganger er det slik at det er øvelser som ikke direkte påvirker skadestedet man takler å utføre over tid, og som man derfor på lang sikt kan ha god nytte av. 10

12 Grasrotandelen Du kan gi støtte til Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde via Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge et lag eller en forening som du ønsker å støtte. Grasrotandelen fungerer slik: 5 % av din spilleinnsats på Norsk Tippings spill kan gå direkte til en forening, lag eller organisasjon som du ønsker. Grasrotandelen tar ikke noe beløp av innsatsen eller premien din. Du må ha et spillekort som du får kjøpt hos kommisjonær. Slik gjør du: (Velg ett av alternativene) Eller: 1. Ta med ditt spillekort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. Gi beskjed til kommisjonæren om at din grasrotandel skal gå til Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde, organisasjonsnummer Send SMS: Grasrotandelen til 2020 (tjenesten er gratis). Mer informasjon kan du finne på Vi takker for all støtte via Grasrotandelen! 11

13 Jobb Tilpass arbeidet og arbeidsplassen. F.eks. reoler, stol, pc, skjermhøyde, stikkontakter osv. kan tilrettelegges slik at du unngår mye bøying og vridning. Be om tilrettelagt sykmelding dersom du trenger det. Dersom du etter en tid ser at du fungerer best i redusert stilling, søk om eventuell uføregrad i samråd med lege og NAV. Føler du at det blir vanskelig å fortsette med ditt opprinnelige yrke, snakk med lege og NAV om muligheten for omskolering. Pass da på at du ikke omskolerer deg til et yrke det blir vanskelig å mestre med din skade. Jobb er viktig, ikke minst med tanke på det sosiale. Samtidig skal du også ha overskudd til andre ting. Her er det om å finne den riktige balansen. 12

14 Hjem Gi familien forståelse for din situasjon. Om ønskelig, be om råd fra lege eller fra andre med kunnskap på området. Tilpass hjemmet. Ting kan fungere greit dersom hjemmet tilrettelegges, både med tanke på selve huset/leiligheten, møblement og utstyr. Fordel arbeidet så du får oppgaver som ikke er for tunge, og som kan utføres uten for mye bøying og vridning av nakken. Invester i en god høyrygget stol du kan slappe av i innimellom. For å oppnå bra nok støtte bør stolen ikke være for myk. Finn en god sittestilling som ikke gir ubehag. Sørg for å få nok søvn. Invester i en god seng. Finn en sovestilling du slapper av i. Prøv gjerne en smal og avlang pute i dun. En god dunpute (ikke for stor) kan gi god støtte. Med god støtte kan kroppen og musklene bedre slappe av om natten. 13

15 Psykologi - Unngå å gå med mye smerter, ubehag eller spenninger over tid. Rådfør om nødvendig med lege om ev. smertestillende medikamenter som ikke er vanedannende, og som du kan ta ved behov. - Sørg for å få dekket søvnbehovet. Har du søvnproblemer, rådfør med lege om resept på medikamenter som ikke er vanedannende. - Planlegg med jevne mellomrom å gjøre aktiviteter som du gleder deg til! - En skade er en skade. En nakke- og/eller kranieskade kan, men ikke nødvendigvis, medføre en noe redusert toleransegrense fysisk og psykisk. Unngå for mye ansvar og stress. Innrett livet etter forholdene, slik at belastningen ikke blir for stor. En etter forholdene for stor belastning over tid, kan utløse psykiske lidelser. - Ved nakke- og/eller kranieskader kan det normale pustemønster bli forstyrret. (Spenninger, smerter, ubehag eller stress kan føre til at man ubevisst blir mer kortpustet enn normalt.) Normal god pust bidrar til å holde toleransegrensen oppe og minsker muskelspenninger. Øv derfor daglig på å opprettholde god pust, ved å sakte puste luft inn nesen og ned i nedre del av magen. Legg hendene på magen slik at du kjenner at den utvider seg. Åpne munnen så det blir kun et lite hull; slipp sakte luften ut derfra, samtidig som nedre del av magen går inn igjen. Repeter 30 x. - Drikk mye vann. - Etter at forholdsregler og tilrettelegging med tanke på din situasjon er gjort; lev så normalt som mulig, og fokuser på helt andre ting enn din skade. 14

16 Noen flere tips, mange bekker små - Bruk joggesko/sko med god demping og balanse. Spør på skobutikken om råd. Gode sko kan bidra til mindre irritasjon og mindre smerter. Flere nakke/kranieskadde har f.eks. god erfaring med å bruke joggesko av merket Gel Kayano I juni 2014 trekker vi ut 2 personer som vinner hvert sitt par av denne skotypen. (Alle medlemmer og støttemedlemmer pr. 1. juni blir med i trekningen.) Det finnes sikkert flere andre merker som også er gode. - Dersom du går uten sko inne; prøv om det hjelper å gå på tå. (At du bruker dette for å «dempe» fotnedslagene). - Oppretthold en gunstig holdning. - Dersom du har bil: Tenk over hvilken type bil som passer for deg å ha i din situasjon. F.eks. opplever noen nakkeskadde at de får mindre smerter etter å ha byttet til en høyere biltype. (Pga. at man da unngår belastende bøying og vridning av nakken når man går inn og ut av bilen.) Setene bør være rette, ikke for myke. Nakkebøylen slik at du unngår å sitte med nakken bøyd framover eller for mye bakover. Nakkebøylen bør også være høy nok til at den vil støtte hodet ved et eventuelt kollisjonsøyeblikk. 15

17 - Dersom du blir fort sliten i øynene, eller har mye hodepine i panne og tinning: Få en optiker til å sjekke om samsynet er forstyrret. Dette kan enkelt korrigeres ved hjelp av prismer i brilleglassene. - Bruk av støttestrømper (fås kjøpt på f.eks. apoteket eller hos bandagist) kan være nyttige å bruke med tanke på blodsirkulasjonen. - Du kan ha rett på særfradrag dersom du har fått utbetalt uførepensjon pga. nedsatt ervervsevne. Undersøk med skatteetaten. - Prøv å opprettholde et stabilt blodsukker (unngå høye topper og dype fall i blodsukkernivået). For høyt blodsukker kan fremme betennelsesprosesser (og smerter) i kroppen. Spis som regel mat som gir langvarig energi. - Det å synge i kor kan være nyttig med tanke på pusteteknikk. Også det sosiale i et kor kan være positivt. - Velg fritidsaktiviteter som gir overskudd og som ikke forverrer symptomene. - Vær mye i gunstig bevegelse. Unngå for mye stillesitting. - Gå turer i skog og mark. - Bruk rumpetaske i stedet for sekk. 16

18 - Alternative behandlingsmetoder er stadig under diskusjon. Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde tar ingen stilling i diskusjonen, om det er placeboeffekter eller annet, men vi meddeler at vi har fått noen tilbakemeldinger på at forskjellige alternative behandlings- og/eller treningsmetoder kan ha bidratt til å gi lindring i forhold til nakke- og/eller kranieskader. Vi vil imidlertid råde til at man alltid forsikrer seg, uansett hvilken behandling man velger å prøve, om at behandleren har relevant kompetanse på anatomi og fysiologi (at denne f.eks. har fysioterapeuteller kiropraktorutdanning). Og behandling bør ikke gjøres uten i samråd med lege. Det er også viktig at man gir tydelig beskjed til behandler om hvilken skade man har. Behandlingsmetoder: Akupunktur o Smertereduksjon o Normalisering av energi sirkulasjon Kranio Sakral Terapi o Avspenning og smertereduksjon Osteopati Treningsmetode: Medisinsk Qi Gong o Regulering av kroppen (trening av fysisk holdning) o Regulering av sinnet (trening av konsentrasjonen) o Regulering av pusten (trening i pustemetoden) o Frigjøring av energi (Be om nødvendig om et tilrettelagt treningsprogram.) 17

19 Hvem er vi? Støttesenteret for nakke og trafikkskadde er en livsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon som er stiftet for å hjelpe og støtte nakke-, kranie- og trafikkskadde. Vi håper dette heftet kan være til nytte for målgruppen. Flere av oss i støttesenteret er selv, eller har vært, skadet. Vi kan dele av våre erfaringer, vi kan gi informasjon, støtte og veiledning. Vi har valgt solsikken som symbol på hva vi ønsker å bidra med i din tilværelse. Solsikken strekker seg hele tiden etter lyset og solen i tilværelsen, noe som identifiserer Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde sin virksomhet. Våre medlemmer får tilbud om gratis 1. konsultasjon hos noen behandlere og advokater som vi vet har god kompetanse på nakke- og kranieskader. Vil du være medlem eller støttemedlem? Send oss en sms eller en mail, eller meld deg inn via skjemaet på hjemmesiden. Priser: Medlem kr. 150,- Støttemedlem kr. 100,- eller etter eget ønske. Alle medlemmer og støttemedlemmer pr. 1. juni 2014 blir med i trekningen av to par sko av merket Gel Kayano 18

20 Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde c/o Bøndernes Regnskapsbyrå Kongens gt. 30, 7012 Trondheim E-postadresse: Hjemmeside: Telefon: Kontonummer: Organisasjonsnummer: Facebook: 19

Nakke- kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde. eller Hewlett-Packard Company

Nakke- kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde. eller Hewlett-Packard Company Nakke- eller Hewlett-Packard Company kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde Dette heftet er skrevet på bakgrunn av erfaringer fra nakke- og kranieskadde. Innhold Side Generelt 2 Dersom

Detaljer

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG

FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG FYSIOTERAPEUT TORBJØRN TANGEN ER DAGLIG LEDER VED WWW.FYSIOTERAPISERVICE.NO OG HAR 20 ÅRS ERFARING SOM FYSIOTERAPEUT FOR PASIENTER MED LANGVARIG SMERTE. HAN UNDERVISER VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Detaljer

Avspenning og forestillingsbilder

Avspenning og forestillingsbilder Avspenning og forestillingsbilder Utarbeidet av psykolog Borrik Schjødt ved Smerteklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Avspenning er ulike teknikker som kan være en hjelp til å: - Mestre smerte -

Detaljer

Avspenning. Å leve med tungpust 5

Avspenning. Å leve med tungpust 5 Avspenning Å leve med tungpust 5 Avspenning Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er i forverring eller du erfarer pustebesvær som en ny plage, er det viktig at

Detaljer

Inflammasjon Arrdannelse Remodellering. Smertenivå. Nervesystemet. Forlenget smerte V.S. helingstid

Inflammasjon Arrdannelse Remodellering. Smertenivå. Nervesystemet. Forlenget smerte V.S. helingstid Inflammasjon Arrdannelse Remodellering Smertenivå Nervesystemet Forlenget smerte V.S. helingstid Eksempel forløp for langvarige smerter Trussel Skade/ ulykke Smerter, stivhet, hevelse Tilstedeværende trusler

Detaljer

Inflammasjon Arrdannelse Remodellering. Smertenivå. Nervesystemet. Forlenget smerte V.S. helingstid

Inflammasjon Arrdannelse Remodellering. Smertenivå. Nervesystemet. Forlenget smerte V.S. helingstid Inflammasjon Arrdannelse Remodellering Smertenivå Nervesystemet Forlenget smerte V.S. helingstid Smerteområder Kartlegging - Refleksjoner Har jeg smerter på et bestemt område? Har jeg smerter i flere kroppsdeler?

Detaljer

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014)

Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (2014) Du leser nå et utdrag fra boka Frisk Nakke (01) ««Å lese Frisk Nakke har gitt meg stor tro på at jeg kan mestre nakkeplagene mine, og noen kraftfulle verktøy for å bli kvitt dem. Boken er spekket med relevant

Detaljer

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol)

Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Din veileder til Lemilvo (Aripiprazol) Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende 2 Informasjonsbrosjyre for pasient/pårørende - Aripiprazole Innledning Du har fått diagnosen bipolar I lidelse av legen

Detaljer

Startpakke 3. 60 min. Forskning - Kunnskap - Utdanning. fra ca

Startpakke 3. 60 min. Forskning - Kunnskap - Utdanning. fra ca Startpakke 3 fra ca 60 min Forskning - Kunnskap - Utdanning Innholdsfortegnelse MediYoga - Startpakke 3 Innhold i hefte: > Hva er MediYoga? > Å tenke på før du begynner > Om yoga > Om meditasjon > MediYoga

Detaljer

Oppvarmingsøvelser til Viva 2014

Oppvarmingsøvelser til Viva 2014 Oppvarmingsøvelser til Viva 2014 Pusteøvelser 1. Start med å puste rolig ut og inn gjennom nesa som om du skulle sove. Stå godt, eller legg deg på gulvet med knærne opp og føttene i gulvet. Lukk gjerne

Detaljer

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter

Bekkenløsning. NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Bekkenløsning NFFs faggruppe for kvinnehelse og kurslærerne for kursene i bekkenrelaterte smerter Foto: Reklamefotografene AS Illustrasjoner: Ellen Wilhelmsen Hva er bekkenløsning? Bekkenløsning er en

Detaljer

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi?

Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? FIBROMYALGI Smerter i ledd og muskler, men uten diagnose? Kanskje du har fibromyalgi? En informasjonsbrosjyre fra Norges Fibromyalgi Forbund EN REVMATISK LIDELSE? Fibromyalgi er ikke en livstruende sykdom.

Detaljer

Instruksjonsveiledning

Instruksjonsveiledning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Instruksjonsveiledning Innholdsfortegnelse Hilsen fra Michael Ho Hvem kan bruke produktet 2 3 Bruk: Ulike funksjoner: Perfekt støtte og velvære Perfekt ryggmassasje Perfekt

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike, og derfor trenger

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling

Stedet for deg som søker nye løsninger. Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Stedet for deg som søker nye løsninger Samtaleterapi - yoga - konstellasjoner - kurs innenfor helse og selvutvikling Kurskatalog vår 2015 Yoga stimulerer kroppens evne til å rette opp ubalanser Vi er ulike,

Detaljer

I BEVEGELSE EN TRENINGSVEILEDER. Vi skal vise deg!

I BEVEGELSE EN TRENINGSVEILEDER. Vi skal vise deg! Vi skal vise deg! INNHOLD Forord: Hold kroppen i bevegelse........................................... 4 Innledning: I bevegelse en treningsveileder............................... 5 Du trenger................................................................

Detaljer

Stedet for deg som søker nye løsninger

Stedet for deg som søker nye løsninger Stedet for deg som søker nye løsninger Velkommen til Balanzen Balanzen tilbyr følgende aktiviteter: Yogatyper: Rolig - er medisinsk yoga, timen passer de fleste, også de med kronisk sykdom. Sitt gjerne

Detaljer

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det?

NORGES FIBROMYALGI FORBUND. Fibromyalgi, hva er det? NORGES FIBROMYALGI FORBUND Fibromyalgi, hva er det? En orientering om fibromyalgi Utgitt av Norges Fibromyalgi Forbund Utarbeidet av Jorun Lægraid september 2004 Revidert 2008 HVA ER DET? når du får snikende,

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK

BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK MOTVIRKER SNORKING BRUKERVEILEDNING MÅ LESES NØYE FØR BRUK Sona Pillow er en patentert snorkestopper utviklet av en ledende nevrolog og søvnekspert til bruk for pasienter som lider av kronisk snorking.

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-224 3.5.2013 Tryg Forsikring Yrkesskade/yrkessykdom - Yrkesskadeforsikringsloven (YFL) Årsakssammenheng? Spørsmål om det er sannsynliggjort faktisk årsakssammenheng

Detaljer

Angst en alarmreaksjon (1)

Angst en alarmreaksjon (1) Angst en alarmreaksjon (1) Det å oppleve sterk angst kan være skremmende. Her følger en beskrivelse av de vanligste kroppslige endringene du kan oppleve under et angstanfall. Mange føler seg tryggere når

Detaljer

Introduksjon til friskhjulet

Introduksjon til friskhjulet Introduksjon til friskhjulet Hvor kommer nakkeplagene fra? Og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller, kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som

Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som Dystoni Selve ordet Dys-toni betyr feil spenning i muskulaturen og gir ufrivillige bevegelser Dystoni brukes både om ulike sykdomsgrupper og som symptombeskrivelse. Dystoni skyldes endrede signaler fra

Detaljer

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur?

Norsk akupunkturforening. ikke trykk kvalitet. hva er akupunktur? hva er akupunktur? Interessen for akupunktur har de siste årene vært stadig økende - både i Norge og verden forøvrig. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge

Detaljer

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund

Tte,Tema. Tema: Smertemestring. INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund INFORMASJON OM OSTEOPOROSE fra Norsk Osteoporoseforbund Tte,Tema Tema: Smertemestring Smerter ved ryggbrudd (sammenfallsbrudd i ryggen) Selve sykdommen osteoporose gir ingen smerter. Det er først når det

Detaljer

Informasjon til deg med TFCC-skade

Informasjon til deg med TFCC-skade Informasjon til deg med TFCC-skade Hva er TFCC-skade? TFCC er en engelsk forkortning som står for «Triangular Fibro Cartilage Complex», og er et samlebegrep for leddbånd og menisker som stabiliserer håndleddet

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet).

Risikofaktorer : Alder, arvelighet, kjønn, overbelastning av ledd. Symptom : Smerter. Nedsatt fysisk funksjonsevne (hevelse og stivhet). Somatiske lidelser ARTROSE Leddsvikt/ødelagt leddbrusk. Strukturendringer i brusk, bein, ligamenter, muskler. Den støtdempende funksjonen går gradvis tapt. Årsak kan være både overbelastning og underbelastning.

Detaljer

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Fysioterapiavdelingen / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Aktivitet gjør godt Øvelser fra fysioterapeuten 1 Kjære pasient Trening har positiv

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet 3 Introduksjon til Friskhjulet Hvor kommer ryggplagene fra og hvorfor forsvinner de ikke? Det er så frustrerende å ikke få svar. Eller kanskje får du altfor mange svar. Kanskje får du vite at det «sitter

Detaljer

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings

Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings Helse- Og Sikkerhetsadvarsler oculus.com/warnings * Disse helse- og sikkerhetsadvarslene oppdateres jevnlig for å forsikre at de er nøyaktige og fullstendige. Du finner den nyeste versjonen på oculus.com/warnings.

Detaljer

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1

EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING. QF-2008 2006/2007, Version 1 EXERFIT VIBRO 100 MONTERINGSANVISNING OG BRUKERVEILEDNING QF-2008 2006/2007, Version 1 FORHÅNDSREGLER OG SIKKERHET Les alle forhåndsregler og instruksjoner før du tar apparatet i bruk. Dette er et hjemmetreningsapparat

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Trekk skuldre bakover press

Trekk skuldre bakover press TRENINGSGUIDE 1 (Periode 06.01.11. 22.02.11.) Velkommen. - Satt av tid til å bruke på oss selv roe oss ned være her og nå. - Hold fokus på egen kropp og eget utgangspunkt! - Fokus på det du får til! Ikke

Detaljer

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene

Fibromyalgi er FIBROMYALGI. Er det en ny sykdom? Hvor mange er det som rammes? symptomer. Smertene Fibromyalgi er FIBROMYALGI hva er det? hvorfor får man det? hvilken behandling er effektiv? en vanligste årsak til kroniske muskel og leddsmerter blant kvinner 20-50 år smerter i muskler, sener og leddbånd

Detaljer

Fotterapi og kreftbehandling

Fotterapi og kreftbehandling Fotterapi og kreftbehandling Autorisert fotteraput Karina Solheim Fagkongress Stavanger 2015 Kreftoverlevere Man regner at 1 av 3 vil bli rammet av kreft i løpet av livet. Den relative femårsoverlevelse

Detaljer

Introduksjon til Friskhjulet

Introduksjon til Friskhjulet Introduksjon til Friskhjulet Hva er Friskhjulet? Friskhjulet er en test som forteller deg hvor ryggsmertene kommer fra og hva du kan gjøre for å bli bedre. Friskhjulet består av åtte faktorer: Arbeid,

Detaljer

Trykkavlastning Muskelspenninger. Forebygging og behandling Liggesår

Trykkavlastning Muskelspenninger. Forebygging og behandling Liggesår Trykkavlastning Muskelspenninger Forebygging og behandling Liggesår -labben NORSKE PRODUKTER TIL FOREBYGGENDE BRUK OG BEHANDLING AV TRYKKSÅR Avlaster områder som er utsatt for trykk-/liggesår Bedrer mulighetene

Detaljer

UNIVERSAL TRAINER LA-1447

UNIVERSAL TRAINER LA-1447 UNIVERSAL TRAINER LA-1447 ====Bruksanvisning ===== Viktig informasjon a) Dette produktet har blitt testet i henhold til EN-standard 957-1, 957-2 klasse H (hjemmebruk). Maksimal kroppsvekt er 140 kg. b)

Detaljer

Stressmestring for person og organisasjon

Stressmestring for person og organisasjon Stressmestring for person og organisasjon Erik Møller Pepp Norge AS Tema i dag: Hvorfor stressmestring nå? Stress er langt bedre enn sitt rykte - hva er stress? Den overtenkende hjernen ta kontrollen!

Detaljer

PILATES KJERNEMUSKULATUR

PILATES KJERNEMUSKULATUR PILATES KJERNEMUSKULATUR 1 Gjør disse øvelsene to tre ganger i uken. Følg de grunnleggende prinsippene på side 23, slik at du bruker riktig teknikk og fokus. 1 PILATES 100 REP: INNTIL 100 SIDE 24 2 RULL

Detaljer

Bekkenbunnstrening etter fødsel

Bekkenbunnstrening etter fødsel Bekkenbunnstrening etter fødsel En informasjonsbrosjyre fra fysioterapiseksjonen Gjenopptrening av bekkenbunnen etter fødsel Graviditet og fødsel belaster bekkenbunnen fordi muskler, bindevev og nerver

Detaljer

Del 3. 3.6 Hjerneslag

Del 3. 3.6 Hjerneslag Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Nervesystemet og hjernen

Nervesystemet og hjernen Del 3 3.6 Hjerneslag 1 Nervesystemet og hjernen Nervesystemet består av: Sentralnervesystemet (SNS) som er hjernen, hjernestammen og ryggmargen Det perifere nervesystemet med 12 par hjernenerver og 32

Detaljer

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet.

Depresjon/ nedstemthet rammer de fleste en eller flere ganger i løpet av livet. God psykisk helse: En tilstand av velvære der individet realiserer sine muligheter, kan håndtere livets normale stress, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra for samfunnet

Detaljer

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs

depresjon Les mer! Fakta om Tilbakefall kan forebygges Dette kan du gjøre selv Her kan du søke hjelp Nyttig på nett Kurs hatt gjentatte er, er det økt risiko for nye øke. Søvnmangel og grubling kan forsterke ssymptomer. Dersom du lærer deg å bli oppmerksom på en forsterker seg selv. Spør deg også hva var det som utløste

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene

Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD. Informasjon fra fysioterapeutene Universitetssykehuset Nord-Norge HEMIPROTESE I HOFTELEDD Informasjon fra fysioterapeutene INNLEDNING Dette heftet er laget til deg som er operert med hemiprotese i hofteleddet. En hemiprotese erstatter

Detaljer

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse.

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. KRISETEAM Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. Alvorlige hendelser er Ulykke Trusselsituasjoner Brå død Umiddelbart etter en hendelse kan alt oppleves uvirkelig

Detaljer

Til deg som har fått kneprotese

Til deg som har fått kneprotese Til deg som har fått kneprotese SØ-109117 3 Innhold Aktivitet etter operasjon Aktivitet etter operasjon 4 5 6 9 10 Hjelpemidler Å gå i trapper Øvelser Trening etter utreise Treningsprogram Det er viktig

Detaljer

1 AVSLAPNINGSØVELSER

1 AVSLAPNINGSØVELSER AVSLAPNINGSØVELSER 1 2 Svært mange som lider av søvnløshet har vansker med å slappe godt nok av til å få sove. De kan være plaget av muskulære spenninger som hindrer avslapning og påfølgende søvn. I tillegg

Detaljer

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø

Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø Spesialfysioterapeut Merethe Monsen UNN Tromsø E-mail: merethe.monsen@unn.no Fysisk aktivitet Enhver kroppslig bevegelse utført av skjelettmuskulatur som resulterer i en økning av energiforbruket utover

Detaljer

Pusteteknikk og stillinger som letter tung pust. Å leve med tungpust 2

Pusteteknikk og stillinger som letter tung pust. Å leve med tungpust 2 Pusteteknikk og stillinger som letter tung pust Å leve med tungpust 2 Pusteteknikk og stillinger som letter tung pust Denne informasjonen er laget for å hjelpe deg å håndtere tung pust. Hvis pusten er

Detaljer

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE

KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET VED LANDÅS S SKOLE KARTLEGGING AV MULIGE HELSEPLAGER KNYTTET TIL DÅRLIG D INNEKLIMA VED LANDÅS S SKOLE Rapport utarbeidet av FAU ved Landås s skole November 2011 Innhold 1. Bakgrunn for undersøkelsen side 3 2. Kartleggingsskjemaet

Detaljer

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon

Informasjon fra fysioterapeutene. Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en nakkeoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell

www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell www.thinkpressurecare.co.uk TEMAHEFTE Forebygging av trykksår for pasienter, pårørende og helsepersonell Innledning Dette heftet er utviklet for å øke folks bevissthet og kunnskap om trykksår, og for å

Detaljer

ONGO BEVEGELSESØVELSER TRENINGSPROGRAMMER

ONGO BEVEGELSESØVELSER TRENINGSPROGRAMMER ONGO BEVEGELSESØVELSER ONGO -stolen fremmer aktiv sitting for å redusere anspenthet, styrke ryggmusklene og forbedre kroppsholdningen din. Den gjør det mulig å legge øvelser inn i dagliglivet, ikke bare

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi

PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi PSYKIATRISK OG PSYKO SOMATISK fysioterapi Hva er psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi? Også kjent som psykomotorisk fysioterapi og basal kroppskjennskap Grunntanken er at kropp, tanke og følelser fungerer

Detaljer

Bekkenbunnsog blæretrening

Bekkenbunnsog blæretrening Bekkenbunnsog blæretrening Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror, og du kan få behandling for det. De aller fleste med inkontinens er kvinner. Det er ikke bare eldre

Detaljer

MS; Aktivitet, trening og deltakelse. Lokalsykehuskonferanse 2016 Spesialfysioterapeut Helene Christiansen

MS; Aktivitet, trening og deltakelse. Lokalsykehuskonferanse 2016 Spesialfysioterapeut Helene Christiansen MS; Aktivitet, trening og deltakelse Lokalsykehuskonferanse 2016 Spesialfysioterapeut Helene Christiansen ICF-modellen Innhold Innledning Fysisk aktivitet og trening Vanlige symptomer v/ms Svekkelser i

Detaljer

Bekkenbunns- og blæretrening

Bekkenbunns- og blæretrening Bekkenbunns- og blæretrening For menn Blæren.no Fakta om inkontinens (urinlekkasje) Inkontinens er vanligere enn du tror. Omtrent 5 % av alle menn opplever en eller annen form for inkontinens. Det er

Detaljer

Yogaprogram. Contents

Yogaprogram. Contents Yogaprogram Her er et forslag til et yogaprogram med noen pusteøvelser på slutten. Føl deg fri til å ta ut eller legge til andre øvelser som du har lært på kurset om du ønsker det. Man kan fint utføre

Detaljer

Målet for undervisning for Danske Akupunktører

Målet for undervisning for Danske Akupunktører Målet for undervisning for Danske Akupunktører Inspirere dere til å trene qigong At dere skal få kjenne på qi og virkning av qi Bli kjent med det teoretiske grunnlag for qigong Qigong Energi trening eller

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Panikkanfall Panikkanfall Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Oktober 2013 Forskjellig måte å være redd. Eg blei redde Eg hadde panikk Eg blei livredde Eg va fulle av angst Eg hadde panikkanfall Panikk anfall Panikkanfall

Detaljer

AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering. sted dato. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering. sted dato. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Energiøkonomisering sted dato http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Bli bevisst eget aktivitets- og energinivå i hverdagen

Detaljer

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene

Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar. rendeseminar 25.11.11. Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring og egenomsorg Pårørendeseminar rendeseminar 25.11.11 Unni Østrem Stiftelsen Bergensklinikkene Paal-Andr Andrè Grinderud: Ingen kan fåf noen andre til å slutte å drikke, hvis de ikke selv har tatt

Detaljer

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg

FALLFOREBYGGING NYTTER. Trygg når du beveger deg FALLFOREBYGGING NYTTER Trygg når du beveger deg Har du tenkt på? Om du er svimmel kan rolige bevegelser og det å støtte seg hindre fall. Sitt et øyeblikk før du reiser deg, og stå litt før du begynner

Detaljer

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen)

Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) RMN Bjørn Almåsbakk 2009 1 Styrke RUM / RLM Program 1 - Stabiliserende styrke for buk / rygg Jo råere idrett du driver med, jo bedre stabilitet og kontroll trenger du (Olympiatoppen) En svak stabiliserende

Detaljer

Effektiv Pusteteknikk

Effektiv Pusteteknikk Effektiv Pusteteknikk av MediYoga instruktør Synnøve N.G. Løken Hei og takk for din påmelding og for at du lastet ned dette dokumentet som tar for seg en effektiv pusteteknikk som kan hjelpe deg til bedre

Detaljer

Generelt om. trening, oppvarming, bevegelighet, uttøyning og avspenning

Generelt om. trening, oppvarming, bevegelighet, uttøyning og avspenning Generelt om trening, oppvarming, bevegelighet, uttøyning og avspenning Trening: All form for fysisk aktivitet kan ha positive effekter på fysisk, psykisk og sosial måte. Trening kan imidlertid deles inn

Detaljer

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE

ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE ET LITT ANNERLEDES LIV EN INFORMASJONSBROSJYRE OM CYSTISK FIBROSE INTRO HVA ER CYSTISK FIBROSE? Informasjon for foreldre, pårørende og de som selv har fått diagnosen Har barnet ditt eller du fått diagnosen

Detaljer

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i

Tankeprosesser. Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland. Fagstoff hentet fra videreutdanning i Tankeprosesser Fagstoff hentet fra videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 og 2 og Jæren DPS Hvordan bruke kognitiv terapi i hverdagen Elisabeth Bendiksen & Anne mette Bjelland Tanker... I kognitiv terapi

Detaljer

Avspenning - nivå 1 og 2

Avspenning - nivå 1 og 2 Avspenning - nivå 1 og 2 Avspenning er stressreduserende og det har også vist god effekt på blodtrykket. Gi denne informasjonen til treningsgruppen din. Avspenningsøvelsene er delt opp i to sekvenser.

Detaljer

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK

KYSTHOSPITALET I HAGEVIK KYSTHOSPITALET I HAGEVIK Meniskskade Denne folderen inneholder informasjon for pasienter som skal få behandlet meniskskade i kne. Se i tillegg folder med generell informasjon om dagkirurgi på sykehuset.

Detaljer

PERSONALIA TID FOR SYKEHJEM. Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Navn: Nærmeste pårørende: Relasjon: Adresse:

PERSONALIA TID FOR SYKEHJEM. Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Navn: Nærmeste pårørende: Relasjon: Adresse: PERSONALIA Navn på beboer: Diagnose: Andre diagnoser: Allergier eller intoleranse: Nærmeste pårørende: Relasjon: Skal kontaktes ved: Ønsker ikke å kontaktes mellom: Ønsker ikke å kontaktes ved: Vil ha

Detaljer

PPT Informasjon 26 Januar Helsehuset, Fosnagata Kristiansund Telefon Runar Alstad, Optiker.

PPT Informasjon 26 Januar Helsehuset, Fosnagata Kristiansund Telefon Runar Alstad, Optiker. PPT Informasjon 26 Januar 2015 Helsehuset, Fosnagata 13 6509 Kristiansund Telefon 922 95 723 Runar Alstad, Optiker. Oppmeldingsskjema: Oppmeldingsskjema Hjemmesiden syn oppmeldingsskjema. Synsundersøkelse

Detaljer

Aktiviteter i dagliglivet

Aktiviteter i dagliglivet Aktiviteter i dagliglivet - Energiøkonomisering Spesialergoterapeut Mari-Anne Myrberget Klinikk for Kliniske Servicefunksjoner 19.Mai 2014 Energiøkonomisering Energibesparende metoder er en måte å maksimere

Detaljer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER

www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER www.pediatric-rheumathology.printo.it SMERTESYNDROMER Fibromyalgi Fibromyalgi hører til en gruppe sykdommer med diffuse muskel-skjelett smerter uten kjent årsak. Tilstanden er karakterisert ved langvarige,

Detaljer

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det

Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Noe med kroppen > Omgivelser > Vent Spør meg Jeg skal si mer! Fort det haster Sted på kroppen > Forstår ikke Hva mener du? Fortell mer om det Takk skal du ha Glem det Interesser > Ønsker > Sted > Spørsmål

Detaljer

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din?

FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM. Hva kan det gjøre med hverdagen din? FATIGUE / UTMATTELSE VED REVMATISK SYKDOM Hva kan det gjøre med hverdagen din? Balcova, Tyrkia 2015 ERFARINGSUTVEKSLING Tilbud om et møte til Erfaringsutveksling hvor dere bidrar med deres egne erfaringer

Detaljer

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy

AKTUELLE STYRKEØVELSER: 1. Knebøy Sterk og aktiv Etter hvert som vi blir eldre får vi mindre muskelmasse og dermed dårligere muskelstyrke, også benevnt som aldersrelatert muskelsvakhet. Svak muskulatur kan påvirke vår evne til å utføre

Detaljer

Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser

Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser Psykologiske tilnærminger ved smerte og sammensatte lidelser Psykologspesialist Heidi Trydal Hysnes, 04.04.2013 Psykolog på Smertesenteret Å Introdusere meg som smertepsykolog Hva kan jeg bidra med? Hvem

Detaljer

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING)

KARTLEGGING AV DEPRESJONSSYMPTOMER (EGENRAPPORTERING) THIS SECTION FOR USE BY STUDY PERSONNEL ONLY. Did patient (subject) perform self-evaluation? No (provide reason in comments) Evaluation performed on visit date or specify date: Comments: DD-Mon-YYYY Spørreskjema

Detaljer

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING. Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDRETTET REHABILITERING Opphold 2011 12 måneders spørreskjema 2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no

Søvnvansker. Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no Søvnvansker Psykolog Stian Midtgård Stian@apsyk.no konsekvenser Risiko for sykemeldinger og uføretrygd dobbelt så stor ved alvorlig og langvarig søvnproblem Økt bruk av helsetjenester Langvarig søvnproblem

Detaljer

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Universitetssykehuset i Nord-Norge Universitetssykehuset i Nord-Norge Tromsø Til deg som skal få operert fremre korsbånd Informasjon og praktiske råd Velkommen til Dagkirurgisk avdeling Kneleddet Kneleddet forbinder lår- og leggbenet. Leddet

Detaljer

Case! Ut fra denne situasjonsbeskrivelsen skal dere svare på alle de skriftlige oppgavene nedenfor.

Case! Ut fra denne situasjonsbeskrivelsen skal dere svare på alle de skriftlige oppgavene nedenfor. Case! Kristoffer har nettopp fått mopedsertifikat og moped til 16-årsdagen. Nå har han nettopp vært på speidermøte og kjører hjem. Det har regnet mye i det siste og skogsveien han kjører på er blitt glatt

Detaljer

Balansetrening nivå 1 og 2

Balansetrening nivå 1 og 2 Balansetrening nivå 1 og Det er ekstra viktig å trene balanse med økende alder for å forebygge fall og mestre dagliglivets oppgaver. Dette er viktig informasjon til treningsgruppen din. Balansetreningen

Detaljer

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring

Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Balansetrening for hørselshemmede Synliggjøre balansetreningens betydning for hørselshemmedes kommunikasjon og mestring Kontaktperson: Siri Skollerud Mailadresse: siri.skollerud@statped.no Telefon: 32

Detaljer

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS

Når det skjer vonde ting i livet. 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Når det skjer vonde ting i livet 2014 Psykiater Per Jonas Øglænd Jæren DPS Vonde hendelser kan gi problemer Krise når det skjer Psykiske plager i ettertid De fleste får ikke plager i ettertid Mange ting

Detaljer

Sikkerhetsinstruksjoner:

Sikkerhetsinstruksjoner: Sikkerhetsinstruksjoner: ADVARSEL! Dersom du har hatt en sykdom/skade eller det er lenge siden du har trent jevnlig, bør du kontakte lege før du starter treningen. Dette er ikke noe leketøy, la aldri barn

Detaljer

øvelser for deg som er brystkreftoperert

øvelser for deg som er brystkreftoperert øvelser for deg som er brystkreftoperert god bevegelighet i arm og skulder Redusert bevegelighet i arm og skulder, samt stivhet i ledd og muskler, er blant de vanligste plagene etter brystkreftbehandling.

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

06.06.2016. Pusten. Dyspné (tung pust) Diafragma. Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS

06.06.2016. Pusten. Dyspné (tung pust) Diafragma. Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS PUSTETEKNIKK OG TRENING FOR PERSONER MED KOLS OG LANGTIDSOKSYGENBEHANDLING Åse Steine Fysioterapeut Lungeavdelingens rehabiliteringsenhet, HUS Pusten Automatisk og viljestyrt Mengde luft avhengig av behov,

Detaljer

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi

Figurer og tabeller kapittel 14 Ergonomi Side 296 Riktig kroppsholdning minsker belastningen på sener og ledd. Med tyngdepunktet for langt fram eller bak øker belastningen på sener og ledd. Side 301 Type tungt arbeid Beskrivelse Eksempel Ergonomiske

Detaljer

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Din behandling med XALKORI (crizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning. Se avsnitt 4 i pakningsvedlegget for informasjon

Detaljer

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed:

Helseprofil. Kontaktinformasjon Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Røntgen, dato: Pasient nr.: Konsultasjon, dato: Helseprofil Kontaktinformasjon Navn: Personnummer: Adresse: Postnummer: Poststed: Telefon: E-post: Kjønn: mann kvinne), Sivilstatus: Barn: nei, antall: Yrke:

Detaljer

Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014

Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014 Depresjon og angst hos personer med demens Elena Selvåg 2014 Demens og depresjon - Alvorlig depresjon kan føre til utvikling av kognitiv svikt, i noen tilfeller alvorlig (pseudodemens) - Depresjon og demens

Detaljer

Treningstips for Kettlebells

Treningstips for Kettlebells Treningstips for Kettlebells Kettlebells, eller Gyria, er et treningsverktøy som likner på en tekjele eller en kanonkule med håndtak. I motsetning til vanlige vektstenger er grepet fremskutt i forhold

Detaljer

Atlasvirvelkorrigering Klassisk svensk massasje Muskelbehandling Triggerpunktbehandling Ansiktsmassasje Fot- og håndmassasje Stretchingprogram

Atlasvirvelkorrigering Klassisk svensk massasje Muskelbehandling Triggerpunktbehandling Ansiktsmassasje Fot- og håndmassasje Stretchingprogram Atlasvirvelkorrigering Klassisk svensk massasje Muskelbehandling Triggerpunktbehandling Ansiktsmassasje Fot- og håndmassasje Stretchingprogram Treningsprogram Kostholdsveiledning Mentaltrening Atlasvirvelkorrigering

Detaljer