Nakke- kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde. eller Hewlett-Packard Company

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nakke- kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde. eller Hewlett-Packard Company"

Transkript

1 Nakke- eller Hewlett-Packard Company kranieskadd? Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde

2 Dette heftet er skrevet på bakgrunn av erfaringer fra nakke- og kranieskadde. Innhold Side Generelt 2 Dersom du har mistanke om skade 3-4 Diagnostisering 5-6 Behandling 8 Generelt om opptrening / øvelser 9-10 Jobb 12 Hjem 13 Psykologi 14 Noen tips, mange bekker små Hvem er vi? 18 Kontaktinformasjon 19 1

3 Nakkeskader kan man få i alle aldre, og i mange situasjoner ikke bare i bilulykker. Ta skaden på alvor En nakkeskade kan, umiddelbart eller over tid, gi konsekvenser for en persons liv. Ta derfor en mulig nakkeskade på alvor fra første stund. 2

4 Dersom du har mistanke om skade - Ta kontakt med lege så raskt som mulig. - Fortell om hendelsesforløp og symptomer. Tidfest når symptomene inntraff. Pass på at alle fakta skrives i din journal. - Be om at det blir tatt funksjonsrøntgen. - Be om at det blir undersøkt om du kan ha pådratt deg kognitive skader, dersom du i forbindelse med skaden: o var bevisstløs i minimum 5 minutter. o hadde et hukommelsestap på minimum 5 minutter. o hadde en bisarr oppførsel. Kunnskap om skadeomfanget er viktig. Da kan man lettere sette inn nyttige tiltak. 3

5 - Vi anbefaler at man ved personskader (og så tidlig som mulig) tar kontakt med advokat som har kompetanse og erfaring fra behandling av personskadesaker. - Denne vil ivareta dine interesser. - Der kan du også få hjelp til den nødvendige dialog med ev. forsikringsselskap(er) o.a. 4

6 Diagnostisering En nakke- og/eller kranieskade kan gi umiddelbare symptomer, som f.eks. svimmelhet og smerter innen 3 dager etter traumet. Ofte endres tilstanden etter en tid, og man føler seg bedre. Hos noen kan symptomene vedvare noe, eller de kan periodevis og i variabel grad komme tilbake. Også andre typer symptomer, som i første omgang ikke er så lette å linke til skaden, kan på senere tidspunkter dukke opp. Men de fleste nakke- og /eller kranieskadde føler seg totalt sett bedre etter en tid. Symptomer som kan forekomme ved nakke- og/eller kranieskader: - Smerter i nakke, ansikt, kjeve, skuldre, armer, brystkasse, rygg, bekken og bein. - Nummenhet, stikksmerter og unormale følelser i nakke, armer, fingre og ansikt. - Smerter bak øyet - Hodepine - Kvalme - Svakhet i nakke, armer og hender - Stivhet - Balanseforstyrrelser, balanseproblemer - Svimmelhet. Besvimelser. Illebefinnende. - Episoder med svikt i beina 5

7 - Synsforstyrrelser. Tåkesyn. Overfølsomhet for lys. - Fokuseringsproblemer. Forstyrrelser i samsynet. - Tørre øyne - Smerter i øret - Overfølsomhet for lyd - Endret lydoppfattelse - Øresus / tinnitus - Svelgeproblemer - Forstyrrelser i det autonome nervesystem - Unormal eller uregelmessig svetting. Kaldsvetting. - Forstyrret temperaturregulering - Uregelmessig hjerterytme - Varierende blodtrykk - Søvnforstyrrelser - Kognitive problemer i forskjellig grad. Konsentrasjon og oppmerksomhet. Læring og hukommelse. Planlegging og problemløsning. Forståelse/oppfattelse og bruk av språk, tekst eller tale. Gjenkjennelse av gjenstander, bearbeiding av synsinntrykk og avstandsbedømmelse. Oppfattelse av tid. - Nedsatt toleransegrense - Irritasjon, kort «lunte» - Trøtthet. - Utmattelse. Sliten. - Ubalanse i blodsukkernivået. Følelse av å måtte spise med korte mellomrom. Med flere og spredte symptomer ofte over tid kan det være en utfordring å stille riktig diagnose. Nakke- og/eller kranieskader er heller ikke alltid synlige på røntgen. Si derfor fra til fastlegen dersom du har mistanke om skade i nakke eller kranie eller i nakke-/kranieovergangen. Om ønskelig; be om henvisning til fagmiljø som har god kompetanse på området. 6

8 Kontaktperson: Advokat Bjørn Morten Brauti E-postadresse: Mobil:

9 Behandling Nakke- og/eller kranieskader kan være kompliserte å behandle. Toleransegrensen hos en nakke- og/eller kranieskadd person kan også være lavere enn normalt. Behandling bør alltid gjøres i samråd med lege. Behandler må ha relevant utdanning og inngående kunnskap om kroppens anatomi og fysiologi (f.eks. fysioterapeut, kiropraktor, nevrolog). Den må detaljert kjenne til hvordan slike skader og behandling kan påvirke f.eks. kroppens nervesystem. Det er også en fordel om behandler kjenner til kjeveproblematikk i forbindelse med nakke- og kranieskader. Generelt er det vanskelig å anbefale type behandling, da slike skader er i så meget komplekse områder i kroppen. En behandling som hjelper for noen, er ikke nødvendigvis så gunstig for andre. Heldigvis pågår det stadig forskning på området, og kompetansen på slike skader øker for hver dag. Uansett hvilken behandlingsmetode du velger: Forsikre deg om at behandleren har relevant kompetanse. Feil behandling kan gjøre din situasjon verre. 8

10 Generelt om opptrening / øvelser Vi anbefaler generelt at du følger den opptrening og gjør de øvelser som din behandler foreskriver. Avvent for kraftig opptrening av skadeområdet til skaden er stabil. Belastende/ugunstig og for tidlig trening kan forverre symptomene, og forlenge den ustabile første skadefasen. Tilrettelagte øvelser som ikke negativt påvirker helingen kan det imidlertid være lurt å starte med ganske tidlig, eller når kroppen er klar. Øvelser bør gjøres i samråd med lege eller etter veiledning fra behandler. Tilrettelagte og nyttige øvelser kan bl.a. være: - Styrking av muskulatur/kjernemuskulatur. - Styrking av bekken og sete. - Øvelser som gir god balanse. - Øvelser som gir stabilitet. - Øvelser som retter holdningen. (Rett holdning bidrar som regel til å dempe irritasjoner og smerter). - Tøye/strekkøvelser. - Avspenningsøvelser. Når det gjelder styrketrening; flere repetisjoner med lav kraft kan være mer gunstig enn få repetisjoner med for stor kraft. Husk rolige øvelser og ingen «rykk og napp». 9

11 Som tidligere nevnt er de fleste nakke- og/eller kranieskader forskjellige og individuelle. Det betyr også at en øvelse som hjelper for noen, kan være ugunstig for andre. Man lærer seg etter hvert til å kjenne hva man tolererer av øvelser og hva som er gunstig / ugunstig med tanke på akkurat sin skade. Ugunstige øvelser kan utløse nevrofysiologiske mekanismer, som igjen kan gi nye symptomer. Det er derfor lurt å starte med få antall øvelser og repetisjoner. Avvent så i 2-3 dager for å se om du tåler disse. Om noen øvelser blir for tøffe, og/eller at du f.eks. får nevrologiske symptomer, gi beskjed til behandler. Ta det så rolig en tid, og prøv deretter ut andre typer øvelser i samråd med behandler eller lege. Dersom øvelsene går greit, og det føles som om de gir god gevinst, kan du sakte men sikkert øke antall øvelser / repetisjoner til du finner en mengde som det går bra å utføre jevnlig og over tid. Slik kan du oppnå en etter forholdene bra form, og holde denne vedlike. Samarbeid med din behandler for å få et så nyttig behandlingsopplegg som mulig. Det kan være nyttig å bestille time hos Mensendieck fysioterapeut. Mensendieckgymnastikk er en trygg treningsform der det legges vekt på bevisstgjøring av holdning og riktig bruk av kroppen, samt veksling mellom spenning og avspenning. Å finne fram til gode og gunstige bevegelsesmønstre blir viktig. Be om et tilrettelagt treningsprogram ut fra din skade og tilpass treningen etter hvert, som nevnt ovenfor og i samarbeid med behandler. Noen ganger er det slik at det er øvelser som ikke direkte påvirker skadestedet man takler å utføre over tid, og som man derfor på lang sikt kan ha god nytte av. 10

12 Grasrotandelen Du kan gi støtte til Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde via Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge et lag eller en forening som du ønsker å støtte. Grasrotandelen fungerer slik: 5 % av din spilleinnsats på Norsk Tippings spill kan gå direkte til en forening, lag eller organisasjon som du ønsker. Grasrotandelen tar ikke noe beløp av innsatsen eller premien din. Du må ha et spillekort som du får kjøpt hos kommisjonær. Slik gjør du: (Velg ett av alternativene) Eller: 1. Ta med ditt spillekort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer. Gi beskjed til kommisjonæren om at din grasrotandel skal gå til Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde, organisasjonsnummer Send SMS: Grasrotandelen til 2020 (tjenesten er gratis). Mer informasjon kan du finne på Vi takker for all støtte via Grasrotandelen! 11

13 Jobb Tilpass arbeidet og arbeidsplassen. F.eks. reoler, stol, pc, skjermhøyde, stikkontakter osv. kan tilrettelegges slik at du unngår mye bøying og vridning. Be om tilrettelagt sykmelding dersom du trenger det. Dersom du etter en tid ser at du fungerer best i redusert stilling, søk om eventuell uføregrad i samråd med lege og NAV. Føler du at det blir vanskelig å fortsette med ditt opprinnelige yrke, snakk med lege og NAV om muligheten for omskolering. Pass da på at du ikke omskolerer deg til et yrke det blir vanskelig å mestre med din skade. Jobb er viktig, ikke minst med tanke på det sosiale. Samtidig skal du også ha overskudd til andre ting. Her er det om å finne den riktige balansen. 12

14 Hjem Gi familien forståelse for din situasjon. Om ønskelig, be om råd fra lege eller fra andre med kunnskap på området. Tilpass hjemmet. Ting kan fungere greit dersom hjemmet tilrettelegges, både med tanke på selve huset/leiligheten, møblement og utstyr. Fordel arbeidet så du får oppgaver som ikke er for tunge, og som kan utføres uten for mye bøying og vridning av nakken. Invester i en god høyrygget stol du kan slappe av i innimellom. For å oppnå bra nok støtte bør stolen ikke være for myk. Finn en god sittestilling som ikke gir ubehag. Sørg for å få nok søvn. Invester i en god seng. Finn en sovestilling du slapper av i. Prøv gjerne en smal og avlang pute i dun. En god dunpute (ikke for stor) kan gi god støtte. Med god støtte kan kroppen og musklene bedre slappe av om natten. 13

15 Psykologi - Unngå å gå med mye smerter, ubehag eller spenninger over tid. Rådfør om nødvendig med lege om ev. smertestillende medikamenter som ikke er vanedannende, og som du kan ta ved behov. - Sørg for å få dekket søvnbehovet. Har du søvnproblemer, rådfør med lege om resept på medikamenter som ikke er vanedannende. - Planlegg med jevne mellomrom å gjøre aktiviteter som du gleder deg til! - En skade er en skade. En nakke- og/eller kranieskade kan, men ikke nødvendigvis, medføre en noe redusert toleransegrense fysisk og psykisk. Unngå for mye ansvar og stress. Innrett livet etter forholdene, slik at belastningen ikke blir for stor. En etter forholdene for stor belastning over tid, kan utløse psykiske lidelser. - Ved nakke- og/eller kranieskader kan det normale pustemønster bli forstyrret. (Spenninger, smerter, ubehag eller stress kan føre til at man ubevisst blir mer kortpustet enn normalt.) Normal god pust bidrar til å holde toleransegrensen oppe og minsker muskelspenninger. Øv derfor daglig på å opprettholde god pust, ved å sakte puste luft inn nesen og ned i nedre del av magen. Legg hendene på magen slik at du kjenner at den utvider seg. Åpne munnen så det blir kun et lite hull; slipp sakte luften ut derfra, samtidig som nedre del av magen går inn igjen. Repeter 30 x. - Drikk mye vann. - Etter at forholdsregler og tilrettelegging med tanke på din situasjon er gjort; lev så normalt som mulig, og fokuser på helt andre ting enn din skade. 14

16 Noen flere tips, mange bekker små - Bruk joggesko/sko med god demping og balanse. Spør på skobutikken om råd. Gode sko kan bidra til mindre irritasjon og mindre smerter. Flere nakke/kranieskadde har f.eks. god erfaring med å bruke joggesko av merket Gel Kayano I juni 2014 trekker vi ut 2 personer som vinner hvert sitt par av denne skotypen. (Alle medlemmer og støttemedlemmer pr. 1. juni blir med i trekningen.) Det finnes sikkert flere andre merker som også er gode. - Dersom du går uten sko inne; prøv om det hjelper å gå på tå. (At du bruker dette for å «dempe» fotnedslagene). - Oppretthold en gunstig holdning. - Dersom du har bil: Tenk over hvilken type bil som passer for deg å ha i din situasjon. F.eks. opplever noen nakkeskadde at de får mindre smerter etter å ha byttet til en høyere biltype. (Pga. at man da unngår belastende bøying og vridning av nakken når man går inn og ut av bilen.) Setene bør være rette, ikke for myke. Nakkebøylen slik at du unngår å sitte med nakken bøyd framover eller for mye bakover. Nakkebøylen bør også være høy nok til at den vil støtte hodet ved et eventuelt kollisjonsøyeblikk. 15

17 - Dersom du blir fort sliten i øynene, eller har mye hodepine i panne og tinning: Få en optiker til å sjekke om samsynet er forstyrret. Dette kan enkelt korrigeres ved hjelp av prismer i brilleglassene. - Bruk av støttestrømper (fås kjøpt på f.eks. apoteket eller hos bandagist) kan være nyttige å bruke med tanke på blodsirkulasjonen. - Du kan ha rett på særfradrag dersom du har fått utbetalt uførepensjon pga. nedsatt ervervsevne. Undersøk med skatteetaten. - Prøv å opprettholde et stabilt blodsukker (unngå høye topper og dype fall i blodsukkernivået). For høyt blodsukker kan fremme betennelsesprosesser (og smerter) i kroppen. Spis som regel mat som gir langvarig energi. - Det å synge i kor kan være nyttig med tanke på pusteteknikk. Også det sosiale i et kor kan være positivt. - Velg fritidsaktiviteter som gir overskudd og som ikke forverrer symptomene. - Vær mye i gunstig bevegelse. Unngå for mye stillesitting. - Gå turer i skog og mark. - Bruk rumpetaske i stedet for sekk. 16

18 - Alternative behandlingsmetoder er stadig under diskusjon. Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde tar ingen stilling i diskusjonen, om det er placeboeffekter eller annet, men vi meddeler at vi har fått noen tilbakemeldinger på at forskjellige alternative behandlings- og/eller treningsmetoder kan ha bidratt til å gi lindring i forhold til nakke- og/eller kranieskader. Vi vil imidlertid råde til at man alltid forsikrer seg, uansett hvilken behandling man velger å prøve, om at behandleren har relevant kompetanse på anatomi og fysiologi (at denne f.eks. har fysioterapeuteller kiropraktorutdanning). Og behandling bør ikke gjøres uten i samråd med lege. Det er også viktig at man gir tydelig beskjed til behandler om hvilken skade man har. Behandlingsmetoder: Akupunktur o Smertereduksjon o Normalisering av energi sirkulasjon Kranio Sakral Terapi o Avspenning og smertereduksjon Osteopati Treningsmetode: Medisinsk Qi Gong o Regulering av kroppen (trening av fysisk holdning) o Regulering av sinnet (trening av konsentrasjonen) o Regulering av pusten (trening i pustemetoden) o Frigjøring av energi (Be om nødvendig om et tilrettelagt treningsprogram.) 17

19 Hvem er vi? Støttesenteret for nakke og trafikkskadde er en livsnøytral og partipolitisk uavhengig organisasjon som er stiftet for å hjelpe og støtte nakke-, kranie- og trafikkskadde. Vi håper dette heftet kan være til nytte for målgruppen. Flere av oss i støttesenteret er selv, eller har vært, skadet. Vi kan dele av våre erfaringer, vi kan gi informasjon, støtte og veiledning. Vi har valgt solsikken som symbol på hva vi ønsker å bidra med i din tilværelse. Solsikken strekker seg hele tiden etter lyset og solen i tilværelsen, noe som identifiserer Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde sin virksomhet. Våre medlemmer får tilbud om gratis 1. konsultasjon hos noen behandlere og advokater som vi vet har god kompetanse på nakke- og kranieskader. Vil du være medlem eller støttemedlem? Send oss en sms eller en mail, eller meld deg inn via skjemaet på hjemmesiden. Priser: Medlem kr. 150,- Støttemedlem kr. 100,- eller etter eget ønske. Alle medlemmer og støttemedlemmer pr. 1. juni 2014 blir med i trekningen av to par sko av merket Gel Kayano 18

20 Støttesenteret for nakke- og trafikkskadde c/o Bøndernes Regnskapsbyrå Kongens gt. 30, 7012 Trondheim E-postadresse: Hjemmeside: Telefon: Kontonummer: Organisasjonsnummer: Facebook: 19

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet

95% av alle ryggsmerter er ufarlige. Når bør du oppsøke hjelp? Introduksjon. Introduksjon. Du har ingen utstrålende smerter nedenfor kneet Introduksjon www.ryggbok.no 10 95% av alle ryggsmerter er ufarlige 95% av alle ryggsmerter er ufarlige, men de kan være ekstremt smertefulle! Ufarlige betyr i denne sammenheng at du selv kan ta hånd om

Detaljer

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E.

Artikkelen er laget for å leses sammen med den mer detaljerte Hospital or carer notes for M.E. Dette er en norsk oversettelse av artikkelen Assisting the M.E. patient in managing relapses and adrenalinesurges av Jodi Basset. Oversettelsen er gjort av en M.E. pårørende, da jeg føler denne artikkelen

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER

RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER RÅD TIL DEG MED SØVNPROBLEMER OG ANDRE STRESSRELATERTE PLAGER I forbindelse med voldsomme og skremmende opplevelser aktiveres det autonome nervesystemet og kroppen øker produksjonen av stresshormonet kortisol.

Detaljer

Råd mot søvnproblemer (1)

Råd mot søvnproblemer (1) Råd mot søvnproblemer (1) I dette notatet gir vi råd bygget på slik behandling man tilbys hos fagfolk som har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med store søvnproblemer. Metodene har gjennom vitenskapelige

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere

ARBEID OG PSYKISK HELSE. Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere ARBEID OG PSYKISK HELSE Psykiske problemer og jobb råd og fakta om oppfølging av medarbeidere Verktøy for ledere Arbeidslivet er tøffere enn før. Kravene om å takle omstillinger og endringer er høye. Tempoet

Detaljer

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100

Modul 4. Matlogg.. 81. Råd mot søvnproblemer. 86 Søvnlogg 94. ABC-skjema oppgave 1 99 ABC-skjema oppgave 2 100 77 78 Modul 4 INNHOLD: side Modul 4 - Livsstil og depresjon.. 80 Trinn 1: Kosthold og psykisk helse.. 80 Matlogg.. 81 Trinn 2: Fysisk aktivitet og mental helse.... 82 Bevegelseslogg. 83 Trinn 3: Søvn.

Detaljer

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon

Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Informasjon til deg som har gjennomgått bypassoperasjon eller klaffeoperasjon Diagnoser og behandling Før og etter operasjon Muligheter og begrensninger Rehabilitering og livsstilsendring 1 Forord Denne

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon

Råd til deg som skal gjennomgå en. ryggoperasjon Informasjon fra fysioterapeutene Råd til deg som skal gjennomgå en ryggoperasjon Universitetssykehuset Nord-Norge Øye og Nevrokirurgisk avdeling 2011 Velkommen til avdelingen! Dette informasjonsheftet

Detaljer

Hva er det som hjelper?

Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet

3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet 16 Bransje, fag og miljø Bransje, fag og miljø 17 3 HMS: Helse Miljø Sikkerhet Helse, Miljø og Sikkerhet er tre viktige stikkord i arbeidslivet. Vi har et eget regelverk for oppfølging av HMS-spørsmål

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

Lærerveiledning «Å reise kollektivt»

Lærerveiledning «Å reise kollektivt» 1 «Å reise kollektivt» Målene med lærerveiledningen 2 Fordelene med kollektivtransport 2 Det viktigste ved kollektivtransporten 3 Forberede en tur 3 Planlegge en tur 4 Gjennomføre en tur 5 Kollektivtransport

Detaljer

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann

Nakkeslengen. Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang. Utrygt farvann Nakkeslengen Tidsskrift for Landsforeningen for Nakkeslengskadde nr. 2 2005 11. årgang Utrygt farvann Utvalgt samarbeidspartner for LFN Utvalgt samarbeidspartner for LFN Vi har lang og bred erfaring med

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» KNUTSEN. Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet. 5TIPS No.2 September 2013 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET MUNNHELSE FOR EN BEDRE MUNNHELSE ESPEN «SHAMPO» FOTO: VÅLERENGA ISHOCKEY KNUTSEN Jeg hadde ingen sjans til å komme unna det slagskuddet.

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer