BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB"

Transkript

1 BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 BILSTEREO DAB/BLUETOOTH Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller produktskada. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. EGENSKAPER Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minneslagring. Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3 och WMA-format. Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare. Löstagbar frontpanel. Förinställda equalizerlägen. AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare. Bluetooth handsfree Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge riskerar bilstereons funktion att påverkas. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. Front- och bakmontering Denna enhet kan monteras antingen från fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakifrån (DIN-bakmontering, använder sig av de gängade hålen på sidorna av enhetens chassi). För detaljbeskrivning, se följande två avsnitt. OBS! Innan du monterar enheten, se till att lossa de två skruvarna som sitter fastskruvade på chassits topp vid leverans. Lossa först de två skruvarna. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. Att tänka på före montering: Innan du monterar fast bilstereon, anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå Biltema Nordic Services AB 2

3 Frontmontering (metod A) Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning enligt bilden nedan: 53mm 6. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. 182mm 2 1 Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa panelen (för närmare detaljer, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ). 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna Instrumentbräda 2. Flik/spärr 3. Skruvmejsel 4. Hölje 7. Koppla ihop antennen och kabelhärvan med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat. 8. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 9. För att säkra enheten ytterligare, skruva fast den medföljande fästbulten i det gängade hålet på baksidan av enheten, för bulten genom ett av metallbandets hål och säkra det till enheten med hjälp av fjäderbrickan och muttern. Om behov finns, böj till metallbandet för att passa eventuella fästen bakom instrumentbrädan. Skruva sedan fast bandet i en av fordonschassits fasta metalldelar med den medföljande skruven och platta brickan. Metallbandet är inte bara avsett för stöldsäkerhet utan har också till uppgift att säkerhetsjorda enheten Frontpanel 2. Sarg 3. Hölje 4. Vänster nyckel 5. Höger nyckel Biltema Nordic Services AB

4 Bakmontering (metod B) Om ditt fordon är en Nissan eller en Toyota är det nödvändigt att bakmontera enheten. Använd skruvhålen markerade med T (för Toyota) eller N (för Nissan), belägna på sidorna av enheten för att säkra den till fordonets fabriksmonterade fästen. 1. Metallband 2. Fästbult 3. Mutter 4. Fjäderbricka 5. Skruv 6. Bricka Enhetens sida med skruvhål T och N markerade Skruv 10. Koppla tillbaka klampen på batteriets minuspol och snäpp tillbaka sargen på enheten. Då sargen sitter ordentligt, sätt tillbaka frontpanelen (för monteringsanvisning, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ). Att montera loss enheten 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Montera loss metallbandet som fäster enheten till fordonet. 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa försiktigt panelen. 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. Drag sedan försiktigt ut enheten och lossa kabelhärvan. Fordonets fästen Skruv Instrumentbräda eller konsol Se till att skruvhålen på enheten och de på fordonets fästen sitter i linje och skruva sedan i skruvarna (5x5 mm) på bägge sidor. Observera att enhetens sarg, hölje och metallband inte används vid bakmontering Biltema Nordic Services AB 4

5 ATT ANVÄNDA DEN LÖSTAGBARA FRONTPANELEN Att montera loss den löstagbara frontpanelen 1. Tryck på releaseknappen. Frontpanelen kommer nu att kunna fällas ned. Att montera den löstagbara frontpanelen 1. För att montera frontpanelen, sätt in den med den vänstra sidan först och tryck sedan in den högra. Vänster sida Releaseknapp Frontpanel Höger sida 2. När de två sidorna är fästa till enheten, tryck frontpanelen på plats till dess den snäpper fast. 2. För att ta loss frontpanelen, ta tag om den högra kanten på panelen, tryck panelen åt vänster och dra försiktigt ut panelen. Vänster sida Frontpanel Höger sida 3. Förvara alltid den lösa frontpanelen i det medföljande fodralet Frontpanel Fodral 3. Observera att om inte frontpanelen snäpper fast ordentligt så kan det orsaka problem med kommunikationsporten på baksidan. Detta kan visa sig med att segment faller bort från LCD-displayen. Om så är fallet, tryck på releaseknappen, tag lös frontpanelen och sätt tillbaka den igen. Hanteringstips 1. Se till att frontpanelen inte blir tappad eller utsatt för stötar. 2. Utsätt inte frontpanelen eller panelens knappar för onödigt tryck när du lossar eller monterar den. Panelen ska i normala fall snäppa i läge utan att överdriven kraft används. 3. Rör inte kontaktdonen och kommunikationsporten på panelens baksida eller på enhetens front då detta kan leda till att kontaktytorna blir dåligt. 4. Om damm eller smuts fastnat på kontaktytorna, försök då torka bort det med en ren, torr trasa. 5. Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer och håll den undan direkt solsken. 6. Undvik att tvätta med, eller utsätta panelen för, flyktiga vätskor (bensin, thinner, insektsmedel). 7. Försök inte att montera isär frontpanelen Biltema Nordic Services AB

6 KABELANSLUTNINGAR Säkring Antennanslutning DAB antennanslutning Utgångar Lch (Vit) Rch (röd) 4-högtalarsystem grön/svart Bakre högralare, vänster grön vit/svart Främre högtalare, vänster vit grå/svart Främre högtalare, höger grå Bakre högtalare, höger lila/svart lila Jordkabel (svart) +12 V tändningslås (röd) Elantenn (blå) +12 V konstant spänning (gul) Biltema Nordic Services AB 6

7 ANVÄNDNING 1. 4/SHF 2. 1/ 3. 5/DIR 4. 2/SCN 5. 6/DIR+ 6. 3/RPT 7. Svara 8. Volymkontroll/SEL-knapp(val) 9. (tuning/sök/spår/ upp-knappar) 10. IR 11. Display 12. USB-kontakt 13. AUX-kontakt 14. (tuning/sök/spår/ned -knappar) 15. (av/påknapp) MUTE 16. Lägga på/lou/bnd 17. T-meny/Trans 18. SCAN/# 19. 9/PTY 20. MODE/PAIR (val av uppspelningsläge/ sammankoppling) 21. */+/AS/PS 22. 0/DSP 23. 8/TA/EQ 24. 7/AF 25. Knapp för att lossa panelen. 26. SD/MMC-kontakt 27. Reset/nollställningsknapp 28. Öppning för CD-skiva 29. Eject-knapp för cd Biltema Nordic Services AB

8 Grundläggande funktioner Slå på och av enheten Tryck på valfri knapp för att starta enheten. När enheten är på, tryck och håll på -knappen (15) för att stänga av enheten. Lossa frontpanelen Tryck in -knappen (25) för att vika ner panelen. För att ta loss panelen helt, tryck den nedvikta panelen åt vänster och dra försiktigt ut den högra delen av panelen. Ändra ljud- och de manuella equalizerinställningarna Gör en snabb tryckning på SEL -knappen (8) för att komma in i ljudinställningsläget. Inställningsläget ändras i följande ordning: VOL (volym) -> BAS (bas) -> TRE (diskant) -> BAL (balans) -> FAD (fader) Vrid på volymkontrollen (8) för att ändra värdet för respektive inställning. Slå på och av loudness-funktionen Tryck in och håll inne LOU/BND-knappen (16) i någon sekund för att slå på loudness-funktionen. För att slå av loudness-funktionen, tryck på LOU/BND -knappen (16) igen. Displayinformation Tryck på DSP-knappen (18) för att byta visningsläge. Välja bland de automatiska equalizerinställningarna Tryck på EQ-knappen (23) för att slå på equalizerfunktionen och välja önskad ljudinställning. Equalizern kan ställas i något av de fem huvudlägena eller stängas av. Lägena är, i tur och ordning: FLAT->CLASSICS -> POP -> ROCK -> DSP OFF Att nollställa enheten med hjälp av reset-funktionen Den infällda reset-knappen (27) måste tryckas in med hjälp av en kulspetspenna eller ett annat smalt metallobjekt. Det kan ibland vara nödvändigt att nollställa enheten, exempelvis när: Enheten just monterats eller om kablaget har dragits om. Inte alla funktionsknappar fungerar som de ska. LCD-displayen visar felmeddelande. OBS! Om felet kvarstår efter att du tryckt in reset-knappen (27) så kan felet bero på dålig kontakt mellan enheten och frontpanelen. Använd då en bomullstops som du droppat isopropyl-alkohol på för att varsamt rengöra kommunikationsporten på frontpanelen. Välj uppspelningsläge Tryck på knappen MODE/PAIR (20) för att välja uppspelningsläge mellan Radio, USB, CARD och AUX. Justera systeminställningarna Tryck in och håll SEL/MENU-knappen (8) intryckt för att komma till systeminställningsläget. I systeminställningsläget, tryck på SEL/ MENU-knappen (8) för att skifta mellan de olika inställningarna och vrid på volymkontrollen för att ändra värdet för respektive inställning. 1. BEEP ALL/OFF/2ND Välj om knappljudet ska vara aktivt alltid, endast då knappar med dubbel funktion hålls inne eller om det ska vara avstängt. 2. P-VOL Max volym då enheten startas. 40 är grundinställningen. Är volyminställningen lägre än inställt P-Vol värde då enheten stängs av kommer denna inställning att gälla då enheten startas igen. Är volyminställningen högre än inställt P-Vol värde då enheten stängs av kommer volymen att vara enligt P-Vol värdet då enheten startas igen. 3. AREA EUR/USA - Här ställer du in vilket frekvenssystem radion ska läsa av. 4. HOUR 24/12 Välj tidformat, 12 eller 24 timmar. Är EUR inställt ställs tidformatet automatiskt till 24H och är USA valt är grundinställningen 12H. AUX porten - extern ljudingång Enheten kan kopplas samman med en bärbar enhet, som t.ex. en MP3-spelare, genom AUXin porten på frontpanelen (13). Efter du kopplat ihop enheten med den bärbara enheten, tryck på MODE/PAIR-knappen (20) för att ändra uppspelningsläge till AUX IN Biltema Nordic Services AB 8

9 RADIO Välja frekvensband Tryck på BAD/LOU-knappen (16) för att välja frekvensband. Frekvensbanden kommer att skifta mellan följande alternativ: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AW (MW) Välja radiokanal Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att starta den automatiska kanalsökningsfunktionen. Om du istället vill söka kanal manuellt, tryck in och håll in knappen till dess texten MANUAL visas på displayen. Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att stega genom frekvensbandet. Trycks inte någon av knapparna på en stund så återgår enheten till automatiskt sökningsläge, och texten AUTO visas på displayen. Automatisk minneslagrning För att söka av och lagra de 6 starkaste stationerna/kanalerna, tryck och håll inne AS/ PS-knappen (21). SEARCH visas i displayen. Kanalerna sparas automatiskt på förvalsknapparna 1 6. Automatisk programsökning Tryck på AS/PS-knappen (21) för att leta upp starkaste stationen och tryck igen för att söka nästa station. Programscanning Tryck på AS/PS-knappen (21) för att scanna förinställda stationer. Motsvarande stationsnummer, P1 P6 blinkar till på displayen. Manuell lagring av förval För att lagra en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck och håll önskad förvalsknapp (1 6) i 2 s (tills pip-ljud hörs) för den station du vill lagra. Användning och inställning av RDS (Radio Data System)-läget Tryck på AF-knappen (24) för att slå på och av RDS-läget. När RDS är aktiverat visas AF i displayen. Detta innebär att de namnen på de kanaler som radion kan uppfatta kommer att visas på displayen. AF blinkar i displayen när radiosignalen dålig. ALARM visas i displayen då en nödsändning tas emot och volyminställningen justeras till inställd nivå för TA-volym. Använda PTY för att välja programkategori Tryck på PTY-knappen (19) för att välja PTYgrupp. Vrid på volymknappen (8) för att välja kategori enligt: AFFAIRS / INFO / SPORT / EDUCATE / NEWS / DRAMA / CULTURE / SCIENCE / VARIED / POP M / ROCK M / EASY M / LIGHT M / CLASSICS / OTHER M / WEATHER / FINANCE / CHILDREN / SOCIAL / RELIGION / OPERA- TION / PHONE IN / TRAVEL / LEISURE / JAZZ / COUNTRY / NATION M / OLDIES / FOLK M / DOCUMENT / TEST / ALARM. Tryck därefter på» (9) eller «-knapparna (14) för att leta program inom vald kategori. När PTY är aktiverat söker radion efter inställd PTY information. Finns ingen PTY information återgår radion till normalläge. Ta emot och lyssna på trafikinformation Tryck och håll PTY-knappen (19) för att aktivera RDS-menyn. Tryck igen på PTY-knappen (19) för att välja de olika typerna av RDS-data som kan tas emot av enheten. Vrid på volymknappen (8) för att göra inställningar: TA ALARM/SEEK: TA SEEK innebär att TA är aktiv och radion letar efter station med trafikmeddelande. TA ALARM innebär ingen automatisk stationssökning. Radion ger ljud och visar NO TP/ TA om ingen trafikinformation kan tas emot. SEEK PI visas om vald station inte sänder RDS signal. PI SOUND/MUTE: Välj PI SOUND eller PI MUTE. PI SOUND spelar en sekund från en andra station med samma AF men olik PI. PI MUTE innebär att den stationen inte hörs. RETUNE L/S: ställer in fördröjningen för automatisk sökning av trafikinformation och/eller programinformation. S=30 s och L=90 s Biltema Nordic Services AB

10 MASK DPI/ALL: DPI innebär att alternativa frekvenser med olik PI-kod exkluderas från sökningen. ALL innebär att alternativa frekvenser med olik PI-kod och ingen RDS-information med hög signalnivå exkluderas från sökningen. EONTA: Funktionen används för att minska oönskat byte av station för TA-information. TA-VOLUME: Här ställs ljudvolymen som skall användas då TA-informationen sänds. REG: OFF/ON: Aktivera/avaktivera regionala sändningar för kanaler som sänder både nationellt och regionalt. Funktionen REG är förinställt avstängd. En del stationer regionalanpassar sina utsändningar vissa perioder. Är funktionen inte aktiv kommer regionala sändningar på vald station att väljas. PI: Program identification code, koder för att identifiera program. PS: Program Service name, text som skickas ut från stationen. AF: Alternative Frequencies, alternativa frekvenser. Detta är en frekvenslista på sändare som sänder samma innehåll eller program. TP: Traffic Program Identification, identifikationsdata för en station som sänder ut trafikinformation. TA: Traffic Announcement Identification, identifikationsdata som meddelar om det som sänds är ett trafikmeddelande eller en normal radioutsändning. EON: Enchanced Other Networks Information, innehåller data om andra tillgängliga stationer som sänder ut RDS-data. Detta möjliggör bland annat att du kan ta emot trafikinformation från en annan kanal än den du för tillfället lyssnar på. PTY: Program Type Code, en identifikationskod som meddelar vilken typ av utsändning du lyssnar på; exempelvis nyheter, musik, sport eller andra typer av radio. DAB (Digital Audio Broadcasting) Växla till DAB-läge Tryck på MODE/PAIR-knappen (20) för att aktivera DAB-läget. DAB scanning Tryck på AS/PS-knappen (21) för att aktivera DAB SCAN-läget. Funktionen letar upp stationer och lagrar dem automatiskt på förvalsknapparna. Kan inga DAB-program tas emot visas NO STATION FOUND och enheten återgår till normalläge. DAB LIST-läget Tryck på PTY-knappen (19) för att aktivera/avaktivera funktionen för att välja grupp. Vrid på volymknappen för att välja i listan. Lagra station För att lagra en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck och håll önskad förvalsknapp (1-6) för den station du vill lagra. AVSPELNING VIA CD-SPELAREN Byta till CD-läge Om det inte sitter någon CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren; för in önskad skiva i CD-spelaren med trycket vänt uppåt. När du tryckt in skivan en liten bit kommer du att känna ett lätt motstånd. CD-spelaren kommer nu automatiskt att dra in skivan, skifta till CD/MP3/WMA-läge och påbörja avspelning. Om du redan har en CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren så räcker det med att trycka på MOD-knappen (20) för att skifta till CD/MP3/ WMA-läge. Välja spår Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att välja föregående/nästa spår. Spårnumret kommer att visas på displayen. För att snabbspola bakåt/framåt i pågående stycke, tryck och håll -knapparna (14). Skivan kommer att fortsätta avspelningen när du släpper knappen. inne» (9) eller « Biltema Nordic Services AB 10

11 Pausa avspelningen Tryck in -knappen (2) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. Aktivera introuppspelning av spår Tryck in SCN-knappen (4) för att spela upp de första sekunderna av varje spår på skivan. Tryck in knappen igen för att avsluta introfunktionen och spela upp valt spår. Vid uppspelning av MP3/WMA skivor, tryck och håll SCNknappen (15) för att aktivera introfunktionen för aktuell katalog. Tryck igen för att avsluta funktionen. Spela ett spår på repeat Tryck in RPT-knappen (6) för att upprepa uppspelningen av ett spår. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Vid uppspelning av MP3/WMA skivor, tryck och håll RPT-knappen (6) för att upprepa uppspelning av alla spår i aktuell katalog. Tryck igen för att avsluta funktionen. Spela alla spår i slumpmässig ordning Tryck in SHF-knappen (1) för spela alla spår på skivan i slumpmässig ordning. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Vid uppspelning av MP3/WMA skivor, tryck och håll SHF-knappen (1) för att spela upp alla spår i aktuell katalog slumpmässigt. Tryck igen för att avsluta funktionen Mata ut skivan Tryck in -knappen (29) placerad bakom frontpanelen för att avbryta CD/MP3/WMAuppspelningen och mata ut skivan ur spelaren (28). Specialfunktioner för MP3/WMA-skivor ATT VÄLJA OCH BLÄDDRA BLAND FOL- DRAR/FILKATALOGER - Tryck in DIR- knappen (3) eller DIR+ knappen (5) för att bläddra ned respektive upp bland filkatalogerna på skivan. Om inte skivan innehåller några filkataloger så kommer funktionen att vara inaktiverad. ATT VÄLJA SPÅR GENOM AS/PS-KNAPPEN (NAVI-SCH) - AS/PS-knappen (21) är vald som Digital Audio Mode-knapp vid MP3-avspelning. starta uppspelning. ATT SÖKA FILKATALOG ELLER FILNAMN - Tryck två gånger på AS/PS-knappen (21). Enheten söker efter filer och kataloger med samma tecken som är angivet av användaren via volymknappen (8). Använd volymknappen (8) för att välja tecknen A-Z, mellanslag och 0-9, _, - och +. Tryck på volymknappen (8) för att bekräfta varje tecken. När du matat in önskat antal tecken så tryck BAND/LOU/ENTknappen (16) för att bekräfta valet och starta sökningen. ATT SÖKA FRÅN ROTKATALOGEN - Tryck tre gånger på AS/PS-knappen (21). Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att bläddra igenom spår och kataloger i rotkatalogen. Tryck på BND/LOU/ENT-knappen (16) för att bekräfta. Om du valt ett spår kommer enheten att börja spela det valda spåret. ATT SÖKA FRÅN AKTUELL KATALOG - Tryck fyra gånger på AS/PS-knappen (21). Tryck tre gånger på AS/PS-knappen (21). Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att bläddra igenom spår och kataloger i rotkatalogen. Tryck på BND/LOU/ENT-knappen (16) för att bekräfta. ATT VISA SPÅRINFORMATION - Tryck in DISPknappen (22) för att visa spårnummer, spårlängd, klocka och eventuell övrig information som kan finnas inbäddad i filen. Om du spelar upp en skiva där MP3-filerna är taggade enligt ID3-standarden så kommer titel, album, artist och övrig information visas automatiskt. Anmärkningar angående CD-skivor Enheten är endast avsedd att användas tillsammans med runda, standardformade CD-skivor. Användning av specialformade CD-skivor (t.ex. fyrkantiga, stjärnformade och hjärtformade) kan skada enheten. Klistra eller tejpa inte fast papper eller stickers på endera sidan av CD-skivan då detta kan fastna i enhetens mekaniska delar och orsaka fel. Undvik i möjligaste mån smuts, damm, och böjda eller repade CD-skivor då dessa också kan orsaka fel och störningar. ATT SÖKA SPÅR - Tryck en gång på AS/PSknappen (21). Vrid på volymknappen (8) för att välja spårnummer. Tryck på BND/LOU/ENTknappen (16) eller SEL-knappen (8) för för att Biltema Nordic Services AB

12 Anmärkningar angående CD-R/CD-RWskivor (skriv-/återskrivbara CD-skivor) Var noggrann med att enbart använda CDskivor med följande märkningar på skiva eller förpackning: Enheten kan inte spela upp CD-R eller CD- RW-skivor som inte blivit slutskrivna (finalized). För anvisningar om hur du slutskriver en skiva konsultera din CD-brännares, eller din brännarprogramvaras, bruksanvisning. Enheten kan ibland ha problem med billigare skivor som skrivits med hög hastighet. Använd följande inställningar för bästa resultat: CD-RW Använd skivor med märkningen 1x - 4x och skriv med hastighet 1x - 2x. CD-R Använd skivor med märkningen 1x - 8x och skriv med hastighet 1x - 2x. Om du använder CD-RW skivor bör de inte vara överskrivna mer än 5 gånger. Om du bränner skivan i dataformat (för att lagra MP3 eller WMV-filer på dem) måste skivan vara bränd i ISO-9660, level 1 eller level 2-format alternativt med Joliet eller Romeo. AVSPELNING FRÅN USB-PORT ELLER SD/MMC-KORTLÄSARE Avspelning via USB-port I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (12) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE/PAIR-knappen (20) till dess att texten USB visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/ WMA-läget som beskrivs i avsnitt 6. Avspelning via SD/MMC-kortläsare Enheten är även utrustad med en SD/MMCport (Secure Digital/MultiMediaCard) belägen på enhetens frontpanel. Förutom att porten hanterar minneskort så fungerar användning, funktion och navigering precis som på USBporten. Om du är i ett annat läge kan du skifta till SD/MMC-läge genom att trycka in MODE/ PAIR-knappen (20) till dess att texten SD/MMC visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/WMA-läget som beskrivs i avsnitt 6. OBS! Enheten stödjer endast standard USBminnen (max 16 GB) samt SD/MMC-kort (max 8 GB) som använder sig av Microsofts filsystemsstandard (FAT/FAT-16/FAT-32) och som ger direktaccess till filsystemet. USB-utrustade MP3-spelare delar dessutom ingen standard, vilket kan innebära att olika märken och modeller kan ha olika standarder för kommunikation. Enheten kan därför inte stödja varje MP3- spelare på marknaden. Undvik att lagra viktiga filer på USB-enheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka filkorruption. Enheten kan som mest hantera 700 filer i 300 filkataloger med maximalt 8 underkatalogers djup i strukturen. VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3- spelaren. Anledningen till detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. Stödda MP3/WMA-format Enheten stödjer avspelning av MP3/WMA-filer med följande formatbegränsningar: MP3 MPEG1/2/2.45 Audio Layer 2/3 (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo. WMA Windows Media Audio (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo Biltema Nordic Services AB 12

13 BLUETOOTH Förberedelser Se till att mobiltelefonen du vill ansluta stöder Bluetooth. För bästa talkvalitet bör avståndet mellan mobil och enheten vara mindre än 3 m. Det bör ej finnas några metallföremål mellan enheten och mobiletelefonen. Sammankoppling 1. Tryck och håll knappen MODE/PAIR (20) intryckt för att starta sammankopplingen. PAIRING visas på displayen. 2. Välj Bluetooth inställning på mobiltelefonen (se instruktionsmanualen för mobiltelefonen). 3. CARBT bör visas i mobiltelefonen. Välj CARBT och skriv in lösenordet När sammankopplingen är utförd visas CONN OK! i displayen. Misslyckas sammankopplingen visas PAIR END på diaplayen. Prova igen genom att trycka och hålla inne knappen MODE/PAIR (20). OBS: Funktionen MODE (MODE/PAIR-knappen) fungerar inte då sammankoppling sker. Trycker du på MODE/PAIR knappen då sammankoppling sker avbryts sammankopplingen. Anslutning Enheten har automatisk återinkopplingsfunktion vilket innebär att varje mobilen ansluts automatiskt då enheten är igång. Vill du flytta över ett pågående samtal till enheten trycker du på -knappen. T-menyn Tryck på T-MENU knappen (17) för att aktivera telefonmenyn. Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att välja lista i menyn enligt: PRE NUM -> RECELVED -> DIALED -> MISSED -> PHONE BK -> MANU ANS -> TALK. Vrid på volymknappen (8) för att välja i respektive lista. PRE NUM: Här kan upp till 10 telefonnummer kan lagras. Vrid på volymknappen (8) för att välja NUMBER. Tryck på SEL/MENU-knappen (8) och skriv in telefonnumret. Tryck därefter SEL/MENU-knappen (8) igen för att spara numret i telefonboken. Radera ett nummer från telefonboken genom att välja numret och trycka och hålla knappen BND/LOU/ intryckt. RECELVED: Visar de 10 senast mottagna telefonnumren. DIALED: Visar de 10 senast uppringda telefonnumren. MISSED: Visar de 10 senast missade samtalen. MANU ANS: (manuellt svar). Vrid på volymknappen (8) för att välja AUTO ANS eller MANU ANS. MANU ANS som är grundinställning innebär att vid inkommande samtal så visas telefonnumret i displayen och du måste trycka på -knappen (7) för att svara eller -(16) för att avsluta. AUTO ANS innebär att vid inkommande samtal så visas telefonnumret i displayen och enheten svarar automatiskt. TALK (00 20): Här anges bluetooth volymen. Ringa upp genom att välja i lista Välj telefonnummer från någon av listorna genom att trycka på T-MENU knappen (17) för att aktivera telefonmenyn och därefter trycka på» (9) eller «-knapparna (14) för att välja lista. Vrid på volymknappen (8) för att välja telefonnummer i aktiv lista. Ringa upp genom att skriva telefonnummer Tryck på -knappen (7). Nu visas CALL_ i displayen. Använd knapparna 0 9 för att ange önskat telefonnummer. Tryck och håll * för att ange +. Tryck på -knappen (7) igen för att ringa upp. Flytta samtal mellan mobiltelefonen och enheten Samtalet kan flyttas mellan mobiltelefonen och enheten under pågående samtal genom att trycka och hålla T-Menu-knappen intryckt. OBS: När samtalet flyttas från enheten till mobilen kommer enheten att starta uppspelningen från radio/cd/aux. Det går inte att flytta samtal under uppringning. Återställning av Bluetooth Tryck och håll BND/LOU/[lur av] intryckt i några sekunder för att återställa. Uppspelning via bluetooth Enheten har stöd för bluetooth audio vilket innebär att musik kan spelas upp via mobiltelefonen ut i bilstereohögtalarna Biltema Nordic Services AB

14 FJÄRRKONTROLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning:...DC 12 V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 107 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll:...Bas (vid 100 Hz) ±10 db, Diskant (vid 10 Hz) ±10 db Uteffekt:...40 W x 4 kanaler Strömkonsumtion:...15 A (max) CD-spelare: Signal/brusförhållande:.> 55 db Kanalseparation:...> 50 db Frekvensrespons:...40 Hz 18 khz 1. Power - Slå på/av enheten 2. MODE - Välj uppspelningsläge 3. Föregående 4. BND/LOU/ - Välj frekvensband /Ljudstyrka/ Avsluta samtal 5. SCN - Skanna 6. PAU - Pausa 7. SHF - Shuffle 8. DIR - Välj eller flytta ner 9. VOL - Höj volymen 10. SEL - Gör inställningar för bas, balans, fader och diskant 11. Nästa 12. VOL - Sänk volymen 13. DSP(0) - Visa information på displayen 14. RPT - Repetera uppspelning 15. AS/PS (D-AUD) - Används i Radioläge för att automatisk programlagring/programskanning 16. TA - Aktivera/avaktivera TA-funktionen 17. DIR - Välj eller flytta upp Radio (FM): Frekvensområde:...87,5 108 MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet:...4 μv (signal/brus förhållande = 30 db) Stereoseparation:...> 25 db Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet:...36 dbu (signal/brus förhållande = 20 db) EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 14

15 FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. SYMPTOM ORSAK LÖSNING Ingen strömförsörjning. CD-skiva kan inte matas in eller matas ut. Fordonets tändning är inte påslagen. Säkringen har gått. Det sitter redan en skiva i CD-spelaren. Du har försökt att sätta i skivan upp och ned. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Temperaturen i bilen är för hög. Kondens. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Byt säkring Mata ut skivan och försök igen. Försök att mata in skivan igen med texten uppåt. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Vänta till dess temperaturen har normaliserats och försök igen. Vänta i ungefär en timma och försök igen. Inget ljud. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Höj volymen och kontrollera att mute-funktionen inte är aktiverad. Hack i ljuduppspelningen. Knapparna fungerar inte Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Enheten är installerad i mer än 30 vinkel. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Den inbyggda microdatorn fungerar ej som den ska Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Kontrollera kabelanslutningarna. Justera monteringsvinkeln så den inte överstiger 30. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Tryck på Reset knappen. Frontpanelen sitter inte korrekt. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt Biltema Nordic Services AB

16 BILSTEREO DAB/BLUETOOTH Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller produktskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. EGENSKAPER Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Automatisk minnelagring Håndterer CD-er samt lydfiler i MP3- og WMA-format. Utstyrt med USB-port og SD/MMC-kortleser. Avtakbart frontpanel. Forhåndsinnstilte equalizer-innstillinger. AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller. Bluetooth handsfree. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først fagpersonell. Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan bilstereoens funksjon påvirkes. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner. Front- og bakmontering Denne enheten kan monteres enten fra fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakfra (DIN-bakmontering, gjør bruk av de gjengede hullene på sidene av enhetens chassis). For detaljbeskrivelse, se følgende to avsnitt. OBS! Før du monterer enheten, pass på å løsne de to skruene som sitter fastskrudd på chassisets topp ved levering. Løsne først de to skruene. MONTERING Bilstereoen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. Før montering Før du monterer fast bilstereoen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil Biltema Nordic Services AB 16

17 Frontmontering (metode A) Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning som vist i bildet nedenfor. 53mm 6. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. 182mm Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta av panelet (mer detaljert beskrevet i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 5. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. 1. Dashbord 2. Flik/sperre 3. Skrutrekker 4. Pyntekant 7. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet. 8. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 9. For å sikre enheten ytterligere, skru fast medfølgende festebolt i det gjengede hullet på baksiden av enheten, før bolten inn gjennom ett av metallbåndets hull, og fest det til enheten ved hjelp av fjærplate og mutter. Om nødvendig, bøy metallbåndet for å passe eventuelle fester bak dashbordet. Skru deretter fast båndet i en av bilchassisets faste metalldeler med medfølgende skrue og flat plate. Metallbåndet skal ikke kun være en tyverisikring, men har også som oppgave å sikkerhetsjorde enheten. 1. Frontpanel 2. Pyntekant 3. Deksel 4. Venstre nøkkel 5. Høyre nøkkel Biltema Nordic Services AB

18 Bakmontering (metode B) Dersom bilen din er en Nissan eller en Toyota, må du bakmontere enheten. Bruk skruehullene merket med T (for Toyota) eller N (for Nissan), som befinner seg på sidene av enheten, for å feste den til bilens fabrikkmonterte fester. 1. Metallbånd 2. Festebolt 3. Mutter 4. Fjærplate 5. Skrue 6. Flat plate 10. Koble kabelen til batteriets minuspol igjen, og sett pyntekanten på enheten. Når pyntekanten sitter ordentlig, sett på igjen frontpanelet (monteringsanvisning i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). Skrue Bilens fester Enhetens side med skruehull merket T og N Skrue Demontere enheten 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Fjern metallbåndet som fester enheten til bilen (se punkt 1.3). 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta forsiktig panelet av (mer detaljert beskrevet i avsnitt 2.1). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 5. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kabelsettet. Dashbord eller konsoll Se til at skruehullene på enheten og på bilens fester er i linje med hverandre, og skru deretter i skruene (5x5 mm) på begge sider. Legg merke til at enhetens pyntekant, deksel og metallbånd ikke brukes ved bakmontering Biltema Nordic Services AB 18

19 BRUKE DET AVTAKBARE FRONTPANELET Demontere det avtakbare frontpanelet 1. Trykk på release-knappen. Frontpanelet vil nå kunne slås ned. Montere det avtakbare frontpanelet 1. For å montere frontpanelet, sett det i med venstre side først, og trykk så inn den høyre. Venstre side Releasek-napp Frontpanel Høyre side 2. For å ta av frontpanelet, grip tak om høyre kant på dette, trykk det mot venstre, og dra det forsiktig ut. 2. Når de to sidene er festet til enheten, trykk frontpanelet på plass helt til det kneppes fast. Venstre side Frontpanel Høyre side 3. Legg merke til at dersom ikke frontpanelet kneppes fast ordentlig, kan det forårsake problemer med kommunikasjonsporten på baksiden. Dette kan vise seg ved at segmenter faller bort fra LCD-displayet. Dersom dette er tilfellet, trykk på release-knappen, ta frontpanelet av og sett det på igjen. 3. Oppbevar alltid det løse frontpanelet i medfølgende futteral. Frontpanel Futteral Håndteringstips 1. Pass på at frontpanelet ikke mistes i bakken eller blir utsatt for støt. 2. Utsett ikke frontpanelet eller panelets knapper for unødig press når du demonterer eller monterer det. Panelet skal i normale tilfeller kneppes på plass uten bruk av for stor kraft. 3. Berør ikke kontaktene og kommunikasjonsporten på panelets bakside eller på enhetens front, fordi dette kan føre til at kontaktflatene blir dårlige. 4. Dersom støv eller smuss har satt seg fast på kontaktflatene, prøv å tørke det bort med en ren, tørr klut. 5. Utsett ikke frontpanelet for høye temperaturer og hold det borte fra direkte sollys. 6. Unngå å vaske panelet med, eller utsette det for, flyktige væsker (bensin, tynner, insektmiddel). 7. Prøv ikke å ta frontpanelet fra hverandre Biltema Nordic Services AB

20 KABELTILKOBLINGER sikring Antennetilkobling DAB antennetilkobling Utganger Lch (hvit) Rch (rød) 4-høyttalersystem grønn/sort Bakre høyttaler venstre grønn hvit /sort Fremre høyttaler venstre hvit grå/sort Fremre høyttaler høyre grå Bakre høyttaler høyre lilla/sort lilla Jord (sort) +12 V tenningslås (rød) Antenneuttak bil/forsterker (blå) +12 V konstant spänning (gul) Biltema Nordic Services AB 20

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde

ANVISNINGAR INSTRUKSJON GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK LYT1835-006A. Bästa kund, Kjære kunde ANVISNINGAR INSTRUKSJON KAMERA MED HÅRDDISK KAMERA MED HARDDISK GZ-MG465 GZ-MG435 GZ-MG365 GZ-MG335 GZ-MG330 E E E E E LYT1835-006A SW NO Bästa kund, Tack för att du har köpt denna hårddiskkamera. Innan

Detaljer

Funktioner. Förberedelse

Funktioner. Förberedelse Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse... 2 Säkerhetsföreskrifter... 3 3D-läge och 3D-bilder... 4 Obs... 4 Anslutning till ett TV-distributionssystem (kabel-tv osv.) från tuner:... 5 Licensinformation

Detaljer

Innehåll. Svenska - 1 -

Innehåll. Svenska - 1 - Innehåll Säkerhetsinformation... 2 Komma igång... 3 Underrättelser och Funktioner och Tillbehör... 3 Fjärrkontroll - 1... 6 Anslutningar... 7 Förstagånginstallation USB-anslutningar... 8 TV Menyegenskaper

Detaljer

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1.

LG-P990. Användarhandbok Brukerhåndbok Brugermanual Käyttöopas SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I. www.lg.com P/N : MFL67121808 (1. Allmänna frågor 0700-545454 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. SVENSKA N O R S K D A N S K S U O M I Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller

Detaljer

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N

Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N REV 1.5 Användarguide... SWE Brugsvejledning... DAN Brukerhåndbok... NOR Käyttöopas... FIN User Guide... GB DSB-H670N DSB-H670N Användarguide SWE DIGITAL SATELLITMOTTAGARE DSB-H670N SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x

4-411-997-31(1) Bruksanvisning. Betjeningsvejledning LCD TV. Käyttöohje. KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x 4-411-997-31(1) LCD TV Bruksanvisning Betjeningsvejledning Käyttöohje Bruksanvisning SE DK FI NO KDL-55HX85x / 46HX85x / 40HX85x Inledning Tack för att du har valt denna produkt från Sony. Innan du använder

Detaljer

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor 0771-41-4379

KS500 SVENSKA N ORS K DANS K SUOMI MMBB0320102 (1.0) H. Allmänna frågor <LG kundinformation> 0771-41-4379 Allmänna frågor 0771-41-4379 * Kontrollera att numret stämmer innan du ringer. Generelle henvendelser 800-18-740 * Kontroller at nummeret stemmer før du ringer. KS500

Detaljer

OPEL MERIVA. Infotainment System

OPEL MERIVA. Infotainment System OPEL MERIVA Infotainment System Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 44 AUX-inngang... 50 USB-kontakt... 52 Digital bilderamme... 56 Navigering... 59 Talegjenkjenning... 103 Telefon... 118

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+

MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ MICRO HIFI SYSTEM MS 530 DAB+ MS 540 DAB+ NO INNHOLD -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning

Roth NOVA+ Betjeningsenhed. Roth NOVA+ Programmeringsenhet. Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning DK SV NO Roth NOVA+ Betjeningsenhed Installations- og brugsvejledning Roth NOVA+ Programmeringsenhet Installations- och bruksanvisning Roth NOVA+ Betjeningsenhet Installasjons- og bruksanvisning NOVA+

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1

Bruksanvisning Sentralstøvsuger. Bruksanvisning Centraldammsugare. 183178 Rev.1 N S Bruksanvisning Sentralstøvsuger Bruksanvisning Centraldammsugare 183178 Rev.1 N Kjære kunde. Gratulerer med din nye IPC Foma Sentralstøvsuger, den vil forenkle støvsugingen i ditt hjem eller hytte.

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162

Din bruksanvisning SIEMENS EF88H501 http://no.yourpdfguides.com/dref/3554162 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400

Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 822_949_5 ECG6400_Elux.book Seite Montag, 28. Januar 2008 :57 2 Fully Automatic Espresso-Maker ECG6400 PAGE S Bruksanvisning........... 7 Brugsanvisning.......... N Bruksanvisning.......... 57 Käyttöohje..............

Detaljer

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning www.blaupunkt.com Fjernkontroll generelle funksjoner 2 31 1 2 29 6 8 27 25 10 11 12 13 15 23 18 Fjernkontroll generelle

Detaljer

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845

Din bruksanvisning SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER http://no.yourpdfguides.com/dref/3034845 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SILVERCREST KH 2278 PORTABLE MP3-CD PLAYER. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SILVERCREST KH 2278

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg)

Young Profi plus. Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) Young Profi plus Monterings- och bruksanvisning 0+ (-13 kg) Montasje- og bruksanvisning Gruppe 0+ (-13 kg) S DK FI LT LV Endast för användning i fordon som är utrustade med 3-punkt-säkerhetsbälten enligt

Detaljer

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47

Bruksanvisning digital opptaker. Milestone 212. Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Bruksanvisning digital opptaker Milestone 212 Utgave 4 fra og med programvare 4.47 Milestone 212 Brukerhåndbok Milestone 212 Brukerhåndbok... 2 1. Introduksjon... 4 1.1 Spillerens funksjoner... 4 1.1.1

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer