BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB"

Transkript

1 BILSTEREO DAB AUTOSTEREO DAB BLUETOOTH USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.: Original manual Biltema Nordic Services AB

2 BILSTEREO DAB/BLUETOOTH Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning och vara särskilt uppmärksamma på dessa symboler: Denna symbol betyder risk för allvarlig olycka. OBS! Denna symbol betyder risk för mindre personskada eller produktskada. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. EGENSKAPER Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minneslagring. Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3 och WMA-format. Utrustad med USB-port samt SD/MMCkortläsare. Löstagbar frontpanel. Förinställda equalizerlägen. AUX-ingång för anslutning av extern MP3- spelare. Bluetooth handsfree Om du behöver borra i bilen, eller göra andra ingrepp för att rymma bilstereon, kontakta först en fackman. Montera enheten på avsedd plats, där den inte är i vägen för föraren eller där den inte kan skada en passagerare vid en tvär inbromsning. Enheten är enbart avsedd för horisontell montering. Om enheten monteras i mer än 30 vinkel från horisontalläge riskerar bilstereons funktion att påverkas. Undvik att montera enheten på ställen i bilen där den kan utsättas för höga temperaturer, direkt solsken, damm, smuts eller starka vibrationer. Front- och bakmontering Denna enhet kan monteras antingen från fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakifrån (DIN-bakmontering, använder sig av de gängade hålen på sidorna av enhetens chassi). För detaljbeskrivning, se följande två avsnitt. OBS! Innan du monterar enheten, se till att lossa de två skruvarna som sitter fastskruvade på chassits topp vid leverans. Lossa först de två skruvarna. MONTERING Bilstereon bör monteras av en fackman. Biltema ansvarar inte för problem som uppstår p.g.a. felaktig installation. Att tänka på före montering: Innan du monterar fast bilstereon, anslut kablaget, kontrollera att alla kopplingar är korrekta och starta upp enheten för att kontrollera att alla funktioner fungerar. Använd endast delar som medföljer enheten vid montering. Vid montering av andra delar eller kablage kan skador eller fel uppstå Biltema Nordic Services AB 2

3 Frontmontering (metod A) Denna enhet kan frontmonteras i alla instrumentbrädor som har en öppning enligt bilden nedan: 53mm 6. Montera höljet genom att försiktigt passa in det i instrumentbrädans öppning och böj ut metallflikarna med en skruvmejsel. Troligen kommer inte alla flikar att vara användbara för att låsa höljet, så kontrollera vilka flikar som lämpar sig bäst och säkra höljet med hjälp av dessa. 182mm 2 1 Försäkra dig först om att alla anslutningar är korrekt utförda och följ sedan följande steg: 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Koppla loss kabelhärvan och antennen från enheten. 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa panelen (för närmare detaljer, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ). 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. De två medföljande metallnycklarna används för att lossa enheten från höljet. För in nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som håller fast höljet. Lossa höljet genom att trycka det bakåt med hjälp av nycklarna Instrumentbräda 2. Flik/spärr 3. Skruvmejsel 4. Hölje 7. Koppla ihop antennen och kabelhärvan med enheten och säkerställ att inga kablar eller sladdar har lossnat. 8. Skjut in enheten och tryck den försiktigt i läge till dess metallspärrarna på höljet klickar till och låser fast enheten. 9. För att säkra enheten ytterligare, skruva fast den medföljande fästbulten i det gängade hålet på baksidan av enheten, för bulten genom ett av metallbandets hål och säkra det till enheten med hjälp av fjäderbrickan och muttern. Om behov finns, böj till metallbandet för att passa eventuella fästen bakom instrumentbrädan. Skruva sedan fast bandet i en av fordonschassits fasta metalldelar med den medföljande skruven och platta brickan. Metallbandet är inte bara avsett för stöldsäkerhet utan har också till uppgift att säkerhetsjorda enheten Frontpanel 2. Sarg 3. Hölje 4. Vänster nyckel 5. Höger nyckel Biltema Nordic Services AB

4 Bakmontering (metod B) Om ditt fordon är en Nissan eller en Toyota är det nödvändigt att bakmontera enheten. Använd skruvhålen markerade med T (för Toyota) eller N (för Nissan), belägna på sidorna av enheten för att säkra den till fordonets fabriksmonterade fästen. 1. Metallband 2. Fästbult 3. Mutter 4. Fjäderbricka 5. Skruv 6. Bricka Enhetens sida med skruvhål T och N markerade Skruv 10. Koppla tillbaka klampen på batteriets minuspol och snäpp tillbaka sargen på enheten. Då sargen sitter ordentligt, sätt tillbaka frontpanelen (för monteringsanvisning, se avsnittet Att använda den löstagbara frontpanelen ). Att montera loss enheten 1. Kontrollera att tändningen är avslagen och koppla loss bilbatteriets minuspol. 2. Montera loss metallbandet som fäster enheten till fordonet. 3. Tryck på frontpanelens releaseknapp och lossa försiktigt panelen. 4. Ta tag i toppsidan av sargen, lyft den försiktigt uppåt och drag sedan utåt för att lossa den. 5. För in de två medföljande nycklarna, med märkningen pekande uppåt, i de smala hål som finns i mitten av höljets höger och vänsterkanter (se illustration). Genom att trycka in nycklarna så lossar du de två metallspärrar som låser enheten till instrumentbrädan. Drag sedan försiktigt ut enheten och lossa kabelhärvan. Fordonets fästen Skruv Instrumentbräda eller konsol Se till att skruvhålen på enheten och de på fordonets fästen sitter i linje och skruva sedan i skruvarna (5x5 mm) på bägge sidor. Observera att enhetens sarg, hölje och metallband inte används vid bakmontering Biltema Nordic Services AB 4

5 ATT ANVÄNDA DEN LÖSTAGBARA FRONTPANELEN Att montera loss den löstagbara frontpanelen 1. Tryck på releaseknappen. Frontpanelen kommer nu att kunna fällas ned. Att montera den löstagbara frontpanelen 1. För att montera frontpanelen, sätt in den med den vänstra sidan först och tryck sedan in den högra. Vänster sida Releaseknapp Frontpanel Höger sida 2. När de två sidorna är fästa till enheten, tryck frontpanelen på plats till dess den snäpper fast. 2. För att ta loss frontpanelen, ta tag om den högra kanten på panelen, tryck panelen åt vänster och dra försiktigt ut panelen. Vänster sida Frontpanel Höger sida 3. Förvara alltid den lösa frontpanelen i det medföljande fodralet Frontpanel Fodral 3. Observera att om inte frontpanelen snäpper fast ordentligt så kan det orsaka problem med kommunikationsporten på baksidan. Detta kan visa sig med att segment faller bort från LCD-displayen. Om så är fallet, tryck på releaseknappen, tag lös frontpanelen och sätt tillbaka den igen. Hanteringstips 1. Se till att frontpanelen inte blir tappad eller utsatt för stötar. 2. Utsätt inte frontpanelen eller panelens knappar för onödigt tryck när du lossar eller monterar den. Panelen ska i normala fall snäppa i läge utan att överdriven kraft används. 3. Rör inte kontaktdonen och kommunikationsporten på panelens baksida eller på enhetens front då detta kan leda till att kontaktytorna blir dåligt. 4. Om damm eller smuts fastnat på kontaktytorna, försök då torka bort det med en ren, torr trasa. 5. Utsätt inte frontpanelen för höga temperaturer och håll den undan direkt solsken. 6. Undvik att tvätta med, eller utsätta panelen för, flyktiga vätskor (bensin, thinner, insektsmedel). 7. Försök inte att montera isär frontpanelen Biltema Nordic Services AB

6 KABELANSLUTNINGAR Säkring Antennanslutning DAB antennanslutning Utgångar Lch (Vit) Rch (röd) 4-högtalarsystem grön/svart Bakre högralare, vänster grön vit/svart Främre högtalare, vänster vit grå/svart Främre högtalare, höger grå Bakre högtalare, höger lila/svart lila Jordkabel (svart) +12 V tändningslås (röd) Elantenn (blå) +12 V konstant spänning (gul) Biltema Nordic Services AB 6

7 ANVÄNDNING 1. 4/SHF 2. 1/ 3. 5/DIR 4. 2/SCN 5. 6/DIR+ 6. 3/RPT 7. Svara 8. Volymkontroll/SEL-knapp(val) 9. (tuning/sök/spår/ upp-knappar) 10. IR 11. Display 12. USB-kontakt 13. AUX-kontakt 14. (tuning/sök/spår/ned -knappar) 15. (av/påknapp) MUTE 16. Lägga på/lou/bnd 17. T-meny/Trans 18. SCAN/# 19. 9/PTY 20. MODE/PAIR (val av uppspelningsläge/ sammankoppling) 21. */+/AS/PS 22. 0/DSP 23. 8/TA/EQ 24. 7/AF 25. Knapp för att lossa panelen. 26. SD/MMC-kontakt 27. Reset/nollställningsknapp 28. Öppning för CD-skiva 29. Eject-knapp för cd Biltema Nordic Services AB

8 Grundläggande funktioner Slå på och av enheten Tryck på valfri knapp för att starta enheten. När enheten är på, tryck och håll på -knappen (15) för att stänga av enheten. Lossa frontpanelen Tryck in -knappen (25) för att vika ner panelen. För att ta loss panelen helt, tryck den nedvikta panelen åt vänster och dra försiktigt ut den högra delen av panelen. Ändra ljud- och de manuella equalizerinställningarna Gör en snabb tryckning på SEL -knappen (8) för att komma in i ljudinställningsläget. Inställningsläget ändras i följande ordning: VOL (volym) -> BAS (bas) -> TRE (diskant) -> BAL (balans) -> FAD (fader) Vrid på volymkontrollen (8) för att ändra värdet för respektive inställning. Slå på och av loudness-funktionen Tryck in och håll inne LOU/BND-knappen (16) i någon sekund för att slå på loudness-funktionen. För att slå av loudness-funktionen, tryck på LOU/BND -knappen (16) igen. Displayinformation Tryck på DSP-knappen (18) för att byta visningsläge. Välja bland de automatiska equalizerinställningarna Tryck på EQ-knappen (23) för att slå på equalizerfunktionen och välja önskad ljudinställning. Equalizern kan ställas i något av de fem huvudlägena eller stängas av. Lägena är, i tur och ordning: FLAT->CLASSICS -> POP -> ROCK -> DSP OFF Att nollställa enheten med hjälp av reset-funktionen Den infällda reset-knappen (27) måste tryckas in med hjälp av en kulspetspenna eller ett annat smalt metallobjekt. Det kan ibland vara nödvändigt att nollställa enheten, exempelvis när: Enheten just monterats eller om kablaget har dragits om. Inte alla funktionsknappar fungerar som de ska. LCD-displayen visar felmeddelande. OBS! Om felet kvarstår efter att du tryckt in reset-knappen (27) så kan felet bero på dålig kontakt mellan enheten och frontpanelen. Använd då en bomullstops som du droppat isopropyl-alkohol på för att varsamt rengöra kommunikationsporten på frontpanelen. Välj uppspelningsläge Tryck på knappen MODE/PAIR (20) för att välja uppspelningsläge mellan Radio, USB, CARD och AUX. Justera systeminställningarna Tryck in och håll SEL/MENU-knappen (8) intryckt för att komma till systeminställningsläget. I systeminställningsläget, tryck på SEL/ MENU-knappen (8) för att skifta mellan de olika inställningarna och vrid på volymkontrollen för att ändra värdet för respektive inställning. 1. BEEP ALL/OFF/2ND Välj om knappljudet ska vara aktivt alltid, endast då knappar med dubbel funktion hålls inne eller om det ska vara avstängt. 2. P-VOL Max volym då enheten startas. 40 är grundinställningen. Är volyminställningen lägre än inställt P-Vol värde då enheten stängs av kommer denna inställning att gälla då enheten startas igen. Är volyminställningen högre än inställt P-Vol värde då enheten stängs av kommer volymen att vara enligt P-Vol värdet då enheten startas igen. 3. AREA EUR/USA - Här ställer du in vilket frekvenssystem radion ska läsa av. 4. HOUR 24/12 Välj tidformat, 12 eller 24 timmar. Är EUR inställt ställs tidformatet automatiskt till 24H och är USA valt är grundinställningen 12H. AUX porten - extern ljudingång Enheten kan kopplas samman med en bärbar enhet, som t.ex. en MP3-spelare, genom AUXin porten på frontpanelen (13). Efter du kopplat ihop enheten med den bärbara enheten, tryck på MODE/PAIR-knappen (20) för att ändra uppspelningsläge till AUX IN Biltema Nordic Services AB 8

9 RADIO Välja frekvensband Tryck på BAD/LOU-knappen (16) för att välja frekvensband. Frekvensbanden kommer att skifta mellan följande alternativ: FM1 -> FM2 -> FM3 -> AW (MW) Välja radiokanal Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att starta den automatiska kanalsökningsfunktionen. Om du istället vill söka kanal manuellt, tryck in och håll in knappen till dess texten MANUAL visas på displayen. Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att stega genom frekvensbandet. Trycks inte någon av knapparna på en stund så återgår enheten till automatiskt sökningsläge, och texten AUTO visas på displayen. Automatisk minneslagrning För att söka av och lagra de 6 starkaste stationerna/kanalerna, tryck och håll inne AS/ PS-knappen (21). SEARCH visas i displayen. Kanalerna sparas automatiskt på förvalsknapparna 1 6. Automatisk programsökning Tryck på AS/PS-knappen (21) för att leta upp starkaste stationen och tryck igen för att söka nästa station. Programscanning Tryck på AS/PS-knappen (21) för att scanna förinställda stationer. Motsvarande stationsnummer, P1 P6 blinkar till på displayen. Manuell lagring av förval För att lagra en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck och håll önskad förvalsknapp (1 6) i 2 s (tills pip-ljud hörs) för den station du vill lagra. Användning och inställning av RDS (Radio Data System)-läget Tryck på AF-knappen (24) för att slå på och av RDS-läget. När RDS är aktiverat visas AF i displayen. Detta innebär att de namnen på de kanaler som radion kan uppfatta kommer att visas på displayen. AF blinkar i displayen när radiosignalen dålig. ALARM visas i displayen då en nödsändning tas emot och volyminställningen justeras till inställd nivå för TA-volym. Använda PTY för att välja programkategori Tryck på PTY-knappen (19) för att välja PTYgrupp. Vrid på volymknappen (8) för att välja kategori enligt: AFFAIRS / INFO / SPORT / EDUCATE / NEWS / DRAMA / CULTURE / SCIENCE / VARIED / POP M / ROCK M / EASY M / LIGHT M / CLASSICS / OTHER M / WEATHER / FINANCE / CHILDREN / SOCIAL / RELIGION / OPERA- TION / PHONE IN / TRAVEL / LEISURE / JAZZ / COUNTRY / NATION M / OLDIES / FOLK M / DOCUMENT / TEST / ALARM. Tryck därefter på» (9) eller «-knapparna (14) för att leta program inom vald kategori. När PTY är aktiverat söker radion efter inställd PTY information. Finns ingen PTY information återgår radion till normalläge. Ta emot och lyssna på trafikinformation Tryck och håll PTY-knappen (19) för att aktivera RDS-menyn. Tryck igen på PTY-knappen (19) för att välja de olika typerna av RDS-data som kan tas emot av enheten. Vrid på volymknappen (8) för att göra inställningar: TA ALARM/SEEK: TA SEEK innebär att TA är aktiv och radion letar efter station med trafikmeddelande. TA ALARM innebär ingen automatisk stationssökning. Radion ger ljud och visar NO TP/ TA om ingen trafikinformation kan tas emot. SEEK PI visas om vald station inte sänder RDS signal. PI SOUND/MUTE: Välj PI SOUND eller PI MUTE. PI SOUND spelar en sekund från en andra station med samma AF men olik PI. PI MUTE innebär att den stationen inte hörs. RETUNE L/S: ställer in fördröjningen för automatisk sökning av trafikinformation och/eller programinformation. S=30 s och L=90 s Biltema Nordic Services AB

10 MASK DPI/ALL: DPI innebär att alternativa frekvenser med olik PI-kod exkluderas från sökningen. ALL innebär att alternativa frekvenser med olik PI-kod och ingen RDS-information med hög signalnivå exkluderas från sökningen. EONTA: Funktionen används för att minska oönskat byte av station för TA-information. TA-VOLUME: Här ställs ljudvolymen som skall användas då TA-informationen sänds. REG: OFF/ON: Aktivera/avaktivera regionala sändningar för kanaler som sänder både nationellt och regionalt. Funktionen REG är förinställt avstängd. En del stationer regionalanpassar sina utsändningar vissa perioder. Är funktionen inte aktiv kommer regionala sändningar på vald station att väljas. PI: Program identification code, koder för att identifiera program. PS: Program Service name, text som skickas ut från stationen. AF: Alternative Frequencies, alternativa frekvenser. Detta är en frekvenslista på sändare som sänder samma innehåll eller program. TP: Traffic Program Identification, identifikationsdata för en station som sänder ut trafikinformation. TA: Traffic Announcement Identification, identifikationsdata som meddelar om det som sänds är ett trafikmeddelande eller en normal radioutsändning. EON: Enchanced Other Networks Information, innehåller data om andra tillgängliga stationer som sänder ut RDS-data. Detta möjliggör bland annat att du kan ta emot trafikinformation från en annan kanal än den du för tillfället lyssnar på. PTY: Program Type Code, en identifikationskod som meddelar vilken typ av utsändning du lyssnar på; exempelvis nyheter, musik, sport eller andra typer av radio. DAB (Digital Audio Broadcasting) Växla till DAB-läge Tryck på MODE/PAIR-knappen (20) för att aktivera DAB-läget. DAB scanning Tryck på AS/PS-knappen (21) för att aktivera DAB SCAN-läget. Funktionen letar upp stationer och lagrar dem automatiskt på förvalsknapparna. Kan inga DAB-program tas emot visas NO STATION FOUND och enheten återgår till normalläge. DAB LIST-läget Tryck på PTY-knappen (19) för att aktivera/avaktivera funktionen för att välja grupp. Vrid på volymknappen för att välja i listan. Lagra station För att lagra en station/kanal på en specifik förvalsposition, tryck och håll önskad förvalsknapp (1-6) för den station du vill lagra. AVSPELNING VIA CD-SPELAREN Byta till CD-läge Om det inte sitter någon CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren; för in önskad skiva i CD-spelaren med trycket vänt uppåt. När du tryckt in skivan en liten bit kommer du att känna ett lätt motstånd. CD-spelaren kommer nu automatiskt att dra in skivan, skifta till CD/MP3/WMA-läge och påbörja avspelning. Om du redan har en CD/MP3/WMA-skiva i CD-spelaren så räcker det med att trycka på MOD-knappen (20) för att skifta till CD/MP3/ WMA-läge. Välja spår Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att välja föregående/nästa spår. Spårnumret kommer att visas på displayen. För att snabbspola bakåt/framåt i pågående stycke, tryck och håll -knapparna (14). Skivan kommer att fortsätta avspelningen när du släpper knappen. inne» (9) eller « Biltema Nordic Services AB 10

11 Pausa avspelningen Tryck in -knappen (2) för att pausa avspelningen. Tryck in knappen igen för att fortsätta. Aktivera introuppspelning av spår Tryck in SCN-knappen (4) för att spela upp de första sekunderna av varje spår på skivan. Tryck in knappen igen för att avsluta introfunktionen och spela upp valt spår. Vid uppspelning av MP3/WMA skivor, tryck och håll SCNknappen (15) för att aktivera introfunktionen för aktuell katalog. Tryck igen för att avsluta funktionen. Spela ett spår på repeat Tryck in RPT-knappen (6) för att upprepa uppspelningen av ett spår. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Vid uppspelning av MP3/WMA skivor, tryck och håll RPT-knappen (6) för att upprepa uppspelning av alla spår i aktuell katalog. Tryck igen för att avsluta funktionen. Spela alla spår i slumpmässig ordning Tryck in SHF-knappen (1) för spela alla spår på skivan i slumpmässig ordning. Tryck in knappen igen för att återgå till normal avspelning. Vid uppspelning av MP3/WMA skivor, tryck och håll SHF-knappen (1) för att spela upp alla spår i aktuell katalog slumpmässigt. Tryck igen för att avsluta funktionen Mata ut skivan Tryck in -knappen (29) placerad bakom frontpanelen för att avbryta CD/MP3/WMAuppspelningen och mata ut skivan ur spelaren (28). Specialfunktioner för MP3/WMA-skivor ATT VÄLJA OCH BLÄDDRA BLAND FOL- DRAR/FILKATALOGER - Tryck in DIR- knappen (3) eller DIR+ knappen (5) för att bläddra ned respektive upp bland filkatalogerna på skivan. Om inte skivan innehåller några filkataloger så kommer funktionen att vara inaktiverad. ATT VÄLJA SPÅR GENOM AS/PS-KNAPPEN (NAVI-SCH) - AS/PS-knappen (21) är vald som Digital Audio Mode-knapp vid MP3-avspelning. starta uppspelning. ATT SÖKA FILKATALOG ELLER FILNAMN - Tryck två gånger på AS/PS-knappen (21). Enheten söker efter filer och kataloger med samma tecken som är angivet av användaren via volymknappen (8). Använd volymknappen (8) för att välja tecknen A-Z, mellanslag och 0-9, _, - och +. Tryck på volymknappen (8) för att bekräfta varje tecken. När du matat in önskat antal tecken så tryck BAND/LOU/ENTknappen (16) för att bekräfta valet och starta sökningen. ATT SÖKA FRÅN ROTKATALOGEN - Tryck tre gånger på AS/PS-knappen (21). Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att bläddra igenom spår och kataloger i rotkatalogen. Tryck på BND/LOU/ENT-knappen (16) för att bekräfta. Om du valt ett spår kommer enheten att börja spela det valda spåret. ATT SÖKA FRÅN AKTUELL KATALOG - Tryck fyra gånger på AS/PS-knappen (21). Tryck tre gånger på AS/PS-knappen (21). Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att bläddra igenom spår och kataloger i rotkatalogen. Tryck på BND/LOU/ENT-knappen (16) för att bekräfta. ATT VISA SPÅRINFORMATION - Tryck in DISPknappen (22) för att visa spårnummer, spårlängd, klocka och eventuell övrig information som kan finnas inbäddad i filen. Om du spelar upp en skiva där MP3-filerna är taggade enligt ID3-standarden så kommer titel, album, artist och övrig information visas automatiskt. Anmärkningar angående CD-skivor Enheten är endast avsedd att användas tillsammans med runda, standardformade CD-skivor. Användning av specialformade CD-skivor (t.ex. fyrkantiga, stjärnformade och hjärtformade) kan skada enheten. Klistra eller tejpa inte fast papper eller stickers på endera sidan av CD-skivan då detta kan fastna i enhetens mekaniska delar och orsaka fel. Undvik i möjligaste mån smuts, damm, och böjda eller repade CD-skivor då dessa också kan orsaka fel och störningar. ATT SÖKA SPÅR - Tryck en gång på AS/PSknappen (21). Vrid på volymknappen (8) för att välja spårnummer. Tryck på BND/LOU/ENTknappen (16) eller SEL-knappen (8) för för att Biltema Nordic Services AB

12 Anmärkningar angående CD-R/CD-RWskivor (skriv-/återskrivbara CD-skivor) Var noggrann med att enbart använda CDskivor med följande märkningar på skiva eller förpackning: Enheten kan inte spela upp CD-R eller CD- RW-skivor som inte blivit slutskrivna (finalized). För anvisningar om hur du slutskriver en skiva konsultera din CD-brännares, eller din brännarprogramvaras, bruksanvisning. Enheten kan ibland ha problem med billigare skivor som skrivits med hög hastighet. Använd följande inställningar för bästa resultat: CD-RW Använd skivor med märkningen 1x - 4x och skriv med hastighet 1x - 2x. CD-R Använd skivor med märkningen 1x - 8x och skriv med hastighet 1x - 2x. Om du använder CD-RW skivor bör de inte vara överskrivna mer än 5 gånger. Om du bränner skivan i dataformat (för att lagra MP3 eller WMV-filer på dem) måste skivan vara bränd i ISO-9660, level 1 eller level 2-format alternativt med Joliet eller Romeo. AVSPELNING FRÅN USB-PORT ELLER SD/MMC-KORTLÄSARE Avspelning via USB-port I enhetens frontpanel sitter det en USB-port (Universal Serial Bus) (12) som du kan använda för att ansluta en USB-utrustad extern enhet (t.ex. en MP3-spelare). När du kopplar in en extern enhet via USB-porten så kommer den att söka igenom enheten efter MP3- och WMAfiler och påbörja avspelningen automatiskt. Om du är i ett annat läge kan du skifta till USB-läge genom att trycka in MODE/PAIR-knappen (20) till dess att texten USB visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/ WMA-läget som beskrivs i avsnitt 6. Avspelning via SD/MMC-kortläsare Enheten är även utrustad med en SD/MMCport (Secure Digital/MultiMediaCard) belägen på enhetens frontpanel. Förutom att porten hanterar minneskort så fungerar användning, funktion och navigering precis som på USBporten. Om du är i ett annat läge kan du skifta till SD/MMC-läge genom att trycka in MODE/ PAIR-knappen (20) till dess att texten SD/MMC visas på LCD-displayen. Manövrering och sökning i filsystem och filmappar sker på samma sätt som i CD/MP3/WMA-läget som beskrivs i avsnitt 6. OBS! Enheten stödjer endast standard USBminnen (max 16 GB) samt SD/MMC-kort (max 8 GB) som använder sig av Microsofts filsystemsstandard (FAT/FAT-16/FAT-32) och som ger direktaccess till filsystemet. USB-utrustade MP3-spelare delar dessutom ingen standard, vilket kan innebära att olika märken och modeller kan ha olika standarder för kommunikation. Enheten kan därför inte stödja varje MP3- spelare på marknaden. Undvik att lagra viktiga filer på USB-enheter som du använder med din bilstereo då oaktsamt handhavande ibland kan orsaka filkorruption. Enheten kan som mest hantera 700 filer i 300 filkataloger med maximalt 8 underkatalogers djup i strukturen. VARNING! När du kopplar in en MP3-spelare som har ett vanligt, icke uppladdningsbart, batteri så bör du av säkerhetsskäl plocka ur batteriet ur MP3- spelaren. Anledningen till detta är att många MP3-spelare använder USB-porten som strömkälla för inbyggd batteriladdare. Att utsätta ett vanligt batteri för kontinuerlig laddning kan få det att spricka, läcka eller explodera. Stödda MP3/WMA-format Enheten stödjer avspelning av MP3/WMA-filer med följande formatbegränsningar: MP3 MPEG1/2/2.45 Audio Layer 2/3 (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo. WMA Windows Media Audio (44.1 khz), 16~ 320 Kbps & VBR, Stereo Biltema Nordic Services AB 12

13 BLUETOOTH Förberedelser Se till att mobiltelefonen du vill ansluta stöder Bluetooth. För bästa talkvalitet bör avståndet mellan mobil och enheten vara mindre än 3 m. Det bör ej finnas några metallföremål mellan enheten och mobiletelefonen. Sammankoppling 1. Tryck och håll knappen MODE/PAIR (20) intryckt för att starta sammankopplingen. PAIRING visas på displayen. 2. Välj Bluetooth inställning på mobiltelefonen (se instruktionsmanualen för mobiltelefonen). 3. CARBT bör visas i mobiltelefonen. Välj CARBT och skriv in lösenordet När sammankopplingen är utförd visas CONN OK! i displayen. Misslyckas sammankopplingen visas PAIR END på diaplayen. Prova igen genom att trycka och hålla inne knappen MODE/PAIR (20). OBS: Funktionen MODE (MODE/PAIR-knappen) fungerar inte då sammankoppling sker. Trycker du på MODE/PAIR knappen då sammankoppling sker avbryts sammankopplingen. Anslutning Enheten har automatisk återinkopplingsfunktion vilket innebär att varje mobilen ansluts automatiskt då enheten är igång. Vill du flytta över ett pågående samtal till enheten trycker du på -knappen. T-menyn Tryck på T-MENU knappen (17) för att aktivera telefonmenyn. Tryck på» (9) eller «-knapparna (14) för att välja lista i menyn enligt: PRE NUM -> RECELVED -> DIALED -> MISSED -> PHONE BK -> MANU ANS -> TALK. Vrid på volymknappen (8) för att välja i respektive lista. PRE NUM: Här kan upp till 10 telefonnummer kan lagras. Vrid på volymknappen (8) för att välja NUMBER. Tryck på SEL/MENU-knappen (8) och skriv in telefonnumret. Tryck därefter SEL/MENU-knappen (8) igen för att spara numret i telefonboken. Radera ett nummer från telefonboken genom att välja numret och trycka och hålla knappen BND/LOU/ intryckt. RECELVED: Visar de 10 senast mottagna telefonnumren. DIALED: Visar de 10 senast uppringda telefonnumren. MISSED: Visar de 10 senast missade samtalen. MANU ANS: (manuellt svar). Vrid på volymknappen (8) för att välja AUTO ANS eller MANU ANS. MANU ANS som är grundinställning innebär att vid inkommande samtal så visas telefonnumret i displayen och du måste trycka på -knappen (7) för att svara eller -(16) för att avsluta. AUTO ANS innebär att vid inkommande samtal så visas telefonnumret i displayen och enheten svarar automatiskt. TALK (00 20): Här anges bluetooth volymen. Ringa upp genom att välja i lista Välj telefonnummer från någon av listorna genom att trycka på T-MENU knappen (17) för att aktivera telefonmenyn och därefter trycka på» (9) eller «-knapparna (14) för att välja lista. Vrid på volymknappen (8) för att välja telefonnummer i aktiv lista. Ringa upp genom att skriva telefonnummer Tryck på -knappen (7). Nu visas CALL_ i displayen. Använd knapparna 0 9 för att ange önskat telefonnummer. Tryck och håll * för att ange +. Tryck på -knappen (7) igen för att ringa upp. Flytta samtal mellan mobiltelefonen och enheten Samtalet kan flyttas mellan mobiltelefonen och enheten under pågående samtal genom att trycka och hålla T-Menu-knappen intryckt. OBS: När samtalet flyttas från enheten till mobilen kommer enheten att starta uppspelningen från radio/cd/aux. Det går inte att flytta samtal under uppringning. Återställning av Bluetooth Tryck och håll BND/LOU/[lur av] intryckt i några sekunder för att återställa. Uppspelning via bluetooth Enheten har stöd för bluetooth audio vilket innebär att musik kan spelas upp via mobiltelefonen ut i bilstereohögtalarna Biltema Nordic Services AB

14 FJÄRRKONTROLL TEKNISKA SPECIFIKATIONER Allmänna detaljer: Nätspänning:...DC 12 V, minusjord Chassimått: mm (bredd) x 107 mm (djup) x 50 mm (höjd). Tonkontroll:...Bas (vid 100 Hz) ±10 db, Diskant (vid 10 Hz) ±10 db Uteffekt:...40 W x 4 kanaler Strömkonsumtion:...15 A (max) CD-spelare: Signal/brusförhållande:.> 55 db Kanalseparation:...> 50 db Frekvensrespons:...40 Hz 18 khz 1. Power - Slå på/av enheten 2. MODE - Välj uppspelningsläge 3. Föregående 4. BND/LOU/ - Välj frekvensband /Ljudstyrka/ Avsluta samtal 5. SCN - Skanna 6. PAU - Pausa 7. SHF - Shuffle 8. DIR - Välj eller flytta ner 9. VOL - Höj volymen 10. SEL - Gör inställningar för bas, balans, fader och diskant 11. Nästa 12. VOL - Sänk volymen 13. DSP(0) - Visa information på displayen 14. RPT - Repetera uppspelning 15. AS/PS (D-AUD) - Används i Radioläge för att automatisk programlagring/programskanning 16. TA - Aktivera/avaktivera TA-funktionen 17. DIR - Välj eller flytta upp Radio (FM): Frekvensområde:...87,5 108 MHz Mittfrekvens: MHz Känslighet:...4 μv (signal/brus förhållande = 30 db) Stereoseparation:...> 25 db Radio (mellanvåg): Frekvensområde: khz Mittfrekvens: khz Känslighet:...36 dbu (signal/brus förhållande = 20 db) EL-AVFALL Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/ EC) Biltema Nordic Services AB 14

15 FELSÖKNING Innan du börjar felsöka enheten, kontrollera alltid att kablar och anslutningar sitter ordentligt. Om felet kvarstår efter felsökning, lämna in enheten till behörig fackman för service och reparation. SYMPTOM ORSAK LÖSNING Ingen strömförsörjning. CD-skiva kan inte matas in eller matas ut. Fordonets tändning är inte påslagen. Säkringen har gått. Det sitter redan en skiva i CD-spelaren. Du har försökt att sätta i skivan upp och ned. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Temperaturen i bilen är för hög. Kondens. Vrid tändningen till ACC om du inte vill starta fordonet. Byt säkring Mata ut skivan och försök igen. Försök att mata in skivan igen med texten uppåt. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Vänta till dess temperaturen har normaliserats och försök igen. Vänta i ungefär en timma och försök igen. Inget ljud. Volymen är låg eller ljudet tystat (mute). Höj volymen och kontrollera att mute-funktionen inte är aktiverad. Hack i ljuduppspelningen. Knapparna fungerar inte Radion fungerar inte. Den automatiska sökningsfunktionen för radiokanaler fungerar inte. Kabelanslutningarna är inte korrekt anslutna eller har lossnat. Enheten är installerad i mer än 30 vinkel. CD-skivan är smutsig, repad eller trasig. Den inbyggda microdatorn fungerar ej som den ska Antennkabeln är inte ansluten. Radiosignalen är för svag. Kontrollera kabelanslutningarna. Justera monteringsvinkeln så den inte överstiger 30. Försök rengöra eller putsa skivan och försök igen. Tryck på Reset knappen. Frontpanelen sitter inte korrekt. Kontrollera antennkabeln, anslut den försiktigt om den sitter löst och försök igen. Ställ in radiokanalen manuellt Biltema Nordic Services AB

16 BILSTEREO DAB/BLUETOOTH Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk og være spesielt oppmerksom på følgende symboler: Dette symbolet betyr risiko for alvorlig ulykke. OBS! Dette symbolet betyr risiko for mindre personskade eller produktskade. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. EGENSKAPER Stereoradio utstyrt med PLL Synthesizer og RDS (Radio Data System) Automatisk minnelagring Håndterer CD-er samt lydfiler i MP3- og WMA-format. Utstyrt med USB-port og SD/MMC-kortleser. Avtakbart frontpanel. Forhåndsinnstilte equalizer-innstillinger. AUX-inngang for tilkobling av ekstern MP3- spiller. Bluetooth handsfree. Dersom du må bore i bilen, eller gjøre andre inngrep for å få plass til bilstereoen, kontakt først fagpersonell. Monter enheten på egnet sted, der den ikke er i veien for føreren, og der den ikke kan skade en passasjer ved en brå nedbremsing. Enheten er kun beregnet for horisontal montering. Om enheten monteres i mer enn 30 vinkel fra horisontal posisjon, kan bilstereoens funksjon påvirkes. Unngå å montere enheten på steder i bilen der den kan utsettes for høye temperaturer, direkte solskinn, støv, smuss eller sterke vibrasjoner. Front- og bakmontering Denne enheten kan monteres enten fra fronten (standard DIN-frontmontering) eller bakfra (DIN-bakmontering, gjør bruk av de gjengede hullene på sidene av enhetens chassis). For detaljbeskrivelse, se følgende to avsnitt. OBS! Før du monterer enheten, pass på å løsne de to skruene som sitter fastskrudd på chassisets topp ved levering. Løsne først de to skruene. MONTERING Bilstereoen bør monteres av fagpersonell. Biltema påtar seg ikke ansvar for problemer som måtte oppstå pga. feil installasjon. Før montering Før du monterer fast bilstereoen, foreta tilkobling av kabler, kontroller at alle koblinger er korrekte, og start opp enheten for å kontrollere at alle funksjoner virker som de skal. Bruk kun deler som medfølger enheten ved montering. Ved montering av andre deler eller kabler kan det oppstå skader eller feil Biltema Nordic Services AB 16

17 Frontmontering (metode A) Denne enheten kan frontmonteres i alle dashbord som har en åpning som vist i bildet nedenfor. 53mm 6. Monter dekselet ved å føre det forsiktig inn i dashbordets åpning, og bøy ut metallflikene med en skrutrekker. Samtlige fliker vil sannsynligvis ikke kunne brukes for å låse dekselet, så kontroller hvilke fliker som er best egnet, og fest dekselet ved hjelp av disse. 182mm Forsikre deg først om at alle tilkoblinger er korrekt utført, og følg så trinnene nedenfor: 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Foreta frakobling av kabelsett og antenne fra enheten. 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta av panelet (mer detaljert beskrevet i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 5. De to medfølgende metallnøklene brukes for å løsne enheten fra dekselet. Før nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som holder dekselet fast. Løsne dekselet ved å trykke det bakover ved hjelp av nøklene. 1. Dashbord 2. Flik/sperre 3. Skrutrekker 4. Pyntekant 7. Koble antennen og kabelsettet sammen med enheten, og forsikre deg om at ingen kabler eller ledninger har løsnet. 8. Skyv enheten inn, og trykk den forsiktig på plass til metallsperrene på dekselet klikker til og låser enheten fast. 9. For å sikre enheten ytterligere, skru fast medfølgende festebolt i det gjengede hullet på baksiden av enheten, før bolten inn gjennom ett av metallbåndets hull, og fest det til enheten ved hjelp av fjærplate og mutter. Om nødvendig, bøy metallbåndet for å passe eventuelle fester bak dashbordet. Skru deretter fast båndet i en av bilchassisets faste metalldeler med medfølgende skrue og flat plate. Metallbåndet skal ikke kun være en tyverisikring, men har også som oppgave å sikkerhetsjorde enheten. 1. Frontpanel 2. Pyntekant 3. Deksel 4. Venstre nøkkel 5. Høyre nøkkel Biltema Nordic Services AB

18 Bakmontering (metode B) Dersom bilen din er en Nissan eller en Toyota, må du bakmontere enheten. Bruk skruehullene merket med T (for Toyota) eller N (for Nissan), som befinner seg på sidene av enheten, for å feste den til bilens fabrikkmonterte fester. 1. Metallbånd 2. Festebolt 3. Mutter 4. Fjærplate 5. Skrue 6. Flat plate 10. Koble kabelen til batteriets minuspol igjen, og sett pyntekanten på enheten. Når pyntekanten sitter ordentlig, sett på igjen frontpanelet (monteringsanvisning i avsnittet Bruke det avtakbare frontpanelet ). Skrue Bilens fester Enhetens side med skruehull merket T og N Skrue Demontere enheten 1. Kontroller at tenningen er slått av, og foreta frakobling av bilbatteriets minuspol. 2. Fjern metallbåndet som fester enheten til bilen (se punkt 1.3). 3. Trykk på frontpanelets release-knapp, og ta forsiktig panelet av (mer detaljert beskrevet i avsnitt 2.1). 4. Ta tak i toppen av den ytre pyntekanten, løft den forsiktig oppover og dra deretter utover for å ta den av. 5. Før de to medfølgende nøklene, med merkingen pekende oppover, inn i de smale hullene i midten av dekselets høyre og venstre kanter (se illustrasjon). Ved å trykke inn nøklene løsner du de to metallsperrene som låser enheten til dashbordet. Dra deretter forsiktig enheten ut, og løsne kabelsettet. Dashbord eller konsoll Se til at skruehullene på enheten og på bilens fester er i linje med hverandre, og skru deretter i skruene (5x5 mm) på begge sider. Legg merke til at enhetens pyntekant, deksel og metallbånd ikke brukes ved bakmontering Biltema Nordic Services AB 18

19 BRUKE DET AVTAKBARE FRONTPANELET Demontere det avtakbare frontpanelet 1. Trykk på release-knappen. Frontpanelet vil nå kunne slås ned. Montere det avtakbare frontpanelet 1. For å montere frontpanelet, sett det i med venstre side først, og trykk så inn den høyre. Venstre side Releasek-napp Frontpanel Høyre side 2. For å ta av frontpanelet, grip tak om høyre kant på dette, trykk det mot venstre, og dra det forsiktig ut. 2. Når de to sidene er festet til enheten, trykk frontpanelet på plass helt til det kneppes fast. Venstre side Frontpanel Høyre side 3. Legg merke til at dersom ikke frontpanelet kneppes fast ordentlig, kan det forårsake problemer med kommunikasjonsporten på baksiden. Dette kan vise seg ved at segmenter faller bort fra LCD-displayet. Dersom dette er tilfellet, trykk på release-knappen, ta frontpanelet av og sett det på igjen. 3. Oppbevar alltid det løse frontpanelet i medfølgende futteral. Frontpanel Futteral Håndteringstips 1. Pass på at frontpanelet ikke mistes i bakken eller blir utsatt for støt. 2. Utsett ikke frontpanelet eller panelets knapper for unødig press når du demonterer eller monterer det. Panelet skal i normale tilfeller kneppes på plass uten bruk av for stor kraft. 3. Berør ikke kontaktene og kommunikasjonsporten på panelets bakside eller på enhetens front, fordi dette kan føre til at kontaktflatene blir dårlige. 4. Dersom støv eller smuss har satt seg fast på kontaktflatene, prøv å tørke det bort med en ren, tørr klut. 5. Utsett ikke frontpanelet for høye temperaturer og hold det borte fra direkte sollys. 6. Unngå å vaske panelet med, eller utsette det for, flyktige væsker (bensin, tynner, insektmiddel). 7. Prøv ikke å ta frontpanelet fra hverandre Biltema Nordic Services AB

20 KABELTILKOBLINGER sikring Antennetilkobling DAB antennetilkobling Utganger Lch (hvit) Rch (rød) 4-høyttalersystem grønn/sort Bakre høyttaler venstre grønn hvit /sort Fremre høyttaler venstre hvit grå/sort Fremre høyttaler høyre grå Bakre høyttaler høyre lilla/sort lilla Jord (sort) +12 V tenningslås (rød) Antenneuttak bil/forsterker (blå) +12 V konstant spänning (gul) Biltema Nordic Services AB 20

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Hanterar CD-skivor samt ljudfiler i MP3

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A

BRUKSANVISNING. Model: T23-92A BRUKSANVISNING Model: T23-92A (SE) FM/AM-radio med PLL-tuner och löstagbar front, MP3/CD-spelare med ID3 textfunktion, USBoch AUX-anslutning, SD/MMC-kortläsare (NO) FM/AM-radio med PLL-tuner og avtakbar

Detaljer

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr 140805 - NO. Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 - NO Bruksanvisning Aquatic Radio Klargjøring Sette batteriet i fjernkontrollen Skru av det vanntette lokket på fjernkontrollens bakside og sett i batteriet. (CR-2430) Skru på lokket igjen.

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Bilstereo Autostereo

Bilstereo Autostereo Bilstereo Autostereo FM/AM(RDS)/MP3/WMA/USB/SD/MMC/AUX Bilstereo Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Ej löstagbar frontpanel Förinställda equalizerlägen

Detaljer

Clatronic bilradio AR 615 CD

Clatronic bilradio AR 615 CD Clatronic bilradio AR 615 CD Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde produktet borte fra vann og fuktighet. Produktet bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788

Din bruksanvisning LG LAC-M5531EK http://no.yourpdfguides.com/dref/1213788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm

BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm BRUKERMANUAL BERG DAB+ digital Radio m/alarm Vennligst les brukermanualen nøye før bruk! BRUKE RADIOEN FOR FØRSTE GANG: TILKOPLING/STRØMFORSYNING: 1. Tilkopling av strømforsyning: a. Strømforsyningsenhet

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk

DDR-47BT. Bruksanvisning Norsk DDR-47BT Bruksanvisning Norsk Innhold Introduksjon................................. 2-8 Kontroller og tilkoblinger....................... 2-4 Fjernkontroll................................ 5 Ikon på skjerm..............................

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Tiny Audio C3. Norsk TINY AUDIO C3. Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk TINY AUDIO C3 Les veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1 Ikke bruk radioen i nærheten av vann. 2 Rengjør med tørr klut. 3 Ikke blokker ventilasjonsåpninger. 4 Ikke

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-665 BILSTEREO AUTOSTEREO USB. Original manual. 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO AUTOSTEREO USB Original manual 2015-07-30 Biltema Nordic Services AB BILSTEREO BRUKSANVISNING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker.

Detaljer

Bomann bilspiller AR 557 CD

Bomann bilspiller AR 557 CD Bomann bilspiller AR 557 CD Generelle sikkerhetsinstruksjoner For å forhindre brann og elektrisk sjokk må en ikke utsette produktet for regn eller fuktighet. En må heller ikke bruke produktet i nærheten

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise

Rev.nr 150312. Terrassmarkis / Terrassemarkise Rev.nr 150312 Terrassmarkis / Terrassemarkise Innehållsförteckning / Innholdsfortegnelse Markisbredd / Markisebredde < 550cm > 550cm Markis inkl kappa Markise inkl. kappe Vev Sveiv Vägg/Takfäste Vegg-/takfeste

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791

Din bruksanvisning LG LAC3700R http://no.yourpdfguides.com/dref/1213791 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for LG LAC3700R. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på LG LAC3700R i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Kenwood KDC-3027A+G. Bruksanvisning

Kenwood KDC-3027A+G. Bruksanvisning Kenwood KDC-3027A+G Bruksanvisning Sikkerhetsregler For å forhindre skader og/eller brann, må du ta følgende forhåndsregler: - Sett inn spilleren slik at den sitter helt fast. Ellers kan den falle ut under

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator

CL200 Telefon med høreslynge og telefonsignalindikator Ved spørsmål, reklamasjoner etc. vennligst kontakt Gewa AS eller forhandler. Obs! For å minske risikeen for at telefonen ødelegges av lynnedslag bør telefonen koples fra ved kraftig tordenvær. Hvis telefonen

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring.

NB: Enheten fungerer etter prinsippene for sanntids fasesammenligning takket være radio overføring. Bruksanvisning TAG 5000 og TAG 5000S - Trådløs FASEINDIKATOR EL NR 88 801 46 / 47 ADVARSEL: Les disse merknadene nøye før bruk. 1. Mål TAG 5000 er utformet for å: Undersøke elektriske nettkonfigurasjoner

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning

GLASS FW NO SE. Monteringsanvisning Monteringsanvisning GLASS FW NO SE Monteringsanvisning Monteringsanvisning Prod.nr: AG-00012-110/ AG-00012-210 Sintef nr: NBL 120-0240 Norsk design nr: 082714 Sist oppdatert: 28.11.2012 NO Nordpeis GLASS FW Nordpeis GLASS

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

GN 2100-TC. Bruksanvisning

GN 2100-TC. Bruksanvisning GN 2100-TC NORSK:... side 2 Hodesett med telespole 1. Hovedbøyle Duo 2. Hodesett med telespole 3. Hodesett med høyttaler 4. Øreplate med pute 5. Mikrofonarm 6. Mikrofon 1 SVENSKA:... sid 5 Headset med

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon.

SangeanR App tillater fjernkontroll ved bruk av Sangean DMS-37BT via din iphone, ipod touch, ipad eller Android smarttelefon. Bruksanvisning Made for ipod, Made for iphone, og Made for ipad betyr at dette produktet har blitt designet for å kunne tilkobles spesielt til henholdsvis ipod, iphone og ipad, og produktet er godkjent

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK

Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös OPTISK Wireless online smoke alarm brandvarnare optisk trådlös SERIE Røykvarsler OPTISK MANUAL 382003 1 Bruksanvisning for trådløst røykvarslersystem KD-101LA Vennligst les nøye igjennom bruksanvisningen før

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678

Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 . Rada dusjpanel, modell DP-4 Therm Art.nr: MT05-04T NRF-nr.: 4503678 Utførelse i rustfritt stål (AISI 304) Røranslutning: ½ på topp. Leveres med avstengingsventiler. Gjennomføring for sensor og magnetventilkabler

Detaljer

Multimeter Monitoimimittari

Multimeter Monitoimimittari Multimeter Monitoimimittari VARNING! ADVARSEL! VAROITUS! SE Läs och förstå denna bruksanvisning innan du använder multimetern. Fel använd kan livsfara och/eller skada på materiel uppstå. NO Les og forstå

Detaljer

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen.

2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. KOBLE ANTENNEKABELEN TIL PLUGG Aller først må du koble kabelen til antennepluggen. 1. Fjern 15 mm av plastikken på kabelen. 2. Bøy skjermtråden bakover og avisoler 8-9 mm av senterlederen. 3. Åpne skruene

Detaljer

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning

Ledsagerstyring Co-pilot. Bruksanvisning Ledsagerstyring Co-pilot Bruksanvisning NO Her finner du Permobil Avdeling for salg og service i Norge Permobil AS Solheimveien 4 Postboks 23 14 76 Rasta, Norge Tlf. 815 33655 Fax. 815 33244 E-post: firmapost@permobil.no

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE

BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO CCIR/GSM RELE BESKRIVELSE CCIR/GSM RELE SIKRINGSRADIO Dato: 08.09.2015 V1.1.0 CCIR/GSM RELE INNHOLD: 1. INNLEDNING...2 2. MONTERING...2 3. AKTIVISER RELE MED CCIR (7-tone)...3 4. GSM...4 5. AKTIVISER RELE MED GSM...4

Detaljer

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP

Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP Radio system med docking og aktiv høyttaler. B12iP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET

INNHOLD VIKTIGE INSTRUKSJONER ANGÅENDE SIKKERHET Bruksanvisning INNHOLD Viktige instruksjoner angående sikkerhet. 2 Kontroller 4 Strømforsyning. 5 Bruk av radioen for første gang. 6 DAB radio modus 6 FM radio modus 11 Forhåndsinnstilte stasjoner. 15

Detaljer

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp.

KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN. EQ-bryter. Surroundknapp. KONTROLLER OG KONTAKTER PÅ LYDLISTENS BAKPANEL KONTROLLER PÅ LYDLISTENS TOPPANEL SAMT FJERNKONTROLLEN EQ-bryter Strømknapp Kildeknapp Volumknapper Surroundknapp Bluetoothknapp Opticalinngangskontakt Aux

Detaljer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer

SKOTØRKER. Skotork - Shoe dryer GSA SKOTØRKER SKOTØRKER Skotork - Shoe dryer NORSK M A N U A L 4 5 0 1 8 0 GSA SKOTØRKER INTRODUKSJON Vennligst les alle anvisningene før du tar i bruk den nye støvel- og skotørkeren. Vi anbefaler at du

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD Bilradio DVD 1 2008 Biltema Nordic Services AB Bilstereo DVD SÄKERHETSÅTGÄRDER Varning Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig

Detaljer

Viktige instruksjoner angående sikkerhet

Viktige instruksjoner angående sikkerhet Innholdsfortegnelse Viktige instruksjoner angående sikkerhet 2 Kontrollknapper 3-5 Strømforsyning til radio samt ladning av batterier. 6-7 Bruk av radioen for første gang 7 Drift av din radio DAB 8 Valg

Detaljer

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon

Installasjonsmanual. CDConnect. For SAAB 9-3, 1998 2003 SAAB 9-5, 1998 2005 SAAB 9-5, 2006 med Navigasjon Innledning: Parker på et trygt sted hvor bilen ikke er til hinder for andre trafikanter. Slå av tenningen og ta ut tenningsnøkkelen. Les gjennom hele denne veiledningen og kontroller at du har alt som

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24

Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform TA-4-10-24 Monteringsbeskrivelse, Pipeplattform Monteringsbeskrivning, Skorstensplattform Typegodkjenn. nr. 398/99 391101 N S TA-4-10-24 27.11.12 R5 ETTERSYN: Som sikkerhetsutstyr bør produktet kontrolleres årlig,

Detaljer

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu

MCI-220. Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod. BRUKSANVISNING For informasjon og support, www.lenco.eu Mikro Hi-Fi System med holder for iphone & ipod MCI-220 Laget for ipod iphone ipod og iphone er varemerker fra Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Made for ipod og Made for iphone betyr at

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning

3 Slå på. 1 Koble til antennen. 2 Koble til strømforsyning. 4 Vent... Hurtigstartveiledning Brukerveiledning Hurtigstartveiledning Viktig: Les denne veiledningen nøye før du tar i bruk R1, og behold den for fremtidig bruk. 1 Koble til antennen Kontroller at festemutteren er godt festet, og antennen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica ExElip 1.0 Art. nr. 555 061 MONTERINGSDELER 2 VIKTIG INFORMASJON o Bruksområdet for dette apparatet er hjemmetrening. o Plasser apparatet på et jevnt og hardt

Detaljer

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil

Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Bilhandsfree Bluetooth Handsfree Bluetooth for bil Art.nr. Modell 36-3553 Alpha BT V.1.2 Svenska 3 Norsk 21 Ver. 200810 Bilhandsfree Bluetooth Art.nr 36-3553, modell Alpha BT V.1.2 SVENSKA Läs igenom

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning

Travel. DAB+ / DAB / FM Digital Radio. Bruksanvisning Travel DAB+ / DAB / FM Digital Radio Bruksanvisning Instruksjoner angående sikkerhet Dersom du ønsker å få mest mulig ut av ditt nyanskaffede produkt og for å kunne bli kjent med alle funksjoner, vennligst

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER

INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER INSEKTSGARDIN ROLLO FÖR FÖNSTER lundbergs.com Ø3, Ø4 mm Tejp teip, ca. 30 mm bred Ph 2 1x RHP304 (1x) RHP422 (1x) RHP421 (1x) RHP302 (2x) 3,5x28 (8x) RHP411 (1x) RHA655 (2x) RHP581 (1x) RHP332 (2x) RHP582

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

MONTERING AV BATTERIET

MONTERING AV BATTERIET MONTERING AV BATTERIET LADING AV BATTERIET Ved første gangs bruk eller at batteriet er utladet skal radioen lades i 10 timer. Batteriene kan kun lades med den originale NC-88 batteriladeren. Hvis du har

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen

Innholdsfortegnelse Innledning 2 Viktig informasjon 3 Radioens funksjoner 3 Ekstrautstyr 3 Radio 4 Display 4 Komme i gang Slik bruker du radioen Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Viktig informasjon... 3 Radioens funksjoner... 3 Ekstrautstyr... 3 Radio... 4 Display... 4 Komme i gang... 5 Antenne... 5 Batteri... 5 Belteklips... 5 Lading... 5 Slik

Detaljer

Victor Reader Classic

Victor Reader Classic Brukerhåndbok Victor Reader Classic Norsk utgave Bo Jo Tveter AS Victor Reader Classic Brukerhåndbok Copyright Bo Jo Tveter AS 2002 Bo Jo Tveter AS Akersbakken 12, N-0172 OSLO Telefon: 23 32 75 00 E-post:

Detaljer

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2

P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 P A N E L O V N E L E L E M E N T - P A N E L H E A T E R M A N U A L 4 5 0 1 4 0 4 5 0 1 4 1 4 5 0 1 4 2 GSA PANELOVNER MANUAL NORSK INNHOLD: 1. SIKKERHETSINSTRUKSER 2. INSTALLASJON 3. SPESIFIKASJONER

Detaljer

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+

Bruksanvisning. Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Bruksanvisning Forsterker med 2 mikrofoninnganger, fjernkontroll og rom for 4 mikrofonmottakere ALBASE4+ Modulær stemmeforsterker for AudioLink mikrofonmottakere. Dok.nr.: 1141A1 Dato: 2013-02-13 Sandefjord

Detaljer

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste

Artic vinkelkapad. Hylla / Hylle / Hylde. Hylla / Hylle / Hylde. Hyllfäste / Hyllefeste 1 Hylla lämplig för montering av styrskena Hylle som passer for installasjon av styreskinne Hylder egnet til montering af styreskinner Vattenpass/Vater/ Vaterpas Börja med att montera inredningen Inredningen

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer