START STUDENTBARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "START STUDENTBARNEHAGE"

Transkript

1 Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer, kommunen eller andre instanser barnehagen naturlig samarbeider med. START Studentbarnehage 1

2 Sammen om en god start I Antall plasser, og avdelinger N Beliggenhet Åpningstid Opptak N Hvordan søke barnehageplass? Planleggingsdager Måltider SIDE 05 Dagsrytme H Sykdom SIDE 06 Gi beskjed Hva bør alltid være med i barnehagen? O Partnerbarnehage Samarbeid med andre instanser Ansatte SIDE 07 L Krav om politiattest SIDE 09 Taushetsplikt Foreldremøter SIDE 10 Foreldresamtaler D FAU/SU Kjekt å vite om Start Utleie av barnehagen Betalingsmoderasjon Faktura for barnehageplass Hva er viktig for oss? Hvilket verdisyn bygger vi vårt arbeid på? SIDE 11 Sammen om EN GOD START SIDE 03 Praktisk informasjon SIDE 04 Navnet Start Dette informasjonsheftet er ment som en informasjon om hvordan Start studentbarnehage drives. I tillegg vil alle foreldre få barnehagens årsplan for hvert nytt barnehageår, som sier mer om det pedagogiske innholdet det aktuelle året. Hver gruppe utarbeider ukeplaner ut i fra overordnet månedstema som er nedfelt i årsplanen vår. Disse planene sendes ut til alle foreldre på mail, evt. henges i papirutgave på barnas garderobeplass om foreldrene heller ønsker det. Er det ting i dette heftet som er uklart eller mangelfullt, ta gjerne kontakt med oss! Vi er avhengig av gode tilbakemeldinger både på vårt arbeid med barna, og på informasjonen vi gir ut. I august hvert år begynner mange nye barn i barnehagen. For disse barna og deres foreldre er oppstarten preget av både spenning og nye utfordringer. Å begynne i ny barnehage innebærer store forandringer for et barn: Det er et helt nytt sted en skal tilbringe dagene på, samt mange nye mennesker å forholde seg til og bli kjent med, både blant voksne og barn i barnehagen. Til alle foreldre vil jeg si: Vi som jobber i Start er på jobb for å møte nettopp ditt barn med åpenhet og interesse. Vi gjør vårt ytterste for at barnet skal finne seg godt til rette hos oss. Det er vår oppgave å sørge for at barnet blir sett og hørt i gruppa, og at barnets behov for søvn, hvile og utviklende lek og aktiviteter ivaretas på en god måte i løpet av barnehagedagen. August går med til oppstart/ tilvenning, og å bli kjent med barna, både de nye og de gamle. Personalet som jobber her har lang erfaring med å jobbe med barn, og vet hva som skal til for å oppleve en god barnehagestart. Det tar tid å opparbeide trygghet, så vi vil tilbringe oppstartdagene inne og ute på barnehagens område for å gjøre tilvenningen trygg og god for alle. I nær dialog og samarbeid med dere foreldre ønsker denne positive personalgruppa å være; SAMMEN OM EN GOD START! Velkommen til oss! Gro Mette Boberg, styrer 2 3

3 Praktisk informasjon Navnet Start: Barnehagen fikk sitt navn fra det første flyet som fløy over norsk jord. Dette flyet var et Rumpler Taube og hadde fått navnet Start. Den 7. juni 1912 lettet permierløytnant Hans F. Dons fra Gannestadjordet og fløy over til Østfold. Gannestadjordet er i dag en del av uteområdet til barnehagen og derfor var det naturlig at navnet på barnehagen skulle bli nettopp Start. Antall plasser og avdelinger: Start studentbarnehage åpnet august Barnehagen eies og drives av Studentsamskipnaden i Vestfold. Barnehagen har 53 plasser for barn i alderen 1-5 år, fordelt på tre grupper: Grønn, Blå og Rød. Beliggenhet: Barnehagen holder til i lyse, trivelige lokaler i det gamle Herredshuset på Borre, 2 km. nord for Høgskolen i Vestfold. Vi har en stor og oversiktlig utelekeplass, med gode muligheter for lek tilpasset barnas alder. Nederst på lekeplassen har vi en bålplass som vi gjerne bruker til hyggelige måltider utendørs. Det er gode bussforbindelser til både Horten og Tønsberg, rett ved barnehagen. Vi bruker byen, nærmiljøet, skogen og stranda regelmessig i vårt arbeid sammen med barna. Åpningstid: Barnehagens åpningstid er mandag- fredag 07:00-17:00. Ved studentrelaterte behov kan vi tilby utvidede åpningstider fra 06:30-07:00. Barnehagen har stengt julaften, nyttårsaften, romjul og dagene før påske, samt tre uker på sommeren. Opptak: Barnehagens hovedopptak for nytt barnehageår er 1.mai. Utover dette har barnehagen løpende opptak ved ledige plasser i løpet av året. Retningslinjer for opptak finnes i vedtektene for SIVs barnehager. Barnehagens hovedmålgruppe er barn av studenter eller ansatte ved Høgskolen i Vestfold. Ved ledige plasser kan barn av ikke-studenter tilbys plass. Hvordan søke barnehageplass i Start? En søker barnehageplass elektronisk via våre nettsider. Søknadsskjema finner du i margen til venstre fra barnehagenes felles forside. Det kan også søkes plass i Start via kommunens samordnede opptak. Planleggingsdager Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av et barnehageår. Dato for disse dagene vil bli opplyst om i løpet av august, og vil også stå i årsplan for det aktuelle barnehageåret. Praktisk informasjon Måltider Barnehagen serverer tre måltider pr. dag: frokost, lunsj og ett fruktmåltid. Frokost serveres felles for hele barnehagen i tidsrommet 07:30-08:30, og består av havregrøt med smør/sukker/kanel, og/ eller brødskiver med pålegg. Barn som leveres etter dette klokkeslettet må ha spist frokost hjemme. Lunsj: Brødmat med pålegg. Vi baker vårt eget brød, en til flere ganger i uka og fokuserer på at barna skal få trening i å smøre egen brødskive. Vi lager varm lunsj en gang i uka, og barna deltar selvsagt i matlagingen ved å skjære grønnsaker, måle og veie matvarer. Fruktmåltid: Vi serverer ett lett mellommåltid på ettermiddagen, som består av oppskåret frukt og knekkebrød. Vi serverer melk eller vann til alle måltider. Utenom dette har barna alltid tilgang på vann som tørstedrikk. Alle våre måltider består av matvarer vi anser som vanlig i et norsk kosthold. Vi tar selvsagt nødvendige hensyn til religiøse / kulturelle matvaner i nær dialog med barnets hjem. Det hender i løpet av året at vi koker kakao, eller baker kaker/ boller sammen med barna, eller at vi koser oss med en is på en varm sommerdag. Det serveres ikke kaker på bursdager, men vi fokuserer i stedet på å gjøre dagen spesiell for barnet. Ved karneval og andre festdager serverer vi «festmat» som f.eks. innbakte pølser, pizza etc. I tillegg gjerne is eller noe annet godt som dessert. Allergier og andre spesielle kostrestriksjoner må dokumenteres fra lege/ evt. andre fagpersoner, slik at barnehagen får gode kunnskaper om hvordan vi kan tilrettelegge måltidene. Grønn og Blå gruppe Rød gruppe 07:00 Barnehagen åpner 07:30-08:30 Frokost serveres på kjøkkenet (felles for hele barnehagen) 09:30 Vi delere inn i grupper, og har aktiviteter ut fra tema for perioden. Dette foregår ute eller inne, og varirerer med årstid, vær og føreforhold. 10:30 Lunsj for Rød gruppe 10:45 Opprydding 11:00 Samlingsstund Ca.11:15/ 11:30 Lunsj Blå og Grønn Ca 11:15 Rød: Opprydding etter måltid, bleieskift og legging. 12:00 Opprydding etter lunsj. Dobesøk og påkledning før vi går ut. De yngste barna på Blå legges. De fleste barna på Rød sover. De som ikke sover leker ute/innen sammen med Blå gruppe. 12:30 Utelek. Hvor lenge vi er ute avhenger av årstid, vær og føreforhold. Om vi er ute på formiddagen hender det vi er inne på ettermiddagen. Ca. 14:00 Fruktmåltid (ute høst, vår eller sommer. Inne på vinteren). 14:30-17:00 Lek og aktiviteter på våre avdelinger. Fra ca 15:45 foregår leken i lokalene til Grønn eller Blå frem til barna hentes. 17:00 Barnehagen stenger, og personalets arbeidstid er over. 4 5

4 Praktisk informasjon Sykdom Barnet må være friskt når det leveres i barnehagen. Etter sykdom med feber, anbefaler vi en feberfri dag før barnet leveres i barnehagen. Ved oppkast/ diare følger vi helsemyndighetenes anbefalinger om at barnet skal holdes hjemme 48 timer etter siste oppkast. Rennende neser og forkjølelse må en regne med når en går i barnehagen, men det viktigste er å se an barnets allmenntilstand, og ut ifra det vurdere om barnet er klar for en hel dag i barnehagen med alt det innebærer av aktiviteter og støy. Gi beskjed: Vær snill og ring oss eller send sms før kl. 09:30 dersom barnet ditt ikke kommer i barnehagen denne dagen. Etter kl. 09:30 foregår det ulike aktiviteter (blant annet turer med mindre/større grupper), og da er vi avhengig av å vite om ditt barn kommer i barneha gen eller ikke. (Dette handler om hvordan vi deler inn gruppene, hvem vi skal pakke mat til for evt. tur, fordeling av voksentettheten på huset, etc.) Ved levering av barn om morgenen er det også fint om du forteller oss hvordan barnets dagsform er og om det er noen spesielle hensyn som må tas den aktuelle dagen. (Eks. sovet dårlig, hatt en «kranglete» start på dagen, virker sliten etc.) Det må også gis beskjed dersom det er andre enn foreldrene som skal hente barnet i barnehagen. Hva bør alltid være med i barnehagen? Barna må ha med seg de klærne og det utstyret som årstiden tilsier. Det er viktig at det ligger ekstra skift til barnet i barnehagen. Pass på å se over barnets skiftetøy hver dag og fyll på nytt tøy når det er behov. Inne i barnehagen bruker vi tøfler eller innesko, da det kan være gulvkaldt om vinteren. Sommerhalvåret: Vi ønsker at barnet er smurt med solkrem før det leveres i barnehagen. Vi smører alle barna en- to ganger ekstra i løpet av barnehagedagen på soldager. NB! Alt tøy skal være merket med barnets navn. Husk at tøy og utstyr kan bli borte i en barnehage med mange barn. Vi ønsker ikke at barna har med leker hjemmefra. Partnerbarnehage Start studentbarnehage er partnerbarnehage med førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Vestfold. Det innebærer at vi store deler av året har studenter som gjennomfører sin praksisperiode hos oss, under veiledning fra pedagogiske ledere i barnehagen. Start ser på dette som et viktig og lærerikt samarbeid, og opplever at det å ha studenter i barnehagen krever at vi som jobber her holder oss faglig oppdatert om hva som skjer innenfor barnehagefeltet. Alt studentarbeid fra barnehagepraksis vil bli anonymisert, og foreldre til barn som er deltakende i disse aktivitetene blir forespurt om evt. bruk av bilder. All dokumentasjon blir kun benyttet internt i studentenes evaluering av praksisukene ved Høgskolen. Samarbeid med andre instanser I vårt arbeid med barna er det ulike instanser vi samarbeider med. Dette kan være helsestasjon, PPT, barneskoler, barnevern og Bupa. Vi har laget et eget skriv om hvordan samarbeidet med disse etatene fungerer for Starts del, slik at dere foreldre skal vite mer om dette. Dette skrivet vil bli utdelt ved oppstart eller ved forespørsel, og finnes også på vår hjemmeside: Ansatte i Start studentbarnehage Gro Mette Boberg Styrer Utdannet førskolelærer med fordypning i sosialfag med administrasjon Ellen Ruuth Albretsen Pedagogisk leder Utdannet førskolelærer med fordypning IKT for barn Camilla Løver Pedagogisk leder Utdannet pedagog med fordypning i utvikling og sosialisering Renate Edvardsen Pedagogisk leder Utdannet pedagog med fordypning i pedagogisk psykologi 6 7

5 Ansatte i Start studentbarnehage Taushetsplikt og politiattest Karin Vika Hege Ormaasen Utdannet førskolelærer og keramiker Krav om politiattest Alle ansatte i barnehagen, inkludert vikarer og studenter må legge frem tilfredsstillende politiattest iht. barnehagelovens 19, før ansettelse. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i barnehager. Taushetsplikt Alle ansatte i barnehagen (inkludert tilkallingsvikarer og studenter) har taushetsplikt iht. forvaltningslovens 13 til 13f. Taushetsplikten gjelder også etter ansettelsen er over. Sina Wittingsrud Malin Simonsen Lærekandidat i barne- og ungdomsfag Ann-Berit Marthinsen Under utdanning som førskolelærer Trude Berntsen Utdannet førskolelærer Heidi Berge Bjørn Thomas Andersen 8 9

6 Foreldremedvirkning Foreldremedvirkning Foreldremøter: Det avholdes informasjonsmøte for alle nye foreldre i august måned. Dette møtet skal gi nye foreldre et innblikk i barnehagens rutiner, samt klargjøre gjensidige forventninger som er knyttet til barnehageplassen. I tillegg avholdes det et felles foreldremøte for alle foreldre med barn i Start, litt senere på høsten. Her vil vi presenterer våre planer for året, og foreldrene får mulighet å komme med innspill. På dette møtet velger foreldrene representanter til SU og FAU. Begge foreldremøtene foregår på kveldstid. Enkelte år arrangeres det i tillegg temaforeldremøter i løpet av året, men vi har ingen fast plan på at dette skal avholdes hvert år. Foreldresamtaler: Vi avholder 1-2 foreldresamtaler for hvert enkelt barn i løpet av barnehageåret. Her deltar barnets foreldre og pedagogisk leder (evt. også styrer i enkelte tilfeller.) Samtalen omhandler barns trivsel og utvikling i barnehagen. Nærmere informasjon om samtalen blir gitt i forkant. FAU (foreldrearbeidsutvalg) Foreldrerådet i barnehagen består av alle foreldrene med barn i bhg. 4-6 representanter velges til FAU (foreldrearbeidsutvalget) for foreldrerådet. FAU i Start har som oppgaver å arrangere barnehagens sommerfest, men tar gjerne initiativ til andre sosiale sammenkomster som involverer alle barnas familier, (f.eks. bytte/ bruktdag, aktivitetsdag, akedag, juleverksted.) SU (samarbeidsutvalg) I tillegg til FAU representantene, skal det velges to representanter fra foreldrene til SU (samarbeidsutvalget.) Det er praktisk at dette er to av de som allerede sitter i FAU. SU skal bli forelagt saker som har betydning for barnehagens drift; som f. eks årsplan, budsjett, avvik etter offentlig tilsyn, avvik ved økonomisk tilskudd fra kommunen, utvidelse av barnegruppene, nedbemanning, etc. Verdisyn Hva er viktig for oss? Hvilket verdisyn bygger vi vårt arbeid på? I Start ser vi på alle barn som unike og særegne individer, og vil dermed møte de ut ifra deres ståsted, uavhengig av familiens etnisitet, bakgrunn, kultur og religion. Vi møter familier fra alle samfunnslag, og ønsker å være med å bidra til å utjevne sosiale ulikheter ved å tilby alle barna like muligheter i barnehagen. Våre erfaringer er at barn er kunnskapsivrige og lærende individer, som trenger gode rollemodeller i voksenpersoner i hverdagen både hjemme og i barnehagen. Vi opplever at barn utvikler seg og lærer best ved å få mulighet til å utfolde seg i sitt tempo, innenfor trygge og tydelige rammer. Vi er bevisste på å gi barn opplevelser og utfordringer tilpasset egen utvikling og alder. Alle aldersgrupper skal ivaretas på en god måte, men det skal også være en viss forskjell i hva de ulike deltar i og ikke: Det 4-5 åringene deltar i, gjelder ikke automatisk for 1-2 åringene. I Start er vi av den oppfatning at det er viktig at barnet skal få oppleve magien i det å glede seg til noe; å ha noe å strekke seg etter. I løpet av «barnehagekarrieren» vil de fleste barna ha hatt sitt oppholdssted på de ulike aldersinndelte gruppene, og vil dermed få utviklende aktiviteter som nettopp er tilpasset sin alder og sitt utviklingsnivå. Inndelingen av de tre gruppene kan variere noe fra år til år, ut ifra ulike hensyn. Å «flytte opp» til neste gruppe etter sommerferien, henger ikke kun sammen med barnas alder, men må vurderes i forhold til både barnets utvikling og gruppesammensetningene som helhet. Selv om de ansatte er «stasjonert» på hver sine grupper, er det viktig for oss å være ett felles hus. Frokost og ettermiddagstid er vi alltid sammen på tvers av huset, og det gjør at barna blir godt kjent med alle voksne som jobber i Start. Hos oss blir ditt barn sett, hørt og ivaretatt. Kjekt å vite: Utlån av barnehagen: Barnehagen kan lånes for f.eks. bursdagsfeiring utenom åpningstid. For barn som går i Start er dette gratis. For andre utenom barnehagen koster det 300,- å leie barnehagen. Ta kontakt med personalet om dere ønsker å låne barnehagen. Betalingsmoderasjon: Det kan søkes om betalingsmoderasjon for barnehageplassen, dersom familien har samlet brutto inntekt lavere enn ,- pr. år. Det gis 20 % moderasjon for familier med brutto inntekt mellom ,- pr. år. Det gis 30 % moderasjon for familier med brutto inntekt under ,- pr. år. Søknad gjøres på egne skjemaer, som fås ved henvendelse til barnehagens styrer. Faktura for barnehageplass: Faktura for kost- og oppholdsbetaling har forfall den 15. hver måned. Alle fakturaer sendes per e-post til oppgitt e-postadresse for de som ikke har tegnet avtale om e-faktura. Alle henvendelser vedr. faktura rettes til SIVs administrasjon. Velkommen til Start! 10 11

7 START 12 E-post: Nettside: Studentbarnehage

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016

Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar 2016 1 Kalender for 2015 Måned Viktige datoer Januar 2. januar -Planleggingsdag, barnehagen stengt. Ny årsplan godkjennes av SU. Februar Uke 6-Vinteraktivitetsdag. 11. februar Karneval. Mars 10. mars-barnehagedagen.

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går.

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN. Du deltar i aktiviteter og lek med barnet ditt. Du rydder sammen med barnet ditt før du går. ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 2015 Regler som gjelder for alle på Knøttetreff: Si Hei til hverandre og hilse på nye som kommer. Skrive deg inn når du kommer. Vi oppfordrer til bruk av innesko/tøfler. Alle

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt.

Bli kjent med Nesset Barnehage En ABC til deg som lurer litt. A Adresse: Nesset barnehage, 7270 Dyrvik Aldersbestemte grupper I tillegg til de avdelingene barna tilhører er barna av og til med i aldersbestemte grupper. Dette gjøres for å kunne tilpasse en del aktiviteter,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no

ÅRSPLAN 2010-11. www.tunetbarnehage.no ÅRSPLAN 2010-11 www.tunetbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor årsplan s. 3 1 Generell informasjon s. 4 1.1 Eierforhold/adresse/tlf mm s. 4 1.2 Åpningstider, stengte dager, ferie s. 4 1.3 Forsikring

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ENGERDAL BARNEHAGE Telefonnr. til barnehagen: 62 45 80 76 / mob. 99 100 605 adresse: Østlia nord 12, 2440 ENGERDAL E-post: wkh@engerdal.kommune.no Foreldre og brukere av barnehagen finner mer informasjon om barnehagetilbudet

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre Barnehageåret 2014 / 2015 Skrevet og redigert av pedagoger, assistenter og styrere i barnehagen 07.10.2014 2 Innhold Noen ord og tips om lesing av denne

Detaljer

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE

PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE PRAKTISK OG PEDAGOGISK INFORMASJON TIL DEG SOM HAR BARN I LILLELØKKA BARNEHAGE Lilleløkka barnehage Amtmand Bangssgt.8 3019 Drammen Tlf: 32 04 47 70 Epost: lillelokka.barnehage@drmk.no Historikk, drift

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer