ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA"

Transkript

1 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

2 Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med n er å sikre god kildesortering. Å kildesortere vil si å holde visse avfallstyper adskilt og levere disse i anviste avfallsbeholdere eller bringe disse til anviste mottaksplasser. Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene som abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på annen lovlig måte. 2. Hvorfor sortere? God sortering er god økonomi og et viktig miljøtiltak, - du bidrar til et bedre miljø hjemme og globalt. God sortering og viderebehandling får direkte innvirkning på omgivelser og klimautvikling. Godt sortert avfall og levering til gjenbruk betyr færre tømminger av avfallsbeholderne. 3. Sorteringsrutiner - henteordning Alle husholdninger i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla skal sortere husholdningsavfallet i minimum tre avfallstyper. Avfallsbeholdere Abonnentene får utdelt bioposer, brun-, grønn- og grå avfallsbeholder til oppsamling av kildesortert avfall. Et standardabonnement består av: 200 bioposer, 120 liter brun-, grønn- og grå beholder. Størrelse på beholderne avtales med Avfall Sør. a) Bioposer til oppsamling av matavfall leveres ut en gang pr. år b) Bioavfall (mat- og hageavfall) skal legges i brun beholder. Avfall Sør lager mange flotte jordprodukter av bioavfallet. c) Papp/papir/drikkekartong skal legges i grønn beholder. Papiret sendes til mottak for sortering og resirkulering. d) Restavfall skal legges i grå beholder. Innsamlet restavfall leveres til Returkrafts anlegg for energigjenvinning. Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nybygg mottar abonnenten en matavfallskurv til oppsamling av matavfall sammen med en grønn kasse til oppsamling av papir. Ekstra bioposer og oppsamlingsutstyr kan kjøpes på servicekontoret i hjemkommunen eller på en av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Abonnenter som ønsker å hjemmekompostere i stedet for å ha brun beholder kan inngå skriftlig avtale med Avfall Sør om dette. De som hjemmekomposterer mottar ikke bioposer. Gårdsbruk med husdyrdrift og godkjent gjødselkjeller kan søke om fritak for brun avfallsbeholder. Kildesortert husholdningsavfall hentes av Avfall Sør på faste tømmedager. Nærmere informasjon om tømmedager finner du i tilsendt tømmekalender for din kommune eller på hjemmesiden til Avfall Sør. Kontroll og avvik Avfall Sør følger opp avvik i forhold til hvordan avfallet skal sorteres. Abonnenter som gjentatte ganger har avvik fra denne n vil bli gjort oppmerksom på hvordan avfallet skal sorteres (se pkt. b-c-d). Dersom dette ikke hjelper, kan Avfall Sør hente og sortere avfallet for abonnentens regning. Retningslinjer Side 1 av 2

3 Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr Sorteringsrutiner bringeordning Avfall Sør har tilrettelagt for utsortering av andre avfallstyper dersom de bringes til riktig mottak. Utsortering av flere avfallstyper fra restavfallet kan påvirke størrelsen på renovasjonsgebyret. Returpunkt Returpunktene er plassert sentralt i tettbebyggelse i nærheten av dagligvarebutikker, kjøpesentre eller på andre strategiske plasser. Avfallet sorteres hjemme og leveres på nærmeste returpunkt. a) Plastemballasje (plastflasker, begre, kanner, klar og farget folie) kan legges i beholder merket med Plastemballasje. Over 80 % av all usortert plast blir materialgjenvunnet til nye produkter. Resten blir energigjenvunnet. b) Glass- og metallemballasje (glassflasker, syltetøyglass, hermetikkbokser, aluminiumsformer m.m.) kan legges i egen iglo for glass og metall. Det produseres ny glassemballasje eller andre produkter av glasset. Metallet blir smeltet om til nye produkter. c) Brukte klær, sko og tekstiler kan legges i egen tøycontainer. Tøyet sendes til en sorteringssentral som sorterer og leverer tøyet videre til ombruk. Det er ikke tillatt å sette igjen avfall på utsiden av oppsamlingsenhetene. Gjenvinningsstasjon Avfall Sør har fire gjenvinningsstasjoner med fleksible åpningstider. Her tar vi imot grovavfall fra abonnentene. Åpningstidene finner du på Avfall Sørs hjemmeside. Det er viktig å levere følgende avfallstyper til gjenvinningsstasjonen for videre behandling: Farlig avfall (batterier, lysstoffrør, lyspærer, olje- og oljeprodukter, malingsrester, rengjøringsmidler, kjemikalier osv.) Elektroavfall (kabler og ledninger, armaturer, TV og radio, PC og datautstyr, mobiltelefon, komfyr, kjøleskap, kjøkkenmaskin, elektrisk tannbørste, blinkesko osv.) 5. Informasjonskanaler Nærmere informasjon om sorteringsrutiner og hente- og bringeordninger: a) Tømmekalender sendes til abonnentene før jul hvert år b) Heftet Smart sortert som gir fakta og tips om avfall c) Avfall Sørs hjemmeside: d) Vårt kundesenter på telefon Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 4, 5 og 17. Retningslinjer Side 2 av 2

4 Retningslinje for plassering og bruk av avfallsbeholdere Dato: Nr. 02 Hensikten med n er å sikre riktig plassering av avfallsbeholderne og samtidig sikre at beholderne ikke blir overfylte, godt renhold og at beholdere ikke blir for tunge. 2. Oppsamlingsenheter og tømming Husholdningsavfallet skal kildesorteres hjemme hos abonnenten og oppbevares i brun-, grønn- og grå avfallsbeholder fortrinnsvis plassert på abonnentens eiendom. Når avfallsbeholderne ønskes tømt, skal de bringes frem til vei eller fortauskant ved kjørbar vei. Beholderne skal tømmes tilstrekkelig ofte og plasseres slik at de ikke er til hinder eller sjenanse for andre. Oppsamlingsenheter Avfall Sør eier og bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter som skal benyttes i innsamlingssystemet. Ved oppstart av abonnement i forbindelse med nyoppført bolig inngås det avtale med Avfall Sør om antall beholdere og størrelser. Avfallsbeholderne leveres til abonnenten sammen med bioposer, matavfallskurv og oppsamlingskasse til papir. Avfall Sør står fritt til å utplassere nye - eller brukte og rengjorte avfallsbeholdere hos abonnenten. Lager av gamle beholdere vil alltid bli brukt først. Abonnenten må betale for inn- og utkjøring av avfallsbeholdere og annet utstyr. Avfallet skal sorteres etter Avfall Sørs anvisninger i brun-, grønn- og grå avfallsbeholder. Avfallsbeholderne må ikke overfylles. Pass på at lokket alltid kan lukkes helt. Avfall Sør kan pålegge større/flere avfallsbeholdere ved behov. Avfallsbeholdere som blir ødelagt av slitasje, elde eller skade påført ved tømming, vil bli byttet for Avfall Sørs regning. Ødeleggelser som skyldes hærverk, påkjørsel eller lignende, må abonnenten dekke selv. Avfallsbeholderne må rengjøres av abonnenten med jevne mellomrom. Innholdet i avfallsbeholderne må ikke komprimeres slik at det setter seg fast ved tømming. Bruk av avfallspresse må godkjennes av Avfall Sør. Avfallsbeholderne må ikke fylles med for tungt avfall. Se maksimale vekter for fulle avfallsbeholdere: o 120 l avfallsbeholder 50 kg o 240 l avfallsbeholder 70 kg o 660 l avfallsbeholder 120 kg o 1000 l avfallsbeholder 240 kg Maksimale vekter er satt med tanke på renovatørenes arbeidsmiljø og fordi beholderne kan gå i stykker. Unngå vått hageavfall i brun avfallsbeholder og pakk fuktig bioavfall i avispapir om vinteren. Slik unngår du at avfallet fryser fast. Plassering på tømmedag Avfallsbeholderne skal trilles frem til vei eller fortauskant ved kjørbar vei innen kl. 06:00 på tømmedag. Beholderne skal plasseres slik at gul pil på lokket peker ut mot kjørebanen. Dette er signal til renovatøren om hvilke abonnenter som ønsker tømming. Det er abonnentens ansvar å rydde snø og andre hindringer rundt beholderne. Ved glatt føre skal det være strødd. Avfall Sør bestemmer i tvilstilfeller hvor avfallsbeholderne skal plasseres på tømmedag. Retningslinjer Side 1 av 2

5 Retningslinje for plassering og bruk av avfallsbeholdere Dato: Nr. 02 Når avfallsbeholderne er tømt skal renovatøren sette disse tilbake i oppreist og lukket tilstand på samme sted som de ble satt frem for tømming. Etter tømming skal abonnenten sette avfallsbeholderne tilbake til oppstillingsplass, fortrinnsvis samme dag og på abonnentens eiendom. Grønn beholder (papp, papir, drikkekartong) tømmes på en fast ukedag hver 4.uke. Brun beholder (mat- og hageavfall) tømmes på en fast ukedag når den er satt frem for tømming. Brun beholder må tømmes minimum 12 ganger pr. år av hensyn til hygiene og luktutvikling i den varme årstiden. Minimum antall tømminger er fastsatt i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Grå beholder (restavfall) tømmes på en fast ukedag, når den er satt frem for tømming. Du finner riktige tidspunkter for tømming i tilsendt tømmekalender for din kommune eller ved å gå inn på Du finner oversikt over innkjøring av helligdager i tømmekalenderen. Avfall som settes ved siden av avfallsbeholderne vil ikke bli samlet inn. Manglende tømming Når abonnenten har fulgt Avfall Sørs anvisninger, skal Avfall Sør besørge tømming av avfallsbeholderne på de dager som er satt opp i tømmekalenderen. Varsel om manglende tømming gis snarest mulig til Avfall Sør på telefon: eller til e-post: 3. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 4, 5 og 6. Retningslinjer Side 2 av 2

6 Retningslinje for fremkommelighet ved tømming av avfallsbeholdere Dato: Nr. 03 Hensikten med n er blant annet å sikre at eier av veien og abonnenten sørger for at veien er fremkommelig for renovasjonsbilen på tømmedagen. Retningslinjen omfatter blant annet beskjæring av vegetasjon, legge til rette for gode snuplasser og generelt veivedlikehold. Retningslinjen omfatter også periodevis ufremkommelighet (vinterrenovasjon). 2. Fremkommelig vei En vei regnes som fremkommelig for renovasjonsbil når den er i en slik stand at renovasjonsbilen kan komme frem til oppsamlingsplass og snu på en forsvarlig måte hele året. Både offentlige og private veier regnes som kjørbare når dette er oppfylt. Renovasjonsrutene planlegges ut fra veier som er definert som kjørbare og fremkommelige. Følgende gjelder for kjørbar/fremkommelig vei: Veien må ha en bredde og fri høyde som gjør det mulig for renovasjonsbilen å komme frem. Veien må også kunne tåle tyngden av renovasjonsbil. Veien bør være tilrettelagt slik at rygging i størst mulig grad unngås. I enden av blindvei skal det være snuplass. Eventuell veiskulder skal være fri for hindringer som murer, steiner, vegetasjon og lignende. Dette er spesielt viktig på smale veier. Eier er ansvarlig for eventuell beskjæring av vegetasjonen langs sin eiendomsgrense mot vei. Dersom anmodning om beskjæring ikke etterkommes, kan dette føre til at avfallsbeholderne ikke blir tømt før forholdene er brakt i orden. I tvilstilfeller avgjør Avfall Sør om veiene er kjørbare og fremkommelige for renovasjonsbil. 3. Vei som midlertidig er ufremkommelig Som følge av glatt føre, snøfall, veiarbeid eller andre hindringer kan kjørbar vei midlertidig bli definert som ikke kjørbar. Veien vil bli kjørt så snart den er strødd eller brøytet. Ved graving i vei som hindrer renovasjonsbilene å komme frem, plikter tiltakshaver/veieier å varsle berørte husstander/ eventuelt trille avfallsbeholderne frem til kjørbar vei på tømmedag. Vinterrenovasjon Enkelte abonnenter langs bratte, smale, svingete veier med dårlig fremkommelighet, kan i visse perioder med vanskelige kjøreforhold bli pålagt å bringe avfallsbeholderne til et midlertidig oppsamlingssted. Abonnenter med vinterrenovasjon varsles hver høst om ordningen med eget brev. Abonnentene må ved glatt føre eller dårlig brøytet vei, bringe avfallsbeholderne til anvist oppsamlingsplass. Når veien er fremkommelig, kjører renovasjonsbilen som normalt. Sjåføren på renovasjonsbilen har til enhver tid ansvar for å vurdere om veien er kjørbare eller ikke. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 3. Retningslinjer Side 1 av 1

7 Retningslinje for dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholder frem til vei Styret Dato: Dato: Styret ASH Nr. 04 Hensikten med n er å sikre god service og kundebehandling for syke og uføre personer som søker dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholder frem til kjørbar vei på tømmedag. 2. Betingelser for dispensasjonen Dispensasjon innvilges kun til personer som bor alene eller sammen med andre som heller ikke kan utføre trillingen. I så tilfelle må begge/alle søke om dispensasjon. Søknaden skal være skriftlig, se eget vedlegg til denne n. Søknaden må dokumenteres med legeerklæring. Avfallsbeholderen hentes inne på eiendommen etter avtale med Avfall Sør. Grå og brun avfallsbeholder hentes fast hver 14.dag i oddetallsuker. Smart Sortert med valgfri tømmefrekvens gjelder ikke for denne tjenesten. Grønn avfallsbeholder hentes hver fjerde uke. 3. Innvilgelse av dispensasjon Avfall Sør behandler søknaden om dispensasjon. Dersom kriteriene i pkt. 2 oppfylles, vil søknaden bli innvilget. Søkeren mottar skriftlig beskjed om vedtaket fra Avfall Sør, og renovatøren vil så hente avfallsbeholderen inne på eiendommen. Dersom grunnlaget for dispensasjonen skulle endre seg i vesentlig grad, vil vedtaket bli vurdert på nytt. Vedtaket om dispensasjon for fremsetting av beholderen kan trekkes tilbake. Dispensasjon fra kravet om å trille avfallsbeholdere frem til vei er personlig og opphører ved eierskifte/ny beboer. 4. Pris Denne tjenesten er gratis for personer som har fått innvilget dispensasjon på ovennevnte vilkår. 5. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 12. Retningslinjer Side 1 av 1

8 Avfall Sør Husholdning AS Postboks Kristiansand SØKNADSSKJEMA: DISPENSASJON FRA KRAVET OM Å TRILLE AVFALLSBEHOLDEREN FREM TIL VEI Kryss av for kommune: Kristiansand Songdalen Søgne Vennesla Søkerens navn:. Adresse. Fødselsdato: Telefonnummer:... Bor det andre enn søkeren i huset/ leiligheten?... Avstand fra vanlig oppstillingsplass og frem til hentested:..meter Søknad om dispensasjon begrunnes med: (dokumenteres med legeerklæring:) Hvis forutsetningene som er gitt ovenfor endres etter at dispensasjonen er innvilget, skal dette straks rapporteres til Avfall Sør Husholdning AS, tlf Sted../.-20 Søkers underskrift

9 Retningslinje for minimum antall tømminger av bioavfall Dato: Nr. 05 Hensikten med n er å forklare årsaken til fakturering av minimum 12 tømminger av brun avfallsbeholder samt å sikre hjemmelsgrunnlaget for denne faktureringen. 2. Bioavfall Bioavfall (mat- og hageavfall) skal kildesorteres og settes frem til tømming i brun avfallsbeholder. For å sikre at den brune avfallsbeholderen tømmes ofte nok, har Avfall Sør i samarbeid med kommunehelsetjenesten fastsatt 12 tømminger som minimums antall tømminger for denne avfallstypen. Av hensyn til hygiene og luktutvikling i varmt vær, må brun avfallsbeholder tømmes hyppig om sommeren. Avfall Sør anbefaler å tømme den brune avfallsbeholderen hver uke i den varme årstiden. Ukentlig tømming og rengjøring er viktig for å unngå lukt og utvikling av fluer/fluelarver. Utvikling av fluelarver tar 8 dager. Når det er kaldere i været, kan den brune avfallsbeholderen tømmes sjeldnere. 3. Fakturering minimum 12 tømminger pr. år Utførte tømminger faktureres fordelt på fire terminer etter forbruk. Alle må betale for minimum 12 tømminger pr. år for denne avfallstypen. Antall utførte tømminger telles opp pr. brun avfallsbeholder ved årets slutt. Forskjellen mellom minimumsantallet (12) og antall utførte tømminger gir grunnlag for eventuell etterfakturering. Manglende antall tømminger faktureres sammen med renovasjonsgebyret for 1. termin. Teksten: Avregn, <12 tøm. vises på fakturalinjen. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 10. Retningslinjer Side 1 av 1

10 Retningslinje for abonnenter som ønsker felles renovasjon Dato: Nr. 06 Avfall Sør gir abonnentene anledning til å dele avfallsbeholdere. Felles renovasjon er krevende å administrere og gir flere uheldige og urettferdige delingsløsninger. Hensikten med denne n er å stramme noe inn på mulighetene for deling samt å gjøre ordningen lettere å administrere. 2. Betingelser for felles renovasjon Alle abonnenter skal være tilsluttet lovpålagt renovasjonsordning for husholdningsavfall. Avfall Sør kan tilrettelegge for felles renovasjonsløsning og deling av avfallsbeholdere der dette er ønskelig og praktisk mulig. Abonnenter som ønsker å gå sammen om felles avfallsbeholdere må være enige om valg av renovasjonsløsning, herunder oppstillingsplass for avfallsbeholdere og plassering på tømmedag. Felles renovasjonsløsning kan være aktuell for: Eier av andel eller seksjon i et sameie. Direkte naboer eller naboer som bor på hver sin side av vei, åpen plass eller lignende. Deling av avfallsbeholdere kan omfatte en eller flere typer avfall. Samme abonnent kan ikke være medlem i flere delingsgrupper. Avfall Sør skal varsles dersom avtale om felles renovasjonsløsning ønskes avsluttet. 3. Deling av renovasjonsgebyr Abonnenter som inngår avtale om felles renovasjon vil få eget fastgebyr beregnet etter antall boenheter. Det variable gebyret (tømminger) deles likt med antall medlemmer i gruppen. Fastgebyret dekker administrasjonskostnader samt bruk av bl.a. returpunkter og gjenvinningsstasjoner. Partene i en felles renovasjonsløsning skal ha samme mulighet til å benytte dette tilbudet som alle andre abonnenter. Felles renovasjonsløsning gjøres gjeldende fra oppstart av ny termin: 1.januar, 1.april, 1.juli eller 1.oktober. De samme datoene gjelder for oppløsning av felles renovasjonsløsning. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 3 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det til 10 og 16. Retningslinjer Side 1 av 1

11 Retningslinje for hjemmekompostering Styret Dato: Dato: Styret ASH Nr. 07 Hensikten med n er å sikre at abonnenter som komposterer matavfall hjemme gjør dette på en miljømessig og helsemessig forsvarlig måte. 2. Betingelser for hjemmekompostering Alle husstander skal kildesortere matavfallet. Hovedsakelig skjer dette ved bruk av en brun avfallsbeholder. For de som ønsker en alternativ løsning, kan det inngås avtale om hjemmekompostering. Inngått avtale anses som en dispensasjon fra bestemmelsen om bruk av brun avfallsbeholder.. Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort nok hageareal til å kunne bruke komposten som produseres. Kompostbingen skal godkjennes av Avfall Sør. Den må være vinterisolert, sikret mot klemskader og skadedyr. Abonnenten kan kjøpe godkjent kompostbinge av Avfall Sør. Dersom abonnenten velger å bygge en selv, eller kjøpe den av andre, må kravene i forrige punkt være oppfylt. Kompostbeholderen må plasseres slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. Avfall Sør vil kontrollere prosessen i kompostbingen og gi veiledning til de som inngår avtale. Det påløper et komposteringsgebyr som dekker: o Strukturmateriale (bark/flis) som kan hentes gratis på anvist gjenvinningsstasjon. o Administrasjon, kontroll, veiledning og kurs i hjemmekompostering som holdes med jevne mellomrom. 3. Innvilgelse Avfall Sør mottar ferdig utfylte avtaler fra abonnenter som ønsker å hjemmekompostere, se vedlagt avtaleskjema. Det kontrolleres at kompostbingen som skal benyttes er av godkjent type, eller at selvbygde beholdere tilfredsstiller kravene. Det inngås avtale om henting eller utkjøring av kompostbinge når abonnenten vil kjøpe denne av Avfall Sør. Abonnenten mottar en underskrevet avtale i retur sammen med informasjon om komposteringsprosessen. Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre pålegg blir fulgt. Brun avfallsbeholder vil i slike tilfeller bli utplassert hos abonnenten. 4. Pris Avfall Sør holder lager av godkjent kompostbinge. Kompostbingen selges til innkjøpspris. Størrelsen på komposteringsgebyret vedtas hvert år i kommunestyrenes gebyrbehandling og skal så langt som mulig dekke Avfall Sørs kostnader knyttet til ordningen. 5. Egen ordning for fastboende på øyer Avfall Sør kan tilby gratis kompostbinge til fastboende på øyene utenfor Søgne og Kristiansand. Dette tilbudet gis til abonnenter der Avfall Sør har inngått henteavtale for restavfall og papp/papir på fastlandet. 6. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 7. Retningslinjer Side 1 av 1

12 RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING I medhold av gjeldende Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, inngås herved avtale om hjemmekompostering av bioavfall (matog hageavfall) fra de eiendommer som er angitt i denne avtalen. Følgende vilkår gjelder: 1. Alt bioavfall fra husholdningene skal til enhver tid komposteres og ikke blandes med det øvrige avfallet. Hageavfall kan også komposteres for seg uten bruk av godkjent kompostbeholder. Det skal etableres et tilfredsstillende sorteringssystem på kjøkkenet. Det øvrige avfallet skal sorteres i henholdsvis grønn og grå dunk. 2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. 3. Abonnenten må disponere et tilstrekkelig stort nok hageareal (blomsterbed, grønnsakshage og lignende) hvor den ferdige komposten brukes. 4. Abonnenten forplikter seg til å sette seg inn i det informasjonsmateriale om hjemmekompostering som Avfall Sør sender ut. 5. For at komposteringen skal foregå på en hygienisk tilfredsstillende måte, skal det regelmessig blandes i strø i komposten. Strøet kan være tørt hageavfall, bark, torv, sagspon, flis eller lignende. Abonnenten må selv skaffe strø. Avfall Sør vil til enhver tid ha ett eller flere lager av strø som vil være egnet til formålet. Strø kan også kjøpes fra planteskoler, sagbruk og lignende. 6. Kompostmassen skal vendes ofte for å sikre god lufttilgang og for å motvirke luktplager m.v. 7. Avfall Sør vil gi nødvendig veiledning og har rett til å føre kontroll med at komposteringen skjer i samsvar med vilkårene. Avfall Sør kan gi pålegg om tiltak dersom avtalen ikke følges, og kan ved behov fastsette ytterlige vilkår for avtalen. Avfall Sør vil kreve et årlig gebyr for veiledning, kontroll og tilgjengelig bark. 8. Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning dersom ikke vilkårene i avtalen eller andre pålegg gitt av selskapet blir fulgt. Abonnenten kan si opp avtalen med en måneds varsel. 9. Dersom det blir endringer i abonnementsforholdet for eksempel ved flytting, eller skifte av kompostbeholder, skal det gis melding om dette til Avfall Sør. 10. Ved opphør av avtalen blir abonnenten tilsluttet Avfall Sørs ordinære innsamlingsordning, og får tildelt en brun dunk for bioavfallet. Renovasjonsgebyret vil bli tilpasset dette fra samme tidspunkt. 11. Avtalen er utstedt i to undertegnede eksemplarer, hvorav ett returneres til abonnenten og ett beholdes av Avfall.

13 RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Eiendommer som omfattes av avtalen: Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Type kompostbeholder, kryss av og fyll ut: Kjøpt av Avfall Sør, type Cipax Kjøpt av andre, type Selvkonstruert, type.... Godkjent dato:.. Godkjent dato: Undertegnede eier/leietaker av ovennevnte eiendom forplikter seg til, i henhold til vilkårene i denne avtalen, å kompostere alt bioavfall fra egen husholdning (og eventuelt fra andre husholdninger som er oppgitt i avtalen) i en kompostbeholder som er godkjent av Avfall Sør sted dato sted dato.. Den ansvarlige abonnentens underskrift. For Avfall Sør

14 RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING Eiendommer som omfattes av avtalen: Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Navn Kommune og adresse eller gårdsnr/bruksnr Type kompostbeholder, kryss av og fyll ut: Kjøpt av Avfall Sør, type Cipax Kjøpt av andre, type Selvkonstruert, type.... Godkjent dato:.. Godkjent dato: Undertegnede eier/leietaker av ovennevnte eiendom forplikter seg til, i henhold til vilkårene i denne avtalen, å kompostere alt bioavfall fra egen husholdning (og eventuelt fra andre husholdninger som er oppgitt i avtalen) i en kompostbeholder som er godkjent av Avfall Sør sted dato sted dato.. Den ansvarlige abonnentens underskrift. For Avfall Sør

15 Retningslinje for behandling av unntak og fritak Styret ASH Dato: Nr. 08 Renovasjonsforskriften gir mulighet for unntak og fritak. Hensikten med denne n er å utdype og konkretisere kriteriene som skal benyttes ved søknader om unntak og fritak. 2. Unntak Normalt gjøres det ikke unntak fra kravet om lovpålagt renovasjon. Dersom en abonnent likevel ønsker å søke om unntak fra bestemmelsene i forskriften, skal søknaden være skriftlig og begrunnet. Det kan gjøres unntak fra regelen om lovpålagt renovasjon for gårdsbruk med husdyrdrift og godkjent gjødselkjeller. Disse kan søke skriftlig om fritak for brun avfallsbeholder. 3. Fritak Fritak fra lovpålagt renovasjon gis vanligvis midlertidig og gjelder i følgende tilfeller: Det kan gis midlertidig fritak for renovasjon dersom en bolig/boenhet blir stående ubebodd i mer enn 6 måneder. At boligen står tom, kan skyldes bl.a.: o opphold på sykehus/sykehjem o at boligen må renoveres o reise med varighet utover 6 måneder Dersom boligen står tom mindre enn 6 måneder gis det ikke fritak. Søknad om periodefritak skal være skriftlig og gis for inntil ett år om gangen. Eventuell forlengelse av fritaket kan avtales med Avfall Sør. I tilfeller der det gis midlertidig fritak, hentes avfallsbeholderne i retur. Abonnenten må selv gjøre avtale om innhenting og ny utlevering når fritaket utløper og dekke kostnadene forbundet med dette. Fritaket gjelder fra det tidspunktet avfallsbeholderne hentes i retur. Avfall Sør skal varsles umiddelbart dersom boligen blir tatt i bruk før fritaksperioden utløper. 4. Permanent fritak for lovpålagt renovasjon I tilfeller der kommunen har gitt tillatelse til rivning av bolig, vil renovasjonsgebyret bli stoppet permanent. Avfallsbeholderne blir hentet i retur, og avfallsgebyret stoppes. Dersom eiendommen igjen blir bebygd, vil ny bolig komme inn under lovpålagt renovasjon når den tas i bruk. 5. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 12. Retningslinjer Side 1 av 1

16 Retningslinje for mottak av avfall fra frivillige organisasjoner med veldedig formål Britt G. Iversen Styret Dato: Dato: Dato: Nr. 09 Retningslinjen skal sikre videreutvikling og videreføring av samarbeidet med frivillige organisasjoner som gjør en viktig jobb med tanke på økt gjenbruk. 2. Retningslinjen omfatter Frivillige organisasjoner, bruktbutikker, loppemarkeder etc. kan ved å sortere avfallet på gjenvinningsstasjonene få innvilget gratis levering. Ordningen gjelder: Ikke salgbare gjenstander som er hentet/mottatt fra private husholdninger uten kostnader for disse. Avfall fra kommersielle virksomheter omfattes ikke av denne n. Denne type virksomheter må levere avfall på samme betingelser som det øvrige næringslivet. 3. Betingelser for å kunne levere Avfall som leveres skal ha oppstått i private husholdninger i Avfall Sørs område. Avfall som er mottatt fra næringsvirksomheter omfattes ikke av avtalen. Avfallet skal leveres på en av Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner på Støleheia, Mjåvann eller Sørlandsparken og mengder skal registreres i vekta. Avfallet skal sorteres til gjenvinning etter de anvisningene som gis på stedet. Brukbare gjenstander skal plasseres i brukthall/ bruktcontainer. Avfallet skal leveres innenfor ordinær åpningstid mandag til fredag. Leveranser på lørdager aksepteres kun etter særskilt avtale. Leveranse av store mengder avfall i store kjøretøy som lastebil, traktor og lignende aksepteres kun etter særskilt avtale. Organisasjonene må være registrert i Brønnøysund med eget organisasjonsnummer eller ha egen fast adresse og kontaktperson. 4. Inngåelse av avtale Det skal inngås egen avtale mellom Avfall Sør og den enkelte frivillige organisasjon, se eget vedlegg til denne n. En slik avtale gjelder til den sies opp av en av partene. Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Avfall Sør kan si opp avtalen med øyeblikkelig virkning hvis avtalen misbrukes eller hvis forutsetningene for avtalen endres vesentlig. 5. Vederlag For leveranser gjort i henhold til denne n kan den omtalte avfallstypen leveres vederlagsfritt. 6. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Retningslinjer Side 1 av 2

17 Avtale om: Levering av sortert avfall til en av Avfall Sør Husholdnings Gjenvinningsstasjoner Det er «gratis» for alle husholdningsabonnenter i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner å levere sortert avfall til en av våre gjenvinningsstasjoner. Kostnadene dekkes over det faste gebyret for renovasjon. Kryss av for hva søknaden gjelder: Levering av grovavfall fra borettslag eller sameier der avfallet blir sortert av egen vaktmester/ vaktmestertjeneste/ beboer tilknyttet borettslaget Vi har lest nr. 11. Vi ønsker å inngå avtale om felles levering av grovavfall. Vi er klar over tilbudet om å kunne levere usortert avfall til Støleheia Avfallsanlegg for kr 500 pr. tonn inkl. mva. Mottak av avfall fra frivillige organisasjoner med veldedig formål Vi har lest nr. 9. Vi ønsker å inngå avtale om å levere ikke salgbare gjenstander til gjenvinningsstasjonen. Fyll ut opplysninger: Borettslag/ sameie: Organisasjon/ lag: Adresse: Vi ønsker å levere med følgende biler/personer: Organisasjonsnummer: Kontaktperson: Telefon: E-post: Sted og dato: for: Søker (borettslag/sameie/organisasjon) for: Avfall Sør Husholdning AS

18 Retningslinje for innføring av Smart Sortert på pickup-ruter Pål Bjørsvik Styret Dato: Dato: Dato: Nr. 10 Å sikre en planmessig innføring av Smart Sortert for abonnenter som i dag betjenes med pickup. Retningslinjen er laget for å få til en ryddig avvikling av renovasjon med pickup der dette er mulig og med spesielt henblikk på teknisk løsning, kjørbarhet, oppstillingsplass for avfallsbeholdere og henteavstand m.m. 2. Retningslinjen omfatter Retningslinjen omfatter alle abonnenter som i dag blir betjent av pickup, for alle offentlige-, private- og landbruksveier i Songdalen og Kristiansand kommune. Veien må være kjørbar for komprimatorbil (renovasjonsbil). Med kjørbar vei menes vei som tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal: o Statens vegvesen: Håndbok 017 (C2, laveste dimensjoneringsklasse A1) o Landbruksdepartementet: Normaler for landbruksveger (laveste dimensjoneringsklasse 3.) Grunneier/veistyre må til enhver tid sørge for at veien er vedlikeholdt, brøytet, strødd m.v. og tilfredsstiller krav til gjeldende veinormal, slik at veien er kjørbar for komprimatorbil. Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormal og har en avstand under ca 200 m fra boligen/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil etter denne n bli betjent med komprimatorbil. Abonnenter langs private veier og landbruksveier som tilfredsstiller gjeldende veinormale og har en avstand over ca 200 m fra bolig/oppstillingsplass til nærmeste offentlig vei, vil ikke bli betjent med komprimatorbil. Tilfredsstiller veien ikke gjeldende veinormal, vil Avfall Sør kunne pålegge abonnenten å plassere avfallsbeholderen på anvist oppstillingsplass ved kjørbar vei. Avfall Sør avgjør i tvilstilfeller om veien er kjørbar for komprimatorbil. 3. Oppstillingsplass for avfallsbeholdere Dersom veien ikke er kjørbar for renovasjonsbil og det er lang avstand mellom bolig og kjørbar vei, kan Avfall Sør bistå med å finne andre løsninger. For abonnenter som vil få uforholdsmessig lang vei til oppstillingsplass, kan Avfall Sør i samarbeid med abonnentene bistå med å etablere følgene tiltak: Felles løsninger med felles avfallsbeholdere (delt gebyr). Låsbare avfallsbeholdere (gravitasjonslås). Opparbeide felles oppstillingsplass for avfallsbeholdere. Det kan i spesielle tilfeller inngås avtale om fortsatt innsamling med pickup. Innsamlingen vil da bli basert på sekkerenovasjon hver 14. dag og vil ikke bli en del av Smart Sortert. Fortsatt innsamling med pickup vil kunne medføre et tilleggsgebyr som fastsettes årlig i forbindelse med gebyrbehandlingen i kommunen. 4. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det også til 3, 4 og 5. Retningslinjer Side 1 av 1

19 Retningslinje for husholdningsabonnentenes bruk av gjenvinningsstasjoner Dato: Dato: Dato: Nr. 11 Retningslinjen skal beskrive korrekt bruk av Avfall Sør Husholdnings gjenvinningsstasjoner. Vi ønsker å fokusere på gode forhold for levering, riktig sortering og gjenbruk av avfallet. Gjenvinningsstasjonene tar imot grovavfall, - avfall som ikke kan leveres i egne avfallsbeholdere eller til et returpunkt. 2. Levering på gjenvinningsstasjonen Avfall Sør skal legge til rette for at abonnentene kan sortere avfallet og sørge for at avfallstypene som abonnentene har sortert blir gjenvunnet eller behandlet på lovlig måte. Husholdningene i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner kan benytte Avfall Sørs gjenvinningsstasjoner. Beliggenhet og åpningstider finner du på: Det er gratis å levere dersom husholdningene sorterer avfallet etter Avfall Sørs anvisninger. Kostnadene dekkes av fastgebyret for renovasjon. Gratis levering gjelder ikke større mengder avfall levert med lastebil og lignende. Lastebil, traktor m/henger og lignende får ikke lov til å levere på gjenvinningsstasjonen av sikkerhetsmessige årsaker. Avfallet kan leveres med bil, med eller uten tilhenger. Bilens totalvekt må ikke overstige kg. Borettslag og sameier kan inngå avtale om å levere grovavfall gratis når avfallet leveres og sorteres av egen vaktmester/vaktmestertjeneste/beboer tilknyttet borettslaget. Avfallet kan ikke leveres gratis dersom det leveres av innleid transportør, håndverker etc. Avfallet regnes da som næringsavfall og det skal betales for levering etter vekt. Ved stor trafikk kan det oppstå kø for å levere avfallet. Vær tålmodig og ta den plassen du får anvist. Vi ønsker å unngå skader på materiell og personell som befinner seg på gjenvinningsstasjonen. Barn under 12 år skal sitte i bilen. Det er ikke tillatt å plukke ut ting og gjenstander fra containere eller andre oppsamlingsenheter. Innbyggere fra andre kommuner kan også sortere og levere avfallet til en av våre gjenvinningsstasjoner, men de må betale for avfallet etter vekt. Det aksepteres kun kontant betaling, fortrinnsvis med bankkort. Brukere som ikke følger Avfall Sørs anvisninger m.h.t. plassering og sortering av avfallet, kan bli bortvist fra stasjonen. Avfall Sør vil med jevne mellomrom gjennomføre mottakskontroll. 3. Riktig Sortering Avfallet skal sorteres i rene avfallstyper. Det blir da mulig for Avfall Sør å gjenvinne avfallet i størst mulig grad. Hensikten med gjenvinning er å spare miljøet og holde renovasjonsgebyret for grå avfallsbeholder så lavt som mulig. Start med å grovsortere avfallet hjemme. Retningslinjer Side 1 av 2

20 Retningslinje for husholdningsabonnentenes bruk av gjenvinningsstasjoner Dato: Dato: Dato: Nr. 11 Sorter avfallet på gjenvinningsstasjonen etter Avfall Sørs anvisninger. De ansatte på stasjonen vil veilede brukerne om hvor de forskjellige avfallstypene skal plasseres/leveres. Det er spesielt viktig å levere følgende avfall til gjenvinning eller annen lovlig behandling: o farlig avfall o elektriske produkter og ting det har gått strøm gjennom (EE-avfall) De ansatte på stasjonen vil anmode brukerne om å plassere fortsatt brukbare ting og gjenstander inn i brukthall/bruktbu. Det er ikke tillatt å levere matavfall på gjenvinningsstasjonene. 4. Gjenbruk av avfallet For å få til en størst mulig grad av gjenbruk, har Avfall Sør opprettet brukthall/bruktbu på gjenvinningsstasjonene. Her kan du sette fra deg fullt brukbare ting og gjenstander, eller hente tilsvarende i løpet av brukthallens/bruktbuas åpningstid. Vi gjør oppmerksom på at Avfall Sør ikke kan holdes ansvarlig for om produktene virker eller ikke. Brukte ting og gjenstander kan kun hentes fra brukthall/bruktbu. Det er ikke tillatt å plukke ut ting og gjenstander fra containere eller andre oppsamlingsenheter. PC er, mobiltelefoner og lignende som kan inneholde sensitive opplysninger skal ikke plasseres i brukthall/bruktbu. Lever disse til mottak for EE-avfall. Farlig avfall skal ikke plasseres i brukthall/bruktbu. Er du i tvil om hva som er farlig avfall, ta kontakt med en av de ansatte på gjenvinningsstasjonen. 5. Andre produkter På følgende anlegg kan du kjøpe bioposer til bruk i matavfallskurven: Mjåvann gjenvinningsstasjon Støleheia avfallsanlegg Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Dersom du ønsker å kjøpe bark-, kompost- eller jordprodukter får du dette på følgende anlegg: Mjåvann gjenvinningsstasjon Støleheia avfallsanlegg Sørlandsparken gjenvinningsstasjon Abonnenter som hjemmekomposterer kan hente gratis komposteringspark (bark blandet med flis) til bruk i komposteringsprosessen. 6. Hjemmel for n Denne n er laget med henvisning til 2.5 i Forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. For øvrig vises det til definisjoner i 3 og 8. Retningslinjer Side 2 av 2

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Utkast Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA 1 Avfall Sør Husholdning ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KRISTIANSAND, SONGDALEN SØGNE OG VENNESLA Retningslinje for kildesortering av husholdningsavfall Dato: Nr. 01 Hensikten med

Detaljer

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre.

2. Kompostbeholderen skal være godkjent av Avfall Sør og plasseres og brukes slik at den ikke sjenerer naboer eller andre. RENOVASJON AVTALE OM HJEMMEKOMPOSTERING I medhold av gjeldende Forskrift for husholdningsavfall for Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla, inngås herved avtale om hjemmekompostering av bioavfall (matog

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE

RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Laget med bakgrunn i renovasjonsforskriftene til kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger Karasjok, Lebesby og Gamvik RETNINGSLINJER TIL RENOVASJONSFORSKRIFTENE Vedtatt av styret den 15.11.2000, sak 32/00.

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av fritakssøknader for boliger i BIR

Retningslinjer ved behandling av fritakssøknader for boliger i BIR INNHOLD 1 Formål... 1 2 Omfang... 1 3 Ansvar... 1 4 Definisjoner... 2 5 Fritak... 2 Fritak særlig grunn/særskilt bolig... 2 5.1 Bolig som står tom og ikke er i bruk... 3 For bygg/boliger som kan dokumenteres

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010 053/10 Kommunestyret 09.11.2010 046/10 Side 1 av 7 Lardal kommune Saksbehandler: Britt H. Lie Telefon: 33 15 52 05 Lardal kommunale eiendom JournalpostID: 10/5470 Avfallsordning - Lardal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 02.11.2010

Detaljer

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune

Informasjon om innsamling av avfall 2012/2013. Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune 1 Innhold Tømmekalender høst 2012 og vår 2013 Aure kommune... 1 Hentedager for rest- og papiravfall og plastemballasje... 3 Avfallsmottak på Tustna (Bjørndalen)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen

Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen 2 1 19.06.13 Tjenestebeskrivelse for renovasjonsordningen Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR) og

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR KOMMUNENE ÅMOT - ELVERUM - TRYSIL Kap. 1 - Generelle bestemmelser 1. Definisjoner. Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFTER FOR FREDRIKSTAD KOMMUNE Vedtatt av Fredrikstad kommunestyre den 30.05.1996, sak 96/0085. Forskriftene trer i kraft fra og med 01.07.1996. Med hjemmel i: Lov om vern mot forurensinger

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER Dato: 0.. FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 0.0.202 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: Vedtatt av kommunestyret i Verran: 5.2.20

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16

Hytterenovasjon. Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hytterenovasjon Innherred Renovasjon, 20.01.16 Hvem er Innherred Renovasjon? Interkommunalt selskap eid av 9 kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag Ansvar for husholdningsavfall fra 35 000 husstander og 10000

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene:

Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: SØNDRE HELGELAND MILJØVERK IKS Utkast til Renovasjonsforskrift for kommunene: Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad Datert: 13.11.14 Innhold Side

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MELHUS KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Melhus kommunestyre den 19.11.2002, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE

FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE TJENNESTE SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... MB-12029/11 Arkiv... M40 Saksnr... 11/1418 Deres Ref... FORSLAG TIL KOMMUNAL FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR GEBYR PÅ DISSE

Detaljer

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER

Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER Renovasjonsforskrift vedtatt av kommunestyret i sak 94 Kap. 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1 Virkeområde Forskriften gjelder innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall/ næringsavfall, tømming

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER Dato:..204 FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 0.0.204 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: 8.2.203 Vedtatt av kommunestyret i Verran:

Detaljer

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak.

Forskrift for avfallsbehandling. i Hemsedal kommune. Versjonsdato: 19.10.2012. Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12. K-sak. Forskrift for avfallsbehandling i Hemsedal kommune Versjonsdato: 19.10.2012 Vedtatt av kommunestyret i Hemsedal den: 06.12.12 K-sak.: 148/12 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I HEMSEDAL KOMMUNE Fastsatt

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I SNÅSA, VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2010 Vedtatt av kommunestyret i Steinkjer: dato: 16.12.2009 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER

FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER KOMMUNAL RENOVASJON VERRAN OG STEINKJER 1 Vedlegg nr. 2 I:\avd for KOMT\VAR-gebyrer\2009\Renovasjonsforskrift og gebyrregulativ 2009.doc Dato: FORSKRIFTER OG GEBYRREGULATIVER FOR KOMMUNAL RENOVASJON I VERRAN OG STEINKJER GJELDENDE FRA 01.01.2009

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER.

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Midtre Gauldal kommunestyre den 30.01.2002, i medhold av lov av 13.

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune

Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Harstad kommune Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i Forskrift om innsamling mv av husholdningsavfall i. Fastsatt av styre 23/02/06 i sak 07/2006 i medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6 om vern mot forurensing

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt system for husholdningsrenovasjon i Vestby Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål

11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål 11. april 2003 nr 23 om endringer i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger (forurensningsloven). 1 Forskriftens formål Forskriften har som formål å sikre miljømessig og økonomisk forsvarlig

Detaljer

HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT. for. Eigersund kommune

HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT. for. Eigersund kommune HUSHOLDNINGSAVFALLS- FORSKRIFT for Eigersund kommune Vedtatt av kommunestyret den 15.05.06. KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL. Vedtatt den 15.05.06. av kommunestyret i Eigersund,

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE

FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Aure kommune FORSKRIFT OM OPPSAMLING OG INNSAMLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE OG TETTE TANKER SAMT GEBYR FOR DISSE TJENESTENE Vedtatt i Aure kommunestyre den 18.10.2006, KST 61/06

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I

FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE Dato... 02.12.2011 Vår Ref... TL-11795/11 Arkiv... 231 M51 Saksnr... 11/1169 Deres Ref... FORSLAG TIL FORSKRIFT FOR INNSAMLING AV FORBRUKSAVFALL I SØNDRE LAND KOMMUNE I medhold av lov

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune

Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Forskrift for husholdningsavfall og lignende i Vadsø kommune Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 09.02 2006 og trer i kraft 1. juli 2012 samt etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG.

Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Vestby Kommune KOMMUNAL FORSKRIFT FOR FORBRUKSAVFALL OG SLAM FRA SEPARATE AVLØPSANLEGG. Revidert og fastsatt av Vestby kommunestyre 17.12.1999, K. sak 0071/99, i medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS

FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS FORSKRIFT OM RENOVASJON OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE TETTE TANKER M.V FOR NES KOMMUNE, AKERSHUS Vedtatt av styret den 10. mars 1998, sak 0023/98. Endret av styre den 23. juni 1998 (pkt. 6 2. ledd). Gitt

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Forskrift om husholdningsavfall i Larvik kommune Side 1 av 10 FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik den 15.06.2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om

Detaljer

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING

Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Klepp kommune LOKAL UTVIKLING Postboks 25 4358 Kleppe Tlf Saksnr Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref 04/1524-25 14968/07 M52 LU/LU/KO KLEPP KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Fastsatt av Klepp kommunestyre

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker

Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker Forslag til kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker INNHOLD: 1. Mål for tømming av slamavskillere og tette tanker 3 2. Virkeområde 3 3. Definisjoner 3 4. Kommunal tømming av slam

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Renovasjon- og slamforskrift for Lillesand og Birkenes kommune

Renovasjon- og slamforskrift for Lillesand og Birkenes kommune Renovasjon- og slamforskrift for Lillesand og Birkenes kommune Vedtatt av Lillesand bystyre xx.xx.xxxx og Birkenes kommunestyre xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om Vern mot forurensninger

Detaljer

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med

Eier/fester av eiendom med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gård og bruksnummer) med FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL Denne forskrift er fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34 37, 79, 83 og 85 og i lov av 11.

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL OG TØMMING AV SLAMAVSKILLERE I HALSA KOMMUNE Fastsatt av Halsa kommunestyre 23/06/2005 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER

AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER 1 FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Denne forskriften er utarbeidet med bakgrunn i vedtatt avfallsplan for de tre kommunene. Forskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 04.05.98

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT FOR TROMSØ KOMMUNE Fastsatt av Tromsø kommunestyre 29.09.2004 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER.

KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. KLÆBU KOMMUNE KNM KOMMUNAL FORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV FORBRUKSAVFALL, HJEMMEKOMPOSTERING, TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, TETTE TANKER OG FOR AVFALLSGEBYRER. Vedtatt av Klæbu kommunestyre den 18.06.2001,

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2013

Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2013 Vann, avløp, renovasjon, feiing og eiendomsskatt 2013 2 Hva koster tjenestene? Kommunestyret fastsetter hvert år gebyrene for de tjenester som er omtalt i denne brosjyren. Samlede gebyrinntekter skal ikke

Detaljer

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER.

FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. RTA FELLES SLAM- OG RENOVASJONS-FORSKRIFTER FOR KOMMUNENE GJERSTAD RISØR TVEDESTRAND VEGÅRSHEI KOMMUNER. Ikrafttredelsesdato: 17.10.2006 Kunngjort i Norsk Lovtidend 11.01.2007 Gjerstad kommune Risør kommune

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA..

Forskrift om avfall. Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskriften er vedtatt i Snåsa kommunestyre Verran kommuneastyre.. Steinkjer kommunestyre.. Forskriften er fastsatt i medhold av lov

Detaljer

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004.

Denne forskrift erstatter i sin helhet tidligere vedtatte forskrift fra 1. januar 1998 og trer i kraft 1. juli 2004. Renovasjonsforskrift - Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Forskrifter for husholdningsavfall og slam i kommunene: Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes. Denne forskrift erstatter i sin helhet

Detaljer

Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2009

Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2009 Kommunal forskrift for innsamling av husholdningsavfall i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2009 Fastsatt av bystyret i Narvik kommune den 20.11.08 i sak 162/08. I medhold til lov av 13. mars 1981 nr 6

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010

Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune. Gjeldene fra 01.01.2010 Kommunal forskrift for tømming av slamavskillere og tette tanker i Narvik kommune Gjeldene fra 01.01.2010 VI GJØR NARVIK RENERE Fastsatt av bystyret i Narvik kommune 21.10.09 i sak 119/09 med hjemmel i

Detaljer

Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming

Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Tjenestebeskrivelse for renovasjon og septiktømming Dette dokumentet er bygget på forurensningsloven og renovasjonsforskriften (medlemskommunene IR)

Detaljer

Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune

Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Renovasjonsforskriften i Bærum Kommune 27.01.2016 Renovasjonsforskriften 27.01.2016 Vedlegg til Sak «Renovasjonsforskrift- revidering» J Post ID 15/260878 5.1.2016.

Detaljer

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift)

HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) HÅNDTERING AV HUSHOLDNINGSAVFALL (Renovasjonsforskrift) Forskrift gjeldende for følgende kommuner Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord deltakerkommuner i Haugaland Interkommunale Miljøverk Februar 2009

Detaljer

6 VEDLEGG 6.1 Avtaledokument

6 VEDLEGG 6.1 Avtaledokument 6 VEDLEGG 6.1 Avtaledokument (Skal ikke fylles ut ved innsendelse av tilbudet) I det følgende er det gitt et eksempel på hvordan avtaledokumentet vil bli utformet for leveransen. AVTALEDOKUMENT Mellom:..,

Detaljer

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE

FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM HUSHOLDNINGSAVFALL I LARVIK KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Larvik 9.12.2009 (sak 155/09) med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Revidert 04.04.2014 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. Det forutsettes

Detaljer

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten.

Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Kommunal forskrift for innsamling og behandling av husholdningsavfall m.v. og for gebyr av denne tjenesten. Ørland kommune, 01.12.2009 Vedtatt av kommunestyret den 17.12.2009, i medhold av lov av 13. mars

Detaljer

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner

Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Kildesortering avfall - Aktuelle nye fraksjoner Plastemballasje Det har kommet flere ytringer fra publikum med ønske om utsortering av plastemballasje i husholdningene. I følge Statistisk sentralbyrå (SSB)

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Forskrift for husholdningsavfall for Sandefjord kommune Side 1 SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat, den 01.06.2011 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I SANDEFJORD KOMMUNE Fastsatt av bystyret den 20.10.2011

Detaljer

hjemmekompostering Gratis kurs!

hjemmekompostering Gratis kurs! Begynn med hjemmekompostering Gratis kurs! Hva er kompostering? Kompostering er resirkulering på naturens premisser. I naturen foregår det en stadig resirkulering av organisk materiale. Løvet som faller

Detaljer

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS

Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 2005 Forskrifter som administreres av Innherred Renovasjon IKS 1. Forskrift for husholdningsavfall 2. Forskrift for slam 3. Forskrift for innsamling og behandling av matrester og organiske restprodukter

Detaljer

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE

FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Forskrift Tittel: FORSKRIFT FOR TØMMING AV RENSEANRETNINGER OG FOR TØMME- OG BEHANDLINGSGEBYR, NANNESTAD KOMMUNE Vedtatt av: Kommunestyret Sak nr.: 114/12 Ikrafttredelse: 01.01.2013 Hjemmel: Lov av 13.

Detaljer

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og

Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og Page 1 of 5 FOR 2004-06-24 nr 1211: Forskrift om tømming av avløpsanlegg inkl. tette tanker, fett- og oljeutskillere, og bestemmelse om betaling av gebyr, Hol kommune, Buskerud. DATO: FOR-2004-06-24-1211

Detaljer

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune

Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Renovasjonsforskrift for Overhalla kommune Vedtatt av kommunestyret den 16.3.2015 i sak 15/15. Side 1 av 9 FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I OVERHALLA KOMMUNE Fastsatt av Overhalla kommunestyre xx/xx/xx

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Det begynner i hjemmet

Det begynner i hjemmet SMART SORTERT SMART Smart SORTERT SMART SORTERT sortert SMART SORTERT SMART SORTERT SMART SORTER SMART SORTERT SMART FAKTA SORTERT OG SMART TIPS OM SORTERT AVFALL SMART FOR SORTERT KRISTIANSAND, SMART

Detaljer