Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære alle sammen Sommerferien er over. Nå begynner arbeid, skole og hverdagen for de fleste av oss. Det har vært mange festivaler og kulturmønstringer å glede seg over i Hof. Steinsamlingsdager, kunst - og kulturutstillinger på Eidsfoss. Ikke å forglemme Hof Toppers. Vår kommune og dens innbyggere er flinke i sin kreativitet og virketrang i det frivilliges tjeneste. De politiske møtene i kommunen har så smått begynt og en altoverskyggende sak opptar mange av oss for tiden, Veset, det fremtidige omsorgssenteret for kommunen vår. Vi har fått store utfordringer på det økonomiske plan, større enn vi i første omgang hadde regnet med slik saken til nå er blitt presentert. Vi arbeider med å finne gode løsninger rent praktisk/økonomisk og, parallelt med dette, arbeide videre med å avklare ansvarsforholdene med hensyn til de oppståtte avvik i byggeprosjektet. Jeg beklager forholdene og skjønner at mange innbyggere er frustrerte over det de hører. Det er forståelig at dette kommer til uttrykk så vel skriftlig som muntlig. Jeg tar mitt ansvar sammen med kommunestyre og administrasjon for å finne de beste løsninger for kommunen. Vi må være løsningsfokuserte. Noe annet vil virke mot sin hensikt. Det er gledelig å se bilder i vår lokalavis av alle som begynner i første klasse ved Hof skole. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle lykke til. Dere begynner på en flott skole med godt læringsmiljø og mange dyktige lærere og hjelpere rundt dere. Jeg vil ønske alle i Hof gode høstdager. Det bugner av sopp og bær i våre skoger. Løp og plukk! Med vennlig hilsen Olav Bjørnli Ordfører Side 2

3 Hof bibliotek er stengt på ubestemt tid På grunn av flytting til nye lokaler vil biblioteket være stengt på ubestemt tid. Bøker og annet materiale kan som vanlig leveres på Herredshuset. Vi beklager at vi ikke kan gi nærmere informasjon om nyåpning i de gamle banklokalene, men lover at det blir flott! Vi gleder oss og håper å se alle gamle og mange nye lånere når vi åpner igjen. Følg med på Hof kommunes hjemmesider for videre informasjon. Den kulturelle spaserstokken Høstens program foreligger nå, og deles ut til pensjonistforeninger, via hjemmetjenesten, på Hof bo- og aktivitetssenter, på Torstad, ved kommunens sentralbord osv. Programmet vil også ligge på kommunens hjemmeside. I høst kan du opplevekonsert med Marius Roth Christensen (9.11)og Jenny Jensen (19.12) på HBA, Trond Viggo på Drammen teater (6.10), Nøtteknekker n i Den norske Opera(25.11), Konsert (3.12) og danseforestilling (15.10) i Biorama, og en storstilt nyttårskonsert i kultursalen (14.01), hvor et 10-manns orkeseter - Ofelia - spiller opp. Pent antrekk og servering hører med. Kulturtilbudet som er forbeholdt pensjonister, gis i et samarbeid med Holmestrand, Re, Andebu og Hof kommuner. Vi håper programmet faller i smak - god fornøyelse! Side 3

4 En av de største kulturskolene i fylket Fra 1. august ble kulturskolene i Re, Holmestrand og Hof sammenslått til en skole. Skolen er med sine 28 ansatte og over 500 elever en av de største kulturskolene i fylket. Administrasjonen er lokalisert til Hof som er vertskommune for den nye interkommunale kulturskolen. Rektor er Jon Endre Røed Olsen. Undervisningen er desentralisert i regionen slik at Hof kulturhus, Våle samfunnshus og kulturskolens lokaler ved Gjøklep fortsatt blir hovedbaser for undervisningen. Rektor vil være stasjonert i Hof men vil legge vekt på å være mye tilstede i alle tre kommunene. Med relativt korte avstander mellom kommunesentrene vil ikke det by på store problemer. Kulturskolen som ressurssenter Det er et uttalt mål både sentralt og lokalt at kulturskolen skal være et ressurssenter for andre institusjoner som barnehager, grunnskoler, videregående skole, eldresenter og sykehjem. Kulturskolen har mye kompetanse å bidra med her utover skolens egen undervisning. Dette vil være et viktig satsningsområde for den nye kulturskolen. Kulturskolen underviser i fiolin, cello, gitar, piano, band, kirkeorgel, sang, bildende kunst, dans og drama samt instruksjon i treblås, messing og slagverk i samarbeid med skolekorpsene. Videre har kulturskolen ansatt dirigenter for både Hof skolekorps, Holmestrand & Botne skolekorps, Våle skolekorps, Ramnes- og Røråstoppen skolekorps, Våle- og Ramnes orkesterforening samt barnekoret Lilleskiber'n i Hof og Våle kirkes barnekor. Skolen har også felles gitarorkester i samarbeid med Horten kulturskole. Side 4

5 Et av målene med sammenslåingen er å skape en mer robust organisasjon som igjen gjør det lettere å skaffe kvalifisert personell samt mer stabilitet i lærerstaben. Det har vist seg å være vanskelig i mindre enheter. Ny rektor for kulturskolen Jon Endre Røed Olsen er opprinnelig fra Ålesund og flyttet til Holmestrand i 1991 og kom til Hof i Han har tidligere jobbet som kulturskolelærer og rektor ved både Hof og Holmestrand kulturskoler. Den nye rektoren ser svært positivt på sammenslåingen av kulturskolene og mener politikerne i alle tre kommunene har tatt et viktig grep for å ruste kulturskolen i området for fremtiden. Han har i samarbeid med kulturkontorene i alle de tre kommunene både før og i sommerferien jobbet for å forberede sammenslåingen. Det er mange brikker som skal på plass men kulturskolen er nå godt i gang med undervisningen. Vi ønsker Jon Endre velkommen som ansatt! Den formelle datoen for sammenslåingen var 1. august. Kulturskolen vil vente med den store markeringen til senere dette skoleåret. UKM / på Biorama Maler du? Tegner du? Synger du? Spiller du et instrument? Danser du? Spiller du teater? Eller gjør du noe annet artig og er mellom 10 og 12 år? Kom å vis oss hva du driver med lørdag 20. november 2010 på Biorama. Påmeldingsskjema deles ut på skolen, eller du kan ta kontakt med Mette på kulturkontoret / Side 5

6 Hva skjer der du bor? Se reguleringsplaner på kommunens nettsted Digital plandialog 12- kommunesamarbeidet i Vestfold har utviklet en løsning som gir mulighet for innsyn og medvirkning i kommunenes plansaksprosesser via kommunenes hjemmesider. Gå til og velg kart. Her ligger en brukerveiledning for kartportalen og hvordan du søker opp arealplaner i ditt område. Du kan også gå via Tema og tjenester - plansak - arealplaner. Du kan se på planer under arbeid eller gjeldende planer. For vedtatte planer ligger plankart og bestemmelser lett tilgjengelig. Når arealplaner ligger ute til høring kan du se forslag til plankart, bestemmelser m.m., og du kan sende uttalelse direkte fra kartportalen. Planer til uttalelse vil bli publisert under aktuelt på kommunens nettside. Du får også tilgang til all korrespondanse i saken, det vil si høringsuttalelser, tidligere forslag, utredninger, vurderinger, saksfremlegg, vedtak m.m. Lokalkunnskap er viktig for å lage gode arealplaner. Derfor er det viktig at du følger med når det pågår planarbeid i ditt nærområde. Din mening og kunnskap kan påvirke det endelige resultatet. Ta kontakt om du lurer på noe! Hilsen Laila Sagerøy, Planlegger Side 6

7 Klima- og energiplan for Hof kommune er vedtatt Klima- og energiplan for Hof kommune ble vedtatt i kommunestyret Klima- og energiplan er en kommunedelplan som viser status for klimagassutslipp i Hof og mål og tiltak for reduksjon av disse. En oppfølgingsplan som synliggjør ansvarsfordeling skal legges frem høsten Klima- og energiplanarbeidet skal innarbeides i økonomiplan, årsbudsjetter og kommunens virksomhet. Oppnådde resultater skal rapporteres årlig og planen skal rulleres hvert 4.år. Vedtatt Klima- og energiplan og siste saksfremlegg kan ses på kommunens nettside under Nyheter eller Miljø og klima eller i resepsjonen på Herredshuset. Små miljødetektiver i Hof barnehage, avd Furukongla. I forbindelse med prosjekt jobbing innenfor fagområdet Natur, miljø og teknikk har vi på 2-3 års avdelingen vært å sett litt på søppel i kommunen. Vi fant ikke så mye søppel (heldigvis), men tusenårsstedet var tilgriset med mye glasskår. Dette synes vi er synd, vi synes plassen er et fint turmål, men alle glasskårene hindrer oss i å gå dit. Vi vil og kan ikke leke blant glasskår, sneiper og snus...!! Derfor oppfordrer vi alle til å rydde opp etter seg. hilsen fra alle 2-3 åringene i Hof barnehage. Side 7

8 Skolestart for elevene i Hof Et nytt skoleår har nettopp startet for 430 elever ved Hof skole. Første klassetrinnet har 44 elever og på ungdomstrinnet har 8. klassetrinnet startet med 34 elever. Alle elevene har gode arbeidsforhold og et fint uteområde. Det er nedlagt et stort arbeid for at skolestarten skal bli så god som mulig for den enkelte elev. Skolen er rengjort, bøker og utstyr er på plass og alle ansatte har planlagt oppstarten. Viktig ved starten av skoleåret: Alle elever skal kjenne seg trygge på skoleveien og på skolen. Vi skal lage hensiktsmessige rutiner og gode holdninger til hverandre i skolehverdagen for å ha et godt læringsmiljø. Elevene skal få klare mål for hva de skal lære og vurdering underveis. Det legges stor vekt på at elevene skal bli gode i grunnleggende ferdigheter ;norsk muntlig, norsk skriftlig, regning, fremmedspråk og IKT. Arbeidsvaner, arbeidsglede og atferd er en vesentlig del av opplæringen som vi legger vekt på i skolehverdagen. Dette skoleåret starter med 3 gjesteelever fra Spania som skal være hos oss til oktober. De er elever i 10. klasse. Hof skole har i to år vært med i Comeinius som er et utvekslingsprogram for lærere og elever i Europa. Samarbeidet foregår på engelsk mellom landene og gir lærere og elever erfaringer fra skole og kultur i andre land. Det er tre familier i Hof som er vertsfamilie for studentene i den tiden de er her. Det var morsomt å høre hvor mange elever som snakket engelsk de første dagene i skolegården. Side 8

9 Skolen har fått ny undervisningsinspektør for ungdomstrinnet etter Einar Sulutvedt som sluttet for å bli pensjonist. Skolens nye inspektør for ungdomstrinnet heter Are Holand, han har vært rektor på Andøya skole før han kom hit i begynnelsen av august. Vi ønsker Are Holand velkommen til skolen og som beboer i Hof. Trafikk på dag og kveldstid Det er stor trafikk til Hof skole om morgenen og ved skoleslutt. Vi oppfordrer alle elever som har trygg skolevei til å gå eller sykle. Det vil redusere trafikken. Ikke stopp i Lindsethveien når elevene kjøres til skolen. På ettermiddag og kveldstid skal all parkering skje på parkeringsplassene og elevene kan gå trygt derfra på baksiden av skolen til sine klasserom. På ettermiddag og kveldstid skal all parkering skje på parkeringsplassene. Det betyr at det ikke skal kjøres oppi skolegårdene men sette bilen på en av parkeringsplassene. Dette er av hensyn til brannbil eller sykebil som må kunne kjøre inn. Det skal oppmerkes plasser for de som av fysiske årsaker må kjøre til døra. Vi har fått nye fine skilt i Lindsethveien, slik at det er lettere å finne fram til oss. Begrunnelsen for at skiltene ikke har vært på plass før er manglende økonomi. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår for alle elevene i Hof! Åse Marie Green Side 9

10 Trær til besvær I boligfeltene ligger en del friområder som er tenkt å fungere som grønne lunger, buffersone mot området rundt eller skjerm mot innsyn mellom boligene. For noen friområder finnes godkjent reguleringsplan med bestemmelser for hvordan skjøtsel skal foregå. Andre friområder kan være uregulerte, men eies som regel av kommunen. Mange opplever at trær i friområdene blir så store at de skygger for utsikten eller er til sjenanse på annen måte. De som ønsker å få hogd trær i friområder må kontakte kommunen ved driftsleder Harald Tunstrøm, slik at hogsten kan utføres på forsvarlig måte. Noen steder er all hogst forbudt. Gamle muntlige avtaler om hogst har ingen gyldighet. Hogging av trær på naboers eiendom må avklares med den respektive nabo. For ordens skyld er det naboloven som normalt regulerer forholdet til trær. Kommunen tar kun beslutninger i forbindelse med trær på egen eiendom og friområder. Tømming av søppel og hageavfall i friområdene er forbudt. Generelt er det forbudt å fylle igjen grøfter og fylle over kummer. Der dette skjer kan det oppstå store skader i perioder med mye nedbør. Springvannsløkka Boligstiftelse er 20 år i år Dette markere vi med å ha en liten feiring i september. Dagen blir feiret med beboere, familen, verge, personalet, stiftelsen, å i fra kommunen. Hilsen personalet på "løkka " Side 10

11 tele- Trenger ditt nærmiljø en opprydding? Vi tilbyr vår miljøpatrulje til næringsdrivende i Hof. Vår miljøpatrulje vil rydde utearealer, parkeringsplasser og klippe gress etter deres behov. Gå gjerne sammen i fellesskap og spleis på oppdraget. Vi tar kun 130 kr pr. time og sender ut et team på minst 2 personer. Ta kontakt med: Asvo Revetal as v/ Geir Ramberg på fon / for videre info. Mail: Hof ungdomsklubb Holder åpent mandag og onsdag kl fredag Alle i alderen år er hjertelig velkommen! Sommer i Hof er over for denne gang. Det var ca 540 påmeldte til aktivitetene i år, og i tillegg hadde Rideskolen besøk av ca 35 barn. Jeg vil i år også takke Rideskolen, SFO og ungdomsklubben for godt samarbeide, uten dere hadde det ikke blitt noe aktivitet. Jeg vil også takke alle foreldre for at jeg får «låne» ungene deres på tur. Det er utrolig flotte unger i Hof - (vær stolte!!) - og alle aktivitetene er gjennomført uten skader eller andre uheldige omstendigheter. Jeg gleder meg alltid til disse ukene - og er sånn deilig sliten når vi er i mål. Hilsen Mette på kulturkontoret:-) Side 11

12 Helgekurs på kjøkkenet ved Hof skole Rull- og syltekurs 29. og 30. oktober Oppstart fredag 29. kl Kursleder: Hans Arne Rønningen Lefse- og flatbrødkurs november Oppstart fredag 19. kl Kursleder: Kari Aakerholt Kursavgift pr. kurs ca. kr råvarer Påmelding innen til Ellen Zimmermann / Arr: Vassås bygdekvinnelag Mandag: Morgen-spin m/jørgen Zumba m/mia Spin 45 min. m/elisabeth Styrke i sal v/ Eva Tirsdag: "Svett & smil" m/elisabeth "Flyt" m/tori-mette (oppstart etter høstferien) Onsdag: Morgen-spin m/jørgen Step-intervall m/eva Torsdag: "Salt, søtt & syrlig" m/bente-charlotte Fredag: Zumba m Mia Zumba m/mia Fartslek-spin m/jørgen Side 12 Følg med på Med forbehold om endring i programmet

13 Kan du tenke deg å veve? Vi har ei vevstue med 6 vever på Granly Grendehus i Vassås. Vi er en gruppe ivrige vevinteresserte damer og vil gjerne ha med oss flere. Hvis du aldri har vevd før, eller syns det er alt for lenge siden du har veve, er det ingen hindring. Vi hjelper hverandre, og du er ikke alene om å være nybegynner. Vi møtes regelmessig, og vevstua kan benyttes når som helst. Akkurat nå har vi en del forskjellige renninger på vevene. Interessert? Ring Lyn Sjue, tlf Strikkekafè På Granly i Vassås onsdag 22. september kl Butikken Motepinnen viser frem siste nytt og de som har lyst kan strikke diverse tøfler eller skjerf av pom-pom garn. Pinner og garn til salgs. Ellers ta med eget strikketøy og bytte ideer med andre. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig høstkveld. Alle velkommen. Hilsen Hobbyloftet i Vassås Lopper ønskes! Hof Lions har loppemarked i Hofhallen 7.november 2010 Har du lopper til oss? ring: Knut Vi henter. Side 13

14 EIDSFOS HOVEDGÅRD PLANLEGGER HØST- OG JULEBORDSESONGEN Etter en stadig økende tilstrømning av spisegjester på Hovedgårdens Søndagsmiddager, vil de nå prøve å arrangere tema-aftener et par lørdager i oktober. På programmet står lutefisk, bacalao og rakfisk. "Vi har fått noen forespørsler på denne typen aftener, og vi vil lodde stemningen og prøve å få til noen gourmetaftener for elskere av disse fiskerettene - kun en type rett om gangen. Hovedgården kan være særdeles passende for intime aftener med bål på peisen og muligens levende musikk isammen med en av disse typiske norske tradisjonsrettene", sier verten på Eidsfos Hovedgård, Tollak J. Skogland til Hof-nytt. Han opplyser videre at arbeidet med julebordsesongen er godt igang, og iår kan bedrifter, lag eller organisasjoner som er mellom 70 og 120 deltagere, både få Hovedgården for seg selv en julebordslørdag eller fredag, samt at Skogland har inngått intensjonsavtale med storbandet "Rip Off" som består av 13 musikkere og bandet "Crusin' Cale" som for en svært hyggelig pris kan forestå dansemusikken til langt ut i de små timer. Begge bandene - som hovedsakelig kommer fra Sandefjord og omegn, har fått utrolig mye positiv avisomtale i den senere tiden. De har foreløbig ikke booket seg opp for julebordsesongen, men det er viktig å ikke vente for lenge for med deres økende popularitet, kan tilbudene bli mange utover høsten. Både tradisjonell varm julemat og for de som som ønsker det - en utvidet julebuffet med litt mere spesielle retter, vil være å finne på menytilbudene som Hovedgården vil gå ut med tidlig i september. Side 14

15 "Hovedgården med sin egenart, varme og sjarme burde absolutt være første valget for folk flest når man skal bestemme hvor julefesten skal avvikles" mener Skogland som kan love en ramme og innslag rundt festen som skal bli minnerik og hyggelig. "Enten du kommer alene eller med venner eller arbeidskolegaer - dette skal bli minst like hyggelig som julefestene som ble arrangert på Hovedgården for 200 år siden" presiserer Skogland som ellers opplyser om at julebordene tar til den 20. november og det er mulig å bestille bord både fredager og lørdager frem mot jul. Verten på Hovedgården minner også om Eidsfoss dagen den 19. september hvor selve hovedhuset også vil har åpent for bespisning for store og små. "Vi vil annonsere menyen ca. en uke før selve dagen, men ettersom der blir servert vafler og pølser ute i Haven, vil vi operere med middagsretter og lunchretter" sier en engasjert vert til Hof-nytt. Eidsfossdagen Eidsfos Hovedgård Kl MARKED Kjøp og salg - Grisla brød - Kiosk - Underholdning - lotteri Hovedgården er åpen for servering. Nyt en søndag i vakre Eidsfoss Vedr. salg kontakt / Arr. Eidsfossdagen Side 15

16 Kjøp og salg av sportsutstyr Hof IL gir deg mulighet til å selge og kjøpe brukt sportsutstyr/-klær på Voldshagan 13. november 2010 kl Sjekk ut ski- og skøyteutstyret for vinteren og gå over sommeraktivitetsutstyret. Her kan du gjøre god handel! Velkommen! Aktivitetsturnering / Håndball i Hof-hallen Hof håndball arrangerer aktivitetsturnering i Hof-hallen søndag 26. september fra kl Hof håndball stiller med egne lag, det er gutter og jenter 9-11 år som spiller. Kiosksalg. Vi ønsker alle velkommen til en trivelig håndballdag. Kronerulling til ny løypemaskin fortsetter Følg med på Hof IL s hjemmeside: Bamsemumspiknik / boklansering Camilla Otterlei gir ut barneboka Klara og gangsterklubben på Gyldendal forlag til høsten, og begivenheten vil bli feiret ettertrykkelig med bamsemumspiknik og opplesning følgende steder og datoer: Lør , kl 12-14, Energimølla på Kongsberg Lør , kl 12-14, Bellonas lokaler i Nordregate 2 i Oslo Søn , kl 12-14, Hallen, Eidsfoss Side 16 Ta med små og store venner. Alle er hjertelig velkommen!!!

17 Kaarby Sanitetsforening Basar og julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss Lørdag 20. november kl Trekning kl Lokale utstillere stiller ut sine hjemmelagde produkter for salg. Lynlotteri salg av kaffe og kaker Salg av juletallerken kl Alle hjertelig velkommen Ønsker du stand? kontakt Åse Kjennerud på tlf / Bygdepub med quiz fredag 24. september. Dørene åpnes klokken års aldersgrense. Velkommen til Granly! Loppemarked på Granly Vassås Vel arrangerer loppemarked lørdag 23. oktober klokken på Granly. Har du en loppe eller flere du vil kvitte deg med, ring Beate Kleppan tlf , eller Hanne Sjue tlf Kunsthåndverksmarked på Eidsfoss Tradisjonene tro arrangeres marked på Eidsfoss hvor det selges kunst fra lokale og utenbygds profesjonelle kunstnere. Her har du mulighet for å sikre noen flotte julegaver! Velkommen til hyggelige dager på Eidsfoss. Side 17

18 Kulturkalender: Kosthold for kvinner informasjonsmøte hvor Kl Ernæringsrådgiver KariMartinsen kommer og forteller om kosthold for kvinner. Grendehuset i Sundbyfoss gratis entrè bevertning Arr: Kaarby Sanitetsforening Eidsfossdagen marked med mer ved Eidsfos Hovedgård Kl Arr: Eidsfossdagen Strikkekafè på Granly i Vassås Kl Arr: Hobbyloftet i Vassås Bygdepub med quiz på Granly i Vassås Kl Arr: Vassås vel Aktivitetsturnering Håndball i Hof-hallen Kl Arr: Hof IL s håndballgruppe Konsert med Sibeth synger Hoff på Eidsfos Kro Datter av Trygve Hoff og søster av Ståle Hoff synger musikk av sin far og bror. Emma Rowena Hansen medvirker. (kjent fra Bal musette) Inngang. Se annonsering. Arr: Eidsfos Kro Loppemarked på Granly Kl Arr: Vassås vel Helgekurs på skolekjøkkenet Rull og sylte Arr: Vassås bygdekvinnelag Kunsthåndverksmarkedet på Eidsfoss Lokale kunsthåndverkerne har invitert profesjonelle kunstnere til å delta. Arr: kunstnere på Eidsfoss Side 18

19 Fest på kultursalen Arr: Hofnarren Moteoppvisning klubbhuset/voldshagan Arr: Hof bygdekvinnelag Loppemarked i Hofhallen Arr: Hof Lions Kjøp og salg av brukt sportsutstyr på Voldshagen Kl Arr: Hof IL Helgekurs på skolekjøkkenet Lefse og flatbrød Arr: Vassås bygdekvinnelag UKM på Biorama Holmestrand, Horten, Sande, Svelvik og Hof kommuner Juleverksted på Granly for barn hvor vi lager julegaver og baker pepperkaker. Arr: Hobbyloftet Basar- og julesalgsmesse på Grendehuset Kl Arr: Kaarby Sanitetsforening Førjulsfest på Granly. Slåttefest og juleball er nå blitt til førjulsfest her er det bare å melde sin interesse da vi mangler arrangører Arr: Vassås vel Juletrefest Tradisjonell juletrefest med sang, nisse og julegodt for liten og stor Arr: Vassås Vel Meld ifra om arrangementer til eller på tlf Side 19

20 Hof kommunes hjemmeside Kom gjerne med kommentarer og tips til stoff til siden. mail: Hofposten på Internett Her kan alle foreninger og ideelle organisasjoner i Hof få gratis annonser i Hofposten på Internett. Send teksten via e-post til eller ring HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2010 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2010 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2010 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2010 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2010 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 20 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 2 Mai 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no Side

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON

Andebu. Stikk@ Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen INFORMASJON Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Ungdommens kulturmønstring Kulturvertkurs Gjenbruket Frivillighetsprisen Andebu

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole

Andebu. Stikk@ Les også mer om: INFORMASJON. Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2014-23. årgang Se side 16-17 Les også mer om: Kommunesammenslåing Kommuneplan Biblioteket på Bergenstur Høyjord skole Andebu Utgiver:

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang.

Stokke kommune. Nytt fra. Høsten er her med vinteren rundt hjørnet. Informasjon. Ordførerens hjørne. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang. Nr. 6 - oktober/november 2013-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Høring skolestruktur Tur til Torp TV-aksjonen 2013 Side 4 8 Kommunal informasjon og arrangementer

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m.

Godt Nytt År! Nytt fra Stokke kommune. Informasjon. Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Nr. 1 - januar 2014-14. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Nytt stupetårn i Melsomvik, kommunesammenslåing, skolestruktur m.m. Godt Nytt År! Side 4 11 Kommunal informasjon

Detaljer

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang

Andebu. Stikk@ Andebu kulturskole INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2013-22. årgang Andebu kulturskole Kulturskolens elever sang og spilte for kongeparet i juni 2012 Andebu kulturskole har hatt rekrutteringskonserter

Detaljer

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke!

DER DU BOR. Imponerende barnemusikal! Misjonskirken. Velkommen til nytt og spennende år i Herøya Misjonskirke! Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke Nr. 1 jan.-feb.-mars-april 2012 Imponerende barnemusikal! Varden 5. desember 2011 To fulle Herøyahus koste seg med Misjonskirkens barneforestilling Jul på Herøen

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011

Stokke kommune. Nytt fra. Informasjon. Nr. 5 august 2011-12. årgang. Side 3 Orførerens hjørne. Valg 2011 Nr. 5 august 2011-12. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Orførerens hjørne Valg 2011 Side 4-11 Kommunal Informasjon og arrangementer Side 12 Nytt fra lag og foreninger Side 13-15 - Nytt

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune FULLDISTRIBUSJON Nr. 9 november 2003 4. årgang www.stokke.kommune.no Nytt fra Stokke kommune Nytt fra Stokke kommune Nr. 9.november 2003 4. årgang Innhold: Side Til leserne 2 Kulturskolen 5 år - jubileumskonsert

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans

Bæringen. i historien. 20. august begynner 1 651 førsteklassinger på skolen. Side 4 5. Smart miljø. På tide å flytte. Manga-dans Bæringen TORSdag 16. august 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 7 Årgang 24 Skolehverdagen venter Smart miljø I juni deltok ordfører Lisbeth Hammer Krog på SmartCity-konferanse i Amsterdam.

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke

DER DU BOR. Herøya-dag! Misjonskirken. Hva er det? Se side 12. Herøya Misjonskirke Misjonskirken DER DU BOR Herøya Misjonskirke 600 mennesker fylte Herøyahallen da Misjonskirken inviterte familie og gjester til konfirmasjonsgudstjeneste, søndag 29. april 2012. Aldri har vel Herøyahallen

Detaljer

Nytt fra Stokke kommune

Nytt fra Stokke kommune Nr. 2 - mars 2014-15. årgang Informasjon Nytt fra Stokke kommune Side 3 Ordførerens hjørne Fengsel i Stokke? Næringssamarbeid og næringsutvikling Side 4 10 Kommunal informasjon og arrangementer Side 12

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13.

Gatelangs. Tema: POPULÆRE I GATEBILDET LÆRER AV HVERANDRE. Generasjoner. Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. Gatelangs Natteravnene - Gatelangs siden 1990 Nummer 4 - desember 2014-13. årgang Tema: Generasjoner SENIORPATRULJEN: POPULÆRE I GATEBILDET TRE GENERASJONER: LÆRER AV HVERANDRE 1 Du vet aldri hva du sier

Detaljer