Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære alle sammen Sommerferien er over. Nå begynner arbeid, skole og hverdagen for de fleste av oss. Det har vært mange festivaler og kulturmønstringer å glede seg over i Hof. Steinsamlingsdager, kunst - og kulturutstillinger på Eidsfoss. Ikke å forglemme Hof Toppers. Vår kommune og dens innbyggere er flinke i sin kreativitet og virketrang i det frivilliges tjeneste. De politiske møtene i kommunen har så smått begynt og en altoverskyggende sak opptar mange av oss for tiden, Veset, det fremtidige omsorgssenteret for kommunen vår. Vi har fått store utfordringer på det økonomiske plan, større enn vi i første omgang hadde regnet med slik saken til nå er blitt presentert. Vi arbeider med å finne gode løsninger rent praktisk/økonomisk og, parallelt med dette, arbeide videre med å avklare ansvarsforholdene med hensyn til de oppståtte avvik i byggeprosjektet. Jeg beklager forholdene og skjønner at mange innbyggere er frustrerte over det de hører. Det er forståelig at dette kommer til uttrykk så vel skriftlig som muntlig. Jeg tar mitt ansvar sammen med kommunestyre og administrasjon for å finne de beste løsninger for kommunen. Vi må være løsningsfokuserte. Noe annet vil virke mot sin hensikt. Det er gledelig å se bilder i vår lokalavis av alle som begynner i første klasse ved Hof skole. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle lykke til. Dere begynner på en flott skole med godt læringsmiljø og mange dyktige lærere og hjelpere rundt dere. Jeg vil ønske alle i Hof gode høstdager. Det bugner av sopp og bær i våre skoger. Løp og plukk! Med vennlig hilsen Olav Bjørnli Ordfører Side 2

3 Hof bibliotek er stengt på ubestemt tid På grunn av flytting til nye lokaler vil biblioteket være stengt på ubestemt tid. Bøker og annet materiale kan som vanlig leveres på Herredshuset. Vi beklager at vi ikke kan gi nærmere informasjon om nyåpning i de gamle banklokalene, men lover at det blir flott! Vi gleder oss og håper å se alle gamle og mange nye lånere når vi åpner igjen. Følg med på Hof kommunes hjemmesider for videre informasjon. Den kulturelle spaserstokken Høstens program foreligger nå, og deles ut til pensjonistforeninger, via hjemmetjenesten, på Hof bo- og aktivitetssenter, på Torstad, ved kommunens sentralbord osv. Programmet vil også ligge på kommunens hjemmeside. I høst kan du opplevekonsert med Marius Roth Christensen (9.11)og Jenny Jensen (19.12) på HBA, Trond Viggo på Drammen teater (6.10), Nøtteknekker n i Den norske Opera(25.11), Konsert (3.12) og danseforestilling (15.10) i Biorama, og en storstilt nyttårskonsert i kultursalen (14.01), hvor et 10-manns orkeseter - Ofelia - spiller opp. Pent antrekk og servering hører med. Kulturtilbudet som er forbeholdt pensjonister, gis i et samarbeid med Holmestrand, Re, Andebu og Hof kommuner. Vi håper programmet faller i smak - god fornøyelse! Side 3

4 En av de største kulturskolene i fylket Fra 1. august ble kulturskolene i Re, Holmestrand og Hof sammenslått til en skole. Skolen er med sine 28 ansatte og over 500 elever en av de største kulturskolene i fylket. Administrasjonen er lokalisert til Hof som er vertskommune for den nye interkommunale kulturskolen. Rektor er Jon Endre Røed Olsen. Undervisningen er desentralisert i regionen slik at Hof kulturhus, Våle samfunnshus og kulturskolens lokaler ved Gjøklep fortsatt blir hovedbaser for undervisningen. Rektor vil være stasjonert i Hof men vil legge vekt på å være mye tilstede i alle tre kommunene. Med relativt korte avstander mellom kommunesentrene vil ikke det by på store problemer. Kulturskolen som ressurssenter Det er et uttalt mål både sentralt og lokalt at kulturskolen skal være et ressurssenter for andre institusjoner som barnehager, grunnskoler, videregående skole, eldresenter og sykehjem. Kulturskolen har mye kompetanse å bidra med her utover skolens egen undervisning. Dette vil være et viktig satsningsområde for den nye kulturskolen. Kulturskolen underviser i fiolin, cello, gitar, piano, band, kirkeorgel, sang, bildende kunst, dans og drama samt instruksjon i treblås, messing og slagverk i samarbeid med skolekorpsene. Videre har kulturskolen ansatt dirigenter for både Hof skolekorps, Holmestrand & Botne skolekorps, Våle skolekorps, Ramnes- og Røråstoppen skolekorps, Våle- og Ramnes orkesterforening samt barnekoret Lilleskiber'n i Hof og Våle kirkes barnekor. Skolen har også felles gitarorkester i samarbeid med Horten kulturskole. Side 4

5 Et av målene med sammenslåingen er å skape en mer robust organisasjon som igjen gjør det lettere å skaffe kvalifisert personell samt mer stabilitet i lærerstaben. Det har vist seg å være vanskelig i mindre enheter. Ny rektor for kulturskolen Jon Endre Røed Olsen er opprinnelig fra Ålesund og flyttet til Holmestrand i 1991 og kom til Hof i Han har tidligere jobbet som kulturskolelærer og rektor ved både Hof og Holmestrand kulturskoler. Den nye rektoren ser svært positivt på sammenslåingen av kulturskolene og mener politikerne i alle tre kommunene har tatt et viktig grep for å ruste kulturskolen i området for fremtiden. Han har i samarbeid med kulturkontorene i alle de tre kommunene både før og i sommerferien jobbet for å forberede sammenslåingen. Det er mange brikker som skal på plass men kulturskolen er nå godt i gang med undervisningen. Vi ønsker Jon Endre velkommen som ansatt! Den formelle datoen for sammenslåingen var 1. august. Kulturskolen vil vente med den store markeringen til senere dette skoleåret. UKM / på Biorama Maler du? Tegner du? Synger du? Spiller du et instrument? Danser du? Spiller du teater? Eller gjør du noe annet artig og er mellom 10 og 12 år? Kom å vis oss hva du driver med lørdag 20. november 2010 på Biorama. Påmeldingsskjema deles ut på skolen, eller du kan ta kontakt med Mette på kulturkontoret / Side 5

6 Hva skjer der du bor? Se reguleringsplaner på kommunens nettsted Digital plandialog 12- kommunesamarbeidet i Vestfold har utviklet en løsning som gir mulighet for innsyn og medvirkning i kommunenes plansaksprosesser via kommunenes hjemmesider. Gå til og velg kart. Her ligger en brukerveiledning for kartportalen og hvordan du søker opp arealplaner i ditt område. Du kan også gå via Tema og tjenester - plansak - arealplaner. Du kan se på planer under arbeid eller gjeldende planer. For vedtatte planer ligger plankart og bestemmelser lett tilgjengelig. Når arealplaner ligger ute til høring kan du se forslag til plankart, bestemmelser m.m., og du kan sende uttalelse direkte fra kartportalen. Planer til uttalelse vil bli publisert under aktuelt på kommunens nettside. Du får også tilgang til all korrespondanse i saken, det vil si høringsuttalelser, tidligere forslag, utredninger, vurderinger, saksfremlegg, vedtak m.m. Lokalkunnskap er viktig for å lage gode arealplaner. Derfor er det viktig at du følger med når det pågår planarbeid i ditt nærområde. Din mening og kunnskap kan påvirke det endelige resultatet. Ta kontakt om du lurer på noe! Hilsen Laila Sagerøy, Planlegger Side 6

7 Klima- og energiplan for Hof kommune er vedtatt Klima- og energiplan for Hof kommune ble vedtatt i kommunestyret Klima- og energiplan er en kommunedelplan som viser status for klimagassutslipp i Hof og mål og tiltak for reduksjon av disse. En oppfølgingsplan som synliggjør ansvarsfordeling skal legges frem høsten Klima- og energiplanarbeidet skal innarbeides i økonomiplan, årsbudsjetter og kommunens virksomhet. Oppnådde resultater skal rapporteres årlig og planen skal rulleres hvert 4.år. Vedtatt Klima- og energiplan og siste saksfremlegg kan ses på kommunens nettside under Nyheter eller Miljø og klima eller i resepsjonen på Herredshuset. Små miljødetektiver i Hof barnehage, avd Furukongla. I forbindelse med prosjekt jobbing innenfor fagområdet Natur, miljø og teknikk har vi på 2-3 års avdelingen vært å sett litt på søppel i kommunen. Vi fant ikke så mye søppel (heldigvis), men tusenårsstedet var tilgriset med mye glasskår. Dette synes vi er synd, vi synes plassen er et fint turmål, men alle glasskårene hindrer oss i å gå dit. Vi vil og kan ikke leke blant glasskår, sneiper og snus...!! Derfor oppfordrer vi alle til å rydde opp etter seg. hilsen fra alle 2-3 åringene i Hof barnehage. Side 7

8 Skolestart for elevene i Hof Et nytt skoleår har nettopp startet for 430 elever ved Hof skole. Første klassetrinnet har 44 elever og på ungdomstrinnet har 8. klassetrinnet startet med 34 elever. Alle elevene har gode arbeidsforhold og et fint uteområde. Det er nedlagt et stort arbeid for at skolestarten skal bli så god som mulig for den enkelte elev. Skolen er rengjort, bøker og utstyr er på plass og alle ansatte har planlagt oppstarten. Viktig ved starten av skoleåret: Alle elever skal kjenne seg trygge på skoleveien og på skolen. Vi skal lage hensiktsmessige rutiner og gode holdninger til hverandre i skolehverdagen for å ha et godt læringsmiljø. Elevene skal få klare mål for hva de skal lære og vurdering underveis. Det legges stor vekt på at elevene skal bli gode i grunnleggende ferdigheter ;norsk muntlig, norsk skriftlig, regning, fremmedspråk og IKT. Arbeidsvaner, arbeidsglede og atferd er en vesentlig del av opplæringen som vi legger vekt på i skolehverdagen. Dette skoleåret starter med 3 gjesteelever fra Spania som skal være hos oss til oktober. De er elever i 10. klasse. Hof skole har i to år vært med i Comeinius som er et utvekslingsprogram for lærere og elever i Europa. Samarbeidet foregår på engelsk mellom landene og gir lærere og elever erfaringer fra skole og kultur i andre land. Det er tre familier i Hof som er vertsfamilie for studentene i den tiden de er her. Det var morsomt å høre hvor mange elever som snakket engelsk de første dagene i skolegården. Side 8

9 Skolen har fått ny undervisningsinspektør for ungdomstrinnet etter Einar Sulutvedt som sluttet for å bli pensjonist. Skolens nye inspektør for ungdomstrinnet heter Are Holand, han har vært rektor på Andøya skole før han kom hit i begynnelsen av august. Vi ønsker Are Holand velkommen til skolen og som beboer i Hof. Trafikk på dag og kveldstid Det er stor trafikk til Hof skole om morgenen og ved skoleslutt. Vi oppfordrer alle elever som har trygg skolevei til å gå eller sykle. Det vil redusere trafikken. Ikke stopp i Lindsethveien når elevene kjøres til skolen. På ettermiddag og kveldstid skal all parkering skje på parkeringsplassene og elevene kan gå trygt derfra på baksiden av skolen til sine klasserom. På ettermiddag og kveldstid skal all parkering skje på parkeringsplassene. Det betyr at det ikke skal kjøres oppi skolegårdene men sette bilen på en av parkeringsplassene. Dette er av hensyn til brannbil eller sykebil som må kunne kjøre inn. Det skal oppmerkes plasser for de som av fysiske årsaker må kjøre til døra. Vi har fått nye fine skilt i Lindsethveien, slik at det er lettere å finne fram til oss. Begrunnelsen for at skiltene ikke har vært på plass før er manglende økonomi. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår for alle elevene i Hof! Åse Marie Green Side 9

10 Trær til besvær I boligfeltene ligger en del friområder som er tenkt å fungere som grønne lunger, buffersone mot området rundt eller skjerm mot innsyn mellom boligene. For noen friområder finnes godkjent reguleringsplan med bestemmelser for hvordan skjøtsel skal foregå. Andre friområder kan være uregulerte, men eies som regel av kommunen. Mange opplever at trær i friområdene blir så store at de skygger for utsikten eller er til sjenanse på annen måte. De som ønsker å få hogd trær i friområder må kontakte kommunen ved driftsleder Harald Tunstrøm, slik at hogsten kan utføres på forsvarlig måte. Noen steder er all hogst forbudt. Gamle muntlige avtaler om hogst har ingen gyldighet. Hogging av trær på naboers eiendom må avklares med den respektive nabo. For ordens skyld er det naboloven som normalt regulerer forholdet til trær. Kommunen tar kun beslutninger i forbindelse med trær på egen eiendom og friområder. Tømming av søppel og hageavfall i friområdene er forbudt. Generelt er det forbudt å fylle igjen grøfter og fylle over kummer. Der dette skjer kan det oppstå store skader i perioder med mye nedbør. Springvannsløkka Boligstiftelse er 20 år i år Dette markere vi med å ha en liten feiring i september. Dagen blir feiret med beboere, familen, verge, personalet, stiftelsen, å i fra kommunen. Hilsen personalet på "løkka " Side 10

11 tele- Trenger ditt nærmiljø en opprydding? Vi tilbyr vår miljøpatrulje til næringsdrivende i Hof. Vår miljøpatrulje vil rydde utearealer, parkeringsplasser og klippe gress etter deres behov. Gå gjerne sammen i fellesskap og spleis på oppdraget. Vi tar kun 130 kr pr. time og sender ut et team på minst 2 personer. Ta kontakt med: Asvo Revetal as v/ Geir Ramberg på fon / for videre info. Mail: Hof ungdomsklubb Holder åpent mandag og onsdag kl fredag Alle i alderen år er hjertelig velkommen! Sommer i Hof er over for denne gang. Det var ca 540 påmeldte til aktivitetene i år, og i tillegg hadde Rideskolen besøk av ca 35 barn. Jeg vil i år også takke Rideskolen, SFO og ungdomsklubben for godt samarbeide, uten dere hadde det ikke blitt noe aktivitet. Jeg vil også takke alle foreldre for at jeg får «låne» ungene deres på tur. Det er utrolig flotte unger i Hof - (vær stolte!!) - og alle aktivitetene er gjennomført uten skader eller andre uheldige omstendigheter. Jeg gleder meg alltid til disse ukene - og er sånn deilig sliten når vi er i mål. Hilsen Mette på kulturkontoret:-) Side 11

12 Helgekurs på kjøkkenet ved Hof skole Rull- og syltekurs 29. og 30. oktober Oppstart fredag 29. kl Kursleder: Hans Arne Rønningen Lefse- og flatbrødkurs november Oppstart fredag 19. kl Kursleder: Kari Aakerholt Kursavgift pr. kurs ca. kr råvarer Påmelding innen til Ellen Zimmermann / Arr: Vassås bygdekvinnelag Mandag: Morgen-spin m/jørgen Zumba m/mia Spin 45 min. m/elisabeth Styrke i sal v/ Eva Tirsdag: "Svett & smil" m/elisabeth "Flyt" m/tori-mette (oppstart etter høstferien) Onsdag: Morgen-spin m/jørgen Step-intervall m/eva Torsdag: "Salt, søtt & syrlig" m/bente-charlotte Fredag: Zumba m Mia Zumba m/mia Fartslek-spin m/jørgen Side 12 Følg med på Med forbehold om endring i programmet

13 Kan du tenke deg å veve? Vi har ei vevstue med 6 vever på Granly Grendehus i Vassås. Vi er en gruppe ivrige vevinteresserte damer og vil gjerne ha med oss flere. Hvis du aldri har vevd før, eller syns det er alt for lenge siden du har veve, er det ingen hindring. Vi hjelper hverandre, og du er ikke alene om å være nybegynner. Vi møtes regelmessig, og vevstua kan benyttes når som helst. Akkurat nå har vi en del forskjellige renninger på vevene. Interessert? Ring Lyn Sjue, tlf Strikkekafè På Granly i Vassås onsdag 22. september kl Butikken Motepinnen viser frem siste nytt og de som har lyst kan strikke diverse tøfler eller skjerf av pom-pom garn. Pinner og garn til salgs. Ellers ta med eget strikketøy og bytte ideer med andre. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig høstkveld. Alle velkommen. Hilsen Hobbyloftet i Vassås Lopper ønskes! Hof Lions har loppemarked i Hofhallen 7.november 2010 Har du lopper til oss? ring: Knut Vi henter. Side 13

14 EIDSFOS HOVEDGÅRD PLANLEGGER HØST- OG JULEBORDSESONGEN Etter en stadig økende tilstrømning av spisegjester på Hovedgårdens Søndagsmiddager, vil de nå prøve å arrangere tema-aftener et par lørdager i oktober. På programmet står lutefisk, bacalao og rakfisk. "Vi har fått noen forespørsler på denne typen aftener, og vi vil lodde stemningen og prøve å få til noen gourmetaftener for elskere av disse fiskerettene - kun en type rett om gangen. Hovedgården kan være særdeles passende for intime aftener med bål på peisen og muligens levende musikk isammen med en av disse typiske norske tradisjonsrettene", sier verten på Eidsfos Hovedgård, Tollak J. Skogland til Hof-nytt. Han opplyser videre at arbeidet med julebordsesongen er godt igang, og iår kan bedrifter, lag eller organisasjoner som er mellom 70 og 120 deltagere, både få Hovedgården for seg selv en julebordslørdag eller fredag, samt at Skogland har inngått intensjonsavtale med storbandet "Rip Off" som består av 13 musikkere og bandet "Crusin' Cale" som for en svært hyggelig pris kan forestå dansemusikken til langt ut i de små timer. Begge bandene - som hovedsakelig kommer fra Sandefjord og omegn, har fått utrolig mye positiv avisomtale i den senere tiden. De har foreløbig ikke booket seg opp for julebordsesongen, men det er viktig å ikke vente for lenge for med deres økende popularitet, kan tilbudene bli mange utover høsten. Både tradisjonell varm julemat og for de som som ønsker det - en utvidet julebuffet med litt mere spesielle retter, vil være å finne på menytilbudene som Hovedgården vil gå ut med tidlig i september. Side 14

15 "Hovedgården med sin egenart, varme og sjarme burde absolutt være første valget for folk flest når man skal bestemme hvor julefesten skal avvikles" mener Skogland som kan love en ramme og innslag rundt festen som skal bli minnerik og hyggelig. "Enten du kommer alene eller med venner eller arbeidskolegaer - dette skal bli minst like hyggelig som julefestene som ble arrangert på Hovedgården for 200 år siden" presiserer Skogland som ellers opplyser om at julebordene tar til den 20. november og det er mulig å bestille bord både fredager og lørdager frem mot jul. Verten på Hovedgården minner også om Eidsfoss dagen den 19. september hvor selve hovedhuset også vil har åpent for bespisning for store og små. "Vi vil annonsere menyen ca. en uke før selve dagen, men ettersom der blir servert vafler og pølser ute i Haven, vil vi operere med middagsretter og lunchretter" sier en engasjert vert til Hof-nytt. Eidsfossdagen Eidsfos Hovedgård Kl MARKED Kjøp og salg - Grisla brød - Kiosk - Underholdning - lotteri Hovedgården er åpen for servering. Nyt en søndag i vakre Eidsfoss Vedr. salg kontakt / Arr. Eidsfossdagen Side 15

16 Kjøp og salg av sportsutstyr Hof IL gir deg mulighet til å selge og kjøpe brukt sportsutstyr/-klær på Voldshagan 13. november 2010 kl Sjekk ut ski- og skøyteutstyret for vinteren og gå over sommeraktivitetsutstyret. Her kan du gjøre god handel! Velkommen! Aktivitetsturnering / Håndball i Hof-hallen Hof håndball arrangerer aktivitetsturnering i Hof-hallen søndag 26. september fra kl Hof håndball stiller med egne lag, det er gutter og jenter 9-11 år som spiller. Kiosksalg. Vi ønsker alle velkommen til en trivelig håndballdag. Kronerulling til ny løypemaskin fortsetter Følg med på Hof IL s hjemmeside: Bamsemumspiknik / boklansering Camilla Otterlei gir ut barneboka Klara og gangsterklubben på Gyldendal forlag til høsten, og begivenheten vil bli feiret ettertrykkelig med bamsemumspiknik og opplesning følgende steder og datoer: Lør , kl 12-14, Energimølla på Kongsberg Lør , kl 12-14, Bellonas lokaler i Nordregate 2 i Oslo Søn , kl 12-14, Hallen, Eidsfoss Side 16 Ta med små og store venner. Alle er hjertelig velkommen!!!

17 Kaarby Sanitetsforening Basar og julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss Lørdag 20. november kl Trekning kl Lokale utstillere stiller ut sine hjemmelagde produkter for salg. Lynlotteri salg av kaffe og kaker Salg av juletallerken kl Alle hjertelig velkommen Ønsker du stand? kontakt Åse Kjennerud på tlf / Bygdepub med quiz fredag 24. september. Dørene åpnes klokken års aldersgrense. Velkommen til Granly! Loppemarked på Granly Vassås Vel arrangerer loppemarked lørdag 23. oktober klokken på Granly. Har du en loppe eller flere du vil kvitte deg med, ring Beate Kleppan tlf , eller Hanne Sjue tlf Kunsthåndverksmarked på Eidsfoss Tradisjonene tro arrangeres marked på Eidsfoss hvor det selges kunst fra lokale og utenbygds profesjonelle kunstnere. Her har du mulighet for å sikre noen flotte julegaver! Velkommen til hyggelige dager på Eidsfoss. Side 17

18 Kulturkalender: Kosthold for kvinner informasjonsmøte hvor Kl Ernæringsrådgiver KariMartinsen kommer og forteller om kosthold for kvinner. Grendehuset i Sundbyfoss gratis entrè bevertning Arr: Kaarby Sanitetsforening Eidsfossdagen marked med mer ved Eidsfos Hovedgård Kl Arr: Eidsfossdagen Strikkekafè på Granly i Vassås Kl Arr: Hobbyloftet i Vassås Bygdepub med quiz på Granly i Vassås Kl Arr: Vassås vel Aktivitetsturnering Håndball i Hof-hallen Kl Arr: Hof IL s håndballgruppe Konsert med Sibeth synger Hoff på Eidsfos Kro Datter av Trygve Hoff og søster av Ståle Hoff synger musikk av sin far og bror. Emma Rowena Hansen medvirker. (kjent fra Bal musette) Inngang. Se annonsering. Arr: Eidsfos Kro Loppemarked på Granly Kl Arr: Vassås vel Helgekurs på skolekjøkkenet Rull og sylte Arr: Vassås bygdekvinnelag Kunsthåndverksmarkedet på Eidsfoss Lokale kunsthåndverkerne har invitert profesjonelle kunstnere til å delta. Arr: kunstnere på Eidsfoss Side 18

19 Fest på kultursalen Arr: Hofnarren Moteoppvisning klubbhuset/voldshagan Arr: Hof bygdekvinnelag Loppemarked i Hofhallen Arr: Hof Lions Kjøp og salg av brukt sportsutstyr på Voldshagen Kl Arr: Hof IL Helgekurs på skolekjøkkenet Lefse og flatbrød Arr: Vassås bygdekvinnelag UKM på Biorama Holmestrand, Horten, Sande, Svelvik og Hof kommuner Juleverksted på Granly for barn hvor vi lager julegaver og baker pepperkaker. Arr: Hobbyloftet Basar- og julesalgsmesse på Grendehuset Kl Arr: Kaarby Sanitetsforening Førjulsfest på Granly. Slåttefest og juleball er nå blitt til førjulsfest her er det bare å melde sin interesse da vi mangler arrangører Arr: Vassås vel Juletrefest Tradisjonell juletrefest med sang, nisse og julegodt for liten og stor Arr: Vassås Vel Meld ifra om arrangementer til eller på tlf Side 19

20 Hof kommunes hjemmeside Kom gjerne med kommentarer og tips til stoff til siden. mail: Hofposten på Internett Her kan alle foreninger og ideelle organisasjoner i Hof få gratis annonser i Hofposten på Internett. Send teksten via e-post til eller ring HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2010 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2010 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2010 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2010 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2010 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 20 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss!

HJERTELIG VELKOMMEN. til en stemningsfull adventstid hos oss! CHRISTMAS L I K E T H E O N E S YO U U S E D TO K N OW RADISSON BLU HOTEL Storgata 2, 8001 Bodø, Norway T: +47 75 51 90 00 F: +47 75 51 90 01 conference.bodo@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-bodo

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog MAKS, 3-4 Tilbudskatalog Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nye kurs klare for påmelding! Vi på Maks har gleden av å presentere første kursrunde dette skoleåret. Det vil være nye kurs, samt populære

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

REFERAT FRA 3. FAU-MØTE 2015/16

REFERAT FRA 3. FAU-MØTE 2015/16 REFERAT FRA 3. FAU-MØTE 2015/16 Damsgård skole 11.11.15 kl 19.00 Fra FAU NAVN MØTT VARA 1 A Andreas Begum x 1 B Cathrine Skjeret Meldt Frafall Cathrine Krantz 2 A Randi Lindås-Blaha x 2 B Liv Ulvund Hjørnevik

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger v D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 6.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik

Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik Datauka i Melsomvik Tid: mandag 15. fredag 19. juni 2015 Sted: Nestor, Melsomvik www.nestorutvikling.no Datauka i Melsomvik I år arrangerer Nestor Datauka i Melsomvik for tredje år på rad. Dette er er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER «Vi kommer i morra, vi!» Blid og glad reiser Leonora fra barnehagen, og vil bare si i fra at hun kommer i morgen også. Og når en ny dag kommer, er de små klare

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018

Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 ~ 1 ~ Velkommen til NØKLEVANN AKTIVITETSSKOLE Skoleåret 2017 / 2018 På Nøklevann Aktivitetsskole skal elevene oppleve: Trygghet Selvstendighet Sosial utvikling Faglig utvikling ~ 2 ~ Innhold Velkommen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2017. Hei alle sammen! Tusen takk for en herlig september måned sammen med deres nydelige barn. Vi på Sølje har hatt en god måned, vi er blitt godt kjent, både

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Periodeplan for Maur. Desember 2017 og januar Visjon: Kom og lek med oss. Perioden som har gått

Periodeplan for Maur. Desember 2017 og januar Visjon: Kom og lek med oss. Perioden som har gått Visjon: Kom og lek med oss. Periodeplan for Maur Desember 2017 og januar 2018 Perioden som har gått Mandager har vi laget varmmaten ute på bål denne perioden. Dette har vi opplevd som en god start på uka.

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Velkommen til Kulturskolen i Odalen!

Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Kurskatalog for A-basen

Kurskatalog for A-basen Kurskatalog for A-basen Vår 2017 Til alle barn og foresatte på A-basen I uke 19 begynner vi med ny kursperiode. Kursene går over 4/5 uker (pga. helligdager). Alle kan melde seg på kurs med unntak av kokkekurs

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

Evaluering av Oktober og November

Evaluering av Oktober og November Evaluering av Oktober og November Denne perioden har hatt meget skiftende vær og vi har fått kjenne på de fleste årstidene. Vi har vært mye ute på formiddagene - både på tur utenfor barnehagen og på barnehagens

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO Velkommen til SFO Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO STØRRELSE Verdt å vite I overkant av 315 barn på SFO 1.trinn

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ MARS 2016 Hei alle sammen! Våren er i anmarsj, og vi har hatt noen flotte dager med litt lettere klær og superglade barn. Håper dere hadde en koselig påskefrokost her i barnehagen

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og avslutte, dagen med dere

Detaljer

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i PingVinn barnehage. Vi i PingVinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

Årsplan for Moan SFO

Årsplan for Moan SFO Årsplan for Moan SFO 2017 2018 MOAN SKOLE Boks 174 9156 STORSLETT Telefon: 775 88 300 Telefon SFO: 775 88 324 Epost: moan.skole@nordreisa.kommune.no 1 Bemanning: Carina Isaksen, fagarbeider i B.U.A. Janne

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018

Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Arbeidsplan for Gullhår januar 2018 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 2. 3. 4. 5. 1. Nyttårsdag Lek & aktivitet på Tur avdeling med små og store på avdeling Askeladden Caroline kommer Barnehagen

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MÅNEDSPLAN FOR STEINGRUA oktober 2016 uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 40 3.-7 Oktober 41 10.-14 Oktober JUBILEUMSUKA Offisiell åpning av nye Granåsen barnehage av Ordføreren kl 13 Skifer friluftsuke

Detaljer

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015

Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K. Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Invitasjon til det 31. Distriktsmøte i Lions Distrikt 104K Østerdalen Hotell/Åmot kulturhus 17.-19. april 2015 Arrangør: Lions Club Rena VELKOMMEN TIL DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104K Hilsen fra President

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER DESEMBER 2014 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN SEPTEMBER 2014 Mandag 1. kl. 1100 Solberglia Musikkterapi med Eli Sommerfeldt fra Kulturskolen, avd. blir informert direkte

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, MARS, 2017. Hei alle sammen! Mars måned har gått fort. Vi har forsket videre på musikk og musikk instrumenter, vi har blitt kjent med en ny fortelling i Hakkebakkeskogen,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

[arena] v e s t f o s s e n

[arena] v e s t f o s s e n [arena] v e s t f o s s e n åpner 03.05.08 14.30 Landings scenerommet Stag Bank Karl Gundersen 7011 Rune Guneriussen Arena Vestfossen, stiftet i 2004, er et senter for samtidskunst. Senteret består av

Detaljer

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013

PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 PROGRAM KULTURUKA 31. MAI 09. JUNI 2013 FREDAG 31/5 16.00 Slippendagen Havøysund Patentslipp inviterer til piratfest For hele familien. Det blir minimesse, grilling, lek og moro m.m. LØRDAG 1/6 20.00 80-talls

Detaljer

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA 2016 2017 Velkommen! Det er en glede for oss å ønske deg velkommen til Aktivitetsskolen på Bolteløkka. Det er et tilbud hvor barna kan leke og lære, få nye opplevelser og

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015

Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Arbeidsplan for Rødhette oktober 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 Tur dag 5 Samling 5 år: Samling 4 år: 6 Samling 5 år: Samling 4 år. Varm mat: Tomatsuppe med egg og makaroni 7 8 9 Tur dag

Detaljer

Vi ønsker dere en fin høstmåned!

Vi ønsker dere en fin høstmåned! Da var vi godt i gang med høsten og heldigvis har det vært flere fine dager på oss den siste tiden. Utetiden blir med en gang mye lettere for barna når været er med oss. Barna kan ha lettere klær på seg

Detaljer

MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018

MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018 MÅNEDSPLAN FEBRUAR ANSTENS 2018 Januar: I januar har vi hatt fokus på fagområdet antall, rom og form. Dette er et fagområde som er rundt oss hele tiden både i barnehagens inne og uterom og på turer i skogen.

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

Månedsbrev for Grønt team

Månedsbrev for Grønt team Månedsbrev for Grønt team Mai Mai er over og vi begynner på den siste måneden før sommerferien. Vi feiret 17.mai med resten av barnehagen. Dagen bestod av forskjellige aktiviteter som passet for både de

Detaljer