Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 Kjære alle sammen Sommerferien er over. Nå begynner arbeid, skole og hverdagen for de fleste av oss. Det har vært mange festivaler og kulturmønstringer å glede seg over i Hof. Steinsamlingsdager, kunst - og kulturutstillinger på Eidsfoss. Ikke å forglemme Hof Toppers. Vår kommune og dens innbyggere er flinke i sin kreativitet og virketrang i det frivilliges tjeneste. De politiske møtene i kommunen har så smått begynt og en altoverskyggende sak opptar mange av oss for tiden, Veset, det fremtidige omsorgssenteret for kommunen vår. Vi har fått store utfordringer på det økonomiske plan, større enn vi i første omgang hadde regnet med slik saken til nå er blitt presentert. Vi arbeider med å finne gode løsninger rent praktisk/økonomisk og, parallelt med dette, arbeide videre med å avklare ansvarsforholdene med hensyn til de oppståtte avvik i byggeprosjektet. Jeg beklager forholdene og skjønner at mange innbyggere er frustrerte over det de hører. Det er forståelig at dette kommer til uttrykk så vel skriftlig som muntlig. Jeg tar mitt ansvar sammen med kommunestyre og administrasjon for å finne de beste løsninger for kommunen. Vi må være løsningsfokuserte. Noe annet vil virke mot sin hensikt. Det er gledelig å se bilder i vår lokalavis av alle som begynner i første klasse ved Hof skole. Jeg vil benytte anledningen til å ønske dere alle lykke til. Dere begynner på en flott skole med godt læringsmiljø og mange dyktige lærere og hjelpere rundt dere. Jeg vil ønske alle i Hof gode høstdager. Det bugner av sopp og bær i våre skoger. Løp og plukk! Med vennlig hilsen Olav Bjørnli Ordfører Side 2

3 Hof bibliotek er stengt på ubestemt tid På grunn av flytting til nye lokaler vil biblioteket være stengt på ubestemt tid. Bøker og annet materiale kan som vanlig leveres på Herredshuset. Vi beklager at vi ikke kan gi nærmere informasjon om nyåpning i de gamle banklokalene, men lover at det blir flott! Vi gleder oss og håper å se alle gamle og mange nye lånere når vi åpner igjen. Følg med på Hof kommunes hjemmesider for videre informasjon. Den kulturelle spaserstokken Høstens program foreligger nå, og deles ut til pensjonistforeninger, via hjemmetjenesten, på Hof bo- og aktivitetssenter, på Torstad, ved kommunens sentralbord osv. Programmet vil også ligge på kommunens hjemmeside. I høst kan du opplevekonsert med Marius Roth Christensen (9.11)og Jenny Jensen (19.12) på HBA, Trond Viggo på Drammen teater (6.10), Nøtteknekker n i Den norske Opera(25.11), Konsert (3.12) og danseforestilling (15.10) i Biorama, og en storstilt nyttårskonsert i kultursalen (14.01), hvor et 10-manns orkeseter - Ofelia - spiller opp. Pent antrekk og servering hører med. Kulturtilbudet som er forbeholdt pensjonister, gis i et samarbeid med Holmestrand, Re, Andebu og Hof kommuner. Vi håper programmet faller i smak - god fornøyelse! Side 3

4 En av de største kulturskolene i fylket Fra 1. august ble kulturskolene i Re, Holmestrand og Hof sammenslått til en skole. Skolen er med sine 28 ansatte og over 500 elever en av de største kulturskolene i fylket. Administrasjonen er lokalisert til Hof som er vertskommune for den nye interkommunale kulturskolen. Rektor er Jon Endre Røed Olsen. Undervisningen er desentralisert i regionen slik at Hof kulturhus, Våle samfunnshus og kulturskolens lokaler ved Gjøklep fortsatt blir hovedbaser for undervisningen. Rektor vil være stasjonert i Hof men vil legge vekt på å være mye tilstede i alle tre kommunene. Med relativt korte avstander mellom kommunesentrene vil ikke det by på store problemer. Kulturskolen som ressurssenter Det er et uttalt mål både sentralt og lokalt at kulturskolen skal være et ressurssenter for andre institusjoner som barnehager, grunnskoler, videregående skole, eldresenter og sykehjem. Kulturskolen har mye kompetanse å bidra med her utover skolens egen undervisning. Dette vil være et viktig satsningsområde for den nye kulturskolen. Kulturskolen underviser i fiolin, cello, gitar, piano, band, kirkeorgel, sang, bildende kunst, dans og drama samt instruksjon i treblås, messing og slagverk i samarbeid med skolekorpsene. Videre har kulturskolen ansatt dirigenter for både Hof skolekorps, Holmestrand & Botne skolekorps, Våle skolekorps, Ramnes- og Røråstoppen skolekorps, Våle- og Ramnes orkesterforening samt barnekoret Lilleskiber'n i Hof og Våle kirkes barnekor. Skolen har også felles gitarorkester i samarbeid med Horten kulturskole. Side 4

5 Et av målene med sammenslåingen er å skape en mer robust organisasjon som igjen gjør det lettere å skaffe kvalifisert personell samt mer stabilitet i lærerstaben. Det har vist seg å være vanskelig i mindre enheter. Ny rektor for kulturskolen Jon Endre Røed Olsen er opprinnelig fra Ålesund og flyttet til Holmestrand i 1991 og kom til Hof i Han har tidligere jobbet som kulturskolelærer og rektor ved både Hof og Holmestrand kulturskoler. Den nye rektoren ser svært positivt på sammenslåingen av kulturskolene og mener politikerne i alle tre kommunene har tatt et viktig grep for å ruste kulturskolen i området for fremtiden. Han har i samarbeid med kulturkontorene i alle de tre kommunene både før og i sommerferien jobbet for å forberede sammenslåingen. Det er mange brikker som skal på plass men kulturskolen er nå godt i gang med undervisningen. Vi ønsker Jon Endre velkommen som ansatt! Den formelle datoen for sammenslåingen var 1. august. Kulturskolen vil vente med den store markeringen til senere dette skoleåret. UKM / på Biorama Maler du? Tegner du? Synger du? Spiller du et instrument? Danser du? Spiller du teater? Eller gjør du noe annet artig og er mellom 10 og 12 år? Kom å vis oss hva du driver med lørdag 20. november 2010 på Biorama. Påmeldingsskjema deles ut på skolen, eller du kan ta kontakt med Mette på kulturkontoret / Side 5

6 Hva skjer der du bor? Se reguleringsplaner på kommunens nettsted Digital plandialog 12- kommunesamarbeidet i Vestfold har utviklet en løsning som gir mulighet for innsyn og medvirkning i kommunenes plansaksprosesser via kommunenes hjemmesider. Gå til og velg kart. Her ligger en brukerveiledning for kartportalen og hvordan du søker opp arealplaner i ditt område. Du kan også gå via Tema og tjenester - plansak - arealplaner. Du kan se på planer under arbeid eller gjeldende planer. For vedtatte planer ligger plankart og bestemmelser lett tilgjengelig. Når arealplaner ligger ute til høring kan du se forslag til plankart, bestemmelser m.m., og du kan sende uttalelse direkte fra kartportalen. Planer til uttalelse vil bli publisert under aktuelt på kommunens nettside. Du får også tilgang til all korrespondanse i saken, det vil si høringsuttalelser, tidligere forslag, utredninger, vurderinger, saksfremlegg, vedtak m.m. Lokalkunnskap er viktig for å lage gode arealplaner. Derfor er det viktig at du følger med når det pågår planarbeid i ditt nærområde. Din mening og kunnskap kan påvirke det endelige resultatet. Ta kontakt om du lurer på noe! Hilsen Laila Sagerøy, Planlegger Side 6

7 Klima- og energiplan for Hof kommune er vedtatt Klima- og energiplan for Hof kommune ble vedtatt i kommunestyret Klima- og energiplan er en kommunedelplan som viser status for klimagassutslipp i Hof og mål og tiltak for reduksjon av disse. En oppfølgingsplan som synliggjør ansvarsfordeling skal legges frem høsten Klima- og energiplanarbeidet skal innarbeides i økonomiplan, årsbudsjetter og kommunens virksomhet. Oppnådde resultater skal rapporteres årlig og planen skal rulleres hvert 4.år. Vedtatt Klima- og energiplan og siste saksfremlegg kan ses på kommunens nettside under Nyheter eller Miljø og klima eller i resepsjonen på Herredshuset. Små miljødetektiver i Hof barnehage, avd Furukongla. I forbindelse med prosjekt jobbing innenfor fagområdet Natur, miljø og teknikk har vi på 2-3 års avdelingen vært å sett litt på søppel i kommunen. Vi fant ikke så mye søppel (heldigvis), men tusenårsstedet var tilgriset med mye glasskår. Dette synes vi er synd, vi synes plassen er et fint turmål, men alle glasskårene hindrer oss i å gå dit. Vi vil og kan ikke leke blant glasskår, sneiper og snus...!! Derfor oppfordrer vi alle til å rydde opp etter seg. hilsen fra alle 2-3 åringene i Hof barnehage. Side 7

8 Skolestart for elevene i Hof Et nytt skoleår har nettopp startet for 430 elever ved Hof skole. Første klassetrinnet har 44 elever og på ungdomstrinnet har 8. klassetrinnet startet med 34 elever. Alle elevene har gode arbeidsforhold og et fint uteområde. Det er nedlagt et stort arbeid for at skolestarten skal bli så god som mulig for den enkelte elev. Skolen er rengjort, bøker og utstyr er på plass og alle ansatte har planlagt oppstarten. Viktig ved starten av skoleåret: Alle elever skal kjenne seg trygge på skoleveien og på skolen. Vi skal lage hensiktsmessige rutiner og gode holdninger til hverandre i skolehverdagen for å ha et godt læringsmiljø. Elevene skal få klare mål for hva de skal lære og vurdering underveis. Det legges stor vekt på at elevene skal bli gode i grunnleggende ferdigheter ;norsk muntlig, norsk skriftlig, regning, fremmedspråk og IKT. Arbeidsvaner, arbeidsglede og atferd er en vesentlig del av opplæringen som vi legger vekt på i skolehverdagen. Dette skoleåret starter med 3 gjesteelever fra Spania som skal være hos oss til oktober. De er elever i 10. klasse. Hof skole har i to år vært med i Comeinius som er et utvekslingsprogram for lærere og elever i Europa. Samarbeidet foregår på engelsk mellom landene og gir lærere og elever erfaringer fra skole og kultur i andre land. Det er tre familier i Hof som er vertsfamilie for studentene i den tiden de er her. Det var morsomt å høre hvor mange elever som snakket engelsk de første dagene i skolegården. Side 8

9 Skolen har fått ny undervisningsinspektør for ungdomstrinnet etter Einar Sulutvedt som sluttet for å bli pensjonist. Skolens nye inspektør for ungdomstrinnet heter Are Holand, han har vært rektor på Andøya skole før han kom hit i begynnelsen av august. Vi ønsker Are Holand velkommen til skolen og som beboer i Hof. Trafikk på dag og kveldstid Det er stor trafikk til Hof skole om morgenen og ved skoleslutt. Vi oppfordrer alle elever som har trygg skolevei til å gå eller sykle. Det vil redusere trafikken. Ikke stopp i Lindsethveien når elevene kjøres til skolen. På ettermiddag og kveldstid skal all parkering skje på parkeringsplassene og elevene kan gå trygt derfra på baksiden av skolen til sine klasserom. På ettermiddag og kveldstid skal all parkering skje på parkeringsplassene. Det betyr at det ikke skal kjøres oppi skolegårdene men sette bilen på en av parkeringsplassene. Dette er av hensyn til brannbil eller sykebil som må kunne kjøre inn. Det skal oppmerkes plasser for de som av fysiske årsaker må kjøre til døra. Vi har fått nye fine skilt i Lindsethveien, slik at det er lettere å finne fram til oss. Begrunnelsen for at skiltene ikke har vært på plass før er manglende økonomi. Vi gleder oss til å ta fatt på et nytt skoleår for alle elevene i Hof! Åse Marie Green Side 9

10 Trær til besvær I boligfeltene ligger en del friområder som er tenkt å fungere som grønne lunger, buffersone mot området rundt eller skjerm mot innsyn mellom boligene. For noen friområder finnes godkjent reguleringsplan med bestemmelser for hvordan skjøtsel skal foregå. Andre friområder kan være uregulerte, men eies som regel av kommunen. Mange opplever at trær i friområdene blir så store at de skygger for utsikten eller er til sjenanse på annen måte. De som ønsker å få hogd trær i friområder må kontakte kommunen ved driftsleder Harald Tunstrøm, slik at hogsten kan utføres på forsvarlig måte. Noen steder er all hogst forbudt. Gamle muntlige avtaler om hogst har ingen gyldighet. Hogging av trær på naboers eiendom må avklares med den respektive nabo. For ordens skyld er det naboloven som normalt regulerer forholdet til trær. Kommunen tar kun beslutninger i forbindelse med trær på egen eiendom og friområder. Tømming av søppel og hageavfall i friområdene er forbudt. Generelt er det forbudt å fylle igjen grøfter og fylle over kummer. Der dette skjer kan det oppstå store skader i perioder med mye nedbør. Springvannsløkka Boligstiftelse er 20 år i år Dette markere vi med å ha en liten feiring i september. Dagen blir feiret med beboere, familen, verge, personalet, stiftelsen, å i fra kommunen. Hilsen personalet på "løkka " Side 10

11 tele- Trenger ditt nærmiljø en opprydding? Vi tilbyr vår miljøpatrulje til næringsdrivende i Hof. Vår miljøpatrulje vil rydde utearealer, parkeringsplasser og klippe gress etter deres behov. Gå gjerne sammen i fellesskap og spleis på oppdraget. Vi tar kun 130 kr pr. time og sender ut et team på minst 2 personer. Ta kontakt med: Asvo Revetal as v/ Geir Ramberg på fon / for videre info. Mail: Hof ungdomsklubb Holder åpent mandag og onsdag kl fredag Alle i alderen år er hjertelig velkommen! Sommer i Hof er over for denne gang. Det var ca 540 påmeldte til aktivitetene i år, og i tillegg hadde Rideskolen besøk av ca 35 barn. Jeg vil i år også takke Rideskolen, SFO og ungdomsklubben for godt samarbeide, uten dere hadde det ikke blitt noe aktivitet. Jeg vil også takke alle foreldre for at jeg får «låne» ungene deres på tur. Det er utrolig flotte unger i Hof - (vær stolte!!) - og alle aktivitetene er gjennomført uten skader eller andre uheldige omstendigheter. Jeg gleder meg alltid til disse ukene - og er sånn deilig sliten når vi er i mål. Hilsen Mette på kulturkontoret:-) Side 11

12 Helgekurs på kjøkkenet ved Hof skole Rull- og syltekurs 29. og 30. oktober Oppstart fredag 29. kl Kursleder: Hans Arne Rønningen Lefse- og flatbrødkurs november Oppstart fredag 19. kl Kursleder: Kari Aakerholt Kursavgift pr. kurs ca. kr råvarer Påmelding innen til Ellen Zimmermann / Arr: Vassås bygdekvinnelag Mandag: Morgen-spin m/jørgen Zumba m/mia Spin 45 min. m/elisabeth Styrke i sal v/ Eva Tirsdag: "Svett & smil" m/elisabeth "Flyt" m/tori-mette (oppstart etter høstferien) Onsdag: Morgen-spin m/jørgen Step-intervall m/eva Torsdag: "Salt, søtt & syrlig" m/bente-charlotte Fredag: Zumba m Mia Zumba m/mia Fartslek-spin m/jørgen Side 12 Følg med på Med forbehold om endring i programmet

13 Kan du tenke deg å veve? Vi har ei vevstue med 6 vever på Granly Grendehus i Vassås. Vi er en gruppe ivrige vevinteresserte damer og vil gjerne ha med oss flere. Hvis du aldri har vevd før, eller syns det er alt for lenge siden du har veve, er det ingen hindring. Vi hjelper hverandre, og du er ikke alene om å være nybegynner. Vi møtes regelmessig, og vevstua kan benyttes når som helst. Akkurat nå har vi en del forskjellige renninger på vevene. Interessert? Ring Lyn Sjue, tlf Strikkekafè På Granly i Vassås onsdag 22. september kl Butikken Motepinnen viser frem siste nytt og de som har lyst kan strikke diverse tøfler eller skjerf av pom-pom garn. Pinner og garn til salgs. Ellers ta med eget strikketøy og bytte ideer med andre. Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig høstkveld. Alle velkommen. Hilsen Hobbyloftet i Vassås Lopper ønskes! Hof Lions har loppemarked i Hofhallen 7.november 2010 Har du lopper til oss? ring: Knut Vi henter. Side 13

14 EIDSFOS HOVEDGÅRD PLANLEGGER HØST- OG JULEBORDSESONGEN Etter en stadig økende tilstrømning av spisegjester på Hovedgårdens Søndagsmiddager, vil de nå prøve å arrangere tema-aftener et par lørdager i oktober. På programmet står lutefisk, bacalao og rakfisk. "Vi har fått noen forespørsler på denne typen aftener, og vi vil lodde stemningen og prøve å få til noen gourmetaftener for elskere av disse fiskerettene - kun en type rett om gangen. Hovedgården kan være særdeles passende for intime aftener med bål på peisen og muligens levende musikk isammen med en av disse typiske norske tradisjonsrettene", sier verten på Eidsfos Hovedgård, Tollak J. Skogland til Hof-nytt. Han opplyser videre at arbeidet med julebordsesongen er godt igang, og iår kan bedrifter, lag eller organisasjoner som er mellom 70 og 120 deltagere, både få Hovedgården for seg selv en julebordslørdag eller fredag, samt at Skogland har inngått intensjonsavtale med storbandet "Rip Off" som består av 13 musikkere og bandet "Crusin' Cale" som for en svært hyggelig pris kan forestå dansemusikken til langt ut i de små timer. Begge bandene - som hovedsakelig kommer fra Sandefjord og omegn, har fått utrolig mye positiv avisomtale i den senere tiden. De har foreløbig ikke booket seg opp for julebordsesongen, men det er viktig å ikke vente for lenge for med deres økende popularitet, kan tilbudene bli mange utover høsten. Både tradisjonell varm julemat og for de som som ønsker det - en utvidet julebuffet med litt mere spesielle retter, vil være å finne på menytilbudene som Hovedgården vil gå ut med tidlig i september. Side 14

15 "Hovedgården med sin egenart, varme og sjarme burde absolutt være første valget for folk flest når man skal bestemme hvor julefesten skal avvikles" mener Skogland som kan love en ramme og innslag rundt festen som skal bli minnerik og hyggelig. "Enten du kommer alene eller med venner eller arbeidskolegaer - dette skal bli minst like hyggelig som julefestene som ble arrangert på Hovedgården for 200 år siden" presiserer Skogland som ellers opplyser om at julebordene tar til den 20. november og det er mulig å bestille bord både fredager og lørdager frem mot jul. Verten på Hovedgården minner også om Eidsfoss dagen den 19. september hvor selve hovedhuset også vil har åpent for bespisning for store og små. "Vi vil annonsere menyen ca. en uke før selve dagen, men ettersom der blir servert vafler og pølser ute i Haven, vil vi operere med middagsretter og lunchretter" sier en engasjert vert til Hof-nytt. Eidsfossdagen Eidsfos Hovedgård Kl MARKED Kjøp og salg - Grisla brød - Kiosk - Underholdning - lotteri Hovedgården er åpen for servering. Nyt en søndag i vakre Eidsfoss Vedr. salg kontakt / Arr. Eidsfossdagen Side 15

16 Kjøp og salg av sportsutstyr Hof IL gir deg mulighet til å selge og kjøpe brukt sportsutstyr/-klær på Voldshagan 13. november 2010 kl Sjekk ut ski- og skøyteutstyret for vinteren og gå over sommeraktivitetsutstyret. Her kan du gjøre god handel! Velkommen! Aktivitetsturnering / Håndball i Hof-hallen Hof håndball arrangerer aktivitetsturnering i Hof-hallen søndag 26. september fra kl Hof håndball stiller med egne lag, det er gutter og jenter 9-11 år som spiller. Kiosksalg. Vi ønsker alle velkommen til en trivelig håndballdag. Kronerulling til ny løypemaskin fortsetter Følg med på Hof IL s hjemmeside: Bamsemumspiknik / boklansering Camilla Otterlei gir ut barneboka Klara og gangsterklubben på Gyldendal forlag til høsten, og begivenheten vil bli feiret ettertrykkelig med bamsemumspiknik og opplesning følgende steder og datoer: Lør , kl 12-14, Energimølla på Kongsberg Lør , kl 12-14, Bellonas lokaler i Nordregate 2 i Oslo Søn , kl 12-14, Hallen, Eidsfoss Side 16 Ta med små og store venner. Alle er hjertelig velkommen!!!

17 Kaarby Sanitetsforening Basar og julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss Lørdag 20. november kl Trekning kl Lokale utstillere stiller ut sine hjemmelagde produkter for salg. Lynlotteri salg av kaffe og kaker Salg av juletallerken kl Alle hjertelig velkommen Ønsker du stand? kontakt Åse Kjennerud på tlf / Bygdepub med quiz fredag 24. september. Dørene åpnes klokken års aldersgrense. Velkommen til Granly! Loppemarked på Granly Vassås Vel arrangerer loppemarked lørdag 23. oktober klokken på Granly. Har du en loppe eller flere du vil kvitte deg med, ring Beate Kleppan tlf , eller Hanne Sjue tlf Kunsthåndverksmarked på Eidsfoss Tradisjonene tro arrangeres marked på Eidsfoss hvor det selges kunst fra lokale og utenbygds profesjonelle kunstnere. Her har du mulighet for å sikre noen flotte julegaver! Velkommen til hyggelige dager på Eidsfoss. Side 17

18 Kulturkalender: Kosthold for kvinner informasjonsmøte hvor Kl Ernæringsrådgiver KariMartinsen kommer og forteller om kosthold for kvinner. Grendehuset i Sundbyfoss gratis entrè bevertning Arr: Kaarby Sanitetsforening Eidsfossdagen marked med mer ved Eidsfos Hovedgård Kl Arr: Eidsfossdagen Strikkekafè på Granly i Vassås Kl Arr: Hobbyloftet i Vassås Bygdepub med quiz på Granly i Vassås Kl Arr: Vassås vel Aktivitetsturnering Håndball i Hof-hallen Kl Arr: Hof IL s håndballgruppe Konsert med Sibeth synger Hoff på Eidsfos Kro Datter av Trygve Hoff og søster av Ståle Hoff synger musikk av sin far og bror. Emma Rowena Hansen medvirker. (kjent fra Bal musette) Inngang. Se annonsering. Arr: Eidsfos Kro Loppemarked på Granly Kl Arr: Vassås vel Helgekurs på skolekjøkkenet Rull og sylte Arr: Vassås bygdekvinnelag Kunsthåndverksmarkedet på Eidsfoss Lokale kunsthåndverkerne har invitert profesjonelle kunstnere til å delta. Arr: kunstnere på Eidsfoss Side 18

19 Fest på kultursalen Arr: Hofnarren Moteoppvisning klubbhuset/voldshagan Arr: Hof bygdekvinnelag Loppemarked i Hofhallen Arr: Hof Lions Kjøp og salg av brukt sportsutstyr på Voldshagen Kl Arr: Hof IL Helgekurs på skolekjøkkenet Lefse og flatbrød Arr: Vassås bygdekvinnelag UKM på Biorama Holmestrand, Horten, Sande, Svelvik og Hof kommuner Juleverksted på Granly for barn hvor vi lager julegaver og baker pepperkaker. Arr: Hobbyloftet Basar- og julesalgsmesse på Grendehuset Kl Arr: Kaarby Sanitetsforening Førjulsfest på Granly. Slåttefest og juleball er nå blitt til førjulsfest her er det bare å melde sin interesse da vi mangler arrangører Arr: Vassås vel Juletrefest Tradisjonell juletrefest med sang, nisse og julegodt for liten og stor Arr: Vassås Vel Meld ifra om arrangementer til eller på tlf Side 19

20 Hof kommunes hjemmeside Kom gjerne med kommentarer og tips til stoff til siden. mail: Hofposten på Internett Her kan alle foreninger og ideelle organisasjoner i Hof få gratis annonser i Hofposten på Internett. Send teksten via e-post til eller ring HOF-NYTT Utgivelsesplan for år 2010 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2010 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2010 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2010 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2010 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen Side 20 - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen -

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016

PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 PING VINN BARNEHAGE ÅRSHJUL FOR RØDKLØVER 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering.

Gulgruppa MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016. Evaluering. MÅNEDSPLAN FOR HEIDAL BARNEHAGE DESEMBER, JANUAR OG FEBRUAR 2015/2016 Gulgruppa Evaluering. Det var spennende å starte opp i høst med mange barn på en avdeling. Vi synes oppstarten har gått over all forventning.

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA

AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA AKTIVITETS- SKOLEN BOLTELØKKA 2016 2017 Velkommen! Det er en glede for oss å ønske deg velkommen til Aktivitetsskolen på Bolteløkka. Det er et tilbud hvor barna kan leke og lære, få nye opplevelser og

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger v D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 6.DES er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan

Detaljer

Kalenderen: I morgen- lørdag

Kalenderen: I morgen- lørdag o fb.c m/hu ru ine mste Barn eh på s agen ide T O r Uke 43 Fredag 24. okt 2014 Kalenderen: I morgen- lørdag Tirsdag 28. okt Torsdag 30. okt Tirsdag 11. nov Onsdag 12. nov Torsdag 13. nov Noen elever selger

Detaljer

PERIODEPLAN FOR DESEMBER

PERIODEPLAN FOR DESEMBER PERIODEPLAN FOR DESEMBER Tilbakeblikk fra oktober og november: Denne perioden har blitt brukt til å komme i gang med faste aktiviteter i ukene. Oktober har vært en fin måned med flott høstvær. Vi har vært

Detaljer

KULTURSKOLENYTT. Nytt fra kulturskolens lærerstab. NR ÅRG. Kjære elever og foreldre

KULTURSKOLENYTT. Nytt fra kulturskolens lærerstab. NR ÅRG. Kjære elever og foreldre KULTURSKOLENYTT NR2...2011 22.ÅRG. Kjære elever og foreldre Da går vi inn i adventstiden og litt smak av vinter har vi også fått. Det har vært et halvår med god jobbing for kulturskolens del. Ingen større

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Alle på nett, 16.-19. september 2015

Alle på nett, 16.-19. september 2015 HVOR NÅR HVA KONTAKTINFORMASJON Andebu kl. 12.00-15.00 Kurs i ebokbib* enes egen e-bok-app v/jørgen Hovde fra Andebu *Merk: Kurset holdes på Frivillighetssentralen 33 43 81 28 E-post: et@andebu.kommune.no

Detaljer

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015.

I denne brosjyren finner du informasjon om hvilke kurs vi tilbyr skoleåret 2015. Velkommen til Kulturskolen i Odalen! Kulturskolen i Odalen er en interkommunal kulturskole mellom Nord- og Sør-Odal kommune. Sør-Odal er kulturskolens hovedbase, men kursene er jevnt fordelt mellom begge

Detaljer

Årsplan SFO 2015/2016

Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan SFO 2015/2016 Årsplan 2015/2016 AUGUST Planleggingsdag 02. august. 2015 For noen er alt nytt og for andre er det bare mange nye barn og kanskje noen nye voksne å bli kjent med. Vi må etablere gode

Detaljer

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du:

Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisningstilbud skoleåret 2016/2017 Som elev i Kulturskolen i Målselv får du: Undervisning hver uke alene eller i en gruppe, i skoletida eller på ettermiddagen Være med på samspill og delta på kulturskolens

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016

ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 ÅRSHJUL FOR RØSSLYNG 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i PingVinn barnehage. Vi i PingVinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10

KORPS INFO Informasjon for: Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 Jessheim Hovin Mogreina Skolekorps Side 1 av 10 April M Ti O To F L S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mai M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Detaljer

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog MAKS, 3-4 Tilbudskatalog Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nye kurs klare for påmelding! Vi på Maks har gleden av å presentere første kursrunde dette skoleåret. Det vil være nye kurs, samt populære

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8)

Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Ukebrevet Uke 35 (25/8 31/8) Laserlykt: FELLES Vi har oppdaget barn på skolen som har hatt med laserlykt på skolen. Vi vil fraråde foresatte å la barna leke med slike - såkalte laserpekere! Teksten under

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

våren 2009 2009neråv

våren 2009 2009neråv ren 2009 våren 2009 Hva er G60? Et kulturtilbud til ungdom mellom 13-20 år som ønsker å gjøre noe kreativt på fritida Tilbyr kurs og lokaler til aktiviteter som band, foto, tekstil, keramikk, grafikk m.m.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015

ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 ÅRSPLAN FOR VOLSDALEN BARNESKOLE SFO 2014/2015 INNLEDNING : Skolefridsordningene i Ålesund kommune skal utarbeide årsplaner. God planlegging kan bidra til en gjennomtenkt og hensiktsmessig bruk av skolefritidsordningens

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

Kim Stian Gjerdingen Bakke

Kim Stian Gjerdingen Bakke Velkommen inn! Har du lyst til å spille i band, spille klarinett, piano, trekkspill, cello, trompet eller trommer? Vil du lære å tegne og male? Eller har du mer lyst til å synge i kor, danse eller spille

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER

MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER MÅNEDSBREV FRA MÅNEN FOR NOVEMBER OG DESEMBER «Vi kommer i morra, vi!» Blid og glad reiser Leonora fra barnehagen, og vil bare si i fra at hun kommer i morgen også. Og når en ny dag kommer, er de små klare

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO)

Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Velkommen til Dalgård skolefritidsordning (SFO) Dette heftet skal gi et innblikk i det daglige livet på Dalgård SFO. Vi håper det kan gi litt informasjon om hva som skjer hos oss. Dalgård skole SFO er

Detaljer

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken.

LANTERNA. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Velkommen til Sjømannskirken! Besøk vår hjemmeside: www.sjomannskirken. LANTERNA Velkommen til Sjømannskirken! ÅRGANG 63 MAJ - JUNI 2011.٠ORGAN FOR SJØMANNSKIRKEN - NORSK KIRKE I GÖTEBORG Trykkes i 1500 eks. Velkommen til å feire 17. mai med oss på Sjømannskirken! Besøk vår

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Feb. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 17.året 2016 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis TILBAKEBLIKK PÅ APRIL Denne måneden føltes litt kort og gikk litt fort, i og med at det ble påskeferie midt i. Det største var vel at vi kunne sette bort aktbrett og ta frem

Detaljer

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2

1. Barnets trivsel i barnehagen. Snitt: 5,4 2. Personalets omsorg for barnet: Snitt: 5,3 3. Allsidig lek og aktiviteter: Snitt: 5,2 Brukerundersøkelsen 2014 Tusen takk for god oppslutning på årets brukerundersøkelse. Bare to besvarelser som uteble, og det er vi fornøyde med Vi tenkte å ta for oss alle spørsmålene i brukerundersøkelsen

Detaljer

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana

MÅNEDSBREV DESEMBER Grana MÅNEDSBREV DESEMBER Grana Det er desember! Og vi gjør oss klare til pepperkaker, julesanger, lussekatter, julegaver og masse julekos. Men først en liten oppsummering av november. Vi har fått gjort masse

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015

PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 PRAKTISK INFORMASJON OM AURSMOEN SKOLEFRITIDSORDNING 2014/2015 Vi ønsker alle barn og deres foresatte velkommen til Aursmoen SFO. I dette heftet vil dere finne praktiske opplysninger som har betydning

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO Velkommen til SFO Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO STØRRELSE Verdt å vite I overkant av 315 barn på SFO 1.trinn

Detaljer

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur

Januar. 6. TURDAG/UTEAKTIVITET De eldste barna og noen av 1åringene går på tur Januar UKE 1 MANDAG 4. Planleggingsdag. Barnehagen er stengt TIRSDAG 5. Vi fortsetter med verksted. Noen blir inne og resten ute. Senere vil det bli VI FEIRER HENRIK SOM BLE 3 ÅR 2. JAN. Henrik J 2 11.

Detaljer

JULEMARKEDSHEFTET 2014

JULEMARKEDSHEFTET 2014 JULEMARKEDSHEFTET 2014 Steinerskolens julemarked er et arrangement i regi av foreldreforeninga, og er årets viktigste happening fordi: - her tjenes det meste av pengene til foreldreforeningen som igjen

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og

Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte litt mer om hva jul inneholder og MORGENGRY POSTEN! Nr.1 januar 2012. MÅNEDSBREV FOR JANUAR Vi på Morgengry ønsker store og små et godt nytt år! Månedsbrev: Hva skjedde i desember? Tema for desember måneden var advent og jul. Barna lærte

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE September 2014 ØSTGÅRD-STANDARDEN Vi har gjennom flere år jobbet med skolens forventninger i forhold til hva foresatte kan bidra med for å bedre sitt barns læringsmiljø, og hva foresatte

Detaljer

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET!

Om VERKET. Velkommen som medlem på VERKET! Vår 2016 Om VERKET Velkommen som medlem på VERKET! VERKET er for deg som helt eller delvis står utenfor arbeid. Ønsker du å bli medlem får du en oppstartsamtale med en av oss ansatte der vi snakker om

Detaljer

Korpsinfo januar 2010

Korpsinfo januar 2010 Fødselsdager i januar: 07.01 Sondre Sjaastad 21.01 Jone Randa 23.01 Kathinka Edstrøm 23.01 Ingrid Havnes Januar M Ti O To F L S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN

SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN SOMMERPLAN 2015 UTSIKTEN EVALUERING PERIODEN JANUAR JUNI 2015 Pedagogisk arbeid i hverdagen INDIVIDUELL OG SOSIAL UTVIKLING Mål: Kunne utvikle evnen til å leve seg inn i andres situasjon og vise medfølelse

Detaljer

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA DESEMBER INNLEDNING

PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA DESEMBER INNLEDNING PERIODEPLAN FOR BLÅKLOKKA 2008 DESEMBER INNLEDNING Nå er vi klar for desember måned, jammen har denne høsten gått unna i en fart. Vi har vært heldige som har hatt en ekstra person på avdelingen denne høsten,

Detaljer

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013

Livsgledeuka. i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Livsgledeuka i Kristiansand 26. - 30. august 2013 Velkommen til Livsgledeuka For 9. året på rad arrangerer lokalforeningen i Kristiansand Livsgledeuka. Fra 26-30 august gir vi deg muligheten til å delta

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014

MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 MÅNEDSBREV FRA BLÅBÆR - MAI 2014 Liakroken barnehage Kjære foreldre. Vi har denne måneden ønsket velkommen til en ny gutt som heter Theo. Hjertelig velkommen til oss. Pinnedyrene er tilbake og vi jobber

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014

NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 NYTT FRA ØSTGÅRD SKOLE - november 2014 ET LØFT I NES-SKOLEN På det pedagogiske plan, har høstens arbeid vært preget av «Et løft i Nes-skolen». Alle skolene i Nes har jobbet med føringene her, og for Østgårds

Detaljer

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

VÅRPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune VÅRPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012:

Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: Aktiviteter på Rygge Frivilligsentral januar juni 2012: MANDAGER: ADVOKATVAKT mandag kl. 16:30 18:30 Rygge Frivilligsentral i samarbeid med advokatfirmaet Bredal og advokatforeningen kan tilby juridisk

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) har møte siste torsdag, hver måned. Kontakt klasserepresentant hvis du har noe på hjertet Mandag 18.8.: Skolestart kl. 10:15, ved hovedinngangen. Alle ønskes velkommen til et nytt skoleår. Fellessamling i salen, hvor den nye 2. klassen blir ønsket velkommen av sin klasselærer og tatt imot av

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden

Askeladden. Nr. 4 2009. Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger. Lucia Månedsplan Adventstiden Askeladden Nr. 4 2009 Les om: Juleverksted Kirkebesøk Grøtservering Julesanger Lucia Månedsplan Adventstiden Juleforberedelsene i barnehagen begynner like før 1. søndag i advent. Feiring av julehøytiden

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN

VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN VIRKSOMHETSPLAN/ AKTIVITETSPLAN ØSTGÅRD SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) 2015/2016 SKOLENS VISJON: GLADE BARN I LÆRING OG LEK SOM SER NATUREN OG VERDEN MED HJERTET HOVEDMÅL FOR SFO SFO skal: «Skape gode oppvekstsvilkår

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2014 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og alle barna som skal begynne nå i august har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING

ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN FOR VUKU SKOLEFRITIDSORDNING 2015-16 VELKOMMEN TIL SFO VED VUKU OPPVEKSTSENTER! Vi har startet dett skoleåret med 22 barn i SFO. 8 barn har helplass,4 barn har 80 % plass og 10 barn har 50 % plass.

Detaljer

Informasjonshefte aktivitetsskolen Ekeberg skoleåret 2016/2017

Informasjonshefte aktivitetsskolen Ekeberg skoleåret 2016/2017 Informasjonshefte aktivitetsskolen Ekeberg skoleåret 2016/2017 + Aktivitetsskolen Ekeberg er en del av Ekeberg skole. Aktivitetsskolen er en læring støttende arena for elevenes faglige, sosiale og personlige

Detaljer

Høstprogram 2015 Askim bibliotek

Høstprogram 2015 Askim bibliotek Høstprogram 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Høstens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får de tradisjonelle lesestundene

Detaljer