Ungt Entreprenørskap UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Innhold Styreleder og administrerende direktør har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Grunnskole 8 9 Forsidebildet: Høgskolen i Sogndal satser friskt på studentbedrift og deltok for første gang under NM i 2010 med bedriften NERK Challenge. Studentbedriften er en del av andre året på Bachelor friluftsliv. Åtte sporty jenter står bak bedriften. Foto: A. Davis Videregående skole Høyere utdanning UE gir resultater 17 Priser og anerkjennelser 18 Sosialt entreprenørskap 19 Internasjonalt Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap Styrets årsmelding Økonomi Ungt Entreprenørskap Forlag AS 2011 For mer informasjon se: 3

4 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Styreleder og administrerende direktør har ordet Spennende, lærerikt og givende Flere og flere unge uttrykker at det er spennende, lærerikt og givende å være en del av Ungt Entreprenørskap. Det begynner å bli en kultur for entreprenørskap blant unge; det er tøft å skape noe for seg selv og for samfunnet. I 2010 har vi sett mange flotte ungdommer som ambassadører for en entreprenørskapskultur. De har vært synlige på UEs arrangementer over hele landet, på seminarer og konferanser i regi av arbeidsog næringsliv og i mediene. En kultur for entreprenørskap kan ikke vedtas, den må vokse frem som resultat av engasjement. UE bidrar med gode holdninger og kunnskap. Det legger til rette for framtidig økonomisk verdiskaping gjennom innovasjon og nyetablering. Vi retter en stor takk til alle de unge som vil, kan og tør være med å sette dagsordenen i samfunnet har vært et år der Ungt Entreprenørskap har befestet sin rolle som brobygger mellom skolen og arbeidslivet. Det har vært spennende å ønske NorgesGruppen velkommen på laget som ny nasjonal hovedsamarbeidspartner. Flere etablerte samarbeidspartnere har også videreført sine engasjementer. I 2010 har vi reforhandlet samarbeidsavtaler med KS, FNO, NHO, Oracle, Enova og Manpower AS, og gjennomgangstonen er den samme: De ønsker å øke ambisjonsnivået i sine engasjementer! Kommunal- og regionaldepartementet har også økt støtten til Ungt Entreprenørskap fra 8 til 11 millioner kroner over statsbudsjettet, og er dermed den største økonomiske bidragsyteren sammen med Nærings- og handelsdepartementet. Det har vært en rekke medieoppslag i 2010 med fokus på at unge mennesker har for lite kunnskap om personlig økonomi, og dette er en bekymring som Ungt Entreprenørskap deler. Da synes vi det er flott å se at finansnæringen svarer på utfordringen og bruker sin tid og kompetanse i skolen. Det har vært mer enn en dobling av antall elever som har gjennomført programmet Økonomi og karrierevalg med veiledere fra finansnæringen. Det er læring ikke næring som er målsettingen i Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer, enten de drives på grunnskole-, videregående skole- eller høgskolenivå. Helt siden de første ungdomsbedriftene ble startet i 1997, har elever drevet med samfunnsnyttige forretningsideer, men først i 2010 har begrepet sosialt entreprenørskap blitt forankret bredt i oppstartfasen for å motivere elevene til å tenke sosial gevinst i bedriftene. Styremedlem Johan H. Andresen har inspirert tenkingen rundt sosialt entreprenørskap både på våre interne arenaer, hos våre samarbeidspartnere, i direkte møter med elever og studenter og i samfunnsdebatten. På tampen av året fikk vi den gledelige meldingen at Gjensidigestiftelsen satser videre på Gjør noe med det! Dette innebærer at åtte nye fylker implementeres i programmet, og innen utgangen av 2012 vil hele norske ungdomsskoleelever ha engasjert seg i sosialt entreprenørskap. Det er grunn til å anta at UEs programmer gir effekt på en annen, alvorlig utfordring: Frafall fra videregående utdanning. Både lærere og elever peker på økt trivsel, større evne til samarbeid og økt bevissthet rundt eget fravær som effekter av å drive UB. Å forebygge frafall er en av de viktigste faktorene for å fremme framtidig verdiskaping. Langsiktig og målrettet arbeid for å få entreprenørskap inn i de nye rammeplanene for lærerutdanningen har også gitt resultater, og nå skal alle lærerstudenter som uteksamineres, ha kompetanse i emnet. Ungt Entreprenørskap tilbyr lærerstudenter over hele landet praktisk erfaring med UE-programmene. At den kommende generasjonen lærere ser verdien av entreprenørskap som pedagogisk metode, blir verdifullt for framtiden. Sommeren 2011 skal Ungt Entreprenørskap Norge være vertskap for EM for Ungdomsbedrifter. For første gang skal også JA Global Leaders Forum og styremøte i den verdensomspennende organisasjonen arrangeres på europeisk jord. Det vil komme gjester fra mer enn 60 nasjoner til Oslo. Vi er imponerte og takknemlige for støtten og det store engasjementet som våre norske samarbeidspartnere viser. EM i Oslo blir samspill i aller beste UE-ånd! 4 Vibeke Hammer Madsen styreleder Ungt Entreprenørskap Norge Anne Kathrine Slungård administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge

5 Styret i UE Norge: Vibeke Hammer Madsen administrerende direktør HSH (styreleder) Arne Hyttnes administrerende direktør FNO (nestleder) John G. Bernander administrerende direktør NHO Johan H. Andresen eier og konsernsjef Ferd Anne Stärk-Johansen Head of Segment Corporate Nordea Per Haugen personal- og organisasjonsdirektør Veidekke Entreprenør og styreleder i UE Oslo Maalfrid Brath konsernsjef Manpower AS Gunn Ovesen administrerende direktør Innovasjon Norge Eva Lian regiondirektør KS PROGRESJONSMODELLEN for Ungt Entreprenørskap trinn trinn SikkSakk Europa SMART Vårt Lokalsamfunn trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TeknoVisjon Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. Møtende varamedlem: Ragnhild Lied 2. nestleder Utdanningsforbundet Rita Lekang distriktssekretær i Nordland LO Observatører med tale- og forslagsrett: Silje Jansen, rådgiver, NHD / Inger S Slottet, rådgiver, NHD Bente Boye Lund, seniorrådgiver, KRD Kent Terje Ingebretsen, daglig leder, UE Rogaland (vara) Finn-Børre Stokholm, seniorrådgiver, LMD Zeshan Shakar, 1.-konsulent, KD / Lene Karin Wiberg, rådgiver, KD Jon Arild Ruud, seniorrådgiver, Samarbeid mot svart økonomi Valgkomité: Olaf Stene, regionsdirektør, NHO Oslo og Akershus Inger Lise Blyverket, leder arbeidslivspolitikk,, HSH Katinka Greve Leiner, direktør, Ferd Sosiale Entreprenører 5

6 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 UEs programmer Til sammen tilbyr UE mer enn 20 ulike programmer fra grunnskole til masternivå. Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet. Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. Gode initiativ i UEs fylkesorganisasjoner har bidratt til at alle tre bedriftsprogrammene i løpet av året ble tilgjengelige som digitale løyper på ue.no. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeidsog næringsliv. Elevbedrift Ungdomsbedrift Studentbedrift 6

7 1. 7. trinn trinn trinn Høyere utdanning Alle trinn Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter. Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass. SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter. Enterprise without Borders er et program for elever på videregående skole som driver en ungdomsbedrift. Programmet gir muligheter for de deltakende ungdomsbedriftene til å samarbeide med andre ungdomsbedrifter i verden. Det er utviklet en egen nettside som fungerer som møteplass/markedsplass for ungdomsbedriftene. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 7

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Grunnskole Grunnskolen har hatt sterk vekst i Antall elever i aktivitet har økt med 33 prosent. Størst vekst har det vært i Se mulighetene, SMART, og Økonomi og karrierevalg, men også Elevbedrift har hatt en fin framgang. UE når flere elever, og den enkelte skole tar i bruk flere programmer. Ungdom og personlig økonomi Økonomi og karrierevalg er et program som er utviklet for elever på ungdomsskolen. Programmet gjennomføres av veileder fra banker og finansinstitusjoner og lar elevene se sammenhengen mellom økonomi og yrkesvalg og betydningen av ryddighet og oversikt i sin personlige økonomi. Det har vært nær en dobling av antall gjennomføringer av Økonomi og karrierevalg i 2010, og i enkelte fylker er det utfordrende å skaffe nok veiledere. Ungdomsskoleelever gjør noe med det! Våren 2010 mottok Ungt Entreprenørskap støtte fra Gjensidigestiftelsen til oppstart av prosjektet Gjør noe med det! Over ungdomsskoleelever i Vestfold, Buskerud, Hordaland og Troms har denne høsten jobbet med å identifisere sosiale utfordringer i sitt nærmiljø og finne løsninger på disse. Gjennom å drive elevbedrifter jobber elevene som sosiale entreprenører og lokale endringsagenter. På tampen av året innvilget Gjensidigestiftelsen videre støtte til prosjektet, og åtte nye fylker vil bli innrullert i løpet av de neste to årene. Jeg blir så glad, sa olje- og energiminister Terje Riis Johansen da han fikk presentert ideen til årets SMARTINGER i Elevene ved Langeland skole i Kongsvinger har funnet opp en underjordisk turbin som lager energi av spillvann. SMARTere energi er støttet av Statkraftfondet. Elevene kommer med! ideer til fremtidens energiløsninger med utgangspunkt i det de kan om ren og fornybar energi og evnen til å tenke kreativt elever på klassetrinn gjennomførte programmet i skoleåret 2009/2010. Nordland var et av fylkene med stor aktivitet i

9 Elevene ved idrettslinjen ved Slemmestad skole driver Ungmat for å inspirere unge til å spise sunnere. De ble kåret til gruppen med den beste ideen i prosjektet Gjør noe med det / Innovation Camp i Buskerud. Sparebanken Møre har gjennomført Økonomi og karrierevalg for over 60 skoleklasser i fylket. For denne innsatsen ble banken vinner av Finansstafetten i Finansstafetten er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, FNO og Finansmarkedsfondet. Foto: Ragnar Falck, Sparebankbladet. Entreprenørskap og lærerutdanningen Forskriften for ny lærerutdanning for grunnskolen ble klar i Entreprenørskap er blitt et obligatorisk element i fagene pedagogikk, elevkunnskap og samfunnsfag. I rammeplanutvalget satt Vibeke H. Madsen, styreleder i UEN og administrerende direktør i HSH. "Nå vil fremtidige lærere kunne legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres i opplæringen", sier Vibeke H. Madsen. Lærerutdanningen er en viktig faktor for framtidig kompetanse i entreprenørskap. Stadig flere utdanningsinstitusjoner inngår samarbeid med UE om å gi lærerstudentene kunnskap om hvordan de kan legge til rette for dette. I Finnmark involveres studentene i gjennomføringen av entreprenørskapsarrangementer. I Møre og Romsdal og Hedmark gjennomfører studentene gründercamp, mens i Østfold og Buskerud er studentene selv ute og gjennomfører UEs programmer i sin praksisperiode. Elevene får brukt sine ferdigheter og interesser på en særs fordelaktig måte i en Elevbedrift. Det ligger mye læring i programmet, og det egner seg ypperlig for tverrfaglig samarbeid, sier Magnus Øverli, lærerstudent ved Høgskolen i Bergen. Høgskolen i Vestfold ønsker å være i førersetet når det gjelder å skape en kultur for entreprenørskap i lærerutdanningen og implementerer derfor UE-programmer i samfunnsfag for lærerstudenter, forteller høyskolelektor Stig Bjørshol ved Høgskolen i Vestfold. 9

10 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Videregående skole 10 Flere av UEs samarbeidspartnere bidrar med viktig faglig kompetanse når materiell skal utvikles. I 2010 ble heftet Økonomi og regnskap revidert i samarbeid med Skatteetaten og SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi). Enova SF har revidert heftet Energi og klima. I dette heftet ligger det en rekke tips om hvordan ungdom kan jobbe med energitematikk i programmene Ungdomsbedrift og Gründercamp. NM for ungdomsbedrifter Over 170 ungdomsbedrifter deltok i 17 ulike konkurranser på NM. I tillegg var ytterlige 103 bedrifter påmeldt i nominasjonskonkurransene. 80 representanter fra arbeids- og næringsliv var med som jurymedlemmer. Nær 70 lærere deltok på lærerkurs under NM. Kurset hadde fokus på tverrfaglighet, samarbeid på tvers av skoler og studieretninger, erfaringsdeling og på økonomiske rammebetingelser for ungdomsbedrifter. NM er et åpent arrangement og ble godt besøkt av ungdommer, lærere, næringslivsrepresentanter, politikere og medier. EM for Ungdomsbedrifter Datadong UB fra Thor Heyerdahl videregående skole i Vestfold representerte Norge under EM på Sardinia i juli. Datadong gjorde en formidabel innsats, men uten at dette resulterte i en pris. Hele 34 land konkurrerte under mesterskapet, der Sveits stakk av med seieren. Som en opptrapping til EM besøkte Datadong UB Vestfoldbenken og stortingspresidenten på Stortinget, hadde møte med administrerende direktør John G. Bernander i NHO og fikk brynet sine forretningskunnskaper hos toppledelsen i Oracle. Jeg blir så optimistisk på Norges vegne! Her blir det masse spennende innovasjon i tiden som kommer. Vi politikere har en jobb å gjøre med å legge enda bedre til rette for elevbedrifter og Ungt Entreprenørskap, for at de skal kunne skape fremtidas bedrifter og få ideene sine omsatt til virkelighet, sier statsråd Navarsete

11 DataDong består av de seks guttene Kristian Horn Hellenes (daglig leder), Søren Oskar Hellenes, Kasper Sommereng, Markus Vestnes Sørum, Anders Nalum Tvetene og David Gustavsen Tvetene. Ungdomsbedriften har utviklet trendkonseptet DataDong, en kondomsokk til bærbare datamaskiner. Vinnere på NM 2010 BESTE UNGDOMSBEDRIFT 1. DataDong UB, Thor Heyerdahl vgs., Vestfold 2. Mira Solutions UB, Sykkylven vgs. og Ålesund vgs., Møre og Romsdal 3. Snowboard Mover UB, Halden vgs., Østfold NOMINASJONSKONKURRANSER Beste logo: Multibox UB, Drammen vgs., Buskerud Oracleprisen for Beste nettsted: Jiffy UB, Randaberg vgs., Rogaland Nordeaprisen for Beste forretningsplan: Easy on, Easy off UB, Bergen Handelsgymnasium, Hordaland Beste reklamefilm: ReClame UB, Akademiet, Hordaland Beste brosjyre: Hverdagshelter UB, Garnes vgs., Hordaland EwB-prisen: Gran Turismo UB, Hamar Katedralskole, Hedmark Enovaprisen for Beste energiinnovasjon: Kemtech UB, Stangnes vgs., Troms KONKURRANSER MED UTSTILLING PÅ NM Beste innovative produkt: Winter Wheel UB, Kragerø vgs., Telemark Gastronomiprisen: Sotrasnabben UB, Sotra vgs., Hordaland Mesterbrevprisen: BastaDesign UB, Hamar Katedralskole, Hedmark Beste kulturbedrift: Teknet UB, Røyken vgs., Buskerud Beste utstilling: ifeed UB, Elverum vgs., Hedmark NorgesGruppens pris for Beste selger: Marting Østereng fra SpillStopp UB, Adolf Øien skole, Sør-Trøndelag Ferdprisen for Størst verdiskapingspotensial: Headband Future UB, Sortland vgs., Nordland Manpowerprisen for Beste HR-bedrift: Clean Towel UB, Adolf Øien skole, Sør-Trøndelag SMSØ og Skatteetatens pris for Beste regnskap: Towlee UB, Hadeland vgs., Oppland 11

12 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Ida Stensig skygget Konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath Leder for en dag 2010 Energi for framtida på Nasjonal Gründercamp Plusshuset Energy Dome ga seier til Adolf Øien videregående skole under Nasjonal Gründercamp i Trondheim. 27 lag hadde kvalifisert seg til finalen etter å ha blitt kåret som de beste i de fylkesvise gründercampene. Enova var oppdragsgiver både på de lokale og på den nasjonale campen, og visjonære løsninger på framtidas energiutfordringer var både oppgave og fasit. UE Trøndelag var prosjektleder og vertskap for arrangementet. Grensesprengende ungdomsbedrifter Enterprise without Borders er et støtteprogram for ungdomsbedrifter med internasjonale ambisjoner. Med tilskudd fra NORINT (Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse) delte Ungt Entreprenørskap i 2010 ut stipender til 20 ungdomsbedrifter som fikk mulighet til å besøke samarbeidspartnere i andre land. Også i konkurranser har de norske EwB-bedriftene gjort det bra; Norway Trade UB fra Vestfold mottok EwB Collaboration Award på JA-YE Europe Trade Fair og EwB High Potential Award på EM for Ungdomsbedrifter. I oktober arrangerte Ungt Entreprenørskap, med UE Østfold som prosjektleder, internasjonalt lærerseminar på Gardermoen. Målet var å inspirere lærere til å knytte kontakt på tvers av landegrensene. 140 lærere fra 16 nasjoner deltok! Leder for en dag Den 19. oktober arrangerte Ungt Entreprenørskap Leder for en dag. 30 elever som hadde utmerket seg i arbeidet med Ungdoms- eller Studentbedrift fikk skygge hver sin profilerte leder gjennom arbeidsdagen. Trond Giske og Liv Signe Navarsete var to av lederne som sto på pinne for framtiden denne dagen. Leder for en dag gjennomføres i samarbeid med Manpower og med støtte fra Nordea. Ved å få være sammen med Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet gjennom en dag skjønte jeg forskjellen på å være sjef og å være leder, sier Yael Abraham Regev. 12

13 Marianne Aasen, leder for KUF-komiteen, sammen med sin skygge Anne Kulusveen fra Lillehammer UE Alumni Ungt entreprenøskap ønsker å følge elever og studenter videre etter at de har avviklet sine elev- og studentbedrifter. Som et ledd i dette ble Ungt Entreprenørskap Alumni revitalisert i Ny leder er Petter Ravn Døssland. Arbeidet med å få på plass nytt styre er i gang, og målet er å enes om ambisjon, aktivitetsplan og finansiering i løpet av første halvår Ungdomsbedrifter fordeling mellom studieretningene Dagens skoleelever skal lede framtidens næringsliv. Ungt Entreprenørskap gir unge mennesker inspirasjon og kunnskap som i stor grad bidrar til å gi oss den kompetente og nyskapende arbeidskraften vi trenger i framtiden, sier Marianne Aasen, leder for KUF-komiteen på stortinget 13

14 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 SESO SB på besøk hos HSH og administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen Høyere utdanning 14 Over 2000 studenter har deltatt på Gründercamp, drevet Studentbedrift eller deltatt i lederutviklingsprogrammet Kvinner, Ambisjoner og Nettverk. Det har vært studentbedrifter ved 20 av landets utdanningsinstitusjoner. Regjeringen har fulgt opp tiltakene i "Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen" og utlyst prosjektmidler som skal styrke entreprenørskapssatsingen ved institusjonene. Masterstudenter ga Ferd ideer I september ble det arrangert Gründercamp for masterstudenter i Oslo og Akershus. Studenter fra BI, Senter for entreprenørskap (UiO) og UMB jobbet i blandede lag med et oppdrag fra Ferd. Temaet var nye forretningsideer innen rammen for sosialt entreprenørskap. Oppdraget var å utvikle et produkt, en tjeneste eller et konsept som skal maksimere potensialet hos barn og unge. 45 studenter deltok. Gruppen har tatt for seg et reelt og stort problem, ideen kan skaleres og er gjennomførbar både privat og gjennom offentlig sektor. Gruppen leverte også en overbevisende presentasjon, sa Johan H. Andresen til vinnergruppen på Gründercampen for mastergradsstudenter Vinnerlaget bestod av: Maxwell Labadie, Gunn Kristin Aasen Leikvoll, Kien Trung Ngyen og Niraja Upadhyaya med en idé om attraktive kontaktgrupper for barn av skilte foreldre. Storsatsing på nyskaping for studenter Innovasjon Norge har tildelt 12,5 millioner kroner fordelt på 13 høyskoler for å utvikle aktiviteter som skal øke studentenes muligheter til å starte vekstbedrifter. Fem av høyskolene har valgt Ungt Entreprenørskap som samarbeidspartner. Det er høyskolene i Telemark, Ålesund, Gjøvik, Nord-Trøndelag og Harstad som har inngått samarbeid med UE. Høgskolen i Telemark har blant annet fått 1,07 millioner kroner til å øke antall studentbedrifter og sørge for god oppfølging av bedriftene, som avsluttes ved studieslutt.

15 NM STUDENTBEDRIFTER 2010 Beste Studentbedrift 1. SESO SB - Høgskolen i Ålesund, Møre og Romsdal 2. TopSafe SB - Høgskolen i Telemark, Telemark 3. FlexLED SB - Høgskolen i Telemark, Telemark Ferdprisen - TopSafe SB - Høgskolen i Telemark Manpowerprisen - SESO SB - Høgskolen i Ålesund Nordeaprisen - Stadt Aqua Systems SB - Høgskolen i Ålesund NHO-prisen - SOLOraft SB - Høgskolen i Ålesund Regnskapsprisen - SESO SB - Høgskolen i Ålesund Designprisen - Sprø Staur SB - Høgskolen i Akershus Innovasjonsprisen - TopSafe SB - Høgskolen i Telemark EM STUDENTBEDRIFTER 2010 Priser 1.-plass: Greeny Games, Nederland 2.-plass: Top Safe SB, Norge 3.-plass: TDT, Portugal HP Responsible Business Award: SESO SB, Norge International Potential Award: Top Safe SB, Norge NM for Studentbedrifter Norgesmesterskapet for Studentbedrifter ble arrangert i samarbeid med Innovasjon Norge og med støtte fra NHO i Næringslivets Hus. 16 studentbedrifter fra 9 av landets høyskoler og universitet konkurrerte i to dager om å bli årets beste studentbedrift. SESO SB fra Høgskolen i Ålesund stakk av med trippel gull under NM for Studentbedrifter i april. De vant Innovasjonsprisen, Regnskapsprisen og prisen for Beste Studentbedrift som sikret SESO plass videre i EM. Forretningsideen går ut på å måle og kartlegge butikkers service og kundeopplevelser. I forkant av EM ble guttene invitert til HSH. Administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen var mektig imponert over innsatsen til SESO. Vi synes det er spennende at SESO skal konkurrere i EM med en forretningsidé basert på tjenesteyting. EM for Studentbedrifter Bulgarias statsminister, Boyko Metodiev Borisov, og utdanningsministeren åpnet arrangementet i Sofia da studentbedrifter fra ti land deltok i EM for Studentbedrifter. Norge dro hjem med tre priser. Top Safe kom på andreplass med sitt produkt; vest med fallsikring. I tillegg fikk de prisen for Best International Potential. SESO vant Hewlett Packard s Responsible Business Award. Dere representerer et viktig forretningsområde som har ekstrem konkurranse og store behov for å systemsette service, sa konserndirektør HR og samfunnskontakt i Norgesgruppen, Per Roskifte, før han ga visittkortet sitt til guttene i SESO. 15

16 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Jana Garous, daglig leder i Byttit SB, Handelshøyskolen BI 16 Studentbedrift vant Venture Cup 2010 Flere studentbedrifter har de siste årene hevdet seg i Venture Cup, men i 2010 gikk for første gang en studentbedrift helt til topps. Etter de regionale finalene var det til slutt studentbedriften Stadt Aqua Systems fra Høgskolen i Ålesund som tronet øverst på pallen. Stadt Aqua Systems har utviklet en løsning som blant annet gjør det langt enklere å rengjøre oppdretts-merder, og som har potensial for å skape et mer effektivt og økonomisk oppdrett. I Norge er det studentorganisasjonen Start som organiserer forretningsplankonkurransen Venture Cup. Kvinner, Ambisjoner og Nettverk oktober ble det for andre gang arrangert KANkonferanse, med fokus på personlig utvikling, styrearbeid og bedriftsetablering. Av 90 søkere fikk 40 kvinnelige studenter delta på konferansen, som gikk over tre dager. AFF sto for innholdet av det faglige programmet, sammen med Retorisk Institutt, Vibeke H. Madsen HSH, Norsk Styreinstitutt og Forskningsparken i Oslo. Regjeringens mål i handlingsplanen Mer entreprenørskap blant kvinner er at kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen KAN er et bidrag til å nå dette målet. KAN-programmet gjennomføres med støtte fra Innovasjon Norge. Det jeg har lært disse tre dagene, spesielt om meg selv og om hvordan andre forstår meg, er kunnskap som bevisst eller ubevisst blir tatt i bruk i enhver situasjon hvor jeg må skape innflytelse, avslutter en sliten, men oppspilt, Gro Helene Andersen fra BI etter KAN-konferansen.

17 ISY DA har utviklet en ispinnemansjett som tres på ispinnen for å hindre søl. Foto: Jeanett Haslien UE gir resultater Unge ambassadører Vi ser stadig flere eksempler på verdiskaping blant unge. I 2010 har det vært mange oppslag i mediene med unge gründere som forteller at erfaringen med entreprenørskap i skolen har gitt dem det som skal til for å ta skrittet mot egenetablering. Grønt Norge AS I vår var to unge UB-elever på ferie i Dubai. Der møtte de på et problem: Den sterke solen gjorde at mobilbatteriet ble fort utladet. Waleed Ahmed (18) og Flemming S. Bjordoy (18) brukte sin kreative kompetanse fra erfaring med Ungdomsbedrift og fant opp en solcellelader for mobiltelefoner. Etter dette har de to guttene hatt en fantastisk reise med bedriften sin, Grønt Norge AS! De har presentert konseptet sitt for flere norske statsråder og fått møte fremstående bedriftsledere både her hjemme, i Kuwait og i USA, de har fått etablererstipend fra Innovasjon Norge, skaffet investorer, vunnet priser og figurert i riksdekkende medier. I november signerte Grønt Norge AS en avtale med Telenor, og i samarbeid har de utviklet varemerket JovaBox next generation energy source. Nå ser de to guttene ingen grenser. Vi tror det kan være et stort marked for solcelleladeren i land der det er dårlig tilgang på elektrisitet, sier Waleed Ahmed, daglig leder i Grønt Norge AS. ISY UB ISY UB vant konkurransen Beste innovative produkt på fylkesmessa i Østfold og Ferdprisen for Størst verdiskapingspotensial på NM i I januar 2010 etablerte jentene et delt ansvarlig selskap (DA), og i april fikk de etablererstipend fra Innovasjon Norge. ISY DA har også signert en avtale med Diplom-Is. Båtens Verden Vetle Børresen startet som 12-åring elevbedriften Båtens Verden sammen med to kompiser. Den første utgivelsen av båtmagasinet ble trykket i 50 eksemplarer på laserskriver, og ble delt ut gratis. I 2010 har guttene blitt 17 år, Båtens Verden har et opplag på eksemplarer, det har distribusjon over hele landet, og med over 800 faste abonnenter har det blitt et velkjent magasin i bransjen. I sommer var Vetle gjest på NRKs Sommeråpent sammen med John G. Bernander og fortalte om veien fra elevbedrift til maritim suksess. OrigoID Som studenter ved Høgskolen i Telemark startet Kim Kristian Humborstad og Joachim Egseth i 2009 studentbedriften 360 Innovator SB, med en idé om å utvikle et svindelsikkert betalingskort. I dag har bedriften byttet navn til OrigoID, de har fått inn tunge investorer og har blitt tildelt inkubatorplass i Forskningsparken i Oslo. I høst vant de den regionale finalen i DnB NORs Innovasjonspris og kom som én av ti bedrifter helt til den prestisjefylte nasjonale finalen. Humborstad har vært med i Dagens Næringslivs gründerpanel i Jeg kan ta med alt jeg lærte av det å drive ungdomsbedrift som god ballast når vi nå skal ut i den virkelige verden. En lærdom som er spesielt viktig, er at vi ikke kan klare alt på egen hånd. Nettverk og samarbeid med næringslivet er utrolig viktig, sier Merethe Johansen, daglig leder i ISY DA. 17

18 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Tone Glomsrud mottok prisen for Årets entreprenørskapslærer av landbruksog matminister Lars Peder Brekk og administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen under festmiddagen på HSHs årskonferanse. Priser og anerkjennelse 18 Hederspriser til Østfold Tone Glomsrud fra Rakkestad ungdomsskole i Østfold er kåret til Årets entreprenørskapslærer HSH og Ungt Entreprenørskap ønsker med denne prisen å fremheve dyktige lærerkrefter som setter entreprenørskap på timeplanen og som skaper møteplasser mellom skole og arbeidsliv. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Tone Glomsrud har vist en unik evne til å flette entreprenørskap inn som en naturlig del av skolehverdagen og gjør at skolen aktivt kan bruke entreprenørskap som et virkemiddel for å nå målene i Kunnskapsløftet. Tone Glomsrud får være statssekretær Lisbet Rugtvedts skygge i en dag. På den måten får hun en unik mulighet til å være med bak kulissene i Kunnskapsdepartementet. Siden entreprenørskap handler om å trekke næringslivet inn i skolen, får Glomsrud også en dag sammen med Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Norge. Også entreprenørskapsprisen gikk til Østfold, nærmere bestemt Sarpsborg kommune. Vi har valgt å legge lista veldig høyt, og denne anerkjennelsen betyr mye for oss, sa Uno B. Larsen, kommunalsjef for oppvekst i Sarpsborg kommune. Han tok i mot den prestisjetunge prisen på årets Skoleting sammen med Elsie Brenne, leder for komité for skole og oppvekst. KS og Ungt Entreprenørskap samarbeider om å dele ut Entreprenørskapsprisen til den skoleeieren som best har lagt til rette for at elever og lærlinger får entreprenørskapskompetanse i utdanningen. KS har også innovasjon på agendaen med satsingen Innovasjonsalliansen. Ungt Entreprenørskap og representanter fra 18 kommuner, tre departementer og flere andre organisasjoner er med. Alliansen skal bidra til at kommuner selv finner smarte løsninger og at det skapes en kultur for nyskaping i norske kommuner og fylkeskommuner. Vi har valgt å legge lista veldig høyt, og denne anerkjennelsen betyr mye for oss, sa Uno B. Larsen, kommunalsjef for oppvekst i Sarpsborg kommune.

19 UEs administrerende direktør, Anne Kathrine Slungård og prosjektleder Hege Sætre mottar gavesjekken av daglig leder i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen. Sosialt entreprenørskap 2010 var året da sosialt entreprenørskap ble forankret i UEs aktiviteter. Gjensidigestiftelsen ga Ungt Entreprenørskap for første gang støtte til oppstart av pilotprosjektet Gjør noe med det! Ungdomsskoleelever i Buskerud, Vestfold, Hordaland og Troms har engasjert seg i sosiale utfordringer i nærmiljøet og drevet sosialt entreprenørskap i elevbedriftene sine. Vi søker ildsjeler som er engasjert og som ser det er behov, nasjonalt eller i sine lokalsamfunn. Når vi gir støtte til prosjekter rettet mot barn, gir det også ringvirkninger hos venner og familie og skaper en god sirkel i nærmiljøet, sier daglig leder Unn Dehlen i Gjensidigestiftelsen. Sosialt entreprenørskap er å starte en organisasjon eller bedrift hvis hovedmål er å løse et sosialt problem innenfor områder som for eksempel miljø, utdanning, helse, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Sosiale entreprenører bruker metoder og verktøy fra forretningsverdenen for å gjøre verden litt bedre. Eksempler på sosialt entreprenørskap er: Jamie Oliver s Fifteen-prosjekt, der vankeligstilt ungdom får kokkeopplæring og medansvar i driften av en ny restaurantkjede. Eller hans prosjekt for bedring av skolemat. Fair trade initiativer som tar sikte på en jevnere fordeling av utbyttet av verdiskapningen i et produkt eller en tjeneste. Styremedlem Johan H Andresen har vært en inspirator for UEs satsing på sosialt entreprenørskap. UE satser på sosialt entreprenørskap på alle utdanningsnivåer. Gründercampen på masternivå med sosialt entreprenørskap som utfordring, ble tatt godt imot, og under EM i Oslo i 2011 vil ungdomsbedrifter fra alle verdensdeler konkurrere om den prestisjetunge Ferd Award for Social Entrepreneurship. Dette er et spennende område for Ungt Entreprenørskap og vi gleder oss til å se økt aktivitet og mange kreative forretningsideer innenfor sosialt entreprenørskap i bedriftsprogrammene våre. Gjensidigestiftelsen har gitt støtte til prosjektet Gjør noe med det i to nye skoleår. Innen 2014 vil elever i tolv fylker ha sosialt entreprenørskap på timeplanen. Kriterier for å få støtte fra Gjensidigestiftelsen er at prosjektene skal være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende. - Det er ikke alltid de store systemene som finner de beste løsningene, sier Johan H. Andresen. Han er opptatt av å understreke at sosialt entreprenørskap ikke handler om privatisering av offentlige tjenester. 19

20 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Elever ved Kololo Senior Secondary School i Kampala. Motstående side til venstre: Stanley Jakobsen, daglig leder i UE Telemark er en av flere UE ansatte som engasjerer seg i Uganda Motstående side til høyre: Elever på Trade Fair Internasjonalt UEs engasjement i Uganda I samarbeid med NORAD støtter UE oppbygningen av en nasjonal UE-organisasjon i Uganda, JA Uganda. Uganda er i areal mindre enn Norge, men har nesten to ganger så stor befolkning. Nesten halvparten av befolkningen er under 15 år. I løpet av de to første årene, har JA Uganda nådd elever pr år i UB og ca elever i Vårt lokalsamfunn. Både Gründercamp og Studentbedrift blir innført fra skoleåret 2010/2011. Flere norske videregående skoler er involvert i samarbeidet. I 2010/2011 blir samarbeidet utvidet til flere videregående skoler. Læring går begge veier, og i tillegg til temaer som import og eksport skjer mye læring på områdene samhandling og kultur. I 2010 hadde UE lærerkurs for 74 deltakere fra skoler rundt Kampala, og vi hadde en delegasjon fra Uganda som besøkte fylkesmesser i Buskerud og Telemark. De besøkte også Kunnskapsdepartementet, Stortinget og Norad, i tillegg til NHO og HSH. De ble tatt imot av lærere og elever ved Drammen videregående skole. Globand UB, fra samme skole var på gjenvisitt i Uganda. Å satse på ungdom som ressurs for jobbskaping i et land med enorm arbeidsledighet, er trolig et av de viktigste virkemidlene vi har for å skape og bygge gode framtidige samfunn, sier Jarle Tømmerbakke, koordinator for UEs arbeid i Uganda. Trade Fair 2010 JA-YE Europe Trade Fair 2010 ble avholdt i Portugal i mars. Her deltok 55 ungdomsbedrifter fra 23 europeiske land. Tre norske ungdomsbedrifter fra henholdsvis Møre og Romsdal, Oppland og Akershus deltok. I tillegg deltok syv ungdomsbedrifter på nordisk Trade Fair i Danmark, én ungdomsbedrift på Trade Fair i Wien og én på Trade Fair i Antwerpen. Sci-Tech Challenge i Stavanger JA-YE Europe og ExxonMobil har utviklet et paneuropeisk samarbeid for å motivere elever i videregående skole til å velge realfag. I mars var UE Rogaland vertskap for Sci-Tech Challenge. Elever fra skoler i Tyskland, Nederland og Norge ble utfordret til å ta i bruk sine realfaglige kunnskaper og kreative evner for finne 20

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org

UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide. www.ue.no www.ja-ye.org UNGT ENTREPRENØRSKAP i NORGE en del av JA-YE worldwide www.ue.no www.ja-ye.org UE er hovedaktøren i Norge med god anerkjennelse internasjonalt UE Finnmark UE Troms God forankring i politiske partier lokalt

Detaljer

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge

Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11. Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge Entreprenørskap i utdanning samarbeid skole næringsliv Næringssamling 24.03.11 Anne Kathrine Slungård Admdir Ungt Entreprenørskap Norge De som er ledere og etablerere i 2030 kjører ikke Mercedes mopeden

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Det e mulig å få det til

Det e mulig å få det til Det e mulig å få det til Ungt Entreprenørskap Finnmark Stiftet 12.juni 2003 Hilde C. J. Mietinen Daglig leder Mette Westlie Leif Arne Bjørkås Medarbeidere Framtid Samspill Skaperglede Ungt Entreprenørskap?

Detaljer

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD

Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Ungt Entreprenørskap VESTFOLD Styreleder og daglig leder har ordet Ungt Entreprenørskap Vestfold er en ideell forening som arbeider for og med entreprenørskap i utdanning i Vestfold. Mange av de arbeidsplasser

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE

FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE 2011 2012 FRAMTID SAMSPILL SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Oslo Ungt Entreprenørskap Oslo er en ideell forening finansiert av stat, kommune, organisasjoner og lokalt næringsliv. Elever og studenter må

Detaljer

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende

Gjennomføres i samarbeid med Gjensidigestiftelsen. Er forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende Gjør noe med det! Elevene identifiserer sosiale utfordringer, samarbeider om å finne løsninger og organiserer seg i en elevbedrift for å gjøre noe med det. Gjør noe med det Gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Oslo. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Norge trenger mennesker som ser muligheter og gjør noe med dem. Elevene og studentene må gjennom utdanningen utvikle personlige egenskaper som kreativitet,

Detaljer

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo

Årsmelding 2009 S trykk A ollo rykk: F. T o gunner t t Design: pilo Årsmelding 2009 Styreleder og daglig leder har ordet Gjennom 2009 har Ungt Entreprenørskap Oslo (UE Oslo) bidratt til entreprenørskapsaktivitet for nærmere 15 000 elever og studenter. Disse har deltatt

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Energi for framtiden Gründercamp

Energi for framtiden Gründercamp Energi for framtiden Gründercamp Nettkurs for lærere og UE-ansatte 15. september, 17. september, 19. september SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Kursholdere Anne M. Abelgaard, rådgiver, Enova SF anne.marie.abelgaard@enova.no

Detaljer

A member of JA Worldwide

A member of JA Worldwide A member of JA Worldwide Styreleder har ordet Arbeidslivet i Norge trenger unge med entreprenørskapskompetanse. Uansett hvor de unge skal skape verdier i fremtiden, som arbeidstaker, arbeidsgiver eller

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap 2009. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en

Detaljer

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no

Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier. ue.no Vi inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier UNGT ENTREPRENØRSKAP (UE) SKAL BIDRA TIL Å SKAPE KULTUR FOR ENTREPRENØRSKAP Ideell organisasjon Fremmer entreprenørskap i hele utdanningsløpet

Detaljer

Morgendagens verdiskapere utdannes nå!

Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Morgendagens verdiskapere utdannes nå! Næringskonferanse 19.09.13 Anne Kathrine Slungård Adm dir Ungt Entreprenørskap Norge = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012

Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv. 13. september 2012 Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv 13. september 2012 Hvordan skape godt samarbeid mellom skole og arbeidsliv i arbeidet med ENTREPRENØRSKAP? Konferanse om samarbeid mellom skole og arbeidsliv

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR

Årsmelding 2010 S trykk A Follo rykk:. T o gunner t t T-camp på Hudøy. Design: pilo Forside: SMAR Årsmelding Styreleder og daglig leder har ordet Det er interessant å se at mange av dagens mest ettertraktede jobber, ikke eksisterte for ti år siden. Det vil si at vi hver dag forbereder elever og studenter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg

Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT. Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Studentbedrift som læringsmetode i innovasjon og entreprenørskap ved HiT Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Hva er entreprenørskap? en dynamisk og sosial prosess, der individer,

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Trøndelag. A member of JA Worldwide Årsmelding 212 A member of JA Worldwide Styreleder og daglig leder har ordet Entreprenørskap i skolen er viktigere enn noen sinne. Det er viktig for å opprettholde den lave arbeidsledigheten, den er viktig

Detaljer

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Studentbedrift. Høyere utdanning. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Studentbedrift Høyere utdanning Agenda Entreprenørskap i utdanning Hva er Studentbedrift? Hvorfor drive Studentbedrift? Arrangementer og muligheter gjennom SB-året Entreprenørskap i utdanning (EiU) (Handlingsplan

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2009 Foto: UE Oppland Boble UB fra Lillehammer vgs med prisen for beste brosjyre under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide

Årsmelding 2012. Ungt Entreprenørskap Troms. A member of JA Worldwide Årsmelding A member of JA Worldwide 3ÅRSMELDING Styreleder og daglig leder har ordet UE Troms' aktivitet - 2 ÅRSMELDING (UE Troms) kan igjen se tilbake på nok et rekordår! Hele 11400 elever, studenter,

Detaljer

Ungt Entreprenørskap OSLO

Ungt Entreprenørskap OSLO Ungt Entreprenørskap OSLO Styreleder og daglig leder har ordet Sammendrag I vårt 8. år har foreningen Ungt Entreprenørskap Oslo stabilisert en og hatt fokus på bedriftsprogrammene Elevbedrift, Ungdomsbedrift

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab

Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014. v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Entreprenørskapsprosjektet i Kristiansand 2011-2014 v/rådgiver Bente Hansson Oppvekstdirektørens stab Forankret i planer Meld.St.22. Motivasjon. Mestring. Muligheter Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Hordaland

Ungt Entreprenørskap Hordaland Ungt Entreprenørskap Hordaland Regionrådet i Nordhordland Inger Grete Strømme, daglig leder 01.11.2013 Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 352 kommuner 1 271 skoler 9 480 lærere

Detaljer

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungt Entreprenørskap. Førde 12.11.2013. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungt Entreprenørskap Førde 12.11.2013 Ungt Entreprenørskap Sogn og Fjordane Ungt Entreprenørskap 17 fylkesorganisasjoner 20 ulike programmer 353 kommuner 1 230 skoler 7 648 lærere 25 773 frivillige 200

Detaljer

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning

UNG BEDRIFT. Engasjement og nyskaping i utdanning UNG BEDRIFT Engasjement og nyskaping i utdanning 50% av grunnskolene i fylket skal ha deltatt på kurs i Plankton/kreative metoder Etablering av 50 EB Alle EB presenteres på en svensk-norsk messe 19 N og

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010

Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Oppland Årsmelding 2010 Foto: Jørgen Skaug Towlee UB fra Hadeland vgs. med prisen for Beste Regnskap under NM for ungdomsbedrifter

Detaljer

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Entreprenørskap på vår måte Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Adolf Øien Videregående skole Etablert 1913 Programmer: Allmenne fag 360 elever Inkludert Allmenne fag med

Detaljer

Årsmelding 2011. Ungt Entreprenørskap. Forside

Årsmelding 2011. Ungt Entreprenørskap. Forside Årsmelding 2011 Ungt Entreprenørskap Forside 1 > Entreprenørskap er evnen til å se muligheter og gjøre noe med dem. Det handler om å tørre og å ville omsette ideer til praktisk handling. Evnen til entreprenørskap

Detaljer

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo

Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Norgesmesterskap for Studentbedrifter 2013 5.-6. juni, Næringslivets Hus, Oslo Konkurransekriterier Oppdatert 3.desember 2012 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: 5. - 6. juni

Detaljer

Ungt Entreprenørskap 2008

Ungt Entreprenørskap 2008 Ungt Entreprenørskap 2008 1 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag

Detaljer

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Ungdomsbedrift. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Ungdomsbedrift Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Entreprenørskap i utdanning (EiU) Tradisjonelt tre måter å forstå EiU på: Utdanning om entreprenørskap Utdanning gjennom entreprenørskap

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE

Gründercamp. Videregående opplæring. ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Gründercamp Videregående opplæring SAMARBEID SKOLE NÆRINGSLIV Hva er en gründercamp? Treningsleir i kreativitet med fokus på problemløsing over en avgrenset periode. Fokus på kreativitet og nyskaping.

Detaljer

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell??

Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Vil du at dine investeringer i bolig skoler næringsbygg og veier, som skal leve i 100 år, skal bygges av uskolert personell?? Rauland, september 2010. v/ Tore Jan Hansen 1 Nedgang i rekruttering til BA

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift

Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Hva skal til for å bli Norges beste Ungdomsbedrift Bettina Abrahamsrud, UE Telemark Nasjonalt lærerseminar, NM for UB 2015 Bettina Abrahamsrud UE-PRODUKT ILDSJEL GRÜNDER Veien til mestringsfølelse FLEX

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS

ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS ENTREPERØRSKAP PÅ LAMBERTSETER VGS LEDELSE, MÅL OG GOD PRAKSIS(?) De gode historiene- om å lykkes! Tobias, tidligere elev, gründer og master student NHH: Fokuset på UB var for meg unikt. At jeg nå driver

Detaljer

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland

Årsmelding 2012 Ungt Entreprenørskap Oppland Ungt Entreprenørskap Oppland Samfunnsbyggeren UE! Det er et samlet Storting som stiller seg bak satsing på entreprenørskap i utdanning. Regjeringens handlingsplan for entreprenørskap i utdanning 2009 2014

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap

Karriereveiledning gjennom entreprenørskap Rådgiversamling 16. -17.11. 2010 Kari H. Kjekshus Vil rolleutprøving gjennom gi et mer reflektert utdanningsvalg? ENTREPRENØRSKAP En dynamisk og sosial prosess, der individer, alene eller i samarbeid,

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet VEILEDERHEFTE Spilleregler i arbeidslivet skal gi elevene innsikt i og kjennskap til de viktigste spillereglene i arbeidslivet, hva arbeidsgiver og arbeidstaker

Detaljer

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge

Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge Oslo, 3. mai. 2013 Kreativitet og innovasjon/entreprenørskap i utdanningen i grunnskolen og videregående opplæring i Norge 1. Er kreativitet og innovasjon ivaretatt i læreplanene/opplæringen, og i tilfelle

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM

UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 1 UNGT ENTREPRENØRSKAP TELEMARK STRATEGIPLAN 2015-2019 SE MULIGHETENE OG GJØR NOE MED DEM 2 3 Strategiplan for Ungt Entreprenørskap Telemark 2015-2019 Dette dokumentet beskriver hva som skal skje i perioden

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester

Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte. Produksjon av varer og tjenester Entreprenørskap i valgfagene - Idéhefte Dette er eksempler på hvordan entreprenørskap og UEs programmer kan innlemmes i de nye valgfagene. Eksemplene er ikke fullstendige, og det vil være nødvendig med

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Universitetet for miljø- og biovitenskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Bedrift & Student Foto: Håkon Sparre, omslag Shutterstock UMB-studenten Din vei til nye ideer, kunnskap og nettverk Ønsker du nye ideer eller løsninger for din

Detaljer

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program:

Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: ØF-notat 04/2005 Følgeforskning av Ungt Entreprenørskaps program: Program for nyskaping og entreprenørskap i opplæring og utdanning i Norge (2001-2005) Underveisnotat 2. års følgeevaluering Av Svein Frydenlund

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Trøndelag 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER

UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER UB-EGENEVALUERING SKOLEÅRET 2014/15 RESULTATER Innhold I. INNLEDNING... 2 II. RESULTATER... 3 III. ANALYSE AV VEGARD JOHANSEN...13 IV. VIDEREUTVIKLING AV UNGDOMSBEDRIFTDPROGRAMMET...14 Helge Gjørven og

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 14. MARS 2013 RAKKESTADHALLEN. www.ue.no Copyright UE Forlag

FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 14. MARS 2013 RAKKESTADHALLEN. www.ue.no Copyright UE Forlag FYLKESMESSE FOR ELEVBEDRIFTER TORSDAG 14. MARS 2013 RAKKESTADHALLEN Praktisk informasjon Hva gjør vi når er framme ved Rakkestadhallen? Når dere ankommer Rakkestadhallen på morgenen, vil det være en person

Detaljer

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar

Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Kreativitet Nasjonalt lærerseminar Helge Gjørven, Ungt Entreprenørskap Norge FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Hus Bokhylle Sofa Dør FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Arbeidslivet søker: Evne og vilje til

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR

VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR VELKOMMEN TIL NASJONALT LÆRERSEMINAR NM for Ungdomsbedrifter 2014 Bettina P R O G R A M Tirsdag 29.april 10:00 10:30 Entreprenørskap i utdanningen - en historisk reise. Hva, hvordan og hvorfor? v/petter

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester

Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Elevbedrift i valgfaget produksjon av varer og tjenester Samfunnet trenger skapende mennesker som ser muligheter for nye og framtidige arbeidsplasser som kan sikre videreføring og utvikling av velferd

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge

Program for entreprenørskap. Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Program for entreprenørskap Eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge Utfordringar (NIFU/STEP): Avgrensa tilgang til gode entreprenørar med gode prosjekt Kjønnsbalansen Avstemming

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009

Dannelse i vår tid Statsråd Tora Aasland, Aftenposten 25. mai 2009 Samarbeid med arbeidslivet - Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning. Hva må ivaretas for å lykkes? Helge Halvorsen, seniorrådgiver NHO Avdeling Kompetanse Foto: Jo

Detaljer

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV

HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV - brobygger mellom skole og arbeidsliv Tore August Bauer-Nilsen 2013 HVEM ER HSA? Et interkommunalt samarbeid om utviklingsarbeid i skolen mellom syv kommuner. Bokn, Haugesund,

Detaljer

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor

Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Ungdomsbedrifter våre erfaringer Adolf Øien Videregående skole Trondheim Anne Karin Sveinall Rektor Våre viktigste resultater Hva elevene har lært fra arbeid med Ungdomsbedrifter (UB) avhenger av deres

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer