Ungt Entreprenørskap UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungt Entreprenørskap 2010. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier"

Transkript

1 Ungt Entreprenørskap 2010 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

2 Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige lokalsamfunn og global, bærekraftig utvikling. Samspill Lære barn og unge å samarbeide. Være en forutsigbar og langsiktig samarbeidspartner i spennet mellom skole, arbeids- og næringsliv. Skape møteplasser og bygge nettverk; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Skaperglede Gi unge mennesker muligheter til å utvikle kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Motivere unge mennesker til å tenke nytt og til å skape verdier. Benytte «lære ved å gjøre» i sentrum for all aktivitet.

3 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Innhold Styreleder og administrerende direktør har ordet 4 5 UEs programmer 6 7 Grunnskole 8 9 Forsidebildet: Høgskolen i Sogndal satser friskt på studentbedrift og deltok for første gang under NM i 2010 med bedriften NERK Challenge. Studentbedriften er en del av andre året på Bachelor friluftsliv. Åtte sporty jenter står bak bedriften. Foto: A. Davis Videregående skole Høyere utdanning UE gir resultater 17 Priser og anerkjennelser 18 Sosialt entreprenørskap 19 Internasjonalt Samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap Styrets årsmelding Økonomi Ungt Entreprenørskap Forlag AS 2011 For mer informasjon se: 3

4 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Styreleder og administrerende direktør har ordet Spennende, lærerikt og givende Flere og flere unge uttrykker at det er spennende, lærerikt og givende å være en del av Ungt Entreprenørskap. Det begynner å bli en kultur for entreprenørskap blant unge; det er tøft å skape noe for seg selv og for samfunnet. I 2010 har vi sett mange flotte ungdommer som ambassadører for en entreprenørskapskultur. De har vært synlige på UEs arrangementer over hele landet, på seminarer og konferanser i regi av arbeidsog næringsliv og i mediene. En kultur for entreprenørskap kan ikke vedtas, den må vokse frem som resultat av engasjement. UE bidrar med gode holdninger og kunnskap. Det legger til rette for framtidig økonomisk verdiskaping gjennom innovasjon og nyetablering. Vi retter en stor takk til alle de unge som vil, kan og tør være med å sette dagsordenen i samfunnet har vært et år der Ungt Entreprenørskap har befestet sin rolle som brobygger mellom skolen og arbeidslivet. Det har vært spennende å ønske NorgesGruppen velkommen på laget som ny nasjonal hovedsamarbeidspartner. Flere etablerte samarbeidspartnere har også videreført sine engasjementer. I 2010 har vi reforhandlet samarbeidsavtaler med KS, FNO, NHO, Oracle, Enova og Manpower AS, og gjennomgangstonen er den samme: De ønsker å øke ambisjonsnivået i sine engasjementer! Kommunal- og regionaldepartementet har også økt støtten til Ungt Entreprenørskap fra 8 til 11 millioner kroner over statsbudsjettet, og er dermed den største økonomiske bidragsyteren sammen med Nærings- og handelsdepartementet. Det har vært en rekke medieoppslag i 2010 med fokus på at unge mennesker har for lite kunnskap om personlig økonomi, og dette er en bekymring som Ungt Entreprenørskap deler. Da synes vi det er flott å se at finansnæringen svarer på utfordringen og bruker sin tid og kompetanse i skolen. Det har vært mer enn en dobling av antall elever som har gjennomført programmet Økonomi og karrierevalg med veiledere fra finansnæringen. Det er læring ikke næring som er målsettingen i Ungt Entreprenørskaps bedriftsprogrammer, enten de drives på grunnskole-, videregående skole- eller høgskolenivå. Helt siden de første ungdomsbedriftene ble startet i 1997, har elever drevet med samfunnsnyttige forretningsideer, men først i 2010 har begrepet sosialt entreprenørskap blitt forankret bredt i oppstartfasen for å motivere elevene til å tenke sosial gevinst i bedriftene. Styremedlem Johan H. Andresen har inspirert tenkingen rundt sosialt entreprenørskap både på våre interne arenaer, hos våre samarbeidspartnere, i direkte møter med elever og studenter og i samfunnsdebatten. På tampen av året fikk vi den gledelige meldingen at Gjensidigestiftelsen satser videre på Gjør noe med det! Dette innebærer at åtte nye fylker implementeres i programmet, og innen utgangen av 2012 vil hele norske ungdomsskoleelever ha engasjert seg i sosialt entreprenørskap. Det er grunn til å anta at UEs programmer gir effekt på en annen, alvorlig utfordring: Frafall fra videregående utdanning. Både lærere og elever peker på økt trivsel, større evne til samarbeid og økt bevissthet rundt eget fravær som effekter av å drive UB. Å forebygge frafall er en av de viktigste faktorene for å fremme framtidig verdiskaping. Langsiktig og målrettet arbeid for å få entreprenørskap inn i de nye rammeplanene for lærerutdanningen har også gitt resultater, og nå skal alle lærerstudenter som uteksamineres, ha kompetanse i emnet. Ungt Entreprenørskap tilbyr lærerstudenter over hele landet praktisk erfaring med UE-programmene. At den kommende generasjonen lærere ser verdien av entreprenørskap som pedagogisk metode, blir verdifullt for framtiden. Sommeren 2011 skal Ungt Entreprenørskap Norge være vertskap for EM for Ungdomsbedrifter. For første gang skal også JA Global Leaders Forum og styremøte i den verdensomspennende organisasjonen arrangeres på europeisk jord. Det vil komme gjester fra mer enn 60 nasjoner til Oslo. Vi er imponerte og takknemlige for støtten og det store engasjementet som våre norske samarbeidspartnere viser. EM i Oslo blir samspill i aller beste UE-ånd! 4 Vibeke Hammer Madsen styreleder Ungt Entreprenørskap Norge Anne Kathrine Slungård administrerende direktør Ungt Entreprenørskap Norge

5 Styret i UE Norge: Vibeke Hammer Madsen administrerende direktør HSH (styreleder) Arne Hyttnes administrerende direktør FNO (nestleder) John G. Bernander administrerende direktør NHO Johan H. Andresen eier og konsernsjef Ferd Anne Stärk-Johansen Head of Segment Corporate Nordea Per Haugen personal- og organisasjonsdirektør Veidekke Entreprenør og styreleder i UE Oslo Maalfrid Brath konsernsjef Manpower AS Gunn Ovesen administrerende direktør Innovasjon Norge Eva Lian regiondirektør KS PROGRESJONSMODELLEN for Ungt Entreprenørskap trinn trinn SikkSakk Europa SMART Vårt Lokalsamfunn trinn Elevbedrift Gründercamp Jobbskygging Økonomi og karrierevalg Se mulighetene! TeknoVisjon Høyere utdanning Ungdomsbedrift Gründercamp Fra utdanning til jobb Enterprise without Borders Leder for en dag Jenter og Ledelse Inkluderende arbeidsliv Cambridge-eksamen Studentbedrift Gründercamp KAN-programmet Leder for en dag Cambridge-eksamen Inndelingen av temaer og metodebruk sørger for progresjon i entreprenørskapsopplæringen. Ved bruk av Ungt Entreprenørskapsprogrammer blir elevene bedre rustet til å møte morgendagens arbeidsog næringsliv. Møtende varamedlem: Ragnhild Lied 2. nestleder Utdanningsforbundet Rita Lekang distriktssekretær i Nordland LO Observatører med tale- og forslagsrett: Silje Jansen, rådgiver, NHD / Inger S Slottet, rådgiver, NHD Bente Boye Lund, seniorrådgiver, KRD Kent Terje Ingebretsen, daglig leder, UE Rogaland (vara) Finn-Børre Stokholm, seniorrådgiver, LMD Zeshan Shakar, 1.-konsulent, KD / Lene Karin Wiberg, rådgiver, KD Jon Arild Ruud, seniorrådgiver, Samarbeid mot svart økonomi Valgkomité: Olaf Stene, regionsdirektør, NHO Oslo og Akershus Inger Lise Blyverket, leder arbeidslivspolitikk,, HSH Katinka Greve Leiner, direktør, Ferd Sosiale Entreprenører 5

6 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 UEs programmer Til sammen tilbyr UE mer enn 20 ulike programmer fra grunnskole til masternivå. Alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet. Ungt Entreprenørskap har stor aktivitet med elevbedrifter i ungdomsskolen, ungdomsbedrifter i den videregående skolen og studentbedrifter på høyskole/universitet. Gode initiativ i UEs fylkesorganisasjoner har bidratt til at alle tre bedriftsprogrammene i løpet av året ble tilgjengelige som digitale løyper på ue.no. I bedriftsprogrammene lærer elevene og studentene å starte, drive og avvikle en bedrift med utgangspunkt i forretningsideer utviklet av dem selv. Ungdoms- og studentbedriftene må alle ha en mentor fra lokalt arbeidsog næringsliv. Elevbedrift Ungdomsbedrift Studentbedrift 6

7 1. 7. trinn trinn trinn Høyere utdanning Alle trinn Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter. Økonomi og karrierevalg lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter. Fr a utdanning til jobb Elevhefte Fra utdanning til jobb berører fire hovedtemaer: Arbeidsmarked, selvinnsikt og kompetansekartlegging, søknad og CV samt intervju. Målet er å gjøre elevene bedre rustet til å søke jobb og lærlingplass. SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter. Se mulighetene! trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter. Enterprise without Borders er et program for elever på videregående skole som driver en ungdomsbedrift. Programmet gir muligheter for de deltakende ungdomsbedriftene til å samarbeide med andre ungdomsbedrifter i verden. Det er utviklet en egen nettside som fungerer som møteplass/markedsplass for ungdomsbedriftene. SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet, ved hjelp av sine egne erfaringer, kunnskaper og interesser. Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis anledning til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet. Programmet tilbys elever i ungdomsskolen og videregående skole samt studenter ved høyskole/universitet. 7

8 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Grunnskole Grunnskolen har hatt sterk vekst i Antall elever i aktivitet har økt med 33 prosent. Størst vekst har det vært i Se mulighetene, SMART, og Økonomi og karrierevalg, men også Elevbedrift har hatt en fin framgang. UE når flere elever, og den enkelte skole tar i bruk flere programmer. Ungdom og personlig økonomi Økonomi og karrierevalg er et program som er utviklet for elever på ungdomsskolen. Programmet gjennomføres av veileder fra banker og finansinstitusjoner og lar elevene se sammenhengen mellom økonomi og yrkesvalg og betydningen av ryddighet og oversikt i sin personlige økonomi. Det har vært nær en dobling av antall gjennomføringer av Økonomi og karrierevalg i 2010, og i enkelte fylker er det utfordrende å skaffe nok veiledere. Ungdomsskoleelever gjør noe med det! Våren 2010 mottok Ungt Entreprenørskap støtte fra Gjensidigestiftelsen til oppstart av prosjektet Gjør noe med det! Over ungdomsskoleelever i Vestfold, Buskerud, Hordaland og Troms har denne høsten jobbet med å identifisere sosiale utfordringer i sitt nærmiljø og finne løsninger på disse. Gjennom å drive elevbedrifter jobber elevene som sosiale entreprenører og lokale endringsagenter. På tampen av året innvilget Gjensidigestiftelsen videre støtte til prosjektet, og åtte nye fylker vil bli innrullert i løpet av de neste to årene. Jeg blir så glad, sa olje- og energiminister Terje Riis Johansen da han fikk presentert ideen til årets SMARTINGER i Elevene ved Langeland skole i Kongsvinger har funnet opp en underjordisk turbin som lager energi av spillvann. SMARTere energi er støttet av Statkraftfondet. Elevene kommer med! ideer til fremtidens energiløsninger med utgangspunkt i det de kan om ren og fornybar energi og evnen til å tenke kreativt elever på klassetrinn gjennomførte programmet i skoleåret 2009/2010. Nordland var et av fylkene med stor aktivitet i

9 Elevene ved idrettslinjen ved Slemmestad skole driver Ungmat for å inspirere unge til å spise sunnere. De ble kåret til gruppen med den beste ideen i prosjektet Gjør noe med det / Innovation Camp i Buskerud. Sparebanken Møre har gjennomført Økonomi og karrierevalg for over 60 skoleklasser i fylket. For denne innsatsen ble banken vinner av Finansstafetten i Finansstafetten er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap, FNO og Finansmarkedsfondet. Foto: Ragnar Falck, Sparebankbladet. Entreprenørskap og lærerutdanningen Forskriften for ny lærerutdanning for grunnskolen ble klar i Entreprenørskap er blitt et obligatorisk element i fagene pedagogikk, elevkunnskap og samfunnsfag. I rammeplanutvalget satt Vibeke H. Madsen, styreleder i UEN og administrerende direktør i HSH. "Nå vil fremtidige lærere kunne legge til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres i opplæringen", sier Vibeke H. Madsen. Lærerutdanningen er en viktig faktor for framtidig kompetanse i entreprenørskap. Stadig flere utdanningsinstitusjoner inngår samarbeid med UE om å gi lærerstudentene kunnskap om hvordan de kan legge til rette for dette. I Finnmark involveres studentene i gjennomføringen av entreprenørskapsarrangementer. I Møre og Romsdal og Hedmark gjennomfører studentene gründercamp, mens i Østfold og Buskerud er studentene selv ute og gjennomfører UEs programmer i sin praksisperiode. Elevene får brukt sine ferdigheter og interesser på en særs fordelaktig måte i en Elevbedrift. Det ligger mye læring i programmet, og det egner seg ypperlig for tverrfaglig samarbeid, sier Magnus Øverli, lærerstudent ved Høgskolen i Bergen. Høgskolen i Vestfold ønsker å være i førersetet når det gjelder å skape en kultur for entreprenørskap i lærerutdanningen og implementerer derfor UE-programmer i samfunnsfag for lærerstudenter, forteller høyskolelektor Stig Bjørshol ved Høgskolen i Vestfold. 9

10 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Videregående skole 10 Flere av UEs samarbeidspartnere bidrar med viktig faglig kompetanse når materiell skal utvikles. I 2010 ble heftet Økonomi og regnskap revidert i samarbeid med Skatteetaten og SMSØ (Samarbeid mot svart økonomi). Enova SF har revidert heftet Energi og klima. I dette heftet ligger det en rekke tips om hvordan ungdom kan jobbe med energitematikk i programmene Ungdomsbedrift og Gründercamp. NM for ungdomsbedrifter Over 170 ungdomsbedrifter deltok i 17 ulike konkurranser på NM. I tillegg var ytterlige 103 bedrifter påmeldt i nominasjonskonkurransene. 80 representanter fra arbeids- og næringsliv var med som jurymedlemmer. Nær 70 lærere deltok på lærerkurs under NM. Kurset hadde fokus på tverrfaglighet, samarbeid på tvers av skoler og studieretninger, erfaringsdeling og på økonomiske rammebetingelser for ungdomsbedrifter. NM er et åpent arrangement og ble godt besøkt av ungdommer, lærere, næringslivsrepresentanter, politikere og medier. EM for Ungdomsbedrifter Datadong UB fra Thor Heyerdahl videregående skole i Vestfold representerte Norge under EM på Sardinia i juli. Datadong gjorde en formidabel innsats, men uten at dette resulterte i en pris. Hele 34 land konkurrerte under mesterskapet, der Sveits stakk av med seieren. Som en opptrapping til EM besøkte Datadong UB Vestfoldbenken og stortingspresidenten på Stortinget, hadde møte med administrerende direktør John G. Bernander i NHO og fikk brynet sine forretningskunnskaper hos toppledelsen i Oracle. Jeg blir så optimistisk på Norges vegne! Her blir det masse spennende innovasjon i tiden som kommer. Vi politikere har en jobb å gjøre med å legge enda bedre til rette for elevbedrifter og Ungt Entreprenørskap, for at de skal kunne skape fremtidas bedrifter og få ideene sine omsatt til virkelighet, sier statsråd Navarsete

11 DataDong består av de seks guttene Kristian Horn Hellenes (daglig leder), Søren Oskar Hellenes, Kasper Sommereng, Markus Vestnes Sørum, Anders Nalum Tvetene og David Gustavsen Tvetene. Ungdomsbedriften har utviklet trendkonseptet DataDong, en kondomsokk til bærbare datamaskiner. Vinnere på NM 2010 BESTE UNGDOMSBEDRIFT 1. DataDong UB, Thor Heyerdahl vgs., Vestfold 2. Mira Solutions UB, Sykkylven vgs. og Ålesund vgs., Møre og Romsdal 3. Snowboard Mover UB, Halden vgs., Østfold NOMINASJONSKONKURRANSER Beste logo: Multibox UB, Drammen vgs., Buskerud Oracleprisen for Beste nettsted: Jiffy UB, Randaberg vgs., Rogaland Nordeaprisen for Beste forretningsplan: Easy on, Easy off UB, Bergen Handelsgymnasium, Hordaland Beste reklamefilm: ReClame UB, Akademiet, Hordaland Beste brosjyre: Hverdagshelter UB, Garnes vgs., Hordaland EwB-prisen: Gran Turismo UB, Hamar Katedralskole, Hedmark Enovaprisen for Beste energiinnovasjon: Kemtech UB, Stangnes vgs., Troms KONKURRANSER MED UTSTILLING PÅ NM Beste innovative produkt: Winter Wheel UB, Kragerø vgs., Telemark Gastronomiprisen: Sotrasnabben UB, Sotra vgs., Hordaland Mesterbrevprisen: BastaDesign UB, Hamar Katedralskole, Hedmark Beste kulturbedrift: Teknet UB, Røyken vgs., Buskerud Beste utstilling: ifeed UB, Elverum vgs., Hedmark NorgesGruppens pris for Beste selger: Marting Østereng fra SpillStopp UB, Adolf Øien skole, Sør-Trøndelag Ferdprisen for Størst verdiskapingspotensial: Headband Future UB, Sortland vgs., Nordland Manpowerprisen for Beste HR-bedrift: Clean Towel UB, Adolf Øien skole, Sør-Trøndelag SMSØ og Skatteetatens pris for Beste regnskap: Towlee UB, Hadeland vgs., Oppland 11

12 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Ida Stensig skygget Konsernsjef i Manpower Maalfrid Brath Leder for en dag 2010 Energi for framtida på Nasjonal Gründercamp Plusshuset Energy Dome ga seier til Adolf Øien videregående skole under Nasjonal Gründercamp i Trondheim. 27 lag hadde kvalifisert seg til finalen etter å ha blitt kåret som de beste i de fylkesvise gründercampene. Enova var oppdragsgiver både på de lokale og på den nasjonale campen, og visjonære løsninger på framtidas energiutfordringer var både oppgave og fasit. UE Trøndelag var prosjektleder og vertskap for arrangementet. Grensesprengende ungdomsbedrifter Enterprise without Borders er et støtteprogram for ungdomsbedrifter med internasjonale ambisjoner. Med tilskudd fra NORINT (Næringslivets Internasjonaliseringsstiftelse) delte Ungt Entreprenørskap i 2010 ut stipender til 20 ungdomsbedrifter som fikk mulighet til å besøke samarbeidspartnere i andre land. Også i konkurranser har de norske EwB-bedriftene gjort det bra; Norway Trade UB fra Vestfold mottok EwB Collaboration Award på JA-YE Europe Trade Fair og EwB High Potential Award på EM for Ungdomsbedrifter. I oktober arrangerte Ungt Entreprenørskap, med UE Østfold som prosjektleder, internasjonalt lærerseminar på Gardermoen. Målet var å inspirere lærere til å knytte kontakt på tvers av landegrensene. 140 lærere fra 16 nasjoner deltok! Leder for en dag Den 19. oktober arrangerte Ungt Entreprenørskap Leder for en dag. 30 elever som hadde utmerket seg i arbeidet med Ungdoms- eller Studentbedrift fikk skygge hver sin profilerte leder gjennom arbeidsdagen. Trond Giske og Liv Signe Navarsete var to av lederne som sto på pinne for framtiden denne dagen. Leder for en dag gjennomføres i samarbeid med Manpower og med støtte fra Nordea. Ved å få være sammen med Mimi Bjerkestrand i Utdanningsforbundet gjennom en dag skjønte jeg forskjellen på å være sjef og å være leder, sier Yael Abraham Regev. 12

13 Marianne Aasen, leder for KUF-komiteen, sammen med sin skygge Anne Kulusveen fra Lillehammer UE Alumni Ungt entreprenøskap ønsker å følge elever og studenter videre etter at de har avviklet sine elev- og studentbedrifter. Som et ledd i dette ble Ungt Entreprenørskap Alumni revitalisert i Ny leder er Petter Ravn Døssland. Arbeidet med å få på plass nytt styre er i gang, og målet er å enes om ambisjon, aktivitetsplan og finansiering i løpet av første halvår Ungdomsbedrifter fordeling mellom studieretningene Dagens skoleelever skal lede framtidens næringsliv. Ungt Entreprenørskap gir unge mennesker inspirasjon og kunnskap som i stor grad bidrar til å gi oss den kompetente og nyskapende arbeidskraften vi trenger i framtiden, sier Marianne Aasen, leder for KUF-komiteen på stortinget 13

14 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 SESO SB på besøk hos HSH og administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen Høyere utdanning 14 Over 2000 studenter har deltatt på Gründercamp, drevet Studentbedrift eller deltatt i lederutviklingsprogrammet Kvinner, Ambisjoner og Nettverk. Det har vært studentbedrifter ved 20 av landets utdanningsinstitusjoner. Regjeringen har fulgt opp tiltakene i "Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen" og utlyst prosjektmidler som skal styrke entreprenørskapssatsingen ved institusjonene. Masterstudenter ga Ferd ideer I september ble det arrangert Gründercamp for masterstudenter i Oslo og Akershus. Studenter fra BI, Senter for entreprenørskap (UiO) og UMB jobbet i blandede lag med et oppdrag fra Ferd. Temaet var nye forretningsideer innen rammen for sosialt entreprenørskap. Oppdraget var å utvikle et produkt, en tjeneste eller et konsept som skal maksimere potensialet hos barn og unge. 45 studenter deltok. Gruppen har tatt for seg et reelt og stort problem, ideen kan skaleres og er gjennomførbar både privat og gjennom offentlig sektor. Gruppen leverte også en overbevisende presentasjon, sa Johan H. Andresen til vinnergruppen på Gründercampen for mastergradsstudenter Vinnerlaget bestod av: Maxwell Labadie, Gunn Kristin Aasen Leikvoll, Kien Trung Ngyen og Niraja Upadhyaya med en idé om attraktive kontaktgrupper for barn av skilte foreldre. Storsatsing på nyskaping for studenter Innovasjon Norge har tildelt 12,5 millioner kroner fordelt på 13 høyskoler for å utvikle aktiviteter som skal øke studentenes muligheter til å starte vekstbedrifter. Fem av høyskolene har valgt Ungt Entreprenørskap som samarbeidspartner. Det er høyskolene i Telemark, Ålesund, Gjøvik, Nord-Trøndelag og Harstad som har inngått samarbeid med UE. Høgskolen i Telemark har blant annet fått 1,07 millioner kroner til å øke antall studentbedrifter og sørge for god oppfølging av bedriftene, som avsluttes ved studieslutt.

15 NM STUDENTBEDRIFTER 2010 Beste Studentbedrift 1. SESO SB - Høgskolen i Ålesund, Møre og Romsdal 2. TopSafe SB - Høgskolen i Telemark, Telemark 3. FlexLED SB - Høgskolen i Telemark, Telemark Ferdprisen - TopSafe SB - Høgskolen i Telemark Manpowerprisen - SESO SB - Høgskolen i Ålesund Nordeaprisen - Stadt Aqua Systems SB - Høgskolen i Ålesund NHO-prisen - SOLOraft SB - Høgskolen i Ålesund Regnskapsprisen - SESO SB - Høgskolen i Ålesund Designprisen - Sprø Staur SB - Høgskolen i Akershus Innovasjonsprisen - TopSafe SB - Høgskolen i Telemark EM STUDENTBEDRIFTER 2010 Priser 1.-plass: Greeny Games, Nederland 2.-plass: Top Safe SB, Norge 3.-plass: TDT, Portugal HP Responsible Business Award: SESO SB, Norge International Potential Award: Top Safe SB, Norge NM for Studentbedrifter Norgesmesterskapet for Studentbedrifter ble arrangert i samarbeid med Innovasjon Norge og med støtte fra NHO i Næringslivets Hus. 16 studentbedrifter fra 9 av landets høyskoler og universitet konkurrerte i to dager om å bli årets beste studentbedrift. SESO SB fra Høgskolen i Ålesund stakk av med trippel gull under NM for Studentbedrifter i april. De vant Innovasjonsprisen, Regnskapsprisen og prisen for Beste Studentbedrift som sikret SESO plass videre i EM. Forretningsideen går ut på å måle og kartlegge butikkers service og kundeopplevelser. I forkant av EM ble guttene invitert til HSH. Administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen var mektig imponert over innsatsen til SESO. Vi synes det er spennende at SESO skal konkurrere i EM med en forretningsidé basert på tjenesteyting. EM for Studentbedrifter Bulgarias statsminister, Boyko Metodiev Borisov, og utdanningsministeren åpnet arrangementet i Sofia da studentbedrifter fra ti land deltok i EM for Studentbedrifter. Norge dro hjem med tre priser. Top Safe kom på andreplass med sitt produkt; vest med fallsikring. I tillegg fikk de prisen for Best International Potential. SESO vant Hewlett Packard s Responsible Business Award. Dere representerer et viktig forretningsområde som har ekstrem konkurranse og store behov for å systemsette service, sa konserndirektør HR og samfunnskontakt i Norgesgruppen, Per Roskifte, før han ga visittkortet sitt til guttene i SESO. 15

16 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Jana Garous, daglig leder i Byttit SB, Handelshøyskolen BI 16 Studentbedrift vant Venture Cup 2010 Flere studentbedrifter har de siste årene hevdet seg i Venture Cup, men i 2010 gikk for første gang en studentbedrift helt til topps. Etter de regionale finalene var det til slutt studentbedriften Stadt Aqua Systems fra Høgskolen i Ålesund som tronet øverst på pallen. Stadt Aqua Systems har utviklet en løsning som blant annet gjør det langt enklere å rengjøre oppdretts-merder, og som har potensial for å skape et mer effektivt og økonomisk oppdrett. I Norge er det studentorganisasjonen Start som organiserer forretningsplankonkurransen Venture Cup. Kvinner, Ambisjoner og Nettverk oktober ble det for andre gang arrangert KANkonferanse, med fokus på personlig utvikling, styrearbeid og bedriftsetablering. Av 90 søkere fikk 40 kvinnelige studenter delta på konferansen, som gikk over tre dager. AFF sto for innholdet av det faglige programmet, sammen med Retorisk Institutt, Vibeke H. Madsen HSH, Norsk Styreinstitutt og Forskningsparken i Oslo. Regjeringens mål i handlingsplanen Mer entreprenørskap blant kvinner er at kvinneandelen blant nye entreprenører skal være minst 40 prosent innen KAN er et bidrag til å nå dette målet. KAN-programmet gjennomføres med støtte fra Innovasjon Norge. Det jeg har lært disse tre dagene, spesielt om meg selv og om hvordan andre forstår meg, er kunnskap som bevisst eller ubevisst blir tatt i bruk i enhver situasjon hvor jeg må skape innflytelse, avslutter en sliten, men oppspilt, Gro Helene Andersen fra BI etter KAN-konferansen.

17 ISY DA har utviklet en ispinnemansjett som tres på ispinnen for å hindre søl. Foto: Jeanett Haslien UE gir resultater Unge ambassadører Vi ser stadig flere eksempler på verdiskaping blant unge. I 2010 har det vært mange oppslag i mediene med unge gründere som forteller at erfaringen med entreprenørskap i skolen har gitt dem det som skal til for å ta skrittet mot egenetablering. Grønt Norge AS I vår var to unge UB-elever på ferie i Dubai. Der møtte de på et problem: Den sterke solen gjorde at mobilbatteriet ble fort utladet. Waleed Ahmed (18) og Flemming S. Bjordoy (18) brukte sin kreative kompetanse fra erfaring med Ungdomsbedrift og fant opp en solcellelader for mobiltelefoner. Etter dette har de to guttene hatt en fantastisk reise med bedriften sin, Grønt Norge AS! De har presentert konseptet sitt for flere norske statsråder og fått møte fremstående bedriftsledere både her hjemme, i Kuwait og i USA, de har fått etablererstipend fra Innovasjon Norge, skaffet investorer, vunnet priser og figurert i riksdekkende medier. I november signerte Grønt Norge AS en avtale med Telenor, og i samarbeid har de utviklet varemerket JovaBox next generation energy source. Nå ser de to guttene ingen grenser. Vi tror det kan være et stort marked for solcelleladeren i land der det er dårlig tilgang på elektrisitet, sier Waleed Ahmed, daglig leder i Grønt Norge AS. ISY UB ISY UB vant konkurransen Beste innovative produkt på fylkesmessa i Østfold og Ferdprisen for Størst verdiskapingspotensial på NM i I januar 2010 etablerte jentene et delt ansvarlig selskap (DA), og i april fikk de etablererstipend fra Innovasjon Norge. ISY DA har også signert en avtale med Diplom-Is. Båtens Verden Vetle Børresen startet som 12-åring elevbedriften Båtens Verden sammen med to kompiser. Den første utgivelsen av båtmagasinet ble trykket i 50 eksemplarer på laserskriver, og ble delt ut gratis. I 2010 har guttene blitt 17 år, Båtens Verden har et opplag på eksemplarer, det har distribusjon over hele landet, og med over 800 faste abonnenter har det blitt et velkjent magasin i bransjen. I sommer var Vetle gjest på NRKs Sommeråpent sammen med John G. Bernander og fortalte om veien fra elevbedrift til maritim suksess. OrigoID Som studenter ved Høgskolen i Telemark startet Kim Kristian Humborstad og Joachim Egseth i 2009 studentbedriften 360 Innovator SB, med en idé om å utvikle et svindelsikkert betalingskort. I dag har bedriften byttet navn til OrigoID, de har fått inn tunge investorer og har blitt tildelt inkubatorplass i Forskningsparken i Oslo. I høst vant de den regionale finalen i DnB NORs Innovasjonspris og kom som én av ti bedrifter helt til den prestisjefylte nasjonale finalen. Humborstad har vært med i Dagens Næringslivs gründerpanel i Jeg kan ta med alt jeg lærte av det å drive ungdomsbedrift som god ballast når vi nå skal ut i den virkelige verden. En lærdom som er spesielt viktig, er at vi ikke kan klare alt på egen hånd. Nettverk og samarbeid med næringslivet er utrolig viktig, sier Merethe Johansen, daglig leder i ISY DA. 17

18 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Tone Glomsrud mottok prisen for Årets entreprenørskapslærer av landbruksog matminister Lars Peder Brekk og administrerende direktør i HSH Vibeke Hammer Madsen under festmiddagen på HSHs årskonferanse. Priser og anerkjennelse 18 Hederspriser til Østfold Tone Glomsrud fra Rakkestad ungdomsskole i Østfold er kåret til Årets entreprenørskapslærer HSH og Ungt Entreprenørskap ønsker med denne prisen å fremheve dyktige lærerkrefter som setter entreprenørskap på timeplanen og som skaper møteplasser mellom skole og arbeidsliv. I juryens begrunnelse heter det blant annet at Tone Glomsrud har vist en unik evne til å flette entreprenørskap inn som en naturlig del av skolehverdagen og gjør at skolen aktivt kan bruke entreprenørskap som et virkemiddel for å nå målene i Kunnskapsløftet. Tone Glomsrud får være statssekretær Lisbet Rugtvedts skygge i en dag. På den måten får hun en unik mulighet til å være med bak kulissene i Kunnskapsdepartementet. Siden entreprenørskap handler om å trekke næringslivet inn i skolen, får Glomsrud også en dag sammen med Maalfrid Brath, konsernsjef i Manpower Norge. Også entreprenørskapsprisen gikk til Østfold, nærmere bestemt Sarpsborg kommune. Vi har valgt å legge lista veldig høyt, og denne anerkjennelsen betyr mye for oss, sa Uno B. Larsen, kommunalsjef for oppvekst i Sarpsborg kommune. Han tok i mot den prestisjetunge prisen på årets Skoleting sammen med Elsie Brenne, leder for komité for skole og oppvekst. KS og Ungt Entreprenørskap samarbeider om å dele ut Entreprenørskapsprisen til den skoleeieren som best har lagt til rette for at elever og lærlinger får entreprenørskapskompetanse i utdanningen. KS har også innovasjon på agendaen med satsingen Innovasjonsalliansen. Ungt Entreprenørskap og representanter fra 18 kommuner, tre departementer og flere andre organisasjoner er med. Alliansen skal bidra til at kommuner selv finner smarte løsninger og at det skapes en kultur for nyskaping i norske kommuner og fylkeskommuner. Vi har valgt å legge lista veldig høyt, og denne anerkjennelsen betyr mye for oss, sa Uno B. Larsen, kommunalsjef for oppvekst i Sarpsborg kommune.

19 UEs administrerende direktør, Anne Kathrine Slungård og prosjektleder Hege Sætre mottar gavesjekken av daglig leder i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen. Sosialt entreprenørskap 2010 var året da sosialt entreprenørskap ble forankret i UEs aktiviteter. Gjensidigestiftelsen ga Ungt Entreprenørskap for første gang støtte til oppstart av pilotprosjektet Gjør noe med det! Ungdomsskoleelever i Buskerud, Vestfold, Hordaland og Troms har engasjert seg i sosiale utfordringer i nærmiljøet og drevet sosialt entreprenørskap i elevbedriftene sine. Vi søker ildsjeler som er engasjert og som ser det er behov, nasjonalt eller i sine lokalsamfunn. Når vi gir støtte til prosjekter rettet mot barn, gir det også ringvirkninger hos venner og familie og skaper en god sirkel i nærmiljøet, sier daglig leder Unn Dehlen i Gjensidigestiftelsen. Sosialt entreprenørskap er å starte en organisasjon eller bedrift hvis hovedmål er å løse et sosialt problem innenfor områder som for eksempel miljø, utdanning, helse, menneskerettigheter og økonomisk utvikling. Sosiale entreprenører bruker metoder og verktøy fra forretningsverdenen for å gjøre verden litt bedre. Eksempler på sosialt entreprenørskap er: Jamie Oliver s Fifteen-prosjekt, der vankeligstilt ungdom får kokkeopplæring og medansvar i driften av en ny restaurantkjede. Eller hans prosjekt for bedring av skolemat. Fair trade initiativer som tar sikte på en jevnere fordeling av utbyttet av verdiskapningen i et produkt eller en tjeneste. Styremedlem Johan H Andresen har vært en inspirator for UEs satsing på sosialt entreprenørskap. UE satser på sosialt entreprenørskap på alle utdanningsnivåer. Gründercampen på masternivå med sosialt entreprenørskap som utfordring, ble tatt godt imot, og under EM i Oslo i 2011 vil ungdomsbedrifter fra alle verdensdeler konkurrere om den prestisjetunge Ferd Award for Social Entrepreneurship. Dette er et spennende område for Ungt Entreprenørskap og vi gleder oss til å se økt aktivitet og mange kreative forretningsideer innenfor sosialt entreprenørskap i bedriftsprogrammene våre. Gjensidigestiftelsen har gitt støtte til prosjektet Gjør noe med det i to nye skoleår. Innen 2014 vil elever i tolv fylker ha sosialt entreprenørskap på timeplanen. Kriterier for å få støtte fra Gjensidigestiftelsen er at prosjektene skal være forebyggende, utviklende, aktivitetsskapende og samfunnsbyggende. - Det er ikke alltid de store systemene som finner de beste løsningene, sier Johan H. Andresen. Han er opptatt av å understreke at sosialt entreprenørskap ikke handler om privatisering av offentlige tjenester. 19

20 Årsmelding Ungt Entreprenørskap 2010 Elever ved Kololo Senior Secondary School i Kampala. Motstående side til venstre: Stanley Jakobsen, daglig leder i UE Telemark er en av flere UE ansatte som engasjerer seg i Uganda Motstående side til høyre: Elever på Trade Fair Internasjonalt UEs engasjement i Uganda I samarbeid med NORAD støtter UE oppbygningen av en nasjonal UE-organisasjon i Uganda, JA Uganda. Uganda er i areal mindre enn Norge, men har nesten to ganger så stor befolkning. Nesten halvparten av befolkningen er under 15 år. I løpet av de to første årene, har JA Uganda nådd elever pr år i UB og ca elever i Vårt lokalsamfunn. Både Gründercamp og Studentbedrift blir innført fra skoleåret 2010/2011. Flere norske videregående skoler er involvert i samarbeidet. I 2010/2011 blir samarbeidet utvidet til flere videregående skoler. Læring går begge veier, og i tillegg til temaer som import og eksport skjer mye læring på områdene samhandling og kultur. I 2010 hadde UE lærerkurs for 74 deltakere fra skoler rundt Kampala, og vi hadde en delegasjon fra Uganda som besøkte fylkesmesser i Buskerud og Telemark. De besøkte også Kunnskapsdepartementet, Stortinget og Norad, i tillegg til NHO og HSH. De ble tatt imot av lærere og elever ved Drammen videregående skole. Globand UB, fra samme skole var på gjenvisitt i Uganda. Å satse på ungdom som ressurs for jobbskaping i et land med enorm arbeidsledighet, er trolig et av de viktigste virkemidlene vi har for å skape og bygge gode framtidige samfunn, sier Jarle Tømmerbakke, koordinator for UEs arbeid i Uganda. Trade Fair 2010 JA-YE Europe Trade Fair 2010 ble avholdt i Portugal i mars. Her deltok 55 ungdomsbedrifter fra 23 europeiske land. Tre norske ungdomsbedrifter fra henholdsvis Møre og Romsdal, Oppland og Akershus deltok. I tillegg deltok syv ungdomsbedrifter på nordisk Trade Fair i Danmark, én ungdomsbedrift på Trade Fair i Wien og én på Trade Fair i Antwerpen. Sci-Tech Challenge i Stavanger JA-YE Europe og ExxonMobil har utviklet et paneuropeisk samarbeid for å motivere elever i videregående skole til å velge realfag. I mars var UE Rogaland vertskap for Sci-Tech Challenge. Elever fra skoler i Tyskland, Nederland og Norge ble utfordret til å ta i bruk sine realfaglige kunnskaper og kreative evner for finne 20

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27

UE over hele landet. UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 Årsmelding 2012 UE over hele landet UE Agder daglig leder Kathrine Gregersen agder@ue.no Tlf: 38 17 68 27 UE Akershus daglig leder Petter Skotland akershus@ue.no Tlf: 901 92 256 UE Buskerud daglig leder

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap Akershus 2011. UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskap Akershus 2011 UE inspirerer unge til å tenke nytt og til å skape verdier Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier:

Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Ungt Entreprenørskaps kjerneverdier: Framtid Styrke unge menneskers evne og kompetanse til å mestre framtida. Være en drivkraft for verdiskaping og nyskaping. Gi viktige bidrag til å skape livskraftige

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark

Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark Studentbedrift, entreprenørskap i ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Telemark av Professor Svein Thore Hagen og høgskolelektor Harald Hasleberg Høgskolen i Telemark Avdeling for teknologiske fag Porsgrunn

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-rapport nr. 18/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling av Vegard Johansen,

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012

TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 3 10 TEMA: Adolf Øiens skole 1913-2012 Opprettet etter initiativ fra Næringsforeningen. Nedlagt av fylkeskommunen i Anne Karin Sveinall om Adolf Øiens skole Siv Limstrand om samfunnsansvar Jostein Bjørkøy

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom

Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Nr. 9 Oktober 2011 www.nslf.no Arbeidslivsfag et praktisk pusterom Skap dialog mellom skole og hjem Debatt om læreryrkets status En gull og to bronse! 20.000 timer m Lavere totalkost med Levetid på lampe

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

CHAPTER. region. Trygghet og helse

CHAPTER. region. Trygghet og helse region Trygghet og helse 2012 region Innhold 5 Dette er Gjensidigestiftelsen 6 Gjensidiges fremgang og suksess er viktig for stiftelsen 9 Gjensidiges kunder fikk over 1,3 milliarder kroner i utbytte Noen

Detaljer

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar:

Profilen. Kom til Alkymisten.com. Med fantasi som forretningsidé. Tusen tanker tok tak på Hamar: Profilen C-BLAD Informasjonsavis for prosjektet «Dialog næringsutvikling» UTGITT DESEMBER 2000 Tusen tanker tok tak på Hamar: Med fantasi som forretningsidé I den «nye økonomien» er det mye snakk om intellektuell

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer