For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet"

Transkript

1 Nord-Odal SVs valgprogram for perioden For trygghet, trivsel og vekst i nærmiljøet Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1

2 Karin Andersen: SV står for andre verdier Siden hun er halv mosokning, regner vi Karin Andersen som «vår» representant på Stortinget. Hun har markert seg som en aktiv, pågående og uredd politiker ei sterk talskvinne for bygde-norge og «vanlige» folk. Først og fremst fordi SV står for andre verdier i utviklingen av samfunnet enn de som styrer nå:. Målet vårt er et best mulig liv for alle, ikke å bli rikest mulig eller å gjøre skolen og eldreomsorgen billigst mulig. SV ønsker er samfunn med små forskjeller på fattig og rik. og vi velger å bruke pengen på felles velferd framfor økt privat rikdom. Rettferdig fordeling,og frihet er rettesnora for SV når vi skal vurdere lokale saker som angår folk i Nord-Odal. SV går imot at kommunene skal kunne skyve fra seg ansvaret for velferden ved å privatisere og konkurranseutsette kommunale tjenester. SVs politikere i Nord-Odal vil prioritere saker som er viktig for ungene og framtida i bygda, og de vil høre på hva folk i bygda mener og ønsker for at Nord-Odal skal bli et enda bedre sted å bo i. SVs mål er ei bygd med glade, trygge og sunne unger SVs mål er at de som har bygd opp samfunnet for oss skal ha en god og trygg alderdom SVs mål er levende lokalsamfunn der det ikke er penga, men behovene folk har som styrer utviklingen SVs mål er ei framtid bygd på solidaritet, nærhet og fellesskapsverdier SVs mål er en verden der det er folket og ikke «markedet» som styrer 2

3 Ingen overbudspolitikk I åra framover er det viktig å arbeide for å styrke kommunens økonomi. Overføringene fra staten må økes, slik at kommunen blir i stand til å følge opp både lovpålagte oppgaver og andre nødvendige behov i lokalsamfunnet. Slik situasjonen er nå, vil det ikke være rom for nye, store investeringer i kommende fireårsperiode. Nord-Odal SV vil derfor avstå fra simpel overbudspolitikk og urealistiske, tomme valgløfter. Det eneste vi kan love er å gjøre så godt vi kan ut fra det som på politikerdialekt kalles «eksisterende rammebetingelser». Så langt vi evner, skal vi prøve å bruke sunn fornuft til bygdas beste. «Felles husholdning» I vanskelige tider er det lett å tenke negativt og være kritisk overfor både politikere og administrasjon i kommunen. Det er lett å glemme alle de gode og velfungerende tilbudene vi tross alt har i Nord-Odal. Å drive en kommune er en stor dugnad der flest mulig må delta og engasjere seg. Ordet «kommune» betyr fra gammelt av «felles husholdning». Kommunen er med andre ord oss sjøl! Vi vil ut blant folk SV vil at lokalsamfunnet skal få tilbake mer av makten som i dag ligger hos storting og regjering. Derfor må politikerne ut til folk. Nord-Odal SV vil gjerne bli invitert til bedrifter og foreninger, til møter og arrangementer; vi tar gjerne en prat på butikken og ellers der hvor dere treffer oss! Vi vil ha et levende folkestyre og vil arbeide for at brukerne av de kommunale tjenestene skal få større innflytelse. Har du kommentarer eller spørsmål til programmet vårt, håper vi å høre fra deg! De fire første kandidatene på valglista er kumulert. Vår åre kandidater 1 PER NORHEIM BRUVOLL Industriarbeider, 56 år 2 LAILA STENERUD KNAPPER Assistent, 31 år 3 KAI YNGVE VANGEN SAGSTUA Snekker, 43 år 4 GUNNAR NYGÅRD SAGSTUA Journalist, 50 år 5 KARIN NYGÅRD SAGSTUA Student, 24 år 6 KAI MAGNE RUDSHAUG GARDVIK Fullmektig, 35 år 7 ROLF VESTBY BRUVOLL Pensjonist, 64 år 8 GUNHILD NORHEIM BRUVOLL Landpostbud, 51 år 9 ANNA KAROLINE KØIEN KNAPPER Pensjonist, 69 år 10 ØYSTEIN TRØFTBRÅTEN KNAPPER Snekker, 31 år 11 SIV ELISABETH RUDSHAUG GARDVIK Student, 33 år 12 TORBJØRN JENSEN BRUVOLL Pensjonist, 78 år 3

4 Hovedpunkter Nord-Odal SV vil: arbeide for gode og trygge oppvekstmiljøer og størst mulig trivsel for innbyggerne støtte fornyelse og nytenkning, men vi går sterkt i mot privatisering og kommersialisering av kommunale tjenester samarbeide med andre kommuner på områder som kan gi mer rasjonell drift og bedre service motarbeide flytting og nedlegging av statlig virksomhet i kommunene støtte etableringen av et felles servicekontor for kommunale og statlige etater arbeide for at kommunen skal levere best mulig service til innbyggerne etter deres behov prioritere tiltak som kan gi økt tilflytting arbeide for størst mulig åpenhet og innsyn i kommunal forvaltning, og at folk skal få større innflytelse på saker som angår nærmiljøet følge opp kommunens arbeidsgiveransvar ved at de ansatte i størst mulig utstrekning tas med på råd for å sikre arbeidsmiljø, trivsel og kompetanse gå inn for at kommunen tar initiativ til avtaler som sikrer innbyggerne lavest mulig strømpris arbeide for et bedre miljø med sunne og rene fritids- og rekreasjonsområder arbeide for å verne Storsjøen og andre sjøer og vassdrag mot forurensning på sikt vurdere om det er mulig å redusere og eventuelt fjerne eiendomsskatten arbeide for at folk som har festetomter skal få kjøpt disse til en så gunstig pris som mulig ta initiativ til et bredest mulig politisk samarbeid i Nord-Odal uten at det går på bekostning av SVs grunnverdier arbeide for større positivitet i bygda i forhold til kommunal og annen offentlig virksomhet 4

5 Helse, oppvekst og eldreomsorg Nord-Odal SV vil: opprettholde og helst styrke servicetilbudet innen helse- og eldreomsorg motarbeide konkurranseutsetting: kommersielle aktører skal ikke få tjene seg rike på folks sykdom eller behov for hjelp i alderdommen sikre at det nye alders- og sykehjemmet får en bemanning som trygger både beboernes behov og de ansattes arbeidsmiljø sikre at hjemmeboende eldre og sjuke får dekket sine omsorgsbehov arbeide for å bygge ut tiltakene for psykisk helsevern og rusmiddelomsorg ta initiativ til opprettelse en stilling for psykiater/psykolog ved legesenteret påse at barnehageutbyggingen følges opp etter behov, slik at vi kan sikre fortsatt full barnehagedekning til lavest mulig pris opprettholde og styrke skolefritidsordningen til en så lav pris som mulig prioritere arbeidet med å skaffe skolene moderne datautstyr sikre skolene tilstrekkelige ressurser slik at undervisningen i størst mulig grad kan tilpasses elevenes individuelle behov støtte arbeidet i de unges kommunestyre prioritere innemiljøet i barnehager, skoler og andre institusjoner: luftkvaliteten må overvåkes og om nødvendig bedres for å unngå allergireaksjoner og konsentrasjonsvansker gå i mot egenandeler på leirskoleopphold og andre skoleaktiviteter arbeide for å opprettholde fødeavdelingen og et bredest mulig tilbud ved Kongsvinger sjukehus arbeide for et flerkulturelt samfunn ved å ta i mot 10 flyktninger/asylsøkere per år fram til 2007 og sikre tiltak som gir best mulig integrering: bolig, jobb, utdannelse og kulturelle aktiviteter; innvandrerne må tas i mot som en positiv ressurs for bygda vår 5

6 Næring, samferdsel og miljø Nord-Odal SV vil: prioritere næringsutvikling, både ved å bidra til å opprettholde eksisterende og etablere nye arbeidsplasser ta initiativ til økt samarbeid og kontakt mellom de næringsdrivende i bygda og kommunens ledelse arbeide for at kommunen kan få midler fra Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) støtte tiltak som kan gi økt turisme kjempe for at politihøgskolen fortsetter sin virksomhet i Bruvoll arbeide for at bredbånd bygges ut snarest både i Mo og Sand sikre en framtidsrettet og best mulig drift av kommuneskogen og beholde den i kommunalt eie støtte arbeidet for å påvirke vegmyndighetene til å sette i gang utbedring av RV 181 til Eidsvoll påvirke vegmyndighetene til å legge fast dekke på Bunesvegen arbeide for økt aktivitet i alle deler av bygda støtte spredt bosetting og fornuftig utbygging av nye boligfelt arbeide for å trygge skolevegene, slik at flest mulig kan gå eller sykle til og fra skolen; gang- og sykkelstier må vurderes langs RV 24 og RV 209 påvirke NSB til å bedre bussforbindelsene til Skarnes, Kongsvinger og Eidsvoll arbeide for å utarbeide vedlikeholdsplaner og sikre midler til opprusting og løpende vedlikehold av kirkene og andre kommunale eiendommer motarbeide miljøskadelige inngrep og unødig motorisert ferdsel i skog og mark 6

7 Kultur Nord-Odal SV vil: arbeide for å styrke tilbudene i kulturskolen, som er en svært viktig faktor for trivsel og kreativ utvikling for barn og ungdom i bygda øke tilskuddene og sikre best mulig arbeidsvilkår for ulike typer barne- og ungdomsarbeid: idrett, sang, musikk og annen kultur; kommunen skal være en aktiv og positiv støttespiller for kulturlivet støtte arbeidet for rusfrie tilbud for ungdom mellom 15 og 18 år samarbeide med idrettslagene ruste opp de kommunale idrettsanleggene stimulere aktiviteter som skaper samhold og trivsel i grender og andre nærmiljøer rundt omkring i bygda arbeide for allsidig og økt bruk av biblioteket, blant annet ved å benytte lokale ressurspersoner og oppmuntre barn og ungdom til å bruke tilbudene prøve å finne løsninger som kan framskynde arbeidet med nyutgivelse av bygdebøkene støtte aktivitetene på Odalstunet og i Sigurd Hoel-museet bidra til større oppmerksomhet rundt Skattkista (kommunens lokalhistoriske samling) og videreutvikling av denne og andre kulturminnetiltak 7

8 Styret i Nord-Odal SV Leder: Gunhild Norheim Nestleder: Kai Yngve Vangen Sekretær: Gunnar Nygård Økonomiansvarlig: Guri Sanderengen Styremedlem: Per Norheim Styremedlem: Laila Stenerud Styremedlem: Erik Evenrud Varamedlem: Rolf Vestby Vil du vite mer om SV, eller kanskje du vil bli medlem? Ta kontakt med en av oss, eller ta en titt på våre hjemmesider på internett: Vi vil at Nord-Odal skal være ei levende og framtidsrettet bygd! 8

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling

MEN FORANDRING! PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE. Vårt Valg vil ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling PROGRAM 2011-2015 IKKE TIL HØYRE, IKKE TIL VENSTRE MEN FORANDRING! ha et levende lokaldemokrati, åpenhet og likebehandling ha forandring i hvordan kommunen og byen vår styres Vårt Valg ønsker å satse på

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42

Program for. Iveland Venstre. for perioden 2011-2015. www.iveland.venstre.no. Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Program for Iveland Venstre for perioden 2011-2015 www.iveland.venstre.no 1 Program Iveland 2011.indd 1 17.08.11 21:42 Et sosialliberalt Iveland Venstre er Norges sosialliberale parti. Vår politikk kombinerer

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn

Kommunevalgprogrammet 2015-2019. NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Kommunevalgprogrammet 2015-2019 NITTEDAL SOSIALISTISK VENSTREPARTI Veien til et varmere samfunn Innhold: Hva står SV for? Forskjellssamfunnet må bekjempes Flere ressurser til kommunene Nødvendig omstilling

Detaljer

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ

ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ ET GRØNT, MANGFOLDIG OG RETTFERDIG ØSTENSJØ Østensjø SVs bydelsprogram 2015-2019 Rettferdig fordeling, lokaldemokrati og miljø er sentrale saker for SV. Vi ønsker et samfunn der markedskrefter erstattes

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM

ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 2015 2019 ETT TROVERDIG ALTERNATIV VALGPROGRAM 1 Ja Kommunen Eidsberg FrP vil arbeide for at kommunen skal være serviceinnstilt og imøtekommende. Det skal tørkes støv av JA stemplet. Vi ønsker fortgang

Detaljer

Fauske SV Program 2007-2011

Fauske SV Program 2007-2011 Fauske SV Program 2007-2011 Fortsatt ansvarlighet Fauske SV er et sosialistisk parti, og derfor vil vi jobbe for et samfunn hvor samarbeid erstatter maktbruk, vi vil ha en politikk bygd på fellesskap og

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Eide SV s valgprogram 2007-2011

Eide SV s valgprogram 2007-2011 Eide SV s valgprogram 2007-2011 Barn og unge: Eide er i en svært gunstig situasjon ved at vi har økende folketall i en region som ellers er preget av fraflytting. Gode oppvekstvilkår for barn og unge er

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune

TANANGERLISTEN Lokalparti for hele Sola Kommune Vi vil være en motvekt til etablerte partier og ønsker at lokalpolitiske beslutninger skal fattes på et lokalt nivå, uten bindinger til nasjonalpolitiske føringer. TANANGERLIST Lokalparti for hele Sola

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld.

Askøy er i en krevende økonomisk situasjon med høy gjeld. Demokrati og Økonomi Venstre vil at alle politiske avgjørelser skal fattes så nær som mulig dem det angår. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre. Politikk må være lett tilgjengelig

Detaljer

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved

Tranøy Arbeiderparti for valgperioden 2007-2011. Program for. kommunestyrevalget i Tranøy 2007: Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved 12 Det Norske Arbeiderpartis valgliste ved kommunestyrevalget i Tranøy 2007: 1. Odd Arne Andreassen 9304 Vangsvik 2. Siren Gulleng Nordmo Solli 9303 Silsand 3. Arnt Einar Nilsen Skatvik 9304 Vangsvik 4.

Detaljer

Lokalprogram 2015-2019

Lokalprogram 2015-2019 Lokalprogram 2015-2019 Innhold Om Miljøpartiet De Grønne Songdalen 3 Og bakom synger skogene 4 Sunn og klimasmart samferdsel: Sykkel, buss og tog 4 Klimatiltak her vi bor 5 Barna våre 6 Gammel og ung 7

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook.

TA KAMPEN FOR ET VARMT. Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene. Stavanger Sagene SV. sv.no/oslo/sagene-sv facebook. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT TA KAMPEN STAVANGER FOR ET INKLUDERENDE SAGENE Valgprogram 2015-2019 Bydelsprogram bydel Sagene 2015-2019 Stavanger SV Sagene SV sv.no/oslo/sagene-sv

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer