Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?"

Transkript

1 Hva skjer når Statens vegvesen erverver grunn?

2 Presentasjon Seksjonsleder, eiendomsseksjonen Bergen: Øyvind Pedersen Telefon E-post:

3 Planlegging - erverv - bygging - oppmåling - Utarbeiding av reguleringsplan Utarbeiding av byggeplan Forberedelse til grunnerverv Grunnerverv - forhandlinger/skjønn Bygging av vegen Oppmåling av medgått grunn Matrikkelføring m.v.

4 Grunnerverver har følgende oppgaver/ansvar: Delta i planarbeidet (reg.planer/byggeplaner) for å ivareta eiendomsrelaterte spørsmål Grunnerverver har hovedansvaret for at hele prosessen med grunnerverv blir gjennomført, herunder grunneiermøter m.v. Klarlegge eiendomsgrenser/eiendomsforhold/rettigheter før grunnervervet starter Minnelige forhandlinger om avståing av rettigheter, grunn, boliger m.v. til nye veger og til utbedring av gamle veger. Forbredelse av ekspropriasjonsvedtak - tvangsgjennomføring Forberedelse av skjønnsak Tinglysing av nye rettigheter m.v. Evt. oppfølging i forhold til grunneiere etter under og etter at anleggsarbeidet Bidra i forb. med oppmåling, oppgjør m.v.

5 Hjemmel for å gjennomføre grunnerverv Reguleringsplan Offentlig ettersyn, mulighet til å komme med merknader Politisk vedtak Klagebehandling Politisk legitimitet - Endringer i byggeplanfasen og anleggsfasen? - Når vegteknisk nødvendig - Likebehandling og risiko

6 Vegvesenet erverver mest grunn Har derfor blitt toneangivende på fagområdet grunnerverv med sine håndbøker Likevel: personlighet har mye å si for hvilken framgangsmåte som lønner seg i forhandlingene samtidig som: verdsetting er et veldig skjønnspreget fag som i stor grad dreier seg om sammenlikning og erfaring

7 Tre mulige løp

8 Hvordan skjer grunnervervet? Fellesmøte Merking av inngrep Befaring for de som ønsker Forslag til kjøpekontrakt Takstkart vedlagt kontrakt Forhandlinger Enighet, arbeidsavtale, ekspropriasjon, ikke bygge Tiltre eiendommen Evt utbetale forskudd

9 Vårt ønske? Minnelig avtale (98-99% av tilfellene) To roller: 1 Gjennomføre prosjektet 2 Informere og ivareta grunneier (statstjenestemann) God tone Fleksible løsninger Raskere løsninger

10 Hvorfor skal grunneier la være å gå til skjønn? Raskere avklaring Unngår belastningen med en skjønnssak Få en løsning som økonomisk er i øvre sjikt av det en kan vente etter skjønn Får en tilpasset løsning med naturaltiltak Løsninger som generer gevinst for begge avtaleparter Veiprosjektet kan realiseres tidligere

11 Forutsetninger for minnelig avtale Tillit til vegvesenets representanter og vegvesenet generelt Tidligere kontakt må ikke være ødeleggende - åpenhet Møte dem personlig og tidlig på eiendommen Gode illustrasjoner av tiltak og betydning for eiendommen. Treffende tilbud Likebehandling Kjennskap og interesse for den aktuelle eiendommen og problemstillinger knyttet til denne og til tiltaket Komme overens med grunneier Nok tid Forutsigbarhet, holde avtaler og være tilgjengelig!

12 Ervervskart/takstkart Gode illustrasjoner

13 Forhandlinger Når to eller flere parter med delvis motstridende interesser prøver å komme frem til en felles beslutning Viktig: fokusere på punkter der vinn for en part ikke er tilsvarende tap for en annen Etterspør hva det er som er viktig for grunneier og så skille klinten fra hveten

14 Mål: kjøpekontrakt = tiltredelse

15 Typiske tiltak: Ny avkjøring Mur for å avgrense inngrep Asfaltering og derenering Ny vannkilde (Støytiltak) Ny hekk/nytt gjerde Planering/parkering Landbruksavkjørsel/velteplass/masser

16 Verdsetting etiske retningslinjer «Hovedregelen er at erstatningene skal basere seg på en riktig pris som kan begrunnes ut fra verdsettingsfaglige kriterier.» «Vi skal ikke erverve grunn til lavest mulig pris, men forsøke å komme fram til riktige priser ut fra gjeldende regelverk og politiske rammeforutsetninger.» Fra «Etiske retningslinjer for grunnerverv utgitt av Statens vegvesen»

17 Eiendomsmåling samarbeid med kommuner Av landets 429 kommuner har vi inngått samarbeidsavtaler med

18 Arbeidsrutine når SVV utfører oppmålingsforretning (1/2) Når formålet er bygging av veg er vegvesenet unntatt fra enkelte saksbehandlingsregler Godkjent reguleringsplan = delingstillatelse og derfor unntatt fra byggesaksbehandling Kjøpekontrakt/arbeidsavtale Melding om erverv til matrikkelen Søke om deling dersom ikke godkjent regplan eller dersom areal utenfor godkjent reguleringsplan (dispensasjonsøknad) Sende varsel om oppmålingsforretning

19 Arbeidsrutine når SVV utfører oppmålingsforretning (2/2) Utføre oppmålingsforretning Grensemerking, måling og målerapport i hht standarden Forretningsprotokoll Utsendelse av protokoll til partene Lager digital leveranse på sosi for nye veggrenser, endrede grenser og grenser som utgår Arealoppgjørskart for hver avgivereiendom Arealoppgjørskart med sluttoppgjør sendes grunneier (evt tidligere eier) Krav om matrikkelføring i sendes kommunen

20

21 Grunnervervet avsluttes ved at nye nye eiendomsgrenser matrikkelføres

22 Takk for meg! Takk for meg!

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306

Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 ILP - UMB Forhandlinger teori anvendt på et case Studentarbeid i APL306 Berit Helene Handeland Høsten 2009 Forhandling i en alminnelig kontekst i fagområdet jordskifte. Det brukte caset er like mye oppdiktet

Detaljer

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER?

ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? ER DU/DIN EIENDOM BERØRT AV TVUNGEN AVSTÅELSE AV GRUNN ELLER RETTIGHETER? DA BØR DU LESE DETTE. Når Vegvesenet, Jernbaneverket, Statnett eller andre tiltakshavere skal utføre byggearbeider på eller over

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA.

Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med Tine SA. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.05.2014 35722/2014 2013/4084 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/132 Formannskapet 25.06.2014 Avhending, eiendom brannstasjon. Samarbeid med

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning

Kurs i matrikkelføring. Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Kurs i matrikkelføring Saksgang matrikkelenhet - Saksgangsregler i saker som ikke krever oppmålingsforretning Innhold Saker som ikke krever oppmålingsforretning... 3 Ikke krav om tillatelse... 3 Krav eller

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013

Samarbeid mellom kommunen og private. «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Samarbeid mellom kommunen og private «Bedre reguleringsplaner» Møre og Romsdal 20-21-03.2013 Hvem utarbeider reguleringsplan? Kommunen: 1) Områderegulering utarbeidet av kommunen selv 2) Detaljregulering

Detaljer

og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo

og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo Evaluering av matrikkellov og forskrift Lokale Geomatikkdager 2015 for Akershus, Buskerud og Oslo Lars Elsrud, avdelingsdirektør matrikkel- og stedsnavnavdelingen M/S Hydrograf, the Norwegian Hydrographic

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Gevinstbetraktninger ved jordskifte

Gevinstbetraktninger ved jordskifte Gevinstbetraktninger ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe Prosjekt: Jordskifterettenes ressursbehov fase 2 Delprosjekt 1, delrapport 1 23. september 2008 Revidert 29. januar 2009 1 Sammendrag... 3

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015

Til deg som har søkt videregående opplæring i skole. Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 Til deg som har søkt videregående opplæring i skole Søkerinformasjon for skoleåret 2014-2015 I dette heftet finner du informasjon om hvordan inntaket til videregående opplæring er organisert. Heftet inneholder

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)...

AVTALE OM LEIE AV JORD. Mellom (navn) som eier. (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier. (telefon) (e-postadresse)... AVTALE OM LEIE AV JORD 1. Avtalens parter og omfang Mellom (navn) som eier (adresse) (telefon) (e-postadresse) og (navn) som leier (adresse) (telefon) (e-postadresse)..... er det inngått avtale om leie

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer