Pasienttilgangsavtaler når vi er uenige eller usikre om verdien av et legemiddel. Karianne Johansen, LMI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasienttilgangsavtaler når vi er uenige eller usikre om verdien av et legemiddel. Karianne Johansen, LMI"

Transkript

1 Pasienttilgangsavtaler når vi er uenige eller usikre om verdien av et legemiddel Karianne Johansen, LMI

2 Verdivurderinger i legemidlets livssyklus MT Maksimalpris Mulig å oppnå rask maksimalpris (maks) 90 dager HTA vurdering Refusjonspris Anbudspris HTA versus standardbehandling: Blåresept Nytt system for metodevurdering på sykehus LIS - Anbud Prisrevisjoner Årlige prisrevisjoner av de mest solgte virkestoff. Generisk konkurranse Trinnpris Effektiv GX konkurranse, etter patentutløp, bytteliste Biosimilars

3 Refusjonsprosess utenfor sykehus Sikkerhetsnett: Mulighet for individuell refusjon 3 før og under søknadsperioden Firma søker om refusjon til SLV 2 SLV vurderer søknaden i 180 dager 2 Vurderingskriterier: Alvorlighet God klinisk dokumentasjon Kostnadseffektivitet Budsjettmessige konsekvenser SLV kan avslå refusjon når produktet ikke oppfyller kriteriene/ikke er kostnadseffektivt 2 SLV kan innvilge refusjon når produktet oppfyller kriteriene, er kostnadseffektivt, og budsjetteffekten < 25 mill. HOD/Stortinget bestemmer refusjon når budsjetteffekten > 25 mill.

4 Nasjonalt system for nye sykehuslegemidler Denne delen tar for lang tid!

5 Hva er verdibasert pris? Verdibasert pris reflekterer verdien en ny medisin har til å møte pasientens udekkede medisinske behov,.for helsetjenesten og betalere i et spesifikt helsesystem, sammenlignet med andre tilgjengelige behandlinger.

6 Hvorfor har kreftmedisiner høy pris, når de tilsynelatende bare forlenger livet med noen måneder? Mange kreftmedisiner forlenger livet til pasienter med flere år men det blir ofte fokusert på medisinene rett etter lansering og/eller bruk i pasienter med langt kommen sykdom før medisinen har hatt sjanse til å demonstrere verdi over lengre tid Metastatisk bruk Adjuvant bruk Kreftmedisiner lanseres typisk først til metastatisk bruk Når en kreftmedisin er mer etablert kan den benyttes for adjuvant bruk (dvs. pasienter med en bedre prognose før kreften har spredt seg) dvs. svært syke pasienter som har feilet på annen behandling, med dårlige prognoser Målte «endepunkter», vil for disse pasientene ofte være bedre enn pasienter som har mer langt kommet kreftsykdom Målte «endepunkter» for disse pasientene vil være relativt svakere Tidlig metodevurdering kan vise relativt lav eller usikker verdi uten å kunne reflektere verdien i et livsløpsperspektiv Ofte sees mye bedre kostnadseffektivitet i adjuvant bruk. Viktig å kunne vurdere verdien i et livsløpsperspektiv

7 Hva gjør vi når det er usikkerhet? omkring den nytten medisinen har for pasientene eller for helsetjenesten Om klinisk effekt og/eller kostnadseffektivitet Om bruk Om budsjettmessige konsekvenser..metodevurderingssystemet mangler et godt rammeverk for dette En løsning kan være = Pasienttilgangsavtaler (MEA) Mål: Bedre pasienttilgang til nye medisiner 7

8 Situasjoner der MEA kan anvendes Høy usikkerhet klinisk effekt C/E Betingede/fleksible beslutninger Innovative løsninger Lav usikkerhet om bruk Høy usikkerhet om bruk Mindre behov Finansielle avtale Lav usikkerhet klinisk effekt C/E 8

9 Noen prinsipper for Pasienttilgangsavtaler Harmonisering er ikke alltid løsningen, men noen generelle forhold vil trolig øke sannsynligheten for å lykkes: 1. Fleksibilitet i og klarhet om hvorfor en avtale er nødvendig 2. Innkjøpere og helsetjenesten må arbeide for bedre tilgang til data og samarbeide med industrien i å utvikle og vedlikeholde datainnsamling og systemer for dette 3. Klare avtaler om hva som måles og hvem som har ansvar for hva 4. Avtalen skal ikke øke byrden ved å demonstrere verdien eller fremskaffe data 5. Innkjøpere bør akseptere data fra ulike kilder, og fra andre land 6. Innkjøpere bør sikre tilstrekkelig infrastruktur og ekspertise slik at MEA kan utføres og evalueres 7. Avtalen skal ikke benyttes som en ad hoc mekanisme for å kutte 9 kostnader

10 Internasjonal referansepris og parallelhandel Referanseprising Parallellhandel 10

11

12 Styrker og svakheter STYRKER Adresserer gjenværende usikkerhet etter MT Pasienter kan få tidlig tilgang til lovende innovative legemidler Større fleksibilitet enn andre prismetoder Øke kunnskap om nye innovative legemidler Bedre budsjettkontroll SVAKHETER Lite erfaring med reell nytte av MEA i praksis Mangel på transparens Hindrer bla. læring på tvers av land Konkurranse?? Kan gi uheldige utslag spille på systemet Både hos produsenter og myndigheter

13 Adaptive pathway (MAPPs) utvikling av nye regulatoriske ordninger Progressivt inklusjon av større populasjoner inkludert markører Initialt begrenset MT, liten målpopulasjon med klar biomarkør Håndtere usikkerhet: 1. Starter med å finne de som mest sannsynlig vil respondere 2. Robust fangst av «realtime data» til aktuell populasjon 3. Alle stakeholders (pasienter, myndigheter, leger, industri) er enig om prosessen fra designfasen NRDD vol. 10, July 2011

14 LMI mener Vi må få på plass et rammeverk og forbedringer i metodevurderingssystemet når partene er uenige og det hindrer pasienter tilgang til viktige medisiner Som bransjeorganisasjon er vi for størst mulig grad av åpenhet men er nøytrale i forhold til om enkelte firma ber om spesielle avtaler Vi kjenner ikke innholdet i forhandlinger som måtte pågå, men vi er opptatt av at pasientene skal få tilgang til livsviktige, nye medisiner Hensikten med avtalene må være å sikre at norske pasienter får tilgang til viktige og lovende medisiner 14

15 WHO-rapporten Managed-entry agreements (MEAs), rebates, clawbacks and paybacks are widely used tools to generate savings without affecting list prices. Achieving fair pricing and ensuring long-term sustainability of health care systems and access for patients is one of the biggest challenges for health and pharmaceutical systems in Europe and worldwide. Industry supports differential pricing with price confidentiality and a modified ERP system to achieve this. Some stakeholders are concerned about price confidentiality; others think it is the only way to grant lower prices to less wealthy countries. Consensus on such issues is unlikely in the immediate future owing to competing stakeholder interests and certain peculiarities of the European pharmaceutical market (such as parallel trade, extensive use of ERP and large disparities between countries in ability to pay).

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER

REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER REGLER FOR MARKEDSFØRING AV LEGEMIDLER Fastsatt av Legemiddelindustriforeningens generalforsamling 15. november 1994 med senere endringer på generalforsamlingene i LMI 31. mars 2009, 3. mars 2010 og senest

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes

Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes Debatt Hans Olav Melberg Ruspolitikk og evidens: Ruspolitikken bør være basert på kunnskap. Dette synes som et innlysende utsagn, men det reiser tre viktige spørsmål. For det første: Hva mener man med

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring

Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Nye oppgaver, nye roller Europas helsevesen i endring Brusselkontoret AS Februar 2012 www.brusselkontoret.eu 2012 BRUSSELKONTORET AS Kontaktinformasjon The Brussels Office s.a. Rue du Trône 61, B- 1050

Detaljer

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis!

Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Kunnskapsbasert ergoterapi et bidrag til bedre praksis! Scenario: «I kommunen du jobber går ressursene i hovedsak til behandling, rehabilitering, pleie og omsorg. Som ergoterapeut er du opptatt av å fremme

Detaljer

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet

Mer FoU for samfunnet. Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Mer FoU for samfunnet Om bruk av skattesystemet for å få næringslivet til å øke sin forsknings- og utviklingsaktivitet Forslag fra en styringsgruppe nedsatt av Norsk Biotekforum, Oslo, mai 2010 Utgiver:

Detaljer

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering

Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Har opplæringstiltak i sykehjem betydning for pleie og omsorg i livets sluttfase? Rapport fra Kunnskapssenteret nr 1 2009 Kunnskapsoppsummering Bakgrunn: Rapporten er en del av et større prosjekt, initiert

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Styring av statlige prosjektporteføljer i staten

Styring av statlige prosjektporteføljer i staten concept Stein Berntsen og Thorleif Sunde Styring av statlige prosjektporteføljer i staten Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå Concept rapport Nr 1 concept Concept-programmet 2004 Concept Rapport nr.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem

Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Pleie av døende Omsorg og behandling ved livets slutt i sykehjem Av Inger- Lise Wille Fagutviklingssykepleier ved Søbstad helsehus Utviklingssenter for sykehjem Sør-Trøndelag. Wille har videreutdanning

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene?

Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene? Effektivitet i helsetjenestene hvor ligger hindringene? Terje P. Hagen, Professor, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Innledning for Produktivitetskommisjonen,

Detaljer

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser

Veileder. Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser Veileder Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser 2 SSØ 10/2010, 1. opplag 1500 eks. Forord Det er viktig at statlige tiltak er velbegrunnede og gjennomtenkte. Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS

En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS En sammenlikning mellom to prosjektstyringsmodeller, PROPS og PPS Hovedoppgave utført høsten 1998 Av Stud. techn. Andreas Gaarder Institutt for produksjons- og Kvalitetsteknikk Norges Teknisk-Naturvitenskapelig

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk

SØF-rapport nr. 05/11. Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Kommunale skoleeiere: Nye styringssystemer og endringer i ressursbruk Hans Bonesrønning Jon Marius Vaag Iversen Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 7000: Analyse av ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen

Detaljer