Læring med IKT. Utviklingstrekk og utfordringer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Læring med IKT. Utviklingstrekk og utfordringer. Leif.Hokstad@svt.ntnu.no"

Transkript

1 Læring med IKT Utviklingstrekk og utfordringer

2 Mål Hvordan forstå læring i teknologitette læringsmiljø Hva er utviklingstrekkene Hva er utfordringene Feltet læring med IKT i en overgangsfase Sette NTNUs aktivitet på feltet i perspektiv 2

3 NTNUs strategier Statsingsområdene Koordinere Knytte ulike fagområder sammen tverrfaglighet og flerfaglighet InfoSam 2020 En øvelse i å planlegge framtiden Forsøk på å forutsi hvilke kompetanser og kvalifikasjoner som studentene vil ha behov for om år NTNUs Utdanningsstrategi Se : og 3

4 Spenningsfelt I Tilgjengelig verktøy Div. LMS ( It s Learning) Institusjonelle behov (karaktersystem, studentdatabaser, etc) Plattformer, standarder etc (Java vs ActiveX) Etablerte læringskulturer og kunnskapssyn Sterk formidlingstradisjon Undervisning underordenet forskning Hvordan oppgradere betydningen av undervisning? 4

5 Spenningsfelt II Kommende syn på læring, kunnskap Vekt på kontekst, mediering, artefakter, etc. i.e. et sosiokulturelt perspektiv på læring Utvikling av teknologiferdigheter utvikling nedfra Hjemmene, ungdomskulturen Teknologisyn Hvordan forstå teknologiens rolle hos dagens barn og ungdom 5

6 Teknologisyn Hvordan forstå teknologiens rolle hos dagens barn og ungdom Fra et instumentalistisk syn til Teknologi som sosial hendelse Brukeradferd migrerer mellom teknologier Økologisk perpektiv på teknologi i småskala setting Vekt på co evolution, samspill, deltakelse, lokalitet 6

7 Sosial og kulturuell kontekst Referansepunkt for generasjonene født etter 1990 Interaktivitet Deltakelse Committment PlayStation, internett (blog, web, MSN/chat), mobiltelefoner 7

8 Hovedtrekk - konkret Opplevelse av lærerrolle og studentrolle Frihet vs styring Lærestoffets rolle Mengde vs struktur og utvalg Gruppearbeid facts and fiction Samarbeid vs individuelt arbeid Studenters kompetanse i IKT/media bruk vs utdanningssystemets integrering av denne 8

9 Hovedtrekk teamatisert med et didaktisk blikk Hovedinntrykk : Asynkron utvikling Fag, teknologiferdigheter, etc. Hybride uttrykk som utfordrerer fagtradisjoner (for eks. SMS; hva er et skriftlig uttrykk?) Threshold fenomener samtidighet / blanding av nye og gamle uttrykk Fragmentering av læringsprosesser i tid, linearitet, innhold. 9

10 Nær framtid I Teknologisk Bredbånd, trådløs, portabilitet Fra klasserom til virtual campus Betyr oppløsning av eksisterende grupperstrukturer - > ad hoc / midlertidige grupperinger Til sammen : spredning i tid og sted Utfordring: interaktivitet og tilstedeværelse Betingelsene for individuell og gruppebasert læring 10

11 Nær framtid II Utvikling av LMS (nå 1. generasjonsverktøy): Flere reelle samarbeidsverktøy (i.e. Blog, flerbruker dokumenter) Koordinering mot håndholdte verktøy (PDA) Bedre håndtereing av lyd og video (3G GSM) Kominering av Viderutvikling av arbeidsformer: fra forelesing til produksjon vha PBL, scenarioer, simuleringer (VR, immersive environments) Harmonisering av undervisningsformer, innhold og eksamen/evalueringsformer. 11

12 Nær framtid III Endring i brukergrensesnitt: Agenter, avaterer, VR (Immersive environments), Collaborative software/ groupware Interaktivitet, deltakelse, dialog Ubiguitous /ambient technologies Teknologi som forsvinner inn i sosiale og kulturelle praksiser 12

13 Oppsummering Oppbrudd fra tradisjonell læringssituasjon Læring i ukontrollerte omgivelser Endret brukeradferd større krav til aktivitet, deltakelse 13

14 Sentrale begrep for læring med teknologi: Appropriering: hvordan teknologi tas inn i eksisterende praksiser og hvordan teknologi utvikler eksisterende praksiser Affordance : en egenskap ved et objekt som gjør at det blir brukt på en bestemt måte- ikke nødvendigvis slik det var tenkt å bli brukt. Relasjonen mellom teknologi og menneske viktig hva skjer i faktisk bruk 14

15 Nye praksiser Appropriering Hvordan teknologier blir en del av eksisterende praksiser og bidrar til å danne nye Affordances Kjennetegn ved digitale teknologier: Hyperstrukturer, åpne pensum, nettbasert kommunikasjon, info innhenting etc Nye praksiser Økte muligheter økt kompleksitet Måter å håndtere kompleksitet og kontingens 15

16 Utfordringer I: Ulikheter lærer elelvkultur Meta-sosiale aktiviteter: nettbruken genererer en rekke sosiale og meta-sosiale aktiviteter Paralell bruk av flere kommunikasjonsmedia (web, mail, chat) både til kommunikasjon, overvåking av kommunikasjon og til kommentarer til (andres og egen) kommunikasjon. Veksling mellom iakttakelse og deltakelse Problem: Hvordan er sammenhengen mellom den egentlige oppgaven og de tilstøtende oppgavene (forutsatt at disse kan skilles?) Hvordan bevare fokus, progresjon, faglig utvikling (coherence continuity - closure) 16

17 Utfordringer I: Literacy Tyner (1998): literacy er en sosial kraft som benevner evnen til å dekode informasjon som kommer i flere former, som lyd, grafikk, og video en prosess som kan kalles å lese verden (P. Freire (1987): Reading the world) Literacy har en gatekeeper function Nå: en viderføring/utvidelse av literacy begrepet for en digital læringsarena 17

18 Utfordringer II : Multi literacies Uttrykk for de ulike typer literacy som vil kreves i The Networked Society (Castells): Media literacy Hvordan forstå ulike typer mediauttrykk og deres genre (f.eks. MTV-video som genre) Visual literacy design, estetikk, Network/technology/computer literacy Alt det som har med den funksjonelle sida av kunnskap om PC, nett, web, og andre applikasjoner 18

19 Utfordringer III: Multi literacies II Information literacy Hvordan navigere, søke, redefinere, sortere, velge, sammenfatte, etc informasjon på nettet (The first law of information the more information available the less significance possible Philip K. Dick: the first law of kipple: Kipple drives out nonkipple Se: og ) Cultural literacy evnen til å forholde seg til flere kulturelle uttrykk Numerisk literacy Hvordan ta imot data fra for eksempel økonomi, vitenskap og teknologi 19

20 Utfordringer VI : Epistemologi/kunnskapssyn Endring i synet på kunnskap, den dypeste og mest langtrekkende endring? Digital epistemologies i ferd med å etableres som et forskningsfelt. Hvordan midlene, redskapene, aktivitetene og prosessene innvirker på vår forståelse av hva kunnskap er. For utdanningssektoren : en re-orientering av forholdet mellom Hva Hvordan Hvorfor 20

21 Digital epistemologi (C. Lankshear 2000, A. Lund 2004) Linearity: knowledge carried and expressed in language, propositions and theories Multimodality: with ICT, meaning emerges in spatial and textual mode. Stability: knowing as carrying out acts that pertain some truth that is taken to exist Individual cognition as a manifestation of expertise. Value of knowledge determined by use Belief in value or truth of information precedes the use of it Flux: knowing as an ability to perform in communities of practice Collective assemblage involving minds, artefacts and contexts. Value of knowledge determined by exchange, knowledge becomes commodified Information is acted upon, belief in truth or value may follow. 21

22 Coda one October night, punching himself past the scarlet tiers of the Eastern Seaboard Fission Authority, he saw three figures, tiny, impossible, who stood at the very edge of one of the vast steps of data. Small as they were, he could make out the boy s grin, his pink gums, the glitter of the long gray eyes that had been Riviera s. Linda still wore his jacket; she waved, as he passed. But the third figure, close behind her, arm across her shoulders, was himself William Gibson: Neuromancer,

23 Referanser Visions 2020 Transforming Education and Training through Advanced Technology. Colin Lankshear: The Challenge of Digital Epistemologies. Feenberg, Andrew: Perspectives upon Technology. Hokstad, Leif M. (2003): Leif Martin Hokstad - IKT i opplæring Foredrag ved Skolelederkonferansen Lund, Andreas (2004): The Teacher as Interface. Teachers of EFL in ICT-rich Environments: Beliefs, Practices, Appropriation. Doctoral dissertation UiO. Løvlie, Lars: Danning i støpeskjeen. Murray, Janet: Hamlet on the Holdodeck. Norris, Mason, Robson, Lefrere and Collier A Revolution in Knowledge Sharing (EDUCASE Review Sept/Oct 2003) 23

24 Nardi and O Day: Program for Digital kompetanse : (http://odin.dep.no/ufd/norsk/satsingsomraade/ikt/ /dok-bn.html ) Janet Murray: Howard Reingold: The Semantic Web: Tapscott, Don: Growing Up Digital : M. Castells: PITAC Report: Larry Cuban: ACOT: 24

Hva er det? Digital kompetanse. Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, www.itu.no

Hva er det? Digital kompetanse. Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, www.itu.no Hva er det? Digital kompetanse Hvorfor er det viktig? Hvilke konsekvenser har det? Ola Erstad, forsker, ITU,UiO, 1 2 For mange ungdommer er det blitt populært å bruke Internett-tjenester der de eksponerer

Detaljer

Den langsomme eksplosjonen Innovative læringsmiljøer med bruk av IKT to kasusstudier fra videregående skole

Den langsomme eksplosjonen Innovative læringsmiljøer med bruk av IKT to kasusstudier fra videregående skole Kapittel 1 På vei mot fremtiden Den langsomme eksplosjonen Innovative læringsmiljøer med bruk av IKT to kasusstudier fra videregående skole Ola Erstad, Trude Haram Frølich, Vibeke Kløvstad og Guri Mette

Detaljer

Blogg som åpen læringsplattform

Blogg som åpen læringsplattform Blogg som åpen læringsplattform Jon Hoem Mediesenteret, Høgskolen i Bergen, jon.hoem@hib.no Sammendrag Artikkelen gir et innblikk i tankegangen bak en åpen, bloggbasert læringsarena som er utviklet i forbindelse

Detaljer

IKT og ett steg videre

IKT og ett steg videre IKT og ett steg videre Digitale skritt og sprang i skolens hverdag Foto: HaywireMedia/fotolia.com av trond eiliv hauge Digitale teknologier og medier siger langsomt inn i de ulike hjørnene av skolens virksomhet,

Detaljer

Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning?

Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning? Roar Stokken Jan Ole Bolsø Pasientinformasjon, pasientopplæring eller pasientundervisning? - slik tenker vi det Notat nr 3/2003 ISSN 0805-8075 Høgskulen i Volda Møreforsking Volda 2003 Prosjektinformasjon

Detaljer

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN

MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 58 Høgskolen i Nesna 2003 MULTIMEDIA OG IKT I UNDERVISNINGEN Torbjørn Martinsen Pris kr. 160,- ISBN 82-7569-072-2 ISSN 0805-3154 Innhold FORORD...4 KAPITTEL 1 IKT OG

Detaljer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer

Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Søknadsskjema for prosjekt i programmet Digitale læringsarenaer Prosjektleder: Etternavn: Fornavn: Tittel: Arbeidssted: Saakvitne Jostein 1. amanuensis Mediesenteret, HiB Adresse: Nygårdsgaten 112 Postnr.:

Detaljer

Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv

Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv FFI-rapport 2010/01923 Joint Experiment 2010 Om det å samarbeide med noen som ikke er lik en selv Hilde Hafnor, Dan Helge Bentsen, Cecilie Jackbo Gran, Bård K. Reitan, Sigmund Valaker, Roar Wold, Ole Bjarne

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Jeg gidder ikke bry meg mer!

Jeg gidder ikke bry meg mer! Jeg gidder ikke bry meg mer! En studie av hva åtte ungdomsskolelever mener påvirker deres læring i matematikk. Mona Røsseland Veileder Marit Johnsen-Høines Toril Eskeland Rangnes Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

«Å blogge seg til læring»

«Å blogge seg til læring» «Å blogge seg til læring» Jon Hoem, Mediesenteret Høgskolen Bergen Presentert på NVU-konferansen 2007 av Jon Hoem (joh@hib.no) og Ture Schwebs (thws@hib.no) Noen erfaringer og tanker knyttet til utvikling

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen

Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper. Olav R. Spilling Vegard Johansen Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011 Entreprenørskap i utdanningen perspektiver og begreper Olav R. Spilling Vegard Johansen Rapport 4/2011

Detaljer

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen

TILDE. rapporter från Institutionen för estetiska ämnen TILDE rapporter från Institutionen för estetiska ämnen 1 Tilde ~ Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen Redaktör: Per-Olof Erixon Omslag och grafisk form: Eva Skåreus Redaktionens adress: Humanistiska

Detaljer

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014

Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Masteroppgave Masterstudiet i yrkespedagogikk 2014 Digitale verktøy i bygging av yrkeskompetanse på Restaurant- og matfag, Vg2 Kokk- og servitørfag. Thor-Arne Johansen Fakultet for lærerutdanning og internasjonale

Detaljer

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N.

SNF arbeidsnotat nr. 10/05. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere. Bjørn-Emil Madsen Paul N. Pedagogiske utfordringer i fjernutdanning av regnskapsførere som småbedriftsrådgivere Bjørn-Emil Madsen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr.: 6300: "Økt verdiskapning i SMB-sektoren: Styrking av påvirkningen

Detaljer

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi

DATA-EDB-IT-IKT. Høgskolen i Nesnas skriftserie. Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003. Smått og stort om informasjonsteknologi Høgskolen i Nesnas skriftserie Nr. 53 Høgskolen i Nesna 2003 DATA-EDB-IT-IKT Smått og stort om informasjonsteknologi Per A. Godejord Pris kr. 125,- ISBN 82-7569-061-7 ISSN 0805-3154 1 The moment we come

Detaljer

Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt spill i naturfag

Elevers møte med komplekse utfordringer i digitalt spill i naturfag Mette Nordby er phd-student med bakgrunn som kjemiingeniør og med master i naturfagsdidaktikk. Hennes forskningsinteresser omfatter yrkesfagelevers læring i naturfag. Erik Knain er professor i realfagdidaktikk

Detaljer

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal

PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP. Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal PLAN FOR ENTREPRENØRSKAP Grunnskolene i Vefsn, Grane og Hattfjelldal 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Veiledning for bruk av planen... 6 A Little Boy... 7 HVORFOR ENTREPRENØRSKAP?... 10 ENTREPRENØRSKAP OG KJENNETEGN...

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

«Ansvar for egen læring» i norsk skole

«Ansvar for egen læring» i norsk skole «Ansvar for egen læring» i norsk skole Kitt Margaret Lyngsnes I de senere åra har uttrykk eller nærmeste slagord som «ansvar for egen læring» og «lærer som veileder» vært hyppig brukt i skolen. Denne artikkelen

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring

Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring?

Detaljer

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk

Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Ny teknologi nye praksisformer Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk Redigert av Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud Pedagogisk Forskningsinstitutt Universitetet i Oslo 1 Skriftserie for Forsknings-

Detaljer

Personlig publisering og mediekompetanse

Personlig publisering og mediekompetanse 1 av8 Jon Hoem, Mediesenteret, HiB / IKM, NTNU, september 2004 Personlig publisering og mediekompetanse Skrevet for ITU og prosjektet "Dramaturgi i distribuert læring" Bakgrunn Fra "digital kompetanse"

Detaljer

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling

Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Interaktiv presentasjon av rikt nettinnhold, som et supplement til videoavspilling Espen Marius Bratberg Master i informatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen -

Industriell utdanning i en postindustriell tid. - Kristin Svendsen - Industriell utdanning i en postindustriell tid - Kristin Svendsen - Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Nyskaping og kommersialisering 2011/12 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... I SAMMENDRAG...

Detaljer

Ansvar for egen læring

Ansvar for egen læring Ansvar for egen læring GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 307 Ansvar for egen læring intensjoner og realiteter ved en norsk videregående skole Aud Torill Meland Aud Torill Meland, 2011 ISBN 978-91-7346-703-2

Detaljer

Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser

Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser Fagrapport nr. 2-2015 Ardis Storm-Mathisen og Ingrid Kjørstad Barns bruk av smarttelefon og nettbrett En kvalitativ undersøkelse av reguleringens idealer og praksiser SIFO 2015 Fagrapport nr. 2 2015 STATENS

Detaljer

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid?

Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Hvordan kan Transportbransjens opplæringskontor legge til rette for opplæring slik at det har relevans for yrkessjåførens daglige arbeid? Masteroppgave i yrkespedagogikk Høyskolen i Oslo og Akershus Dagrunn

Detaljer

Kjært begrep har mange tegn

Kjært begrep har mange tegn Kjært begrep har mange tegn En studie av matematikkforståelse ved bruk av tegnspråk Isabella Solem Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Frode Rønning, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer