Høydepunkter Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard."

Transkript

1 årsrapport 2008

2

3 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene eier 1/3 hver. NordNorsk Havkraft AS skal bistå i utviklingen av havbasert kraftproduksjon i norsk økonomisk sone utenfor Nord-Norge. n BREDBÅND Troms Kraft kjøpte januar 2008 opp store deler av bredbåndsstrukturen til Bredbåndsfylket Troms AS og ble da landsdelens største eier av fibernett. n TIL FINLAND I mars 2008 etablerte Kraft&Kultur AB seg i Finland. Siden 2000 har Troms Krafts heleide datter Kraft&Kultur AB i Sverige vokst til en stor suksess med 1 milliard kroner i omsetning. n ENTREPRENØR UTVIDER I april 2008 kjøpte Troms Kraft entreprenørselskapet Elektro- Linje AS i Varangerbotn. Oppkjøpet er et ledd i selskapets strategi for å styrke sin posisjon i Nord-Norge. Elektro-Linje AS er et solid selskap med en sterk lokal forankring i Vest-Finnmark. n NY STYRELEDER i konsernet Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. n STØRSTE KRAFTLEVERANDØR I NORD 20. juni 2008 offentliggjorde Troms Kraft, fire andre nordnorske kraftselskap og Fortum Markets OY etableringen av Nord-Norges største kraftleverandør, Ishavskraft AS. Ved oppstart er selskapet Norges største forvalter av konsesjonskraft og har nærmere husholdningskunder og kunder innenfor næringsliv og offentlig sektor. n ØKT FIBERSATSING Juni 2008 styrket Troms Kraft sitt eierskap i Nord-Norges største bredbåndselskap, Pronea AS, gjennom å kjøpe seg opp til 75% eierandel. Øvrige 25% eies av Bredbåndsfylket Troms AS. I desember kjøpte Pronea AS opp selskapene Nittedalsnettet AS og Bredbåndservice AS fra Hafslund Telekom. Pronea AS er med dette landsledende på åpent fibernett. n ENERGIGJENVINNING 24. september 2008 vedtok kommunestyret i Tromsø at Troms Kraft skal eie 91% og Tromsø kommune 9% av aksjene i et fremtidig energigjenvinningsanlegg. Anlegget vil ha en kapasitet på vel tonn brennbart avfall og vil ved full kapasitetsutnyttelse levere cirka 120 GWh varme og elektrisitet. Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Rød Tråd og Getty n VINDKRAFT 21. november 2008 fikk Troms Kraft konsesjon for bygging av Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune. Ikke bare er dette en stor og gledelig milepæl for konsernet, men det var også en viktig dag for lokalsamfunnet og Nord-Norge. Fakken vindpark vil med sine inntil 20 vindturbiner ha en samlet produksjon på rundt 180 GWh, noe som tilsvarer cirka 16% av Tromsø kommunes totale energiforbruk.

4 Eiere: Troms fylkeskommune og Tromsø kommune Troms Kraft AS Pronea AS (75%) Ishavskraft AS (50%) Bredbåndsalliansen AS (16,7%) Barents NaturGass AS (23,5%) Troms Kraft Marked AS Kraft & Kultur AB Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Entreprenør AS Troms Kraft Produksjon AS Troms Kraft Varme AS Troms Kraft Invest AS Troms Kraft Fiber AS Ecohz (11%) Technor Energy ASA (26%) Elektro-Linje AS Kvænangen Kraftverk (48,2%) Strandkanten Infrastruktur AS HydroPool* Troms Kraft Energiservice AS* Nord-Norsk Vindkraft AS (40%) Hurtigruten ASA (4,5%) *En del av Troms Kraft-konsernet fra og med januar Nord-Norsk Småkraft AS (17%) NordNorsk Havkraft AS (33,3%) Dette er Troms Kraft Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune med 60% og Tromsø kommune med 40%. Som netteier omfatter vårt konsesjonsområde 15 av Troms fylkes 25 kommuner. Konsernet har hovedkontor i Tromsø og i overkant av 400 medarbeidere. Troms Kraft er Nord-Norges ledende energikonsern og en av landets største netteiere. Konsernet omsatte i 2008 i overkant av 5 TWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt norske husholdninger. Vi er en betydelig kraftprodusent og entreprenør innen kraft og tele og er også sterkt engasjert innen utvikling og salg av ny fornybar energi som vind- og havkraft, fiberoptisk kommunikasjon og tiltak innenfor energieffektivisering. Konsernet har vært gjennom en rivende utvikling siden år Fra å være et tradisjonelt kraftselskap med lokalt og regionalt fokus, har Troms Kraft vokst til å omfatte hele åtte datterselskap med tilhørende helog deleide selskap. Vi har også gjennomført suksessrike etableringer i Sverige og Finland gjennom selskapet Kraft&Kultur AB. I 2008 fusjonerte Troms Kraft Marked AS sin avdeling for kraftsalg med Ishavskraft AS. Det nye selskapet, som beholder navnet Ishavskraft AS, ble operativt fra 1. januar Troms Kraft AS er største eier med 50% eierandel. Selskapets hovedkontor er lagt til Alta, med filialkontorer i Tromsø og Oslo. Som energikonsern arbeider vi innenfor et fagfelt i rivende utvikling og med et stadig større miljøfokus. Derfor ser vi det som en viktig oppgave å bygge en organisasjon som er hele tiden er klar for nye utfordringer.

5 om oss // Årsrapport 2008 // troms kraft TROMS KRAFT KONSERN HOVEDTALL 2008 Beløp i kr Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skattkost Ordinært resultat Kapitalforhold Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 42,7 % 48,4 % 51,0 % 53,2 % Gjeld Investeringer

6

7 samfunn // Årsrapport 2008 // troms kraft Samfunnsregnskap 2008 Samfunnsregnskapet viser hvordan verdiene som skapes i Troms Kraft, gjennom innsats av arbeidskraft, kunnskap og teknologi, har betydning for lokalsamfunnene i vårt nærområde. Verdiene fordeles i forhold til de ulike interessegruppene som har bidratt. Vesentlige kjøp av varer og tjenester, samt investeringer, skjer i de 15 kommunene hvor Troms Kraft har sitt primærmarked. Skatt og avgift som framkommer av konsernets virksomhet bidrar igjen til verdiskapning på andre områder i samfunnet. Konsernets inntekter, fratrukket verdien av innkjøpte varer og tjenester, samt avskrivninger, gir verdiskapningen i virksomheten som blir fordelt. Troms Kraft har en aktiv rolle i utviklingen av fremtidig virksomhet i Troms. Konsernets resultat etter utbytte til eierne, anvendes til fremtidig verdiskapning og videre utvikling av virksomheten. Verdiskapning (1.000 kr) Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Balsfjord Bardu Berg Kåfjord Karlsøy Lenvik Lyngen Målselv Storfjord Torsken Tromsø Verdier til fordeling fra egen virksomhet Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Skatter og avgifter fordelt på kommuner, fylke og stat. Årets verdiskapning har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) % % Långivere (netto finans) % % Skatt og avgift (fra selskapet) % % Eiere (utbytte) % % Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) % % Sum fordelte verdier % % Samfunnsansvar 6 skoler 40 barnehager 4 sykehjem Siden 2000 har Troms Kraft eiere samlet fått over 1 milliard kroner i utbytte. 1 milliard kroner er omtrent hva det koster å bygge 6 videregående skoler. Eller omkring 40 kommunale barnehager. Eller 4 sykehjem.

8 Liten time stor symbolverdi Lørdag 28. mars deltok millioner av mennesker i verdens største klimakampanje. I byer fordelt på 88 land, ble lysene slokket i hus og bygninger. Her til lands deltok 106 kommuner og flere hundre tusen mennesker i Earth Hour, for å markere at noe må gjøres for å løse klimautfordringene verden står overfor. Troms Kraft fant det naturlig å delta, og sammen med Tromsø kommune oppfordret vi alle til å slokke lysene under Earth Hour. Effekten var ikke til å ta feil av, strømforbruket gikk markant ned den aktuelle timen. Ord ble gjort til handling. Kampanjen virket. I et miljøperspektiv har det naturligvis liten effekt å slå av lyset for en stakket time en lørdag kveld. Earth Hour var likevel av viktig symbolsk art, og er en henstilling til alle meg, deg, miljøorganisasjoner, beslutningstakere og bedrifter om at nå er det på tide å handle. Vår bransje energibransjen er en del av løsningen på fremtidens klimautfordringer. Ifølge klimaforliket skal Norge redusere sine utslipp med nærmere 20 millioner tonn CO 2 frem til De to viktigste tiltakene er energieffektivisering og konvertering fra fossil energi til fornybar energi. Som det ledende energiselskapet i nord, vil Troms Kraft inneha en nøkkelrolle for å realisere disse tiltakene i Nord-Norge. Og vi er godt i gang. I 110 år har vi produsert fornybar energi av vannkraft. Dette skal vi fortsette med inn i framtiden, samtidig som vi ser flere andre muligheter. Vinden er en av dem. Både i Nordland, Troms og Finnmark planlegger Troms Kraft, enten alene eller sammen med andre aktører, flere store vindkraftog havkraftutbygginger. Disse vil bidra til å redusere mengden av CO 2 -utslipp betydelig. Om alle disse prosjektene blir realisertvil de kunne gi strøm til nær en halv million husstander. I november i fjor kom gladmeldingen som gjør at vår aller første vindkraftutbygging snart er i mål; Fakken på Vannøya utenfor Tromsø fikk konsesjon. De globale klimautfordringene er gjennomgripende, men mulighetene er store. Troms Kraft har ressursene og kompetansen, vi viser vilje og evne til handling, og vi vil fortsette arbeidet med å motivere våre kunder til å redusere energiforbruket. Oddbjørn Schei Konsernsjef

9 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft Miljøfokus gir lønnsomhet! Ambisjonen om å selge minst mulig strøm til egne kunder, kan virke som en uvanlig forretningsidé for en kraftleverandør. For Ishavskraft ligger det en stor gevinst i et slikt valg både økonomisk og miljømessig. 1. januar 2009 fikk landsdelen en ny, slagkraftig kraftleverandør. Troms Kraft Marked og Ishavskraft samlet sine krefter, og navnet Ishavskraft ble beholdt. Det nye selskapet, med om lag kunder, forventer en årlig omsetning på over 1,5 milliarder kroner. I fusjonen samlet Troms Kraft, Nord Troms Kraftlag, Alta Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag og Hammerfest Energi sine kunde-, markeds- og salgsaktiviteter i ett selskap. Med på laget ble også Fortum Markets OY som medeier. Selskapet er Nord-Norges største tilbyder av kraft og størst i landet på konsesjonskraft. Troms Kraft eier 50 % av selskapet. Hovedkontoret er i Alta med avdelingskontorer i Tromsø og Oslo. Bjarne Sætrum er administrerende direktør, mens Hanne Karde Kristiansen, konserndirektør i Troms Kraft, er styreleder. Sterkt miljøfokus Ishavskraft ønsker å ta en ledende posisjon innen omsetning og salg av fornybar energi. I tillegg skal de tilby en rekke energibesparende produkter og tjenester og ambisjonen er å være i front med fremtidsrettede energiløsninger til sine kunder. Selskapet skal også gjøre sitt ytterste for å motivere kundene til å redusere sitt strømforbruk. Derfor har Ishavskraft en offensiv strategi for bevisstgjøring av kundene, i tillegg til aktiv rådgiving og veiledning. Dette gir gevinst for både kunden og miljøet. Det er ikke uten grunn selskapet har valgt slagordet «Det selskapet som ønsker mest å selge minst strøm til egne kunder». Rigger for framtiden Fusjonen bak nye Ishavskraft er en milepæl for samarbeid innen nordnorsk kraftbransje. Gjennom synergi innen drift, kompetanse og produktutvikling, bidrar fusjonen til økt konkurransekraft og lønnsomhet. Medarbeiderne i det nye selskapet utgjør en slagkraftig organisasjon med klar målsetting om sterk vekst i årene som kommer. Samtidlig skal Ishavskraft fortsatt prioritere nærhet til de lokale kundene og bygge gode relasjoner over tid. Selskapet er godt rustet til å møte utfordringene i energibransjen både lokalt og nasjonalt. Lokal tilhørighet Som Nord-Norges største kraftleverandør, skal selskapet fortsatt ha et sterkt samfunnsengasjement gjennom å være aktivt tilstede i lokalmiljøene og skape verdier som gir ringvirkninger i lokalt. Det er viktig at kundene opplever sammenslåingen positivt. For å beholde og styrke tilgjengelighet og nærhet skal kundene fortsatt forholde seg til lokale kundesentre hos de ulike kraftselskapene.

10 10 La det blåse! Av og til forbanner vi den, når den pisker sjøen hvit og smekker til oss på sin ville ferd langs kysten. Men vinden er en del av løsningen på verdens største miljøproblem. Vi innser alle at noe må gjøres. De globale utslippene av CO 2 øker i takt med det stigende forbruket av forurensende energikilder som olje, gass og kull. Vi er i ferd med å ødelegge vår egen klode, og vi har alle et felles ansvar for å løse miljøutfordringene hele verden står overfor. Vi er nødt til å tenke nytt og alternativt. Vi er ikke alltid like glad i vinden, når den blåser hardt her i nord. Men vi bør også velsigne den. Nord-Norge har noen av de beste vindressursene i Europa, og benytter vi oss av vinden kan den bidra til å løse verdens største miljøproblem. Ren kraft på Vannøy Troms Kraft ønsker å la vinden i nord blåse gjennom vindmøller. Vi satser tungt på vindkraft flere steder i landsdelen, og i november 2008 kom gladmeldingen Troms Kraft har ventet lenge på. Vi fikk konsesjon til å bygge en vindkraftpark ved Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune. Om få år vil vinden suse gjennom 20 vindturbiner. Denne vindkraftparken vil alene gi en årlig CO 2 -reduksjon tilsvarende tonn. I nærheten av Fakken har Troms Kraft enda større planer. Vannøy Havkraftverk er et prosjekt som vil årlig kunne produsere omkring 2,5 TWh, tilsvarende forbruket til husstander. Potensialet er større enn den samlede produksjonen i Troms fylke i dag, og det tilsvarer omkring 2 % av den totale energiproduksjonen på landsbasis. I dag er Troms Krafts totale energiproduksjon på 1,2 TWh. En melding til Norges vassdrags- og energidirektorat er under utarbeidelse. Måsvik vindpark på Rebbenesøy, utenfor Tromsø, er et annet og litt mindre prosjekt. Der planlegger Troms Kraft inntil fem vindturbiner, som vil gi en årlig CO 2 -reduksjon tilsvarende tonn. Her venter vi på konsesjon. Også på Senja blåser det godt. Her er en vindkraftpark ved Flatneset og på Petterfjellet, samt Trælen havmøllepark under planlegging. Også disse prosjektene vil gi betydelig reduserte CO 2 -utslipp. Medvind for distriktene Troms Kraft har et vindkraftprosjekt under planlegging like utenfor Kirkenes i Finnmark, der målet er å forsyne Sydvaranger Gruve AS med ren fornybar kraft. Prosjektet vil gi en dobbel miljøeffekt, når økt produksjon av fornybar energi også bidrar til at Sydvaranger Gruve blir mer miljøvennlig. Også i Nordland er Troms Kraft involvert i flere prosjekter som totalt beløper seg til nær 17 milliarder kroner. Samlet vil alle vindkraftprosjektene kunne forsyne husstander med strøm. Vindkraft hjelper ikke bare på miljøutfordringene. Det er også bra for distriktene. Prosjektene vil gi nye varige arbeidsplasser, inntekter til lokalmiljøet gjennom skatt og kjøp av varer og tjenester, og bidra til regional bosetting. Og vi får tilført mer kunnskap og kompetanse til landsdelen. Dermed får vi vekst. Med vinden i fra nord.

11 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 11

12 12 Styrket omdømme for Troms Kraft Troms Kraft oppnådde en omdømmescore på 64,4 i Reputation Institutes omdømmemåling RepTrak Norge Framgangen på 7,1 poeng fra 2006 må vi si oss meget fornøyde med. Den vurderes da også som signifikant av instituttet. Omdømme defineres gjerne som summen av oppfatninger ulike interessentgrupper har av en virksomhet. Det hjelper ikke å rope «Vi er flinke!». Virksomhetens omdømme hviler på hver ting vi gjør. Det må bygges stein på stein. Våre målinger Troms Kraft gjorde sin første omdømmemåling i 2006, og i 2008 fulgte vi opp med en ny måling. Ved siden av konkret kundetilfredshet, vurderte vi det som viktig å få kunnskap om assosiasjoner og oppfatninger som finnes omkring vår virksomhet. De som deltar i en omdømmemåling må ikke nødvendigvis være kunder av virksomheten, og hovedspørsmålet vi ønsker svar på er hva våre omgivelser egentlig mener om Troms Kraft. Syv dimensjoner Innenfor de syv RepTrak-dimensjonene oppfattes Troms Kraft som sterkest på økonomi (80,2) og samfunnsansvar (73). Imidlertid viser resultatene for 2008 vekst på samtlige dimensjoner i forhold til i I tillegg til økonomi og samfunnsansvar er dette produkter og tjenester, innovasjon, arbeidsmiljø, etikk og ledelse. Bidrar til samfunnsutvikling Samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes. Om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Det er svært gledelig at Troms Kraft innenfor nettopp denne dimensjonen oppnår høy omdømmescore. Troms Kraft har hele tiden fokus på å ta de riktige beslutningene, og at våre valg og handlinger tar like mye hensyn til miljø og samfunn som til økonomi. Derfor har Troms Kraft over flere tiår arbeidet med miljøspørsmål og utvikling av ny fornybar energi. I omdømmemålingen gir denne påstanden en av våre høyeste scorer. Å bidra til samfunnsutviklingen gjennom økt miljøengasjement, fokus på energieffektivisering og utvikling av ny fornybar energi vurderer vi som en svært viktig oppgave for konsernet. God kommunikasjon gir resultater Fra 2006 til 2008 har Troms Kraft lagt betydelig vekt på kommunikasjon, åpenhet og tydelighet. Vi har økt vår tilgjengelighet og er nå til stede på langt flere arenaer. Konsernets ambisjoner innenfor utvikling av for eksempel hav- og vindkraft er så konsistent kommunisert at vi nå opplever både nasjonal og internasjonal interesse. Ansatte ved kundeservice i Tromsø.

13 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 13 «Resultatene er vi selvsagt svært fornøyde med, og vi vet også at dette forplikter. Samtidig inspirerer dette til fortsatt å holde skarpt fokus på hva vi presterer og hvordan vi framstår.» Konsernsjef Oddbjørn Schei Alltid beredt! Med jevne mellomrom hører man innvendinger mot prisen på nettleien, men svært mange vet dessverre ikke hva leien går til. Enkelte tror at når strømmen er ført fram til huset eller bedriften, så er arbeidet gjort kabelen ligger jo bare der. Men for å holde nettet intakt, og dermed sikre stabil strømforsyning, kreves det en betydelig arbeidsinnsats. Med over km kraftlinjer å vedlikeholde, er det behov for store mengder arbeidstid, penger og kunnskap. Ved hjelp av god planlegging klarer vi å holde driftskostnadene i det enorme nettet nede, og med arbeidsstokker både ute i felt og i beredskap, sikres strømtilførselen uavhengig av vind og vær. Materiellkostnadene er betydelige, og i krevende terreng går det med mye tid bare for å komme seg til og fra kraftlinjer som trenger vedlikehold eller utbedringer. Nettleien er med på å finansiere disse aktivitetene. Denne samlede innsatsen sørger for at en gjennomsnittlig nettkunde hos oss i verste fall opplever rundt 5 timer avbrekk i strømtilførselen per år. Mange av disse avbrekkene er også både planlagte og varslede. De gjennomføres som oftest på nattestid, for å gi færrest mulig problemer for våre kunder. Vi holder kontinuerlig fokus på kostnader og kvalitet i alle ledd for å kunne opprettholde en nettleie som fortsatt er lav i nasjonal sammenheng.

14 14

15 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 15 Engasjement skaper tiltrekningskraft Å skape attraktive lokalsamfunn krever mer enn gode arbeidsplasser. Man må tilrettelegge for spennende fritidsaktiviteter en oppgave vi gir høy prioritet. Troms Kraft ser det som en viktig oppgave å stimulere til et pulserende idretts-, kultur-, organisasjons- og lagmiljø i vårt område. Og vi ser verdien i å gjøre det på mange plan. Skolekorpset, revylaget og friidrettsgruppa er like viktige trivselsbyggere som de profesjonelle utøverne på Nordlysfestivalen eller på Alfheims grønne kunstgress når Tromsø IL er i aksjon. Aktivitet gir bolyst I konkurransen om kompetent arbeidskraft både i det offentlige og i næringslivet er attraktivitet og bolyst nøkkelord. I den sammenheng er det viktig også for Troms Kraft å være med på å gi vår region størst mulig tiltrekningskraft. Derfor skal vi fortsatt være en aktiv medspiller både for de som skaper verdifulle aktiviteter på grunnplanet og for spydspissene innen kultur og idrett. Og kan vi å stimulere til trivsel og vekst i vår region bidrar vi mer enn gjerne. Med ild i sjelen Utallige ildsjeler bruker masse tid og krefter på å utvikle aktivitetstilbudene på sine hjemsteder. De fortjener mer enn bare honnør for sin innsats for at folk skal trives og kunne leve det gode liv akkurat der de har valgt å slå seg ned. Fritidstilbud og opplevelsesmuligheter er viktige bestanddeler i arbeidet for å skape bolyst og attraktive samfunn. Gode ringvirkninger Arenaer der unge og amatører får samarbeide med de profesjonelle, skaper ofte gjensidig glede og inspirasjon. Her er Nordlysfestivalen et spennende eksempel. Av 500 utøvere på den siste festivalen, var 300 fra vår region. Mange av disse har sin bakgrunn nettopp fra skolekorpset eller det lokale dansestudioet, og enkelte har gjort hobbyen til levevei. Ofte vender de tilbake til stedet de har vokst opp og slutter ringen når de selv blir de nye ildsjelene innenfor kulturopplæring. Vi takker for en formidabel innsats i forbindelse med alt fra håndballturneringer til flotte kulturtilbud med verdensstjerner på scener og festivaler i hele vårt nedsalgsfelt. Vi heier med full kraft!

16 16 Vi spinner fremtidens nettverk I 110 år har vi revolusjonert hverdagen for innbyggerne i Troms gjennom et nettverk av strømførende kobberkabler. Nå spinner vi nettverket for den digitale revolusjon gjennom lysførende fiberkabler. Fibernett for høyhastighets digital kommunikasjon har de siste årene vært et viktig satsingsområde for Troms Kraft både lokalt og nasjonalt. Gjennom selskapene Troms Kraft Fiber og Pronea har stadig flere enkelthusstander, borettslag og bedrifter i Nord-Norge fått tilgang til fibernettet med hastigheter man tidligere ikke trodde var mulig. Dette åpner for en lang rekke valgmuligheter for privatmarkedet spesielt innen TV, telefoni og Internett og gir bedrifter mulighet til å knytte avdelingskontorer tettere sammen digitalt. Dette skjer gjennom Bynett et lukket fiberoptisk nettverk. Nasjonal satsing I 2008 opplevde Troms Kraft en kundetilvekst på nesten 400 prosent innen fibertjenester. Konsernet har dermed snudd en kostnadskrevende telekommunikasjonssatsing til vekst. Enkelt forklart skyldes det at flere kunder betyr flere å dele kostnadene på og dermed rimeligere tjenester for kunden. Våre ambisjoner for fibermarkedet strekker seg utover et nordnorsk perspektiv. Gjennom tunge investeringer i Bredbåndsalliansen, har vi blitt en nasjonal fiberaktør. Gjennom Pronea har vi også fått et solid innpass i markedet i Oslo, der halvparten av Proneas avtaler er inngått. Viktig infrastruktur Fiberlegging kan virke som et sidespor i forhold til Troms Kraft sin kjernevirksomhet. I 110 år har vi bygget infrastruktur og fiber vil bli like viktig som elektrisitet i fremtiden. Kommunikasjon gjennom optiske fiber har også en rekke fordeler. Mens mobile og trådløse nettverk baserer seg på basestasjoner med kort mellomrom, graves fiber ned i bakken. Dessuten er det rimelig å legge fiber parallelt med legging av ny eller oppgradering av eksisterende strømnettverk. Som eier av et stadig voksende nettverk av fiber, har Troms Kraft fått ett nytt og solid bein å stå på. For landsdelen betyr det et viktig steg inn i fremtiden.

17 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 17 Pronea AS Pronea as er Nord-Norges største fiberselskap, og tilbyr høykapasitetsnett med de beste og mest fleksible digitale tjenester for offentlige instanser, bedrifter og private. Selskapet ble etablert 1. januar 2008, gjennom en fusjon av den operative delen av Troms Kraft Fiber as og Bredbåndsfylket Troms sitt datterselskap Nætt as. Pronea eies per av Troms Kraft (75%) og Bredbåndsfylket Troms (25%) og har kontorer i Tromsø, Alta, Harstad, Setermoen og Oslo. Vi har i dag ca kunder i privatmarkedet i Troms, Nittedal og Oslo og samarbeid med andre åpne nett. Målet er å gjøre Bynett tilgjengelig i hele landet. Kundene velger selv hvilke leverandører de vil kjøpe tv, telefon, filmleie og Internett fra. Tilbyderne har ingen, eller kort, bindingstid. Slik kan kunden enkelt bytte leverandør. Pronea har også 150 bedriftskunder over hele Nord-Norge. De har gjerne høye krav til kapasitet, stabilitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Vi tilbyr unik tilpassing av det siste i digitale tjenester, dedikert aksess, høy redundans og skalerbar båndbredde. Pronea forener avdelinger i et sikkert nett og effektiviserer data- og teletjenestene. Pronea AS har allerede erobret Nord-Norge, og oppkjøp har gitt solid fotfeste i hovedstaden. Pronea er nå ledende på åpne fibernett i Norge. Her har kjøpet av Nittedalsnettet AS og Bredbåndservice AS bidratt betydelig. Antall kunder øker og veksten fortsetter.

18 18

19 Visjon // Årsrapport 2008 // troms kraft 19 Visjon, verdier og strategiske prioriteringer Power to the people Vi skal sette et markant, positivt preg på samfunn, mennesker og miljø. Tydelige medarbeidere med klare mål skal sørge for lønnsom vekst og bærekraftig utvikling i de områder vi velger å satse på. Kulturverdier Vår organisasjon skal kjennetegnes av samhandling og vinnervilje. Møtet med Troms Kraft skal være enkelt, vennlig og ukomplisert, enten det er muntlig, pr tlf, skriftlig, eller personlig. Vi er stolte av jobben vår og setter vår ære i alltid å levere god kvalitet. Omdømme Troms Kraft skal være en synlig, miljøengasjert, kundevennlig, samarbeidsvillig og nyskapende bedrift som er solid og trygg og har samfunnsengasjement. Miljøløftet Troms Kraft er et miljøengasjert og miljøinnovativt selskap. Vi arbeider for stadig mer miljøvennlige løsninger i alt vi gjør i Troms Kraft. Vi arbeider aktivt for å øke produksjonen av ren energi. Vi investerer i forskning og utvikling på nye miljøvennlige energiformer. Strategiske prioriteringer og satsingsområder Troms Kraft anser Nord-Norge som sitt hjemmemarked og skal delta aktivt i utviklingen av landsdelen. Vår ambisjon og målsetting er å være en foretrukket samarbeidspartner for folk, kommuner og næringsliv. Vi har sterk fokus på vekst i lønnsomhet, som et virkemiddel for å nå de strategiske mål, innenfor en bærekraftig virksomhetsmodell hvor krav til miljø og samfunn også ivaretas. Vi skal søke å utnytte muligheter i andre markeder der et virksomhetsområde finner gode forretningsmuligheter. Troms Kraft ønsker å være en sentral medspiller i utviklingen av et regionalt høykompetent industrimiljø. Vår ambisjon innenfor vannkraftproduksjon er vekst både gjennom utvikling av egne prosjekter og ved oppkjøp av hele eller deler av vannkraftverk. Vi skal øke vår fornybare energiproduksjon gjennom å ekspandere videre og bygge på vår ledende og solide plattform innenfor vind- og bølgekraft. Målsettingen er at vi innen 2012 skal ha realisert utbygging av flere vindparker og påbegynt prosjektering av hav- og bølgekraftverk. Troms Kraft ønsker å delta aktivt i realisering av prosjekter innenfor fjernvarme og energigjenvinning. Innen 2020 vil vi investere nærmere 800 millioner i energigjenvinning og fjernvarmenett som vil gjøre Tromsø til en mer miljøvennlig by. Troms Kraft skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og trivsel for befolkningen gjennom bidrag til kultur, idrett, lag og foreninger.

20 Styrets årsberetning 2008 Konsernets virksomhet Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern, med hovedkontor i Tromsø og virksomhet i 15 av 25 kommuner i Troms fylke, samt i Sverige og Finland. Konsernet har følgende forretningsområder: Vannkraftproduksjon Fjernvarme Nettvirksomhet Entreprenørvirksomhet Distribusjon/salg av elkraft Norge og Norden Telecom Investeringsaktivitet og kapitalforvaltning I tillegg har bedriften gjennom flere år arbeidet systematisk med utvikling av vindkraftprosjekter. Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø kommune (40%). Foretaket er organisert etter en konsernmodell, hvor morselskapet Troms Kraft AS eier og forvalter følgende heleide datterselskap: Troms Kraft Entreprenør AS Troms Kraft Produksjon AS Troms Kraft Varme AS Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Fiber AS Troms Kraft Marked AS Kraft & Kultur AB Troms Kraft Invest AS Av eierinteresser av industriell karakter kan nevnes: Pronea AS (75,1%) Ishavskraft AS (50%) Kvænangen Kraftverk (48,2%) Nord-Norsk Vindkraft (40%) Kraft Tele AS (33,3%) Nord-Norsk Havkraft AS (25%) Bredbåndsalliansen AS (16,7%) Videre gjennomførte Troms Kraft oppkjøp av selskapene HydroPool AS og Tromsø Energiservice AS i begynnelsen av Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, jfr. regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. Resultat/verdiskaping Konsernets driftsinntekter ble mill. kr mot mill. kr samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak at selskapet har foretatt en overføring av alle sluttbrukerkontrakter i Norge til Ishavskraft AS med økonomisk virkning fra Kraftkjøpskostnaden blir også lavere som en konsekvens av dette forholdet. Totale driftskostnader ex. varekjøp utgjør 625 mill. kr sammenliknet med 632 mill. kr forrige år. Lønnsveksten har vært normal, og bedriften har (korrigert for strukturelle endringer) stabilitet i antall utførte årsverk. Driftskostnadene kan variere periodisk på grunn av mengden interne investeringsprosjekt innenfor virksomhetsområdene nett, produksjon og fiberteknologi. Driftsresultatet er forbedret med 96 mill. kr målt mot fjoråret. Hovedårsaken til dette er hevet margin ved salg i sluttbrukermarkedet i Norge/Sverige, økt resultatbidrag fra finansielt motivert handel med kraftkontrakter (tradingaktivitet) samt økte inntekter fra omsetning av egenprodusert kraft. Årets regnskap er belastet med forventede kostnader knyttet til frivillig avgang på om lag 20 mill. kr. Inngåtte avtaler om sluttvederlag og liknende ordninger omfatter ca. 50 årsverk. Konkrete sluttdatoer faller i hovedsak i periodene Q4/2008 og Q1/2009. Resultat fra finansielle poster er 104 mill. kr lavere enn i Årsaken til dette er ytterlige nedskrivning av selskapets investering i Hurtigruten ASA med nærmere 45 mill. kr, negativ avkastning på finansielle plassering (i hovedsak aksjefond/obligasjonsfond samt andre strukturerte produkter), økt rentenivå samt en viss økning av netto gjeld i konsernet. Selskapets ekspansjon i det svenske markedet er kapitalkrevende grunnet inngåtte kredittbetingelser ved salg til offentlig sektor, samt andre særlige forhold knyttet blant annet til innkreving av energiskatt på vegne av staten. Skattekostnaden er 109 mill. kr mot 62 mill. kr i fjor. Grunnrentekomponenten i skatteposten øker som følge av høyere gjennomsnittlig spotpris enn hva som var tilfelle i Konsernets resultat etter skatt ble 95 mill. kr mot 77 mill. kr samme periode i fjor, noe som representerer en forbedring på 18 mill. kr. Årsresultatet må karakteriseres som forventet tatt i betraktning utviklingen i finansielle poster så langt i år. Likviditetssituasjonen har vært tilfredsstillende, og er i tråd med selskapets retningslinjer for størrelsen på likviditetsreserve. For øvrig er det foretatt planlagte investeringer i fysiske driftsmidler med i alt 240 mill. kr i hovedsak knyttet til nettinfrastruktur, kraftproduksjon, fjernvarme og fiberoptikk. Det er foretatt opptak av ny langsiktig gjeld med 345 mill. kr i perioden Kraftmarkedet Kraftkommentar 2008 Året har vært preget av svært store svingninger både i kraftmarkedet og i markedene som påvirker kraftmarkedet. Gjennomsnittlig systempris i 2008 ble 36,9 øre/kwh, noe som var 14,6 øre/kwh høyere enn systempris for 2007, men 2,2 øre/kwh lavere enn gjennomsnittlig systempris for rekordåret Vinteren var nedbørrik og mild, og i kombinasjon med en sterk vannkraftressurs ved inngangen til året, ga dette fallende spotpriser utover vinteren. Våren var preget av store prisforskjeller mellom prisområdene i Norden. Prisen i Sør-Norge ble svært lav, mens resten av prisområdene hadde mer normale priser. Utover sensommeren og tidlig høst steg spotprisene til mer normale nivåer og prisforskjellene

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3

Til tjeneste. Innhold ÅRSRAPPORT 2005. det viktigste fremtidige kommunikasjonsnettet på nordnorske hender. Leder 3 ÆrMERE Innhold ÅRSRAPPORT 2005 Til tjeneste Leder 3 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2005 5 Da fiber kom til bygda 6 Dårlig vær gjør oss dyktige 8 Vi har fått sjumilsstøvler 10 Får vi låne litt strøm av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013

Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning og årsregnskap 2013 Eidsiva Energi AS Årsberetning 2013 Også i 2013 har utviklingen for energipriser, pris på elsertifikater, valutakurser og kraftbalansen vært i fokus.

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2005 05 ÅRSRAPPORT 2005 Innhold Skagerak Energi... 4 Skagerak Kraft...10 Skagerak Nett...14 Forretningsutvikling... 18 Årsberetning... 23 Årsregnskap... 31 English Summary...

Detaljer

Heading heading t 2008 appor årsr 2

Heading heading t 2008 appor årsr 2 Heading heading 2 Heading heading Historier fra Sør-Trøndelag TrønderEnergi forvalter store naturressurser på vegne av våre eiere og samfunnet. Det har vi stor respekt for. En av våre fremste oppgaver

Detaljer

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6

Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om NTE side 3 Konsernstyret side 4 Konsernledelsen side 5 Konsernsjefens side side 6 I 2014 side 7 Hovedtall side 8 Fibersuksess i 10 år side 10 100 år med elektrisitet side

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima.

ÅRSRAPPORT. God kraft. Godt klima. ÅRSRAPPORT 20 09 God kraft. Godt klima. Kort om Agder Energi Visjonen til Agder Energi er å være en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger. Konsernets virksomhet omfatter produksjon,

Detaljer

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill.

Kroner per aksje Resultat 59,68 6,01 2,34 0,96 (0,39) Utbytte 2,75 2,25 1,25 1,00 - Kontantstrøm 7,51 6,46 7,41. Driftsresultat. Mill. Årsrapport 2006 Nøkkeltall Resultat, mill. kroner 2006 2005 2004 2003* 2002* Salgsinntekter og andre tap/gevinster 21 679 8 695 7 828 9 300 7 228 Driftsresultat før avskrivninger 13 482 2 670 2 073 1 810

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

1 1 Det grønne skiftet

1 1 Det grønne skiftet 1 1 Det grønne skiftet 3 3 Det grønne skiftet Foto: Odd Magne Kvålshagen Det grønne skiftet 4 Togradersmålet er fremdeles oppnåelig på veien mot fornybarsamfunnet Det er fremdeles slik at utslippene globalt

Detaljer

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen:

Endringsvillig konsernsjef. Sparer millioner på samarbeid. Full gass mot 2010. Snart ferdig oppgradert ÅRSRAPPORT 2004. Hans August Hanssen: SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2004 04 Hans August Hanssen: Endringsvillig konsernsjef Kraftverket på Rødberg: Sparer millioner på samarbeid Gasskraft i Grenland: Full gass mot 2010 Skagerak Nett: Snart ferdig

Detaljer

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Statnett Årsrapport 2

Statnett Årsrapport 2 Årsrapport 2007 innhold Dette er Statnett 4 Nøkkeltall 5 Intervju med Odd Håkon Hoelsæter 6 Slik er kraftmarkedet bygd opp 8 Hvem har ansvar for hva? 10 Statnetts virksomhet 12 Nettvirksomheten 14 Sentralnettordningen

Detaljer

Grenlands nye storstue for idrett og kultur

Grenlands nye storstue for idrett og kultur SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2006 06 ÅRSRAPPORT 2006 Skagerak Arena: Grenlands nye storstue for idrett og kultur Energiskolen: Lærer elever el-sikkerhet Skagerak-eierskap: Gullgruve for kommunene i Grenland

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang.

Nøkkeltall og viktigste hendelser i 2009. Et godt år for Skagerak Energi: Det beste resultatet i nett - virksomheten noen gang. Årsrapport 2009 Innhold: Nøkkeltall og viktigste hendelser...3 Konsernsjefen...5 Geografisk plassering av virksomheten...6 Konsernledelsen...7 Verdier og strategi...8 Historie...10 Nytt hovedkontor...11

Detaljer

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum!

MIKKEL EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL. Sammen med deg sørger vi for. lyd til Festspillene i Elverum! EIERMELDING 2014 RISTA BRØD TIL MIKKEL sandbeck.no Sammen med deg sørger vi for lyd til Festspillene i Elverum! Velg vår mest populære strømavtale InnlandsSpot og få konsertbillett! Alt henger sammen 1.

Detaljer

Gode historier. Hafslund årsrappport

Gode historier. Hafslund årsrappport Gode historier. Hafslund årsrappport ort Grønt er lønnsomt. «Hafslund tok et langt skritt framover i 2007. Vi har lagt et viktig grunnlag for det vi ønsker Hafslund skal bli mest kjent for i årene som

Detaljer

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4

Kort om Hafslund 1. Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2. Forretningsområdene 3. Viktige hendelser i 2003 4 ÅRSRAPPORT 2003 Innholdsfortegnelse Kort om Hafslund 1 Norges ledende leverandør av kombinasjonen strøm og sikkerhet 2 Forretningsområdene 3 Viktige hendelser i 2003 4 Konsernsjefen 5 Veien mot det nye

Detaljer

Energi Årsrapport 2014

Energi Årsrapport 2014 Energi Årsrapport 2014 2 E-CO Energi // Årsrapport 2014 Visjon og verdier VISJON Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi VI SKAL Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future

Årsrapport. Fornybar energi for framtiden. Renewable energy for the future Årsrapport 2010 Fornybar energi for framtiden Renewable energy for the future 1 Høydepunkter 2010 APRIL 1. april fikk vindparken Tooma I i Estland endelig godkjennelse fra myndighetene. Parken består av

Detaljer

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845

Likviditet Likviditetsreserve ( 9 ) Mill. kr. 3 047 2 372 1 620 1 412 1 324 Kontantstrøm fra driften ( 10 ) Mill. kr. 1 095 1 449 648 1 461 845 ÅRSRAPPORT Bystyret 14.09.10 sak 104/10 vedlegg 3 Nøkkeltall for Lyse 2008 2007 2006 2005* Drift Driftsinntekter Mill. kr. 4 273 4 395 3 310 3 545 2 780 Driftsresultat Mill. kr. 1 637 2 445 1 201 1 752

Detaljer

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI

ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no ÅRSRAPPORT08 E-CO ENERGI VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende VERDIER: Engasjert, skikkelig og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10

Innholdsfortegnelse. Kort om SKS - konsernet 4. Finansielle hovedtall 4. Konsernstruktur 5. Engasjerte eierne 6. Styrets beretning 10 Årsmelding 2007 Vi skaper muligheter! Innholdsfortegnelse Kort om SKS - konsernet 4 Finansielle hovedtall 4 Konsernstruktur 5 Engasjerte eierne 6 Styrets beretning 10 Resultatregnskap 2007 13 Balanse

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010

ET ROBUST STRØMNETT. - for fremtiden. Årsrapport 2010 ET ROBUST STRØMNETT - for fremtiden Årsrapport 2010 Om årets rapport I år trykker vi bare den lovpålagte delen av årsrapporten. All øvrig informasjon finner du i nettversjonen på: www.bkk.no/finans. Et

Detaljer