Høydepunkter Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard."

Transkript

1 årsrapport 2008

2

3 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene eier 1/3 hver. NordNorsk Havkraft AS skal bistå i utviklingen av havbasert kraftproduksjon i norsk økonomisk sone utenfor Nord-Norge. n BREDBÅND Troms Kraft kjøpte januar 2008 opp store deler av bredbåndsstrukturen til Bredbåndsfylket Troms AS og ble da landsdelens største eier av fibernett. n TIL FINLAND I mars 2008 etablerte Kraft&Kultur AB seg i Finland. Siden 2000 har Troms Krafts heleide datter Kraft&Kultur AB i Sverige vokst til en stor suksess med 1 milliard kroner i omsetning. n ENTREPRENØR UTVIDER I april 2008 kjøpte Troms Kraft entreprenørselskapet Elektro- Linje AS i Varangerbotn. Oppkjøpet er et ledd i selskapets strategi for å styrke sin posisjon i Nord-Norge. Elektro-Linje AS er et solid selskap med en sterk lokal forankring i Vest-Finnmark. n NY STYRELEDER i konsernet Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. n STØRSTE KRAFTLEVERANDØR I NORD 20. juni 2008 offentliggjorde Troms Kraft, fire andre nordnorske kraftselskap og Fortum Markets OY etableringen av Nord-Norges største kraftleverandør, Ishavskraft AS. Ved oppstart er selskapet Norges største forvalter av konsesjonskraft og har nærmere husholdningskunder og kunder innenfor næringsliv og offentlig sektor. n ØKT FIBERSATSING Juni 2008 styrket Troms Kraft sitt eierskap i Nord-Norges største bredbåndselskap, Pronea AS, gjennom å kjøpe seg opp til 75% eierandel. Øvrige 25% eies av Bredbåndsfylket Troms AS. I desember kjøpte Pronea AS opp selskapene Nittedalsnettet AS og Bredbåndservice AS fra Hafslund Telekom. Pronea AS er med dette landsledende på åpent fibernett. n ENERGIGJENVINNING 24. september 2008 vedtok kommunestyret i Tromsø at Troms Kraft skal eie 91% og Tromsø kommune 9% av aksjene i et fremtidig energigjenvinningsanlegg. Anlegget vil ha en kapasitet på vel tonn brennbart avfall og vil ved full kapasitetsutnyttelse levere cirka 120 GWh varme og elektrisitet. Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Rød Tråd og Getty n VINDKRAFT 21. november 2008 fikk Troms Kraft konsesjon for bygging av Fakken vindpark på Vannøya i Karlsøy kommune. Ikke bare er dette en stor og gledelig milepæl for konsernet, men det var også en viktig dag for lokalsamfunnet og Nord-Norge. Fakken vindpark vil med sine inntil 20 vindturbiner ha en samlet produksjon på rundt 180 GWh, noe som tilsvarer cirka 16% av Tromsø kommunes totale energiforbruk.

4 Eiere: Troms fylkeskommune og Tromsø kommune Troms Kraft AS Pronea AS (75%) Ishavskraft AS (50%) Bredbåndsalliansen AS (16,7%) Barents NaturGass AS (23,5%) Troms Kraft Marked AS Kraft & Kultur AB Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Entreprenør AS Troms Kraft Produksjon AS Troms Kraft Varme AS Troms Kraft Invest AS Troms Kraft Fiber AS Ecohz (11%) Technor Energy ASA (26%) Elektro-Linje AS Kvænangen Kraftverk (48,2%) Strandkanten Infrastruktur AS HydroPool* Troms Kraft Energiservice AS* Nord-Norsk Vindkraft AS (40%) Hurtigruten ASA (4,5%) *En del av Troms Kraft-konsernet fra og med januar Nord-Norsk Småkraft AS (17%) NordNorsk Havkraft AS (33,3%) Dette er Troms Kraft Troms Kraft eies av Troms fylkeskommune med 60% og Tromsø kommune med 40%. Som netteier omfatter vårt konsesjonsområde 15 av Troms fylkes 25 kommuner. Konsernet har hovedkontor i Tromsø og i overkant av 400 medarbeidere. Troms Kraft er Nord-Norges ledende energikonsern og en av landets største netteiere. Konsernet omsatte i 2008 i overkant av 5 TWh. Dette tilsvarer forbruket til rundt norske husholdninger. Vi er en betydelig kraftprodusent og entreprenør innen kraft og tele og er også sterkt engasjert innen utvikling og salg av ny fornybar energi som vind- og havkraft, fiberoptisk kommunikasjon og tiltak innenfor energieffektivisering. Konsernet har vært gjennom en rivende utvikling siden år Fra å være et tradisjonelt kraftselskap med lokalt og regionalt fokus, har Troms Kraft vokst til å omfatte hele åtte datterselskap med tilhørende helog deleide selskap. Vi har også gjennomført suksessrike etableringer i Sverige og Finland gjennom selskapet Kraft&Kultur AB. I 2008 fusjonerte Troms Kraft Marked AS sin avdeling for kraftsalg med Ishavskraft AS. Det nye selskapet, som beholder navnet Ishavskraft AS, ble operativt fra 1. januar Troms Kraft AS er største eier med 50% eierandel. Selskapets hovedkontor er lagt til Alta, med filialkontorer i Tromsø og Oslo. Som energikonsern arbeider vi innenfor et fagfelt i rivende utvikling og med et stadig større miljøfokus. Derfor ser vi det som en viktig oppgave å bygge en organisasjon som er hele tiden er klar for nye utfordringer.

5 om oss // Årsrapport 2008 // troms kraft TROMS KRAFT KONSERN HOVEDTALL 2008 Beløp i kr Resultat Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Netto finansposter Ordinært resultat før skattkost Ordinært resultat Kapitalforhold Totalkapital Egenkapital Egenkapitalandel 42,7 % 48,4 % 51,0 % 53,2 % Gjeld Investeringer

6

7 samfunn // Årsrapport 2008 // troms kraft Samfunnsregnskap 2008 Samfunnsregnskapet viser hvordan verdiene som skapes i Troms Kraft, gjennom innsats av arbeidskraft, kunnskap og teknologi, har betydning for lokalsamfunnene i vårt nærområde. Verdiene fordeles i forhold til de ulike interessegruppene som har bidratt. Vesentlige kjøp av varer og tjenester, samt investeringer, skjer i de 15 kommunene hvor Troms Kraft har sitt primærmarked. Skatt og avgift som framkommer av konsernets virksomhet bidrar igjen til verdiskapning på andre områder i samfunnet. Konsernets inntekter, fratrukket verdien av innkjøpte varer og tjenester, samt avskrivninger, gir verdiskapningen i virksomheten som blir fordelt. Troms Kraft har en aktiv rolle i utviklingen av fremtidig virksomhet i Troms. Konsernets resultat etter utbytte til eierne, anvendes til fremtidig verdiskapning og videre utvikling av virksomheten. Verdiskapning (1.000 kr) Totale driftsinntekter Forbruk av innkjøpte varer og tjenester Brutto verdiskapning Kapitalslit Netto verdiskapning Finansinntekter Balsfjord Bardu Berg Kåfjord Karlsøy Lenvik Lyngen Målselv Storfjord Torsken Tromsø Verdier til fordeling fra egen virksomhet Verdiskapningen i konsernet tilføres ansatte, offentlig sektor, långivere, eiere og konsernet. Skatter og avgifter fordelt på kommuner, fylke og stat. Årets verdiskapning har slik fordeling: Ansatte (brutto lønn og sosiale kostnader) % % Långivere (netto finans) % % Skatt og avgift (fra selskapet) % % Eiere (utbytte) % % Tilbakeholdt overskudd (endring egenkapital) % % Sum fordelte verdier % % Samfunnsansvar 6 skoler 40 barnehager 4 sykehjem Siden 2000 har Troms Kraft eiere samlet fått over 1 milliard kroner i utbytte. 1 milliard kroner er omtrent hva det koster å bygge 6 videregående skoler. Eller omkring 40 kommunale barnehager. Eller 4 sykehjem.

8 Liten time stor symbolverdi Lørdag 28. mars deltok millioner av mennesker i verdens største klimakampanje. I byer fordelt på 88 land, ble lysene slokket i hus og bygninger. Her til lands deltok 106 kommuner og flere hundre tusen mennesker i Earth Hour, for å markere at noe må gjøres for å løse klimautfordringene verden står overfor. Troms Kraft fant det naturlig å delta, og sammen med Tromsø kommune oppfordret vi alle til å slokke lysene under Earth Hour. Effekten var ikke til å ta feil av, strømforbruket gikk markant ned den aktuelle timen. Ord ble gjort til handling. Kampanjen virket. I et miljøperspektiv har det naturligvis liten effekt å slå av lyset for en stakket time en lørdag kveld. Earth Hour var likevel av viktig symbolsk art, og er en henstilling til alle meg, deg, miljøorganisasjoner, beslutningstakere og bedrifter om at nå er det på tide å handle. Vår bransje energibransjen er en del av løsningen på fremtidens klimautfordringer. Ifølge klimaforliket skal Norge redusere sine utslipp med nærmere 20 millioner tonn CO 2 frem til De to viktigste tiltakene er energieffektivisering og konvertering fra fossil energi til fornybar energi. Som det ledende energiselskapet i nord, vil Troms Kraft inneha en nøkkelrolle for å realisere disse tiltakene i Nord-Norge. Og vi er godt i gang. I 110 år har vi produsert fornybar energi av vannkraft. Dette skal vi fortsette med inn i framtiden, samtidig som vi ser flere andre muligheter. Vinden er en av dem. Både i Nordland, Troms og Finnmark planlegger Troms Kraft, enten alene eller sammen med andre aktører, flere store vindkraftog havkraftutbygginger. Disse vil bidra til å redusere mengden av CO 2 -utslipp betydelig. Om alle disse prosjektene blir realisertvil de kunne gi strøm til nær en halv million husstander. I november i fjor kom gladmeldingen som gjør at vår aller første vindkraftutbygging snart er i mål; Fakken på Vannøya utenfor Tromsø fikk konsesjon. De globale klimautfordringene er gjennomgripende, men mulighetene er store. Troms Kraft har ressursene og kompetansen, vi viser vilje og evne til handling, og vi vil fortsette arbeidet med å motivere våre kunder til å redusere energiforbruket. Oddbjørn Schei Konsernsjef

9 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft Miljøfokus gir lønnsomhet! Ambisjonen om å selge minst mulig strøm til egne kunder, kan virke som en uvanlig forretningsidé for en kraftleverandør. For Ishavskraft ligger det en stor gevinst i et slikt valg både økonomisk og miljømessig. 1. januar 2009 fikk landsdelen en ny, slagkraftig kraftleverandør. Troms Kraft Marked og Ishavskraft samlet sine krefter, og navnet Ishavskraft ble beholdt. Det nye selskapet, med om lag kunder, forventer en årlig omsetning på over 1,5 milliarder kroner. I fusjonen samlet Troms Kraft, Nord Troms Kraftlag, Alta Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag og Hammerfest Energi sine kunde-, markeds- og salgsaktiviteter i ett selskap. Med på laget ble også Fortum Markets OY som medeier. Selskapet er Nord-Norges største tilbyder av kraft og størst i landet på konsesjonskraft. Troms Kraft eier 50 % av selskapet. Hovedkontoret er i Alta med avdelingskontorer i Tromsø og Oslo. Bjarne Sætrum er administrerende direktør, mens Hanne Karde Kristiansen, konserndirektør i Troms Kraft, er styreleder. Sterkt miljøfokus Ishavskraft ønsker å ta en ledende posisjon innen omsetning og salg av fornybar energi. I tillegg skal de tilby en rekke energibesparende produkter og tjenester og ambisjonen er å være i front med fremtidsrettede energiløsninger til sine kunder. Selskapet skal også gjøre sitt ytterste for å motivere kundene til å redusere sitt strømforbruk. Derfor har Ishavskraft en offensiv strategi for bevisstgjøring av kundene, i tillegg til aktiv rådgiving og veiledning. Dette gir gevinst for både kunden og miljøet. Det er ikke uten grunn selskapet har valgt slagordet «Det selskapet som ønsker mest å selge minst strøm til egne kunder». Rigger for framtiden Fusjonen bak nye Ishavskraft er en milepæl for samarbeid innen nordnorsk kraftbransje. Gjennom synergi innen drift, kompetanse og produktutvikling, bidrar fusjonen til økt konkurransekraft og lønnsomhet. Medarbeiderne i det nye selskapet utgjør en slagkraftig organisasjon med klar målsetting om sterk vekst i årene som kommer. Samtidlig skal Ishavskraft fortsatt prioritere nærhet til de lokale kundene og bygge gode relasjoner over tid. Selskapet er godt rustet til å møte utfordringene i energibransjen både lokalt og nasjonalt. Lokal tilhørighet Som Nord-Norges største kraftleverandør, skal selskapet fortsatt ha et sterkt samfunnsengasjement gjennom å være aktivt tilstede i lokalmiljøene og skape verdier som gir ringvirkninger i lokalt. Det er viktig at kundene opplever sammenslåingen positivt. For å beholde og styrke tilgjengelighet og nærhet skal kundene fortsatt forholde seg til lokale kundesentre hos de ulike kraftselskapene.

10 10 La det blåse! Av og til forbanner vi den, når den pisker sjøen hvit og smekker til oss på sin ville ferd langs kysten. Men vinden er en del av løsningen på verdens største miljøproblem. Vi innser alle at noe må gjøres. De globale utslippene av CO 2 øker i takt med det stigende forbruket av forurensende energikilder som olje, gass og kull. Vi er i ferd med å ødelegge vår egen klode, og vi har alle et felles ansvar for å løse miljøutfordringene hele verden står overfor. Vi er nødt til å tenke nytt og alternativt. Vi er ikke alltid like glad i vinden, når den blåser hardt her i nord. Men vi bør også velsigne den. Nord-Norge har noen av de beste vindressursene i Europa, og benytter vi oss av vinden kan den bidra til å løse verdens største miljøproblem. Ren kraft på Vannøy Troms Kraft ønsker å la vinden i nord blåse gjennom vindmøller. Vi satser tungt på vindkraft flere steder i landsdelen, og i november 2008 kom gladmeldingen Troms Kraft har ventet lenge på. Vi fikk konsesjon til å bygge en vindkraftpark ved Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune. Om få år vil vinden suse gjennom 20 vindturbiner. Denne vindkraftparken vil alene gi en årlig CO 2 -reduksjon tilsvarende tonn. I nærheten av Fakken har Troms Kraft enda større planer. Vannøy Havkraftverk er et prosjekt som vil årlig kunne produsere omkring 2,5 TWh, tilsvarende forbruket til husstander. Potensialet er større enn den samlede produksjonen i Troms fylke i dag, og det tilsvarer omkring 2 % av den totale energiproduksjonen på landsbasis. I dag er Troms Krafts totale energiproduksjon på 1,2 TWh. En melding til Norges vassdrags- og energidirektorat er under utarbeidelse. Måsvik vindpark på Rebbenesøy, utenfor Tromsø, er et annet og litt mindre prosjekt. Der planlegger Troms Kraft inntil fem vindturbiner, som vil gi en årlig CO 2 -reduksjon tilsvarende tonn. Her venter vi på konsesjon. Også på Senja blåser det godt. Her er en vindkraftpark ved Flatneset og på Petterfjellet, samt Trælen havmøllepark under planlegging. Også disse prosjektene vil gi betydelig reduserte CO 2 -utslipp. Medvind for distriktene Troms Kraft har et vindkraftprosjekt under planlegging like utenfor Kirkenes i Finnmark, der målet er å forsyne Sydvaranger Gruve AS med ren fornybar kraft. Prosjektet vil gi en dobbel miljøeffekt, når økt produksjon av fornybar energi også bidrar til at Sydvaranger Gruve blir mer miljøvennlig. Også i Nordland er Troms Kraft involvert i flere prosjekter som totalt beløper seg til nær 17 milliarder kroner. Samlet vil alle vindkraftprosjektene kunne forsyne husstander med strøm. Vindkraft hjelper ikke bare på miljøutfordringene. Det er også bra for distriktene. Prosjektene vil gi nye varige arbeidsplasser, inntekter til lokalmiljøet gjennom skatt og kjøp av varer og tjenester, og bidra til regional bosetting. Og vi får tilført mer kunnskap og kompetanse til landsdelen. Dermed får vi vekst. Med vinden i fra nord.

11 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 11

12 12 Styrket omdømme for Troms Kraft Troms Kraft oppnådde en omdømmescore på 64,4 i Reputation Institutes omdømmemåling RepTrak Norge Framgangen på 7,1 poeng fra 2006 må vi si oss meget fornøyde med. Den vurderes da også som signifikant av instituttet. Omdømme defineres gjerne som summen av oppfatninger ulike interessentgrupper har av en virksomhet. Det hjelper ikke å rope «Vi er flinke!». Virksomhetens omdømme hviler på hver ting vi gjør. Det må bygges stein på stein. Våre målinger Troms Kraft gjorde sin første omdømmemåling i 2006, og i 2008 fulgte vi opp med en ny måling. Ved siden av konkret kundetilfredshet, vurderte vi det som viktig å få kunnskap om assosiasjoner og oppfatninger som finnes omkring vår virksomhet. De som deltar i en omdømmemåling må ikke nødvendigvis være kunder av virksomheten, og hovedspørsmålet vi ønsker svar på er hva våre omgivelser egentlig mener om Troms Kraft. Syv dimensjoner Innenfor de syv RepTrak-dimensjonene oppfattes Troms Kraft som sterkest på økonomi (80,2) og samfunnsansvar (73). Imidlertid viser resultatene for 2008 vekst på samtlige dimensjoner i forhold til i I tillegg til økonomi og samfunnsansvar er dette produkter og tjenester, innovasjon, arbeidsmiljø, etikk og ledelse. Bidrar til samfunnsutvikling Samfunnsansvar handler om hvordan verdiene skapes. Om hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Det er svært gledelig at Troms Kraft innenfor nettopp denne dimensjonen oppnår høy omdømmescore. Troms Kraft har hele tiden fokus på å ta de riktige beslutningene, og at våre valg og handlinger tar like mye hensyn til miljø og samfunn som til økonomi. Derfor har Troms Kraft over flere tiår arbeidet med miljøspørsmål og utvikling av ny fornybar energi. I omdømmemålingen gir denne påstanden en av våre høyeste scorer. Å bidra til samfunnsutviklingen gjennom økt miljøengasjement, fokus på energieffektivisering og utvikling av ny fornybar energi vurderer vi som en svært viktig oppgave for konsernet. God kommunikasjon gir resultater Fra 2006 til 2008 har Troms Kraft lagt betydelig vekt på kommunikasjon, åpenhet og tydelighet. Vi har økt vår tilgjengelighet og er nå til stede på langt flere arenaer. Konsernets ambisjoner innenfor utvikling av for eksempel hav- og vindkraft er så konsistent kommunisert at vi nå opplever både nasjonal og internasjonal interesse. Ansatte ved kundeservice i Tromsø.

13 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 13 «Resultatene er vi selvsagt svært fornøyde med, og vi vet også at dette forplikter. Samtidig inspirerer dette til fortsatt å holde skarpt fokus på hva vi presterer og hvordan vi framstår.» Konsernsjef Oddbjørn Schei Alltid beredt! Med jevne mellomrom hører man innvendinger mot prisen på nettleien, men svært mange vet dessverre ikke hva leien går til. Enkelte tror at når strømmen er ført fram til huset eller bedriften, så er arbeidet gjort kabelen ligger jo bare der. Men for å holde nettet intakt, og dermed sikre stabil strømforsyning, kreves det en betydelig arbeidsinnsats. Med over km kraftlinjer å vedlikeholde, er det behov for store mengder arbeidstid, penger og kunnskap. Ved hjelp av god planlegging klarer vi å holde driftskostnadene i det enorme nettet nede, og med arbeidsstokker både ute i felt og i beredskap, sikres strømtilførselen uavhengig av vind og vær. Materiellkostnadene er betydelige, og i krevende terreng går det med mye tid bare for å komme seg til og fra kraftlinjer som trenger vedlikehold eller utbedringer. Nettleien er med på å finansiere disse aktivitetene. Denne samlede innsatsen sørger for at en gjennomsnittlig nettkunde hos oss i verste fall opplever rundt 5 timer avbrekk i strømtilførselen per år. Mange av disse avbrekkene er også både planlagte og varslede. De gjennomføres som oftest på nattestid, for å gi færrest mulig problemer for våre kunder. Vi holder kontinuerlig fokus på kostnader og kvalitet i alle ledd for å kunne opprettholde en nettleie som fortsatt er lav i nasjonal sammenheng.

14 14

15 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 15 Engasjement skaper tiltrekningskraft Å skape attraktive lokalsamfunn krever mer enn gode arbeidsplasser. Man må tilrettelegge for spennende fritidsaktiviteter en oppgave vi gir høy prioritet. Troms Kraft ser det som en viktig oppgave å stimulere til et pulserende idretts-, kultur-, organisasjons- og lagmiljø i vårt område. Og vi ser verdien i å gjøre det på mange plan. Skolekorpset, revylaget og friidrettsgruppa er like viktige trivselsbyggere som de profesjonelle utøverne på Nordlysfestivalen eller på Alfheims grønne kunstgress når Tromsø IL er i aksjon. Aktivitet gir bolyst I konkurransen om kompetent arbeidskraft både i det offentlige og i næringslivet er attraktivitet og bolyst nøkkelord. I den sammenheng er det viktig også for Troms Kraft å være med på å gi vår region størst mulig tiltrekningskraft. Derfor skal vi fortsatt være en aktiv medspiller både for de som skaper verdifulle aktiviteter på grunnplanet og for spydspissene innen kultur og idrett. Og kan vi å stimulere til trivsel og vekst i vår region bidrar vi mer enn gjerne. Med ild i sjelen Utallige ildsjeler bruker masse tid og krefter på å utvikle aktivitetstilbudene på sine hjemsteder. De fortjener mer enn bare honnør for sin innsats for at folk skal trives og kunne leve det gode liv akkurat der de har valgt å slå seg ned. Fritidstilbud og opplevelsesmuligheter er viktige bestanddeler i arbeidet for å skape bolyst og attraktive samfunn. Gode ringvirkninger Arenaer der unge og amatører får samarbeide med de profesjonelle, skaper ofte gjensidig glede og inspirasjon. Her er Nordlysfestivalen et spennende eksempel. Av 500 utøvere på den siste festivalen, var 300 fra vår region. Mange av disse har sin bakgrunn nettopp fra skolekorpset eller det lokale dansestudioet, og enkelte har gjort hobbyen til levevei. Ofte vender de tilbake til stedet de har vokst opp og slutter ringen når de selv blir de nye ildsjelene innenfor kulturopplæring. Vi takker for en formidabel innsats i forbindelse med alt fra håndballturneringer til flotte kulturtilbud med verdensstjerner på scener og festivaler i hele vårt nedsalgsfelt. Vi heier med full kraft!

16 16 Vi spinner fremtidens nettverk I 110 år har vi revolusjonert hverdagen for innbyggerne i Troms gjennom et nettverk av strømførende kobberkabler. Nå spinner vi nettverket for den digitale revolusjon gjennom lysførende fiberkabler. Fibernett for høyhastighets digital kommunikasjon har de siste årene vært et viktig satsingsområde for Troms Kraft både lokalt og nasjonalt. Gjennom selskapene Troms Kraft Fiber og Pronea har stadig flere enkelthusstander, borettslag og bedrifter i Nord-Norge fått tilgang til fibernettet med hastigheter man tidligere ikke trodde var mulig. Dette åpner for en lang rekke valgmuligheter for privatmarkedet spesielt innen TV, telefoni og Internett og gir bedrifter mulighet til å knytte avdelingskontorer tettere sammen digitalt. Dette skjer gjennom Bynett et lukket fiberoptisk nettverk. Nasjonal satsing I 2008 opplevde Troms Kraft en kundetilvekst på nesten 400 prosent innen fibertjenester. Konsernet har dermed snudd en kostnadskrevende telekommunikasjonssatsing til vekst. Enkelt forklart skyldes det at flere kunder betyr flere å dele kostnadene på og dermed rimeligere tjenester for kunden. Våre ambisjoner for fibermarkedet strekker seg utover et nordnorsk perspektiv. Gjennom tunge investeringer i Bredbåndsalliansen, har vi blitt en nasjonal fiberaktør. Gjennom Pronea har vi også fått et solid innpass i markedet i Oslo, der halvparten av Proneas avtaler er inngått. Viktig infrastruktur Fiberlegging kan virke som et sidespor i forhold til Troms Kraft sin kjernevirksomhet. I 110 år har vi bygget infrastruktur og fiber vil bli like viktig som elektrisitet i fremtiden. Kommunikasjon gjennom optiske fiber har også en rekke fordeler. Mens mobile og trådløse nettverk baserer seg på basestasjoner med kort mellomrom, graves fiber ned i bakken. Dessuten er det rimelig å legge fiber parallelt med legging av ny eller oppgradering av eksisterende strømnettverk. Som eier av et stadig voksende nettverk av fiber, har Troms Kraft fått ett nytt og solid bein å stå på. For landsdelen betyr det et viktig steg inn i fremtiden.

17 magasin // Årsrapport 2008 // troms kraft 17 Pronea AS Pronea as er Nord-Norges største fiberselskap, og tilbyr høykapasitetsnett med de beste og mest fleksible digitale tjenester for offentlige instanser, bedrifter og private. Selskapet ble etablert 1. januar 2008, gjennom en fusjon av den operative delen av Troms Kraft Fiber as og Bredbåndsfylket Troms sitt datterselskap Nætt as. Pronea eies per av Troms Kraft (75%) og Bredbåndsfylket Troms (25%) og har kontorer i Tromsø, Alta, Harstad, Setermoen og Oslo. Vi har i dag ca kunder i privatmarkedet i Troms, Nittedal og Oslo og samarbeid med andre åpne nett. Målet er å gjøre Bynett tilgjengelig i hele landet. Kundene velger selv hvilke leverandører de vil kjøpe tv, telefon, filmleie og Internett fra. Tilbyderne har ingen, eller kort, bindingstid. Slik kan kunden enkelt bytte leverandør. Pronea har også 150 bedriftskunder over hele Nord-Norge. De har gjerne høye krav til kapasitet, stabilitet, sikkerhet og tilgjengelighet. Vi tilbyr unik tilpassing av det siste i digitale tjenester, dedikert aksess, høy redundans og skalerbar båndbredde. Pronea forener avdelinger i et sikkert nett og effektiviserer data- og teletjenestene. Pronea AS har allerede erobret Nord-Norge, og oppkjøp har gitt solid fotfeste i hovedstaden. Pronea er nå ledende på åpne fibernett i Norge. Her har kjøpet av Nittedalsnettet AS og Bredbåndservice AS bidratt betydelig. Antall kunder øker og veksten fortsetter.

18 18

19 Visjon // Årsrapport 2008 // troms kraft 19 Visjon, verdier og strategiske prioriteringer Power to the people Vi skal sette et markant, positivt preg på samfunn, mennesker og miljø. Tydelige medarbeidere med klare mål skal sørge for lønnsom vekst og bærekraftig utvikling i de områder vi velger å satse på. Kulturverdier Vår organisasjon skal kjennetegnes av samhandling og vinnervilje. Møtet med Troms Kraft skal være enkelt, vennlig og ukomplisert, enten det er muntlig, pr tlf, skriftlig, eller personlig. Vi er stolte av jobben vår og setter vår ære i alltid å levere god kvalitet. Omdømme Troms Kraft skal være en synlig, miljøengasjert, kundevennlig, samarbeidsvillig og nyskapende bedrift som er solid og trygg og har samfunnsengasjement. Miljøløftet Troms Kraft er et miljøengasjert og miljøinnovativt selskap. Vi arbeider for stadig mer miljøvennlige løsninger i alt vi gjør i Troms Kraft. Vi arbeider aktivt for å øke produksjonen av ren energi. Vi investerer i forskning og utvikling på nye miljøvennlige energiformer. Strategiske prioriteringer og satsingsområder Troms Kraft anser Nord-Norge som sitt hjemmemarked og skal delta aktivt i utviklingen av landsdelen. Vår ambisjon og målsetting er å være en foretrukket samarbeidspartner for folk, kommuner og næringsliv. Vi har sterk fokus på vekst i lønnsomhet, som et virkemiddel for å nå de strategiske mål, innenfor en bærekraftig virksomhetsmodell hvor krav til miljø og samfunn også ivaretas. Vi skal søke å utnytte muligheter i andre markeder der et virksomhetsområde finner gode forretningsmuligheter. Troms Kraft ønsker å være en sentral medspiller i utviklingen av et regionalt høykompetent industrimiljø. Vår ambisjon innenfor vannkraftproduksjon er vekst både gjennom utvikling av egne prosjekter og ved oppkjøp av hele eller deler av vannkraftverk. Vi skal øke vår fornybare energiproduksjon gjennom å ekspandere videre og bygge på vår ledende og solide plattform innenfor vind- og bølgekraft. Målsettingen er at vi innen 2012 skal ha realisert utbygging av flere vindparker og påbegynt prosjektering av hav- og bølgekraftverk. Troms Kraft ønsker å delta aktivt i realisering av prosjekter innenfor fjernvarme og energigjenvinning. Innen 2020 vil vi investere nærmere 800 millioner i energigjenvinning og fjernvarmenett som vil gjøre Tromsø til en mer miljøvennlig by. Troms Kraft skal bidra til gode oppvekstvilkår for barn og trivsel for befolkningen gjennom bidrag til kultur, idrett, lag og foreninger.

20 Styrets årsberetning 2008 Konsernets virksomhet Troms Kraft er et vertikalt integrert energikonsern, med hovedkontor i Tromsø og virksomhet i 15 av 25 kommuner i Troms fylke, samt i Sverige og Finland. Konsernet har følgende forretningsområder: Vannkraftproduksjon Fjernvarme Nettvirksomhet Entreprenørvirksomhet Distribusjon/salg av elkraft Norge og Norden Telecom Investeringsaktivitet og kapitalforvaltning I tillegg har bedriften gjennom flere år arbeidet systematisk med utvikling av vindkraftprosjekter. Troms Kraft AS eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø kommune (40%). Foretaket er organisert etter en konsernmodell, hvor morselskapet Troms Kraft AS eier og forvalter følgende heleide datterselskap: Troms Kraft Entreprenør AS Troms Kraft Produksjon AS Troms Kraft Varme AS Troms Kraft Nett AS Troms Kraft Fiber AS Troms Kraft Marked AS Kraft & Kultur AB Troms Kraft Invest AS Av eierinteresser av industriell karakter kan nevnes: Pronea AS (75,1%) Ishavskraft AS (50%) Kvænangen Kraftverk (48,2%) Nord-Norsk Vindkraft (40%) Kraft Tele AS (33,3%) Nord-Norsk Havkraft AS (25%) Bredbåndsalliansen AS (16,7%) Videre gjennomførte Troms Kraft oppkjøp av selskapene HydroPool AS og Tromsø Energiservice AS i begynnelsen av Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, jfr. regnskapslovens 4-5, og styret bekrefter at vilkårene for dette er oppfylt. Resultat/verdiskaping Konsernets driftsinntekter ble mill. kr mot mill. kr samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes i hovedsak at selskapet har foretatt en overføring av alle sluttbrukerkontrakter i Norge til Ishavskraft AS med økonomisk virkning fra Kraftkjøpskostnaden blir også lavere som en konsekvens av dette forholdet. Totale driftskostnader ex. varekjøp utgjør 625 mill. kr sammenliknet med 632 mill. kr forrige år. Lønnsveksten har vært normal, og bedriften har (korrigert for strukturelle endringer) stabilitet i antall utførte årsverk. Driftskostnadene kan variere periodisk på grunn av mengden interne investeringsprosjekt innenfor virksomhetsområdene nett, produksjon og fiberteknologi. Driftsresultatet er forbedret med 96 mill. kr målt mot fjoråret. Hovedårsaken til dette er hevet margin ved salg i sluttbrukermarkedet i Norge/Sverige, økt resultatbidrag fra finansielt motivert handel med kraftkontrakter (tradingaktivitet) samt økte inntekter fra omsetning av egenprodusert kraft. Årets regnskap er belastet med forventede kostnader knyttet til frivillig avgang på om lag 20 mill. kr. Inngåtte avtaler om sluttvederlag og liknende ordninger omfatter ca. 50 årsverk. Konkrete sluttdatoer faller i hovedsak i periodene Q4/2008 og Q1/2009. Resultat fra finansielle poster er 104 mill. kr lavere enn i Årsaken til dette er ytterlige nedskrivning av selskapets investering i Hurtigruten ASA med nærmere 45 mill. kr, negativ avkastning på finansielle plassering (i hovedsak aksjefond/obligasjonsfond samt andre strukturerte produkter), økt rentenivå samt en viss økning av netto gjeld i konsernet. Selskapets ekspansjon i det svenske markedet er kapitalkrevende grunnet inngåtte kredittbetingelser ved salg til offentlig sektor, samt andre særlige forhold knyttet blant annet til innkreving av energiskatt på vegne av staten. Skattekostnaden er 109 mill. kr mot 62 mill. kr i fjor. Grunnrentekomponenten i skatteposten øker som følge av høyere gjennomsnittlig spotpris enn hva som var tilfelle i Konsernets resultat etter skatt ble 95 mill. kr mot 77 mill. kr samme periode i fjor, noe som representerer en forbedring på 18 mill. kr. Årsresultatet må karakteriseres som forventet tatt i betraktning utviklingen i finansielle poster så langt i år. Likviditetssituasjonen har vært tilfredsstillende, og er i tråd med selskapets retningslinjer for størrelsen på likviditetsreserve. For øvrig er det foretatt planlagte investeringer i fysiske driftsmidler med i alt 240 mill. kr i hovedsak knyttet til nettinfrastruktur, kraftproduksjon, fjernvarme og fiberoptikk. Det er foretatt opptak av ny langsiktig gjeld med 345 mill. kr i perioden Kraftmarkedet Kraftkommentar 2008 Året har vært preget av svært store svingninger både i kraftmarkedet og i markedene som påvirker kraftmarkedet. Gjennomsnittlig systempris i 2008 ble 36,9 øre/kwh, noe som var 14,6 øre/kwh høyere enn systempris for 2007, men 2,2 øre/kwh lavere enn gjennomsnittlig systempris for rekordåret Vinteren var nedbørrik og mild, og i kombinasjon med en sterk vannkraftressurs ved inngangen til året, ga dette fallende spotpriser utover vinteren. Våren var preget av store prisforskjeller mellom prisområdene i Norden. Prisen i Sør-Norge ble svært lav, mens resten av prisområdene hadde mer normale priser. Utover sensommeren og tidlig høst steg spotprisene til mer normale nivåer og prisforskjellene

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft

Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft satser på bioenergi Konsernsjef Oddbjørn Schei Troms Kraft Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere med fokus på langsiktig verdiskaping (60% Troms fylkeskommune, 40% Tromsø Kommune)

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk

Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Muligheter for Skibotn og Lavka kraftverk Storfjord kommunestyre 11. mai 2011 Jostein Jerkø og Ronald Hardersen Troms Kraft Produksjon Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009

09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 09ÅRSRAPPORT Troms Kraft Årsrapport 2009 INNHOLD 9 Dette Redaksjonelt ansvar: Troms Kraft Design: Rød Tråd Trykk: Lundblad Media Bilder: Gaute Bruvik, Troms Kraft, Rød Tråd, Istockphoto.com og Tank En

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007

DE VIKTIGE DRÅPENE 2007 2007 DE VIKTIGE DRÅPENE E-COs mål: Maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning. Være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø. Utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet.

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Om samfunnsansvar og Lyse

Om samfunnsansvar og Lyse Om samfunnsansvar og Lyse Ivar Rusdal Styreleder, Lyse Energi AS Eierseminar i Agder Energi AS Hovden 27.10.09 Meny: 1. Hva er «samfunnsansvar»? 2. Formelle rammer: Nødvendige men ikke tilstrekkelige 3.

Detaljer

Eierundersøkelsen 2017

Eierundersøkelsen 2017 Eierundersøkelsen 2017 Eiermøte 11. mai 2017 Respons Eierundersøkelsen er distribuert elektronisk til 507 epostadresser og i brevs form til de øvrige eierne. Tilsammen 760 eiere er tilsendt 267 (35 %)

Detaljer

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS)

SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) SKS SKAPER MULIGHETER! Leif Finsveen, konsernsjef, Salten Kraftsamband (SKS) Kraftkonsernet SKS SKS-konsernet er Nord-Norges største kraftprodusent med 17 kraftstasjoner i Salten-regionen og på Nord-Helgeland.

Detaljer

Regnskap 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2010

Regnskap 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2010 Regnskap 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2010 Tromsø, den 24. februar 2010 Oddbjørn Schei Konsernsjef Agenda Hovedpunkter i regnskapet 2010 Resultat 4. kvartal og foreløpig årsresultat Et tilbakeblikk

Detaljer

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19

VERDIFULLE DRÅPER. Ren kraft. Ren verdiskaping. e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 31.01.13 13.19 VERDIFULLE DRÅPER e-co_brosjyre_ferdig.indd 1 EN LEDENDE VANNKRAFTPRODUSENT E-COs anlegg i Norge (hel- og deleide). VI STÅR FOR EN BETYDELIG DEL AV NORGES KRAFTPRODUKSJON E-CO Energi er Norges nest største

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet

Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet Beretning fra Styret knyttet til foreløpig regnskap 2013 for TAFJORD konsernet TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet besto i 2013 av morselskapet Tafjord Kraft AS

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 6. november 2012 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 6. november 2012 Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer Konsernstrategi / eierstrategi Framtidsutsikter Agenda Økonomisk status Status drift og investeringer

Detaljer

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016

Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 Eiermøte Glitre Energi 9. november 2016 2 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre Energi AS Hovedtall for 2 kvartal 2016 Strategi og fokus i tiden fremover 3 Agenda Innledning: Presentasjon av Glitre

Detaljer

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016

Eidsiva Energi AS. Presentasjon til Hedmark fylkesting 19. april 2016 Eidsiva Energi AS Presentasjon til Hedmark fylkesting. april 6 Fakta om Eidsiva Finanssjef Mette Hoel Norges femte største energiselskap Ca. 4 milliarder i omsetning Ca. 3 millioner kroner i utbetaling

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene

Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Energi Norge Minikonferanse - nordområdene Tromsø 8. september 2011 Kristian A. Johansen Handelssjef, Nordkraft Produksjon AS Nordkraft AS Kort om konsernet Aksjonærer: kommune 50,01 % Troms Kraftforsyning

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer

Agenda. Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Agenda Litt om TrønderEnergi Risiki for en strømleverandør Høye priser Håndtering av risiki Utfordringer Vår visjon Kraftfull og energisk Miljøvennlig energi og industriell utvikling for et bedre samfunn

Detaljer

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010.

Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling den 27.08.2010, hvor styret godkjente den framlagte konsernrapport for NTE for 1. halvår 2010. NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 201000005-9/010 Steinkjer, den 15.09.2010 Sak 7/2010 Halvårsrapport Viser til vedlagte halvårsrapport. Styret i NTE Holding AS hadde saken til behandling

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

SET konferansen 2011

SET konferansen 2011 SET konferansen 2011 Hva er produksjonskostnadene og hva betaler en vanlig forbruker i skatter og avgifter Sivilingeniør Erik Fleischer 3. november 2011 04.11.2011 1 Strømprisen En faktura fra strømleverandøren:

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner.

De bokførte eiendelene i konsernet utgjorde per 30. juni 8 077 millioner kroner. Av dette utgjorde anleggsmidler 6 807 millioner kroner. NTE Holding konsern Første halvår 2009 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et konsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Virksomheten omfatter produksjon, distribusjon og salg av energi- og

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no

I kraft av naturen. Administrerende direktør John Masvik. Finnmark Kraft AS, Postboks 1500, 9506 Alta www.finnmarkkraft.no I kraft av naturen Administrerende direktør John Masvik Finnmark Kraft Finnmark Kraft AS ble stiftet i Alta 17. juni 2009. Selskapets formål er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder

Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked. Sverre Devold, styreleder Produksjon av mer elektrisk energi i lys av et norsk-svensk sertifikatmarked Sverre Devold, styreleder Energi Norge Medlemsbedriftene i Energi Norge -representerer 99% av den totale kraftproduksjonen i

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik

Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010. Steinar Vikingstad Trond Brevik Presentasjon i formannskapsmøte 14. September 2010 Steinar Vikingstad Trond Brevik Dagens tema og agenda Dagens tema Eierstrategi for Energiselskapet Buskerud AS Dagens agenda 1. Om oss 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr)

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr) Resultatregnskap ( alle tall i 1 000 kr) TAFJORD konsernet 1.halvår 2011 1.halvår 2010 Energisalg inkl. fjernvarme 305 539 360 355 Nettleieinntekt 127 974 161 990 Inntekter fra avfallsmottak 23 011 17

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009

KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 29 styrets kommentar hovedpunkter per 3. kvartal 29 Konsernets driftsresultat per tredje kvartal ble 2 369 mill. kr (95 mill. kr) 1 og resultat før skatt ble 2 344 mill. kr (749

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr)

TAFJORD konsernet Resultatregnskap ( alle tall i kr) Resultatregnskap ( alle tall i 1 000 kr) TAFJORD konsernet 1.halvår 2010 1.halvår 2009 Energisalg inkl. fjernvarme 360 355 248 289 Nettleieinntekt 161 990 103 108 Inntekter fra avfallsmottak 17 879 14

Detaljer

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017

Status og utvikling. Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Status og utvikling Næringskonferanse Melhus 8. juni 2017 Vår identitet og våre verdier utgangspunktet for alt vi gjør Åpen Modig Ansvarlig Årsresultatet 2016 Nøkkeltall konsern 2016 2015 Salgsinntekter

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS

Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene. EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Varmemarkedet en viktig sektor for løsning av klimautfordringene EBL seminar 4. september 2008 John Marius Lynne Direktør Eidsiva Bioenergi AS Eidsiva Energi Omsetning: 3 milliarder kroner 3,5 TWh vannkraftproduksjon

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Konsernstrategi 2010 2015

Konsernstrategi 2010 2015 Konsernstrategi 2010 2015 Visjon: Bakgrunn Ringeriks-Kraft skal være et regionalt energikonsern med sterk regional eierstruktur og tilstedeværelse. Vi vil arbeide for at Ringeriksregionen kjennetegnes

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT

Innholdsfortegnelse HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2017 Innholdsfortegnelse Halvårsrapport... side 4 Resultatregnskap... side 8 Balanse... side 10 Kontantstrøm... side 11 Endringer i konsernets egenkapital... side 11 Noter til regnskapet...

Detaljer

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012

Felles eierstrategisk plattform i EB. 25. mai 2012 Felles eierstrategisk plattform i EB 25. mai 2012 2 av 8 INNHOLD 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN...3 2 FORMÅL MED EIERSKAPET...4 3 FØRINGER FOR FORRETNINGSMESSIG UTVIKLING AV EB...6 4 FORVENTNINGER TIL AVKASTNING,

Detaljer

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi?

Solør Bioenergi Gruppen. Skogforum Honne 6. November 2008. Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? Solør Bioenergi Gruppen Skogforum Honne 6. November 2008 Hvilke forutsetninger må være tilstede for å satse innen Bioenergi? 30. Juni 2008 Energimarkedet FORNYBAR VARME NORGE Markedssegment: fjernvarme

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614

xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 Hensikt Mål Verdier xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 kingdesign.no / 0614 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere Kunder Leverandører Samfunn Helse, miljø

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Hensikt Mål Verdier November 2017

Hensikt Mål Verdier November 2017 Hensikt Mål Verdier November 2017 1 kingdesign.no / 1117 / 3000 / forsidefoto: Werner Anderson AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.no 2 6 Hensikt Visjon Forretningsidé 12 Mål Eiere Medarbeidere

Detaljer

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder

Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011. Sigmund Kroslid, styreleder Agder Energi Konsernstrategi 2011-2014 Eiermøte 1. april 2011 Sigmund Kroslid, styreleder Historikk 2 Agder Energis virksomhet Øvrige konsernfunksjoner: Risiko og kontroll Internrevisjon Konsernsjef Økonomi

Detaljer

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge.

Telenorkonsernet investerte i første halvår for 9.8 milliarder kroner, hvorav 3.1 milliarder var utenfor Norge. Innledning (Oslo, 16.08.2) Telenor-konsernets driftsresultat for første halvår i år ble 983 millioner kroner. Dette er en økning på 188 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Veksten i driftsinntekter

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft

Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Klarer vannkraftaktørene å bygge ut innen 2020? Gaute Skjelsvik Produksjonssjef, Eidsiva Vannkraft Agenda Aktuelle prosjekter i Innlandet Hva mener en vannkraftaktør om 2020-målene? Hva blir utfordringene

Detaljer

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017

VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR REGNSKAP 1. HALVÅR 2017 REGNSKAP 1. Halvår 2017 VIRKSOMHETEN I FØRSTE HALVÅR I første halvår ble konsernetableringsprosessen gjenopptatt, og eierkommunene har arbeidet med og er enige om felles eierstrategi for selskapet. Prinsippvedtak

Detaljer