2010 Å r s m e l d i n g

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2010 Å r s m e l d i n g"

Transkript

1 2010 Årsmelding

2 Selskapene i konsernet Gauldal Energi

3 Konsernsjefen har ordet Vi fikk en klimamessig iskald starten på året Både januar og februar hadde kulderekorder. På slutten av året opplevde vi den kaldeste november på 90 år. Vi opplevde en forbruksøkning i strømforbruket på 7%. Med lite nedbør ga dette høye og svingende kraftpriser. Siden flesteparten av våre privatkunder benytter seg av vårt Garantikraftprodukt, reduserte dette produktet virkningene av de høyeste dagsprisene på strøm. I året som har gått har det har vært en tett dialog med våre eierkommuner om konsernets fremtidige rolle i lokalsamfunnet. Konklusjonen ble at Gauldal Energi konsern skal være en teknologisk, økonomisk og kompetansemessig ressurs og drivkraft som bidrar til videreutvikling av lokalmiljøets muligheter og livskvalitet. På den ordinære generalforsamlingen i april 2010 ble det besluttet å skille ut nettvirksomheten som eget forretningsområdet. Gauldal Nett AS ble etablert 1.september. Styret har også vedtatt en ny strategiplan for perioden Punktene i den nye strategiplanen er gjengitt på side 4 og 5. Denne strategiplanen er et godt verktøy for det videre arbeidet. I forbindelse med vår konsernmodell søkte vi (og fikk godkjent) Bedriftsdemokratinemda om å opprette konsernordning, dvs. at alle medarbeiderne (inkl. datterselskapene) er valgbare til konsernstyret i Gauldal Energi AS. Det ble også vedtatt felles arbeidsreglement for alle selskapene. Vårt største lokale bidrag til klimautfordringen er utbyggingen av fjernvarme på Støren. De største offentlige bygg ble tilknyttet distribusjonsnettet i april/mai I tillegg er vi også engasjert i utbygging av små kraftverk lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Året 2010 har vært et spennende år i konsolideringens tegn. I år (2011) er 40 år siden kraftselskapene i våre to eierkommuner ble slått sammen (Gauldal Elverk). Det arbeidet som eiere og styret har nedlagt i året som har gått har gitt selskapene i konsernet et godt fundament å bygge videre på i årene som kommer. 3

4 4 Gauldal energi Årsmelding 2010 Ny strategi konsern strategi perioden Forretningsområder: Vi skal videreutvikle våre eksisterende forretningsområder, - å være åpne for nyutvikling. Dagens forretningsområder: Energiproduksjon, energidistribusjon, fjernvarmedistribusjon, energisalg, installasjonsvirksomhet. Butikkvirksomhet innen elektro, tele og data. Konsulentvirksomhet innen vannkraft. Eie infrastruktur innen bredbånd, og IKT Eiendom Delta som aksjonær eller på annen måte i andre foretak 2 Visjon: ENERGISK OG SPENNENDE: Vi skal levere fremtidsrettede løsninger med høy kvalitet og sikkerhet 3 Strategiske hovedmål / målområder: Vi skal være størst i definert marked med fokus på effektivitet og lønnsomhet Vi skal skape et moderne og levedyktig konsern. 4 Avkastningskrav (mor/datterselskaper) Vi skal levere et positivt økonomisk resultat Vi skal bidra til teknologisk og samfunnsmessig utvikling 5 Profil / Omdømme Profil: Enhetlig og tidsriktig. Omdømme: Kvalitet til riktig pris og avtalt tid 6 Kultur Kundefokus: Vi gjør kunden god Stolthet: Jeg tenker og snakker positivt om konsernet. Kremmerånd: Vi tar oss betalt Vinnerkultur: Vi når våre mål sammen. Det er lov å være god

5 Gauldal energi Årsmelding 2010 Ny strategi 5 Positiv energi: Vi fokuserer på løsningen og ikke problemet Trivsel: Vi bryr oss om hverandre 7 Internasjonalisering /og samarbeide Vårt internasjonale engasjement skal utvikles, basert på forretningsmessige vurderinger. All internasjonal aktivitet skal ha samme etiske standard som i norsk virksomhet. Et viktig mål skal være å bidra til å styrke den lokale virksomheten. Søke samarbeidspartnere når dette er strategisk relevant 8 Selskapsstruktur / Organisering Vår konsernstruktur (mor/datter) er valgt for å ansvarliggjøre og spesialisere forretningsområdene. 9 Kompetansekrav / rekruttering Vi skal stimulere til, tilrettelegge for, og premiere relevant kompetanseheving. Hvert selskap skal utarbeide en kompetansestige med utgangspunkt i sine kompetansekrav i et 3-5 års perspektiv 10 Ledelse Våre ledere skal være tydelig, forretningsorientert og visjonær. Det stilles høye kvalifikasjonskrav til ledere. De må kunne identifisere seg med vår bedriftskultur. Ledere skal også implementere bedriftskultur i eget selskap. 11 Medarbeidere Våre medarbeidere skal være kunde og resultatorienterte. Vi søker å ha lojale, motiverte og offensive medarbeidere med profesjonelle holdninger til sitt fag 12 Klima og Miljø Strategiplaner utarbeides i de enkelte selskaper eller forretningsområder

6 6 Gauldal energi Årsmelding 2010 Gauldal IKT IT Drift og Superbredbånd IT drift Stadig flere bedrifter setter bort IT drift til oss i Gauldal IKT. Vi tilbyr topp moderne og sikker lagringsløsning for data i skyen, som gjør at bedriftene selv ikke trenger å ta backup. Servervedlikehold og oppdateringer blir utført profesjonelt og regelmessig. Våre produkter og tjenester er skalerbart og tilpasset både små- og mellomstore bedrifter. Kundene leier etter behov på månedsbasis. Lokal tilstedeværelse er en styrke for det er viktig med god tillit mellom kunde og leverandør. Superbredbånd Mange kunder velger bevisst lokal leverandør, og vi satser lokalt. Vi tilbyr nå Superbredbånd (VDSL) som er høyhastighets internett på Støren. Det blir mer nedlastinger og multimedia med TV og flere som er på nett samtidig i samme hus. Superbredbåndet er tilgjengelig i en radius på 1,5 kilometer fra telesentralen, som ligger like ved Gauldal skole- og kultursenter. Dette er for storforbrukere og storfamiliene, så hvis du kun bruker nettbank og leser avis på nettet trenger du ikke dette. Foreløpig er det kun på Støren man har mulighet til å skru opp netthastigheten. Det er ikke bestemt om det skal bygges ut videre utover i Gauldalen, men interessen og de tekniske begrensningene vil avgjøre dette. Internett-trafikk og antall abonnenter i Gauldalen er i stabil vekst.

7 Gauldal energi Årsmelding 2010 Expert 7 Expert Våre tilbud og vareutvalg er det samme som kjøres sentralt i Expert-kjeden, og består av hvitevarer, lyd og bilde, småelektrisk, data, tele, foto, samt mye tilbehør til alle kategorier. Expert holder til i Domussenteret på Støren. Butikken drives som et eget selskap, Gauldal Elektromarked AS, som eies 100% av Gauldal Energi. Ansatte i Expert f.v: David Nielsen (daglig leder), Jøran Bjørnli og Aud Snøan.

8 8 Gauldal energi Årsmelding 2010 Gauldal Installasjon Jo Aunøien i arbeid med hovedtavlebytte hos Støren Treindustri. Rehabilitering og nybygg Vi er totalleverandør innen svakstrøm og sterkstrøm, og har ansatte med flere fagbrev. Dette er en fordel for oss, som gjør at vi kan ta store omfattende prosjekter, men også fleksibel på småoppdrag. Vi har flest jobber i Gauldalen, mellom Røros og Trondheim, men har også oppdrag andre steder i landet. Det var i fjor større etterspørsel etter varmepumper på grunn av den kalde vinteren. Men det er også etterspørsel fra flere bedrifter på montering av pumper for kjøling. I tillegg er det mange 70-talls hus i distriktet som rehabiliteres med nye sikringsskap og ekstra sikringskurser. På Røros er det generelt mye nybygging og økt oppdragsmengde, men også Støren, Soknedal, Budalen og Rognes har vi installert all elektro i nye eneboliger. Prosjekter Vi sluttførte i mai et oppdrag på Ysterhagan bofellesskap på Røros som har pågått i 1 ½ år. Bygget består av flere leiligheter, kontor, fellesareal og storkjøkken. På Soknedal skole har vi oppdraget med bygging av ny fløy. Denne vil stå ferdig til skolestart Videre starter vi arbeidet med rehabilitering av skolens eksiterende bygningsmasse. I Gauldal Eiendoms bygg i Kjørkvollveien 1 på Støren, har vi ferdigstilt vår jobb i forbindelse med ombygging av en hall til 18 nye kontorer fordelt på 2. etasjer. Hos Støren Treindustri har vi prosjektet med utskifting av hovedstrømtavler.

9 Gauldal energi Årsmelding 2010 Gauldal Biovarme 9 Biovarme i drift Gauldal Biovarme har siden sommeren 2010 lagt ca 1500 meter rør for distribusjon av fjernvarme til de største offentlige byggene på Støren. Rørene er lagt fra fyrkjelen hos Støren trelast, under E6 og elva Sokna, og til Støren Barneskole, Støren Barnehage, Størenhallen, Gauldal skole- og kultursenter, Rådhuset og Helsesenteret. Byggene hadde vannbåren varme installert fra før, så det er bare i fyr-rommene det er gjort endringer for overgang til biovarme. Gauldal Biovarme AS er et 95% eid datterselskap av Gauldal Energi AS. Øvrige eiere er Midtre Gauldal kommune og Støren Sag og Høvleri AS med 2,5% hver. Samlet årlig energimengde er beregnet til 2,2 GWh. Nye Gauldal skole- og kultursenter blir nå oppvarmet av fjernvarme. Støren Barneskole har erstattet fyrkjelen med fjernvarme. Gauldal Biovarme forsyner også Midtre Gauldal Rådhus.

10 10 Gauldal energi Årsmelding 2010 Gauldal Eiendom Kjørkvollveien 1 Støren Næringssenter Gauldal Eiendom AS eier eiendommen Kjørkvollen 1 og har nå bygget om deler av lokalene til tidsriktige kontorer. Lastebilhallen er nå bygd om til 2 etasjer med 460 kvm nye kontorer og møterom. Dette skal nå frigjøre plass i andre deler av bygget for nye leietakere. Bygningsmassen i Kjørkvollveien 1har fått navnet Støren Næringssenter. Støren Næringssenter vil nå forvalte kvm tidsriktige lokaler med back office funskjoner tilpasset de behov den enkelte leietakere måtte ha.

11 Gauldal energi Årsmelding 2010 Gauldal Nett 11 Skiller ut nettet for å bli mer profesjonell Morten Volden ble ansatt som ny administrerende direktør i det nye selskapet Gauldal Nett AS og jobber med å spesialisere arbeidsprosessene i firmaet for å henge med i utviklingen. Ettersom ledigheten er lav i Norge og vi må slåss om å få tak i de gode folkene, er det veldig viktig for oss å legge til rette for spennende arbeidsplasser der folk får utfordringer. Våre ansatte er opptatt av faget sitt og gjør en god jobb, og vi skal videreføre den måten å jobbe på, men prøve å drive mer rasjonelt. Hvis ikke arbeidsplassen og arbeidsoppgavene er attraktive, klarer vi ikke å holde på folk ved å fortsette i den gamle formen. Dette vil ikke medføre noen praktiske endringer for kundene, men vi håper på sikt å få ned nettleia og å bli mer profesjonelle.

12 12 Gauldal energi Årsmelding 2010 Gauldal Consult Styrker stallen tilbyr nye tjenester Gauldal Consult tilbyr nå også tjenester innen virkningsgradsmåling på turbiner og kvalitetssikring ved modelltester. Det siste året har vi jobbet med prosjekter i byggefasen med oppfølging av elektromekanisk leveranse, utarbeide spesifikasjon på elektromekanisk utstyr og valg av leverandør for prosjekter i Norge. Vi har også jobbet med dokumentasjon av hydrologiske forhold for større utbyggingsselskaper som oppdragsgivere. Vi har holdt kurs for 12 armenske studenter på prosjektering av vannkraftverk, med veldig positive tilbakemeldinger fra banker og myndigheter i Armenia. I Georgia jobbet vi med utvikling av en vannkraftmanual og prosjektering av et pilotanlegg. Vi har også vært pådrivere for gjennomføring av vannføringsmåling for pilotprosjektet der datagrunnlaget var heller dårlig. Norsk Energi har vært våre oppdragsgivere i Georgia og Armenia. Siden høst 2010 har Masterstudent Peter Joachim Gogstad ved Vannkraftlaboratoriet, NTNU, vært deltidsansatt hos oss. Nå i 2011 har vi ansatt to nye i Gauldal Consult Sivilingeniør Ingrid Vilberg og Sivilingeniør Jørgen Ramdal, som skal forsvare sin doktoravhandling i løpet av sommer-11. Begge nyansatte har studert ved Vannkraftlaboratoriet, NTNU.

13 13 Vi gir deg LAVERE STRØMREGNING med månedsfaktura AKONTO-KVARTAL HØY STRØMREGNING Gaul Dal Lakserudveien 1 Annen Leverandør AS MÅNEDSFAKTURA LAV STRØMREGNING Gaul Dal Lakserudveien 1 Gauldal ENERGI Vår garantikraft sikrer deg: Alltid lave sommerpriser Pristak mot høye vinterpriser Månedsfaktura GRATIS strømforsikring Ring og bestill på eller Ring oss man-fre Din kraftleverandør i Midt-Norge Kaldeste vinter på 90 år! 2010 var et helt spesielt strøm-år med to vintre som var rekordkalde. Kulden kombinert med lite nedbør førte til svært høye strømpriser i perioder, spesielt i Midt-Norge. Få hadde forberedt seg før vinteren med alternativ oppvarming. Så de aller fleste brukte også noe mer strøm enn normalt. Dette for å unngå frost- og vannskader både hjemme og på hyttene sine. Månedsfaktura + Garantikraft Våre kunder slapp imidlertid sjokk-regningen som det ble skrevet mye om i media, fordi vi fakturerer strømmen månedlig etter virkelig forbruk. De aller fleste hadde i tillegg Garantikraft med pristak som kuttet de høye prisene. Vi hadde en økning på 1% i antall kunder i løpet av 2010.

14 14 Gauldal energi Årsmelding 2010 Resultatregnskap Lad opp på Støren Lad opp el-bilen ved inngangen til Gaula Natursenter på Støren Selv om det ikke akkurat kryr av el-biler på Støren, har Gauldal Energi fått på plass den første ladestasjonen mellom Trondheim og Oppdal. Vi gjør dette for å sette Støren på kartet. Ladestasjonen står klar til bruk ved Gaula Natursenter på Prestteigen. Nøkkel til ladeboksen får en på natursenteret, eller på Esso når natursenteret er stengt. Påfyll av strøm er gratis, for det er ennå ikke noe betalingssystem på de forskjellige ladestasjonene som er spredt rundt i Norge. Hva en full tank koster varierer etter type El-bil, men ligger mellom kroner! De som kjører el-bil kan inn på www. ladestasjonorer.no for å se oversikt over alle ladestasjonene i landet. Hvor mye ladestasjonen vil bli brukt, er usikkert, men Støren er et knutepunkt, og nå har en muligheten. Første hele driftsår 2010 ble det første hele driftsåret med våre to kraftstasjoner i full produksjon etter rehablilitering. Både raubergfossen Kraftverk og Gaula Kraftstasjon er elvekraftverk med liten mulighet for regulering av tilsig. Vi må produsere når det er vann og kan ikke spare på vannet til prisene for eksempel er høyere. Kraftproduksjonen i 2010 ble på totalt 20 GWh, som er ca 70% av produksjonen i et år med normalt nedbør. I de langvarige kuldeperiodene med svært lite nedbør i 2010 var det ikke nok vann til å produsere hele døgnet.

15 Gauldal energi Årsmelding 2010 Styrets beretning 15 styrets beretning

16 16 Gauldal energi Årsmelding 2010 Styrets beretning Styrets beretning Selskapet Gauldal Energi AS ble omdannet til aksjeselskap 1. januar 1997 og er en direkte videreføring av Gauldal Elverk. Selskapet driver sin virksomhet i hovedsak i Midtre Gauldal og Holtålen kommuner. Hovedkontoret er på Støren, med avdelingskontor i Ålen. Selskapets formål er å drive energiproduksjon, energidistribusjon, energisalg, installasjonsvirksomhet, handel og annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Selskapet kan på samme grunnlag foreta investeringer i, samt delta som aksjonær eller på annen måte i andre foretak. Gauldal Energi s visjon er: KUNDETILPASSEDE LØSNINGER I LOKALSAMFUNNET Aksjonærene og styret Bedriften er i sin helhet eid av Midtre Gauldal kommune (66,67 %), og Holtålen kommune med (33,33%).Styret består av 7 personer, 3 personer velges av Midtre Gauldal kommune, 2 personer velges av Holtålen kommune, mens 2 personer velges av og blant de ansatte. Årets drift De totale driftsinntekter for alle virksomhetene i selskapet ble på 116 mill kr. mot 106, mill kr. i Inntektsøkningen skyldes i hovedsak høyere strømpriser i 2010 enn i året Driftsresultatet for 2010 viser et overskudd på 3,1 mill kr. Overskuddet før skatter og avgifter ble på 1,98 mill kr. Skattekostnadene er beregnet til å utgjøre 0,55 mill kr. Resultatet etter skatter viser et overskudd på 1,4 mill kr. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter et tilfredsstillende uttrykk for resultatet i 2010 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet. Utover det som fremgår av årsoppgjøret, kjenner ikke styret til andre forhold vedrørende selskapets drift som skulle vært tatt med i regnskapet. Fortsatt drift I henhold til gjeldende regler bekreftes det at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om videre drift. Organisasjon og personale Ved årets utgang var det 13 personer ansatt i selskapet. Det ble totalt utført 22 årsverk. Konsernet hadde totalt 54 ansatte, og det ble utført 51 årsverk. Av disse er det 1 lærling. Styret har valgt en offensiv satsing for å tiltrekke seg nye arbeidsoppgaver, Likestilling Ved årsskiftet var det 13 ansatte i selskapet, av dem var det 8 kvinner. Av disse var 4 ansatt i deltidsstillinger. Gjennomsnittslønnen for kvinner ligger på samme nivå som menn i tilsvarende stillinger. I ledergruppen i morselskapet var det 1 kvinne. 1 kvinne er leder i ett av datterselskapene. Helse miljø og sikkerhet Selskapet arbeider aktivt med et kombinert HMS og kvalitetssikringssystem. Gauldal Energi AS er tilsluttet bedriftshelsetjenesten MIDTNOR BHT. Sykefraværet i selskapet utgjorde i arbeidsdager mot 247 i Sykefraværsprosenten for bedriften som helhet, var på 5,85 %, en reduksjon på 3,15 % i fra Langtidssykefraværet utgjorde ca. 4,5 % av tilgjengelig arbeidstid, mot 0,0 % i Kortidssykefraværet var på 0,6 % mot 2,7% i Sykefraværet for hele konsernet utgjorde i dager mot 539 dager i Kraftverk og kraftlinjer griper inn i naturen på flere måter. I våre grisgrendte eierkommuner er det bygd et betydelig nettverk med kraftlinjer. Det søkes å gjøre miljøbelastningene minst mulig ut i fra en totaløkonomisk vurdering. Bedriften forurenser ikke det ytre miljø, utover det som en må påregne ved å drive kraftstasjoner og overføringsanlegg. Det var ingen spesielle kontroversielle saker knyttet til det ytre miljøet i Finansiell risiko Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet, og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Selskapet har rentebærende gjeld med i hovedsak flytende rente, og er derfor til en viss grad eksponert for endringer i kortsiktige renter. Risiko for at motparten ikke har økonomiske evner til å oppfylle sine forpliktelser anses som svært lav. Alle nye kredittkunder blir kredittvurdert før inngåelse av avtale. Likviditet Likviditeten i selskapet har sesongbetonte svingninger. Året 2010 har ikke vært noe unntak. Det har imidlertid ikke vært nødvendig å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen til det bedre.

17 Gauldal energi Årsmelding 2010 Styrets beretning 17 Nettvirksomheten / Kraftomsetning Kraftforbruket inklusive tap i konsesjonsområdet økte med 9,0 % i forhold til Forbruket i 2010 ble på 138,9 GWh. All omsatt kraft i 2010 bestod av 100 % fornybar vannkraft. I konsesjonsområdet er det en meget spredt bosetning, noe som medfører at konsernet Gauldal Energi AS vedlikeholder og ivaretar et meget stort antall meter ledning/kabel pr. kunde. Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) Som en del av det offentlige tilsynsynsapparatet har DLE utført tilsyn i følge tilsynsloven og etter instruks fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb). Virksomheten har vært basert på målstyring, risikovurdering og prinsippet om internkontroll. Ansvarsområdet er lagt opp etter årlige mål og strategier for å kunnbe øke el-sikkerheten i forsyningsområdet. Kraftproduksjon Våre 2 kraftverk Raubergfossen Kraftstasjon og Gaula Kraftverk hadde en samlet produksjon på 20,1 GWh. Investeringer I 2010 er det netto investert 3,7 mill kr i selskapets anlegg. Hovedtyngden har i år gått med til investeringer i distribusjonsanlegg for strøm og øvrige virksomhetsområder. Datterselskaper Gauldal Nett AS Selskapet ble stiftet og fisjonert ut av Gauldal Energi AS med virkning fra Selskapet driver distribusjon av elektrisk kraft, herunder drift og vedlikehold av distribusjonsnettet i konsesjonsområdet som er Midtre Gauldal og Holtålen kommune. Selskapet er 100 % eiet av Gauldal Energi AS. Regnskapsperioden ga en omsetning på MNOK 17,5 og et overskudd før skatt på MNOK 0,12. Gaudal IKT AS Selskapet skiftet navn fra GaulaNett i desember Selskapets aktiviteter er produksjon og salg av digitale aksesstjenester samt it-drift tjenester, Selskapet er et 100 % eid datterselskap. Selskapet har 4 ansatte. Regnskapsåret 2010 ga en omsetning på MNOK 9,5 og et overskudd på MNOK 0,52 før skatt. Gauldal Consult AS Selskapet skiftet navn fra Mikro og Minikraft AS i desember Selskapet tilbyr tjenester innen planlegging, prosjektering og utbygging av små vannkraftverk. Selskapet har to hovedfunksjoner gjennom å gi generell informasjon og opplæring og konsulentvirksomhet på kommersiell basis. Gauldal Energi AS eier 72% i selskapet, sammen med NTNU og våre eierkommuner som øvrige eiere. Selskapet har 2 ansatte. Regnskapsåret 2010 ga en omsetning på MNOK 2,2 og et overskudd på MNOK 0,05 før skatt. Gaudal Installasjon AS Selskapet skiftet navn fra GE Elektro AS i desember Installasjonsvirksomheten i selskapet ble besluttet utskilt som egen datterbedrift pr Selskapet har 15 ansatte inkludert lærlinger. Driften siden oppstartsåret har vært preget av omstillinger. Regnskapsåret 2010 ga en omsetning på MNOK 15,6 og et underskudd før skatt på MNOK 0,43. Gauldal Eiendom AS Selskapet eies sammen med Midtre Gauldal Kommune (38,93% eier). Selskapet kjøpte den tidligere Vegstasjonen på Støren som i dag er konsernets hovedkontor. Regnskapsåret 2010 ga en omsetning på MNOK 0,67 og et overskudd før skatt på MNOK 0,07. Gauldal Biovarme AS Selskapet eies med 95,06 % av Gauldal Energi AS. Selskapet skal distribuere fjernvarme til offentlige bygg på Støren. Regnskapsåret 2009 ga en omsetning på MNOK 0,32, og et underskudd før skatt på MNOK 0,09. Gauldal Elektromarked AS Selskapet eies 100 % av Gauldal Energi AS. Selskapets er en handelsbedrift innen elektriske artikler, hvor hvite- og brunvarer utgjør hovedtyngden av vareutvalget. Regnskapsåret 2010 ga en omsetning på MNOK 7,8 og et underskudd før skatt på MNOK 1,02. Utsiktene fremover Hovedelementene i bedriftens strategiske hovedmål er: Bedriften skal ha en langsiktig strategi som er forankret i lokalt eierskap. Søke samarbeidsrelasjoner for å oppnå stordriftsfordeler, og styrke konkurransekraften ved bl.a. å utnytte kunnskap skapt gjennom datterselskapers virksomhetsområder. Stimulere til kompetanseutvikling for å skape attraktive arbeidsplasser. Helse, Miljø og Sikkerhet står sentralt i vår virksomhet. Vi skal ha gode og trygge arbeidsplasser. Synliggjøre bedriftens betydning i lokalsamfunnet.

18 18 Gauldal energi Årsmelding 2010 Styrets beretning Utfordringen for organisasjonen vil være å optimalisere innenfor disse mål, selv om disse målene i noen henseende kan trekke forskjellige veier. Styret er av den formening at blant annet kombinasjonen av en markedsrettet, konkurransekraftig installasjonsvirksomhet og et effektivt drevet nett, sammen med øvrige aktiviteter, er et viktig verktøy og forutsetning for å kunne opprettholde og utvikle arbeidsplassene i selskapet og i nærmiljøet. Styret ser det som viktig at bedriften skal kunne videreutvikle seg som en lokal, konkurransedyktig bedrift. Gauldal Energi skal være en positiv drivkraft i interessante og levedyktige prosjekter som bidrar til økt aktivitet i eierkommunene. Vi skal være en teknologisk, økonomisk og kompetansemessig ressurs og drivkraft som bidrar til videreutvikling av lokalmiljøets muligheter og livskvalitet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret og som er viktig for å bedømme bedriftens resultat og stilling. DISPOSISJONER Styret foreslår at årets overskudd etter skatt på kr ,- disponeres slik: * Avsetning til utbytte til eierne: kr ,- * Overført til annen egenkapital: kr ,-. Selskapets frie egenkapital etter avsetning til eierutbytte er kr ,-

19 Støren / John Morten Laugsand - styreleder Kristin Gunhildsøien Jon Martin Brørs Kari Anne Endal To r i l d Løv d a l Trygve Reppe Harald Moen John Reese adm.dir.

20 20 Gauldal energi Årsmelding 2010 Resultatregnskap Resultatregnskap 2010 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Regnskap Regnskap R regnskap Regnskap Noter Driftsinntekter Energiomsetning Overføringsinntekter Årets mer-(-)/mindre-(+)/inntekt, inkl renter Tilb.ført mer-(+)/mindre-(-)/inntekt, inkl renter Kraftproduksjon Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kraftkjøp Leie overliggende nett Varekjøp for videresalg Personalkostnader , Ordinære avskrivninger Nedskrivning Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/kostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansinntekter/kostnader Resultat før skattekostnad Skatter Årets resultat Minoritetens andel Majoritetens andel Fordeling av årets resultat utbytte overført annen egenkapital

21 Gauldal energi Årsmelding 2010 Balanse 21 Balanset 2010 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Eiendeler Anleggsmidler: immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, eiendommer Bygninger Kraftstasjoner Fordelingsnett Bredbånd Kundespesifikke anlegg og utstyr Inventar, maskiner, etc Transportmidler, agregater Sum varige anleggsmidler Finansielle anleggsmidler investering i datterselskap Aksjer og andelsinnskudd Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler: 0 0 Beredskapslager Varebeholdninger Kundefordringer Opptjent mer-/mindreinntekt Andre kortsiktige fordringer Aksjer kortsiktige Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler: Sum eiendeler:

22 22 Gauldal energi Årsmelding 2010 Balanse Balanset 2010 Gauldal Energi AS Konsern Morselskapet Gjeld og egenkapital: Egenkapital: innskutt egenkapital: Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt kapital opptjent egenkapital: Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minioritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld: annen langsiktig gjeld: Pensjonsforpliktelser Ansvarlig lån øvrig langsiktig gjeld Pantelån Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld: Kortsiktig bankkreditt Leverandørgjeld Skattetrekk, arb.g.avg, mm Forbruksavgift m.m. Stat Skyldig mva/innv.avg Skyldig betalbar skatt Avsatt utbytte Opptjent merinntekt Påløpne kostnader Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld: Sum gjeld og egenkapital: Pantesikret restgjeld garantiansvar 8 Støren / John M. Laugsand, Styreleder trygve Reppe Kristin Gunhildsøien Jon M. Brørs Toril Løvdal Kari Anne Endal Harald Moen John Reese, Adm.dir

23 revisjonsberetning Gauldal energi Årsmelding 2010 Revisjonsberetning 23

24 Gauldal Energi as Kjørkvollveien Støren Rosenborg Reklame GAEN0035

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD

KLAR FOR FRAMTIDEN INNHOLD Årsmelding 2014 2 ÅRSMELDING 2014 EIERE ADMINISTRERENDE DIREKTØRS BERETNING ÅRSMELDING 2014 3 KLAR FOR FRAMTIDEN Vi har lagt bak oss enda et driftsår i Dalane energis lange og tradisjonsrike historie.

Detaljer

Styrets årsberetning STYRETS

Styrets årsberetning STYRETS Årsrapport og regnskap 2005 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja med 20% hver. Selskapets hovedkontor ligger i Vågå. Vår visjon

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm)

Ramsalt energi. Skonnert Ideal. (Foto: Terje Holm) Årsrapport og årsregnskap for 2014 Omslagsbilder: Atlanterhavsveien har satt Nordmøre på kartet som en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Her er det opplevelser i storm og stille. (Foto: Steinar

Detaljer

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre

lokalkunnskapen vår god å ha. Vi vet hvor du bor, og våre Årsrapport 2013 1 2 Hvorfor er det ingen som snakker om smådriftsfordeler? Større er nødvendig vis ikke det samme som bedre! I vinter har vi hatt mye ekstremvær. I ettertid viste deg seg at de små everkene

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI. Årsrapport 2010 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Årsrapport 2010 Notodden Energi 1 ÅRSRAPPORT 2010 NOTODDEN ENERGI Layout: 2 Notodden Stian Mausethagen Energi Årsrapport 2010 Innhold Kort om Notodden Energi 4 Eierstyring

Detaljer

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61

ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no. Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 RRA 14 TIBE Molde ISTAD AS Plutovegen 5, 6405 Molde Telefon sentralbord: 71 21 35 00 Telefax: 71 21 35 01 web: www.istad.no Istad Kraft AS Telefax: 71 21 36 61 Istad Nett AS Telefax: 71 21 35 01 Istad

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse

Årsrapport 2010. Vi sprer energi og skaper fornyelse Årsrapport 2010 Vi sprer energi og skaper fornyelse Innhold Viktige hendelser................................ 4 Hovedtall........................................ 5 Dette er EB......................................

Detaljer

Å R S R A P P O R T 0 5

Å R S R A P P O R T 0 5 ÅRSRAPPORT 05 Det har vært et år med ekstremt vær i Midt-Norge. Ekstremt uvær. Det rammet transformatorkiosken på Vikstrøm 13. februar og kraftforsyningen til Frøya og deler av Hitra lå nede i flere timer.

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2013. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSBERETNING 2013 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2013... 4 Et tilbakeblikk på 2013... 5 Årsberetning...

Detaljer

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012

1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Årsrapport 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. STYRETS ÅRSBERETNING 2012... 3 1.1 HALTDALEN SPAREBANK... 3 1.1.1 RAMMEBETINGELSER... 3 1.2 BANKENS DRIFT I 2012... 6 1.3 VIRKSOMHETSSTYRING, INTERN KONTROLL OG

Detaljer

Årsrapport 2012. MøllerGruppen

Årsrapport 2012. MøllerGruppen Årsrapport 2012 MøllerGruppen OM MØLLERGRUPPEN MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift

Detaljer

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte

Styret. Kjell Brevik 1. Terje Stensland Ansatte 2. Kristin Lossius Ansatte 3. Erik Mittet Ansatte Årsrapport 2005 Styret Selskapets virksomhet ledes av styret i samsvar med aksjeloven, vedtektene og generalforsamlingens vedtak. Styret består av 5 medlemmer og 1 observatør. 1 styremedlem og observatøren

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12

ÅRSRAPPORT 2004. Dette er Troms Kraft 4. Hovedtall 2004 5. Direktøren har ordet 7. Pålag med naturen 8. Fra ild til vann 10. Miljø skaper miljø 12 ULTUR OG MILJØ Innhold ÅRSRAPPORT 2004 Dette er Troms Kraft 4 Hovedtall 2004 5 Direktøren har ordet 7 Pålag med naturen 8 Fra ild til vann 10 Miljø skaper miljø 12 Fornybar kulturell energi 14 Lokalpatrioten

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi

ÅRSRAPPORT 2011. Årsrapport 2011 Notodden Energi ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport 2011 Notodden Energi 1 2 Notodden Energi Årsrapport 2011 INNHOLD Eierstyring og virksomhetsledelse Samfunnsregnskap og sosialt ansvar Virksomheten og det lokale eltilsyn Bredbånd

Detaljer

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk

Innhold NESSET KRAFT ÅRSRAPPORT 2012. Litt historikk ÅRSRAPPORT 2012 2 ÅRSBERETNING 2012 Innhold. Side Litt historikk... 2 Målsetning/forretningsidé... 3 Organisasjon og struktur... 3 Hovedtall for regnskapsåret 2012... 4 Et tilbakeblikk på 2012... 5-6 Årsberetning...

Detaljer

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter...

Organisasjonsplan...6. Styret...7. Nøkkeltall...8. Styrets beretning...9. Maja Eiendom...18. Resultatregnskap... z20. Balanse...21. Noter... 2 Innhold Konsernsjefens beretning...4 Organisasjonsplan...6 Styret...7 Nøkkeltall...8 Styrets beretning...9 Vi går opp til eksamen hver dag...12 Teknobygg Byggfornyelse...13 Teknobygg Entreprenør...14

Detaljer