info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19"

Transkript

1 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken? Bergen arbeidskraft side 6 side 10 side 14 side 19

2 leder Helge S. Dyrnes I dette INFO er hovedtemaet internasjonalisering i første rekke forretningsutvikling i utenlandske markeder. Vi gir noen få eksempler på bedrifter som har lykkes og deres muligheter. Flere bedrifter har gjennom årene presentert seg på våre medlemsmøter. Totalt sett har Bergens-regionen betydelig kompetanse, mange unike posisjoner og nettverk innen viktige markeder. Kan dette utnyttes bedre? Og hvordan? Denne kompetansen sitter hos mange bedrifter som har lykkes i sin internasjonalisering, og de har gjort verdifulle erfaringer. Den internasjonale kompetansen har forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner gjennom kontakter i forsknings-samarbeidet og student-utvekslingsprogrammer. På flere områder har disse kunnskapsmiljøene en ledende internasjonal posisjon og innpass i viktige beslutningsmiljøer. Både professor Arne Skauge i CIPR og direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet har på møter i Bergen Næringsråd invitert næringslivet til å bruke dem i internasjonale fremstøt. Den tverrfaglige kompetansen som disse institusjonene har, kan i høyeste grad ha stor nytteverdi. Utnytter vi våre unike nettverk? Et betydelig omfang av studentutvekslingsprogrammene gir våre bedrifter tilgang til utenlandske studenter både under studietiden i Bergen og senere i hjemlandet. Både Universitetet i Bergen og NHH arbeider med å øke sin innsats mot de såkalte Alumni-nettverk. Vi så verdien av dette da Bergen Næringsråd nylig var i Kina. Noen av lederne av norske virksomheter i Kina har studiebakgrunn i Bergen, og de ga verdifull drahjelp. Bergen Næringsråd som Chamber of Commerce har også en del unike nettverk i viktige markeder. De siste årene har vi særlig satt søkelyset på de sterkest voksende globale markeder i de såkalte BRIK-landene Brasil, Russland, India og Kina. Dette arbeidet har resultert i kunnskap og personlige relasjoner mot nøkkelpersoner. Vi har fått bekreftet at Bergens-regionen har posisjoner i Brasil, noe ledelsen i oljeselskapet Petrobras ga uttrykk for da de besøkte Bergen i vinter. Ordfører Herman Friele har dessuten vært en viktig ambassadør for Bergen i Brasil. Vi har også posisjoner i Russland gjennom samarbeidet med Nansen Human Foundation. Det gjelder også for India og Kina. I Bergen er der etablert et eget India- Norge-Chamber of Commerce. I Kina jobber vi nå blant annet gjennom Bergen-China-Summit. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har også utviklet gode kontaktnett gjennom internasjonalt samarbeid. De er også viktige medspillere i forhold til beslutningstakere. Ikke minst gjelder dette i BRIK-landene, der det politiske hierarkiet har stor innflytelse. Det bekreftes til stadighet. Å bruke kulturarrangementer som et ledd i markedsfremstøt og kundepleie viser erfaringsmessig å være en sterk legering. Det er derfor all mulig grunn til å gjøre seg kjent med samarbeidsmuligheter, blant annet med konsert-turneen Bergen Filharmoniske Orkester skal gjennomføre. Harmonien høster lovord verden over. Bergen Næringsråd har erfart hvor godt et slikt samarbeid fungerer. Det er derfor også all mulig grunn til å gjøre seg kjent med Bergen kommunes internasjonale kultursatsing. Også våre rekrutteringsbyråer, som arbeider i ulike land for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, har utviklet viktig kunnskap og nettverk. Alt dette representerer et imponerende kompetanse- og nettverkskart som er unikt for Bergens-regionen. Det bør kunne gi betydelige fortrinn om dette kan gjøres mer tilgjengelig for de enkelte bedrifter, gjennom å samarbeide, dele kunnskap og erfaringer. Det ligger kanskje en naturlig oppfordring til Bergen Næringsråd om å invitere til og organisere en bredere nettverkssamling. På den måten kan alle aktører møtes for å bli bedre kjent, og for å dele erfaringer og nettverkskontakter. Helge S. Dyrnes Tips oss! Kari Amble tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet 21. mai 2007 Forsidebilde: TTS, Shanghai i Kina Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2007: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Internasjonalt,, Kina står for nærmere 20 prosent av skipsbyggingen i verden TTS-eventyr i Midtens rike TTS Marines produksjonshall i Shanghai i Kina. Kineserne kaller landet sitt Zhongguó, som oversettes til «Midtens rike» eller «Landet i sentrum». Her har TTS Marine, med hovedkontor på Laksevåg i Bergen, de siste fem årene opplevd et industrielt eventyr. - Satsingen i Kina har vært helt avgjørende for vår fremgang og suksess verden over - også her hjemme i Norge, sier konsernsjef Johannes D. Neteland. For TTS har lykkes med å bli en betydelig aktør i det sterkt voksende kinesiske markedet for skipsutstyr. Oppskriften har vært to selskaper som drives som joint venture på 50/50-basis, med de to store statseide verftsgruppene i Kina. Samt et heleid TTS-selskap der Kina er basen for eksport av skipsutstyr til andre land i Asia. De tre selskapene har i alt 140 ansatte. Selskapene omsatte totalt for 384 millioner kroner i 2006, og ved utgangen av mars i 2007 var samlet ordrereserve 937 millioner kroner. Nødvendig teknologi - Vi fikk innpass i Kina som følge av det oppkjøpet vi gjorde i 2001 av Dry Cargo Handling-divisjonen i britiske Hamworthy KSE, som noen år tidligere var kjent som Kværner Ships Equipment. Denne overtakelsen førte til at TTS ble 50 prosent-eier i joint ventureselskapet TTS Hua Hai Ships Equipment i Shanghai. Partner var det kinesiske statsselskapet CSSC. Deres mål har vært å få tilgang til nødvendig teknologi for å utvikle Kina som skipsbyggingsnasjon, forteller Neteland. I 2001 etablerte TTS også et kranselskap i Shanghai, sammen med et Singaporebasert selskap, for å få fotfeste i det kinesiske markedet for skipskraner. nå for nærmere 20 prosent av skipsbyggingen i verden, og har som mål å bli ledende globalt innen Samarbeider med statsselskaper TTS har i samarbeid med det kinesiske statsselskapet bygget opp TTS Hua Hai Ships Equipment i Shanghai til et selskap med 50 ansatte, som alle er kinesere. Virksomheten er konsentrert om engineering og salg av lukedeksler til verft i Kina. Selskapet ledes av kinesiske Madam He Pu. TTS Hua Hai har god lønnsomhet, en markedsandel på over 60 prosent og en ordrereserve på ca 750 millioner kroner. De positive erfaringene fra samarbeidet i TTS Hua Hai gjorde at TTS ved inngangen til 2005 inngikk nok en joint venture-avtale med en kinesisk verftsgruppe; denne gang om engineering, produksjon og salg av skipskraner. Virksomheten i TTS Bohai Machinery Co. Ltd drives i nye lokaler i Dalian i Nord-Kina. Selskapet har 45 ansatte, som alle er kinesere. Li Dali er administrerende direktør. >> Johannes D. Neteland - Disse selskapene i Shanghai var på dette tidspunktet små og ubetydelige, men ga oss en inngang til et marked vi trodde kom til å utvikle seg raskt, fortsetter TTS-sjefen. Og da oppgangen i internasjonal skipsfart kom i 2003, var kineserne klare til å til by resten av Asia og Europa konkurranse. Kina står TTS Marines kontor i Shanghai. 3

4 tema: Internasjonalt >> - Målet er å ta % av kranmarkedet i Kina, sier Neteland. Ved forrige kvartalsskifte var ordrereserven i selskapet ca 100 millioner kroner. Satser på eksport fra Kina I kranselskapet i Shanghai kjøpte TTS alle aksjene i TTS Marine Shanghai Co. Ltd. har, som konsekvens av etableringen av TTS Bohai Machinery, endret sitt fokus fra det kinesiske markedet til eksport fra Kina til andre skipsbyggingsmarkeder i Asia. Selskapet har derfor de siste par årene gått gjennom en betydelig omstilling med ansettelse og opplæring av ingeniører, innkjøpere og prosjektledere. Målet har vært å overføre hele verdikjeden for levering av standardkraner fra Norge. Det heleide TTSselskapet i Shanghai har nå 45 ansatte, og ved utgangen av mars var ordrereserven 66 millioner kroner. Nordmannen Arne Knudsen er administrerende direktør for TTS Marine Shanghai. Han begynte i selskapet som teknisk sjef i Knudsen er utdannet ingeniør og arbeidet i Hydralift i ti år før han flyttet til Kina. Bemanningen for øvrig er kinesisk. TTS Marine har overført deler av kranvirksomheten til Kina, og det har gitt gode resultater. med hensyn til teknologi og når det gjelder ettersalg og service på utførte leveranser. Begge parter har alt å vinne på at samarbeidet fortsetter, understreker han. Fortsetter eventyret i Vietnam I fjor etablerte TTS seg med representasjonskontor i Haiphong i Vietnam. Også vietnameserne har store ambisjoner som skipsbyggere. TTS har allerede inngått kontrakter med det statlige verftsselskapet Vinashin for 250 millioner kroner. Den viktigste forklaringen på redernes begeistring for Vietnam er at verftene i Korea, Kina og Japan har fulle ordrebøker i flere år fremover. Dessuten er kostnadsnivået betydelig lavere enn i andre skipsbyggingsnasjoner i Asia. - Aktiviteten i det internasjonale skipsbyggingsmarkedet kommer til å være meget høy i flere år fremover, og TTS må av den grunn være tilstede i alle viktige markeder for å ta våre andeler av denne veksten. Vietnam er et interessant marked for alle våre tre hovedproduktgrupper, avslutter Johannes D. Neteland. Deler verdikjeden mellom Europa og Kina - Oppbyggingen av virksomheter med engineering og produksjon i Kina bidrar til å styrke grunnlaget for TTS i Europa. I Norge, Sverige og Tyskland har vi spesielt fokus på den første og den siste del av verdikjeden, det vil si salg, produktutvikling og ettersalg. Kundekontakt mot rederier, høy utviklingsaktivitet på våre produkter og god service til våre kunder etter levering av utstyr, er basis for verdiskapingen i Europa. Kina-satsingen bidrar sterkt til dette, fremholder Neteland. - Hvis vi ikke hadde overført deler av kranvirksomheten til Kina, ville vi heller ikke hatt kapasitet til å satse tungt på offshore-kraner fra Norge. Siden starten i januar har ordreinngangen isolert på dette produktområdet vært ca 250 millioner kroner. TTS-sjefen sier at erfaringene fra samarbeid med kineserne er svært gode, både hva angår forretningsmessige forhold og løpende drift. Selv om de to joint venture-avtalene har en tidsbegrenset varighet frykter han ikke at TTS vil bli sendt på dør når avtalene utløper. - Kineserne kommer også i fremtiden til å være avhengige av TTS, både Virksomheter i 11 land TTS Marine ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer håndteringsutstyr for skip, havner og faste og flytende offshore-installasjoner. Virksomheten er organisert i de fem divisjonene Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling, Deck Machinery og Drilling and Offshore. TTS-gruppen er blant de ledende leverandørene i verden innenfor sine markedssegmenter, og kommer i 2007 til å omsette for over 2,5 milliarder kroner. Samlet ordrereserve er på nærmere 3,5 milliarder kroner. TTS kjøpte nylig det norskeide selskapet Sense EDM, og har dermed totalt ca. 800 medarbeidere med hovedvekt på ingeniørfaglig kompetanse. Konsernet har i alt 21 operative enheter i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Tsjekkia, Italia, Kina, USA, Canada og Sør-Korea, hvorav to joint venture-selskaper i Kina. TTS har også salgsog representasjonskontor i Vietnam. To av de fem divisjonene ledes fra Norge, to fra Sverige og en fra Tyskland. TTS Marine ASA har hovedkontor på Laksevåg og er notert på Oslo Børs. Johannes D. Neteland (49) har vært konsernsjef siden 1998.

5 kr 500,-

6 tema: Internasjonalt - Ønsker mer samarbeid med næringslivet i Bergen,, Vår region har en sterk posisjon hos kineserne Sotra-gruppen i Kina ved salgssjef Mikko Bloigu og administrerende direktør Jarle Vindenes foran Oddfjell ASAs nye hovedkontor i Shanghai. Sotra-gruppen produserer kjettinger og ankre som på bildet. Kinesiske myndigheter ønsker mer kontakt med næringslivet i Bergen. - Det var flott å møte representantene fra Bergen i Kina i slutten av april, sier Sun Liwei, økonomisk og kommersiell rådgiver ved den kinesiske ambassaden i Oslo. Sun Liwei vil gjerne at det gode samarbeidet utvikler seg videre. Han inviterer Bergen Næringsråd til et viktig seminar som blir arrangert sammen med Den kinesiske forskningskommisjonen, Det kinesiske departementet for teknologi og industri (COSTIND), Det norsk kinesiske handelskammeret (NCCC), Norsk Industri og kanskje NSA, til Nor-shipping på Lillestrøm i juni. Seminaret arrangeres 12. juni i år. Stor vekstbransje Kinesiske skipsverft leverer allerede mange skip til Norge. Norsk industri er betydelige leverandører til disse skipsverftene, som underleverandører på høyteknologiske produkter. Dette er i realiteten en stor vekstbransje for begge land, ikke minst for næringslivet i Bergens-regionen. - Hovedtema for seminaret blir nettopp kinesisk skipsbygging, deres strategi for vekst, myndighetenes politikk, teknisk utvikling og viktige selskapsprofiler. Hovedtalerne er ikke avklart men kinesiske myndigheter topper sitt team. COSTIND regulerer all skipsbyggingsaktivitet i Kina. De er å treffe på Lillestrøm, og dette er derfor en unik mulighet til å høre hva de sier. På Lillestrøm er også de viktigste skipsverftene representert, sier Sun Liwei. Seminaret blir annonsert på NCCC og Nor-shippings nettsider. På Norshipping i Lillestrøm vil det være deltakere fra hele verden. - Reis til Lillestrøm! Styreleder Marit Warncke i Bergen Næringsråd anbefaler medlemsbedriftene om å ta en tur til Lillestrøm. - Turen til Kina i april var en stor opplevelse. Vi hadde blant Sun Liwei, økonomisk og kommersiell rådgiver ved den kinesiske ambassaden i Oslo. annet et vellykket treff i Norwegian Business chamber, et besøk til Industriparken, var innom TTS og besøkte et stort skipsverft. Vi så rett og slett hvor viktig Kina er for norsk økonomi. Vi så også at vår region, vår industri, spesielt knyttet til olje og gass og havbruk, har en sterk posisjon hos kineserne. Vi ble enige med kineserne om å samarbeide mer på disse områdene. Warncke håper at det blir inngått en frihandelsavtale mellom Norge og Kina. Hun skal i alle fall gjøre sitt for at en slik avtale landes: -Vi inviterer kinesiske myndigheter og næringsliv til et Kina-Bergen forum neste år. Søkelyset vil være rettet mot shipping og maritim industri, men også havbruk, energisektoren og undervannsteknologi vil stå på agendaen, sier Marit Warncke. Anne-Kristine Øen, informasjonssjef i Oddfjell ASA, sammen med styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke ved Oddfjells nye terminal i Shanghai.

7 kr 500,-

8 tema: Internasjonalt La oss skru tiden litt tilbake. Tidlig på 70-tallet tok man en viktig strategisk avgjørelse på Romansk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB): Språk- og kulturstudiet i spansk skulle i hovedsak innrettes mot Latin-Amerika og ikke mot Europa. Det var en modig avgjørelse, for på denne tiden var det motsatte vanlig. I dag er dette veivalget en av hovedårsakene til at Latin- Amerika står sterkt ved UiB. - Spanskfaget hos oss har lenge hatt en slik dreining, men nå ser vi at interessen for dette kontinentet også er stigende i næringslivet. I en arbeidsgruppe oppnevnt av utenriksdepartementet er nå representanter for universitetene i Bergen og Oslo og StatoilHydro i gang med en utredning for å finne modeller for å bygge opp en permanent latinamerikakompetanse i Norge, sier professor Kjersti Fløttum, som er viserektor for internasjonale relasjoner ved UiB. Omfattende Bergens-klynge På Internasjonal dag i april presenterte Bergen Næringsråd olje- og gassgiganten Petrobas. Samme dag holdt Fløttum et foredrag om hvordan forskningsinstitusjonene kan bidra i en sterkere satsing på Latin-Amerika. Et av forholdene hun da påpekte var at forskningsmiljøenes kompetanse går mye lenger enn det man ofte tror. UiB har for eksempel nærmere 80 forskere som driver forskning rettet mot Latin-Amerika, noe som er unikt i norsk sammenheng. Samarbeidet med UNIFOB, CMR, NHH, CMI, og HiB styrker Bergens-klyngen ytterligere. Passende eksempler er marin forskning og klimaforskning i Chile og ultralydforskning i Brasil. Verdien av dette for nærings- og samfunnsliv vil være formidabel, noe Fløttum også fikk bekreftet i en samtale med Márcio Félix Carvalho Bezerra fra oljeselskapet Petrobas. Han ønsket å knytte sterkere bånd til universitetet. - Bezerra var svært opptatt av vår satsing på Latin-Amerika, og vi drøftet inngående ulike former for student- og forskerutveksling, sier hun. Utveksling av kunnskap og kultur UiBs satsing på Kina tok et stort skritt fremover i 1995, med gjensidig utveksling av kunnskap og kultur som målsetning. Da ble Det nordiske senteret ved Fudan Universitet i Shanghai åpnet. Det forrige århundre var Europas, det nåværende er Nord-Amerikas, men det neste århundre vil være Øst-Asias deklamerte daværende statsminister, Gro Harlem Brundtland, i sin åpningstale. Sjelden har man vel hørt en mer treffende prognose. I dag er Kina en av verdens ledende økonomier, og sammen med Brasil, Russland og India sto de i fjor for over 50 prosent av veksten i verden. Da er det kanskje ikke så rart at både norsk næringsliv og akademia har utvist særlig stor interesse for nettopp Latin-Amerika og Kina. Viserektor for internasjonale relasjoner ved UiB, Kjersti Fløttum, satser tungt på Latin- Amerika og Kina. UiB satser på Kina og Latin- Amerika I takt med globaliseringen som usynliggjør landegrenser øker også behovet for en mer strategisk tilnærming til internasjonale nettverk. Utdanningsog forskningssektoren er intet unntak. I 2005 opprettet Universitetet i Bergen landets første - og hittil eneste - viserektorat for internasjonale relasjoner. Samarbeidet med næringslivet er i følge viserektoren en viktig brikke i internasjonaliseringen av akademia. Det var også bakgrunnen for at hun deltok på Bergen Næringsråds konferanse i Shanghai i april. - Jeg besøkte også Det nordiske senteret ved Fudan Universitet, et senter vi kan være virkelig stolte av. Senteret er et forum for utvikling av kulturell, språklig og næringsorientert kunnskap mellom studenter og forskere i Kina og Norden, og er slik sett et perfekt eksempel på hvordan akademia og næringsliv kan samarbeide. Under etableringen bidro blant andre Hydro og Orkla med stipender. Dette reflekterer et visjonært næringsliv. Under besøket i april fikk vi vite at Harvard for tiden - altså over ti år senere - kjemper for å få til en lignende ordning. Det sier litt om hvor langt fremme man er med internasjonalisering av akademia i Norge i forhold til i andre land, påpeker Fløttum. Tradisjon for internasjonalt samarbeid UiBs internasjonale satsinger kom altså ikke over natten med opprettelsen av viserektoratet til Kjersti Fløttum. - Viserektorverv rettet mot internasjonalisering er ganske vanlig ute i Europa. Dette viser universitetenes vektlegging av internasjonale relasjoner, og ved UiB posisjonerer vi oss også på denne måten Vi har imidlertid en meget lang tradisjon for internasjonale samarbeid, og har rundt 150 bilaterale avtaler med ulike universiteter og på ulike fagområder. UiB er blant annet medlem i Worldwide Universities Network, en organisasjon der mange av verdens mest velrenommerte universiteter deltar. For oss har dette nettverket vært meget nyttig og resultert i flere ulike former for forskningssamarbeid, avslutter Fløttum.

9 Hvordan bygge og forbedre HMS kultur i egen bedrift? Høgskolen i Bergen og Falck Nutec presenterer: HMS - Kultur og ledelse (60 sp) Studiestart høsten 2007 Alle kursene har 3 samlinger a 2 dager HMS kultur og kommunikasjon (15 sp) ( /16.00) august og okt. og nov HMS - kultur, ledelse og implementering ( /16.00) sept. og nov. og des. Booking: / Politivedtekten 20 Spør oss om forsikring Vi kjenner risikoen for mange ulike typer skader. Derfor vet vi også hvilke forsikringer som passer din bedrift. Vil du vite mer? Ring oss på eller besøk For mer informasjon: Rolig, vi hjelper deg. 6539_0 Inhouse NO

10 Senter for ny utenlandsk arbeidskraft Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er tøff for tiden, og mange bedrifter i Bergens-området henter den nødvendige ekspertisen i utlandet. Men hvordan er det å komme til Bergen for utenlandske arbeidstakere? Bergen Næringsråd utreder nå muligheten for å opprette et expat-senter. Expat er den engelske betegnelsen på mobile mennesker og familier, og et slikt senter skal være et mottaks-, service- og avlastingssenter for bedriftene i regionen som ønsker å ansette utenlandsk arbeidskraft. Myk overgang - Kommer man til en ny by uten noe nettverk, er det greit å ha et sted å gå for å få relevant informasjon. Det er for eksempel mye som skal på plass når man skal etablere seg på et nytt sted, enten det er i jobbsammenheng eller i sosiale sammenhenger, sier næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd, Hans Martin Moxnes. Et expat-senter vil være et virkemiddel for å gjøre etableringen og overgangen så myk som mulig. Noen tiltak kan for eksempel være tverrkulturell opplæring, individuell rådgivning, workshops for partnere og ektefeller som søker jobb, en hjelpelinje for spørsmål, nyheter på engelsk, en arena for sosiale sammenkomster og nettverksbygging. 10

11 attraktiv for utenlandske arbeidstakere. Det er viktig å synliggjøre Bergen som kompetanseby, mener Moxnes. Avdekke behov Moxnes påpeker at det er for tidlig å si noe om hvilke tjenester et senter av denne typen vil kunne tilby. - Behovet vil bli avdekket gjennom undersøkelsene vi gjør i forprosjektet. Et forprosjekt som blant annet er finansiert av Bergen kommune og Bergen Børsfond. Aktuelle tjenester vil kunne fordeles på en tidslinje der arbeidstakeren for hjelp før ansettelse og slutte ved avreise tilbake til hjemlandet, eller til annet sted. Mellomleddene er ankomst, integrering og etablering. Hvor på tidslinjen vi vil ha fokus, avhenger av tilbakemeldingene fra bedriftene, forteller han. Prosjektmedarbeider Else Marie Mietle i Bergen Næringsråd. Hun og næringspolitisk leder i næringsrådet, Hans Martin Moxnes jobber med å utrede mulighetene for et expat-senter i Bergen. Næringsrådet er nå i dialog med bedrifter, institusjoner og rekrutteringsbyråer. Undersøkelsene skal avdekke behovet for at det etableres et senter og betalingsvilligheten til å bruke senteret. Det gjennomføres også undersøkelser om hvilke tjenester som i dag drives innenfor dette feltet, blant bedriftene med utenlandsk arbeidskraft i Bergen. Flere sentre i Norge Forprosjektet skal munne ut i et beslutningsgrunnlag basert på det lokale behovet. Finansiering er også viktige forutsetninger før etableringen av et senter er et faktum. I dag finnes det to ulike expat-sentre i Norge. Disse finnes ved Oslo Handelskammer og Stavanger Næringsforening. På Kongsberg og i Kristiansand er expat-sentre under opprettelse i regi av næringsforeningene, og tilsvarende vurderes fortløpende i andre større byer. - Grunnen er at et næringsråd, herunder handelskammertjenestene, med sin virksomhet har en unik mulighet til å fronte sine medlemmers utfordringer, og jobbe tett med kontakten mot det offentlige. Som et kontaktpunkt mellom kompetanse og næringsliv mener vi at Bergen Næringsråd er en naturlig initiativtaker for et slikt prosjekt, mener Moxnes. Kan bidra med drift Det er Bergen Næringsråds styre som har bestemt at grunnlaget for et expat-senter skal kartlegges. - Vi vil også være villige til å etablere og drive et slikt senter dersom forholdene ligger til rette for det. Dette kan eventuelt skje i samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og NAV. Det pågår en internasjonaliseringsprosess i regionen, og det er et behov for tiltak som kan hjelpe den nye internasjonale arbeidskraften. Dette vil styrke konkurransekraften, og vi mener det vil gjøre regionen vår mer Leder for næringspolitikk i Bergen Næringsråd, Hans Martin Moxnes. 11

12 Bergen Sentrum er til for hele regionen Selskapet Bergen Sentrum skal sørge for at aktiviteten i sentrum blir høyere. Samtidig ønsker de å samarbeide med områdene utenfor bykjernen. Er dette en forenlig strategi? Bergen Sentrum fungerer som et bindeledd mellom det private næringslivet og det offentlige. Det private næringslivet eier 51 prosent av selskapet, fordelt på henholdsvis Sentrumsforeningen i Bergen, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag. Det offentlige, ved Bergen kommune, eier 49 prosent. Høyere aktivitet i sentrum Ambisjonen til selskapet er å øke både bruk av og besøk i sentrum. Det tas utgangspunkt i både næringsliv og kulturliv, samt infrastruktur for å øke smidighet og tilgjengelighet. Prosjektleder i Bergen Sentrum, Thomas Ottesen, påpeker at også bydelssentre og kjøpesentre utenfor bykjernen vil nyte godt av et enda mer attraktivt regionssenter - og omvendt. - Hele Bergens-regionen er avhengig - og vil kunne nyte godt - av et sterkt, Prosjektleder i Bergen Sentrum, Thomas Ottesen. attraktivt og levende sentrum med et variert og spennende kultur-, handelsog opplevelsestilbud. - For å sikre virksomhetene i nettverket må sentrum styrkes som knutepunkt. Det eksisterer en gjensidig avhengighet her. For bydelssentre utenfor bykjernen kan det være nyttig å knytte bånd til oss for å få et bedre inntrykk av hva som skjer i de sentrumsnære områdene, og for oss er det viktig å ha disse som strategiske samarbeidspartnere. Vi må ikke se på disse kun som konkurrenter, sier Ottesen. Økende strategisk samarbeid mellom byene Bergen Sentrum arbeider aktivt med sentrumsutvikling på flere plan, og møter jevnlig andre sentrumsaktører, eiendomsforvaltere og kommuner med tilsvarende utfordringer i Norsk Sentrumsforum. Totalt 37 bysentrumsselskaper er medlem i organisasjonen, som sammen med Miljøverndepartementet blant annet står som arrangør av Sentrumskonferansen. Denne arrangeres hvert år over to dager, og sammen forsøker deltakerne å finne konkrete løsninger på problemstillinger med relevans for byutvikling. 12

13

14 lederportrettet,, Vi i Norge kan bli enda flinkere til klyngetankegang 14

15 Innovasjon Norge-direktøren som nekter å dra Nina Broch Mathisen (48) er født i Stavanger, og vokste opp i Drøbak. Etter at hun ble student ved Norges Handelshøyskole er Bergen blitt byen i hennes liv. - Å flytte fra Bergen er utenkelig, sier hun med en dialekt som ikke er preget av årene vest for vannskillet. Vestlandet ble det også med Vesta som første stoppested i karrieren. Hun fortsatte til Toro og markedsdirektørstilling, før hun var med og bygget opp Fjord Norge. - Her lærte jeg mye om reiseliv og Vestlandet. Kunnskap jeg i alle fall nå nyter svært godt av. Etter Fjord Norge ble hun regiondirektør for KLP Forsikring, Kommunal Landspensjonskasse som selskap i sin tid het. Forsikringsselskapet for kommunalt ansatte og ansatte i offentlige foretak. Da hun i 2004 fikk ansvaret for Hordalands-kontoret til Innovasjon Norge, var det således en erfaren leder staten hadde funnet. En leder som vet hva som kreves for å bygge opp nye virksomheter, og hun har kunnskap om hvordan penger skal forvaltes. Har makt og oversikt Og det er ikke småtteri av makt hun i dag forvalter. For ved etableringen av Innovasjon Norge i 2004 flyttet myndighetene Norges Turistråd, Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd og Statens Veiledningskontor for oppfinnere inn i samme organ, Innovasjon Norge. Hordalands-kontoret har i tillegg underlagt seg fiskeflåte-finansieringen i Sør-Norge, altså den gamle Fiskeribanken. Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker i tillegg til kontorer i over 30 land. Det gir stor slagkraft og oversikt. Nina Broch Mathisen, som er gift og har to egne barn og tre stebarn, liker å ha god oversikt. Om det er grunnen til at hun bor øverst på Natlandsfjellet skal ikke sies for sikkert, men der har hun i alle fall utsikten over byen. Og god plass. - I mai hadde vi konfirmasjon. Hjemme. Full middag for hele slekten. Broch Mathisen er altså ikke redd for å ta i et tak, men hva med hennes organisasjon? Kjøper ikke fjord-kritikk - Myten er at Innovasjon Norge er tung å bevege. Og hvorfor blir ikke reiselivsidéer lokalt håndtert hos dere? - Det er egen reiselivsavdeling plassert i Oslo. Vi kjører felles markedsføring av Norge. Jeg synes at kritikken om at fjordene ikke er synlige nok i den sentrale markedsføringen ikke holder. Det er jo fjordene vi selger på og kjører bilder av. Men diskusjonen er ikke ukjent. Region kan stå mot region her, og alle regioner mener at de burde vært bedre profilert. Vi jobber mye med å stimulere til nyskaping og innovasjon. Her i regionen jobber vi med et nytt og spennende prosjekt, som skal gjøre vestlandsregionen til Europas mest attraktive kortferiemål for gjester som er ute etter natur- og kulturbaserte opplevelser. Vi ser for oss fire ulike temaer for slike kortferier. Kanskje verdensarv-steder, kunst og kultur eller mat. Hva kan lokke? - Altså et nytt Norway in a nutshell? - Ja, noe slikt. Kollektivtransport som tog, ferge, buss og båt er basis for disse opplevelsene. Vil hjelpe virksomheter som skal ut - Hva gjør dere for lokale virksomheter som vil satse internasjonalt? - Innovasjon Norge hjelper til for å få aktører her hjemme ut i verden og inn i nye markeder. Vi kan bidra i planleggingsfasen, med implementering og gi støtte lokalt. Når en bedrift kommer til oss for å sjekke ut sine muligheter utenlands så kan vi blant annet tilby en to dagers markedssjekk for dem. Det får de gratis av oss. Her bruker vi utekontorenes kompetanse og ressurser. Vi stiller en diagnose og gir råd om bedriften bør sette i gang nå, eller kanskje vente litt. Produktet er kanskje ikke godt nok utprøvd, eller så kan timingen ute være dårlig. Nina Broch Mathisen er opptatt av at Innovasjon Norge skal oppfattes som en seriøs aktør, en medhjelper for norske små og mellomstore bedrifter. - Vi kan for eksempel sjekke ut muligheter for FoU-koblinger og mulige bransjepartnere. I forbindelse med Bergen Næringsråds reise til Kina nylig deltok vi i planleggingen av turen. Vi jobber også med klimaspørsmål. Hvilke prosjekter lokalt er klimapolitisk interessante? Så langt har vi definert ti. Via ambassadene har Innovasjon Norge også store nettverk vi kan bruke. Ambassadene må sies å være viktige og gode døråpnere for alle og i alle mulige markeder. >> 15

16 lederportrettet 4 kjappe...? Trimmer du? - Ja, jeg går turer og benytter treningsstudio. Hvordan slapper du av? - Huset på Natlandsfjellet ligger fint plassert. Jeg tar gjerne en tur til Ulriken. Jeg har også kunnet ta på meg skiene utenfor stuedøren. Hvor går sommerens ferietur? - Vi har sammen med venner leid rorbuer på Sommerøya i Troms. I tillegg må vi nyte hyttene på Ustaoset og Tysnes. På Tysnes blir det jo også kos i skjærgårdsjeepen. Og så har vi med sykler overalt. Også til Godøysund på Tysnes. Pluss at nå har jeg kjøpt meg egen fiskestang. Den må jo testes. Hva leser du? - Nå holder jeg på med Drageløperen av Khaled Hosseini. Den er utrolig. Hans oppfølger, A Thousand Splendid Suns må jeg ta med på ferie. Videre er jeg glad i Isabel Allendes bøker, ikke minst Inès jeg elsker deg! Og så leser jeg en del krim, spesielt i feriene. >> Klyngeaktiviteter gir vinn vinn - Hvilken bransje er det mest trøkk i? - Det er olje og gass, og leverandørindustrien som er knyttet til den virksomheten. Se blant annet på de klyngeaktivitetene som skjer på Ågotnes mellom undervannsteknologi-bedriftene i NCE Subsea. Her kobler vi bedriftene til kontorene våre i Houston, New Dehli, Kuala Lumpur, Brasil, St. Petersburg og London. Vi har nylig bidratt med et seminar om subsea-sektoren i India og Malaysia, og nå i juni er vi i gang med Vietnam. Her er vår jobb lokalt å spisse hvilke av våre utenlandskontorer som kan hjelpe våre bedrifter lokalt. - Her snakker vi om levedyktige bedrifter med definerte produkter i spesifikke nisjer. Hva kan dere tilby? - Vi tilbyr koordinering mellom bedriftene og opp mot utlandet. Å opptre samlet gir større tyngde. Vi ser at vi i Norge kan bli enda flinkere til klynge-tankegang. Det gjør bedriftene mer konkurransedyktige, de deler kunnskap bedre og blir på den måten bedre. Det at Innovasjon Norge står bak et fremstøt slik vi gjør sammen med subsea-miljøet på Ågotnes, gir også et kvalitetsstempel. - Dere kan bruke Riksløven? - Ja.,, Vi er en medhjelper for norske små og mellomstore bedrifter Rederne må gi litt for å få litt - Rederne har alltid dratt Bergen ut i verden, men de har ikke brakt mange selskaper med seg hjem. Hva med å trekke til dere utenlandske virksomheter til Bergen og Hordaland? - Vi vil gjøre noe med dette. Sammen med fylkeskommunen og Bergen kommune planlegger vi å tiltrekke oss kompetansemiljø og bedrifter fra utlandet. Bergen kommune har lagt det inn i sin strategiske næringsplan. Det er jeg glad for. For innovasjon og nyskaping er det svært viktig at utenlandske selskaper også kommer hit, sier Nina Broch Mathisen, og fortsetter: - Norge bruker knappe to prosent av brutto nasjonalproduktet på forskning og utvikling. I mange andre land er denne andelen over tre prosent. Utenlandske selskaper investerer mye, mye mer i de andre nordiske landene enn i Norge. Norge har ikke sluppet så mange inn, og de få som er kommet har i hovedsak etablert seg i Oslo. Vår plan er å få utlendingene hit til Hordaland. Det er her ressursene er, og ikke minst noen av de internasjonalt mest konkurransedyktige bedrifts- og kompetansemiljøene. Spennende og berikende for miljøet i regionen, tror vi. Så her må rederne gi litt for å få litt. Men mye må gjøres. Blant annet må det legges til rette for skoler for barnene til dem som jobber i internasjonale selskaper. Vi må definere hvor vi er gode. Per i dag tror jeg IT-teknologi for offshoresektoren er et sterkt kort. Her må vi utvikle vår styrke og trekke til oss nye aktører, gjerne fra andre kontinenter. 16

17 Kapitalforvaltning Advokattjenester Regnskap Eiendom Shipping R e k l a m e b y R å e t tr i p p e l gjør deg rikere! Telefon ing.no 3 ENKLE MÅTER Å BESTILLE TAXI I BERGEN Internett Bestill direkte på Telefon Ring Automatisk bestilling når man ringer fra fasttelefon NYHET! Nå kan du bestille taxi på SMS Møtestedet Erna A R T G A R D E N Spise i Sentrum? Forsøk våre Varme og Kalde Retter og la deg friste av Kaker og Iskrem fra Bellevues konditor. Smaken av Velvære! Åpent fra kl Direkte telefon: v i m ø t e s p å Christian Michelsensgate 5, 5012 Bergen Tel.:

18

19 AKTUELT Bergenscenarier 2020 er et scenarie- og samhandlingsprosjekt mellom næringsliv, akademia og det offentlige. Prosjektet startet i 2003 og har til formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i bergensregionen og på Vestlandet. Ny energi til Damsgårdssundet Kan Bergen gjøre som Dongtan i Kina, Gallions Park i London og i Katalonia, nemlig å utvikle et område basert på helt nye prinsipper for bærekraft og samhandling mellom offentlige og private aktører? I så fall har vi sjansen nå. De neste årene skal området rundt Damsgårdssundet gjennomgå store forandringer. Gjennom et omfattende samarbeid mellom offentlige og private aktører har vi nå en gylden sjanse til at Bergen skal kunne fremvise et område som er fremtidsrettet og bærekraftig, både når det gjelder sosial og økonomisk utvikling. Sandviken og Damsgård er to av byens viktigste områder, både historisk og for fremtiden. Flere av samarbeidspartnerne i BS2020 samarbeider for tiden om utviklingsprosjekter som skal gjøre både Sandviken og Damsgårdssundet til attraktive områder med høy kvalitet. Men her trengs det et bredt engasjement, så oppfordringen må være: Sandviken for fremtiden Det er Bergen kommune som har satt i gang samarbeidsprosjektet om Sandviken, og målet er å få til merkevarebygging og en differensiert næringsutvikling basert på Sandvikens særegenhet. Mens Bryggen i Bergen er på prestisjetunge UNESCOs World Heritage List, er Sandviken oppført på World Monument Watch, som er listen over verdens 100 mest utsatte kulturminner. Dette kan ikke Bergen være bekjent av, og prosjektet skal bidra til at Sandviken forhåpentligvis tas av denne skammens liste. En ensidig utvikling basert på kortsiktige interesser knyttet til boligbygging i sjøkanten vil i så fall måtte stanses. Prosjektet har en styringsgruppe som ledes av byråd Lisbeth Iversen, men for å sikre et bredt eierskap til prosjektet og prosessen, er det både opprettet ressursgrupper med deltakelse fra aktører i Sandviken, og det legges opp til møter og delprosjekter der næringslivet og eiendomsbesittere i Sandviken inviteres med. Både Bergen Næringsråd og Bergenscenarier 2020 deltar i ressursgruppe næringsutvikling. I tillegg arbeides det med rullering av kommunedelplan for Sandviken Fjellsiden Nord, der et sentralt mål er å stimulere til næringsetablering og sikring av Sandvikens egenart. Samarbeidspartnerne i BS2020: Foto: Robin Strand, NorPhoto AS Hva kan skje med Sandviken og Damsgård? På Marineholmen skal Høyteknologisenteret bygge ut flere nye bygg for både akademiske miljøer og fremtidsrettede næringsklynger, mens BOB er en sentral aktør når det gjelder boligbygging på Damsgårdssiden. Bergen kommune skal i tillegg oppruste Ny Krohnborg skole for et betydelig beløp, i tillegg til planer om både bro over indre del av Damsgårdssundet, opprusting av Markusplassen og andre tiltak knyttet til naturstier, grøntarealer og gangforbindelser. Å gi utviklingen av områdene rundt Damsgårdssundet en bærekraftig og attraktiv profil, betyr kreativitet og samarbeid på mange nivåer og mellom mange profesjoner. Nå har vi sjansen, folkens! Kunnskap mot 2020 Torsdag 14. juni avholder Utdanning i Bergen en workshop der temaet er Kunnskapsbyen Bergen Målet med workshopen er å bygge broer mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og det offentlige slik at man kan styrke kunnskapsutviklingen i regionen frem mot år Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Bergen, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen, de kristne høgskolene i Bergen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Aktørene jobber sammen for å utvikle og markedsføre Bergen som kunnskapsby. Brenner du for saken? Kontakt Berit Øxnevad Lie i BS2020-sekretariatet. Spørsmål eller forslag til BS2020? Kontakt prosjektleder Harald Schjelderup tlf eller prosjektmedarbeider Berit Øxnevad Lie tlf HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARITIMT 19

20 P Å T O R G E T På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Kari Amble tlf: Vårkonferansen 2007 ga inspirasjon Vårkonferansen 2007 fikk en ny vri i år, fordi den tradisjonelle sommermiddagen ble koblet sammen med konferansen 25. april. Sommermiddagen har tidligere vært i juni. Konferansedeltakerne sier i en spørreundersøkelse at de er svært godt fornøyd med både foredragsholderne og middagen. Mangfoldig arbeidsmiljø Vårkonferansens tema var hvordan bedrifter skal oppnå et mangfoldig arbeidsmiljø, ved hjelp av rekruttering av de riktige menneskene til lederstillinger i bedriften. Og hvordan ledes en bedrift med ansatte fra mange ulike land? Foredragsholderne kom fra blant andre Hydro, Odfjell Drilling, Sportsklubben Brann og Bergen Filharmoniske orkester. Spørreundersøkelsen viser at flere mener at konferansen har relevans for deres egen arbeidssituasjon, og at de fleste foretrekker en halvdagskonferanse fremfor en heldagskonferanse, slik som det har vært tidligere. Ressursgruppene Mangfold i ledelse og Internasjonalt i Bergen Næringsråd hadde sammen regien på konferansen i år. Mangfold i ledelse er allerede i gang med planleggingen av Vårkonferansen Foto:Gyrid Cecilie Nygaard 20

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen?

Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Akademia og næringsliv hvordan jobbe sammen for økt internasjonalisering i regionen? Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonale relasjoner BERGEN NÆRINGSRÅD Medlemsforening 3000 medlemmer Representerer

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden.

Marked Ordreinngangen i 1. kvartal var på rekordstore 986 NOK som gav en ordrereserve pr på MNOK, mot MNOK for et år siden. STATUS PR. 31.03.07 Innledning Resultat pr. aksje i 2007 var NOK 0,87 basert på ny rekord både for omsetning på 510,1 MNOK og for driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 33,3 MNOK. For 12. kvartal

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 4. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 4. kvartal 2006 Oslo 15.02.07 Agenda Oppsummering 4. kvartal 4. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover Markedsutvikling for TTS

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal Oslo TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2005 Oslo 12.05.05 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter fremover FastShip Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

NME i 2014 Noe for enhver?

NME i 2014 Noe for enhver? NME i 2014 Noe for enhver? Diverse 2014 Vi har flyttet til Rådhusgata 25, 1 etasje hos Rederi Forbundet. Vi jobber med å ansette en erstatter for Syver. Vi har inngått samarbeid med NCE Maritime. Vi ønsker

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 1. kvartal 2006. Oslo 15.05.06. page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 1. kvartal 2006 Oslo 15.05.06 page 1 Agenda 1. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling for TTS aksjen Aksjonær

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER

NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER NORSK-RUSSISK HANDELSKAMMER Etablert av og for næringslivet Norsk-Russisk Handelskammer (NRHK) ble etablert som en bransjeuavhengig forening av et tjuetalls bedrifter 20. oktober 2003. Kammerets medlemmer

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009

Den internasjonale karrieredagen. 29. april 2009 Den internasjonale karrieredagen 29. april 2009 Velkommen Er du reiselysten? Kan du tenke deg å ta deler av utdanningen din i utlandet? Høres det spennende ut med en internasjonal karriere? På den internasjonale

Detaljer

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her.

Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter stor pris på å være her. Forventninger til MAREANO Innlegg av Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Kjære alle sammen! Tusen takk for invitasjonen til å si noen ord ved åpningen av brukerkonferansen for MAREANO. Jeg setter

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn

Dette er SINTEF Mai Teknologi for et bedre samfunn Dette er SINTEF 2011 Mai 2011 Vår visjon: Vår rolle Skape verdier gjennom kunnskap, forskning og innovasjon Levere løsninger for bærekraftig utvikling Utvikle og drifte forskningslaboratorier Sette premisser

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling.

Anne vil tilby IT-hjelp til små og store mellomstore bedrifter som ikke har egen IT-avdeling. Oversikt: Case 1: IT-konsulent Case 2: Kafé og catering Case 3: Patentsøknad Case 4: Turoperatør Case 5: Design og eksport Case 6: Kursarrangør Case 1: IT-konsulent Anne vil tilby IT-hjelp til små og store

Detaljer

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007.

På grunn av et sterkt marked og god ordrereserve forventes omsetningen i 2007 å øke med 20 25%. Driftsmarginene vil også styrke seg i 2007. STATUS PR. 31.12.06 Innledning Resultat pr. aksje i 4. kvartal 2006 var NOK 0,56 basert på ny rekord for omsetning på 442,8 MNOK og driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 25,2 MNOK. For 11. kvartal

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi

Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Omdømmestrategi 30. mars 2017 Laget av Maskinen i samarbeid med NFFA Innhold Side O m d ø m m e s t r a t e g i Innledning 2 Visjon 3 Misjon 3 Verdier 3 Personlighet

Detaljer

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE

KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND MARIT WARNCKE / EINAR VAAGE KARTLEGGING AV IKT- NÆRINGEN I HORDALAND Kort om Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 100.000 ansatte 14 ressursgrupper Synliggjør næringsliv og kompetanseklynger Næringspolitisk agendasetter

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009

Karrieredagen. ved avdeling for ingeniør- og økonomifag. 18. februar 2009 Karrieredagen ved avdeling for ingeniør- og økonomifag 18. februar 2009 Velkommen Avdeling for ingeniør- og økonomifag ved Universitetet i Tromsø, inviterer til karrieredag onsdag 18. februar, kl. 1000-1600.

Detaljer

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK).

Netto rentebærende gjeld pr var 162,1 MNOK (59,6 MNOK), mens kontantbeholdning pr var på 73,5 MNOK (79,4 MNOK). STATUS PR. 30.06.06 Innledning Resultat pr. aksje i 2. kvartal 2006 var NOK 0,89 basert på en omsetning på 384,4 MNOK og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 24,0 MNOK. Resultatet før skatt

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april

Prosjektbeskrivelse. Hammerfest april Prosjektbeskrivelse 2009 Hammerfest 17 19 april En konferanse som retter seg mot ungdom i Barentshavregionen Stiftelsen Barentshavkonferanser planlegger nå arrangementet Barents Sea Youth Conference 2009

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter

Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter Oslo Børs plass i et internasjonalt marked, og hvordan børsen bidrar til vekst for norske bedrifter 19. August 2010, Bente A. Landsnes, Hordaland på børs Agenda Oslo Børs plass i et internasjonalt marked

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Invitasjon til workshop En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Invitasjon til workshop Hva skal norsk maritim næring satse på fram mot 2020? Maritim21 holder fire regionale workshops for å diskutere og definere

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad

Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Finnmarkskonferansen 2012 «Industriens betydning» Harald Kjelstad Bakgrunn Tilbakevendende debatt om industriens død Det postindustrielle samfunn trenger vi ikke lenger industri? Utsalg av viktige industribedrifter

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.05.2016 2015/4031-17033/2016 / 243 Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget GCE NODE KLYNGEN - SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2016 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Skritt 5 i målseningsprosessen: Mindset Nå har du satt mål, funnet ut av en handlingsplan og laget en tidslinje, du har funnet ut hva du trenger å lære deg for å få det til, og at du skal optimere miljøet

Detaljer

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 %

Antall bedrifter. Rederi 17 9 (53 %) 85 % Skipsverft (79 %) 98 % Skipskonsulenter 15 9 (60 %) 96 % 2010 synes å bli et rimelig godt år økonomisk med noe lavere omsetning Klyngemekanismene synes fortsatt å fungere rimelig godt gjennom finanskrisen Ordreinngangen tar seg opp tidligere enn antatt Det mest

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus

Styremøte i Osloregionen Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus Styremøte i Osloregionen 9.12.2008 Næringspolitiske utfordringer for Osloregionen v/ Olaf Stene, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus NHO Oslo og Akershus Hvem er vi? Ett av NHOs 15 regionkontorer Ca.

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 SAK 1. INNKALLING Årsmøtet er annonsert ved utsendelse

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK

INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK 1 INVITASJON TIL NÆRINGSLIVSDAGEN 2009 PETROLEUMSLOGISTIKK Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer onsdag 14. oktober Næringslivsdagen 2009. Høgskolen i Molde tilbyr, som den eneste utdanningsinstitusjon

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer

Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Medlemsundersøkelsen 2013 intervju med 116 medlemmer Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en årlig medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 2. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 2. kvartal 2007 Oslo 22.08.07 page 1 Agenda Oppsummering 2. kvartal 2. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Markedsutvikling og utsikter framover Markedsutvikling

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Erfaringer med utveksling til Brasil

Erfaringer med utveksling til Brasil Erfaringer med utveksling til Brasil Laila Linde Lossius, Institutt for maskin og marinteknologi, Høgskolen i Bergen Det hele startet vel egentlig med kaffe Herman Friele, ordfører i Bergen by (2003-05)

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen

Evaluering OTC 2014. Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen Evaluering OTC 2014 Utdrag fra Quesback gjennomført kort tid etter delegasjonsreisen 2. Hva var din målsetting med å delta på OTC? Svar 1. Bli kjent med og møte andre deltakarar frå GreaterStavanger 2.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041

Saksframlegg. Trondheim kommune. Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Saksframlegg Etablering av Green City Norway Arkivsaksnr.: 05/34041 Forslag til vedtak: Trondheim kommune bidrar med videre finansiering av fase 2 i forprosjektet til Green City Norway med inntil 100.000,-

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers.

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers. Meny Bli abonnen LØRDAG 5. DESEMBE 2015 5. DES 2015 ANNONSE ARCTIC FRONTIERS TROMSØ NORDOMRÅDENE POLITIKK UTENRIKSPOLITIKK Hun skal styrke lytteposten i nord Av INGER PRÆSTENG THUEN 19. november 2015,

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Beskrivelse av prosjektet

Beskrivelse av prosjektet PROSPEKT MAROKKO Beskrivelse av prosjektet International Business er et frivillig non-profit prosjekt utført av 12 utvalgte studenter fra Norges Handelshøyskole (NHH), Norges Teknisk Naturvitenskapelige

Detaljer

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1

TTS Marine ASA. Presentasjon. 3. kvartal Oslo page 1 TTS Marine ASA Presentasjon 3. kvartal 2006 Oslo 31.10.06 page 1 Agenda 3. kvartals regnskap for konsern Virksomhetsområder Etablering representasjonskontor i Vietnam Markedsutvikling og utsikter framover

Detaljer