info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19"

Transkript

1 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken? Bergen arbeidskraft side 6 side 10 side 14 side 19

2 leder Helge S. Dyrnes I dette INFO er hovedtemaet internasjonalisering i første rekke forretningsutvikling i utenlandske markeder. Vi gir noen få eksempler på bedrifter som har lykkes og deres muligheter. Flere bedrifter har gjennom årene presentert seg på våre medlemsmøter. Totalt sett har Bergens-regionen betydelig kompetanse, mange unike posisjoner og nettverk innen viktige markeder. Kan dette utnyttes bedre? Og hvordan? Denne kompetansen sitter hos mange bedrifter som har lykkes i sin internasjonalisering, og de har gjort verdifulle erfaringer. Den internasjonale kompetansen har forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner gjennom kontakter i forsknings-samarbeidet og student-utvekslingsprogrammer. På flere områder har disse kunnskapsmiljøene en ledende internasjonal posisjon og innpass i viktige beslutningsmiljøer. Både professor Arne Skauge i CIPR og direktør Tore Nepstad i Havforskningsinstituttet har på møter i Bergen Næringsråd invitert næringslivet til å bruke dem i internasjonale fremstøt. Den tverrfaglige kompetansen som disse institusjonene har, kan i høyeste grad ha stor nytteverdi. Utnytter vi våre unike nettverk? Et betydelig omfang av studentutvekslingsprogrammene gir våre bedrifter tilgang til utenlandske studenter både under studietiden i Bergen og senere i hjemlandet. Både Universitetet i Bergen og NHH arbeider med å øke sin innsats mot de såkalte Alumni-nettverk. Vi så verdien av dette da Bergen Næringsråd nylig var i Kina. Noen av lederne av norske virksomheter i Kina har studiebakgrunn i Bergen, og de ga verdifull drahjelp. Bergen Næringsråd som Chamber of Commerce har også en del unike nettverk i viktige markeder. De siste årene har vi særlig satt søkelyset på de sterkest voksende globale markeder i de såkalte BRIK-landene Brasil, Russland, India og Kina. Dette arbeidet har resultert i kunnskap og personlige relasjoner mot nøkkelpersoner. Vi har fått bekreftet at Bergens-regionen har posisjoner i Brasil, noe ledelsen i oljeselskapet Petrobras ga uttrykk for da de besøkte Bergen i vinter. Ordfører Herman Friele har dessuten vært en viktig ambassadør for Bergen i Brasil. Vi har også posisjoner i Russland gjennom samarbeidet med Nansen Human Foundation. Det gjelder også for India og Kina. I Bergen er der etablert et eget India- Norge-Chamber of Commerce. I Kina jobber vi nå blant annet gjennom Bergen-China-Summit. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har også utviklet gode kontaktnett gjennom internasjonalt samarbeid. De er også viktige medspillere i forhold til beslutningstakere. Ikke minst gjelder dette i BRIK-landene, der det politiske hierarkiet har stor innflytelse. Det bekreftes til stadighet. Å bruke kulturarrangementer som et ledd i markedsfremstøt og kundepleie viser erfaringsmessig å være en sterk legering. Det er derfor all mulig grunn til å gjøre seg kjent med samarbeidsmuligheter, blant annet med konsert-turneen Bergen Filharmoniske Orkester skal gjennomføre. Harmonien høster lovord verden over. Bergen Næringsråd har erfart hvor godt et slikt samarbeid fungerer. Det er derfor også all mulig grunn til å gjøre seg kjent med Bergen kommunes internasjonale kultursatsing. Også våre rekrutteringsbyråer, som arbeider i ulike land for å rekruttere kvalifisert arbeidskraft, har utviklet viktig kunnskap og nettverk. Alt dette representerer et imponerende kompetanse- og nettverkskart som er unikt for Bergens-regionen. Det bør kunne gi betydelige fortrinn om dette kan gjøres mer tilgjengelig for de enkelte bedrifter, gjennom å samarbeide, dele kunnskap og erfaringer. Det ligger kanskje en naturlig oppfordring til Bergen Næringsråd om å invitere til og organisere en bredere nettverkssamling. På den måten kan alle aktører møtes for å bli bedre kjent, og for å dele erfaringer og nettverkskontakter. Helge S. Dyrnes Tips oss! Kari Amble tlf: Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Nettside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Nor PR Red. avsluttet 21. mai 2007 Forsidebilde: TTS, Shanghai i Kina Utforming og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3200 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. Annonser og bilag: Tlf.: Trine Gunnlaugsson Utgivelsesdatoer i 2007: Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler. Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Næringsråd sendes til:

3 tema: Internasjonalt,, Kina står for nærmere 20 prosent av skipsbyggingen i verden TTS-eventyr i Midtens rike TTS Marines produksjonshall i Shanghai i Kina. Kineserne kaller landet sitt Zhongguó, som oversettes til «Midtens rike» eller «Landet i sentrum». Her har TTS Marine, med hovedkontor på Laksevåg i Bergen, de siste fem årene opplevd et industrielt eventyr. - Satsingen i Kina har vært helt avgjørende for vår fremgang og suksess verden over - også her hjemme i Norge, sier konsernsjef Johannes D. Neteland. For TTS har lykkes med å bli en betydelig aktør i det sterkt voksende kinesiske markedet for skipsutstyr. Oppskriften har vært to selskaper som drives som joint venture på 50/50-basis, med de to store statseide verftsgruppene i Kina. Samt et heleid TTS-selskap der Kina er basen for eksport av skipsutstyr til andre land i Asia. De tre selskapene har i alt 140 ansatte. Selskapene omsatte totalt for 384 millioner kroner i 2006, og ved utgangen av mars i 2007 var samlet ordrereserve 937 millioner kroner. Nødvendig teknologi - Vi fikk innpass i Kina som følge av det oppkjøpet vi gjorde i 2001 av Dry Cargo Handling-divisjonen i britiske Hamworthy KSE, som noen år tidligere var kjent som Kværner Ships Equipment. Denne overtakelsen førte til at TTS ble 50 prosent-eier i joint ventureselskapet TTS Hua Hai Ships Equipment i Shanghai. Partner var det kinesiske statsselskapet CSSC. Deres mål har vært å få tilgang til nødvendig teknologi for å utvikle Kina som skipsbyggingsnasjon, forteller Neteland. I 2001 etablerte TTS også et kranselskap i Shanghai, sammen med et Singaporebasert selskap, for å få fotfeste i det kinesiske markedet for skipskraner. nå for nærmere 20 prosent av skipsbyggingen i verden, og har som mål å bli ledende globalt innen Samarbeider med statsselskaper TTS har i samarbeid med det kinesiske statsselskapet bygget opp TTS Hua Hai Ships Equipment i Shanghai til et selskap med 50 ansatte, som alle er kinesere. Virksomheten er konsentrert om engineering og salg av lukedeksler til verft i Kina. Selskapet ledes av kinesiske Madam He Pu. TTS Hua Hai har god lønnsomhet, en markedsandel på over 60 prosent og en ordrereserve på ca 750 millioner kroner. De positive erfaringene fra samarbeidet i TTS Hua Hai gjorde at TTS ved inngangen til 2005 inngikk nok en joint venture-avtale med en kinesisk verftsgruppe; denne gang om engineering, produksjon og salg av skipskraner. Virksomheten i TTS Bohai Machinery Co. Ltd drives i nye lokaler i Dalian i Nord-Kina. Selskapet har 45 ansatte, som alle er kinesere. Li Dali er administrerende direktør. >> Johannes D. Neteland - Disse selskapene i Shanghai var på dette tidspunktet små og ubetydelige, men ga oss en inngang til et marked vi trodde kom til å utvikle seg raskt, fortsetter TTS-sjefen. Og da oppgangen i internasjonal skipsfart kom i 2003, var kineserne klare til å til by resten av Asia og Europa konkurranse. Kina står TTS Marines kontor i Shanghai. 3

4 tema: Internasjonalt >> - Målet er å ta % av kranmarkedet i Kina, sier Neteland. Ved forrige kvartalsskifte var ordrereserven i selskapet ca 100 millioner kroner. Satser på eksport fra Kina I kranselskapet i Shanghai kjøpte TTS alle aksjene i TTS Marine Shanghai Co. Ltd. har, som konsekvens av etableringen av TTS Bohai Machinery, endret sitt fokus fra det kinesiske markedet til eksport fra Kina til andre skipsbyggingsmarkeder i Asia. Selskapet har derfor de siste par årene gått gjennom en betydelig omstilling med ansettelse og opplæring av ingeniører, innkjøpere og prosjektledere. Målet har vært å overføre hele verdikjeden for levering av standardkraner fra Norge. Det heleide TTSselskapet i Shanghai har nå 45 ansatte, og ved utgangen av mars var ordrereserven 66 millioner kroner. Nordmannen Arne Knudsen er administrerende direktør for TTS Marine Shanghai. Han begynte i selskapet som teknisk sjef i Knudsen er utdannet ingeniør og arbeidet i Hydralift i ti år før han flyttet til Kina. Bemanningen for øvrig er kinesisk. TTS Marine har overført deler av kranvirksomheten til Kina, og det har gitt gode resultater. med hensyn til teknologi og når det gjelder ettersalg og service på utførte leveranser. Begge parter har alt å vinne på at samarbeidet fortsetter, understreker han. Fortsetter eventyret i Vietnam I fjor etablerte TTS seg med representasjonskontor i Haiphong i Vietnam. Også vietnameserne har store ambisjoner som skipsbyggere. TTS har allerede inngått kontrakter med det statlige verftsselskapet Vinashin for 250 millioner kroner. Den viktigste forklaringen på redernes begeistring for Vietnam er at verftene i Korea, Kina og Japan har fulle ordrebøker i flere år fremover. Dessuten er kostnadsnivået betydelig lavere enn i andre skipsbyggingsnasjoner i Asia. - Aktiviteten i det internasjonale skipsbyggingsmarkedet kommer til å være meget høy i flere år fremover, og TTS må av den grunn være tilstede i alle viktige markeder for å ta våre andeler av denne veksten. Vietnam er et interessant marked for alle våre tre hovedproduktgrupper, avslutter Johannes D. Neteland. Deler verdikjeden mellom Europa og Kina - Oppbyggingen av virksomheter med engineering og produksjon i Kina bidrar til å styrke grunnlaget for TTS i Europa. I Norge, Sverige og Tyskland har vi spesielt fokus på den første og den siste del av verdikjeden, det vil si salg, produktutvikling og ettersalg. Kundekontakt mot rederier, høy utviklingsaktivitet på våre produkter og god service til våre kunder etter levering av utstyr, er basis for verdiskapingen i Europa. Kina-satsingen bidrar sterkt til dette, fremholder Neteland. - Hvis vi ikke hadde overført deler av kranvirksomheten til Kina, ville vi heller ikke hatt kapasitet til å satse tungt på offshore-kraner fra Norge. Siden starten i januar har ordreinngangen isolert på dette produktområdet vært ca 250 millioner kroner. TTS-sjefen sier at erfaringene fra samarbeid med kineserne er svært gode, både hva angår forretningsmessige forhold og løpende drift. Selv om de to joint venture-avtalene har en tidsbegrenset varighet frykter han ikke at TTS vil bli sendt på dør når avtalene utløper. - Kineserne kommer også i fremtiden til å være avhengige av TTS, både Virksomheter i 11 land TTS Marine ASA er et internasjonalt konsern som utvikler og leverer håndteringsutstyr for skip, havner og faste og flytende offshore-installasjoner. Virksomheten er organisert i de fem divisjonene Dry Cargo Handling, Marine Cranes, Port and Material Handling, Deck Machinery og Drilling and Offshore. TTS-gruppen er blant de ledende leverandørene i verden innenfor sine markedssegmenter, og kommer i 2007 til å omsette for over 2,5 milliarder kroner. Samlet ordrereserve er på nærmere 3,5 milliarder kroner. TTS kjøpte nylig det norskeide selskapet Sense EDM, og har dermed totalt ca. 800 medarbeidere med hovedvekt på ingeniørfaglig kompetanse. Konsernet har i alt 21 operative enheter i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Tsjekkia, Italia, Kina, USA, Canada og Sør-Korea, hvorav to joint venture-selskaper i Kina. TTS har også salgsog representasjonskontor i Vietnam. To av de fem divisjonene ledes fra Norge, to fra Sverige og en fra Tyskland. TTS Marine ASA har hovedkontor på Laksevåg og er notert på Oslo Børs. Johannes D. Neteland (49) har vært konsernsjef siden 1998.

5 kr 500,-

6 tema: Internasjonalt - Ønsker mer samarbeid med næringslivet i Bergen,, Vår region har en sterk posisjon hos kineserne Sotra-gruppen i Kina ved salgssjef Mikko Bloigu og administrerende direktør Jarle Vindenes foran Oddfjell ASAs nye hovedkontor i Shanghai. Sotra-gruppen produserer kjettinger og ankre som på bildet. Kinesiske myndigheter ønsker mer kontakt med næringslivet i Bergen. - Det var flott å møte representantene fra Bergen i Kina i slutten av april, sier Sun Liwei, økonomisk og kommersiell rådgiver ved den kinesiske ambassaden i Oslo. Sun Liwei vil gjerne at det gode samarbeidet utvikler seg videre. Han inviterer Bergen Næringsråd til et viktig seminar som blir arrangert sammen med Den kinesiske forskningskommisjonen, Det kinesiske departementet for teknologi og industri (COSTIND), Det norsk kinesiske handelskammeret (NCCC), Norsk Industri og kanskje NSA, til Nor-shipping på Lillestrøm i juni. Seminaret arrangeres 12. juni i år. Stor vekstbransje Kinesiske skipsverft leverer allerede mange skip til Norge. Norsk industri er betydelige leverandører til disse skipsverftene, som underleverandører på høyteknologiske produkter. Dette er i realiteten en stor vekstbransje for begge land, ikke minst for næringslivet i Bergens-regionen. - Hovedtema for seminaret blir nettopp kinesisk skipsbygging, deres strategi for vekst, myndighetenes politikk, teknisk utvikling og viktige selskapsprofiler. Hovedtalerne er ikke avklart men kinesiske myndigheter topper sitt team. COSTIND regulerer all skipsbyggingsaktivitet i Kina. De er å treffe på Lillestrøm, og dette er derfor en unik mulighet til å høre hva de sier. På Lillestrøm er også de viktigste skipsverftene representert, sier Sun Liwei. Seminaret blir annonsert på NCCC og Nor-shippings nettsider. På Norshipping i Lillestrøm vil det være deltakere fra hele verden. - Reis til Lillestrøm! Styreleder Marit Warncke i Bergen Næringsråd anbefaler medlemsbedriftene om å ta en tur til Lillestrøm. - Turen til Kina i april var en stor opplevelse. Vi hadde blant Sun Liwei, økonomisk og kommersiell rådgiver ved den kinesiske ambassaden i Oslo. annet et vellykket treff i Norwegian Business chamber, et besøk til Industriparken, var innom TTS og besøkte et stort skipsverft. Vi så rett og slett hvor viktig Kina er for norsk økonomi. Vi så også at vår region, vår industri, spesielt knyttet til olje og gass og havbruk, har en sterk posisjon hos kineserne. Vi ble enige med kineserne om å samarbeide mer på disse områdene. Warncke håper at det blir inngått en frihandelsavtale mellom Norge og Kina. Hun skal i alle fall gjøre sitt for at en slik avtale landes: -Vi inviterer kinesiske myndigheter og næringsliv til et Kina-Bergen forum neste år. Søkelyset vil være rettet mot shipping og maritim industri, men også havbruk, energisektoren og undervannsteknologi vil stå på agendaen, sier Marit Warncke. Anne-Kristine Øen, informasjonssjef i Oddfjell ASA, sammen med styreleder i Bergen Næringsråd, Marit Warncke ved Oddfjells nye terminal i Shanghai.

7 kr 500,-

8 tema: Internasjonalt La oss skru tiden litt tilbake. Tidlig på 70-tallet tok man en viktig strategisk avgjørelse på Romansk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB): Språk- og kulturstudiet i spansk skulle i hovedsak innrettes mot Latin-Amerika og ikke mot Europa. Det var en modig avgjørelse, for på denne tiden var det motsatte vanlig. I dag er dette veivalget en av hovedårsakene til at Latin- Amerika står sterkt ved UiB. - Spanskfaget hos oss har lenge hatt en slik dreining, men nå ser vi at interessen for dette kontinentet også er stigende i næringslivet. I en arbeidsgruppe oppnevnt av utenriksdepartementet er nå representanter for universitetene i Bergen og Oslo og StatoilHydro i gang med en utredning for å finne modeller for å bygge opp en permanent latinamerikakompetanse i Norge, sier professor Kjersti Fløttum, som er viserektor for internasjonale relasjoner ved UiB. Omfattende Bergens-klynge På Internasjonal dag i april presenterte Bergen Næringsråd olje- og gassgiganten Petrobas. Samme dag holdt Fløttum et foredrag om hvordan forskningsinstitusjonene kan bidra i en sterkere satsing på Latin-Amerika. Et av forholdene hun da påpekte var at forskningsmiljøenes kompetanse går mye lenger enn det man ofte tror. UiB har for eksempel nærmere 80 forskere som driver forskning rettet mot Latin-Amerika, noe som er unikt i norsk sammenheng. Samarbeidet med UNIFOB, CMR, NHH, CMI, og HiB styrker Bergens-klyngen ytterligere. Passende eksempler er marin forskning og klimaforskning i Chile og ultralydforskning i Brasil. Verdien av dette for nærings- og samfunnsliv vil være formidabel, noe Fløttum også fikk bekreftet i en samtale med Márcio Félix Carvalho Bezerra fra oljeselskapet Petrobas. Han ønsket å knytte sterkere bånd til universitetet. - Bezerra var svært opptatt av vår satsing på Latin-Amerika, og vi drøftet inngående ulike former for student- og forskerutveksling, sier hun. Utveksling av kunnskap og kultur UiBs satsing på Kina tok et stort skritt fremover i 1995, med gjensidig utveksling av kunnskap og kultur som målsetning. Da ble Det nordiske senteret ved Fudan Universitet i Shanghai åpnet. Det forrige århundre var Europas, det nåværende er Nord-Amerikas, men det neste århundre vil være Øst-Asias deklamerte daværende statsminister, Gro Harlem Brundtland, i sin åpningstale. Sjelden har man vel hørt en mer treffende prognose. I dag er Kina en av verdens ledende økonomier, og sammen med Brasil, Russland og India sto de i fjor for over 50 prosent av veksten i verden. Da er det kanskje ikke så rart at både norsk næringsliv og akademia har utvist særlig stor interesse for nettopp Latin-Amerika og Kina. Viserektor for internasjonale relasjoner ved UiB, Kjersti Fløttum, satser tungt på Latin- Amerika og Kina. UiB satser på Kina og Latin- Amerika I takt med globaliseringen som usynliggjør landegrenser øker også behovet for en mer strategisk tilnærming til internasjonale nettverk. Utdanningsog forskningssektoren er intet unntak. I 2005 opprettet Universitetet i Bergen landets første - og hittil eneste - viserektorat for internasjonale relasjoner. Samarbeidet med næringslivet er i følge viserektoren en viktig brikke i internasjonaliseringen av akademia. Det var også bakgrunnen for at hun deltok på Bergen Næringsråds konferanse i Shanghai i april. - Jeg besøkte også Det nordiske senteret ved Fudan Universitet, et senter vi kan være virkelig stolte av. Senteret er et forum for utvikling av kulturell, språklig og næringsorientert kunnskap mellom studenter og forskere i Kina og Norden, og er slik sett et perfekt eksempel på hvordan akademia og næringsliv kan samarbeide. Under etableringen bidro blant andre Hydro og Orkla med stipender. Dette reflekterer et visjonært næringsliv. Under besøket i april fikk vi vite at Harvard for tiden - altså over ti år senere - kjemper for å få til en lignende ordning. Det sier litt om hvor langt fremme man er med internasjonalisering av akademia i Norge i forhold til i andre land, påpeker Fløttum. Tradisjon for internasjonalt samarbeid UiBs internasjonale satsinger kom altså ikke over natten med opprettelsen av viserektoratet til Kjersti Fløttum. - Viserektorverv rettet mot internasjonalisering er ganske vanlig ute i Europa. Dette viser universitetenes vektlegging av internasjonale relasjoner, og ved UiB posisjonerer vi oss også på denne måten Vi har imidlertid en meget lang tradisjon for internasjonale samarbeid, og har rundt 150 bilaterale avtaler med ulike universiteter og på ulike fagområder. UiB er blant annet medlem i Worldwide Universities Network, en organisasjon der mange av verdens mest velrenommerte universiteter deltar. For oss har dette nettverket vært meget nyttig og resultert i flere ulike former for forskningssamarbeid, avslutter Fløttum.

9 Hvordan bygge og forbedre HMS kultur i egen bedrift? Høgskolen i Bergen og Falck Nutec presenterer: HMS - Kultur og ledelse (60 sp) Studiestart høsten 2007 Alle kursene har 3 samlinger a 2 dager HMS kultur og kommunikasjon (15 sp) ( /16.00) august og okt. og nov HMS - kultur, ledelse og implementering ( /16.00) sept. og nov. og des. Booking: / Politivedtekten 20 Spør oss om forsikring Vi kjenner risikoen for mange ulike typer skader. Derfor vet vi også hvilke forsikringer som passer din bedrift. Vil du vite mer? Ring oss på eller besøk For mer informasjon: Rolig, vi hjelper deg. 6539_0 Inhouse NO

10 Senter for ny utenlandsk arbeidskraft Konkurransen om kvalifisert arbeidskraft er tøff for tiden, og mange bedrifter i Bergens-området henter den nødvendige ekspertisen i utlandet. Men hvordan er det å komme til Bergen for utenlandske arbeidstakere? Bergen Næringsråd utreder nå muligheten for å opprette et expat-senter. Expat er den engelske betegnelsen på mobile mennesker og familier, og et slikt senter skal være et mottaks-, service- og avlastingssenter for bedriftene i regionen som ønsker å ansette utenlandsk arbeidskraft. Myk overgang - Kommer man til en ny by uten noe nettverk, er det greit å ha et sted å gå for å få relevant informasjon. Det er for eksempel mye som skal på plass når man skal etablere seg på et nytt sted, enten det er i jobbsammenheng eller i sosiale sammenhenger, sier næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd, Hans Martin Moxnes. Et expat-senter vil være et virkemiddel for å gjøre etableringen og overgangen så myk som mulig. Noen tiltak kan for eksempel være tverrkulturell opplæring, individuell rådgivning, workshops for partnere og ektefeller som søker jobb, en hjelpelinje for spørsmål, nyheter på engelsk, en arena for sosiale sammenkomster og nettverksbygging. 10

11 attraktiv for utenlandske arbeidstakere. Det er viktig å synliggjøre Bergen som kompetanseby, mener Moxnes. Avdekke behov Moxnes påpeker at det er for tidlig å si noe om hvilke tjenester et senter av denne typen vil kunne tilby. - Behovet vil bli avdekket gjennom undersøkelsene vi gjør i forprosjektet. Et forprosjekt som blant annet er finansiert av Bergen kommune og Bergen Børsfond. Aktuelle tjenester vil kunne fordeles på en tidslinje der arbeidstakeren for hjelp før ansettelse og slutte ved avreise tilbake til hjemlandet, eller til annet sted. Mellomleddene er ankomst, integrering og etablering. Hvor på tidslinjen vi vil ha fokus, avhenger av tilbakemeldingene fra bedriftene, forteller han. Prosjektmedarbeider Else Marie Mietle i Bergen Næringsråd. Hun og næringspolitisk leder i næringsrådet, Hans Martin Moxnes jobber med å utrede mulighetene for et expat-senter i Bergen. Næringsrådet er nå i dialog med bedrifter, institusjoner og rekrutteringsbyråer. Undersøkelsene skal avdekke behovet for at det etableres et senter og betalingsvilligheten til å bruke senteret. Det gjennomføres også undersøkelser om hvilke tjenester som i dag drives innenfor dette feltet, blant bedriftene med utenlandsk arbeidskraft i Bergen. Flere sentre i Norge Forprosjektet skal munne ut i et beslutningsgrunnlag basert på det lokale behovet. Finansiering er også viktige forutsetninger før etableringen av et senter er et faktum. I dag finnes det to ulike expat-sentre i Norge. Disse finnes ved Oslo Handelskammer og Stavanger Næringsforening. På Kongsberg og i Kristiansand er expat-sentre under opprettelse i regi av næringsforeningene, og tilsvarende vurderes fortløpende i andre større byer. - Grunnen er at et næringsråd, herunder handelskammertjenestene, med sin virksomhet har en unik mulighet til å fronte sine medlemmers utfordringer, og jobbe tett med kontakten mot det offentlige. Som et kontaktpunkt mellom kompetanse og næringsliv mener vi at Bergen Næringsråd er en naturlig initiativtaker for et slikt prosjekt, mener Moxnes. Kan bidra med drift Det er Bergen Næringsråds styre som har bestemt at grunnlaget for et expat-senter skal kartlegges. - Vi vil også være villige til å etablere og drive et slikt senter dersom forholdene ligger til rette for det. Dette kan eventuelt skje i samarbeid med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og NAV. Det pågår en internasjonaliseringsprosess i regionen, og det er et behov for tiltak som kan hjelpe den nye internasjonale arbeidskraften. Dette vil styrke konkurransekraften, og vi mener det vil gjøre regionen vår mer Leder for næringspolitikk i Bergen Næringsråd, Hans Martin Moxnes. 11

12 Bergen Sentrum er til for hele regionen Selskapet Bergen Sentrum skal sørge for at aktiviteten i sentrum blir høyere. Samtidig ønsker de å samarbeide med områdene utenfor bykjernen. Er dette en forenlig strategi? Bergen Sentrum fungerer som et bindeledd mellom det private næringslivet og det offentlige. Det private næringslivet eier 51 prosent av selskapet, fordelt på henholdsvis Sentrumsforeningen i Bergen, Bergen Næringsråd og Bergen Reiselivslag. Det offentlige, ved Bergen kommune, eier 49 prosent. Høyere aktivitet i sentrum Ambisjonen til selskapet er å øke både bruk av og besøk i sentrum. Det tas utgangspunkt i både næringsliv og kulturliv, samt infrastruktur for å øke smidighet og tilgjengelighet. Prosjektleder i Bergen Sentrum, Thomas Ottesen, påpeker at også bydelssentre og kjøpesentre utenfor bykjernen vil nyte godt av et enda mer attraktivt regionssenter - og omvendt. - Hele Bergens-regionen er avhengig - og vil kunne nyte godt - av et sterkt, Prosjektleder i Bergen Sentrum, Thomas Ottesen. attraktivt og levende sentrum med et variert og spennende kultur-, handelsog opplevelsestilbud. - For å sikre virksomhetene i nettverket må sentrum styrkes som knutepunkt. Det eksisterer en gjensidig avhengighet her. For bydelssentre utenfor bykjernen kan det være nyttig å knytte bånd til oss for å få et bedre inntrykk av hva som skjer i de sentrumsnære områdene, og for oss er det viktig å ha disse som strategiske samarbeidspartnere. Vi må ikke se på disse kun som konkurrenter, sier Ottesen. Økende strategisk samarbeid mellom byene Bergen Sentrum arbeider aktivt med sentrumsutvikling på flere plan, og møter jevnlig andre sentrumsaktører, eiendomsforvaltere og kommuner med tilsvarende utfordringer i Norsk Sentrumsforum. Totalt 37 bysentrumsselskaper er medlem i organisasjonen, som sammen med Miljøverndepartementet blant annet står som arrangør av Sentrumskonferansen. Denne arrangeres hvert år over to dager, og sammen forsøker deltakerne å finne konkrete løsninger på problemstillinger med relevans for byutvikling. 12

13

14 lederportrettet,, Vi i Norge kan bli enda flinkere til klyngetankegang 14

15 Innovasjon Norge-direktøren som nekter å dra Nina Broch Mathisen (48) er født i Stavanger, og vokste opp i Drøbak. Etter at hun ble student ved Norges Handelshøyskole er Bergen blitt byen i hennes liv. - Å flytte fra Bergen er utenkelig, sier hun med en dialekt som ikke er preget av årene vest for vannskillet. Vestlandet ble det også med Vesta som første stoppested i karrieren. Hun fortsatte til Toro og markedsdirektørstilling, før hun var med og bygget opp Fjord Norge. - Her lærte jeg mye om reiseliv og Vestlandet. Kunnskap jeg i alle fall nå nyter svært godt av. Etter Fjord Norge ble hun regiondirektør for KLP Forsikring, Kommunal Landspensjonskasse som selskap i sin tid het. Forsikringsselskapet for kommunalt ansatte og ansatte i offentlige foretak. Da hun i 2004 fikk ansvaret for Hordalands-kontoret til Innovasjon Norge, var det således en erfaren leder staten hadde funnet. En leder som vet hva som kreves for å bygge opp nye virksomheter, og hun har kunnskap om hvordan penger skal forvaltes. Har makt og oversikt Og det er ikke småtteri av makt hun i dag forvalter. For ved etableringen av Innovasjon Norge i 2004 flyttet myndighetene Norges Turistråd, Statens nærings- og distriktutviklingsfond (SND), Norges Eksportråd og Statens Veiledningskontor for oppfinnere inn i samme organ, Innovasjon Norge. Hordalands-kontoret har i tillegg underlagt seg fiskeflåte-finansieringen i Sør-Norge, altså den gamle Fiskeribanken. Innovasjon Norge har kontorer i alle fylker i tillegg til kontorer i over 30 land. Det gir stor slagkraft og oversikt. Nina Broch Mathisen, som er gift og har to egne barn og tre stebarn, liker å ha god oversikt. Om det er grunnen til at hun bor øverst på Natlandsfjellet skal ikke sies for sikkert, men der har hun i alle fall utsikten over byen. Og god plass. - I mai hadde vi konfirmasjon. Hjemme. Full middag for hele slekten. Broch Mathisen er altså ikke redd for å ta i et tak, men hva med hennes organisasjon? Kjøper ikke fjord-kritikk - Myten er at Innovasjon Norge er tung å bevege. Og hvorfor blir ikke reiselivsidéer lokalt håndtert hos dere? - Det er egen reiselivsavdeling plassert i Oslo. Vi kjører felles markedsføring av Norge. Jeg synes at kritikken om at fjordene ikke er synlige nok i den sentrale markedsføringen ikke holder. Det er jo fjordene vi selger på og kjører bilder av. Men diskusjonen er ikke ukjent. Region kan stå mot region her, og alle regioner mener at de burde vært bedre profilert. Vi jobber mye med å stimulere til nyskaping og innovasjon. Her i regionen jobber vi med et nytt og spennende prosjekt, som skal gjøre vestlandsregionen til Europas mest attraktive kortferiemål for gjester som er ute etter natur- og kulturbaserte opplevelser. Vi ser for oss fire ulike temaer for slike kortferier. Kanskje verdensarv-steder, kunst og kultur eller mat. Hva kan lokke? - Altså et nytt Norway in a nutshell? - Ja, noe slikt. Kollektivtransport som tog, ferge, buss og båt er basis for disse opplevelsene. Vil hjelpe virksomheter som skal ut - Hva gjør dere for lokale virksomheter som vil satse internasjonalt? - Innovasjon Norge hjelper til for å få aktører her hjemme ut i verden og inn i nye markeder. Vi kan bidra i planleggingsfasen, med implementering og gi støtte lokalt. Når en bedrift kommer til oss for å sjekke ut sine muligheter utenlands så kan vi blant annet tilby en to dagers markedssjekk for dem. Det får de gratis av oss. Her bruker vi utekontorenes kompetanse og ressurser. Vi stiller en diagnose og gir råd om bedriften bør sette i gang nå, eller kanskje vente litt. Produktet er kanskje ikke godt nok utprøvd, eller så kan timingen ute være dårlig. Nina Broch Mathisen er opptatt av at Innovasjon Norge skal oppfattes som en seriøs aktør, en medhjelper for norske små og mellomstore bedrifter. - Vi kan for eksempel sjekke ut muligheter for FoU-koblinger og mulige bransjepartnere. I forbindelse med Bergen Næringsråds reise til Kina nylig deltok vi i planleggingen av turen. Vi jobber også med klimaspørsmål. Hvilke prosjekter lokalt er klimapolitisk interessante? Så langt har vi definert ti. Via ambassadene har Innovasjon Norge også store nettverk vi kan bruke. Ambassadene må sies å være viktige og gode døråpnere for alle og i alle mulige markeder. >> 15

16 lederportrettet 4 kjappe...? Trimmer du? - Ja, jeg går turer og benytter treningsstudio. Hvordan slapper du av? - Huset på Natlandsfjellet ligger fint plassert. Jeg tar gjerne en tur til Ulriken. Jeg har også kunnet ta på meg skiene utenfor stuedøren. Hvor går sommerens ferietur? - Vi har sammen med venner leid rorbuer på Sommerøya i Troms. I tillegg må vi nyte hyttene på Ustaoset og Tysnes. På Tysnes blir det jo også kos i skjærgårdsjeepen. Og så har vi med sykler overalt. Også til Godøysund på Tysnes. Pluss at nå har jeg kjøpt meg egen fiskestang. Den må jo testes. Hva leser du? - Nå holder jeg på med Drageløperen av Khaled Hosseini. Den er utrolig. Hans oppfølger, A Thousand Splendid Suns må jeg ta med på ferie. Videre er jeg glad i Isabel Allendes bøker, ikke minst Inès jeg elsker deg! Og så leser jeg en del krim, spesielt i feriene. >> Klyngeaktiviteter gir vinn vinn - Hvilken bransje er det mest trøkk i? - Det er olje og gass, og leverandørindustrien som er knyttet til den virksomheten. Se blant annet på de klyngeaktivitetene som skjer på Ågotnes mellom undervannsteknologi-bedriftene i NCE Subsea. Her kobler vi bedriftene til kontorene våre i Houston, New Dehli, Kuala Lumpur, Brasil, St. Petersburg og London. Vi har nylig bidratt med et seminar om subsea-sektoren i India og Malaysia, og nå i juni er vi i gang med Vietnam. Her er vår jobb lokalt å spisse hvilke av våre utenlandskontorer som kan hjelpe våre bedrifter lokalt. - Her snakker vi om levedyktige bedrifter med definerte produkter i spesifikke nisjer. Hva kan dere tilby? - Vi tilbyr koordinering mellom bedriftene og opp mot utlandet. Å opptre samlet gir større tyngde. Vi ser at vi i Norge kan bli enda flinkere til klynge-tankegang. Det gjør bedriftene mer konkurransedyktige, de deler kunnskap bedre og blir på den måten bedre. Det at Innovasjon Norge står bak et fremstøt slik vi gjør sammen med subsea-miljøet på Ågotnes, gir også et kvalitetsstempel. - Dere kan bruke Riksløven? - Ja.,, Vi er en medhjelper for norske små og mellomstore bedrifter Rederne må gi litt for å få litt - Rederne har alltid dratt Bergen ut i verden, men de har ikke brakt mange selskaper med seg hjem. Hva med å trekke til dere utenlandske virksomheter til Bergen og Hordaland? - Vi vil gjøre noe med dette. Sammen med fylkeskommunen og Bergen kommune planlegger vi å tiltrekke oss kompetansemiljø og bedrifter fra utlandet. Bergen kommune har lagt det inn i sin strategiske næringsplan. Det er jeg glad for. For innovasjon og nyskaping er det svært viktig at utenlandske selskaper også kommer hit, sier Nina Broch Mathisen, og fortsetter: - Norge bruker knappe to prosent av brutto nasjonalproduktet på forskning og utvikling. I mange andre land er denne andelen over tre prosent. Utenlandske selskaper investerer mye, mye mer i de andre nordiske landene enn i Norge. Norge har ikke sluppet så mange inn, og de få som er kommet har i hovedsak etablert seg i Oslo. Vår plan er å få utlendingene hit til Hordaland. Det er her ressursene er, og ikke minst noen av de internasjonalt mest konkurransedyktige bedrifts- og kompetansemiljøene. Spennende og berikende for miljøet i regionen, tror vi. Så her må rederne gi litt for å få litt. Men mye må gjøres. Blant annet må det legges til rette for skoler for barnene til dem som jobber i internasjonale selskaper. Vi må definere hvor vi er gode. Per i dag tror jeg IT-teknologi for offshoresektoren er et sterkt kort. Her må vi utvikle vår styrke og trekke til oss nye aktører, gjerne fra andre kontinenter. 16

17 Kapitalforvaltning Advokattjenester Regnskap Eiendom Shipping R e k l a m e b y R å e t tr i p p e l gjør deg rikere! Telefon ing.no 3 ENKLE MÅTER Å BESTILLE TAXI I BERGEN Internett Bestill direkte på Telefon Ring Automatisk bestilling når man ringer fra fasttelefon NYHET! Nå kan du bestille taxi på SMS Møtestedet Erna A R T G A R D E N Spise i Sentrum? Forsøk våre Varme og Kalde Retter og la deg friste av Kaker og Iskrem fra Bellevues konditor. Smaken av Velvære! Åpent fra kl Direkte telefon: v i m ø t e s p å Christian Michelsensgate 5, 5012 Bergen Tel.:

18

19 AKTUELT Bergenscenarier 2020 er et scenarie- og samhandlingsprosjekt mellom næringsliv, akademia og det offentlige. Prosjektet startet i 2003 og har til formål å styrke evnen og viljen til samarbeid og samhandling i bergensregionen og på Vestlandet. Ny energi til Damsgårdssundet Kan Bergen gjøre som Dongtan i Kina, Gallions Park i London og i Katalonia, nemlig å utvikle et område basert på helt nye prinsipper for bærekraft og samhandling mellom offentlige og private aktører? I så fall har vi sjansen nå. De neste årene skal området rundt Damsgårdssundet gjennomgå store forandringer. Gjennom et omfattende samarbeid mellom offentlige og private aktører har vi nå en gylden sjanse til at Bergen skal kunne fremvise et område som er fremtidsrettet og bærekraftig, både når det gjelder sosial og økonomisk utvikling. Sandviken og Damsgård er to av byens viktigste områder, både historisk og for fremtiden. Flere av samarbeidspartnerne i BS2020 samarbeider for tiden om utviklingsprosjekter som skal gjøre både Sandviken og Damsgårdssundet til attraktive områder med høy kvalitet. Men her trengs det et bredt engasjement, så oppfordringen må være: Sandviken for fremtiden Det er Bergen kommune som har satt i gang samarbeidsprosjektet om Sandviken, og målet er å få til merkevarebygging og en differensiert næringsutvikling basert på Sandvikens særegenhet. Mens Bryggen i Bergen er på prestisjetunge UNESCOs World Heritage List, er Sandviken oppført på World Monument Watch, som er listen over verdens 100 mest utsatte kulturminner. Dette kan ikke Bergen være bekjent av, og prosjektet skal bidra til at Sandviken forhåpentligvis tas av denne skammens liste. En ensidig utvikling basert på kortsiktige interesser knyttet til boligbygging i sjøkanten vil i så fall måtte stanses. Prosjektet har en styringsgruppe som ledes av byråd Lisbeth Iversen, men for å sikre et bredt eierskap til prosjektet og prosessen, er det både opprettet ressursgrupper med deltakelse fra aktører i Sandviken, og det legges opp til møter og delprosjekter der næringslivet og eiendomsbesittere i Sandviken inviteres med. Både Bergen Næringsråd og Bergenscenarier 2020 deltar i ressursgruppe næringsutvikling. I tillegg arbeides det med rullering av kommunedelplan for Sandviken Fjellsiden Nord, der et sentralt mål er å stimulere til næringsetablering og sikring av Sandvikens egenart. Samarbeidspartnerne i BS2020: Foto: Robin Strand, NorPhoto AS Hva kan skje med Sandviken og Damsgård? På Marineholmen skal Høyteknologisenteret bygge ut flere nye bygg for både akademiske miljøer og fremtidsrettede næringsklynger, mens BOB er en sentral aktør når det gjelder boligbygging på Damsgårdssiden. Bergen kommune skal i tillegg oppruste Ny Krohnborg skole for et betydelig beløp, i tillegg til planer om både bro over indre del av Damsgårdssundet, opprusting av Markusplassen og andre tiltak knyttet til naturstier, grøntarealer og gangforbindelser. Å gi utviklingen av områdene rundt Damsgårdssundet en bærekraftig og attraktiv profil, betyr kreativitet og samarbeid på mange nivåer og mellom mange profesjoner. Nå har vi sjansen, folkens! Kunnskap mot 2020 Torsdag 14. juni avholder Utdanning i Bergen en workshop der temaet er Kunnskapsbyen Bergen Målet med workshopen er å bygge broer mellom utdanningsinstitusjonene, næringslivet og det offentlige slik at man kan styrke kunnskapsutviklingen i regionen frem mot år Utdanning i Bergen er et samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Bergen, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen, de kristne høgskolene i Bergen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og Bergen Næringsråd. Aktørene jobber sammen for å utvikle og markedsføre Bergen som kunnskapsby. Brenner du for saken? Kontakt Berit Øxnevad Lie i BS2020-sekretariatet. Spørsmål eller forslag til BS2020? Kontakt prosjektleder Harald Schjelderup tlf eller prosjektmedarbeider Berit Øxnevad Lie tlf HORDALAND FYLKESKOMMUNE MARITIMT 19

20 P Å T O R G E T På Torget er en møteplass der medlemmene kan bidra med sine meninger og annen informasjon. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet, ta kontakt med Kari Amble tlf: Vårkonferansen 2007 ga inspirasjon Vårkonferansen 2007 fikk en ny vri i år, fordi den tradisjonelle sommermiddagen ble koblet sammen med konferansen 25. april. Sommermiddagen har tidligere vært i juni. Konferansedeltakerne sier i en spørreundersøkelse at de er svært godt fornøyd med både foredragsholderne og middagen. Mangfoldig arbeidsmiljø Vårkonferansens tema var hvordan bedrifter skal oppnå et mangfoldig arbeidsmiljø, ved hjelp av rekruttering av de riktige menneskene til lederstillinger i bedriften. Og hvordan ledes en bedrift med ansatte fra mange ulike land? Foredragsholderne kom fra blant andre Hydro, Odfjell Drilling, Sportsklubben Brann og Bergen Filharmoniske orkester. Spørreundersøkelsen viser at flere mener at konferansen har relevans for deres egen arbeidssituasjon, og at de fleste foretrekker en halvdagskonferanse fremfor en heldagskonferanse, slik som det har vært tidligere. Ressursgruppene Mangfold i ledelse og Internasjonalt i Bergen Næringsråd hadde sammen regien på konferansen i år. Mangfold i ledelse er allerede i gang med planleggingen av Vårkonferansen Foto:Gyrid Cecilie Nygaard 20

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma

Bergen. Kunnskapsbyen. Dobler stillinger i traineeprogram. Forsker på oljeproduksjon. Utveksler kunnskap i ny medieklynge. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 2 // 2013 // TEma Kunnskapsbyen Bergen Dobler stillinger i traineeprogram Forsker på oljeproduksjon Utveksler kunnskap i ny medieklynge www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA

SAMFUNNSANSVAR. Forener samfunnsansvar og lønnsomhet. Slavedrift og menneskehandel et globalt problem. Møter borgerkrig og væpnede konflikter // TEMA BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2013 // TEMA SAMFUNNSANSVAR Forener samfunnsansvar og lønnsomhet Slavedrift og menneskehandel et globalt problem Møter borgerkrig og væpnede konflikter www.bergen-chamber.no

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT 2009. Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2009 Marine Port and Logistics Energy TTS GROUP ASA 1 KONSERNET Finansielle hovedtall 6 Viktige hendelser 2009 8 Konsernsjefen 9 VIRKSOMHETSBESKRIVELSE Historisk utvikling 13 Divisjon Marine

Detaljer

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden

01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS. Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden 01/2014 KONSERNMAGASIN UTGITT AV FERD AS Side 4 Swix og Ferd Eiendom satser i skihovedstaden Innhold Swix Sport og Ferd Eiendom: Sammen om signalbygg 4 Innhold Elopak: Dobler i St. Petersburg 14 Ferd Sosiale

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Mulighetenes landsdel

Mulighetenes landsdel Se dine jobbmuligheter på manpower.no DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET NO. 2 NOVEMBER 13 VEKST I NORD-NORGE Mulighetenes landsdel 5 NÆRINGER I VEKST LES MER PÅ WEB FOTO: SHUTTERSTOCK Les

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ

EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen APRIL 2011 EKSAMEN FOR INDUSTRI- TROMSØ Erfaringene med håndteringen av oljeriggen «Polar Pioneer» kan bli avgjørende for industrien i Tromsø. Prosjektleder Neil

Detaljer

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Chambers of Commerce: Act local, think global

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Chambers of Commerce: Act local, think global 02 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Chambers of Commerce: Act local, think global Leder Kjære leser! Denne gangen gir vi deg et temanummer som skal introdusere deg til det

Detaljer

Verden i 2013. Sulten på Mathall

Verden i 2013. Sulten på Mathall Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2013 årgang 20 Verden i 2013 Arbeidsmarkedet Økonomien Energi og industri Bolig- og varehandel Side 4-11 Oljemesser i kø ONS Norway arrangeres for første gang i

Detaljer

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen

Med vennlig hilsen Nils Kristian Nakstad Styreleder. Kjersti Myhre om Næringsforeningen. Trond Reinertsen om Næringsforeningen 4 06 i Kjersti Myhre om Næringsforeningen Trond Reinertsen om Næringsforeningen Sverre Moe om Næringsforeningen TEMA: Næringsforeningen I dette nummeret svarer vi på: Hvordan jobber vi? Hvorfor være medlem?

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer