Kravspesifikasjon Gruppe 9

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kravspesifikasjon Gruppe 9"

Transkript

1

2 Forord Kravspesifikasjonen skal sikre at begge parter er enige om kravene til systemet som skal lages. Vi skal utvikle en database for Nor dagligvarer import som kan rydde opp i faktureringer og bestillinger, og gir oversikt over leverandørers historie med tanke på bestillinger og lignende. Vi skal også lage en webside for bedriften siden bedriften ikke har en webside fra før. 2

3 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Gruppen Oppdragsgiver og dagens situasjon Funksjonskrav Design Brukervennlighet Maler krav til kunder Administrasjon/ admin system Innhold Tekniske krav Universell tilgjengelighet Krav til datalagring Sikkerhet Web-basert krav Ikke-funksjonelle krav Dokumentasjonskrav Terminologi brukt i prosjektoppgaven

4 1. Innledning Gruppen har laget et databasesystem og en webside for Nor dagligvarer import, med hovedvekt på databasesystemet. Kravspesifikasjonen vil gå nærmere inn på bedriften vi har laget databasesystemet og websiden for og hvilke krav som er satt for dette i samarbeid med bedriften. 1.1 Gruppen Gruppen består av Kawa Fatah Hassan, Ahmed Elmir og Sindre Tørå. Alle tre har gått på linjen Anvendt Datateknologi på Høgskolen i Oslo. Vår veileder gjennom prosjektet har vært Steinar Johannesen. 1.2 Oppdragsgiver og dagens situasjon Nor dagligvare selger og importer produkter for næringslivet og butikken består av avdelinger som blant annet frukt og grønt og kjøttavdelinger. Bedriften har stort behov for et databasesystem som gir muligheter og oversikt for betaling, faktura og leverandørregistrering. Det er også et problem med å finne e-fakturaer som er blitt betalt, og det skjer ofte at en leverandør må sende en faktura flere ganger. Siden bedriften har mer enn 40 leverandører er det vanskelig å finne frem til spesifikke faktura som er betalt og levert til regnskapet. Det er også tungvint for bedriften å finne adresse eller telefonnummer til en spesifikk leverandør eller kunde siden de ikke er registrert i en database, og det blir vanskelig å finne frem til ønsket informasjon. Databasen skal kunne registrere og få oversikt over leverandører, ansatte, kunder, fakturaer(betalt og ikke betalt), i tillegg til flere andre funksjoner som for eksempel produktregistrering hvilket inkluderer sletting og redigering. Det skal også være Administratorsrettigheter/ funksjoner som nærmere blir spesifisert i kravspesifikasjon, men som innebærer blant annet at Administrator skal ha mulighet for å slette og redigere ovenfor nevnte kategorier. 4

5 Bedriften har også behov for en nettside for å informere kunder om nye produkter og tilbud og diverse annen informasjon de ønsker å formidle. Per i dag har bedriften ikke en nettside med disse funksjonene. Vi skal lage en nettside med disse funksjonene i tillegg til flere funksjoner som er ønsket fra bedriften. 2. Funksjonskrav Systemet skal ha tre brukertyper: administrator ansatt og kunde. 1. Administrator får tilgang til å administrere varer, ansatte, leverandør ordre. 2. Kunde vil kunne søke etter varer, sortere varer og sjekke prisene. 3. Ansatte får alle rettighetene samme som administrator unntatt addansatte (han har ikke rett til å legge til en ansatt). Systemet skal ha følgende funksjonalitet: 1. Administratorautentisering: Administrator skal kunne logge inn på systemet med navn og passord. Vareadministrering Administrator og ansatte skal kunne se (har oversikt over) alle varer, legge til bilder, vise varer uten beskrivelse, legge til beskrivelse. Kunde skal kunne se oversikt over varer og tilbud. Kunde skal kunne sortere varer etter avdeling eller tilbud. Fakturaadministrering: Både Administrator og ansatte skal kunne ha oversikt over fakturer (list opp faktura), Og begge to kan registrere fakturer, og søke på hvilken som helst faktura. Ansatteadministrering: Administrator skal kunne registrere ansatte, legge til/ slette/ oppdatere en ansatt(addansatte), se (har oversikt over) alle ansatte(list opp ansatte). 5

6 Og søke på hvilke som helst ansatte. Leverandøradministrering: Administrator og ansatte skal kunne registrere leverandører, legge til/ slette/ oppdatere leverandører, og kan se (ha oversikt over) alle leverandørene (list opp leverandør). Og søke på hvilken som helst leverandør. 2. Kundeautentisering: kunde skal kunne sjekke priser/ varer/ tilbudet og skrive kommenter til bedriften gjennom en blogg for de som trenger mer informasjoner. Kontaktfunksjonen Kunde skal kunne sende elektronisk melding til Nor dagligvare import AS. 3. Ansatteautentisering: Ansatte har samme rettigheter enn administrator unntatt å legge til en ansatte(addansatte). Websiden må kunne kommunisere med andre tjenester og systemer ved bruk av åpne standarder, så langt dette lar seg gjennomføres. Den er tilrettelagt for alle nettlesere, operativsystem og avhenger ikke av tredje parts programvare for å fungere. Tilgjenglighet: siden er tilrettelagt for enhver bruker. Nettleser/Operativsystem støtte: vi har, så langt det er mulig, lagt til rette for flest mulige nettlesere og operativsystem som f. eks: Windows (Firefox, IE, Mozilla, Chrome, Opera), Machintosh OSX (Safari, Chrome, Firefox), Linux (Mozilla, Firefox). 6

7 2.1 Design Generelt skal designet være spenstig, enkelt og oversiktlig. Kortest mulig vei til informasjon og tjenester man har bruk for. Design på delsider baseres på grunndesignet til hovedsiden, men det skal fremgå visuelt at man er i en delside, f.eks. med egen farge. Informasjonen skal så langt det lar seg gjøre porsjoneres og fremkomme til riktig tidspunkt. Grensesnittet skal bygges på bakgrunn av info fra testbrukere uten datakunnskap. 2.2 Brukervennlighet Vi følger både generelle prinsipper(enkelhet, konsistens, fokus) og spesielle retningslinjer (fargebruk, navigasjon, webskriving). Vårt ønske/resultat er: Å lage et profesjonelt webdesign for å øke tilliten hos brukeren, samtidig som at brukeropplevelsen blir mer positiv. Å bruke relativ tekststørrelse heller enn absolutt. Å unngå små versjoner av store bilder (vise heller et relevant utdrag av bildet fordi store bilder som er forminsket har ofte svært liten verdi for brukeren siden innholdet blir utydelig). Å unngå å åpne nye vinduer (de fleste brukerne misliker sterkt at nye vinduer åpnes, både når det gjelder små pop up - vinduer og normale vinduer. Et kompromiss er å la brukeren velge om eksterne lenker skal åpnes i eksisterende eller nytt vindu). Å lage konsistent utseende og funksjonalitet (konsistens er et av de viktigste brukervennlighetsprinsippene. Dersom noe fungerer på en bestemt måte ett sted, bør det også være slik andre steder). Å ha enkelt tilgjengelig informasjon om bedriften bak nettstedet (dette er ofte undervurdert. Om oss gir en god mulighet til å gi en presentasjon av organisasjonen og mennesker i den). Å følge standarder for funksjonalitet og plassering av sideelementer. Publisering/redigering skal være så enkelt at kun et minimum av opplæring er nødvendig for gjennomsnittsbrukeren. Løsningen skal tilby interaktive hjelpefunksjoner. 7

8 2.3 Maler Med maler menes oppsett av sider, menyer, design. Det skal være flere og fleksible valg i forhold til visning av menyer i portalen. Det må være mulig med både globale og sidespesifikke menyer for hele portalen og for delportaler. Menyer og menypunkter må kunne endres eller slettes. 2.4 krav til kunder Kunden skal kunne sjekke tilbudet gjennom nettsiden, ha nødvendig informasjon for å finne butikkens adresse og kunne kommunisere med IT-ansvarlig gjennom bloggen som finnes på websiden. 2.5 Administrasjon/ admin system Med administrasjon menes hvordan portalen kan brukes og administreres. Verktøyet må kunne gi mulighet for ulike brukerrettigheter: Administrasjonssidene skal være passordbeskyttet og det skal være to brukerroller, ansatt og administrator. Administratorbrukeren vil ha rettigheter til å endre data, mens en ansatt vil få samme rettighet inntatt legge til/slette/ oppdatere ansatte. Administrator vil ha mulighet til å legge til og endre varer, priser og tilbudet. Kun administrator kan legge til og fjerne brukere (ansatte). Ansatte skal kunne administrere innkommende bestillinger og få disse opp i skjermbilde tilpasset denne dagen. Alle bestillinger skal kunne skrives ut i et printervennlig format. Logg inn/ut: Admin og ansatte må logge seg inn med brukernavn og passord. Antall brukernavn og passord admin får tildelt: 1. Ansattinfo: Admin skal kunne legge til ny ansatt med tilhørende data(navn, stilling, adresse, e-post, tlf). 2. Leverandørinfo: Admin skal kunne legge til ny leverandør med tilhørende data(navn, adresse, e-post, tlf). Admin må kunne foreta følgende endringer i databasen: Ansatt/leverandør data: 8

9 Å Legge til/endre: Det må kunne legges til ansatte/leverandør, og endringer. Status: Ansatte må kunne settes til deaktiv etter endt periode(er), slik at de kan søkes opp igjennom historikk. Slette ansatte: Ansatte skal vanligvis ikke slettes(legges i historikk). Søk: Admin skal ha mulighet til å søke opp en ansatte/leverandør i databasen uten å måtte logge ut å gå inn på de vanlige brukersidene. Her skal det kunne søkes på navn. Kommunikasjon (E-post): Admin skal enkelt kunne sende e-post til leverandør. E-post sendes fra systemet. Historikk Søk: Admin må kunne søke etter: Historikk på en ansatte/leverandør/fakturer/varer (hendelse). Slette: Admin må kunne ha mulighet til å slette en hendelse. Bruker/passord Endre passord: Om ansatte har glemt passord eller trenger nytt, skal admin kunne generere nye. Admin skal kunne sette rettigheter som begrenser eller øker tilgang til ønsket bruker(er) på systemet. Feilmeldinger: Admin skal under daglig bruk av systemet hindres i å gjøre katastrofale feil av opplysende feilmeldinger. Ved sletting må bruker bekrefte dette. 2.6 Innhold Med innhold menes ulike elementer som vi mener at websiden bør ha, eller skal kunne ha mulighet til å utvides med. Bestilling: Kunde kan ha mulighet å bestille på nettet. Nettstedkart 9

10 Aktivitetskalender 3.Tekniske krav Publiseringsverktøyet må kunne: Kjøres under Windows eller Linux operativsystem Redigeres fra de kjente weblesere som Explorer browser, Google Chrome og Safari Webbasert: for økonomi og administrasjonssystem er det et komplett forretningsstyringssystem der alle modulene ligger på en webserver(hvem som helst rundt om i verden kan få tilgang til systemet ved hjelp av en enkelt nettleser og på den måten kunne styre bedriften sin). Frontend, backend. Kjente hurtigknapper skal brukes. Utvikles (stor muligheter til utviklinger). Programmet som brukes er PHP programmering. Lagring av data vil skje i MySql b. Applikasjon skal kunne kjøres på en wamp Server. Webside: Utskriftsvennlig Mulighet til å navigere Brødsmuler Fram/tilbake/ home - knapper På websiden skal det være følgende søkefunksjoner Søke/vise etter tilbudet på varer. Daglig nyheter. 4.Universell tilgjengelighet Vi ønsker at websiden skal kunne brukes av alle, uavhengig av hva slags utstyr som benyttes eller hva slags fysiske forutsetninger som brukeren har. Dette betyr at websiden blant annet må sikre at siden må kunne brukes i ulike typer nettlesere. 10

11 5.Krav til datalagring Data om bestillingene lagres i en MySql- database hos en serverplass tilbyder. Validering av data skjer før innsetting i databasen for å eliminere eventuelle feil. Interaksjonen mellom web- leser og database skal følge retningslinjer for god sikkerhet med tanke på sql - injections. All data skal passordbeskyttes, og er kun til bruk for ansatte hos Nor dagligvare import AS. MySql- databasen skal være bygd opp med krav om normalisering. 6. Sikkerhet Systemet vil gå på en server, tilknyttet et lokalt nettverk (LAN). Det vil være en fireware tilknyttet internett, som vil prøve å blokkere for inntrengere i nettverket/systemet. Systemet krever passord for logginn (admin, ansatte og brukere), dette passordet er kryptert med md5 hash. Vi brukte kryptering som ekstra sikkerhet hvis admin/ ansatte eller brukere er uforsiktig med passordet. Det vil bli tatt sikkerhetskopier av alle dokumenter kontinuerlige og systematikk. 7. Web-basert krav Det finnes mange grunner til å velge et web- basert system. Et web- basert økonomi og administrasjonssystem er et komplett forretningsstyringssystem der alle modulene ligger på en webserver. Hvem som helst rundt om i verden kan få tilgang til systemet ved hjelp av en enkel nettleser, og på den måten kunne styre sitt firma. I stedet for å investere store summer i hardware (maskinpark) og software (programmer), betaler brukeren et mindre beløp, som en leiekostnad, hver måned. Det er mange fordeler ved å velge en webbasert løsning. Mange av disse er presentert under: Man trenger kun en nettleser: For å benytte seg av et web- basert system trenger man kun en nettleser på en hvilken som 11

12 helst PC og tilgang til Internett (bredbånd anbefales). Dette gjør systemet enkelt å implementere gjennom hele organisasjonen. Brukere vil også få tilgang til systemet via PCer på for eksempel flyplasser og Internett kafé. Lavere kostnader forbundet med programvare: Man eliminerer behovet for å investere i dyr programvare og betale høye årlige avgifter for oppgraderinger av programvaren. Lavere kostnader forbundet med maskinvare: Man eliminerer behovet for å investere i, og implementere, servere og nettverk. Løpende kostnader i forbindelse med å oppgradere og vedlikeholde nettverket elimineres også. Kortere implementeringstid: Implementeringstiden blir betydelig redusert fordi systemet allerede er oppe og går. Alt man har behov for å gjøre er å logge seg på systemet og man er i gang. Behovet for kurs og opplæring vil forbli det samme uavhengig av om man systemet kjøres lokalt eller via web. Lavere kostnader ved flere lokasjoner: Tidligere har selskaper som er lokalisert på flere forskjellige geografiske steder vært nødt til å investere i dyre løsninger, som for eksempel Citrix, for å imøtekomme behov for å få felles tilgang fra alle lokasjonene. Disse løsningene viser seg ofte å være for dyre for mange små selskaper. Med et web- basert system kan selv de minste selskaper oppnå fordelene ved å kjøre ett felles system uavhengig av lokasjon til en fornuftig pris. Jobb hjemme: Et web- basert system er perfekt for selskaper som ønsker å imøtekomme ansattes ønsker om å kunne jobbe hjemmefra. 8. Ikke-funksjonelle krav De er de funksjoner eller krav som angir kriterier som kan brukes til bedømme driften av et system, i stedet for spesiell oppførsel. Dette bør være i kontrast med funksjonelle krav som definerer bestemt atferd eller funksjoner. 12

13 Generelt, funksjonelle krav definerer hva et system er ment å gjøre mens ikke-funksjonelle krav definerer hvordan et system er ment å være. Funksjonelle krav er som regel i form av systemet skal, mens ikke-funksjonelle krav er systemet skal være. For Nor dagligvarer import AS er dette ikke funksjonelle krav: På grunn av bedriftens strategi som er å være mer organisert og modernisert har vi satt krav som er ikke funksjonelle i begynnelse av dette prosjektet, f. eks. systemet skal være klar for at kunde skal kunne bestille varer og betale med nettet. Systemet skal være mer kompetitiv: menes at nettside skal være mer profesjonell(sikkerhet, bilder, linker, reklame ). Alt dette kommer også med bedriftens IT-strategi som gjør at outsourcing (f.eks. 24sevenoffice) er uaktuelt i begynnelse av dette prosjektet: det vi mener med dette er fakturering, regnskap forlater til ekstern bedriften som er spesialisert i de områdene. Outsourcing innbærer implementering som bedriftens ansatte ikke er klar for (opplæring). IT- strategi: Bedriften bruker lite IT, og ledelsen ønsker å utnytte de IKT- løsningene som finnes og passer godt til virksomheten, slik at de får mindre kostnader ved å benytte det systemet. Det er også naturlig å disponere IKT -strategien i følgende tre temaer: Applikasjoner og data (Brukerprogramvare og databaser) Teknisk infrastruktur (datamaskiner, nettverk og operativsystemer) IKT -styring (IKT -organisering, forvaltningsprosesser, uviklings -prosesser og planprosesser) 9. Dokumentasjonskrav Det skal i prosjektperioden føres dagbok over hva som blir gjort, hvilke utfordringer vi møter og hvordan disse blir løst. Det ferdige prosjektet skal dokumenteres gjennom sluttrapporten som skal innholde: Prosessrapport Produktdokumentasjon 13

14 Kravspesifikasjon Risikoplanen. Brukerveiledning. Testdokumentasjon. Terminologi brukt i prosjektoppgaven GPL(The GNU General Public License) Lisens for publisering og distribusjon av fri programvare. HTML (Hyper Text Markup Language) er et markeringsspråk for formatering av nettsider med hypertekst og annen informasjon som kan vises i en nettleser. Java Objektorientert programmeringsspråk lisensiert under GPL-lisensen. Linux Et gratis UNIX operativsystem Perl(Practical Extraction and Report Language) Programmeringsspråk som ble laget for å hente ut informasjon fra tekstfiler, for så å nyttiggjøre seg av den informasjonen. PHP(PHP: Hypertext Preprocessor) et dynamisk, tolket og løst typet programmeringsspråk hovedsakelig brukt for å utvikle dynamiske nettsider. SQL(Structured Query Language) Databasespråk designet for å håndtere data i relasjonsdatabaser. 14

15 UNIX En klasse av operativsystem, operativsystemer som er basert på UNIX er generelt omtalt som UNIX-operativsystem, som for eksempel Linux. 15

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013

HB Guide. Feilsøkingsverktøy for Homebase AS. Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 HB Guide Feilsøkingsverktøy for Homebase AS Hovedprosjekt i Anvendt Datateknologi ved HiOA, 2013 Gruppe 33: Karl Øgaard, s171641 Aria Nejad, s171674 Fredrik Ung, s171652 Morten Iversen, s171666 1/136 PROSJEKT

Detaljer

Relansering av thetroutbum.com

Relansering av thetroutbum.com HOVEDPROSJEKT Relansering av thetroutbum.com Forfattere: Vivek Bhogal Magnus Feiring Dato: 20.05.09 Side 1 SAMMENDRAG Tittel: Relansering av thetroutbum.com Dato: 20.05.2009 Deltakere: Veileder: Oppdragsgiver:

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.

Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3. 1 2 Innhold Forord 1. Innledning 1.1 Innloggingsinformasjon 1.1.1 LM Dahl Webshop 1.1.2 Database 1.2 Gruppen 1.3 Oppdragsgiver 1.3.1 Om LM Dahl Ingeniørfirma AS 1.3.2 ERP system 1.4 Oppgaven 1.5 Mål for

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7

Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux. Sluttrapport Gruppe 7 MNFIT 291 - Prosjektarbeid i informatikk Mac- og Windows-integrasjon i Skolelinux Sluttrapport Gruppe 7 Prosjektdeltagere: Svein Magne Bang, Sigurd Thune og Odd Rune Dahle Oppdragsgiver: Terje Rydland

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

Kapittel 1. Kom i gang med PHP

Kapittel 1. Kom i gang med PHP Kapittel 1 Kom i gang med PHP Læringsmål: Dette kapittelet vil fungere som en enkel oppstartsguide for å komme i gang med PHP. Du vil få lære om historien bak PHP installasjon av nødvendig programvare

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM

SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM HOVEDPROSJEKT:2003 SKOLELINUX OVERVÅKNINGSSYSTEM FORFATTERE: VIDAR GRØNLAND RAGNAR HAUGLAND TARJEI WESTRUM SVEN ARE FINNEVOLDEN Dato: 19.05.2003 Sammendrag av hovedprosjekt Tittel: Skolelinux Overvåkningssystem

Detaljer

[GILJE SELSKAPSLOKALER]

[GILJE SELSKAPSLOKALER] 2013 Hovedprosjekt 2013 Gruppe 27 Kravspesifikasjon [GILJE SELSKAPSLOKALER] Lars Gjestang - Hiran Piapo - Bård Skeie Kravspesifikasjon 1 Presentasjon 1.1 Innledning Dette prosjektet er et hovedprosjekt

Detaljer

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools.

Kom i gang med. Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. Kom i gang med Dette dokumentet gir deg en kort innføring i hvordan du selv kan oppdatere ditt eget nettsted ved bruk av i-tools. i-tools er et produkt fra Innhold Innhold... 2 Om i-tools... 3 Om InBusiness...

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere

Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Nordic Funding Nettportal hvor små og mellomstore bedrifter kan låne og investere Hovedprosjekt våren 2014 27.05.2014 Side 0 av 133 PROSJEKT NR. Gruppe 8 Studieprogram: Anvendt datateknologi Postadresse:

Detaljer

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy

Brukermanual. Siteman CMS publiseringsverktøy Brukermanual Siteman CMS publiseringsverktøy Innhold Om Siteman CMS og denne brukermanualen... Side3 Kontrollpanelet - ikke bare for innlogging... Side4 Slik logger du inn... Side4 Menyen... Side5 Informasjonsknapper...

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Slik bruker du Idium WordPress

Slik bruker du Idium WordPress Slik bruker du Idium WordPress Innholdsfortegnelse Introduksjon; Hva er Wordpress? 3 Nettsideinnhold hvor skal man starte? 4 10 tips for å få en mer lønnsom nettside 6 Logg inn 7 Kontrollpanel 8 Innlegg

Detaljer

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv

HJEMMESIDE. en innføring i merkevarebygging av bygdeturisme og grønt reiseliv Designet på Bergsdalstunets nye hjemmeside som er basert på deres grafiske profil. Illustrasjon: Stine Karlsen Nettsider leses på en annen måte enn trykte tekster. Blikket hopper hit og dit i stedet for

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com

Administratorhåndbok. Versjon 4.60. ElektroPost Stockholm www.episerver.com Administratorhåndbok Versjon 4.60 ElektroPost Stockholm www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt

Detaljer

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging.

SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS. DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. SYSTEMUTVIKLINGSPROSJEKT FOR ASIFIORI DELIVERY AS DEL 1: Forprosjekt: mulighetsstudium og prosjektplanlegging. Jesper Holte Brørby Øyvind B. Kvinge Jarle Tjøstheim jbr079@student.uib.no okv066@student.uib.no

Detaljer

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn

CorePublish. CorePublish. Webredaktørens beste venn CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish CorePublish Webredaktørens beste venn CorePublish er et system for enkel og effektiv publisering på web. Brukervennlighet og kostnadseffektivitet står

Detaljer

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby

Forprosjektdokument. Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk. Geir Øverby Høgskolen i Buskerud Avdeling for Ingeniørutdanning Institutt for Datateknikk Tilgjengelig JA NEI Referanse Revisjon 2 Dato 09.03.2000 Antall sider 33 + 3 vedlegg Forprosjektdokument Dokument historie

Detaljer

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1

Manual. Del 1: Oversikt. QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Document: Norwegian Manual Part 1_version 2 Side: 1 Manual Del 1: Oversikt QL Time brukerdokumentasjon: Oversikt Dato 18.08.2011 Side: 1 Om QL Time dokumentasjon Dokumentasjoner er delt inn i følgende deler: QL Time Oversikt (den del du nå har foran deg)

Detaljer

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012

AVD. FOR INGENIØRUTDANNING. Bokprosjekt. En guide til WAI-ARIA. Gruppe 28 5/26/2012 AVD. FOR INGENIØRUTDANNING Bokprosjekt En guide til WAI-ARIA Gruppe 28 5/26/2012 PROSJEKT NR. 28 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse:

Detaljer