CampusGuiden. Bakgrunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CampusGuiden. Bakgrunn"

Transkript

1

2 DEFINERE FOKUS Bakgrunn Trådløse Trondheim var i ferd med å utvikle et personlig navigeringsverktøy som også skulle fungere innendørs. Med tanke på å ta spranget fra å være et forsknings- og utviklingsprosjekt til å lansere dette kommersielt var det essensielt å kartlegge behovet for en slik tjeneste og finne ut av hva som skulle til av videreutvikling for å møte publikums forventninger til brukervennlighet, ytelse og grensesnitt. Vi har etter hvert blitt ganske blaserte når det gjelder satellittbaserte hjelpemidler for navigasjon på biltur, på sjøen og i fjellet. Men det er store forskjeller på navigering innendørs og utendørs. GPS fungerer ikke innendørs, samtidig som kravet til nøyaktighet er større. For å orientere seg etter plantegninger trengs det mye mer detaljert info, I tillegg har bygninger gjerne etasjer og navigasjonen må derfor være så presis som mulig i tre dimensjoner. Ideen til Campusguiden begynte som et studentprosjekt hos Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap allerede i Siden har løsningen blitt videreutviklet hos Trådløse Trondheim AS og NTNU og kommesialisert som Mazemap gjennom Trådløse Trondheims datterselskap MazeMap AS.

3 DEFINERE FOKUS Et reelt behov Hvert år immatrikuleres ca 7000 nye studenter på NTNU. Studentene har forelesninger, gruppearbeid og øvinger i en rekke ulike lokaler spredt rundt i over kvadratmeter bygningsmasse. Som ny på Campus er det derfor svært vanskelig å finne frem. Det er store forskjeller på navigering innendørs og utendørs, for det første er bygningsmasse vesentlig mer detaljert og har flere etasjer, navigasjon må derfor være mer presis og mulig i tre dimensjoner. En annen viktig forskjell er at GPS ikke fungerer innendørs. Prosjektet er et forprosjekt for en innendørs lokasjonsbasert navigasjonstjeneste. Målet med prosjektet har vært å avdekke teknisk realiserbarhet, opplevd brukernytte og behov, samt kostnad og kommersielt potensial for personlig, innendørs navigasjonsverktøy.

4 DEFINERE FOKUS Trondheim som teknolab På initiativ fra NTNU ble Trådløse Trondheim AS etablert høsten 2006 som et forsknings og utviklingsselskap. Formålet med selskapets var å etablere og drifte et trådløst bredbåndsnett som skulle dekke alle utendørsarealer i Midtbyen Trondheim. Trådløse Trondheim har kontorer på NTNUs største universitetsområde og ble tidlig kjent med universitetets utfordring. Selskapet hadde allerede jobbet i flere år med å gi bygninger og utearealer trådløsdekning, og så muligheten for å bruke signalene til noe mer enn bare transport av data. Med den velutbygde trådløse infrastrukturen på campus, var selskapet plassert midt i verdens største arena for utprøving og utvikling av nye tjenester.

5 Campusguiden STUDERE BRUKERNE Systematisk brukertesting Trådløse Trondheim har i samarbeid med NTNU opprettet Wireless Trondheim Living Lab og har aktivt benyttet «Living Labs»-metodologien for «brukerdrevet innovasjon» av nye produkter. Når teknologien blir det ledende elementet og brukerne kommer inn sent, må utviklerne gjerne foreta store kursomlegginger for å nærme seg markedet. I motsetning til tradisjonell, teknologisk drevet innovasjon innebærer brukerdrevet innovasjon at brukerne er medskapere i utviklingsprosessen. Utgangspunktet er brukernes behov og tjenesteyternes faktiske vilkår i det daglige. Den trådløse infrastrukturen, fasiliteter og kompetansemiljøet på Gløshaugen bidrar til en unik innovasjonsarena for uttesting av produkter og tjenester i realistiske omgivelser og med ekte brukere.

6 Campusguiden STUDERE BRUKERNE Brukerundersøkelser med prototype I løpet av 2010 utvikles CampusGuiden til å bli en fungerende prototype. På dette tidspunktet er det mulig å bruke tjenesten til å søke etter rom i en bygningsmasse og få markert på kartet hvor nærmeste objektene av en gitt type (eks. toalett, lesesal etc.) er lokalisert. Testene var todelt: Første fase avdekket brukervennlighet, ytelse og presentasjon. Andre fase var å teste nytteverdien. Opplevde publikum dette som en nyttig tjeneste og hvor mange kunne tenke seg å ta i bruk en slik applikasjon? I begge fasene var det med 19 frivillige testpersoner som ble tilfeldig rekruttert på campusområdet. I den første satt testsubjektet ved et bord og gjennomførte testen, og i den andre skulle testsubjektet bruke applikasjonen til å gå opp en løype som var angitt i guiden. Testgruppene bestod av 14 menn og 5 kvinner. 3 var ansatte ved NTNU, 16 var studenter. Bemerkelsesverdig få av testsubjektene hadde tidligere erfaringer med smarttelefon. Bare 6 av de som deltok hadde smarttelefon.

7 OVERSETTE FUNNENE Utprøving i praksis I den første testrunden skulle brukerne gjennomføre testen uten å bevege seg fysisk. Andre test ble gjort ganske lik den første, men nå skulle de bruke guiden til å forflytte seg til oppgitt lokasjon. Brukerne ble observert mens de gikk fra startsted til destinasjon. For at testerne skulle få noe å bryne seg på valgte man også å søke opp mindre kjente lokasjoner for å unngå at testsubjektet kunne støtte seg på lokalkunnskap, men bruke guiden for å finne stedet. De som gjennomførte testene var bevisst på å ikke forklare hvordan brukeren skulle løse oppgaven, men heller observere hvordan brukeren prøvde å løse den. Alle som gjennomførte testen fant frem til angitt rom. Noen gikk litt feil, men det var hovedsakelig fordi de ikke fant frem til plantegningene. Når de oppdaget plantegningen (noen ganger etter hint om at de fantes) fant de rimelig greit fram. Tre av brukerne brukte en plantegning som hang på veggen med inntegnede rømningsveier før de fant ut at applikasjonen hadde egne plantegninger. Det virker som at de som brukte plantegningene, var vant til å se på tegningen.

8 OVERSETTE FUNNENE Intervjuer Etter at brukeren hadde gjennomført oppgavene ble det gjennomført et intervju. En del av spørsmålene handlet om opplevd nytteverdi og hvordan han opplevde programmet. Noen av spørsmålene som ble stilt i den sammenhengen var «Ville du kunne tenkt deg å bruke et program med denne funksjonaliteten?» og «Kan noe endres slik at du ville ha hatt mer lyst til å bruke det?» Tendensen i tilbakemeldingene var at verktøyet ble oppfattet som nyttig, men hadde forbedringspotesiale.produktdesignerene fikk identifisert problemområdene: -Ytelse: Det ble bemerket at applikasjonens var for treg. - Symboler: Ikke alle forstod symbolbruken - Plantegninger: Litt uklare og for mange unødvendige detaljer. - Brukergrensesnittet: Et stort spekter av tilbakemeldinger på brukervennlighet. - Multitouch-støtte: Neste alle savnet støtte for dette. Tilbakemeldingene ble verdifulle bidrag når guiden skulle få en endelige form, men i første omgang la man vekt på det tekniske. Ønsket funksjonalitet skulle på plass og optimaliseres for rask og sikker ytelse.

9 VELGE KONSPET Endelig løsning og interaksjonsdesign Målet for prosjektet var å «slå Google på brukervennlighet» og sette en standard for innendørs navigering og posisjonering. Det var to hovedutfordringer i dette arbeidet. CampusGuiden er først og fremst beregnet på smarttelefoner og grensesnittet må tilpasses en begrenset skjermstørrelse. I tillegg er brukerne er en lite uniform gruppe, med ulik grad av kunnskap om slike «dippedutter». Ut i fra den grundige brukertestingen hadde man kunnskapen som trengtes for å finstemme de overordnede navigasjonsprinsipper og optimalisere presentasjonen av kart og informasjon. Firmaet Klipp og Lim Media AS ble engasjert for å formgi applikasjonen. Stikkord i arbeidet med utviklingen av et grensesnitt var universell utforming, intuitiv symbolbruk og etablerte konvensjoner for design av grensesnitt. Representasjonen av kart og plantegninger og kart innebar også utfordringer teknisk og visuelt.

10 KONKLUSJON Fremtiden for innendørsnavigering Smart-telefoner er nå i ferd med å bli allemannseie og GPSfunksjonalitet er nesten blitt en selvfølge i slike enheter. GPS-signalene fri sikt til himmelen for å fungere skikkelig, og det er en svært begrensende ettersom prosent av all mobilbruk foregår innendørs. Globalt selges det GPS-tjenester for milliardbeløp. Innendørsnavigasjon er derfor spådd å få et stort potensial, men så langt er slike tjenester bare testet ut noen få steder. Det er flere som har begynt å utvikle lokasjonstjenester som funger innomhus, men man sliter med å få til god nok stabilitet og nøyaktighet. CampusGuiden har, med sin fungerende og velutprøvde innendørsnavigasjon, et stort forsprang. Utviklingen av CampusGuiden pågår fortsatt. Siden 31. august 2011 er plantegninger for hele universitetsområdet lagt inn og gjort søkbar. I tiden løsningen har vært allment tilgjengelig har det vært en stor pågang fra publikum. Så langt har guiden hatt unike bruker. Høsten 2013 hadde Campusguiden 2000 unike brukere daglig, det vil si 20 % av alle studentene og ansatte på Gløshaugen!

11 RESULTAT Veien mot kommersialisering Prosjektet CampusGuiden ble i april 2012 belønnet med en 2. plass i innovasjonskonkurransen Venture Cup. Venture Cup er en nasjonal forretningsplankonkurranse for studenter ved høyskoler og universiteter hvor hovedformålet er å stimulere til mer nyskaping. Målet nå er å utvikle tjenesten slik at den kan kommersialiseres og brukes også i flere typer bygningsmasser, for eksempel flyplasser, kjøpesentre, museer, sykehus, og messeområder. Pilotkunder er allerede i gang med å bruke løsningen slik at den kan perfeksjoneres før den lanseres mot et større marked. Det arbeides spesielt med store arealer og uoversiktiglig bygningsmasser som det er vanskelig å finne frem i. Design Pilot var utløsende for å komme i gang med prosjektet,og det ga økt forståelse i organisasjonen for hvordan det skal jobbes med design og brukermedvirkning. Dette er noe deltagerne har hatt med seg videre og som preget senere veivalg. I løpet av høsten 2012 ble tjenesten lansert med nytt navn, MazeMap, og ny visuell profil.

12 RESULTAT St. Olavs Hospital først ute I mai 2013 ble Trådløse Trondheims innendørs navigeringssystem installert på St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim. På store sykehus er ofte vanskelige å finne frem og Mazemap har allerede vist seg å bli et viktig supplement til skilting, resepsjonsskranker og informasjonsstavler. Med Mazemap har det blitt enklere for pasienter og pårørende å finne frem på St. Olavs Hospital. Markedet for innendørsnavigering er stort, både i Norge og internasjonalt. Etter at navigasjonssystemet ble tatt i bruk på St. Olas Hospital har flere store aktører meldt sin interesse for løsningen. MazeMap er blant annet tatt i bruk på Universitetet i Tromsø.

Campusguiden. Christian Halvorsen. Master i kommunikasjonsteknologi. En navigasjonstjeneste for innendørs bruk

Campusguiden. Christian Halvorsen. Master i kommunikasjonsteknologi. En navigasjonstjeneste for innendørs bruk Campusguiden En navigasjonstjeneste for innendørs bruk Christian Halvorsen Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Juli 2011 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Biveileder(e): Thomas Jelle, Trådløse

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Denne siden er blank med hensikt.

Denne siden er blank med hensikt. 1 Denne siden er blank med hensikt. PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo 2015 28 TILGJENGELIGHET Offentlig

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV

INTRANETT FOR HOVEDPROSJEKT: LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET I SAMARBEID MED VEILEDET AV HOVEDPROSJEKT: INTRANETT FOR LAST MILE COMMUNICATION UTVIKLET & DESIGNET VÅREN 2012 AV H12D02: JARL-HÅVARD HOLEN OLE-MARTIN LARSEN FREDRIK SETHNE-ANDERSEN ANDRÉ RITARI I SAMARBEID MED LAST MILE COMMUNICATION

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

En rapport fra prosjektet. BIM ut i felt. BIM modeller og digital rapportering for mobile enheter Kunnskapssenteret

En rapport fra prosjektet. BIM ut i felt. BIM modeller og digital rapportering for mobile enheter Kunnskapssenteret En rapport fra prosjektet BIM ut i felt BIM modeller og digital rapportering for mobile enheter Kunnskapssenteret Skrevet av Rendra januar 2014 KUNNSKAPSSENTERET Kunnskapssenteret er et bygg for forskning,

Detaljer

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014

Pilotprosjekt. Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 1 Pilotprosjekt Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 Enjoy Tromsø og pilotprosjektet Map of Tromsø for Chess Olympiad Tromsø 2014 er et

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo ! PROSJEKT NR. Gruppe 1 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi

En guide til kundeorientering i kollektivtrafikken. Ruters kundestrategi En guide til kundeorientering i rafikken Ruters kundestrategi 1 Om denne guiden Denne guiden gir deg en introduksjon til hvordan vi jobber med kundeorientering i Ruter. Den kan brukes som en veiviser og

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen

Universitetet i Oslo Institutt for informatikk. Transisjonsapp Ansvar for egen helse. Masteroppgave 60 poeng. Nora Svarverud Aasen Universitetet i Oslo Institutt for informatikk Transisjonsapp Ansvar for egen helse Masteroppgave 60 poeng Nora Svarverud Aasen 1. Mai, 2014 Nora Svarverud Aasen 2014 Transisjonsapp - Ansvar for egen helse

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Bibliofil-appen er her

Bibliofil-appen er her Infobrev 2/2015 Over 100 deltakere var med på omvisning på Kjerringøy handelssted i forbindelse med Bibliofil brukermøte i Bodø i mai. Engasjerende guider og fint vårvær bidro til en fantastisk opplevelse.

Detaljer

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt

Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram. Jernbanetorget knutepunkt Ruterrapport 2011:9 10.05.2011 Brukertest av nytt trafikantinformasjonsprogram i Jernbanetorget knutepunkt Forord Bakgrunn Ruter utvikler et nytt trafikantinformasjons- og designprogram for kollektivtrafikken

Detaljer

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5.

Direktebank. Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen. In166 gruppe 3-5. UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Direktebank In166 gruppe 3-5 Vidar Akselsen Stian Bakken Amund H Basmo Audun Føyen Trond Gaarder Bjørn Egil Jenssen Prosjektrapport 18. november 1999 Forord

Detaljer

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Prosjekttittel: Spontan samkjøring Prosjektnummer: 2010100687 Arkivnummer: 2010100687-28 Spontan samkjøring DEL I Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Sluttrapporten for fase 1 tar

Detaljer

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp

FORORD. Hovedprosjekt H03D05 FuKomp FORORD Denne midtveisrapporten er en grov beskrivelse av vårt hovedprosjektarbeid ved Høgskolen i Østfold, avdeling for informatikk og automatisering. Det er en videreføring og utdyping av forprosjektrapporten

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende.

Vi håper veilderen kan være til inspirasjon for utvikling av nye produkter og tjenester for mennesker med demens og deres pårørende. Forord Demens innebærer funksjonshemming, men personer med demens er i liten grad blitt involvert i og lyttet til i utviklingsprosjekter som gjelder deres behov. Tekniske hjelpemidler for å støtte opp

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer