Sakliste BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - INNKALLING TIL STYREMØTE 1/2012. Fredag 27. januar 2012 kl.1200 Stryn kulturhus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - INNKALLING TIL STYREMØTE 1/2012. Fredag 27. januar 2012 kl.1200 Stryn kulturhus"

Transkript

1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat Til adressatar i følgjeliste SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: DATO: BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE - INNKALLING TIL STYREMØTE 1/2012 Tid: Stad: Går til: Fredag 27. januar 2012 kl.1200 Stryn kulturhus Rolv Kristen Øygard Bente Aamodt Ivar Kvalen Marit Tennø Bjarne Eiolf Holø Anne Lise Marstein Rannveig Brennhaug Stig Aaboen Norunn Lunde Furnes Per Atle Kjøllesdal Mariann Isumhaugen Eivind Brenna Både faste medlemar og vara vert invitert til det konstituerande møtet. I det påfølgjande styremøtet vil berre faste medlemmer og eventuelle innkalla personlege varamedlemmer ha stemmerett. Møtet er likevel ope. Vi ber om at faste medlemmer som ikkje kan stille, gje beskjed til sekretariatet, slik at personleg vara kan kallast inn til styremøtet. Sakliste Saksnr. Innhald 01/2012 Konstituering av Breheimen nasjonalparkstyre /2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03-08/2012 Orienteringssaker 09-26/2012 Dispensasjonssaker 27/2012 Særskilde styresaker POSTADRESSE: POSTBOKS 987, 2626 LILLEHAMMER OG NJØSAVEGEN 2, 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: SKJÅK UTMARKSSENTER (V/SKJÅK ALMENNING), 2690 SKJÅK OG LUSTER KOMMUNE, RÅDHUSET, 6868 GAUPNE TELEFON: SOGN OG FJORDANE: OPPLAND: SOGN OG FJORDANE: OPPLAND: ORG.NR: SOGN OG FJORDANE: OPPLAND:

2 Orienteringssaker Under følgjer ei oversikt over orienteringssakene med kort oppsummering. Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 03/2012 Møteplan for Breheimen nasjonalparkstyre 2012 (framlegg vedlagt saman med saksutgreiing i fulltekst under) 04/2012 Stryn sommarskisenter ulovleg køyring i Strynefjellet landskapsvernområde hausten 2011 Oppsummering: Munnleg orientering 05/2012 Ulovleg merking på Tverregga sommaren 2011 Oppsummering: Munnleg orientering 06/2012 Brev frå Per-Arvid Hauge Oppsummering: Munnleg orientering 07/2012 Statens naturoppsyn Breheimen årsrapport SNO og årsrapport forprosjekt MONA 08/2012 E-post frå Jan Magne Torkveen innlegg i lokalavisa Fjuken FMSF 2009/5340, /3236, /3609 Dispensasjonssaker (vedtakssaker) Under følgjer ei oversikt over dispensasjonssakene med kort oppsummering og framlegg til vedtak. Nedanfor følgjer innstillingane med saksframlegga og framlegg til vedtak i fulltekst, i same rekkefølgje. Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 09/2012 Søkjar: Gudbrand Lundemo Oppsummering: Søknad om bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet og snøskutertransport av varer til Trulsbu der han er tilsyn. Heimel jemmel: 3 pkt. 6.1, med unnatak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. og 3 pkt. 6.3 bokstav n i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. FMOP 2011/ /2012 Søkjar: Gudbrand Lundemo Oppsummering: Søknad om bruk av snøskuter til transport av ved og utstyr til Hålåbu ved Lundadalsvatnet, samt uttransport av søppel. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 11/2012 Søkjar: Skjåk Utmarksservice v/marius Åboen (leigekøyrar Skjåk) for Kari Banken og Sverre Andersbakken, Skjåk FMOP 2011/7077 FMOP 2012/44 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 2

3 Oppsummering: Søknad om transport av ved og proviant til 2 private hytter ved Lundadalsvatnet. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 12/2012 Søkjar: Livø Embjørg Rustad, Nordberg Oppsummering: Søknad om å få transportere materialar med snøskuter for vedlikehald av hytte i Søverdalen. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 13/2012 Søkjar: Ola Ytre, Skjåk Oppsummering: Søknad om å frakte inn å leggje i opplag 2 båtar i Søverdalen. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 14/2012 Søkjar: Kjell Palmer Rusten, Skjåk Oppsummering: Søknad om bruk av snøskuter til transport av ved, gass og proviant til privat hytte ved Sottjønn. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 15/2012 Søkjar: Ottadalen villreinutvalg Oppsummering: Søkjer om å få bruke helikopter under 300 m over bakken og snøskuter for teljing av villreinen og registrering av villreinens områdebruk i Ottadalen sør. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav g i verneforskrifta for Mysubytta landskapsvernområde. 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde. 3 pkt. 6.3 bokstav c i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark. 4 i verneforskrifta for Strynefjellet 4 i verneforskrifta for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 16/2012 Søkjar: Skjåk Almenning, Skjåk Oppsummering: Ombygging frå tralleanordning til bru over Tundra elv i Grønstorr. Heimel: 3 pkt. 1,2 bokstav a i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 17/2012 Søkjar: Skjåk Almenning, Skjåk Oppsummering Riving av gamalt naust og bygging av nytt ved Glittervatnet. FMOP 2011/8583 FMOP 2012/45 FMOP 2011/7135 FMOP 2012/30 FMOP 2012/135 FMOP 2012/135 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 3

4 Heimel: 3 pkt. 1,3 bokstav h i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 18/2012 Søkjar: Skjåk Almenning, Skjåk Oppsummering: Bruk av snøskuter til transport til allmenningshytter og settefisk til vatn. Heimel: 3 pkt. 3.3 bokstav a i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrifta for Bre heimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav h i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark k. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 19/2012 Søkjar: Skjåk Almenning, Skjåk Oppsummering: Søknad om uttransport og utlegging av saltstein i området Vassvenda. Heimel: 3 pkt. 1.3 bokstav i, i verneforskrift for Strynefjellet landskapsvernområde. 3 pkt. 6.3 bokstav j, i verneforskrift for Strynefjellet landskapsvernområde. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 20/2012 Søkjar: Åse Storbråtå og Simon Eiesar Oppsummering Diverse frakting av båtar og utstyr I Rauddalen. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 21/2012 Søkjar: Stryn sommerski v/ola Flo Oppsummering: Inn og ut frakting av maskiner og utstyr til/frå Stryn sommerski på Tystigen. Heimel: 3 pkt. 6.3 bokstav i, i verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde. Jf.forslag til retningsliner fastsett i forvaltningsplanen. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 22/2012 Søkjar: Vintertrim 2012 v/susanne Ramstad Brenna Oppsummering Oppsetting av kasse med registrering av turgåarar samt trekking av premie. Heimel: 3 pkt i verneforskrift for Mysubytta landskapsvernområde. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 23/2012 Søkjar: Hans Sæther Oppsummering Søknad om transport av ved, varer og utstyr til hytte/fiskebur ved Heilstuguvatnet. Heimel: 3 pkt. 6.3, bokstav b i verneforskrift for Strynefjellet landskapsvernområde. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. FMOP 2012/172 FMOP 2012/90 FMOP 2011/7483 FMOP 2012/2 FMOP 2012/178 FMOP 2012/245 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 4

5 24/2012 Søkjar: Even Andre Bolstad Oppsummering Søknad om skutertransport av utstyr og boss etter restaurering av sel til bilveg. Heimel: 3 pkt. 6.3, bokstav e i verneforskrift for Mørkridsdalen landskapsvernområde. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. 25/2012 Søkjar: DNT Oslo og Omegn Oppsummering DNT planlegg dugnadsarbeid langs fire turruter i Breheimen sommaren 2012: - Skridulaupbu Framrusti, revarding og merking - Stølsdalen Nørstedalen, revarding og merking - Sprongdalshytta Mysubutta, revarding, merking og klipping av kratt - Mørkridsdalen, gjenopning av gamal rute mellom Dalen og Tjørnaholet Dei tre første tiltaka er vedlikehald av eksisterande stiar og krev ikkje løyve. Gjenopning av sti i Mørkridsdalen krev dispensasjon frå verneforskrifta i Mørkridsdalen landskapsvernområde. Heimel: 3 pkt. 1.3, bokstav h i verneforskrift for Mørkridsdalen landskapsvernområde 26/2012 Søkjar: DNT Oslo og Omegn Oppsummering Søknad om motorferdsel for tilsyn og transport av varer, søppel og personell til ulike hytter, kvisting av ruter og i samband med bru over Nobbelvi Heimel: verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark 3 pkt. 6.3e, 6.3l, 1.2b og 1.3c, Mysubytta landskapsvernområde 3 pkt. 6.3d, Mørkridsdalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3e og Vigdalen landskapsvernområde 3, pkt. 6.3e. Framlegg til vedtak: Dispensasjonen vert innvilga med vilkår. FMSF 2011/4693 FMSF 2011/5628 FMSF 2012/214 Særskilde styresaker (vedtakssaker) Under følgjer ei oversikt over særskilde styresaker med kort oppsummering og framlegg til vedtak. Nedanfor følgjer innstillingane med saksframlegga og framlegg til vedtak i fulltekst, i same rekkefølgje. Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 27/2012 Søkjar: Johan Mørkrid Oppsummering: Søknad om midlar til restaurering av sel på stølen Berget i Mørkridsdalen landskapsvernområde. Framlegg til vedtak: Styret gjev ikkje midlar frå Breheimen utviklingsfond. Styret kan ikkje løyve midlar frå dei årlege frie midlane utan ein overordna gjennomgang. FMSF 2011/5354 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 5

6 Saksutgreiing i fulltekst Sak nr Møteplan for Breheimen nasjonalparkstyre Bakgrunn: Det er behov for å planlegge møteaktiviteten for styret for å gjere styrearbeidet lettare og servicen til brukarane betre. Framlegget er utarbeida for heile året, men møteplanane for kommunane strekker seg berre fram til sommaren. Gjennomgang er derfor truleg naudsynt til hausten att. Møteplanen er utarbeida med omsyn til kommunestyremøter, formannskapsmøter, fylkesting og sentrale komitear/utval i fylkeskommunen. 27.januar Konstituerande møte og ordinært styremøte Dagsmøte i Stryn 01.mars Telefonmøte/AU-møte mars Kompetanseprogram og styremøte To-dagars opplæringsseminar med FM og DN saman med andre nasjonalparkstyrer Styremedlem og vara 19. april Telefonmøte/AU-møte 23. mai Telefonmøte/AU-møte juni Vårmøtet To-dagars styremøte med synfaring i Lom 31. august Nasjonalparkkonferanse på Otta og styremøte To-dagars årleg konferanse Styremedlem og vara 27. september Telefonmøte/AU-møte okt. Haustmøtet Møte med fagleg rådgjevande utval To-dagars styremøte (Breheimen utviklingsfond, bestillingsdialogen for 2013) 22. november Telefonmøte/AU-møte 6. desember Telefonmøte budsjett for 2013, bestillingsdialogen for 2013 (endeleg vedtak) BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 6

7 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet til fiske, tilsyn og transport av varer til Trulsbu - Gudbrand Lundemo Dokument i saka: Søknad datert Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Søknad av 20.oktober 2011, om løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til fiske, tilsyn og transport av varer til Trulsbu, for Gudbrand Lundemo. Lundemo har tilsyn på Trulsbu for DNT Oslo og Omegn. Løyve til same føremål blei gjeve for 2010 og Det er søkt løyve for hans levetid. Verneformål og verneforskrift Breheimen nasjonalpark vart oppretta 7. august Føremålet med nasjonalparken er m.a. å ta vare på eit stort, samanhangande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap som er utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark er motorferdsel til lands, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode, jf. 3 pkt. 6.1, med unnatak gitt i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsstyresmakta kan gi løyve til med anna bruk av båt med motor inntil 10 hk på Lundadalsvatnet i samband med fiske, organisert tilsyn med beitedyr, transport i samband med villreinjakt samt transport av varer og utstyr til Trulsbu jf. 3 pkt. 6.3 bokstav n. Vurdering Det har vore tradisjon for ein viss bruk av båt med motor til blant anna fiske på Lundadalsvatnet. Det er og opna i forskrifta for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet blant anna med grunn i dei vanskelege vêrtilhøva som er på fjellvatna. Det er forvaltningsstyresmakta sitt ansvar å ha oppsyn med den totale mengda motorferdsle i området. Difor er det viktig at innrapportering i ettertida blir gjort. Fråvær av motorferdsel og motorstøy er ein viktig kvalitet i utmark generelt og i en nasjonalpark spesielt. Eit stort omfang av motorferdsel vil kunne vere uheldig for fugle- og dyreliv. Samstundes blir naturopplevinga ved å ferdast til fots påverka. Naturmiljøet vil òg bli prega i form av forureining. Det er eit mål og halde omfanget av motorferdsla så lågt som mogleg, og avgrensa til det som er aller mest naudsynt. Motorferdsel på land og på vatn er difor i utgangspunktet forbode i nasjonalparken. Før av vernevedtaket for Breheimen nasjonalpark vart det grundig vurdert om det skulle vera ei opning for bruk av motorbåt på Lundadalsvatnet. Med bakgrunn i tidlegare bruk, innsjøen sin natur og med fare for sterk vind og høge bølgjer, vart det teke inn ein eige punkt om dette. Det er gjennom det at ein skal kunne gjeve løyve til motorbåtbruk med dei føremål som er nemnt i forskrifta. Forvaltningsstyresmakta må samstundes vurdere om bruken det er søkt om av motorbåt er naudsynt og om den totale mengda motorferdsel er innanfor akseptable rammer jamfør forstyrring og støy. Verneverdiane i området er vurdert, særleg i høve til dyreliv og friluftsliv, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldslova 1, 4 og 5 samt 7, jf Verneplan for Breheimen, inkludert forskrifta for Breheimen nasjonalpark, sikrar 1, 4 og 5 i naturmangfaldlova slik vi ser det. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 7

8 Når det gjeld transport inn til Lundadalsvatnet og vidare til Trulsbu med snøskuter er det gjort ei vurdering av dette mellom Skjåk Almenning(grunneigar), Ottadalen villreinutvalg (villreinsamanslutning), SNO og sekretariatet. Konklusjonen for val av strase er: Det er vurdert 3 alternativ. Ein har kome fram til at ruta frå Skjellom seter Steinflyi Hålåbreen Lundadalsvatnet Trulsbu bør brukast og det er beste tilkomsten til Lundadalen om vinteren, men transportane må vurderast i forhold til villreintrekka. Dei miljørettslege prinsippa i naturmangfaldlova er vurdert slik: 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet: Det er tilstrekkeleg kunnskap om verneverdiar i området til å vurdere søknaden, jf. rapporter om friluftsliv, biologisk mangfald, samt dyras påverknad av forstyrring, som ble utarbeida i samband med verneplanarbeidet. 10 økosystem-tilnærming og samla belastning: Den omsøkte motorferdsla på Lundadalsvatnet, er saman med anna motorbåtbruk og anna påverknad, innafor det som er forsvarleg for området. 11 samla verdi ved miljøsvekking skal tiltakshavar dekkje: dette punkt er ikkje relevant i denne samanheng. 12 miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar: Det er i løyvet sett vilkår om m.a. høgast godkjend fart og motorstorleik/bruk av snøskuter for transport inn til Trulsbu er beste løysing ved inspeksjon. Forvaltningsplan for Breheimen nasjonalpark er enno ikkje vedteke. Det blir derfor gjeve løyve til eit år i denne omgang. Fleirårige løyve for bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet blir nå vurdert som eit punkt i forvaltningsplan, med krav til årlege innrapporteringar. Det same gjeld for snøskuter. Framlegg til vedtak Med heimel i 3, pkt. 6.3 bokstav n og bokstav e i verneforskrifta av 7. august 2009 for Breheimen nasjonalpark, gjev Breheimen nasjonalparkstyre med dette Gudbrand Lundemo løyve til bruk av båt med motor på Lundadalsvatnet til fiske, tilsyn og transport av varer og utstyr til Trulsbu. I tillegg løyve til å bruke snøskuter til tilsyn og transport av varer til Trulsbu. Løyvet blir gjeve på følgjande vilkår: Vilkår Bruk av motorbåt: Løyva gjeld for 2012, i same tidsperiode som det er lov å fiske i Lundadalsvatnet Maksimal motorstyrke på båtmotor er inntil 10 hk Høgste lovlege fart er 8 knop Bruk av snøskuter: Det blir gjeve løyve til 3 turar for tilsyn og transport av varer til Trulsbu. Løyvet gjeld fram til 20.april Motorferdsla skal skje med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare rundt villrein i området, med korreksjon av ruta. Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur Generelt: Rapport om tal turar med motorbåt og snøskuter skal sendast forvaltningsstyresmakta innan 15. desember Dette løyvet vedkjem verneforskrifta og er ikkje i samband med motorferdselslova med eigen forskrift og anna lovverk. Det må søkast kommune og grunneigar om løyve etter anna lovverk. Klage Det kan klagast på vedtaket etter reglane i forvaltningslova 28. Ei eventuell klage rettast til Miljøverndepartementet, men sendast Nasjonalparkstyret for Breheimen innan tre veker etter at dette brevet er motteke. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 8

9 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om bruk av snøskuter til transport - Gudbrand Lundemo Dokument i saka: - Søknad av 20.oktober 2011 frå Gudbrand Lundemo Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Gudbrand Lundemo søkjer om løyve 2 lass med snøskuter over fjellet til Hålåbu i Lundadalen. Transporten består av ved og utstyr, samt søppel kasse som skal stå ved beitebua, og uttransport av søppel. Gudbrand Lundemo er leigekøyrar i Skjåk kommune. Verneforskrift og verneformål Tiltaket vil omfatte motorferdsel i nasjonalparken. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarkspreget naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel til på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gjeve i pkt 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl. a: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Transport etappen til Lundadalen har vore omdiskutert. Det er 3 alternative etapper å bruke frå Ottadalen: 1. Gjennom sjølve Lundadalen frå munning i Ottadalen. 2. Over fjellet frå Nordberg om Skjellom seter Steinflya Hålåbreen og ned i indre del av Lundadalen. 3. Opp frå Sota Sotflya nedi Tundradalen over Gjelåflaten og opp på Steinflyi Hålåbreen ned i indre del av Lundadalen. Alternativ 1. Skal ein køyre inn dalen frå hovuddalføret Ottadalen er det fleire parti som gjer køyringa vanskeleg. Spesielt etter at ein kjem inn i nasjonalparken, ved kryssing av Dalåi, ei side elv til Skjøli, som renn i gjennom Lundadalen. Her må ein måke veg gjennom ein djup dal. Det er og utfordrande med at parti blir snøbare p.g.a. sterk vind. I tillegg er det sårbare biotopar i dalen som gjer køyring kontroversielt. Alternativ 2. Her må ein krysse fjellmassivet mellom Ottadalen og Lundadalen i nasjonalparken. Dette er ruta som har vore BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 9

10 mest brukt siste 20 åra. Ruta kan vere kontroversiell sidan ho kryssar eit viktig reinstrekk mellom sumar og vinterbeite på Tverrfjellet/ Tundradalen mellom Skjellom seter og Steinflya. Alternativ 3. Dette er ein svært tung løype opp frå Sota seter til Sotflya. Den egnar seg for transport berre i stutte periodar. Den går og inn i villreinområdet ved Gjelåflaten. Sekretariatet har hatt fleire diskusjonar med SNO/ Ottadalen villreinutvalg, Skjåk Almenning(grunneigar) og leigekøyrarar om kva som er beste ruta. Ein har kome fram til at alternativ 1 bør brukast minst mogleg, alternativ 2 peikar seg ut som beste tilkomsten til Lundadalen, men det må vurderast i forhold til villreintrekka. Alternativ 3 egnar seg best for å transportere opp til Sotflya. Ut ifrå ein samla vurdering vil ein tilrå at Strekninga Skjellom Steinflya Lundadalen blir brukt. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. 9 Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen 10 Økosystem belastning miljøbelastninga i området er liten og tiltaket vil ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Vilkåra er med og sikrar dette. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det er ikkje avdekt skade eller forureining på natur og miljø så lenge tiltaket har på gått i verneområda. Det blir lagt vekt på og setje vilkår som regulerer verksemda for å unngå skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett Framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Gudbrand Lundemo løyve til å bruke snøskuter til transport av ved og utstyr til hytte ved Lundadalsvatnet i Breheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e. Vilkår Tilvist køyrerute er frå område Skjellom seter inn i verneområde til Grotådalsmunningen - Steinflya- Hålåbreen -osen av Lundadalsvatnet - Løyvet gjeld ikkje sundager og heilagdagar. - Det ver gjeve løyve til inntil 2 turar med snøskuter. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt villrein. Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Klage Vedtaket kan på klagast i medhald av forvaltningslova 28. Frist for klage er tre veker frå vedtaket er motteke. Ei eventuell klage skal stilast til Miljøverndepartementet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 10

11 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om bruk av snøskuter til transport til hytter - Kari Banken og Sverre Andersbakken Dokument i saka: - Søknad dagsett 2.januar 2011, frå Skjåk utmarksservice. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Bre heimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Skjåk Utmarksservice v/marius Åboen søkjer, på vegner av Kari Banken og Sverre Andersbakken, om løyve til å transportere ved og proviant til hyttene dei har ved Lundadalsvatnet med snøskuter. Leigekøyrar ynskjer å kunne køyre rute frå Skjellom- Steinflyi-Hålåbreen- Lundadalsvatnet. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl. a: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Transporten vil gå føre seg opp lia til Skjellom seter og inn i nasjonalparken. Vidare over ved Skjellhovden og inn til Grjotådalsmunningen og opp på Steinflyi. Vidare ned på Hålåbreen og ned i Lundadalen til hyttene. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området under transporten. Sekretariatet har hatt fleire diskusjonar med SNO/ Ottadalen villreinutvalg, Skjåk Almenning (grunneigar)og leigekøyrarar om kva som er beste ruta. Ein har kome fram til at ruta som er foreslege bør brukast og det er beste tilkomsten til Lundadalen om vinteren, men transportane må vurderast i forhold til villreintrekka. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. Spesielt villrein. 9 Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen 10 Økosystem belastning tiltaket vil ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Vilkåra er med og sikrar dette. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 11

12 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det blir lagt vekt på og setje vilkår som regulerer verksemda for å unngå skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett Framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Skjåk Utmarksservice v/marius Åboen, Skjåk løyve transport av ved og proviant i hytter ved Lundadalsvatnet til høyrande Kari Banken, Skjåk og Sverre Andersbakken, Skjåk. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e, og med følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er opp lia til Skjellom seter og inn i nasjonalparken. Vidare over ved Skjellhovden og inn til Grjotådalsmunningen og opp på Steinflyi. Vidare ned på Hålåbreen og ned i Lundadalen til hyttene. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for 1 tur og leigekøyrar må vurdere om andre oppdrag i området som har fått løyve kan kombinerast med dette. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinen sin lokalisering og bruk av området, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Klage Vedtaket kan klagast på i medhald av forvaltningslova 28. Frist for klage er tre veker frå vedtaket er motteke. Ei eventuell klage skal stilast til Miljøverndepartementet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 12

13 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om bruk av snøskuter til transport Livø Embjørg Rustad Dokument i saka: - Søknad av 22.november 2011 frå Livø Embjørg Rustad Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Livø Embjørg Rustad søkjer om løyve til å frakte materialar og utstyr til hytta ved nedre Søvertjønn i Breheimen nasjonalpark. Bakgrunnen er at hytta er i dårleg forfatning og treng vedlikehald. Transporten skal skje med leigekøyrar og ruta til Søverdalen går over Dyringshø om Bråtååsen. Verneforskrift og verneformål Tiltaket vil omfatte motorferdsel i nasjonalparken. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhangande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet må vurdere to forhold i saka: Transport med motorkøyretøy fram til hytta. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til: -bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av materialar til vedlikehald og byggearbeid på hytter, klopper o.l. ( 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vedlikehald av hytta. Reglane er ikkje til hinder for: - vedlikehald av bygningar, anlegg og innretningar som ikkje fører til bruksendring. Vedlikehald skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpassast landskapet. Vedlikehald omfattar ikkje ombygging eller utviding.( 3 pkt. 1.2 bokstav a i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Området det gjeld er i dag berre sporadisk bruk av villreinen. Spesielt på grøntbeitetrekk om våren og da mest bukk. Elles er området av dei mest inngrepsfrie og med svært liten aktivitet. Målet er og halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg, og avgrense det til det som er strengt nødvendig. Det gjeld heile elles verneområde. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 13

14 Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. 9 Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen 10 Økosystem belastning miljøbelastninga i området er liten og tiltaket vil ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Vilkåra er med og sikrar dette. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det er ikkje avdekt skade eller forureining på natur og miljø under transport i området. Det blir lagt vekt på og setje vilkår som regulerer verksemda for å unngå skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett Framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Livø Embjørg Rustad løyve til å bruke snøskuter til å transportere materialar og utstyr til hytta ved nedre Søvertjønn i Breheimen nasjonalpark. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav f. Vilkår - Det skal brukast leigekøyrar - Tilvist køyrerute er frå Bråtååsen over Dyringshø og ned til nedre Søvertjønn - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. - Det blir gjeve løyve til inntil 3 turar med snøskuter. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare evt. villreinen i området, med korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Klage Det kan klagast på vedtaket i medhald av forvaltningslova 28. Frist for klage er tre veker frå vedtaket er motteke. Ei eventuell klage skal rettast til Miljøverndepartementet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 14

15 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om bruk av snøskuter til transport av båtar - Ola Ytre Dokument i saka: - Søknad av 2.januar 2012 frå Skjåk Utmarksservice (oppdragsgjevar Ola Ytre) Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Ola Ytre søkjer om løyve til å frakte 2 båtar til Søverdalen. Ein til Nedre Søver tjern og ein til Bottjern (innaste). Målet er å få med settefisk frå Skjåk Allmenning, og få sett fisken ut på same turen. Det er 2 båtar og behov for 2 turar. Kjørerute er frå Nordre Mork, Bråtååsvegen og så vestover Dyringshø til Søverdalen. Verneforskrift og verneformål Tiltaket vil omfatte motorferdsel i nasjonalparken. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhangande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vatn og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet må vurdere følgjande i saka: Transport med motorkøyretøy /snøskuter: Forvaltningsmyndet kan gje løyve til: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser» ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark) Opplag av båtar: Forvaltningsmyndet kan gje løyve til: -opplag av båtar i samsvar med retningslinjer fastsett i forvaltningsplan, jf. 5, ( 3 pkt. 1.3 boktav j i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark) Vurdering Transporten er tenkt gjennomført frå vernegrensa på Bråtåsen og sørover Dyringshø og ned til vatna som ligg i Søverdalen. Dette er den mest praktiske og stutte tilkomsten til området. Området det gjeld er i dag berre sporadisk brukt av villreinen. Spesielt på grøntbeitetrekk om våren og da mest bukk. Elles er området av dei mest inngrepsfrie og med svært liten aktivitet. Målet er og halde omfanget av motorferdsel så lågt som mogleg, og avgrense det til det som er strengt nødvendig. Det gjeld heile elles verneområde. Vatna det skal frakast båtar til har vore brukt til fiske i eit par mannsaldrar. Transporten av båtane er tenkt kombinert med nettopp tur leigekøyraren skal ha for grunneigaren Skjåk Almenning med settefisk til vatn i Søverdalen. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 15

16 På båe skjønn er det opna for fiske med garn og oter. Opplag av båtar skal regulerast i forvaltningsplanen. I Forslaget til forvaltningsplan dagsett s.de 20, er det lagt til grunn av løyve til opplag av båtar skal kunne vera for 5 år. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. 9 Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen 10 Økosystem belastning miljøbelastninga i området er liten og tiltaket vil ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Vilkåra er med og sikrar dette. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det er ikkje avdekt skade eller forureining på natur og miljø under transport i området. Det blir lagt vekt på og setje vilkår som regulerer verksemda for å unngå skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett Framlegg til vedtak 1. Breheimen nasjonalparkstyre gjev Skjåk Utmarkservice v/marius Åboen, Skjåk løyve til å bruke snøskuter til å transportere 2 båtar til Nedre Søvertjønn og Bottjønn i Søverdalen i Breheimen nasjonalpark. Oppdragsgjevar er Ola Ytre. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e. 2. Breheimen nasjonalparkstyre gjev Ola Ytre, Skjåk løyve til og leggje i opplag ein båt ved nedre Søvertjønn og ein båt ved Bottjønna i Søverdalen. Vedtaket er fatta med heimel i ( 3 pkt. 1.3 boktav j, i verneforskrift for Breheimen nasjonalpark). Vilkår - Det skal brukast leigekøyrar - Tilvist køyrerute er frå Bråtååsen over Dyringshø og ned til nedre Søvertjønn. - Løyvet gjeld ikkje sundagar og heilagdagar. - Det vert gjeve løyve til inntil 2 turar med snøskuter. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare rundt villrein i området, med korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vilkår for opplag av båtar. - Løyve til opplag av båtar blir gjeve for 5 år fram til Plassering av båt i opplag skal ikkje vera skjemmande i landskapet Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigar. Klage Det kan klagast på vedtaket i medhald av forvaltningslova 28. Frist for klage er tre veker frå vedtaket er motteke. Ei eventuell klage skal rettast til Miljøverndepartementet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 16

17 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om bruk av snøskuter til transport Kjell Palmer Rusten Dokument i saka: - Søknad dagsett 28.oktober 2011, frå Kjell Palmer Rusten. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Kjell Palmer Rusten søkjer om løyve til diverse transport til hytta han har ved Sottjønn med snøskuter. Transporten vil gå føre seg frå Sota sæter og i nasjonalparken. Transporten består av ved, gass og proviant til hytta. Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl. a: - bruk av snøskuter eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til hytter og setrer, og for transport av båt og garnkasser ( 3 pkt. 6.3 bokstav e i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark) Vurdering Transporten vil gå føre seg opp lia på austsida av Sota og innover Sotflya gjennom Sothogget og til Sottjønn. Oppkøyringa skjer i utfartsområdet til Sota og hyttefelta nord for seterstulen. Det er viktig å unngå transport i helgene og påska. Sotflya og inn til Sottjønn er sumarbeite for villreinen og sporadisk bruk om vinteren. Det er viktig å unngå eventuell villrein i området under transporten. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. Spesielt villrein. 9 Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen 10 Økosystem belastning tiltaket vil ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. Vilkåra er med og sikrar dette. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det blir lagt vekt på å setje vilkår som regulerer verksemda for å unngå skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 17

18 Framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Kjell Palmer Rusten løyve til transport av ved, gass og proviant i hytte ved Sottjønn. Vedtaket er fatta med heimel i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav e, og med følgjande vilkår: Vilkår - Tilvist køyrerute er frå Sota Sottjønn. - Det skal brukast leigekøyrar. - Løyvet gjeld for 1 tur og leigekøyrar må vurdere om andre oppdrag i området kan kombinerast med dette. - Løyvet gjeld ikkje sundager og andre heilagdagar. - Løyvet gjeld fram til 20. april Motorferdsla skal gå føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. Spesielt villrein og i utfartsområde. - Køyringa må avklarast med SNO oppsyn (Øyvind Angard: ) seinast dagen før bl.a. for å avklare villreinens lokalisering og bruk, med og evt. korreksjon av ruta. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok skal sendast forvaltningsmyndet innan 1.juli Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunen og grunneigarar. Klage Det kan klagast på vedtaket i medhald av forvaltningslova 28. Frist for klage er tre veker frå vedtaket er motteke. Ei eventuell klage skal rettast til Miljøverndepartementet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 18

19 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om bruk av snøskuter og fly/helikopter for teljing av villreinstammane Ottadalen villreinutvalg Dokument i saka: - Brev dagsett , frå Ottadalen villreinutval v/sekretær Knut Granum, Skjåk. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, og Strynefjellet, Mysubytta og Mørkridsdalen landskapsvernområde, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Ottadalen Villreinutvalg søkjer om løyve til å bruke helikopter eller småfly til lågflyging i samband med villreinteljingar, og snøskuter til å supplere desse teljingane og skaffe oversikt over villreinen sin bruk av området. For å få redusert talet på turar vil teljingane skje i samarbeid mellom Statens naturoppsyn (SNO) og personell frå villreinutvalet. Det blir også søkt løyve til å nytte fly til kalveteljing i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA). Det blir søkt om eit ikkje oppgjeve tal på turar med snøskuter. All bruk av snøskuter vil bli utført av personell med avgrensa politimynde og tett samarbeid og samråd med SNO. Verneforskrift og verneformål Tiltaket kan omfatte motorferdsel både i nasjonalparken og i 3 landskapsvernområde. Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til dyrelivet og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarkspreget naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark, og Strynefjellet, Mysubytta og Mørkridsdalen landskapsvernområde er motorferdsel til på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt. 6.1), med unntak gjeve i pkt. 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl. a: - bruk av snøskuter eller flyging lågare enn 300 m over bakken i samband med leiting etter beitedyr og teljing av dyr ( 3 pkt. 6.3 bokstav c i verneforskrifta for Breheimen nasjonalpark og 3 pkt. 6.3 bokstav g i verneforskrifta for Mysubytta landskapsvernområde). - flyging lågare enn 300 m over bakken i samband med leiting etter beitedyr og teljing av dyr ( 3 pkt. 6.3 bokstav f i verneforskrifta for Strynefjellet landskapsvernområde). I tillegg kan forvaltningsmyndet gjere unntak frå forskrifta til bruk av snøskuter jf. forskrift for Strynefjellet og Mørkridsdalen landskapsvernområde 4, dersom det ikkje strir mot formålet med vernevedtaket og ikkje kan påverke verneverdiane i serleg grad, eller dersom omsynet til tryggleik og vesentlege samfunnsinteresser gjer det nødvendig, jf. naturmangfaldlova 48. Det same gjeld lågt flyging i Mørkridsdalen landskapsvernområde. Vurdering Ivaretaking av villreinen er eit av formåla med vernet i Breheimen. Ei av hovudoppgåvene til villreinutvalet er knytt til bestandsforvaltning med gjennomføring av teljingar og registreringar, samt å foreslå årlege fellingskvoter. God kunnskap om villreinstammen, så som teljingar, er heilt grunnleggande for å kunne drive en BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 19

20 god forvaltning. Bruk av fly og snøskuter for teljing av villreinen i Ottadalsområdet har vore vanleg praksis i ei årrekkje. Villreinutvalget samarbeider med SNO om opplegget. Det er ikkje ein spesifikk dispensasjonsheimel i verneforskriftene for Strynefjellet landskapsvernområde for bruk av snøskuter til teljing av dyr. Ut frå det som er nemnt over, der verdet av å ha god kunnskap om villreinstamma kjem fram, finn vi også grunnlag for og gje løyve til bruk av snøskuter i Strynefjellet landskapsvernområde, da med heimel i forskrifta, 4. Løyvet til lågt flyging omfattar også NINA sin evt. deltaking på teljingane. Med gjevne vilkår finn sekretariatet grunnlag for og gje løyve til motorferdsel. Søknaden må også vurderast etter prinsippa i naturmangfaldlova jf. 7: 8 Kunnskapsgrunnlaget - er godt dokumentert. Det er god oversikt over kva som kan påverke natur og miljø i området. Tiltaket er og med og forsterkar denne kunnskapen. 9 Føre-var-prinsippet- sekretariatet ser ikkje prinsippet som relevante i denne samanhengen 10 Økosystem belastning miljøbelastninga i området er liten og tiltaket vil ikkje påverke miljøet i serleg negativ retning. 11 Dekning av kostnader ved miljøskade det er ikkje avdekt skade eller forureining på natur og miljø så lenge tiltaket har på gått i verneområda. Det blir lagt vekt på og setje vilkår som regulerer verksemda for å unngå skade. 12 Miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar ein viser til vilkåra som er sett Framlegg til vedtak Breheimen nasjonalparkstyre gjev Ottadalen villreinutval løyve til lågt flyging med luftfartøy og bruk av snøskuter i Breheimen nasjonalpark, Strynefjellet landskapsvernområde, Mørkridsdalen landskapsvernområde og Mysubytta landskapsvernområde for teljing av villrein og registrering av villreinen sin områdebruk i Vedtaket er fatta etter verneforskriftene for Breheimen nasjonalpark, 3 pkt. 6.3 bokstav c, Strynefjellet landskapsvernområde, jf. 3 pkt. 6.3 bokstav f og 4, Mysubytta landskapsvernområde jf. 3 pkt. 6.3 bokstav g og Mørkridsdalen landskapsvernområde, jf. 4. Løyve til bruk av snøskuter for sekretæren i Villreinutvalet er gjeve med heimel i 4 for alle verneområda. Vilkår - Det skal væra god koordinering mellom SNO personellet og sekretæren i Ottadalen villreinutval når det gjeld bruk av snøskuter til registreringsarbeidet for å få en effektiv innsats og færrast mogleg turar. - Løyvet gjeld ikkje sundager og heilagdagar. - Det ver gjeve løyve til inntil 6 turar med snøskuter og inntil 4 turar med fly eller helikopter. - Løyvet gjeld til 15. desember Motorferdsla skal går føre seg med aktsemd for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv. - Ved oppdrag som SNO ikkje deltek på, skal det gjevast melding til lokalt SNO (Øyvind Angard: ) om motorferdsla seinast dagen før. - Løyvet til motorferdsel og køyrebok skal vere med under transporten. Køyrebok skal fyllast ut før kvar tur. - Køyrebok og kart over fly/helikopterruter skal sendast forvaltningsmyndet innan 31. desember 2012 Vi gjer merksam på at det må innhentast nødvendige løyve til motorferdsel frå kommunane og grunneigarar, samt at flyging lågare enn 150 meter over bakken krev løyve frå Luftfartstilsynet. Klage Det kan klagast på vedtaket i medhald av forvaltningslova 28. Frist for klage er tre veker frå vedtaket er motteke. Ei eventuell klage skal rettast til Miljøverndepartementet, men sendast til Breheimen nasjonalparkstyre. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 20

21 Sak nr Breheimen nasjonalpark søknad om ombygging av trallebane til bru over Tundra elv i Grønstorr Skjåk Almenning Dokument i saka: - Søknad dagsett 6.januar 2012, frå Skjåk Almenning. Søknaden vert vurdert i samsvar med: 1. Forskrift for Breheimen nasjonalpark, dagsett 7.august Naturmangfaldlova, dagsett 19, juni 2009 nr.100. Søknaden Skjåk Almenning søkjer om løyve til og byggje om tralleoverføring over elva Tundra i Tundradalen, til hengebru. Det er søkt om midlar til tiltaket gjennom bestillingsdialogen for Verneforskrift og verneformål Omsynet til verneverdiane i området er vurdert, særleg i forhold til landskap og friluftsliv som er mest relevant i dette tilfellet, jf. verneforskrifta 2 og naturmangfaldlova 1, 4 og 5 samt 7, jf Formålet med Breheimen nasjonalpark er å ta vare på et stort, samanhengande og villmarksprega naturområde som inneheld særeigne, representative økosystem og landskap utan tyngre inngrep. Etter verneforskrift for Breheimen nasjonalpark, er motorferdsel på land, på vann og i lufta under 300 m frå bakken forbode (verneforskriftene 3 pkt 6.1), med unntak gjeve i pkt 6.2 og 6.3. Forvaltningsmyndet kan gje løyve til bl. a: --«vedlikehald av bygningar, anlegg og innretningar som ikkje fører til bruksendring. Vedlikehald skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpassast landskapet. Vedlikehald omfattar ikkje ombygging eller utviding.» ( 3 pkt. 1,2 bokstav a i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark) - bygging av bruer og legging av klopper. Ombygging og utviding skal skje i samsvar med lokal byggeskikk og tilpassast landskapet. ( 3 pkt. 1,3 bokstav c i verneforskrift for Bre heimen nasjonalpark) Vurdering Skjåk almenning er som er grunneigar søkjar om å få byggje om eksisterande tralleanordning over Tundra elv til hengjebru. Lokaliteten er ved Grønstorrbua i Tundradalen der Skjåk Almenning har ei hytte. Det var etablert Hengjebru her for ca. 25 år sidan, men den reiste isen med. Så vart det etablert ei tralleanordning som ligg høgare i terrenget, men den fungerer dårleg og p.g.a. dårleg funksjon og tryggleik for brukarane ynskjer allmenninga å byggje om installasjon til hengjebruatt, men denne gongen høgare i terrenget enn fyrste gongen(same høgd som tralla). Tundradalen er ein lang dal. Det er ca. 8,1 km frå Tundradalssetra, dit det er bilveg, og inn til Grønstorr. Dalen er viktigaste leveområdet for villreinen i Breheimen. Derfor er det eit mål og halde menneskeleg aktivitet i dalen på så lågt nivå som mogleg. Det er få installasjonar i dalen. Overgangen i Grønstorr er einaste plassen det er mogleg å krysse elva utan å vade innan for Tundradalssetra. Både Beiterettane og villreinforvaltninga ynskjer at denne ein brua skal fungere tilfredstillande for jakt og beite ettersyn. Svært få andre brukar ho. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE SIDE 21

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL

Sak - Breheimen nasjonalpark - Transport av ved til hytte ved Kollungstjønn og Haukberghytta - Skjåk JFL Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Ivar Kvalen Bjarne Eiolf Holø Stig Aaboen Per Atle Kjøllesdal

Ivar Kvalen Bjarne Eiolf Holø Stig Aaboen Per Atle Kjøllesdal BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Breheimen nasjonalparkstyre Styremedlemmane svarer på telefon om saka er ok. Kvar enkelt e-post med svar blir ført inn i Ephorte

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg:

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparkstyre Møtested: E-post Dato: 14.03.2018 Tidspunkt: Svar per e-post så snart som råd. Eventuelt forfall må meldes snarest til 97737221. Vararepresentantar får

Detaljer

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 2/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Torsdag 17. mars 2011, kl. 15.00 15.30 Stad: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Jorunn Kirketeig Rannveig

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. Eg stadfestar med mi underskrift at det som er ført i protokollen er i samsvar med det som vart vedteke i møtet. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel med snøskuter til Sandvinsstølane ifolgefonna nasjonalpark. Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus, Stryn Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Detaljer

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak

Løyve til motorferdsel Delegert vedtak Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålagato 50 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 www.nasjonalparkstyre.no/folgefonna/

Detaljer

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark

Møte nr. 5/2011 i arbeidsutvalet for Breheimen nasjonalpark 1 BREHEIMEN NASJONALPARK- ARBEIDSUTVALET Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Breheimen nasjonalparksty re Møtested: Svar pr. e-post, Ekstraordinær sak. Dato: 16.01.2013 Tidspunkt : Saken blir av gjort pr. e-post til adresse: fmopbda@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Ottadalen villreinutval 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/1035/6/K01 Tor Taraldsrud 07.02.2013 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus, Stryn Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 11:00 15:00 Eventuelt forfall må meldast snarast til nasjonalparkforvaltarane. Vararepresentantar

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Svar per e-post 12:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN. Med helsing Geir Kornkveen 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/142-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - BRUK AV SNØSKUTER FOR FRAKT AV VED OG SALTSTEIN

Detaljer

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark

Delegert vedtak - Løyve til helikoptertransport i samband med sau i skårfeste - Buer landskapsvernområde og Folgefonna nasjonalpark Postadresse Folgefonna nasjonalparkstyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Folgefonnsenteret Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5557 2322 fmvlpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd.

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER TIL FRAKT AV. Utskrift av saka følgjer vedlagd. Lordalen beitelag v. Ola Hareland 2666 LORA Att: SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/393-432.3 DATO: 23.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK; LORDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - SØKNAD OM BRUK AV SNØSKUTER

Detaljer

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak

Saksbehandlar Eldrid Nedrelo Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Delegert vedtak Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 23.03.2012 Tidspunkt: 09:00 Breheimen nasjonalparkstyre Vararepresentanter møter etter nærare beskjed. Saksliste Utvalgssaksnr ST 44/12 Innhold Lukket

Detaljer

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for

Med heimel i naturmangfaldlova 48 får Villreinutvalget for Ottadalsområdet dispensasjon frå verneforskriftene for Villreinutvalget for Ottadalsområdet 2690 SKJÅK Att: Att. Knut Granum SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/143-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN - MOTORFERDSEL - VILLREINUTVALGET FOR OTTADALSOMRÅDET

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 12:00 Breheimen nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 35/15

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr

Dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - Bruk av snøskuter for transport av vindmålar, vire og anna utstyr Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland Miljødirektoratet Skjåk kommune Administrativ faggruppe NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser

Løyve til motorferdsel med helikopter i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Norges geologiske undersøkelser Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 12:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Skjåk Utmarkssenter Dato: 08.06.2015 Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Bjarne

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15

Delegert vedtak Delegasjonssak DS 25/15 NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Brettingsmoen Naturreservat Landskapsvernområder: Tafjorden- Reindalen Trollstigen Romsdalen Lordalen Finndalen Ottadalen Odd Egil Myren Romsdalsvegen 3329 2667 LESJAVERK

Detaljer

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing

Vilkår: REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL TRANSPORT MED SNØSCOOTER AV UTSTYR, Med helsing Lesjaskog beitelag Øygarden 2668 LESJASKOG Att: Att. Karl Øygarden SAKSHANDSAMAR: TROND STENSBY ARKIVKODE: 2014/110-432.3 DATO: 13.01.2014 REINHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL - 2014-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.07.2015 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre e-postbehandling Vi har fått ei sak som krev rask avklaring. Gjeld helikoptertransport

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 576 43 139

Detaljer

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem.

Møteprotokoll. Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn Lunde Furnes. Nestleiar Styremedlem. Møteprotokoll Utval: Breheimen nasjonalparkstyre Møtestad: Sogndal Lodge, Sogndal sentrum Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 11:00-17:00 Følgjande faste medlem møtte: Navn Funksjon Representerer Ivar Kvalen Norunn

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon

Dispensasjon - Breheimen nasjonalapark - Lågtflyging og landing med helikopter ved Spørteggbu i samband med oppføring av vèrstasjon Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE

ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE ÅLFOTBREEN VERNEOMRÅDESTYRE Sogn og Fjordane Energi AS Bukta 6823 Sandane SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2015/817-432.2 DATO: 24.04.2015 ÅLFOTBREEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE LØYVE TIL LANDING - SNØSCOOTER

Detaljer

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak Dispensasjon 2017 Mørkridsdalen landskapsvernområde Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi Knut Vidar Svanheld Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47

Detaljer

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen

AU - Nasjonalparkstyre for Reinheimen Arbeidsutvalet Utvalg: Møtested: Telefon Dato: 22.03.2013 Tid: 10:00 11:30 Del 2 1 Saksliste Saksnr Innhold Lukket PS 9/13 Arild Fallingen. Søknad om bruk av snøskuter - retur av utstyrskasser. 2 Saksutredning

Detaljer

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen

Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Møtereferat nr. 1/2011 i arbeidsutvalget (AU) for Breheimen Tid: Onsdag 16. februar 2011, kl. 15.00 15.45 Sted: Telefonmøte AU medlem tilstades: Rolv Kristen Øygard Torodd Urnes Simen Bjørgen Jorunn Kirketeig

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Villreinutvalget for Ottadalsområdet v/ Knut Granum 2690 SKJÅK Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/22/ Ingunn Moen Helland 12.01.2012 61293617

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld

Delegert vedtak - Dispensasjon Mørkridsdalen LVO - Transport av materialar til reparasjon av sel på stølen Nobbi - Knut Vidar Svanheld Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato

Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland. Sakshandsamar Anbjørg Nornes Vår ref. 2018/ Dykkar ref. Dato Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE

FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE FOLGEFONNA NASJONALPARKSTYRE Hattebergsdalen landskapsvernområde Ænesdalen landskapsvernområde Bondhusdalen landskapsvernområde Buer landskapsvernområde Storm Adventures AS Sørumsvegen 4 2022 GJERDRUM

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk JFL 2690 Skjåk ove.john.plassen@skjaak.kommune.no Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2012/8/44/K00 Tor Taraldsrud 11.07.2012 tor.taraldsrud@skjaak.kommune.no

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak:

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen har behandla saka i møte og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Gjendebu Turisthytte v/ styrar Lars Åge Hilde SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5941 - DATO: 26.10.2016 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON -

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Svar per e-post, ekstraordinær sak. Dato: 03.07.2013 Tidspunkt: Saka vert avgjort per e-post til adresse: fmsfene@fylkesmannen.no Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 91161458. Frist for votering via e-post:

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT

NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING AV NYTT VANNINNTAK OG HELIKOTERTRANSPORT NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Stiftinga Utladalen naturhus SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2014/2130-432.2 DATO: 14.04.2014 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - ETABLERING

Detaljer

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak:

Arbeidsutvalet for nasjonalparkstyret har behandla saka ved e-post i dag, og gjort slik vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Norsk Luftambulanse v/ Ole Anders Listad SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/3839 - DATO: 08.06.2015 JOTUNHEIMEN NASJONALPARK - DISPENSASJON - MOTORFERDSEL

Detaljer

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

LØYVE TIL BRUK AV HELIKOPTER TIL TUSSEN I SAMBAND MED OPPFØRING AV REPEATER - MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde - Løyve til landing med helikopter ved Longevasshytta - Indre Sunnfjord Turlag Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Sandane Næringshage Sandane Senter, 3. etasje 6823 Sandane Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57 64 31 38 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naustdal-

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Leder

Detaljer

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak:

Nasjonalparkstyret for Reinheimen har i møte , sak 3/13 gjort følgjande vedtak: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen.

Vi viser til e-post av med søknad om dispensasjon for å drive forskring ved Hellstugubreen i Jotunheimen. NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Mikael Ohlson Institutt for naturforvaltning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2015/1873 - DATO:

Detaljer

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen

Løyve til helikoptertransport i samband med forskning i Folgefonna nasjonalpark - Universitetet i Bergen Institutt for geovitenskap og Bjerkenessenteret Universitetet i Bergen v/jostein Bakke Postboks 7803 5020 BERGEN Sakshandsamar Øistein Aasland Vår ref. 2017/2263-0 PRIMÆRKLASSERING Deres ref. Dato 24.03.2017

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn kulturhus Dato: 06.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte, Telefonmøte Dato: 23.03.2012 Tidspunkt: 09:00 09:30. Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Rolv Kristen Øygard

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen

Møteprotokoll. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Møteprotokoll Utvalg: Møtested: E-post Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Magnus Berdal Leder Rolv

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 7/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 7/18 Arkivsaksnr: 2018/770-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen NP - droneflyging - Lundadalen - NVE

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen NP - droneflyging - Lundadalen - NVE Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 61 26 62 10 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - taksering av rype i Skjåk Almenning Skjåk Almenning

Delegert vedtak - dispensasjon - Breheimen nasjonalpark - taksering av rype i Skjåk Almenning Skjåk Almenning Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 61 26 62 10 Skjåk Almenning 2690 SKJÅK Saksbehandlar

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - enkel tilrettelegging av sti mellom Vatnane og Åsedalen Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 14.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utval: Møtestad: Fjordstova i Skjolden Dato: 14.09.2017 Tidspunkt: 17:30 19:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Anne Lise Marstein Marit

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - AU Møtestad: E-postmøte Dato: 24.3.2015 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på e-post eller tlf. 57 64 31 39 / 47 63 91 65. Sven

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Jon Olav Kvamme Medlem Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Stryn, Loen - Hotel Alexandra Dato: 15.12.2017 Tidspunkt: 11:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit Aakre

Detaljer

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring

Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/55/44/ Bjørn Dalen. Saka gjeld: Rolv Kjeka - søknad om diverse køyring i verneområde-leigekøyring Page 1 of 6 Frå: Dalen, Bjørn Send: 30. mars 2009 12:22 Til: Brit Grønmyr; Direktoratet for naturforvaltning; Fylkesmannen i Oppland; Granum Knut; Kristin Sandnes ; KUR v/berit Fiksdal; Statens naturoppsyn-lokalt;

Detaljer

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå

- 1 landing ved Stølsmaradalen turisthytte i perioden frå NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Berit Johansen Vetti Att. Ole Morten Sunde SAKSBEHANDLAR: MAGNUS SNØTUN ARKIVKODE: 2016/6108 - DATO: 23.09.2016 DISPENSASJON - UTLADALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - motorferdsel i samband med kvisting av skiløype Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer

REFERAT FRÅ SYNFARING MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - YNSKJE

REFERAT FRÅ SYNFARING MØRKRIDSDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - YNSKJE BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom

Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken Lom Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Fjellsenter, Brubakken 2 2686 Lom Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/reinheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.01.2014 Tidspunkt: 11:00 Arbeidsutval - Nasjonalparkstyret for Reinheimen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 911 61 458. Saksliste Utvalgssaksnr

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo

Nærøyfjorden landskapsvernområde - melding om vedtak - transport av materiale og proviant med traktor til Hjølmo Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA

Delegert vedtak - Dispensasjon - Nærøyfjorden landskapsvernområde - HOH motorferdsel - NIVA Postadresse Nærøyfjorden verneområdestyre Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 5764 3129 fmvlpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/naroyfjorden

Detaljer

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Kopi til: Fylkesmannen i Oppland. Miljødirektoratet. Lom kommune. Finndalen fjellstyre NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Avgjerd pr. e-post Dato: 11.08.2016 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Meld attende på fmopbda@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU

Møteprotokoll. Stølsheimen verneområdestyre, AU Møteprotokoll Stølsheimen verneområdestyre, AU Utval: Møtestad: Telefonmøte, Aurland Dato: 20.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Hans Erik Ringkjøb Nestleder

Detaljer

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN

Vilkår: Kopi til: Rauma kommune NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre

Partsbrev - Dronefilming i Folgefonna nasjonalpark og Buer landskapsvernområde - Reisemål Hardangerfjord - Folgefonna nasjonalparkstyre Postadresse Folgefonna Nasjonalparkstyre Postboks 7310 5020 Bergen Besøksadresse Fjordglytt Skålafjæro 17 5470 Rosendal Kontakt Sentralbord +47 55 57 20 00 Direkte: +47 55 57 21 35 fmhopostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Vågå kommune Fellestenester

Vågå kommune Fellestenester Vågå kommune Fellestenester Steinar Håkenstad 2680 VÅGÅ Melding om vedtak Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/26/ Ingunn Moen Helland 01.02.2013 61293617 Søknad om dispensasjon for transport

Detaljer

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen

Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Møte nr. 4/2011 i arbeidsutvalet (AU) for Breheimen Tid: Fredag 13. mai 2011, kl. 08.30 Sted: Telefonmøte Saksliste Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 25-2011 Godkjenning av innkalling og dagsorden 26-2011 28-2011

Detaljer

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr.

Saksnr. Innhald Arkivsaksnr. 1 BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Breheimen nasjonalpark Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Strynefjellet landskapsvernområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30

Møteinnkalling. Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: Tidspunkt: 12:00 15:30 Møteinnkalling Utval: Stølsheimen verneområdestyre Møtestad: Myrkdalen Hotell Dato: 21.06.2017 Tidspunkt: 12:00 15:30 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Breheimen nasjonalparkstyre Møteprotokoll Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Fossheim hotel - Lom Dato: 06.09.2016 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgjande faste medlem møtte: Namn Funksjon Representerer Marit Aakre Tennø Elias

Detaljer

Søknad om bruk av helikopter ved merking av vernegrenser - melding om vedtak

Søknad om bruk av helikopter ved merking av vernegrenser - melding om vedtak Plan og miljø Nord-Gudbrandsdal jordskifterett postboks 171 2684 VÅGÅ Edvard Storms veg 2 2680 Vågå Bankgiro: 2085.07.70000 E-post: postmottak@vaga.kommune.no Vår ref. Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2010/185/8/K01

Detaljer

Delegert vedtak - dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - helikopter - Tussen - Norges geologiske undersøkelse

Delegert vedtak - dispensasjon - Mørkridsdalen LVO - helikopter - Tussen - Norges geologiske undersøkelse Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

«1. Det blir sett slike vilkår:

«1. Det blir sett slike vilkår: NASJONALPARKSTYRET FOR REINHEIMEN Tafjorden Reindalen landskapsvernområde Trollstigen landskapsvernområde Romsdalen landskapsvernområde Lordalen landskapsvernområde Finndalen landskapsvernområde Ottadalen

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mai Bakken Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.08.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Jotunheimen og Utladalen nasjonalparkstyre E-postbehandling Viser til vedlagt sak. På grunn av behov for rask oppfølging vert

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Breheimen nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Sak handsama per e-post Dato: 30.06.2016 Tidspunkt: 09:00 10:00 Eventuelt fråfall må meldast snarast på tlf. 90724490. Vararepresentantar møter

Detaljer

Delegert vedtak - Breheimen NP - helikopter - undersøking av landets vassressursar - NIVA

Delegert vedtak - Breheimen NP - helikopter - undersøking av landets vassressursar - NIVA Postadresse Besøksadresse Skjåk utmarkssenter (v/skjåk Almenning), 2690 Skjåk og Luster kommune, Kommunehuset, 6868 Gaupne Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 57 64 31 31 http://www.nasjonalparkstyre.no/breheimen

Detaljer

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14.

Sender vedlagt saksprotokoll med saksframlegg for Nærøyfjorden verneområdestyre sak 6/14. NÆRØYFJORDEN VERNEOMRÅDESTYRE Nærøyfjorden landskapsverneområde Bleia - Storebotnen landskapsvernområde Bleia naturreservat Nordheimsdalen naturreservat Grånosmyrane naturreservat Vik Røde Kors SAKSBEHANDLAR:

Detaljer

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteprotokoll. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteprotokoll Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret Aurland Dato: 12.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Namn Funksjon Representerer Noralv Distad Leiar

Detaljer

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi

Stølsheimen landskapsvernområde - melding om vedtak - tiltak for kryssing av Torvedalselvi Postadresse Njøsavegen 2 6863 Leikanger Besøksadresse Fjordsenteret 5745 Aurland Kontakt Sentralbord: +47 57 64 30 00 Direkte: +47 57643129 fmsfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/stolsheimen

Detaljer