sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi"

Transkript

1 sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi

2 sivilingeniørutdanning kommunikasjonsteknologi Vi leter etter deg som vil utvikle framtidens nettbaserte samfunn Teknologien bak Internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Nettbaserte tjenester og anvendelser tas i bruk innen all forvaltning og i de fleste næringer. I tillegg er også vårt sosiale nettverk, omgangskrets og fritidsaktiviteter i økende grad nettbaserte. Kommunikasjonsteknologi er hjertet i det nettbaserte samfunn.

3 Studieomgivelser: I Nettlaboratoriet lager du kommunikasjonsløsninger som møter morgendagens krav til sikkerhet, pålitelighet og ytelse. Foto: Håvard Kallestad

4 Hva er kommunikasjonsteknologi? Kommunikasjonsteknologi er teknologien bak internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon, og er i stadig utvikling. Denne teknologien er fundamentet for det nettbaserte samfunn. Nettbaserte tjenester tas etter hvert i bruk innen all forvaltning og de fleste næringer. I tillegg er også vårt sosiale nettverk, omgangskrets og fritidsaktiviteter i økende grad nettbaserte. På mobiltelefonen kan du sjekke bankkontoen og kjøpe kinobilletter. Med PC-en kan du via trådløs tilkopling surfe på Internett, pleie kontakten med venner på Facebook, legge ut egenproduksjoner på YouTube, laste ned filmer og musikk, og spille rollespill med tusenvis av deltakere. Kommunikasjon med data, lyd, musikk, bilder, video og tekst over nett revolusjonerer vår hverdag. Det verdensomspennende nettet utvides og forbedres samtidig som de nettbaserte tjenestene blir mer avanserte og brukervennlige. Det faktum at nettet og tjenestene blir en integrert del av stadig flere samfunnskritiske funksjoner, gjør at kravene vi setter til hastighet, pålitelighet og sikkerhet, øker. Dette vil framtvinge nye nettløsninger og teknologier som igjen gir en basis for nye og forbedrede tjenester. Hvorfor velge kommunikasjonsteknologi? Kommunikasjonsteknologien er fundamentet for den nettbaserte framtiden. Som sivil- ingeniør i KomTek kan du være med på denne utviklingen. Studiet gir deg først og fremst kunnskap om den teknologiske basisen for dagens og morgendagens kommunikasjonsnett og nettbaserte tjenester. Som sivilingeniør i KomTek kan du være med på å bygge framtidens Internett. Vi har også tro på at teknologer er de best egnede til å ta viktige økonomiske beslutninger i tilfeller hvor teknologi inngår. Teknologer har også en viktig rolle i planleggingen og formingen av vårt framtidige nettbaserte samfunn. Studiet gir derfor også en mulighet for kompetanse i økonomi og sosiologi da sett i sammenheng med kommunikasjonsteknologi. Oppbygning Sivilingeniørutdanningen gjennomføres på fem år. De to første årene av KomTek-studiet består av emner som matematikk, fysikk, data og grunnleggende kommunikasjonsteknologi. Kommunikasjonsteknologifaget omfatter kunnskap om nettarkitektur og applikasjonstjenester, samt signal- og informasjonsteori. For det tredje studieåret kan du velge mellom én av to studieretninger: Nett og tjenester eller Digital kommunikasjon og signalbehandling. Etter tredje studieår velger du å spesialisere deg i en av flere hovedprofiler for de siste to årene. Studiet avsluttes med et større arbeid, masteroppgaven, som kan utføres i samarbeid med en bedrift. Mer informasjon om de ulike studie retningene og hovedprofilene finner du lenger bak i brosjyren og på 4

5 våre nettsider Studiemiljø NTNU er kjent for sitt gode studentmiljø, spesielt sentrert omkring Studentersamfundet, linjeforeningene og idrettslagene. KomTek- og Datastudentene har sin egen linjeforening, Abakus, som arrangerer både sosiale og faglige aktiviteter. Også gjennom fadderordninger og gruppearbeid får du god kontakt med dine medstudenter. Det femårige studiet starter med Teknostart der du møter medstudenter i et prosjektarbeid. Et sosialt høydepunkt for mange KomTek-studenter er ekskursjonen i tredje klasse, hvor man reiser for å gjøre seg kjent med hvordan det jobbes med IKT i andre land. Malaysia og Japan har vært populære reisemål. Utenlandsopphold Det blir stadig mer vanlig å legge deler av studiet til utlandet. Som KomTek-student har du mulighet til å søke om å få ta ett eller to semestre av studiet ved et universitet eller en vitenskapelig høgskole i utlandet. Et utenlandsopphold gir deg mulig heten til å lære noe om et annet lands kultur og språk. Dette vil være verdifull personlig erfaring og kunnskap i din karriere som sivil ingeniør innen et stadig mer internasjonalt preget arbeids marked. Som KomTek-student har du mulighet til å reise hvor som helst i verden! Forutsetningen er at det finnes et universitet med faglig tyngde innen kommunikasjonsteknologi. Legebesøk: Hvis du kan spise en nedbrytbar mikrochip som kommuniserer med legens datamaskin, vil undersøkelser hos legen kunne bli mindre ubehagelig. Foto: Tibe-T 5

6 NTNU har inngått avtaler om utveksling av studenter med en rekke universiteter i mange ulike land i verden. I tillegg til land i Europa, er de mest populære reisemål blant NTNUs studenter Singapore, USA og Australia. Eksempler på andre eksotiske mål er Argentina, Korea og Japan. Jobbmuligheter Som sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi kan du gå inn i mange ulike jobber med varierte arbeidsoppgaver, f.eks planlegging, oppbygning og drift av nett og nettbaserte anvendelser, program -systemutvikling, utstyrsutvikling, salg, markedsføring, ledelse, administrasjon, rådgiving, undervisning og forskning. Eller kanskje har du mer lyst til å drive med digital etterforskning? Arbeidsgiverne kan være både store og små bedrifter, nasjonalt og internasjonalt, offentlige foretak, stat og kommuner. Eksempler er utstyrs- og systemleverandører, nettoperatører, teletjenesteleveran dører, IKT-avdelinger i store bedrifter og konsulentbedrifter. Har du en god idé, kan du skape din egen arbeidsplass. Bedriftsetablering og starthjelp til unge gründere er et satsingsområde for NTNU. Kommunikasjonsområdet er internasjonalt, og norske IKT-bedrifter har en stor eksportandel. KomTek er derfor et godt utgangspunkt for deg som ønsker en internasjonal karriere. Studieretninger og hovedprofiler De to første studieårene er felles for alle ved KomTek. For tredje studieår velger du én av to studieretninger: Nett og tjenester, eller Digital kommunikasjon og signalbehandling. Studieretningen nett og tjenester gir bred kunnskap innen nett og tjenester over nett. Du vil lære hvordan du kan få datamaskiner til å kommunisere sammen på en sikker måte, bygge opp robuste nett, utvikle tjenester over nett (Skype, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat), og mye mer. Du vil bli i stand til å løse utfordringer knyttet til drift av nett og leveranse av tjenester over nett, men også utfordringer i grenselandet teknologiøkonomi. De siste to årene spesialiserer du deg ved valg av en av følgende hovedprofiler: w Nett og tjenestekvalitet w Tjenester og systemutvikling w Informasjonssikkerhet w Teleøkonomi w Telematikk og samfunn Nett og tjenestekvalitet lærer deg om oppbygging, styring og drift av dagens og morgendagens kommunikasjonsnett. Du vil få spesialkunnskap som spenner fra tradisjonelle mobiltelefonnett og ADSL, via nye mobilnett (3G), Internett og IPtelefoni, til framtidige hel-optiske nett. Hva blir neste generasjons Internett? Du vil lære om hvordan vi kan konstruere hel-optiske nett med ekstremt høy datahastighet. Disse nettene, som er selve nervesystemet for nettsamfunnet, må ha en tilfredsstillende pålitelighet og ytelse det vi kaller tjenestekvalitet. Du vil lære om hvordan disse nettene kan 6

7 Dine og mine elektroniske kommunikasjonsspor vil bli tettere og tydeligere etterhvert som kommunikasjonsteknologi anvendes i flere og flere sammenhenger. Pålitelige metoder for etterforskning av elektroniske spor i mobiltelefoner og nett vil bli svært viktig for raskt å oppklare menneskelig aktivitet og lovbrudd. Foto: Shutterstock konstrueres og dimensjoneres for å gi tilfredsstillende tjenestekvalitet, og du vil lære om neste generasjons nettarkitektur, som baseres på kommunikasjon gjennom et enhetlig pakkesvitsjet IP-nett. Tjenester og systemutvikling gir deg kunnskap om arkitektur og design av systemer som tilbyr distribuerte nettbaserte tjenester. Det vil i framtiden trolig finnes et mylder av slike tjenester knyttet til underholdning, offentlig forvaltning og privat næringsliv. Eksempler er spill, videokonferanser og diagnose systemer. Framtidens tjenester må tilpasses det faktum at brukerne er mobile, tilknyttet nett av forskjellig kvalitet, befinner seg i ulike sammenhenger på jobb, hjemme, på ferie, på shopping og bruker utstyr med display av forskjellig størrelse og kvalitet. Du lærer språk og metoder som kan brukes i planlegging, utvikling og programmering av slike systemer. Hvordan kan du designe og implementere en distribuert multimedia-operascene? For å kunne gjøre dette trenger du kunnskap om distribuerte multimediasystemer. Du vil også lære om systemer som administrerer nettbaserte tjenester. Informasjonssikkerhet gir deg spesial kunnskap om kommunikasjonsteknologi som sikrer autentisitet, anonym itet, integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. Du lærer analyseog konstruksjonsmetoder for dette og får inngående kunnskap i kryptografiske teknikker og protokoller, tilgangsstyring, angrepsdeteksjon 7

8 StudieomgivelSer: Allerede i første semester får du praktisk innføring i hva KomTek dreier seg om. Foto: Tarjei Husøy 8

9 og risiko. Du lærer å anvende dette i aksessnett, mobilnett, Internett, web og distribuerte datasystemer. Teleøkonomi gjør deg i stand til å løse teknisk-økonomiske utfordringer knyttet til forretningsmessig investering, drift av kommunikasjonsnett og leveranse av tjenester. Et stadig økende utvalg av teknologier og tjenestetilbud gir opphav til en rekke nye forretningsroller. To eksempler er Skype Internettelefoni som baseres på bruk av Internett uten avtale med netteier, og Chess som tilbyr mobiltelefoni ved bruk av Netcoms nett. Stor endringstakt i teknologi og marked gjør kunnskap om grunnleggende metodikker og prinsipper innen denne spesialiseringen særdeles verdifull. I tillegg er kjennskap til hvordan myndighetene styrer virksomhet gjennom markedsregulering og ecom loven, viktig. Men forskjellen mellom suksess og konkurs ligger ofte i grunnleggende teknologiforståelse. Arve Johansen, tidligere ansvarlig for Telenors mobil-telefonivirksomhet i Asia sier: «For å ha suksess i det internasjonale mobilmarkedet er det en stor fordel å ha ledere med en fundamental teknologisk forståelse.» Telematikk og samfunn vektlegger sammenhengene mellom nettbaserte tjenester og mennesker i organisasjoner familie, bedrift og det offentlige, både lokalt og globalt. Du lærer om teknologi for nett og nettjenester, samt metoder for å realisere tjenestene. I tillegg vil du få innsikt i hvordan datastøttet (maskinmediert) kommunikasjon påvirker mennesker, og hvorfor den fungerer annerledes enn «ansikttil-ansiktkommunikasjon». Hvordan påvirker menneskelige og tekniske faktorer hverandre? Kan vi dra nytte av lærdommen om hvordan mennesker og organisasjoner bruker den teknologien vi lager? Målet er at du i ditt videre arbeid skal kunne benytte dette samspillet mellom teknologi og mennesker i organisasjoner og samfunn, for deretter å realisere gode og anvendelige løsninger. Studieretningen digital kommunikasjon og signalbehandling gir bred kunnskap innen effektive digitale metoder for å analysere og behandle informasjon i bilder, video, tale, musikk, tekst og grafikk. Du lærer også hvordan denne informasjonen kan overføres via kabel, optisk fiber eller trådløst. De to siste årene spesialiserer du deg ved valg av en av følgende hovedprofiler: Kommunikasjonssystemer Signalbehandling, akustikk og media w w Kommunikasjonssystemer omhandler metoder for overføring og feilsikring av digitale signaler, bl.a. for bruk i framtidige mobil- og bredbåndskommunikasjonssystemer. Du vil få kunnskap om radioteknologi for neste generasjons mobiltelefoner, og lære om hvordan vi kan ta imot signaler med god kvalitet selv om overføringskanalen er av dårlig kvalitet. Hva er fordelen med digital radio- og TV-kringkasting? 9

10 Er stråling fra mobiltelefon farlig? Hvordan kan nettverk av små, trådløse sensorer bidra til å løse kompliserte medisinske problemer? Signalbehandling, akustikk og media lærer deg effektive og brukervennlige metoder for å analysere, representere og sette sammen informasjon som finnes i bilder, video, tale, musikk, tekst og grafikk. Hvordan kan en datamaskin uttale norsk riktig? Hvordan kan vi snakke inn tekstmeldinger i stedet for å taste? Og hvordan kan vi overføre flerkanals surroundlyd over Internett? Størst og først NTNU er landets største utdannings - institusjon innen IKT, både i volum og i faglig bredde. Vi har stor forskningsaktivitet, og lærerkreftene er blant de internasjonalt fremste på sine felt. Utdanningen er under stadig utvikling og forbedring for å Ekkofri lab er viktig for utviklingen av rom og utstyr som gir gode lydopplevelser. Foto: Arild Juul/NTNU SA Jenteprosjektet Ada NTNU har et eget prosjekt for de kvinnelige studentene i datateknikk, elektronikk, energi og miljø, informatikk, kommunikasjonsteknologi, matematiske fag og teknisk kybernetikk. Jentene disponerer egen datasal hvor det blant annet arrangeres faglige og sosiale tilstelninger gjennom hele semesteret. Jenteprosjektet Ada har etablert karrierenettverk med arbeidslivet, noe som bidrar til at studentene får et nettverk med næringslivet mens de ennå studerer. Du kan lese mer om prosjektet på nettsiden 10

11 Studieomgivelser: Du får god erfaring med gruppearbeid i KomTekstudiet. Foto: Tarjei Husøy følge opp og påvirke den raske utviklingen, og for å møte samfunnets behov for kompetanse. Allerede på 1970-tallet spilte NTNUmiljøet en sentral rolle i utviklingen av verdens første helautomatiske jordstasjon for satellittkommunikasjon til skip. Det var også i Trondheim at avgjørende tekniske løsninger for GSM-systemet ble utviklet på 1980-tallet. Kommunikasjonsteknologi 5-årig sivilingeniørutdanning Antall studieplasser i 2012: 50 Adresse: NTNU, Institutt for telematikk, 7034 Trondheim Telefon: Nettside: Studentkontakt: Studieveileder: Linjeforeningen: Abakus abakus.no Opptakskrav: Normalt gjelder generell studiekompetanse + Matematikk (R1 + R2) og Fysikk 1 eller tilsvarende NB! For opptak til sivilingeniørutdanningene ved NTNU kreves karakteren 4 eller bedre i matematikk fra videregående skole (Matematikk R2 eller tilsvarende). 11

12 Trykt på Arctic Volume. Papiret er miljøvennlig og oppfyller kravene til ISO 14001, EMAS, FSC og Svanemerking. Produksjon: Fagtrykk. Design/AD: Agendum See Design as. Illustrasjon: Agendum See Design/Commando Group/rune Spaan. Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, lærerutdanning, arkitektur og kunstfag. Samarbeid på tvers av faggrensene gjør oss i stand til å tenke tanker ingen har tenkt før, og skape løsninger som forandrer hverdagen.

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008

Ta en utfordring ta NTNU. Studietilbud fra NTNU. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Ta en utfordring ta NTNU Studietilbud fra NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2007/2008 Din framtid. Ditt valg. Innhold Prorektors epistel... 6 Verden er full av utfordringer... 7 Sivilingeniørutdanning

Detaljer

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene

Sivilingeniørutdanning datateknikk. Ta en utfordring styr datamaskinene 2008 2009 Sivilingeniørutdanning datateknikk Ta en utfordring styr datamaskinene sivilingeniørutdanning Arkitektutdanning estetiske fag, kunst-og musikkfag historie, religion, kultur- og idéfag idrettsfag

Detaljer

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip

Sivilingeniørstudiet i marin teknikk. Ta en utfordring skap verdens beste skip Sivilingeniørstudiet i marin teknikk Ta en utfordring skap verdens beste skip S I V I L I N G E N I Ø R - S T U D I E N E A R K I T E K T S T U D I E T H U M A N I S T I S K E FA G R E A L FA G S A M F

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Fagplan for studieprogram bygg og miljø

Fagplan for studieprogram bygg og miljø Studieprogram bygg og miljø 1 av 6 studieprogram bygg og miljø MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV Byggingeniørstudiet passer for personer med interesse for konstruksjoner, materialteknologi, planlegging, prosjektering

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG

Studiekatalog. Norges profesjonshøyskole. Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold OG MUSIKK INGENØR LÆRER IT DESIGN OG LEDELSE HELSEFAG ØKONOMI FAG Studiekatalog Tittel 2015 / 16 Norges profesjonshøyskole Drammen - Kongsberg - Ringerike - Vestfold SAMFUNNS- FAG INGENØR LÆRER IT DESIGN OG MUSIKK HELSEFAG ØKONOMI OG LEDELSE JUS SPRÅK MARITIME FAG Header

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag

Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Forstå samfunnet, studer juss og samfunnsfag Se film om studiet Mer enn noen gang preges næringsliv og organisasjoner av raske endringer og omstilling. Ledelsesformer, teknologi, lovverk og politiske beslutninger

Detaljer

Grunnleggende teleforskning

Grunnleggende teleforskning Teknologi alle kan bruke (SPODIS) Neste generasjon internett (ENNCE) Trådløst bredbånd krever kunnskap (WIRAC) Grunnleggende teleforskning Plug-and-Play kan gi enklere datahverdag Sluttrapport 2002 Kryptonøkkeldistribusjon

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Hvordan ser fremtidens skole ut?

Hvordan ser fremtidens skole ut? Hvordan ser fremtidens skole ut? Sandvika videregående bruker digitale læremidler i alle fag Mangfoldig hverdag på Brandengen skole i Drammen Bilaget distribueres sammen med Aftenposten i juni 2014 FREMTIDENS

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Høgskolen i Gjøvik. Studiekatalog 2007/2008

Høgskolen i Gjøvik. Studiekatalog 2007/2008 Høgskolen i Gjøvik holder til på Kallerud på Gjøvik. HiG består, foruten fellesadministrasjonen, av 5 institutt. Hvor du henvender deg avhenger av hvilke spørsmål du måtte ha. Sentralbordet er bemannet:

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Fornybar energi Utdanningsløp

Fornybar energi Utdanningsløp Fornybar energi Utdanningsløp En veileder for rådgivere i videregående skole Kunnskap og kompetanse er viktig, men i kombinasjon med engasjement og evne til å jobbe sammen med andre og trives med det.

Detaljer

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER

FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER FOREDLER TALENTER SKAPER KARRIERER Bachelor Master Ph.D. INNHOLD OM NHH 3 KARRIEREMULIGHETER 9 (Se også jobbcase side 12, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,42 og 48) INTERNASJONALE MULIGHETER 16 STUDENTMILJØ

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare 10110011010101010101010110011010110101001101101101010101010110101010011010010101011010011 00011101101011011011011011011101101101110110110111011011101101101110111011011010101011101 11011010100011111000000111001101001010101100101101101011011001101111010110011011111101010

Detaljer