Teori til utdanningsprogrammet i gruppeanalyse (Voksenåsen) (gjeldende fra 25.oktober 2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teori til utdanningsprogrammet i gruppeanalyse (Voksenåsen) (gjeldende fra 25.oktober 2012)"

Transkript

1 Teori til utdanningsprogrammet i gruppeanalyse (Voksenåsen) (gjeldende fra 25.oktober 2012) Toårig kvalifiserende trinn (4. & 5.kursår) Formålet med teori-programmet erå gi kunnskap om: det spesifikke i gruppeanalytisk teori og tenkning og betydningen av denne tenkningen for klinisk praksis dynamisk administrasjon og etablering av en analytisk kultur matrix-begrepet og gruppeanalysens forståelse av individ, gruppe og samfunn gruppeanalytiske fenomener og gruppespesifikke terapeutiske faktorer gruppeanalytiske intervensjonsformer og opprettholdelse av en analytisk kultur overføring, motoverføring og projektiv identifikasjon i gruppeanalyse teorier og perspektiver fra tilgrensende områder som er relevante for gruppeanalyse og utfordringer til gruppeanalysen fra nyere forskning og teoriutvikling grunnleggende forutsetninger for å skrive en gruppeanalytisk tekst avsluttingsprosesser i gruppeanalyse. mulige anvendelser av gruppeanalytisk teori og tenkning Undervisningsform: Seminarmodell som innebærer selvstudium. Kandidatene legger etter avtale frem teori fra litteraturlisten til drøftelse i teorigruppene. Pensum: Karterud, S. (1999). Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi, Pax forlag. Behr, H. & Hearst, L. (2005). Group-analytic Psychotherapy. A meeting of Minds. Whurr Publishers Ltd Foulkes, S.H. & Anthony, E.J. (1965). Group psychotherapy: The psychoanalytical approach. 2 nd ed. Karnac Books. Bion, W. (1961). Experiences in groups. Tavistock Kennard D., Roberts J. & Winter D.A. (2000). A Workbook of Group-Analytic Interventions. Jessica Kingsley. Se dessuten spesifiserte artikler under hvert tema

2 Kvalifiserende trinn, del 1 (4.kursår) Tema 1. delkurs: Hva er gruppeanalyse? Teoripensum (anbefales lest før oppstart): Karterud, S. (1999). Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Pax forlag. Del 7 og 9 På kurset gjennomgås: Kapittel 3: Planning an analytic group og kapittel 11: Bringing therapy to an end. Karterud, S. (1999). Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Pax forlag. Del 7: Indikasjoner for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi Kapittel 4: Dynamic administration og kapittel 5: The assessment interview Karterud, S. (1999). Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Pax forlag. Del 9, s : Dynamisk administrering Kapittel 6: The symptom in its group context og kapittel 7: The start of a new group Karterud, S. (1999). Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi. Pax forlag. Del 9, s : De første møtene, håndtering av stadier, dramaturgi viktige begreper i gruppeanalytisk teori og tenkning dynamisk administrasjon i gruppeanalyse hvordan komme i gang, etablere en analytisk kultur avslutningens betydning ved oppstart av gruppeterapi Tema 2. delkurs: Gruppeanalysens menneskesyn. Matrix Inspirasjon ( krydder ): Van Der Kleij, G. (1985). The Group and Its Matrix. Group Analysis, 18(2): Stacy, R. D. (2003). Complexity and Group Processes. A radically social understanding of individuals. Routledge. Kapittel 2: The social evolution of the person. Foulkes, S.H. (1973). The group as matrix of the individual s mental life. Kapittel 16 i Wolberg & Schwarts (red). Group Therapy Van Der Kleij, G. (1982). About the matrix. Group Analysis, 15(3): MacDonald, P. (2002). All of us: A search for the Meaning of the Matrix. Group Analysis, 35(2): James, C.J. Bion s containing and Winnicott s holding in the context of the group matrix. Int J Group Psychother 1984, 34(2). gruppeanalysens forståelse av individ, gruppe og samfunn. matrix og tilgrensende begreper matrix i relasjon til kommunikasjonsnivåer i grupper og til prosesser i gruppen som helhet 2

3 Tema 3. delkurs: Gruppeanalytiske fenomener og terapeutiske faktorer Bloch, S & Crouch, E. (1985) Therapeutic Factors in Group Psychotherapy. Oxford University Press. Kapittel 1 og 10. Foulkes, S.H. & Anthony, E.J. (1965). Group psychotherapy: The psychoanalytical approach. 2 nd ed. Karnac Books. Kapittel 7 The Phenomenology of the group Situation (1.Some group specific factors & 2. Some group phenomena Pines, M. (1982). Reflections on mirroring. Sixth Annual Foulkes Lecture. Group Analysis 15(2): Supplement Bion, W. R. (1961) Experiences in groups and other papers. Kapittel 3og 4 (men hele boken anbefales lest!) Gruppespesifikke terapeutiske faktorer Gruppespesifikke faktorer og fenomener hos Foulkes & Anthony Bions begrep om grunnantakelser Tema 4. delkurs: Gruppeanalytiske intervensjonsformer. Utfordrende problemstillinger Behr, H. & Hearst, L. (2005). Group-analytic Psychotherapy. A meeting of Minds. Whurr Publishers Ltd Kapittel 9 The group in action og kapittel 13 Challenging scenarios Schlüter, C. (2010) Å få gruppen på et gruppeanalytisk nivå. (teorikapittel i diplomoppgave) Kennard D., Roberts J. & Winter D.A. (2000). A Workbook of Group-Analytic Interventions. Jessica Kingsley. Kapittel 6 A member seeks approval for concurrent individual therapy, kapittel 8 Threatened premature termination of therapy og kapittel 9 Disillusionment with therapy. Valgfritt tillegg: Shields, W. (2000) Hope and the inclination to be troublesome: Winnicott and the treatment of character disorder in group therapy. Int J Group Psychotherapy 50: gruppeanalytiske intervensjonsformer hvordan etablere og opprettholde en gruppeanalytisk kultur håndtering av vanskelige problemstillinger i gruppeanalyse Tema 5. delkurs: Overføring, motoverføring Hopper, E (2005) Notes for lectures on transference and countertransference in psychoanalysis and group analysis (oversiktsartikkel, tidligere publisert på Horwitz, L. (1983) Projective identification in dyads and groups. Int J Group Psychotherapy 33(3): Beck, W. (2006), Countertransference in Groups. Group Analysis 39(1): Gans, J.S. & Counselman, E.F. (1999) Silence in group psychotherapy: A powerful communication. Kapittel 7 i Gans, J (2010): Difficult topics in group psychotherapy my journey from shame to courage. Karnac. overføring/motoverføring/projektiv identifikasjon i terapeutiske grupper gruppeanalytisk håndtering av overføring/motoverføring/projektiv identifikasjon 3

4 Kvalifiserende trinn, del 2 (5. kursår) Tema 6. delkurs: Grunnlagsforståelse, forskjellige perspektiver på GA Dalal, F. (2000) Taking the Group Seriously. Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory. Jessica Kingsley. Kapittel 2: Foulkes. Livingston, M.S. (2001) Self psychology, dreams and group psychotherapy. Working in the playspace. Group 25(1/2): Stone, W.N. & Karterud, S. (2006) Dreams as portraits of self and group interaction. Int J Group Psychother, 56(01):47-61 Nitsun, M. (2006) The Group as an Object of Desire. Exploring Sexuality in Group Psychotherapy. Routledge. Kapittel 7: A group psychotherapy perspective of sexuality, kapittel 13: Erotic transference and countertransference & kapittel 15: The therapist viktige begrep i gruppeanalysen, og videre utvikling av dem hvordan drømmer kan arbeides med i gruppeanalyse. seksualitetens betydning i gruppepsykoterapi/gruppeanalyse Tema 7. delkurs: Fra praksis til tekst (diplomarbeid). Det sosialt ubevisste Island, TK & Karterud, S (2005). On writing a group analytic diploma paper Institutt for Gruppeanalyse: Retningslinjer for diplomoppgave. Som et utgangspunkt for en samtale om hemmende og fremmende faktorer i skriveprosessen leses: Barwick, N. (2000). Mad Desire and Feverish Melancholy: Reflections on the Psychodynamics of Writing and Presenting. Brithish Journal of Psychotherapy, 20(1): Sengun, S. (2001). Migration as a Transitional Space and Group analysis. Group Analysis, 34(1):65-78 Weimberg, H (2003). The Culture of the Group and Groups from Different Cultures. Group Analysis, 36(2): Målsetting, rammer og krav til skriving av diplomoppgave i gruppeanalyse Utfordringer og muligheter ved å skrive en gruppeanalytisk tekst Det sosialt ubevisste i et flerkulturelt perspektiv Tema 8. delkurs: Affekt, tilknytning/mentalisering. Traumer Marrone, M. (1994). Attachment Theory and Group Analysis. Kapittel 10 i Brown, D. & Zinkin, L.(red.): The Psyche and the Social world. Routlegde. Livingston, M.S. (2003) Vulnerability, affect and depth in group psychotherapy. Psychoanalytic Inquiry, 23(5) Karterud, S. & Bateman, A.W. (2012) Group Therapy Techniques. Kapittel 4 i Bateman, A.W. & Fonagy, P. Handbook of Mentalizing in Mental Health Practice. American Psych Pub. Karterud, S. (2011). Constructing and Mentalizing the Matrix. Group Analysis December 44(4):

5 Badenoch, B & Cox, P (2010). Integrating Interpersonal Neurobiology with Group Psychotherapy. Int journal of Group Psychotherapy, 60(4) Michalopoulos, I. (2012). Stabilisering det viktigste leddet i traumebehandling? Tidsskrift for norsk psykologforening 49: Affekt- og tilknytningsteorienes relevans for gruppeanalyse Mentaliseringsperspektivets relevans for gruppeanalyse Nevrobiologi og gruppeanalyse Traumeteorienes implikasjoner for gruppepsykoterapi Tema 9. delkurs: Avslutning i gruppeanalyse Maar, V. (1994) Afslutning av gruppeanalytisk gruppeterapi. Kapittel 9 i Aagaard, S et al: Gruppeanalytisk psykoterapi. Hans Reitzels Forlag. Munch Jensen, B. (2002). Gjennomarbeiding i gruppeanalytisk psykoterapi. Matrix 2002/1 Schermer, V.L. & Klein, R.H. (1996). Termination in group psychotherapy from the perspectives of contemporary object relations theory and self psychology. Int Journal of Group Psychotherapy, 46(1): Wardi, D.(1989). The termination phase in the group process. Group Analysis 22(1): Gjennomarbeiding og avsluttingsprosesser i gruppeanalyse. Tema 10. delkurs: Hva nå? Hvordan opprettholde entusiasme og leve godt som gruppeanalytiker. Applied GA!! Medlemskap i IGA statutter, etiske retningelinjer Nitsun, M. (2001). Towards a Group Analytic Approach to Individual Psychotherapy. Group Analysis 34(4): Johansen B. & Nielsen L.P. (2007): Frirum til tænkning og kreativitet negativ formåen og lederes udvikling. Erhvervspsykologi 5(2):2-21, Psykologisk Forlag, Danmark Blackmore, C. et al (2012) Report on a Systematic Review of the Efficacy and Clinical Effectiveness of Group Analysis and Analytic/Dynamic Group Psychotherapy. Group Analysis 45(1):46-69 Kennard, D. (2012). Can Group Therapy Survive NICE? A Wider Perspective on the Systematic Review. Group Analysis March 45(1): Campbell, J. (2010). The Islands of the Blest. Group Analysis December 43(4): Lorentzen, S. (2010). Some Ideas on How Group Analysis Can Survive: Response to Lecture by Jane Campbell. Group Analysis December 43(4): mulighet for utvidet anvendelse av gruppeanalytisk tenkning og teori forskningsperspektiv på gruppeananlyse 5

Teori til IGAs utdanningsprogram GPT/GA (gjeldende fra sept 2016)

Teori til IGAs utdanningsprogram GPT/GA (gjeldende fra sept 2016) Teori til IGAs utdanningsprogram GPT/GA (gjeldende fra sept 2016) Grunnleggende trinn (1.kursår) Formålet med teoriundervisningen er: Innføring i psykodynamisk gruppepsykoterapi gjennom læring om sentrale

Detaljer

Teori IGAs utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse (fra sept 2017)

Teori IGAs utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse (fra sept 2017) Teori IGAs utdanningsprogram i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse (fra sept 2017) Programmet har totalt 10 pensumbøker og noe anbefalt litteratur. Det forventes at kandidatene har tilgang til bøkene på

Detaljer

Teori til utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi (gjeldende fra september 2014)

Teori til utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi (gjeldende fra september 2014) Teori til utdanningsprogrammet i gruppepsykoterapi (gjeldende fra september 2014) Grunnleggende trinn (1.kursår) gruppepsykoterapi Formålet med teoriundervisningen er: Innføring i psykodynamisk gruppepsykoterapi

Detaljer

Videregående trinn (2. & 3. kursår)

Videregående trinn (2. & 3. kursår) Teori til det gruppedynamisk baserte utdanningsprogrammet i Organisasjonsanalyse og ledelse (GOL) (gjeldende fra september 2012) Videregående trinn (2. & 3. kursår) Formålet med teori-programmet er: Innføring

Detaljer

Last ned Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi - Sigmund Karterud. Last ned

Last ned Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi - Sigmund Karterud. Last ned Last ned Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi - Sigmund Karterud Last ned Forfatter: Sigmund Karterud ISBN: 9788253021195 Antall sider: 511 Format: PDF Filstørrelse:11.63 Mb Boka redegjør for

Detaljer

Last ned Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi - Sigmund Karterud. Last ned

Last ned Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi - Sigmund Karterud. Last ned Last ned Gruppeanalyse og psykodynamisk gruppepsykoterapi - Sigmund Karterud Last ned Forfatter: Sigmund Karterud ISBN: 9788253021195 Antall sider: 511 Format: PDF Filstørrelse: 23.38 Mb Boka redegjør

Detaljer

Hva er gruppeanalytisk psykoterapi?

Hva er gruppeanalytisk psykoterapi? Hva er gruppeanalytisk psykoterapi? Av Elisabeth Tjora ( Rapport om gruppepsykoterapiutdannelsen i Norge, oktober 1991) Gruppeterapi har nesten en hundreårig historie, men det er særlig etter siste verdenskrig

Detaljer

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP

HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP HVORDAN FORSTÅ OG ANVENDE KREATIVE AKTIVITETER MED EN TEORETISK FORANKRING I AKTIVITETSVITENSKAP Norsk fagkongress 2017 Sissel Horghagen, Ph.D. OT, Head of Occupational therapy Education /NTNU & Karen

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICOskjema: Hvordan kan ergoterapeuter kartlegge apraksi hos voksne med hjerneslag i venstre hemisfære PubMed, via UiB Dato for søk: 24. november

Detaljer

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE

Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK MASTEROPPGAVE I ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI, NTNU V/ ERIK LUNDE AGENDA 1) Tema og bakgrunn for masteroppgaven 2) Teoretisk rammeverk 3) Tidligere forskning

Detaljer

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars.

Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling Fra dinosaurer til Star Wars. Nevropsykoanalyse konsekvenser for behandling. Resten av dagen: Kort oppsummert om psykodynamisk psykoterapi / relasjon / nevrale

Detaljer

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 /

B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / B Ø K E R P Å P E N S U M I P S Y K O L O G I G J E L D E N D E F R A S T U D I E Å R E T 2017 / 2 0 1 8 Viktig: I de fleste fag vil det i tillegg til bøker være et digitalt kompendium. De er ikke listet

Detaljer

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud

Mentalisering og MBT. Anthony Bateman, Peter Fonagy. Sigmund Karterud, Finn Skårderud Mentalisering og MBT Anthony Bateman, Peter Fonagy Sigmund Karterud, Finn Skårderud Et nytt intellektuelt rammeverk for terapi Anthony Bateman & Peter Fonagy (2004): Psychotherapy for borderline personality

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

Psykoterapi i utvikling

Psykoterapi i utvikling Psykoterapi i utvikling Randi Ulberg, Anne Grete Hersoug og Tormod Knutsen REDAKTØRER Akademika forlag 2012 Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-321-0015-6 Det må ikke kopieres fra denne boken ut over det

Detaljer

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter

Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter Digital interaktiv matematikk Inquiry spørrende og undersøkende aktiviteter AB Fuglestad 14. oktober 2015 Sentrale pedagogiske ideer Syn på læring: sosiokulturelt - lærer i samhandling med andre, i miljø

Detaljer

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav

Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav Profesjonsdanning og samfunnets evidenskrav UHR konferanse Levanger 19. - 20. Mars 2013 Bodil Tveit Førsteamanuensis, Diakonhjemmet Høgskole, Oslo Institutt for sykepleie og Helse 1 «Godt samspill og samarbeid

Detaljer

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel

Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel STUDIEPLAN FOR Videreutdanning i skriving av vitenskapelig artikkel Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse og sosialfag 15 studiepoeng Kull 2013 Godkjent av: dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse"

ÅRSMELDING 2013. Kvalifisert utdanning. i gruppepsykoterapi og. gruppeanalyse ÅRSMELDING 2013 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse" 2 ÅRSMELDING 2013 Innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen Medlemmer / generalforsamling Styret, fagråd

Detaljer

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN

Innhold. Forord 11. KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Innhold Forord 11 KAPITTEL 1 Psykoterapi i en tid, kultur og tradisjon 13 EVA DALSGAARD AXELSEN OG ELLEN HARTMANN Den tause og den eksplisitte kunnskap 13 Klinisk psykologi i Norge 13 Psykoterapi i dag

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i anvendt gruppepsykoterapi Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Videreutdanning i anvendt gruppepsykoterapi, 60 studiepoeng, gjennomføres som deltidsutdanning

Detaljer

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder

Små barns vennskap. Ingrid Lund, Universitetet i Agder Små barns vennskap Ingrid Lund, Universitetet i Agder Aller først.. Barnets erfaringer gjennom tilknytning. Nærhet, avstand, varme, kulde, smil, sinne, tålmodighet, utålmodighet, glede, fortvilelse lagres

Detaljer

Depresjon og ikke medikamentell behandling

Depresjon og ikke medikamentell behandling Depresjon og ikke medikamentell behandling Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 3 databaser Treff i 6 databaser Treff i 3 databaser Kunnskapsbaserte

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap.

ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. ENT4505- Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Praktisk info: Velkommen til kurset ENT4505 Introduksjon til sosialt entreprenørskap. Som navnet tilsier så gir dette kurset en generell innføring i hva

Detaljer

Symboliseringsprosessen i et objektrelasjonsteoretisk perspektiv illustrert gjennom psykodynamisk psykoterapi med et barn

Symboliseringsprosessen i et objektrelasjonsteoretisk perspektiv illustrert gjennom psykodynamisk psykoterapi med et barn MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 32 Fredrik Cappelen Oslo Symboliseringsprosessen i et objektrelasjonsteoretisk perspektiv

Detaljer

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode

Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Psykologisk institutt Eksamensoppgaver i PSYPRO4040 Utviklingspsykologi teori og metode Faglig kontakt under eksamen: Kjellrun Englund Tlf.: Psykologisk institutt 73 59 19 60 Eksamensdato: 17.12.14 Eksamenstid

Detaljer

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Disposisjon Forskning vedrørende pasientopplæring ved kronisk syke Forskning vedrørende pasientopplæring ved

Detaljer

Tourettes syndrom - utredning

Tourettes syndrom - utredning Tourettes syndrom - utredning Nasjonale faglige retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte retningslinjer Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Last ned Psykoterapi i utvikling. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykoterapi i utvikling Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi

Last ned Psykoterapi i utvikling. Last ned. Last ned e-bok ny norsk Psykoterapi i utvikling Gratis boken Pdf, ibook, Kindle, Txt, Doc, Mobi Last ned Psykoterapi i utvikling Last ned ISBN: 9788232100156 Antall sider: 413 Format: PDF Filstørrelse: 21.15 Mb Boken formidler oppdatert kunnskap innenfor et vidt spekter av psykodynamisk teori, terapi

Detaljer

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015

Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming. Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Barns medvirkning En rettighetsbasert tilnærming Mari Johansen Aune Nettverkssamling om bomiljøarbeid Oslo 08.10.2015 Planlegging for barnevennlig byutvikling Barnevennlig byutvikling som rettighetsbasert

Detaljer

Åndelig og eksistensiell omsorg til personer med demens i sykehjem, - er det viktig?

Åndelig og eksistensiell omsorg til personer med demens i sykehjem, - er det viktig? Åndelig og eksistensiell omsorg til personer med demens i sykehjem, - er det viktig? Demenskonferanse Innlandet 06-07.02.2013 Liv Skomakerstuen Ødbehr Høgskolen i Hedmark. Institutt for sykepleie og psykisk

Detaljer

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT

Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Produksjon av beslutningsstøtteverktøy fra kunnskapsoppsummeringer til bruk i det kliniske møtet - SHARE-IT Anja Fog Heen, Sykehuset Innlandet, Norge Thomas Agoritsas, McMaster University, Canada www.magicproject.org/share-it

Detaljer

Mentalizing a conceptual bridge in modern theory and research. Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for pasienter med suicidalitetsproblematikk

Mentalizing a conceptual bridge in modern theory and research. Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for pasienter med suicidalitetsproblematikk Mentaliseringsbasert terapi (MBT) for pasienter med suicidalitetsproblematikk Mentalizing a conceptual bridge in modern theory and research Evolution Neurobiology MENTALIZING Sigmund Karterud Avd. for

Detaljer

Veilederutdanning i kognitiv terapi

Veilederutdanning i kognitiv terapi www.kognitiv.no Revidert desember 2016 Innledning For å bli en kompetent kognitiv terapeut må man tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor fem kompetanseområder: generelle terapeutiske

Detaljer

GEO326 Geografiske perspektiv på mat

GEO326 Geografiske perspektiv på mat U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for geografi Emnerapport høsten 2015: GEO326 Geografiske perspektiv på mat Innhold: 1. Informasjon om emnet 2. Statistikk 3. Egenevaluering 4. Studentevaluering

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE

INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE INSTITUTTETS UTDANNING MED STUDIEPLANER FOR SEMINARENE 1. MÅLSETNING s 2 2. HVA UTDANNINGEN OMFATTER s 3 3. OPPTAKSKRAV s 4 4. STUDIEPLANER FOR SEMINARENE s 5 4.1 Innføringsseminar s 6 4.2 Videregående

Detaljer

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL

Geir Lieblein, IPV. På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL Å ta ansvar refleksjon som grunnlag for læring Geir Lieblein, IPV På spor av fremragende utdanning NMBU, 7. oktober 2015 GL 11.08.2014 Refleksjon Individuelt og sammen Agroecology MSc vårt konseptuelle

Detaljer

Sigmund Karterud: Publikasjoner Karterud, S. (1975) Etterord. I Johnsen, L: Integrert Respirasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget.

Sigmund Karterud: Publikasjoner Karterud, S. (1975) Etterord. I Johnsen, L: Integrert Respirasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget. 1 Sigmund Karterud: Publikasjoner 1975-2015 Karterud, S. (1975) Etterord. I Johnsen, L: Integrert Respirasjonsteori. Oslo: Universitetsforlaget. Karterud, S. (1977) Måling av muskelstyrke i almenpraksis.

Detaljer

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU

PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI. Institutt for språk og litteratur NTNU PENSUM VÅREN 2015 SWAHILI Institutt for språk og litteratur NTNU Det anbefales at pensumlistene leses på bakgrunn av de opplysninger som er gitt i fagbeskrivelsene i Studiehåndboka. Studiehåndboka 2014/2015

Detaljer

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612.

Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. 14.06.04 Mastergradskurset i sosialpolitikk SA 309 Høstsemesteret 2004 v/steinar Stjernø Alle dager kl. 9-15.00 på rom z612. Eksamen består av en semesteroppgave på ca 15 sider. Denne blir utlevert 8.12

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse"

ÅRSMELDING 2014. Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse ÅRSMELDING 2014 Kvalifisert utdanning i gruppepsykoterapi og gruppeanalyse" 2 Årsmelding 2014 - innholdsfortegnelse: side Instituttets formål 4 Organisasjonen 4 Medlemmer / generalforsamling Styret, etikkutvalg

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

PROPSY313 Tema 1 Behandling av personlighetsforstyrrelser

PROPSY313 Tema 1 Behandling av personlighetsforstyrrelser PROPSY313 Tema 1 Behandling av personlighetsforstyrrelser Anbefalt litteratur (296 s) Bateman, Antony & Fonagy, Peter (2006). Mentalization- Based Treatment for Borderline Personality Disorder: A Practical

Detaljer

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects)

RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) RLE1020 Samfunnsanalyse og Etikk (10 stp/ects) Bachelor i teologi og ledelse (180 stp/ects) RLE1021 Kultur og samfunnsanalyse (5 stp/ects) RLE1022 Etikk (5 stp/ects) Evalueringsform Skrive en bokrapport

Detaljer

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40.

Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, tiltak nr. 40. Urolige spedbarn Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse og vurdering av tiltaket: Urolige spedbarn. I M. Martinussen (red), Ungsinn, Strøm, H. K. & Ulvund, S. E. (27.05.2014). Beskrivelse

Detaljer

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Evolusjon av selv og identitet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Evolusjon av selv og identitet Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Rettferdighetssans Identitet og selvbevissthet Har dyr identitetsproblemer?

Detaljer

Åndelig omsorg og åndelige behov hos personer med demens i sykehjem, - pleieres perspektiv

Åndelig omsorg og åndelige behov hos personer med demens i sykehjem, - pleieres perspektiv Åndelig omsorg og åndelige behov hos personer med demens i sykehjem, - pleieres perspektiv Fag og forskningsdager for sykepleietjenesten, Helse Sør-Øst 06. og 07 mars 2013. Liv Skomakerstuen Ødbehr Høgskolen

Detaljer

Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår her og nå ; hva betyr det?

Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår her og nå ; hva betyr det? MELLANRUMMET NORDISK TIDSKRIFT FÖR BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI NORDIC JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHOTHERAPY 28 Rune Johansen Oslo Behandling av traumer i psykoanalytisk psykoterapi foregår her

Detaljer

Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning

Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning Å gjøre SoTL - Scholarship of Teaching and Learning Nasjonalt Råd for Teknologisk utdanning 0g Det nasjonale fakultetsmøte for realfag. Tromsø 12.11.2015 Dosent Marit Allern, Result Boyer, Ernest (1990)

Detaljer

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier

Nasjonale faglige retningslinjer. Kunnskapsbaserte kliniske oppslagsverk Kunnskapsbaserte systematiske oversikter Kvalitetsvurderte enkeltstudier ADHD - voksne Ingen treff Nasjonale faglige retningslinjer Ingen treff Treff i 2 databaser Treff i 2 databaser Treff i 5 databaser Treff i 4 databaser Kunnskapsbaserte kliniske fagprosedyrer Kunnskapsbaserte

Detaljer

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et

Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et Implementeringen av ROP retningslinjen; er GAP analyser et effek/vt redskap? Lars Lien, leder Nasjonal kompetansetjeneste for sam

Detaljer

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng

Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Mastergrad i barnevern Anbefalt litteratur/ressursliste Høst 2007 MABARN301 Omsorgsutøvelse og barns utvikling 15 studiepoeng Kontekstuelle (tverrkulturelle), kunnskap- og verdimessige forhold * Andenæs,

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS

PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS November 2015 PERSPEKTIVER PÅ SAMHANDLING OG INKLUDERING I PRAKSIS Tove Pedersen Bergkvist BARN = ELEV = PASIENT= MENNESKE DROP-IN METODEN Et svar på opplæringslovens 9a: Rett til psykisk helse, trivsel

Detaljer

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Vår Mathisen Ergoterapeut/universitetslektor/PhD Bachelorprogrammet i ergoterapi Institutt for helse og omsorgsfag UiT Norges arktiske

Detaljer

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Bente Berget og Ingeborg Pedersen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap Definisjon av AAT

Detaljer

Last ned Madagaskar Og Dets Beboere. - Lars Nielsen Dahle. Last ned

Last ned Madagaskar Og Dets Beboere. - Lars Nielsen Dahle. Last ned Last ned Madagaskar Og Dets Beboere. - Lars Nielsen Dahle Last ned Forfatter: Lars Nielsen Dahle ISBN: 9781241330965 Format: PDF Filstørrelse: 13.76 Mb Title: Madagaskar og dets beboere.publisher: British

Detaljer

«Changingplaces and spaces in the kindergarden»

«Changingplaces and spaces in the kindergarden» Childrens sosial participation and creativ transformation in «Changingplaces and spaces in the kindergarden» Aview intooneofthe projectsof«unused areas» Observationsfrom guidedstudentprojectin leadingart

Detaljer

Pensum utgjør totalt ca sider. Det forventes at studentene selv søker annen relevant litteratur innenfor fagfeltet

Pensum utgjør totalt ca sider. Det forventes at studentene selv søker annen relevant litteratur innenfor fagfeltet PENSUMLISTE 2017-2019 (revidert 27.06.2017) Viderutdanning i veiledning Pensum utgjør totalt ca. 4 000 sider. Det forventes at studentene selv søker annen relevant litteratur innenfor fagfeltet Pensumlisten

Detaljer

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel:

Artikler. Registrer: År: Tittel: Undertittel: Oversatt tittel: Oversatt undertittel: Registrere og endre publikasjoner Gå inn på menyvalget artikler øverst på siden. Velg mappen publikasjoner, let deg frem til den aktuelle publikasjonen du ønsker å endre, eller velg ny artikkel. Følg registreringseksemplene

Detaljer

Smerte og psykologi. Borrik Schjødt Seksjon smertebehandling og palliasjon 6. November 2017

Smerte og psykologi. Borrik Schjødt Seksjon smertebehandling og palliasjon 6. November 2017 Smerte og psykologi Borrik Schjødt Seksjon smertebehandling og palliasjon 6. November 2017 Smerte/ Plage Mestringsferdigheter Medikamenter Psykiske traumer/ tidligere belastninger Støtte. Familie, venner.

Detaljer

Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Martin Ø. Myhre Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging UiO

Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse. Martin Ø. Myhre Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging UiO Tre generasjoner klinisk atferdsanalyse Martin Ø. Myhre Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og Forebygging UiO Klinisk atferdsanalyse En undergren av anvendt atferdsanalyse Fokuserer på verbale intervensjoner

Detaljer

Last ned Historisk-Geographisk. Beskrivelse Over Kongoriget Norge I Middelalderen. - Peder Andreas Munch. Last ned

Last ned Historisk-Geographisk. Beskrivelse Over Kongoriget Norge I Middelalderen. - Peder Andreas Munch. Last ned Last ned Historisk-Geographisk. Beskrivelse Over Kongoriget Norge I Middelalderen. - Peder Andreas Munch Last ned Forfatter: Peder Andreas Munch ISBN: 9781241435356 Antall sider: 300 Format: PDF Filstørrelse:

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Canada Montreal On an Aussie s account Bill Bryson Goes Down

Detaljer

Ungdom med barneleddgikts hverdagslivserfaringer: Forhandlinger om deltagelse og normalitet

Ungdom med barneleddgikts hverdagslivserfaringer: Forhandlinger om deltagelse og normalitet Ungdom med barneleddgikts hverdagslivserfaringer: Forhandlinger om deltagelse og normalitet Line Myrdal Styczen, Master of Philosophy in Health Sciences, Spesialergoterapeut OUS 7. November 2017 Agenda

Detaljer

Hvordan den andres narrativ/historie kan danne grunnlag for relasjonsbygging og endringsarbeid,

Hvordan den andres narrativ/historie kan danne grunnlag for relasjonsbygging og endringsarbeid, Hvordan den andres narrativ/historie kan danne grunnlag for relasjonsbygging og endringsarbeid, Mandat Grunnlag Metode Anne Ringen Amundsen Spesialist i klinisk pedagogikk/ Høyskolelektor/ PP-rådgiver

Detaljer

Last ned Story and emotion - Per Thomas Andersen. Last ned

Last ned Story and emotion - Per Thomas Andersen. Last ned Last ned Story and emotion - Per Thomas Andersen Last ned Forfatter: Per Thomas Andersen ISBN: 9788215027500 Antall sider: 185 Format: PDF Filstørrelse: 26.78 Mb Affective narratology is applied to study

Detaljer

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015

Lærere som lærer. Elaine Munthe. Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no 26.10.2015 Lærere som lærer Elaine Munthe Professor / Dekan Universitetet i Stavanger uis.no Plan for innlegget: Læreres profesjonelle læring i et kontinuum Kunnskaps- og kompetanseområder for lærere Hvordan fremme

Detaljer

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner

Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Uke 2: Arbeidsrutiner og datamaskiner Magnus Li magl@ifi.uio.no INF3290 05/06.09.2017 Ukens pensum Les Gasser, (1986): The Integration of Computing and Routine Work Vikkelsø, (2005): Subtle Redistribution

Detaljer

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud

DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy. Professor Finn Skårderud DO YOU MIND? Mentalisering som begrep og verktøy Professor Finn Skårderud Hva er mentalisering? Reading the mind in the eyes test (Baron-Cohen et al, 2001, Sommerfeldt & Skårderud 2010) overrasket sikker

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Oppgåveløysing, bade munnleg Canada Montreal On an Aussie

Detaljer

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English

Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering Sjå mål i tabell nedanfor English Veke: Kompetansemål Innhald/Lærestoff Arbeidsmåtar Vurdering 34-39 Sjå mål i tabell nedanfor UNIT 1: World Wide Lærarstyrt undervisning English Oppgåveløysing, bade munnleg Canada Montreal On an Aussie

Detaljer

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord

Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN Nina Arefjord Terapeutens mentalisering i møte med pasientene LAR-KONFERANSEN 2016 Nina Arefjord Psykologspesialist nnar@bergensklinikkene.no Innhold 1. Definisjon av mentalisering 2. Hvorfor er det så viktig at terapeuten

Detaljer

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe?

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Pårørende opplever særskilte utfordringer i henhold til at sykdommen er: Arvelig Kronisk Ingen kurativ behandling

Detaljer

Oversikt litteratur PROPSY312 Høst 2015

Oversikt litteratur PROPSY312 Høst 2015 Oversikt litteratur PROPSY312 Høst 2015 Tema 1. Kognitiv atferdsterapi (Gerd Kvale) Anbefalt litteratur er på 374-440 sider (+/- 10 %). Abramowitz, J.A; Deacon, B.J. and Whiteside, S.P.H (2011) Exposure

Detaljer

Bruk av overføringstolkninger i forandringens tid mellom barndom og voksen alder

Bruk av overføringstolkninger i forandringens tid mellom barndom og voksen alder OM E L L A N R U M M E T TIDSKRIFT OM BARN- OCH UNGDOMSPSYKOTERAPI 24 2011 27 Randi Ulberg Spes. BUP og psykiatri, godkjent psykoterapiveileder BUP, Ph.D Oslo Anne Grete Hersoug Cand. Psychol, Dr. philos,

Detaljer

Kom i gang og fortsett!

Kom i gang og fortsett! Kom i gang og fortsett! TRENING = MEDISIN St. Olavs Hospital, 14. mars 2017 Borghild Kr. Lomundal Hvorfor velger vi ikke det som er sunt? Hvordan stimulere til helsefremmende aktivitet? 1. Den lydige pasienten

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling

Psychodynamic treatment of addiction. Psykodynamisk rusbehandling Psychodynamic treatment of addiction 1 Psykodynamisk = dynamisk samspill biologi, psykologi, sosiale faktorer Egenskaper ved rusmidlet Egenskaper ved personen Egenskaper ved miljøet 2 Elektriske impulser

Detaljer

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hva legger Frambu i å snakke med barn Å finne ut hva de merker Å finne ut hva de tenker Å finne ut hva de føler

Detaljer

Mentalisering, metakognisjon og selvbevissthet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Mentalisering, metakognisjon og selvbevissthet. Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Mentalisering, metakognisjon og selvbevissthet Sigmund Karterud Avd. for personlighetspsykiatri Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Vignett fra gruppeterapi Symptomene/ubevisst mekanisme uttrykkes

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Sykepleie, vurderinger og dokumentasjon

Sykepleie, vurderinger og dokumentasjon Sykepleie, vurderinger og dokumentasjon Monica E. Kvande Intensivsykepleier/PhD student i helsevitenskap, Universitetet i Tromsø Tidlige tegn på endringer i tilstand En studie av intensivsykepleiers kliniske

Detaljer

Ikke bare si at det er et spill for det er noe

Ikke bare si at det er et spill for det er noe Ikke bare si at det er et spill for det er noe En Goffmaninspirert casestudie av sosial identitet og utfordrende atferd i et bofellesskap for utviklingshemmede Per-Christian Wandås Vernepleier med mastergrad

Detaljer

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS

Institutt for helse og samfunn. Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS Institutt for helse og samfunn Den nasjonale forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE & CHARM INVITASJON TIL DOKTORGRADSKURS «Komplekse intervensjoner i de kommunale helse- og omsorgstjenestene» Forskerskolen MUNI-HEALTH-CARE

Detaljer

Autentisk ledelse. Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI hallvard.follesdal@bi.

Autentisk ledelse. Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI hallvard.follesdal@bi. Autentisk ledelse Førsteamanuensis Hallvard Føllesdal Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI hallvard.follesdal@bi.no Fagansvarlig MoM Samspill og ledelse anvendt organisasjonspsykologi

Detaljer

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd

Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Erfaringer fra et ungt liv med CF: overgangen fra barn til voksen med CF. Synne Wiberg, Koordinator i NFCFs Ungdomsråd Hvem er jeg? 22år med CF Oppvokst utenfor Bergen Overført fra barn til voksen som

Detaljer

Kriseplaner ved alvorlig psykisk lidelse

Kriseplaner ved alvorlig psykisk lidelse Kriseplaner ved alvorlig psykisk lidelse Verktøy for bedre hjelp ved risiko for akuttinnleggelse Disposisjon Hvorfor kriseplaner Resultatet av en enkel kartlegging av kriseplaner i bruk Forskning om effekt

Detaljer

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole

Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole Trude Hoel, førsteamanuensis Nasjonal lesekonferanse, 14. mars, kl. 09.45-10.30 Lesesenteret,UiS 15.03.16 lesesenteret.no Hva er en fortelling?

Detaljer

Mental tøffhet: Hva er det? Henrik Herrebrøden

Mental tøffhet: Hva er det? Henrik Herrebrøden Mental tøffhet: Hva er det? Henrik Herrebrøden Mental tøffhet Hva er det egentlig? http://cdn2.sbnation.com/imported_assets/7033 10/randy-couture-career.jpg Mental toughness is probably one of the most

Detaljer

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis

Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring Anne Trollvik førsteamanuensis Barns erfaring av en deltakende tilnærming i astmaopplæring førsteamanuensis Hensikten med studien var å utforske barns deltakelse og respons på et læringstilbud om astma der barna selv var involvert i

Detaljer

Bruk av medisinsk og klinisk simulering i akuttpsykiatrien i Norge. Akuttnettverkets samling Psykolog Aksel Inge Sinding

Bruk av medisinsk og klinisk simulering i akuttpsykiatrien i Norge. Akuttnettverkets samling Psykolog Aksel Inge Sinding Bruk av medisinsk og klinisk simulering i akuttpsykiatrien i Norge Akuttnettverkets samling 03.04.17 Psykolog Aksel Inge Sinding Rapport om bruk av simulering i akuttpsykiatrien Bestillingsverk fra Akuttnettverket

Detaljer

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser

Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser www.kognitiv.no Revidert november 2015 Mål for utdanningen Deltakerne skal tilegne seg teoretisk kunnskap og praktisk kompetanse innenfor

Detaljer

Psykoanalysens vitenskapelige posisjon Oslo II studien

Psykoanalysens vitenskapelige posisjon Oslo II studien Psykoanalysens vitenskapelige posisjon Oslo II studien Matrix, 2014; 4, 282-298 Erik Stänicke Psykoanalysens vitenskapelige posisjon har blitt omfattende diskutert: Er det en hermeneutisk disiplin, en

Detaljer