EOP900. NO Ovn Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EOP900. NO Ovn Bruksanvisning"

Transkript

1 EOP900 NO Ovn Bruksanvisning

2 2 INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON SIKKERHETSANVISNINGER PRODUKTBESKRIVELSE BETJENINGSPANEL FØR FØRSTE GANGS BRUK HURTIGVEILEDNING DAGLIG BRUK ASSISTERT MATLAGING BRUKE TILBEHØRET TILLEGGSFUNKSJONER RÅD OG TIPS STELL OG RENGJØRING FEILSØKING ENERGIEFFEKTIV...44 VI TENKER PÅ DEG Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den. Velkommen til Electrolux. Gå inn på vårt nettsted for å finne: Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon: Registrer produktet ditt for å få bedre service: Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt: KUNDESTØTTE OG SERVICE Bruk alltid originale reservedeler. Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer. Informasjonen finner du på typeskiltet. Advarsel/Forsiktig Sikkerhetsinformasjon Generell informasjon og tips Miljøinformasjon Med forbehold om endringer.

3 1. SIKKERHETSINFORMASJON Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som skyldes feilaktig montering og bruk. Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk. 1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe. Ikke la barn leke med produktet. Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn. Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler er varme. Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du aktiverer den. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de har tilsyn. Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele tiden. 1.2 Generelt om sikkerhet NORSK 3 Bare en kvalifisert person må montere og skifte ut dette produktet. Produktet blir varmt når det er i bruk. Ikke ta på varmeelementene inne i produktet. Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn tilbehør eller ovnsutstyr. Før vedlikehold kutt strømforsyningen. Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen for å unngå fare for elektrisk støt. Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.

4 4 Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til at glasset blir matt. Om strømledningen er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå skader. Overflødig søl må fjernes og innerglasset må vaskes før pyrolytisk rengjøring. Ta ut alle deler fra ovnen. For å fjerner ovnsstigene, må du først trekke de ut i front og siden i bakkant. Bruk omvendt rekkefølge for å montere ovnsstigene. Bruk bare steketermometeret som anbefales for dette produktet. 2. SIKKERHETSANVISNINGER 2.1 Installasjon ADVARSEL! Bare en kvalifisert person må montere dette produktet. Fjern all emballasje. Ikke monter eller bruk et skadet produkt. Følg monteringsanvisningene som følger med produktet. Vær alltid forsiktig når du flytter produktet, fordi det er tungt. Bruk alltid vernehansker. Ikke dra eller løft produktet etter håndtaket. Overhold minimumsavstanden fra andre produkter og enheter. Pass på at produktet er montert under og ved siden av stabile konstruksjoner. Sidene på produktet må være på høyde med apparater eller enheter av samme høyde. 2.2 Elektrisk tilkopling ADVARSEL! Fare for brann og elektrisk støt. Alle elektriske tilkoblinger skal utføres av en kvalifisert elektriker. Produktet må være jordet. Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakt en elektriker. Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt. Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger. Pass på at støpselet og strømkabelen ikke blir påført skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter. Ikke la nettkablene berøre eller komme nær produkt døren, spesielt når døren er varm. Støtbeskyttelsen til strømførende og isolerte deler må festes på en måte som gjør at den ikke kan fjernes uten verktøy. Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen. Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til strømpluggen.

5 NORSK 5 Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet. Bruk bare riktige isolasjonsenheter: vernebrytere, sikringer (sikringer av skrutypen skal fjernes fra holderen), jordfeilbrytere og kontaktorer. Den elektriske monteringen må ha en isoleringsenhet som lar deg frakoble produktet fra strømnettet ved alle poler. Isoleringsenheten må ha en kontaktåpningsbredde på minst 3 mm. Dette produktet er i overensstemmelse med EØSdirektivene. 2.3 Bruk ADVARSEL! Risiko for skade, brannskader og elektrisk støt eller eksplosjon. Bare bruk dette produktet i en husholdning. Produktets spesifikasjoner må ikke endres. Pass på at ventilasjonsåpningene ikke er blokkert. Ikke la produktet være uten tilsyn mens det er i bruk. Slå av produktet etter hver bruk. Vær forsiktig når du åpner døren til produktet når produktet er i bruk. Varm damp kan strømme ut. Ikke bruk produktet med våte hender eller når det er i kontakt med vann. Ikke belast døren når den er åpen. Ikke bruk produktet som arbeids- eller oppbevaringsflate. Åpne døren til produktet forsiktig. Bruk av ingredienser som inneholder alkohol kan føre til en blanding av alkohol og luft. Ikke la gnister eller åpne flammer komme i kontakt med produktet når du åpner døren. Ikke legg brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare produkter, inn i eller i nærheten av produktet. ADVARSEL! Fare for skade på produktet. For å unngå skade eller misfarging på emaljen: sett ikke kokekar eller andre gjenstander i produktet direkte på bunnen. legg ikke aluminiumsfolie direkte på bunnen i produktet. ikke tøm vann direkte inn i det varme produktet. ikke oppbevar fuktig servise eller mat i produktet når tilberedningen er ferdig. vær forsiktig når du fjerner eller monterer tilleggsutstyret. Misfarge på produktets emalje har ingen innvirkning på funksjonen. Dette er ikke en defekt som omfattes av garantilovene. Bruk en grill - /stekepanne for bløte kaker. Fruktsaft kan forårsake permanente flekker. Dette produktet skal kun brukes til matlaging. Det må ikke brukes til andre formål, f.eks. oppvarming av rommet. Ha alltid stekeovnsdøren lukket når ovnen er på. Hvis produktet er montert bak et møbelpanel (f.eks. en dør), må du sørge for at døren aldri er lukket når produktet er i drift. Varme og fuktighet kan bygge seg opp bak et lukket møbelpanel og dermed forårsake skade på produktet, dekselenheten eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet før apparatet er helt avkjølt etter bruk. 2.4 Stell og rengjøring ADVARSEL! Risiko for skade, brann eller skade på produktet. Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før rengjøring og vedlikehold. Påse at produktet er kaldt. Fare for at dørglassene kan knuses. Erstatt umiddelbart panelene til glassdørene om disse har blitt skadet. Kontakt det autoriserte servicesenteret. Vær forsiktig når du fjerner døren fra produktet. Døren er tung!

6 6 Rengjør produktet med jevne mellomrom for å forhindre skade på overflaten. Gjenværende fett eller mat i produktet kan forårsake brann. Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler eller metallgjenstander. Følg sikkerhetsanvisningene på pakken hvis du bruker ovnsspray. Ikke rengjør den katalytiske emaljen (hvis aktuelt) med noen form for vaskemiddel. 2.5 Pyrolytisk rengjøring Fare for skade / Brann / Kjemiske utslipp (damp) i pyrolytisk modus. Før du utfører en «pyrolytisk selvrensing»-funksjon eller «første gangs bruk»-funksjon må du fjerne følgende fra ovnsrommet: eventuelle overflødige matrester, olje eller fettsøl/-avleiringer. alle objekter som kan fjernes (inkludert hyller, sideskinner osv. som ble levert med produktet) og særlig superclean-gryter, panner, brett, redskaper osv. Les alle instruksjoner for pyrolytisk rengjøring nøye. Hold barn unna produktet når den pyrolytiske rengjøring er i bruk. Produktet blir svært varmt og varm luft slippes ut av kjøleventilene i fronten. Pyrolytisk selvrensing er en operasjon med høy temperatur som kan frigjøre røyk fra matlagingsrester og konstruksjonsmaterialer, derfor anbefales forbrukere på det sterkeste å: sørg for god ventilasjon under og etter hver pyrolytiske rengjøring. sørg for god ventilasjon under og etter første gangs bruk ved maksimum temperaturdrift. I motsetning til alle mennesker, kan noen fugler og krypdyr være ekstremt følsomme for potensiell røyk som frigis under rengjøringen av pyrolytiske ovner. Hold alle kjæledyr (spesielt fugler) borte fra produktet under og etter hver pyrolytiske rengjøring, og bruk først maksimal temperatur mot et godt ventilert område. Små kjæledyr kan også være svært følsomme for temperaturendringer i nærheten av pyrolytiske ovner når det pyrolytiske selvrengjøringsprogrammet brukes. Superclean-overflater på gryter, panner, brett, kjøkkenutstyr, osv. kan skades av den høye temperaturen ved pyrolytisk rengjøring i pyrolytiske ovner og kan også være en kilde for et lavt nivå skadelige gasser. Røyk som frigis fra alle pyrolytiske ovner / matrester, er ikke skadelig for mennesker, inkludert spedbarn eller personer med medisinske tilstander. 2.6 Innvendig belysning Typen lyspære eller halogenlampe som brukes i dette produktet er kun for husholdningsprodukter. Ikke bruk det som vanlig belysning. ADVARSEL! Fare for elektrisk støt. Koble strømmen fra produktet før du skifter lyspære. Bruk bare lyspærer med tilsvarende spesifikasjon. 2.7 Avfallsbehandling ADVARSEL! Fare for skade og kvelning. Koble produktet fra strømmen. Kutt av strømkabelen og kast den. Fjern dørlåsen for å forhindre at barn og dyr stenger seg inne i produktet. 2.8 Service Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Det skal bare brukes originale reservedeler.

7 3. PRODUKTBESKRIVELSE NORSK Generell oversikt Betjeningspanel 2 Elektronisk programmering 3 Kontakt til steketermometer 4 Varmeelement 5 Ovnslampe 6 Vifte 7 Uttakbare brettstiger 8 Brettplasseringer Tilbehør Rist For baking og steking eller for å samle opp fett. Kakebrett Til kokekar, kakeformer, steker. Stekebrett For rundstykker, horn og småbakst. Egnet for dampfunksjoner. Misfarging av overflaten har ingen effekt på funksjonene. Steketermometer Til kaker og kjeks. Grill-/stekepanne For å måle hvor langt maten har kommet i stekeprosessen.

8 BETJENINGSPANEL 4.1 Elektronisk programmering Bruk sensorfeltene til å betjene produktet. 1 Funksjon PÅ/AV Beskrivelse For å slå produktet av og på. 2 Display Viser produktets gjeldende innstillinger. 3 Favoritter Den inneholder en liste over brukerens lagrede favorittprogrammer. 4 5 Varselur Sensorfelt Tilberedningshjelp Sensorfeltene for: Favoritter, Varselur og Tilberedningshjelp er synlige bare når produktet er aktivt. For å angi funksjonen: Varselur. Direkte tilgang til tidsfunksjonene. Direkte tilgang til menyene: Kokebok og Vario Guide når produktet er aktivt. 4.2 Display Etter aktivering viser produktet en grunnleggende oppvarmingsfunksjonsmodus. A B C D Menu :09 A. Tilbake til meny B. Angitt oppvarmingsfunksjon C. Angitt temperatur D. Klokke E. Starte start E

9 NORSK 9 Andre indikatorer på displayet: Symbol Funksjon Endring av tekststørrelse Flere tilvalg Kjernetemperatursensor Heat+Hold Lås 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 5.1 Første gangs rengjøring Fjern alt tilbehør og alle uttakbare brettstiger fra produktet. Se etter i kapittelet "Stell og rengjøring". Rengjør produktet før første gangs bruk. Sett tilbehøret og den avtagbare hyllestøtten tilbake i den opprinnelige posisjonen. 5.2 Programvarelisens Programvaren i dette produktet inneholder opphavsrettsbeskyttet programvare som er lisensiert under BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libjpeg, zlib/ libpng, MIT, OpenSSL / SSLEAY og andre. 6. HURTIGVEILEDNING 6.1 Bruke berøringsskjermen For å rulle i menyen, bruk en hurtig bevegelse eller dra fingeren over displayet. Styrken på bevegelsen fastsetter hvor fort skjermen beveger seg. Rullebevegelsen kan stoppe av seg selv eller du kan stoppe den umiddelbart om du berører displayet. Det er mulig å vise hele kopien av lisensene i enheten på TFTskjermdisplayet ved å følge denne banen gjennom menyen: Standardoppsett / Service / Lisens. Det er mulig å laste ned kildekoden for programvaren med åpen kildekode som er brukt i produktet ved å følge hyperkoblingen på produktets nettside. 5.3 Første tilkopling Når du kobler produktet til strøm må du stille inn: endre tid klokkeformat dato hurtigoppvarming Det valgte navnet eller nummeret kan stilles inn på to måter. Rull til den ønskede posisjonen eller berør det ønskede alternativet. Du kan endre innstillingene i menyen: Standardoppsett. Den valgte funksjonen aktiveres når du løsner fingeren fra displayet. Berør displayet på den valgte menyfunksjonen for å aktivere den. Du kan endre ethvert parameter som vises på displayet når du berører det. For å stille inn nødvendig funksjon, tid eller temperatur kan du rulle gjennom

10 10 listen eller velge det alternativet du ønsker å bruke. Når du aktiverer en varmefunksjon viser ikke displayet Menu. Berør displayet hvor som helst og Menu vil vises igjen. Når produktet er slått på og noen av symbolene forsvinner fra displayet kan du berøre displayet hvor som helst. Alle symbolene kommer på igjen. Når du har stilt inn noen funksjoner vises et oppsprettvindu med ytterligere informasjon. Temperaturen kan bytte plass på displayet med andre funksjoner som er i nedre høyre og venstre hjørne. Meny Tidsur Tilvalg Still varselur Still inn steketid Still inn ferdigtid Still inn starttid Medgått tid Ovnslampe Barnesikring Skjermlås Heat+Hold Set + Go Menu 33min 150 start 11:09 20min Tilberedningshjelp Siste og mest brukte Standardoppsett Kokebok VarioGuide Sist brukt Mest brukt Hurtigoppvarming Husk å rengjøre! Når du trykker på og holder et tilvalg i menyen, vil en kort beskrivelse av tilvalget vises. 6.2 Hurtigguide til menyen Display Lyd Språk Tid og dato Meny Funksjoner Ovnsfunksjoner Demofunksjon Service Spesialiteter Rengjøring Favoritter 7. DAGLIG BRUK ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 7.1 Betjene produkt Du kan bruke produktet ved hjelp av: manuell modus for å stille inn en oppvarmingsfunksjon, temperatur og tilberedningstid manuelt. automatiske programmer (Tilberedningshjelp) for å tilberede en rett når du ikke kjenner f.eks.

11 NORSK 11 steketiden, eller ikke har så mye matlagingserfaring. 7.2 Betjene menyen 1. For å aktivere produktet, berør:. 2. Berør: Menu. 3. Rull gjennom menyen for å finne den funksjonen du ønsker å aktivere. 4. Bare berør funksjonen på displayet for å aktivere den. 5. For å gå tilbake til den forrige menyen, berør: eller Menu. 6. For å deaktivere produktet, berør:. 7.3 Menyen i oversikt A B Menu Functions Timers Options A. Tilbake til meny B. Gjeldende menynivå C. Liste over funksjoner C Hovedmeny Menyvalg Funksjoner Tidsur Tilvalg Tilberedningshjelp Siste og mest brukte Standardoppsett Beskrivelse Den inneholder en liste over oppvarmingsfunksjonene, spesial-, rengjørings- og favorittprogrammer. Den inneholder en liste over klokkefunksjoner. Det inneholder en liste over andre tilvalg for sikkerhetsfunksjoner, lampe, Heat+Hold, Set + Go. Den inneholder en liste over automatiske tilberedningsprogrammer. Den viser hvilken funksjon som ble brukt sist og hvilken som er mest brukt. Den inneholder en liste over standardoppsett.

12 Undermeny for: Funksjoner A B True Fan Cooking Heating Functions Special Cleaning Favourites A. Tilbake til meny B. Liste over ovnsfunksjoner C. Liste over tilgjengelige tilvalg D. Flere tilvalg D C 7.5 Stille inn en oppvarmingsfunksjon 1. Rull gjennom funksjonene for å finne den du ønsker og berør den. 2. For å endre temperaturen berører du temperaturen som vises på displayet og ruller gjennom listen til du finner den du behøver. 3. Berør temperaturen for å bekrefte den. 4. For å aktivere funksjonen, berør: Start. Et lydsignal høres når produktet omtrent har nådd innstilt temperatur. Etter endt tilberedningstid høres lydsignalene igjen. For å gå tilbake til den forrige menyen, berør: Menu. Du kan se en beskrivelse av oppvarmingsfunksjonen eller opprette en standardfunksjon i et oppsprettvindu. Hold fingeren på den valgte varmefunksjonen lenger enn 2 sekunder. Når du stiller inn en oppvarmingsfunksjon som standard vises den som den første funksjonen når du aktiverer produktet igjen. A B Au Gratin Show description Make shortcut in menu A. Tilbake til meny B. Oppsprettvindu C. Flere tilvalg C 7.6 Undermeny for: Ovnsfunksjoner Bake brød Å bake brød med en sprø overflate. Undervarme For å varme opp kaker for en sprø bunn og for å bevare mat.

13 NORSK 13 Varmluft med fukt 1) Lavtemperatursteking Pizzafunksjon Overvarme Ekte varmluft Gratinering med vifte Max. Grill Til energisparende steking og damping av spesielt tørt bakverk, og for gratenger på én brettplassering. Ovnslyset slås av etter 30 sekunder. Den slås på igjen når den aktiveres via meny eller når ovnsdøren åpnes. Sakte steking for å tilberede svært mør og saftig stek. Steking på en ovnsrist for retter med sprø bunner som pizza og quiche. Velg C lavere temperatur enn når du bruker overvarme. Topp- og undervarme for baking og steking på en ovnshøyde. Varmluft for flere retter og for å steke og bake på opptil tre ovnsnivåer samtidig. Velg C lavere stekeovnstemperatur enn når du bruker overvarme. Varmluftsteking for store steker eller fjærkre på én brettplassering. Også for gratinering og bruning. For å grille flate matvarer og riste brød. Min. Grill For å grille større matvarer som roastbiff. ECO steking Frossen mat Grateng Optimaliserer energiforbruket under steking. Her er det nødvendig å stille inn tilberedningstiden først. Lampen slås av under denne funksjonen. Den slås på igjen når den aktiveres via meny eller når ovnsdøren åpnes. For å forberede halvfabrikata med en gyllen sprø finish, f.eks. pommes frites, kiler. Gyllen overflate for retter som lasagne eller potetgrateng. Også for gratinering og bruning. 1) Denne funksjonen brukes til å definere energiklasse i henhold til EN Undermeny for: Spesialiteter Tørking Tine For å tørke skiver av frukt, f.eks. epler, plommer og ferskener, og skiver av grønnsaker, f.eks. tomat, squash og sopp. For å tine frossen mat.

14 14 Hold varm For å holde mat varm. Varming av tallerkener Heve deig For å varme tallerkenen før servering. For kontrollert heving av gjærdeig før steking. Hermetisering For å hermetisere grønnsaker i glass og væske, som f.eks. pickles. 7.8 Undermeny for: Rengjøring Hurtig pyrolyse Normal pyrolyse Intensiv pyrolyse 1t for lav mengde smuss. Pyrolytisk rengjøring vil eliminere motstandsdyktige rester ved å redusere det til aske som kan ganske enkelt tørkes ut av ovnen etterpå. 1 t 30 min for standard mengde smuss. Pyrolytisk rengjøring vil eliminere motstandsdyktige rester ved å redusere det til aske som kan ganske enkelt tørkes ut av ovnen etterpå. 2 t 30 min for høy mengde smuss. Pyrolytisk rengjøring vil eliminere motstandsdyktige rester ved å redusere det til aske som kan ganske enkelt tørkes ut av ovnen etterpå. 7.9 Undermeny for: Favoritter A B Gran s apple crumble Run Delete Rename A. Tilbake til meny B. Favorittprogram C. Liste over funksjoner C En liste over tidligere lagrede innstillinger. Du kan også lagre de gjeldende innstillingene som: steketid, temperatur eller oppvarmingsfunksjon. Du kan stille inn opp til 20 programmer som vises på en liste i alfabetisk rekkefølge.

15 NORSK 15 Menyvalg Kjør Slett Gi nytt navn Beskrivelse Kjør de tidligere lagrede favorittene. Fjern denne tidligere lagrede favoritten permanent. Endre eller korrigere det tidligere lagrede navnet Lagre et favorittprogram 1. For å lagre de gjeldende innstillingene til en varmefunksjon, trykker du på. 2. Velg: Nytt fra gjeldende innstillinger. 3. Legg inn navnet på favorittprogrammet og trykk på OK. 123 åäà True Fan Cooking Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M - space OK 7.11 Undermeny for: Tidsur A B C Start 09:03 E Duration h 30min End 11:33 D A. Tilbake til meny B. Angitt varighetstid C. Tilbakestill varighet D. Sluttid E. Starttid Menyvalg Still varselur Still inn steketid Still inn ferdigtid Still inn starttid Beskrivelse For å angi og starte en nedtelling, timeren vil vises på hovedskjermen og en alarm vil høres når timeren er ferdig å telle ned. Denne timeren vil ikke avbryte matlagingen og er også tilgjengelig når ovnen er slått av. Rull for å stille inn, tidsuret vil starte automatisk. For å angi og starte en nedtelling, timeren vil vises på hovedskjermen, ovnen vil stoppe og en alarm vil høres når timeren er ferdig å telle ned. Hvis du vil angi utkoplingstiden for de gjeldende innstillingene. Hvis du vil angi innkoblingstiden for de gjeldende innstillingene.

16 16 Menyvalg Medgått tid Beskrivelse Vis, skjul eller tilbakestill tidtakeren som teller opp når du trykker på startknappen. Den medgåtte tiden er kun tilgjengelig når ovnen er på Stille inn klokkefunksjoner Når du bruker kjernetemperatursensoren virker ikke funksjonene Varighet og Sluttid. Du kan endre tid og dato når du berører klokken på displayet, når apparatet er aktivt. 1. Gå til meny: Ovnsfunksjoner. 2. Velg varmefunksjon og ovnstemperatur. 3. Trykk på eller gå til menyen: Tidsur. 4. Velg en klokkefunksjon. 5. Rull listen for å stille inn nødvendig tid. Vent noen sekunder for at tiden skal stille seg inn automatisk eller berør for å bekrefte: h eller min. Du kan slette innstillingene om du berører: x. Når klokkefunksjonen er ferdig høres et lydsignal og en melding vises på displayet. Du kan stoppe eller forlenge tilberedningsprosessen Undermeny for: Tilvalg Ytterligere individuelle innstillinger relatert til sikkerhet, det praktiske og ovnslampen. Menyvalg Ovnslampe På / Av Barnesikring På / Av Skjermlås Heat+Hold Set + Go Beskrivelse Slå stekeovnslampen på eller av. Når den er aktivert låser den skjermen, alle knapper og døren. De forblir låst både i PÅ- og AV-stilling. For å låse opp, trykk på displayet og følg instruksene. Hvis den er låst opp, må du låse den igjen via menyen. Skjermlås "låser" berøringsskjermen og alle knappene unntatt strømknappen midlertidig. For å låse opp, trykk på displayet og følg instruksene. Heat+Hold er bare tilgjengelig når en steketid er stilt inn. Ovnen skrur seg ikke helt av automatisk, men holder maten varm i 30 minutter. Det er tilgjengelig for alle programmer. Et ikon vises på displayet hvis den er aktiv. Set+Go lar deg angi en ovnsfunksjon med steketid, så du kan bruke den senere ved kun å berøre skjermen. Skjermlåsen slås på når tilberedningsprosessen starter. Du kan bare se funksjonen i menyen når varigheten er angitt.

17 7.14 Heat+Hold Funksjonen holder ferdiglaget mat varm ved 80 C i 30 minutter. Den aktiveres etter at bakingen eller stekingen er ferdig. Funksjonen fungerer ikke ved tilberedning med lav temperatur, automatiske vektprogrammer, automatiske dampprogrammer, alle funksjoner fra menyen: Spesialiteter, dampfunksjoner for menyen: Ovnsfunksjoner. Forutsetninger for bruk av funksjonen: Du angir en varmefunksjon eller et automatisk program. Angitt en temperatur som er høyere enn 80 C. Du angir funksjonen: Still inn steketid. Du aktiverte funksjonen: Heat+Hold i menyen: Tilvalg. Displayet viser:. Hvis du bruker kjernetemperatursensoren er ikke symbolet synlig i displayet. Hvis du trykker på deaktiveres Set + Go, vil funksjonen Funksjonen lar deg angi en varmefunksjon (eller et program) og bruke den senere med en enkelt berøring på sensorfeltet eller et trykk på meldingen på displayet. Funksjonen fungerer med funksjonene:still inn steketid, steketermometer. Funksjonen fungerer ikke med rengjøringsfunksjonen. 1. Aktiver produktet. 2. Angi en varmefunksjon eller et automatisk program. 3. Still inn Still inn steketid-funksjonen. 4. Velg: Tilvalg / Set + Go. Trykk på meldingen på displayet eller trykk på et sensorfelt (bortsett fra ). Den valgte varmefunksjonen starter. Hvis du trykker på før funksjonen er aktivert, vil funksjonen deaktiveres. Når varmefunksjonen er ferdig, høres et lyssignal. Funksjonen: Barnesikring er på når en varmefunksjon er aktivert og etter produktet er deaktivert. Følg instruksjonene på displayet for å deaktivere funksjonen. Menyen: Tilvalg lar deg aktivere og deaktivere funksjonen: Set + Go Barnesikring Menu / Tilvalg / Barnesikring Funksjonen forhindrer en utilsiktet betjening av produktet. Slå på funksjonen: Barnesikring Hvis den pyrolytiske rengjøringsfunksjonen er i drift, er døren låst. En melding vil vises i displayet når du berører et sensorfelt. 1. Still inn funksjonen til posisjon: På. 2. Slå av produktet. Deaktivering av funksjonen: Barnesikring 1. Slå på maskinen. 2. Trykk på displayet. 3. Følg instruksjonene på displayet Skjermlås Menu / Tilvalg / Skjermlås NORSK 17 Funksjonen forhindrer en utilsiktet endring av oppvarmingsfunksjonen. Du

18 18 kan bare aktivere funksjonen når produktet er i bruk. Slå på funksjonen: Skjermlås 1. Slå på maskinen. 2. Angi en varmefunksjon eller innstilling. 3. Gå til: Skjermlås. 4. For å aktivere funksjonen, berør: Skjermlås Undermeny for: Tilberedningshjelp Produktet er låst. Når produktet er slått av, deaktiveres funksjonen automatisk. Deaktivering av funksjonen: Skjermlås 1. Trykk på displayet. 2. Følg instruksjonene på displayet. A B Cake and Pastry A. Tilbake til meny B. Matvarekategori C. Kokebok og VarioGuide D. Flere tilvalg Cookbook VarioGuide D C En kokebok med inspirerende automatiske oppskrifter og en VarioGuide-funksjon som gir våre anbefalte innstillinger på stekeovnen for dine egne retter. Tid og temperatur på VarioGuide kan justeres etter behov. Våre anbefalte innstillinger vises når du trykker på kokkeluen på brettet Undermeny for: Siste og mest brukte Lett tilgjengelig liste over de siste og mest brukte funksjonene, oppskrifter og hurtigstarter. Menyvalg Sist brukt Mest brukt Beskrivelse Den viser de siste 5 brukte funksjonene. Den viser de 5 mest brukte funksjonene Undermeny for: Standardoppsett De valgte innstillingene forblir faste hver gang du slår på produktet. Menyvalg Hurtigoppvarming På / Av Beskrivelse Når den er slått på, vil ovnens oppvarmingstid reduseres for enkelte ovnsfunksjoner. Den er synlig på skjermen som >> når den er aktiv.

19 NORSK 19 Menyvalg Husk å rengjøre! På / Av Display Velg displayinnstillingene. Beskrivelse Velg om du ønsker at ovnen skal minne deg på å bruke rengjøringssyklusen. Lysstyrke Du kan velge 4 moduser for lysstyrke. Still lysstyrken for displayet til PÅ. Tid på dagen i AV-tilstand kan ikke justeres. Lyd Lydinnstillinger. Språk Tid og dato Still tid og dato, og andre tilvalg knyttet til hvordan tiden vises. Demofunksjon Kun for bruk i butikk. Varmeelementene er koblet fra og DEMO er synlig på skjermen når den er aktiv. Service Viser programvareversjon og konfigurasjon. Bakgrunnsbilder På / Av Vis eller skjul bakgrunnsbilder. Volum Type (Pip / Klikk / Ingen lyd) Sett foretrukket språk. Tid Angi eller justere tiden. Dato Angi eller justere datoen. Format Velg ditt foretrukne format, TT:MM eller AM/PM. Klokkestil Definer hvordan klokken ser ut når ovnen er slått av. Aktiveringskode: 2468 Programvareversjon Viser programvareversjonen til ovnen. Nullstille alle innstillinger Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger. Lisens Viser lisensen på engelsk. 8. ASSISTERT MATLAGING ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 8.1 Tilberedningshjelp Menu / Tilberedningshjelp eller berør: Du kan velge å bruke funksjonen: Kokebok eller VarioGuide.

20 Slå på funksjonen 1. Rull gjennom listen over matkategorier og berør den du ønsker å velge. 2. Rull gjennom listen over retter og berør den du ønsker å velge. 3. For å aktivere funksjonen, berør: Start. Når funksjonen er ferdig vises en melding på displayet. A C Stop Calzone 4min58s B C 11:09 A. Oppskrift B. Gjenværende tid C. Klokke D. Stoppe E. Temperatur E D 8.3 Undermeny for: Kokebok Menu / Tilberedningshjelp / Kokebok eller berør: Funksjonen har en liste over oppskrifter med optimale apparatinnstillinger. Oppskriftene er faste og du kan ikke endre dem. Ingrediensene og metode for hver oppskrift er vist på displayet. For å gå tilbake til ingredienser og metode etter at du har aktivert oppskriften berører du oppskriftens navn. Du kan også finne oppskriftene for denne funksjonen spesifisert for dette apparatet på vår nettside. For å finne riktige oppskrifter, sjekk PNC (produktnummer)- nummeret på typeskiltet på forsiden av rammen på produktets ovnsrom. Apparatet bruker automatiske innstillinger når du bruker: Kokebok. Matvarekategori Fisk og skalldyr Fjærkre Kjøtt Ovnsrett av tørrfisk Fiskefilét Fisk på saltseng Kyllinglår Coq au Vin Biffgryte Marinert oksestek Kjøttpudding Svineknoke Bogsteik av svin Svensk festskinke Kalveknoke Form Laksfileter Fylt blekksprut Stekt and med apelsin Ossobuco Fylt kalvekjøtt Lammestek med ben Kanin Kanin i sennepssaus Villsvin

21 NORSK 21 Matvarekategori Ovnsrett Pizza og quiche Kaker og tebrød Brød og rundstykker Lasagne Pastagrateng Moussaka Potetgrateng Pizza Urtefylte piroger Quiche Lorraine Ostepai Mandelkake Brownies Gulrotkake Ostekake Fruktkake Fruktterte Bestemors Roast-eplepai Sitron bløtkake Rulader Bondebrød Formbrød Form Innbakt kjøtt med kumle Endivie grateng Janssons Fristelser Piroger Tyrkisk borek m/feta Geitostpai Muffins Tysk ringkake Savarinkake Formkake Tosca kake Formkake Kremet eplepai Sveitsisk gulrotkake Kringle Rik mørdeig 8.4 Undermeny for: VarioGuide Menu / Tilberedningshjelp / VarioGuide eller berør: Temperatur og tilberedningstid er kun veiledende for et bedre resultat. De avhenger av oppskriftene og kvalitet og mengde av brukte ingredienser. For å sjekke anbefalte innstillinger, berør (etter navn på rett):. Berør minuttene eller temperaturen på displayet for å endre temperaturen eller innstilt tid i henhold til dine preferanser. VarioGuide inneholder automatiske programmer som gir optimale innstillinger for hver type kjøtt. Kjøttprogrammer med automatisk vektfunksjon denne funksjonen beregner steketiden automatisk. For å bruke den må du legge inn vekt på matvaren og tiden stiller seg selv. For å gjøre dette berøres minuttene under navnet på retten og den korrekte verdien tastes inn. Kjøttprogrammer med automatisk kjernetemperatur denne funksjonen beregner steketiden automatisk. Når programmet er ferdig, høres et lydsignal. Matvarekategori: Fisk og skalldyr Form Fisk Bakt Fiskepinner Filet, frossen Hel liten fisk Hel liten fisk, grillet Hel fisk, grillet Hel fisk, grillet Ørret Hel laks Matvarekategori: Fjærkre Form File't av fjærkre File't av fjærkre

22 22 Form Vinger, frisk Vinger, frossen Ben, friske Kylling Ben, frossen Halv Hel And Gås Kalkun Matvarekategori: Kjøtt Form Stuet Storfekjøtt Kjøttpudding Lett stekt - Rød Lett stekt - Rød Form Svinekjøtt Kalvekjøtt Lammekjøtt Spareribs Knoke, halvstekt Skinkeknoke Kam Kam Røkt svinekam Nakke Skulder Svin Knokkel Kam Svin Lår Svin Sadel Medium rosa Roastbiff Medium - rosa Medium - rosa Godt stekt - Grå Vill kanin Medium rosa Lår Sadel Godt stekt - Grå Sadel Lett stekt - Rød Hjort Lårstykke Sadel Skandinav. Roast Beef Medium - rosa Godt stekt - Grå Viltstek Kam av vilt Matvarekategori: Ovnsrett Form Lasagne Frossen Lasagne / Cannelloni Makaronigrateng

23 NORSK 23 Form Potetgrateng Grønnsaksgrateng Desserter Matvarekategori: Pizza og quiche Form Pizza Baguette m. smeltet ost Tynn bunn Ekstra fyll Frossen Amerikansk, frossen Avkjølt Småretter, frossen Tarte Flambée Quiche Lorraine Pikantkake Matvarekategori: Kaker og tebrød Form Tysk ringkake Eplekake, tildekket Formkake Eplepai Ostekake, Form Brioche Sandkake Sveitserterte, søt Mandelkake Muffins Form Sveitserterte, pikant Butterdeig(wienerbrød) Gjærbakst Vannbakkels Butterdeig Eclair Makroner Sandkaker Julebrød Eplestrudel, frossen Kake på brett Ostekake, Panne/ brett Røredeig Gjærdeig Brownies Rullekake Brettkake Smuldrekake Sukkerbrød Gratengbase Fruktkake Mørdeig Røredeig Mørdeig Røredeig Gjærdeig Matvarekategori: Brød og rundstykker Form Små gjærbakst Ciabatta Små gjærbakst Rundstykker, halvstekt Frosne rundstykker

24 24 Form Baguette Brød Baguetter, halvstekt Baguetter, frosset Brød Crown Formbrød Kringle Grovt brød Rugbrød Helkornsbrød Usyret brød Matvarekategori: Mellomrett Form Pommes frites, tynne Pommes frites, tykke Pommes frites, frosset Croquetter Kiler Reven potetegrateng Automatisk funksjon for kjernetemperatur Automatisk vektfunksjon 9. BRUKE TILBEHØRET ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. 9.1 Kjernetemperatursensor To temperaturer må stilles inn: ovnstemperaturen og kjernetemperaturen. Steketermometeret måler kjernetemperaturen i kjøttet. Når kjøttet har nådd innstilt temperatur, slår produktet seg av. OBS! Bruk bare steketermometeret som følger med eller originale reservedeler. Steketermometeret må sitte i kjøttet og i stikkontakten under tilberedningen. Displayet viser symbolet for steketermometeret. 4. Still inn temperaturen. 5. Angi varmefunksjon og, om nødvendig, ovnstemperatur. Berør temperaturen på displayet for å endre kjernetemperaturen. 1. Slå på maskinen. 2. Sett spissen på steketermometeret inn i midten av kjøttet. 3. Sett pluggen til steketermometeret i kontakten på fronten av produktet.

25 NORSK 25 A B C D E Menu 1h 14m Grill /stekepanne: Skyv grill /stekepannen inn i sporene på brettstigene. 64 Stop G F A. Tilbake til meny B. Hvor lenge funksjonen er aktiv C. Angitt oppvarmingsfunksjon D. Angitt temperatur E. Gjeldende temperatur i ovnen F. Stoppe G. Angitt temperatur for kjernetemperatursensoren Når kjøttet når den angitte kjernetemperaturen, høres et lydsignal. Produktet slår seg automatisk av. 6. Berør et sensorfelt for å stoppe lydsignalet. 7. Ta steketermometeret ut av kontakten og ta kjøttet ut av ovnen. ADVARSEL! Steketermometeret er varmt. Fare for brannskader. Vær forsiktig når du fjerner spissen og pluggen til steketermometeret. 9.2 Sette på plass tilbehøret Rist: Sett ristene inn mellom sporene på brettstigen og pass på at foten peker nedover. Rist og grill-/stekepanne sammen: Skyv grill /stekepannen inn mellom sporene på brettstigen og risten på sporene over. Alt tilbehør har små fordypninger på begge sidene øverst for å øke sikkerheten. Fordypningene hindrer også de i å tippe. Den høye kanten rundt hele risten forhindrer at kokekar og former sklir.

26 TILLEGGSFUNKSJONER 10.1 Slår seg av automatisk Av sikkerhetsgrunner slår produktet seg av automatisk etter en tid om en varmefunksjon er i drift og du ikke endrer ovnstemperaturen. Temperatur RÅD OG TIPS ADVARSEL! Se etter i Sikkerhetskapitlene. Utkoblingstid (t) Temperaturer og steketider i tabellene er kun veiledende. De avhenger av oppskrift, samt mengde og kvalitet på ingrediensene som brukes Innsiden av døren På noen modeller vil du finne følgende på innsiden av døren: numrene på innskyvningsrillene. informasjon om varmefunksjonene, anbefalte hylleposisjoner og temperaturer for vanlige retter Råd om ovnens spesielle ovnsfunksjoner Hold varm Bruk denne funksjonen hvis du vil holde maten varm. Temperaturen regulerer seg selv automatisk til 80 C. Varming av tallerkener Temperatur 250 maksimum 3 Utkoblingstid (t) Automatisk utkobling virker ikke med funksjonene: steketermometer, Steketid, Ferdigtid Kjølevifte Mens produktet er i drift, slår kjøleviften seg på automatisk for å holde produktets overflater kalde. Når du slår av produktet, er kjøleviften aktiv til produktet er kjølt ned. For varming av tallerkener og fat. Plasser tallerkener og fat jevnt over trådhyllen. Flytt stablene rundt etter halve oppvarmingstiden (bytt mellom topp og bunn). Den automatiske temperaturen er 70 C. Anbefalt brettplassering: 3. Heve deig Du kan bruke denne automatiske funksjonen med alle gjærdeigoppskrifter du ønsker. Den gir deg en god heveatmosfære. Sett deigen på et fat som er stort nok til hevingen og dekk den til med et fuktig håndkle eller plastfolie. Sett inn en rist på den første hylleposisjonen og sett inn retten. Lukk døren og still inn funksjonen: Heve deig. Still inn ønsket tid Steking av bakst Den nye ovnen din kan steke på en annen måte enn den du hadde før. Sammenlign de vanlige innstillingene (temperatur, tilberedningstid) og brettplasseringer med verdiene i tabellene. Produsenten anbefaler at du bruker de lave temperaturene første gang.

27 NORSK 27 Hvis du ikke finner opplysningene for en spesiell oppskrift, kan du ta utgangspunkt i en tilsvarende rett. Steketiden kan forlenges med minutter hvis du steker kaker i flere høyder. Kaker og bakverk med forskjellige høyde brunes ikke alltid likt i begynnelsen. Hvis dette skjer, må du ikke endre temperaturinnstillingen. Forskjellene utjevnes under stekeprosessen. Ved lengre steketider kan du slå av stekeovnen cirka 10 minutter før steketidens slutt for å utnytte restvarme. Når du tilbereder frossen mat, kan stekebrettene i ovnen vri seg under stekingen. Når stekebrettene blir kalde, får de tilbake sin opprinnelige form Baketips Bakeresultater Mulig årsak Løsning Bunnen av kaken har ikke brunet seg nok. Kaken faller sammen og blir klissete, klumpete eller randete. Kaken faller sammen og blir klissete, klumpete eller randete. Kaken faller sammen og blir klissete, klumpete eller randete. Kaken er for tørr. Brettplasseringen er feil. Temperaturen i ovnen er for høy. For kort steketid. Det er for mye væske i blandingen. Ovnstemperaturen er for lav. Sett kaken på en lavere ovnsrille. Bruk en litt lavere ovnstemperatur neste gang du baker. Øk steketiden. Steketiden kan ikke kortes ned ved å øke temperaturen. Bruk mindre væske. Ta hensyn til omrøringstidene, særlig hvis du bruker en kjøkkenmaskin. Bruk en litt høyere ovnstemperatur neste gang du baker. Kaken er for tørr. For lang steketid. Bruk en kortere steketid neste gang du baker. Kaken stekes ujevnt. Kaken stekes ujevnt. Kaken er ikke ferdig etter den angitte steketiden. Ovnstemperaturen er for høy og steketiden er for kort. Blandingen er ujevnt fordelt. Ovnstemperaturen er for lav. Senk ovnstemperaturen og la kaken steke lenger. Fordel deigen jevnt på stekebrettet. Bruk litt høyere ovnstemperatur neste gang du baker.

28 Baking i en høyde: Kaker i form Matvarer Funksjon Temperatur Tysk ringkake og brioche Skuffplassering Sandkake/fruktkake Fatless sponge cake / Fettfritt formkake Fatless sponge cake / Fettfritt formkake Tertebunn mørdeig Kakebunn sukkerbrødmiks Apple pie / Eplepai (2 former Ø 20 cm, diagonalt plassert) Tid (min) Ekte varmluft Ekte varmluft Ekte varmluft Overvarme Ekte varmluft ) Ekte varmluft Ekte varmluft Overvarme Ostekake Overvarme ) Forvarm ovnen. Kaker/bakst/brød på stekebrett Matvarer Funksjon Temperatur Flettebrød/ Brød Crown Tid (min) Overvarme Julebrød Overvarme ) Apple pie / Eplepai (2 former Ø 20 cm, diagonalt plassert) Skuffplassering

29 NORSK 29 Matvarer Funksjon Temperatur Brød (rugbrød): 1. Første del av bakeprosessen. 2. Andre del av bakeprosessen. Overvarme ) Tid (min) Skuffplassering 1 Vannbakkels/ eclair Overvarme ) Rullekake Overvarme ) Strøsselkake (tørr) Mandelkake med smør/ sukkerkaker Fruktkaker (av gjærdeig/røredeig) 2) Fruktkaker (av gjærdeig/røredeig) 2) Fruktterter av mørdeig Ekte varmluft Overvarme ) Ekte varmluft Overvarme Ekte varmluft Overvarme ) ) Forvarm ovnen. 2) Bruk en grill-/stekepanne. Kjeks Matvarer Funksjon Temperatur Tid (min) Gjærbakst med delikat fyll (f.eks. kvark, krem, vaniljekrem) Skuffplassering Sandkaker Ekte varmluft Short bread / Mørdeigsbakst/ gjærbakst Ekte varmluft

30 30 Matvarer Funksjon Temperatur Short bread / Mørdeigsbakst/ gjærbakst Småkaker av sukkerbrøddeig Småkaker med eggehvite/ Marengs Tid (min) Overvarme 1601) Ekte varmluft Ekte varmluft Makroner Ekte varmluft Kjeks av gjærdeig Småkaker av butterdeig Ekte varmluft Ekte varmluft ) Små gjærbakst Ekte varmluft 1601) Små gjærbakst Overvarme ) Skuffplassering Small cakes / Småkaker (20 stk. pr stekebrett) Ekte varmluft 1501) Overvarme 1701) ) Forvarm ovnen Gryteretter/grateng Matvarer Funksjon Temperatur Tid (min) Overvarme Lasagne Overvarme Skuffplassering Makaronigrateng Grønnsaksgrateng 1) Bagetter med smeltet ost Boller/kanelboller Gratinering med vifte Ekte varmluft Overvarme Small cakes / Småkaker (20 stk. pr stekebrett)

31 NORSK 31 Matvarer Funksjon Temperatur Fiskeretter i form 1) Forvarm ovnen Varmluft med fukt Matvarer Tid (min) Overvarme Ekte varmluft Temperatur Tid (min) Pastagrateng Potetgrateng Moussaka Lasagne Cannelloni Brødpudding Rispudding Eplepai av sukkerbrøddeig (rund kakeform) Formbrød Steking i flere høyder Bruk funksjonen: Ekte varmluft. Kaker/bakst/brød på stekebrett Matvarer Vannbakkels/ eclair Tosca kake, tørr 1) Forvarm ovnen. Temperatur Tid (min) Skuffplassering Skuffplassering Fylte grønnsaker Skuffplassering 2 posisjoner 3 posisjoner ) / / 4 -

32 32 Kjeks / small cakes / småkaker / små gjærbakst Matvarer Temperatur Tid (min) Skuffplassering 2 posisjoner 3 posisjoner Sandkaker / 4 1 / 3 / 5 Short bread / Mørdeigsbakst/ gjærbakst Småkaker av sukkerbrøddeig Kjeks av eggehvite, marengs / 4 1 / 3 / / / 4 - Makroner / 4 - Kjeks av gjærdeig Småkaker av butterdeig / ) / 4 - Små gjærbakst / 4 - Small cakes / Småkaker (20 stk. per stekebrett) 1501) / 4-1) Forvarm ovnen Pizzafunksjon Matvarer Temperatur Tid (min) Skuffplassering Pizza (tynn bunn) )2) Pizza (med mye fyll) Terter Spinatkake Quiche Lorraine Terte Eplekake, tildekket Grønnsakspai Usyret brød ) Bakverk av butterdeig )

33 NORSK 33 Matvarer Temperatur Tid (min) Skuffplassering Flammekake (pizza-lignende rett fra Alsace) Piroger (russisk versjon av calzone) ) ) ) Forvarm ovnen. 2) Bruk en grill-/stekepanne Steking Bruk varmebestandig ovnsutstyr for steking (les anvisningene fra produsenten). Store steker kan stekes direkte i grill /stekepanne (hvis en slik finnes), eller på ovnsristen over grill / stekepannen. Stek magert kjøtt i stekeformen med lokk. På den måten blir kjøttet saftigere. Alle kjøttsorter som skal brunes eller ha skorpe, kan du steke i stekeformen uten lokk Steketabeller Storfekjøtt Matvarer Antall Funksjon Temperatur Vi anbefaler at du tilbereder kjøtt og fisk som veier minst 1 kg i produktet. For å forhindre at kjøttkraft eller fett brenner seg fast i pannen bør du ha litt væske i grill /stekepannen. Snu steken etter behov (etter 1/2-2/3 av tilberedningstiden). Øs store steker og fugl med stekesjyen flere ganger under stekingen. Dette gir bedre stekeresultater. Du kan deaktivere produktet ca. 10 minutter før steketiden er ferdig og bruke restvarmen. Tid (min) Grytestek 1 1,5 kg Overvarme Roastbiff eller filet: lett stekt Roastbiff eller filet: medium Roastbiff eller filet: godt stekt 1) Forvarm ovnen. Svinekjøtt per cm tykkelse per cm tykkelse Gratinering med vifte Gratinering med vifte Gratinering med vifte Matvarer Antall Funksjon Temperatur Skulder/nakke/ skinke 1 1,5 kg Gratinering med vifte ) ) ) Tid (min) Skuffplassering per cm tykkelse Skuffplassering

34 34 Matvarer Antall Funksjon Temperatur Kotelett/ribbe 1 1,5 kg Gratinering med vifte Kjøttpudding 750 g 1 kg Gratinering med vifte 750 g 1 kg Gratinering med vifte Tid (min) Skuffplassering Kalvekjøtt Matvarer Mengde (kg) Funksjon Kalvestek 1 Gratinering med vifte Lammekjøtt Matvarer Lammestek med ben / lammestek 1,5 2 Gratinering med vifte Mengde (kg) Lammesadel 1 1,5 Funksjon 1 1,5 Gratinering med vifte Gratinering med vifte Temperatur Tid (min) Temperatur Tid (min) Småvilt Matvarer Antall Funksjon Temperatur Skuffplassering Haresadel/- lår Tid (min) inntil 1 kg Overvarme 2301) Hjortesadel 1,5 2 kg Overvarme Lårstykke av hjort 1) Forvarm ovnen. Fjærkre 1,5 2 kg Overvarme Matvarer Antall Funksjon Temperatur Stykker av fjærkre g hver Gratinering med vifte Tid (min) Svineknoke (kokt på forhånd) Skuffplassering Kalveskanker Skuffplassering Skuffplassering

35 NORSK 35 Matvarer Antall Funksjon Temperatur Halv kylling g hver Kylling, høns 1 1,5 kg Gratinering med vifte Gratinering med vifte And 1,5 2 kg Gratinering med vifte Gås 3,5 5 kg Gratinering med vifte Kalkun 2,5 3,5 kg Gratinering med vifte Kalkun 4 6 kg Gratinering med vifte Fisk (dampet) Matvarer Mengde (kg) Funksjon Tid (min) / Temperatur Tid (min) Hel fisk 1 1,5 Overvarme Min. Grill Grill alltid med maksimum temperaturinnstilling. Sett risten inn på brettplasseringen som anbefales i grilltabellen. Sett alltid inn langpannen på nederste brettplassering for å samle opp fettet. Grill kun flate stykker av kjøtt eller fisk. Forvarm alltid den tomme ovnen med grillfunksjonen i 5 minutter. OBS! Ha alltid ovnsdøren lukket når du griller. Min. Grill Matvarer Temperatur Tid (min) 1. side 2. side Roastbiff Oksefilet Svinerygg Kam av kalv Lammerygg Hel fisk, g Skuffplassering Skuffplassering Skuffplassering

36 36 Max. Grill Matvarer Tid (min) Skuffplassering 1. side 2. side Burgers / Burgere Svinefilet Pølser Filet/kalvstek Toast / Ristet brød Varme smørbrød Frossen mat Matvarer Temperatur Tid (min) Skuffplassering Frossen pizza Frossen panpizza Avkjølt pizza Frosne pizzabiter Pommes frites, tynne Pommes frites, tykke Croquetter Reven potetgrateng Fersk lasagne/ cannelloni Frossen Lasagne / Cannelloni Ovnsbakt ost Kyllingvinger Frossen ferdigmat Matvarer Funksjon Temperatur Frossen pizza Overvarme ifølge produsentens anvisninger Tid (min) ifølge produsentens anvisninger Temperatur 3

37 NORSK 37 Matvarer Funksjon Temperatur Tid (min) Temperatur Pommes frites 1) ( g) Overvarme eller Gratinering med vifte ifølge produsentens anvisninger 3 Baguetter Overvarme ifølge produsentens anvisninger Fruktterter Overvarme ifølge produsentens anvisninger ifølge produsentens anvisninger 3 3 1) Snu pommes fritesene 2 eller 3 ganger i løpet av tilberedningen Lavtemperatursteking Bruk denne funksjonen for å tilberede magre, møre stykker av kjøtt og fisk med en kjernetemperatur på maksimalt 65 C. Denne funksjonen egner seg ikke til oppskrifter som grytestek eller fete svinesteker. Du kan bruke steketermometeret for å forsikre deg om at kjøttet har riktig kjernetemperatur (se tabell for steketermometeret). I løpet av de første 10 minuttene kan du stille inn ovnen på en temperatur på mellom 80 C og 150 C, standard er 90 C. Etter at temperaturen er valgt vil ovnen fortsette tilberedningen ved 80 C. Ikke bruk denne funksjonen til fjærfe. Tilbered alltid uten lokk når du bruker denne funksjonen. 1. Brun kjøttet i en panne på komfyrtoppen på en veldig høy varmeinnstilling i 1 2 minutter på hver side. 2. Legg kjøttet i den varme langpannen i ovnen på risten. 3. Sett steketermometeret inn i kjøttet. 4. Velg funksjonen: Lavtemperatursteking og still inn korrekt kjernetemperatur. Matvarer Antall Temperatur Tid (min) ifølge produsentens anvisninger Skuffplassering Roastbiff g Oksefilet g Kalvestek g Steker g Tine Ta av innpakningen og legg maten på en tallerken. Bruk den første brettplasseringen nedenfra. Ikke dekk til maten med skål eller tallerken ettersom dette kan forlenge tinetiden.

EOP800. NO Ovn Bruksanvisning

EOP800. NO Ovn Bruksanvisning EOP800 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...10 6.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX KE8404001M http://no.yourpdfguides.com/dref/4585065 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

EOC700. NO Ovn Bruksanvisning

EOC700. NO Ovn Bruksanvisning EOC700 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...7 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

EOP600. NO Ovn Bruksanvisning

EOP600. NO Ovn Bruksanvisning EOP600 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...8 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

EOP840. NO Dampovn Bruksanvisning

EOP840. NO Dampovn Bruksanvisning EOP840 NO Dampovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...9

Detaljer

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X NO Bruksanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EOS860X 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE

Detaljer

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn

EasyCook Combair SE SEP. Stekeovn EasyCook Combair SE SEP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... 9 Poteter...

Detaljer

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn

EasyCook Combair SL SLP. Stekeovn EasyCook Combair SL SLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

EOP900X. NO Ovn Bruksanvisning

EOP900X. NO Ovn Bruksanvisning EOP900X NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...9 6.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EOB8841WOX. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK http://no.yourpdfguides.com/dref/4252229 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX EHH6340XOK. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

EOP900X. NO Ovn Bruksanvisning

EOP900X. NO Ovn Bruksanvisning EOP900X NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...9 6.

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSLP. Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSLP Bruksanvisning Innstillingstips, stekeautomatikk, finsteking Innstillingstips Symbolforklaring C A Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd

Detaljer

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn

EasyCook Combair XSL XSLP. Stekeovn EasyCook Combair XSL XSLP Stekeovn Innholdsfortegnelse EasyCook 3 Symbolforklaring... 3 Driftsmoduser... 3 GourmetGuide... 3 Optimal bruk... 4 Innstillinger 5 Bakevarer... 5 Paier og pizza... Poteter...

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best.

STEKEOVNER. Velg ganske enkelt den som passer matlagingsstilen din best. STEKEOVNER Stekeovnene våre er estetiske og utformet for å dekke alle krav og behov i forbindelse med matlaging. De leveres med et bredt utvalg av funksjoner og integrert tilbehør for å hjelpe deg med

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair SEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair SEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

BPE742220B BPE742220M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL

BPE742220B BPE742220M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL BPE742220B BPE742220M NO Bruksanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BP831660S

Bruksanvisning Ovn BP831660S NO Bruksanvisning Ovn BP831660S 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 9 6. HURTIGVEILEDNING...10

Detaljer

BPE742220B. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL

BPE742220B. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL BPE742220B NO Bruksanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...

Detaljer

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Stekeovn. Combair XSEP. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Stekeovn Combair XSEP Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring C min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet i minutter

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BP

Bruksanvisning Ovn BP NO Bruksanvisning Ovn BP8831462 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 10 6. DAGLIG

Detaljer

EOP800X EOP800Z. NO Ovn Bruksanvisning

EOP800X EOP800Z. NO Ovn Bruksanvisning EOP800X EOP800Z NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...10

Detaljer

BPK842220M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL

BPK842220M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL BPK842220M NO Bruksanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENE PRODUKT...8 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135

Din bruksanvisning DELONGHI EO 2135 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX BE7004421M http://no.yourpdfguides.com/dref/3965809

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX BE7004421M http://no.yourpdfguides.com/dref/3965809 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning

Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning Ovn TKG OT 1004 Bruksanvisning N 1. Termostat 2. Funksjonsvelger 3. Timer 4. Kontrollys 5. Vindu 6. Rist 7. Bakeform 8. Håndtak 9. Håndtak for å ta ut rist og bakeform 10. Smuletrau GB 1. Thermostat knob

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR

HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING. Modell: KWS1128HR-F7AR HYBELKOMFYR BRUKSANVISNING Modell: KWS1128HR-F7AR Takk for at du kjøpte Galanz hybelkomfyr. Vær vennlig å les denne bruksanvisningen nøye for å forsikre deg om korrekt bruk og for din sikkerhet, og ta

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro.

Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. Takk for at du kjøpte Chef-O-Matic Pro. Les alle instruksjonene grundig før du tar i bruk produktet for å få mest mulig glede av Chef-O-Matic Pro. 1. Innledning 2. Sikkerhetsinstruksjoner 3. Komponenter

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6

Innholdsfortegnelse. Norsk. SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Innholdsfortegnelse SIKKERHET VED BRUK AV SAFTPRESSEN Viktige forholdsregler... 6 Deler og funksjoner... 8 Montere saftpressen Montere saftpressedelene... 9 Koble saftpressen til kjøkkenmaskinen... 10

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

EOP720. NO Ovn Bruksanvisning

EOP720. NO Ovn Bruksanvisning EOP720 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...8 5. DAGLIG BRUK... 9 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BP

Bruksanvisning Ovn BP NO Bruksanvisning Ovn BP8530450 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 7 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

KME761000B. Bruksanvisning Kombimikro-ovn USER MANUAL

KME761000B. Bruksanvisning Kombimikro-ovn USER MANUAL KME761000B NO Bruksanvisning Kombimikro-ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE

Detaljer

EKP720. NO Ovn Bruksanvisning

EKP720. NO Ovn Bruksanvisning EKP720 NO Ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...8 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips

V-ZUG Ltd. Kombi-dampstekeovn. Combair-Steam N. Bruksanvisning Innstillingstips V-ZUG Ltd Kombi-dampstekeovn Combair-Steam N Bruksanvisning Innstillingstips Innstillingstips Symbolforklaring min. tim. Driftsart Stekeovnstemperatur Forvarm til stekeovnstemperaturen er nådd Varighet

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607

Din bruksanvisning HUSQVARNA QCE730-1-W http://no.yourpdfguides.com/dref/835607 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HUSQVARNA QCE730-1-W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HUSQVARNA QCE730-1-W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BCK552250M BCS552250M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL

BCK552250M BCS552250M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL BCK552250M BCS552250M NO Bruksanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 7 5. DAGLIG

Detaljer

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN

COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN COBOLT NORSKTALENDE KOMBINASJONSOVN INTRODUKSJON: Vennligst ta deg tid til å lese disse instruksjonene før du tar ovnen i bruk. I tillegg til denne bruksanvisningen, vil du inne i ovnen finne: en glasstallerken,

Detaljer

Bruksanvisning. Dampovn EEBD6750.0J

Bruksanvisning. Dampovn EEBD6750.0J NO Bruksanvisning Dampovn EEBD6750.0J 2 INNHOLD Sikkerhetsinformasjon 2 Sikkerhetsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Før første gangs bruk 9 Daglig bruk 10 Klokkefunksjoner 14 Automatiske

Detaljer

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX NO Bruksanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn OOS870NX 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE

Detaljer

EKP840. NO Dampovn Bruksanvisning

EKP840. NO Dampovn Bruksanvisning EKP840 NO Dampovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...9

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BE BE200002S

Bruksanvisning Ovn BE BE200002S NO Bruksanvisning Ovn BE2000001 BE200002S 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 7 5. DAGLIG BRUK... 7 6.

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning. Dampovn EEBKD6750.0J

Bruksanvisning. Dampovn EEBKD6750.0J NO Bruksanvisning Dampovn EEBKD6750.0J 2 INNHOLD Sikkerhetsinformasjon 2 Sikkerhetsanvisninger 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningspanel 7 Før første gangs bruk 9 Daglig bruk 9 Klokkefunksjoner 13 Automatiske

Detaljer

Bruksanvisning Kombimikro-ovn KM KM KM

Bruksanvisning Kombimikro-ovn KM KM KM NO Bruksanvisning Kombimikro-ovn KM8403001 KM8403021 KM8403101 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

HOC620X. NO Platetopp Bruksanvisning

HOC620X. NO Platetopp Bruksanvisning HOC620X NO Platetopp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. DAGLIG BRUK... 7 5. RÅD OG TIPS...8 6. STELL OG

Detaljer

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452

Din bruksanvisning CONSTRUCTA CF432250S http://no.yourpdfguides.com/dref/3568452 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn

oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød grove horn oppskrifter fra jord til bord Innhold baketips Ostesmørbrød Arme riddere AV grovt brød Sandwich grove horn Baketips Forkortelser dl = desiliter 1 dl = 100 ml g = gram ts = teskje ss = spiseskje pk = pakke

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BE M BE200002SM

Bruksanvisning Ovn BE M BE200002SM NO Bruksanvisning Ovn BE2000001M BE200002SM 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...6 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 7 5. DAGLIG BRUK...7

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

EOC5651AA NO OVN BRUKSANVISNING

EOC5651AA NO OVN BRUKSANVISNING EOC5651AA NO OVN BRUKSANVISNING 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...2 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 8 5. DAGLIG BRUK... 8 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET

M A B C I L F BESKRIVELSE AV APPARATET BESKRIVELSE AV APPARATET A Temperaturvelger B Tidsinnstiller C Kontrollampe D Funksjonsvelger E Dør i glass F Nedre motstand G Flat rist H Langpanne I Stekespidd (hvis forutsett) L Brett for oppsamling

Detaljer

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302

Din bruksanvisning HUSQVARNA QT1057FX http://no.yourpdfguides.com/dref/837302 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BP BP

Bruksanvisning Ovn BP BP NO Bruksanvisning Ovn BP8500442 BP8530440 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 8 5. DAGLIG BRUK... 8 6.

Detaljer

KME861000M KMK861000M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL

KME861000M KMK861000M. Bruksanvisning Ovn USER MANUAL KME861000M KMK861000M NO Bruksanvisning Ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. BETJENE PRODUKT...8 5. FØR FØRSTE

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901

AEROGUARD MINI LUFTRENSER. Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 AEROGUARD MINI LUFTRENSER Bruksanvisningen DIN PARTNER FOR ET SUNT LIV SIDEN 1901 Sikkerhetsinstruksjoner Luftrenseren er, og skal behandles som, et elektrisk apparat. Følg disse sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER SVÆRT VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige meldinger om sikkerhet. Disse må alltid leses og følges. Dette

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

EVY7800AOX EVY7800AAX EVY7800AAV EVY7800ZOZ. NO Kombimikro-ovn Bruksanvisning

EVY7800AOX EVY7800AAX EVY7800AAV EVY7800ZOZ. NO Kombimikro-ovn Bruksanvisning EVY7800AOX EVY7800AAX EVY7800AAV EVY7800ZOZ NO Kombimikro-ovn Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 7 4. BETJENINGSPANEL...

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BE430442S

Bruksanvisning Ovn BE430442S NO Bruksanvisning Ovn BE430442S 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK... 7 5. DAGLIG BRUK... 7 6. KLOKKEFUNKSJONER...

Detaljer

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EKS860

Bruksanvisning. CombiSteam Deluxe Dampovn EKS860 NO Bruksanvisning CombiSteam Deluxe Dampovn EKS860 2 www.electrolux.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. FØR FØRSTE

Detaljer

KULINARISK. Oppskriftsbok

KULINARISK. Oppskriftsbok NO KULINARISK Oppskriftsbok NORSK 3 Innhold Tilberedningstabell 3 Automatiske programmer 24 Oppskrifter Svin/kalv 25 Oppskrifter Okse/vilt/lam 27 Oppskrifter Fjærkre 30 Oppskrifter Fisk 32 Oppskrifter

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG BT62TQBPST http://no.yourpdfguides.com/dref/1133172

Din bruksanvisning SAMSUNG BT62TQBPST http://no.yourpdfguides.com/dref/1133172 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruksanvisning. Kombimikroovn EEBKM6750.0J

Bruksanvisning. Kombimikroovn EEBKM6750.0J NO Bruksanvisning Kombimikroovn EEBKM6750.0J 2 INNHOLD Sikkerhetsinformasjon 2 Sikkerhetsanvisninger 4 Produktbeskrivelse 6 Betjeningspanel 7 Før første gangs bruk 9 Daglig bruk 9 Mikrobølgeovn-modus 12

Detaljer

Bruksanvisning Ovn BP M BP W BP B BP W

Bruksanvisning Ovn BP M BP W BP B BP W NO Bruksanvisning Ovn BP8500442M BP8500442W BP8530440B BP8530440W 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON... 2 2. SIKKERHETSANVISNINGER... 4 3. PRODUKTBESKRIVELSE...7 4. FØR FØRSTE GANGS BRUK...

Detaljer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VED FØRSTE GANGS BRUK Koble apparatet til strømnettet. I modeller med elektronikk kan

Detaljer

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk

Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190. Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Brukerveiledning Kjøttkvern IT017190 Les brukerveiledningen nøye og ta vare på dem for senere bruk Beskrivelse av komponenter 1. Kvernestykke 2. Kvernestykke 3. Kutteplate (fin) 4. Kutteplate (grov) 5.

Detaljer

CD710M KME761000B KME761000M KME761000W KMK761000M KMK761000W KMM761000M KMR761000M KMR761000W KMS761000M. Bruksanvisning Kombimikro-ovn USER MANUAL

CD710M KME761000B KME761000M KME761000W KMK761000M KMK761000W KMM761000M KMR761000M KMR761000W KMS761000M. Bruksanvisning Kombimikro-ovn USER MANUAL CD710M KME761000B KME761000M KME761000W KMK761000M KMK761000W KMM761000M KMR761000M KMR761000W KMS761000M NO Bruksanvisning Kombimikro-ovn USER MANUAL 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...

Detaljer

Bruksanvisning Dampovn KS M KS M

Bruksanvisning Dampovn KS M KS M NO Bruksanvisning Dampovn KS8404701M KS8404721M 2 www.aeg.com INNHOLD 1. SIKKERHETSINFORMASJON...3 2. SIKKERHETSANVISNINGER...4 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 6 4. BETJENINGSPANEL... 7 5. FØR FØRSTE GANGS BRUK...

Detaljer