21. ÅRGANG. Anbud og fallitt? De nye eierne av Boreal Transport Nord har trolig bare 12 måneder på å sikre seg selv og alle sine ansatte en fremtid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "21. ÅRGANG. Anbud og fallitt? De nye eierne av Boreal Transport Nord har trolig bare 12 måneder på å sikre seg selv og alle sine ansatte en fremtid."

Transkript

1 Nr NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: Transport og IKT Anbud og fallitt? De siste årene har anbudsutlysninger resultert i at stadig mer av offentlige innkjøp på IKT-siden til Nord-Norge skjer via store leverandører sørfra. Nå skal 15 Finnmarkskommuner kjøpe alt av IKT-utstyr fra Atea; noe som resulterer i at lokalt næringsliv i de aktuelle kommunene ikke lenger får levere. Vi opplever at nordnorsk næringsliv mister stadig større andeler av offentlige innkjøp. Men er det en slik utvikling vi ønsker? spør Øystein Benjaminsen i IT Partner Bodø. Side 36 Millioner ble milliarder Stille før stormen Avikom får det til I løpet av 20 år har Brynjar Forbergskog drevet verdien av Torghatten opp fra to millioner kroner til over én milliard. I juni passerte bokført egenkapital i konsernet én milliard. De nye eierne av Boreal Transport Nord har trolig bare 12 måneder på å sikre seg selv og alle sine ansatte en fremtid. Hans Johan Tofteng leder arbeidet med å gjøre Avikom i Tromsø til en internasjonal aktør innen leveranse av teknologi og utstyr til videokonferanser. Portrettet Side 26 Side 8 Side 8 Helikoptertransport for Nord-Norge Kr. 40,- Trenger du helikopter? Nordland og Troms: (24t) Finnmark: Eurocopter B1 B3 Løft 1400 kg Bell 205 Løft 2500 kg.

2 GJESTESKRIBENTEN 2 NR Nye vekstnæringer: Transportbehov i nord Svartnes Offshore infrastruktur trenger landbasert infrastruktur: Vardø og Vardø Barents Base AS har dette som premisser i sin strategi ved etablering av industrihavn med tilgjengelige og store landareal på Svartnes. Det samme har Tromsø med sin utbygging av industrihavn på Tønsnes utenfor Tromsø. Foto: Vardø Barents Base og Tromsø Havn Tønsnes Næringslivet i nord står foran store endringer, spesielt forventes det stor vekst i olje- og gassindustrien og det samme i gruveindustrien. Utviklingen i antall prøveboringer på norsk sokkel i nord har hatt nærmest en eksplosiv vekst de siste tre årene. Det samme gjelder for uttak av malm og mineraler i Nord-Finland og for midler brukt til geologiske undersøkelser i Nord-Norge. Olje og gass Bygging av off-shore infrastruktur trenger landbasert infrastruktur. Havner som kan ta i mot og mellomlagre rør for montasje offshore, det vil si havner som kan ta større skip og samtidig ha store landarealer tilgengelig for lager. Kommunale havneforetak i byer som Tromsø og Vardø har dette som viktige premisser i sine strategier. Tromsø med sin utbygging av industrihavn på Tønsnes, og Vardø med sine strategier om etablering av industrihavn med svært tilgjengelige og store landareal på Svartnes. Drift og vedlikehold av off-shore installasjoner krever god regularitet og frekvens på flytrafikk til lufthavner nært installasjonene. Dette er nødvendig for å sikre at spesialisert arbeidskraft og tekniske komponenter til installasjonene kan være på rett sted til rett tid. Regularitet og tilgjengelighet er så viktig for disse funksjonene, at en velfungerende lufthavn er viktigere enn avstand fra installasjon off-shore til havn. Dette er en av årsakene til at Hammerfest kommune mot slutten av året starter opp reguleringsplan for ny lufthavn. Dagens lufthavn gir næringsaktørene for stor risiko dermed vurderer de heller å bruke Tromsø enn Hammerfest for drift- og vedlikeholdsbaserte operasjoner som mannskapsbytte og vedlikehold av plattformer. Malm og mineraler Utvinning av jernmalm gir veldig store transportvolumer. Oppstart av slike gruver i Pajala og Kolari forventes å gi transportbehov på cirka 10 millioner tonn i året. For slike volumer gjelder å finne kortest vei til havn med dypvannskai. Jernbane er den transportmetoden som gir lavest kostnad fram til havn. Frakt på skip til verdensmarkedet er den suverent billigste transportmetode. Gjelsteskribenten: Siviløkonomen Nils Arne Johnsen er regiondirektør for Rambøll i Nord Norge Sydvaranger er godt plassert nært havn og har et konkurransefortrinn i forhold til selskap som driver jerngruver i indre deler av Norrbotten og Lapland. Malmbanen til Narvik foreslås i delrapporten om nordomårdestrategier i NTP å bygges ut til to spor, dette for å dekke økte malmvolumer fra Sverige og Finland. Alternativt utredes det på forskjellige hold å etablere nye malmbaner i Nord-Norge: Skibotn Systembygger av aluminiumsprofiler Dører, vinduer, fasader, tak i aluminium og glass i Troms og Kirkenes har begge sine forkjempere. Planlegging og bygging av nye malmbaner er et langsiktig prosjekt. Planprosesser og anleggstid vil i sum ta 10 til 15 år. Kostnadene er flere titalls milliarder kroner. Dette er megaprosjekt hvor sterk politisk vilje er avgjørende. Bygges malmbanene vil de etter all sannsynlighet bli de mest lønnsomme jernbaneinvesteringer i nord. Strategier for malmutvinning år fram i tid må samkjøres med jernbanestrategier for at de skal kunne realiseres. Mineralutvinning gir vesentlig lavere transportvolum enn malm, det som utvinnes i Nord-Norge i dag skipes i all hovedsak ut via lokal havn. Nye gruver i indre strøk av landsdelen vil benytte veg som transportmetode, da fram til nærmeste havn. Gode veger er derfor spesielt viktig mellom innland og kyst. Prosessrisiko Når nye aktører i disse industriene ønsker å etablere seg i nord, møter de et relativt lite ferdig tilrettelagt terreng. De kommunale havneforetakene viser seg å være de logistikkaktørene som ligger lengst framme. I byer som Narvik, Bodø og Tromsø er det større plan- og utbyggingsprosesser på gang for å møte de nye industrienes behov. Avinor har dessverre vært opptatt med å tilfredsstille strengere krav til sikkerhetsområder. De har dermed ikke mulighet til på kort sikt å imøtekomme behov for utbygging av for eksempel terminalen i Tromsø og planlegging av ny lufthavn i Hammerfest. De ulike næringsaktørene vil vurdere risiko i nødvendige arealplanprosesser som vesentlig. Kommuner som klarer å vise forutsigbarhet og effektivitet i slike arealplaner vil være vinnere i vårt landsdelsmesterskap i næringsutvikling og lokalisering. Aller best er det om det allerede finnes arealreserver i vedtatte planer for industri- og havneformål. Arbeidsmarkedsregioner med større velfungerende lufthavner vil også ha en stor fordel i forhold til olje- og gassindustrien. Nils Arne Johnsen, regiondirektør, Rambøll Beisfjordvn. 80 Postboks Narvik Tlf.: Fax: Mob.: Besøk oss på: HamcoGarasjen

3 LEDER NR Anbud som falitterklæring I regi av Vest-Finnmark regionråd har 15 Finnmarkskommuner gått sammen om å kjøpe inn felles IKT-utstyr, og arbeidsgruppen som har fått i oppgave å finne fram til det beste anbudet går inn for at IKT-leveransene skal gå til det internasjonale storselskapet Atea. De tre nordnorske selskapene itet, IT- Partner og Bedriftssystemer tapte dermed anbudskampen. Vest Finnmark regionråd er et politisk organ, hvor styret består av ordførerne i sju kommuner i Vest-Finnmark. I vedtektene til regionrådet står blant annet følgende oppført som en prioritert oppgave: «Styrke næringsgrunnlaget i regionen, øke muligheten for flere og trygge arbeidsplasser basert på bærekraftig utvikling.» Nå vil altså 15 kommuner i Finnmark; som fra før av har kjøpt en god del av IKTutstyr fra lokale firmaer, som en følge av anbudsprosessen ende opp med å kjøpe alt slikt utstyr fra en stor datakjede utenifra; som ikke engang har egen avdeling i landets nordligste fylke. Det er åpenbart langt imellom politikernes festtaler om å satse på lokalt næringsliv og det man her presterer i praksis, uttaler daglig leder for Alta-bedriften Kontor og Grafisk AS, Viggo Finstad Nilsen, i anledning denne saken. Hans reaksjon er høyst forståelig, da han leder en bedrift som i en årrekke har levert kopimaskiner, printere og annet til flere av de aktuelle Finnmarkskommunene. Nå skal også alt av slikt utstyr kjøpes fra Atea. I fjor høst skrev Næringsrapport om hvordan det lokale, tradisjonsrike fergerederiet Bjørklids Ferjerederi i Lyngen ble skviset ut i anbudskamp om fergeruter av storselskapet Tide Sjø. Saken vakte etterhvert betydelig oppsikt, og ble gjenstand for sterkt politisk engasjement, både lokalt og på fylkesnivå i Troms. Folk reagerte imot at de i praksis ville få et kvalitetsforringet fergetilbud i Lyngen og Troms Fylkeskommune valgte til slutt å gå inn med en ekstrabevilgning på 1,5 millioner kroner for at kafetilbud med utsikt og god fergestandard forøvrig skulle kunne opprettholdes på fergene. Bjørklids fikk istand en kontrakt med Tide Sjø slik at det fortsatt er det lokale fergerederiet som skal drifte fergesambandet. «Anbud er anbud», sier daglig leder for Vest-Finnmark regionråd, Arvid Mathisen, i en kommentar til IKT-anbudssaken i Finnmark. Han viser til at det jo er slik når det gjelder offentlige innkjøp at det selskapet som kommer med lavest pris er det selskapet som må få anbudet, og at dette er noe som er klart nedfelt i lovverket som omfatter offentlige innkjøp. Lokalt næringsliv ekskludert: 15 Finnmarkskommuner vil heretter kjøpe alt IKT-utstyr fra giganten Atea. «Anbud er anbud», sier daglig leder for Vest-Finnmark Regionråd, Arvid Mathisen. Foto: Finnmark Dagblad Så enkelt er det imidlertid ikke. Det er fullt ut mulig å utforme anbudskriterier som sørger for at lokale bedrifter ikke ekskluderes i en anbudsprosess. Dette kan gjøres gjennom å stykke opp anbud, eller å framsette spesielle krav og ønsker i anbudskriteriene. Nordland fylkeskommune har nå valgt å gjøre dette, i forbindelse med nye ferge-anbud som lyses ut. Man stiller krav om at fergene som skal benyttes både skal ha god utsikt og servere lokal mat. Dette begrunnes i den økte satsingen man gjør innen reiseliv i Nordland. Statens Vegvesen har valgt å stykke opp anbudet for bygging av ny E6 sør for Alta nettopp fordi det gir mindre, lokale selskaper mulighet til å komme inn for å delta i arbeidet. Politikerne i Vest-Finnmark regionråd har all grunn til å reflektere over det som Øystein Benjaminsen i IT Partner Bodø anfører i denne utgaven av Næringsrapport. Han viser til ei utvikling hvor store kjeder sørfra og fra utlandet er iferd med å overta stadig mer av offentlige innkjøp av varer og tjenester her i landsdelen som følge av inngåtte anbud. Er dette ei utvikling som er ønskelig, for landsdelen? spør Benjaminsen. Selvsagt er det ikke det. Om det blir slik at store kjeder sørfra og fra utlandet skal stå for salg av stadig mer av det som kjøpes inn offentlig i Nord-Norge, så undergraver dette selvsagt lokalt næringsliv. Ut fra dette, så bør det skapes atskillig større bevissthet om hva anbudsprinsippet innebærer og ikke minst om å kunne se dette prinsippet i en større, samfunnsmessig sammenheng. Vest-Finnmark regionråd har i saken som omhandler kjøp av IKT-utstyr valgt å gjøre det tvert motsatte: Man har overlatt til en arbeidsgruppe, bestående av ITsjefer og innkjøpssjefer i Alta kommune og Hammerfest kommune, samt en jurist, å foreta anbudsbehandling for IKT-kjøp for 15 av 19 kommuner i Finnmark. Nå ender man opp med at pengene som disse Finnmarkskommunene de fleste av dem alt for næringsfattige fra før bruker til IKT sendes ut av landsdelen. Det bør være et alvorlig tankekors for politikere som ellers snakker lenge og vel om viktigheten av å støtte opp om lokalt næringsliv. I motsetning til hva som ofte presenteres som ei generell oppfatning, så er anbud slett ikke synonymt med pris. Av anbudsprotokollen for IKT-kjøpet til Finnmarkskommunene framgår det at pris kun utgjør 30 prosent av den samlede vurderingen som gir en tilbyder poeng i den aktuelle anbudsprosessen. Daglig leder for Pro Barents, Nils-Roger Simensen, setter riktig ord på hva en kommune eller en fylkeskommune risikerer å oppnå, om man driver igjennom en anbudsprosess som ikke har et større samfunnsmessig perspektiv, nemlig ordet falitterklæring. INNHOLD NR Transportbehov i nord... 2 Leder: Anbud som falitterklæring... 3 Lokalt næringsliv ekskluderes... 4 Komplisert juridisk fortolkning Grundig politisk behandlet... 6 Anbud kan bli til falitterklæring... 7 Atea forblir anbudsvinner... 7 Helse Nord med «hemmelig» IT-avtale... 8 Fakta om Friprogsenteret... 9 I front med helsedata i nord IKT-bedriftene i tall itets særpreg skal erobre Sør-Norge Intuitive løsninger erstatter kostbare flyreiser Skreddersydddatagjennom22 år Storkjedene tar over datasalget Første kvinnelige IT Partner-leder Endelig marked for bilsimulator Stort potensiale for røntgendata Portrettet: Millioner ble milliarder Stille før stormen? I korte trekk har dette skjedd Hege har klokketro på Cominor Ser fram til rettslig avklaring Torghatten utfordrer på hjemmebane Fakta om Torghatten Storaksjonær i pantetrøbbel Alt vel for luftfarerne «Under løpende økonomisk tilsyn» Operatørene vet mer enn byråkratene Lokal mat og utsikt Import av bitumen og penetrering mil med asfalt i år Mesta Industri kjøpt opp Transportmiks for framtida Sneplog-gründeren fra Gratangen Tildelinger fra Innovasjon Norge Viktig veiframskritt for Fauske Miljøbygg for Asko Nord Næringspark etter ti års debatt Dette er Asko Nord Genistrek i kjøpesenterkampen Vil ha jernbane til Kirkenes Leiv Berg ansvarlig redaktør ISSN Utgiver: NæringsRapport AS Adresse: Grønnegt. 32, 4. etg. Postboks Tromsø Telefon: Telefax: E-post: Hjemmeside: Key Account Manager: Dag Danielsen: Journalister: Geir Johansen: Geir Bjørn Nilsen: Annonse- og abonnement: Telefon:

4 IT-ANBUD 4 NR kommuner i Finnmark vil kjøpe alt av IKT fra storkjeden Atea: Lokalt næringsliv ekskluderes 15 av de 19 kommunene i Finnmark har gått sammen om å innhente felles anbud for alt av IKT-utstyr og tilhørende tjenester, og arbeidsgruppen som har vurdert innkomne anbud har innstilt på at den internasjonale IT-giganten Atea får anbudet. Det er åpenbart langt imellom politikernes festtaler om å satse på lokalt næringsliv og det man her presterer i praksis, sier daglig leder for Alta-bedriften Kontor og Grafisk AS, Viggo Finstad Nilsen. Geir Johansen De sju kommunene som er med i Vest-Finnmarks Regionråd har fått med seg ytterligere åtte Finnmarkskommuner, og i regi av prosjektet «Digitalt førstevalg i Finnmark» utlyste de 15 kommunene anbudskonkurranse i juni. Fire bedrifter leverte inn anbud og arbeidsgruppen som har vurdert anbudene innstiller på at anbud gis til Atea ASA. Det store internasjonale IT-selskapet får dermed enerett på levering av IKT-utstyr og tilhørende tjenester i to år framover; med en avtale som kan forlenges to ganger med et år hver. Det dreier seg altså om en avtale som sannsynligvis vil strekke seg fire år framover. Avskjært fra å delta Alta-bedriften Kontor og Grafisk AS har gjennom en årrekke levert kopipapir, kopimaskiner, printere og de nyere multifunksjonsmaskinene (kombinert printer, scanner og faks) til flere av kommunene som nå skal kjøpe både kopimaskiner og data samlet alt slikt inn fra Atea. FESTTALER OG PRAKSIS: Det er langt mellom politikernes festtaler om å satse på lokalt næringsliv, og det man her presterer i praksis, sier Viggo Finstad Nilsen, som driver bedriften Kontor og Grafisk AS i Alta. Bedriften har gjennom en årrekke levert kopimaskiner, printere og de nyere multifunksjonsmaskinene til flere kommuner i Finnmark som nå inngår blant de 15 kommunene som heretter vil kjøpe også alt av slikt utstyr fra IT-giganten Atea. Som en liten, lokal bedrift som kun leverer kopi var vi avskjært fra å delta i anbudet; som krevde en total IKT-løsning med tilhørende utstyr. Det gjaldt ikke bare oss, men også flere andre mindre Finnmarks-bedrifter som driver i samme bransje som oss, eller i bransjer nært knyttet til vår. Det at 15 Finnmarkskommuner velger å ekskludere lokalt næringsliv på denne måten har naturlig nok vakt tildels sterke reaksjoner, sier Viggo Finstad Nilsen. Å støtte lokalt næringsliv Han understreker at han har respekt for anbudsprinsippet i seg selv. Men også dette med anbud bør jo ses i en større samfunnsmessig sammenheng. Tidligere undersøkelser har vist at 70 prosent av politikerne i Finnmark har ansett det som viktig å handle mest mulig fra lokalt næringsliv. Det å skulle støtte opp om lokalt næringsliv er også yndet tema i politikernes festtaler. Så velger altså 15 av fylkets kommuner å handle alt av IKTutstyr fra en internasjonal gigant, som ikke engang har avdeling i Finnmark. Da blir det etter mitt syn alt for stor forskjell mellom liv og lære blant politikerne her i fylket, sier Finstad Nilsen. Kan legge føringer Han mener at en anbudsprosess langtifra er så «låst» som enkelte byråkrater som tolker lovverket ofte vil ha det til. Det er all mulighet til å legge viktige føringer for hva man ønsker i anbudskriteriene, samt å stykke opp anbud, slik at også mindre, lokale bedrifter gis anledning til å slippe til. I dette tilfellet har en arbeidsgruppe; ledet av datakonsulenter i Alta og Hammerfest kommuner, tydeligvis bare hatt en samlet pris for øye helt uten å vurdere anbudet inn i en større samfunnsmessig sammenheng, mener Finstad Nilsen. Viktig markedsgrunnlag Han leder en bedrift som har røtter i Alta-samfunnet helt tilbake til Selv har han vært i bedriften siden Opp gjennom årene har i snitt rundt 25 prosent av vår omsetning kommet fra leveranser til kommuner, så dette er en viktig del av markedsgrunnlaget vårt. Vi er imidlertid en bedrift med lang erfaring og godt innarbeidet kundegrunnlag som nok vil overleve også i tiden som kommer. Atskillig verre må det jo være for ganske nyetablerte bedrifter å miste 15 kommuner i Finnmark som kunder, påpeker Finstad Nilsen. Lokalkunnskap og personlig service Viggo Finstad Nilsen mener at egenskaper en bedrift har når det gjelder lokal kunnskap og erfaring med lokale leveranser, samt mulighet for å yte nær og personlig service, overhodet ikke er tatt hensyn til i den anbudsutlysningen som Finnmarkskommunene her har stått for. Alle med praktisk erfaring innen bransjen vet at IKT-utstyr, og alt annet kontorutstyr, må fungere godt til enhver tid for at brukeren skal kunne ha optimal nytte av utstyret. Jeg betviler sterkt at et stort selskap som ikke engang har avdeling i Finnmark makter å yte den service som en lokal bedrift ville ha kunnet gjøre. Ved eventuell driftstans og venting på nødvendig service kan det på sikt vise seg at anbudet fra Atea slett ikke ble det billigste likevel for de 15 Finnmarkskommunene, sier Viggo Finstad Nilsen. Alt innen asfalt Telefon: Fiberoptisk bredbånd - kvalitet, stabilitet og sikkerhet En rask, stabil og pålitelig internettløsning er svært viktig for dagens bedrifter. Fiberoptisk bredbånd fra Pronea sikrer deg dette. Bedriftsnettverk - lokalt/regionalt/nasjonalt/internasjonalt Et lukket, bedriftsinternt nett for tale- og datakommunikasjon knytter avdelinger sammen uansett hvor de er i verden, og sørger for optimal utnyttelse av IT-investeringene! Operatører - forhandlere og leverandører av fibernett Internett Transit gir garantert kapasitet med definert båndbredde for videresalg. Lokal og regional aksess gir aksess fra et gitt trafikkutvekslingspunkt (POI) til sluttkunde, eller som transportdel i vårt regionale nett. Tel

5 IT-anbudssaken i Finnmark: Komplisert juridisk fortolkning De fire selskapene Atea ASA, IT Partner Finnmark AS, itet AS og Bedriftssystemer AS leverte inn anbud for IKT-utstyr til de 15 Finnmarkskommunene. Både IT Partner og Itet har fremmet juridiske innvendinger til anbudsprotokollen; i en sak som har vist seg å ende opp med en juridisk fortolkning av kompliserte tekniske detaljer. Ut fra dette er endelig avgjørelse i saken enda ikke fattet. Geir Johansen Ut fra hensynet til å orientere våre lesere; og ut fra det å skulle illustrere hvor komplisert en anbudssak av denne karakter kan bli, så redegjør Næringsrapport her for det som har skjedd i saken: 15 kommuner Initiativet til prosjektet «Digitalt førstevalg i Finnmark» kommer fra Vest-Finnmark Regionråd; bestående av sju kommuner i Vest-Finnmark. Disse har fått med seg ytterligere åtte kommuner i fylket for å inngå en felles rammeavtale for innkjøp av IKTutstyr. Arbeidsgruppa, som har stått for det praktiske arbeidet med anbudsutlysning og utforming av anbudsprotokoll, har bestått av innkjøpsansvarlig i Hammerfest kommune, Thone Bjørklund, innkjøpsansvarlig i Alta kommune, Jan Birger Johnsen, IT-sjef i Alta kommune, Alexander Øines, ITsjef i Hammerfest kommune, Bård Dyrseth, samt kommuneadvokat i Alta, Torbjørn S. Holm. Fire selskaper Anbudet ble lyst ut via Doffin.no/ TED den 27. juni 2011, med anbudsfrist 15. august. Anbud ble åpnet 16. august klokka 09.00, og det viste seg at fire selskaper hadde levert inn anbud innen fristen. Det var Atea ASA, IT Partner Finnmark, itet og Bedriftssystemer. Av anbudsprotokollen framgår det at anbudsgruppa har satt en fordelingsnøkkel for hvilke områder som skulle gis prioritet i anbudet. Foretrakk Atea Av denne framgår det at pris skulle vektlegges 30 prosent, at bestilling og leveringsbetingelser skulle vektlegges 30 prosent, at service og garanti skulle vektlegges 30 prosent, og at miljø/grønn IKT skulle KOMPLISERT JURIDISK FORTOLKNING: 15 Finnmarkskommuner har bestemt seg for å gå sammen om å kjøpe alt av IKT-utstyr fra ITgiganten Atea. Nå har hele saken endt opp med en juridisk fortolkning av kompliserte tekniske detaljer. Det er snakk om en kontrakt for oppimot 90 millioner kroner over fire år. (Foto: Faximile fra hjemmesiden til Vest-Finnmarks regionråd). vektlegges 10 prosent. Etter en hel del med matematiske og tekniske beregninger og vurderinger kom arbeidsgruppa til at man ville innstille på anbudet fra Atea ut fra en samlet vurdering. Denne beslutningen ble fattet 13. september. Juridiske innvendinger Både IT Partner Finnmark og itet fremmet så juridiske og tekniske innvendinger mot anbudsprotokollen. Dagene 29. og 30. september samt 4. og 5. oktober, i tillegg til 20. og 21. oktober avsatte arbeidsgruppa i sin helhet til å gå nøye igjennom de juridiske og tekniske innvendinger som er fremmet fra de to selskapene via deres advokater. Det er så muligheter for flere utfall i saken: Arbeidsgruppa kan komme fram til at man vil fastholde at anbudet fra Atea er det beste. Da skal hvert av selskapene, som er involvert, ha beskjed ei uke før kontrakt inngås. Arbeidsgruppa kan også komme fram til at man vil anta en annen anbyder enn Atea; om man finner at de juridiske og tekniske innvendingene er sterke nok til at feil beslutning til nå er fattet. Mulighet til anke Uansett hva arbeidsgruppa kommer fram til, så har hvert av selskapene anledning til å anke/påklage avgjørelsen til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) eller man kan velge å gå rettslig vei for å få fremmet sin juridiske og tekniske vurdering av saken. Om noen av disse tre instansene så etter flere måneders behandlingstid skulle komme fram til at de juridiske vurderinger som arbeidsgruppa har fattet, ikke er riktige, så kan man anmode om at det foretas helt ny anbudsutlysning. Fire år Ifølge beregninger foretatt av arbeidsgruppa, så vil den aktuelle kontrakten innebære leveranser for mellom 15 og 23 millioner pr år. Kontrakten strekker seg over to år, med mulighet for ettårig forlengelse to ganger det vil si at kontrakten det antas anbud for kan komme til å strekke seg over fire år. I så fall vil det bli snakk om leveranser på mellom 60 og 92 millioner kroner over en fireårsperiode. Enklere renhold med ny transportør NR Grundig politisk behandlet 5 Beslutningen om å lyse ut IKT-tjenestene til 15 kommuner i Finnmark på anbud har vært svært grundig politisk diskutert, og godkjent. Det sier daglig leder for Vest-Finnmarks Regionråd, Arvid Mathisen. Geir Johansen Vest-Finnmarks Regionråd er samarbeidsorgan for sju kommuner i Vest-Finnmark, og styret består av ordførere fra de sju kommunene. IKT-utviklingen skjer raskt, og vi mener at det er viktig at kommunene samarbeider om å finne fram til de beste framtidige løsningene. I regi av regionrådet har vi hatt skolering av ordførere og rådmenn innen nettopp IKT, sier Mathisen. Anbud er anbud I vedtektene til regionrådet står det at en viktig oppgave er å støtte opp om lokalt næringsliv. Har du forståelse for at flere innen næringslivet nå reagerer, når alt av IKT og utstyr som hører til nå kun skal kjøpes gjennom storselskapet Atea? Det har jeg stor forståelse for. Men anbud er anbud. Vi gjør ikke annet enn å følge lover og regelverk, og da må vi bare godta at den som kommer med det beste tilbudet får anbudet. Å få 15 kommuner til å samarbeide på denne måten er ikke bare enkelt. Derfor har akkurat denne saken vært behandlet flere ganger i regionrådets styre, samt i de politiske organene i kommunene dette gjelder. Saken er med andre ord blitt grundig politisk behandlet, sier Mathisen. DYNATEC har utviklet en ny type transportør som møter de stadig strengere krav til produksjonshygiene. Transportøren er modulært designet og leveres med polyuretanbånd, noe som gjør både renhold og service langt enklere. Tannhjulsdrift øker båndets levetid med 4-5 år. For mer info, kontakt oss eller les mer om nyheten på DYNATEC.no. optimale løsninge r for matindustrie n DYNATEC AS, telefon , epost R Felles IKT-avdeling? Kan dette være første skritt på veien til videre samarbeid; for eksempel gjennom etablering av en felles IKT-avdeling for de impliserte kommunene? Dette er en sak som har vært diskutert, og som fortsatt vil bli det. En endelig beslutning er imidlertid ikke fattet. Men det ligger i kortene at det som nå skjer gjennom «Digitalt førstevalg Finnmark» også åpner for videre samarbeid, sier Arvid Mathisen.

6 Foto: Shutterstock.com Hva om vi alle tar ansvar for det vi kan endre nå? Hvordan blir fremtiden? Vi som arbeider i itet tar ansvar for miljøet rundt oss. Vi er en CO2 nøytral og ISO miljøsertifisert bedrift. Vi som arbeider i itet tar ansvar for menneskene rundt oss. Vi er et sted å vokse, for våre kunder og for våre ansatte. Vi som arbeider i itet tar ansvar for samfunnet rundt oss. Vi støtter idrett, kultur og annet som gjør livet rikere. Fremtiden blir det vi gjør den til. itet.no

7 Til tross for at offentlige organer som kommuner og fylkeskommuner er bundet opp av regelverk når det gjelder anbudsutlysning, så er det mulig å forme selve anbudskriteriene på en slik måte at lokalt næringsliv ikke ekskluderes som leverandør av varer og tjenester. Om en kommune ender opp med å kjøpe omtrent alt av utstyr fra store kjeder utenifra, så innebærer det ei fallitterklæring som undergraver lokalt næringsliv. Geir Johansen IT-ANBUD Leder for Pro Barents Nils-Roger Simensen: Anbud kan bli til falitterklæring Dette sier daglig leder for Pro Barents AS, Nils-Roger Simensen. Simensen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag, og at han ikke kommenterer den aktuelle saken hvor 15 Finnmarkskommuner nå legger opp til å kjøpe alt av IKT-utstyr fra den internasjonale storkjeden Atea. Pro Barents Pro Barenst er en organisasjon som er dannet for å styrke lokalt og regionalt næringsliv i nord slik at næringslivet; gjennom økt kompetansebygging og samarbeid, skal stå sterkere rustet for å kunne ta oppdrag for olje- og gassindustrien. En vesentlig del av vårt arbeid består derfor i å få styrket næringslivet på alle områder, sier Nils-Roger Simensen. Handler 95 prosent lokalt Ut fra dette velger vi også å gjøre FALITTERKLÆRING: Om en kommune ender opp med å kjøpe omtrent alt av utstyr fra store kjeder utenifra, så innebærer det ei fallitterklæring som undergraver lokalt næringsliv, sier daglig leder for Pro Barents, Nils-Roger Simensen. En viktig del av arbeidet i hans selskap går ut på å styrke lokalt og regionalt næringsliv slik at det står sterkere rustet til å ta oppdrag for olje- og gassindustrien. våre egne innkjøp med omhu. Vi har et svært bevisst forhold til det å handle varer og tjenester lokalt, og jeg vil anslå at vi gjør det i rundt 95 prosent av tilfellene. Kun der hvor det er helt nødvendig handler vi utenfor landsdelen, sier Simensen. Dilemma Han mener at kommuner og fylkeskommuner gjerne havner i et dilemma når man skal foreta innkjøp. Offentlige organer har et regelverk å forholde seg til; et regelverk som for en stor del er utformet innen EU. Det er selvsagt viktig at lover og regler følges når det gjelder offentlige innkjøp, men det er mulig å også se slike innkjøp i en større samfunnsmessig sammenheng, sier Simensen. Anbudskriteriene Han viser til at det for eksempel er fullt mulig å forme anbudskriteriene på en slik måte at lokalt næringsliv ikke ekskluderes når det gjelder offentlige innkjøp. Man kan for eksempel framsette krav om at det aktuelle selskapet man skal handle ifra har lokal tilstedeværelse og kan yte lokal service. Man må for all del forsøke å unngå at man ender opp med løsninger som undergraver eksistensen for lokalt næringsliv, fordi alle lokalsamfunn; innbefattet de enkelte kommuner og fylkeskommuner, selvsagt vil tape på dette på sikt, sier Nils Roger Simensen. NR Atea forblir anbudsvinner Etter en omfattende gjennomgang av juridiske innvendinger imot de 15 Finnmarkskommunenes IKT-anbud, så går arbeidsgruppen fortsatt inn for at Atea bør få anbudet, og man vil med det første starte kontraktsforhandlinger med selskapet. I løpet av gjennomgangen har vi gitt klager; itet delvis medhold i en anførsel, og dette har gitt selskapet økt poeng, slik at itet kom ut som nummer tre blant tilbyderne. Bedriftssystemer AS kom ut fra våre poeng ut som tilbyder nummer to, mens IT Partner havnet på sisteplass. itet har også fremmet klage om innsynsrett i henhold til Offentlighetsloven, og dette er en sak som vil bli vurdert av Fylkesmannen. Det er også mulig at saken vil bli klaget inn for KOFA. Men arbeidsgruppen fastholder altså at Atea er selskapet som bør få anbudet, sier innkjøpssjef i Alta kommune, Jan Birger Johnsen som er et av fem medlemmer i arbeidsgruppen som har stått for anbudsbehandlingen på vegne av de 15 Finnmarkskommunene. CustomPublish Web gjør det enkelt å publisere på Internett. CustomPublish Nettbutikk er en komplett og brukervennlig løsning for netthandel. I vår lojale kundemasse finner du alt fra små enkeltmannsforetak til store bedrifter, kommuner og offentlige organisasjoner. Helt forskjellige bransjer, forskjellige organisasjoner, men med samme enkle nettløsning: CustomPublish CMS. Besøk oss på for en fullstendig referanseliste. Offentlige nettsteder gjør seg bemerket i markedet med løsninger fra CustomPublish. Vi i CustomPublish står klar til å hjelpe deg med å utvikle ditt nettsted for fremtiden. Ta kontakt med en av våre medarbeidere i dag for en uforpliktende samtale Tlf:

8 IT-AVTALER 8 NR Friprogsenteret ba om offentlig innsyn: Helse Nord med «hemmelig» IT-avtale Da Friprogsenteret henvendte seg til Helse Nord og ba om å få innblikk i helseforetakets avtale med Microsoft om lisenskjøp, så fikk man oversendt en avtale hvor så og si alt av innhold var sensurert bort streket over med svart tusj. Et nedslående eksempel på hvor lite offentligheten får innsyn i IT-innkjøp og avtaler som innbefatter bruk av svært store offentlige summer hvert år, sier direktør for Friprogsenteret, Morten Amundsen. Geir Johansen Friprogsenteret er et uavhengig, statlig finansiert kompetansesenter for fremme av bruk av fri programvare både innen offentlig sektor og for private bedrifter. Senteret bistår med å ta i bruk fri programvare, eller utvikle fri programvare i IT-løsninger. Senterets målsetning er å etablere en kultur for deling, gjenbruk og samarbeid av IT-løsninger og digitalt innhold. Fri programvare Morten Amundsen fra Tromsø har gjennom flere år arbeidet med IKT-løsninger innen helsevesenet og utdanningsinstitusjoner og han er nå direktør for Friprogsenteret. Med seg har han tre andre medarbeidere. Med fri programvare får man full kontroll over IT-investeringene. Det er ingen som dikterer hva man kan gjøre eller hvilken leverandør INGEN INNSYN I IT-AVTALE: Et nedslående eksempel på hvor lite offentligheten får innsyn i IT-innkjøp og avtaler som innbefatter bruk av svært store offentlige summer hvert år, sier direktør for Friprogsenteret, Morten Amundsen, om saken som omhandler Helse Nord IKT sin avtale med Microsoft. Han viser til at det nordnorske helseforetaket de siste årene har brukt flere titalls millioner kroner på å kjøpe lisenser fra Microsoft. som må benyttes. Man kan gjøre endringer i programvaren etter eget ønske, og man kan dele programvaren med andre, om ønskelig, påpeker Amundsen. Sparer kostnader Han viser til at fri programvare ikke er gratis for bedrifter og organisasjoner. Selv om lisensen ikke koster penger, kommer likevel levetidskostnader og kunnskap om programvaren i driften. Friprogsenteret har imidlertid mange gode eksempler på at fri programvare kan spare store kostnader. Som privatperson vil fri programvare være gratis, med mindre du velger å benytte deg av tjenestene leverandøren tilbyr, sier Amundsen. Flere titalls millioner kroner 12. april i år sendte Friprogsenteret en mail til Helse Nord hvor man ba om helseforetakets avtale for anskaffelse av Microsoft Office. Helse Nord kjøpte i perioden 2007 til 2010 Office-lisenser fra Microsoft for titalls millioner kroner. I fjor gjennomførte Microsoft en tilsvarende revisjon som resulterte i at Helse Nord måtte ut 8,5 millioner kroner ekstra i tillegg til flere titalls millioner etter tidligere revisjoner, sier Amundsen. Ingen oversikt I Friprogsenteret er vi opptatt av at kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre offentlige institusjoner skal kunne ta i bruk atskillig mer fri programvare fordi det offentlige gjennom dette kan spare en masse med penger. I motsetning til andre offentlige innkjøp, så fins det i dag faktisk ingen konkret oversikt over hvilke summer som brukes på IKT. Statistisk Sentralbyrå har ingen slik oversikt fordi det dreier seg om delavtaler, oppfølgingslisenser og annet som ingen har noen helhetlig oversikt over, påpeker Morten Amundsen. Åpen kilde Vi er opptatt av å fremme alternativer til at den amerikanske giganten Microsoft skal ha så og si monopol på levering av programvare gjennom at brukerne benytter Open Source; det vil si at kildekoden til et dataprogram er åpen for alle. Vi har et glimrende eksempel fra Kongsberg kommune hvor man etterhvert valgte en slik åpen kilde-løsning, og dermed selv kunne velge hvilke firmaer som skulle videreutvikle dataløsningene. Systemet ble delt til fem av Kongsbergs samarbeidkommuner, og i dag er det over 100 norske kommuner som benytter samme løsning; for en brøkdel av kostnadene de måtte ha betalt for å ha valgt en lukket løsning, sier Amundsen. TRÅDLØST BREDBÅND Kan levere internett via: - Trådløs radio Troms fylke - Fiber - Telefonlinjer - Kabel HotSpot Trådløs 2.4 GHz soner Brannmur og sikkerhetsløsning Bredbåndsprosjektering Autorisert Radio installatør Kommuneløsninger Bedriftsløsninger Hytte- og Rorbuløsninger Web/Internett hotell Mailhosting løsninger Anti-Spam løsninger Webdesign og domenehosting I samarbeid med Widerøe kan vi frakte dine maskindeler fra Harstad til Trondheim - på 4 timer og 40 minutter dør til dør! For rask og sikker levering av dine viktige forsendelser - ring oss! Tlf Snekker, elektriker, butikk, kraftlag eller oljeselskap? Vi gjør serverdrift, datasystemer og datalinjer for dem, så kan de gjøre det de er god på. Gi oss en utfordring du også! NordiX Data AS Tlf Avd. Tromsø Bardu Dyrøy

9 NR Sensurert avtale I august fikk omsider Friprogsenteret svar fra Helse Nord. Avtalen man fikk tilsendt var imidlertid kraftig sensurert gjennom at flere linjer var streket over med svart tusj. Juridisk ansvarlig ved Helse Nord sin IKT-avdeling forsvarte dette med at det dreier seg om «forretningshemmeligheter» i forholdet til Microsoft og Microsoft uttaler på sin side at det står opp til kunden å avgjøre hva som skal offentliggjøres eller ikke, sier Morten Amundsen. Nedslående eksempel Som leder av Friprogsenteret mener Amundsen at det Helse Nord presterte er et nedslående eksempel på manglende offentlighet omkring data-avtaler som inngås mellom store offentlige instanser og Microsoft. Hva er det egentlig som er så strengt hemmelig i en avtale om kjøp av datavare at omtrent alt som står i avtalen må sladdes? Ut fra hensynet til offentlig innsikt og ut fra det arbeidet som vi skal utføre framover, så vil vi sterkt arbeide for økt offentlighet omkring avtaler som dette, sier Morten Amundsen. Morten Amundsen understreker at man også tilbyr assistanse til private bedrifter som i større grad vil gå over til å benytte fri programvare. Adressen til Friprogsenteret er Taushetsplikt Juridisk rådgiver i Helse Nord IKT, Heidi Talsethagen, svarer følgende i en kommentar til saken: Helse Nord IKT bifaller innsyn i vår virksomhet og våre avtaler i samsvar med offentlighetsprinsippene så langt dette ikke krenker den straffesanskjonerte taushetsplikten vi er underlagt. I denne saken omhandler de konkrete avtaledokumentene leverandørens kontraktsvilkår. Normalt ved spørsmål om innsyn i slike avtaler, får avtalepartnerne anledning til å vurdere hva parten selv mener er taushetsbelagt, det vil si informasjon som har betydning for konkurranseposisjonen og som vi i såfall er pliktig til ikke å offentliggjøre. Kan ha oversett noe Dette fordi det er leverandøren som operer i markedet, og som kjenner konkurranseforholdene best. Som offentlig aktør har vi som kjent en selvstendig plikt til å vurdere hva som er underlagt taushetsplikt, og tar selvsagt høyde for at vi i vår første vurdering har oversett noe. Slik vi forstår det, er det dette Friprog ønsker å hevde. Vi er imidlertid undrende til at Friprogsenteret ikke har påklaget avgjørelsen for å få en fornyet vurdering, slik offentlighetsloven gir rom for, sier hun. Fakta om Friprogsenteret I dag er det slik at den amerikanske IT-giganten Microsoft har hånd om nesten all programvare for databruk innen offentlig sektor her i landet. Programmene kjøpes av brukerne som lisenser i pakker og brukerne ender da gjerne også opp med en rekke programmer som man i realiteten ikke har bruk for, men som man likefullt betaler for. De siste årene har bruk av fri programvare; det vil si programvare som ikke er lisensbeskyttet, framstått som et stadig sterkere alternativ. Slik mer fri bruk av programvare gjør det også mulig for norske nisjeprodusenter av programmer å få større leveranser til offentlige databrukere. Friprogsenteret ble etablert av daværende IT -minister Heidi Grande Røys i 2007 for å være et statlig senter for fremme av bruk av fri programvare; noe man mener kan spare det offentlige for store IT-utgifter. For 2012 har regjeringen bevilget 4,5 millioner kroner til drift av Friprogsenteret. Morten Amundsen fra Tromsø er ny daglig leder for Friprogsenteret. Bredbåndsfylket Troms AS ble stiftet 13. november 2003 med Troms fylkeskommune og 24 av fylkets kommuner på eiersiden. Forretningsideen for å etablere Bredbåndsfylket var med bakgrunn i Troms fylkes målsetning om utbygging av høyhastighets bredbåndsinfrastruktur i hele fylket. Nettet skal bidra til effektiv samhandling, offentlig fornying og økonomiske gevinster ved samordnte innkjøp av tjenester. Troms fylkeskommune tok initiativ til denne viktige målsettingen blant annet fordi det er en offentlig oppgave å sørge for god infrastruktur og det var ingen kommersielle aktører som ville ta risiko med et slikt stort utbyggingsprosjekt. Først og fremst innen bredbånd Vår målsetning er at vi skal være det offentliges redskap for å bli best på fiber i Norge innen Bredbåndsfylket Troms har fire forretningsområder: Utleie og salg av fiberkapasitet Rådgivning og prosjektledelse på utbygging og drift av fiber- og høykapasitetsnett Tilrettelegging for innkjøpssamarbeid, som gir tilgang til Helsenett, BBS, telefonitjenester og andre bredbåndstjenester Gjennom nyskapningsnettet, Elab gir vi fri tilgang til ekstrem båndbredde for forskning og utvikling i Troms Bredbåndsfylket vil med fiberinfrastrukturen legge til rette for samarbeid, effektivisering og offentlig fornying. Med høyhastighets fibernett legges det til rette for samarbeid og undervisning mellom skolene. Både interkommunalt og mellom skoler i ulike kommuner. Vi har allerede vist hvordan det er mulig. Ved å skape trygghet i hjemmet kan institusjonsplass utsettes for pleietrengende. Muligheten til å bo hjemme lengre gir økt livskvalitet for alle innbyggere. Dette er muligheter innen offentlig fornying ved bruk av kraftfullt bredbånd. Vår infrastruktur gir hver enkelt mulighet for å kunne delta i samfunnets digitale hverdag med videokonferanse, se nettsamfunn, digital kultur og opplevelser som konserter, festivaler, kino og TV. Vårt høyhastighets fibernett dekker behovet for både innbyggerne og næringslivet i Troms, fra Harstad i sør til Kirkenes i nord. Les mer på

10 Fiber fra Signal gir fremtidsmuligheter for Nord-Norsk næringsliv Rask og stabil kommunikasjon med kunder, leverandører og samarbeidspartnere er avgjørende for å drive lokal, regional eller global næringsvirksomhet i dag og i fremtiden. Signal Bredbånd har alltid fokusert på å bidra til lokal verdiskapning samt sette nærhet og tilgjengelighet for våre kunder i fokus. Vår misjon er å levere framtidsrettede kommunikasjonsløsninger til private, næringslivet og offentlig sektor der våre kunder bor. Vi har siden 2002 bidratt til å bygge fiber i landsdelen. Dette gir trygghet for at framtidige tjenester kan distribueres via dagens fiberinfrastruktur. Med fiber fra Signal kan din bedrift gjøre mer enn bare å utvikle egen virksomhet. Du kan også bidra til å skape vekst og utvikling i ditt lokalsamfunn og i en hel landsdel. Våre forhandlere: Signal har erfart at lokal satsing gir resultater. Mange av våre fiberkunder har etablert ny virksomhet eller utviklet eksisterende tjenestespekter lokalt. Resultatet er bl.a. at disse bedriftene i dag framstår som blant de beste innenfor sine virksomhetsområder også på en global konkurransearena. DIPS ASA, Nordland Taxi AS, Friskhuset AS, Brønnøysundregistrene, Nordland Fylkeskommune er bare noen av kundene som allerede har valgt fiber fra Signal. Ta kontakt med oss og hør hva vi kan tilby din bedrift!

11 IT-AVTALER Helse Nord IKT omsetter for 200 millioner kroner i år: NR I front med helsedata i nord 11 Helse Nord IKT vil i år nå opp i ei omsetning på rundt 200 millioner kroner, og pr. september i år hadde virksomheten 170 ansatte. Jeg mener at vi har lyktes med å gjennomføre gode strategier; for å gjøre IKTkjøp og -bruk innen Helse Nord best mulig, sier økonomi- og administrasjonssjef i Helse Nord IKT, Tom Robert Elvebu. Geir Johansen Helse Nord IKT ble etablert 1. januar Før den tid hadde hvert av de 11 sykehusene i landsdelen sine egne IKT-avdelinger. Formålet med Helse Nord IKT var å samordne og effektivisere IKT drift og bruk i helseregionen som helhet. IKT-virksomheten er ikke skilt ut som eget selskap, men inngår som en del av Helse Nord RHF PC er Målt ut fra både omsetning og antall ansatte er altså Helse Nord IKT blant de største «IKT-bedriftene» i landsdelen. Innen Helse Nord fins det totalt rundt PC`er. I tiden som har gått siden oppstart har vi lagt stor vekt på å få til en samordning av IKT-tjenestene, slik at vi både oppnår stordriftsfordeler og best mulige løsninger for både ansatte og pasienter, sier Elvebu. Minst IKT-utgifter Han viser til en undersøkelse som ble foretatt i 2008, som viste at Helse Nord var den helseregionen i landet som hadde minst utgifter til IKT, i forhold til total omsetning. Av ei omsetning på 9,2 milliarder kroner den gang ble 2,15 prosent brukt til IKTbruk. VEKSELBEHOLDERE OG CONTAINERE, ALLE TYPER OG STØRRELSER, KONTORER OG BOLIGMODULER, VERKSTED, KJØL/FRYS Kommet langt i nord IKT-bruk innen helsesektoren er sterkt behovsstyrt, og det blir derfor vår oppgave å finne fram til løsninger og driftsmodeller som på best mulig måte tilfredsstiller de behov som melder seg. Jeg mener vi har kommet langt i vår helseregionen når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Vi var den første helseregionen i landet som benyttet DIPS til å få elektroniske pasientjournaler på alle nivåer, og vi har også gode systemer for elektronisk overføring av data, sier Elvebu. Vidt spekter Han sier at det selvsagt byr på utfordringer å få forent IKT-miljøer som i lang tid har eksistert ved 11 forskjellige sykehus fra Hammerfest i nord til Mosjøen i sør. ELEKTRONISKE JOURNALER: Helse Nord var første helseregion i landet som gikk over til å foreta all føring av pasientjournaler elektronisk. Økonomi- og administrasjonssjef Tom Robert Elvebu i Helse Nord IKT opplyser at omsetningen i Helse Nord sitt IKT- selskap i år vil nå opp i 200 millioner kroner. Men jeg mener at vi er i ferd med å lyktes med dette. Vi har dyktige fagfolk som ser det kliniske i sammenheng med det teknologiske. Vår aktivitet omfatter et vidt spekter fra tilrettelegging for bruk av helt enkel IKT, til å kunne utvikle og drifte meget avanserte dataløsninger som er spesialutviklet for helsesektoren, påpeker Elvebu. Felles innkjøp Innkjøp av datautstyr til Helse Nord skjer i samarbeid med de tre øvrige helseregionene gjennom Helseforetakenes Innkjøpsservice, som er lokalisert til Vadsø. Vi utfører det aller meste av tjenester selv. I 2010 kjøpte vi eksterne konsulenttjenester for 4,8 millioner kroner, opplyser Tom Robert Elvebu. KORT ELLER LANGTIDSLEIE, FINANSIERING, SERVICE - VEDLIKEHOLD OG REPARASJON INTERNATIONAL CONTAINER CONSULTANTS KONTAKT OSS I DAG: Tel: Mob: Epost: - Forhandler i Nord-Norge: Beisfjordveien 10, 8514 Narvik, Tlf.: E-post: - FORNYBAR FREMTID FORNYBAR ENERGI Enerconsult tilbyr prosjekteringstjenester innenfor fornybar energi med hovedfokus på småkraft og vindkraft. VÅRE ARBEIDSOMRÅDER: Konsesjonssøknader Miljø- og landskapsplaner Detaljplaner Detaljprosjektering Prosjektering av bygg- og installasjoner Prosjektering av infrastruktur enerconsult.no

12 IKT-bedriftene 12 NR IKT-bedriftene i tall Nordnorske IKT-bedrifter med omsetning over 10 millioner Forretningskommune Driftsinntekter Driftsresultat Drifts- Årsresultat Resultat- Egenkapital NR Firma margin margin EK-andel 1 KONGSBERG SATELLITE SERVICES AS TROMSØ ,91 % ,99 % ,27 % 2 ITET AS BODØ ,53 % ,90 % ,41 % 3 DIPS ASA TROMSØ ,80 % ,98 % ,64 % 4 SIGNAL BREDBÅND AS FAUSKE ,98 % ,67 % ,97 % 5 AVIKOM AS TROMSØ ,83 % ,69 % ,23 % 6 FUNN IT AS NARVIK ,36 % ,44 % ,34 % 7 PRONEA AS TOMASJORD ,44 % ,50 % ,18 % 8 KONGSBERG SPACETEC AS TROMSØ ,38 % ,32 % ,42 % 9 IT PARTNER TROMSØ AS TROMSØ ,21 % ,91 % ,57 % 10 BEDRIFTSSYSTEMER AS TROMSØ ,33 % ,73 % ,31 % 11 TELENOR SVALBARD AS LONGYEARBYEN ,87 % ,57 % ,09 % 12 ELTELE AS ALTA ,47 % ,12 % ,82 % 13 IT PARTNER HARSTAD AS HARSTAD ,87 % ,42 % ,34 % 14 NORNETT AS ALTA ,98 % ,84 % ,21 % 15 IT PARTNER FINNMARK AS ALTA ,92 % ,92 % ,40 % 16 IT PARTNER HELGELAND AS SANDNESSJØEN ,17 % ,77 % ,01 % 17 IT PARTNER BODØ AS BODØ ,80 % ,65 % ,27 % 18 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,58 % ,16 % ,74 % 19 XEROX PARTNER (X-PARTNER NORD AS) NORD-NORGE ,47 % ,96 % ,50 % 20 TROMS KRAFT FIBER AS TOMASJORD ,72 % ,23 % ,79 % 21 POWEROFFICE AS BODØ ,18 % ,19 % ,37 % 22 BREDBÅNDSFYLKET TROMS AS TROMSØ ,83 % ,48 % ,53 % 23 VESTERÅLSKRAFT BREDBÅND AS SORTLAND ,25 % ,86 % ,34 % 24 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,47 % ,15 % ,13 % 25 HÅLOGALAND IKT AS HARSTAD ,67 % ,92 % ,94 % 26 3NET AS SØRKJOSEN ,37 % ,46 % ,72 % 27 EXCLUSIVE NETWORKS NORWAY AS TROMSØ ,66 % ,60 % ,34 % 28 LOFOTKRAFT BREDBÅND AS SVOLVÆR ,34 % ,31 % ,11 % 29 TROLLFJORD BREDBÅND AS BODØ ,16 % ,28 % ,69 % 30 SOFTSPRING AS BODØ ,81 % ,67 % ,63 % 31 ASPECTOR THINCOM AS ØRNES ,91 % ,60 % ,42 % 32 VARANGER KRAFTUTVIKLING AS VADSØ ,25 % ,08 % ,67 % 33 HAMMERFEST ENERGI BREDBÅND AS HAMMERFEST ,87 % ,56 % ,80 % 34 AUTOSIM AS SNAPTV AS TROMSØ ,31 % ,30 % ,72 % 36 ISHAVSLINK AS ALTA ,68 % ,98 % ,95 % 37 CERUM AS MO I RANA ,18 % ,78 % ,76 % 38 IBIS IKT AS TROMSØ ,14 % ,60 % ,42 % 39 MONET AS MO I RANA ,02 % ,39 % ,38 % 40 NORDIX DATA AS TROMSØ ,26 % ,69 % ,54 % 41 DIALOG EXE AS BODØ ,99 % ,02 % ,27 % 42 JUPITER SYSTEM PARTNER AS TROMSØ ,17 % ,42 % ,09 % 43 BREDBÅNDSSERVICE AS TROMSØ ,29 % ,17 % ,88 % 44 CREATIVE VISUAL GROUP AS BODØ ,40 % ,29 % ,30 % Mester i samhandling Det gjelder se det store bildet. Visste du at Datametrix er ledende innen videokommunikasjon og samhandlingsløsninger? Som eneste selskap i Norge har vi oppnådd Cisco-sertifiseringen Master Unified Communication Specialization. Vi er også Cisco Video Telepresence Master. Det er et håndfast bevis på at vi evner å integrere applikasjoner, designe, installere og drifte komplekse samhandlingsløsninger. Alt for at våre kunder skal få en mer effektiv hverdag og bli mestere i samhandling. De også. I tillegg er vi både sertifisert som Microsoft Gullpartner og som Cisco Gullpartner, og mange omtaler oss derfor som «Gullpartner på kompetanse». Kontakt oss i dag om du og din bedrift er interessert i nettverk, datasenter, sikkerhet og samhandlingsløsninger. Ta kontakt med oss på eller

13 Nordnorske IKT-bedrifter - Egenkapital-andel NR Firma Poststed Driftsinntekter Egenkapital EK-andel 1 MIME SYSTEM AS NARVIK ,00 % 2 TELENOR SVALBARD AS LONGYEARBYEN ,09 % 3 IKNOWBASE SOLUTIONS AS HAMMERFEST ,10 % 4 ARESI AS TROMSØ ,04 % 5 NK-NETT AS BODØ ,91 % 6 CREATIVE VISUAL GROUP AS BODØ ,30 % 7 SNAPTV AS TROMSØ ,72 % 8 HT GRUPPEN MULTIMEDIA AS HARSTAD ,27 % 9 BREDBÅNDSSERVICE AS TROMSØ ,88 % 10 KONGSBERG SATELLITE SERVICES TROMSØ ,27 % Nordnorske IKT-bedrifter - Driftsmargin NR Firma Poststed Driftsinntekter Driftsresultat NYE TOTALNETT AS ANDENES ,00 % 2 CREATIVE VISUAL GROUP AS BODØ ,40 % 3 IKNOWBASE SOLUTIONS AS HAMMERFEST ,70 % 4 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,58 % 5 EDB CARD SERVICES SECANA AS MO I RANA ,90 % 6 TROMS KRAFT FIBER AS TOMASJORD ,72 % 7 SMALLSOFT AS BODØ ,13 % 8 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,47 % 9 DIALOG EXE AS BODØ ,99 % 10 IT-PARTNER NARVIK AS NARVIK ,32 % Nordnorske IKT-bedrifter - Netto fortjenestemargin Driftsmargin Driftsinntekter Årsresultat Resultatmargin NR Firma Poststed NYE TOTALNETT AS ANDENES ,90 % 2 CREATIVE VISUAL GROUP AS BODØ ,29 % 3 IKNOWBASE SOLUTIONS AS HAMMERFEST ,55 % 4 FINALE SYSTEMER AS TROMSØ ,16 % 5 EDB CARD SERVICES SECANA AS MO I RANA ,46 % 6 SMALLSOFT AS BODØ ,20 % 7 WIDERØE INTERNET AS MOSJØEN ,15 % 8 TELENOR SVALBARD AS LONGYEARBYEN ,57 % 9 DIALOG EXE AS BODØ ,02 % 10 KONGSBERG SATELLITE SERVICES TROMSØ ,99 % Norskprodusert dumperpåbygg til riktig pris... Nytt påbygg eller henger - ta kontakt! NR SKARE & NES A/S AUTORISERT PÅBYGGERVERKSTED HYPRO - tøffere & rimeligere - topp sikkerhet! Konstruert med utbyttbare deler for minimale utgifter, når fangeren tar i mot støt slik den er ment og skulle gjøre! HYPRO viltfangere klare for de nye 2010 modellene 13 Postboks 441, Sentrum 0103 Oslo Tel.: Faks : E-post : Dokumentasjon av byggevarer i ht. Teknisk forskrift 10 kap. 3 Akkreditert produkt- og kvalitetssystemsertifisering Vårt kjerneområde er godkjenning og sertifisering av : Ferdigbetong betongvarer og betongelementer Vi administrerer i alt 15 ulike godkjenning- og sertifiseringsordninger innen områdene: Fabrikkfremstilte betong- og lettbetongprodukter Tilslag Asfalt Armeringsstål, sement og murmørtel Tilsetingstoffer og tilsetingsmaterialer til betong Prøvingslaboratorier og byggeplasslaboratorier Besøk oss på vår hjemmeside hvor du blant annet vil finne en ajourført database over alle godkjente og sertifiserte virksomheter. Mer enn 700 foretak er i dag tilsluttet våre ulike ordninger. V i e n g a s j e r e r o s s n a s j o n a l t o g i n t e r n a s j o n a l t 2010 modell viltfanger VILTFANGER ER LOVLIG HYPRO AS Telefon modell viltfanger VILTFANGERE ER GODKJENTE Gunstigere forsikring og egenandel med viltfanger montert!

14 IKT-BEDRIFTENE 14 NR Igjen på nordnorske hender og med ny ambisiøs satsing: itets særpreg skal erobre Sør-Norge ENTUSIASTISKE ANSATTE: itet har en snittansiennitet på 11,5 år blant sine ansatte i en bransje som er preget av høyt gjennomtrekk. Kurt Kristoffersen mener at det at itet har ivaretatt sine ansatte så godt utgjør et fortrinn for bedriftens sterke satsing på å vokse i hele landet i tiden som kommer. Det å satse på mennesket blir heretter den helt sentrale ledetråden i all vår virksomhet; både overfor våre ansatte og våre kunder. Gjennom mange år har vi vist hvordan vi har tatt godt vare på våre ansatte, og gitt dem en arbeidsplass de trives på. Nå skal vi bringe dette også ut til våre kunder og vi satser på sterkt vekst i Sør-Norge i tiden som kommer. Geir Johansen Det sier eksportdirektør Kurt Kristoffersen i itet. Tittelen har han nå fordi selskapet, som igjen er på nordnorske hender, akter å «eksportere» det som selskapet står for sørover. Jeg har selv arbeidet flere år innen bransjen sørpå. I itet har vi oppdaget hvilke behov som melder seg i dagens samfunn med alt for stort fokus på materielle verdier og følelse av fremmedgjøring hos enkeltmennesker. Det å satse på mennesket har vi gjort i vår bedrift gjennom mange år og vi har sette hvilke positive effekter dette har hatt, sier han. Kjøpte tilbake aksjene I 2008 ville itet bli til en nasjonal aktør innen IKT, og man valgte da å selge 90,1 prosent av aksjene til Umoe IKT. ITet ble imidlertid aldri fusjonert inn i Umoe, men besto som eget selskap fortsatt ledet av Hans Albert Nilsen. Umoe IKT har de siste årene slitt økonomisk, og i november i fjor ble selskapet kjøpt opp av Atea. Flere av datterselskapene fulgte imidlertid ikke med på kjøpet deriblant itet. I vår kjøpte selskapet Kunnskap Invest AS; som eies av itet-ansatte, tilbake aksjene som Umeo IKT hadde slik at de ansatte nå eier alle aksjene i itet. Varanger Bynett Flere kvinner Og det er en ambisiøs satsing det nå legges opp til i det nordnorske dataselskapet. - inspirert av nordnorsk energi Vi er nå rundt 120 ansatte. Innen fem år skal vi ansette 200 nye medarbeidere nasjonalt, og vi skal overstige en milliard kroner i omsetning. Vi har allerede etablert kontorer i Oslo. Av de sju vi ansatte først i Oslo, så var fem av dem kvinner. Dette er også helt i tråd med vår profil: I tiden som kommer vil vi prioritere å ansette flere kvinnelige medarbeidere, fordi de oftere står for et verdisyn som passer oss. Innen første kvartal 2012 vil det være 20 ansatte ved kontorene våre på Østlandet, og i løpet av første halvår neste år vil vi også ha etablert kontorer i Bergen og Trondheim, opplyser Kristoffersen. Ivareta og se de ansatte I vår nye strategi vil vi rett og slett benytte oss av de fortrinn vi har som bedrift. Vi har gjennom Internett TV Drift Lisenshosting BBS VPN Bestill nå! Installasjon 4800,- mange år lagt stor vekt på det menneskelige. Vi har gitt hjelp til medarbeidere som har havnet i vanskelige situasjoner i livet, vi har lagt stor vekt på å få ansatte som har falt ifra tilbake i arbeid hos oss. Vi har bistått når familiære konflikter har oppstått. Vi har gjennom dette engasjementet skapt en bedrift som vi opplever folk at setter stor pris på å arbeide i. Vi har en snittansiennitet på 11,5 år blant våre ansatte. Innen den bransjen vi opererer i er det vel ingen bedrifter som kan vise For å bestille fiber, se eller ring kundeservice på tlf Foto: Tony Hall

15 NR moderne, miljøvennlig bedrift. Det tredje handler om økonomi hvor vi skal sørge for å gi våre kunder økonomisk gevinst, altså EKT. I sum, så skal vi i alle ledd stå for og eksponere bærekraftig utvikling, sier han. Ideologi Noen som er mest glad i å telle penger vil kanskje synes at dere har gått over fra å drive forretning til å bli naive ideologer? Det står enhver fritt til å ha sine meninger om det vi gjør. Og det ligger en klar og bevisst ideologi bak vår nye satsing. Vi tror faktisk at nytenking og evne til å gå nye veier er noe som virkelig trengs i disse tider. Nysatsingen er noe som ledelsen i itet er samstemmig enige om og med oss har vi et lag av særs dyktige, erfarne og entusiastiske ansatte, sier Kurt Kristoffersen. Han sier at selskapet vil investere titalls millioner kroner til første trinn i nysatsingen; som går ut på å få etablert kontorer nasjonalt. For vår videre satsing vil det nok bli nødvendig å hente inn en del ny kapital. Hvordan vi skal gjøre dette har vi enda ikke bestemt oss for, sier han. NØKKELTALL itet AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 221,40 174,20 Driftskostnader 208,00 174,40 Driftsresultat 3,39-0,19 Årsresultat 1,98-0,61 Sum Eiendeler 128,30 143,7 Sum Egenkap. 41,59 63,90 Sum Gjeld 86,70 79,80 MENNESKET I FOKUS: Å sette mennesket; og dets verdier på alle plan, i fokus blir enda viktigere i fremtiden, mener eksportdirektør Kurt Kristoffersen i itet. til så stabile ansatte, påpeker Kristoffersen. Komplett i nord Etter et tett og godt samarbeid de siste årene er Barlindhaug Consult nå et selvstendig datterselskap i Multiconsult-konsernet. Med sine multifaglige rådgiver- og prosjekteringsmiljøer kompletterer selskapene hverandre og utgjør et suverent kraftsenter i Nord. Fra Nord-Norge Han mener at det innebærer et pluss i den nye satsingen at man kommer fra Nord-Norge: Vi framstår som åpne, direkte og gjerne litt fargerike. Gjennom praksis, så har vi fått bekreftet at vi oppnår respekt for den måten vi er på. Folk og kunder stoler på oss. I Nord-Norge bør vi være stolte av disse sidene av oss selv og benytte dem på en positiv måte; også i næringslivssammenheng, sier Kristoffersen. EKT For å illustrere satsingen har man innen itet selv lansert begrepet EKT. Fra å drive på med salg av IKT skal vi i stadig større grad gi kundene våre EKT. Det står for effektivisering, kostnadsoptimalisering og tidsbesparelser. Innen 2017 satser vi på at alt vi selger skal gi kundene 17% EKT, og andelen skal stadig økes. itet vil i sine leveranser garantere at kunden oppnår minimum 17% EKT. Ut fra de grundige analyser vi har foretatt i markedet, så er vi ikke i tvil om at vi her innstiller oss etter det som kundene våre egentlig ønsker, sier han. Tre hovedområder Kurt Kristoffersen mener at man satser på rett sted til rett tid nå. Å sette mennesket; og dets verdier på alle plan, i fokus blir enda viktigere i fremtiden. Vi legger tre hovedområder til grunn for vår nye satsing. Det ene er sosiologi; som innbefatter alt som har med relasjoner mennesker imellom å gjøre. Det andre er økologi; som har med menneskets samspill med naturen å gjøre. Her har vi også gjennom år foretatt tiltak i itet som gjør oss til en Lokal nærhet, global kunnskap Lokal tilstedeværelse er viktig. Multiconsult og Barlindhaug Consult har kontorer i Nordland, Troms og Finnmark som tilbyr komplette løsninger innen rådgiving og prosjektering. Med støtte fra de mange Multiconsult-kontorene i landet for øvrig, står selskapene svært godt rustet til å møte alle nye utfordringer og satsninger man ser komme i nord. - Multiconsult er et selskap der medarbeiderne kan sitt fag, viser engasjement, har sans for lagspill og tar ansvar. Disse personlige kvalitetene, koblet med en gjennomtenkt arbeidsmetodikk og teknologikunnskap, danner grunnlaget for selskapenes suksess, forteller Dag Normann, leder ved Multiconsults Narvik-kontor. Som konsern besitter Multiconsult spisskompetanse på en rekke fagfelt. Vi har en praksis som gjør det mulig å utveksle arbeidskraft mellom de ulike kontorene. Dette gjør oss i stand til å ta på oss oppdrag av større eller mer krevende karakter enn hva vi har kapasitet til lokalt, sier Torill Utheim som leder Multiconsults kontor i Tromsø. Barlindhaug Consult Del av MULTICONSULT Ledende i Arktis Utfordringene i arktiske strøk er mange, men samtidig er mulighetene tilsvarende store. Barlindhaug Consult og Multiconsult har tatt utfordringene og etter hvert opparbeidet seg lang erfaring fra prosjekter i kaldt klima. - Områdene i nord gir helt spesielle utfordringer og utfordrer oss teknologisk på grensen av det mulige. Kunnskap gjennom forskning, og erfaring gjennom prosjekter som Snøhvit, Frølageret på Svaldbard, Sahkalin og Shtokman i den russiske delen av Barentshavet, har gitt oss unik erfaring, forteller Arnor Jensen, adm. direktør i Barlindhaug Consult. Tung referanseliste Vi har vært sentrale aktører i markedet i en årrekke og vært tunge bidragsytere i utviklingen av Nord-Norge. Noen av våre nyere prosjekter: Tromsø havn Jekta storsenter, Tromsø Kirkenes skole SILA for LKAB i Narvik Illustrasjon: BC Arkitektur

16 IKT-BEDRIFTENE 16 NR Avikom i Tromsø med internasjonal satsing: Intuitive løsninger erstatter kostbare flyreiser NØKKELTALL Avikom AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 82,90 71,09 Driftskostnader 79,70 70,68 Driftsresultat 3,18 0,41 Årsresultat 1,58-0,30 Sum Eiendeler 68,80 45,10 Sum Egenkap. 15,30 12,60 Sum Gjeld 53,50 32,50 For oss er det av største viktighet å gjøre teknologien så enkel og brukervennlig som mulig, fordi det er da vi oppnår tilfredshet hos kunden samtidig som vi skaper det viktigste grunnlaget for å selge våre unike løsninger for videokonferanser til stadig flere. Dette sier daglig leder for Avikom AS i Tromsø, Hans Johan Tofteng; som siden 1999 har ledet en bedrift i svært positiv utvikling. Geir Johansen Hans Johan Tofteng, som er født og oppvokst i Salangen, tok utdannelse innen både tele-elektronikk og bedriftsøkonomi. Han startet opp med Lydteamet i Vi sørget for best mulig lyd og lys på konserter og andre forestillinger, og jeg så hvor viktig både det lydmessige og det visuelle uttrykket ble i pakt med at ny teknologi ble utviklet. Da jeg for første gang fikk se en videokonferanse tenkte jeg at her lå framtida! Men jeg forsto også at mye måtte til før slike konferanser virkelig kunne bli utbredt, forteller Tofteng som i 1999 startet opp Avikom AS. Tromsø-investorer Fra første stund fikk han med seg Tromsø-investorene Inge Falck Olsen og Toralf Willumsen. De viste interesse for å være med på å utvikle en ny og spennende teknologibedrift, og de har vært viktige medspillere for meg langs hele veien videre. Begge sitter fortsatt i styret i bedriften. Dessuten er vi så heldige at vi har kunnet STERK VEKST: Siden 1999 har Hans Johan Tofteng (innfelt) og de ansatte i Avikom arbeidet med å gjøre IT-bedriften i Tromsø til en stadig større aktør innen leveranse av utstyr og teknologi til videokonferanser. I år vil bedriften nå opp i ny rekordomsetning på 100 millioner kroner. utvikle oss fra et av de aller beste bredbåndsområder i verden takket være den satsingen som har skjedd gjennom Bredbåndsfylket Troms. Vi har også hatt god støtte av Innovasjon Norge sitt Tromsøkontor, samt Skattefunn som Forskningsrådet administrerer, opplyser Tofteng. Videokonferansesystemer Avikom selger og monterer komplette møterom for videokonferanser, i tillegg til viktige tjenester som WEBTV og flerpartsmøter, hvor flere deltakere kan delta i samme møte. Vi har utviklet vår egen tjenesteplattform, Easymeeting, som gir bedre brukervennlighet uansett hvilket type utstyr de benytter til videokonferanser og uansett hvor i verden de befinner seg. Stor brukervennlighet kan koples direkte til økt bruk og igjen bedre utnyttelse av tiden, sier Tofteng. Internasjonalt Han leder i dag en bedrift med rundt 40 ansatte. Det gode og innovative IKTmiljøet i Tromsø har også vært et stort pluss for utviklingen av bedriften, da det ikke har bydd på problemer å rekruttere nye, dyktige medarbeidere, sier han. Jeg er veldig stolt over de medarbeiderne vi har de nyter stor anerkjennelse hos våre internasjonale samarbeidspartnere, sier Tofteng. Avikom har nå avdelinger i Tromsø, Bodø, Stavanger og Oslo. Man har ni ansatte i Danmark, og en foreløpig ansatt i Sverige. Selskapet vil øke fra en til tre ansatte i Boston i USA ved årsskiftet. I november er datasenteret i Boston online, og vi har store forventninger til det amerikanske markedet. Vi er realistiske på at det kommer til å ta tid, men responsen så langt har vært veldig positiv. I år når selskapet opp i ny rekordomsetning på 100 millioner kroner, opplyser han. Over 100 ansatte om fem år Potensialet for våre løsninger er stort. Vi tror at videokonferanse enda er i startgropa, og i Norge er det slik at kun 10 prosent av de som er mulige videokonferansebrukere benytter seg av dette til tross for at selve teknologien har eksistert i rundt 20 år. Vi akter å bli en betydelig aktør innen videokonferanser, både i Norden, i Europa og på litt sikt også i USA. Om fem år vil vi være over 100 ansatte, sier Tofteng. Viktige kunder Han opplyser at oljebransjen er blant de viktigste kundene da flere internasjonale oljeselskaper, samt begge de to nordnorske, North Energy og Front Exploration, benytter seg av videokonferanser tilrettelagt av Avikom. Oljebransjen er en kompetanseintensiv bransje, som klart ser fordelen av tidsbesparelser. Men våre løsninger er også flittig benyttet av skoleverket, samt av mange av kommunene i Troms. Studiesenteret.no samt Universitetet i Tromsø har i en årrekke vært viktige kunder, sier han. Sparer kostnader Hans Johan Tofteng sier at man også merker en klart økende tendens til å bruke videokonferanser innen det generelle næringslivet. Reiser og møter koster. Undersøkelser viser at selve reisene i snitt tar tre ganger så lang tid som det møtene varer. Selvsagt vil reiser fortsatt være en viktig del av moderne kommunikasjon, men gjennom bruk av videokonferanser er det mulig å redusere store kostnader for bedrifter og oppnå de samme positive effekter ut fra møter. En annen svært viktig faktor er at ansatte får frigjort mye tid som kan benyttes til andre viktige oppgaver og ikke minst til fritid. Reiser går svært ofte på bekostning av fritid, sier han. Enkle løsninger I november i år introduserer Avikom Easymeeting for mobile løsninger for bruk av videokonferanser gjennom PC, Mac, ipad og iphone. Her benytter vi vår egen teknologi med «summetonen» som gjør at brukere av de forskjellige teknologiredskapene lett kan kommunisere sømløst og uavhengig av type utstyr. I det hele tatt så har vi fra første stund av lagt stor vekt på å sette kunden i fokus. Mange har vegring imot å bruke ny teknologi, fordi de finner det for «vanskelig». Og her må nok bransjen og teknologene selv ta en del av skylden da man ikke har vært flinke nok til å finne mest mulig enkle løsninger for folk. Ingen skal måtte lese igjennom ei lang bruksanvisning før de tar i bruk den teknologi som Avikom leverer, sier Hans Johan Tofteng. Din IT-infrastruktur leverandør i Nord-Norge Siv. øk. Inge Falck Olsen har 33,76 prosent av aksjene i Avikom AS, mens selskapet Miamia hvor Tofteng og David Solheim hver har 50 prosent hver av aksjene har en aksjeandel på 32,40 prosent. Tromsø Skotøimagasin har en aksjeandel på 23,11 prosent mens resten av aksjene er fordelt i mindre poster, med mange av de ansatte som aksjonærer.

17 IKT-BEDRIFTENE Funn IT i Narvik satser på videre vekst: NR Skreddersydd data gjennom 22 år 17 Fra den spede begynnelse i 1989; da et par mann ble satt til å betjene en av Norsk Data Elektronikk sine maskiner som ble plassert i Narvik så har Funn IT gjennom selvstendig og kreativt utviklingsarbeid blitt til landsdelens største selskap innen sentraliserte datatjenester og systemutvikling. Etter et fjorår med intern «rigging» er selskapet enda sterkere rustet for videre vekst. Geir Johansen Historien til Funn IT i Narvik er interessant fordi det er gjennom den utvikling selskapet har gjennomgått; ja selve selskapets kultur, at det er blitt til hva det er i dag. Vi har gått gjennom flere faser, hvor vi har fått store kunder å forholde oss til kunder som vi har sørget for å skaffe datasystemer som inneholder sikkerhet og kvalitet. Dette har gitt oss stadig nye plattformer til å utvikle oss videre, sier Lars Ivar Simonsen, som har ledet selskapet siden Norsk Data I 1989 plasserte daværende Norsk Data Elektronikk ut sine datamaskiner rundt om i distriktene, og i Nordland havnet en slik maskin i Narvik. Et par mann ble ansatt for å yte «dataservice» overfor aktuelle kunder, men det viste seg fort at det ikke ble særlig sus over planene til ND. Man tok ikke inn over seg den store betydningen som PC`en fort skulle komme til å få. Internett På begynnelsen av 1990-tallet kom internett som nytt fenomen, og Herold Myrland fikk ansvar for å prøve å sørge for et internettilbud til folk i Narvik-området gjennom selskapet Funn IT. Sammen med Svein Pedersen drev han godt utviklingsarbeid, og etterhvert kom det inn bedrifter som også hadde bruk for de nye tjenestene. Fra Norsk Lysningsblad til avisdata Nordtrykk AS i Narvik trykte den gangen Norsk Lysningsblad, og det kom etterhvert krav om at man burde få utviklet en elektronisk versjon av bladet. Funn IT fikk oppgaven, og mestret den. De første systemene for det som senere skulle bli til Doffin ble utviklet i Narvik. Nordtrykk var eid av avisa Fremover og avisa overtok eierskapet av Funn IT fra Narvik kommune og Nordland fylkeskommune. Ut fra dette kom Funn IT til å lage et sentralisert system for datadrift for A-pressen i Nord- Norge. Fra sommeren 2002 kjørte Funn IT økonomi-, lønn- og andre systemer for A-pressen. Ledelsen i A-pressen var så godt fornøyd RIGGET FOR VIDERE VEKST: Funn IT i Narvik; ledet av Lars Ivar Simonsen (innfelt) brukte mye av fjoråret til å forbedre interne rutiner og «rigge fabrikken» med sikte på videre vekst. Bildet er fra Helpdesken. med systemene Narvik-bedriften utviklet at man valgte å forlenge avtalen, og i dag har Funn IT disse systemene for A-pressen i hele landet. På midten av 2000-tallet valgte også Harstad Tidende gruppen å benytte Funn IT til å styre viktige datatjenester. Fra Rec til Hurtigruten Så ble det klart at ny solcelleindustri skulle utvikles i Narvik. Funn IT var tidlig ute, og utviklet systemer som Rec Scancell ville benytte. Solcellesatsingen ble fort internasjonal og Funn IT fikk med det også erfaring med arbeid i det internasjonale markedet. Da Rec valgte å flytte alt av administrasjon til Singapore fulgte datatjenestene med, men da hadde Funn IT opparbeidet seg nok kompetanse innen sentralisert datastyring til å vinne en stor kontrakt for Hurtigruten. Også i dag er Hurtigruten den største enkeltkunde som Narvik-bedriften har. Veivisere Slik har selskapet utviklet seg opp gjennom årene; gjennom å finne fram til skreddersydde løsninger for datadrift for store og viktige kunder. «I det stille» har vi blitt kjent for våre løsninger, og i dag har vi rundt 1000 kunder tilsammen; med stort og smått. Innen våre to klart definerte forretningsområder - IT drift og systemutvikling kan vi derfor i dag være veivisere for våre kunder. De siste årene har vi kjøpt opp en del mindre selskaper som har drevet med beslektet virksomhet, og dette har ytterligere styrket oss som selskap, påpeker Lars Ivar Simonsen. Lønnsomt Funn IT har nå 67 ansatte, og omsetningen har økt sterkt de siste årene. Inntjeningen har også vært sjeldent god, til et IT-selskap å være. Ja, vi har tjent godt. Det skyldes at vi har en svært godt innarbeidet forretningsmodell, samt meget dyktige ansatte som utfører hardt arbeid hver dag. Takket være Høgskolen i Narvik har vi også hele tiden kunnet rekruttere gode dyktige medarbeidere, og de siste årene har vi også lyktes i å hente inn flinke folk her fra distriktet som i noen år har arbeidet sørpå. Disse; som helst har kommet opp i 30-årene, blir til viktige rollemodeller for ferskingene som kommer inn, sier Simonsen. «Sky-tjenester» I fjor brukte selskapet mye tid på å forbedre interne rutiner. Vi var kommet til et punkt da vi fant det hensiktsmessig «å rigge fabrikken» for videre vekst og nye Hovedbase: Mosjøen Lufthavn, 8658 MOSJØEN Telefon: , Fax: teknologiplattformer. Denne prosessen har vært vellykket, og gjør at vi nå står enda sterkere rustet til å møte framtiden. Markedet fokuserer mye på «sky-tjenester» for tiden en tjeneste Funn IT i realiteten har levert i mange år. Lang erfaring og høy kompetanse gjør derfor Funn til en attraktiv og varig partner for våre kunder. I kombinasjon med bred kompetanse på programvareutvikling kan vi levere et komplett tjenestetilbud til et krevende marked, sier han. Vekst Selskapet har en klar vekststrategi; men denne er basert på den samme nøkternhet som vi hele tiden har ansett for å være viktig. Vi er i dag etablert i Narvik, Harstad, Bodø og Finnsnes og Tromsø framstår nå som et interessant område for oss. Når det gjelder nye lokasjoner, så ser vi ikke kun på det som har med kroner og øre å gjøre, men også på muligheten til å knytte til oss flere flinke fagfolk noe som er en viktig grunnpilar i vår utvikling, sier Lars Ivar Simonsen. Hurtigruten ASA og Nordkraft AS eier i dag 50 prosent av aksjene hver i Funn IT. NØKKELTALL Funn IT AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 70,30 67,90 Driftskostnader 64,40 50,90 Driftsresultat 5,80 17,08 Årsresultat 4,50 12,20 Sum Eiendeler 36,50 45,80 Sum Egenkap. 23,10 18,90 Sum Gjeld 13,40 26,90 A/S Nordlandsfly har 26 års erfaring med helikoptertransport i nordnorske fjell- og kystområder Vi utfører blant annet: * godstransport * taxiflyging * fotoflyging * vilt-tellinger * linjeinspeksjon * travers-legging A/S Nordlandsfly opererer helikoptre som løfter opp til 1300 kilo. Våre piloter er rutinerte og har mange års flygererfaring. Kontakt oss for pristilbud!

18 ITK-SELSKAPENE 18 NR Øystein Benjaminsen i IT Partner ser en klar utviklingen innen offentlige innkjøp: Storkjedene tar over datasalget Da vi starta opp IT Partner i Bodø i 1997 hadde nesten alt av offentlige institusjoner i Nord-Norge egne innkjøpssjefer som sto fritt til velge hvem de skulle handle data-utstyr fra. I dag er offentlige innkjøp regelstyrt i detalj og isolert fokusert på pris noe som medfører at omtrent alt av innkjøp foretas gjennom store sørnorske eller internasjonale dataselskaper. Geir Johansen Dette sier daglig leder for IT Partner Bodø, Øystein Benjaminsen. Han var en av de som i 1997 startet opp IT Partner et nordnorsk eid og ledet dataselskap som opp gjennom årene har vokst sterkt. I dag har IT Partner rundt 130 ansatte, og avdelinger rundt om i hele landsdelen. Lokalt eid og styrt Da vi valgte organisasjonsmodellen for IT Partner vektla vi sterkt lokalt eierskap, nærhet til kundene, og verdiskapning i lokalsamfunnene. Ut fra dette ble bedriften videreutviklet til det den er i dag Avdelingene drives som selvstendige enheter hvor de ansatte har eierskapet. Modellen har vist seg å være god og framtidsrettet, og vi kan derfor se tilbake på mange år KJØPER STADIG MER SØRFRA: Store nordnorske offentlige institusjoner som sykehus, fylkeskommuner, universiteter og høgskoler kjøper stadig mer av data-utstyr fra store sørnorske eller internasjonale selskaper. Men er dette en ønskelig utvikling; for kjøperne av utstyr i landsdelen, for næringslivet her, og for landsdelen som helhet? spør Øystein Benjaminsen i IT Partner Bodø. Han har sett de forandringer som har skjedd siden han var med på å starte opp IT Partner i med veldig fin utvikling i IT Partner, sier Benjaminsen. Offentlige innkjøp Han finner imidlertid grunn til å påpeke den utviklingen som har skjedd når det gjelder offentlige innkjøp i landsdelen. Om jeg skulle starte opp et lite datafirma i Bodø i dag med rundt ti ansatte, og satse på å levere hardware; standardløsninger innen data, så kunne jeg bare glemme å skulle selge noe til offentlige institusjoner. Med veldig få unntak, så kjøpes nesten alt av data-utstyr til store offentlige institusjoner, som sykehus, fylkeskommuner, universiteter og høgskoler i landsdelen nå hos store kjeder sørpå, eller fra internasjonale datakjeder, påpeker Benjaminsen. Detaljert EU-regelverk Han viser til at offentlige innkjøp i stadig større grad har blitt detaljstyrt via et regelverk som er nedfelt innen EU: Og innen dette regelverket er innkjøpene isolert fokusert på pris, og ingenting annet. De som skal stå for kjøpene velger helst den enkle, trygge veien for å gjøre innkjøp nemlig hos de store aktørene i markedet. Ikke minst for å unngå tvistesaker som koster en masse av tid og penger fordi de store aktørene kan komme med juridiske innvendinger, dersom de finner at små detaljer innen regelverket ikke har blitt fulgt. Her er det snakk om selskaper som har advokatfirmaer som er på størrelse med hele IT Partner Bodø, sier Øystein Benjaminsen. Nærhet og trygghet I IT Partner vektlegger vi nærhet til kundene, gjennom oppfølging, personlig service, lokal tilstedeværelse. Fordi vi vet at slikt faktisk er av betydning for kjøpere og brukere av datautstyr. Det skaper trygghet, sikkerhet i systemene, og dermed mer effektiv databruk. Men alt dette kan ikke nedfelles i regelverk som utelukkende har pris som knaggen alt skal henges på. Vi har da også ved mange anledninger konstatert at kunder slett ikke har endt opp som særlig fornøyde, etter å ha gjort innkjøp langveisfra som i utgangspunktet var de mest prisgunstige, men som på sikt slett ikke ble det billigste alternativet heller, påpeker Benjaminsen. Til Oslo Øystein Benjaminsen sier at selskapet han var med på å starte i 1997 opp gjennom årene har opparbeidet seg så mye kompetanse og erfaring innen markedet, at man står sterkt rustet til også å kunne møte de nye utfordringene. Vi vil etablere en overbygning innen IT Partner, gjennom å skape ei egen avdeling som kan stå for samlet merkevarebygging og markedsføring. Det må vi rett og slett gjøre for å kunne markere oss i Oslo; hvor beslutningene om stadig mer av offentlige innkjøp her i landet nå fattes, sier han. Kvalitet Han understreker at IT Partner fortsatt selger en god del datautstyr og tjenester til offentlige institusjoner, som kommuner, fylkeskommuner og sykehus. Det skyldes at vi har opparbeidet oss et godt kontaktnett opp gjennom årene, i tillegg til at vi har et godt rykte i markedet. Folk som har drevet på med innkjøp av data innen det offentlige i noen år vet rett og slett at vi leverer kvalitet på alle nivåer, og vi blir foretrukket ut fra dette, sier han. En ønskelig utvikling? Øystein Benjaminsen velger å fremme disse synspunktene for å påpeke i hvilken retning utviklingen går. Men er dette en ønskelig utvikling; for kjøperne av utstyr i landsdelen, for næringslivet her, og for landsdelen som helhet? Vi opplever at nordnorsk næringsliv mister stadig større andeler av offentlige innkjøp, og dette gjelder ikke bare innen datasektoren. Det er også slik at det faktisk fins rom innen regelverkt for å velge selv hvor man vil kjøpe ifra. Offentlige institusjoner har full mulighet til å øve egen påvirkning på innkjøp. Men for at det skal kunne skje, så er det jo først nødvendig å gripe fatt i den utviklingen som skjer og så finne ut hvilke tak som bør tas for å endre på denne utviklingen, sier Øystein Benjaminsen.

19 NR Sonja Djønne ser gode muligheter på Helgeland: Første kvinnelige IT Partner-leder Av 20 ansatte i IT Partner sin Helgelands-avdeling er kun tre kvinner. Til gjengjeld er daglig leder Sonja Djønne den aller første kvinne som leder en IT Partner-avdeling. Vi opererer i et svært variert og spennende næringsmessig område. Økt aktivitet innen olje og gass med nye bedriftsetableringer, merkes nå godt i Sandnessjøen, sier Sonja Djønne. Geir Johansen Sona Djønne er utdannet økonom fra BI, og hun har i mange år arbeidet med offentlige innkjøp både som innkjøpssjef i Rana kommune og ved Helgelandssykehuset. Før hun tiltrådte stillingen som ny daglig leder for IT Partner Helgeland 1. september i år arbeidet hun i fem år i investeringsselskapet Helgeland Invest. Godt rykte Jeg har altså mangeårig erfaring fra den andre siden av bordet; da jeg har drevet med innkjøpsledelse. Gjennom dette arbeidet fikk jeg da også kontakt med IT Partner, og jeg opplevde at ansatte i dette selskapet er dyktige og har opparbeidet seg godt rykte i markedet. Gjennom mitt arbeid i Helgeland Invest fikk jeg også knyttet viktige kontakter innenfor næringslivet i regionen, og dette kommer også godt med i min nye stilling, sier hun. Første kvinne i ledelsen: Sonja Djønne begynte som leder for IT Partner Helgeland 1. september. Hun ser betydelig utviklingspotensiale for bedriften i en region i vekst. Lokalt Sonja Djønne liker også IT Partner sin organisasjonsmodell med avdelinger som for en stor del er eid av de ansatte. Dette skaper god motivasjon, da man arbeider i «sin egen bedrift». Verdiene som skapes pløyes også inn i den lokale avdelingen, og det skapes en egen nærhet til lokalsamfunnet. Dette er en modell som jeg liker, sier Sonja Djønne. Mannsdominert IT- bransjen er; i likhet med andre bransjer med stort tilsnitt av teknisk erfaring og innsikt, sterkt dominert av menn. 3 av 20 ansatte ved IT Partner sin Helgelands-avdeling er kvinner, og av IT Partner sine rundt 130 ansatte totalt er det kun ti kvinner. Joda, mannsdominansen merkes helt tydelig. Det er jo bare å håpe at det skjer en endring også innen denne bransjen for kvinner burde så absolutt ha noe viktig å tilføre også her, sier Sonja Djønne. Solid erfaring Hun begynte som daglig leder 1. september; på dagen 10 år etter at Helgelandsavdelingen av IT Partner ble etablert. Den korte tiden jeg har vært i stillingen har jeg brukt til å gjøre meg kjent med organisasjonen og de ansatte. Jeg føler at jeg er blitt svært godt mottatt. Vi som leder de forskjellige IT Patrner-avdelingene holder løpende kontakt, og det er betryggende å vite at man har så mange med solid erfaring med på laget, sier hun. Nye bedrifter I fjor omsatte Helgelandsavdelingen for vel 30 millioner kroner, og det legges opp til omtrent samme omsetning i år. Så skal jeg selvsagt være med på å legge viktige strategier for utviklingen framover. Vi opererer i et svært variert og spennende næringsmessig område. Hovedkontoret vårt ligger i Sandnessjøen, og her merker vi tydelig at det er stor aktivitet innen næringslivet; etterhvert som virksomhet innen olje og gass øker og trekker nye bedrifter til stedet. I Mo i Rana og Mosjøen har vi store og spennende industrimiljøer. Jeg finner derfor all grunn til å se lyst på mulighetene for IT Partner Helgeland i tiden som kommer, sier Sonja Djønne. Lokal tilstedeværelse nasjonal spisskompetanse Ernst & Young er en av regionens ledende bedrifter innenfor revisjon, skatt, avgift og rådgivning. Vårt lag består av erfarne revisorer, økonomer og jurister. Vi arbeider i team og vi leverer tjenester til et bredt utvalg av regionale virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi har kontorer i Tromsø, Finnsnes, Sortland, Bodø og på Helgeland (Mosjøen, Mo i Rana og Brønnøysund). For oversikt over våre tjenester gå inn på velg Tjenester. Kontaktinfo: Tromsø: John Giæver Revisjon tlf Geir H. Johansen Rådgivning tlf Kurt-Egil Henriksen Skatt og avgift tlf Kai Astor Frøseth Revisjon tlf Finnsnes: Ronny Moan Revisjon tlf Sortland: Aage Bottolfsen Revisjon tlf Bodø: Arve Willumsen Revisjon tlf Helgeland: Geir Arne Solbakk Revisjon tlf Revisjon Skatt og avgift Transaksjoner Rådgivning NØKKELTALL IT Partner Bodø AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 30,50 35,30 Driftskostnader 29,30 37,29 Driftsresultat 1,16-1,90 Årsresultat 1,10-1,80 Sum Eiendeler 6,09 7,00 Sum Egenkap. 0,81-0,50 Sum Gjeld 5,28 7,50 NØKKELTALL IT Partner Tromsø AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 51,30 49,60 Driftskostnader 50,69 48,10 Driftsresultat 0,62 1,50 Årsresultat 0,47 1,09 Sum Eiendeler 16,40 16,80 Sum Egenkap. 5,30 8,60 Sum Gjeld 11,10 8,10 NØKKELTALL IT Partner Harstad AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 37,90 30,98 Driftskostnader 37,20 30,70 Driftsresultat 0,71 0,24 Årsresultat 0,54 0,18 Sum Eiendeler 11,50 9,78 Sum Egenkap. 3,49 3,40 Sum Gjeld 8,00 6,37 NØKKELTALL IT Partner Helgeland AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 30,70 28,50 Driftskostnader 30,09 28,88 Driftsresultat 0,66-0,01 Årsresultat 0,54 0,03 Sum Eiendeler 10,00 9,60 Sum Egenkap. 3,90 3,30 Sum Gjeld 6,10 6,20 NØKKELTALL IT Partner Finnmark AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 36,39 28,20 Driftskostnader 35,30 27,90 Driftsresultat 1,06 0,27 Årsresultat 0,69 0,16 Sum Eiendeler 12,80 8,37 Sum Egenkap. 4,00 3,57 Sum Gjeld 8,78 4,80 NØKKELTALL IT Partner Møre AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 44,93 41,20 Driftskostnader 44,00 39,90 Driftsresultat 0,93 1,20 Årsresultat 0,61 0,91 Sum Eiendeler 13,29 13,70 Sum Egenkap. 3,20 3,00 Sum Gjeld 10,07 10,07

20 IKT-SELSKAPENE 20 NR Martin Erik Hansen har tålmodig ledet utviklingsarbeid i snart 20 år: Endelig marked for bilsimulator Det som for snart 20 år siden begynte som et utviklingsprosjekt for å få laget en bilsimulator i Tromsø later nå til å kunne bli betydelig forretning. Selskapet AutoSim AS; ledet av Martin Erik Hansen, har solgt sine simulatorer og datavare tilknyttet disse til 16 land. Omsider ser det ut til å klaffe med både teknologiutvikling og marked, og ut fra dette forventer jeg økt salg i tiden som kommer, sier Hansen. Geir Johansen Martin Erik Hansen hadde datautdannelse og flere års praksis fra arbeid med data, blant annet i Norsk Data og Kongsberg Våpenfabrikk, da han i 1992 startet AutoSim. Han forteller at ideen var blitt bearbeidet gjennom private studier siden Fra før av hadde man simulatorer for både fly, tog og båt. På begynnelsen av 1990-tallet var det svært mange trafikkulykker her i landet, med et snitt på rundt 400 drepte i året med bare halvparten av den trafikken vi har i dag. Jeg mente at bruk av simulator muligens kunne bedre på forholdene, sier Hansen. Direktoratet sa nei takk Sammen med andre folk med datakunnskaper gikk han i gang. De greide å få økonomisk støtte fra Vegdirektoratet og daværende Industrifondet, i form av et OFUprosjekt (offentlig utviklingsprosjekt), og selv sto Hansen, Statoil og egen arbeidsinnsats for dekning av en tredjedel av utgiftene. Den første kjøresimulatoren for personbil hadde man ferdig utviklet i Tromsø i Det var meningen at simulatoren skulle tas i bruk av Vegdirektoratet, men den entusiastiske personen vi hadde hatt kontakt med der ble med ett omplassert. I stedet ble vi møtt av menn med grå frakker og papirmapper som takka nei til å ta i bruk nyvinningen. Selv om de da brøt med den viktigste forutsetningen for OFU-prosjektet, nemlig å få utviklet utstyr Vegdirektoratet selv mente de hadde bruk for, og som ikke var kommersielt tilgjengelig, forteller Hansen. Samarbeid Han og hans partnere ville imidlertid ikke gi seg. Renault sin forskningsavdeling i Paris var blitt med i utviklingsprosjektet fra 1993, og hadde bidratt med teknologi og mannskap, og gjennom dem fikk man etterhvert anledning til å inngå i interessante EU-prosjekter. I et større EU-prosjekt hvor både Renault og det franske selskapet Thales var med fikk man også utviklet og bygget den første simulatoren for tunge kjøretøyer og denne var ferdig utviklet i AutoSim leverte en kombinert personbil og lastebilsimulator til SINTEF i 1999, og i 2005 inngikk man et prosjektsamarbeid med Forsvaret om å lage simulatorer for buss og lastebiler. Dyr datavare Vi startet opp med å lage kjøresimulatorer i ei tid da teknologiutviklingen var på et helt annet nivå enn i dag. På begynnelsen av 1990-tallet kostet det rundt to millioner kroner å få kjøpt de datamaskinene som måtte til for å skape alle bildene vi trengte i simulatoren. I dag får vi kjøpt de samme maskinene for rundt kroner og med flere ganger bedre kapasitet og høyere billedkvalitet, opplyser Hansen. Forskning Fra midten av 2000-tallet løsna det med hensyn til salg av lastebilsimulatorer. Salgene gikk til Marokko og til Kina, og etterhvert til flere andre land. Dessuten økte salget av personbilsimulatorer til flere forskningsinstitusjoner. Mange av de funksjonene vi finner i nye biler av forskjellige merker stammer sånn sett fra erfaringer som forskere har gjort gjennom bruk av våre simulatorer. Det automatiske bremsesystemet i nye Nissan-biler er et slikt eksempel, påpeker Hansen. NYESTE MODELL: Dette er den siste modellen av simulatorer Autosim har produsert. Den er basert på opplæring av buss- og lastebilsjåfører. TÅLMODIGHET GJENNOM 20 ÅR: Martin Erik Hansen (innfelt) og hans medarbeidere i Tromsø-selskapet Autosim har drevet tålmodig utviklingsarbeid med bilsimulatorer i snart 20 år. Hansen sier at han aldri har vært i tvil om at det etterhvert ville bli et betydelig internasjonalt marked for slike simulatorer og nå later det endelig ut til å skje. Foto: Leiv Berg Tålmodighet Arbeidet med å utvikle simulatorene har for en stor del bestått av tålmodig utviklingsarbeid. Da jeg startet opp med dette i 1992 hadde jeg nok trodd at bruk av simulatorer skulle slå raskere igjennom, samt at datateknologi knyttet til dette feltet skulle komme tidligere på plass. Jeg har imidlertid aldri vært i tvil om at det før eller siden ville komme økt bruk av kjøresimulatorer og det skjer da også nå helt konkret, sier han. Norge og India Innen førerkortopplæring for personbiler her i landet brukes nesten ikke simulator. Det skyldes at de fleste kjøreskolene er små, og gjerne har et par biler. Da finner man det langt mer lønnsomt å kjøre elevene rundt i egen bil, enn å benytte simulator. I India er ståa annerledes. Der begynner etterhvert bilforhandlerne å ha en simulator stående på bakrommet og hente inn de som skal lære å kjøre. Det kan de nemlig gjøre like godt gjennom simulatoren som gjennom å kjøre rundt i en bil. Dessuten er det miljøbesparende å bruke simulator, da man jo unngår både CO-2-utslipp og belastning på kjøretøyer og veier, sier Martin Erik Hansen. Han viser til at det er heller tynt med kjøreskoler der borte. Påkrevd med sikkerhetskurs Fjoråret ble meget godt økonomisk for AutoSim da man kom ut med ei omsetning på 14,2 millioner kroner og et resultat etter skatt på 5,3 millioner kroner. I år blir nok omsetningen en god del lavere. Internasjonale selgeprosjekter på to-tre millioner kroner har ofte en gjennomløpstid på to til tre år, og tilgangen til prosjekter går gjerne i bølger, sier Hansen Mens utviklingsarbeidet i bedriften skjer i Tromsø, så foregår produksjonen av simulatorene hos samarbeidspartneren Automex i Gdansk i Polen, og man har egne salgmedarbeidere i Frankrike og Italia. Jeg er ikke i tvil om at våre simulatorer, og datavare som er utviklet i tilknytning til disse, har et betydelig salgspotensiale i det internasjonale markedet i tiden som kommer. Ut fra dette forventer jeg økt omsetning i selskapet. Det har kommet nye EU-regler som gjør det påkrevd med obligatoriske sikkerhetskurs og økonomikjøringskurs for sjåfører av både buss og lastebiler, og generelle krav til trafikksikkerhet skjerpes. Dette åpner nye muligheter for oss, sier Martin Erik Hansen. NØKKELTALL Autosim AS Tall i Mill NKR Driftsinntekter 14,20 4,89 Driftskostnader 8,50 7,30 Driftsresultat 5,70-2,40 Årsresultat 5,30-2,60 Sum Eiendeler 11,07 6,60 Sum Egenkap. 5,60 0,24 Sum Gjeld 5,40 6,30 IVECO Stralis fra lynraske Ferrari til høyeffektive Iveco Transportsentrum AS indd

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september

Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Seminar FUNNKe Tromsø 13.september Bakgrunn (2002/2003) Behov for å få bredbånd til distriktene (i tråd med EFTAs retningslinjer) Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk

Detaljer

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber!

Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Fremtiden er lys - fremtiden er fiber! Vi ønsker bedrifter i Norge velkommen til fiberrevolusjonen! Vi leverer fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter i hele Norge! Fiber the business revolution Broadnet

Detaljer

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms

fleksibilitet når det gjelder geografisk plassering og etablerte arbeidsrutiner. Qubic cms Qubic cms Qubic cms publiseringsverktøy tilbyr avanserte, men lettfattelige løsninger for å publisere innhold på internett. Ved å bestå av flere forskjellige moduler, som både kan legges til og skreddersys,

Detaljer

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga

Næringsutvikling og verdiskaping. Adm. dir. Olav Linga Næringsutvikling og verdiskaping Adm. dir. Olav Linga Markedsområde - Eiere Eierkommuner: Karmøy kommune 44,84% Haugesund kommune 31,97% Tysvær kommune 9,80% Vindafjord kommune 6,85% Sveio kommune 5,05%

Detaljer

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV

1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. PRINT & MFP LØSNINGER 2. DOKUMENTHÅNDTERING 3. IT-SERVICES 4. DIGITAL SIGNAGE & AV 1. JOBBER MED DE STØRSTE GLOBALE LØSNINGENE ELLER ET LITE KONTORMILJØ SÅ ER HVERT PROSJEKT NØYE GJENNOMFØRT MED KUNDENS

Detaljer

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom.

Vår virksomhet omfatter etter oppkjøpet av Tele2 pr. i dag merkevarene Chess, One Call, MyCall og NetCom. 1 (5) Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep. 0030 OSLO postmottak@sd.dep.no Oslo 15.9.2015 Høring Nasjonal kommunikasjonsmyndighets rapport om leveringspliktige elektroniske kommunikasjonstjenester

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS

Bredbåndsfylket Troms AS Bredbåndsfylket Troms AS Når nettene blir lange er mulighetene mange bakgrunn Kravene til høykapasitets elektronisk kommunikasjon har økt og øker dramatisk i årene fremover Gjelder skoleverk, helse, telemedisin,

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 065-2014 VEDLIKEHOLDSAVTALE MELLOM DIPS ASA OG HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremforhandlet

Detaljer

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020

Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Strategisk plan for bredbåndsutbygging 2016-2020 Vedtatt av Lillesand bystyre 10.02.2016 Innhold 1. Innledning... 3 2. Definisjoner... 3 2.1 Bredbånd... 3 2.2 Høyhastighetsbredbånd... 3 2.3 xdsl... 3 2.4

Detaljer

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT

TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT TAKTSKIFTE I TROMSØ NYE RAMMER OG LØSNINGER FOR TRANSPORT NILS ARNE JOHNSEN Siviløkonom Rambøll-gruppens arktiske direktør Leder av Rambøll i Nord-Norge ENGINEERING, DESIGN AND CONSULTANCY Service areas:

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu.

Ibestad. Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Harstad. Kvæfjord. Skånland. Bjarkøy. 35.320 innbyggere. Gratangen. Lavangen. Bardu. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Bardu 35.320 innbyggere Sør-Troms som kommunikasjonssenter Alta Veinettet nord sør og øst vest møtes her Stor konsentrasjon av flyplasser med /Narvik Lufthavn sentralt Nært

Detaljer

Dialogkonferanse 9.3.2015

Dialogkonferanse 9.3.2015 Dialogkonferanse 9.3.2015 Agenda 12.00-14.00 Velkommen Informasjon om virksomheten og mål Presentasjon av hva som skal anskaffes og fokusområder Innkjøper presenterer konkrete behov og utfordringer Anskaffelsens

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Samling - Ågotnes og Bergen, 21.-23. mai 2012 OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND representerer 42 leverandørbedrifter på Helgeland, med totalt ca 1500 ansatte og en samlet

Detaljer

Felles. Telefonistrategi

Felles. Telefonistrategi Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 1 av 5 Felles Telefonistrategi Utkast til godkjenning i rådmannsutvalget Kongsbergregionen - Felles Telefonistrategi 2010 2012 - side 2 av 5

Detaljer

Tekniske erfaringer med fellesføring

Tekniske erfaringer med fellesføring Tekniske erfaringer med fellesføring - Synspunkt fra en ekom-aktør Frank A. Olsen Telenor Norge, Network Engineering 7. februar 2012 Agenda 1. Telenor Norge - våre planer 2. Hvordan oppleves det enkelte

Detaljer

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark

El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark El infrastruktur som basis for næringsutvikling i Finnmark Næringsutvikling og infrastruktur el i Nordområdene Kirkenes 29. september 2008 Marit Helene Pedersen Regiondirektør NHO Finnmark NHOs grunnleggende

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen?

Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? TINN 13. mars 2013 Hvordan møter bedriften kundens krav og forventninger i anbuds- og produksjonsfasen? Arild Østgård, Adm. Dir. Bjørn Bygg AS PEAB Peab ble startet 1959 av brødrene Mats og Erik Paulsson

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46

Klagenemndas avgjørelse den 22.03.2004 i sak 2004/46 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse, der et av tildelingskriteriene var kjennskap til SiteEd og OFGs øvrige løsninger. SiteEd viste seg å være et rammeverk

Detaljer

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER

Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER Nils Skogen EPC GJENNOMFØRINGSMODELL OG ERFARINGER KART HVEM ER RÆLINGEN? Ca 18.000 innbyggere Om lag 20 skoler og barnehager 3 svømmehaller og 2 idrettshaller Om lag 85.000 m2 offentlige bygg Knappe 200

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett

Utredningen om muligheten for individuelt abonnentvalg i kringkastings- og kabelnett Det kongelige Kultur- og Kirkedepartement Medieavdelingen Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Deres ref: 2006/02304 ME/ME3 LPØ:elt. Vår ref: 2009 SBL/TAK. Tromsø 26. januar 2009 Utredningen om muligheten for individuelt

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Torghatten ASA. Halvårsrapport

Torghatten ASA. Halvårsrapport Torghatten ASA Halvårsrapport Første halvår 2013 Halvårsrapport Torghatten ASA 2013 04.09.2013 side 1/5 Hovedpunkter første halvår 2013 Torghatten ASA hadde første halvår en omsetning på 1.963 MNOK mot

Detaljer

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007

Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenett og kommunene Regionale seminarer høsten 2007 Norsk Helsenetts formålsparagraf Norsk Helsenett AS er opprettet for å ivareta behovet for et sikkert og enhetlig kommunikasjonsnettverk for

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet

Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Komite for næring Sak 130/12 Utbygging av Aasta Hansteen-feltet Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting er tilfreds med at det legges fram en plan for utbygging av Aasta Hansteen (PL218

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge?

Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Hva bestemmer nettutviklingen i Nord-Norge? Nettkonferansen 2010 Arvid Åsmo Administrerende direktør Troms Kraft Nett AS Agenda Om Troms Kraft Nett og bransjestrukturen Vekst og utvikling i Nord-Norge

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015

Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 Partnerskapsavtale mellom North Norway European Office Og Salten regionråd Fra 1. juli 2014 til 1. juli 2015 1. Partene i avtalen North Norway European Office (Europakontoret) eies av Nordland, Troms og

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge

Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Ruteutviklingsprosjekt mellom Stavanger regionen og Nord-Norge Målet med prosjektet Bidra til at regionene har et flyrutenett som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å opprettholde

Detaljer

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing

Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing 1 Fylkesrådsleder Odd Eriksen Innlegg ved Norsk olje og gass dialogmøte Bodø, 04.april 2013 Nordlands rolle i en fremtidig olje og gass-satsing Bilde 1 Først vil jeg takke for invitasjonen til dette møtet

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Beredskapskonferanse Sandnessjøen 24. mars 2011 Først må jeg si at det er en glede for meg å være her i dag å snakke om beredskap. Oljevern vil bli en av de viktige sakene

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett

Fritt Valg. Tjenesteleverandører i Bynett Fritt Valg Tjenesteleverandører i Bynett Stor eller liten. Alt i ett. Eller full skreddersøm. Vi har gjort det enkelt. Markedet flommer over av gode tilbud innen TV, Internett og telefoni. Felles for de

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Bredbånd mer enn internett på Hadeland

Bredbånd mer enn internett på Hadeland Bredbånd mer enn internett på Hadeland IBM har vært med på å gjøre det mulig Hjernen i systemet: - Hadeland Energi sine hovednoder gjør bredbånd tilgjengelig for private, bedrifter og offentlig virksomhet

Detaljer

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass?

Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2. (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Føringer for regional utvikling - eksisterende anlegg, gass, CO 2 (Lohne, 2012) (KU, Aasta Hansteen, fig. 3-2, s. 15) T-bend for uttak av gass? Ny infrastruktur og global utvikling Et gass rør fra Barentshavet

Detaljer

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING

VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING VI BYGGER NORGES BESTE BREDBÅNDSDEKNING Bredbåndsleverandøren med fokus på distriktene Vår visjon er å være best på bredbånd i utkantstrøkene og andre steder som er nedprioritert av de store Internettleverandørene.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere."

2. stk. rednings-leidere for montering på utriggere. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Marina Solutions AS Rystene 24 6037 EIDSNES Deres ref.: Vår ref.: 2014/0048-6 Saksbehandler: Lene Roska Aalén Dato: 10.02.2015 Avvisningsvedtak i klagesak

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp Medisinsk-teknisk forening Gardermoen 16 mars 2010 Harald I. Johnsen prosjektdirektør HINAS Helseforetakenes Innkjøpsservice AS Agenda Kort om HINAS Gjennomføring

Detaljer

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Gjøvikregionen, ca 70 000 innbyggere, korte fakta Ca

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Digitalisering og deling i kommunal sektor

Digitalisering og deling i kommunal sektor Digitalisering og deling i kommunal sektor 31.oktober 2013 Kirsti Kierulf Programleder KommIT Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet

Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR Enkelt og billig med ip-telefoni - Utviklingsmuligheter med på kjøpet ADR skulle flytte inn i nye lokaler. Administrerende direktør Ragnar Berg hadde en ting klart i hodet. Han ville ikke ta det gamle

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD Alta 5. juni 2012 1 / Alta Rica Hotell Møtet fant sted på Alta Rica Hotell Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Laila Davidsen Alta: rådmann

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen

Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar. Transportbehov og infrastruktur i nord. Terje Moe Gustavsen Kirkeneskonferansen 2013 Kirkenes 5. 6. februar Transportbehov og infrastruktur i nord Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Leder av tverretatlig styringsgruppe for NTP Nordområde perspektiver AVINOR - JERNBANEVERKET

Detaljer

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF

Digital fornying. Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digitalt tett på et endringsprosjekt En friskere hverdag for både pasienter og ansatte i Helse Sør-Øst RHF Digital fornying Direktør for teknologi og ehelse Thomas Bagley Prosjektledersamlingen, 29.januar

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 18. september 2006 i sak 2006/94. Konica Minolta Business Solution Norway AS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for leie/leasing av kopimaskiner/printere. Klagenemnda fant at det ikke var gitt tilstrekkelig begrunnelse for

Detaljer

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter

CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter CargoNet-konsernet En ledende aktør innen kombinerte transporter Effektive transportkluster - konkurransefortrinn Kontaktperson: Direktør Informasjon/samfunnskontakt Bjarne Ivar Wist, tlf. 913 12 123 CargoNet-konsernet

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse

A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse A1999-10 11.08.99 Konkurranseloven 3-10, henvendelse fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse Sammendrag: Konkurransetilsynet har vurdert en klage fra Logtek AS vedrørende en leveringsnektelse av

Detaljer

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027

Bred samfunnsanalyse av godstransport Else-Marie Marskar, prosjektleder. Nasjonal transportplan 2018-2027 Else-Marie Marskar, prosjektleder Miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk effektiv transport av gods Delmål: Overføring av gods fra veg til sjø og bane Produkt: Kunnskap til NTP 2018-2027 2 Framdrift

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning

Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og hindringer for digital verdiskapning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 0030 OSLO Deres ref Vår ref Dato 13/142 13/258-02.05.2013 Høring - Hindre for digital verdiskapning - Rapport fra utvalg som har vurdert muligheter og

Detaljer

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss

Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede. Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Vår ambisjon er å yte en service utover det forventede Ingen kjenner Nord-Norge bedre enn oss Et møte mellom mennesker overalt! Når du går om bord på en buss, trikk eller båt som er merket Veolia, er du

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945)

Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Hva er LFH? Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi i Norge (etablert 1945) Medlemsbedriftene produserer, distribuerer, og selger medisinsk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler

Detaljer

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3

Framlagt på møte 20.-21.juni 2012 Styresak 35/2012 Saksnr. 12/00732 Arknr. 611.3 STYRESAK REGIONAL VINDKRAFTPLAN FOR FINNMARK 1. Innledning Finnmark fylkeskommune har utarbeidet utkast til regional vindkraftplan for Finnmark. Planen er nå på høring med høringsfrist 6. august 2012.

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Telekommunikasjon. - Kompetanse og suksessfaktorer.

Telekommunikasjon. - Kompetanse og suksessfaktorer. Telekommunikasjon - Kompetanse og suksessfaktorer. Telekommunikasjon - en «samferdsels åren» til verden, og driver for vekst Faktum feb.2007; om Signal. Svak økonomi i selskapet Dårlig kontantstrøm! Eierne

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen

Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen Avinors nordområdestrategi mot 2040 Konsernsjef Avinor Dag Falk-Petersen AVINORS FØRSTE LUFTFARTSSTRATEGI FOR NORDOMRÅDENE Vil bli rullert hvert 3. år Utarbeidet i god prosess med næringsliv og myndigheter

Detaljer

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS

Fornybar energi et valg for fremtiden. Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Fornybar energi et valg for fremtiden Hanne Karde Kristiansen Konserndirektør Troms Kraft AS Agenda Energikonsernet Troms Kraft Vår forretningsmodell og våre veivalg Naturgitte ressurser i Nord-Norge En

Detaljer

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm

Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanen Nord-Norges hovedpulsåre og mer enn bare malm Ofotbanealliansen Bred allianse En bred allianse er etablert for å arbeide for økt kapasitet på banen. Alliansen skal: Synliggjøre betydningen Ofotbanen

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Entro AS Att. Jorun Eggen Postboks 6064 Sluppen 7434 TRONDHEIM Deres referanse Vår referanse Dato 2011/180 12.09. 2011 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

ARGENTUM. kraftfullt eierskap

ARGENTUM. kraftfullt eierskap ARGENTUM kraftfullt eierskap Side 3 Bedre vekstvilkår for kapital og ideer For oss handler private equity om å omsette kapital, kompetanse og ideer til sterke selskaper, nye produkter og nye arbeidsplasser.

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10

NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040. Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Visjoner frem mot 2040 Reiselivsverksted nasjonal transportplan 02.09.10 NordNorsk Reiseliv AS Stiftet april 2009, i drift 1. januar 2010 19 ansatte Administrasjon: 2 Nordland: 6

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Strategi for IP tjenester

Strategi for IP tjenester Strategi for IP tjenester Trond Øvreeide Direktør Salg og Forretningsutvikling Fiber og Borettslag 1 19.06.2013 NextGenTel Telio konsernet 2 dd.mm.yyyy NextGenTel NextGenTel NextGenTel er kjent som en

Detaljer

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor

Produkter for små og store oppgaver. Lange tradisjoner. Leverandør til Industri, Bygg & Anlegg, Offshore, Offentlig sektor 20 år 2009 Lange tradisjoner Helt siden Jan Opgård og Roald Johansen stiftet JARO AS i 1989, har selskapet videreført stolte tradisjoner innen betongproduksjon. Ved å forene lang erfaring med moderne metoder,

Detaljer

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03

Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Referat fra gruppepresentasjoner onsdag 27.08.03 Helsenett Sør o Helse sør RHF dannet vinteren 2003 Helsenett sør som er et ledd i den nasjonale satsing for å få i stand et landsdekkende informasjonsnettverk

Detaljer

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø

Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke. Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Muligheter i det Norska grannlän Nordland Fylke Erlend Bullvåg Handelshøgskolen i Bodø Utviklingen i Nordland Handel med Sverige, Finland og Russland Drivkreftene i Nordland Større investeringer i Nord

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms AS rolle som regional utbyggingsaktør. April 2013

Bredbåndsfylket Troms AS rolle som regional utbyggingsaktør. April 2013 Bredbåndsfylket Troms AS rolle som regional utbyggingsaktør April 2013 Bakgrunn Bredbåndsfylket Troms AS (heretter BBFT) ble etablert av fylkeskommunen og kommunene i Troms (bortsett fra Bjarkøy kommune)

Detaljer

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014

Handlingsplan - IKT-strategi for Rogaland fylkeskommune 2011 2014 1 Innovasjon 1 Innovasjonsforum Etablere et internt innovasjonsforum som skal arbeide for å skape verdier for RFK ved å ta i bruk ny IKT-teknologi/nye IKT-systemer og nye metoder for å gjennomføre endringer

Detaljer

Gunstig finansiering av IT sikkerhet

Gunstig finansiering av IT sikkerhet Gunstig finansiering av IT sikkerhet M Norman Finance Minimal ressursbruk - maksimal sikkerhet Norman Finance er en optimal løsning for virksomheter i offentlig og privat sektor med begrenset likviditet

Detaljer

En kort presentasjon. Januar 2011

En kort presentasjon. Januar 2011 En kort presentasjon Januar 2011 Enerconsult AS Rådgivningsselskap g med forretningsadresse i Narvik og lokalisert i Havnegata 28 ved Narvik havn. Selskapet har en historie tilbake til 1994, men reetablert

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer