Budsjett-innst. S. nr. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett-innst. S. nr. 2"

Transkript

1 Budsjett-innst. S. nr. 2 ( ) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 ( ) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bevilgninger p statsbudsjettet for 2002 vedkommende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Sosialdepartementet

2

3 Budsjett-innst. S. nr. 2 ( ) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 ( ) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 vedkommende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Sosialdepartementet

4

5 INNHOLD 1. Oversikt over kapitler og poster - rammeområde Stortingets vedtak om rammesum for rammeområde Komiteens hovedprioriteringer for rammeområde Hovedprioriteringer fra Høyre og Kristelig Folkeparti Hovedprioriteringer fra Arbeiderpartiet Hovedprioriteringer fra Fremskrittspartiet Hovedprioriteringer fra Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer for Senterpartiet Kap. 1 H.M Kongen og H.M Dronningen Kap. 2 H.K.H Kronprinsen og H.K.H Kronprinsessen Kap. 20 Statsministerens kontor (jf. kap. 3020) Kap. 21 Statsrådet (jf. kap. 3021) Kap. 24 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024) Kap. 664 Pensjonstrygden for sjømenn Kap. 666 Avtalefestet pensjon (AFP) Kap Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500) Kap Tilskudd til kompetanseutvikling (ny) Kap Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplysnings- og utviklingsfond Kap Datatilsynet (jf. kap. 4507) Kap Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4570) Kap Statskonsult - Direktoratet for forvaltningsutvikling (jf. kap. 4520) Kap Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522) Kap Tilskudd til de politiske partier Kap Pensjoner av statskassen Kap Tilskudd til Statens Pensjonskasse Kap Arbeidsgiveravgift til folketrygden Kap Boliglån til statsansatte Kap Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546) Kap Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547) Kap Konkurransetilsynet (jf. kap. 4550) Kap Bygg utenfor husleieordningen Kap Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581) Kap Utvikling av Fornebuområdet Kap Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583) Kap Statsbygg (jf. kap. 5445) Kap Statens Pensjonskasse Kap Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24) Kap Fylkesmannsembetene (jf. kap. 1510) Kap Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 1522) Kap Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 1546) Kap Gruppelivsforsikring (jf. kap. 1547) Kap Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 1581) Kap Salg av eiendom i Pilestredet Park (jf. kap. 1583) Kap Statsbygg (jf. kap. 2445) Kap Salg av eiendom, Fornebu Kap Renter av boliglånsordningen til statsansatte... 33

6 3. Oversikt over kapitler og poster - rammeområde Stortingets vedtak om rammesum for rammeområde Komiteens hovedprioriteringer for rammeområde Hovedprioriteringer fra Høyre og Kristelig Folkeparti Hovedprioriteringer fra Arbeiderpartiet Hovedprioriteringer fra Fremskrittspartiet Hovedprioriteringer fra Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer fra Senterpartiet Kap. 800 Barne- og familiedepartementet (jf. kap. 3800) Kap. 830 Foreldreveiledning og samlivstiltak Post 21 Spesielle driftsutgifter Kap. 840 Tilskudd til krisetiltak Kap. 841 Familievern og konfliktløsning Post 21 Spesielle driftsutgifter, meklingsgodtgjørelse Kap. 842 Statlig forvaltning av familievernet Kap. 844 Kontantstøtte Kap. 845 Barnetrygd Kap. 846 Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid mv Post 70 Tilskudd Post 71 Særlige familiepolitiske tiltak Kap. 847 Likestillingssenteret Kap. 848 Likestillingsombudet Kap. 850 Barneombudet (jf. kap. 3850) Kap. 852 Adopsjonsstøtte Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 3854) Post 64 Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere Post 70 Tilskudd til Rostad Ungdomsheim og Rostad Ettervernsheim Kap. 855 Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 3855) Kap. 856 Barnehager Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak Post 75 Frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt (Frifond) Kap. 858 Barne-, ungdoms- og familieforvaltning (jf. kap. 3858) Kap. 859 UNG i Europa (jf. kap. 3859) Kap. 860 Forbrukerrådet (jf. kap. 3860) Kap. 862 Positiv miljømerking Kap. 865 Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid Kap. 866 Statens institutt for forbruksforskning (jf. kap. 3866) Kap. 867 Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet (jf. kap. 3867) Kap. 868 Forbrukerombudet (jf. kap. 3868) Kap Fødselspenger og adopsjonspenger Post 71 Engangsstønad ved fødsel og adopsjon Kap Tiltak i barne- og ungdomsvernet (jf. kap. 854) Kap Statlig forvaltning av barnevernet (jf. kap. 855) Kap UNG i Europa (jf. kap. 859) Oversikt over kapitler og poster - rammeområde Stortingets vedtak om rammesum for rammeområde Komiteens hovedprioriteringer for rammeområde Hovedprioriteringer fra Høyre og Kristelig Folkeparti Hovedprioriteringer fra Arbeiderpartiet Hovedprioriteringer fra Fremskrittspartiet Hovedprioriteringer fra Sosialistisk Venstreparti Hovedprioriteringer fra Senterpartiet Budsjettavtalen Kap. 300 Kultur- og kirkedepartementet (jf. kap. 3300) Kap. 305 Lotteritilsynet (jf. kap. 3305) Kap. 320 Allmenne kulturformål (jf. kap. 3320) Kap. 321 Kunstnerformål

7 6.6 Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 3322) Kap. 323 Musikkformål (jf. kap. 3323) Kap. 324 Teater- og operaformål (jf. kap. 3324) Kap. 325 Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer (jf. kap. 3325) Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 3326) Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 3328) Kap. 329 Arkivformål (jf. kap. 3329) Kap. 334 Film- og medieformål (jf. kap. 3334) Kap. 335 Pressestøtte Kap. 336 Informasjonsberedskap - kringkasting Kap Kultur- og kirkedepartementet (jf. kap. 300) Kap Inntekter fra spill og lotterier (jf. kap. 305) Kap Allmenne kulturformål (jf. kap. 320) Kap Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom (jf. kap. 322) Kap Musikkformål (jf. kap. 323) Kap Teater- og operaformål (jf. kap. 324) Kap Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer (jf. kap. 325) Kap Språk-, litteratur- og bibliotekformål (jf. kap. 326) Kap Museums- og andre kulturvernformål (jf. kap. 328) Kap Arkivformål (jf. kap. 329) Kap Film- og medieformål (jf. kap. 334) Forslag fra mindretall Komiteens tilråding Vedlegg

8

9 Budsjett-innst. S. nr. 2 ( ) Budsjettinnstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 1 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1, 5 og 8 ( ) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 vedkommende Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet og Sosialdepartementet Til Stortinget 1. OVERSIKT OVER KAPITLER OG POSTER - RAMMEOMRÅDE 1 Nedenfor følger en oversikt over Regjeringens bevilgningsforslag under rammeområde 1 (Statsforvaltning) slik de fremkommer i St.prp. nr. 1 ( ) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og 8 ( ). 90-poster behandles av finanskomiteen utenfor rammesystemet. I Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 og 8 Utgifter i hele kroner Det kongelige hus 1 H. M. Kongen og H. M. Dronningen Apanasje Det Kgl. Hoff H. K. H. Kronprinsen og H. K. H. Kronprinsessen Apanasje H. K. H. Kronprinsens og H. K. H. Kronprinsessens stab mv Regjering 20 Statsministerens kontor (jf. kap. 3020) Driftsutgifter Statsrådet (jf. kap. 3021) Driftsutgifter Regjeringsadvokaten (jf. kap. 3024) Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Sosialdepartementet 664 Pensjonstrygden for sjømenn Tilskudd Avtalefestet pensjon (AFP) Tilskudd

10 8 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 og 8 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500) Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Norges forskningsråd Tilskudd til forskning og informasjon Tilskudd til kompetanseutvikling Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid Tilskudd Bidrag fra arbeidstakerne Datatilsynet (jf. kap. 4507) Driftsutgifter Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510) Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Statskonsult (jf. kap. 4520) Tilskudd til restrukturering Tilskudd til pensjon Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522) Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter Fellesutgifter for R-kvartalet Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Tilskudd til de politiske partier Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner Tilskudd til kommunepartiene, overslagsbevilgning Tilskudd til kommunestyregruppene, overslagsbevilgning Tilskudd til fylkespartiene, overslagsbevilgning Tilskudd til fylkestingsgruppene, overslagsbevilgning Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner Pensjoner av statskassen Driftsutgifter, overslagsbevilgning Tilskudd til Statens Pensjonskasse Driftsutgifter, overslagsbevilgning For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning Arbeidsgiveravgift til folketrygden Driftsutgifter, overslagsbevilgning For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 4546) Driftsutgifter, overslagsbevilgning Gruppelivsforsikring (jf. kap. 4547) Driftsutgifter, overslagsbevilgning Konkurransetilsynet (jf. kap. 4550) Driftsutgifter Flyttekostnader, kan overføres Bygg utenfor husleieordningen Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres Prosjektering av bygg, kan overføres Kunstnerisk utsmykking, kan overføres Hovedstadsaksjonen

11 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 og Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 4581) Driftsutgifter Ekstraordinært vedlikehold, Bygdøy Kongsgård Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Utvikling av Fornebuområdet Spesielle driftsutgifter, kan overføres Investeringer på Fornebu, kan overføres Utvikling av Pilestredet Park (jf. kap. 4583) Spesielle driftsutgifter, kan overføres Investeringer Pilestredet Park, kan overføres Statens forretningsdrift 2445 Statsbygg (jf. kap. 5445) Driftsresultat Driftsinntekter, overslagsbevilgning Driftsutgifter, overslagsbevilgning Avskrivninger Renter av statens kapital Til investeringsformål Til reguleringsfondet Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres Prosjektering av bygg, kan overføres Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Kjøp av eiendommer, kan overføres Statens Pensjonskasse Driftsresultat Driftsinntekter, overslagsbevilgning Driftsutgifter, overslagsbevilgning Avskrivninger Renter av statens kapital Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres Sum utgifter rammeområde Inntekter i hele kroner Inntekter under departementene 3024 Regjeringsadvokaten (jf. kap. 24) Erstatning for utgifter i rettssaker Oppdrag Fylkesmannsembetene (jf. kap. 1510) Tilfeldige inntekter Ymse inntekter Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 1522) Inntekter fra generell rådgivning overfor departementene innen EDB-drift Driftsvederlag - Akademika Inntekter - Norsk lysingsblad Inntekter fra publikasjoner Parkeringsinntekter Yrkesskadeforsikring (jf. kap. 1546) Premie yrkesskadeforsikring Gruppelivsforsikring (jf. kap. 1547) Premieinntekter gruppelivsforsikring Eiendommer til kongelige formål (jf. kap. 1581) Ymse inntekter Salg av eiendom i Pilestredet Park (jf. kap. 1583) Salg av eiendom

12 10 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 og 8 Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forretningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv Statsbygg (jf. kap. 2445) Avsetning til investeringsformål Salg av eiendom, Fornebu Leieinntekter, Fornebu Refusjoner og innbetalinger - Fornebu Salgsinntekter, Fornebu Renter og utbytte mv Renter av boliglånsordningen til statsansatte Renter Sum inntekter rammeområde Netto rammeområde II Merinntektsfullmakt Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004 kan: overskride bevilgningen under mot tilsvarende merinntekter under kap post kap postene 1 og 2 kap post 1... kap postene 1, 2 og 6 III Omdisponeringsfullmakter Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004 kan overskride bevilgningen under kap Statens Pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 3 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet. IV Fullmakt til å beregne satser for partistøtte Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004, på bakgrunn av valgresultatet ved kommune- og fylkestingsvalget i 2003 og endelig bevilgning på kap Tilskudd til de politiske partier postene 71, 72, 73 og 74, kan beregne nye satser for 2004 for: 1. Støtte per stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner 2. Grunnbeløp til kommunestyregruppene 3. Representanttillegg til kommunestyregruppene 4. Støtte per stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner der det ikke foreligger søknad fra ungdomsorganisasjoner 5. Grunnbeløp til fylkestingsgruppene 6. Representanttillegg til fylkestingsgruppene. V Fullmakt til nettobudsjettering Stortinget samtykker i at: 1. Det enkelte departement som et ledd i ordningen med bonus og rabatter, i 2004 kan nettoføre som utgiftsreduksjon på vedkommende utgiftspost tilbakebetalt bonus og rabatt, også om tilbakebetalingen refererer seg til kjøp i tidligere år. 2. Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der fylkesmannen samordner utgiftene. VI Fullmakt til å opprette aksjeselskap Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet gis fullmakt til å omdanne Statskonsult til statsaksjeselskap 1. januar VII Fullmakter til å overskride Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004 kan: 1. avvike Statsbyggs driftsbudsjett mot dekning i reguleringsfondet 2. overskride kap Statsbygg postene med inntil 175 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet 3. overskride kap Statsbygg postene med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, samt medregne ubenyttede inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp VIII Omdisponeringsfullmakter Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004 kan omdisponere: 1. mellom postene under kap Bygg utenfor husleieordningen 2. mellom postene 1 og 45 under kap Eiendommer til kongelige formål 3. mellom postene under kap Statsbygg 4. fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Investeringer på Fornebu under kap Utvikling av Fornebuområdet

13 Budsjett-innst. S. nr fra post 21 Spesielle driftsutgifter til post 30 Investeringer Pilestredet Park under kap Utvikling av Pilestredet Park. IX Fullmakter til å igangsette eller utvide byggeprosjekter Stortinget samtykker i at Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004 kan iverksette nye prosjekter eller utvide igangsatte prosjekter der bruker/fagdepartement har nødvendige leiemidler innenfor eget budsjett på følgende vilkår: 1. For prosjekter inntil 25 mill. kroner (fullmaktsprosjekter) er fullmakten begrenset til å inngå forpliktelser innenfor en samlet ramme på 150 mill. kroner til igangsetting av prosjekter utover bevilgningen under kap Statsbygg postene For kurante prosjekter er fullmakten begrenset til å inngå forpliktelser innenfor en samlet ramme på mill. kroner til videreføring/ferdigstilling av prosjekter som igangsettes innenfor bevilgningen under kap Statsbygg post 30 Igangsetting av byggeprosjekter. X Diverse fullmakter Stortinget samtykker i at: 1. Arbeids- og administrasjonsdepartementet i 2004 kan: a) godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjekt med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som en utgiftsreduksjon. b) godkjenne salg av statens eiendom på Vestbanetomten i Oslo. c) godkjenne salg, makeskifte og bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av andre statlige etater som ikke har egen fullmakt til å avhende eiendom, til en verdi av 250 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle og for inntil 800 mill. kroner totalt i terminen. d) godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom. e) overdra til underpris eller vederlagsfritt eiendommer og bygninger som har vært disponert av statlige spesialskoler, grunnskoler og videregående skoler, til kommuner og fylkeskommuner. Fullmakten gjelder kun når ansvaret for virksomheten overtas av kommunen/fylkeskommunen eller det ikke er mulig å oppnå full pris. f) foreta bortfeste, salg og makeskifter av eiendommer som er nødvendig ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 500 mill. kroner. g) foreta de salg og makeskifter som er nødvendig ved disponering og avvikling av statens eiendommer i Pilestredet Park. h) feste bort til underpris en nærmere spesifisert statlig eiendom i Pilestredet Park og/eller på Haugerud (begge i Oslo) til Studentsamskipnaden for utbygging av studentboliger. 2. Kongen i 2004 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det. XI Fullmakt til overskridelse Stortinget samtykker i at Statsministerens kontor i 2004 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for statsministeren og Regjeringens øvrige medlemmer. 2. STORTINGETS VEDTAK OM RAMMESUM FOR RAMMEOMRÅDE 1 Ved Stortingets vedtak 26. november 2003 er netto utgiftsramme 1 endelig fastsatt til kr , jf. Budsjett-innst. S. nr. 1 ( ). De fremsatte bevilgningsforslag nedenfor under rammeområde 1 er i samsvar med denne netto utgiftsrammen, jf. Stortingets forretningsorden Komiteens hovedprioriteringer for rammeområde 1 Partienes forslag til disponering av rammeområde 1 (Statsforvaltning), samt Regjeringens forslag. Bare poster med avvik fra Regjeringens forslag er med. Avvikstall i parentes. 90-poster inngår ikke i kapitlene. Tall i kroner. Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 og 8 H, KrF Utgifter rammeområde 1 (i hele tusen kroner) 666 Avtalefestet pensjon (AFP) (+7 000) 70 Tilskudd (+7 000)

14 12 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tillegg nr. 1 og 8 H, KrF 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500) ( ) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) 1530 Tilskudd til de politiske partier ( ) 70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner ( ) 1582 Utvikling av Fornebuområdet ( ) 30 Investeringer på Fornebu ( ) 2445 Statsbygg (jf. kap. 5445) ( ) 24 Driftsresultat: Driftsinntekter ( ) 3 Avskrivninger ( ) 49 Kjøp av eiendommer ( ) Sum utgifter ( ) Inntekter rammeområde 1 (i hele tusen kroner) 4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park (jf. kap. 1583) ( ) 39 Salg av eiendom ( ) 5446 Salg av eiendom, Fornebu ( ) 40 Salgsinntekter, Fornebu ( ) Sum inntekter ( ) Netto ( ) Hovedprioriteringer fra Høyre og Kristelig Folkeparti Komiteens medlemmer fra Høyre, Afshan Rafiq, lederen Sonja Irene Sjøli og Olemic Thommessen, og fra Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen og Ola T. Lånke, støtter Regjeringens arbeid for å brukerrette og effektivisere det offentlige servicetilbudet. Alle deler av offentlig sektor skal drives så effektivt som mulig, slik at folk får mer velferd igjen for hver skattekrone. Konkurranse som virkemiddel skal i større grad tas i bruk for å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Konkurranse mellom tjenesteprodusenter om brukertilpassede løsninger gir effektivitet og valgfrihet for brukerne. En effektiv, moderne og veldrevet offentlig sektor skal være et konkurransefortrinn for norsk næringsliv og norske arbeidsplasser. Disse medlemmer er positive til at staten bruker sin innkjøpsmakt til å skape markeder og konkurranse der hvor dette ikke, eller i kun mindre grad, har vært tilfellet før. Disse medlemmer mener hele Norge må tas i bruk, og gir derfor støtte til at offentlige etater kan flyttes ut av hovedstadsområdet. En forutsetning for dette er at utflytting skjer fordi hensyn til kompetanse, arbeidsmiljø, rekruttering og kostnader kan ivaretas like godt eller bedre ved ny lokalisering. Disse medlemmer støtter Regjeringens arbeid med et inkluderende og stimulerende arbeidsliv. Det skal utvikles en mer aktiv personalpolitikk, hvor ansatte i det offentlige har arbeidsplasser som er spennende, utfordrende og utviklende, og samtidig føler trygghet og delaktighet i jobbsituasjonen. Disse medlemmer vil understreke viktigheten av godt

15 Budsjett-innst. S. nr lederskap og organisasjonsutvikling også i offentlig virksomhet. I tillegg må staten gå foran som inkluderende arbeidsgiver i forhold til eldre, yrkeshemmede og etniske minoriteter. Disse medlemmer regner det som selvsagt at IKT-teknologi tas i bruk for å bidra til å gi brukerne bedre tjenester, og til å forenkle og modernisere offentlig sektor, og understreker viktigheten av at Strategi for IKT i offentlig sektor følges opp. Disse medlemmer viser til budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre Hovedprioriteringer fra Arbeiderpartiet Arbeiderpartiets primære forslag til disponering av rammeområde 1 (Statsforvaltning), samt Regjeringens forslag. Bare poster med avvik fra Regjeringens forslag er med. Avvikstall i parantes. 90-poster inngår ikke i kapitlene. Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tillegg nr A Utgifter rammeområde 1 (i hele tusen kroner) 666 Avtalefestet pensjon (AFP) (+7 000) 70 Tilskudd (+7 000) 1520 Statskonsult (jf. kap. 4520) ( ) 50 Basistilskudd til Statskonsult ( ) 70 Tilskudd til restrukturering (-8 000) 71 Tilskudd til pensjon (-7 505) 1530 Tilskudd til de politiske partier ( ) 70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner ( ) Sum utgifter rammeområde ( ) Inntekter rammeområde 1 (i hele tusen kroner) Sum inntekter rammeområde Sum netto rammeområde ( ) Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Eirin Faldet, Trond Giske og Torny Pedersen, vil understreke at gode offentlige velferdstilbud gir den enkelte grunnleggende trygghet og er en forutsetning for at alle skal ha like muligheter til å utvikle egne evner. Tilbudet av tjenester skal være basert på brukernes behov, være av god kvalitet og ha rom for individuelle tilpasninger. Det er derfor viktig å ha tilbud som brukerne av offentlig sektor lettere kan påvirke. Disse medlemmer mener at de offentlige tjenestene kan bli bedre og mer effektive. Disse medlemmer mener at for å sikre gode tilbud og effektiv utnyttelse av ressursene, må også offentlig sektor utvikles og fornyes. Disse medlemmer vil understreke at fornyelse av offentlig sektor handler bl.a. om hvordan vi kan gjøre de ansatte og virksomhetene i stand til å møte nye utfordringer på en god måte. Dette skjer gjennom strategisk kompetanseutvikling, fokusering på holdninger, god ledelse mv. Det er også viktig at virksomhetene og de ansatte får det nødvendige rom til å finne frem til hensiktsmessige og effektive løsninger, samtidig som behovet for styring ivaretas. Grunnleggende i alt fornyelsesarbeid er et godt samarbeid mellom ledelse og ansatte. Respekt for ansattes muligheter til innflytelse og deltakelse er viktig. Disse medlemmer vil understreke betydningen av at dette følges aktivt opp i arbeidet med modernisering og fornyelse av offentlig sektor. Disse medlemmer mener at arbeidet med forenkling av regelverk og delegering av fullmakter fortsetter slik at det gis større rom for skjønn og lokale beslutninger. Fornyelse krever også samordning på tvers av departementene. Disse medlemmer mener at Arbeids- og administrasjonsdepartementet må samordne dette arbeidet. Disse medlemmer vil peke på viktigheten av at mest mulig av ressursene skal gå til tjenesteproduksjon og minst mulig til administrasjon.

16 14 Budsjett-innst. S. nr Disse medlemmer mener at offentlige servicekontorer, serviceerklæringer, skjemaforenkling, "døgnåpen forvaltning" og samordning av regelverk og tjenester er gode eksempler på modernisering av offentlig sektor. Disse medlemmer mener det må være fokus på innholdet og kvaliteten i tjenesten når organisasjonsform for tjenestetilbudet skal velges. Disse medlemmer er uenig i Regjeringens fristilling av den statlige tjenesteproduksjonen og mener Regjeringen legger for lite vekt på kvaliteten i tilbudet. Disse medlemmer viser til omdanningen av Statskonsult fra forvaltningsorgan til aksjeselskap. Disse medlemmer har vanskelig for å se hvilke argumenter Regjeringen har for å omdanne Statskonsult til aksjeselskap. Disse medlemmer peker også på at en rekke forhold som kostnadsvurderinger, forhold til ansattes rettigheter, forretningsanalyse m.m. ikke er godt nok avklart. Disse medlemmer mener at Regjeringen ikke har informert godt nok om denne saken. Disse medlemmer mener at Statskonsult må bestå som et eget forvaltningsorgan. Det er viktig at Statskonsult er en integrert del av forvaltningen og kan utføre oppdrag for departementene innen kommunikasjon, kompetanseutvikling, effektivisering og modernisering, samt at Statskonsults kompetanse kommer hele forvaltningen til gode. Disse medlemmer går derfor mot omdannelsen av Statskonsult til aksjeselskap. Disse medlemmer mener at fristilling og oppsplitting av tjenesteproduksjon kan føre til dyrere og mindre effektive tjenester. Disse medlemmer viser bl.a. til økningen i departementets administrasjonsutgifter. Disse medlemmer viser også til at Forvaltningstjenestens skal begynne å fakturere tjenester og oppgaver de utfører for departementene. Disse medlemmer frykter dette kan føre til mer administrasjon og byråkrati enn dagens ordning. Disse medlemmer ønsker å understreke behovet for et velfungerende arbeidsliv som kjennetegnes av balanse mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft, høy yrkesdeltakelse, et arbeidsliv med plass til alle, sikkerhet og trygge arbeidsforhold. Disse medlemmer mener at dette bør være en av Arbeids- og administrasjonsdepartementets hovedoppgaver. Disse medlemmer har merket seg at fylkesmannsembetene har fått kutt i sine bevilgninger. Dette til tross for at fylkesmennene har blitt tilført mange nye oppgaver. Disse medlemmer er spesielt bekymret for at tilsynsoppgavene, f.eks. i barnevernet, ikke blir godt nok ivaretatt. Disse medlemmer mener at det må vurderes nærmere om oppgavene står i forhold til de tilførte midlene. Disse medlemmer viser til at Arbeids- og administrasjonsdepartementet har et viktig ansvar for forvaltningen av statens eiendommer. Disse medlemmer forutsetter at hurtigregistreringen av statens kulturhistoriske eiendommer fullføres og at det settes fortgang i arbeidet med å utarbeide en forvaltningsstrategi for disse eiendommene. Forslag til finansieringsform for påløpt og fremtidig vedlikehold må inngå i planen. Disse medlemmer forutsetter at saken legges fram for Stortinget i løpet av Disse medlemmer foreslår å utsette Regjeringens forslag om at avtalefestet pensjon (AFP) skal avkortes mot gavepensjon fra arbeidsgiver til Pensjonskommisjonen har avsluttet sitt arbeid. En eventuell endring i reglene for AFP bør vurderes i sammenheng med de andre forslagene fra Pensjonskommisjonen. Disse medlemmer viser til at Stortinget la til grunn at Statsbygg skulle forvalte formålsbyggene og at Entra eiendom skulle forvalte de konkurranseutsatte byggene. Disse medlemmer mener at grensedragningen mellom Statsbygg og Entra Eiendom er uklar og ber Regjeringen komme tilbake med en sak om dette til Stortinget i løpet av våren Disse medlemmer vil legge vekt på viktigheten av at det oppnås reell likestilling mellom kvinner og menn. Disse medlemmer mener det må arbeides videre for en rettferdig fordeling av muligheter og forpliktelser mellom kjønnene, og at likestillingsperspektivet skal integreres i all offentlig virksomhet. Disse medlemmer viser til at Arbeiderpartiets alternative opplegg ikke er mulig å innpasse innenfor den stramme rammen som ble vedtatt på dette området i forbindelse med budsjettforliket. Disse medlemmer fremmer derfor ikke forslag til disposisjonen av ramme 1. Disse medlemmer viser til budsjettforliket, og vil gi subsidiær støtte til forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti Hovedprioriteringer fra Fremskrittspartiet Fremskrittspartiets primære forslag til disponering av rammeområde 1 (Statsforvaltning), samt Regjeringens forslag. Bare poster med avvik fra Regjeringens forslag er med. Avvikstall i parentes. 90-posten inngår ikke i kapitlene. Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tillegg nr FrP Utgifter rammeområde 1 1 H. M. Kongen og H. M. Dronningen ( ) (-0,3%) 1 Apanasje ( ) (-4,2%)

17 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500) ( ) (-5,1%) 1 Driftsutgifter ( ) (-10,0%) 1510 Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510) ( ) (-16,3%) 1 Driftsutgifter ( ) (-16,2%) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) (-100,0%) 1522 Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522) ( ) (-10,4%) 1 Driftsutgifter ( ) (-10,5%) 21 Spesielle driftsutgifter ( ) (-9,7%) 22 Fellesutgifter for R-kvartalet ( ) (-7,8%) 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold ( ) (-18,8%) 1530 Tilskudd til de politiske partier ( ) (+6,4%) 70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner ( ) (+8,2%) 71 Tilskudd til kommunepartiene ( ) (+4,1%) 72 Tilskudd til kommunestyregruppene ( ) (+5,2%) 73 Tilskudd til fylkespartiene ( ) (+1,8%) 74 Tilskudd til fylkestingsgruppene ( ) (+13,3%) 76 Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner... St.prp. nr. 1 med Tillegg nr ( ) (+17,5%) 1550 Konkurransetilsynet (jf. kap. 4550) ( ) (+2,3%) 1 Driftsutgifter ( ) (+3,1%) FrP

18 16 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tillegg nr Sum utgifter rammeområde ( ) (-1,7%) Inntekter rammeområde Fylkesmannsembetene (jf. kap. 1510) ( ) (-93,9%) 1 Tilfeldige inntekter ( ) (-60,4%) 2 Ymse inntekter ( ) (-100,0%) Sum inntekter rammeområde ( ) (-0,8%) Sum netto rammeområde ( ) (-1,8%) FrP Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Ulf Erik Knudsen og Karin S. Woldseth, er av den oppfatning at det er et viktig politisk mål å redusere og effektivisere det offentlige byråkrati, for derved å gjøre de sentrale myndigheter mer oversiktlige for den enkelte innbygger, for å øke den enkelte innbyggers innflytelse, og for å redusere det offentliges utgifter. Disse medlemmer er av den oppfatning at Arbeids- og administrasjonsdepartementets arbeidsoppgaver kan rasjonaliseres betydelig. Administrasjon av statsapparatet må gjøres så enkel og så kostnadseffektiv som mulig. I denne sammenheng vil disse medlemmer vise til at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder antall offentlig ansatte og offentlig administrasjon. Disse medlemmer ønsker igangsettelse av en rasjonalisering av offentlig sektor, og mener alle etater i og under Arbeids- og administrasjonsdepartementet bør pålegges en generell effektivisering og innsparing. Departementet og underliggende etater må se på sine kostnader og arbeidsoppgaver, og nøye vurdere hvor det kan spares inn og kritisk vurdere hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres. Disse medlemmer foreslår at Arbeids- og administrasjonsdepartementet blir en pådriver i å konkurransestimulere funksjoner fra statsapparatet. Departementet skal i samråd med de ulike fagdepartementene identifisere aktiviteter som egner seg for konkurransestimulering, og fremme planer for hvordan dette kan gjøres og hvilke gevinster som kan oppnås. For å gå foran med et godt eksempel bør Arbeids- og administrasjonsdepartementet selv konkurransestimulere enkelte funksjoner. Disse medlemmer ser omgjøring av Statskonsult til aksjeselskap som et første skritt på veien til et salg av virksomheten. Samtidig vil disse medlemmer bemerke at en slik omgjøring må gjøres på en forsvarlig måte. Hensynet til kontinuitet for virksomheten, fremtidige muligheter for å fungere som et utskilt selskap og alle spørsmål knyttet til de ansattes rettigheter må utredes på en forsvarlig måte. Disse medlemmer er imot særordninger for ansatte i offentlig sektor. Innføring av slike særordninger må finansieres gjennom offentlige midler, som igjen er tatt inn ved skatter og avgifter. Dette betyr indirekte at ordningene finansieres av arbeidstakere utenfor offentlig sektor, som ikke får tilgang til ordningene. Disse medlemmer er derfor imot ventelønnsordningen. Disse medlemmer registrerer at det innenfor offentlig forvaltning de senere år har vist seg at en rekke prosjekter har betydelig budsjettoverskridelser. Dette ser disse medlemmer som et resultat av manglende kompetanse og ansvarsfraskrivelse hos ledere i den offentlige forvaltning. Disse medlemmer ønsker derfor at det igangsettes en prosess for å fordele ansvar i større grad innen statsforvaltningen. Disse medlemmer mener at ansvar for budsjettoverskridelser etc. i større grad må få konsekvenser for de ansvarlige ledere. Disse medlemmer mener det må være et sentralt mål å redusere offentlig forvaltning, der denne ikke er meget godt begrunnet. Disse medlemmer ser på det voksende byråkratiet som en fare for det norske demokratiet, på grunn av den uoversiktlighet som eksisterer i forvaltningen. Disse medlemmer mener derfor det er på høy tid med en forvaltningsreform. Disse medlemmer er av den oppfatning at offentlige virksomheter i større grad må ta i bruk virkemidler som anbud, privatisering og konkurransestimulering, og at det må foreligge en særskilt begrun-

19 Budsjett-innst. S. nr nelse dersom disse prinsipper og virkemidler ikke skal benyttes av offentlige virksomheter. Disse medlemmer ønsker en åpnere offentlig forvaltning. Med de muligheter dagens informasjonsog kommunikasjonsteknologi gir, bør det offentlige i langt større grad åpne sin saksbehandling slik at berørte borgere, andre saksparter og offentligheten får innsyn, uten at det går på bekostning av personvern eller taushetsplikt. Slik kan saksbehandlingen bli gjenstand for en kontinuerlig vurdering og effektivisering til innbyggernes beste. Disse medlemmer registrerer at offentlige virksomheter i liten grad er opptatt av kost-/nyttevurderinger, og at slike sjelden blir lagt til grunn for de prioriteringer som gjøres. Slike vurderinger er sterkt nødvendige for at virksomhetene skal kunne bli effektive og målrettede, samtidig som de kan slankes. Derfor bør kost-/nyttevurderinger i stadig større grad benyttes i resultatstyringen av offentlig sektor. På denne måten vil man også synliggjøre de store kostnadene som er forbundet med reguleringskåthet og millimeternøyaktighet. Disse medlemmer foreslår en "modell for gevinstdeling" ved effektivisering i offentlige virksomheter. De virksomheter som ved eget initiativ oppnår besparelser, vil kunne få "beholde" noe av denne gevinsten til ytterligere moderniserings- og utviklingstiltak. Dette forutsetter at virksomheten samtidig opprettholder samme nivå på eller øker kvaliteten og omfanget av sine utadrettede tjenester. Disse medlemmer ønsker at apanasjen til Det kongelige hus for fremtiden skal bli mer forutsigbar over tid. Dette kan best gjøres ved en indeksering av apanasjen, på samme måte som Regjeringens lønninger er foreslått gjort. På denne måten oppnår man også en sterk signaleffekt om ledermoderasjon, og for en likere fordeling av godene. Disse medlemmer viser for øvrig til at Fremskrittspartiet i sitt alternative statsbudsjett reduserer ramme 1 med 179 mill. kroner Hovedprioriteringer fra Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Venstrepartis primære forslag til disponering av rammeområde 1 (Statsforvaltningen), samt Regjeringens forslag. Bare poster med avvik fra Regjeringens forslag er med. Avvikstall i parentes. 90-poster inngår ikke i kapitlene. Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tillegg nr Budsjettavtalen SV Utgifter rammeområde 1 (i hele tusen kroner) 1 H. M. Kongen og H. M. Dronningen 50 Det Kgl. Hoff H. K. H. Kronprinsen og H. K. H. Kronprinsessen 1 Apanasje Avtalefestet pensjon (AFP) 70 Tilskudd (+7 000) 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet (jf. kap. 4500) 1 Driftsutgifter Spesielle driftsutgifter ( ) 1510 Fylkesmannsembetene (jf. kap. 4510) 1 Driftsutgifter (-6 000) (-3 000) (+7 000) ( ) ( ) ( ) 1 Redaksjon Norge.no (-4 000) 1520 Statskonsult (jf. kap. 4520) 70 Tilskudd til restrukturering Tilskudd til pensjon Statens forvaltningstjeneste (jf. kap. 4522) 1 Driftsutgifter (-8 000) 0 (-7 505) ( )

20 18 Budsjett-innst. S. nr Kap. Post Formål: St.prp. nr. 1 med Tillegg nr trale elementer. Deltidsstillinger som ikke gir trygderettigheter må avskaffes. Daglig redusert arbeidstid med lønnskompensasjon vil gjøre det mulig for flere kvinner å ha heltidsstillinger. Det må føres en offentlig arbeidsgiverpolitikk som fremmer likestilling. Kvinner må få delta i arbeidslivet på lik linje med menn og ikke bli fratatt en personlig utvikling grunnet omsorgsansvar og et stadig økende press. Likestillingslovens pålegg om å legge frem likestillingsregnskap og legge planer fremover for å oppnå likestilling, må følges opp. Det må i større grad settes i gang prøveprosjekter som forsøk med 6-timersdagen, omgjøring av vikarbudsjett til faste stillinger og økt grunnbemanning. Det bør forskes på det økende og høye sykefraværet, bemanningskrisen i offentlig sektor og hvorfor offentlige ansatte opplever økende stress og helseplager på jobben. Bedre lønns- og arbeidsgiverpolitikk er grunnleggende for å nå målet om redusert sykefravær og en bedre og mer vital offentlig sektor. Disse medlemmer viser til at Sosialistisk Venstreparti ikke vil omgjøre Statskonsult til aksjeselskap. Staten bør ha et eget fagorgan for effektivisering, organisering, ledelse, IT mv. Det kan ikke være hensiktsmessig at staten starter et konsulentfirma. Det er viktig å opprettholde Statskonsult som et redskap for iverksetting med en kritisk og uavhengig rolle. Statens forvaltningstjeneste har fått sitt driftsbudsjett redusert med 57 mill. kroner fordi frivillige tjenester skal finansieres av brukerne. Frivillige tjenester skal nå tilbys på konkurransemessige vilkår og finansieres av brukerne. Statens forvaltningstjeneste er en tjenesteleverandør for departementet og Statsministerens kontor. Sosialistisk Venstreparti ønsker ikke konkurranseutsetting av de frivillige tjenestene som Statens forvaltningstjeneste utfører og går imot budsjettkuttet. Disse medlemmer understreker at Sosialistisk Venstreparti ikke vil gå inn i og avviser det som står i programområdet konkurranse og prispolitikk i budsjettet for 2004 og vil henvise til den kommende behandlingen av Ot.prp. nr. 6 ( ) om ny konkurranselov. Disse medlemmer viser til at Sosialistisk Venstreparti viderefører fylkesmannens budsjett som tidligere. Det er ikke samsvar mellom reduksjonen som Regjeringen foreslår i budsjettet og de økte oppgavene man pålegger fylkesmannen. Fylkesmennene har innrapportert at de ikke har ressurser nok til å ivareta sine tilsynsoppgaver. Dette er meget alvorlig, og vi har ulike grupper brukere som nå ikke får ivaretatt det de etter loven har krav på. Fylkesmannen får nå også et merar- Budsjettavtalen 1530 Tilskudd til de politiske partier 70 Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner ( ) Sum utgifter rammeområde ( ) SV ( ) ( ) Venstreparti, Magnar Lund Bergo og May Hansen, vil påpeke at Sosialistisk Venstreparti er opptatt av å opprettholde en sterk og vital offentlig sektor som sikrer tilgang til velferdstjenester ut ifra behov, uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, økonomiske eller sosiale ressurser og dermed lik rett til deltakelse i samfunnet. Regjeringens moderniseringssamfunn vektlegger effektivisering, og virkemidlene er konkurranseutsetting og privatisering av kjerneoppgaver. OECD har gjort en fersk undersøkelse om erfaringer med konkurranseutsetting og fristilling av offentlige tjenester. De fleste landene som er med i OECDs undersøkelse har høstet de samme negative erfaringene. Konkurranseutsetting og fristilling har vist seg å ikke være effektiv. Det er blitt mer byråkratisk, ineffektivt og udemokratisk, viser OECDs undersøkelse. Det er et komplisert system av aktører og oppgaver som krever store ressurser til koordinering. OECD påpeker det demokratiske underskuddet. Politikernes kontroll med velferdstjenestene er svekket, og det samme blir folks tillit til tjenestene, forvaltningen og det politiske systemet. Innsyn og åpenhet begrenses når selskaper overtar forvaltningen. OECDs konklusjon er klar: Ingen av landene som er analysert, satser lenger på fristilling og konkurranseutsetting for å fornye velferdsstaten. Der det er mulig forsøker de tvert om å føre virksomheter og tjenester tilbake til offentlig forvaltning. Helhetlig offentlig styring er på vei inn og Regjeringene setter inn tiltak for å få større demokratisk innsyn, skape mer effektiv organisering og gjenvinne offentlig styring. Regjeringens privatiseringsiver er umoderne, og resultatene fra andre land dokumenterer at privatisering er ineffektivt og de er på vei bort ifra denne organiseringen. Disse medlemmer viser til at dårlig kommuneøkonomi over flere år har ført til redusert drift og kontinuerlig omstilling i flere kommuner. Kommuner og fylker har fått dårligere økonomi samtidig som oppgavene har økt. Effektivisering og omstilling av offentlig sektor går på helsa løs, meldes fra psykologer, leger og organisasjoner. Sykefraværet er høyt i offentlig sektor og antall kvinner i omsorgsyrkene som får behov for uføretrygd er skremmende. Dette er meget kostbart og dårlig samfunnsøkonomi. Den viktigste ressursen vi har i vår tjenesteyting er de ansatte. Det må føres en arbeidsgiverpolitikk som gjør det mulig å rekruttere arbeidskraft til offentlig sektor. Det må føres en arbeidsgiverpolitikk hvor likelønn, arbeidstid, karrieremuligheter og mulighet til kompetanseutvikling er sen-

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445

Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013. Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Prop. 1 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Utgiftskapitler: 1 2, 1500 1592 og 2445 Inntektskapitler: 4510 4592 og 5445 5446 Prop. 1 S (2012 2013)

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 6

Budsjett-innst. S. nr. 6 Budsjett-innst. S. nr. 6 (2003 2004) Budsjettinnstilling til Stortinget fra finanskomiteen St.prp. nr. 1 (2003-2004) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1-11 (2003-2004) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 0800-0868. Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler: 3859-3860 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 0800-0868 Inntektskapitler:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530. Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 0800 0868, 2530 Inntektskapitler: 3854, 3855, 3859 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene i budsjettpolitikken...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690. Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 600-666, 2600-2690 Inntektskapitler: 3600-3622, 5527, 5631, 5701 Tilråding fra av 19. september 2003, godkjent i statsråd samme dag.

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 11

Budsjett-innst. S. nr. 11 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008 2009) Budsjettinnstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen St.prp nr. 1 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen

Innst. S. nr. 74. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innst. S. nr. 74 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen St.prp. nr. 31 (2003-2004) unntatt kap. 1594, 2541, 2542, 2543, 4590, 4595 og 5705 Innstilling fra

Detaljer

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014

Prop. 146 S. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Innhold 1 Regjeringens politikk for kommunesektoren... 7 1.1 Utfordringer i kommunesektoren... 7 1.2 Veien videre... 8

Detaljer

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 5 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 5 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 1 S (2011 2012) Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2012 vedrørende rammeområde 20 Garanti-instituttet

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Budsjett-innst. S. nr. 10

Budsjett-innst. S. nr. 10 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2005-2006) Budsjettinnstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen St.prp. nr. 1 (2005-2006) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006) Innstilling fra kontroll-

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 600 667, 2541 2543, 2600 2690 Inntektskapitler: 3600 3643, 5527, 5631, 5701 5702, 5704 5705 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Regjeringens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Forord. Oslo, oktober 1999. Jon Blaalid

Forord. Oslo, oktober 1999. Jon Blaalid Forord På oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har Statskonsult vurdert framtidig tilknytningsform for Statens Pensjonskasse (SPK) og hvordan den konkurranseutsatte virksomheten bør

Detaljer

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009)

Innst. S. nr. 313. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innst. S. nr. 313 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 24 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Nasjonal strategi for digital bevaring

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005

St.prp. nr. 1. Statsbudsjettet medregnet folketr ygden (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 St.prp. nr. 1 (24 25) FOR BUDSJETTERMINEN 25 Statsbudsjettet medregnet folketr ygden Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken... 7 1.2.1 Hovedelementene

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer