Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 4 Prosjektorganisering... 4 Eier... 4 Hovedkomiteen... 4 Administrasjonen... 5 Prosjektgruppen... 5 Arbeidsgrupper... 5 Mediegruppe... 5 Sponsorarbeid... 5 Bygdeutvalg... 5 Logo... 6 Parole... 6 Nasjonale konferanser... 6 Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden, HiNT 7. og 8. september... 6 Håp og tro i 1000 år... 6 Levanger gjennom 1000 år... 7 Oppfølging/statusmøter/rapportering/samarbeid... 7 Samarbeid lokalt og nasjonalt... 7 Gjennomføring... 8 Administrasjonens arbeidsforhold... 8 Samarbeid og forankring... 8 De første konkrete planer... 8 Prosjektresultat... 9 Positiv tilbakemelding... 9 Forankring... 9 Kvalitetssikring... 9 Faglig samarbeid og nettverk i Norge... 9 Arrangementskompetanse... 9 Kommunikasjon/markedsføring... 9 Månedlige arrangement Større arrangement verdt å merke seg Historiske prosjekt i skolene Bokutgivelser i jubileumsåret Tusenårskor, jubileumssang og jubileumsfanfare Gaver Jubileumsbarnet Minneboken Budsjett og resultat Tanker om hva vi bør ta med oss videre Prosjektperiode

3 Bakgrunn markeringen ble forankret politisk i Levanger Formannskap (Sak ). 3

4 Prosjektmål Mål Markere Levanger nasjonalt og internasjonalt Stimulere til økonomisk og kulturell utvikling Skape identitetsfølelse og stolthet basert på eksisterende verdier som utvikles Delmål: Fremheve Levangers historiske arv og særpreg Synliggjøre verdier og kvaliteter, og videreutvikle en levende by Stimulere lokale aktiviteter Fremme dugnadsånd Skape et positivt og optimistisk fremtidsbilde Prosjektorganisering Eier Formannskapet i Levanger kommune. Arbeidet var organisert med en hovedkomite, prosjektgruppe, mediegruppe, bygdeutvalg og ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper ble etablert for de enkelte arrangement ved behov. Hovedkomiteen Det har vært avholdt 15 møter i hovedkomiteen. Robert Svarva, ordfører Hans Heieraas, varaordfører Jostein Trøite, politiker Odd Håpnes, kultursjef, erstattet av Guri M.Sivertsen fra Inge Ryan fylkesmann Ann Kristin Reinås Alstad, repr. for bygdeutvalgene Alf B. Haugnes, kommunalsjef samfunnsutvikling Nils Åge Aune, prost Kjellrun Støp, Bymuseet Turid Hofstad, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Kjell Heggdal, Sparebank 1 Midt-Norge Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Lars Heirsaunet, Magneten Ola Indgaard, Historielaget Tone Jørstad, Falstadsenteret Knut A. Hovdal, HiNT, erstattet av Steinar Nebb fra Odd Inge Strandheim, Levanger videregående skole Martha A. Solli, Ungdomsrådet Tone Volden Rostad, prosjektsekretær Grete Ludvigsen, prosjektleder 4

5 Administrasjonen Grete Ludvigsen, prosjektleder, Tone Volden Rostad, prosjektsekretær, 50% stilling Prosjektgruppen Det har vært avholdt 17 møter i prosjektgruppen. Har vært administrasjonens samarbeidsgruppe som diskusjonsforum og når det gjelder tanker og anbefalinger også opp mot hovedkomiteen. Leder, Grete Ludvigsen Prosjektsekretær, Tone V Rostad Sveinung Haavik, Lucie Kjelvik Shirin Moradi Lars Edv. Hoff Inge Arntsen Hans Heieraas Ole A. Hustad Arbeidsgrupper Skolene, samlet og hver for seg har arbeidet med ulike oppgaver Prosjektgrupper, ulike arbeidsgrupper til ulike historiske arrangement eller bøker, nasjonale konferanser samt kongebesøk og byjubileum (175 år). Mediegruppe Det har vært avholdt 6 møter i mediegruppen. Har samarbeidet om planer og ideer vedrørende media- og profilering. Grete Ludvigsen, Tone Volden Rostad, Lars Edvard Hoff ( Markedsplassen AS), Vivian Thonstad Moe (Hattrem Foto AS), Espen Rønning biblioteket. Kvalitetssikring: Appareo AS Sponsorarbeid Arbeid vedrørende sponsorer, oppfølging av avtaler og løpende kontakt. Grete Ludvigsen og Tone Volden Rostad har hatt ansvaret. Bygdeutvalg Leder: Ann-Kristin Reinås Alstad Åsen Markabygda Ytterøy Ekne Skogn Levanger sentrum Nesset Ronglan/Tuv Okkenhaug Tor Fossum Peder Andresen Stein Ove Winnberg Svein Helge Falstad Anette Bartnes Augusta Pettersen Liv Kjønstad Arild Stavset Odd Gunnar Berg 5

6 Logo Jubileumslogoen er en stilisert utgave av broen Holmgangen mellom havna og Kjærlighetsstien mot HiNT, Trønderhallen og Røstadområdet. Broen symboliserer brobygging mellom mennesker uansett alder, kjønn, kultur, tro eller livssyn. Parole En valgte Historia lever som utsagn gjennom hele 2011 for å poengtere at en må lære av fortida om vi skal forstå og sikre framtida. Nasjonale konferanser Det ble avviklet 3 større nasjonale konferanser med ulikt innhold nært knyttet opp til innholdet i Levanger 1000 år. Vi skulle se oss tilbake gjennom den historiske konferansen, se litt på dagen i dag og belyse fremtiden: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden Håp og tro i 1000 år Levanger gjennom 1000 år Konferansene samlet mange deltakere fra hele landet og klarte å sette aktuelt stoff på dagsorden gjennom nasjonale størrelser som forelesere. Spesielt vakte konferansen Håp og tro i tusen år oppsikt. Den ledet til utvikling av Levangermanifestet som ble vedtatt av kommunestyret Levangermanifestet/ I tillegg ble den inspirasjon til at kirken arrangerte en større økumenisk gudstjeneste på torget der sentrale ledere fra ulike trosmiljø deltok aktivt. Konferansene ble utviklet og gjennomført av flere arbeidsgrupper: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden, HiNT 7. og 8. september Grete Ludvigsen Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune Tone Volden Rostad Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune. Arvid Vada Leder for Innherred Seniorforum Erik Stai, Åshild Selmer, Anne Sofie Lullau og Annar Johansen Innherred Seniorforum Håp og tro i 1000 år Grete Ludvigsen Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune Tone Volden Rostad Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune. 6

7 Tove Tangerud Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund, Nord-Trøndelag Fylkeslag. Nils Åge Aune Prost i Sør-Innherad prosti (Verdal, Levanger og Frosta kommuner). Idar Kjølsvik Førsteamanuensis dr. theol., Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger. Rune Thodesen Medlem i lederskapet av Elihu-menigheten og rektor ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter. Levanger gjennom 1000 år Odd Håpnes, kultursjef Grete Ludvigsen, prosjektleder Levanger 1000 år Hans Heieraas, politiker Jostein Trøite, politiker Guri M. Sivertsen, biblioteket Sveinung Havik, biblioteket Oppfølging/statusmøter/rapportering/samarbeid Det har fra oktober 2010 til desember 2011 vært avholdt jevnlige oppfølgings- status- og planleggingsmøter i alle gruppene. Prosjektansvarlig og prosjektleder har vekselvis ledet møtene. Møtefrekvensen har vært stor gjennom hele arrangementsåret. Jevnlig har det vært helhetlig gjennomgang av økonomisk status i hovedkomiteen. Videre har det vært fortløpende statusmøter mellom kommunens administrasjon og prosjektleder. Prosjektgruppen har deltatt aktivt under utarbeidelse av ulike tiltak og arrangement. Det har videre vært hyppig samarbeid mellom ulike arbeidsgrupper, bygdekomiteene og skolene både på dagtid og kveldstid. Det har også vært informasjonsinnlegg i driftskomiteen vedrørende oppfølgings- og status. Samarbeid lokalt og nasjonalt Prosjektet har hatt nær kommunikasjon med alle samarbeidsparter innen kommunen, de ulike samarbeidsgruppene og ikke minst organisasjoner, lag, foreninger, sponsorer og enkeltpersoner gjennom året. Videre har det vært et svært aktivt og godt samarbeid med alle lokale media samt institusjoner som SNK, HINT og NTNU. Sponsorer Arbeidet med sponsorer lykkes ikke slik en hadde forventinger om når en la budsjettet. Det var også betydelige bidragsytere som valgte å gi gaven i form av annet enn friske penger til jubileumsmarkeringen. Eks var det stor suksess da Tusenårsgaven fra Sparebank1 Midt- Norge resulterte i en flott tusenårssti på Stokkvola. Trønderavisa, Coop Inn-Trøndelag SA og Magneten valgte å avholde en stor, gratis ungdomskonsert som gave til 1000-årsjubielumet. En slik type ungdomsarrangement ville ellers ha bli tatt inn i budsjettet. 7

8 Både Trønderavisa og Levangeravisa gikk inn som hovedsponsorer sammen med NTE. I tillegg hadde en med viktige støttespillere og samarbeidspartnere i næringslivet. Med reduserte inntekter på sponsorsiden er kostnadssiden holdt under sterkt fokus og kontroll. Gjennomføring Administrasjonens arbeidsforhold Det har vært en svært liten administrasjon i prosjektperioden. Arbeidsmengden har vært stor og krevd innsats fra morgen til kveld. Uten hjelp fra ulike avdelinger i kommunen, samarbeid med skolene og en utrolig stor velvilje og dugnadsinnsats fra innbyggerne, hadde en ikke kunnet gjennomføre et slikt jubileumsår. Samarbeid og forankring Administrasjonen inviterte seg selv til Steinkjer, som hadde feiret sitt 150-årsjubileum i 2007, for å høste av deres erfaringer. Vi fikk gode råd av prosjektleder Astrid Skogseth Fuglesang. Ikke minst i forbindelse med de utfordringer vi måtte ta stilling til vedrørende en samlet 17. maifeiring i sentrum. På et av de første møtene med hovedkomiteen kom Marvin Wiseth, som formidlet erfaringer fra 1000-årsjubileet i Trondheim. Wiseth spredde optimisme og pågangsmot. I slutten av 2010 ble det avholdt møter i skolekretsene for å informere om jubileet og involvere innbyggerne og samtidig etablere bygdekomiteer. Ideer ble mottatt for bearbeidelse senere. I starten av 2011 ble det avholdt to informasjonsmøter med idekasting på rådhuset. Bygdekomiteene ble svært nyttige samarbeidsparter. Det ble avholdt flere samarbeidsmøter med disse spesielt knyttet opp til 17. mai. I januar 2011 ble det sendt ut skriv til lag og foreninger i kommunen med oppfordring om lage arrangement som kunne knyttes til jubileum. Deretter ble skolene kontaktet gjennom ideen med et 1000-årskor bestående av elever i hele grunnskolen og tanker om en endret 17. mai i anledning Det ble svært godt mottatt og det ble et bredt samarbeid. De første konkrete planer Etter første runde satte administrasjonen seg sammen og tenkte ut ideer til større arrangement, samt tok med seg ideer fra møtene. Resultatet ble skisser på både 1000-årskor, 1000-års historisk løp som arbeidsprosjekt i skolene, 17. maifeiring i sentrum for hele kommunen, nasjonale konferanser, kongebesøk og åpning av Trønderhallen, for å nevne noe. I tillegg var friluftsteateret Raud Vinter besluttet å sette opp som et av de store satsingene i De første konkrete planer med budsjett ble fremlagt for hovedkomiteen. Hvert tiltak ble organisert og en gikk i gang med markedsføringsplaner, samarbeid med sponsorer og ikke minst arbeid med prosjektideer og tiltak. Mange arrangement ble til underveis i året dels initiert fra administrasjonen og delvis etter ideer og initiativ fra innbyggerne i by og bygd. Månedsplanene ble til mens vi arbeidet videre og vi fant fort ut at både nye og eldre arrangement hadde sin plass i jubileumsåret. Hånd i hånd med planer, ble det etablert samarbeidsgrupper og arbeidet med involvering i lokalsamfunnet. Mediaplanene ble gjennomført systematisk og administrasjonen planla, markedsførte og prosjekterte ulike tiltak løpende. 8

9 Prosjektresultat Positiv tilbakemelding Tilbakemeldingene på tiltakene i prosjektet har vært positive. Det lyktes tidlig å spre positiv informasjon og spenstige tiltak og mulighetene inspirerte mange. En la vekt på å involvere barn og unge spesielt og det ga gode relasjoner i hele Levangersamfunnet. Mange meldte seg som gode samarbeidsparter fra både offentlige virksomheter, næringsliv lokalt og ikke minst enkeltpersoner og grupper blant innbyggerne. Forankring En klar suksessfaktor var at bygdene tidlig forsto at de ble tatt på alvor og skulle få sin plass i jubileet under de store arrangementene. Videre lykkes vi tidlig med å informere om at de ville bli tatt med i markedsføringen også ved sine lokale arrangement. Det ble avholdt mange informasjonsmøter og samarbeidsmøter som har truffet mange lag av befolkningen. Etter som det var sterkt fokus på barn og unge, førte det til et samarbeid med styrerne i barnehagene, rektorene i grunnskole- og videregående skole. I tillegg har samarbeidet og informasjonsflyten gjort at jubileet fikk en god alliert i HiNT. Kvalitetssikring Det har vært et poeng at en gjennom ulike samarbeidsformer kunne kvalitetssikre ulike tiltak ved å samarbeide samlet med ulike kompetanser gjennom året. Det har gitt trygghet i prosjekter som tidligere ikke har vært utført og har gitt sikkerhet og ikke minst god erfaring. Det er utviklet maler for tilbud av tiltak samt kontrakter med større samarbeidsparter som har kvalitetssikret arbeidet og trygget økonomien. Faglig samarbeid og nettverk i Norge Prosjektet har gjennom de nasjonale konferansene også resultert i at Levanger er satt på kartet overfor kompetanseleverandører både lokalt og nasjonalt. Dette spesielt gjennom konferansene og historisk arbeid. Prosjektet har også fått faglige nettverk i Norge som Levanger kan samarbeide videre med på sikt. Arrangementskompetanse Prosjektet har videre fått nyttig arrangementskompetanse gjennom både kongebesøk og åpning av Trønderhallen, de nasjonale konferansene, felles 17. mai i sentrum og andre arrangement. Man har hatt utfordringer innen logistikk, avtaler med transportenheter og hotell, men det har gått svært bra. Samarbeid og logistikk har fungert utmerket i samvirke med lokalt næringsliv. Kommunikasjon/markedsføring Markedsføring og profilering har bestått av følgende: Utvikling av logo, slagord og profilering Annonsering i aviser og aktuelle tidsskrifter samt heimesider Månedlig programhelside i begge avisene Annonsering på den elektroniske lysavisen på Magneten Omtale i media i form av artikler og kronikker i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter Heimesidene til Levanger kommune og noen større samarbeidsparter 9

10 Utvikling av profilartikler og egenmarkedsføring fra næringslivet som har respondert med håndverk, husflid og et bredt spekter av mat og drikke. Markedsføringen og responsen fra ulike media har vært god. Både aviser, samarbeidsparter med egne heimesider og radio/tv har fulgt opp i tråd med avtaler og forventninger. Etablering av egne sider på de kommunale sidene har resultert i at man har god oversikt over historikk og hva som er gjennomført i prosjektet. Månedlige arrangement Det har gjennom året vært arrangert vel 160 små og store arrangement fordelt over hele året. Dette ble kommunisert bl.a. gjennom helsider i avisene hver måned. Gjennom året har det vært ulike større arrangement som står som fyrtårn i jubileumsåret: Større arrangement verdt å merke seg 1.januar Offisielle åpning av jubileumsåret februar Marsimartnan m/fakkelnatt Stortstilt åpning på Torvet. Tusenårskoret som bestod av alle skolebarna i kommunen hadde sin debut. Kulturinnslag. Avsluttet med fyrverkeri kl 20:11 Tradisjonell Marsimartnan, som er Levangers årlige fyrtårnsarrangement. Fakkelnatta, fredag kvelden, var uten tvil tidenes største med 120 historiske tablå og publikummer. 17. mai i sentrum Felles jubileumstog hvor alle skoler i kommunen var invitert. Stor suksess. TV-dekning på NRK. Samarbeid med alle 17. maikomiteene. Levanger by 175 år mai arrangementer for eldre, barnehager og allmennheten. Lansering av Levangerkantaten på DVD. Man arrangement som toppet seg med bybursdagen i sentrum lørdagen juni Kulturuka Ulike kulturinnslag med stor spennvidde 23. juni St. Hans i For første gang arrangert i sentrum. Håp om å etablere som en Sjøparken tradisjon 2. juli Friluftsopera i Den årlige operaen på Bjørvika, Ytterøy. Denne gang med slavekor Bjørvika og kjente sangere 26. august Kongen Den dagen da alt gikk som planlagt og hvor alt skjedde på en gang. kommer. Offisiell Kongelig lunsj på Brusve. Kongen hilste på barn fra Gjemble åpning av barnehage som hadde skrevet brev og bedt om å få treffe han. Trønderhallen Transport i hest og vogn til Trønderhallen. Storstilt åpning med Premiere på Raud Tusenårskoret som sang for Kongen. Kongen overfør første akt av Vinter Raud Vinter. Aug/sept 10 forestillinger av Raud Vinter 4. september Økumenisk gudstjeneste på Torvet Med spesiallagde kulisser med modell av Trehusbyen på Torvet fikk Raud Vinter den beste ramme om forestillingene. God publikumstilstrømming. Egen rapport for Raud Vinter Rund 1000 publikummere fra ulike kirkesamfunn deltok på friluftsgudstjenesten. Se 7. og 8. september Nasjonal Seniorenes rolle i samfunnet 10

11 seniorkonferanse content/uploads/2010/seniorkonferanse_september_2011.pdf 16. og 17. september Bondens Markeds 2dager matfestival Høstfestival 5. oktober Melody Installasjonsutstilling i Nedre Park 6. og 7. oktober Levanger gjennom 1000 år Historisk seminar 10. og 11. oktober Nasjonal livssynskonferanse Håp og Tro i 1000 år med presentasjon av Levangermanifestet 17. og 18. oktober Tusenårslunden Fra 24. november Førrijul i Levanger 30. desember Offisiell avslutning av jubileumsåret 31. desember punktum for jubileumsåret Planting av Tusenårslund på Røstad med tvillingtrær rundt om i kommunen Stor aktivitet med ulike aktiviteter i tiden fram til jul. Kulissene på Torvet ble flittig brukt til verdens største julekalender. Juletrefest i Trønderhallen for hele familien. Vardebrenning med ulike aktiviteter rundt om i bygdene Historiske prosjekt i skolene Det ble inngått en samarbeidsavtale med Per Anker Johansen som i samarbeid med Tone Volden Rostad utviklet historiske oppgaver til skolene. Elevene skulle forske på de enkelte hundreår relatert til egen nærhistorie de siste 1000 år. Utgangspunktet var tanken å lage en 1000-årssti med et historisk informasjonsløp, men ble til et historisk hefte eter at skolene sendte inn sine bidrag. Skolene gikk inn i oppgaven med stor energi og noen av dem har arrangert temadager med inviterte. Ved Halsan skole har de blant annet arbeidet tverrfaglig og kulturelt med et større prosjekt rundt historien med Halsteinen. Det resulterte i ulike tablå og presentasjon for et bredt publikum. Prosjektet er blitt så bra at kommunen har anbefalt skolen til årets Gullsekk gjennom Den Kulturelle Skolesekken for Bokutgivelser i jubileumsåret Flere bøker utkom fra ulike aktører som et resultat av jubileum. Det kan nevnes Folket i Levanger av Per Anker Johansen Landbruk i Levanger samarbeid m flere med regi av Grønn Gate Skogn historie om Nesset av Åshild W.Selmer, Sigrun Moe og Liv Kjønstad Kristus kom til Levanger vestfra.. av Idar Kjølsvik Krig og okkupasjon i levanger av Asbjørn D.Eklo Levanger historieboks årbok av Historielaget Tusenårskor, jubileumssang og jubileumsfanfare Hele 2300 barn deltok i landets største kor i Koret ble etablert i nært samarbeid med arrangementsledelsen, skolene og HiNT. Tusenårskoret hadde flere framføringer av felles 11

12 sanger. Kai Lennert Johansen ved HiNT komponerte og forfattet tekst til jubileumssangen Levanger i Trond Kolaas komponerte og satte sammen deler av tidligere kommunesanger til en jubileumsfanfare, som ble fremført ved ulike anledninger. Gaver Mange ga oss gaver i jubileumsåret. Her er nevnt enkelte. Se gjerne Nabokommunene ga en kulturell opplevelsene ved oppvisning fra Kulturskolen i giverkommunene. NTE ga stort bidrag til kunstprosjekt på Trønderhallen. En flott trebro over Leirabekken ble gitt av Levanger Lions/Levanger Skøynar. Dyreskulptur i Sjøparken gitt av sanitetskvinnene. Levanger Vel ga pengegave til hesteskulptur. Sparebanken, Trønderavisa, Magneten og Coop Inn-Trøndelag er omtalt under sponsorer Jubileumsbarnet Tusenårsbarnet ble født og heter Niklas. Foreldre er Kari Janne Berg og Bjørnar Olsen. Gutten og foreldre er blitt gjort stas på ved ulike anledninger gjennom Minneboken 2011 Hovedkomiteen ønsket å dokumentere alle aktivitetene i jubileumsåret. Administrasjonen tok oppgaven på alvor og søkte ulike løsninger. Med et trangt budsjett for feiringen, landet man på en jubileumsbok av folket og for folket. Den er en jubileumsminnebok og familiealbum for Levangsbyggen. Boken ble til som dugnadsarbeid mellom Levanger-Avisa (som formell utgiver), Fotograf Hattrem AS og kommunen. Redaksjonen besto av: Roger Rein (redaktør i L-A) Grete Ludvigsen (prosjektleder i kommunen) Tone Volden Rostad (prosjektsekretær) Trond Hattrem (Fotograf Hattrem AS) og Marit Kjølsvik (webdesigner ved Fotograf Hattrem AS). Arbeidet med Minneboken startet sommeren I løpet av juni ble håndavtrykket til alle barn som var 11 år i 2011 tatt etter en avtalt rundtur i skolene. Håndavtrykk med riktig navn ble bumerket fra folket i boken. Skolene gikk med liv og lyst inn for oppgaven sammen med Tone Volden Rostad. Et eventuelt overskudd av salget av boken skal gå til ungdom gjennom et prosjekt i kulturskolen. Boken ble trykket i 1500 eksemplarer og ferdigstilt i februar 2012 og lansert på Marsimartnan. 12

13 Budsjett og resultat Budsjett ble vedtatt i Formannskapet med en ramme på kr , budsjett/ Resultatperioden er sum av oppstartskostnader 2010, selve gjennomføringen i 2011 og etterarbeid i 2012 som er avsatt. Budsjett og regnskap for 1000-årsjubileum Levanger i 2011 tall i hele tusen Kostnader: Gaveverdi Budsjett i tillegg Regnskap Markedsføring, profilering Kongebesøk Åpningsarrangement/avslutningsarrangement Lys/lyd-installasjon årskoret Ungdomsarrangement Andel av Raud Vinter kostnad Personalkostnader, prosjektsekretær 50% Jubileumskostnader 17. mai Arrangement, sikkerhet, konferanser etc års feiring Tusenårslunden Minnebok/dokumentasjon av Sum Finansiering: Levanger kommune 2010 og Nord-Trøndelag Fylke Den Kulturelle Skolesekken Søknad kulturmidler sentralt Provisjonsbaserte hotellinntekter Sponsorinntekter (inkl. sponsorer Raud Vinter) Sum I tillegg tilkommer timekostnader i prosjektperioden som ikke er belastet prosjektet i regnskapet. Totalt ant. timer Beløp i hele tusen Enhet næring Enhet kultur Sum Gaver til enkeltprosjekt : Beløp Sparebanken 500 Tusenårsstien, Stokkvola, Åsen NTE 350 Utsmykking Trønderhallen Levanger Vel 500 Til hesteskulptur 13

14 Tanker om hva vi bør ta med oss videre Gjennom 2011 har det framkommet nye ideer, noen arrangement har kommet til og andre er videreutviklet. Noen ideer klarte man ikke å realisere, men kan være lurt å ta med videre i utviklingen av kulturen i Levanger. Det har også vært et betydelig samarbeid på tvers av lag/forening/offentlig som er verdt å ta vare på. Administrasjonen sammen med hovedkomiteen vil summarisk nevne noen tiltak Levanger bør ta med videre: 17. mai for alle flerkulturelt arrangement i parkområdene St. Hansaften i Sjøparken årlig Etterbruk og videreutvikling av kulissene til Raud Vinter på Torvet med aktiviteter 1000-årsstien med historisk tau fra gamle byskolen til Sjeteen og den nye brua over til Nesset Forsterking av trehusbyen Vitalisering av cittaslow spesielt opp mot smaken av Levanger Aktiviteter som gir stolthet, fellesskap og forsterker dugnadsånd Levangermanifestet Ny konferanse om Håp og Tro med jevne mellomrom Økumenisk gudstjeneste i Levanger med jevne mellomrom Et klart ønske fra innbyggerne om å få en stor statue av en hest som symboliserer historie, tradisjon og kommune våpenet. Prosjektperiode Oppstart arbeid ble igangsatt og arbeidet har vart fram til Levanger, Grete Ludvigsen Prosjektleder 14

Orienteringer: Informasjon fra Politiet v/politimester Trond Prytz og lensmann Anne Ulvin.

Orienteringer: Informasjon fra Politiet v/politimester Trond Prytz og lensmann Anne Ulvin. Levanger kommune Møteinnkalling Oppdatert 27.03.12 Lagt til sak 37/12 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.03.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

HÅP OG TRO I 1000 ÅR. Nasjonal konferanse om livssyn og mangfold. 10. og 11. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger

HÅP OG TRO I 1000 ÅR. Nasjonal konferanse om livssyn og mangfold. 10. og 11. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger HÅP OG TRO I 1000 ÅR Nasjonal konferanse om livssyn og mangfold 10. og 11. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Åse Kleveland Finn Wagle Henrik Syse Ambreen Pervez Velkommen til HÅP OG

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Museumsvirksomheten i

Museumsvirksomheten i Museumsvirksomheten i Levanger Innhold, samhandling og organisering (2009-2010) 2010) Orientering i DK 8. september 2010 v/prosjektleder Sveinung Havik Mandatet (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Tid: 29. oktober 2013 kl. 14.00 Sted: Rådhuset i Levanger, rom 1008 Medlemmer til stede: Birgitte Dillan, Vuku Nestleder Gunnar Gustad, Vinne Ola Hjelde, Frosta

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød MiG Tautra Øyvind Løvrød 2012-2014 Hvor enn pilgrimsvandringen går er den en «Via vita» - livsfornyelse, livsmotets, livssmertens og livsvitaliseringens vei» MiG Tautra 7633 Frosta 48107799 oyvind@mig.no

Detaljer

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap For fullstendig program for gjennomføringen av Paul Okkenhaug-jubileet/Paul Okkenhaugdagene 2008 vises til følgende trykte program: - Programbrosjyre, utgitt

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS.

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS. Verdal kommune Møteprotokoll - Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2013 Tid: Kl 10:15-13:20 Til stede: 9 representanter. Representanten Karl B. Hoel ble innvilget

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 1924-90 år - 2014 1 FROSTA HISTORIELAG 90 ÅR Der Historielaget har vært delaktig i løpet av året, har det blitt opplyst at dette arrangementet er et ledd i jubileumsmarkeringa. Ellers

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Gjennom plan- og bygningsloven har kommunene ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen og i kravene til det enkelte byggverk og uteområde.

Detaljer

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Historisk bakteppe for musikkteateret Raud Vinter Presentasjon laget av Arild Pettersen og Sveinung Havik 09.06.2006 Levanger sett fra Nesset før 1864. Fergemannsstua

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 23.03.2011 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune.

Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Til Halden kommune Enhet for kultur Halden, den 13.desember 2012 Uttalelse til arbeid med revidering av kulturplan for Halden kommune. Halden Kulturråd ble i møte 27.03.12 med Espen Sørås, Halden kommune,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.05.2008 Tid: 13:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 11.04.2013 Tid: 09:00 09:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 30. mai 2013 kl. 10.00 Sted: Pilgrimshotellet, Gäddede Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli - Ordfører - Lierne

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE

FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms regionråd FORPROSJEKT: TORE HUNDS RIKE Utarbeidet på bakgrunn av forstudie (nov 2012 - februar 2014) 1. Bakgrunn for forprosjektet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Harald Ness Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: 1756 Hovedutvalg Folk 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP

Detaljer

Kultur og natrubasert turisme

Kultur og natrubasert turisme Kultur og natrubasert turisme Reisemål l med Olavsarven som plattform Olavsarven Strategimøte te i Frostating 2005 Verdiskaping gjennom økt turisme definert som et satsingsområde i regionen. Mangler helhetlig

Detaljer

Fra skolesekk til spaserstokk

Fra skolesekk til spaserstokk Fra skolesekk til spaserstokk For ti år siden var Trondheim en by som satset lite på kultur for sine innbyggere. I dag er de den beste kommunen i landet på kulturfeltet. Tekst og foto: Ingvild Festervoll

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Marsimartnan Levanger Tablå 2011 Fakkelnatta 25.02

Marsimartnan Levanger Tablå 2011 Fakkelnatta 25.02 3 5 6 7 8 9 21A 22 23 24 25 26 27 27A 28 40 43 44 42 36 35A 41 45 29 30 31 33 32 34 35 37 38 39 46 50 51 52 53 Marsimartnan Levanger Tablå 2011 Fakkelnatta 25.02 Se liste andre side Kirke Kirkegård NSB

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Orientering til samkommunestyret 23.10.07 Samkommuneplan

Orientering til samkommunestyret 23.10.07 Samkommuneplan Orientering til samkommunestyret 23.10.07 Samkommuneplan 1 Orientering til samkommunestyret www.innherred-samkommune.no 3 Orientering til samkommunestyret Samkommuneplan * Bakgrunn for samkommuneplan Eksisterende

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Dialogkonferansen Hordaland fylkeskommune 02. september 2014

Dialogkonferansen Hordaland fylkeskommune 02. september 2014 Dialogkonferansen Hordaland fylkeskommune 02. september 2014 Kvinnherad, Kjersti Nordberg Idrettskonsulent i 1 By og kommune i Nord-Trøndelag Feiret tusenårsjubileum i 2011 19 291 innbyggere Del av Innherred

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 01.10.2003 Møtetid: Kl. 13:00 14:00 Fra saksnr. 084/03-088/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10+3

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 22.05.2013 Tid: 17:00 20:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, Assisterende Rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende Rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene, Assisterende Rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende Rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 10.09.2003 Møtetid: Kl. 13:00 13:40 Fra saksnr. 078/03-083/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11+2

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten»

Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter, Kjerringøy, «Ramsalten» Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.07.2014 45798/2014 2014/4336 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/151 Formannskapet 03.09.2014 Anbefaling av søknad om sertifisering, våtmarkssenter,

Detaljer

Stiftelsesmøte RPSS 30.11.15 Plan: Tidsramme: 0900 1200 Åpning Orientering om utviklingsprosjektet Regionalt pilegrimssenter Stiklestad (RPSS) Utarbeiding av Vedtekter Utarbeiding av Aksjonæravtale Valg

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT

DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Saksutredning: DEMOKRATIJUBILEENE I ROGALAND 2013 OG 2014 - RAPPORT Trykte vedlegg: Sluttrapport fra fylkeskomiteen om demokratijubileene 2013 2014 i Rogaland Utrykte vedlegg: Ingen 1. Bakgrunn I 2013

Detaljer

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen

Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen Prosjektplan forprosjekt Sosialfaglig veiledere i grunnskolen 0. INNLEDNING...2 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2 Mål for forprosjektet...2 1.3 Mål for hovedprosjektet...2 1.4 Rammer...3 2. OMFANG

Detaljer

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004

Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtebok for menighetsrådsmøte torsdag 28. oktober 2004 Møtets varighet: Kl. 19.00 22.00 Til stede: Kirsti Frøshaug, Kjell Sjulstok, Ellen Kavlie-Borge, Kjell Rønningen, Ellen Merete Storeide, Guro Jensen,

Detaljer

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»...

Varaordfører Administrasjonssjef. 10/13 Protokoll fra møte 15. mars 2013... 2. 11/13 Prosjektplan og rapportering «saman om ein betre kommune»... Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samhandlingsutvalget/styringsgruppa «saman om ein betre kommuune) Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 23.08.2013 Tid: 08:30 11:00 Oppmøte: Navn

Detaljer

Organisasjonskart. Levanger kommune Rådmannen. FGIL/FAU kurskveld 25.09.08 Trude Nøst, kommunalsjef 1

Organisasjonskart. Levanger kommune Rådmannen. FGIL/FAU kurskveld 25.09.08 Trude Nøst, kommunalsjef 1 Organisasjonskart Levanger kommune FGIL/FAU kurskveld 25.09.08 Trude Nøst, kommunalsjef 1 Initiere utvikling Levanger kommune Oppvekst Levanger Pedagogisk fagstab Følge opp/rullere vedtatte planer Utvikle

Detaljer

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll

Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Sentrum og St. Hanshaugen Menighetsråd Protokoll Onsdag 25.02. 2015 Klokken - 19:30 - i Tidebønn ved arbeidsdagens slutt i klokken 16:30 Innkalt Funksjon Møtt E-post Telefon Kari Haaland Osberg Leder X

Detaljer

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder.

i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. Musikk, teater, film, litteratur, forestillinger, foredrag, vandring og verksteder. MUNCHiFREDRIKSTAD. i Fredrikstad Opplevelser i 2013 Forord Fotografiapparatet kan ikke konkurrere med pensel og palett

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 04.02.2009 Tid: 13:00 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL

STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Hallingdal 2020 STRATEGISK PLAN FOR HALLINGDAL Styrke Hallingdal som en attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion Vedtatt i Hallingtinget 26.10.2012 Jakten på det unike - Hva har vi som ingen

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Tomteutvikling Levanger kommune

Tomteutvikling Levanger kommune Tomteutvikling Levanger kommune Status sept. 2012 Formannskapet 05.09.2012: Låneopptak til kjøp og regulering av Holåsen Vest Øyvind Nybakken Enhet Kommunalteknikk Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK - SØKNAD OM ÅRLIG TILLEGGSBEVILGNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200907799 : E: 223 C21 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.12.2009 124/09 SKIFESTIVALEN BLINK

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 21.05.2014 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke»

Evaluering. Våler folkebibliotek. Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» Evaluering Våler folkebibliotek Tema for debatt: «Gjør døren høy, gjør porten vid innhold i Våler nye kirke» 1) IDÉ, MÅL OG BUDSKAP Erik Wold skriver: «Det er viktig å utarbeide klare mål, spisse budskapet

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte.

Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. RAPPORT 2011/12. Januar: Konserten Sviskekompott med Jorid Vorum fiolin/gitar,kari Heggås gitar/fiolin og Hilde Wåseth på fløyte. Ble fremført og visualisert gjennom bruk av gjenstander og kjente sanger.god

Detaljer

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan

«Stedsutviklingsveileder for Harestua» Prosjektplan «Stedsutviklingsveileder for Harestua» Sentrum næring - friområder Prosjektplan 02.09.2013 Innhold 1 Bakgrunn for prosjektet... 3 2 Prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 3.1 Ansvarsforhold... 5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Møterom "Låven", Holmen gård Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kompetanseutvikling. Plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2009-2012 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Heidi Holmen heidi.holmen@verdal.kommune.no Arkivref: 2005/6209

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

NOTAT. Som en del av fellesprosjektet forpliktet fibergruppa seg til å gjennomføre dugnadsinnsats på følgende områder:

NOTAT. Som en del av fellesprosjektet forpliktet fibergruppa seg til å gjennomføre dugnadsinnsats på følgende områder: NOTAT Til: Nordøy Grendelag Fra: Per Haug, Helge Holthe Kopi: Arbeidsgruppa og Rodeledere for Fiber te Våja Dato: 2014-04-02 Emne: Status for bredbåndsutbygging på Kjerknesvågen Historikk Grendelaget på

Detaljer

MOT i Verdal Årsrapport 2013

MOT i Verdal Årsrapport 2013 MOT i Verdal Årsrapport 2013 Verdal har vært MOT- kommune fra 1.5.2002. En ny avtale ble undertegnet av rådmann og ordfører 21.11.2011. Samme dag ble også avtalen «Lokalsamfunn med MOT» inngått. I tillegg

Detaljer

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene

UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene UFO gir nye muligheter - tiltrekker ungdom til idrettslagene Innholdsfortegnelse 1 MÅL OG RAMMER... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2 ORGANISERING... 4 2.1 Prosjektledelse... 4

Detaljer

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Tid: 10. desember 2013 kl. 14.00 Sted: Rådhuset i Levanger, kommunestyresalen Medlemmer til stede: Tron Tronsen, Levanger Leder Gunnar Gustad, Vinne Ola Hjelde,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG

MØTEINNKALLING SAKLISTE 4/15 JUBILEUMSÅRET 2015 - MARKERING KNYTTET TIL ANDRE VERDENSKRIG GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhuset Møtedato: 07.04.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.08.2008 Tid: 11:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond

Formannskapet 12.11.2009. Europeiske Unionen Europeiske regionale utviklingsfond Møteplass Medborgere-MSM Formannskapet 12.11.2009 Bakgrunn for prosjektet t Innbyggerne ønsker å påvirke politiske og administrative beslutninger Innbyggerne besitter kunnskap som er viktig for samfunnsutviklingen

Detaljer