Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 4 Prosjektorganisering... 4 Eier... 4 Hovedkomiteen... 4 Administrasjonen... 5 Prosjektgruppen... 5 Arbeidsgrupper... 5 Mediegruppe... 5 Sponsorarbeid... 5 Bygdeutvalg... 5 Logo... 6 Parole... 6 Nasjonale konferanser... 6 Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden, HiNT 7. og 8. september... 6 Håp og tro i 1000 år... 6 Levanger gjennom 1000 år... 7 Oppfølging/statusmøter/rapportering/samarbeid... 7 Samarbeid lokalt og nasjonalt... 7 Gjennomføring... 8 Administrasjonens arbeidsforhold... 8 Samarbeid og forankring... 8 De første konkrete planer... 8 Prosjektresultat... 9 Positiv tilbakemelding... 9 Forankring... 9 Kvalitetssikring... 9 Faglig samarbeid og nettverk i Norge... 9 Arrangementskompetanse... 9 Kommunikasjon/markedsføring... 9 Månedlige arrangement Større arrangement verdt å merke seg Historiske prosjekt i skolene Bokutgivelser i jubileumsåret Tusenårskor, jubileumssang og jubileumsfanfare Gaver Jubileumsbarnet Minneboken Budsjett og resultat Tanker om hva vi bør ta med oss videre Prosjektperiode

3 Bakgrunn markeringen ble forankret politisk i Levanger Formannskap (Sak ). 3

4 Prosjektmål Mål Markere Levanger nasjonalt og internasjonalt Stimulere til økonomisk og kulturell utvikling Skape identitetsfølelse og stolthet basert på eksisterende verdier som utvikles Delmål: Fremheve Levangers historiske arv og særpreg Synliggjøre verdier og kvaliteter, og videreutvikle en levende by Stimulere lokale aktiviteter Fremme dugnadsånd Skape et positivt og optimistisk fremtidsbilde Prosjektorganisering Eier Formannskapet i Levanger kommune. Arbeidet var organisert med en hovedkomite, prosjektgruppe, mediegruppe, bygdeutvalg og ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper ble etablert for de enkelte arrangement ved behov. Hovedkomiteen Det har vært avholdt 15 møter i hovedkomiteen. Robert Svarva, ordfører Hans Heieraas, varaordfører Jostein Trøite, politiker Odd Håpnes, kultursjef, erstattet av Guri M.Sivertsen fra Inge Ryan fylkesmann Ann Kristin Reinås Alstad, repr. for bygdeutvalgene Alf B. Haugnes, kommunalsjef samfunnsutvikling Nils Åge Aune, prost Kjellrun Støp, Bymuseet Turid Hofstad, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Kjell Heggdal, Sparebank 1 Midt-Norge Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Lars Heirsaunet, Magneten Ola Indgaard, Historielaget Tone Jørstad, Falstadsenteret Knut A. Hovdal, HiNT, erstattet av Steinar Nebb fra Odd Inge Strandheim, Levanger videregående skole Martha A. Solli, Ungdomsrådet Tone Volden Rostad, prosjektsekretær Grete Ludvigsen, prosjektleder 4

5 Administrasjonen Grete Ludvigsen, prosjektleder, Tone Volden Rostad, prosjektsekretær, 50% stilling Prosjektgruppen Det har vært avholdt 17 møter i prosjektgruppen. Har vært administrasjonens samarbeidsgruppe som diskusjonsforum og når det gjelder tanker og anbefalinger også opp mot hovedkomiteen. Leder, Grete Ludvigsen Prosjektsekretær, Tone V Rostad Sveinung Haavik, Lucie Kjelvik Shirin Moradi Lars Edv. Hoff Inge Arntsen Hans Heieraas Ole A. Hustad Arbeidsgrupper Skolene, samlet og hver for seg har arbeidet med ulike oppgaver Prosjektgrupper, ulike arbeidsgrupper til ulike historiske arrangement eller bøker, nasjonale konferanser samt kongebesøk og byjubileum (175 år). Mediegruppe Det har vært avholdt 6 møter i mediegruppen. Har samarbeidet om planer og ideer vedrørende media- og profilering. Grete Ludvigsen, Tone Volden Rostad, Lars Edvard Hoff ( Markedsplassen AS), Vivian Thonstad Moe (Hattrem Foto AS), Espen Rønning biblioteket. Kvalitetssikring: Appareo AS Sponsorarbeid Arbeid vedrørende sponsorer, oppfølging av avtaler og løpende kontakt. Grete Ludvigsen og Tone Volden Rostad har hatt ansvaret. Bygdeutvalg Leder: Ann-Kristin Reinås Alstad Åsen Markabygda Ytterøy Ekne Skogn Levanger sentrum Nesset Ronglan/Tuv Okkenhaug Tor Fossum Peder Andresen Stein Ove Winnberg Svein Helge Falstad Anette Bartnes Augusta Pettersen Liv Kjønstad Arild Stavset Odd Gunnar Berg 5

6 Logo Jubileumslogoen er en stilisert utgave av broen Holmgangen mellom havna og Kjærlighetsstien mot HiNT, Trønderhallen og Røstadområdet. Broen symboliserer brobygging mellom mennesker uansett alder, kjønn, kultur, tro eller livssyn. Parole En valgte Historia lever som utsagn gjennom hele 2011 for å poengtere at en må lære av fortida om vi skal forstå og sikre framtida. Nasjonale konferanser Det ble avviklet 3 større nasjonale konferanser med ulikt innhold nært knyttet opp til innholdet i Levanger 1000 år. Vi skulle se oss tilbake gjennom den historiske konferansen, se litt på dagen i dag og belyse fremtiden: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden Håp og tro i 1000 år Levanger gjennom 1000 år Konferansene samlet mange deltakere fra hele landet og klarte å sette aktuelt stoff på dagsorden gjennom nasjonale størrelser som forelesere. Spesielt vakte konferansen Håp og tro i tusen år oppsikt. Den ledet til utvikling av Levangermanifestet som ble vedtatt av kommunestyret Levangermanifestet/ I tillegg ble den inspirasjon til at kirken arrangerte en større økumenisk gudstjeneste på torget der sentrale ledere fra ulike trosmiljø deltok aktivt. Konferansene ble utviklet og gjennomført av flere arbeidsgrupper: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden, HiNT 7. og 8. september Grete Ludvigsen Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune Tone Volden Rostad Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune. Arvid Vada Leder for Innherred Seniorforum Erik Stai, Åshild Selmer, Anne Sofie Lullau og Annar Johansen Innherred Seniorforum Håp og tro i 1000 år Grete Ludvigsen Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune Tone Volden Rostad Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune. 6

7 Tove Tangerud Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund, Nord-Trøndelag Fylkeslag. Nils Åge Aune Prost i Sør-Innherad prosti (Verdal, Levanger og Frosta kommuner). Idar Kjølsvik Førsteamanuensis dr. theol., Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger. Rune Thodesen Medlem i lederskapet av Elihu-menigheten og rektor ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter. Levanger gjennom 1000 år Odd Håpnes, kultursjef Grete Ludvigsen, prosjektleder Levanger 1000 år Hans Heieraas, politiker Jostein Trøite, politiker Guri M. Sivertsen, biblioteket Sveinung Havik, biblioteket Oppfølging/statusmøter/rapportering/samarbeid Det har fra oktober 2010 til desember 2011 vært avholdt jevnlige oppfølgings- status- og planleggingsmøter i alle gruppene. Prosjektansvarlig og prosjektleder har vekselvis ledet møtene. Møtefrekvensen har vært stor gjennom hele arrangementsåret. Jevnlig har det vært helhetlig gjennomgang av økonomisk status i hovedkomiteen. Videre har det vært fortløpende statusmøter mellom kommunens administrasjon og prosjektleder. Prosjektgruppen har deltatt aktivt under utarbeidelse av ulike tiltak og arrangement. Det har videre vært hyppig samarbeid mellom ulike arbeidsgrupper, bygdekomiteene og skolene både på dagtid og kveldstid. Det har også vært informasjonsinnlegg i driftskomiteen vedrørende oppfølgings- og status. Samarbeid lokalt og nasjonalt Prosjektet har hatt nær kommunikasjon med alle samarbeidsparter innen kommunen, de ulike samarbeidsgruppene og ikke minst organisasjoner, lag, foreninger, sponsorer og enkeltpersoner gjennom året. Videre har det vært et svært aktivt og godt samarbeid med alle lokale media samt institusjoner som SNK, HINT og NTNU. Sponsorer Arbeidet med sponsorer lykkes ikke slik en hadde forventinger om når en la budsjettet. Det var også betydelige bidragsytere som valgte å gi gaven i form av annet enn friske penger til jubileumsmarkeringen. Eks var det stor suksess da Tusenårsgaven fra Sparebank1 Midt- Norge resulterte i en flott tusenårssti på Stokkvola. Trønderavisa, Coop Inn-Trøndelag SA og Magneten valgte å avholde en stor, gratis ungdomskonsert som gave til 1000-årsjubielumet. En slik type ungdomsarrangement ville ellers ha bli tatt inn i budsjettet. 7

8 Både Trønderavisa og Levangeravisa gikk inn som hovedsponsorer sammen med NTE. I tillegg hadde en med viktige støttespillere og samarbeidspartnere i næringslivet. Med reduserte inntekter på sponsorsiden er kostnadssiden holdt under sterkt fokus og kontroll. Gjennomføring Administrasjonens arbeidsforhold Det har vært en svært liten administrasjon i prosjektperioden. Arbeidsmengden har vært stor og krevd innsats fra morgen til kveld. Uten hjelp fra ulike avdelinger i kommunen, samarbeid med skolene og en utrolig stor velvilje og dugnadsinnsats fra innbyggerne, hadde en ikke kunnet gjennomføre et slikt jubileumsår. Samarbeid og forankring Administrasjonen inviterte seg selv til Steinkjer, som hadde feiret sitt 150-årsjubileum i 2007, for å høste av deres erfaringer. Vi fikk gode råd av prosjektleder Astrid Skogseth Fuglesang. Ikke minst i forbindelse med de utfordringer vi måtte ta stilling til vedrørende en samlet 17. maifeiring i sentrum. På et av de første møtene med hovedkomiteen kom Marvin Wiseth, som formidlet erfaringer fra 1000-årsjubileet i Trondheim. Wiseth spredde optimisme og pågangsmot. I slutten av 2010 ble det avholdt møter i skolekretsene for å informere om jubileet og involvere innbyggerne og samtidig etablere bygdekomiteer. Ideer ble mottatt for bearbeidelse senere. I starten av 2011 ble det avholdt to informasjonsmøter med idekasting på rådhuset. Bygdekomiteene ble svært nyttige samarbeidsparter. Det ble avholdt flere samarbeidsmøter med disse spesielt knyttet opp til 17. mai. I januar 2011 ble det sendt ut skriv til lag og foreninger i kommunen med oppfordring om lage arrangement som kunne knyttes til jubileum. Deretter ble skolene kontaktet gjennom ideen med et 1000-årskor bestående av elever i hele grunnskolen og tanker om en endret 17. mai i anledning Det ble svært godt mottatt og det ble et bredt samarbeid. De første konkrete planer Etter første runde satte administrasjonen seg sammen og tenkte ut ideer til større arrangement, samt tok med seg ideer fra møtene. Resultatet ble skisser på både 1000-årskor, 1000-års historisk løp som arbeidsprosjekt i skolene, 17. maifeiring i sentrum for hele kommunen, nasjonale konferanser, kongebesøk og åpning av Trønderhallen, for å nevne noe. I tillegg var friluftsteateret Raud Vinter besluttet å sette opp som et av de store satsingene i De første konkrete planer med budsjett ble fremlagt for hovedkomiteen. Hvert tiltak ble organisert og en gikk i gang med markedsføringsplaner, samarbeid med sponsorer og ikke minst arbeid med prosjektideer og tiltak. Mange arrangement ble til underveis i året dels initiert fra administrasjonen og delvis etter ideer og initiativ fra innbyggerne i by og bygd. Månedsplanene ble til mens vi arbeidet videre og vi fant fort ut at både nye og eldre arrangement hadde sin plass i jubileumsåret. Hånd i hånd med planer, ble det etablert samarbeidsgrupper og arbeidet med involvering i lokalsamfunnet. Mediaplanene ble gjennomført systematisk og administrasjonen planla, markedsførte og prosjekterte ulike tiltak løpende. 8

9 Prosjektresultat Positiv tilbakemelding Tilbakemeldingene på tiltakene i prosjektet har vært positive. Det lyktes tidlig å spre positiv informasjon og spenstige tiltak og mulighetene inspirerte mange. En la vekt på å involvere barn og unge spesielt og det ga gode relasjoner i hele Levangersamfunnet. Mange meldte seg som gode samarbeidsparter fra både offentlige virksomheter, næringsliv lokalt og ikke minst enkeltpersoner og grupper blant innbyggerne. Forankring En klar suksessfaktor var at bygdene tidlig forsto at de ble tatt på alvor og skulle få sin plass i jubileet under de store arrangementene. Videre lykkes vi tidlig med å informere om at de ville bli tatt med i markedsføringen også ved sine lokale arrangement. Det ble avholdt mange informasjonsmøter og samarbeidsmøter som har truffet mange lag av befolkningen. Etter som det var sterkt fokus på barn og unge, førte det til et samarbeid med styrerne i barnehagene, rektorene i grunnskole- og videregående skole. I tillegg har samarbeidet og informasjonsflyten gjort at jubileet fikk en god alliert i HiNT. Kvalitetssikring Det har vært et poeng at en gjennom ulike samarbeidsformer kunne kvalitetssikre ulike tiltak ved å samarbeide samlet med ulike kompetanser gjennom året. Det har gitt trygghet i prosjekter som tidligere ikke har vært utført og har gitt sikkerhet og ikke minst god erfaring. Det er utviklet maler for tilbud av tiltak samt kontrakter med større samarbeidsparter som har kvalitetssikret arbeidet og trygget økonomien. Faglig samarbeid og nettverk i Norge Prosjektet har gjennom de nasjonale konferansene også resultert i at Levanger er satt på kartet overfor kompetanseleverandører både lokalt og nasjonalt. Dette spesielt gjennom konferansene og historisk arbeid. Prosjektet har også fått faglige nettverk i Norge som Levanger kan samarbeide videre med på sikt. Arrangementskompetanse Prosjektet har videre fått nyttig arrangementskompetanse gjennom både kongebesøk og åpning av Trønderhallen, de nasjonale konferansene, felles 17. mai i sentrum og andre arrangement. Man har hatt utfordringer innen logistikk, avtaler med transportenheter og hotell, men det har gått svært bra. Samarbeid og logistikk har fungert utmerket i samvirke med lokalt næringsliv. Kommunikasjon/markedsføring Markedsføring og profilering har bestått av følgende: Utvikling av logo, slagord og profilering Annonsering i aviser og aktuelle tidsskrifter samt heimesider Månedlig programhelside i begge avisene Annonsering på den elektroniske lysavisen på Magneten Omtale i media i form av artikler og kronikker i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter Heimesidene til Levanger kommune og noen større samarbeidsparter 9

10 Utvikling av profilartikler og egenmarkedsføring fra næringslivet som har respondert med håndverk, husflid og et bredt spekter av mat og drikke. Markedsføringen og responsen fra ulike media har vært god. Både aviser, samarbeidsparter med egne heimesider og radio/tv har fulgt opp i tråd med avtaler og forventninger. Etablering av egne sider på de kommunale sidene har resultert i at man har god oversikt over historikk og hva som er gjennomført i prosjektet. Månedlige arrangement Det har gjennom året vært arrangert vel 160 små og store arrangement fordelt over hele året. Dette ble kommunisert bl.a. gjennom helsider i avisene hver måned. Gjennom året har det vært ulike større arrangement som står som fyrtårn i jubileumsåret: Større arrangement verdt å merke seg 1.januar Offisielle åpning av jubileumsåret februar Marsimartnan m/fakkelnatt Stortstilt åpning på Torvet. Tusenårskoret som bestod av alle skolebarna i kommunen hadde sin debut. Kulturinnslag. Avsluttet med fyrverkeri kl 20:11 Tradisjonell Marsimartnan, som er Levangers årlige fyrtårnsarrangement. Fakkelnatta, fredag kvelden, var uten tvil tidenes største med 120 historiske tablå og publikummer. 17. mai i sentrum Felles jubileumstog hvor alle skoler i kommunen var invitert. Stor suksess. TV-dekning på NRK. Samarbeid med alle 17. maikomiteene. Levanger by 175 år mai arrangementer for eldre, barnehager og allmennheten. Lansering av Levangerkantaten på DVD. Man arrangement som toppet seg med bybursdagen i sentrum lørdagen juni Kulturuka Ulike kulturinnslag med stor spennvidde 23. juni St. Hans i For første gang arrangert i sentrum. Håp om å etablere som en Sjøparken tradisjon 2. juli Friluftsopera i Den årlige operaen på Bjørvika, Ytterøy. Denne gang med slavekor Bjørvika og kjente sangere 26. august Kongen Den dagen da alt gikk som planlagt og hvor alt skjedde på en gang. kommer. Offisiell Kongelig lunsj på Brusve. Kongen hilste på barn fra Gjemble åpning av barnehage som hadde skrevet brev og bedt om å få treffe han. Trønderhallen Transport i hest og vogn til Trønderhallen. Storstilt åpning med Premiere på Raud Tusenårskoret som sang for Kongen. Kongen overfør første akt av Vinter Raud Vinter. Aug/sept 10 forestillinger av Raud Vinter 4. september Økumenisk gudstjeneste på Torvet Med spesiallagde kulisser med modell av Trehusbyen på Torvet fikk Raud Vinter den beste ramme om forestillingene. God publikumstilstrømming. Egen rapport for Raud Vinter Rund 1000 publikummere fra ulike kirkesamfunn deltok på friluftsgudstjenesten. Se 7. og 8. september Nasjonal Seniorenes rolle i samfunnet 10

11 seniorkonferanse content/uploads/2010/seniorkonferanse_september_2011.pdf 16. og 17. september Bondens Markeds 2dager matfestival Høstfestival 5. oktober Melody Installasjonsutstilling i Nedre Park 6. og 7. oktober Levanger gjennom 1000 år Historisk seminar 10. og 11. oktober Nasjonal livssynskonferanse Håp og Tro i 1000 år med presentasjon av Levangermanifestet 17. og 18. oktober Tusenårslunden Fra 24. november Førrijul i Levanger 30. desember Offisiell avslutning av jubileumsåret 31. desember punktum for jubileumsåret Planting av Tusenårslund på Røstad med tvillingtrær rundt om i kommunen Stor aktivitet med ulike aktiviteter i tiden fram til jul. Kulissene på Torvet ble flittig brukt til verdens største julekalender. Juletrefest i Trønderhallen for hele familien. Vardebrenning med ulike aktiviteter rundt om i bygdene Historiske prosjekt i skolene Det ble inngått en samarbeidsavtale med Per Anker Johansen som i samarbeid med Tone Volden Rostad utviklet historiske oppgaver til skolene. Elevene skulle forske på de enkelte hundreår relatert til egen nærhistorie de siste 1000 år. Utgangspunktet var tanken å lage en 1000-årssti med et historisk informasjonsløp, men ble til et historisk hefte eter at skolene sendte inn sine bidrag. Skolene gikk inn i oppgaven med stor energi og noen av dem har arrangert temadager med inviterte. Ved Halsan skole har de blant annet arbeidet tverrfaglig og kulturelt med et større prosjekt rundt historien med Halsteinen. Det resulterte i ulike tablå og presentasjon for et bredt publikum. Prosjektet er blitt så bra at kommunen har anbefalt skolen til årets Gullsekk gjennom Den Kulturelle Skolesekken for Bokutgivelser i jubileumsåret Flere bøker utkom fra ulike aktører som et resultat av jubileum. Det kan nevnes Folket i Levanger av Per Anker Johansen Landbruk i Levanger samarbeid m flere med regi av Grønn Gate Skogn historie om Nesset av Åshild W.Selmer, Sigrun Moe og Liv Kjønstad Kristus kom til Levanger vestfra.. av Idar Kjølsvik Krig og okkupasjon i levanger av Asbjørn D.Eklo Levanger historieboks årbok av Historielaget Tusenårskor, jubileumssang og jubileumsfanfare Hele 2300 barn deltok i landets største kor i Koret ble etablert i nært samarbeid med arrangementsledelsen, skolene og HiNT. Tusenårskoret hadde flere framføringer av felles 11

12 sanger. Kai Lennert Johansen ved HiNT komponerte og forfattet tekst til jubileumssangen Levanger i Trond Kolaas komponerte og satte sammen deler av tidligere kommunesanger til en jubileumsfanfare, som ble fremført ved ulike anledninger. Gaver Mange ga oss gaver i jubileumsåret. Her er nevnt enkelte. Se gjerne Nabokommunene ga en kulturell opplevelsene ved oppvisning fra Kulturskolen i giverkommunene. NTE ga stort bidrag til kunstprosjekt på Trønderhallen. En flott trebro over Leirabekken ble gitt av Levanger Lions/Levanger Skøynar. Dyreskulptur i Sjøparken gitt av sanitetskvinnene. Levanger Vel ga pengegave til hesteskulptur. Sparebanken, Trønderavisa, Magneten og Coop Inn-Trøndelag er omtalt under sponsorer Jubileumsbarnet Tusenårsbarnet ble født og heter Niklas. Foreldre er Kari Janne Berg og Bjørnar Olsen. Gutten og foreldre er blitt gjort stas på ved ulike anledninger gjennom Minneboken 2011 Hovedkomiteen ønsket å dokumentere alle aktivitetene i jubileumsåret. Administrasjonen tok oppgaven på alvor og søkte ulike løsninger. Med et trangt budsjett for feiringen, landet man på en jubileumsbok av folket og for folket. Den er en jubileumsminnebok og familiealbum for Levangsbyggen. Boken ble til som dugnadsarbeid mellom Levanger-Avisa (som formell utgiver), Fotograf Hattrem AS og kommunen. Redaksjonen besto av: Roger Rein (redaktør i L-A) Grete Ludvigsen (prosjektleder i kommunen) Tone Volden Rostad (prosjektsekretær) Trond Hattrem (Fotograf Hattrem AS) og Marit Kjølsvik (webdesigner ved Fotograf Hattrem AS). Arbeidet med Minneboken startet sommeren I løpet av juni ble håndavtrykket til alle barn som var 11 år i 2011 tatt etter en avtalt rundtur i skolene. Håndavtrykk med riktig navn ble bumerket fra folket i boken. Skolene gikk med liv og lyst inn for oppgaven sammen med Tone Volden Rostad. Et eventuelt overskudd av salget av boken skal gå til ungdom gjennom et prosjekt i kulturskolen. Boken ble trykket i 1500 eksemplarer og ferdigstilt i februar 2012 og lansert på Marsimartnan. 12

13 Budsjett og resultat Budsjett ble vedtatt i Formannskapet med en ramme på kr , budsjett/ Resultatperioden er sum av oppstartskostnader 2010, selve gjennomføringen i 2011 og etterarbeid i 2012 som er avsatt. Budsjett og regnskap for 1000-årsjubileum Levanger i 2011 tall i hele tusen Kostnader: Gaveverdi Budsjett i tillegg Regnskap Markedsføring, profilering Kongebesøk Åpningsarrangement/avslutningsarrangement Lys/lyd-installasjon årskoret Ungdomsarrangement Andel av Raud Vinter kostnad Personalkostnader, prosjektsekretær 50% Jubileumskostnader 17. mai Arrangement, sikkerhet, konferanser etc års feiring Tusenårslunden Minnebok/dokumentasjon av Sum Finansiering: Levanger kommune 2010 og Nord-Trøndelag Fylke Den Kulturelle Skolesekken Søknad kulturmidler sentralt Provisjonsbaserte hotellinntekter Sponsorinntekter (inkl. sponsorer Raud Vinter) Sum I tillegg tilkommer timekostnader i prosjektperioden som ikke er belastet prosjektet i regnskapet. Totalt ant. timer Beløp i hele tusen Enhet næring Enhet kultur Sum Gaver til enkeltprosjekt : Beløp Sparebanken 500 Tusenårsstien, Stokkvola, Åsen NTE 350 Utsmykking Trønderhallen Levanger Vel 500 Til hesteskulptur 13

14 Tanker om hva vi bør ta med oss videre Gjennom 2011 har det framkommet nye ideer, noen arrangement har kommet til og andre er videreutviklet. Noen ideer klarte man ikke å realisere, men kan være lurt å ta med videre i utviklingen av kulturen i Levanger. Det har også vært et betydelig samarbeid på tvers av lag/forening/offentlig som er verdt å ta vare på. Administrasjonen sammen med hovedkomiteen vil summarisk nevne noen tiltak Levanger bør ta med videre: 17. mai for alle flerkulturelt arrangement i parkområdene St. Hansaften i Sjøparken årlig Etterbruk og videreutvikling av kulissene til Raud Vinter på Torvet med aktiviteter 1000-årsstien med historisk tau fra gamle byskolen til Sjeteen og den nye brua over til Nesset Forsterking av trehusbyen Vitalisering av cittaslow spesielt opp mot smaken av Levanger Aktiviteter som gir stolthet, fellesskap og forsterker dugnadsånd Levangermanifestet Ny konferanse om Håp og Tro med jevne mellomrom Økumenisk gudstjeneste i Levanger med jevne mellomrom Et klart ønske fra innbyggerne om å få en stor statue av en hest som symboliserer historie, tradisjon og kommune våpenet. Prosjektperiode Oppstart arbeid ble igangsatt og arbeidet har vart fram til Levanger, Grete Ludvigsen Prosjektleder 14

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016

Veien til et jubileum. Forprosjekt Byjubileet 2016 Veien til et jubileum Forprosjekt Byjubileet 2016 Grafiske elementer Sarpsborg kommune Farge: PMS 201 Font: The Sans/The Sans Bold Sarpsborg kommune Servicetorget Akvareller av Svein M.Jakobsen SAMMENDRAG

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap For fullstendig program for gjennomføringen av Paul Okkenhaug-jubileet/Paul Okkenhaugdagene 2008 vises til følgende trykte program: - Programbrosjyre, utgitt

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2014 2014 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2014 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Med det var enda et år i NTBUR over, et år vi kan se tilbake på med et smil. Det har vært et

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen.

Orienteringer: Klima- og energiplan for Levanger kommune. Prosjektleder Øystein Lunnan gir en orientering om innholdet i planen. Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15

Årsmøte. 11. mars 2015. Årsmøtevedtatte dokumenter. Side 1 av 15 Årsmøte 11. mars 2015 Årsmøtevedtatte dokumenter Side 1 av 15 ÅRSBERETNING 2014 KAPITEL 1 OPPDRAG OG MÅLGRUPPER 1.1 Historisk oppsummering 1. oktober 2014 kunne Sjetne Frivilligsentral markere at det var

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett

ÅRSMELDING 2005. Her alt e mulig - uansett ÅRSMELDING 2005 Her alt e mulig - uansett FYLKESTING v/fylkesordfører Erik Bartnes 35 representanter AP: 12 SP: 8 SV: 5 H: 3 FrP: 3 Krf: 2 V: 2 Fylkesrådet REVISJON Alf Daniel Moen Pål Sverre Fikse Pedersen,

Detaljer

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok.

Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Frosta Fjordfestival 01.01 14.11.2012 48 artikler Nyhetsklipp Frostingen 2012-03-15 page: 3 Frostingen 15.03.2012 3 Annonseverdi: 6 757 nok. Matfestival og Frostadag Frostingen 15.03.2012 14:13 4 Frostingen

Detaljer

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24

BLAD- GRØNT. En lokalavis for Ytterøy. Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 BLAD- Oktober 2010 Utgave 3 - Årgang 24 GRØNT En lokalavis for Ytterøy Innholdsfortegnelse Leder ved bygdekvinnelaget... 2 St. Hansaften i Laugsandfjæra... 3 Opera i Bjørvika 2010... 4 Blad-Grønt nr.3-1990...

Detaljer

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom

Prosjektrapport. SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Prosjektrapport SENIORGAMER digitale muligheter for en god alderdom Forord «Dette var kjempegøy! Jeg kan ikke huske sist jeg hadde det så gøy.» Dette sitatet fra en mannlig bowler oppsummerer godt hva

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1

Reisemål Halsa. Midtveisrapport 01.09.09. Prosjekt Reisemål Halsa 2008-2010 1 Det lokale og særegne - hva har vi som ingen andre har? Hva er vi gode på? Hva kan vi få til i fellesskap med andre? Hvordan utvikle et sterkt, levedyktig og attraktivt reiseliv med særpreg i Halsa, som

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89

Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Medlemsblad for Norsk Tannvern Nr 1, 2006 Årgang 89 Helsestasjoner i utvikling s. 2 4 Utfordringer i Oslo s. 6 11 Tannhelsetjenesten på laget s. 16 17 Samarbeidsprosjekt i Vestfold: Alle barn har rett

Detaljer

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE

K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE K I E L L A N D UTREDNINGEN 2007 SØLVBERGET KF, STAVANGER BIBLIOTEK OG KULTURHUS STAVANGER KOMMUNE INNHOLD 1 side 03 INNLEDNING 2 side 09 OPPSUMMERING 3 side 12 DOKUMENTASJON 4 side 15 FORSKNING 5 side

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer