Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport LEVANGER 1000 ÅR I 2011"

Transkript

1

2 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 4 Prosjektorganisering... 4 Eier... 4 Hovedkomiteen... 4 Administrasjonen... 5 Prosjektgruppen... 5 Arbeidsgrupper... 5 Mediegruppe... 5 Sponsorarbeid... 5 Bygdeutvalg... 5 Logo... 6 Parole... 6 Nasjonale konferanser... 6 Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden, HiNT 7. og 8. september... 6 Håp og tro i 1000 år... 6 Levanger gjennom 1000 år... 7 Oppfølging/statusmøter/rapportering/samarbeid... 7 Samarbeid lokalt og nasjonalt... 7 Gjennomføring... 8 Administrasjonens arbeidsforhold... 8 Samarbeid og forankring... 8 De første konkrete planer... 8 Prosjektresultat... 9 Positiv tilbakemelding... 9 Forankring... 9 Kvalitetssikring... 9 Faglig samarbeid og nettverk i Norge... 9 Arrangementskompetanse... 9 Kommunikasjon/markedsføring... 9 Månedlige arrangement Større arrangement verdt å merke seg Historiske prosjekt i skolene Bokutgivelser i jubileumsåret Tusenårskor, jubileumssang og jubileumsfanfare Gaver Jubileumsbarnet Minneboken Budsjett og resultat Tanker om hva vi bør ta med oss videre Prosjektperiode

3 Bakgrunn markeringen ble forankret politisk i Levanger Formannskap (Sak ). 3

4 Prosjektmål Mål Markere Levanger nasjonalt og internasjonalt Stimulere til økonomisk og kulturell utvikling Skape identitetsfølelse og stolthet basert på eksisterende verdier som utvikles Delmål: Fremheve Levangers historiske arv og særpreg Synliggjøre verdier og kvaliteter, og videreutvikle en levende by Stimulere lokale aktiviteter Fremme dugnadsånd Skape et positivt og optimistisk fremtidsbilde Prosjektorganisering Eier Formannskapet i Levanger kommune. Arbeidet var organisert med en hovedkomite, prosjektgruppe, mediegruppe, bygdeutvalg og ulike arbeidsgrupper. Arbeidsgrupper ble etablert for de enkelte arrangement ved behov. Hovedkomiteen Det har vært avholdt 15 møter i hovedkomiteen. Robert Svarva, ordfører Hans Heieraas, varaordfører Jostein Trøite, politiker Odd Håpnes, kultursjef, erstattet av Guri M.Sivertsen fra Inge Ryan fylkesmann Ann Kristin Reinås Alstad, repr. for bygdeutvalgene Alf B. Haugnes, kommunalsjef samfunnsutvikling Nils Åge Aune, prost Kjellrun Støp, Bymuseet Turid Hofstad, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Kjell Heggdal, Sparebank 1 Midt-Norge Unni Storstad, Coop Inn-Trøndelag SA Lars Heirsaunet, Magneten Ola Indgaard, Historielaget Tone Jørstad, Falstadsenteret Knut A. Hovdal, HiNT, erstattet av Steinar Nebb fra Odd Inge Strandheim, Levanger videregående skole Martha A. Solli, Ungdomsrådet Tone Volden Rostad, prosjektsekretær Grete Ludvigsen, prosjektleder 4

5 Administrasjonen Grete Ludvigsen, prosjektleder, Tone Volden Rostad, prosjektsekretær, 50% stilling Prosjektgruppen Det har vært avholdt 17 møter i prosjektgruppen. Har vært administrasjonens samarbeidsgruppe som diskusjonsforum og når det gjelder tanker og anbefalinger også opp mot hovedkomiteen. Leder, Grete Ludvigsen Prosjektsekretær, Tone V Rostad Sveinung Haavik, Lucie Kjelvik Shirin Moradi Lars Edv. Hoff Inge Arntsen Hans Heieraas Ole A. Hustad Arbeidsgrupper Skolene, samlet og hver for seg har arbeidet med ulike oppgaver Prosjektgrupper, ulike arbeidsgrupper til ulike historiske arrangement eller bøker, nasjonale konferanser samt kongebesøk og byjubileum (175 år). Mediegruppe Det har vært avholdt 6 møter i mediegruppen. Har samarbeidet om planer og ideer vedrørende media- og profilering. Grete Ludvigsen, Tone Volden Rostad, Lars Edvard Hoff ( Markedsplassen AS), Vivian Thonstad Moe (Hattrem Foto AS), Espen Rønning biblioteket. Kvalitetssikring: Appareo AS Sponsorarbeid Arbeid vedrørende sponsorer, oppfølging av avtaler og løpende kontakt. Grete Ludvigsen og Tone Volden Rostad har hatt ansvaret. Bygdeutvalg Leder: Ann-Kristin Reinås Alstad Åsen Markabygda Ytterøy Ekne Skogn Levanger sentrum Nesset Ronglan/Tuv Okkenhaug Tor Fossum Peder Andresen Stein Ove Winnberg Svein Helge Falstad Anette Bartnes Augusta Pettersen Liv Kjønstad Arild Stavset Odd Gunnar Berg 5

6 Logo Jubileumslogoen er en stilisert utgave av broen Holmgangen mellom havna og Kjærlighetsstien mot HiNT, Trønderhallen og Røstadområdet. Broen symboliserer brobygging mellom mennesker uansett alder, kjønn, kultur, tro eller livssyn. Parole En valgte Historia lever som utsagn gjennom hele 2011 for å poengtere at en må lære av fortida om vi skal forstå og sikre framtida. Nasjonale konferanser Det ble avviklet 3 større nasjonale konferanser med ulikt innhold nært knyttet opp til innholdet i Levanger 1000 år. Vi skulle se oss tilbake gjennom den historiske konferansen, se litt på dagen i dag og belyse fremtiden: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden Håp og tro i 1000 år Levanger gjennom 1000 år Konferansene samlet mange deltakere fra hele landet og klarte å sette aktuelt stoff på dagsorden gjennom nasjonale størrelser som forelesere. Spesielt vakte konferansen Håp og tro i tusen år oppsikt. Den ledet til utvikling av Levangermanifestet som ble vedtatt av kommunestyret Levangermanifestet/ I tillegg ble den inspirasjon til at kirken arrangerte en større økumenisk gudstjeneste på torget der sentrale ledere fra ulike trosmiljø deltok aktivt. Konferansene ble utviklet og gjennomført av flere arbeidsgrupper: Seniorenes rolle i samfunnet før, nå og i framtiden, HiNT 7. og 8. september Grete Ludvigsen Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune Tone Volden Rostad Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune. Arvid Vada Leder for Innherred Seniorforum Erik Stai, Åshild Selmer, Anne Sofie Lullau og Annar Johansen Innherred Seniorforum Håp og tro i 1000 år Grete Ludvigsen Prosjektleder for Levanger 1000 år, næringssjef i Levanger kommune Tone Volden Rostad Prosjektsekretær for Levanger 1000 år, rådmannens stab, Levanger kommune. 6

7 Tove Tangerud Organisasjonssekretær for Human-Etisk Forbund, Nord-Trøndelag Fylkeslag. Nils Åge Aune Prost i Sør-Innherad prosti (Verdal, Levanger og Frosta kommuner). Idar Kjølsvik Førsteamanuensis dr. theol., Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger. Rune Thodesen Medlem i lederskapet av Elihu-menigheten og rektor ved Vårtun Kristne Oppvekstsenter. Levanger gjennom 1000 år Odd Håpnes, kultursjef Grete Ludvigsen, prosjektleder Levanger 1000 år Hans Heieraas, politiker Jostein Trøite, politiker Guri M. Sivertsen, biblioteket Sveinung Havik, biblioteket Oppfølging/statusmøter/rapportering/samarbeid Det har fra oktober 2010 til desember 2011 vært avholdt jevnlige oppfølgings- status- og planleggingsmøter i alle gruppene. Prosjektansvarlig og prosjektleder har vekselvis ledet møtene. Møtefrekvensen har vært stor gjennom hele arrangementsåret. Jevnlig har det vært helhetlig gjennomgang av økonomisk status i hovedkomiteen. Videre har det vært fortløpende statusmøter mellom kommunens administrasjon og prosjektleder. Prosjektgruppen har deltatt aktivt under utarbeidelse av ulike tiltak og arrangement. Det har videre vært hyppig samarbeid mellom ulike arbeidsgrupper, bygdekomiteene og skolene både på dagtid og kveldstid. Det har også vært informasjonsinnlegg i driftskomiteen vedrørende oppfølgings- og status. Samarbeid lokalt og nasjonalt Prosjektet har hatt nær kommunikasjon med alle samarbeidsparter innen kommunen, de ulike samarbeidsgruppene og ikke minst organisasjoner, lag, foreninger, sponsorer og enkeltpersoner gjennom året. Videre har det vært et svært aktivt og godt samarbeid med alle lokale media samt institusjoner som SNK, HINT og NTNU. Sponsorer Arbeidet med sponsorer lykkes ikke slik en hadde forventinger om når en la budsjettet. Det var også betydelige bidragsytere som valgte å gi gaven i form av annet enn friske penger til jubileumsmarkeringen. Eks var det stor suksess da Tusenårsgaven fra Sparebank1 Midt- Norge resulterte i en flott tusenårssti på Stokkvola. Trønderavisa, Coop Inn-Trøndelag SA og Magneten valgte å avholde en stor, gratis ungdomskonsert som gave til 1000-årsjubielumet. En slik type ungdomsarrangement ville ellers ha bli tatt inn i budsjettet. 7

8 Både Trønderavisa og Levangeravisa gikk inn som hovedsponsorer sammen med NTE. I tillegg hadde en med viktige støttespillere og samarbeidspartnere i næringslivet. Med reduserte inntekter på sponsorsiden er kostnadssiden holdt under sterkt fokus og kontroll. Gjennomføring Administrasjonens arbeidsforhold Det har vært en svært liten administrasjon i prosjektperioden. Arbeidsmengden har vært stor og krevd innsats fra morgen til kveld. Uten hjelp fra ulike avdelinger i kommunen, samarbeid med skolene og en utrolig stor velvilje og dugnadsinnsats fra innbyggerne, hadde en ikke kunnet gjennomføre et slikt jubileumsår. Samarbeid og forankring Administrasjonen inviterte seg selv til Steinkjer, som hadde feiret sitt 150-årsjubileum i 2007, for å høste av deres erfaringer. Vi fikk gode råd av prosjektleder Astrid Skogseth Fuglesang. Ikke minst i forbindelse med de utfordringer vi måtte ta stilling til vedrørende en samlet 17. maifeiring i sentrum. På et av de første møtene med hovedkomiteen kom Marvin Wiseth, som formidlet erfaringer fra 1000-årsjubileet i Trondheim. Wiseth spredde optimisme og pågangsmot. I slutten av 2010 ble det avholdt møter i skolekretsene for å informere om jubileet og involvere innbyggerne og samtidig etablere bygdekomiteer. Ideer ble mottatt for bearbeidelse senere. I starten av 2011 ble det avholdt to informasjonsmøter med idekasting på rådhuset. Bygdekomiteene ble svært nyttige samarbeidsparter. Det ble avholdt flere samarbeidsmøter med disse spesielt knyttet opp til 17. mai. I januar 2011 ble det sendt ut skriv til lag og foreninger i kommunen med oppfordring om lage arrangement som kunne knyttes til jubileum. Deretter ble skolene kontaktet gjennom ideen med et 1000-årskor bestående av elever i hele grunnskolen og tanker om en endret 17. mai i anledning Det ble svært godt mottatt og det ble et bredt samarbeid. De første konkrete planer Etter første runde satte administrasjonen seg sammen og tenkte ut ideer til større arrangement, samt tok med seg ideer fra møtene. Resultatet ble skisser på både 1000-årskor, 1000-års historisk løp som arbeidsprosjekt i skolene, 17. maifeiring i sentrum for hele kommunen, nasjonale konferanser, kongebesøk og åpning av Trønderhallen, for å nevne noe. I tillegg var friluftsteateret Raud Vinter besluttet å sette opp som et av de store satsingene i De første konkrete planer med budsjett ble fremlagt for hovedkomiteen. Hvert tiltak ble organisert og en gikk i gang med markedsføringsplaner, samarbeid med sponsorer og ikke minst arbeid med prosjektideer og tiltak. Mange arrangement ble til underveis i året dels initiert fra administrasjonen og delvis etter ideer og initiativ fra innbyggerne i by og bygd. Månedsplanene ble til mens vi arbeidet videre og vi fant fort ut at både nye og eldre arrangement hadde sin plass i jubileumsåret. Hånd i hånd med planer, ble det etablert samarbeidsgrupper og arbeidet med involvering i lokalsamfunnet. Mediaplanene ble gjennomført systematisk og administrasjonen planla, markedsførte og prosjekterte ulike tiltak løpende. 8

9 Prosjektresultat Positiv tilbakemelding Tilbakemeldingene på tiltakene i prosjektet har vært positive. Det lyktes tidlig å spre positiv informasjon og spenstige tiltak og mulighetene inspirerte mange. En la vekt på å involvere barn og unge spesielt og det ga gode relasjoner i hele Levangersamfunnet. Mange meldte seg som gode samarbeidsparter fra både offentlige virksomheter, næringsliv lokalt og ikke minst enkeltpersoner og grupper blant innbyggerne. Forankring En klar suksessfaktor var at bygdene tidlig forsto at de ble tatt på alvor og skulle få sin plass i jubileet under de store arrangementene. Videre lykkes vi tidlig med å informere om at de ville bli tatt med i markedsføringen også ved sine lokale arrangement. Det ble avholdt mange informasjonsmøter og samarbeidsmøter som har truffet mange lag av befolkningen. Etter som det var sterkt fokus på barn og unge, førte det til et samarbeid med styrerne i barnehagene, rektorene i grunnskole- og videregående skole. I tillegg har samarbeidet og informasjonsflyten gjort at jubileet fikk en god alliert i HiNT. Kvalitetssikring Det har vært et poeng at en gjennom ulike samarbeidsformer kunne kvalitetssikre ulike tiltak ved å samarbeide samlet med ulike kompetanser gjennom året. Det har gitt trygghet i prosjekter som tidligere ikke har vært utført og har gitt sikkerhet og ikke minst god erfaring. Det er utviklet maler for tilbud av tiltak samt kontrakter med større samarbeidsparter som har kvalitetssikret arbeidet og trygget økonomien. Faglig samarbeid og nettverk i Norge Prosjektet har gjennom de nasjonale konferansene også resultert i at Levanger er satt på kartet overfor kompetanseleverandører både lokalt og nasjonalt. Dette spesielt gjennom konferansene og historisk arbeid. Prosjektet har også fått faglige nettverk i Norge som Levanger kan samarbeide videre med på sikt. Arrangementskompetanse Prosjektet har videre fått nyttig arrangementskompetanse gjennom både kongebesøk og åpning av Trønderhallen, de nasjonale konferansene, felles 17. mai i sentrum og andre arrangement. Man har hatt utfordringer innen logistikk, avtaler med transportenheter og hotell, men det har gått svært bra. Samarbeid og logistikk har fungert utmerket i samvirke med lokalt næringsliv. Kommunikasjon/markedsføring Markedsføring og profilering har bestått av følgende: Utvikling av logo, slagord og profilering Annonsering i aviser og aktuelle tidsskrifter samt heimesider Månedlig programhelside i begge avisene Annonsering på den elektroniske lysavisen på Magneten Omtale i media i form av artikler og kronikker i samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter Heimesidene til Levanger kommune og noen større samarbeidsparter 9

10 Utvikling av profilartikler og egenmarkedsføring fra næringslivet som har respondert med håndverk, husflid og et bredt spekter av mat og drikke. Markedsføringen og responsen fra ulike media har vært god. Både aviser, samarbeidsparter med egne heimesider og radio/tv har fulgt opp i tråd med avtaler og forventninger. Etablering av egne sider på de kommunale sidene har resultert i at man har god oversikt over historikk og hva som er gjennomført i prosjektet. Månedlige arrangement Det har gjennom året vært arrangert vel 160 små og store arrangement fordelt over hele året. Dette ble kommunisert bl.a. gjennom helsider i avisene hver måned. Gjennom året har det vært ulike større arrangement som står som fyrtårn i jubileumsåret: Større arrangement verdt å merke seg 1.januar Offisielle åpning av jubileumsåret februar Marsimartnan m/fakkelnatt Stortstilt åpning på Torvet. Tusenårskoret som bestod av alle skolebarna i kommunen hadde sin debut. Kulturinnslag. Avsluttet med fyrverkeri kl 20:11 Tradisjonell Marsimartnan, som er Levangers årlige fyrtårnsarrangement. Fakkelnatta, fredag kvelden, var uten tvil tidenes største med 120 historiske tablå og publikummer. 17. mai i sentrum Felles jubileumstog hvor alle skoler i kommunen var invitert. Stor suksess. TV-dekning på NRK. Samarbeid med alle 17. maikomiteene. Levanger by 175 år mai arrangementer for eldre, barnehager og allmennheten. Lansering av Levangerkantaten på DVD. Man arrangement som toppet seg med bybursdagen i sentrum lørdagen juni Kulturuka Ulike kulturinnslag med stor spennvidde 23. juni St. Hans i For første gang arrangert i sentrum. Håp om å etablere som en Sjøparken tradisjon 2. juli Friluftsopera i Den årlige operaen på Bjørvika, Ytterøy. Denne gang med slavekor Bjørvika og kjente sangere 26. august Kongen Den dagen da alt gikk som planlagt og hvor alt skjedde på en gang. kommer. Offisiell Kongelig lunsj på Brusve. Kongen hilste på barn fra Gjemble åpning av barnehage som hadde skrevet brev og bedt om å få treffe han. Trønderhallen Transport i hest og vogn til Trønderhallen. Storstilt åpning med Premiere på Raud Tusenårskoret som sang for Kongen. Kongen overfør første akt av Vinter Raud Vinter. Aug/sept 10 forestillinger av Raud Vinter 4. september Økumenisk gudstjeneste på Torvet Med spesiallagde kulisser med modell av Trehusbyen på Torvet fikk Raud Vinter den beste ramme om forestillingene. God publikumstilstrømming. Egen rapport for Raud Vinter Rund 1000 publikummere fra ulike kirkesamfunn deltok på friluftsgudstjenesten. Se 7. og 8. september Nasjonal Seniorenes rolle i samfunnet 10

11 seniorkonferanse content/uploads/2010/seniorkonferanse_september_2011.pdf 16. og 17. september Bondens Markeds 2dager matfestival Høstfestival 5. oktober Melody Installasjonsutstilling i Nedre Park 6. og 7. oktober Levanger gjennom 1000 år Historisk seminar 10. og 11. oktober Nasjonal livssynskonferanse Håp og Tro i 1000 år med presentasjon av Levangermanifestet 17. og 18. oktober Tusenårslunden Fra 24. november Førrijul i Levanger 30. desember Offisiell avslutning av jubileumsåret 31. desember punktum for jubileumsåret Planting av Tusenårslund på Røstad med tvillingtrær rundt om i kommunen Stor aktivitet med ulike aktiviteter i tiden fram til jul. Kulissene på Torvet ble flittig brukt til verdens største julekalender. Juletrefest i Trønderhallen for hele familien. Vardebrenning med ulike aktiviteter rundt om i bygdene Historiske prosjekt i skolene Det ble inngått en samarbeidsavtale med Per Anker Johansen som i samarbeid med Tone Volden Rostad utviklet historiske oppgaver til skolene. Elevene skulle forske på de enkelte hundreår relatert til egen nærhistorie de siste 1000 år. Utgangspunktet var tanken å lage en 1000-årssti med et historisk informasjonsløp, men ble til et historisk hefte eter at skolene sendte inn sine bidrag. Skolene gikk inn i oppgaven med stor energi og noen av dem har arrangert temadager med inviterte. Ved Halsan skole har de blant annet arbeidet tverrfaglig og kulturelt med et større prosjekt rundt historien med Halsteinen. Det resulterte i ulike tablå og presentasjon for et bredt publikum. Prosjektet er blitt så bra at kommunen har anbefalt skolen til årets Gullsekk gjennom Den Kulturelle Skolesekken for Bokutgivelser i jubileumsåret Flere bøker utkom fra ulike aktører som et resultat av jubileum. Det kan nevnes Folket i Levanger av Per Anker Johansen Landbruk i Levanger samarbeid m flere med regi av Grønn Gate Skogn historie om Nesset av Åshild W.Selmer, Sigrun Moe og Liv Kjønstad Kristus kom til Levanger vestfra.. av Idar Kjølsvik Krig og okkupasjon i levanger av Asbjørn D.Eklo Levanger historieboks årbok av Historielaget Tusenårskor, jubileumssang og jubileumsfanfare Hele 2300 barn deltok i landets største kor i Koret ble etablert i nært samarbeid med arrangementsledelsen, skolene og HiNT. Tusenårskoret hadde flere framføringer av felles 11

12 sanger. Kai Lennert Johansen ved HiNT komponerte og forfattet tekst til jubileumssangen Levanger i Trond Kolaas komponerte og satte sammen deler av tidligere kommunesanger til en jubileumsfanfare, som ble fremført ved ulike anledninger. Gaver Mange ga oss gaver i jubileumsåret. Her er nevnt enkelte. Se gjerne Nabokommunene ga en kulturell opplevelsene ved oppvisning fra Kulturskolen i giverkommunene. NTE ga stort bidrag til kunstprosjekt på Trønderhallen. En flott trebro over Leirabekken ble gitt av Levanger Lions/Levanger Skøynar. Dyreskulptur i Sjøparken gitt av sanitetskvinnene. Levanger Vel ga pengegave til hesteskulptur. Sparebanken, Trønderavisa, Magneten og Coop Inn-Trøndelag er omtalt under sponsorer Jubileumsbarnet Tusenårsbarnet ble født og heter Niklas. Foreldre er Kari Janne Berg og Bjørnar Olsen. Gutten og foreldre er blitt gjort stas på ved ulike anledninger gjennom Minneboken 2011 Hovedkomiteen ønsket å dokumentere alle aktivitetene i jubileumsåret. Administrasjonen tok oppgaven på alvor og søkte ulike løsninger. Med et trangt budsjett for feiringen, landet man på en jubileumsbok av folket og for folket. Den er en jubileumsminnebok og familiealbum for Levangsbyggen. Boken ble til som dugnadsarbeid mellom Levanger-Avisa (som formell utgiver), Fotograf Hattrem AS og kommunen. Redaksjonen besto av: Roger Rein (redaktør i L-A) Grete Ludvigsen (prosjektleder i kommunen) Tone Volden Rostad (prosjektsekretær) Trond Hattrem (Fotograf Hattrem AS) og Marit Kjølsvik (webdesigner ved Fotograf Hattrem AS). Arbeidet med Minneboken startet sommeren I løpet av juni ble håndavtrykket til alle barn som var 11 år i 2011 tatt etter en avtalt rundtur i skolene. Håndavtrykk med riktig navn ble bumerket fra folket i boken. Skolene gikk med liv og lyst inn for oppgaven sammen med Tone Volden Rostad. Et eventuelt overskudd av salget av boken skal gå til ungdom gjennom et prosjekt i kulturskolen. Boken ble trykket i 1500 eksemplarer og ferdigstilt i februar 2012 og lansert på Marsimartnan. 12

13 Budsjett og resultat Budsjett ble vedtatt i Formannskapet med en ramme på kr , budsjett/ Resultatperioden er sum av oppstartskostnader 2010, selve gjennomføringen i 2011 og etterarbeid i 2012 som er avsatt. Budsjett og regnskap for 1000-årsjubileum Levanger i 2011 tall i hele tusen Kostnader: Gaveverdi Budsjett i tillegg Regnskap Markedsføring, profilering Kongebesøk Åpningsarrangement/avslutningsarrangement Lys/lyd-installasjon årskoret Ungdomsarrangement Andel av Raud Vinter kostnad Personalkostnader, prosjektsekretær 50% Jubileumskostnader 17. mai Arrangement, sikkerhet, konferanser etc års feiring Tusenårslunden Minnebok/dokumentasjon av Sum Finansiering: Levanger kommune 2010 og Nord-Trøndelag Fylke Den Kulturelle Skolesekken Søknad kulturmidler sentralt Provisjonsbaserte hotellinntekter Sponsorinntekter (inkl. sponsorer Raud Vinter) Sum I tillegg tilkommer timekostnader i prosjektperioden som ikke er belastet prosjektet i regnskapet. Totalt ant. timer Beløp i hele tusen Enhet næring Enhet kultur Sum Gaver til enkeltprosjekt : Beløp Sparebanken 500 Tusenårsstien, Stokkvola, Åsen NTE 350 Utsmykking Trønderhallen Levanger Vel 500 Til hesteskulptur 13

14 Tanker om hva vi bør ta med oss videre Gjennom 2011 har det framkommet nye ideer, noen arrangement har kommet til og andre er videreutviklet. Noen ideer klarte man ikke å realisere, men kan være lurt å ta med videre i utviklingen av kulturen i Levanger. Det har også vært et betydelig samarbeid på tvers av lag/forening/offentlig som er verdt å ta vare på. Administrasjonen sammen med hovedkomiteen vil summarisk nevne noen tiltak Levanger bør ta med videre: 17. mai for alle flerkulturelt arrangement i parkområdene St. Hansaften i Sjøparken årlig Etterbruk og videreutvikling av kulissene til Raud Vinter på Torvet med aktiviteter 1000-årsstien med historisk tau fra gamle byskolen til Sjeteen og den nye brua over til Nesset Forsterking av trehusbyen Vitalisering av cittaslow spesielt opp mot smaken av Levanger Aktiviteter som gir stolthet, fellesskap og forsterker dugnadsånd Levangermanifestet Ny konferanse om Håp og Tro med jevne mellomrom Økumenisk gudstjeneste i Levanger med jevne mellomrom Et klart ønske fra innbyggerne om å få en stor statue av en hest som symboliserer historie, tradisjon og kommune våpenet. Prosjektperiode Oppstart arbeid ble igangsatt og arbeidet har vart fram til Levanger, Grete Ludvigsen Prosjektleder 14

Levanger 1000 år i 2011

Levanger 1000 år i 2011 Levanger 1000 år i 2011 Sagaen forteller om to svartsjuke skalder fra Island på holmgang. Gunnlaug Ormstunge og Ravn, begge forelsket i Helga den fagre, gikk så hardt løs på hverandre at slaget fikk døden

Detaljer

Orienteringer: Informasjon fra Politiet v/politimester Trond Prytz og lensmann Anne Ulvin.

Orienteringer: Informasjon fra Politiet v/politimester Trond Prytz og lensmann Anne Ulvin. Levanger kommune Møteinnkalling Oppdatert 27.03.12 Lagt til sak 37/12 Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.03.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette

Detaljer

HÅP OG TRO I 1000 ÅR. Nasjonal konferanse om livssyn og mangfold. 10. og 11. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger

HÅP OG TRO I 1000 ÅR. Nasjonal konferanse om livssyn og mangfold. 10. og 11. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger HÅP OG TRO I 1000 ÅR Nasjonal konferanse om livssyn og mangfold 10. og 11. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Nord-Trøndelag Levanger Åse Kleveland Finn Wagle Henrik Syse Ambreen Pervez Velkommen til HÅP OG

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9)

Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Rett til å si det -debatt for folk flest (Ref #f479afa9) Søknadssum: 120 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Levanger bibliotek

Detaljer

Museumsvirksomheten i Levanger

Museumsvirksomheten i Levanger Museumsvirksomheten i Levanger Levanger kommune Innhold, samhandling og organisering i (2009-2010) Mandatet t (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede kompetansebehovet Kommunens ansvar, roller og ambisjonsnivå

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.11.2013 Tid: 14:50 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Meinert Buchholdt MEDL V-SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 13.08.2014 Tid: 13:00 14:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Museumsvirksomheten i

Museumsvirksomheten i Museumsvirksomheten i Levanger Innhold, samhandling og organisering (2009-2010) 2010) Orientering i DK 8. september 2010 v/prosjektleder Sveinung Havik Mandatet (kortversjon) Mål og satsingsområder Utrede

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:00 11:30 Fra saksnr. 001/03-005/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva ORDF DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva ORDF DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Nesset u.skole Dato: 27.05.2009 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Heieraas Varaordfører

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 14:45 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 05.11.2008 Tid: 13:00 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:55 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 25.01.2017 Tid: 17:00 18:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

CITTASLOWRÅDET

CITTASLOWRÅDET MØTEREFERAT NR. 3 Prosjekt: Cittaslowrådet 2016-2017 Møtetype: Møte Møtedato: 18.11.2016 Møtested: Møterom 3035, Rådhuset Referent: Nordgaard DELTAKERE Navn Representerer TILSTEDE REF TIL Robert Svarva

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Temamøte om kommunereformen Kommunestyret

Temamøte om kommunereformen Kommunestyret Temamøte om kommunereformen Kommunestyret 17.09.2014 Innledning ved rådmann Ola Stene Kommunestrukturdebatt 2014 - faktagrunnlag - OST - oppdatert 16.09.14 1 Målet med kommunereformen Gode og likeverdig

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Turnéplan: Askeladden på nye eventyr V16

Turnéplan: Askeladden på nye eventyr V16 Man 15. feb. 2016 kl. 10:00 Trønderhallen (Levanger) Frol barneskole: antall: 550 Kontakt Frol barneskole: 74 05 35 00/74053539 Astrid Saure astrid.saure@levanger.kommune.no 40286513 Høgskolevegen 5, 7600

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jostein Trøite MEDL SV Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 13:00-14:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:35 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366)

«Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) «Alle barn leser!» (Ref #1318251641366) Søknadssum: 300000 Kategori: Leseløftet Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr bibliotek / 940155223 http://gjovikbibliotek.blogspot.com/

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 05.02.2004 Møtetid: Kl. 13:00 13:50 Fra saksnr. 008/04-017/04 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8+1

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Meinhardt MEDL FRP Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.09.2005 Tid: 13:00 16:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Norberg Nestleder H Odd E Thraning Leder

Detaljer

Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde. Det var ikke noe alternativ.

Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde. Det var ikke noe alternativ. Evalueringsmøte Fakkelnatta 2014.9.4.2014 kl 08.30-10.00 Tilstede: Augusta, Trond, Roger og Grete. Synspunktene fra bypatriotene. Viktig at vi fikk gjennomført arrangementet og at vi gjorde som vi gjorde.

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll. Formannskapet LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rinnleiret/Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2003 Møtetid: Kl. 11:00 15:30 Fra saksnr. 094/03-099/03 Formannskapet startet med omvisning på Rinnleiret.

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.09.2006 Tid: 13:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner

Prosjekt X. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 172 000 kroner Prosjekt X Søknadssum 172 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Vestfold fylkesbibliotek Adresse Postboks 2423 3104 Tønsberg Organisasjonsnummer 974574934 Hjemmeside http://www.vestfoldfylkesbibliotek.no/

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar Reberg Varaordfører AP/SP/KRF Ina Helen Kollerud Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 30.11.2016 Tid: 13:00 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Alf Magnar

Detaljer

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd

Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Møtereferat Sør-Innherad kirkelige fellesråd Tid: 29. oktober 2013 kl. 14.00 Sted: Rådhuset i Levanger, rom 1008 Medlemmer til stede: Birgitte Dillan, Vuku Nestleder Gunnar Gustad, Vinne Ola Hjelde, Frosta

Detaljer

Cittaslowrådet Hvordan arbeide for å få energi og effekt ut av Levanger som Cittaslow? Atle Busch/Leder Cittaslowrådet

Cittaslowrådet Hvordan arbeide for å få energi og effekt ut av Levanger som Cittaslow? Atle Busch/Leder Cittaslowrådet Cittaslowrådet 2016-2017 Hvordan arbeide for å få energi og effekt ut av Levanger som Cittaslow? Atle Busch/Leder Cittaslowrådet Utfordring Levanger ble medlem av Cittaslow i 2003! Hittil har både omtale

Detaljer

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap

Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap Paul Okkenhaug-jubileet 2008 Rapport og regnskap For fullstendig program for gjennomføringen av Paul Okkenhaug-jubileet/Paul Okkenhaugdagene 2008 vises til følgende trykte program: - Programbrosjyre, utgitt

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.01.2010 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg.

I forbindelse med den bebudede kommunereformen la rådmannen i slutten av møtet - fram 1. utgave av utvalgte nøkkeltall. Se vedlegg. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.09.2014 Tid: 09:00-11:20 Til stede: 9 representanter Oppdatert sakliste ble utdelt i møtet. I

Detaljer

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød

2012-2014. MiG Tautra. Øyvind Løvrød MiG Tautra Øyvind Løvrød 2012-2014 Hvor enn pilgrimsvandringen går er den en «Via vita» - livsfornyelse, livsmotets, livssmertens og livsvitaliseringens vei» MiG Tautra 7633 Frosta 48107799 oyvind@mig.no

Detaljer

Styringsgruppens møte nr 4

Styringsgruppens møte nr 4 Sluttrapportens vedlegg I Styringsgruppens møte nr 4 Referat 4.0 Styringsgruppens møte 4 26/6-06 - Agenda 1. Bekreftelse av vegvalg 2. Finansiering av videre arbeid 3. Plan for iverksetting 4. Videreføring

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS.

I forkant av formannskapets møte ble det avviklet generalforsamling i Verdal Boligselskap AS. Verdal kommune Møteprotokoll - Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2013 Tid: Kl 10:15-13:20 Til stede: 9 representanter. Representanten Karl B. Hoel ble innvilget

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 20.11.2013 Tid: 17:00 18:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id

Levanger Kommune PROSJEKTPLAN. Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet. F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Levanger Kommune PROSJEKTPLAN Idrettspolitisk plan for Levanger Anlegg og virksomhet F a s e in n d e lt p r o s je k ta r b e id Linje - organisasjon V e d ta k V e d ta k V e d ta k V e d ta k Prosjektorganisasjon

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 13:00 13:25 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.01.2013 Tid: 13:00 13:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Markedsplassen Levanger AS

Markedsplassen Levanger AS Markedsplassen Levanger AS Presentasjon av markedsundersøkelsen Utfordringer/ muligheter Tanker rundt fremtidig næringsorganisering Hva mener du om Markedsplassen Levanger? Gjennomføring Oppdragsgiver:

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: Tid: 17:00 18:40 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 01.04.2009 Tid: 17:00 18:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser

Oppmuntringen. Oppfordringen. - Intern markering - Ekstern markering. Tips. Ressurser Oppmuntringen Oppfordringen - Intern markering - Ekstern markering Tips Ressurser Kjære venner, I år er det 125 år siden Frelsesarmeen startet opp sitt arbeid i Norge og dette skal feires. La oss bruke

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 06.12.2006 Tid: 10:00 11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 13:05 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Jorunn Skogstad MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 14.01.2009 Tid: 13:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Arne Aalberg MEDL FRP Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 11.12.2013 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll

Innherred samkommune Møteprotokoll Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Konferanserom, Åre Continental Inn Dato: 02.02.2009 Tid: 17:00 17:25 Til stede: 16 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Revidering av skolebruksplan. Orientering DK

Revidering av skolebruksplan. Orientering DK Revidering av skolebruksplan Orientering DK 060509 Vedtak DK VEDTAK: 1) Rådmannen gis mandat til å igangsette et prosjekt som skal revidere skolebruksplanen med tanke på perioden 2009-2015. 2) Driftskomiteen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Levanger Rådhus, formannskapssalen Dato: 04.11.2011 Tid: 13:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 28.01.2015 Tid: 17:00 19:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Aarstad MEDL AP-V Knut Fortun MEDL FRP-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.04.2009 Tid: 18:00 20:35 Til stede: 33 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon under

Detaljer

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem

Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem Medlemsmøte 13. januar 2011 kl. 18.30 Paulus sykehjem 22 medlemmer tilstede. 1. Takk fra Hjalmar. Hjalmar takker for innsatsen fra alle kormedlemmene ved hans 80-års dag. 2. Økonomi. For jubileumsåret

Detaljer

Tilskuddet utgjør 14 % av prosjektets samlede kostnader på kr

Tilskuddet utgjør 14 % av prosjektets samlede kostnader på kr Saksnr. 4634/08 Løpenr.12853/08 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad INNOBYGD 2008 - SØKNAD OM TILSKUDD Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingrid Olga Hallan MEDL AP/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 31.08.2016 Tid: 14:20 14:50 (Etter administrasjonsutvalgets møte) Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar

Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Innherred samkommune Prosjekt: Fast, men vikar Samkommunestyret 07.02.13 1 Fast, men vikar ufrivillig deltid prosjekt SAMKOMMUNEPROSJEKT Mars 2012: Søkte om prosjektmidler utlyst av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt)

Prosjektbeskrivelse. (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektbeskrivelse Prosjekt-tittel: Gi meg en Venn onga våre om vennskap (Tittelen er en forlengelse av Gi meg en A-prosjektet. Onga våre er tittelen på et av Einar Skjæraasen sine dikt) Prosjektorganisering:

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 16.01.2003 Møtetid: Kl. 14:00 14:50 Fra saksnr. 001/03-008/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Kommunedelplan kultur

Kommunedelplan kultur Kommunedelplan kultur Presentasjon av utfordringer og målbilde i enhetsledermøte 23. mai 2014. Kommunedelplan kultur En annen måte å jobbe på: Mer kunnskapsbasert i tråd med intensjoner i alt plan- og

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851

Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Tre dramatiske dager på Levanger i 1851 Historisk bakteppe for musikkteateret Raud Vinter Presentasjon laget av Arild Pettersen og Sveinung Havik 09.06.2006 Levanger sett fra Nesset før 1864. Fergemannsstua

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 12:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Ingen. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ingen Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 05.06.2013 Tid: 13:00-13:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017

Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Sluttrapport fra prosjektgruppen Mai 2017 Side 1 av 10 INNHOLD BAKGRUNN... 3 PROSJEKTET... 4 DEFINISJONER... 5 GRUNNLAG FOR Å ARBEIDE MED UTVIKLING AV FRIVILLIGHET... 6 VISJON... 7 FRA FRIVILLIGSENTRAL

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Skallstuggu Møtedato: 11.08.2003 Møtetid: Kl. 11:00 14:00 Fra saksnr. 064/03-066/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 12 av 13 Følgende var

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth

Harstadklubben i Oslo. 10 år. Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn. Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstadklubben i Oslo Døra er ulåst Bare kom inn Du er velkommen Til vårt hjerte og sinn 10 år Logo: Gunnar Strøm/Odd Groth Harstad-klubben i Oslo 10 år Ved et jubileum er det tid for å se seg tilbake.

Detaljer

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming

Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Invitasjon til TEMADAG om universell utforming Gjennom plan- og bygningsloven har kommunene ansvar for at universell utforming blir ivaretatt i planleggingen og i kravene til det enkelte byggverk og uteområde.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 12.01.2011 Tid: 13:00 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune

Verdal kommune. Sluttrapport. Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune Verdal kommune Prosjektbeskrivelse forprosjekt - Innføring av elektronisk meldingsutveksling (ELIN-k) i Verdal kommune 15.04.2009 Godkjent av: Side 2 av 9 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Arild Børseth MEDL DNA-KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger Valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 26.06.2013 Tid: 13:50 14:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Byjubileet Framdrift og organisering.

Byjubileet Framdrift og organisering. Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 10960/2013 2013/1078 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/24 Formannskapet 06.03.2013 Byjubileet 2016. Framdrift og organisering. Sammendrag

Detaljer

Lokaldebatten (Ref #ef356591)

Lokaldebatten (Ref #ef356591) Lokaldebatten (Ref #ef356591) Søknadssum: 90 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Rana bibliotek / 974550717 Boks 173 8601

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Pål Sverre Fikse MEDL SP/SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.09.2017 Tid: 09:00 13:35 Til stede: 9 representanter. Bjørn Iversen fikk permisjon under sak

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 1924-90 år - 2014 1 FROSTA HISTORIELAG 90 ÅR Der Historielaget har vært delaktig i løpet av året, har det blitt opplyst at dette arrangementet er et ledd i jubileumsmarkeringa. Ellers

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen

Rødtvet skole. Den ElevVill festivalen Rødtvet skole Den ElevVill festivalen Egen skrevet rap tekst fra en gruppe på 3.trinn. FAKTA OM SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKTET 2014/15 Samarbeidspartner innenfor kunst- og kulturmiljø: Fortellerkunstner Per

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET

LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll VALGSTYRET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 06.04.2005 Møtetid: Kl. 13:30 13:40 Fra saksnr. 001/05-004/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:15 14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Edvard Øfsti MEDL DNA Lill Kristin Nordahl MEDL DNA

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Edvard Øfsti MEDL DNA Lill Kristin Nordahl MEDL DNA Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Levanger rådhus Dato: 21.11.2012 Tid: 17:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva Ordfører DNA

Detaljer

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma

PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma 1 PROTOKOLL fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma Tid: Torsdag 30. mai 2013 kl. 10.00 Sted: Pilgrimshotellet, Gäddede Tilstede fra Styringsgruppen: Alf Robert Arvasli - Ordfører - Lierne

Detaljer

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4.

Før behandlingen av sakene blir det en gjennomgang av prosjektmetodikken som benyttes (PLP) ved ass rådmann Ingvar Rolstad. Levanger, 4. MØTEINNKALLING Utvalg: Styringsgruppa Forny 2006 Møtested: Formannskapssalen (rom 3008 i rådhuset) Dato: 05.04.2006 Tid: kl: 13:00 (etter formannskapets ordinære sakliste) Faste medlemmer er Faste medlemmer

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Invitasjon til Årsmøte. 3 Styrets beretning 2006...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Regnskap 2006..6 Kommentarer

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lennart Johansson MEDL AP-KRF Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL H Anne Segtnan MEDL SP/SV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Lennart Johansson MEDL AP-KRF Andreas Jenssen Hjelmstad MEDL H Anne Segtnan MEDL SP/SV Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 04.12.2014 Tid: 10:00 10:40 Til stede: 17 av 18 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert Svarva

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20

Levanger kommune Møteprotokoll. Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 17.06.2015 Tid: 17:00-18:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 30.05.2007 Tid: 13:00 14:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer